JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO
RASPORED POLAGANJA MATURSKOG ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2013/2014. GODINE
AGST:
IV1
Predsjednik:
dr. Azra Rožajac
Stalni član:
Borić Surana, prof.
UČIONICA BR. 16
PST:
IV2
Predsjednik:
Banda Anela, prof.
Stalni član:
Bajić Gordana, prof.
ponedjeljak, 2.juni
utorak, 3. juni
Odbrana maturskog
rada
Akušerstvo
dr.Aida Pošković
( 15 učenika )
13:00
Odbrana maturskog
rada
Ginekologija
dr.Ismira Rašidović
( 15 učenika )
14:00
petak, 30. maj
ponedjeljak, 2. juni
Odbrana maturskog
rada
Dječija hirurgija
dr.Tarik Muharemović
( 16 učenika )
13:30
Odbrana maturskog
rada
Pedijatrija
dr. Lutvo Sporišević
( 16 učenika )
14:00
UČIONICA BR. 17
Ispit se polaže po abecednom redu.
srijeda, 4. juni
četvrtak, 5. juni
srijeda, 4. juni
Pismeni ispit
Bosanski,Hrvatski,
Srpski jezik i
književnost
Filipović Edina, prof.
( 28 učenika )
14:00
četvrtak, 5. juni
Pismeni ispit
Bosanski,Hrvatski,
Srpski jezik i
književnost
Filipović Edina, prof.
( 30 učenika )
14:00
JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO
RASPORED POLAGANJA MATURSKOG ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2013/2014. GODINE
PST:
IV3
Predsjednik:
Oglečevac Nermina,
prof.
Stalni član:
Gladović Mediha, prof
UČIONICA BR. 10
PST:
IV4
Predsjednik:
Herenda Lejla, prof.
Stalni član:
Prguda Zarifa, prof.
petak, 30. maj
utorak, 3. juni
Odbrana maturskog
rada
Dječija hirurgija
dr.Tarik Muharemović
( 14 učenika )
14:30
Odbrana maturskog
rada
Pedijatrija
dr.Lutvo Sporišević
( 17 učenika )
14:00
petak, 30. maj
utorak, 3. juni
Odbrana maturskog
rada
Dječija hirurgija
dr.Tarik Muharemović
( 15 učenika )
15:30
UČIONICA BR. 9
Ispit se polaže po abecednom redu.
srijeda, 4. juni
četvrtak, 5. juni
Pismeni ispit
Bosanski,Hrvatski,
Srpski jezik i
književnost
Babačić Hazbija, prof.
( 30 učenik )
14:00
srijeda, 4. juni
četvrtak, 5. juni
Odbrana maturskog
rada
Pedijatrija
dr.Lutvo Sporišević
( 15 učenika )
14:00
Pismeni ispit
Bosanski,Hrvatski,
Srpski jezik i
književnost
Babić Tanja, prof.
( 30 učenika )
14:00
JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO
RASPORED POLAGANJA MATURSKOG ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2013/2014. GODINE
FT:
IV5
Predsjednik:
Juković Zijad, prof.
ponedjeljak, 2. juni
Stalni član:
Mešinović Jasminka,
prof.
UČIONICA BR. 8
FT:
IV6
Predsjednik
Đuderija Iđenita, prof.
ponedjeljak, 2. juni
Stalni član:
Kadrić Elvedin, prof.
UČIONICA BR. 7
Ispit se polaže po abecednom redu.
utorak, 3. juni
srijeda, 4. juni
četvrtak, 5. juni
Odbrana maturskog
rada
Fizikalna terapija
dr.Ervin Duspara
( 15 učenika )
14:00
Odbrana maturskog
rada
Kineziterapija
dr.Goran Todosijević
( 14 učenika )
16:30
Pismeni ispit
Bosanski,Hrvatski,
Srpski jezik i
književnost
Filipović Edina, prof.
( 29 učenika )
14:00
utorak, 3. juni
srijeda, 4. juni
četvrtak, 5. juni
Odbrana maturskog
rada
Kineziterapija
dr.Goran Todosijević
( 14 učenika )
15:00
Odbrana maturskog
rada
Fizikalna terapija
dr.Ervin Duspara
( 16 učenika )
14:00
Pismeni ispit
Bosanski,Hrvatski,
Srpski jezik i
književnost
Filipović Edina, prof.
( 30 učenika )
14:00
JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO
RASPORED POLAGANJA MATURSKOG ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2013/2014. GODINE
FT:
IV7
Predsjednik:
Bajrović Reuf, prof.
Stalni član:
Čičeklić Mirsad, prof.
UČIONICA BR. 6
PGST:
IV8
Predsjednik:
Osmanović Senada,
prof.
Stalni član:
Ilić Živana, prof.
UČIONICA BR. 5
ponedjeljak, 2. juni
Odbrana maturskog
rada
Fizikalna terapija
dr.Ervin Duspara
( 15 učenika )
14:00
ponedjeljak, 2. juni
utorak, 3. juni
Odbrana maturskog
rada
Neuropsihijatrija
dr.Nihada Subašić
( 17 učenika )
15:30
Odbrana maturskog
rada
Gerijatrija
dr. Aida Pošković
( 16 učenika )
13:00
Ispit se polaže po abecednom redu.
U Sarajevu, 16.5.2014.
utorak, 3. juni
srijeda, 4. juni
četvrtak, 5. juni
Odbrana maturskog
rada
Kineziterapija
dr.Goran Todosijević
( 17 učenika )
15:00
Pismeni ispit
Bosanski,Hrvatski,
Srpski jezik i
književnost
Babić Tanja, prof.
( 31 učenika )
14:00
četvrtak, 5. juni
srijeda, 4. juni
Pismeni ispit
Bosanski,Hrvatski,
Srpski jezik i
književnost
Babačić Hazbija, prof.
( 33 učenika )
14:00
Download

PDF - Srednja medicinska škola Jezero