Dračí lodě poprvé
v Kadani...
Č TRNÁC TIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ
Příští KN
Uzávěrka příspěvků a inzerátů
je ve středu 16. července
24. července
...8 strana
Pozvánka
Kam za kulturou
... 3. strana
Ročník XXIV. č. 13 26. června 2014 5 Kč,–
Sluníčková škola bude
mít novou ředitelku
Ředitelka 3. ZŠ Chomutovská Mgr.
Jiřina Rutová končí a odchází do zasloužené penze. V její funkci ji od
1. srpna 2014 nahradí Mgr. Alena
Roubínová, která zvítězila ve výběrovém řízení.
(r)
Květiny na náměstíčku
oznamují svým věrným zákazníkům, že od 1. 7. 2014 je najdete v
domě čp. 72 (bývalé hračky) na Mírovém náměstí v Kadani.
...zpráv
aktualit
fotografií
Soutěž o ceny
pokračuje
Budou jednat
o ruině špitálu
Stav objektu na Špitálském předměstí,
který je v hrozném stavu, město stále pálí.
Řešení blokují především milionové pohledávky po zkrachovalé firmě. Detailní
historii případu najdete na webu města.
Starosta Jiří Kulhánek se tento týden sejde se správcem konkurzní podstaty. Původně se chtěl sejít s výborem věřitelů, ale
to se nepodařilo domluvit. Se starostou
dorazí na schůzku také odpovědní pracovníci městského úřadu. „Budeme se
zabývat stavem této památky. Budeme po
správci chtít, aby objekt dali do pořádku
alespoň do té míry, aby do něj nebyl možný vstup, aby se vyčistil a odstranily náletové křoviny, které tam všude jsou. Aby se
dál stav památky nezhoršoval,“ prozradil
starosta požadavky města. Jak totiž potvrdila nedávná prohlídka pracovníků
stavebního úřadu, dochází k postupné
devastaci objektu. O výsledku schůzky
budeme čtenáře informovat.
(r)
ww
w.k
ada
nsk
eno
vin
y.c
z
Nabízejí
více...
Kadaňské noviny a firma Koberce BRENO připravily pro naše čtenáře soutěž
„Jak znám svoji Kadaň“. Soutěžní kupon
s otázkou a pokyny najdete na 5. straně.
Ve hře jsou slevové poukázky a věcná
cena. V případě více správných odpovědí rozhodne los. Pozorní čtenáři najdou
správnou odpověď v aktuálním čísle. Tak
hodně štěstí do druhého kola přeje redakce. Jména výherců prvního a druhého kola
najdete v příštím čísle. Ceny si pak budou
moci vyzvednout v Turistickém informačním centru Kadaň.
(r)
Toho bych
se nenadál
V pondělí 16. června byl u dětského oddělení kadaňské nemocnice oficiálně uveden do užívání nový babybox, který nahradil ten původní. Ten byl v Kadani
v provozu od 1. června 2007, tehdy jako čtvrtý v České republice. Během sedmi
let do něj byly odloženy dvě děti. Díky působení vlivu počasí i vývojem technologií přišel čas na jeho výměnu za modernější typ. „Rozdíl to je jako mezi Trabantem a Mercedesem,“ popsal nám změnu Ludvík Hess, duchovní otec babyboxů
u nás. Jak nové zařízení funguje, názorně předvedla primářka dětského oddělení
MUDr. Patricie Kotalíková. Ludvík Hess při této příležitosti poděkoval za postoj
města, které na nový babybox poskytlo čtvrt milionu korun. Ocenil také postoj
Nemocnice Kadaň, jejíž vedení tuto myšlenku od začátku podporuje. Starostovi
Jiřímu Kulhánkovi a řediteli nemocnice MUDr. Josefu Maškovi pak předal speciální vyznamenání „antikorového babyboxu“.
Foto: (vv)
Kraj autobusy z Kadaně do Prahy neobjedná,
soukromým dopravcům se to musí vyplatit
Koncem května se uskutečnila porada
starostů z našeho regionu ve Vejprtech,
na které byli přítomni také zástupci kraje zodpovědni za dopravu. Toho využil
starosta Kadaně Jiří Kulhánek, kterého
podpořili i další starostové, a společně
Kadaňská jednička v České televizi
nastolili otázku přímého autobusového spojení Kadaně s Prahou. To dnes
prakticky neexistuje, což představuje
komplikaci pro studenty, starší lidi i
dojíždějící za prací. Občany odpověď
krajských úředníků moc nepotěší. Kraj
neobjednává spoje mezikrajské, což je i
případ této trasy. Spoje do Prahy se provozují čistě na soukromé bázi a musí se
to dopravcům vyplatit. Občané mohou
použít alternativní dopravu vlakem.
Starosta Jiří Kulhánek ale věc nevzdává a město chce oslovit soukromé
dopravce, zda by do Kadaně neprodloužili některou ze svých linek. Jako
první se město obrátilo na firmu Student Agency. Ta oznámila, že žádost
nejsou v tuto chvíli schopni splnit,
protože požadovaná úprava jízdního
řádu souvisí s licenčními podmínkami autobusových linek, které jsou pro
toto období již schváleny. Podnět Kadaně ale vedení autobusového oddělení a zváží.
Situaci budeme dále sledovat a čtenáře
průběžně informovat.
(r)
Kolem poledne, asi ve 12.30 hodin,
poslední květnovou sobotu, jsem
uslyšel několikavteřinové zadrnčení
oken a cítil jemné chvění paneláku.
Myslel jsem si, že nad námi na silnici
nad sídlištěm ,,D“ něco stěhovala nákladní auta a náklad jim spadl. Proto
ten záchvěv. Později ve zprávách informovali o malém zemětřesení na
Chebsku. Patrně se otřes šířil směrem
od Chebu přes Karlovy Vary, říční
kotlinou Ohře a Doupovskými vrchy
až do Kadaně. Otřesy prý byly zaznamenány i na Rakovnicku. Nevím, zda
si také někdo v Kadani všiml těchto
otřesů?
Pavel Wolf, Kadaň
Sběrný den
Technické služby Kadaň pořádají
v sobotu 28. června další sběr nebezpečného odpadu. Tím se myslí například: lednice, televize, plasty, výbojky,
zářivky, léky, akumulátory, pneumatiky,
zbytky pryže, plechovky od barev, monočlánky, olejové filtry, textil znečištěný
olejem. Likvidace je pro občany zdarma.
(dokončení na 2. straně)
Úsilí vymanit se z kruhu sociálního vyloučení
T
V pondělí 9. června žáci druhého stupně Kadaňské jedničky vyrazili prozkoumat zákulisí fungování České televize. Všech 35 kilometrů chodeb komplexu na Kavčích horách
jsme samozřejmě nemohli projít. Proto nám pracovník ČT, pan Adámek, nejdříve promítl
krátký film o všech pracovištích. Velice se nám líbila prohlídka některých studií, ve kterých právě probíhalo natáčení známých pořadů. Tiše a s velkým zájmem jsme pozorovali
natáčení pořadu Kouzelná školka s Michalem Nesvadbou. Na úplný závěr jsme si mohli
dokonce vyzkoušet roli televizního moderátora či kameramana.
Mgr. David Chamula
V úterý 10. června umožnilo kino Hvězda kadaňským divákům zhlédnout film Cesta ven. Jde v něm o téma velmi aktuální i v našem severočeském regionu, tedy o úsilí vymanit
se z kruhu sociálního vyloučení, odmítání a reálné diskriminace. Díky francouzským a českým společnostem i ČT,
jsme mohli zhlédnout v hlavních rolích
Klaudii Dudovou, Davida Ištoka a ostatní herce, vybrané v náročném castingu.
Umožnili nám vnímat bezvýchodnost
života v komunitě, která už ztratila svou
někdejší soudržnost, pocítit jí v drsně
skutečných životních příbězích.
Režisér Petr Václav, autor mezinárodně oceněného filmu Marian (MFF
Locarno 1996) a nejlepšího českého filmu 2001, natočil Cestu ven po 13 letech
působení ve Francii. Film byl zařazen do letošní přehlídky nezávislých filmů na MFF v Cannes.
Silně nás oslovil příběh mladé romské ženy, která bojuje o
obyčejně šťastný život. Naráží však na
předsudky většinové společnosti a na
mnohé další překážky, které jí zabraňují
obstát v dnešním světě. Hrdinka filmu
bojuje s materiálními problémy, s pocitem opovržení, ale také s vlastní determinací. Ztrácí se vyhlídka jak na práci,
tak na důstojné bydlení, všichni tonou
v dluzích … až neuvěřitelně se však
objevují, jakoby zábleskem, i okamžiky vzájemné lásky, nezištné pomoci
a kamarádství, okamžiky naděje na lepší
život a budoucnost dětí.
(dokončení na 5. straně)
Krátce … z Kadaňska Vítání nových občánků města
Pranostika:
Nebyl-li červen dostatečně deštivý,
dodá vodu až červenec a přidá ještě
mnohé bouře. Jaká povětrnost na Sedm
bratří (10. 7.), taková po sedm týdnů
patří.
Citát na tento týden:
I po špatné sklizni je třeba sít.
SENECA
V úterý 17. června se v obřadní síni konalo další vítání občánků našeho města.
Na tuto slavnostní událost bylo pozváno
devět dětí. Příchozí přivítala matrikářka
Zuzana Voltrová, která obřad připravila s
matrikářkou Janou Demjanovou. Starosta města Jiří Kulhánek popřál rodičům
hodně štěstí při výchově svých potomků a
předal jim pamětní medaile pro malé občánky. Ani tentokrát nechyběly v obřadní
síni děti z mateřské školy Olgy Havlové se
svým vystoupením.
Vítání se zúčastnili: Sebastian Růžička,
Robin Ciota, Libuše Esslerová, Viktorie
Čandová, Tereza Havránková a Jakub Jandáš. Další fotografie z vítání občánků najdete v galerii Kadaňských novin.
Návštěva rektora
ČVUT na stavebce
V sobotu 14. června navštívil kadaňskou průmyslovku rektor ČVUT
v Praze profesor Ing. Petr Konvalinka.
Návštěva proběhla v rámci srazu absolventů SPŠS z roku 1979. Rektor Konvalinka se spolu se svými spolužáky
během prohlídky zajímal o současnost
školy i možnosti jejího dalšího rozvoje.
Jak už to při podobných příležitostech
bývá, došlo i na vzpomínky ze studentských let na stavebce.
(hr)
pacient může, do určité míry, sám určit
podání léku. Lékař na tomto přístroji
nastaví bezpečné dávkování a pacient
si sám může lék aplikovat stisknutím
tlačítka, pokud se bolest pro něj stane
nesnesitelnou.
Přístroj nemocnice mohla zakoupit
díky sponzorským darům firem Pittsburgh Corning CR s.r.o. a Sallerova výstavba , které na něj přispěly celkovou
částkou 50 000 Kč.
(nemka)
Sběr nebezpečného odpadu...
2
Prý mu všichni ubližují, protože je homosexuál
Dluhy předává
město exekutorům
Pacient si může sám utišit bolest
(pokračování z 1. strany)
V rámci třídění odpadu a následného dalšího využití mohou občané
donést sběrový papír, PET lahve, folie
nápojové a užitkové sklo, nápojové krabice (mléko, víno).
Sběrná místa dle časového harmonogramu: sídliště C: 8.00-8.15
parkoviště pod Elektro Míchal, 8.208.30 parkoviště ul. Husova č. 1295.
Sídliště B: 8.35-8.50 parkoviště vjezd
před teplárnou, 8.55-9.10 parkoviště
u fotbalového stadionu. Sídliště D:
9.15-9.30 parkoviště u prodejny koberců, 9.35-9.45 křižovatka u školky.
Sídliště A: 10.35-10.45 parkoviště u
č. 1152 za obchodem, 10.50-11.05
městská tržnice, 11.10-11.16 křižovatka ul. Pionýrů a Švermova. Strážiště: 11.20-11.35 č. 1918 „u skály“.
Staré město: 11.40-11.55 ul. Václava
Havla. Mírové náměstí: 12.00-12.10
Rafanda u pravoslavného kostela.
