Klaunovy hry...
Č TRNÁC TIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ
Příští KN
Uzávěrka příspěvků a inzerátů
je ve středu 13. června
22. června 2012
... 5. strana
Pozvánka
Kam za kulturou
... 3. strana
Ročník XXII. č. 12
8. června 2012 5 Kč,–
Koupaliště opět
s teplou vodou
Ne všichni návštěvníci nábřežní promenády dodržují v případě používání zde
umístěných atrakcí provozní řád. Někteří
se k nim chovají dokonce přímo vandalsky, a občas je tak poničí. Na vandaly a
případné poberty městská policie nalíčila
také fotopasti.
(dokončení na 2. straně)
Za květinovou
výzdobu získáte
pěknou odměnu
Celostátní finále
Sobota 2. června patřila oslavě narozenin maxipsa Fíka. Barevnou reportáž z letošních oslav a doprovodných akcí najdete na 7. straně.
Novinkou byly Hry bez hranic - soutěž družstev v netradičních disciplínách. Do premiérového klání se přihlásilo šest družstev. Můžeme říci,
že se premiéra vydařila a účastníci si při soutěžích užili i hodně zábavy. Na snímku vítězní Myšáci při plnění první disciplíny. Foto: (vv)
Již podeváté za sebou získala Kadaň dotaci
na regeneraci panelových sídlišť
Jak nám potvrdil starosta města Jiří
Kulhánek, dostal oznámení z ministerstva pro místní rozvoj, že Kadaň i letos
obdrží dotaci na regeneraci panelových
sídlišť. Jde o předposlední etapu na sídlišti C. „Dotaci jsme dostali podeváté za
sebou a v maximálně možné výši 4 miliony korun,“ dodal s uspokojením starosta města. Další tři miliony již předtím poskytly jako dar Severočeské doly
a další čtyři miliony přidá město. Celkem tak přijde regenerace této části sídliště zhruba na 10 milionů korun.
Regenerace se týká části sídliště
C naproti teplárně. Plán s vyzna-
...zpráv
aktualit
fotografií
Na nábřeží
nalíčili fotopasti
Dobrou zprávu máme pro všechny, kteří
v minulosti pravidelně navštěvovali kadaňské koupaliště, ale z důvodu studené vody
svoje návštěvy omezili nebo přestali chodit
vůbec. Od letošní sezony, která byla zahájena 1. června, je plavecký 50m bazén opět
vyhříván, spolu s dětským brouzdalištěm.
A to díky investici do technologie zhruba ve
výši 6 milionů korun. Navíc přibylo speciální zařízení, které umožní přístup do bazénu i lidem se zhoršenou hybností. V areálu
koupaliště se objevilo také několik nových
atrakcí pro děti. (dokončení na 5. straně)
Dopravní soutěže mladých cyklistů
2012 bude hostit náš region ve dnech 19
až 21. června. Kadaň je spolupořadatelem akce a soutěžící se k nám podívají ve
středu 20. června, kdy je v našem městě
čekají tři disciplíny. V areálu dětského
dopravního hřiště bude od 9.30 do 13.00
hodin probíhat praktická část pravidel
provozu na pozemních komunikacích.
Část teoretickou si soutěžící zdolají
v učebně Amosu. Třetí disciplínou budou
zásady poskytování první pomoci. Z akce
připravíme reportáž.
(r)
ww
w.k
ada
nsk
eno
vin
y.c
z
Nabízejí
více...
čením úprav najdete na 4. straně.
Především se rozšíří počet parkovacích míst, kterých bude po dokončení k dispozici 96. Tedy zhruba o
sedmdesát víc než nyní. Na rozdíl
od jiných částí města to bude skoro ideální situace, kdy na jeden byt
bude připadat vlastně jedno parkovací místo.
Pochopitelně bude upravena také
zeleň, opraveny přístřešky pro kontejnery, instalovány nové lavičky, osvětlení a hřiště pro nejmenší. Stavební
práce se zahájí v září letošního roku
a hotovo by mělo být v květnu 2013.
Město také uvažuje, že v příštím roce
nechá prodloužit komunikaci, která
vede do této části sídliště, tak aby se
auta nemusela otáčet, ale mohla plynule projíždět do Chomutovské ulice.
Toto opatření by mohlo přinést i další
parkovací místa.
I když v letošním roce město dotaci získalo, příští rok to může být jinak.
„Pořád se straší tím, že tyto dotace
nebudou,“ připomněl Kulhánek. Kadaň
by v takovém případě nemohla využít
jiný dotační titul, jako využívá například
Jirkov nebo Chomutov, protože ten je
určený pro města, která mají víc jak 20
tisíc obyvatel.
(r)
Opět je tu doba, kdy město vyhlašuje
soutěž o nejlepší květinovou výzdobu.
Soutěžní podmínky jsou stejné jako
v letech minulých. Soutěží se ve dvou
kategoriích - bytový a rodinný dům
a zapojit se mohou i obyvatelé přilehlých
obcí. Prvních deset v každé kategorii získá finanční odměnu. Na přihlášky, které
budou k vyzvednutí na odboru životního prostředí, v IC a zveřejněny v KN, se
bude čekat do 31. srpna 2012. Vyhodnocení soutěže proběhne v září.
(r)
Třídit znamená šetřit
A nejen životní prostředí. Také vlastní kapsu. Že to opravdu platí, bude chtít
kadaňské občany přesvědčit připravovaný
motivační program, kterým se na svém
květnovém zasedání zabývala rada města.
V současné době platíme v Kadani
za svoz a ukládání odpadu poplatek ve
výši 496 Kč na osobu a rok. Podle novely zákona budou mít města od nového
roku možnost zvýšit tento poplatek až
do výše 1 000 kč. Musí ale vycházet ze
skutečných nákladů. V případě Kadaně
by se podle odhadu jednalo o částku
626 korun. I když to není nijak horentní
zvýšení, město chce jít jinou cestou.
„Dohodli jsme se v radě, že poplatek zvyšovat nechceme. Chceme
naopak malou investicí a velkou pro-
pagací
zapůsobit na občany, aby
odpad více třídili,“ prozradil starosta
Jiří Kulhánek. Pokud se podaří zvýšit podíl tříděného odpadu, tak město
ušetří na poplatku za ukládání komunálního odpadu. Příkladem může být
bioodpad. V málkovské kompostárně
město zaplatí za uložení tuny desetkrát
méně, než kdyby ten samý odpad skončil
na skládce v Tušimicích. Náklady snižují
i výkupní ceny některých druhů tříděného odpadu. „Máme spočítáno, že
když by se podíl tříděného odpadu zvýšil o 10 procent, tak vznikne úspora
1 200 000 korun,“ odhaluje možnou cestu
úspor. Tím by se skoro srovnala ztráta, kterou město v současné době hradí ze svého
rozpočtu.
(dokončení na 2. straně)
Kreslili památky a nyní se dočkali první odměny
Nábřežní promenáda je nejen o víkendech častým cílem obyvatel města i jeho návštěvníků. Po zimní přestávce jsou v provozu všechny atrakce, i ty vodní. Když sluníčko přeje,
můžete vyzkoušet také služby „převozníka“.
Foto: (vv)
Ve čtvrtek 31. května byly v galerii Josefa Lieslera vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže Památky očima mladých.
Vyhlašovatelem soutěže bylo město Kutná Hora u příležitosti
Evropského dne památek. Kadaň se do této celoevropské akce
každoročně zapojuje, a tak přijala i výzvu
k soutěži a zorganizovala místní kolo, do kterého se zapojila řada dětí i studentů. Vybrané práce budou odeslány do Kutné Hory
a bude se čekat, jak uspějí ve větší konkurenci.
Ceny výhercům předal za hodnotitele Tomáš
Řehák, učitel výtvarné výchovy z Gymnázia
Kadaň, a galeristka Nikola Hovorková.
Všem soutěžícím za odbor kultury poděkovala Jana Kusá. „Byla to soutěž o památkách, tom, jak máte rádi svoje město, jak se
vám město líbí. Já nejsem z Kadaně, jsem
z Chomutova, ale musím vám říci, že do
Kadaně jezdím hrozně ráda, pracuji tady a Kadaň se mi moc
líbí. Líbí se mi náměstí, františkánský klášter, radnice, Katova
ulička, všechno to, co jste nakreslili,“ ujistila Kusá.
Výsledky: věková kategorie 6-10 let: 1. Daniel Tattermusch (MŠ Olgy Havlové), 2. Eva Spudichová (ZUŠ Klementa Slavického
Kadaň), 3. Adéla Hrazdírová - MŠ Olgy
Havlové.
Věková kategorie 11-14 let: 1. Eliška
Fišerová (ZUŠ), 2. Václav Procházka,
David Štol (3. ZŠ), 3. Huu Phan The
(1.ZŠ Kadaň).
Věková kategorie 15-18 let: Eliška Pšeničková (Gymnázium Kadaň), 1. Petra
Ložanová (SPŠS a OA Kadaň), 2. Veronika
Řezáčová (SPŠS a OA Kadaň), 3. Kateřina
Štiblická (ZUŠ Kadaň).
(r)
Krátce … z Kadaňska Průvodce kadaňskou nemocnicí 1
Pranostika:
Jak červen teplem září, takový bude i
měsíc září. Medardova kápě (8. června),
čtyřicet dní kape.
městské policie
Zachraňovali uvízlou poštolku
Nejen lidé, ale také zvířata občas
potřebují pomoc kadaňských strážníků.
Byl to i případ poštolky, která se zamotala do ochranné sítě proti holubům, jaké
se natahují na balkonech. V tomto případě šlo o nejvyšší balkonové patro domu
na sídlišti Na Podlesí. Kolem létala další
poštolka, která uvízlou volala. Strážníci poštolku ze zajetí sítě vysvobodili a
zkrontrolovali, zda není zraněná. Naštěstí nebyla. Vše tak dopadlo dobře a obě
poštolky mohly odlétnout společně.
Citát na tento týden:
Tomu, kdo mnoho žádá, mnoho
schází.
HORATIUS
Regulace holubí populace se provádí
každý rok. Při posledním odchytu do
klecí se podařilo lapit 170 ptáků. Dalších
200 kusů padlo při odstřelu, který probíhal v zimním období na Jezerce. Celkem
se tak počet holubů snížil o 370 kusů.
Další odchyt pomocí klecí plánuje město
na podzim letošního roku.
Město má zájem o zřízení dvou
míst pro asistenty prevence kriminality. Žádost byla podána na ministerstvo vnitra. Město chce využít lidí,
kteří jsou bez práce a jsou schopni tuto
činnost vykonávat. Asistenti by působili v Prunéřově a v dalších problémových lokalitách, kde by městská policie
potřebovala pomoc.
V květnu to bylo již pět let, co se kadaňští senioři přestěhovali do nového domova
ve Věžní ulici. Předtím jim sloužily čtyři
objekty v ulici Kpt. Jaroše.
Ze zápisníku
Strážníci kontrolovali herny
Asi většina obyvatel Kadaně už
navštívila kadaňskou nemocnici.
A právě jí se budeme pravidelně
věnovat na stránkách KN. V tomto
seriálu projdeme jednotlivá oddělení, zjistíme, co svým pacientům
nabízí a kdo a jak se o ně bude starat. Dozvíme se, jaké metody jsou
k léčbě používány. Také zjistíme,
jak si stojí v porovnání s ostatními
nemocnicemi stejné kategorie.Možná nevíte, že Nemocnice Kadaň s. r.
o. je jednou z mála nezadlužených
nemocnic a již několik let patří i
v hodnocení pacientů k těm nejlepším. Podíváme se i do zázemí
nemocnice. A již v příštím vydání se
můžete těšit na informace o gynekologicko-porodnickém oddělení.
Seriál připravil Jan Straka
V dubnu vstoupila v platnost vyhláška města, která omezuje propagaci
heren. V první fázi strážníci herny obešli
a jejich provozovatel s touto skutečností seznámili a upozornili na to, že do tří
měsíců musí své provozovny uvést do
souladu s touto vyhláškou. Nyní městská policie kontroluje, jak se jim to daří.
Z dosavadních kontrol vyplynulo, že většina provozoven se již dokázala vyhlášce
přizpůsobit.
(mp)
Ve čtvrtek 24. května se v Kadani uskutečnily další farmářské trhy. Na jejich hladký
průběh dohlížela i bezpečnostní kamera
městské policie. Příští farmářské trhy se
uskuteční v Kadani ve čtvrtek 21. června
od 12 do 17.00 hodin. Pak bude následovat menší sezonní přestávka a pravidelné
trhy se opět rozjedou v „císařském týdnu“
ve čtvrtek 23. srpna.
