Kdo ukázal největší
talent?
Č TRNÁC TIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ
Příští KN
Uzávěrka příspěvků a inzerátů
je ve středu 14. ledna
22. ledna
... 9. strana
Pozvánka
Kam za kulturou
... 3. strana
Ročník XXV. č. 1 8. ledna 2015
5 Kč,–
Kadaňské noviny a firma BRENO - koberce, PVC, připravily pro naše čtenáře soutěž „Jak znám svoji Kadaň“. Soutěžní kupon
s otázkou a pokyny najdete uvnitř listu.
Ve hře jsou slevové poukázky a věcná cena.
V případě více správných odpovědí rozhodne los. Tak hodně štěstí do dalšího kola přeje
redakce. A zde jsou výherci minulého kola:
Helena Mokrášová, Helena Izdebská a Marie
Pulcová. Ceny si výherci mohou vyzvednout
v Turistickém informačním centru Kadaň. (r)
Za odpad méně
Zastupitelstvo města v prosinci
schválilo snížení poplatku za svoz
a ukládání odpadu. S platností od
1. 1. 2015 tak roční poplatek klesl z
420 na 360 Kč, v případě pololetní
platby z 210 na 180 Kč.
Platinovou svatbu, která znamená 70 let manželského soužití oslavili 20. prosince Stanislav Diepold a Marie rozená Soukupová. Svoje
první „Ano“ si řekli 23. 12. 1944 v obřadní síni v Novém Strašecí. Nyní si svůj manželský slib zopakovali v domácím prostředí před místostarostou města Janem Losenickým, kterého doprovázela matrikářka Zuzana Voltrová. Oba jim také k jejich výročí popřáli a mimo
jiné předali i dort ve tvaru srdce. Jan Losenický vedl při obřadu velice pěknou řeč, ze kterou sklidil od zástupců rodiny uznání. A oba
oslavenci byli dojati. Zaznělo také přání, aby se společně dožili po pěti letech i korunovační svatby (75 let).
Foto: (vv)
Zimní rekreační doprava zlevnila
Jak se zdá, zima se přeci jen umoudřila, aby měli příznivci zimních sportů
důvod vyrazit do hor. Při své cestě mohou opět využít zimní rekreační dopravu, kterou organizuje Kadaň společně
s Kláštercem nad Ohří. Autobus jede
v sobotu a neděli. Vyjíždí v 8.15 hodin
z Chomutovské ulice, dále staví na autobusovém nádraží a v Jungmannově ulici.
Trasa pokračuje přes Klášterec, Měděnec, Kovářskou, Loučnou až do Boží-
...zpráv
aktualit
fotografií
Soutěž o ceny
Opět máme
spoj do Prahy
Od 4. ledna má Kadaň opět přímý spoj
do Prahy, který občanům města chyběl víc
jak půl roku. Působilo to potíže především
lidem dojíždějícím do školy nebo za prací.
Nutnost využívat při cestování přestupy
jim přinášelo nepříjemné komplikace.
Město hledalo cestu, jak tento problém
vyřešit. Prostřednictvím odboru dopravy
oslovilo několik dopravců, včetně jednoho velkého. O linku, která není dotována
krajem a je provozována jen na komerční
bázi, projevil nakonec zájem dopravce
z Jirkova, firma Logistic Euro Bus.
Autobus jezdí do Prahy Zličína každý den od pondělí do neděle.
Vyjíždí již z Perštejna se zastávkou
v Klášterci nad Ohří. Z autobusového
nádraží v Kadani odjíždí ve všední
den v 6.20 hodin. Autobus jede přes
Podbořany a do Prahy Zličína přijíždí v 8.41 hod. Zpět se autobus vrací
v 14.15 hodin a na autobusové nádraží do Kadaně přijíždí v 16.55 hodin.
V sobotu a v neděli pojede autobus
do Prahy až odpoledne a vrátí se večer. Jízdní řád najdete v tomto vydání na 8. straně..
(r)
ww
w.k
ada
nsk
eno
vin
y.c
z
Nabízejí
více...
ho Daru, kam přijede v 9.45 hod. Zpět
autobus odjíždí z Božího Daru v 16.00
hodin s příjezdem na poslední zastávku
do Kadaně v 17.30 hodin.
A ještě jedna dobrá zpráva. Jízdné
oproti loňskému roku nezdražilo, ale
naopak zlevnilo z 50 na 30 korun. Jak je
to možné? Dopravu totiž zajišťuje nový
dopravce, který nabídl lepší cenu než ten
minulý. Jízdní řád najdou zájemci v tomto vydání na 8. straně.