Koželužská: 12.15-12.30 parkoviště
u autobazaru Mertlík, 12.35-12.45
městské policie
Krátce před uzavírací dobou obchodního domu Kaufland si přijíždějící strážníci všimli neobvyklého ruchu,
ze kterého se vyklubala potyčka dvou
mužů. Agresor, který ji vyvolal, byl pod
vlivem alkoholu a ke zjištění totožnosti
musel být převezen na služebnu Policie
ČR. Strážníkům tvrdil, že je nevinen,
že mu všude všichni ubližují, protože je
homosexuál. Strážníci zjistili, že nejprve slovně napadal pracovnici infocentra obchodního domu a chtěl se před ní
obnažit. Následně fyzicky napadl osobu, která se ženy zastala.
O druhém červnovém víkendu proběhlo v Plzni celostátní finále středoškolské odborné činnosti. V kategorii
Stavebnictví
reprezentoval Ústecký
kraj David Šmíd ze SPŠS a OA v Kadani se svým návrhem „Studentského náměstí“. V konečném hodnocení obsadil
pěkné 9. místo.
Nejmenší plemeno ovcí na světě budete moci od června spatřit v ohradě
pod hradem. Quessantské ovce v počtu
čtyř kusů pomohou kozám spásat zeleň.
Beránci dorůstají 42 - 49 cm, ovečky 40 46 cm, dosahují hmotnosti cca 12 - 20 kg.
V záhonech, truhlících a na dalších
místech najdete v Kadani na 18000
květin. Květinová výzdoba města se letos ještě rozšíří o zálivy, které vznikly
při rekonstrukci Jungmannovy ulice.
18. září se v Kadani koná Den bez
aut. Dějištěm bude dětské dopravní
hřiště, kde proběhne připravený program. V tento den MHD vozí cestující
zadarmo.
Veřejné WC na Nábřeží Maxipsa Fíka je v provozu v sobotu a neděli od 10.00 do 18.00 hodin. Od 1. května až do 30. září bude
v provozu také přívoz s pramicí. Vždy
v sobotu a neděli od 10.00 do 18.00 hodin.
Důležitou součástí léčby mnoha nemocí
je tlumení bolesti. Na důležitosti nabývá po
většině operačních zákroků a také u bolesti
provázející nádorová onemocnění v posledních stadiích.
Vnímání bolesti je velmi individuální a
také možnosti jejího ovlivnění jsou rozmanité. Tak jako u každé léčby je velmi důležitá spolupráce pacienta s lékařem.
Nemocnice v Kadani získala speciální dávkovač léků tišících bolesti, kde si
Ze zápisníku
parkoviště u kruhového objezdu č.
1522-1523. 1. máje: 12.50-13.00
spojnice k ČSD u trafostanice, 13.0513.15 parkoviště za Priorem. Věžní:
13.20-13.30 parkoviště u domova
pro seniory. Žitná: 13.35-13.45 u
veterinárního střediska. Obránců
míru: 13.50-14.00 ul. Polní - zastávka MHD.
Spádové obce: Zásada: 8.00-8.15
stanoviště velk. kontejneru. Pokutice: 8.20-8.35 stanoviště velk. kontejneru. Brodce: 8.40-8.55 zastávka
ČSAD. Úhošťany: 9.00-9.15 stanoviště velk. kontejneru. Kadaňská Jeseň:
9.20-9.35 stanoviště velk. kontejneru.
Chatová oblast 10: 9.45-10.00 odbočka na Dubinu, 10.05-10.20 parkoviště u chat č. 98-102. Tušimice:
10.25-10.40 před panelovými domy.
Prunéřov Ušák: 11.30-11.50 před
vývěskou MěÚ. Prunéřov - chataři:
12.00-12.20 stan. kontejnerů TDO.
Prunéřov - Kadaň 12.40-13.00 bývalé
nádraží.
(tsk)
Lannisterové ze známého seriálu Hra
o trůny svoje dluhy vždy splácí. To by
ale mělo být samozřejmé pro všechny,
když už k této situaci dojde. Bohužel
tomu tak není a dlužníci tak zbytečně
přidělávají práci a starosti pracovníkům
ekonomického odboru.
Především jde o dluhy vzniklé neplacením poplatků za odpady a psy
nebo neuhrazením pokut uložených
městskou policií, přestupkovou komisí nebo živnostenským úřadem.
Jedna neuhrazená složenka nebo nezaplacená pokuta ale může dlužníka
vyjít pěkně draho. Pokud nereaguje na
výzvy o uhrazení dluhu, předá město
jeho případ soudnímu exekutorovi.
V tomto případě neuspěje ani „pštrosí“ taktika, kdy se dlužník pohybuje
mimo své trvalé bydliště. Pokud si
dopis s výzvou nevyzvedne do deseti dnů, je považován za doručený. To
platí i pro občany, kteří jsou hlášeni
k trvalému pobytu na čp. 1 (radnice).
K 30. květnu 2014 tak předalo město
exekutorským úřadům k vymáhání 2 417
pohledávek u 837 dlužníků v celkové výši
7 130 140 Kč. Dlužné částky se pochopitelně zvýší o náklady soudních exekutorů, které se pohybují kolem 8 000 korun.
Tak dobře zvažte, zda neni přece jen lepší
svoje dluhy včas splácet.
(r)
V úterý 17. června začali dělníci demontovat lešení ze špice radniční věže. Zrestaurované vrcholové atributy tak jasně zazářily ve slunci. Jistě si oddechnou i kadaňští
strážníci, že skončí „výlety“ na radniční
věž. Naposledy podobný pokus zaznamenali 6. června po deváté hodině večer.
Dvojici podnapilých mužů z Kadaně a
Znojma byla udělena pokuta a mohou být
rádi, že nezpůsobili žádnou škodu.
Veselá kráva je jeho oblíbená?
Muž z Nymburka si chtěl z Kauflandu odnést bez placení zboží v hodnotě 2
176,50 Kč. Jednalo se o sýr značky Veselá
kráva v několika baleních. Zboží neprovezl a navíc mu strážníci udělili pokutu
ve výši 1000 Kč.
Parkování zdarma
Na
Mírovém náměstí se
v červnu objevily dvě avizované parkovací
plochy, každá s
pěti místy, kde se
dá parkovat půl
hodiny zdarma.
Řidiči si na ně
teprve zvykají.
Důležité je, aby
v autech umístili
parkovací hodiny. Parkovací hodiny
prodává například Turistické informační centrum Kadaň, ulice Jana
Švermy čp. 7 (pěší zóna) za 30 Kč.
Löschnerovo náměstí se pomalu převléká do krásnějšího
kabátu také za podpory dotace z Evropské unie
Čilý stavební ruch v místě zvaném
Löschnerovo náměstí jistě nikomu
neušel. Naši pravidelní čtenáři vědí,
že zde probíhá rozsáhlá revitalizace
tohoto prostoru. Stavebními úpravami zde vznikne veřejná pobytová
plocha s vodním prvkem, zahrnující
prostory mezi hasičskou zbrojnicí,
obytným blokem na Rafandě a okolí kostela sv. Anny. Větší část plochy
bude užívána jako park.
Jak nás informoval starosta města Jiří Kulhánek, město bylo úspěšné
v žádosti o dotaci z ROP Severozápad.
Mohla by být až do výše 13 milionů korun, což je přibližně 85 % nákladů na
stavbu. Stavbu začalo město v předstihu
v dubnu, ale již podle dotačních podmínek. Přesto není jisté, zda všechny
vynaložené náklady budou uznány pro
poskytnutí dotace.
Proběhla pokládka nových obrubníků ve spodní části stavby v ul. Sokolovská. V této části je již prováděna
nová dlažba na chodníku. Zhotovitel
provádí vyzdívku nové kamenné stěny
před hřištěm mezi Rafandou a hasičskou zbrojnicí. Podél objektu Rafandy
se připravují výkopy pro základové
patky nové pražcové zídky. Dále jsou
prováděny základové konstrukce podél ul. Boženy Němcové směrem k ul.
Sokolovská. Zhotovitel provádí podklady mlatových cest v parku. Probíhají práce na sanaci spodní části stěny
z boku hasičské zbrojnice.
Většina stavebních prací by měla být
dokončena do konce roku, zbývající do
dubna 2015.
(jope, r)
www.kadanskenoviny.cz
Název projektu: Revitalizace Löschnerova náměstí v Kadani
Registrační číslo žádosti: CZ.1.09 / 1.2.00 / 63.01007
Prioritní osa: 9.1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 9.1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Zhotovitel: Sdružení FRK_ZEMPRA, Klášterec nad Ohří
Technický dozor investora: ALONG spol. s r.o., Most
Projektant: UHLÍK ARCHITEKTI, Praha
Akce je podporována z programu ROP Severozápad
26. června 2014 / Kadaňské noviny
Rodinná
a společenská
kronika
•
BLAHOPŘÁNÍ
•
Město Kadaň blahopřeje všem občanům našeho města, kteří
v měsíci červnu a červenci
2014 oslaví "kulatá" výročí –
70 let, 75 let, 80 let a více.
Přeje jim především zdraví
a hodně osobní spokojenosti...
•
VZPOMÍNKY
Dne 9. června 2014 zemřel Stanislav
Povolný ve věku 65 let. Kdo jste ho znali,
spolužáci, kamarádi, věnujte mu tichou
vzpomínku. Za rodinu: sourozenci Petr
a Jaroslava Kolářová s rodinou, rodina Benediktova a rodina Salačova z Vilémova.
Dne 13. června
2014 uplynulo již
25 let, co nás navždy
opustil můj milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan Jaroslav Tošner. Stále
vzpomíná manželka,
dcera Dana a syn Jaroslav s rodinami.
Dne 20.června by
oslavila osmadevadesáté narozeniny paní
Jarmila
Wolfová
z Kadaně. Dožila se
prvních tří dnů loňského roku. Stále žije
v naší vzpomínce.
S úctou a láskou vzpomínají syn Pavel, dcera Petra s rodinou a vnoučaty. Děkujeme
všem, kteří vzpomínají společně s námi.
Dne 28. června
uplyne 5 smutných
let, kdy nás navždy
opustil pan Zdeněk
Korecký. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte
prosím tichou vzpomínkou. Rodina
Dne 30. června
2014 vzpomeneme
18. výročí úmrtí
našeho milovaného
manžela, tatínka a
dědečka, pana Josefa Csokáse z Kadaně. Děkujeme všem,
kdož mu věnují tichou vzpomínku.
Příspěvky do rodinné kroniky můžete posílat i e-mailem na [email protected]
kam za kulturou
Zahrady františkánského kláštera
•
Ve čtvrtek 5. června se uskutečnil v zahradách františkánského kláštera koncert kapely Willie Jones Band. Willie Jones je Američan, pocházející z Texasu, který střídavě žije
v USA a v Německu. Skupina se vyznačuje širokým repertoárem, a tak se fanoušci zaposlouchají nejen do country, ale i do popu, bluegrassu či blues. Druhým pěveckým pilířem
v kapele je osmnáctiletá slovenská zpěvačka Tania Matkovčíková. Studentka kytary, která
se stala objevem roku německé country asociace, v kapele zpívá i se sestrou Soňou Matkovčíkovou. Willie Jones Band vystoupili nejen v Kadani, ale i v Karlových Varech a také
na mezinárodním festivalu Porta v Ústí nad Labem.
Text a foto: Pavel Zárybnický
Výstava kronik města byla zajímavým
nahlédnutím do naší historie
Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani při příležitosti Mezinárodního
dne archivů připravil výstavu kronik města
Kadaně. Celkem bylo vystaveno 15 kronik,
které zmapovaly život našeho města v období 1918 až 1990. Návštěvníci si tak mohli
například přečíst první poválečné zápisy
z roku 1945, které již byly psány českou rukou, a dokonce zalistovat v této nejstarší vystavené kronice, která do té doby byla psána
v němčině. Další kroniky upozorňovaly na
zajímavé nebo důležité momenty v historii
Kadaně. Třeba jak v roce 1954 vysazovali
brigádníci na náměstí květiny a v roce 1956
zde sázeli stromy. Nebo jak v roce 1958 bylo
slavnostně otevřeno nové autobusové nádraží a naopak zápis z roku 1967 již informuje
o zrušení kadaňského pivovaru. Kdo výstavu
nestihl, může do kronik nahlédnout v rámci
badatelské činnosti.