Na nábřeží
nalíčili fotopasti
Aktivní občané dokáží být pro město
i ostatní obyvatele přínosem
Od letošního roku najdou návštěvníci
v zahradách františkánského kláštera včelí
úly. Brzy by měl být i první klášterní med.
Na cestě je také nové selátko kadeřavého
prasátka, které nahradí loni uhynulou
Cecilku. Bude to kaneček jménem Čenda.
Naopak prázdný je výběh, kde byly ovce.
Byly dočasně přemístěny jinam, aby plocha výběhu dostala čas na svoji regeneraci, protože byla příliš spasená. Foto: (vv)
Dlouhou dobu stály kontejnery na odpad
před obytnými domy v Sukově ulici bez
přístřešku. Problém byl, že v těchto místech
vedou inženýrské sítě, a nebylo tak možné
vybudovat přístřešky zděné, jaké najdete
na dalších místech ve městě. Řešení se hledalo dlouho, ale nakonec se našlo. S návrhem přišel předseda společenství vlastníků,
který si zajímavě řešených přístřešků všiml
v nedalekém Klášterci nad Ohří. Není to
ale poprvé, kdy město reagovalo na aktivitu
svých občanů. Je to případ nového zařízení na kadaňském koupališti, díky kterému
si mohou přijít zaplavat i lidé se sníženou
pohyblivostí. Dobrým příkladem je i jedno
nové parkoviště na sídlišti D.
(r)
(pokračování z 1. strany)
„Jak nám upřesnil ředitel městské policie Jindřich Drozd, fotopasti byly nalíčeny
k těm atrakcím, u kterých docházelo k častějšímu poškozování. „Pořizují videozáznam
i fotografie. Obojí je možné použít v důkazním řízení při usvědčení pachatele,“ vysvětlil hlavní přínos fotopastí. Jak připomněl, na
nábřežní promenádu dohlíží stále také jedna
z kamer bezpečnostního systému.
(r)
Přístřešky na kontejnery v Sukově ulici jsou
řešeny tak, aby se v případě oprav inženýrských sítí daly jednoduše odmontovat.
Kadaň Mírové náměstí:
(pokračování z 1. strany)
Město platí v současné době Technickým službám Kadaň za svoz komunálního odpadu ročně zhruba 9,7 milionu
korun, přičemž na poplatcích se vybere
jen něco přes osm milionů.
Aby bylo možné zvýšit podíl tříděného
odpadu, bude nutné investovat do zvýšení
počtu sběrných nádob, aby opravdu každý
měl možnost třídit. Asi 52 větších nádob
má možnost město získat na rok 2013
formou zápůjčky od specializované firmy.
21. června
23. srpna
20. září
18. října
15. listopadu
Trhy se konají vždy ve čtvrtek
přibližně od 12 do 17 hodin
Větší omezení provozu až do 16. 7.
Na nábřežní promenádě je v sobotu,
v neděli a o svátcích otevřeno veřejné
WC. Návštěvníci si zde mohou přijít ulevit
v uvedené dny od 9.30 do 17.30 hodin.
Za pisoár zaplatíte 3 Kč a za kabinku 5 Kč.
Jako bonus nabídne obsluha návštěvníkům
drobné propagační materiály. Záchodky
jsou umístěny nedaleko atrakcí pod parkovištěm poblíž hotelu Split.
Foto: (vv)
Sluníčková škola v Kadani přijme
učitele/ku matematiky na plný úvazek
Nástup od 08/2012
Životopisy zasílejte na mail:
[email protected] ,
kontakt Zuzana Libiaková,
tel.: 474 333 452. www.3zskadan.cz
2
Tečka za fámou...
Třídit znamená šetřit
Termíny farmářských trhů 2012
Zastávku Kadaň předměstí zdobí květníky, které se na nové místo přestěhovaly od
kostela na náměstí.
Foto: (vv)
Tuto atrakci smí používat jen děti do 14
let a určitě se takto nesmí přetěžovat.
V minulém čísle Kadaňských novin jsme
vás informovali o zahájené stavbě nové
okružní křižovatky na Špitálském předměstí a s tím spojeným dopravním omezením. Větší dopravní omezení, včetně
uzavření vjezdu do Sukovy ulice, potrvají
až do ukončení druhé etapy, která by měla
být hotova do 16. července 2012. Provoz
na průtahu je řízen světelnou signalizací a je uzavřen vjezd do Sukovy ulice.
Objízdná trasa z ulice Říční je vedena
Koželužskou ulicí.
www.kadanskenoviny.cz
Dále bude potřeba ještě 230 kusů nádob
o objemu 240 litrů. To by byla investice
přibližně ve výši 350 000 Kč. Současně se
rozběhne informační kampaň v médiích,
která vysvětlí lidem, že když více odpadu
vytřídí, tak se jim to vyplatí. „Poplatek
zůstane v roce 2013 stejný, ale v roce 2014
by mohl být třeba o 50 Kč nižší,“ vysvětluje starosta, jak by mohli lidé ušetřit.
Také si zajedou pro poučení do jiných
měst, kde používají čárový kód. Používání pytlů s čárovým kódem by neměl být
problém v případě rodinných domků.
„Vyzkoušíme to i na některých sídlištích,
jak to bude fungovat,“ nebrání se Kulhánek. Jak připomíná, celý motivační
program je teprve v plenkách a dále se
o něm bude až do podzimu jednat.
V loňském roce vytřídili občané Kadaně
zhruba 18,5 procenta z celkového množství
vyprodukovaných odpadů. Množství
komunálního odpadu je ale v porovnání
s jinými městy stejné velikosti dosti vysoké.
V loňském roce to bylo více jak 302 kg na
osobu. I tady je možná cesta k úspoře. Jsou
totiž města, kde obyvatelé produkují odpadu
o polovinu méně. Třeba v případě Znojma
to je za rok 148 kg na osobu.
(r)
Před časem v našem městě kolovala fáma, že tu řádí gangy a policie jejich
činnost tají. Což pravda nebyla.
Za vznikem tehdejší fámy stála také
přepadení, kterých se v únoru dopustil
19letý muž z Rokle. V jeden den přepadl na schodech k nemocnici 74letou
důchodkyni, které odcizil kabelku a způsobil škodu do čtyř tisíc korun. V ten
samý den se pokusil od muže, který odemykal svoje auto zaparkované v Husově
ulici, získat klíčky od zapalování. Muž ale
začal křičet, pachatel se lekl a utekl. Jeho
loupežná cesta skončila v květnu, když
s nožem v ruce přepadl obsluhu sběrny
surovin v Kadani a sebral hotovost ve
výši 19 tisíc korun. Skončil v policejní
cele, byl obviněn ze spáchaní uvedených
loupeží a na ortel soudu čeká ve vazební
věznici v Litoměřicích.
(pčr)
Jak se vám
to líbí?
Technická památka v podobě transformátorové stanice u viaduktu v Sukově ulici
vandalům dlouho odolávala. Ale neznámý „silák“ poničil informační tabuli.
Pokud jste svědky podobného vandalství,
nemusíte zasahovat, stačí, když alespoň
zavoláte městskou policii. Předem děkujeme všem, kteří nejsou lhostejní k tomu
co se kolem nich děje.
(r)
8. června 2012 / Kadaňské noviny
Rodinná
a společenská
kronika
kam za kulturou
Zahrady františkánského kláštera
•
BLAHOPŘÁNÍ
•
Město Kadaň blahopřeje všem občanům našeho města, kteří
v měsíci květnu a červnu
2012 oslaví "kulatá" výročí –
70 let, 75 let, 80 let a více.
Přeje jim především zdraví
a hodně osobní spokojenosti...
Orfeum
•
•
V úterý 22. května se v areálu františkánského
kláštera v Kadani uskutečnila tradiční akce,
jejímž hlavním cílem bylo požehnat pramenům v areálu kláštera. Účastníky přivítal před
studnou sv. Jana Kapistrána Jan Losenický,
ředitel KZK. „Dnes ráno jsem zjistil, že dnes
je také Den biologické rozmanitosti. Kde by
ale byla biologická rozmanitost, kdyby nebylo
vody,“ připomněl Losenický.
Kadaňský Farář Josef Čermák před požehnáním připomněl, že voda je opravdu důležitá.
„I ten duchovní pramen, pramen Duch svatého. Ten ať je v našem nitru,“ vyslovil přání.
Požehnal nejen pramenům. Ale také polím,
loukám a pastvinám. „Aby místo kde žijeme
bylo pro nás dobrým domovem. A požehnáme samozřejmě i lidem,“ dodal Josef Čermák.
I když šlo spíše o „rodinnou“ akci, konala
se tak trochu v celoevropském duchu. Tento
samý den totiž byla v Bruselu zahájena největší evropská konference o životním prostředí s názvem Zelený týden a byla věnována
vodě. Přibližně 3 000 účastníků by mělo tři
dny diskutovat o problémech souvisejících s
vodou. Heslo konference bylo: „Jak zajistit
dostatek vody – každá kapka se počítá“. Více
na www.kadanskenoviny.cz.
Foto: (vv)
Dne 5. června
tomu bylo již jeden
rok, co nás navždy
opustil náš drahý
tatínek, dědeček a
pradědeček pan Vít
Kuchař z Kadaně.
Stále se slzami v očích na něj vzpomínají syn Vít s rodinou, vnoučata a
pravnoučata. Kdo jste ho znali, prosím, uctěte jeho památku s námi.
České republiky můžete prožít od 11.
do 17. června v Žatci. Záštitu nad akcí
převzala starostka královského města
Žatec Mgr. Zdeňka Hamounová a velitel
4. brn Žatec plk. gšt. Ing. Miroslav Hlaváč.
Slavnostní zahájení se uskuteční
v pondělí 11. června v 15.00 hodin na
náměstí Svobody před radnicí. Mimo
jiné se zde představí bojové vozidlo Pandur a bude probíhat soutěž sborka–rozborka Sa-58. Bohatý program bude celý
týden. Více na www.kadanskenoviny.cz v
pozvánkách.
(f)
Dvacátý Císařský den
začne již v pátek
V letošním roce nás čeká velká událost
v podobě dvacátého ročníku Císařského dne. Je to pochopitelně nejen důvod
k velké oslavě, ale také ohlédnutí za uplynulými léty a připomenutí dvacetileté cesty, během které historická slavnost díky
obětavým organizátorům vyrostla z plenek
až do vyzrálé akce nadregionálního významu. To vše bude na návštěvníky letošních
slavností čekat. Dnes poprvé nahlédneme
organizátorům trochu pod pokličku.
Asi nejdůležitější informací je, zvláště
pro ty, kteří zvou na slavnost svoje známé a
Marcela Vlčková podruhé učitelem roku
Již třetím rokem pořádá Taneční
centrum Praha přehlídku „Taneční
učitel roku (Tour 2012)“. Na základě přihlášených choreografií vybírá
odborná porota zpravidla 12 nejkvalitnějších děl, jejíchž choreografové
získají ocenění „Taneční učitel roku“.
Svá díla pak předvedou ještě jednou
na slavnostním finálovém večeru TCP.
příbuzné, že letošní Císařský den bude trvat
dva dny a začne již v pátek 24. srpna v 17
hodin na Mírovém náměstí. Návštěvníkům
se představí dobová řemesla a na hlavním
pódiu bude probíhat doprovodný program.
Ve večerních hodinách se očekává příjezd
královského herolda, který oznámí sobotní příjezd Karla IV. Večer zakončí koncert
dobové hudby Arcus a vystoupení ohnivců.
V pátek otevře také výstava v galerii Josefa
Lieslera, která připomene dvacetiletou historii Císařského dne. Kromě fotografií by
zde měly být i dochované artefakty.
(r)
Chcete zveřejnit pozvánku
na kulturní akci v KN?
Druhým rokem se této soutěže zúčastnila i Marcela Vlčková se svým Tanečním studiem M a stejně jako v minulém
roce získala i letos již zmíněné ocenění,
a to za choreografii „Hledání ztraceného
času“, která byla vybrána s 57 choreografií od 43 tvůrců. Finálový večer se tento
rok koná 8. června 2012 v Praze zve velkém sále městské knihovny.
(mv)
Pozvánky na kulturní akce posílejte
do redakce s dostatečným předstihem
(uzávěrka vždy ve středu v týdnu před
vydáním Kadaňských novin), aby mohly být zveřejněny ještě před konáním
akce. Nejlépe elektronickou cestou na
adresu: [email protected] (r)
•
Kadaňští studenti postavili školu snů
Středa 9. června od 18.00 hodin: Večer ve věži: Vojtěch Náprstek - beseda s dr.
Seckou z Náprstkova muzea. Vstupné 20 Kč.
Výstavy
Městská galerie „Josefa Lieslera“ (dříve Pod Věží) - Mírové náměstí
•
Výstava mateřských škol u příležitosti narozenin maxipsa Fíka potrvá do 19.
