Akşamları evde ne
yapıyorsunuz?
Birçok çocuk, ailesi ile birlikte olmak veya arkadaşları ile
oyun oynamak yerine bilgisayarı ile uzun süre başbaşa
kalmayı tercih etmektedir.
Bu çocuklar, bilgisayarı bir öğrenme ve araştırma aracı
olmaktan çok saatlerce oyun oynama aracı olarak
kullanmayı tercih etmektedir.
Çocukların bilgisayar başında geçirdiği saatler artarken,
hayatın diğer alanlarına ayırdıkları zaman azalıyor. Hatta
bazen dış dünyayla ilişki kurmaktansa bilgisayar ekranına
kilitlenmeyi tercih edebiliyorlar.
Çocuğunuz, sorumluluklarını ihmal edip , tüm programını
bilgisayara göre yapıyor , hiçbir şeyi bilgisayar kadar
önemsemiyorsa, ortada bir sorun var demektir.
Araştırma sonuçları;
•
Araştırmalar çocuk ve gençlerin ebeveynlerine göre
daha fazla internet kullandığını, ancak başlıca kullanım
amaçlarının
•
•
•

oyun,
müzik dinleme ve
Sosyalleşme(FACEBOOK) olduğunu göstermektedir.
oyun
•
Bilgisayar kullanıcısı olmayan ebeveynler, çocuklarının
böylesine muhteşem olanaklar sunan bir aracı
kullanmasını, amacını incelemeden, çok gurur verici ve
yararlı algılayabiliyorlar.
•
Bilgisayar ya da internetin etkin kullanımı için; belli bir
yaşa, birikime ulaşmak gerekiyor.
İnternet düşkünlüğünün
sonuçları arasında;
•
•
•
•
•
Hazırcılığa, hatta düşünce hırsızlığına
alışmak,
istediğini elde etmek için ne gerekiyorsa
yapma güdüsü,
şiddet duygusunda artış, merhamet
duygusunun yok olması
ilgi alanlarının azalması,
özellikle okul öncesinde hayal ile gerçeği
ayıramamaktan doğan sorunlar da yer
alıyor.
Bilgisayarı yasaklayalım mı?
•
•
•
•
•
•
Bilgisayarı toptan yasaklamanın bir yararı yok.
Anne-babalar öncelikle bilgisayar ve internet hakkında bilgi edinmeli ve
kullanmalı.
Çocuklarla bilgisayar ve internet konusunda sohbet edilmeli, burada
okudukları ya da gördüklerinin yanlış olabileceği, bilgiyi tartışmak
gerektiği, yararlı ve zararlı yanları anlatılmalı.
Bunu yaparken, eleştirmeden, azarlamadan, yasaklamadan, tehdit
etmeden, rüşvet vermeden, söylenmeden, karşılıklı konuşmak en iyisi.
Bilgisayar karşısında okul öncesi çocuklar günde 30-40 dakika, ilkokul
döneminde ise 1 saati aşmamalı.
Çocuklarınızı, yalnızca onayladığınız siteleri
ziyaret etmeye teşvik edin
Çocuklarınıza çevrimiçi ortamda edindikleri
arkadaşlarla asla gerçek yaşamda
buluşmamaları gerektiğini anlatın.
Çocuklarınızın hangi sohbet odalarını ya da
ileti panolarını ziyaret ettiğini ve çevrimiçi
ortamda kimlerle konuştuğunu öğrenin.
Bilgisayarı yetişkinlerin takip edebilecekleri ortak
kullanım alanlarına koymak,(oturma odası,salon)
herkese bir bilgisayar yerine mümkünse tüm
ailenin aynı bilgisayarı paylaşması da sınırlama
açısından yararlı.
• Aile bireylerinin birlikte katılabilecekleri geziler,
sosyal, sportif etkinlikler, çeşitli hobiler, kitap
okuma alışkanlığı, aileyle ilgili çeşitli görev ve
sorumluluklar da çocuğu kolaylıkla bilgisayardan
uzaklaştırır.