(r)
Firmy, které budou chtít větší zakázku,
budou muset zaměstnat absolventy
Podmínka, kterou od letošního roku
musí splnit firmy, které se přihlásí do výběrového řízení o zakázku města v hodnotě
nad milion korun, vyvolala zájem médií.
Možná naši čtenáři některý pořad věnovaný této podmínce zhlédli. Jde totiž o doslova „průkopnický“ čin, který zatím pravděpodobně nemá v České republice obdobu.
Firmy, které se do zmíněných výběrových
řízení budou chtít přihlásit, se budou muset
zavázat, že při realizaci zakázky zaměstnají z
celkového počtu pracovníků alespoň 10 procent čerstvých absolventů škol nebo učilišť,
kterým se do dvou let od ukončení docházky
nepodařilo najít práci. Cílem této podmínky
je, aby tito mladí lidé měli možnost získat
potřebnou praxi. „Chceme tak pomoci čerstvým absolventům škol, kteří při shánění
místa stále narážejí na nutnost prokázat se
vykonanou praxí. Kde ji však mají vzít, když
je právě kvůli tomu, že žádnou nemají, nikde
nevezmou,“ poukázal na téměř začarovaný
kruh starosta Jiří Kulhánek.
Sám nemá obavu, že firmy tuto podmínku nesplní. Město již něco podobného
uplatnilo v zakázkách v Prunéřově, kde firmy musely najmout určitý počet nezaměstnaných z této komunity. A problém s tím
žádný nebyl.
Podle starosty by v letošním roce mohlo
jít zhruba o 14 akcí, kde by tato podmínka
mohla být uplatněna. Pokud by na každé
akci byl zaměstnán jen jeden absolvent, šlo
by o 14 mladých lidí, kteří by mohli získat
praxi, jež by jim mohla otevřít cestu k trvalejšímu zaměstnání. Pochopitelně by bylo
ideální, kdyby ho firma po skončení zakázky pro město zaměstnala na stálo.
(r)
Nezapomeňte si ale
změnit příkaz v bance
U plateb SIPEM, složenkou a hotově v pokladně MěÚ se změna sazby promítne automaticky, pouze u plateb z účtu je nutné
změnit výši částky trvalého příkazu!
Potřebné informace získáte na MěÚ
Kadaň, Mírové náměstí 1, ekon. odbor,
dveře č. 24 nebo na tel. č. 474 319 526 –
p. Hanzlíčková, p. Horsáková.
(r)
Hokejisté si polepší
Hokejistům SK Kadaň se zvýší příspěvek, který dostávají od města na svoji
činnost. Zastupitelstvo města na svém
posledním zasedání v prosinci souhlasilo s tím, aby se zvýšil z původních 1,7 na
2,5 milionu korun. Proti byli jen členové
hnutí ANO, kteří navrhovali částku zvýšit pouze na 2,1 milionu. Jejich návrh ale
zastupitelé nepodpořili. Proti hlasovalo
20, dva se zdrželi. Udělení vyššího příspěvku má však podmínku, že zástupce
města získá místo v dozorčí radě společnosti. Dotace bude také rozdělena na dvě
části. Druhou získají hokejisté až poté, co
bude jasné, že mužstvo bude v Kadani
hrát také v další sezoně 2015/16.
(r)
Cesta do muzea - Tradice adventu a Vánoc
Rozpočet
zajistí další rozvoj města
T
Začal rok 2015. Co v něm čeká občany Kadaně? Na to jsme
se se zeptali starosty města Jiřího Kulhánka.
Ve středu 3. prosince se v kadaňském Domově pro seniory uskutečnilo předvánoční setkání s hercem Josefem Dvořákem a jeho paní Jarmilou Dvořákovou. Příjemné setkání
s patronem Domova pobavilo a potěšilo nejednoho posluchače ve společenské místnosti.
Známý herec, pocházející ze živnostnické rodiny, se v Kadani vyučil automechanikem a
zde začala jeho herecká kariéra. V příjemné atmosféře místní senioři kladli Josefu Dvořákovi nespočet dotazů, na které s radostí a humorem odpovídal. Z hodinové besedy
jsme se dozvěděli zajímavosti ze života i z natáčení. Tato akce splnila svůj účel a budeme se opět těšit na další návštěvu jedné z nejvýraznějších osobností českého humoru.