června 2012.
Galerie Karla Havlíčka, kadaňský hrad
•
Stálá expozice kreseb Karla Havlíčka.
Galerie U Netopýra na Mírovém náměstí
•
Otevřeno v úterý až pátek od 10 do 12 a od 13 do 17 hod. Stálá expozice
Herberta Kiszy.
Galerie U Adama, Sládkova ulice
•
Otevřeno od pondělí do pátku od 10 do 16 hodin.
Městské muzeum v Kadani
•
•
•
Stálé expozice jsou umístěny ve františkánském klášteře Čtrnácti svatých
Pomocníků a jsou rozděleny do tří různých okruhů. Vstupné: 1. okruh
(Pohledy do minulosti Kadaně) a 3. okruh (Mineralogické zajímavosti
regionu) základní vstupné: 30 Kč, snížené vstupné: neposkytuje se, rodinné vstupné: 70 Kč. 2. okruh (Život v klášteře) základní vstupné: 70 Kč,
snížené vstupné: 30 Kč, rodinné vstupné: 140 Kč. Na snížené vstupné
(poskytuje se pouze ve 2. okruhu) mají nárok děti od 6 do 15 let, studenti středních, vyšších a vysokých škol (po předložení studijního průkazu), senioři nad 60 let, osoby ZTP. Rodinné vstupné je určeno 2 rodičům a 2 dětem 6 - 15 let v jejich doprovodu. Prohlídky s průvodcem:
úterý až pátek od 14.30 a 16.00 hodin, sobota od 11.00, 13.00, 14.30
a 16.00 hodin, neděle od 14.30 a 16.00 hodin, v pondělí zavřeno. Od ledna do března je nutno návštěvu muzea předem objednat. V červenci
a v srpnu platí od úterý do neděle sobotní provoz.
Sobota 16. června od 14 hodin: třetí ročník keramického bienále. Výstava potrvá
do 31. července 2012. Součástí výstavy je doprovodný program. V sobotu 30.
června bude od ranních do odpoledních hodin prováděn veřejný výpal keramiky
pod širým nebem technologií raku. Provádět ho budou manželé Hiraiovi, s nimiž
se návštěvníci mohli setkat již při minulém ročníku výstavy v září 2010. Odpoledne od 14 hodin pak v refektáři zazní přednáška přední české keramičky Jindry
Vikové.
Pátek 22. června od 19 hodin: Hudební odkaz oseckých cisterciáků - komické
opery O lovu datlů a Zlatá svoboda z přelomu 18. a 19. století zazní v přírodním
prostředí kadaňského AmFíku pod klášterní zdí nedaleko vod řeky Ohře. V případě nepřízně počasí se program přesune do Orfea.
Letní kino v Žatci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pátek 8. června od 21.30 hodin: Muži v černém 3, vstupné 110 Kč.
Sobota 9. června od 21.30 hodin: Prometheus, vstupné 100 Kč.
Neděle 10. června od 21.30 hodin: Útěk z MS-1, vstupné 90 Kč.
Pátek 15. června od 21.30 hodin: Tady hlídám já, vstupné 90 Kč.
Sobota 16. června od 21.30 hodin: Madagaskar 3, vstupné 100 Kč.
Neděle 17. června od 21.30 hodin: Sněhurka a lovec, vstupné 90 Kč.
Pátek 22. června od 21.30 hodin: Probudím se včera, vstupné 90 Kč.
Sobota 23. června od 21.30 hodin: Madagaskar 3, vstupné 100 Kč.
Neděle 24. června od 21.30 hodin: Moje letní prázdniny, vstupné 80 Kč.
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
•
•
•
Sen o ideální škole si splnili studenti Střední průmyslové školy stavební
z Kadaně. Svůj nápad přenesli do
modelu vyrobeného z vlnité lepenky,
tedy ekologického materiálu používaného k výrobě obalů. Nyní doufají, že
jejich maketa dokonalé školy zaujme
porotu celostátní soutěže Stavby z vlnité lepenky. Ta vybere mezi 18 přihlášenými středními školami 5 finalistů.
Autoři tří nejlepších staveb pak získají
ceny dle vlastního výběru za 25, 10 a 5
tis. Kč. Soutěž pořádá již pošesté Svaz
výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci
se společností EKO-KOM a.s. Záštitu
nad projektem převzalo ministerstvo
životního prostředí.
Při navrhování školy snů se fantazii
studentů meze nekladly. Důležité bylo
dodržení několika pravidel. Na ta nejdůležitější poukazuje zástupce Svazu
výrobců vlnitých lepenek Pavel Sobol:
Středa 20. června od 18.00 hodin: Absolventský koncert žáků Základní umělecké
školy Klementa Slavického spojený se slavnostním předáváním vysvědčení.
Městská knihovna
Dne 26. května
2012 nás navždy
opustil po dlouhé
a těžké nemoci pan
Bohumír Rosol.
Kdo
jste
ho
znali, věnujte mu
tichou vzpomínku.
Zarmoucená rodina
Týden s armádou
Úterý 12. června od 17.00 hodin: Závěrečné představení žáků tanečního oboru
Základní umělecké školy Klementa Slavického v Kadani.
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
VZPOMÍNKY
Příspěvly do rodinné kroniky můžete
posílat (i e-mailem na [email protected] nebo [email protected]
cz, případně SMS na tel.: 602 269 784)
nejen blahopřání a vzpomínky, ale třeba
také oznámení o uzavření manželství nebo
narození dítěte. Zveřejnění je zdarma. Příspěvky přijímá i Informační centrum.
Sobota 23. června od 20.00 hodin: T4 - All stars band. Hrají: Roman Dragoun,
Vladimír „Guma“ Kulhánek, Stanislav „Klásek“ Kubeš a Martin Kopřiva.
Neděle 24. června od 14.00 hodin: 6. ročník přehlídky studentských dechových,
tanečních a jazzových orchestrů. Pořádá Základní umělecká škola Klementa Slavického.
•
•
•
•
•
•
Návštěvní doba muzea a Křížovy vily: duben - září: úterý - pátek: 9.00 – 17.00
hodin, sobota a neděle: 10.00 – 16.00 hodin, pondělí: zavřeno (polední přestávka
12.00 – 12.30 hodin). Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho
činnosti najdete na internetových stránkách na adrese: www.muzeumzatec.cz.
Hlavní budova – Husova ul. 678: stálé expozice: Historický a urbanistický vývoj
města Žatce – Kabinet chmelových známek - Vývoj středního Poohří v pravěku
- Opevnění města Žatce - Žatecké obrázky (ikonografie města).
Do 18. srpna 2012: Emil Holub a slapy Viktoriiny - cestopisná výstava o E. Holubovi připravená ve spolupráci s Jihoafrickým velvyslanectvím v Praze.
Ve čtvrtek 21. června od 17.00 hodin: Cyril Bouda - výstava knižních ilustrací
známého malíře Cyrila Boudy potrvá do 27. 10. 2012.
Ve čtvrtek 28. června od 17 hodin: Škrtni! a uvidíš… - sběratelská výstava zápalkových krabiček a nálepek pana Vlastimila Kotapiše ze Žatce. V prodeji jsou sady
zápalek a domácnostních zápalek s motivy Regionálního muzea a Křížovy vily.
Výstava potrvá do 16. 9. 2012.
Křížova vila – Zeyerova ul. 344
Do 15. června: Pichlaví ježci - výstava nabízí zajímavé výpěstky kaktusářů ze
Žatce a blízkého okolí. Seznámí vás s domovinou kaktusů (např. Mexiko, Bolívie,
Argentina), s jednotlivými druhy rostlin, jejich stavbou, dozvíte se, jak je u nás
pěstovat i jaká je historie kaktusářství u nás.
Do 30. června 2012: Cesty Afrikou - fotografie z Afriky zachycené Radkem
Borovkou.
Čtvrtek 14. června od 17 hodin: Náš host - nový cyklus přednášek zahájí PhDr.
Vladimír Kaiser (ředitel Archivu Města Ústí nad Labem). Přijede povyprávět o svých
zážitcích ze svatojakubské poutní cesty z jihu Portugalska do Santiaga de Compostela, kterou šel v letech 2011 a 2012. Vstupné základní 30 Kč, snížené 20 Kč.
Zámek v Klášterci nad Ohří
•
„Studenti mohli pracovat výhradně
s vlnitou lepenkou. Archy různé pevnosti a velikosti obdrželi od našeho
svazu. Využít ale mohli i krabice, které
Kadaňské noviny /8. června 2012
našli ve škole či doma. Druhou důležitou podmínkou bylo dodržení velikosti
podstavy 1,5x1 metr. Ostatní už bylo
na nich.“
(ps)
www.kadanskenoviny.cz
Zámek je celoročně přístupný. Zámek je přístupný duben až září denně od
9.00 do 17.00 hodin. Mimo stanovenou dobu pouze na objednávku! Prohlídky v expozicích Muzea českého porcelánu, Muzea čínského, japonského
a evropského porcelánu, Pohádkové zemi Vítězslavy Klimtové a loutek rodiny Matěje
Kopeckého jsou každou celou hodinu. Poslední prohlídka se koná hodinu před
ukončením otevírací doby zámku. Více informací na www.zamek-klasterec.cz.
3
Co se skrývá v kapli svaté Kateřiny?
Restaurování kapitulní síně s unikátní
sklípkovou klenbou ve františkánském
klášteře začalo v loňském roce a bude
dokončeno letos do listopadu. Kam
restaurátorské práce postoupily, dokládá
snímek vlevo. Zbývá dodělat jen závěrečné retuše. Práce provádí tým restaurátora MgA. Jakuba Hamsíka.
Letos byly zahájeny práce na další etapě
restaurování. Jak nám připomněl pracovník muzea Lukáš Gavenda, jde již v pořadí
o devátou etapu. „Ta v roce 2012 zahrnuje
interiér kaple sv. Kateřiny, nacházející se
v přízemí u jihovýchodního koutu křížové
chodby,“ upřesnil Gavenda. Restaurování
provádí firma Brandl s. r. o. Restaurátorské práce jsou v letošním roce hrazeny
pouze z rozpočtu města, protože poprvé
Kadaň nezískala dotace z ministerstva
kultury ani z Ústeckého kraje.
V kapli byl zatím proveden prohloubený restaurátorský průzkum, s jehož
výsledky se mohli v květnu seznámit členové komise biskupství litoměřického a
města Kadaně pro obnovu františkánského kláštera. Ta rozhodla o tom, že sejmou
mladší omítkové vrstvy s výmalbou z 19.
století a bude se pokračovat v odkryvu starší vrstvy s konsekračními kříži a
zelenými ratolestmi(snímky vpravo). Jde
minimálně o dvě malířsky pojednané
vrstvy, jejichž zhodnocení bude cílem
dalšího prohloubeného průzkumu.
Lukáš Gavenda soudí, že by se
v pozdější fázi restaurování také v této
kapli mohly nalézt ostatky svatých.
„Z historického hlediska by to mělo
velký význam, protože by se díky
tomu mohlo zjistit přesné datum
výstavby kaple, které zatím neznáme,“
podotkl Gavenda. Nezbývá než přát
muzejníkům, aby k tomuto nálezu skutečně došlo.
(r)
Při bádání můžete obdivovat zrestaurované malby
Historické poklady v podobě nástěnných maleb se ale neskrývají jen ve františkánském klášteře. Přesvědčíte se o tom
při návštěvě nové badatelny, která byla
letos otevřena v okresním archivu v ulici
Boženy Němcové.
Kdo se o historii našeho města zajímá,
ten jistě ví, že na tomto místě původně
stál minoritský klášter, založený patrně
již v první polovině 13. století. V průběhu jeho existence ho postihlo několik
velkých požárů, po kterých následovaly více či méně radikální přestavby. Při
poslední z nich po polovině 17. století
došlo k reprezentativní výmalbě refektáře (společné jídelny). Refektář byl
snad jedinou částí již zrušeného kláštera, který unikl velkému požáru v roce
1786. Na začátku 19. století byl areál
kláštera přestavěn pro potřeby piaristického gymnázia, které bylo uzavřeno v roce 1823. Refektář do té doby
dál sloužil jako společná jídelna. To se
změnilo až v době, kdy zde bylo okresní
hejtmanství a soud. V roce 1954 byl do
budovy okresního soudu umístěn nově
zřízený okresní archiv. Začátkem sedmdesátých let prošly budovy archivu celkovou rekonstrukcí a z bývalého refektáře se stala společenská místnost. Od
poloviny devadesátých let se sem začaly
opět ukládat archiválie. O přebudová-
ní prostoru na bezbariérovou badatelnu
bylo rozhodnuto v roce 2004.
