İşletme Kuruluşu
İşletme-1/6
•
•
•
•
•
•
Eldeki işletme ile çalışmak
Kapasiteyi arttırmak
Yeni bir yatırım yapmak – teknolojiye yatırım
Yeni bir işletme kurmak
İşletmeler başarısız mı?
Yeni kurulan işletmeler başarısız mı?
Nasıl bir işletme???
•
•
•
•
•
•
Ne kazanç umuyoruz?
Tüketici odaklı ürünler
Toplumda beklentiler neler?
Gizli ihtiyaç ve istekler neler?
Ne boyutta? Küçük, orta, büyük
Nasıl ölçeceğiz? Deneyim, sezgi, kestirim,
girişkenlik, araştırma, raporlar
Yatırım Projesi
• İşletmenin kuruluşuna ilişkin çalışmaları
başlangıcından bitimine dek kapsayan bir plan
ve programlar bütünü
Fizibilite Çalışması
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Yatırım düşüncesi
Yapılabilirlik araştırmaları
Fizibilite projesi (ön proje)
Değerlendirme ve karar
Kesin proje – işletme planı hazırlanması
İşletme planının uygulanması
İşletmeye geçiş aşaması
1.Yatırım düşüncesi
•
•
•
•
•
•
•
Girişimcinin kafasındaki düşünce
Pazardaki bir boşluk
Varolan bir ürünün geliştirilmesi
Pazarda talebin artması
İşletmenin büyüme eğilimi
Maliyetleri düşürme çabası
Teknolojik yenileme
• Girişimci arkadaşlarıyla beyin fırtınası yapabilir
• Çeşitli kişilerin önerileri alınabilir
• Tanınmış yerel, ulusal ve uluslararası dergilere
bakılabilir
• Raporlar incelenebilir
• Herşey gözlemlenebilir
• İnternet sağolsun
Varolan Ürünler
Yeni Ürünler
Varolan Pazarlar
1
2
3
4
Yeni Pazarlar
Yoğun rekabet,
belirsizlik??
Düşünce olarak kalabilir….!!!
• Düşüncelerin tüm olumlu ve olumsuz yönlerini
göz önünde tutuyor musunuz? Gerçekten bu
düşüncedeki oluşum gerekli mi?
• Yatırım düşüncenizin çözeceği gerçek sorunlar ya
da güçlükler enine boyuna değerlendiriliyor mu?
• Düşünceniz özgün ve yeni bir oluşum mu yoksa
bir uyarlama mı?
• Kısa dönemde ya da hemen sağlanacak getiriler
ya da sonuçlar nelerdir? Risk öğeleri kabul
edilebilir mi? Umulan getiriler yeterli mi?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uzun dönemli umulan gelirler neler?
Düşünceyi yanlışlığı ya da kısıtları yönünden denetlediniz mi?
Düşüncenin yaratacağı herhangi bir sorun var mı? Hangi değişiklikler
yapılabilecektir?
Düşüncenin yürürlüğe konmasındaki yalınlık ve karmaşıklık nasıldır?
Düşüncenin çeşitli biçimleri değerlendirilebilir mi? Daha farklı seçenekler
önerilebilir mi?
Düşünceniz satışın mutlaka olacağını mı varsaymaktadır?
Pazar buna hazır mı? O ürün satın alınacak mı? Bir zamanlama ögesi var mı?
Bu alanda karşılaşacağınız rekabet nasıldır? Şirketiniz rekabetçi olabilecek mi?
Kullanıcıların direncini ya da aldırmazlığını göz önünde tuttunuz mu?
Düşünceniz gerçek bir gereksinmeyi mi karşılıyor yoksa tutundurma ve reklam
yoluyla gereksinme yaratılacak mı?
Düşünceniz hangi çabuklukla yaşama geçirilebilecek?