Aileler çocuklarına zaman ayırmalı, sorunları ile
ilgilenmeli.
•
Bilgisayar Oyunları Çocukları
Nasıl Etkiler ?
Şiddet içerikli oyunları yalnız başına izleyen
çocuklar bu görüntüleri oyun olarak görüp
ondan zevk alıyorlar, bu oyunlara ilişkin
anne ve babaları tarafından açıklama
yapılan çocuklar ise gördükleri olayların
gerçekte nasıl anlamlandırılması
gerektiğini öğrendikleri için aynı
görüntülerden rahatsızlık duyuyorlar.
Bilgisayar Oyunlarının Çocuklar
Üzerindeki Etkileri Nelerdir?
•
•
•
•
•
•
•
Olumsuz Etkileri:
Bir karakterin öldürüldüğü ya da zarar gördüğü bilgisayar
oyunları saldırgan düşüncelerde, duygularda ve
davranışlarda artışa yol açıyor. 1 (Araştırmalar erkek çocuk
ve ergenlerin kız çocuk ve ergenlere oranla saldırgan
davranışa daha eğilimli olduğunu kanıtlamıştır.)
Şiddet içerikli oyunlar düşmanlık duygularını besliyor, kaygı
düzeyinde artışa neden oluyor.
Şiddet içerikli oyunlar fiziksel güç kullanımında artışa yol
açıyor.
Şiddet içerikli oyunlar sosyal davranışlarda (örneğin
yardımseverlik, vb) azalmaya yol açıyor.
Oyunlar ile geçirilen zaman arttıkça obezite riski de artıyor.
Bilgisayar başında geçirilen zaman arttıkça akademik
başarıda azalma görülüyor.
Oyunlar ve İnternet Bağımlılığı
•
Araştırmalar bilgisayar oyunlarının çocuk ve ergenler
üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerine yönelik pek
çok şey söylemektedir. Bu noktada online oyunların
ve online oyunların arkadaşlar ile birlikte oynandığı
internet kafelerin sadece olumsuz özellikleri olduğunu
savunmak doğru olmayacaktır. İnternet kafeler de
arkadaşlar ile kontrollü bir şekilde oynanan oyunların
sosyalleşmeyi, akranlar arası paylaşımı ve özgüveni
arttıracağından söz edilebilirken bir diğer yandan
başka tüm ilgilerin ortadan kalktığı, okula ilginin
azaldığı ve yaşamın büyük bir kısmının online oyunlar
ve internet kafeler olduğu durumlar için olumsuz
etkilerden söz edilebilir.
İnternet Bağımlılığı Belirtileri
Nelerdir?
•
İnternet başında aşırı zaman geçirme, genel
fiziksel aktivitelerde azalma, internet aktivitesinin
bir sonucu olarak kişinin sağlığında bozulma,
internette fazla zaman geçirmek için önemli
yaşam aktivitelerinden kaçınma, uyku
aktivitesinde bozulma, arkadaşları kaybetme ve
sosyal hayatta azalma, aile ve arkadaşları ihmal
etme, kişisel sorumlulukları ihmal etme,
bilgisayarda zaman geçirmediğinde eksiklik
hissetme, internete giremediğinde endişe
yaşama gibi tanımlar ailelere internetin aşırı
kullanımı ile ilgili bilgi verebilir.
Anne –Baba ve Öğretmenler Neler
Yapabilir?
•
•
•
Aileler çocuklarının oynadığı bilgisayar
oyunlarının içeriğini ve çocuklarının bilgisayar
oyununa ayırdığı zamanı denetleyerek bilgisayar
oyunlarının çocukları üzerindeki olumsuz
etkilerini azaltabilir.
Ebeveynlerin çocukları ile onların oynadıkları
bilgisayar oyunlarını oynamak için zaman
ayırması çocukları ile iletişimlerini arttırır.
Aileler çocuklarının bilgisayar oyunlarından
sağladığı yararları göz ardı etmemelidir. Bu
noktada çocukların dilinden bilgisayar oyunlarının
anlamını gözden geçirmek yararlı olacaktır.
Anne Babaların Unutmaması
Gerekenler
•
•
•
•
Bilgisayar oyunlarının hem ZARARLI hem de
Yararlı yanları vardır.
Çocuklarınızın oynadığı bilgisayar oyunlarının
içeriğini kontrol etmek yararlı olacaktır.
Şiddet içerikli oyunlar saldırgan davranışlarda
artışa yol açmaktadır.
Çocuklarınızın bilgisayar oyunları oynayarak
geçirdiği zamanı sınırlandırmak tamamen
yasaklamaktan daha doğru olacaktır.
Anne Babaların Unutmaması
Gerekenler
•
•
•
•
Çocuklarınızla oynadıkları oyunları oynamak
onlarla olan iletişiminizi güçlendirecektir.
Çocuğunuzun bilgisayar oyunları ile geçirmesi
gereken ideal süreyi onun hayatına başka hobiler
ve ilgi alanları katarak kontrol edebilirsiniz.
Bilgisayar oyunlarının özellikle ergenlerin
hayatında sosyal ilişki sağlayan bir yanı vardır.
Küçük yaş grubundaki çocukların bilgisayar
oyunları oynayarak geçirdiği zamanı
sınırlandırmak fiziksel ve duygusal gelişimlerini
olumlu yönde etkileyecektir.
Kaynak ve Referanslar
•
•
•
•
•
Anderson, C.A. (2000). Video Games and Aggressive Thoughts,
Feelings and Behavior in the Laboratory and in Life. Journal of
Personality and Social Psychology. 78(4),772-790.
Ferguson, C.J. (2010). Blazing Angels or Resident Evil? Can
Violent Video Games Be a Force for Good? Review of General
Psychology, 14(2), 68-81
Greitemeyer, T., Osswald, S. (2010). Effects of Prosocial Video
Games on Prosocial Behavior. Journal of Personality and Social
Psychology, 98 (2), 211-221.
Kelleci, M. (2008). İnternet, Cep Telefonu, Bilgisayar Oyunlarının
Çocuk ve Gençlerin Ruh Sağlığına Etkileri. TAF Preventive
Medicine Bulletin, 7(3), 253-256.
Olson, C.K.(2010). Children’s Motivations for Video Game Play in
the Contex of Normal Development. Review of General
Psychology, 14(2), 180-187.
Download

Bilgisayar Oyunları Çocukları Nasıl Etkiler