Ipsos pro Czech Tourism
Domácí cestovní ruch
Fórum cestovního ruchu
Říjen 2014
Nobody’s Unpredictable
Ipsos pro CzT
Zahraniční turisté
Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů z ostatních trhů (2014), Image ČR (2014)
- Vnímání ČR, znalost
- Profily cestujících ze zahraničí
- Proč k nám přijíždějí, hlavní motivátory
- Zdroje informací
Domácí turisté
Domácí cestovní ruch
- Trendy v domácím cestovním ruchu, jak se proměňuje za posledních 5 let
- jak se mění důvody návštěvnosti jednotlivých regionů, za jakými aktivitami do regionu
návštěvníci cestují, jak se mění charakteristika návštěvnosti (kolik turisté v místě pobytu utratí,
jak se mění způsob přenocování, s kým do regionů cestují, atd.), jak se mění využívání zdrojů
informací
Jihočeský region
- Specifika JČ, jak se mění struktura návštěvnosti a dalších ukazatelů oproti celé ČR
- Silné a slabé stránky JČ, motivátory návštěvnosti, spokojenost s nabídkou pro turisty
- Zajímavosti o regionu: asociace s regionem, jaké postavy si s JČ turisté spojují, jakou znalost a
motivaci má v JČ např. značka Czech Specials, zájem o členství ve Věrnostním klubu, atp.
Domácí turisté
Základní charakteristiky pobytu
Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR?
Kategorie
Způsob
dopravy
S kým cestují
Odkud
přijíždějí
Ubytování
Stravování
v místě pobytu
Podíl návštěvníků
Rozdíly v regionech
 Většina automobilem (74 %)
 Vlakem (11 %)
 Linkovým autobusem (6 %)
 Auto častěji: Šumava, Vysočina
 Vlak častěji: Praha, Střední Morava a Jeseníky
 Linkový autobus častěji: Praha, Český ráj
 Většina s partnery/přáteli (78 %)
 S malými dětmi (22 %) ↘, se staršími
dětmi (20 %) ↘
 Sami častěji: Západočeské lázně, Severní Morava a Slezsko
 S dětmi nejčastěji: Český ráj, Královéhradecko, Východní Čechy
 Spíše z delších vzdáleností (od léta
2012 mírné zkrácení):
 10 - 20 km (15 %) ↗
 21 – 50 km (24 %)
 51 – 100 km (21 %) ↘
 Nad 100 km (39 %) ↘
 Nejkratší vzdálenost: Severní Morava a Slezsko, Střední Čechy,
Východní Morava
 Nejdelší vzdálenost: Šumava, Jižní Čechy
 Střední Čechy, Šumava, Severozápadní Čechy, Královéhradecko,
Východní Čechy – úbytek návštěvníků z více než 100 km
 Nejvíce bez ubytování (53 %) ↗
 Penziony a hotely (21 %) ↘
 U známých, chata, chalupa (12 %)
 Penziony častěji: Jižní Čechy, Šumava, Krkonoše a Podkrkonoší
 Hotely *** a více častěji: Západočeské lázně, Šumava
 U známých/na chatě častěji: Plzeňsko a Český les
 Téměř vždy v restauracích (32 %) ↘
 Občas v restauracích (55 %) ↗
 Nejméně se stravují v restauracích: Severní Morava a Slezsko,
Střední Morava a Jeseníky
 Nejfrekventovaněji: Vysočina, Západočeské lázně
Trendy v hodnocení DCR
Celková spokojenost s místem výletu/pobytu se zvyšuje (již 65 % velmi
spokojených) a více turistů než dříve se plánuje do navštíveného regionu brzy
vrátit.
 Postupně ubývá spontánních výhrad návštěvníků k vybavenosti a infrastruktuře regionů,
hlavně co se týče parkování a stavu komunikací. Celkově dochází k pozitivnímu vývoji
v hodnocení hůře vnímané oblasti dopravní infrastruktury.
Charakter domácího cestovního ruchu se mírně proměňuje – stále častějším
důvodem výletu je relaxace (rekreace, pobyt v přírodě, odpočinek, procházky
apod.), zatímco klesá atraktivita poznávací turistiky.
Oproti loňskému létu se více či méně snížilo využívání všech informačních
zdrojů, u některých z nich jde již o dlouhodobější trend.
 Může souviset s opakovanými návštěvami, kterých od loňska přibylo (návštěvníci již
vychází ze svých osobních zkušeností). Přesto je důležité přinášet aktuální informace
o místních akcích a novinkách v regionech (potenciál pro věrnostní kluby.
Od loňska došlo ke zkrácení dojezdové vzdálenosti.
 Konkrétně do regionů Střední Čechy, Šumava, Severozápadní Čechy, Královéhradecko,
Východní Čechy jezdí méně návštěvníků ze vzdálenosti nad 100 km.
