Strana 1
UDŽBENICI ZA OBRAZOVNI PROFIL MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR I RAZRED
R.B.
1
2.
IME UDŽBENIKA
OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
Srpski jezik i književnost
Engleski jezik
IZDAVAČ
AUTOR
GODINA
IZDANJA
Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za gimnazije i stručne škole
Ljiljana Nikolić, Bosiljka Milić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
Gramatika srpskoga jezika - za gimnaziju i srednje stručne škole od I do IV razreda
Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
New Opportunities Pre - Intermediate Language Powerbook
P. Reilly, A.Sikorzynska, M.Dean, H.Mrozowska
Longman
2006
New Opportunities Pre - Intermediate Student's Book
M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska
Longman
2006
3
Istorija
Istorija - za četvorogodišnje stručne škole
Dragoljub Kočić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
4
Muzička umetnost
Muzička umetnost - za stručne škole
Sonja Marinković
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
5
Likovna kultura
Likovna kultura - za gimnazije i stručne škole
Dragoljub Kočić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2009
6
Fizičko vaspitanje
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
7
Matematika
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
Matematika - za stručne škole sa tri časa nastave nedeljno
Radivoje Despotović, Ratko Tošić, Branimir Šešelja
Zbirka rešenih zadataka iz matematike I
Vene Bogoslov
8
Računarstvo i informatika
Računarstvo i informatika-udžbenik za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola
Mirsad Imamović
Soho graph
2011
9
Geografija
Geografija - za I ili II razred stručnih škola
Mirko Grčić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
10 Fizika
Fizika sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratoriju
Jevrem Janjić, Miroslav Pavlov, Branko Radivojević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2009
11 Hemija
Opšta hemija
Rozalija Horvat, Miloje Rakočević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2006
Zbirka zadataka iz hemije - za I i II razred
Milena Šurjanović, Radivoj Nikolajević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
12 Biologija
Biologija 1
Delija Baloš i dr
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2005
13 Anatomija i fiziologija
Anatomija i fiziologija
Aleksandar Stajkovac i dr
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2006
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
14 Latinski jezik
15 Zdravstvena nega
Zdravsvena nega 1
Aleksandar Baljozović, Svetislav Kostić, Nikola Baljozević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2004
16 Verska nastava
Pravoslavni katihizis za I i II razred srednjih škola
Ignjatije Midić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2004
Strana 2
UDŽBENICI ZA OBRAZOVNI PROFIL MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR II RAZRED
R.B.
1
2
IME UDŽBENIKA
OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
Srpski jezik i književnost
Engleski jezik
IZDAVAČ
AUTOR
GODINA
IZDANJA
Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za II razred srednje škole
Ljiljana Nikolić, Bosiljka Milić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2009
Gramatika srpskoga jezika - za gimnaziju i srednje stručne škole od I do IV razreda
Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
New Opportunities Pre - Intermediate Language Powerbook
P. Reilly, A.Sikorzynska, M.Dean, H.Mrozowska
Longman
2007
New Opportunities Pre - Intermediate Student's Book
M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska
Longman
2007
2006
3
Istorija
Istorija za II razred srednjih stručnih škola
Ivan Becić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
4.
Matematika
Matematika za II razred srednje škole
G.Vojvodić, V.Petrović, R.Tošić, R.Despotović, B.Šešelj
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
Zbirka zadataka za II razred srednje škole
V.Mićić, Ž.Ivanović, S.Ognjanović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
Zbirka zadataka za II razred srednje škole
Vene Bogoslov
5.
Fizika
Fizika sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratorijske vežbe
B.Radivojević, J.Janjić, M.Pavlov
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
1994
6.
Hemija
Neorganska hemija za II razred
R.Horvat, R.Nikolajević, M.Šurjanović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2007
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2007
1992
Zbirka zadataka za I i II razred
7.
Biologija
Biologija za II razred medicinske škole
Savić, Đurić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
8.
Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem
Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem za I i II razred medicinske škole
dr Parezanović, dr M.Nikolić, dr R.Kocijančić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
9.
Mikrobiologija sa epidemiologijom
Mikrobiologija sa epidemioogijom
Špiro Galović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
10. Patologija
Patologija za II razred medicinske škole
dr Radoslav Borota
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
11. Farmakologija
Farmakologija za II razred medicinske škole
Milenko Milošević, Vladislav Varagić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
12. Psihologija
Psihologija za II i III razred srednje medicinske škole
dr Nenad Havelka
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2004
13. Zdravstvena nega
Zdravstvena nega za II razred medicinske škole
dr Aleksandra Baljozević, dr Nikola Baljozević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2002
14. Verska nastava
Pravoslavni katihizis za I i II razred srednjih škola
Ep Ignjatije Midić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
15. Građansko vaspitanje
Demokratija i ljudska prava, Priručnik za I i II razred srednjih škola
B.Buban. T.Pejović
2005
Strana 3
UDŽBENICI ZA OBRAZOVNI PROFIL MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR III RAZRED
R.B.