2.Fizibilite Araştırması
• Düşünceler elemeden geçirildi ve riski düşük
düşünceler listesi derlendi
• Bunlar sıralanabilir Top 10 listesi gibi
• Ölçütler: Risk derecesi, kişisel isteğe uyum, gereken
finansman, başlangıç kolaylığı, kısa dönemli karlılık,
hazırlama süresi, olası rekabet düzeyi
• FÇ: Bir düşüncenin geçerliliğinin irdelenmesidir
• Bir işletme düşüncesinin yerinde olup olmadığını
önceden anlamak ve ona göre adım atmak
• Fizibil (Yapılabilir) bir işletme
Fizibil İşletme
•
•
•
•
Yeterince nakit akışı ve karlılık yaratabilen,
Riskler karşısında dayanıklı olan
Uzun dönemde canlılığını koruyan
Girişimcilerin amaçlarını karşılayan
Fizibilite Çalışması
• Kesin yatırım kararı alınmadan önce
girişimcinin yapmayı düşündüğü üretim ve
kapital yatırımı ile ilgili olarak ekonomik,
teknolojik ve finansal sorunlar ve kuruluş yeri
sorunları bakımından ayrıntılı ve kesin
araştırmalara girişmeksizin yeterli bilgileri
sistemli ve çözümlemelere uygun olarak elde
etmesine fizibilite çalışması, bunları bir metin
içinde toplamaya fizibilite projesi denmektedir
FP amaçları
• Pazara ilişkin yeterli ve öz bilgiler sağlamak
• İşletmenin büyüklüğü ve kuruluş yerine ilişkin
seçim yapmak
• Yatırımın finansal boyutunu ve dış kaynak
gereksinmesini belirlemek
• Teşviklerden yararlanılacaksa DPT, kalkınma
ajansı, TÜBİTAK gibi kuruluşlara proje sunmak
• Projenin gerçekleşmesinden sonra çıkacak
olumsuzlukları önceden görüp önlem almak
Fizibilite Araştırmaları
A.
B.
C.
D.
E.
Pazara ilişkin FA
Finansal/Ekonomik FA
Teknik FA
Yasal FA
Örgütsel FA
A. Pazara İlişkin FA
•
•
•
•
Pazar araştırmaları
Pazar fırsatları var mı??? (TEMEL SORU)
İşletmenin üreteceği mal ya da hizmete ne kadar talep var?
Potansiyel müşterilerin gereksinimleri ve fiyat beklentileri
neler?
• Rakipler kimler?
• Olası müşteriler açısından rakiplerin güçlü ve zayıf yönleri
neler?
• Pazardaki gereksinmeler ve rekabetçi işletmeler açısından
ürün en etken biçimde nasıl oluşturulabilir?
B. Finansal / Ekonomik FA
• Kurulacak işletmenin tüm mali durumunun kestirilmesi
• İşletmenin kuruluşu için gerekli olan başlangıç maliyeti nedir?
Arazi, donanım, araç gereç ve diğer başlangıç maliyetleri
• İşleyiş için gerekli maliyetler nelerdir? (maaş, kira, faiz ve nakit
akışları)
• Kestirilen talebe bağlı olarak işletmenin gelir öngörüsü nedir?
• Olası finansman kaynakları nelerdir? Süreler ve faiz oranları
• Kar ve zarar ne olacak? İşletmenin başabaş noktası nedir?
Teknik FA
•
•
•
•
•
•
Üretim teknolojisi
Çevresel sistemler
İş akış şemaları
Fabrika binasının inşaatı
Yönetim ve sosyal tesisler
Makinelerin yerleşim planlar
• Hukuki Araştırmalar
• Örgütsel Araştırmalar
Yasaklar-Sınırlamalar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Otomobilinin karsısına at arabası çıkan sürücü, otosunu kenara çekmek zorundadır. Her
sürücü, at arabasını otomobilin geldiği yönünde uyarıda bulunacak bayraklı bir kişi de taşımak
zorundadır. (Danimarka)
Domuzlara ”Napolyon” isminin verilmesi yasaktır. (Fransa)
Yağmur yağarken çimler sulanamaz. (Kanada)
Kapılar ve pencereler pembe renkte olmak zorundadır. (Kanada-Kanata)
Bank Street’te pazar günleri dondurma yemek yasaktır. (Kanada-Ottawa)
Kadınların toplu tasım araçlarında çikolata yemesi yasaktır. (İngiltere)
Pazar günü çamaşır asmak yasaktır. (İsviçre)
Çocukların sigara satın alması yasak, içmesi serbesttir. (Avustralya)
Pazar günleri pembe pantolon giymek yasaktır.(Avustralya Victoria)
Araba kullandığınız zaman gömlek giymek zorundasınız. (Tayland)
Metroda sakız çiğneyen tutuklanır. (Singapur)
Anniston kentinin Noble Caddesi’nde bluejean giymek yasak. (ABD-Alabama)
Lee ilçesinde, çarşamba günleri güneş battıktan sonra fıstık satmak yasak. (ABD-Alabama)
Bar sahipleri çorba bulundurmak zorunda. Aksi takdirde bira satmaları yasak. (ABD-Nebraska)
Hiçbir canlı öldürülemez. Böcekler dahil. (ABD-Arkansas)
İçki satan yerlerin gıda maddesi, gıda maddesi satan yerlerin de içki satması yasak. (ABDColarado)
• 45 banka var 46. bankaya ihtiyaç var mı?