Text a foto: Pavel Zárybnický a Karel Zárybnický
Kadaň již tradičně loni dobře hospodařila. Dokonce vstoupila do nového roku
s vysokým přebytkem. Sestavoval se díky
tomu rozpočet na letošní rok snadněji?
Přebytek hospodaření vznikl úsporami
v provozu města a z části i vyšším výběrem
daní. Celý je zapojen do rozpočtu včetně
rezervy pro řešení bývalého špitálu na Špitálském předměstí v případě, že jej získá
město do vlastnictví od správce konkurzní
podstaty. Rozpočet obsahuje všechny potřeby města a organizací i finance pro jeho
další rozvoj. Nechybí nám ani dřívější pří-
jmy z hracích automatů, můžeme si dovolit snížení poplatku
na svoz odpadů a také uvažovat i o snížení daně z nemovitosti.
Tím ulevíme i našim obyvatelům.
Jaká se v letošním roce předpokládá
výše investic a jaké budou nejdůležitější
akce?
Výše investic by se měla pohybovat kolem 80 mil Kč. Dokončíme Löschnerovo
náměstí, budeme řešit regeneraci sídliště
E, které nám zůstalo jako poslední ze sídlišť, chceme zahájit obnovu veřejného prostoru v Komenského ulici, tzv. Studentské
náměstí, přibydou ještě další parkovací
místa pod nemocnicí atd.
(dokončení na 7. straně)
Krátce … z Kadaňska
Pranostika:
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda
- věčná škoda.
Studenti se vydají „stříbrnou“ cestou
k Mezinárodní ceně vévody z Edinburghu
Na začátku roku si poznamenejte
do kalendáře termíny nejdůležitějších
akcí v roce 2015 v Kadani: Masopust
14. února, Narozeniny Maxipsa Fíka
30. května, Vysmáté léto - 18. července,
Císařský den - 29. srpna, EHD - 12. až
13. září, Svatováclavské vinobraní - 26.
září, Advent 28. listopadu.
V kadaňské památkové zóně ve Sládkově
ulici č.p.101 je nové domovní znamení,
které vytvořil keramik František Vlček.
Majitelem domu bylo instalováno koncem
listopadu lońského roku.
(r)
Oblíbené Řeznictví Marešovi, známé z pořádání farmářských trhů v Kadani, se po
dobu zimních měsíců dočasně přemístilo na
tržní místo č. 5 mezi prodejny Lidl a Prior.
Současně zde nakoupíte i bylinky, koření a
další. Nejbližší termíny prodeje: 14. leden a
11. únor 2015. O dalších změnách vás budeme informovat.
Foto: (mp)
Eliška Zelendová, manažerka programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE),
předává certifikát o zřízení místního centra řediteli Gymnázia Kadaň Tomáši Oršulákovi a
Lence Fišerové, jedné z trojice mentorů, kteří budou pomáhat sedmi studentům. Ti se rozhodli cenu získat. Vybrali si „Stříbrnou cenu“, která znamená roční snažení.
Program DofE je celosvětový program
neformálního vzdělávání pro mladé lidi
ve věku od 14 do 24 let, který založil v roce
1956 britský princ Philip, manžel královny
Alžběty. Mladí lidé si v něm stanovují cíle
ve čtyřech základních oblastech, jimiž jsou
rozvoj talentu, sportovní aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice, a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich
splnění. Za překonání svých výzev získávají
Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu
z rukou významných osobností. Po celém
světě se programu zúčastní na 8 milionů
studentů, v České republice je do DofE
nyní zapojeno přes 800 mladých lidí.
„Program DofE podporuje mladé
lidi v cestě k jejich samostatnosti, sebevědomí, budoucímu uplatnění na trhu
práce i sociálnímu cítění. Každý, kdo do
programu vstoupí, si stanoví své výzvy
a je doprovázen mentorem v každé ze
čtyř klíčových oblastí: rozvoj talentu,
dobrovolnictví, sport a dobrodružná expedice. Všechny oblasti mají tři úrovně
náročnosti, od bronzové až po zlatou,“
doplňuje výkonný ředitel programu
DofE Ondřej Lochman.
Projekt funguje ve více než 140 zemích a v Česku se do něj zapojují studenti již od roku 1994.
(ez)
Začíná nová služba chráněného bydlení
Od ledna začíná Naděje realizaci nové
sociální služby chráněného bydlení v Kadani. Chráněné bydlení je pobytová služba
poskytovaná osobám od 18 let věku, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení
a jejichž situace vyžaduje pomoc fyzické
osoby. „Chráněná domácnost se velmi
podobá té běžné, umožňuje lidem s mentálním postižením žít stejně jako kdokoli
jiný. Klademe důraz na maximální rozvoj
dovedností a schopností našich klientů.
