Pracovní listy
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Pracovní listy
Yoshiritsu Co., Ltd.
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Yoshiritsu Co., Ltd.
PRACOVNÍ LISTY
Inspirace
a témata pro MŠ
každý den si
můžeš cvaknout...
Spojování
Rozebírání
Když spojujete dva dílky k sobě,
„cvaknutím“ se přesvědčíte, že jsou
pevně spojeny.
Pokud chcete rozebrat dva dílky, držte
je oběma rukama a „cvaknutím“ je od
sebe oddělte, tak jak je to vyobrazeno.
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
1 / 32
www.jinehracky.cz
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
2 / 32
www.jinehracky.cz
Pracovní listy
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Pracovní listy
Yoshiritsu Co., Ltd.
Obsah – názvy témat
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Yoshiritsu Co., Ltd.
Červen – Kudy běží voda
Hrajeme si pro radost
ƒ
Svátek dětí
ƒ
Zvířata v ZOO
ƒ
Voda
Kvetoucí příroda
ƒ
Letní květiny
ƒ
Poznáváme hmyz
Leden – Zima kolem nás
Půjdu k zápisu
ƒ
Čím budu?
ƒ
Co už umím?
Co nám přináší sníh?
ƒ
Zimní hry a sporty
ƒ
Sníh, led, mráz
Červenec – Hřej sluníčko, hřej
Únor – Za okny je zima
Pohádkové postavy
ƒ
Jdeme z pohádky do pohádky
ƒ
Masopustní karneval
Přezimování přírody
ƒ
Zvířátka a ptáci v zimě
ƒ
Moje tělo a zdraví
Srpen – Prázdniny
Září – Hola, děti hola, školka na nás volá
Já a moje mateřská škola
ƒ
Mám kamarády?
ƒ
Kniha studnice moudrosti
Sklizeň plodů podzimu
ƒ
Ovoce a zelenina
ƒ
Strom na podzim
Březen – Zaťukalo jaro
Jaro letí
ƒ
Příchod jara
ƒ
Pokojové květiny
ƒ
Přílet ptáků
Svátky jara
ƒ
Velikonoční svátky
ƒ
Květiny na jaře
Říjen – Co nám přináší podzim
Hrajeme si s přírodninami
ƒ
V lese
ƒ
Barevné listí
Počasí na podzim
ƒ
Odlet ptáků
ƒ
Pouštění papírových draků
Duben – Jaro už je tu
Naše planeta Země
ƒ
Ekologie Země
ƒ
Bezpečnost na silnici
Dům pro zvířátka
ƒ
Domácí zvířata a jejich mláďata
Listopad – Barevný podzim
Příprava přírody na přicházející zimu
ƒ
Volně žijící zvířata
ƒ
Rok v životě stromu
Z čeho je uděláno?
ƒ
Materiály
ƒ
Suroviny
Přijde k nám Mikuláš
Květen – Máme se rádi
Tady jsem doma
ƒ
Maminčin svátek
ƒ
Poznáváme místo, kde žijeme
Jaro v trávě
ƒ
Sázíme sazenice
ƒ
Strom splněných přání
Prosinec – Přijela k nám paní zima
Moje tělo, ochrana zdraví v zimě
Co děláme celý den a celý rok
ƒ Časové údaje
Těšíme se na Vánoce
ƒ Moje rodina
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
jemná motorika, tvořivost
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
3 / 32
www.jinehracky.cz
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
4 / 32
www.jinehracky.cz
Pracovní listy
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Yoshiritsu Co., Ltd.
čím budu
co už umím?
bagrista
používat nůžky
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
Pracovní listy
Yoshiritsu Co., Ltd.
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
5 / 32
www.jinehracky.cz
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
6 / 32
www.jinehracky.cz
Pracovní listy
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Pracovní listy
Yoshiritsu Co., Ltd.