(r)
•
•
•
•
•
•
Výstavy
Krušnohorské sochařské symposium
Tak jako je pro Klášterec nad Ohří typická
tradice výroby porcelánu, tak je také práce se
dřevem tradičním symbolem Krušnohoří.
Po 2. světové válce postupně mizí společně
s odsunem německých obyvatel jak jejich
kultura a tradice, tak také s nimi spojená tradiční krušnohorská řemesla.
V roce 2014 slaví klášterecká porcelánka 220. výročí od svého založení, ale dřevo
jako řemeslný i umělecký materiál stále
čeká na uznání. Proto se město Klášterec
nad Ohří rozhodlo podpořit vztah a úctu
ke starým tradicím a ve dnech 24.-29.6.
2014 pořádá 1. ročník Krušnohorského
sochařského symposia ve dřevě na téma
Paměť krajiny.
Symposium probíhá v krásném prostředí zámeckého parku a jeho návštěvníci budou mít možnost postupně sle-
•
dovat tvorbu nových soch od samého
počátku jejich vzniku.
Po celou dobu trvání symposia bude probíhat autorská tvorba šestice vybraných sochařů - výsledné sochy budou poté nainstalovány v zámeckém parku po dobu 1 roku.
Odborná porota nakonec vybere jednoho vítěze, který obdrží 25 000 Kč, udělovat
se bude také Cena diváků, o které rozhodnou návštěvníci svými hlasy.
Součástí symposia budou také tvůrčí
dílny pro děti a workshop pro vybrané
účastníky pod vedením umělecké ředitelky
symposia - sochařky Jitky Kůsové.
Je možné přijet kdykoliv během konání
symposia – autorská tvorba bude probíhat
denně od 9.00 do 18.00 hodin, symposium
skončí 29. června slavnostním předáním
ceny poroty a diváků.
(fri)
Galerie Josefa Lieslera - Mírové náměstí
•
Do 1. července: Jiří Stejskal – Proměny. Stejskalovy obrazy jsou zastoupeny ve významných českých i zahraničních sbírkotvorných institucích
a jsou také součástí řady soukromých sbírek. Od 4. 7. do 5. 8.: Jindra Husáriková – Umění malby. V roce 1974 získala Zlatou medaili na mezinárodní
výstavě obrazů v Neapoli a v roce 1980 obdržela od mezinárodní umělecké
společnosti Vanvitelli v Neapoli čestný titul Accademico Honoris Causa za své
aktivity v oblasti umění. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 3. července od 17 hodin.
Vstupné zdarma.
Turistické a informační centrum Jana Švermy 7
•
Stálá expozice kreseb Karla Havlíčka a výstava věnovaná městské památkové rezervaci.
Galerie U Netopýra na Mírovém náměstí
•
Otevřeno v úterý až pátek od 10 do 12 a od 13 do 17 hod. Stálá expozice
Herberta Kiszy.
Galerie U Adama, Sládkova ulice
•
Otevřeno od pondělí do pátku od 10 do 16 hodin.
Městské muzeum v Kadani
•
Další velký úspěch Gymnázia Kadaň
rozkošné bleděmodré dřevěné postýlky,
malé různobarevné stolečky a židličky
čekaly na své obyvatele. Na zdech průvod malovaných zvířátek a před stavením
krásné hřiště uprostřed stinného parku.
Komise přijela. Do ubohých, špinavých
brlohů, kde byla nacpána sta a tisíce ubožáků, se páni nedostali. Obdivovali ideální dětský útulek, ve kterém si děti pod
péčí sester hrály. Zkrátka, komise byla
spokojena – viděla Potěmkinovy vesnice
a odjela. Podvod se zdařil. Nedovedu si
představit, že se všichni ti páni mohli dát
tak balamutit. Jakmile komise odjela, byl
Markéta Tudorová při přebírání ceny.
Foto: Pavel Straka, Památník Terezín
Kadaňské noviny /26. června 2014
dětský pavilon uzamčen a děti se vrátily
do starých místností. Domnívaly se asi,
že to všechno byl pouhý sen.“
Své práce do soutěže zaslalo celkem
423 účastníků. Slavnostní předání cen
autorům nejzajímavějších prací se konalo 12. června 2014 v kinosále Muzea
ghetta v Terezíně a je opravdu velkým
úspěchem, že v této náročné soutěži
byly mezi oceněnými pracemi i povídky dvou studentek Gymnázia Kadaň.
Markéta Tudorová ze sekundy se svou
povídkou s názvem „Co bylo, už tady
není“ obsadila krásné 3. místo v I. kategorii (žáci 6.-9.ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií)
a stala se dokonce nejmladší oceněnou
soutěžící této kategorie. Ditě Pšeničkové z tercie byla v téže kategorii za povídku „To, co vítr rozfoukal“ udělena
zvláštní Cena Erika Poláka, která náleží
práci zvlášť výstižně zachycující situaci
kolem osudu osob v ghettu Terezín. Erik
Polák byl přeživším terezínského ghetta
a zakládající člen Terezínské iniciativy,
jejímž cílem je důstojným způsobem
uchovávat památku těch, kteří zahynuli
během holocaustu.
Oběma úspěšným autorkám blahopřejeme a přejeme další literární úspěchy.
Mgr. Lenka De Bolle
www.kadanskenoviny.cz
Stálé expozice jsou umístěny ve františkánském klášteře Čtrnácti svatých Pomocníků
a jsou rozděleny do tří různých okruhů. Vstupné: 1. okruh (Pohledy do minulosti
Kadaně) a 3. okruh (Mineralogické zajímavosti regionu) základní vstupné: 30 Kč,
snížené vstupné: neposkytuje se, rodinné vstupné: 70 Kč. 2. okruh (Život v klášteře) základní vstupné: 70 Kč, snížené vstupné: 30 Kč, rodinné vstupné: 140 Kč. Na
snížené vstupné (poskytuje se pouze ve 2. okruhu) mají nárok děti od 6 do 15 let,
studenti středních, vyšších a vysokých škol (po předložení studijního průkazu), senioři
nad 60 let, osoby ZTP. Rodinné vstupné je určeno 2 rodičům a 2 dětem 6 - 15 let
v jejich doprovodu. Prohlídky s průvodcem od dubna do října: úterý až pátek od 15.00
a 16.00 hodin, sobota a neděle od 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 a 17.00 hodin.
V pondělí je zavřeno. V červenci a v srpnu platí od úterý do neděle jen sobotní
provoz.
Muzeum čarodějnic v Kadani
•
20. ročník literární a výtvarné soutěže Památníku Terezín, která je určena
žákům základních a studentům středních škol, měl název Mám se v Terezíně
velice dobře...? Toto téma bylo zvoleno
s přihlédnutím k letošnímu 70. výročí
natáčení nacistického propagandistického filmu v Terezíně a návštěvy delegace
Mezinárodního výboru Červeného kříže
v tomto ghettu.
Aby nacisté zakryli to, že jejich konečným cílem je fyzická likvidace všech
Židů, snažili se svou propagandou přesvědčit svět o tom, že v židovském ghettu
Terezín existuje normální život. Právě
proto zde například nechali točit nepravdivý film, idealizující zdejší nehostinné
poměry, nebo také dovolili návštěvu komise Mezinárodního výboru Červeného
kříže, která měla posloužit jejich cílům.
Před tím ovšem probíhala důkladná příprava, během níž měl být obraz města
upraven tak, aby se nepodobal pravé tváři
zdejšího života.
Anna Auředníčková, jedna z vězenkyň terezínského ghetta, ve své knize
Tři léta v Terezíně vzpomíná, jak taková
příprava vypadala: „Na jiném náměstí
byl postaven rozkošný a velký pavilon.
Samé sklo, chráněný velkou střechou,
velká okna umožňovala pohled dovnitř:
Sobota 28. června od 18.00 hodin: Ondřej Štveráček quartet - jazzový koncert, vstupné
80 a 50 Kč.
Neděle 29. června od 14.00 hodin: Roháči z Lokte - koncert držitelů Zlaté porty.
Vstupné 30 Kč.
Neděle 29. června od 16.00 hodin: Žabák Žak a rak Jak - cirkusová pohádka divadla
Krab. Vstupné 30 Kč.
Neděle 6. července od 14.00 hodin: BrassBand - BrassBand.cz je dixielandová kapela,
která svým posluchačům hraje neworleánský jazz tak, jak se hrával ve 20. a 30. letech
minulého století v samotné kolébce jazzu. Repertoár tvoří největší dobové šlágry hrané
po vzoru starých mistrů čistě akusticky včetně zpěvu do megafonu. Vstupné 30 Kč.
Neděle 6. července od 16.00 hodin: Brouk Pytlík - pohádku na motivy slavné knížky
Ondřeje Sekory si litvínovské Docela velké divadlo trochu upravilo a přidalo i písničky.
Vstupné 30 Kč.
Neděle 13. července od 14.00 hodin: Veselí muzikanti - známé, ale i méně známé
lidové písně ze Slovenska, Moravy i Čech v úpravách uměleckého vedoucího Viliama
Béreše. Vstupné 30 Kč.
Neděle 13. července od 16.00 hodin: Rumplcimprcampr - Divadlo VeTři zahraje pohádku o velké lásce a zlém skřítkovi, který pomůže nebohé chudé dívce upříst zlatou
nit, ale vyžaduje potom na oplátku její prvorozené dítě! Jak moudrá Božidara nakonec
zlého skřítka přelstí? To se dozvíte v dalším z našich nedělních představení pro celou
rodinu. Vstupné 30 Kč.
Neděle 20. července od 14.00 hodin: Úlet - chomutovská folková skupina zpříjemní
další z nedělních odpolední kadaňského Františkánského léta. Vstupné 30 Kč.
Neděle 20. července od 16.00 hodin: Český Honza - Pražské divadlo Lok-Var hraje
loutkovou pohádku pro děti od tří let, která začíná na peci a končí královskou svatbou.
Vstupné 30 Kč.
Neděle 27. července od 14.00 hodin: Dudlajda - českobudějovický soubor rozezní nedělní odpoledne Vašimi oblíbenými písněmi - od lidovek až k popu, od Tábora až
k Nashvillu! Vstupné 30 Kč.
Neděle 27. července od 16.00 hodin: O Honzovi a Barušce - mlynářský synek Honza
se vydal do světa hledat nevěstu. Klášterecký divadelní soubor Klas pro Vás i Vaše
ratolesti zahraje klasickou českou pohádku. Vstupné 30 Kč.
Otevírací doba: květen až září od úterý do neděle od 10.00 do 17.00 hodin. Komentované živé prohlídky začínají každou celou hodinu: v 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00 a 17.00 hodin. Prohlídka trvá přibližně 45 minut. Mimo sezonu
možnost prohlídky po telefonické domluvě (tel.: 601 379 934). Vstupné: dospělí 80,
děti 50 Kč. Další informace na www.carodejnice-muzeum.cz.
Sté výročí hospody v Hradci u Kadaně
Hospoda Za Můstkem v Hradci u Kadaně oslaví stoleté narozeniny.
Hospoda Za Můstkem v Hradci u Kadaně slaví 100 let. V den výročí Spojených
států amerických - 4.července oslaví mimořádné sté výročí hospoda Za Můstkem
v Hradci u Kadaně. Na letáčku se dozvíme, že hospoda byla založena kadaňským
pivovarem v roce 1914 (tedy těsně po
Foto: Pavel Wolf
vyhlášení I. světové války. Letošní oslavy
jsou připraveny ve spolupráci s Obecním
úřadem Rokle a Pivovarem Gambrinus.
Začátek oslav je 4. července 2014 od 17
hodin. Bude zde živá hudba, tanec a zdarma drobné pohoštění. Návštěvníci jsou srdečně zváni.
(pw)
3
Napsali jste do redakce Kadaňských novin
Neobyčejný den v Mateřské škole Olgy Havlové
Dne 22. 5. 2014 zažily děti z Mateřské
školy Olgy Havlové v Kadani neobyčejný
zážitek. V rámci EVVO navštívil naši školku sokolník p. Procházka se svým programem „Dravci a sovy“. Počasí nám přálo,
a tak jsme přivítali početnou ptačí družinu
na zahradě naší školičky.