1
2.
IME UDŽBENIKA
OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
Srpski jezik i književnost
Engleski jezik
IZDAVAČ
AUTOR
GODINA
IZDANJA
Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za III razred srednje škole
Ljiljana Nikolić, Bosiljka Milić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
Gramatika srpskoga jezika - za gimnaziju i srednje stručne škole od I do IV razreda
Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
New Opportunities - Intermediate Language Powerbook
A.Sikorzynska, M.Dean, E.Sharman, H.Mrozowska
Longman
2006
New Opportunities - Intermediate Student's Book
M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska
Longman
2006
3
Fizika
Fizika za III razred srednje stručne škole
Milan Despotović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
4
Hemija
Hemija za III razred srednje stručne škole
A.Stoiljković, J.Čanadi,
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2005
5
Biologija
Biologija za III razred medicinske i veterinarske škole
Dragoslava Marinković, i dr.
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2006
6
Zdravstvena nega
Zdravstvena nega za III razred medicinske škole
Radmila Popović, Petar Borović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2004
7
Infektologija sa negom
Infektivne bolesti sa negom za III i IV razred medicinske škole
Dragomir Diklić, Božidar Antonijević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2006
8
Interna medicina sa negom
Interne bolesti sa negom za III razred medicinske škole
Jovan Teodorović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2006
9
Hirurgija sa negom
Hirurgija sa negom za III razred medicinske škole
dr A.Baljozević, dr N.Baljozević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
10 Neuropsihijatrija sa negom
Neuropsihijatrija sa negom za III razred medicinske škole
Jovan Bukelić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
11 Gradjansko vaspitanje
Gradjansko vaspitanje za III razred
Grupa autora
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
12 Verska nastava
Pravoslavni katihizis
Ep. Ignjatije Midić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2005
Strana 4
UDŽBENICI ZA OBRAZOVNI PROFIL MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR IV RAZRED
R.B.
1
2.
IME UDŽBENIKA
OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
Srpski jezik i književnost
Engleski jezik
IZDAVAČ
AUTOR
GODINA
IZDANJA
Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za IV razred
Ljiljana Nikolić, Bosiljka Milić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
Gramatika srpskoga jezika - za gimnaziju i srednje stručne škole od I do IV razreda
Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
New Opportunities - Intermediate Language Powerbook
A.Sikorzynska, M.Dean, E.Sharman, H.Mrozowska
Longman
2006
New Opportunities - Intermediate Student's Book
M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska
Longman
2006
3
Sociologija
Sociologija za III razred srednjih stručnih škola i IV razred gimnazije
Vladimir Vuletić, Mladen Lazić, Vera Vrekuša
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2003
4
Filizofija
Istorija filozofije za IV razred srednje škole
V.Korać, B. Pavlović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
1989
5
Fizika
Fizika sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratorijske vežbe
Branko Radivojević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2005
6
Ustav i prava građana
Ustav i prava rađana za gimnazije i srednje stručne škole
S.Lilić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
1983
7
Medicinska biohemija
Medicinska bioheija za IV razred medicinske škole
dr Vidosava Đurđić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
1998
8
Zdravstvena nega
Zdravsvena nega IV
Biljana Lutković, Slavka Mojsilović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
1993
9
Interna medicina sa negom
Interna medicina sa negom za IV razred medicinske škole
dr Todorović i saradnici
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2004
10 Hirurgija sa negom
Hirurgija sa negom za IV razred medicinske škole
A.Baljozević, N.Baljozević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2006
11 Pedijatrija sa negom
Pedijatrija sa negom za IV razred medicinske škole
S.Kostić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
1988
12 Ginekologija sa negom
Ginekologija i akušertsvo sa negom za IV razred medicinske škole
D.Mladenović, Z.Bogdanović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
1988
13 Verska nastava
Pravoslavni katihizis
Ep Ignjatije Midić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
14 Gradjansko vaspitanje
Vodič za nastavnike Građansko vaspitanje
Ministarstvo prosvete i sporta
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
Download

Udžbenici - Medicinska škola Kruševac