Program Císařského
dne a upoutávky...
Č TRNÁC TIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ
Příští KN
Uzávěrka příspěvků a inzerátů
je ve středu 27. srpna
4. září
...4. a 5. strana
Pozvánka
Kam za kulturou
... 3. strana
Ročník XXIV. č. 16 21. srpna 2014
Kola si nepůjčíte,
na věž nevystoupíte
Během Císařského dne bude v sobotu
23. srpna Turistické informační centrum
Kadaň otevřeno pro veřejnost od 8.30
do 17.00 hodin., tedy stejně jako běžné
víkendy. V tento den se ale nebudou půjčovat jízdní kola. To je jediné omezení.
Od 22. do 25. srpna se nebudou
konat výstupy na ochoz radniční věže.
Opatření rovněž souvisí s konáním Císařského dne, konkrétně s ohňostrojem,
který je z věže odpalován.
(r)
zateplením. Dotace by byla ve výši zhruba
1,8 milionu korun. Přesné náklady i výše
dotací budeme znát až po skončení výběrového řízení na dodavatele. Je předpoklad, že
se cena staveb sníží.
Zateplení škol a mateřských škol
v uplynulém období představuje pro město úsporu finančních prostředků kolem 4
milionů korun. Ty se pochopitelně mohou
investovat jinam, kde je to zrovna potřeba.
A úspory budou letošní zimu ještě větší.
V současné době se dokončuje zateplení
9. mateřské školy na sídlišti D a budovy v
ulici Kpt. Jaroše, kde sídlí veřejně prospěšný spolek Radka. Zateplena byla také 2. ZŠ
Rudolfa Koblice.
(r)
Kadaňské noviny a firma BRENO - koberce, PVC, připravily pro
naše čtenáře soutěž „Jak znám svoji Kadaň“. Soutěžní kupon s otázkou a pokyny najdete na 5. straně.
Ve hře jsou slevové poukázky a věcná
cena. V případě více správných odpovědí
rozhodne los. Firma Breno, díky vašemu
zájmu o soutěž, se rozhodla věnovat speciální cenu - vysavač. Šanci ho získat mají
všichni, kteří nám během pěti kol poslali
správnou odpověď. Pozorní čtenáři najdou
správnou odpověď v aktuálním čísle. Tak
hodně štěstí do pátého kola přeje redakce.
A zde jsou výherci čtvrtého kola: Jan
Šulaj, Alena Hošková a Anna Horáková.
Ceny si výherci mohou vyzvednout v Turistickém informačním centru Kadaň.
(r)
Zabalí vám učebnice
Spolu se začátkem školního roku nabízí Městská knihovna v Kadani novou
službu, kterou využijí především rodiče
a jejich malí školáci - balení učebnic.
Na některé formáty učebnic nelze sehnat v papírnictví vhodný obal, a právě proto nabízí paní knihovnice (jak
v hlavní budově na hradě, tak na pobočce), že za mírný úplatek učebnice nestandardních rozměrů zabalí do knihovní fólie, a rodičům tak ušetří čas i nervy.
Poplatek za zabalení činí u menších
učebnic (do velikosti zhruba A5) 5 Kč,
u větších učebnic pak 10 Kč.
(teg)
Volby 2014
Do stanoveného termínu předalo
svoje kandidátní listiny pět politických stran, které se chtějí ucházet v
Kadani o přízeň voličů v podzimních
komunálních volbách. Jsou to: ODS,
ČSSD, KSČM, TOP 09 a ANO. Následně se rozběhl proces jejich registrace včetně možnosti opravy případných
chyb nebo doplnění nutných údajů.
Komunální volby, které rozhodnou
o složení zastupitelstva města na další
čtyři roky, se uskuteční ve dnech 10.
a 11. října 2014.
(r)
„Šmejdi“ jsou stálou hrozbou
Mnoho o nich bylo napsáno, mnoho
o nich bylo natočeno, mnoho se o nich
řeklo. Jejich nekalé praktiky všichni
dobře znají a plně si je uvědomují, přesto
jsou stále tady. Útočí slovem, přemlouvají, ovlivňují, přesvědčují a bohužel, jsou
úspěšní. A protože je hrozba podivných
prodejců ještě podivnějšího zboží stálá,
prevence není nikdy nazbyt. V uplynulém měsíci tak v kadaňských domech
s pečovatelskou službou proběhly poně-
kolikáté v řadě besedy a promítání instruktážního videa. Klienti se dozvěděli,
jak se mají bránit, jak postupovat a čeho
se vyvarovat.
„Lidé, kteří se nechali „Šmejdy“ doběhnout, dali by se počítat na stovky. Zvláště
senioři jsou pro ně oblíbenou kořistí. Je
důležité o tom stále mluvit, stále varovat.
Jakmile člověk jednou podlehne, je těžké
vše vrátit,“ vysvětluje ředitelka Lenka Raadová.
(ler)
Nové knihy o kadaňské historii
Toto léto vydalo město Kadaň dvě nové
knihy z pera historika Petra Hlaváčka.
První, jednoduše nazvaná „Františkánský
klášter v Kadani“, je stručnou obrazovou
a fotografickou publikací o nejvýznamnější
kadaňské památce. A možná je i prvním
svazkem nové publikační řady, která by
mohla postupně zmapovat všechny důležité pamětihodnosti našeho města. Druhá
knížka nese název „Sedm pádů Kristových
...zpráv
aktualit
fotografií
Soutěž o ceny
Kadaň získala další dotace na zateplení
Dobrá zpráva přišla ze Státního fondu
životního prostředí ČR. Naše město získá
dotace na zateplení dalších dvou objektů.
Potvrdil nám to Jiří Kulhánek, starosta Kadaně. „Půjde o zateplení tělocvičny Šuplíku a hasičské zbrojnice,“ upřesnil starosta.
V případě tělocvičny Šuplíku jsou předpokládané náklady 3,3 mil. korun a dotace by
v tomto případě byla ve výši zhruba 2 miliony korun. Během stavby proběhnou i některé nutné opravy, které se zateplením přímo
nesouvisí a na které není dotace poskytována. Zateplení by proběhlo na jaře příštího
roku. Nová fasáda hasičské zbrojnice včetně
zateplení vyjde na 3,5 milionu korun, z toho
2 miliony jsou náklady přímo související se
5 Kč,–
ww
w.k
ada
nsk
eno
vin
y.c
z
Nabízejí
více...
aneb barokní křížová cesta v Kadani“. Koncipována je jako průvodce po unikátní pískovcové křížové cestě spojující historické
centrum s františkánským klášterem. Kromě množství fotografií od Václava Vlasáka
obsahuje například i záludné otázky a úkoly, jejichž řešení se mohou směle účastnit
i rodiče s dětmi. Obě publikace je možné
zakoupit v Informačním turistickém centru Kadaň.
(peh)
Jiří Brázda vystavuje v Kadani svoje dílo
T
V galerii Josefa Lieslera v Kadani byla ve čtvrtek 7.srpna
vernisáží zahájena výstava obrazů a grafik akademického
malíře Jiřího Brázdy.
Vystavené obrazy jsou typické anatomickými nákresy s nadsázkou symbolů a
barev, jejich harmonií a vyrovnané tloušťky barevných ploch. U grafik je vrcholně
vynikající lineární preciznost a jemnost,
zároveň sametové přechody linek v šerosvitové plochy. Je škoda, že se dnes ,,nenosí“
realistické ilustrace knih, které by v mnohém zvýšily zájem o knihy. Zejména by
byly ilustrace objevem pro širší veřejnost
při Brázdově preciznosti s využitím mezzotinty. Grafiky Jiřího Brázdy mají ostré,
často překvapivě proměnlivé tempo, slo-
žité, neklidné a zneklidňující celky. Postavy s mnohoznačným povrchem gest, masek a póz pronikají k divákům líbivostí šifer, ale ne
již líbezností. Ke každému proniká stále silnější vnitřní obraz, jakási
renesanční či manýristická tradice propojená s novodobějším futurismem, tedy pohybovou a tvarovou dynamičností. Náznakovost a nedoslovnost většinou působí zde
neklidem a znepokojením. Zde by vynikly
ilustrace v knihách básní. V mnoha dílech
je znát působení žen, obklopenými symboly, maskami a schématy lidské anatomie. Z
malířových vzorů je tu patrný vliv Anderleho, Sklenáře, Kulhánka, Demela a Krejčího. Dají se zde nalézt krásné a oduševnělé
tváře, ideální proporce ženského těla.
(dokončení na 2. straně)
Krátce … z Kadaňska
Kadaňští senioři navštívili hodinářské muzeum
městské policie
Pranostika:
Od svatého Bartoloměje (24. 8.) slunce již tolik nehřeje. Nejsou-li v srpnu
hřiby, nebude v zimě sněhu.
Vandalové řádili v noci
Dispečerka kamerového systém spatřila v noci před čtvrtou hodinou, jak nějaké osoby ničí květinovou výzdobu na
pěší zóně v ulici Jana Švermy. Na místo
hned vyrazila hlídka městské policie. Jak
strážníci zjistili, pachateli byli dva mladíci
z Kadaně. Oba měli zašpiněné ruce od
hlíny a k činu se přiznali. Za jejich vandalský čin jim byla udělena bloková pokuta.
Citát na tento týden:
Statečnému je každá cesta schůdná.
ADAM VRATISLAV Z MITROVIC
Půjčovna lodiček pod kadaňským
hradem je otevřena v pondělí až pátek od
14.30 do 19.00 hodin, v sobotu a neděli
od 12.00 do 19.00 hodin. V provozu bude
ještě do konce srpna.
Hledají dobrovolníky
Dobrovolníci. Pomáhají, kde je třeba,
jsou milí a laskaví, jsou společníky, průvodci i vítanou návštěvou. Přinášejí radost, potěšení, zpestření všedního dne.
V kadaňském Domově pro seniory se již
stali nedílnou součástí péče o jeho obyvatele, pomáhají zcela nezištně a o to je
jejich přítomnost cennější.
„Péče o seniory je práce náročná, na druhou stranu ale velmi inspirující. Naši klienti
nás dokážou svými životními zkušenostmi
obohatit, vyprávěním rozesmát i rozplakat,“
říká ředitelka domova Lenka Raadová.
Chcete se i Vy stát dobrovolníkem?
Víte o někom, kdo by se rád zapojil, kdo
by ocenil radost z pocitu, že je potřebný?
Obrátit se můžete přímo na kadaňské zařízení, tel. 474 699 701.
(zm)
Masérský salón Atina
Hodiny malé, střední i velké, nástěnné, stojaté, vzhledu prostého i honosného, hodiny královské, vodní, mysteriózní, a to všechno pěkně na jednom
místě. Celé to zní opravdu lákavě, proto se i obyvatelé kadaňského Domova
pro seniory vypravili na malý výlet a
navštívili klášterecké Muzeum starožitných hodin.