Děti celou dobu seděly jak ,,přikované“, pozorně poslouchaly a dozvěděly se
spoustu nových informací z říše dravců
a sov. Každý si mohl pohladit malou sovičku
a někteří dokonce vyzkoušeli na své ,,paži“
tíhu přilétajícího dravce.
Co dodat na závěr? Ptáci se dětem velice líbili a ještě několik dalších dnů si chtěly
o nich povídat. A my se už teď těšíme na další
takový den v naší mateřské škole.
(viz)
„Den dětí“ v domově pro seniory
Návštěvy dětí v kadaňském Domově
pro seniory se již staly tak trochu tradicí.
V průběhu roku přicházejí mateřinky, školáci či studenti pravidelně potěšit klienty
domova, tentokrát tomu ale bylo naopak.
Obyvatelé z Věžní neopomněli svátek těch
nejmenších, tedy Den dětí, a ve své zahradě
pro ně připravili nádherné dopoledne.
Soutěže a zábavu na mnoho způsobů si
děti z 10. MŠ Písnička opravdu užily. Chytání rybiček, hlavolamy, házení kroužků nebo
třeba malování opravdu zaujalo, děti chvílemi ani nevěděly, kam se vrhnout dříve. Není
divu, že si nakonec „vyčerpaní“ s chutí daly
klientkami upečenou „papouškovou buchtu.“ Nezbyl ani drobek. „Jsme moc rádi, že
jsme dětem mohli alespoň maličko oplatit
radost, kterou nám v průběhu celého roku
přinášejí,“ usmívá se spokojeně ředitelka domova Lenka Raadová.
(zem)
MC RADKA
PO-PÁ 30. 6. – 4. 7. 2014 – BABY ENGLISCH: příměstský tábor pro děti 3-6 let.
PO-PÁ 7. 7. – 11. 7. 2014 – POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ: příměstský tábor
pro děti 3-6 let.
PO-PÁ 14. 7. – 18. 7. 2014 – KELTOVÉ:
příměstský tábor pro děti 6-12 let.
PO-PÁ 21. 7. – 25. 7. 2014 – FAUNA
A FLORA: příměstský tábor pro děti 3-6 let.
Blahopřání
Dne 15. července oslaví narozeniny naše maminka paní Emílie Novotná. Vše nejlepší, hodně štěstí a
zdraví jí přejí její synové Josef a Pavel.
Dne 16. července oslaví narozeniny moje nejlepší přítelkyně paní
Helenka Mokrášová. Vše nejlepší,
hodně štěstí a hlavně zdraví jí přeje
její přítel Josef.
Ve stopách Karla IV.
Nový termín zájezdu: 24. - 28. října
2014, odjezd z Kadaně v pondělí v ranních hodinách, návrat do Kadaně v pátek
večer nebo v noci. Přihlášení k zájezdu:
http://rezervace.protravel.cz/
Foto: Zdeněk Moravec.
Tábor pro děti v Krkonoších
Vedle tradiční dovolené pro rodiny,
letos zajišťujeme také letní pobytový
tábor pro děti 7 – 14 let (bez rodičů),
s plaváním v Krkonoších. Již podruhé
pořádáme pobyt v horském hotýlku
Kladenka v Peci pod Sněžkou. Pobyt na
Další tábory a pobyty – www.radka.kadan.cz (ostatní aktivity-tábory a pobyty)
Cvičení pro dospělé – přehled na www.
radka.kadan.cz (kalendář akcí), vývěska
MC.
Sluníčkový dětský den na farmě u Maierů
čerstvém vzduchu, dobré jídlo “Kluků v
akci” a zdravý pohyb je bonusem k plaveckému výcviku, který probíhá v hotelovém bazénu. Plavání je velkým přínosem pro zdraví všech dětí. Zajištěna
doprava z Kadaně, celodenní program,
strava all inclusive.
Věřte, že pokud se rozhodnete od 23. do
29. srpna strávit svůj čas, nebo čas vašich
dětí v Krkonoších, bude to ta nejlepší tečka
za letními prázdninami 2014. Těšíme se na
Vás a Vaše děti.
Můžete nás kontaktovat na telefonu 606
522 317.
Okénko Pedagogicko-psychologické poradny Kadaň
Vysvědčení
Vysvědčení. Slovo, které v mnohých
vyvolává strach a obavy. Jiní se na něj
těší, zvláště malí školáci. Většina ale, ať
už malých nebo velkých školáků a studentů, vnímá vysvědčení jako něco, co
hodnotí naše úspěchy i neúspěchy ve
škole. Někdo ho třeba může vnímat i
jako velkou nespravedlnost. Pocity jsou
různé. Každopádně je to významný dokument pro všechny děti a velkou měrou i pro maminky a táty, babičky, dědy,
tety a strejdy, ale také pro pedagogy.
Většinou pro nás vysvědčení není
překvapením. Očekáváme, co „dostaneme“ nebo „dostanou“ naše děti, ale
někdy se může stát, že když je to napsané černé na bílém, tak nás to mnohem
více dojme, potěší, ale třeba i rozzlobí a
to přesto, že jsme to tušili dopředu.
Vysvědčení není pouze ohodnocení
toho, jak naše dítě ve škole pracovalo. Je
to informace i pro nás rodiče. Z vysvědčení a především ze spolupráce se školou a třídní paní učitelkou nebo panem
učitelem se dozvídáme, v čem je naše
dítě opravdu dobré a na čem není třeba
víc pracovat. Zjistíme také to, jak se náš
synek nebo dcerka během roku chovali,
jak spolupracovali, co jim nešlo i to, co
se nepodařilo úplně zvládnout a na čem
4
musíme spolu s dětmi
šinou období puberty),
zapracovat a pomoci
tak jistě ví, že asi žádná
jim, aby byly úspěšné.
velká odměna následovat
Současně bychom
nebude. Přesto není na
ale vysvědčení neměmístě říci něco v tom styli přikládat takovou
lu „já jsem to věděla, že to
váhu, aby nás „vytotak dopadne“ nebo „nic jičilo“, až uvidíme rudě.
ného jsem od tebe ani neAni není dobré stavět
čekal“. Náš syn nebo dcera
dítě tzv. na piedestal
vědí, jaký je výsledek a
a celému světu říkat, že
že nás rodiče nepotěšili.
máme malého génia.
Mnohem lepší než křičet
Každé dítě by mělo
a rozčilovat se je podržet
být za svou snahu
nervy na uzdě, i když je to
ve škole odměnětěžké, a nabídnout pomoc
no. Malé děti často již Mgr. Jana Lhotská, speciální pe- ve studiu formou douv dubnu hlásí, co by dagog
čování (pozor, ať učením
si přály za vysvědčení
nezkazíte celé prázdniny)
dostat. Ty větší často jen pokrčí rameny
a samozřejmě podporu a ochotu je vyslecha řeknou „já nevím“ a tváří se u toho donout a najít odpovídající řešení.
statečně znuděně nebo naopak nadiktují
A jak tedy své děti odměnit? Nejlépe tak,
cenově velmi náročné dárky, které zatíží
že se odměníte společně, protože i vy rodirodinný rozpočet na několik měsíců.
če si také zasloužíte odměnu. Kdo pomáhal
Pokud víte, že se dítě ve škole alespoň
celý rok připravovat aktovku a svačinu, přitrochu snažilo, ale výsledek se nedostavil
pomínal domácí úkoly, dohledával na interpodle vašeho očekávání, tak je určitě vhodnetu potřebnou látku (kterou jsme již zaponé dítě pochválit za snahu a povzbudit, že
mněli) a dohlížel na to, aby vše fungovalo
když bude pokračovat stejně nebo ještě trotak, jak má? Odměna by měla dítěti i vám
chu víc, tak se určitě výsledek brzy dostaví.
přinést radost. Bezprostředně po vysvědI zde by měla přijít odměna za snahu.
čení můžete dítě odměnit něčím menším.
Dítě, které se na školu celý rok vůbec nePrarodiče většinou volí peníze, maminky
připravovalo a výsledek tomu odpovídá (větdávají hračku a tatínkové třeba vezmou děti
www.kadanskenoviny.cz
na zmrzlinový pohár. A pak by měl přijít plán na větší odměnu, která potěší
všechny. Celá rodina můžete společně
podniknout něco, co přes rok nestíháte
nebo jste zatím neměli odvahu vyzkoušet nebo předtím chyběly korunky. Co
třeba lanové centrum? Děti mají ještě
odvahy na rozdávání, tátové se mohou
předvést a pořádně zařádit a maminky,
když nebudou chtít lézt, si dají kafíčko
v nedaleké restauraci a budou zbytku
rodiny fandit a užívat si pohodu. Nebo
co se třeba vydat na průzkum několika
zřícenin v okolí? Spát pod širákem, opékat buřty a večer udělat stezku odvahy.
Nebo můžete zajet na statek se zvířaty
a dílnami a pomáhat při chodu statku a
učit se vyrábět svíčky, péct chleba apod.
Co třeba divadelní nebo hudební festival? Nabídek je v dnešní době bezpočet
a vybere si každý. A určitě si to budete
pamatovat víc než peníze v kasičce.
Důležité je, aby výlet nebo akce
vyhovovala všem. Je nutné brát ohledy na věk, zdraví, ale také na specifické zájmy. Udělejte velkou rodinnou radu, dejte návrhy a hlasujte.
A hlavně si pak svůj den, svou odměnu za vysvědčení pořádně užijte.
Krásné léto všem.
Mgr. Jana Lhotská, speciální pedagog
V pátek 6. června 2014 si 2. A ze
Sluníčkové školy užívala den plný překvapení na farmě manželů Maierových
v Radonicích, kde chovají divoká prasátka. Průvodce jim dělal myslivec s loveckým psem. Děti krmily prasátka a
ovečky, vyzkoušely si lov kaprů a střelbu
ze vzduchovky. Pozorovaly různé druhy vodního a zpěvného ptactva. Plnily
soutěže, za které získaly pěkné dárky.
Výborné jídlo po celý den jen dotvářelo příjemný pocit dětí z návštěvy farmy. Ochutnaly meloun, ananas, jahody,
mohly zakusit výborné koláčky nebo
oplatky. Na závěr si opekly buřtíky u velikého táboráku.
Za krásně prožitý den patří poděkování všem, kteří pro nás všechny soutěže a
občerstvení připravili. Především hlavnímu sponzorovi celé akce – paní Skoumalové.
L. Mačugová
26. června 2014 / Kadaňské noviny
Senioři si před prázdninovou přestávkou popřáli hezké léto
Členové Sdružení seniorů města Kadaně si dali 11. června naposledy před
prázdninovou přestávkou pravidelné do-
staveníčko v Orfeu. Jejich schůzky se konají
vždy každou druhou středu v měsíci od
14.00 hodin. I když bylo venku velké vedro,
Senioři si před prázdninovou pauzou ještě zatancovali a nekteří i zazpívali společně
s Františkem Fiřtem. Jak se zdá, v podobě Zdenky Cvikové má nový pěvecký doprovod.
byla účast na setkání velmi slušná. Setkání s přáteli, popovídaní, tanec a muziku
v podání Františka Fiřta si většina členů
ujít nenechá. A jak nám potvrdila předsedkyně Ingrid Bradová, zájem o vstup do
sdružení roste. V současné době jich evidují sedm desítek a hlásí se další zájemci.
Jak v rámci informací novým členům připomněla, vstup do jejich spolku je dobrovolný a není výběrový. Za určitých podmínek se mohou pořádaných akcí zúčastnit i
nečlenové. Členové sdružení si před prázdninovou přestávkou popřáli hezké léto. Tak
úplně se ale ještě neloučili. Na zájemce totiž
čekala zajímavá návštěva pracoviště Českého rozhlasu v Ústí nad Labem a mohli se
také zúčastnit pietního aktu v Lidicích.
Další schůzka sdružení se uskuteční
10. září. Přes léto se mohou členové těšit
také na zájezd na výstavu do Litoměřic
a již tradiční setkání heligonkářů. (r)
Inter Konzum Silent musae (V konzumní společnosti mlčí múzy)
Kritika na paní Bernhardtovou z č.12
mne donutila k napsání mého opačného
názoru na její činnost. Paní Bernhardtová se již dlouhá léta snaží získávat pro
kadaňskou veřejnost kvalitní koncerty se
známými umělci.