V roce 2009 byl proveden archeologický průzkum zásypu pod novodobou
podlahou a byly objeveny zbytky barokní podlahy, částečně ohořelé před vstupem z haly. Patrně jde o následek požáru v roce 1786.
V roce 2010 byly zrestaurovány nástěnné malby, které mohou návštěvníci při
bádání obdivovat. Bylo to možné díky
podpoře Severočeských dolů Chomutov.
V listopadu 2011 byly dokončeny stavební práce včetně vybudování potřebného
zázemí (šatny, wc). Do badatelny je bezbariérový přístup.
Úřední hodiny jsou v pondělí a ve
středu od 8.00 do 17.00 hodin. Poslední
archiválie jsou předkládány (podle badatelského řádu) v 16.30 hodin.
(r)
Část sídliště C, která projde obnovou. Podobnosti najdete v článku na první straně.
Okénko Pedagogicko-psychologické poradny Kadaň
Říci, neříci? A kdy?
Zaznamenal jsem v poslední
době diskuse o poněkud okrajové
záležitosti. Okrajové jen z hlediska
celkového stavu společnosti, jinak
dost závažné. Jde o adoptované, tedy
osvojené děti. Zásadní otázkou v těch
debatách je: kdy říci dítěti, že nejsme jeho biologickými rodiči? Podle
nového zákona je to jasné: nejpozději před nástupem dítěte do 1. třídy.
Ano, ale jak to naše dítě přijme? Není
to moc brzy? Není. Čím dříve se dítě
dozví pravdu, tím lépe pro obě strany.
Vyrůstá-li obklopené láskou, v pocitech jistoty a bezpečí, jsou-li vztahy
v rodině harmonické, je veliká šance,
že nám vyroste v kvalitní osobnost
se vším, co k tomu patří. Takové dítě
sice pravdu unese, ale i jeho (spíše
právě jeho) může psychicky velmi
zranit, jestliže se pravdu dozví v době
kolem puberty, často od lidí jiných,
než od svých rodičů.
Leckdy se ji dozvídá patřičně „upravenou“ a zkreslenou od
dospělých, kteří snad mají i radost,
že můžou tímto způsobem ublížit
nejen dítěti samému, ale hlavně jeho
4
adoptivním
rodiTak tedy, kdy dítěti
čům. Jindy to za ně
pravdu sdělit a jakou
obstarají kamarádi
formou?
dotčeného dítěte. A
Kolem věku tří let
víme dobře, jak umí
už je to možné, dokonbýt dítě upřímné i
ce vhodnější než kdybezohledné
právě
koli později. Tříleté dítě
svou upřímností (a
už má vcelku ujasněné
vůbec v tom nemupojmy jako rodina,
sí být zlý úmysl).
rodiče, bratr, sestra.
Pro pozdě inforJako rodinu chápe to
mované dítě to může
místo, v němž vyrůstá,
znamenat velké zklav němž mu nejbližší
mání a deziluzi. V tu
členové umožňují uspoPhDr. Jiří Štěrba, psycholog kojovat všechny potřeby,
chvíli se mu hroutí
svět, zapomíná, co vše PPP Kadaň
jako místo, kde se cítí
pro něj náhradní (ale
dobře, zkrátka doma.
fakticky skutečná) rodina dosud udělala.
Dítě musí získat pocit, že jsme chtěli práPřevládá myšlenka: celé dlouhé roky mi
vě je, že jsme si je vybrali z řady dalších,
lhali. Proč? Jak s takovými rodiči mám
pro nějaké jeho přednosti. Také je nutžít dál? Co když mne budou další roky
né vysvětlit mu, proč nemohlo zůstat se
obelhávat dál? Nezřídka takové dítě utísvými biologickými rodiči. V této části
ká z domova, snaží se zpřetrhat všechvysvětlování je třeba se vyhnout negativny dosavadní vztahy s rodinou, často
nímu hodnocení těchto rodičů. Možné je
také začne pátrat po svých biologických
použít snad jen argument, že oni neměli
rodičích. To bývá pro dosavadní rodimožnost zajistit svému dítěti takové podnu těžká, traumatizující situace. Tomu
mínky, jako má v nové rodině. Později je
všemu je možné předejít právě včasnou,
pak možné tyto věci (pokud dítě projeví
samozřejmě šetrně sdělenou pravdou.
zájem) vysvětlovat podrobněji, ale vždy
www.kadanskenoviny.cz
s taktem a co nejpravdivěji. Každá
lež se může obrátit proti nám, dítě se
umí vyptávat! A ještě něco: nedávejme najevo očekávání nějakého vděku, naopak dejme dítěti najevo svou
radost, že je máme a že vlastně jsme
vděčni my jemu.
A na závěr bych rád dodal, že
adoptovat dítě je nejen věc zasluhující uznání, ale také záležitost velké
odpovědnosti, z níž nejde utéci, když
se nám zdá, že jsme se rozhodli špatně a nezvládáme. Můžete mi to věřit,
sám takové dítě mám, prožili jsme
s ním krásné roky, dodnes jsme šťastni, že jsme se pro adopci před více
než třiadvaceti léty rozhodli.
PhDr. Jiří Štěrba, psycholog PPP
Kadaň
Zvěstování se sv. archandělem Gabrielem a
Pannou Marií je jednou z maleb, které byly
zrestaurovány v roce 2010.
Na další restaurované malbě je vyobrazen
sv. Ludvík z Toulouse.
Příště: Vysvědčení
Kontakt:
PPP Kadaň
Fibichova 1129, Kadaň
Tel.: 474 334 487
E-mail: [email protected]
Svatý Antonín Paduánský. Zrestaurování maleb provedl akademický malíř Jan
Frühauf z Prahy.
Foto: (vv)
8. června 2012 / Kadaňské noviny
Kadaňské děti mají svoji olympiádu
Nejlepší štafetová družstva na stupních vítězů. Zlatá byla MŠ Barvička.
Na hřišti 1. ZŠ v Kadani se ve středu
30. května konal další ročník „Klaunových her“, které pořádá kadaňský Dům
dětí a mládeže Šuplík pro děti z mateřských škol. Maskotem a průvodcem
her je oblíbený klaun Lojzík. Na hry
se přišel podívat i maxipes Fík, který u
podobných akcí nesmí chybět a přitom
pozval děti na svoje narozeniny, které
slavil v sobotu.
Na malé závodníky čekaly tři individuální disciplíny. Běh na 30 metrů,
běh přes překážky, hod do dálky a skok
do dálky. Na závěr se běžela štafeta, ve
které zvítězila Mateřská škola Barvička. I když organizátoři nezaznamenali
tolik rekordních výkonů jako v letech
minulých, nadějní sportovci byli i letos
k vidění. Poznáte je podle toho, že si
odnesli víc než jednu medaili. Ale pře-
devším potěšilo, s jakým nasazením
a zápalem mladí závodníci na sportovištích bojovali.
Na závěr her Jiří Štěrba, ředitel Šuplíku, ocenil všechny předvedené výkony a
poděkoval závodníkům za účast. Někteří
však přeci jen byli lepší než ti druzí a po
zásluze získali poháry a medaile.
Výsledky: běh na 30 metrů: 1. Šimon
Svoboda 7,80 sekundy, 2. Ondra Štejnar
8,18, 3. Kateřina Cveklová 8,22.
Skok daleký: 1. Kateřina Cveklová 1,43
m, 2. Jan Kisiel 1,42, 3. Ríša Staněk 1,41.
Hod raketou: 1. Honzík Procházka 15,30 m, 2. Šimon Svoboda 15,10, 3.
Honzík Kisiel 14,60.
Běh přes překážky na 30 metrů: 1.
Kateřina Cveklová 8,78, 2. Šimon Svoboda 9,01, Natálka Krämerová 9,20.
Štafeta: 1. MŠ Barvička, 2. MŠ Olgy
Havlové, 3. MŠ Klásek.
(r)
Koupaliště opět s teplou vodou
Plavecký bazén kadaňského koupaliště bude letos opět lákat návštěvníky na ohřívanou vodu. Jistě si sem najdou cestu také rekreační plavci. A nejen oni. Plavání je totiž
našemu zdraví velmi prospěšné a může být i součástí rehabilitačního programu.
(pokračování z 1. strany)
Čerstvou novinkou na koupališti
je zařízení, které umožní dostat se do
bazénu i lidem se sníženou pohyblivostí.
Další fotografie najdete na www.kadanskenoviny.cz.
Foto: (vv)
Než přišli první návštěvníci, muselo být
na koupališti vše pořádně čisté.
Připraveny jsou i kabinky na převlečení.
Zakoupení tohoto zařízení přišlo zhruba na 100 000 korun. Tip získalo město
od Jiřího Němečka, předsedy místní
organizace Svazu tělesně postižených.
Věříme, že členové organizace budou
zařízení také hojně využívat.
Počítá se i s tím, že by zde školy prováděly výuku plavání a nemusely jezdit do
Chomutova. Jak to ale vypadá, brzy zůstane v Kadani vyhřívaná plavecká padesátka jako jediná v celém širém okolí.
Návštěvníky bude jistě zajímat také
cena vstupného. Došlo zde jen k malé
úpravě a ve srovnání s podobnými zařízaními si kadaňské koupaliště vede dobře. Vstupenka na celý den pro dospělého přijde na 40 Kč, od 17.00 do 19.00
hodin však zaplatíte jen 25 Kč. Děti do
18 let zaplatí 30 Kč, rodinnná vstupenka
(rodiče + 2 děti) přijde na 100 Kč a děti
do 6 let mají vstupné zdarma.
Je dobře, že kadaňské koupaliště
bude opět veřejnosti moci sloužit jako
v minulosti i ve dnech, kdy slunce nepálí.
Plavání je totiž našemu zdraví velmi prospěšné a je vhodné jak pro děti a dospělé
i seniory v každém věku. Vhodné je pro
osoby s pohybovými odchylkami. Může
být i součástí rehabilitačního programu.
Pohyb ve vodě napomáhá odstranění
různých nedostatků vad držení těla.
Plavání má vliv na vývoj motorický pohybem ve vodě procvičujeme jemnou
i hrubou motoriku, posilujeme zádové
svalstvo udržující správné zakřivení
páteře, ale i svaly břišní...a bylo by toho
ještě víc.
(r)
Dětské brouzdaliště se před letošní sezonou dočkalo zatím jen provizorní opravy, aby
mohlo fungovat. K položení nového povrchu z folie dojde až po skončení sezony.
Jak se modernizovaná technologie osvědčí, se ukáže až během zatěžkávací zkoušky,
kterou bude letošní sezona. Zatím ale vypadá vše moc dobře.
Foto: (vv)
Kadaňské noviny /8. června 2012
www.kadanskenoviny.cz
5
Začale rekonstrukce Polní ulice
Druhé setkání pekařek a pomocníků o. s. Egéria
Od 22. května začala rekonstrukce první části Polní ulice, která potrvá do 31. července. Rekonstrukce se týká kanalizačních přípojek, chodníků a povrchů. Z důvodu
stavebních prací je v ulici částečně omezen provoz. Jde o část ulice od viaduktu až
k první odbočce do sídliště Obránců míru.
Foto: (vv)
Dne 24. května se konalo na hlavním sále KZ Střelnice již druhé setkání všech příznivců občanského sdružení Egéria. Členky sdružení
si mimo chutného občerstvení připravily pro všechny příchozí i malý dárek, jako poděkování. Neboť občanské sdružení spolu vždy spolupracují, Divadlo Navenek odehrálo veselou a k zamyšlení vedoucí hru od Václava Havla...“Vernisáž“. Diskutovalo se taktéž o nápadu
vymyslet a poté úspěšně zařadit do prezentace města Kadaně nějakou místní kulinářskou specialitu vycházející částečně i z historických
zdrojů. Egéria se svými domácími pochutinami je jistě ten správný propagátor takového nápadu, který vznesl kadaňský starosta Jiří
Kulhánek. Druhé setkání proběhlo i díky přítomným dětem vesele a hravě a zástupkyně Egérie ještě jednou touto cestou děkují všem,
kteří voňavou Egérii podporují. Jakékoliv nápady, připomínky a reakce můžete zasílat na email o.s.Egéria: [email protected]
Přejeme všem krásné léto a těšíme se na vás na stánku Egéria.
Andrea Trubirohová, Jana Kalová a Leona Hrnková
Přehlídka Klosterlin
láká opět po roce
diváky na zámek do
Klášterce nad Ohří
Budiž světlo...ale úspornější
To si mohou s ulehčením říkat na
zimním stadionu v Kadani po dokončení rekonstrukce osvětlení ledové
plochy. Staré osvětlení bylo pěkný
„žrout energie“. Výměna Otesánka za
asketu začala v dubnu a byla skončena v květnu.