„Něco takového jsem vážně nikdy
neviděla. Čekala jsem výstavu hodin a
budíků, takových normálních a obyčejných. Takových, které jsme třeba kdysi
měli doma. Toto ale bylo vážně něco.
Samá kuriozitka a specialitka,“ nešetří superlativy jedna ze zúčastněných
klientek domova. „Jsem moc ráda, že
Foto: Zdeněk Moravec
jsem jela. Bylo to nádherné,“ přidává
se další.
Akci si pochvaluje také ředitelka domova Lenka Raadová. „Výlet do muzea
se opravdu podařil. Ráda bych poděkovala oběma majitelům za skvělý výklad
a procházku do minulosti. Naši senioři
byli nadšení a návštěvu si v brzké době
určitě zopakujeme,“ slibuje ředitelka.
Popsat rozmanitost jednotlivých vystavovaných kousků, co všechno umí,
jaké jsou, jejich „specialitky“ a odlišnosti, to v jednom článku asi nelze. Nádhera
a krása, která vás v nově otevřeném kláštereckém muzeu obklopí, je v podstatě
písmem nevylíčitelná. To se musí jednoduše vidět.
(ler)
Hravý architekt na Kadaňské jedničce
vás srdečně zve do nově
otevřeného salonu
Rabování a vandalismus donutily
přestěhovat kontejnery jinam
U parkoviště před Kauflandem ještě
nedávno stával kontejner na sběr starého
textilu a kontejner na dosloužilé elektrospotřebiče. Dnes je tam již nenajdete a je
málo pravděpodobné, že by se na toto místo vrátily zpět. Důvodem jejich odstranění
bylo neustálé rabování a s tím související
vandalismus. Kontejner na sběr starého
Všem děkuji za přízeň Tel.: 777 171 622
Žáci 4. tříd z Kadaňské jedničky se zapojili do výtvarného projektu Hravý architekt
2014 – mezinárodní výtvarně-architektonický projekt pro 4. a 5. ročníky základních
škol v rámci 8. ročníku festivalu Architecture Week Praha 2014.
V letošním roce kreslí a malují na
téma architektonický detail a umění
v architektuře. Takže kreslí reliéfy, sochy,
okenní vitráže, fresky, domovní znamení, chrliče, kašny, fontány, mozaiky,
ozdobné prvky a detaily historických
objektů – okna, římsy, dveře, štíty, které
předtím objevují na společných vycházkách po svém městě.
Na jedné z vycházek je Ing. arch.MgA
Michal Fišer učil dívat se na své město očima architekta a PhDr. Petr Hlaváček Ph.
D. jim pomáhal odhalovat stopy minulosti
ukryté v každém koutku starého města.
Ty nejlepší obrázky budou představeny
v samostatné expozici na výstavě v Jiřském
klášteře na Pražském hradě, ve dnech 15. 9.
– 12. 10. 2014. Třídy, které na projektu pracovaly, tady také stráví celý den a zúčastní
se připraveného programu a dílen. (1zs)
Čerstvé mléko si můžete koupit rovnou ze dvora
15 Kč. Mléko je před použitím třeba tepelně upravit. Zákon ukládá, že mléko se musí
převařit. Převařením však ztrácí některé výživné látky. Proto se doporučuje provést tzv.
pasteraci. Mléko zahřát na zhruba 75 oC a
pak rychle zchladit.
Povolení k prodeji mléka vydala krajská
veterinární správa a certifikát zaručuje, že
mléko je od zdravých zvířat z chovu prostého nebezpečných nákaz. Tímto způsobem
ho zde v současné době prodají měsíčně
zhruba 100 litrů. Jeden z kupujících si
z něj vyrábí domácí sýr. Tvrdí, že z mléka
ze supermarketu se mu to nikdy nepodařilo. Pro mléko doporučujeme zajet po
předchozí telefonické domluvě. Po svozu
do mlékárny by nemuselo být zrovna v ten
čas k dispozici.
Statek Jezerka nabízí zájemcům také
prodej obilí nebo vermikompost. Jde
o způsob kompostování, které probíhá
za pomoci žížal zcela přirozenou cestou
a díky tomu jsou všechny prospěšné látky rostlinám k dispozici v nativní formě,
a proto i lépe vstřebatelné než z běžného
kompostu či uměle vyrobeného hnojiva.
Zemědělská výroba na Jezerce má dlouhou tradici. V poválečné historii si ji pamětníci budou nejčastěji spojovat se školním statkem, který tu fungoval až do roku
2010. V současné době středisko spadá
pod Krajskou majetkovou příspěvkovou
organizaci Ústí nad Labem. Praxe studentů, a nejen z kadaňské školy, tu ale probíhá
stále. V současné době hospodaří zhruba
na 500 hektarech, z toho velká část je na
rekultivovaných výsypkách. Počet dojnic
se pohybuje od 70 do 90 kusů.
Kontakt Statek Kadaň Jezerka: tel.: 734
441 897, 474 345 144, e-mail: [email protected]
www.kadanskenoviny.cz
textilu byl proto přemístěn do ulice Kpt.
Jaroše před „Prior“. Jde o místo, kam v
Kadani lidé v uplynulém období přinášeli
nejvíce obnošeného oblečení, jeden kontejner to mnohdy ani nestačil pobrat. Dnes tu
tedy najdete kontejnery dva, což je již dostatečná kapacita. Je tu i kontejner na sběr
drobných elektrospotřebičů.
(r)
Jiří Brázda vystavuje...
(pokračování z 1. strany)
Proti těmto klidovým a esteticky příjemným pohledům je postavena záměrná deformace protáhlých končetin,
nebezpečně čnící hroty, škleby či masky.
Jiří Brázda má svá tvůrčí tajemství, která
získal vlastním bádáním a zkušenostmi
Od 1. září 2014 na adrese:
Kpt. Jaroše 593, Kadaň
2
Strážníci i kamera městské policie
dohlédli na to, aby část nákladu, která
se vysypala z jedoucího nákladního vozidla na kruhovém objezdu pod hřbitovem, byla co nejdříve uklizena. Jak řidič strážníkům vysvětlil, se mu otevřely
zámky na korbě a při rozjezdu se vysypalo trochu převáženého materiálu.
,
Kadaňští senioři si prohlíží vystavené hodiny.
Anita Jindřichová
V poslední době se zvyšuje zájem lidí o
kvalitní české potraviny. Díky tomu stoupá počet farmářských trhů. Další možností je nakupovat od farmářů a pěstitelů
přímo „ze dvora“. I těchto možností v poslední době přibylo. A obyvatelé našeho
města nemusí jezdit daleko. Tuto možnost
nabízí i statek na Jezerce, který nedávno
zahájil prodej syrového kravského mléka
ze dvora. Mléko se prodává zájemcům
do vlastních nádob a za litr mléka zaplatí
Ze zápisníku
Klára Rychtaříková a vpravo kurátor výstav František Vlček poslouchají Jiřího
Brázdu, který na vernisáži své výstavy
přítomným vysvětluje některé své výtvarné
postupy při tvorbě.
Foto: Pavel Wolf
na uměleckoprůmyslových školách – na
střední v letech 1967-71 a na vysoké v letech 1973-79 (v atelieru profesorů
Z.Sklenáře a J.Mikuly). Měl řadu samostatných a kolektivních výstav. Jeho díla
jsou zastoupena v mnoha galeriích a soukromých sbírkách u nás i v zahraničí. Díla
jsou pro některé diváky složitá k pochopení, podobně jako například pro obyčejné
muzikanty díla Leoše Janáčka. Malíř se dá
zařadit mezi existenciální figuralisty.
Vernisáž výstavy zahájil kurátor výstav
František Vlček. Malíř Jiří Brázda pak
přítomným vysvětlil některé své tvůrčí
zkušenosti. Hudbou na klarinet navodila
příjemnou atmosféru na vernisáži Klára
Rychtaříková ze ZUŠ Klementa Slavického.
Trojici, která výstavu zahájila, předal květiny galerista Tomáš Plíšek.
Mezi diváky a přáteli malíře z Kadaně
byli malířovi přátelé z Prahy, Klášterce nad
Ohří a Teplic. Velmi pěkná výstava potrvá
do 3.září. Fotografie z vernisáže najdete
v galerii Kadaňských novin.
Pavel Wolf
Proměna Löschnerova náměstí pokračuje
Název projektu: Revitalizace Löschnerova náměstí v Kadani.
Registrační číslo žádosti: CZ.1.09 / 1.2.00 / 63.01007
Prioritní osa: 9.1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 9.1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Zhotovitel: Sdružení FRK_ZEMPRA, Klášterec nad Ohří
Technický dozor investora: ALONG spol. s r.o., Most
Projektant: UHLÍK ARCHITEKTI, Praha
Akce je podporována z programu ROP Severozápad.
Aktuální informace
Zhotovitel v Sokolovské ulici pokračuje v dláždění směrem nahoru podél kostela sv. Anny k ulici B.
Němcové, nyní se s dlažbou nachází
na hranici průčelí kostela sv. Anny.
Cesta podél muzea od bašty směrem
k ul. B. Němcové je částečně otevřena
a průchozí pro veřejnost. Zhotovitel
provádí dlažbu na chodníku v ul. Kpt.
Jaroše směrem do křižovatky s ulicí
Sokolovská.
Probíhá pokládka chodníku z kamenných šlapáků za kostelem sv. Anny
podél hasičské zbrojnice směrem k novému chodníku v ul. Sokolovská. (jop)
21. srpna 2014 / Kadaňské noviny
Rodinná
a společenská
kronika
kam za kulturou
Zahrady františkánského kláštera
•
BLAHOPŘÁNÍ
•
Město Kadaň blahopřeje všem občanům našeho města, kteří
v měsíci srpnu 2014 oslaví
"kulatá"
výročí
–
70 let, 75 let, 80 let a více.
Přeje jim především zdraví
a hodně osobní spokojenosti...
VZPOMÍNKY
•
V neděli 3. 8. se ve františkánském klášteře v Kadani uskutečnil koncert chomutovské skupiny Úlet. Téměř dvouhodinové vystoupení si nenechalo ujít několik desítek návštěvníků.
Františkánské léto pokračuje každou neděli až do 21. září. Text a foto: Pavel Zárybnický
Dne 21. srpna 2014
uplynuly 4 roky od
úmrtí pana Gerharda
Kostrzewy. Čím déle
tu není mezi námi,
tím více nám chybí.
Všichni, kdo jste ho
znali, tak vzpomeňte
s námi. Manželka Helena, dcera Alena s rodinou, syn Pavel s rodinou.
•
•
Výstavy
Galerie Josefa Lieslera - Mírové náměstí
•
Do 2. září: Výstava Jiřího Brázdy. Tvorba Jiřího Brázdy osciluje mezi grafickou
tvorbou a malbou.