Získávala je dříve společně s ing.Jiřím
Šubrtem (dnes již zesnulým). Poděkování
tedy patří těmto dvěma objednavatelům
kvalitní hudby. Koncerty, které navštěvuje
stále více posluchačů, jsou příslibem krásné hudby na vysoké úrovni a jsou vždy darem pro naše město. Každý, koho jsem potkal po koncertě, zasněně vyprávěl o tom
prožitku. V současnosti je nutné kulturu
obhajovat. Každé město má vlastní výsadu v kultuře. Sousední Klášterec má galerii Kryt se solidními vystavovateli, hudbu
Jaroslava Svěceného a krásné expozice
v zámku. Někteří myslitelé by raději viděli
hrát profesionální muzikanty za almužnu,
jako kdysi hrával harmonikář v restauraci
Koruna na náměstí anebo si objednávat
místo profesionálů šumaře, aby to moc
nestálo. Houslista Josef Suk vzpomínal na
příslušníka SNB, který se pohoršoval nad
jeho výdělkem, že si „fidláním“ vydělal
na auto. Podobní ,,znalci“ hudby a umění považují hudebníky, malíře a herce za
příživníky. Naše společnost je již zvyklá
na žádosti v novinách o sponzorské dary
a příspěvky. Apelace v novinách na podporu kultury není nestydatá, jak psal kriticky
pisatel, ale nutná. Kultura nesmí být ,,panenkou vysedávající v koutě“. Umělci by
u nás neměli vystupovat na ulici a při svém
vystoupení pokládat před sebe futrál na
vhození mincí. Dnešní doba považovaná
Představujeme úspěšné žáky ZŠ Na Podlesí
2. Jaký byl Váš nejlepší a nejhorší zážitek?
Nejlepších zážitků byla spousta, protože jsme byli správná třída, scházíme se
dodnes. A nejhorší? Vzpomínám si, že mi
v 9. třídě ukradli z šatny úplně nové boty,
které mi záviděly všechny spolužačky.
3. Který z učitelů byl Váš nejoblíbenější? Na koho nejraději vzpomínáte?
Nejhezčí vzpomínky mám na p. uč.
tělocviku Ivanu Skřivánkovou, která byla
věčně usměvavá a ke všem žákům kamarádská. Dodnes ji obdivuji, jak s námi
přežila lyžařský výcvik v 7. třídě bez sněhu. Také jsem měla ráda hodiny přírodopisu s p. uč. Ludvíkem Lorencem, který
nám dovedl vše dobře vysvětlit.
Jako další úspěšnou absolventku naší
školy představujeme Helenu Patočkovou.
Do školy nastoupila hned první den, kdy
byla otevřena, nikoliv však do první, ale
do sedmé třídy. Po studiu gymnázia absolvovala Pedagogickou fakultu v Ústí
nad Labem a na umístěnku se po studiu
vrátila zpátky do „své“ školy, tentokráte už
jako učitelka. Helena učí na 1. stupni a je
mezi dětmi i rodiči velmi oblíbená. I ona
nám odpověděla na pět vybraných otázek.
1. Čím jste chtěla být jako dítě školou povinné?
Samozřejmě paní učitelkou. Už jako dítě
jsem si hrála na školu. Bavila mě práce
s dětmi, a proto po gymnáziu byla pro mě
jasná volba podat si přihlášku na Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem. A vyšlo to.
S
OU
Ž
Ě
T
4. Jaký třídní výlet Vám utkvěl v paměti?
Úžasná škola v přírodě jako rozlučka
se základní školou. Jeli jsme vlakem na
Slovensko, kde jsem se spolužáky a učiteli prožila krásné tři týdny na Májekově
chatě u Ružomberka.
5. Jak se Vám líbí škola dnes?
To se nedá vůbec srovnávat. Líbí se
mi, jak i ve školství jde vše kupředu a
modernizuje se. Dříve nám stačila křída
a tabule. Dnes pracujeme s moderními
pomůckami, jako je interaktivní tabule,
kterou si žáci velmi oblíbili. Neumím si
představit hodinu, při které bychom ji
nevyužili.
(zš)
za ,,konzumní“ umlčuje kulturu, začínají ,,mlčet múzy“, jak řekl Cicero: Inter
Arma - Silent Musae. Dříve mezi zbraněmi, nyní mezi konzumem a (nezaměstnaností) mlčí múzy.
Severočeský kraj potřebuje nejen pracovní příležitosti, ale i divadla, galerie, koncerty a veřejné slavnosti, jako je to běžné
i v malých městech středních Čech . Komise kultury a sportu v našem městě, jejíž
vznik navrhuje oponent paní Bernhardtové, by byla diskutabilní a zbytečná. Údajně
by měla určovat, kdo kultuře a sportu rozumí, a měla by určovat vhodnost koncertů
a sportovních akcí dle ,,drahoty“ umělců
a sportovců. Bylo by to sporné. Každý člověk má subjektivní a často protichůdné názory.Pak by se některé akce v našem městě
vůbec nekonaly.
Pavel Wolf
Ohlédnutí za maturitními zkouškami
V uplynulých dnech probíhala maturitní zkouška i na oboru agropodníkání Střední
školy technické, automobilní a gastronomické, středisko Kadaň. Žáci skládali praktickou maturitní zkoušku na statku Jezerka. Na přiložené fotografii maturantka Brůnová hodnotí podmínky v kravíně. Zkoušející je Ing. Boudová.
Foto: Pavel Sekera.
Studenti, kteří maturitní zkoušku úspěšně zdolali, a podle vedení školy to na první pokus zvládlo více studentů než v předchozím roce, převzali maturitní vysvědčení v kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Slavnostní události se zúčastnil ředitel školy Václav Sailer
a vedení kadaňského střediska. Za město tentokrát popřál studentům hodně úspěchů
na jejich další životní pouti Zdeněk Vaško, tajemník městského úřadu. Zajímavostí
byl projev profesora Pavla Sekery, který při podrobném vzpomínání připomněl žákům
na konkrétních událostech průběh jejich čtyřletého studia. Další fotografie najdete
v galerii Kadaňských novin.
Foto: (vv)
Úsilí vymanit se...
(pokračování z 1. strany)
O tom všem jsme mohli ještě po promítání v diskuzi s hlavní mužskou postavou
filmu Davidem Ištokem hovořit. Nyní bydlí a pracuje v Chomutově a pozvání kina
k diskuzi rád přijal. Více informací o filmu:
www.ceskatelevize.cz/cestaven
Před měsícem, 6. května, byl v kině
Hvězda promítán slovenský filmový dokument s podobnou tématikou, s názvem
Všechny moje děti, z dílny režiséra Vladislava Kaboše s podporou jak ČT, tak i RTS.
Příběhy z romských osad na Slovensku šokujícím způsobem odhalují tamní životní
podmínky a vztahy Romů a většinové společnosti byly zobrazeny bez příkras. Bezvýchodnost životních osudů byla doslova přebíjena nesmírným nasazením katolického
kněze Mariana Kuffy, který se snaží Romy
strhnout vlastním příkladem a lidským zájmem. V úsilí mu pomáhají bývalí kriminálníci a alkoholici z komunity, kterou založil
před 25 roky v Žakovciach. Promítání filmu
na Slovensku znamenalo pro tamní společnost opravdu mnoho, začala se drolit tabu,
lidé odkládali předsudky a začali přemýšlet
o pomoci, návštěvnost překonávala nejsmělejší odhady … ani u nás v Česku film nezapadl. Vše jsme si ještě jednou promýšleli
a ujasňovali souvislosti v následné besedě
s režisérem Ladislavem Kabošem a scenáristkou paní Svatavou Marií Kabošovou.
Více informací o filmu: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10492707659-vsechny-moje-deti/31329838015/
Za oba kulturně-sociální počiny jsem
vedení kina Hvězda nesmírně vděčný. JP
POHŘEBNÍ SLUŽBA KADAŇ
Kancelář v obřadní síni
na hřbitově v Kadani
STÁLÁ SLUŽBA:
„Jak znám svoji Kadaň?“
776 33 22 18
Zákaznická linka - ZDARMA
2.kolo: V kterém roce byl v Kadani zprovozněn první babybox?
a) 2006
b) 2007
c) 2008
Jméno a adresa:
PO – PÁ: 7.00 – 15.00
tel.: 474 336 336
NON STOP:
800 26 11 28
e-mail: [email protected]
web: www.pohrebnisluzbakadan.cz
Správnou odpověď označte kroužkem a vyplněný kupon odevzdejte v Turistickém informačním centru Kadaň nejpozději
do pátku 11. července. Soutěží se o tři slevové poukázky a věcnou cenu. Ceny věnuje firma KOBERCE BRENO.
Kadaňské noviny /26. června 2014
www.kadanskenoviny.cz
Vysočanské zahrady a. s.
krematorium
Člen sdružení pohřebnictví
Poskytujeme kompletní služby v oboru pohřebnictví na vysoké profesionální úrovni.
5
KINO
hraje
Mini Globe Games posedmé
Kino Hvězda
ul. Kpt. Jaroše 1466, telefon 474 334 481
Čtvrtek 26. června
Od 17.00 hodin
TRANSFORMERS: ZÁNIK 3D
USA, 2014, 140 min, přístupný, český dabing, akční sci-fi. Se čtvrtým dílem jedné
z nejúspěšnějších filmových sérií se tentokrát po boku mechanických mimozemských kolosů, kteří se umí maskovat jako
obyčejná auta, objeví hvězda Mark Wahlberg. Režie Michael Bay. Vstupné 150 Kč.
Od 20.00 hodin
TRANSFORMERS: ZÁNIK 2D
USA, 2014, 140 min, přístupný, titulky, akční
sci-fi. Po boku mechanických mimozemských kolosů se objeví hvězda Mark Wahlberg. Režie Michael Bay. Vstupné 120 Kč.
Pátek 27. června
Od 17.00 hodin
JAK VYCVIČIT DRAKA 2/3D
USA, 2014, 105 min, přístupný pro všechny, animovaná komedie, český dabing.
Vstupné 130 Kč.
Od 20.00 hodin
TRANSFORMERS: ZÁNIK 3D
USA, 2014, 140 min, přístupný, titulky, akční
sci-fi. Po boku mechanických mimozemských kolosů se objeví hvězda Mark Wahlberg. Režie Michael Bay. Vstupné 150 Kč.
Neděle 29. června
Od 14.00 hodin
JAK VYCVIČIT DRAKA 2/3D
USA, 2014, 105 min, přístupný pro všechny, animovaná komedie, český dabing.
Vstupné 130 Kč.
Ve čtvrtek 5. června pořádalo Gymnázium Kadaň již 7.ročník terénní ekologické
soutěže Mini GLOBE Games. Přihlásilo se
29 tříčlenných družstev ze základních škol
a víceletých gymnázií v Chomutově, Kadani, Klášterci, Radonicích, Žatci, Podbořanech a Ústí nad Labem.
Soutěž proběhla v kadaňském lesoparku, kde na 10 stanovištích soutěžící plnili praktické úkoly zaměřené na životní
prostředí v tom nejširším slova smyslu.
Poznávali mraky a pokryvnost oblohy,
určovali teplotu vzduchu, měřili rychlost vody v potůčku, zjišťovali vlastnosti
vzorků vody, hledali příčiny zániku obcí,
sestavovali pranostiky, zabývali se globálními problémy lidstva, popisovali koloběh
vody, poznávali koření a řešili detektivní
příběh s otravou jedovatými rostlinami,
zabývali se hlukem jako jedním z negativních vlivů prostředí, řešili dopravní situace, dokazovali znalost dopravních značek
a bezpečnosti silničního provozu, poznávali stěhovavé ptáky a určovali dobu jejich
příletu a odletu, prokazovali schopnost
komunikace v angličtině a spolupráce ve
skupině.
Jako každý rok soutěžní úkoly a pomůcky na ně připravili studenti 3.ročníku
ve volitelném předmětu Seminář z ekologie pod vedením dvou vyučujících. Spolu
s dalšími studenty zajistili také přípravu
a průběh celé soutěže.
Pozvání na soutěž přijalo také několik
hostů – paní Hana Boháčková, vedoucí
odboru kultury, školství a sportu, a Ing. Jiří
Frajt, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Kadaň, dále Mgr. Lenka Vlčková
ze Sdružení TEREZA. Soutěž osobní účastí i praktickou pomocí podpořil také ředitel gymnázia Mgr. Tomáš Oršulák, PhD.