• Bu sokakta 4 kahvehane var 5. sine ihtiyaç var
mı?
• Masaya yeni bir tabak koymak!
KURULUŞ YERİ
• Yeni bir cafe açacaksınız hangi caddede hangi
cephedeki dükkanı kiralardınız?
• Citroen adına Türkiye’de bir fabrika
kuracaksınız ama hangi ile?
• En düşük kira-en yüksek ciro
• Kömür İşletmesi nerde kurulur?
• Yaya trafiği, otopark olanağı, rakiplere
yakınlık..
Kuruluş Yeri Seçiminde Rol
Oynayan Etkenler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hammadde (Meyve suyu)
Ulaştırma (taşıma) (Artvin)
Pazara Yakınlık (Bursa-İstanbul)
İnsan Gücü (emek)
Enerji ve yakıt (Doğalgaz var mı?)
Su (tatlı su)
İklim koşulları (Adp. Devlet Hastanesi)
Artıkların atılması
Teşvikler (OSB’ler)
Ulaşım Yolları
Demiryolu
• Uzak yerlere ağır malları düşük maliyetle
ulaştırma
• Belli yerlere dağıtım
• Küçük çaplı taşımalarda ve yakın yere
taşımada uygun değil
• Birkaç yükleme-boşaltma
Karayolu
•
•
•
•
•
•
•
Kapıdan kapıya taşıma olanağı
Her yere götürüp getirme olanağı
Sık taşıyabilme
Mallara az zarar verme
Çok büyük nicelikte taşıyamama
Büyük ya da geniş olan mallara uygun olmama
Demiryoluna göre hava koşullarından daha
çok etkilenme
Suyolu
•
•
•
•
•
Düşük maliyet
Çok büyük niceliklerde taşıyabilme
Düşük hızla taşıma
Çoğu yer için uygun olmama
Mallarda hasar oluşma olasılığı yüksek
Havayolu
•
•
•
•
•
Yüksek hız
Sık ulaşım servisi
Mallara az zarar verme
Yüksek maliyet
Hava koşullarından etkilenen kalkış zamanları
Boru hattı
•
•
•
•
•
Düşük maliyet
Sürekli dağıtım
Hava koşullarından etkilenmeme
Yalnızca sıvı ya da gaz için uygun
Kuruluş masrafı
Türkiye Ulaşım Politikası
Kuruluş Yeri Harikaları
•
•
•
•
•
•
•
Gazipaşa Havaalanı
Bedesten (DPÜ Merkez Kampüs)
DPÜ Merkez Kampüs
E-5 Karayolu İstanbul
İstasyon Üst Geçiş Köprüsü
Adnan Menderes Yaya Üstgeçidi
Adapazarı
Videolar
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
TÜKETİM
Dünyadaki açlık sorununa yeni ve
yaratıcı çözümler bulmak üzere yapılan
bir araştırma
• Lütfen dünyanın geri kalan kısmındaki
yiyecek eksikliğine bir çözüm ile ilgili olarak
kişisel görüşünüzü belirtiniz.