•
Od 5. do 30. září: Kadaňští výtvarníci představí to nejlepší a nejnovější ze své
tvorby - uvidíte práce Herberta Kiszy, Kryštofa Kiszy, Vojtěcha Krause, Františka
Vlčka, Dalibora Vajnara, Pavla Wolfa, Jitky Gavendové a Jitky Kůsové. Vernisáž
ve čtvrtek 4. září od 17 hodin. Vstupné zdarma.
Turistické a informační centrum Jana Švermy 7
•
Stálá expozice kreseb Karla Havlíčka a výstava věnovaná městské památkové rezervaci.
Galerie U Netopýra na Mírovém náměstí
•
Otevřeno v úterý až pátek od 10 do 12 a od 13 do 17 hod. Stálá expozice
Herberta Kiszy.
Galerie U Adama, Sládkova ulice
•
Otevřeno od pondělí do pátku od 10 do 16 hodin.
Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe
žít.
Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě navždy budeme mít...
Dne 24. srpna uplyne dvacet tři smutných let, kdy nás
navždy opustil milovaný syn, bratr, švagr,
strýček, pan Rosťa Říha z Kadaně.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou rodiče a sourozenci s rodinami.
Dne 26. srpna 2014
uplyne sedm smutných let, co navždy
odešel můj manžel
pan Josef Černý
z Kadaně.
S láskou vzpomínají
manželka Ludmila,
dcera Vendulka, syn
František, vnučky Vendulka a Terezka.
OZNÁMENÍ A PODĚKOVÁNÍ
Dne 8. srpna 2014 jsme se v kadaňské smuteční síni rozloučili s Pavlínou Ottovou roz. Kottovou, která nás
opustila náhle 1. srpna 2014 ve věku
41 let. Děkujeme všem za projevy soustrasti a květinové dary.
Rodiny Ottova a Kottova
Městské muzeum v Kadani
•
K programu františkánského léta nedílně patří divadelní představení pro děti. V neděli
10. srpna bavilo děti hudební divadlo Hnedle vedle ze sousedního Klášterce nad Ohří.
Děti měly také možnost se aktivně zapojit do programu.
Foto: (vv)
Poděkování za účastníky koncertů
Chtěla bych poděkovat paní Erice
Bernhardtové za všechno, co dělá pro kulturní vyžití v Kadani. Obdivuji její schopnost oslovit vynikající umělce, kteří přijedou za námi do Kadaně, a my tak můžeme
poznat a vychutnat jejich umění. Ne v každém městě se najdou tak obětaví lidé. Jsem
moc ráda, že v Kadani tomu tak je. Nebýt
paní Eriky Bernhardtové, tak v Kadani by
pro vážnou hudbu nikdo nic neudělal. Její
obrovskou výhodou je, že si již vytvořila
mezi umělci bohaté kontakty, takže každý
koncert je milé pohlazení na duši. Teď přes
léto, kdy se koncerty nekonají, se všichni
pravidelní hosté koncertů v kostele Stětí sv.
Jana Křtitele těší na podzim, kdy zásluhou
paní Bernhardtové přijedou do Kadaně
umělci, na které bychom se jinak ani nedostali.
Přeji paní Berhnardtové hodně sil do
nové sezony a hlavně hodně sponzorů,
protože bohužel bez finančních prostředků
nelze tuto činnost kvalitně zajistit. Myslím
si, že když se najdou peníze pro Vysmáté
léto, tak se mohou najít i peníze pro koncerty vážné hudby, kterou nám přednesou
jak vynikající umělci naši, tak i zahraniční.
Mullerová Hana
Zejtra napořád aneb úvaha nad smysluplností besed v kině
V pondělí 4. 8. 2014 proběhla v našem
kině beseda k novému českému filmu Zejtra napořád, který byl letos uveden v Hlavním programu - Mimo soutěž Mezinárodního filmového festivalu v Karlových
Varech (MFF KV). O filmu si s diváky
kadaňského kina přijeli popovídat režisér
a autor scénáře Rudolf Havlík a představitel hlavní role Pavel Batěk. Popovídání
to bylo velmi příjemné. Jako vedoucí kina
vím, jak je těžké a mnohdy až nemožné
režiséry, scénáristy, producenty a herce
do našeho kina dostat. Málokdo si najde
čas na propagaci svého filmu mimo Prahu či Brno. Přitom doprovázení filmu
v regionech podporuje dlouhodobě růst
návštěvnosti kin. Na každý další jejich film
přijdou minimálně ti diváci, kteří již na
•
Neděle 24. srpna od 14.00 hodin: BrassBand.cz - dixielandová kapela, která svým posluchačům hraje neworleánský jazz tak, jak se hrával ve 20. a 30. letech minulého století
v samotné kolébce jazzu. Vstupné 30 Kč.
Neděle 24. srpna od 16.00 hodin: Kocour Modroočko - Nové muzikálové zpracování
klasické české pohádky s písněmi Marka Ebena vám představí divadlo Mladá scéna Ústí
nad Labem. Vstupné 30 Kč.
Úterý 26. srpna od 19.00 hodin: Morre z kanadského Toronta je oceňovaná rocková
kapela s jedinečným zvukem i texty, která v lecčems připomíná hudbu Led Zeppelin.
Spolu s pražským Hard Rock Café je Kadaň jedinou českou zastávkou na jejich srpnovém evropském turné. Vstupné 150 Kč v předprodeji a 200 Kč na místě. V případě
nepříznivého počasí bude koncert přemístěn do Orfea.
Sobota 30. srpna od 21.00 hodin: Hvězdná obloha s astronomem - přijďte se podívat
dalekohledem na pozdně srpnovou hvězdnou oblohu a dozvědět se spoustu zajímavostí
od astronoma RNDr. Pavla Pintra. Vstupné zdarma.
Neděle 31. srpna od 14.00 hodin: Pražský pouťový orchestr - staropražské kabaretní
písničky v podání kapely, která pravidelně hrává před pražským Hradem. Vstupné 30 Kč.
Neděle 31. srpna od 16.00 hodin: Cirkus Kašpárek - zábavné odpoledne s loutkami na nitích - marionetami, v hlavní roli s Kašpárkem!
Divadlo Na Nitích rodiny Kopeckých navazuje na tradice českého loutkářství, zejména
na odkaz patriarchy českého loutkového divadla Matěje Kopeckého. Vstupné 30 Kč.
besedě byli. Tzv. šeptanda funguje nejlépe.
Ne články, recenze nebo internet, ale právě
to, co o filmu říkal kamarád či známý, zafunguje nejlépe. I přes skeptické názory těch, co
v kině nebyli „ani nepamatuju“, se na filmy,
a hlavně na ty české, chodí.
Zpátky k pondělní besedě. Tyto dva pány
jsem k návštěvě přemlouvat vůbec nemusela. Velmi jim záleží na tom, jak film „žije“ po
svém dokončení. Jak jej lidé přijímají a co si
o něm myslí. Na mou žádost o uspořádání
besedy odpověděli hned. „Ano, přijedeme!
Kdy se Vám to hodí?“ Upozornila jsem je,
že s největší pravděpodobností asi nebude
na projekci filmu vyprodáno. „Nevadí, stačí,
když přijdou dva lidé.“ A bylo domluveno.
Přijeli, strávili s námi v sále hodinu plnou
zábavného povídání a přislíbili, že s no-
vým filmem jsou tu zase. Tak by to mělo
být. Od starších kinařů vím, že dříve byla
pro filmaře prestiž svůj film doprovodit
prakticky do jakéhokoliv města. Pravda,
neexistoval internet a stahování filmů a na
lístek do kina se stály fronty. V době internetu však k sobě mají lidé paradoxně daleko. Velkou iluzí sociálních sítí je propojení
lidí na celém světě. Spíše je však mezi lidmi
ještě větší komunikační propast. Kultura je
pro společnost důležitá. Besedy s filmaři
nám divákům rozšiřují obzory. Umožňují nahlédnout do lákavého světa filmu a
setkat se se známými lidmi. Diskuze nad
různými tématy společnost sbližuje.
Letní komedii si oblíbil i umělecký ředitel MFF KV, který ji popsal „jako pokus svérázného tvůrce se divácky přitažlivou formou dotknout existenciálních otázek, což
je u nás poměrně neobvyklá kombinace.“
Filmem nás provází hlavní hrdina v podání sympatického, dosud hlavně divadelního a seriálového herce Pavla Baťka a při
jeho cestě za lepším zítřkem se podíváme
do Prahy, Brna, Ostravy nebo Hongkongu.
Vizuální atraktivitu ještě zvyšuje slovenská
herečka Vica Kerekes nebo v současnosti
velmi obsazovaný Filip Blažek.
Všichni, kdo se na filmu podíleli, se
na něm nadřeli. Poctivá práce je na něm
vidět a jako filmový debut je zvládnutý
velmi dobře. Rozhodně se těším na další film spisovatele, fotografa a dnes už
i filmaře Rudolfa Havlíka a herce Pavla
Baťka, kterým děkuji za návštěvu našeho
kina.
Karolína Nejepsová
Stálé expozice jsou umístěny ve františkánském klášteře Čtrnácti svatých Pomocníků
a jsou rozděleny do tří různých okruhů. Vstupné: 1. okruh (Pohledy do minulosti Kadaně) a 3. okruh (Mineralogické zajímavosti regionu) základní vstupné: 30 Kč,
snížené vstupné: neposkytuje se, rodinné vstupné: 70 Kč. 2. okruh (Život v klášteře)
základní vstupné: 70 Kč, snížené vstupné: 30 Kč, rodinné vstupné: 140 Kč. Na snížené vstupné (poskytuje se pouze ve 2. okruhu) mají nárok děti od 6 do 15 let, studenti středních, vyšších a vysokých škol (po předložení studijního průkazu), senioři
nad 60 let, osoby ZTP. Rodinné vstupné je určeno 2 rodičům a 2 dětem 6 - 15 let
v jejich doprovodu. Prohlídky s průvodcem od dubna do října: úterý až pátek od 15.00
a 16.00 hodin, sobota a neděle od 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 a 17.00 hodin.
V pondělí je zavřeno. V červenci a v srpnu platí od úterý do neděle jen sobotní provoz.
Muzeum čarodějnic v Kadani
•
Otevírací doba: květen až září od úterý do neděle od 10.00 do 17.00 hodin. Komentované živé prohlídky začínají každou celou hodinu: v 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00 a 17.00 hodin. Prohlídka trvá přibližně 45 minut. Mimo sezonu
možnost prohlídky po telefonické domluvě (tel.: 601 379 934). Vstupné: dospělí 80,
děti 50 Kč. Další informace na www.carodejnice-muzeum.cz.