Jak nám řekl Jaroslav Veselý ze
Sportovního klubu Kadaň, první zkušenosti s novým osvětlením
ukazují, že investice ve výši kolem 2
milionů korun se skutečně brzy vrátí. „Odhaduji, že to bude do dvou,
maximálně do tří let,“ ujistil nás
Veselý. Když byla dříve rozsvícena
všechna světla, spotřebovala 53 kw
a nyní je to jen 30 kw v případě, že
světla svítí na plný výkon. Obslu-
ha zimního stadionu má však sedm
možností jak ledovou plochu osvítit. Může také snížit výkon na 50%
a spotřeba k tomu dále úměrně klesne. Osvítit se dají také jen poloviny
kluziště, opět s možností regulace
100 nebo 50 procent výkonu. Sedmá
možnost slouží pro takzvanou údržbu, když se na ledové ploše nic neděje. Obsluha světel ze strojovny je velmi jednoduchá. Na rozsvícení světel
se nemusí čekat dlouhou dobu jako
v minulosti, a tak i častější regulace
osvětlení přinese další úsporu.
Teď si jen přejme, aby naši hokejisté všech věkových kategorií předváděli
v příští sezoně hru, na kterou se bude
v novém osvětlení radost dívat.
(r)
Do prostor renesančního zámku Klášterec nad Ohří se ve dnech 15. a 16. června vrátí Baletní a hudební přehlídka Klosterlin. Dramaturgie se v letošním roce
zaměřila na tvorbu francouzského skladatele Clauda Debussyho při příležitosti 150.
výročí jeho narození.
(lj)
PROGRAM
Pátek 15. června v 11 hodin: Divertimento – Pražský komorní balet (nádvoří zámku):
I.Zeljenka: MUSICA SLOVACA
Choreografie: Pavel Šmok
J.Nohavica, I.Bittová: N.B.G.
Choreografie: Lenka Kolářová
Příběh muže s jizvou na rtu a příběh
ženy. Mají něco společného? Snad, možná, asi ... a přece jen...
W.A.Mozart: Divertimento d dur
Choreografie: Pavel Šmok
Tančí sólisté Pražského komorního baletu:
Tereza Chábová, Jaroslava Janečková, Lenka
Kolářová, Ivana Sikorová, Iva Zahradníková,
Martin Gebauer, Petr Kolář, David Stránský
Sobota 16. června ve 20.00 hodin
Galavečer – pocta Debussymu (nádvoří zámku):
Galavečer ke 150. výročí narození Clauda Debussyho. Výběr z tvorby:
A.Vivaldi, J. S. Bach, C. Debussy, M.
Ravel
Harfa: Kateřina Englichová.
Flétna: Roman Novotný.
Sólisté Pražského komorního baletu: Jaroslava Janečková, Lenka Kolářová a Martin
Gebauer. Choreografie: Lenka Kolářová
Vstupenky v prodeji na zámku Klášterec
nad Ohří a Informačním centru v Klášterci nad Ohří (tel.: 474 376 431). Rezervace
vstupenek na tel.: 602 715 782.
Nabízíme
k dlouhodobému pronájmu
zavedený penzion s kavárnou v centru Kadaně
Bližší informace na tel.: 605 802 795
Město Kadaň v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších novel a předpisů vypisuje
výběrové řízení na pozici
STRÁŽNÍK
Městské policie Kadaň
Město Kadaň hledá na pozici strážníka bezúhonného a spolehlivého občana
ČR, staršího 21 let, který je tělesně a duševně způsobilý k výkonu povinností a
oprávnění podle zákona o obecní policii.
Požadujeme:
středoškolské vzdělání
znalost jednacího jazyka – český jazyk
schopnost týmové
práce řidičský průkaz skupiny “B” morální předpoklady pro výkon strážníka
Náplň práce:
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona
Platové zařazení :
platové zařazení v 6. platové třídě
Obsah přihlášky:
jméno, příjmení a titul
datum a místo narození
pobytu
datum a podpis
státní příslušnost
místo trvalého
Obsluha zimního stadionu má nyní sedm možností jak ledovou plochu osvítit.
Doklady dodané s přihláškou:
životopis
výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců čestné prohlášení ne starší 3
měsíců, ve smyslu § 4a odst. 1, písm. b) a c) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve
znění pozdějších předpisů
čestné prohlášení ne starší 3 měsíců, ve smyslu § 4b, odst.
1, 2 a 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
ověřená
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání kopie dokladů osvědčující další znalosti
souhlas s provedením psychologického vyšetření
Lhůta podání přihlášek: do 29. 6. 2012
Místo podání přihlášek: Městský úřad Kadaň, Mírové náměstí 1, podatelna
Výběrové řízení bude probíhat vícekolově, přičemž Město Kadaň si vyhrazuje
nevybrat žádného z uchazečů. Uchazeč nese veškeré náklady, které mu účastí ve
výběrovém řízení vznikly. Nástup od 1. 8. 2012
Kadaňský zimní stadion s novým osvětlením, které přinese výraznou úsporu nákladů.
6
Bližší informace : MP Kadaň, Chomutovská 1254, tel.: 474 333 590
www.kadanskenoviny.cz
8. června 2012 / Kadaňské noviny
generální partner
NAROZENINY MAXIPSA FÍKA
V sobotu 2. června slavil maxipes Fík
již svoje 37. narozeniny. Počasí mu přálo, a tak neměl o gratulanty nouzi. Velká
skupina přijela z družebního města Aue a
Fíkovi zazpívali a zatančili. Je to ale hlavně svátek všech dětí. Na ně čekala spousta zábavy, her a zajímavá vystoupení. V
AmFíku skvěle rozjel zábavu kouzelník
Richard Nedvěd. Na nábřežní promenádě mohly děti navštívit výtvarnou dílnu a
zúčastnit se soutěží, které připravil Dům
dětí a mládeže Šuplík. Nachystán tu byl i
další doprovodný program.
Také v zahradách františkánského
kláštera bylo živo. Zájemci se tu mohli
například zúčastnit školy kouzel s Jirkou
Hadašem, zhlédnout vystoupení tanečního studia Reflex, navštívit indiánskou
vesnici nebo si nechat pomalovat obličej. Vyvrcholením dne bude lampiónový průvod.
Letošní novinkou bylo Mistrovství
světa ve skoku pro něco, kterého se při
partner
premiéře zúčastnilo šest domácích družstev. Mezi startujícími se objevila řada
známých tváří. Například svoje družstvo
vyslalo i divadlo Navenek. Soutěže byly
i divácky atraktivní a o vítězi se rozhodovalo až v poslední disciplíně. Prvním
vítězem se stali Myšáci, na druhém místě
skončil Majirom a třetí místo vybojovalo
Dračí oko.
Můžeme říci, že premiéra dopadla na
výbornou, a věříme, že v příštím roce se
do ní zapojí více družstev.
Ve čtvrtek 31. května byla v galerii Josefa Lieslera zahájena tradiční výstava prací dětí z
mateřských škol u příležitosti narozenin maxipsa Fíka. Organizaci, pohoštění a vystoupení dětí zajistila Mateřská škola Olgy Havlové. Na vernisáži pochopitelně nemohl chybět
ani zmíněný oslavenec, který si obrázky a výtvarné práce s nadšením prohlédl. „Jé, to
jsem celý já,“ pochvaloval si největší kadaňský chlupáč. Výstava potrvá do 18. června
Foto: Václav Vlasák, Karel Zárybnický a Pavek Zárybnický. Další fotografie
z narozeninových oslav a doprovodných akcí najdete v galerii Kadaňských
novin na webové adrese: www.kadanskenoviny.cz.
Děti malovaly s Fíkem
Předehra v podobě cesty vláčkem
V sobotu 26. května byl vypraven vlak, který byl předehrou k narozeninovým oslavám. Vlak vyjížděl
z Chomutova, přes Kadaň až do
Kadaňského Rohozce. Ve vlaku na děti
čekal maxipes Fík, který je zval na svoje
narozeniny do Kadaně. Aby všem cesta
pěkně ubíhala, k poslechu jim vyhrával harmonikář. V Kadaňském Rohozci
na děti čekaly nejen tradiční hry, ale i
velmi oblíbená jízda na koni. Krásné
počasí přilákalo na 600 návštěvníků.
Kadaňské noviny /8. června 2012
www.kadanskenoviny.cz
Velké oslavy narozenin maxipsa Fíka doprovází řada dalších akcí. Jednou z nich je
společné malování dětí a mateřských škol na chodník. Akci pravidelně každý rok
organizuje Mateřská škola Hvězdička. Tentokrát se malovalo ve čtvrtek 31. května a
ne na chodníku, ale na parkovišti před Domem dětí a mládeže Šuplík. Přišly děti ze
všech šesti mateřských škol, které se pod dohledem maxipsa Fíka chopily barevných
kříd a se zaujetím malovaly jak o život. A možná častěji jak princezny malovaly
Fíka. Ten si všechny obrázky se zájmem prohlédl a s dětmi si zařádil. Na děti pak
čekala sladká odměna a diplom, který jim předala spolu s Fíkem Stanislava Zelenková, ředitelka MŠ Hvězdička. Fík ještě pozval všechny děti na oslavu narozenin.
7
Od 20. 00 hodin
KINO
hraje
MUŽI V ČERNÉM 3 3D
USA, 2012, 104 min., přístupné pro všechny,
český dabing. Hrají Will Smith, Tommy Lee
Jones a další. vstupné 165 Kč.
Kino Hvězda
ul. Kpt. Jaroše 1466, telefon 474 334 481
Pátek 8. června
Od 17.00 hodin
Tady hlídám já
ČR, 2012, 110 min., přístupné pro všechny.
Rodinná komedie o tom, jak vám pes změní
život. Hrají Vladimír Javorský, Lukáš Vaculík,
Simona Stašová a další. Vstupné 100 Kč.
Od 20.00 hodin
PROMETHEUS 3D
USA, 2012, 124 min., nevhodné do 15-ti let,
titulky. Tým badatelů se na palubě kosmické lodi Prometheus vydává na cestu k nalezení odpovědí na nejzákladnější otázky
lidského bytí. Hrají Noomi Rapace, Charlize
Theron, Michael Fassbender a další. Režie
Ridley Scott (Vetřelec). Vstupné 165 Kč.
Od 23. 00 hodin
ÚTĚK Z MS-1
Francie, 2012, 95 min., nevhodné do 15ti let, titulky. Brilantní akční sci-fi režiséra
Luca Bessona (Pátý element). V hlavních
rolích Guye Pearce (Králova řeč) a Maggie
Grace (sága Twilight). Vstupné 100 Kč.
kriminálníka, kterému v životě došlo štěstí
a skončil v poutech mexických policistů.
Vstupné 95 Kč.
Od 17.00 hodin
PROMETHEUS 3D
USA, 2012, 124 min., nevhodné do 15-ti let,
titulky. Hrají Noomi Rapace, Charlize Theron, Michael Fassbender a další. Režie Ridley Scott (Vetřelec). Vstupné 165 Kč.
Od 20. 00 hodin
MUŽI V ČERNÉM 3 3D
USA, 2012, 104 min., přístupné pro všechny,
český dabing. Hrají Will Smith, Tommy Lee
Jones a další. vstupné 165 Kč.
Neděle 10. června
Od 17.00 hodin
PROMETHEUS 3D
USA, 2012, 124 min., nevhodné do 15-ti let,
titulky. Hrají Noomi Rapace, Charlize Theron, Michael Fassbender a další. Režie Ridley Scott (Vetřelec). Vstupné 165 Kč.
Od 20.00 hodin
SNĚHURKA A LOVEC
USA, 2012, 126 min., přístupné pro všechny,
český dabing. V této verzi pohádky, která je
natočena ve stylu výpravné dobrodružné
fantasy, si princezna neváhá navléknout
brnění a na zlou macechu vyrazit s mečem
v ruce. Hrají Charlize Theron, Kristen Stewart (Twilight), Chris Hemsworth a další.
Vstupné 115 Kč.
Pondělí 11. června
Od 17.00 hodin
Tady hlídám já
ČR, 2012, 110 min., přístupné pro všechny.
Rodinná komedie o tom, jak vám pes změní
život. Hrají Vladimír Javorský, Lukáš Vaculík,
Simona Stašová a další. Vstupné 100 Kč.
Čtvrtek 14. června
USA, 2012, 92 min., přístupné pro všechny, český dabing. Naši staří známí dostali
třetí pokus dostat se do newyorské ZOO.
Vstupné 155 Kč.
Od 17.00 hodin
Tady hlídám já
ČR, 2012, 110 min., přístupné pro všechny.
Rodinná komedie o tom, jak vám pes změní
život. Hrají Vladimír Javorský, Lukáš Vaculík,
Simona Stašová a další. Vstupné 100 Kč.
