Strana 1
UDŽBENICI ZA OBRAZOVNI PROFIL ZUBNI TEHNIČAR I RAZRED
R.B.
1
2
OBAVEZNI NASTAVNI
PREDMETI
Srpski jezik i književnost
Engleski jezik
IME UDŽBENIKA
IZDAVAČ
AUTOR
GODINA
IZDANJA
Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za gimnazije i stručne škole
Ljiljana Nikolić, Bosiljka Milić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
Gramatika srpskoga jezika - za gimnazije i stručne škole od I do IV razreda
Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
New Opportunities Pre - Intermediate Language Powerbook
P. Reilly, A.Sikorzynska, M.Dean, H.Mrozowska
Longman
2007
New Opportunities Pre - Intermediate Student's Book
M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska
Longman
2007
3
Istorija
Istorija - za četvorogodišnje stručne škole
Dragoljub Kočić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
4
Muzička umetnost
Muzička umetnost - za stručne škole
Sonja Marinković
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
6
Matematika
Matematika - za stručne škole sa tri časa nastave nedeljno
Radivoje Despotović, Ratko Tošić, Branimir Šešelja
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
Zbirka rešenih zadataka iz matematike I
Vene Bogoslov
2009
7
Računarstvo i informatika
Računarstvo i informatika-udžbenik za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola Mirsad Imamović
Soho graph
2011
8
Geografija
Geografija - za I ili II razred stručnih škola
Mirko Grčić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
9
Fizika
Fizika sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratoriju
Jevrem Janjić, Miroslav Pavlov, Branko Radivojević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2009
Opšta hemija
Rozalija Horvat, Miloje Rakočević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2006
Zbirka zadataka iz hemije - za I i II razred
Milena Šurjanović, Radivoj Nikolajević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
12 Biologija
Biologija 1
Delija Baloš i dr
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2005
13 Anatomija i fiziologija
Anatomija i fiziologija
Aleksandar Stajkovac i dr
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2006
15 Morfologija zuba
Morfologija zuba
Olga Janković
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2004
16 Verska nastava
Pravoslavni katihizis za I i II razred srednjih škola
Ignjatije Midić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2004
16 Gradjansko vaspitanje
Vodič za nastavnike Gradjansko vaspitanje
Ministarstvo prosvete i sporta
10 Hemija
14 Latinski jezik
Strana 2
UDŽBENICI ZA OBRAZOVNI PROFIL ZUBNI TEHNIČAR II RAZRED
R.B.
1.
2
OBAVEZNI NASTAVNI
PREDMETI
Srpski jezik i književnost
Engleski jezik
IME UDŽBENIKA
IZDAVAČ
AUTOR
GODINA
IZDANJA
Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za IV razred
Ljiljana Nikolić, Bosiljka Milić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
1999
Gramatika srpskoga jezika - za gimnazije i stručne škole od I do IV razreda
Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
New Opportunities Pre - Intermediate Language Powerbook
P. Reilly, A.Sikorzynska, M.Dean, H.Mrozowska
Longman
2007
New Opportunities Pre - Intermediate Student's Book
M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska
Longman
2007
3.
Filozofija
Istorija filozofije za srednju školu
V.Korać, B.Pavlović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
4.
Fizika
Fizika sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratoriju
B.Radivojević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2005
5.
Ustav i prava građana
Ustav i prava građana za gimnaziju i srednje stručne škole
S. Lilić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2006
6.
Medicinska biohemija
Medicinska biohemija za IV razred medicinske škole
V.Đurđić
7.
Fiksna protetika
Fiksna protetika za IV razred
Olga Janković
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2003
8.
Parcijalna proteza
Parcijalna proteza za IV razred
D.Jovanović, V.Jovanović, A.Milošević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2004
9.