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
•
Návštěvní doba muzea a Křížovy vily: úterý - pátek: 9.00 – 17.00 hodin,
sobota a neděle: 13.00 – 17.00 hodin, pondělí: zavřeno (polední přestávka
12.00 - 12.30 hodin). Poslední prohlídka pro návštěvníky v 16.30. O státních
svátcích a 31. 12. jsou obě budovy muzea uzavřeny. Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho činnosti najdete na internetových stránkách
na adrese: www.muzeumzatec.cz.
Kadaňský Domov pro seniory hledá flétnistu/ku
Ovládáte hru na flétnu (nejlépe sopránovou zobcovou) a rádi byste se zapojili do dění kadaňského Domova pro
seniory? Zařízení hledá dobrovolníka
jakéhokoliv věku, který by doprovázel
místní hudební těleso „Věžňáci“.
Zkoušky bývají každý čtvrtek od 13.30
hod. (lze i uzpůsobit), ve svém repertoáru má sbor většinou jednoduché lidové
a zlidovělé písně (Zelení hájové, Ezop a
brabenec atd.). S „Věžňáky“ se můžete
zúčastnit také různých koncertů a představení, vystupuje se buď přímo v Domově, nebo jeho blízkém okolí. „Budeme
moc rádi, když nám pomůžete, a těšíme
se na spolupráci s Vámi,“ říká ředitelka
Domova Lenka Raadová.
Zaujala Vás tato výzva? Obracejte
se tedy na kadaňské zařízení, tel. číslo
474 699 701.
(zm)
Rudolf Havlík, vedoucí kina a Pavel Batěk.
Kadaňské noviny /21. srpna 2014
www.kadanskenoviny.cz
3
Císařský den 2014 nabídne bohatý program pro všechny generace a
V sobotu 23. srpna v Kadani prožijeme již 22. příjezd Karla IV. se svojí
družinou do královského města. Císař
navštívil během svého panování Kadaň dvakrát. Historická slavnost se váže
k jeho první návštěvě v roce 1367, kdy
městu udělil řadu důležitých práv.
V letošním roce ale slavíme „kulaté“
výročí jeho druhé doložené návštěvy
v Kadani, ke které došlo 8.září 1374, tedy
před 640 lety. Při své návštěvě královského města udělil císař Karel IV., „Práva
obyvatelům Kadaně zakládat vinice
kolem města tak jak to činí obyvatelé
Pražští“.
Měšťané měli zakládat vinohrady na
horách a kopcích v okruhu tří mil kolem
města.Vinohrady byly chráněny zákonem a vinaři dostali privilegium dvanáctiletých daňových prázdnin.
Zakládání vinic spadalo pod královského perkmistra – správce vinic. Tím
je v letech 1374-76 doložen Niklas Rost
z Prahy.
Kadaň se tak stala jedním z nejvýznamnějších center vinařství v severozápadních Čechách a víno se stalo důležitým zdrojem příjmů města. Největší
Svatováclavský meč v Kadani
Návštěvníci Císařského dne budou mít letos
příležitost uvidět věrnou repliku Svatováclavského meče, kterou si město nechalo zhotovit. Meč, který je součástí souboru českých
korunovačních klenotů, není běžně k vidění.
Jak uvádí wikipedia.cz, Svatováclavský meč
je středověký meč. Své jméno získal podle
toho, že údajně původně patřil knížeti sv.
Václavovi. První zmínka je o něm v historických pramenech z roku 1333, ale čepel pochází snad již z 10. století, jílec ze 13. století
a textilie pravděpodobně z doby Karla IV.
Železná čepel je dlouhá 76 cm, v nejširším
místě 45 mm široká a má vypilovaný otvor
ve tvaru křížku (45 x 20 mm). Dřevěná rukojeť je potažená žluto-hnědou tkaninou a
sametem s vyšitým ornamentem vavřínových větévek ze silných stříbrných nití.
rozmach v Čechách zaznamenalo vinohradnictví právě za panování Karla IV.
Jako osvícený panovník ale nepodporoval jen vinařství. Další královská
nařízení se týkala i zakládání ovocných sadů, chmelnic a povznesení se
už tehdy dočkalo i rybníkářství. Veliká
péče byla věnovaná zkoumání rudných loží a žil, nalezištím drahých kovů
i drahokamů.V tomto období bylo objeveno mnoho loží železných, měděných
i cínových rud. Mnoho z nich i na Kadaňsku. A např. ametysty a jaspisy ve
výzdobě karlštejnské kaple či kaple sv.
Václava na Pražském hradě, pocházejí
právě odsud…
Na královském zboží a v obvodu královských měst byla věnována zvýšená
péče o úpravy i stavby nových stezek a
silnic. Na zbožích panských a duchovních vrchností byly tyto práce podmínkou pro výběr cel a ungeltů…
Hrad a hradby
11.00 – 19.00 hod.: „Sedmero rytířských
ctností aneb Hradní hraní“ - zábavné a
soutěžní putování po městských hradbách.
11.00 hod.: pěvecký sbor Favilla a komorní
soubor Nobile ZUŠ Kadaň.
12.00 hod.: „O Bedřichovi a měděné panně“ - ZUŠ Kadaň
13.00 hod.: pěvecký sbor Favilla a komorní
soubor Nobile ZUŠ Kadaň
15.00 hod.: „O Bedřichovi a měděné panně“ - ZUŠ Kadaň.
16.00 hod.: pěvecký sbor Favilla a komorní
soubor Nobile ZUŠ Kadaň
17.00 hod.: „O Bedřichovi a měděné panně“ - ZUŠ Kadaň.
Tribuna
10.00 hod.: slavnostní zahájení.
10.10 hod.: Krless - hudební skupina.
10.45 hod.: Hortus Gratiae - tance.
11.00 hod.: Inflamenus - fakírská show.
11.25 hod.: Braagas - hudební skupina.
12.00 hod.: Aventyr – „Královna planin“
(jevištní akrobacie).
12.30 hod.: Štvanci „Rytířské ukázky“ šerm.
13.00 hod.: Kantoři - hudební vystoupení.
13.50 hod.: Hortus Gratiae - tanec
14.00 hod.: Císařský průvod, příjezd
Karla IV. do Kadaně, ceremonie a udělení městských práv.
15.00 hod.: Wagabundus Collective kejkle.
15.30 hod.: Kantoři - hudební vystoupení.
16.10 hod.: Zubři - Šermířské divadlo
16.20 hod.: Hortus Gratiae - tanec.
16.35 hod.: Krless - hudební skupina.
17.05 hod.: Inflamenus - fakírská show.
17.25 hod.: Aventyr – „Královna planin“
(jevištní akrobacie).
18.00 hod.: Braagas, Krless a taneční
skupina El Raks Sá-el.
19.30 hod.: NaVostro - koncert kapely.
21.00 hod.: ohňová a akrobatická show:
účinkují: Zubři,
Wagabundus Collective, Ovis Jokulatores, El Raks
Sá-el, Inflamenus,
Aventyr, Kiki Vlčková.
Večerní ceremonie
zakončená
slavnostním ohňostrojem.
Tržiště
Každý malý rytíř i lady, kteří splní sedmero rytířských ctností, získají pasovací list.
hlavní scéna
Mírové náměstí
Ukázky středověkých řemesel
10.30 hod.: Wagabundus Collective kejkle.
11.10 hod.: Jan Bílek - divadlo.
11.50 hod.: Zubři - šerm.
12.15 hod.: Wagabundus Collective kejkle.
13.05 hod.: BezeVšeho - divadlo.
15.15 hod.: Jan Bílek- divadlo.
16.00 hod.: Ganancia - šerm.
16.30 hod.: Wagabundus Collective kejkle.
17.00 hod.: Armatus - šerm.
17.15 hod.: Jan Bílek - divadlo.
18.30 hod.: BezeVšeho - divadlo.
vyznačení ulic, do kterých nelze během Císař
Okénko Pedagogicko-psychologické poradny Kadaň
vyznačení hlavních oblastí, kde bude probíha
trasa císařského průvodu od františkánského
Nástup prvňáčka do školy
Milí rodiče, pokud Vám, stejně
jako mně, nastupuje dítě do první
třídy, možná zažíváte určité nejistoty, jak to vlastně naše dítko zvládne.
Vstup do školy je velký krok v životě
dítěte, ale hodně očekávají i ostatní
členové rodiny, především pak babičky a dědečkové. Jaké jsou nejčastější
obavy? Zvládne se soustředit na práci? Bude hodná paní učitelka / pan
učitel? Budou ho mít rádi spolužáci?
Nebude ubližovat ostatním dětem?
Co když mu nepůjde čtení nebo psaní? Mám dát dítě do družiny? Co
když nebude chtít jíst v jídelně? Takové a jiné obavy má asi většina rodičů
budoucích školáků. Nejlepší radou je
netrápit se něčím, co se ještě nestalo a
také, že štěstí přeje připraveným.
S přípravou dítěte do školy by se to
nemělo přehánět. Není vůbec nutné,
aby dítě umělo před vstupem do školy číst, psát a počítat. To všechno se
bude učit v průběhu první třídy. Co
můžete s dítětem trénovat, je správné
držení tužky a nůžek, soustředění na
práci, které trénujeme po pár minutách a postupně čas prodlužujeme.
Pozornost a paměť, kterou trénujeme
pomocí stolních her jako je pexeso,
4
karty apod. Paměť
pak ho nechte, ať Vám
potom třeba tím, že
daný pokyn zopakuje,
dítěti ukážeme obnež ho začne provádět.
rázek, následně ho
Děti by měly vědět, že
schováme a ptáme
ve škole (stejně jako ve
se, co na obrázku
školce) nejsou samy,
bylo, kam kdo šel,
a proto musí počkat,
kolik bylo hrnečků
až na ně přijde řada
na polici atd. Tuto
nebo až se jim bude
hru můžeme reamoci paní učitelka
lizovat i doma ve
věnovat.
Nemohou
známém prostředí a
pokřikovat,
pobíhat
zapojit do toho celou
po třídě, strkat se
rodinu, možná bus ostatními dětmi, tadete překvapeni, že
hat paní učitelku za
Vám nikdo nedokáže Mgr. Jana Lhotská, speciální pe- rukáv atd., protože to
odpovědět na otázku, dagog PPP Kadaň
povede k úrazu nebo
jakou barvu mají dózy
přinejmenším k nazlov kuchyni nebo kolik je na okně kytek,
bení paní učitelky nebo spolužáků.
popřípadě odpoví chybně.