Od 20.00 hodin
PROMETHEUS 2D
USA, 2012, 124 min., nevhodné do 15-ti let,
titulky. Pro ty, kteří dávají přednost klasickému formátu před 3D verzí. Hrají Noomi
Rapace, Charlize Theron, Michael Fassbender a další. Režie Ridley Scott (Vetřelec).
Vstupné 115 Kč.
Od 17.00 hodin
USA, 2012, 92 min., přístupné pro všechny, český dabing. Naši staří známí dostali
třetí pokus dostat se do newyorské ZOO.
Vstupné 155 Kč.
Od 20.00 hodin
USA, 2012, 124 min., nevhodné do 15-ti let,
titulky. Hrají Noomi Rapace, Charlize Theron, Michael Fassbender a další. Režie Ridley Scott (Vetřelec). Vstupné 165 Kč.
MOJE LETNÍ PRÁZDNINY
USA, 2012, 95 min., nevhodné do 12-ti let,
titulky. Mel Gibson v roli profesionálního
kriminálníka, kterému v životě došlo štěstí
a skončil v poutech mexických policistů.
Vstupné 95 Kč.
14.00 hodin
LOV LOSOSŮ V JEMENU
VB, 2012, 107 min., nevhodné do 12-ti let,
titulky. Sobotní odpoledne nejen pro seniory. Vstupné 50 Kč.
Od 20. hodin
MOJE LETNÍ PRÁZDNINY
USA, 2012, 95 min., nevhodné do 12-ti let,
titulky. Mel Gibson v roli profesionálního
8
Od 20.00 hodin
SNĚHURKA A LOVEC
USA, 2012, 126 min., přístupné pro všechny, český dabing. Hrají Charlize Theron,
Kristen Stewart (Twilight), Chris Hemsworth a další. Vstupné 115 Kč.
Čtvrtek 21. června
Od 17.00 hodin
USA, 2012, 92 min., přístupné pro všechny, český dabing. Pro ty, kteří dávají
přednost klasickému formátu před 3D
verzí. Vstupné 115 Kč.
Od 20. 00 hodin
PIRAŇA 3 3D
Pátek 22. června
Od 17.00 hodin
MADAGASKAR 3 3D
Od 17.00 hodin
USA, 2012, 92 min., přístupné pro všechny, český dabing. Vstupné 155 Kč.
MADAGASKAR 3 3D
USA, 2012, 92 min., přístupné pro všechny, český dabing. Naši staří známí dostali
třetí pokus dostat se do newyorské ZOO.
Vstupné 155 Kč.
Od 20.00 hodin
NEHRAJE SE
Od 20.00 hodin
PROMETHEUS 3D
USA, 2012, 124 min., nevhodné do 15-ti let,
titulky. Hrají Noomi Rapace, Charlize Theron, Michael Fassbender a další. Režie Ridley Scott (Vetřelec). Vstupné 165 Kč.
Od 23.00 hodin
Neděle 17. června
SNĚHURKA A LOVEC
Od 14.00 hodin
NEDĚLNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI
Pásma pohádek pro nejmenší. Vstupné 30
Kč.
USA, 2012, 126 min., přístupné pro všechny, český dabing. Hrají Charlize Theron,
Kristen Stewart (Twilight), Chris Hemsworth a další. Vstupné 115 Kč.
Sobota 23. června
USA, 2012, 92 min., přístupné pro všechny, český dabing. Naši staří známí dostali
třetí pokus dostat se do newyorské ZOO.
Vstupné 155 Kč.
USA, 2012, 137 min., nevhodné do 12-ti let,
český dabing. V akci tým snů, který tvoří
Iron Man, Neuvěřitelný Hulk, Thor, Captain
America, Hawkey a Black Widow. Vstupné
155 Kč.
Od 17. 00 hodin
USA, 2012, nevhodné do 15-ti let, titulky.
Rok po útoku piraní se můžeme znovu
těšit na tato stvoření, která pro změnu cestují městskou kanalizací. Vstupné 155 Kč.
Sobota 16. června
ČR , 2012, 113 min., přístupné pro všechny.
Další příběh plný humoru, romantiky a lásky. Vstupné 100 Kč.
AVENGERS 3D
Středa 20. června
MADAGASKAR 3 2D
Od 23. hodin
MADAGASKAR 3 3D
Od 17. 00 hodin
Francie, 2012, 112 min. , nevhodné do 12-ti
let, francouzsky s českými titulky. Komedie
s dramatickou zápletkou o tom, že ani od
krku nepohyblivý člověk odkázaný na
pomoc druhých, nemusí ztratit smysl života.
Hrají Francois Cluzet, Omar Sy a další. Vstupné 80 Kč, pro členy Filmového klubu 60 Kč.
PROMETHEUS 3D
Od 17.00 hodin
Středa 13. června
NEDOTKNUTELNÍ
USA, 2012, 104 min., přístupné pro všechny,
český dabing. Hrají Will Smith, Tommy Lee
Jones a další. vstupné 165 Kč.
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
NEHRAJE SE
Od 20.00 hodin
MUŽI V ČERNÉM 3 3D
Pátek 15. června
Od 20. 00 hodin
Úterý 12. června
Od 17.00 hodin
MADAGASKAR 3 3D
MADAGASKAR 3 3D
Sobota 9. června
Úterý 19. června
Od 17.00 hodin
MADAGASKAR 3 3D
USA, 2012, 92 min., přístupné pro všechny, český dabing. Vstupné 155 Kč.
Od 20.00 hodin
Od 20.00 hodin
DONT STOP
DONT STOP
ČR , 2012, 98 min., nevhodné do 12-ti let.
Píše se rok 1983 a do ČSSR dorazil punk.
Miki a Dejvid vezmou elektrické kytary a
přestanou brát ohled na svoje okolí. Příběh o tom, co se stane, když nepřemýšlíte
o důsledku svých rozhodnutí. Hrají Patrik
Děrgel, Lukáš Reichl a další. Vstupné 115 Kč.
ČR , 2012, 98 min., nevhodné do 12-ti let.
Hrají Patrik Děrgel, Lukáš Reichl a další.
Vstupné 115 Kč.
Václav Mattauch – učitel
a vlastivědec
K opomíjeným osobnostem nedávných kadaňských dějin patří též PhDr.
Václav Mattauch, gymnaziální profesor, historik, vlastivědec a svého času
i dělník, který polovinu života prožil
právě v Kadani.
Narodil se 2. února 1908 v PrazeBubenči v úřednické rodině, v letech
1919 až 1927 navštěvoval Malostranské a posléze Akademické gymnázium v Praze, kde také 8. června 1927
maturoval s vyznamenáním. Následovalo studium dějin a zeměpisu na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Zde byl jeho učitelem zejména Josef
V. Šimák, profesor historické vlastivědy, jeden z předních představitelů tzv.
Gollovy školy. Mattauch si v Šimákově semináři zvolil za předmět svého
badatelského zájmu dějiny trautmannsdorfského panství Jemniště v 17. a 18.
století, z čehož vznikla i jeho disertační práce.
Dne 8. června 1932 mu byl udělen
doktorát a hned poté nastoupil vojenskou prezenční službu u 4. jezdeckého
pluku v Dobřanech u Plzně. Studoval
též na důstojnické škole v Pardubicích a
1. července 1933 byl přeložen na Podkarpatskou Rus k 10. dragounskému
pluku v Berehově. Dne 28. března 1934
odešel do civilu v hodnosti podporučíka jezdectva. Bohužel se mu nedařilo
nalézt místo na některém z gymnázií,
působil proto na měšťanských školách
benešovského okresu, a sice v Benešově, Vlašimi a Trhovém Štěpánově.
Konečně byl 1. září 1936 povolán
na české gymnázium do Brna. Již tehdy uměl vedle latiny, řečtiny a němčiny
i francouzštinu, v Brně si navíc osvojil
ještě angličtinu, později i maďarštinu,
rumunštinu, italštinu a španělštinu. Před
sňatkem s učitelkou Ludmilou Musilovou, vídeňskou rodačkou, si zažádal o
přeložení do Prahy. Odvážnou svatební
cestu podnikli po Bulharsku, Turecku a
Rumunsku a asi třicetiletý Mattauch pak
nastoupil na reálné gymnázium v PrazeLibni. K jeho oblíbeným prázdninovým
zábavám však i nadále patřilo putování po středočeských farních úřadech
a archivech, kdy zkoumal dějiny rodu
Mattauchů a shromažďoval prameny
k různým historickým tématům.
Jistou záhadou v Mattauchově
životopise však zůstává období po roce
1945. Některé indicie naznačují, že
byl zlomyslně a neoprávněně nařčen
z kolaborace s německými okupanty.
Komunisté tuto strategii užívali k očernění a eliminaci svých budoucích možných oponentů, zejména demokraticky
smýšlejících intelektuálů. Pro rodinu
Mattauchových to byla doba nejistoty,
a to už měli čtyři děti, Václava, Jiřího,
Ludmilu a Helenu. Dnes už se patrně
nedozvíme, jestli znechucený Mattauch
hledal raději možnost uplatnění mimo
Prahu nebo byl poslán z hlavního města do jakéhosi vyhnanství. Každopádně
byl k 1. září 1947 ustanoven profesorem nově zřízeného českého gymnázia
v Kadani.
Jenže hned v roce 1948, krátce
po komunistickém puči, byl údajně
z administrativních důvodů z gymnázia „uvolněn“ a nastoupil „dobrovolnou
dlouhodobou uhelnou brigádu“, tj. jako
pomocný dělník na šachtě v Prunéřově. Kromě toho však krátce působil
(1948/49) v Městském muzeu v Kadani. On a několik dalších kadaňských
učitelů tehdy z vlasteneckých pohnutek
a milosti nových komunistických úředníků (ovšem bez nároku na honorář)
pořizovali soupisy muzejních sbírek.
Zachraňovali také vzácné předměty
z konfiskovaných objektů na Kadaň-
Perokresba
z roku 1957
Ludmily
Mattauchové
sku – Václav Mattauch měl na starosti
převzetí uměleckých cenností ze zámku v Prunéřově. Už 1. listopadu 1949
byl však z „dobrovolné brigády“ odvolán a mohl se vrátit do školství. Stal se
učitelem nově zřízené učňovské školy
a působil na ní až do roku 1958. Časy
to nebyly snadné. I na jeho manželku
Ludmilu, která byla rovněž učitelkou, si
nechal národní výbor roku 1953 vypracovat posudek. Když jej Výbor žen při
Domě osvěty v Kadani požádal, aby
sepsal knížku o kadaňských dějinách,
vzal tuto výzvu velmi vážně.
V roce 1957 byl publikován jeho „Historický průvodce Kadaní“, který představuje jednu z mála tiskovin o kadaňských
dějinách, jež mohly být v době komunismu předloženy širší veřejnosti. Knížečku, čítající asi padesát stran, ilustrovala
svými decentními perokresbami jeho
žena Ludmila. Už v následujícím roce
došlo mezi ním a ředitelem učňovské
školy k neshodám. PhDr. Václav Mattauch, někdejší gymnaziální profesor,
skončil „u lopaty“ jako dělník Pozemních staveb Karlovy Vary, od roku 1963
pak pracoval na dole Nástup v Tušimicích. V letech 1965 až 1976 pomáhal manželce Ludmile s organizací tzv.
Exkursně-vzdělávací základny v Kadani,
která pro učitele připravovala vzdělávací
výlety po Krušnohoří a západočeských
lázních. Přivydělával si též jako průvodce cestovní kanceláře ČEDOK na
zájezdech do NDR. Penzionován byl
1. února 1968, právě v době, kdy začínalo tzv. Pražské jaro.
Ještě v roce 1968 si splnil svůj další
cestovatelský sen, když navštívil západní
Německo, Rumunsko a Sovětský svaz.
V paměti kadaňských obyvatel zůstal
zapsán jako přátelský intelektuál, který
se však – kvůli neblahým zkušenostem
s latentní politickou perzekucí – nikdy
nezbavil jisté ostražitosti. Po sovětské
okupaci v srpnu 1968 se již takřka vůbec
nezapojoval do veřejného dění. A poněvadž byl vlastně „penzionovaný horník“,
Husákův normalizační režim jej nechával na pokoji. S ženou Ludmilou bydleli
na sídlišti Budovatelů a odtud za ušetřené peníze podnikali dovolenkové cesty
do Egypta, Pobaltí, Itálie, na Kavkaz,
do Tuniska, Polska, Řecka, do Střední
Asie a na Krym, do Španělska, Portugalska, Švýcarska, Beneluxu, Skandinávie
i Jugoslávie. Nezapomínal však ani na své
historické zájmy a pravidelně zajížděl do
archivů v Plzni a Litoměřicích. Velkým
osobním zadostiučiněním pro něj bylo,
že mohl občas publikovat i v odborných
časopisech, např. ve Středočeském sborníku historickém.
