Strana 1
UDŽBENICI ZA OBRAZOVNI PROFIL FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR I RAZRED
R.B.
1
2
OBAVEZNI NASTAVNI
PREDMETI
Srpski jezik i književnost
Engleski jezik
IME UDŽBENIKA
IZDAVAČ
AUTOR
GODINA
IZDANJA
Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za gimnazije i stručne škole
Ljiljana Nikolić, Bosiljka Milić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
Gramatika srpskoga jezika - za gimnazija I stručne škole od I do IV razreda
Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
New Opportunities Pre - Intermediate Language Powerbook
P. Reilly, A.Sikorzynska, M.Dean, H.Mrozowska
Longman
2007
New Opportunities Pre - Intermediate Student's Book
M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska
Longman
2007
3
Istorija
Istorija - za četvorogodišnje stručne škole
Dragoljub Kočić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
4
Muzička umetnost
Muzička umetnost - za stručne škole
Sonja Marinković
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
5
Fizičko vaspitanje
6
Matematika
Matematika - za stručne škole sa tri časa nastave nedeljno
Radivoje Despotović, Ratko Tošić, Branimir Šešelja
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
Zbirka rešenih zadataka iz matematike I
Vene Bogoslov
7
Računarstvo i informatika
Računarstvo i informatika-udžbenik za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola Mirsad Imamović
Soho graph
2011
8
Geografija
Geografija - za I ili II razred stručnih škola
Mirko Grčić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
9
Fizika
Fizika sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratoriju
Jevrem Janjić, Miroslav Pavlov, Branko Radivojević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2009
Opšta hemija
Rozalija Horvat, Miloje Rakočević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2006
Zbirka zadataka iz hemije - za I i II razred
Milena Šurjanović, Radivoj Nikolajević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
12 Biologija
Biologija 1
Delija Baloš i dr
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2005
13 Anatomija i fiziologija
Anatomija i fiziologija
Aleksandar Stajkovac i dr
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2006
15 Zdravstvena nega i rehabilitacija
Zdravstvena nega i rehabilitacija
Predrag Zeković, Rumena Mihajlović - Zeković
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2004
16 Verska nastava
Pravoslavni katihizis za I i II razred srednjih škola
Ignjatije Midić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2004
10 Hemija
14 Latinski jezik
17 Građansko vaspitanje
Strana 2
UDŽBENICI ZA OBRAZOVNI PROFIL FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR II RAZRED
R.B.
OBAVEZNI NASTAVNI
PREDMETI
IME UDŽBENIKA
IZDAVAČ
AUTOR
GODINA
IZDANJA
1
Srpski jezik i književnost
Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za II razred srednje škole
Ljiljana Nikolić, Bosiljka Milić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2009
2
Engleski jezik
New Opportunities Pre - Intermediate Language Powerbook
P. Reilly, A.Sikorzynska, M.Dean, H.Mrozowska
Longman
2007
New Opportunities Pre - Intermediate Student's Book
M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska
Longman
2007
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
3.
Istorija
Istorija za II razred srednje škole
Ivan Becić
4.
Likovna kultura
Likovna kultura za gimnazija i srednje stručne škole
V.Galović
5.
Matematika
Matematika za II razred srednje škole
G.Vojvodić, V.Petrović, R.Despotović, R.Tošić, B.Šešelj
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
Zbirka zadataka iz matematike za II razred srednje škole
V.Mićić, Ž.Ivanović, S.Ognjanović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
Zbirka zadataka iz matematike za II razred srednje škole
Vene Bogoslov
B.Radivojević, J.Janjić, M.Pavlov
1995
6.
Fizika
Fizika sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratoriske vežbe za II razred
7.
Hemija
Neorganska hemija za II razred
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2000
Zbirka zadataka iz hemije - za I i II razred
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2000
Biologija za I ili II razred medicinske škole
8.
Biologija
9.
Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem Higijena sa zdravtsvnim vaspitanjem za I i II razred medicinske škole
2003
Miloje Krunić, Ivo Savić, Božidar Ćurčić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
M. Nikolić, R. Kocijančić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
10. Mikrobiologija sa epidemiologijom
Mikrobiologija sa epidemiologijom za II razred medicinske škole
Špiro Radulović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2005
11. Patologija
Patologija za II razred medicinske škole
Radoslav Borota
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
1994
12. Psihologija
Psihologija za II i III razred medicinske škole
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2004
13. Farmakologija
Farmakologija za II razred medicinske škole
M.Milošević, V.Varagić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
14. Verska nastava
Pravoslavni katihizis za I i II razred srednjih škola
Ep. Ignjatije Midić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
15. Građansko vaspitanje
Vodič za nastavnike Građansko vaspitanje
Minastarstvo prosvete i sporta
Strana 3
UDŽBENICI ZA OBRAZOVNI PROFIL FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR III RAZRED
R.B.
