Download

Výběr náhodného prvku z rovnoměrného rozdělení na konečné