Srovnání regionů – CELKOVÉ HODNOCENÍ, SLUŽBY
SLUŽBY
SILNÉ REGIONY
Ubytovací služby
Plzeňsko a Český les, Šumava, Královéhradecko
Úroveň veřejného stravování
Plzeňsko a Český les, Šumava, Českolipsko a Jizerské hory
Služby pro cykloturisty
Plzeňsko a Český les, Šumava, Českolipsko a Jizerské hory
VYBAVENOST
SILNÉ REGIONY
Příležitosti pro zábavu
a společenské vyžití
Plzeňsko a Český les, Šumava
Vybavenost regionu atrakcemi
pro děti
Plzeňsko a Český les, Šumava, Východní Čechy
PÉČE O REGION
SILNÉ REGIONY
Poskytování informací
o regionu
Šumava, Plzeňsko a Český les, Českolipsko a Jizerské hory
Péče o památky a turistické
atraktivity
Plzeňsko a Český les
Péče o životní prostředí
Českolipsko a Jizerské hory
Zásah reklamou (všechny typy)
Na úrovni celé ČR se zásah reklamy od loňska mírně snížil (46 % → 44 %)
nízký zásah
vysoký zásah
O jaký typ reklamy šlo?
Královéhradecko
Západočeské lázně
Plzeňsko a Český les
Západočeské lázně
Plzeňsko a Český les
v%
Hlavní využívané zdroje informací
• Internet = 44%
• Příbuzní a známí = 25
Detail internet
Nejdůležitější informační zdroj
Pro 35 % hlavní info. zdroj
44 % jej využívá
Turistické
informační
portály
Bannery
Facebook,
sociální sítě
Vyhledávače
Internet: ostatní
v%
1.
České památky UNESCO – znalost a návštěvnost
Pořad Národní klenoty na ČT 1 zaznamenala necelá třetina účastníků domácího cestovního
ruchu. K návštěvě některé z památek UNESCO inspiroval pořad zhruba 2/3 návštěvníků.
Zaznamenal/a jste na ČT1 pořad „Národní klenoty“ o památkách
UNESCO?
Ano
Inspiroval Vás tento pořad k návštěvě některé z památek UNESCO?
Rozhodně ano
Ne
Spíše ano
7
Spíše ne
20
31
31
69
42
Rozhodně ne
České památky UNESCO – znalost a návštěvnost
Nejčastěji si lidé vybavovali Prahu a Český Krumlov, tato místa byla také nejnavštěvovanější
Navštívil/a jste v posledních pěti letech některou českou památku
UNESCO, tj. tato památka byla převažujícím důvodem Vaší návštěvy?
Dokázal/a byste vyjmenovat tři z našich UNESCO památek?
0
20
Brno - Vila Tugendhat
60
80
0
100
Brno - Vila Tugendhat
12
Český Krumlov
Holašovice
40
Holašovice
6
Kroměříž
12
40
8
Český Krumlov
29
Kroměříž
20
22
5
11
Kutná Hora
16
Kutná Hora
14
Lednicko-valtický areál
17
Lednicko-valtický areál
15
Litomyšl
Litomyšl
11
Olomouc
Olomouc
13
Praha
39
Telč
17
10
12
Praha
37
Telč
16
Třebíč
8
Třebíč
8
Žďár nad Sázavou
7
Žďár nad Sázavou
8
Jiná odpověď
9
Jiná odpověď
9
Nedokážu vyjmenovat
18
Žádnou UNESCO památku
24
60
80
100
Zájem o členství ve věrnostním klubu
Koncept věrnostního klubu DCR
46 %
Zvažovaný věrnostní klub pro domácí turisty
navštěvující místa v ČR:
domácích turistů
by se registrovalo
• Bezplatná registrace a členství
• Výhody v podobě dárků
či služeb zdarma a speciálních
zážitků/služeb dostupných pouze členům
klubu → člen si výhodu vybere a uplatní
přímo u poskytovatele v regionu
• (Měsíční) newslettery dle nastavených
preferencí
Častěji jsou to:
•
•
•
•
Návštěvníci ve věku 26 – 49 let, ženy, s vyšším
vzděláním (VŠ, VOŠ)
Přijíždějící spíše z delších vzdáleností, autem,
na vícedenní pobyt (3 – 7 nocí)
Velmi spokojení návštěvníci, kteří ale
nepreferují výhradně jeden/několik regionů
Ti, kteří využívají restaurace téměř vždy a utratí
denně více (nad 1 000 Kč)
Méně často jsou to:
•
•
•
•
Návštěvníci ve věku 60 a více let
Ti, kteří tráví výlet/pobyt sami
Obyvatelé Prahy
Ti, kteří region navštěvují opakovaně
Atraktivita jednotlivých výhod
Atraktivita výhod
v%
Atraktivita newsletterů a frekvence
Motivace k návštěvě nových lokalit
46 %
domácích turistů
by se registrovalo…
…motivovalo by je to k návštěvě
nových lokalit v ČR?