Zkuste pomoci svému prvňáčkovi i
Co by mělo dítě umět, je udržet si
správným výběrem aktovky a penálu.
pořádek ve svých věcech a reagovat
Dnešní trh nabízí velké množství aktosprávně na pokyny. A toto určitě můževek za různé ceny, důležité je zpevnění
te trénovat ještě před vstupem do školy.
zad, přehlednost a praktičnost. AktovZkuste si připravit cvičně aktovku, kteku ale vybírejte spolu s dítětem, protože
rou už nejspíš má Váš školáček koupesprávný obrázek je pro děti v tomto věku
nou a následně spolu s ním vyndávat a
velmi důležitý. Penál pro prvňáčky volte
zase narovnávat věci do desek, správně
pouze jednopatrový s otevíracími klosrovnat penál, uklidit svačinový ubroupami. Takový penál je dostatečně velký,
sek do správné kapsičky apod. Pokud
ale především přehledný a dítě se nemusí
víte, že máte doma malého neposedu,
zdržovat hledáním. Pokud zvolíte třípatkterý sotva udrží myšlenku v hlavě,
rový penál, bude se stávat, že dítě nejprve
www.kadanskenoviny.cz
otevře jedno patro, aby vyndalo tužku, ale protože tam není, tak zkusí
další patro atd. Ostatní děti už píší
a Váš cvrček stále hledá. Tento penál se hodí až pro starší děti. Výhodu mají rodiče, kteří již mají děti ve
škole, protože si vybaví, co bylo fajn
a co se naopak neosvědčilo, a mohou
se tomu přizpůsobit. A nebojte, ve
školní jídelně vaří dobře a družina
poskytne příjemný odpočinek při
hře s kamarády a při soutěžích. Ale
dost už strašení. Jistě máte doma
šikovné dítě, které školu bez potíží
zvládne, a proto se na první školní
den připravte, zvolte hezké oblečení,
kornout, pokud chcete, nezapomeňte
foťák a hlavně dobrou náladu, usměv
a odpoledne třeba pohár v cukrárně,
protože je co slavit.
Mgr. Jana Lhotská, speciální pedagog PPP Kadaň
Příště: Vhodné pomůcky do školy
Kontakt:
PPP Kadaň
Fibichova 1129, Kadaň
Tel.: 474 334 487
E-mail: [email protected]
Císařský den je vrcholem
Putování po historických městech je projektem Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska, jehož je Kadaň členem.
Jeho náplní je poznání především těch měst,
která vykonala nejvíce práce v rámci Programu regenerace Městských památkových
rezervací a zón, tím uspěla v soutěži iniciované od roku 1994 Sdružením, MK ČR a
MMR ČR a získala tak titul „Historické město roku“.
Od dubna do září probíhají v jednotlivých
městech tzv. TOP týdny – města si připravují na konkrétní týden zajímavé akce, a to
nejen kulturní ale i sportovní. „Lákají“ tak
návštěvníky k prohlídce svého města a k aktivní účasti na akcích. Návštěvníci si mohou
v jednotlivých informačních centrech měst
vyzvednout cestovní knížky a poté „sbírat“
razítka. Cestovní knížky je pak nutné do
konce roku zaslat do sekretariátu Sdružení,
které v lednu celou soutěž vyhodnotí.
Kadaňský TOp týden s názvem „Císařská Kadaň“ probíhá od 18. srpna
do 24. srpna 2014. Jak název napovídá,
hlavním bodem nabídky je Císařský den.
Turisté ale během týdne mohou poznat
21. srpna 2014 / Kadaňské noviny
Na historickou slavnost do Kadaně mohou
přijet vlakem nejen zájemci z našeho regionu
a také nejedno překvapení
Kolbiště
Smetanovy sady
11.00 hodin: Innamorata - hudební skupina.
11.20 hod.: Lepus - šerm.
11.45 hod.: Česká barokní společnost „Dvorské kratochvíle“.
12.10 hod.: Ganancia - šerm.
12.45 hod.: Braagas- hudební skupina.
13.15 hod.: Ovis Jokulatores - kejkle.
13.35 hod.: El Raks Sá-el - orientální tance.
15.00 hod.: Braagas- hudební skupina.
15.30 hod.: Lepus - šerm.
16.00 hod.: Česká barokní společnost - „Sokolnictví na koni“.
16.25 hod.: El Raks Sá-el - orientální tance.
16.40 hod.: Innamorata - hudební skupina.
17.00 hod.: Štvanci - rytířský turnaj.
18.10 hod.: Ovis Jokulatores - kejkle.
18.40 hod.: Ganancia - šerm.
Po celý den netradiční hry pro malé
i velké - Tercie.
Na letošní Císařský den mohou zájemci přicestovat vlakem z blízka i daleka.
Všechny možnosti, od jízd zvláštních
vlaků až po využití pravidelných spojů,
byly vybrány do tiskoviny, kterou vydalo město. Najdete zde možnost cestovat
historickým vlakem vedeným parní lokomotivou, vlakem po tratích s dopravou pouze v létě (Švestková a Doupovská
dráha), rychlíkem i regionální dopravou.
Na některé spoje chceme upozornit také
čtenáře Kadaňských novin.
A pro cestující, kteří některé spoje
využijí a místo automobilem dorazí do
Kadaně vlakem, připravilo město jedno
překvapení. Každý cestující, který se prokáže jízdenkou, že ten den cestoval do
Kadaně vlakem a koncové číslo jízdenky
bude končit číslovkou 0 nebo 7 dostane
u infostánku města Kadaně ve stanici
Kadaň dárek. To platí pro jízdenky všech
dopravců vlaků jezdící ten den do Kadaně. Dárky se budou vydávat v době od
8.00 do 20.00 hodin. Měli jsme možnost
si dárky prohlédnout a jsou velmi pěkné.
A svézt se vláčkem mohou během Císařského dne i obyvatelé našeho města.
Poděkování patří Color 3P za trpělivost
při sestavování této brožurky, SŽDC, s. o., že
zajistila sjízdnost kolejí a za shovívavost při
používání dat z jízdních řádů. Dopravcům
za přepravu cestujících po železnici a že se
zapojili a podpořili Císařský den v Kadani.
Poděkování patří čtenářům a cestujícím,
kteří tuto brožurku přečtou a využijí.
řského dne vjíždět ani v nich parkovat
at program historických slavností
o kláštera na Mírové náměstí
m kadaňského TOP týdne
nejen Kadaň, ale také sousední Klášterec nad Ohří, Žatec, Karlovy Vary a Bečov nad Teplou.
(r)
U
O
S
Ž
Ě
T
„Jak znám svoji Kadaň?“
5.kolo: Letos se koná Císařský den
s pořadovým číslem...?
a) 20
b) 21
c) 22
Jméno a adresa:
Správnou odpověď označte kroužkem a vyplněný kupon odevzdejte v Turistickém informačním centru Kadaň nejpozději
do pátku 29. srpna. Soutěží se o tři slevové poukázky a věcnou cenu. Ceny věnuje firma BRENO - koberce, PVC.
Kadaňské noviny /21. srpna 2014
www.kadanskenoviny.cz
5
KINO
hraje
Čtvrtek 28. srpna
ŽELVY NINJA 3D
Kino Hvězda
Od 17.00 hodin
Od 17.00 hodin
USA, 2014, 90 min., přístupné pro všechny,
dabing. Specifičtí bojovníci se zlem opustili
stránky časopisů a televizní seriál a konečně
s plnou parádou vpadli na filmové plátno.
Hrají Megan Fox, Will Arnett, Whoopi Goldberg a další. Vstupné 150 Kč.
TŘI BRATŘI
TŘI BRATŘI
Od 20.00 hodin
ČR, 2014, 86 min., přístupné pro všechny.
Pohádka. Hrají: Vojtěch Dyk, Tomáš Klus a
Zdeněk Piškula. Režie Jan Svěrák. Scénář
Zdeněk Svěrák. Vstupné 130 Kč, děti do 15
let 110 Kč.
ČR, 2014, 86 min., přístupné pro všechny.
Pohádka. Hrají: Vojtěch Dyk, Tomáš Klus a
Zdeněk Piškula. Režie Jan Svěrák. Scénář
Zdeněk Svěrák. Vstupné 130 Kč, děti do 15
let 110 Kč.
LET´S DANCE: ALL IN
Od 20.00 hodin
Od 20.00 hodin
ŽELVY NINJA 3D
ŽELVY NINJA 3D
USA, 2014, 90 min., přístupné pro všechny, dabing. Nosí jména slavných italských
renesančních umělců, ovládají zbraně
japonských ninjů a zbožňují pizzu. Tento
fenomén se zrodil před třiceti lety jako černobílý komiks. Producent akčních velkofilmů Michael Bay (Transformers) se rozhodl,
že právě teď nastal čas, aby tihle specifičtí
bojovníci se zlem opustili stránky časopisů
a televizní seriál a konečně s plnou parádou vpadli na filmové plátno. Hrají Megan
Fox, Will Arnett, Whoopi Goldberg a další.
Vstupné 150 Kč.
USA, 2014, 90 min., přístupné pro všechny,
dabing. Specifičtí bojovníci se zlem opustili
stránky časopisů a televizní seriál a konečně
s plnou parádou vpadli na filmové plátno.
Hrají Megan Fox, Will Arnett, Whoopi Goldberg a další. Vstupné 150 Kč.
ul. Kpt. Jaroše 1466, telefon 474 334 481
Čtvrtek 21. srpna
Pátek 22. srpna
Od 17.00 hodin
TŘI BRATŘI
ČR, 2014, 86 min., přístupné pro všechny.
Pohádka. Hrají: Vojtěch Dyk, Tomáš Klus a
Zdeněk Piškula. Režie Jan Svěrák. Scénář
Zdeněk Svěrák. Vstupné 130 Kč, děti do 15
let 110 Kč.
Neděle 24. srpna
Pondělí 25. srpna
USA, 2014, 166 min., nevhodné do 12 let,
titulky. Drama. Výjimečný film o dospívání jednoho obyčejného kluka chtěl režisér
Richard Linklater (Před soumrakem, Před
půlnocí) natočit co nejpoctivěji, i proto
na něm pracoval dvanáct let. Každý rok,
na tři až čtyři natáčecí dny, se sešla tatáž
sestava herců a tvůrců, aby natočila další
střípek do jedné životní mozaiky. Výsledkem je snímek, který je neobyčejný svou
obyčejností. Hrají Ellar Coltrane, Ethan
Hawke, Patricia Arquette a další. Vstupné
110 Kč.
Sobota 23. srpna
TŘI BRATŘI
ČR, 2014, 86 min., přístupné pro všechny.
Pohádka. Hrají: Vojtěch Dyk, Tomáš Klus a
Zdeněk Piškula. Režie Jan Svěrák. Scénář
Zdeněk Svěrák. Vstupné 130 Kč, děti do 15
let 110 Kč.
Od 20.00 hodin
CHLAPECTVÍ
USA, 2014, 166 min., nevhodné do 12 let,
titulky. Drama. Hrají Ellar Coltrane, Ethan
Hawke, Patricia Arquette a další. Vstupné
110 Kč.
VB, 2014, 180 min., přístupné pro všechny.
titulky. Záznam komediálního vystoupení.