„Poděkování patří Mgr. Šárce Lendvorské a studentům, kteří soutěž organizačně
zajišťovali. Dále KÚ Ústeckého kraje za
finanční podporu v dotačním programu
EVVO a Pharm.Dr Radku Oswaldovi za
sponzorský dar,“ dodala na závěr Hana
Kožíšková, hlavní organizátorka soutěže.
Hana Kožíšková, hlavní „duše“ celé soutěže, měla při zahájení radost z letošní hojné
účasti. Na dolním snímku jedno z družstev
při měření rychlosti průtoku. Foto: (vv)
Od 17.00 hodin
Od 14.00 hodin
TRANSFORMERS: ZÁNIK 2D
JAK VYCVIČIT DRAKA 2/3D
USA, 2014, 105 min, přístupný pro všechny, animovaná komedie, český dabing.
Vstupné 130 Kč.
USA, 2014, 140 min, přístupný, titulky, akční
sci-fi. Po boku mechanických mimozemských kolosů se objeví hvězda Mark Wahlberg. Režie Michael Bay. Vstupné 120 Kč.
Od 17.00 hodin
Od 20.00 hodin
TRANSFORMERS: ZÁNIK 2D
TRANSFORMERS: ZÁNIK 3D
USA, 2014, 140 min, přístupný, titulky, akční
sci-fi. Po boku mechanických mimozemských kolosů se objeví hvězda Mark Wahlberg. Režie Michael Bay. Vstupné 120 Kč.
USA, 2014, 140 min, přístupný, titulky, akční
sci-fi. Po boku mechanických mimozemských kolosů se objeví hvězda Mark Wahlberg. Režie Michael Bay. Vstupné 150 Kč.
Od 20.00 hodin
TRANSFORMERS: ZÁNIK 3D
USA, 2014, 140 min, přístupný, titulky, akční
sci-fi. Po boku mechanických mimozemských kolosů se objeví hvězda Mark Wahlberg. Režie Michael Bay. Vstupné 150 Kč.
Sobota 28. června
Od 14.00 hodin
Pondělí 30. června
Vítězové jednotlivých kategorií. Foto: Tomáš Oršulák
Od 20.00 hodin
TRANSFORMERS: ZÁNIK 3D
USA, 2014, 140 min, přístupný, titulky, akční sci-fi. Ve čtvrtém díle filmové série se
tentokrát po boku mechanických mimozemských kolosů objeví hvězda Mark Wahlberg. Režie Michael Bay. Režie Michael Bay.
Vstupné 150 Kč.
JEDNA ZA VŠECHNY
Komedie, USA, 2014, 109 min., nepřístupné do 15 let, titulky. Tři ženy, které by se
za normálních okolností nikdy nesetkaly,
dá dohromady zjištění, že se neúmyslně
dělí o jednoho záletného muže. Spojí tak
své síly a rozhodnou se dát mu za vyučenou. Hrají Cameron Diaz, Kate Upton a
další. Sobotní odpoledne nejen pro seniory. Vstupné 60 Kč.
Otevírací doba kinokavárny:
pondělí - pátek 14.30 - 23.00 hodin
sobota – neděle 13.00 - 23.00 hodin
Rezervace vstupenek na www.kinokadan.cz, telefonicky na 474 334 482
nebo na pokladně kina.
Klaunovy hry uvítaly nejmladší sportovce
Klaunovy hry pro děti z kadaňských
mateřských škol se letos odložily pro nepřízeň počasí, a tak se konaly v náhradním
termínu 10. června. Tentokrát sluníčko přímo pálilo. Dětem to ale nevadilo a všechny
disciplíny hravě zvládly. Ty nejlepší pak
čekal výstup na stupně a převzetí medaile
s diplomem. Některým borcům těch medailí na krku cinkalo víc. Klaun Lojzík z pořádajícího Šuplíku měl ale radost z výkonu
všech dětí. Další fotografie najdete v galerii
Kadaňských novin .
(r)
Dotazy a připomínky na [email protected]
Veškeré informace na www.kinokadan.cz
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace
POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Denní psí školka
v přírodě Ali
ranní svoz a odpolední rozvoz
pejsků denní program (procházky
v přírodě, výcvik) hlídání pejsků
o dovolené náprava nežádoucího
chování
Pro 3. kolo přijímacího řízení
Přihlášky zasílejte do 14. 8. 2014
Výsledky budou zveřejněny 16. 8. 2014
Ředitel Gymnázia a Střední odborné školy, Podbořany, příspěvkové organizace, Mgr. Bc. Jiří Bejček, podle
ust. § 165 odst. 2 písm. f), ust. § 59, ust. § 60, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou
č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních
školách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, rozhodl takto
www.psiskolkaali.wbs.cz
Tel: 604 506 884
Stavební spoření, pojištění života a majetku,
úvěry, spořící a vkladové produkty
KONTAK TNÍ CENTRUM
NA PRŮTAHU 2037 (U OC KAUFLAND), KADAŇ
OTEVŘENO:
PO — ÚT 9,00—12,00 13,00—16,00
ST —
ZAVŘENO
ČT —
9,00—12,00 13,00—16,00
PÁ —
9,00—12,00
6
www.kadanskenoviny.cz
26. června 2014 / Kadaňské noviny
Tanečníci z Tanečního studia Reflex
jsou dvojnásobní mistři světa!
V chorvatské Poreči se od 27.5.2014
– 1.6.2014 konalo mistrovství světa „WORLD DANCE MASTERS 2014“, kterého se
účastnili i tanečníci z kadaňského Tanečního studia Reflex. V konkurenci zhruba 4,5
tisíc tanečníků se zástupci z České republiky neztratili.
Titul světového šampiona v kategorii MINI (open dance/sólo) choreografie
Kristýny Hovorkové – získala Milanka
Schovancová.
Druhý titul světových šampionů v kategorii children / production number/
group/ choreografie Kristýny Hovorkové
– získali s choreografií „ Kolem světa s Flyboys“ tito tanečníci :
Johanka Kladivová, Milanka Schovancová, Evička Spudichová, Terezka Kadlecová, Martin Vyboch, Matyáš Socha, Mar-
tinka Bilcová, Martinka Větrovská, Eliška
Gabčíková, Zuzka Trubirohová, Bianka
Rauscherová a Victorka Knitlová .
I další tanečníci Reflexu se probojovali
až do finále, a tak vybojovaná dvě 9. místa
jsou také velkým úspěchem.
Soutěž je náročná nejen fyzicky, ale
hlavně finančně, a tak bychom chtěli poděkovat všem firmám a osobám, které nám
pomohly se tohoto šampionátu účastnit.
Jsou to : Město Kadaň, Město Radonice,
firma Haug – Land s.r.o., Korus – EU
s.r.o., Gynwell s.r.o., JT Consulting s.r.o.,
ESB a.s., Zemní práce Martin Sýkora, Lešenářské práce Dominik Nodžák, GSZ
Tooling s.r.o., RE-GA Mgr.Iveta Gabčíková, Bohemia servis s.r.o., MK – Tour
Kadaň, Color 3P, Palírna - Martin Bilec +
někteří nejmenovaní dárci.
Dále
chceme
poděkovat
rodičům, kteří pomohli s výrobou
kulis a rekvizit, a to manželům
Kadlecovým, p.Schovancovi, p. Kladivovi, p.Červenému, p.Weissovi, p. Novému, p.Gabčíkovi a také kostymérkám
p.Štejnarové a p. Totzauerové .
Tento úspěch je velikou zásluhou nejen
samotných tanečníků, ale hlavně trenérek
studia sl. Kristýny Hovorkové, Heleny Rosenbaumové a Pavly Šachové. Poděkování
patří také všem rodičům, kteří s námi na
šampionát odjeli a byli velikou a hlasitou
podporou, ale i rodičům a lidičkám, co
nám drželi palečky z domova u online přenosu u počítačů.
Jsme hrdi na to, co jsme dokázali, že
jsme z Kadaně, že zde máme takovou podporu, a za to všem děkujeme!
(roh)
Nejmladší přípravka
si dovezla pohár
V sobotu 7. června se nejmladší přípravka Tatranu Kadaň zúčastnila fotbalového turnaje v Klášterci nad Ohří.
Turnaj byl obsazen 6 mužstvy stejné
věkové kategorie. Kadaň reprezentovali tito borci: Adam Rajtr, Petr Knap,
Jakub Podzimek, Jan Horáček, Alan
Palatka, Jan Mersteiner, Míra Příhoda,
Martin Šercla a Lukáš Prak. Turnaj
odehráli s velkou chutí se slušnou snahou o kombinační hru. Velké poděkování patří i rodičům za vytvoření nádherné atmosféry při zápasech.
Konečné pořadí: 1. FK Tatran Kadaň, 2. FK Ostrov nad Ohří, 3. FK
Postoloprty, 4. FK Žlutice, 5. FK Klášterec nad Ohří A, 6. FK Klášterec nad
Ohří B. Branky za Kadaň: Jan Horáček 12, Jakub Podzimek 10, Lukáš
Prak 4, Adam Rajtr 2, Míra Příhoda
1 a Alen Palatka 1.
(koc)
Sportovní halu v Kadani si oblíbili také hráči florbalové vozíčkářské extraligy. A pro sportovní
příznivce je to možnost vidět zajímavé sportovní klání pohodových sportovců.
Foto: (vv)
Sportovní hala má za sebou 3.sezonu
provozu, na počet akcí jednoznačně nejbohatší. Hned po skončení červencových
dovolených roku 2013 proběhl velký dvoudenní turnaj ve florbale mužů, jehož se
zúčastnili čtyři zástupci 2.ligy a po jednom
zástupci 1.ligy české a 1.ligy německé.
Po skončení prázdnin se hala začala
plnit domácími oddíly a od října se rozjela
většina soutěží.
Taneční studio Reflex se připravovalo na
svá vystoupení a soutěže v horní tělocvičně, mladí judisté zaplnili prostor spodní
tělocvičny. Futsalový Betis Kadaň vstoupil
do soutěží opět s muži i ženami, florbalisté
FBC Kati se rozšířili o další dvě kategorie,
o juniory a starší žákyně. Také se kolektiv
vhodně doplnil o další trenéry. Jejich rozpisy soutěží však byly poznamenány celorepublikovým téměř třítýdenním výpadkem kvůli pořádání mistrovství světa žen
v Ostravě a Brně. V říjnu se rozeběhl další
ročník uznávané „aveelky“, tedy amatérské
volejbalové ligy. Soutěž se znovu rozšířila,
tentokráte o dva týmy z Mostu, které si do
místní soutěže přenesly zkušenosti z ús-
tecké ligy. Tentýž měsíc si poprvé okusili
zápasy se soupeřem také chlapci do 12 let
v basketbalovém přeboru minižáků. Listopad se stal nejnabitějším měsícem, co se
týče akcí, tréninků i jiných aktivit ve všech
prostorách budovy. Především se rozjela
sezona neregistrovaným squasherům, projevila se též vyšší návštěvnost různých posilovacích a tanečních hodin soukromých
cvičitelů. Do haly se na zimu nastěhovaly
další oddíly včetně pozemních hokejistů a
na několik turnajů oddíly malých fotbalistů. Dva turnaje zde odehrála tzv. Pouliční
liga pořádaná sdružením OS Světlo Kadaň.
Zajímavým počinem bylo bezesporu uspořádání mikulášského fotbalového turnaje
speciálních škol a dětských domovů za
sponzorského přispění společností SVS
a.s. V prosinci se k nám na dvě semifinále
a finále přesunula nejvyšší futsalová soutěž, jejíž čtyři protagonisté se utkali o pohár FAČR. Obzvláště nedělní finále bylo
z mnoha důvodů výjimečné. Kadaňská
palubovka dostala na finále jiný povrch
a všude okolo hřiště se rozprostřelo velké
množství reklamních poutačů. Především
V Kadani jsme opět přivítali také českou
futsalovou reprezentaci.