Zájem o zvyky a tradice
59 %
má zájem poznat zvyky
a tradice navštíveného regionu
24 % rozhodně ano
35 % spíše ano
Největší zájem:
Českolipsko a Jizerské hory
Český ráj
Severní Morava a Slezsko
Nejmenší zájem:
Východní Morava
Střední Morava a Jeseníky
Šumava
v%
Co by chtěli poznat
Šumava
Plzeňsko a
Český les,
Šumava
Šumava
V Morava,
J Morava
Vysočina,
V Morava
Jaký typ postav si návštěvníci
s regiony spojují?
ŠUMAVA
Jižní Čechy
→ Schwarzenbergové
Jihočeský kraj
Trendy DCR v Jihočeském kraji
Nejsilnější lokality:
• Slavonice, České Budějovice,
Český Krumlov, Hluboká nad
Vltavou a Strakonice
Častěji ze vzdálenosti nad 100 km (54 % → 68 %)
 Přibývá návštěvníků, kteří přijíždějí autem (72 % → 83 %)
 V posledních dvou letech návštěvníci častěji zůstávají na 3 až 7 nocí (32 % → 43 %)
 Častěji volí ubytování v penzionech (16 % → 24 %)
Častěji přijíždějí za relaxací (23 % → 29 %) a za turistikou (18 % → 23 %), naopak ubývá
návštěvníků, kteří přijíždějí za zábavou (7 % → 3 %)
 Cykloturistika je lákavější (26 % → 41 %)
 Méně návštěvy kulturních akcí (16 % → 6 %) a společenský život a zábava (17 % → 6 %)
Více návštěvníků na základě předcházející dobré zkušenosti (35 % → 57 %)
Naopak méně reportáže (6 % → 2 %) a reklama (5 % → 1 %)
Využívání informačních zdrojů se postupně snižuje
 TIC (28 % → 10 %), turistické informační portály (20 % → 2 %), informace od personálu (13 % → 3%)
nebo informace od příbuzných a známých (39 % → 12 %)
 Nejdůležitější jsou informace na internetu, a to hlavně na vyhledávačích (20 % → 45 %)
Za poslední rok vzrostl počet návštěvníků, kteří před svým příjezdem nezaznamenaly žádný typ
reklamy na region (48 % → 71 %)
Méně návštěvníků má výhrady k vybavenosti a dopravní infrastruktuře (45 % → 23 %),
ke kulturnímu, společenskému a sportovnímu vyžití (15 % → 8 %)
18
Potenciál nabídky služeb
Církevní turistika
programy pro seniory
Zajímala by Vás nabídka služeb a programů spojených s
církevní turistikou – návštěva kostelů, chrámů, poutních míst ?
Zajímala by Vás nabídka služeb a programů
určených speciálně pro seniory?
19
Návštěva Zemské výstavy
O Zemské výstavě slyšelo 11 % návštěvníků, z nichž návštěvu plánovala necelá polovina. Nejčastěji se chystali výstavu
navštívit v Českém Krumlově.
Víte, že letos probíhá na jihu Čech Zemská výstava?
v%
Jižní Čechy
n=
2250
243
Plánujete návštěvu Zemské výstavy v některém/ých z jihočeských měst, kde probíhá?
Doporučení – Jižní Čechy
 Posílit propagaci regionu, a to jednak na internetu, kde lidé získávají nejvíce
informací, ale také v médiích, která mohou oslovit širší spektrum potenciálních
návštěvníků.
 Dále zvyšovat úroveň restauračních zařízení a ubytovacích služeb, které motivují
návštěvníky i nadále jezdit do regionu na vícedenní pobyty.
 Vytvářet zázemí pro relaxaci a volnočasové vyžití, které do regionu návštěvníky
stále více láká, propojovat jednotlivé aktivity
 Udržovat kvalitní a dobře značené turistické a cyklistické stezky, vylepšovat podmínky
pro koupání a vodní sporty v letní sezóně i s ohledem na nepříznivé počasí, zvyšovat
nabídku zážitků jako je např.wellness
 Zpřístupňovat v regionu tradice a zvyky hravou formou, ideálně budovat „značku“, pod
kterou bude více aktivit, jako je např. Zemská výstava, spojit je s
osobností/událostí/historií, kterou si návštěvníci s regionem spojují
 Dlouhodobě usilovat o péči o místní památky a turisty oblíbené atraktivity, udržovat
čisté prostředí.