Po více než třiceti letech se na pódiu sešli
členové legendární komediální skupiny
Monty Python. John Cleese, Terry Gilliam,
Eric Idle, Terry Jones a Michael Palinov znovu uvedli některé ze svých nejlepších skečů.
Monty Python jsou po právu považováni za
jedny z největších komiků všech dob. Ovlivnili celou generaci a způsobili revoluci ve
světě komedie. Vstupné 200 Kč.
Úterý 26. srpna
Od 20.00 hodin
DÍRA U HANUŠOVIC
ČR, 2014, 98 min., nepřístupné do 15 let. Načernalá komedie. Učitelka němčiny Maruna,
toho času hospodská, se snad nikdy nevdá.
Na malé vesnici je o vhodné muže nouze:
nerozhodný starosta tráví hodně času na
posedu a čeká na svého jelena, dětsky naivní Olin je okolím považován za neškodného
vesnického blázna a klempíř Kódl se s chutí
otočí za každou sukní. Jednoho dne však u
Hanušovic dojde k nečekané události. Hrají
Tatiana Vilhelmová, Lenka Krobotová, Ivan
Trojan a další. Režie Miroslav Krobot. Vstupné 120 Kč.
USA, 2014, 90 min., přístupné pro všechny,
dabing. Specifičtí bojovníci se zlem opustili
stránky časopisů a televizní seriál a konečně
s plnou parádou vpadli na filmové plátno.
Hrají Megan Fox, Will Arnett, Whoopi Goldberg a další. Vstupné 150 Kč.
Od 20.00 hodin
SEX TAPE
USA, 2014, 95 min., nepřístupné do 15 let,
titulky. Komedie. Když se Jay a Annie poprvé poznali, byly jejich vzájemné city
opravdu velice silné – ale o deset let a dvě
děti později by jejich láska potřebovala
poněkud povzbudit. Aby obnovili svou
vášeň, rozhodnou se natočit video, ve
kterém vyzkoušejí všechny pozice z knihy
o sexu. Zdá se to jako skvělý nápad, než
zjistí, že jejich soukromá nahrávka už není
soukromá. Hrají Cameron Diaz, Jason Segel a další. Vstupné 130 Kč.
Sobota 30. srpna
Od 17.00 hodin
TŘI BRATŘI
ČR, 2014, 86 min., přístupné pro všechny. Pohádka. Hrají: Vojtěch Dyk, Tomáš Klus a Zdeněk Piškula. Režie Jan Svěrák. Scénář Zdeněk
Svěrák. Vstupné 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč.
EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 3
USA, 2014, 126 min., nevhodné do 12 let, titulky. Úspěšná akční série přináší další porci zábavy a nové filmové legendy. Vedle
Silvestra Stalloneho, Jasona Stathama,
Dolpha Lundgrena, Jet Li nebo Arnolda
Schwarzeneggera budou jako nováčci na
odstřel i Antonio Banderas, Harrison Ford
a Wesley Snipes. Role jejich nepřítele se
tentokrát ujal Mel Gibson. Režie Patrick
Hughes. Vstupné 110 Kč.
Od 20.00 hodin
Neděle 31. srpna
Od 17.00 hodin
TŘI BRATŘI
ČR, 2014, 86 min., přístupné pro všechny.
Pohádka. Sourozenci při svém putování
vstupují do slavných pohádek, ve kterých
je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a snad také láska. Hrají: Vojtěch Dyk,
Tomáš Klus a Zdeněk Piškula. Režie Jan
Svěrák. Scénář Zdeněk Svěrák. Vstupné
130 Kč, děti do 15 let 110 Kč.
Od 20.00 hodin
776 33 22 18
Zákaznická linka - ZDARMA
PO – PÁ: 7.00 – 15.00
tel.: 474 336 336
NON STOP:
800 26 11 28
e-mail: [email protected]
web: www.pohrebnisluzbakadan.cz
Vysočanské zahrady a. s.
krematorium
Člen sdružení pohřebnictví
Poskytujeme kompletní služby v oboru pohřebnictví na vysoké profesionální úrovni.
6
Výjimečná příležitost si
prohlédnout žatecký poklad
USA, 2014, 112 min., nevhodné do 12 let, titulky. Páté pokračování ukáže tanec jako nikdy před tím. Hrají Ryan Guzman, Briana Evigan, Adam G. Sevan a další. Vstupné 110 Kč.
Od 20.00 hodin
Kancelář v obřadní síni
na hřbitově v Kadani
STÁLÁ SLUŽBA:
Na přelomu 19. a 20. století bylo starobylé městečko Klášterec na Kadaňsku
významným letoviskem, kam výletníci zajížděli nejen k návštěvě zámeckého
parku, nýbrž i kvůli zdejší blahodárné
kyselce. Jedním z nich byl básník, spisovatel a pedagog Anton Joseph Ohorn,
nepokojný duch svého času známý v celé
česko-saské oblasti, který se v červnu 1913
zotavoval právě v Klášterci nad Ohří a
jeho okolí. Kdo tedy byl Ohorn? Narodil
se 22. července 1846 v Terezíně ve velmi
chudé německojazyčné rodině. Po maturitě na Gymnáziu v České Lípě vstoupil
roku 1865 na přání rodičů do premonstrátského kláštera v Teplé a v roce 1870
se stal řádovým knězem. Krátce působil
jako učitel tepelské klášterní školy, zároveň
v letech 1867 až 1872 studoval na pražské
univerzitě teologii, historii i germanistiku
a nakonec byl promován doktorem filosofie. Již tehdy drásaly jeho nitro teologické a
politické problémy římskokatolické církve
– především mu vadila její privilegovaná
provázanost se státem, úpadek vzdělávání
kněžstva a nové dogma o tzv. papežské
neomylnosti. Po urputném vnitřním boji
byl Ohorn 28. srpna 1872 slavnostně přijat
v durynském městě Gotha do evangelické církve Augsburského vyznání, stal se
tudíž luteránem a trvale se usadil v Německu. Učil na školách v Mühlhausenu a
Saské Kamenici (Chemnitz) – zde v letech
1877 až 1911 přednášel němčinu a dějiny
literatury na Státním technickém učilišti.
Roku 1885 mu byly uděleny tituly profesora
a dvorního rady. V roce 1906 město Saská
Kamenice, tehdy důležité průmyslové centrum Německé říše, prohlásilo Ohorna u
příležitosti jeho 60. narozenin svým čestným občanem. Prof. Anton Joseph Ohorn,
rodák ze severozápadních Čech, zemřel 30.
června 1924 v Saské Kamenici. Vedle pedagogické činnosti se proslavil svými básněmi a dobrodružnými knihami pro mládež,
jejichž děj se odehrával v evropském středověku, na americkém Divokém západě
i v Africe. Ohornova klášterecká návštěva
z roku 1913 ovšem nebyla prvou spisovatelovou zastávkou na Kadaňsku, jak se dozvídáme z jeho cestopisu „Wanderungen in
Böhmen“ vydaného již roku 1879. V něm
mimo jiné líčí i svůj výlet přímo do Kadaně:
„ ... a tu již stoupáme výšinou k františkánskému klášteru. Je to klášteřík, jaké bývají
vymalovány na idylických obrazech nebo
popisovány v sentimentálních románech.
Takové místečko se dobře hodí, když člověk
touží po úkrytu před shonem světa. Ke klášteru patří také pivovar. Unavený výletník si
může odpočinout v poněkud zdivočelé zahradě, přičemž jej přátelský františkán rád
obslouží pěnivým mokem. Od kláštera vede
podél silnice do města pěkná promenádní
cesta. Mezi zelenými keři tu stojí kapličky
křížové cesty a stařenky se před nimi modlí
Otčenáš. Děti posedávají na lavičkách, po
štěrkové cestě se promenují s břinkajícími
šavlemi mladí poručíci a příslušnice mladého ženského pokolení.“ V roce 1928 natočil mnichovský režisér Franz Seitz podle
Ohornových textů film „Hinter Klostermauern – Za klášterními zdmi“. Sentimentální příběh o mnichu, jenž pro lásku k ženě
opustí svůj klášter, byl v mnohém inspirován Ohornovým životem. Romantické
aranžmá, čerpající rovněž z divadelních rytířských her pouličních divadel, bylo možná
ovlivněno i svrchu uvedeným popisem kadaňského františkánského kláštera Čtrnácti
sv. Pomocníků. Osobnost Antona Josepha
Ohorna je tak pro nás dalším příkladem,
jak fenomén Kadaňska působil na kulturní
atmosféru střední Evropy 19. a 20. století.
PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.
LET´S DANCE: ALL IN
Středa 27. srpna
POHŘEBNÍ SLUŽBA KADAŇ
Pátek 29. srpna
ŽELVY NINJA 3D
MONTY PYTHON ŽIVĚ (PŘEVÁŽNĚ)
Od 17.00 hodin
USA, 2014, 112 min., nevhodné do 12 let,
titulky. Taneční. Páté pokračování ukáže tanec jako nikdy před tím. Ve velkém
setkání se totiž do filmu vrací hvězdy ze
všech předchozích dílů. Není kam ustupovat, teď se hraje o všechno a taneční
čísla ukazují naprostý vrchol. Ve středu
dění je taneční souboj v Las Vegas, který
může účastníkům zásadně změnit život.
Hrají Ryan Guzman, Briana Evigan, Adam
G. Sevan a další. Vstupné 110 Kč.
Od 17.00 hodin
Od 19.00 hodin
Od 20.00 hodin
CHLAPECTVÍ
Spisovatel Ohorn a Kadaňsko
Od 17.00 hodin
SEX TAPE
USA, 2014, 95 min., nepřístupné do 15 let,
titulky. Komedie. Hrají Cameron Diaz, Jason Segel a další. Vstupné 130 Kč.
MC Radka
PO-PÁ 25. 8. – 29. 8. 2014: Indiánské léto: příměstský tábor pro děti 6-12
let.
Středa 27. 8. 2014: výlet na bio statek
do Valče: registrace v MC Radka, osobně,
telefonicky, e-mailem.
Pondělí 12. 9. 2014: Den otevřených
dveří.
Cvičení pro dospělé – přehled v kalendáři akcí, vývěska MC.
Další info a kontakt: www.radka.kadan.
cz, e-mail:[email protected], 739 094 565
www.kadanskenoviny.cz
Foto: archiv Regionálního muzea v Žatci
Jedinečnou příležitost letos nabídne
návštěvníkům program Dnů evropského
dědictví v Žatci! V krátkodobé výstavě
bude veřejnosti po jediný den představen tzv. Žatecký poklad z počátku 11.
století. Nejbohatší český stříbrný poklad
raného středověku byl objeven při stavbě skladu na dnešním Chmelařském náměstí dne 27. dubna 1937.