Fakat araştırma yanıt alınamadığı
için büyük bir başarısızlıkla
sonuçlanmış. Çünkü;
•
•
•
•
•
•
•
Afrika’daki insanlar yiyecek,
Avrupa’dakiler eksiklik,
Asya’dakiler kişisel görüş,
Ortadoğu’dakiler çözüm,
Güney Amerika’dakiler lütfen,
Amerikalılar da dünyanın geri kalan kısmı
Kavramlarının ne olduğunu anlamadıkları için
soruya cevap verememişler.
• Bir gölde, bir nilüfer, her gün bir önceki günün
iki misli çiçek açarak yayılıyor. Gölün yarısı
yirmi yedi günde dolduğuna göre, gölün
tamamı kaç günde dolar?
Dünya Nüfusu
•
•
•
•
•
•
•
M.Ö. 8000 yılları:
1650 Yılı:
1850 Yılı:
1950 Yılı:
1980 Yılı:
1990 Yılı:
2000 Yılı:
5.000.000
600.000.000
1.300.000.000
2.500.000.000
4.500.000.000
6.000.000.000
7.000.000.000
Tüketime İlişkin Rakamlar
•
•
•
•
•
•
Eğer herkes İngilizler kadar tüketse, üç dünyaya ihtiyacımız
olurdu.
Dünya nüfusunun yarısı (3,5 milyar) günde 2 dolara, 1,5
milyarı ise günde 1 dolara çalışmaktadır.
Afganistan’da günlük ortalama kişibaşına gelir 0,44 dolar,
Etiyopya ve Kongo’da ise 0,27 dolardır.
Dünya nüfusunun % 10’u, Dünya toplam gelirinin % 70’ini
almaktadır.
Gelişmiş ülkelerdeki kedi-köpek maması pazarı 20 milyar dolar
civarındadır.
İngiltere’de sadece kedi köpeklere alınan hediyeler bir yılda
130 milyon dolardan fazla bir tutara ulaşmaktadır. Bu parayla
Afrika’da 65 milyondan fazla çocuk hastalıklara karşı
aşılanabilmektedir.
Tüketim Davranışları
• Soğuktan korunmak ya da örtünmek için
giyinmek?
• Sadece karnını doyurmak için yemek yemek?
Gittikçe artan bir şekilde, satın aldığımız ürünlerde
fizyolojik tatminden çok, psikolojik tatmin arar hale
gelmekteyiz.
Peki İnsanlar mal ve hizmetleri
tüketirken ne yapıyorlar?
• Açıkça dile getiremedikleri isteklerini, arzularını,
hayallerini ve rüyalarını gerçekleştirmeye çalışıyorlar.
• Dünyaya kim olduklarını ve kim olmak istedikleri
hakkında mesaj vermeye çalışıyorlar.
• Etrafındakilere sıradan olmadıklarını, çok özel ve
farklı olduklarını göstermeye çalışıyorlar.
• Aksi halde, niçin X marka bir ayakkabıya, sıradan
fakat sağlam bir ayakkabının otuz katını ödesinler.
Günümüzün Tüketim
Mesajları
•
•
•
•
•
•
•
Göstererek tüket, daha fazla tüket, hemen tüket
Eşyalarınla diğerlerini geç, geri kalma
Şimdi YAŞA, sonra ÖDE.
Daha fazla sosyalleş
Bana ne tükettiğini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
İşlevi boşver, şekilci ol
Avrupa’daki insanlardan ne eksiğin var, onlar gibi davran,
onların markalarını tüket.
• At yenisini al
• Her "Çağdaş insan“ gibi, harcayarak mutlu ol!
TÜKETEREK MUTLU OLMA ÇABASI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ABD’de neredeyse her iki kişiden biri obez ya da aşırı kiloludur.
İngiltere’de erkeklerin % 42’si, bayanların % 38’i aşırı kilolu veya obezdir.
Obezite, şeker hastalıklarının % 80’inin, kalp ve damar hastalıklarının % 70’inin
temel nedenidir.
ABD’de diyet ürünler ve kilo verme programlarına ilişkin oluşan pazarın
büyüklüğü 50 milyar dolardır.
Bu programları kullanarak kilo verebilenlerin oranının % 5 olduğu düşünülürse,
yılda 47,5 milyar doların havaya gittiğini söylemek mümkündür.