Václav Mattauch zemřel 13. srpna
1985 a je pochován na kadaňském
hřbitově společně se svou milovanou
manželkou Ludmilou (†1993). Mattauchova pozůstalost, k níž náleží rozsáhlá korespondence ze 20. až 80. let
20. století a takřka sto kartonů historických a genealogických výpisků, je
uložena ve Státním oblastním archivu
v Plzni. Čest jeho památce!
PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.
Neděle 24. června
Od 17.00 hodin
MADAGASKAR 3 3D
Pondělí 18. června
USA, 2012, 92 min., přístupné pro všechny, český dabing. Vstupné 155 Kč.
Od 17.00 hodin
SNĚHURKA A LOVEC
Od 20. 00 hodin
USA, 2012, 126 min., přístupné pro všechny, český dabing. Hrají Charlize Theron,
Kristen Stewart (Twilight), Chris Hemsworth a další. Vstupné 115 Kč.
PIRAŇA 3 3D
USA, 2012, nevhodné do 15-ti let, titulky.
Rok po útoku piraní se můžeme znovu
těšit na tato stvoření. Vstupné 155 Kč.
www.kadanskenoviny.cz
8. června 2012 / Kadaňské noviny
Atletika Kadaň slaví 10. výročí svého založení
malý
oznamovatel
Prodám
Prodám nebo dlouhodobě pronajmu
garáž za teplárnou v os. vlastnictví. Tel.:
724 343474.
Prodám chatu v Mariánském údolí u
Klášterce nad Ohří. Tel.: 776 808 434.
Prodám 3+1 na Rafandě. Podkroví s velikou chodbou. Tel.: 724 657 421.
Ojedinělá nabídka nadstandardního
bytu v centru Kadaně. Prodám podkrovní
byt 4+1, 99 m2 (cihla) v osobním vlastnic-
tví - atraktivní lokalita města na Rafandě.
Tel.: 602 150 035.
Pronájem
Pronajmu byt 2+1 v Kadani na sídlišti
„C“ za 7 000 Kč/měs. včetně energií. Vratná kauce jeden nájem předem. Tel. kontakt:
725 424 725.
Pronajmu dlouhodobě nadstandardně
zařízený byt 2+1 v rodinném domě v blízkosti centra Kadaně. Vhodné pro manažery
firem, vyšší nájem. Tel.: 604 942 194.
Služby
Opravy šicích strojů u Vás doma.
Tel.: 606 576 555.
Biatlonové úspěchy na Plzeňsku
V sobotu 12. května se v areálu nohejbalových kurtů v Kadani sešli bývalí i současní členové Atletiky Kadaň, aby si zavzpomínali a
společně oslavili kulaté výročí. Sportovní oddíl si totiž letos připomíná 10. výročí svého vzniku. Pro Václava Pelešku (na snímku vpravo)
měli členové oddílu připraven dárek v podobě alba fotografií, které mapují historii oddílu.
Foto: (vv)
O atletice se tvrdí, že je královnou
sportů. Fotbalisté namítnou, že jsou
nejrozšířenějším sportem a hokejisté
nejpopulárnějším sportem na světě.
Každý sportovec přece musí mít vytrvalost, rychlost, obratnost a sílu a o tom to
je. Oddíl Atletika Kadaň slaví 10 let své
bohaté činnosti, za kterou tu vyrostla
řada atletů a atletek, za všechny můžeme
jmenovat reprezentanta Petra Szeteie či
Jakuba Coufala a další. Sloupy oddílu
jsou Václav Peleška a Eva Becková, a je
to především jejich zásluha.
Atletika má v městě dlouholetou
bohatou tradici. Na jaře letošního roku
proběhly utajované 56. narozeniny. Začalo to v roce 1956, kdy do Kadaně přišel
učit Honza Buriánek, atlet vychovaný
v Písku.Sokol ZTŠ patřil po čtyři roky
k uznávaným střediskům v Karlovar-
ském kraji. Běhalo se tedy na dráze, která ustoupila výstavbě sídliště A. V roce
1960 započala víc jak 40letá historie nejprve Tatranu potom Slovanu Kadaň a byl
to vrchol činnosti, kdy oddíl patřil mezi
nejlepší v Ústeckém kraji a to především
díky výchově mladých. Po rozpadu oddílu našla atletika na krátký čas azyl v TJ
Eletrárny. Potom přišla doba Remontasu
Kadaň a po rozpadu vznikl oddíl BK-FC,
který se staral pouze o běžce. A přišla
novodobá éra Atletiky Kadaň.
Stále více se začínají objevovat jména mladých atletů v okresním a krajském dění nesoucí název oddílu. Je to
pokračování jdoucí správným směrem
a věřím, že se bude opět o Kadaňácích
mluvit i na republikové úrovni. Jistě
tomu napomůže i rekonstrukce dráhy.
Královna si to zaslouží. Antonín Pulec
O víkendu 19. a 20. května bojovali biatlonisté DDM Kadaň v Plzni a v Liticích.
V sobotu se zúčastnili regionálního vytrvalostního závodu na střelnici v Plzni -Košutka. V žácích „B“ se Honza Horák umístil na
3.místě. V dorostencích „B“ se David Šmíd
s malorážkovou střelbou umístil na 4.místě.
V neděli 20. května se závodilo v areálu
KB Litice, kde se běžel rychlostní závod se
vzduchovkovou střelbou. Žák „B“ Honza
Horák s výbornou střeleckou položkou
vybojoval 1.místo a dorostenec David
Šmíd s rychlou střeleckou položkou se
umístil na 2.místě ve své kategorii.
Tyto výsledky jsou povzbuzující do dalších závodů a hlavně do 1.kola ČP Atex cupu
v letním biatlonu, který se koná v červnu ve
Starém Městě pod Landštejnem.
(aš)
Prevence není pro nás jen slovo
Letos se na SPŠS a OA v Kadani uskutečnil 5. ročník celoškolní soutěže Mami, tati, co
ty o tom víš? aneb Odstraňme bariéry mezi
námi. Tématem jsou sociálně patologické
jevy a reakce současné mladé reakce na ně.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích
– grafika, grafika na PC, test a literární
útvar. Celkem bylo přijato 67 prací. Vítězi
se stali: v kategorii grafika Nikola Koňaříková z 2. MS, v grafice na PC zvítězil Milan
Podlaha z 3. A, nejlepší literární útvar, a to
Epilog, napsal Martin Hladík z 3. A, test
v elektronické podobě vytvořili žáci 2. D
Václav Skála a Vlastimil Helebrant.
Tentokrát se také trochu bilancovalo a celkový počet prací /312/,
Ohlédnutí za vydařenou oslavou v Radonicích
které žáci vytvořili za celou dobu
existence soutěže, nás velmi potěšil.
Byl důkazem, že otázka drog, šikany,
hazardu není našim žákům lhostejná. Celkové pořadí v jednotlivých
kategoriích je možné zhlédnout na
webových stránkách školy.
Touto cestou bych chtěla poděkovat
sponzorům, kteří přispěli věcnými dary
nebo finanční částkou. Je to SRPŠ při
SPŠS a OA Kadaň, Město Kadaň a stavební firmy z okolí. Všem účastníkům děkuji, přeji další tvůrčí úspěchy a těším se na
nový, již 6. ročník.
Ing. J. Zalabáková
Ekoškola podruhé na gymnáziu
V úterý 1. května byl vypraven prvomájový vlak z Kadaně do Radonic. V Radonicích se
konaly tradiční májové slavnosti s bohatým hudebním a zábavným programem, kterých
se během dne zúčastnilo kolem pěti tisíc lidí. A určitě své návštěvy nelitovali. K vidění byla
ukázka armádní techniky, výstava auto a moto veteránů, vystoupení šermířské skupiny
Herold, letecká akrobacie a plno dalších zajímavých doprovodných akcí. Do Radonic zavítal i známý moderátor a bavič Vladimír Hron. Jedna z nejnavštěvovanějších akcí byl let
vrtulníkem s firmou Heliczech s.r.o. Řada návštěvníků si tuto jedinečnou akci nenechala
ujít, a tak měli možnost vidět Radonice z ptačí perspektivy. Foto: Karel Zárybnický a Pavel
Zárybnický. Další fotografie najdete v galerii Kadaňských novin.
Kadaňské noviny /8. června 2012
www.kadanskenoviny.cz
Od roku 2009 Gymnázium Kadaň
vlastní mezinárodní titul Eco-school. Po
dvou letech se podařilo titul obhájit, takže
se naše škola v červnu letošního roku
zúčastní slavnostního vyhlášení v Praze
na Univerzitě Karlově. Mezitím však nezahálíme a pokračujeme v již třetí etapě.
Podmínkou získání prvního titulu bylo
úspěšné splnění kritérií ve dvou oblastech
– odpady a voda. V dalších etapách došlo
k rozšíření oblasti práce o prostředí školy, energii, dopravu a samozřejmě také o
klimatické změny. Každý měsíc se schází
Ekotým složený ze žáků a profesorů, který
má vše na starost. Tento skvělý tým provedl
audit školy v každé oblasti, naplánoval činnost a samozřejmě také průběžně hodnotí
výsledky. Pravidelně sleduje spotřebu energie a vody, třídění odpadů, sběr elektropřístrojů a baterií, navrhuje úsporná opatření, zajímá se o úklid okolí města, pořádá
exkurze, projektové dny a soutěže. Například na jaře proběhla exkurze do úpravny
vody a čističky odpadních vod. Mezi další
nezbytné činnosti patří každodenní meteorologická pozorování, sledování fenologických změn stromů před školou, měření
biomasy a obsahu uhlíku v organismech,
práce s klimagramy apod. Ekotým mimo
jiné plánuje zajímavou besedu s klimatologem a ve spolupráci s MěÚ Kadaň se zajímá o úklid okolí města. A žáci kadaňských
základních škol se zajisté už těší na soutěž
Mini GLOBE Games…
(kš)
9
SPORTOVNÍ
pozvánky
Taneční studio Reflex si z Rimini přivezlo kupu pohárů a spoustu neopakovatelných zažitků
Unavené tanečníky neprobudilo ani zemětřesení
Fotbal
V pondělí 21. května se vrátila
úspěšná výprava tanečního studia
Reflex z mezinárodní soutěže v Itálii
- Open dance Rimini 2012.
„Našim tanečníkům se podařilo vyhrát
celkem 8 pohárů za formace a malé skupiny dětí, juniorů a hlavní věkové kate-
Krajský přebor dospělých: Neděle 9. června od 17.00 hodin: Tatran
Kadaň-Horní Jiřetín.
Pozemní hokej
Muži: sobota 9. června od 15.00
hodin: HC Kadaň-Kbely.
Cyklistika
Pohár Peruna 2012: 24. června
- Kadaňské XC okruhy, 30. června MD Triatlon v Prunéřově.
Kam s výsledky
Výsledky,
pozvánky
a
další sportovní informace můžete
posílat
e-mailem
([email protected]), zavolat na tel.: 474
319 678, 602 269 784 nebo nechat
v Informačním centru.
(r)
Naši motorkáři nezahálí a jejich
dalším cílem bude Kutná Hora
Naposledy jsme o příznivcích dvoustopých vozidel psali v souvislosti s jejich
první společnou vyjížďkou a požehnáním do nové motorkářské sezony.
FAN-MOTO-KADAŇ ale nezahálí a
za sebou má již dvě další společné akce.
Jejich další moto-vyjížďka se uskutečnila 5.
května do Air parku ve Zruči u Plzně, kde
je vystavena vojenská technika především
z dob 2.světové války (letadla, tanky, bojová
vozidla apod.). Podruhé zamířili 20. května
na samotný vrchol dominanty severních
Čech a města Liberec - Ještěd (1012 m).
„V plánu jsou samozřejmě další motovyjížďky a ta nejbližší je 9. června do kostnice v Kutné Hoře,“ prozradil Martin ,,Coffý“
Šulaj, mluvčí kadaňských motorkářů. (mš)
Kosagym se poprvé představil
doma a v dobrém světle
Kosagym Kadaň poprvé pořádal turnaj
na domácí půdě. A premiéra se vydařila
po všech stránkách. Díky tomu organizátoři zaznamenali spoustu pozitivních
ohlasů i s přáními organizovat tento turnaj i v budoucnu. „Proto již nyní začínáme s přípravami na druhý ročník turnaje,
který plánujeme na sobotu 4. května 2013.
Kromě týmů z ČR a Německa budeme
usilovat i o účast týmů z Rakouska, Polska
a Velké Británie. Myslím, že to není nereálné,“ soudí zástupce klubu Jan Jansa.