Hliněná nádoba byla doslova napěchována stříbrnými předměty o celkové váze bezmála 2,7 kg. Podstatnou
součástí bylo celkem 19 tyčinkovitých
stříbrných hřiven, dále desítky soudobých šperků, toaletní souprava, plechové
křížky, ozdobné závěsné schránky – tzv.
kaptorgy, duté stříbrné perly a téměř 340
mincí českých a německých ražeb. Nález
doplňuje i několik zlatých předmětů –
dva honosné prsteny (jeden s vloženým
almandinem a drobnými perlami) a
několik článků zlatého řetízku. Poklad,
který představoval na tehdejší dobu
skutečně pohádkové bohatství, ukryl do
země na sklonku 20. let 11. století specializovaný řemeslník-šperkař. Dokládají to např. i smotky stříbrného drátu,
které sloužily jako polotovar k výrobě
exkluzivních šperků. Okruh odběratelů se
rekrutoval z movitých obyvatel přilehlého
přemyslovského hradiště.
Unikátní nález je vystavován pouze výjimečně, neboť stříbro je choulostivé na
prudké výkyvy teploty a vlhkosti. V letech
2000-2002 mohli jeho část obdivovat návštěvníci prestižní putovní výstavy „Střed
Evropy kolem roku 1000“ v SRN, Polsku,
Maďarsku a České republice. U příležitosti
výročí první písemné zmínky o Žatci byl
krátkodobě představen v Polánkově muzeu
naposledy r. 2004. V současné době se na
svůj „velký den“ připravuje v péči špičkových restaurátorů a konzervátorů. Při přípravě výstavy se zrodila i myšlenka vydat
příští rok reprezentativní publikaci. Unikátní nález totiž dodnes nebyl kompletně zpracován a vypublikován.
Nenechte si tedy v sobotu 13. září 2014
uniknout ojedinělou možnost spatřit nejvýznamnější archeologický nález z katastru
města Žatce. Vůbec poprvé od roku 1945
bude žatecký poklad vystaven zcela kompletní. Výstava bude doplněna přednáškou dr. L. Polanského z Národního muzea
v Praze o výpovědi mincí z depotu.
PhDr. Petr Holodňák
21. srpna 2014 / Kadaňské noviny
Kdo získá cenu za nejlepší květinovou výzdobu?
Město vyhlásilo další ročník soutěže o
nejlepší květinovou výzdobu ve městě Kadani a jeho okolí. Do soutěže se může přihlásit
majitel nebo nájemce bytu či domu, který
se nachází na území města Kadaně a jeho
částech ( Pokutice, Meziříčí, Tušimice, Bystřice, Úhošťany, Kadaňská Jeseň, Brodce,
Zásada u Kadaně a Prunéřov) sám, nebo
může být přihlášen do soutěže na návrh
jiné osoby.
Přihláška musí být podána pouze písemně, a to na oficiálním formuláři, který
najdete v Kadaňských novinách na stránce číslo 6. Dále je k vyzvednutí v Turistickén informačním centru Kadaň v ulici
Jana Švermy nebo na MěÚ v Kadani, a to
na informacích, na podatelně nebo přímo
na odboru životního prostředí – kancelář
č. 18. Vyplněné přihlášky je třeba odevzdat nejpozději do 31. srpna 2014, a to
na podatelně MěÚ Kadaň nebo prostřednictvím pošty.
Soutěže se nesmí zúčastnit pracovníci
městského úřadu a osoby, jejichž pro-
Soutěž o nejlepší květinovou výzdobu
ve městě Kadani a jeho částech
fesní činnost je zaměřena na pěstování
a prodej květin. Hodnotit se bude nápaditost výzdoby, kvetení rostlin, péče o
květinovou výzdobu, harmonie barev a
celkový estetický dojem. Vyhodnocení
soutěže provede komise životního prostředí v měsíci září 2014. Následně budou zveřejněna jména výherců. Vítězové
obou kategorií získají 3 000 Kč, druhý
v pořadí získá 2 000 Kč a třetí 1000 Kč.
Oceněni budou i soutěžící, kteří se umístí
na 4.-10. místě a získají 500 Kč.
(žp)
Přihláška
Kategorie:
malý
oznamovatel
Prodej
Prodám garáž v areálu Bystřice
III (Prunéřov), s elektřinou, poslední
v řadě, cena dohodou. Tel.: 733 539 990.
Prodám byt 2+1, os. vlastnictví, Jungmannova ulice naproti parku, po rekonstrukci, cena dohodou. Tel.: 773 227 800.
Prodám rodinný dům ve vilové čtvrti v
Kadani po rekonstrukci. 2 byty 3+1+hala,
každý má vlastní plynový kotel, ohřev vody,
elektroměr a plynoměr.
Sklepy a půda s možností dalšího bytu nebo ateliéru. Zastavěná
plocha 128 m2, garáž a dílna 27m2, pozemek
656 m2. K bydlení i podnikání. Ihned k nastěhování. RK nevolat. Tel.: 723 982 666.
Drcený polystyren vhodný na izolaci
stropů, podlah apod. Tel.: 732 572 415.
Pronájem hledá
rodinný dům
Důchodce hledá podnájem bytu 1+1
v Kadani, mimo lokality sídliště B. Prosím
kontaktovat na tel.: 736 160 736.
bytový dům
Pouze domy a byty sloužící k trvalému pobytu, nikoliv chaty, chalupy či zahrádkářské osady!
Práci a brigádu hledá - nabízí
Zedník hledá práci nebo i brigádu.
Tel.: 728 780 209.
Nabízím brigádu - úklid, 50 Kč/hod.
Ubytování možné. Tel.: 602 686 246.
Přihlašovatel: jméno a příjmení:
telefonní spojení:
Stavební spoření, pojištění života a majetku,
úvěry, spořící a vkladové produkty
KONTAK TNÍ CENTRUM
NA PRŮTAHU 2037 (U OC KAUFLAND), KADAŇ
OTEVŘENO:
PO — ÚT 9,00—12,00 13,00—16,00
ST —
ZAVŘENO
ČT —
9,00—12,00 13,00—16,00
PÁ —
9,00—12,00
POTŘEBUJETE PŮJČIT ??? VOLEJTE
NEBANKOVNÍ PŮJČKY OD 50.000 KČ
MÁTE DLUHY, SPLÁCÍTE NEÚNOSNÉ
ČÁSTKY?
VAŠE POHLEDÁVKY VYPLATÍME
VOLEJTE IHNED 607 653 032
Multifunkční hřiště Kadaň
Přihlášený: jméno a příjmení:
Uzávěrka
přihlášek je
31. srpna 2014
Seznámení
Muž 41/187/80 hledá přítelkyni do 36
let k vážnému vztahu. Tel.: 608 597 617.
adresa výzdoby:
Sportovní akce
popis výzdoby:
Sportoviště nezahálelo ani o prázdninách. Mimo veřejnosti ho v rámci letní
přípravy využívaly i sportovní oddíly.
Zejména v době zhoršeného počasí, kdy
nebylo možné využívat jiné plochy. Od
konce srpna se na hřiště postupně vrátí
i mistrovské soutěže a sportovní akce,
(patro, květiny atd.)
Datum podání a podpis:
Kadaňské noviny /21. srpna 2014
www.kadanskenoviny.cz
na které budou zváni diváci. Průběžně
budeme o jejich konání informovat.
Otevřeno pro veřejnost
Provoz areálu se řídí provozním řádem.
Hodiny pro veřejnost: v letních měsících
od 14.00 do 19.00 hodin a v zimních od
14.00 do 17.00 hodin.
7
SPORTOVNÍ
pozvánky
Tatran Kadaň má za sebou letní přípravu a v sobotu vstoupí do dalšího ročníku krajského přeboru
Fotbalisté před startem do nové sezony
Fotbal
Krajský přebor dospělých: sobota
23. srpna od 10.15 hodin: FK Tatran
Kadaň-Litvínov. Sobota 6. září od 10.15
hodin: Tatran Kadaň-Hrobce.
Krajský přebor dorostu: neděle 24.
srpna od 10.00 hodin: FK Tatran Kadaň-Litvínov.
V sobotu 23. srpna vstoupí fotbalisté Tatranu Kadaň do nového ročníku
krajského přeboru. V přípravných zápasech si vedli se střídavými úspěchy.
Věřme, že do začátku mistrovské soutěže se organizačnímu týmu podaři-
Lední hokej
Přípravné zápasy: pondělí 25. srpna
od 18.00 hod.: Kadaň-ETC Crimmitschau. Úterý 26. srpna od 18.00 hod.:
Litoměřice-Kadaň. Čtvrtek 28. srpna
od 18.00 hod.: Kadaň-Benátky.
Cyklistika
Sobota 30. srpna 2014 od 14.00 hodin:
Kadaňský patriot - IV. ročník cyklistického závodu se tradičně jede jako časovka
jednotlivců na trase okolo Nechranické
přehrady. Start tentokrát bude ve Vikleticích (výjezd z Vikletic směr Libědice).
Cíl v místě startu. Startovné 50 Kč. Registrace na místě od 12.00 hodin. Závod není
součástí žádné série závodů a zúčastnit se
může kdokoliv. Další informace na www.
kadanskypatriot.stranky1.cz.
Judo školka začne pro děti hraním
Před koncem prázdnin pomalu nabírá
obrátky také činnost kadaňských judistů.
Přes prázdniny se dospělí mohli připravovat příležitostně v Chomutově, nyní ale
již judisté pravidelně trénují v kadaňské
sportovní hale. A od září se pak činnost
rozjede naplno. „Chceme dále rozšířit
judo školku a zaměříme se více na nevýkonnostní judo,“ prozradil Jaroslav Zetek, hlavní trenér.
V poslední době se naši judisté nevraceli
ze soutěží bez úspěchů, které zvláště mladé
závodníky určitě hodně potěšily. To však
podle Jaroslava Zetka není hlavním posláním oddílu. Především jde o možnost aby
se děti a mladí mohli věnovat pravidelné
sportovní aktivitě, která je baví, a měli radost z pohybu. Proto je od jejich prvních
krůčků na tatami podporován jejich vše-
stranný rozvoj. Pro starší ročníky pak nabízejí atraktivnější formy, jako je například
grappling. Začít s judem ale mohou i dospělí, věková hranice tu není.
Dosud se judo školka scházela jen jednou týdně. Nyní by se měla rozdělit na dvě
skupiny. „V jedné budou ti, kteří si budou
jenom hrát a ve druhé budou dělat i trochu
juda,“ vysvětlil Zetek. Jak již napovídá název, do judo školy se přijímají předškoláci.
Trénovat začnou i další kategorie mládeže.
