Název projektu:
Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970
Identifikátor materiálu
Název klíčové aktivity
I/2-5/23
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji
čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast
Vzdělávací předmět / obor
Tematický okruh
Název materiálu
Typ interakce
Autor
Jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk
Jazyková výchova
Křemílek a Vochomůrka
Aktivita
Mgr. Švédová Miluše
Čeština
Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří.
Název materiálu
Křemílek a Vochomůrka
Typ interakce
Aktivita
Anotace
Materiál obsahuje úryvek z čítanky pro 2. ročník „Jak Křemílek a Vochomůrka
zasadili semínko“ a pracovní list zaměřený na správné, plynulé čtení a porozumění
textu.
Žáci si přečtou text dvakrát nahlas a jednou potichu. V pracovním listě odpovídají
na otázky a vybírají správnou odpověď. V textu hledají slova, která chybí
v neúplných větách a doplňují je. Podle návodu vymalují obrázek. Pracují dle
pokynů vyučujícího. Následuje samostatná práce žáků.
Součástí je řešení pro učitele.
Očekávaný výstup
Speciální vzdělávací potřeby
Klíčová slova
Druh učebního materiálu
Stupeň základního vzdělávání
Cílová skupina
Typická věková kategorie/ročník
Vytvořeno dne
03. 02. 2012
Ověřeno dne
06. 02. 2012
Žák tvoří a vyjadřuje se v jednoduchých smysluplných větách.
Žák čte plynule jednoduché texty s porozuměním.
Žák přepisuje správně jednoduchý text.
Žák spojuje text s ilustrací.
Žádné
Křemílek, Vochomůrka
MS Word 2007
První stupeň
Žák
7 – 9 let / 2.
Kým
Mgr. M. Švédová
Třída
II. B
Zveřejněno dne
29. 2. 2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Miluše Švédová.
Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří.
Stránka 2 z 8
Přečtěte si pozorně následující text.
Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko
Václav Čtvrtek
Křemílek a Vochomůrka stáli celí zamyšlení na zahrádce za
pařezovým domkem. Sluníčko se na to chvíli dívalo. Potom zaťukalo
zlatým prstem Křemílkovi na rameno: „Copak je?“
- „Ale chtěli jsme, aby nám na zahrádce vyrostla kytka, a nemáme
semínko,“ řekl na to Křemílek.
Sluníčko ukázalo prstem: „Tamhle jedno leží.“ A leželo tam
semínko a tvářilo se jako děťátko, když spí.
- „Radši se ho, Křemílku, zeptej, co je zač. Abysme si tu kdovíco
nezasadili,“ povídá Vochomůrka. – Křemílek se opatrně semínka zeptal:
„Copak jsi zač?“
- „Verbascum,“ špitlo semínko.
A tak Křemílek s Vochomůrkou z toho nezmoudřeli, protože
semínko mluvilo po latinsku.
Vochomůrka se roztočil na kramfleku a Křemílek zasadil do důlku
semínko. Navrch přiklopil svou čepičku, aby se semínku líp klíčilo.
Zalívali semínko a zpívali mu písničku:
Vstávej, semínko, holala, a bude z tebe fiala…
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Miluše Švédová.
Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří.
Stránka 3 z 8
PRACOVNÍ LIST
1. Přečtěte si otázky, vyberte správnou odpověď a podtrhněte ji čarou.
a) Co chtěli Křemílek a Vochomůrka, aby jim vyrostlo na zahrádce?
jabloň
smrk
kytka
rajče
b) Jakým jazykem se semínko představilo?
po německu
po latinsku
po česku
po anglicku
c) Čím přiklopil Křemílek semínko?
Vochomůrkovou čepičkou
svou čepičkou
hlínou
trávou
2. Najděte věty v textu a doplňte chybějící slova.
Křemílek a Vochomůrka stáli celí zamyšlení na zahrádce za
__________________ domkem.
Potom zaťukalo zlatým prstem ____________________ na rameno.
Vochomůrka se roztočil na ______________________ a Křemílek
zasadil do __________________ semínko.
3. Najděte v textu písničku, kterou zpívali semínku a napište ji na linky.
______________________________________________________
______________________________________________________
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Miluše Švédová.
Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří.
Stránka 4 z 8
4. Vymalujte obrázek podle návodu.
a) Pařezovou chaloupku vymalujte hnědě.
b) Vlevo domalujte červený komín.
c) Do okna domalujte kulatého Vochomůrku.
d) Do dveří domalujte Křemílka.
Mgr. Miluše Švédová
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Miluše Švédová.
Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří.
Stránka 5 z 8
ŘEŠENÍ
1. Přečtěte si otázky, vyberte správnou odpověď a podtrhněte ji čarou.
d) Co chtěli Křemílek a Vochomůrka, aby jim vyrostlo na zahrádce?
jabloň
smrk
kytka
rajče
e) Jakým jazykem se semínko představilo?
po německu
po latinsku
po česku
po anglicku
f) Čím přiklopil Křemílek semínko?
Vochomůrkovou čepičkou
svou čepičkou
hlínou
trávou
2. Najděte věty v textu a doplňte chybějící slova.
Křemílek a Vochomůrka stáli celí zamyšlení na zahrádce za
pařezovým domkem.
Potom zaťukalo zlatým prstem Křemílkovi na rameno.
Vochomůrka se roztočil na kramfleku a Křemílek zasadil do důlku
semínko.
3. Najděte v textu písničku, kterou zpívali semínku a napište ji na linky.
Vstávej, semínko, holala, a bude z tebe fiala…
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Miluše Švédová.
Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří.
Stránka 6 z 8
4. Vymalujte obrázek podle návodu.
a) Pařezovou chaloupku vymalujte hnědě.
b) Vlevo domalujte červený komín.
c) Do okna domalujte kulatého Vochomůrku.
d) Do dveří domalujte Křemílka.
Mgr. Miluše Švédová
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Miluše Švédová.
Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří.
Stránka 7 z 8
Materiály a odkazy:
HORÁKOVÁ, MGR., Zdenka; JANÁČKOVÁ, MGR., Zita; PROCHÁZKOVÁ, MGR., Eva. Čítanka: pro 2. ročník. První vydání.
Brno: Nakladatelství Nová škola, s.r.o., 2002. 167 s. ISBN 80-7289-043-3
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Miluše Švédová.
Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří.
Stránka 8 z 8
Download

Křemílek a Vochomůrka