1
2.
OBAVEZNI NASTAVNI
PREDMETI
Srpski jezik i književnost
Engleski jezik
IME UDŽBENIKA
IZDAVAČ
AUTOR
GODINA
IZDANJA
Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za III razred srednje škole
Ljiljana Nikolić, Bosiljka Milić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
Gramatika srpskoga jezika - za gimnazija I stručne škole od I do IV razreda
Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
New Opportunities - Intermediate Language Powerbook
A.Sikorzynska, M.Dean, E.Sharman, H.Mrozowska
Longman
2006
New Opportunities - Intermediate Student's Book
M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska
Longman
2006
3
Fizika
Fizika za III razred srednje stručne škole
Milan Despotović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
4
Hemija
Hemija za III razred srednje stručne škole
A.Stoiljković, J.Čanadi,
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2005
5
Biologija
Biologija za III razred medicinske i veterinarske škole
Dragoslava Marinković, i dr.
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2006
6
Zdravstvena nega
Zdravstvena nega za III razred medicinske škole
Radmila Popović, Petar Borović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2004
7
Infektologija sa negom
Infektivne bolesti sa negom za III i IV razred medicinske škole
Dragomir Diklić, Božidar Antonijević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2006
8
Interna medicina sa negom
Interne bolesti sa negom za III razred medicinske škole
Jovan Teodorović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2006
9
Hirurgija sa negom
Hirurgija sa negom za III razred medicinske škole
dr A.Baljozević, dr N.Baljozević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
10 Neuropsihijatrija sa negom
Neuropsihijatrija sa negom za III razred medicinske škole
Jovan Bukelić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
11 Gradjansko vaspitanje
Gradjansko vaspitanje za III razred
Grupa autora
12 Verska nastava
Pravoslavni katihizis
Ep. Ignjatije Midić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2005
Strana 4
UDŽBENICI ZA OBRAZOVNI PROFIL FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR IV RAZRED
R.B.
1
2.
OBAVEZNI NASTAVNI
PREDMETI
Srpski jezik i književnost
Engleski jezik
IME UDŽBENIKA
IZDAVAČ
AUTOR
GODINA
IZDANJA
Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za IV razred
Ljiljana Nikolić, Bosiljka Milić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
Gramatika srpskoga jezika - za gimnazija I stručne škole od I do IV razreda
Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
New Opportunities - Intermediate Language Powerbook
A.Sikorzynska, M.Dean, E.Sharman, H.Mrozowska
Longman
2006
New Opportunities - Intermediate Student's Book
M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska
Longman
2006
3
Sociologija
Sociologija za III razred srednjih stručnih škola i IV razred gimnazije
Vladimir Vuletić, Mladen Lazić, Vera Vrekuša
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2003
4
Filizofija
Istorija filozofije za IV razred srednje škole
V.Korać, B. Pavlović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
1989
5
Fizika
Fizika sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratorijske vežbe
Branko Radivojević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2005
6
Ustav i prava građana
Ustav i prava rađana za gimnazije i srednje stručne škole
S.Lilić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
1983
7
Medicinska biohemija
Medicinska bioheija za IV razred medicinske škole
dr Vidosava Đurđić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
1998
8
Zdravstvena nega
Zdravsvena nega IV
Biljana Lutković, Slavka Mojsilović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
1993
9
Interna medicina sa negom
Interna medicina sa negom za IV razred medicinske škole
dr Todorović i saradnici
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2004
10 Hirurgija sa negom
Hirurgija sa negom za IV razred medicinske škole
A.Baljozević, N.Baljozević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2006
11 Pedijatrija sa negom
Pedijatrija sa negom za IV razred medicinske škole
S.Kostić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
1988
12 Ginekologija sa negom
Ginekologija i akušertsvo sa negom za IV razred medicinske škole
D.Mladenović, Z.Bogdanović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
1988
13 Verska nastava
Pravoslavni katihizis
Ep Ignjatije Midić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
14 Gradjansko vaspitanje
Vodič za nastavnike Građansko vaspitanje
Ministarstvo prosvete i sporta
Download

Udžbenici - Medicinska škola Kruševac