Do judo školky můžete přihlásit svoji
ratolest během září. Můžete přijít přímo
do haly na trénink a domluvit se osobně. Judo školka se schází v pondělí od
15.00 do 16.00 hod. a ve čtvrtek od
16.00 do 17.00 hodin. Další informace
získáte na webových stránkách oddílu
(www.judokadan.cz)
(r)
Taneční studio Reflex Kadaň vybízí
Od 1. 9. do 5. 9.
2014 vždy od 15.30
do 17.00 hodin se ve sportovní hale v Kadani uskuteční nábor nových členů TS
Reflex do těchto věkových kategorií:
3,5 - 5 let - školička, 5 - 7 let - přípravka, 7 - 11 let - děti, 12 - 15 let - junioři, 16 - 25 let - hlavní, 25 let a více
- oldies + zájemci o gymnastiku - děti
od 5 do 9 let. Kdo má zájem o tanec
(disco dance a disco show dance), případně gymnastiku, jste srdečně zváni
mezi nás.
Více informací najdete na www.tsreflex.blogspot.cz nebo podá vedoucí studia
R.Hříbalová - tel.: 731 894 893.
(rh)
Zlákaly ho dlouhé vzdálenosti
Cyril Hauptmann.
Foto: Josef Prášek
Vyzkoušet si atmosféru běhů na dlouhé vzdálenosti se v letních měsících
rozhodl Cyril Hauptmann. Jako první
závod ho čekala 21.června Metternichova Výzva, s délkou tratě 52 kilometrů a
1320m převýšení. Startovalo se v malebném prostředí zámku Kynžvart a trať
vedla přírodou Slavkovského lesa, přes
vrchol Dyleň.
„Do 36. kilometru jsem si držel první
pozici, ale při stoupání na vrchol Dyleň
mi začaly křeče a nakonec jsem s časem
4 hodiny 32 minut skončil na třetím
místě,“ popsal průběh závodu kadaňský
závodník. Zkušenosti z této tratě se o tři
týdny později snažil využít na Jizerskohorském ultratrailu, kde ho čekalo 66
kilometrů s převýšením téměř 2400 m.
Jak už samotný název napovídá, trať
vedla po vrcholcích Jizerských hor a organizátoři se maximálně snažili o využití stezek a horských cestiček. Předpověď
počasí na den závodu hlásila tropické
teploty. Tak se také stalo. „Nohy mě začaly bolet na pátém kilometru a stejně
mě bolely až do konce. Nemůžu spočítat, kolik jsem během závodu vypotil
litrů, ale vypil jsem 8 litrů iontového nápoje a na čtyřech občerstvovacích stanicích snědl meloun a 6 banánů. Dvakrát
jsem vybíhal sjezdovku, jednou přímo
na Tanvaldský Špičák a podruhé dva
kilometry před cílem. To byla od organizátorů chuťovka. Prostředí trasy bylo
nádherné a pestré. Dlouhé rovinky, běh
lesními pěšinami, technické seběhy podél horských potoků i výběhy do kopců.
Závodníci nebyli soupeři, ale kamarádi.
Tak to na dlouhých tratích chodí,“ konstatoval po svých zkušenostech Cyril
Hauptmann. Z 200 závodníků se umístil
na 15. místě a 8. v kategorii. „Ultratrail
je těžký závod, ale určitě nebyl mým posledním,“ ujistil na závěr.
(hau)
lo vše vyladit včetně základní sestavy
týmu. Podpora domácích fanoušků ale
bude potřeba v každém případě.
Důležitou změnou, na kterou musíme fanoušky upozornit, jsou termíny mistrovských domácích zápasů.
Budou se hrát v sobotu od 10.15 hodin.
Naopak dorost bude hrát doma v neděli
od 10.00 hodin.
Zde je los prvních kol podzimní části
krajského přeboru: sobota 23. srpna od
10.15 hodin: Tatran Kadaň-Litvínov., sobota 6. září od 10.15 hodin: Tatran Kadaň-Hrobce, sobota 13. září od 10.15 hodin: Tatran Kadaň-Proboštov, sobota 27.
září od 10.15 hodin: Tatran Kadaň-Louny.
Snímky jsou z utkání s FK Olympie
Březová, které naši fotbalisté odehráli
v sobotu 9. srpna. Soupeř v loňské sezoně
obsadil druhé místo v krajském přeboru
Karlovarského kraje a podle předvedené
hry je dobře připraven i na nový ročník
soutěže. Méně radosti měli z výsledku
domácí, kteří odešli poraženi vysoko 1:5.
Doufejme, že v mistrovských zápasech
tomu bude jinak. Fotografie ze zápasu najdete v galerii Kadaňských novin.
(r)
Výsledky a tabulky
Fotbal
Zdeňkem Isákem (SSK Kadaň) a Břetislavem Karpíškem (SSK Vysoká Pec).
V poslední disciplíně, rychlopalná pistole 2x30, zvítězil Zdeněk Isák z SSK Kadaň
před Janem Humlem (SSK Chomutov)
a Břetislavem Karpíškem z SSK Vysoká
Pec. Sponzory soutěže byly MÚ Kadaň a
ENERGO Tušimice s.r.o.
(jas)
Přípravné zápasy: Karlovy Vary-FK
Tatran Kadaň 6:1 (1:1), branka za hosty: Mařík. FK Nejdek-FK Kadaň 1:3
(0:3), branky: Cambolo 2, Štádlík. FK
Ostrov-FK Kadaň 0:1 (0:1), branka:
Lesňák. FK Tatran Kadaň–SK Slaný
1:3 (0:0), za domácí dal branku Štádlík.
Lední hokej
SK Kadaň-Stadion Litoměřice 2:3 (2:1,
0:1, 0:1), branky za domácí: Jakub Novák a Jan Müller. Další výsledky: Benátky-Kadaň 1:3, Ústí n. L.-Kadaň 2:3.
Střelectví
O víkendu 19. a 20. 7. tohoto roku se na
kadaňské střelnici konala Letní cena Kadaně ve sportovní střelbě. Závodilo se
v pěti disciplínách. V libovolné pistoli na
60 ran zvítězil Pavel Kužvart z Akademie
Praha před Pavlem Hubáčkem z SSK Bílina a Tomášem Bláhou z SSK Ústí nad
Labem. Ve sportovní pistoli 30+30 zvítězil Pavel Kužvart z Akademie Praha.
Ve druhém přípravném zápase hokejisté
SK Kadaň prohráli se Slovanem Ústí 1:3
po třetinách 0:1, 0:1 a 1:1. Branku za domácí dal Petr Jíra. Další fotografie v galerii Kadaňských novin.
Foto: (vv)
Na druhém místě skončil Pavel Skopový
z Rapidu Plzeň a třetí byl Břetislav Karpíšek z SSK Vysoká Pec.V ženách byla
v této disciplíně nejlepší Zdeňka Strnádková (Rapid Plzeň), nejlepším dorostencem byl Filip Smetana (Dukla Plzeň).
Ve standardní pistoli 3x20 zvítězil Ing.
Vladimír Kousal z SSK Chomutov před
FBC Kati Kadaň-Floor Chemnitz 7:6 (3:1,
1:3, 3:2). Také druhý přípravný zápas naši
florbalisté vyhráli, když vítěznou branku
dali 14 vteřin před koncem. „Dobrý boj,“ dodal k tomu jeden ze soupeřů. Fotografie najdete v galerii Kadaňských novin. Foto: (vv)
Sedmička „tvrďáků“ z Kadaně si počtvrté dala desetiboj
Kde se stala chyba? I když s předstihem
nahlášený termín IV. ročníku dehetského
desetiboje na sobotu 2. 8. 2014, nedokázal
hlavní rozhodčí Venca Peleška sezvat loňské
aktéry z Dehetu na atletickou dráhu. Ano,
do termínu vlezly dovolené, služební cesty, seniorské předváděčky, pionýrské tábory
atd. a na trénink a vypilování formy, aby
výkony předvedené v sobotním tropickém
počasí byly stoprocentní, nezbyl čas.
Proto hubenou kostru sobotního klání, abychom si mohli říct, že jsme ho „dali“
a neudělali mezi každoročním kláním mezeru, vytvořilo pouze sedm zoufalců toho
nejtvrdšího jádra. A jelikož závodící partička není z cukru a chtěla co nejextrémnější
podmínky, přeložil se závod až na třinác-
tou hodinu (asi 30 stupňů ve stínu),prostě
ať je to „masakr“ se vším všudy.
Ale kdo by to řekl, všichni borci se totálně kousli a předvedené výkony lítaly
na úrovně osobních rekordů dosažených,
když byli v životní formě. Tedy před pěti,
deseti, ale i třiceti lety.
Jelikož hlavní organizátor nedodal pohár pro vítěze, okamžitě po závodě svolala Jury všechny závodníky a po domluvě
jednomyslně určila jako vítěze: Davida Š,
Rudu R, Ondru P, Lukáše, Adama C, Vlčáka a Peleho V.
Velké poděkování patří cílové kameře a
jestřábímu oku, obě tyto významné funkce obstarala Kamila Štiblická, a jelikož
všichni významní sportovní fotografové
Právě se začíná a všichni mají úsměvů na rozdávání.
Foto: Kateřina Štiblická
už vyrazili do Brna na VC zdokumentovala vše na digitál Kateřina Štiblická.
Každopádně to máme letos za sebou.
Odnášíme si kromě vážných zranění duševních i fyzická, která se přirozeně projeví
až další dny. Opět mraky úžasných zážitků
jako: ty ploty prostě nedám, kdo vymyslel
tak těžkej disk, po tý čtvrtce mě prosím odneste na oštěp, už nemůžu, zahažte mě do
toho písku, ale až po třetím pokusu…atd.
zbytek se probírá asi tak 3 měsíce v nějaké
z místních zahrádek a o tom to je. Díky
všem a dnes vím, že se všichni opět těší…
teď už na jubilejní 5.ročník.
Pele
To je úleva…konec 1500stovky a tím pádem celého desetiboje pro rok 2014.
Čtrnáctideník pro občany Kadaňska
Vydavatel: Město Kadaň, Mírové náměstí 1, Kadaň. IČO: 00261912. Registrační číslo titulu: MK ČR E 12006. Vychází jednou za čtrnáct dní. Odpovědný redaktor: Václav Vlasák, Jazyk. úprava: Zita Peineltová. Sídlo redakce: Městský úřad Kadaň, ul. Jana Švermy 7, přízemí. Telefon: ústředna 474 319 500, redakce 474 319 678 nebo 602 269 784. Soukromou i podnikatelskou inzerci a příspěvky přijímá Turistické informační centrum v ulici Jana Švermy 7. Sazba
a grafika: vlastní. Tiskne: Tiskárna AKORD Chomutov s. r. o. Distribuce: vlastní. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Zveřejněné příspěvky nemusejí být shodné s názorem redakce. Za obsahovou správnost příspěvků
a inzerátů ručí autoři.
Download

Nabízejí více... - Kadaňské noviny