Dobře si vedli i domácí závodníci. Zde
jsou jejich výsledky (SC = semicontact,
LC = lightcontact): 1.místa: Pavel Dokoupil (SC začátečníci -150 cm), Vojtěch Král
(SC elita -150 cm a LC elita -150 cm),
Michael Fejsák (LC elita - 140 cm).
2. místa: Jakub Pokorný (SC začátečníci -150 cm), Daniel Markus (SC začá-
tečníci +150 cm), Michael Fejsák (SC
elita -150 cm), Alexandra Tirpáková
(LC začátečnice +60 kg).
3. místa: Petr Chloupek (SC začátečníci
-150 cm), Jakub Juhar (SC elita -150 cm),
Pavel Dokoupil (LC začátečníci -150 cm),
Ladislav Eisenhammer (LC elita -150 cm),
Dominik Polák (LC začátečníci +80 kg).
„Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám
pomohli tento sportovní svátek v Kadani
zrealizovat, kromě pořadatelů, rozhodčích apod. chceme poděkovat partnerům
tohoto turnaje, kterými jsou město Kadaň,
Ústecký kraj, krbová kamna Eisenhammer
Touchovice, Sasme s. r. o., Messor s. r. o.,
Sitec CZ s. r. o. a DDM Šuplík Kadaň.
Myslím, že spousta lidí již teď bude vědět,
kde Kadaň leží. A budou vědět, že v Kadani umíme zorganizovat krásnou sportovní
akci,“ dodal na závěr Jan Jansa.
(jj)
gorie. Tanečníci získali 5x 1. místo, 2x
2.místo a 1x 3. místo. Dále pak získali
několik medailí za sóla a dua a to celkem
5x zlato, 3x stříbro a 5x bronz. Soutěž
byla časově náročná, ale vše zvládli na
jedničku,“ pochválila je vedoucí studia
Romana Hříbalová.
Podle ní se pobyt všem velmi líbil,
přestože neměli moc hezké počasí.
Navštívili delfinárium a zábavní park
Mirabilandii a všichni byli nadšení.
V neděli 20. května ve čtyři hodiny
ráno zažili na „ vlastní kůži“ zemětřesení, které mělo epicentrum zhruba 100
kilometrů od Rimini. „Ale i tak u nás na
hotelu bylo velmi silné. Naštěstí se nikomu nic nestalo, jen jsme se hodně báli,
některé děti se ale ani neprobudily, tak
byly po svých tanečních výkonech unavení,“ prozradila.
„Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem rodičům, kteří s námi jeli, za jejich
obrovskou pomoc s dětmi, ale hlavně
také za hlasitou podporu při samotné
soutěži. Bez jejich pomoci a spoluprá-
ce by tento výjezd byl pro nás trenéry
opravdu náročný.
Také bez sponzorů a partnerů
by však bylo těžké se této finančně
nákladné soutěže účastnit a tak bych
tímto chtěla velmi poděkovat těmto
sponzorům/partnerům: Město Kadaň,
Korus EU a.s., ESB a.s., Color3P, Lešenářské práce Dominik Nodžák, JT Consulting s.r.o., E Group Ing. Eduard Jánoš,
VVV Most spol.s.r.o., Veronika Frajbišová, Egéria o.s., Macht-CV Servis s.r.o.,
ESAP Chomutov s.r.o., Petrom stavby
s.r.o., Stavební práce Martin Čtrnáctý,
Rehabilitace Mgr. Gabčíková Iveta, Eva
Bilcová, Hana Romanová, Instalatérské
a topenářské práce Pavel Cidylo,Stavební
společnost Jaroslav Oršuliak s.r.o., Sasme
s.r.o., Bauvant s.r.o., Staviva Mach s.r.o,
Jaroslav Faktor, Martin Bilec, CA MK
Tour Kadaň , C&C Projekt s.r.o., Elektronovz Trade s.r.o.. ,Ovoce - Zelenina - Eva
Hříbalová, Tomáš Višňák - TV-Doprava.
Moc děkujeme,“ ještě jednou ujistila na
závěr Romana Hříbalová.
(roh)
Výsledky a tabulky
Fotbal
Krajský přebor dospělých: LitvínovKadaň 3:0 (0:0). FK Tatran Kadaň Baník Modlany 5:1 (2:1), branky: Uhlík
2, Mikeš 2, Šinor. Průběžná tabulka:
1. Lovosice
28 18 5 5 69:44 59
2. Litoměřice
28 16 6 6 56:25 54
3. Litvínov
28 15 5 8 58:36 50
4. LoKo Chomutov 28 13 5 10 39:37 44
5. Tatran Kadaň
28 11 7 10 52:57 40
6. Jun.Děčín
28 11 6 11 65:52 39
7. Bezděkov
28 11 6 11 52:43 39
8. Louny
28 11 5 12 38:39 38
9. H.Jiřetín
28 10 7 11 51:51 37
10. Bílina
28 10 6 12 51: 56 36
11. Krupka
28 11 3 14 53:61 36
12. Strupčice
28 10 5 13 55:71 35
13. Modlany
28 8 10 10 46:62 34
14. Štětí
28 10 4 14 41:58 34
15. Neštěmice
28 8 4 16 45:56 28
16. Kryry
28 5 8 15 47:70 23
Starší dorost: Tatran Kadaň-Lovosice 11:2 (3:1), branky: Petr Ulbrich 4,
Margolius 3, Cambolo, Krchník, Bubela, Fefrčík. Kadaň Louny 4:1 (2:0).
1. Litvínov
21 18 2 1 87:26 56
2. Louny
20 16 3 1 66:30 51
3. Štětí
20 14 2 4 62:34 44
4. Žatec
20 11 2 7 48:37 35
5. Bílina
20 10 2 8 70:50 32
6. Jun.Děčín
20 9 2 9 64:68 29
7. Litoměřice
21 8 3 10 50:42 27
8. Lovosice
21 9 0 12 53:64 27
9. Neštěmice
20 7 2 11 53:64 23
10. Tatran Kadaň 20 6 0 14 58:74 18
11. Varnsdorf
20 5 0 15 36:79 15
12. Ervěnice
20 5 0 15 37:82 15
13. FC Chomutov
21 4 2 15 46:80 14
Mladší dorost: FK Tatran Kadaň-FK
Lovochemie Lovosice 10:0 (3:0), branky:
Adam Hodek 4, Víťa Czorosz 3, Prokopovič, Kubíček, Cambolo. Tatran KadaňLouny 3:7 (1:3).
Okr. přebor mladší přípravky: Březenecká-Kadaň A 5:12 (2:6), FC Chomutov
Kadaň B 7:2 (2:1). Průběžná tabulka:
1. Ervěnice A
16 15 1 0 220:27 46
2. FC Chomutov
16 13 1 2 156:50 40
3. Hrušovany
15 10 1 4 135:46 31
4. Tatran Kadaň A 16 10 1 5 133:74 31
5. Ervěnice B
15 7 1 7 90:68 22
6. 1.SK Jirkov
16 5 1 10 81:119 16
7. Březenecká
16 3 3 10 60:137 12
8. Kadaň B
16 2 1 13 45:142 7
9. Klášterec
16 1 0 15 24:281 3
(vak)
vynikající 10. místo v absolutní klasifikaci.
(toč)
Karate
V sobotu 12. května se v kadaňské sportovní hale uskutečnil krajský přebor Ústeckého
svazu karate JKA pořádaný Karate klubem
Kadaň za přispění města Kadaně, města
Klášterce nad Ohří a firmy Stavan eu. Naši
svěřenci se před domácím publikem vytáhli. Filip Šimána, Kristýna Tesařová, Arpád
Pongo a Zuzana Struková potvrdili pozici
favoritů a zvítězili ve svých disciplínách,
ve kterých 2. června reprezentovali Českou
republiku na ME JKA v Paříži.
Výsledky: mini žákyně: Monika Pongová - 1. místo v kata a 1. místo v kumite.
Mladší žákyně: Kristýna Tesařová 3. místo v kata a 1. místo v kumite.
Mini žáci: kata tým ve složení Johanovský J., Mänzl a Šturma obsadil 1. místo,
Jan Johanovský - 1. místo v kata, Ladislav Froněk - 1. místo v kumite, Karel
Černý - 2. místo v kumite, Marek Mänzl
- 4. místo v kata.
Mladší žáci: kata tým ve složení Pongo,
Kroutil a Kovařík obsadil 2. místo, Arpád
Pongo - 1. místo v kumite, Vladislav
Kroutil - 2. místo v kata, Matěj Kovařík 3. místo v kumite.Starší žáci: Filip Šimána
- 1. místo v kumite a 3. místo v kata.
Mladší dorostenky: Babeta Dlouhá
- 1. místo v kumite a 2. místo v kata,
Tereza Pazderová 1. místo
v kata a 3. místo v kumite.
Starší dorostenky: Zuzana Struková
- 2. místo v kata, Martina Kůsová - 3.
místo v kumite a 4. místo v kata.
Juniorky: Bára Malčánková - 1. místo
v kata, Zuzana Struková - 3. místo v kata,
Martina Kůsová - 2. místo v kumite a 4.
místo v kata. Kata tým ve složení Malčánková, Kůsová, Struková 1. místo
Seniorky: Bára Malčánková - 2. místo v kata.
Starší dorostenci: Jakub Gvoždiak 4. místo v kata a 4. místo v kumite.
Junioři: Michal Levý - 1. místo
v kumite, Štěpán Krejčík - 3. místo
v kata a 4. místo v kumite.
Senioři: Michal Levý - 3. místo
v kumite, Štěpán Krejčík - 4. místo
v kata.
Karate klub Kadaň získal celkem 13 zlatých, 7 stříbrných a 8 bronzových medailí.
„Děkujeme za podporu a pomoc při
organizaci všem rodičům, trenérům,
partnerům a sponzorům Karate klubu
Kadaň zejména Městu Klášterec nad
Ohří, městu Kadaň a firmě STAVAN
EU,“ dodal k výsledkům Josef Patík,
předseda Karate klubu Kadaň. (kar)
Koloběh
Snímky dokumentu utkání našich borců.
Foto: archiv klubu
1. kolo letošní Rollo ligy se jelo v Moravské Třebové a Starém Městě. Jafiduto
Kadaň získalo cenný bod v soutěži družstev za 5. místo v sobotním závodě na 30
km (Míla Bárta, Rosťa Točík, Tomáš Bláha
a Radek Kislinger). V neděli se týmové
soutěže nezúčastnili a soustředili se jen na
maximální individuální výkon.
V kategorii nad 45 let vybojoval Rosťa Točík nakonec bronzovou medaili. Lídr týmu Míla Bárta potvrdil superformu a obsadil
V úterý 22. května uspořádal Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň sportovní
hry, na které pozval soutěžící i z dalších míst v regionu. Nakonec v kadaňském Domě dětí a
mládeže Šuplík soutěžilo osm družstev z Kadaně, Chomutova a Vejprt. Soutěže se zúčastnilo
také družstvo z Domova pro seniory z Kadaně. Sportovní hry byly určeny především pro méně
pohyblivé klienty, kteří jsou upoutány na vozíku. Byly jim přizpůsobeny i soutěžní disciplíny. Poděkování patří řediteli Šuplíku Jiřímu Štěrbovi za ochotu, s jakou organizátorům vyšel
vstříc. Na závěr předala ceny družstvům Lenka Miláková, ředitelka příspěvkové organizace
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov. Pohár za první místo si odneslo domácí družstvo.
Ale každý účastník měl šanci prožít radost z úspěchu a svoji chvíli slávy. Další fotografie najdete v galerii Kadaňských novin na adrese www.kadanskenoviny.cz.
Foto: (vv)
Čtrnáctideník pro občany Kadaňska
Vydavatel: Město Kadaň, Mírové náměstí 1, Kadaň. IČO: 00261912. Registrační číslo titulu: MK ČR E 12006. Vychází jednou za čtrnáct dní. Odpovědný redaktor: Václav Vlasák, stálí spolupracovníci: Petr Hlaváček, Karel Zárybnický a Pavel
Zárybnický. Jazyk. úprava: Zita Peineltová. Sídlo redakce: Městský úřad Kadaň, ul. Jana Roháče 1381, přízemí. Telefon ústředna 474 319 500, redakce 474 319 678. Soukromou i podnikatelskou inzerci a příspěvky přijímá Informační centrum na Mírovém náměstí. Sazba a grafika: vlastní. Tiskne: Tiskárna AKORD Chomutov s. r. o. Distribuce: vlastní. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Zveřejněné příspěvky nemusejí být shodné s názorem redakce. Za obsahovou správnost příspěvků
a inzerátů ručí autoři.
Download

Nabízejí více... - Kadaňské noviny