Dünyadaki tüm açlık problemlerini çözmek için ise yılda 24 milyar doların
yeterli olduğu hesaplanmaktadır.
Platonun Sözü (M.Ö. 427-347): Unutmayın, amacınız hayatta en çok şeye sahip
olmak değil, en az şeye ihtiyaç duymak olmalıdır.
ABD’deki tüketicilerde “ONİOMANIA” hastalığı görülmekte.
New Economics Foundation tarafından yapılan “Mutlu Gezegen”
araştırmasında Vanautu, Kosta Rika ve Kolombiya ilk üç sırayı almıştır.
Türkiye 98., İngiltere 108., Fransa 129. ve ABD 150. olmuştur.
Oniomania Hastalığı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Birey alışveriş yapmadan önce gerginlik ya da uyarılma duygusunda giderek artma
hisseder.
Sonra alışveriş sırasında haz alma, doyum bulma ve rahatlama yaşar.
Alışverişin ardından çok para harcadığı için pişmanlık, kendini kınama ya da
suçluluk hissedebilir.
Bu hastalığa yakalananların %80-90’nını bayanlar oluşturur. Başlangıç yaşı 18 yaş
civarıdır ancak bunun problem olarak fark edilmesi genellikle 10 yılı alır.
Bu kişilerin genellikle benlik değerleri düşüktür; giyim ve mücevher en çok satın
alınan şeyler olup, bunlar dış dünya tarafından en fazla dikkat çeken objelerdir.
Kişi satın alma davranışı ile “geleceğin var olduğunu” kendisine inandırarak temel
ölüm kaygısını azaltır.
Bayanlar daha çok giysi, parfüm ve mücevher, erkekler ise elektronik, otomobil ya
da hırdavat satın alır.
En önemlisi kendisinin ihtiyaç duymadığı şeyleri satın alır, dolabı birkere bile
giymediği, üzerinde etiketi bulunan giysilerle doludur. Bunları bazen başkalarına
hediye olarak verir. Evi bir sürü gereksiz ev eşyaları ile tıkıştırılmıştır.
İlaç ve alkol bağımlılığında görüldüğü gibi bir süre sonra tolerans gelişir; kişi
rahatlamak için giderek daha fazla miktarlarda alışveriş yapar.
Kişi satın aldığı şeyleri gizler.
ABD’de Yeni Doğan Çocuklara
Verilen İsimler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lexus (Toyota’nın bir modeli)
Armani (İtalyan Modaevi)
Chanel (Fransız Modaevi)
Porsche (Alman Otomobil Markası)
Tiffany (Tekstil Markası)
İnfiniti (Japon Otomobil Markası)
Loreal (Fransız Kozmetik Markası)
Timberland (Ayakkabı Markası)
Dior (Fransız Kozmetik Markası)
Siz Bir Organizatörsünüz. Kendinizi
kanıtlamanız gerekiyor. Kütahya’da
bir konser düzenleyeceksiniz ama
kesinlikle tüm biletler tükenecek. Ne
yaparsınız?
Peki Başarı Kriterleri Neler?
•
•
•
•
•
•
•
•
Karlılık
Pazar Payı
İtibar (İmaj)
Müşteri Tatmini
Müşteri Sadakati
Etkin İş Süreçleri
Sektörünün En İyi Personeline Sahip Olma
Büyüme
Başarıya Ulaşmak İçin Ne Yapmak
Gerekir?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Diğer rakipler 10 TL’ye satarken biz 30 TL’ye satacağız.
Her bölgeye değil, sadece İç Anadolu Bölgesine yöneleceğiz.
Genç ve çalışan kadınlara yöneleceğiz.
Metro Fm, Flash TV ve Haberturk gazetesinde reklam vereceğiz.
Tüm şehirlerdeki billboardları kullanacağız.
Peşin fiyatına taksit uygulayacağız.
Yalnızca üç renk üreteceğiz.
Eylül ayında %10 indirim uygulayacağız.
Logomuzun renklerini değiştireceğiz. Yeni renklerimiz kırmızı ve beyaz olacak.
Yeni ürünümüzün reklamını ilk olarak Youtube’da yayınlayacağız.
Bu Stratejinin Başarılı
Olması Neye Bağlı?