Foto: (vv)
K vydařenému turnaji přispěli domácí vítězstvím
Regionálníj turnaj v malé kopané
žáků základních škol praktických a
speciálních uspořádala 4. června ZŠ
A MŠ při Nemocnici Kadaň. Turnaj
se odehrál na multifunkčním hřišti
v Kadani a účastnilo se ho 8 mužstev
z Teplic, Místa, Chomutova, Bíliny a
pořádající Kadaně. Zápasy probíhaly za krásného počasí ke spokojenosti
všech. Turnaj se uskutečnil za podpory města Kadaně, Nadace ČEZ(
jmenovitě paní A. Vargové) a Cukrárny Jirkovská. Organizátoři jim tímto
ještě jednou děkují. Konečné pořadí:
1. ZŠ A MŠ Kadaň A
49: 9 21
2. DDŠ Místo
27:10 18
3. SK Teplice
26: 8 15
4. Plynárenská Teplice
15:18 10
5. Draci Chomutov
20:22 8
6. ZŠ A MŠ Kadaň „B“
10:29 6
7. ZŠP Bílina
15:35 3
8. Tygři Chomutov
3:33 1
Nejlepší jednotlivci turnaje: střelec – Dominik Makuňa (Kadaň A), brankář – Radek Michálek (SK Teplice), hráč – Martin
Mucha (Draci Chomutov).
(han)
Reprezentanti kadaňské školy si vedli výborně. Tým A ani jednou nezaváhal a po vítězství nad Místem se hráči radovali z celkového prvenství. Zabojoval i tým B, který nakonec
skončil šestý. Na snímku jsou obě kadaňská družstva. Další snímky najdete v galerii Kadaňských novin.
Foto: (vv)
Kadaňské noviny /26. června 2014
www.kadanskenoviny.cz
Prodej
Prodám garáž v areálu Bystřice
III (Prunéřov), s elektřinou, poslední
v řadě, cena dohodou. Tel.: 733 539 990.
Prodám byt 2+1, os. vlastnictví, Jungmannova ulice naproti parku, po rekonstrukci, cena dohodou. Tel.: 773 227 800.
Prodám
rodinný dům ve vilové
čtvrti v Kadani po
rekonstrukci. 2 byty
3+1+hala, každý má
vlastní plynový kotel,
ohřev vody, elektroměr a plynoměr. Sklepy
a půda s možností dalšího bytu nebo ateliéru. Zastavěná plocha 128 m2, garáž a dílna
27m2, pozemek 656 m2. K bydlení i podnikání. Ihned k nastěhování. RK nevolat. Tel.:
723 982 666.
Koupě
Třetí sezona kadaňské sportovní haly byla počtem akcí nejbohatší
se ale celý zápas přenášel do celé země
prostřednictvím kamer České televize
v přímém přenosu. Pro diváky obrovský
zážitek, pro organizátory a pracovníky
haly hlavně dost práce okolo. Že vše proběhlo v pořádku, svědčí chvála nejen pracovníků ČT, ale i šéfů futsalového svazu.
A možná se k nám televize v budoucnu
na nějaký důležitý zápas vrátí.
Konec prosince byl opět nabitý různými
vánočními a předsilvestrovskými turnaji.
První víkend roku 2014 patřil již tradičnímu turnaji seniorů a seniorek v halovém
hokeji. Hned po nich pak čekaly na domácí
tým FBC Kati dva důležité zápasy ve 2.lize.
Na to navázaly v dalším týdnu se střídavým
úspěchem boje futsalistů i mladých futsalistek FC Betis. V druhé půli ledna se u nás na
několik dní v rámci soustředění před ME
v Belgii objevila česká futsalová reprezentace. Po palubovce tak běhali ti úplně nejlepší
hráči futsalu. Jejich tréninky byly žádané i
mezi diváky. Hned po jejich odjezdu se rozprostřela na ploše děvčata z tanečního studia Reflex, aby všem svým rodičům, sponzorům a obdivovatelům prostřednictvím
ukázek ze svých programů poděkovala za
pomoc a trpělivost. Nutno podotknout,
malý
oznamovatel
že se mezi děvčaty neztratilo ani několik
chlapců. Únor byl v hale víceméně jen florbalovo-futsalový. Soutěže nabíraly obvyklé
obrátky, které vyvrcholily mezi závěrem
března a půlí dubna. Zkraje třetího měsíce
roku k nám na víkend zavítala florbalová
vozíčkářská extraliga. I přes svůj handicap
jde velmi často o veselé a pohodové lidi,
kteří si ovšem na hřišti nic nedarují. Na
konci měsíce se pro halu odbyla další premiéra. To když se uskutečnil zápas v Kadani netradičního sportu, 2.ligy házené mužů
mezi HC Žatec a HC Kolín. Škoda jen, že
i kvůli nepřízni počasí si nenašlo cestu na
zápas více diváků. Určitě to byla podívaná
se vším všudy a snad se nám ještě v budoucnu povede podobné utkání uspořádat.
Na konec března si zamluvil prostory sportovní haly pro svou akademii DDM Šuplík,
aby také ukázal široké veřejnosti větší část
svých dovedností a možná přilákal další
nové děti do nabízených kroužků. V dubnu se hlavně dohrála amatérská volejbalová
liga. Vítězem se stal trochu překvapivě tým
Chorvatů, nicméně do republikového finále jel reprezentovat region tým na druhém
místě Pašmr-T, který skončil ve své skupině
druhý, a tudíž dál nepostupoval.
Začátkem dubna k nám zavítala florbalová juniorská extraliga z Chomutova.
Chlapci zde bojovali ve dvou utkáních
s týmem AC Sparta Praha o udržení příslušnosti v nejvyšší soutěži ve své kategorii. Jelikož oba soupeři vyhráli po jednom
utkání, přesunul se poslední duel do hlavního města, kde Chomutováci nakonec po
velkém boji prohráli. Jedno utkání zde odehráli i muži z okresního města, kteří naopak bojovali o postup do vyšší ligy. To se
jim ale nakonec nepovedlo, a tak se budou
příští sezonu znovu potkávat s kadaňskými
muži. Ovšem už v nově vzniklé národní
lize. Květen se nesl hlavně ve znamení turnajů ve sportech, na které přes sezonu není
v hale prostoru. Nejdříve si to při mezinárodním turnaji Bohemia Czech 2014 rozdalo v několika kategoriích velké množství
malých i velkých kickboxerů, aby se po 14
dnech položily na palubovku tatami znovu,
tentokráte pro krajský přebor v karate.
Aktivity haly jsou od loňska rozšířeny
i na okolní lesopark, kde jsou rozmístěny
koše na discgolf. Tento sport se stal velmi
rychle oblíbeným ve všech věkových kategoriích, obzvláště však u mladší generace.
Disky pro tuto populární hru jsou k dispozici v recepci. Část fanoušků si již přes
internet pořídíla disky sama a není tak
závislá na provozních hodinách haly. Ještě na sklonku loňského roku vznikl první
oddíl DCG Ultimo. Ten také uspořádal
1.jarní turnaj, v němž bojovalo o vítězství
na 30 spokojených soutěžících. Účastníci
turnaje odcházeli velmi spokojeni a už
nyní se těší na další měření sil.
Příští sezona bude znovu nabitá strhujícími boji ve všech disciplínách, na které jste si již v hale zvykli. O všech akcích
budeme včas informovat v tisku, kabelové
televizi, na našich stránkách www.hala-kadan.cz a prostřednictvím facebooku.
Věříme, že si opět najdete cestu do útrob
naší sportovní haly, ať už jako sportovci,
nebo jen přihlížející.
Zaměstnanci SH vám všem tímto přejí
krásné prožití letních prázdnin. Po prázdninách a dovolených se těšíme opět na viděnou.
(much)
Koupím byt 1+1 pro nemocnou paní
buď v přízemí, nebo s výtahem okolo 1. ZŠ
nebo v blízkosti pošty. Volat po 18.00 hod.:
607 910 156.
Hlídání k dítěti
Hledáme babičku k vietnamskému dítěti, věk 10 měsíců. Tel.: 607 910 156.
Zaměstnání
Pracovní příležitost! Hlavní i vedlejší
činnost. Rekvalifikace zajištěna. Vhodné i
pro studenty, důchodce a maminky na MD.
Volejte na tel.: 721 261 500.
Práci nebo brigádu hledá
Zedník hledá práci nebo i brigádu. Tel.:
728 780 209.
POTŘEBUJETE PŮJČIT ??? VOLEJTE
NEBANKOVNÍ PŮJČKY OD 50.000 KČ
MÁTE DLUHY, SPLÁCÍTE NEÚNOSNÉ
ČÁSTKY?
VAŠE POHLEDÁVKY VYPLATÍME
VOLEJTE IHNED 607 653 032
Vezeme medaile
z tropů
I když je Lovosická atletická dráha
ukrytá ve stínu vysokých stromů, byla za
chvilku pěkně horká. Ano všichni máme
rádi sluníčko, ale v neděli 8.června na krajských přeborech jednotlivců dorostenců a
starších žáků v atletice ho bylo až až.
Kadaňské barvy vyrazili hájit čtyři borci, aby se poprali nejen se soupeři, ale i
s úmorným teplem.Dvě žačky a dva dorostenci si nevedli vůbec špatně. Dorostenec Rudolf Ridoško si vybojoval účast ve
finále na 100metrů. To samé zopakovala
dorostenka Lenka Kuncová.
Štít ale hodně vysoko podržela opět
skvěle reprezentující žačka Kristýna
Kaslová. Ve finále na 60 metrů obsadila
krásné třetí místo. Ale to byl jen předkrm. Všem soupeřkám, které jí utekly
na šedesátce to vrátila i s úroky v dálce a
nebýt velkého nedošlapu, lítalo by jí to až
za pět metrů!
V těchto disciplínách a ještě na 300
metrů Kristýně kryla záda Kateřina Hagarová. Nebylo to sice na finále, ale i ona
tu nechala všechny síly a já děkuji za
skvělou reprezentaci nejen medailistům,
finalistům, ale i jí.
(Pele)
7
SPORTOVNÍ
pozvánky
Kadaňský stupeň byl poprvé svědkem závodu dračích lodí a doufejme že to nebylo naposledy
Kanoistika
Celkem dvacet posádek se zúčastnilo
prvního závodu dračích lodí v Kadani,
který se jel v neděli 1. června na vodách
Kadaňského stupně. Zájem byl větší,
než organizátoři předpokládali. Závod si
užili nejen posádky, ale i diváci. Ocenili
jak sportovní výkony, v některých přípa-
Kadaňský drak byl zážitek pro všechny
TJ DNT Kadaň a Město Kadaň pořádají 12. ročník Memoriálu Václava Fišera. Závody ve vodním slalomu na kadaňském mlýnu. Začátek závodu je vždy
v 8.00 hodin ve dnech 5. a 6.července
2014. Přijďte podpořit domácí slalomáře
a popřípadě si zkusit projet slalomovou
trať v závodě VIP o život.
Atletika
Horský běh Perštejn - Klínovec - nejdelší vrchařský závod v České republice se
uskuteční v sobotu 19. července se startem
v 11.00 hodin. Už po třiadvacáté se běžci
vydají zdolat nejvyšší vrchol Krušných hor
na trase dlouhé 17 200 m s převýšením 904
m. Na tradiční závod srdečně zvou pořadatelé z Běžeckého klubu F-C Kadaň.
dech nad očekávání kvalitní, tak i zajímavé úbory některých posádek.
Kadaňský drak 2014: mládež: 1.
Dráčata TJ VS Kadaň, 2. Průmka, 3.
Truhlářovic Trubkáči. Ženy: 1. Dračice
z Kamenčáku, 2. Jelita, 3. Hvězdičky.
Mix: 1. Draci TJ VS Kadaň, 2. Draci
z Kamenčáku, 3. Sasme, 4. Erekce, 5. SK
Reál, 6. Slalomáři, 7. Holky z Radky,
8. Rychlíci, 9. Poldíci, 10. Vodovodníci, 11. Kosatky, 12. Blesk, 13. Voraři,
14. Hrom.
Poděkování patří všem, kteří se na
organizaci pěkného závodu podíleli. Fanoušci vodních sportů věří, že se dračí
lodě příští rok do Kadaně opět vrátí. (r)
Hala bude zavřena
Od 28. června do 20. července bude
sportovní hala v Kadani uzavřena. Během této doby si disky na discgolf můžete za stejných podmínek zapůjčit na
minigolfu (za Kauflandem).