Ortodontski aparati
Ortodontski aparati sa osnovama ortodoncije za IV razred
Dragić Jovanović, Budimir Mileusnić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2004
10. Verska nastava
Pravoslavni katihizis za 1. i 2. razred srednjih škola
Ep Ignjatije Midić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
11. Gradjansko vaspitanje
Vodič za nastavnike Gradjansko vaspitanje
Ministarstvo prosvete i sporta
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
1998
Strana 3
UDŽBENICI ZA OBRAZOVNI PROFIL ZUBNI TEHNIČAR III RAZRED
R.B.
1
2.
OBAVEZNI NASTAVNI
PREDMETI
Srpski jezik i književnost
Engleski jezik
IME UDŽBENIKA
IZDAVAČ
AUTOR
GODINA
IZDANJA
Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za III razred srednje škole
Ljiljana Nikolić, Bosiljka Milić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2000
Gramatika srpskoga jezika - za gimnazije i stručne škole od I do IV razreda
Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
New Opportunities - Intermediate Language Powerbook
A.Sikorzynska, M.Dean, E.Sharman, H.Mrozowska
Longman
2006
New Opportunities - Intermediate Student's Book
M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska
Longman
2006
Sociologija za III razred srednje stručne škole i IV razred gimnazije
Vladimir Vuletić, Mladen Lazić, Vera Vrekuša
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
3
Sociologija
4
Fizičko vaspitanje
5
Fizika
Fizika za III razred srednje stručne škole
Milan Despotović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
6
Hemija
Hemija za III razred srednje stručne škole
Aleksandra Stoiljković, Janoš Čanadi
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2006
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
Zbirka zadataka za III i IV razred
7
Tehnologija zubotehničkog materijala Tehnologija zubotehničkog materijala za II i III razred
Blagoje Grković, Miloš Teodosić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2006
8
Fiksna protetika
Fiksna protetika
Olga Janković, Niko Komlenić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2002
9
Totalna proteza
Totalna proteza
Dragić Jovanović, Vladimir Jovanović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2005
10 Verska nastava
Pravoslavni katihizis
Ep Ignjatije Midić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2004
11 Gradjansko vaspitanje
Vodič za nastavnike Gradjansko vaspitanje
Ministarstvo prosvete i sporta
Strana 4
UDŽBENICI ZA OBRAZOVNI PROFIL ZUBNI TEHNIČAR IV RAZRED
R.B.
1.
2.
OBAVEZNI NASTAVNI
PREDMETI
Srpski jezik i književnost
Engleski jezik
IME UDŽBENIKA
IZDAVAČ
AUTOR
GODINA
IZDANJA
Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za IV razred
Ljiljana Nikolić, Bosiljka Milić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
1999
Gramatika srpskoga jezika - za gimnazije i stručne škole od I do IV razreda
Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2008
New Opportunities - Intermediate Language Powerbook
A.Sikorzynska, M.Dean, E.Sharman, H.Mrozowska
Longman
2006
New Opportunities - Intermediate Student's Book
M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska
Longman
2006
3.
Filozofija
Istorija filozofije za srednju školu
V.Korać, B.Pavlović
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
4.
Fizika
Fizika sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratoriju
B.Radivojević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2005
5.
Ustav i prava građana
Ustav i prava građana za gimnaziju i srednje stručne škole
S. Lilić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2006
6.
Medicinska biohemija
Medicinska biohemija za IV razred medicinske škole
V.Đurđić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
1998
7.
Fiksna protetika
Fiksna protetika za IV razred
Olga Janković
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2003
8.
Parcijalna proteza
Parcijalna proteza za IV razred
D.Jovanović, V.Jovanović, A.Milošević
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2004
9.
Ortodontski aparati
Ortodontski aparati sa osnovama ortodoncije za IV razred
Dragić Jovanović, Budimir Mileusnić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2004
10. Verska nastava
Pravoslavni katihizis
Ep Ignjatije Midić
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2004
11. Gradjansko vaspitanje
Vodič za nastavnike Gradjansko vaspitanje
Ministarstvo prosvete i sporta
Download

Udžbenici - Medicinska škola Kruševac