 Investovat do dopravní
hromadnou dopravou.
infrastruktury
a
zlepšovat
dostupnost
regionu
21
Jihomoravský kraj
22
Trendy DCR v Jihomoravském kraji
Nejsilnější lokality:
• Pálava, Mikulov, Brno,
Valtice, Vranovská
přehrada
Častěji jednodenní výlety (52 % → 62 %), méně delších, mezi 3-7 dny ( 33 % →19 %).
Klesá podíl prvonávštěvníků (29 % → 16 %), naopak stoupá těch, kteří navštívil region třikrát
nebo vícekrát (38 % → 51 %).
 Častěji přijíždějí ze vzdálenosti 10-20 km (8 % → 20 %), méně často ze vzdálenosti nad 100 km (52 %
→ 36 %).
Zájem o návštěvy regionu kvůli poznání klesá (44 % → 28 %),
naopak o relaxaci se zájem zvýšil (23 % → 31 %), stejně jako o zábavu (4 % → 14 %).


poklesl také zájem o péči o kondici (9 % → 2 %) a církevní turistiku (6 % → 2 %).
Narostl naopak o společenský život (9 % →19 %) a návštěvy kulturních akcí (7 % → 16 %).
Snižuje se zájem o informace o regionu / lokalitě
 Méně navštěvují TIC (21 % → 2 %) a využívají propagační materiály (19 % → 3 %), klesá zájem o tisk
(9 % → 3 %), TV (13 % →1 %) i knižní průvodce (17 % →1 %).
23
Aktivity spojované s regionem
Dvě třetiny návštěvníků mají Jižní Moravu spojenou s vinařskou turistikou. Nejméně návštěvníků si ji spojuje s putováním po
vodní cestě Baťův kanál.
Jaký typ či tipy turistických aktivit si s regionem Jižní Morava spojujete?
0
20
40
Vinařská turistika
40
Poznávací turistika (historické stavby a zahrady)
31
Pěší turistika
29
Poznávání zvyků a tradic (folklór, tradice, gastronomie)
20
Putování po vodní cestě Baťův kanál
15
Jiný
v%
Jižní Morava
n=
2404
80
65
Cykloturistika
Nevím, nedokážu říci
60
7
4
Portál www.jizni-morava.cz
Jedna pětina navštívila turistický portál www.jizni-morava.cz.
Podle většiny je portál uživatelsky přívětivý. Více jak
polovina návštěvníků na něm hledala tipy na výlet.
Navštívil/a jste již v minulosti turistický webový portál www.jizni-morava.cz?
Návštěva portálu v minulosti
100
Typ hledaných informací
Ano
20
24
80
Uveďte prosím, jaký typ informací jste na portálu www.jizni-morava.cz hledal/a.
0
20
40
Tipy na výlety
60
40
80
76
Ne
20
55
Kalendář akcí
34
0
Je podle Vašeho názoru portál www.jizni-morava.cz uživatelsky přívětivý?
Uživatelská přívětivost portálu
Informace o památkách
24
Možnosti ubytování
21
Top2box (ano)
87
100
Rozhodně ano
80
45
Spíše ne
42
Rozhodně ne
4
0
9
Nevím, nedokážu říci
20
0
v%
Jižní Morava
n=
2404
9
Spíše ano
60
40
Možnosti stravování
481
Balíčky služeb
Jiné
60
7
10
80
Doporučení – Jižní Morava
 Dále zlepšovat kvalitu poskytovaných informací
na internetu, informace zde pravidelně aktualizovat.
pro
návštěvníky,
hlavně
 Udržovat stávající rozsah a dostupnost restaurací, více se však zaměřit
na zlepšování jejich úrovně, zprostředkovat regionální gastronomii.
 Rozšířit a zatraktivnit nabídku možností pro trávení výletu nebo dovolené,
aby zde návštěvnici chtěli zůstat více dní:
•
hlavně návštěvníkům, kteří se do regionu opakovaně vracejí, nabízet nové aktivity a
možnosti, které zde mohou podniknout,
•
zaměřit se na rozvoj kulturních a společenských akcí a udržovat dosavadní
na vysoké úrovni, nabízet široké spektrum akcí pro všechny skupiny návštěvníků,
propagovat je v samotném regionu i mimo něj,
•
zlepšovat podmínky pro sportovní a turistické aktivity –
a kvalitu turistických tras a možnosti pro venkovní i vnitřní koupání,
•
udržet si nabídku služeb a možností pro své loajální návštěvníky, podporovat je, aby aktivně
doporučovali regionu přátelům a známým.
vylepšovat
značení
 Propagovat region u potencionálních návštěvníků jako místo s přátelskou
atmosférou i širokými možnostmi vyžití. Využívat především reklamu na internetu
a reklamu venkovní.
 Zaměřit se na vylepšení dopravní infrastruktury celého regionu.
26
DĚKUJI ZA POZORNOST !
Michal Straka, Ipsos
Mí[email protected]
731 534 206
Download

Domácí cestovní ruch v regionech ČR