SPISAK UDŽBENIKA
Fizioterapeutski tehničar / Medicinska sestra tehničar
OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI
Predmet
Matematika I
Matematika II
Geografija
Srpski jezik i
književnost I
Srpski jezik i
književnost II
Srpski jezik i
književnost III
Srpski jezik i
književnost IV
Istorija I
Istorija II
Naziv udžbenika
Matematika za I razred srednje škole Radivoj
Despotović i drugi
Zbirka zadataka iz matematike, Velimir Sotirović i
drugi
Knjiga pod Šifrom 22179
Zbirka zadataka iz matematike Gradimir Vojvodić,
Radivoje despotović, Vojislav Petrović, Ratko tošić,
Branimir Šešelj izdavač Zavod za udžbenike
Geografija Mirko Grčić
Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima
Autori:Ana Stišović, Olivera Radulović, Vukosava
Šivković
Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima
Autori:Ljiljana nikolic
Bosiljka Milić
Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima
Autori:Ljiljana nikolic
Bosiljka Milić
Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima
Autori:Ljiljana nikolic
Bosiljka Milić
Dragoljub M.Kočić
Istorija za I razred srednjih stručnih škola, zavod za
udzbenike Beograd,2007
Ivan Becić
Istorija za II razred srednjih stručnih škola, zavod za
udzbenike Beograd
21174
Eduka doo
Beograd
22109
23109
24109
21120
22120
21169
Sociologija
Vladimir Vuletić
Izdavač Klett,
2012
New Horizons II Paul Radley Daniela Simons
Sociologija
22179
Dr.Nikola Klem
Engleski II
Veronauka I,II
Veronauka III, IV
Ustav i prava građana
IV
Računarstvo i
informatika I
21179
New Horizons III Paul Radley Daniela Simons
McGuinness
New Horizons IV Paul Radley Daniela Simons
McGuinness
Pravoslavni katihizis za I, II razred
Pravoslavni katihizis za III,IV razred
Udžbenik
Odabrani tekstovi
New Horizons I Paul Radley Daniela Simons
Engleski IV
21178
IzdavačLogos
Beograd
Izdavač Logos
Beograd
IzdavačLogos
Beograd
IzdavačLogos
Beograd
21800
23151
23117
23118
Engleski I
Engleski III
Šifra u katalogu
Zavoda 2013
1
Filozofija
Muzička umetnost
Likovna kultura
Olga Vučić Filozofija
Fizika I
Fizika
Fizika II
Fizika
Fizika III
Fizika IV
Fizika
Fizika
Opšta hemija
Rozalija Horvat
Miloje Rokojević
Zbirka zadataka iz hemije
Neorganska hemija
Rozalija Horvat
Udzbenik
Zbirka zadataka
Biologija I
Dr D.Balaš i saradnici
Biologija II
dr.M.Krunić, dr. I. Savić, dr B.Ćurčić
Biologija III
dr D.Marinković i saradnici
Hemija I
Hemija II
Hemija III
Biologija I
Biologija II
Biologija III
24814
21815
21820
21085
21086
22086
22087
23184
24813
21188
21191
22088
23185
23188
21720
22741
23803
STRUČNI PREDMETI
Higijena sa
zdravstvenim
vaspitanjem I
Zdravstvena nega I Dr.Aleksandar Baljozović
Dr.Svetislav Kostić
Dr.Nikola Baljozović
Zdravstvena nega II Dr.Aleksandar Baljozović
Zdravstvena nega III Radmila Popović
Zdravstvena nega IV Biljana Putniković
Aleksandar Stajkovac
Ivan Anđelković
Aleksanda
Dr Zlatko Veza
Mr Dragana Paunović
Dr. Mihailo Nikolić
Dr.Radojka Kocijančić
Dr.Marija Pecelj-Gec
Dr.Vidosava Parezanović
Infektologija sa negom
S. Bošković
980/400 Data
Status
Interna medicina sa
negom III
Interna medicina sa
negom IV
Hirurgija sa negom III
Hirurgija sa negom IV
Neuropsihijatrija sa
negom
Interne bolesti sa negom 1 Jovan Teodorović
23804
Jovan Teodorović
24852
Zorana Komljenović
Zorana Komljenović
23805
24836
Jovan Bukelić
23821
Zdravstvena nega I
Zdravstvena nega II
Zdravstvena nega III
Zdravstvena nega IV
Anatomija i
Fiziologija
Prva pomoć
2
21732
22745
23861
24843
21726
21729
21727
Pedijatrija sa negom
Ginekologija i
akušerstvo sa negom
Zdravstvena nega I
rehabilitacija
Farmakologija II
Svetislav Kostić
24819
Dragomir Mladenović
23825
Dr.Predrag Zeković
Dr.Rumena Milojević-Zeković
N Divac, M Prostran, Z Todorović, R Stojanović
DATA STATUS
22749
980/626
Osnove kliničke
medicine III
Kineziologija III
Specijalna
rehabilitacija IV
Dr.Miroslav Ristić
23806
Dr.Danica Obradović
23838
Predrag Zeković
24850
Kineziterapija IV
Dragan Vulović
24849
Mikorbiologija sa
epidemiologijom II
Patologija II
Osnove kliničke
medicine III
Dr.Špiro Radulović
22740
Dr.Radoslav Borota
22743
Dr.Miroslav Ristić
23806
Fizikalna terapija III
Fizikalna terapija IV
Medicinska biohemija
IV
Osnove masaže
Psihologija II , III
Latinski jezik
Fizikalna terapija I
Dr.Jelena Simeunović
Dr.Predrag Zeković
Fizikalna terapija II
Dr.Jelena Simeunović
Dr.Predrag Zeković
23837
24818
Dr.Vidosava Đurđić
24854
Psihologija za II,III razred medicinke škole
Olivera Gemaljević
22761
22758
21735
OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI ZA SMER
Farmaceutski tehničar
Biologija I
D Baloš
Biologija III
Botanika
D Marinković
R Jančić
Novi Sad, 29.08.2013.
Kontakt za dodatne informacije
Borko Vlajić 061-173-7012
3
21720
22741
23803
22759
Download

Spisak udžbenika za Medicinsku školu “Hipokrat”