Tüketicilerimizin
(Müşterilerimizin) tam istediği
şeyleri ona sunmamıza bağlı
Gürültü neyse, ama klasik müziği sevmiyoruz.
İsveç’li büyük bir firmaya domates ihraç edeceksiniz.
• Tüketicilerinin özelliklerini, istek ve beklentilerini
Öğrenmek
Kadınlar Ne İster?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Benim Müşterim Kimdir?
Özellikleri Nelerdir? (Eğitim, Yaş, Cinsiyet)
Nasıl Yaşar?
Ne Giyer, Ne Yer, Ne İçer?
Neleri Sever, Nelerden Nefret Eder?
Birşeyi niçin sever ya da niçin nefret eder, yani hassasiyetleri nelerdir?
Nerelere Takılır?
Hangi semtlerde oturur?
Benim ürünlerimin reklamlarını nerelerde görmek ister?
TV izler mi, gazete okur mu?
Hangi saatlerde izler, hangi günlerde ve sıklıkta okur?
Tv’de reklam kuşaklarını izler mi?, gazetede reklam sayfalarına göz atar mı?
Hangi programları izler, gazetenin hangi sayfalarını okur, hangi köşelerine en
sık bakar?
Hangi TV kanallarını, radyo, gazete ve dergiyi okur?
Neler satın alır?
Satın alma kararlarında kimlerden, nelerden etkilenir?
Benim ürettiğim ürünleri satın alır mı?
Benim ürünlerimi niçin satın alır?
Bu ürünleri ne zaman, nerelerden alır?
Ürünlerimi yalnız mı, arkadaşlarıyla beraberken mi kullanır; ne kadar sürede
kullanır?
Beni sever mi?
Benden ne bekler?
TÜKETİCİ ARAŞTIRMASI
ÖRNEĞİ
• KMG Araştırma Şirketinin 2007 çalışması sonuçları
• Hedef kitlenin % 71’inin tek hattı bulunurken % 23’ü 2 adet hat kullanıyor.
Çoklu hat kullanımı genç yaş grubunda öne çıkıyor.
• Karar sürecinde fiyat % 28 ile ilk sırada rol oynuyor. Ürün kalitesi ise % 23 ile
yakın bir pay alıyor. Estetik görünüm (% 18), teknolojik imkanları (% 11.4)
diğer etmenler olarak sıralanıyor.
• Erkekler ürün kalitesine, Bayanlar ise estetik ve teknolojiye önem veriyor.
• Tüketicilerin yaklaşık olarak 1/3’i önümüzdeki aylarda cep telefonunu
değiştirme düşüncesinde.
Tüketici davranışlarını belirledim.
Bu yeterli mi?
• Bu bilgileri pazarlama stratejisine dönüştürmek
gerekir.
Peki Tüketicilere Sorarak Herşeyi
Öğrenebilir miyiz?
Bilinçsiz olabilir
Yanlış bilgi verebilir
Bilgi vermek istemeyebilir
Bilgi Edinme Yolları
•
•
•
•
•
Anket
Gözlem
Müşteri Şikayetleri
Focus Grup Görüşmeleri
Nöroloji
Niçin Tüketici Davranışları Konusu
Gündeme Geldi?
• Yüzyüze ilişki ortadan kalktı.
• Tüketicilerin sayısı artmıştır.
• Tüketiciler bilinçlenmiştir.
Bakkalın Tüketici Davranış Analizi
Yapmasına Gerek Var mı?
1.
Tüketicilerin istek ve
beklentilerini
öğrenmek
2. Tüketicilerin istek ve
beklentilerini tahmin
etmek
Büyük Balık mı Diğerlerini Yer?
Hızlı Balık mı Diğerlerini
Yer?
Kim Başarılı Olur?
• Pazarda meydana gelen değişmeleri en hızlı
fark eden,
• Bu bilgileri karar mercilerine en erken
ulaştıran,
• Gerekli kararları en hızlı alıp uygulayan
işletmeler başarılı olmaktadır.
Otomobiller gelip geçici bir
hevestir. Fakat at arabaları kalıcıdır.
Su Pazarı mı? Dalga mı
Geçiyorsun?
Download

Genel İşletme