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Yoshiritsu Co., Ltd.
sníh, led, mráz
z pohádky do pohádky
sněhová vločka
klaunovy brýle
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
7 / 32
www.jinehracky.cz
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
8 / 32
www.jinehracky.cz
Pracovní listy
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Yoshiritsu Co., Ltd.
karneval
příchod jara
maska
motýlek a tulipán
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
Pracovní listy
Yoshiritsu Co., Ltd.
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
9 / 32
www.jinehracky.cz
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
10 / 32
www.jinehracky.cz
Pracovní listy
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Pracovní listy
Yoshiritsu Co., Ltd.
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Yoshiritsu Co., Ltd.
pokojové květiny
přílet ptáků
truhlík
ptáček
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
11 / 32
www.jinehracky.cz
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
12 / 32
www.jinehracky.cz
Pracovní listy
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Pracovní listy
Yoshiritsu Co., Ltd.
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Yoshiritsu Co., Ltd.
velikonoční svátky
květiny na jaře
vajíčka
květina
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
13 / 32
www.jinehracky.cz
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
14 / 32
www.jinehracky.cz
Pracovní listy
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Pracovní listy
Yoshiritsu Co., Ltd.
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Yoshiritsu Co., Ltd.
ekologie země
bezpečnost na silnici
panda
auto
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
15 / 32
www.jinehracky.cz
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
16 / 32
www.jinehracky.cz
Pracovní listy
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Pracovní listy
Yoshiritsu Co., Ltd.
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Yoshiritsu Co., Ltd.
domácí zvířata
tady jsem doma
kočka
domeček
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
17 / 32
www.jinehracky.cz
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
18 / 32
www.jinehracky.cz
Pracovní listy
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Pracovní listy
Yoshiritsu Co., Ltd.
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Yoshiritsu Co., Ltd.
maminčin svátek
sázíme sazenice
růže
záhonek, konev
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
19 / 32
www.jinehracky.cz
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
20 / 32
www.jinehracky.cz
Pracovní listy
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Pracovní listy
Yoshiritsu Co., Ltd.
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Yoshiritsu Co., Ltd.
strom splněných přání
svátek dětí
strom
kolotoč pro děti
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
21 / 32
www.jinehracky.cz
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
22 / 32
www.jinehracky.cz
Pracovní listy
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Pracovní listy
Yoshiritsu Co., Ltd.
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
zvířata v zoo
voda
lev
žába
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
23 / 32
www.jinehracky.cz
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
Yoshiritsu Co., Ltd.
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
24 / 32
www.jinehracky.cz
Pracovní listy
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Pracovní listy
Yoshiritsu Co., Ltd.
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Yoshiritsu Co., Ltd.
letní květiny
poznáváme hmyz
slunečnice
beruška
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
25 / 32
www.jinehracky.cz
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
26 / 32
www.jinehracky.cz
Pracovní listy
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Pracovní listy
Yoshiritsu Co., Ltd.
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Yoshiritsu Co., Ltd.
prázdniny
ovoce a zelenina
indiánský totem
jablíčko
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
27 / 32
www.jinehracky.cz
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
28 / 32
www.jinehracky.cz
Pracovní listy
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Pracovní listy
Yoshiritsu Co., Ltd.
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Yoshiritsu Co., Ltd.
odlet ptáků
pouštění draků
ptáček
drak
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
29 / 32
www.jinehracky.cz
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
30 / 32
www.jinehracky.cz
Pracovní listy
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Pracovní listy
Yoshiritsu Co., Ltd.
jemná motorika, tvořivost
Zásobník námětů
Stavebnice LaQ
Yoshiritsu Co., Ltd.
volně žijící zvířata
těšíme se na vánoce
sova
vánoční stromeček
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
31 / 32
www.jinehracky.cz
materiály pro školky
rozvoj a výchova dětí
www.predskolaci.cz
pro chytré hlavičky
a tvořivé ručičky
32 / 32
www.jinehracky.cz
Download

Pracovni listy LaQ