(r)
Zvítězit se dá i se zlomeným pádlem. Domácí borci prostě umí zabrat.
Atletické přebory města
mají svoje velké hvězdy
Přebor města Kadaně v atletice pro rok
2014 přivítal na startu na 200 účastníků
z kadaňských škol (mimo 2.ZŠ) a tradičně
nechybělo žactvo z Perštejna a Vilémova.
Tradiční pořadatelé ŠS klub ZŠ Na Podlesí, DDM Šuplík a Atletika Kadaň věnovali
velkou péči přípravě a konání závodů. Je
dobré jako divák se občas podívat do zákulisí atletických závodů. To není jen odehrát 90 min. v kopané. Atletika vyžaduje
daleko více. Je zapotřebí připravit nejen
sportoviště, ale ke konání je zapotřebí
velký kolektiv pořadatelů a rozhodčích
a vyžaduje to i další agendu k prezentaci
a zpracování výsledků. Uvedení pořadatelé za pomoci svých žáků zvládli vše
perfektně a obdivuhodně, uvážíme-li, že
tak velkých závodů v Kadani zas tak není.
Přál bych jim do budoucnosti vlastní časomíru, ale to je velká finanční zátěž.
Stadion pamatuje 50 takovýchto přeborů. Pamatuje nejen starou škvárovku
ale už podruhé umělý povrch. Měnila se
i jména pořadatelů Tatran, Slovan, Remontas a nyní Atletika Kadaň. Na dráze už
startuje třetí generace těch, kteří tu začínali. Vyrostla a byla tu díky těmto závodům
objevena řada talentů, kteří startovali i na
OH, ME, ale startovala tu řada těch, kteří
v pozdějších letech reprezentovali jiný
sport. Nadarmo se neříká, že atletika je
Královna sportu. Cinkaly tu nejen medaile,
Čtyři starty a čtyři zlaté medaile. To je bilance, kterou docílila Aneta Svobodová z 5.
ZŠ v kategorii předžactvo I. (2005 a mladší). Stejně skvěle si vedl v dorostu Martin
Kocík ze 3. ZŠ, který si také připsal čtyři
vítězství. Další fotografie najdete v galerii
Kadaňských novin. Foto: (vv)
ale občas i zapršelo a nedovedu odhadnout,
kolik papíru bylo zapotřebí na diplomy.
Jedno tu však zůstalo natrvalo. Radost z pohybu a dosažených úspěchů či
zažití i neúspěchu.V atletice totiž každý bojuje za sebe. Byl jsem padesátkrát
u toho a jsem rád, že toto vše má jak seriály své pokračování. Antonín Pulec
Další fotografie ze závodu dračích lodí
najdete v galerii Kadaňských novin.
Foto: (vv)
Výsledky a tabulky
Fotbal
Tabulka krajského přeboru dospělých
1. Krupka
30 19 7 4 77:39 68
2. Litoměřice
30 18 9 3 72:30 67
3. Vilémov
30 15 6 9 78:46 53
4. Bílina
30 13 8 9 48:28 53
5. Litvínov
30 14 4 12 55:46 47
6. Neštěmice
30 15 2 13 66:55 47
7. Proboštov
30 12 5 13 55:51 46
8. Blšany
30 13 4 13 72:60 45
9. Louny
30 13 3 14 49:44 44
10. Modlany
30 12 6 12 61:68 44
11. Tatran Kadaň 30 12 5 13 55:61 43
12. Jun.Děčín
30 14 0 16 62:85 42
13. Modrá
30 12 3 15 50:53 41
14. H.Jiřetín
30 8 7 15 43:83 35
15. Milešov
30 6 8 16 37:62 31
16. Březno
30 3 5 22 27:96 14
Krajský přebor staršího dorostu: FK
Tatran Kadaň-VČSA Ervěnice 4:1
(0:0), Jiří Mach, Petr Hrdina, David Sležek a David Štol. Utkání začalo oficiálním rozloučením s hráči končícím v dorostu. Zároveň se s kadaňskou kopanou
loučili trenér dorostu, metodik mládeže
a člen VV ing.Václav Kocík a trenér Bohuslav Ritter. Konečná tabulka soutěže:
1. Jun.Děčín
26 20 1 5 93:35 61
2. Litoměřice
26 17 1 8 103:69 52
3. FC Chomutov
26 14 5 7 107:39 49
4. Bílina
26 15 2 9 61:38 49
5. Obrnice/Souš
26 14 3 9 63:45 47
6. Košťany
26 14 2 10 66:63 45
7. Litvínov
26 12 4 10 58:52 44
8. Tatran Kadaň
26 13 3 10 62:67 42
9. Louny
26 9 3 14 56:75 32
10. Žatec
26 9 3 14 55:69 32
11. VOŠ Roudnice 26 10 0 16 70:91 30
12. L.Chomutov
26 6 3 17 39:68 22
13. Neštěmice
26 6 3 17 58:122 22
14. Ervěnice
26 6 1 19 34:92 19
Mladší dorost: FK Tatran Kadaň-VČSA
Ervěnice 5:5 (3:2) na pk 2 : 3, branky za
domácí: Kamil Švandrlík 2, Lukáš Šedivý 2,
David Štol.
(koc)
FK Tatran Kadaň-Sokol Březno 3:2
(1:1), branky za domácí: Uhlík, Štádlík,
Migra. Netradičně v sobotu 14. června
bojovali domácí fotbalisté v posledním
kole krajského přeboru o veledůležité tři
body s posledním celkem tabulky. Nebylo
to jednoduché, ale podařilo se. Nakonec
to na udržení v soutěži stačilo. Další fotografie z utkání najdete v galerii Kadaňských novin.
Foto: (vv)
Skok daleký: chlapci: 1. Martin Šulaj (3.
ZŠ) 310, 2. Šimon Svoboda (5. ZŠ) 303, 3.
Pavel Sekera (3. ZŠ) 285. Dívky: 1. Aneta Svobodová (5. ZŠ) 292, 2. Markéta Neimontaite (1. ZŠ) 280, 3. Aneta Suková
(1. ZŠ) 234.
Předžactvo II. ( 2004 – 03): 50 m: chlapci: 1. Tomáš Marvan (Perštejn) 7,93,
2. Marek Černý (3. ZŠ) 8,41, 3. Kryštof
Bandas (5. ZŠ) 8,45. Dívky: 1. Leona
Hladíková (Perštejn) 8,35, 2. Monika
Hlaváčková (3. ZŠ) 8,62, 3. Vanesa Paldrmanová (1. ZŠ) 8,68.
300 m: chlapci: 1. Jaroslav Michálek (5.
ZŠ) 52,69, 2. Tomáš Marvan (Perštejn)
52,85, 3. Petr Kopecký (5. ZŠ) 56,09. Dív-
ky: 1. Tereza Duchková (Perštejn) 56,88,
2. Tijana Dabič (5. ZŠ) 57,26, 3. Vanesa
Paldrmanová (1. ZŠ).
Hod míčkem: chlapci: 1. Jaroslav Michálek (5. ZŠ) 40,04, 2. Vojtěch Hlavatý
(3. ZŠ) 38,79, 3. David Janeček (5. ZŠ)
37,69. Dívky: 1. Jana Kašková (1. ZŠ)
25,95, 2. Mirka Kilianová (3. ZŠ) 24,15, 3.
Tereza Duchková (Perštejn) 19,68.
Skok daleký: chlapci: 1. Tomáš Marvan
(Perštejn) 343, 2. Miloslav Svoboda (5.
ZŠ) 338, 3. Jan Podzimek (3. ZŠ) 327.
Dívky: 1. Tijana Dabič (5. ZŠ) 356, 2.
Eliška Gabčíková (1. ZŠ) 339, 3. Tereza
Duchková (Perštejn) 320.
Bodování Kadaňské ligy (O pohár Kadaňských novin): pořadí ve 4.kole přebory města na dráze: 1. místo - 5.ZŠ,
2.místo - 1.ZŠ, 3.místo - 3.ZŠ, 4. místo ZŠ Peršt, 5. místo - Gymnázium Kadaň,
6. místo - ZŠ Vilémov.
Pořadí po 4.kole (laťka, šplh, JKB, přebor
na dráze): 1. místo - 5.ZŠ 200 bodů, 2.
místo - 3.ZŠ 160, 3. místo - 1.ZŠ 140, 4.
místo - ZŠ Perštejn 90, 5. místo - 2.ZŠ 70,
6. místo - Gymnázium Kadaň 50, 7. místo
- ZŠ Vilémov 30 bodů. Liga pokračuje na
podzim během do vrchu.
(apu)
Pozemní hokej
V pátek 23. května se na hřišti Slavie
Praha uskutečnil turnaj školních kroužků, kterého se zúčastnilo 12 škol z celé
republiky. Svého zástupce zde měla také
Kadaň. Naše družstvo si vedlo dobře a
obsadilo čtvrté místo.
Konečné pořadí: 1. místo: ZŠ Olomouc,
2. místo: Meteor České Budějovice modrý tým, 3. místo: 2. ZŠ Plzeň, 4. místo: 2. ZŠ Kadaň, 5. místo: Meteor České
Budějovice - červený tým.
Atletika
Přebor města Kadaně žáků základních
škol: Předžactvo I. (2005 a mladší ): 50
m: chlapci: 1. Šimon Svoboda (5. ZŠ)
8,20, 2. Josef Haas (5. ZŠ) 8,39, 3. Tomáš Novák (5. ZŠ) 8,74. Dívky: 1. Aneta
Svobodová (5. ZŠ) 9,05, 2. Markéta Neimontaite (1. ZŠ) 9,41, 3. Aneta Suková
(1. ZŠ) 9,54.
300 m: chlapci: 1. Šimon Svoboda (5.
ZŠ) 55,92, 2. Tomáš Novák (5. ZŠ) 58,90,
3. Jindřich Hefner (1. ZŠ) 59,44. Dívky:
1. Aneta Svobodová (5. ZŠ) 59,93, 2. Štěpánka Fišerová (5. ZŠ) 1:06,73, 3. Martina Karasová (5. ZŠ) 1:07,30.
Hod míčkem: chlapci: 1. Martin Šulaj (3.
ZŠ) 29,56, 2. Tomáš Novák (5. ZŠ) 27,79,
3. Tomáš Vocilka (1. ZŠ) 27,46. Dívky: 1.
Aneta Svobodová (5. ZŠ) 21,19, 2. Natálie Kothánková (Perštejn) 14,72, 3. Štěpánka Fišerová (5. ZŠ) 11,61.
Mladší žákyně TJ Veros Chomutov, vítězky Ústeckého kraje ve své kategorii, se o víkendu 31.5-1.6. zúčastnily republikového finále mladších žákyň ve volejbale v Praze.
V sestavě Lucie Pondělíčková, Lucie Roučková, Adéla Vodrážková, Kateřina Vodrážková, Natálie Sušienková, Eliška Krejčířová, Eva Bělíková, Kateřina Hrbková, Kateřina
Janáčková a Barbora Žigová pod vedením trenérů Jana Stocka a Lucie Smolkové skončily na 17.místě v České republice. Moc děvčatům děkujeme a přejeme mnoho dalších
volejbalových úspěchů. TJ Veros Chomutov, Lucie Smolková
Čtrnáctideník pro občany Kadaňska
Vydavatel: Město Kadaň, Mírové náměstí 1, Kadaň. IČO: 00261912. Registrační číslo titulu: MK ČR E 12006. Vychází jednou za čtrnáct dní. Odpovědný redaktor: Václav Vlasák, Jazyk. úprava: Zita Peineltová. Sídlo redakce: Městský úřad Kadaň, ul. Jana Švermy 7, přízemí. Telefon: ústředna 474 319 500, redakce 474 319 678 nebo 602 269 784. Soukromou i podnikatelskou inzerci a příspěvky přijímá Turistické informační centrum v ulici Jana Švermy 7. Sazba
a grafika: vlastní. Tiskne: Tiskárna AKORD Chomutov s. r. o. Distribuce: vlastní. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Zveřejněné příspěvky nemusejí být shodné s názorem redakce. Za obsahovou správnost příspěvků
a inzerátů ručí autoři.
Download

Nabízejí více... - Kadaňské noviny