Naším záměrem je naučit klienty chráněného bydlení základní činnosti, jako je
např. péče o domácnost, vaření, žehlení,
uklízení, samostatné nakupování, sebeobsluhu, komunikaci s cizími lidmi, poskytnutí první pomoci, aktivní využití volného
času a jiné. Zároveň hledáme způsoby a
možnosti rozvíjení samostatného rozhodování klientů,“ dodala Barbora Lazarová,
vedoucí chráněného bydlení. S klienty jsou
také probírány havarijní, nouzové nebo nebezpečné situace, které mohou nastat, a jak
jim lze předejít. Klienti jsou denně podporováni a doprovázeni asistenty, kteří jim ve
všech uvedených činnostech napomáhají.
Služba chráněného bydlení umožňuje klientům žít co nejvíce samostatně, životem
srovnatelným s běžným způsobem života
svých vrstevníků.
Chráněné bydlení Kadaň v nynější
době přijímá žádosti zájemců o zařazení
do služby. V případě zájmu a poskytnutí
více informací kontaktujte: Bc. Barbora
Lazarová – vedoucí chráněného bydlení,
tel.: 775 731 346, e-mail: ndc.klasterec@
nadeje, www.nadaje.cz.
(ndc)
Kadaňští senioři měli rušný konec roku
Členové Sdružení seniorů města Kadaně, kterých je již přes osm desítek,
měli závěr roku naplněný několika akcemi. Tou první byla jejich pravidelná
schůzka, která se tentokrát uskutečnila o
něco dříve, již 3. prosince. Mezi ně přišel
starosta Kadaně Jiří Kulhánek, který jim
jako dárek přinesl kalendáře města pro
rok 2015, jež se jim líbily. Informoval je
o současném dění ve městě a seznámil je
také s chystanými akcemi pro rok 2015.
Připomněl, že v letošním roce se opět
snižuje poplatek za svoz odpadu díky
vyššímu třídění. A možnost je tak postupovat i v budoucnu, rezervy stále ještě
jsou. Záleží, zda lidé vytřídí více odpadu.
Kvůli větší ochraně seniorů město zakázalo podomní prodej. Ten často zneužívali
nejrůznější „šmejdi“ a senioři byli přesvědčování k uzavírání pro ně nevýhodných
smluv nebo se nejrůznějšími záminkami
vetřeli do bytu seniora, kterého se pak snažili okrást. Starosta přítomné vyzval, aby
v případě jakýchkoliv pochybností neváhali zavolat městskou policii, která případ
vyřeší. To platí i pro případy nepořádku
v přístřešcích na popelnice. Tady platí starostův apel asi na všechny občany města:
„Chtěl bych vás poprosit, pokud uvidíte
z okna, že někdo vybírá popelnice nebo
V pátek 19. prosince se konalo předvánoční posezení, na které přijeli manželé, kteří
bývají na TV Šlágru - Duo Adamis. I díky jim se setkání velmi podařilo, atmosféra v
Orfeu byla skvělá nejen zásluhou této skupiny, která hrála fantasticky. Návštěvníci se
nechali strhnout i ke kolektivním tanečkům. Už teď se členové sdružení těší, že jim
příští rok přijde hudební skupina opět zahrát.
Foto: (cvik)
2
městské policie
Začít je nutné při výchově
v rodině
Citát na tento týden:
Neustupuj všem, jinak nakonec ustoupíš sobě.
KUMOR
Za jednu korunu nabízí zájemcům město
tuto „chatrč“ v Zásadě u Kadaně včetně
pozemku. Jde především o pozemek, jak
je zřejmé z jejího současného stavu. Podmínkou je, že demolici zchátralého objektu provede zájemce na vlastní náklady.
Ze zápisníku
tam dělá nepořádek, zavolejte strážníky,
můžete nám s tím pomoci.“
Starosta také informoval seniory
o tom, jak se podařilo vyřešit připomínky
nebo podněty, které zazněly na minulém
setkání. Poté dostali přítomní prostor pro
svoje dotazy a prosby. Starosta opět slíbil,
že se je pokusí vyřešit, pokud to bude v
silách města.
Tečku za uplynulým rokem udělali kadaňští senioři na předvánočním posezení
v Orfeu, kam jim přijelo zahrát Duo Adamis. A akce to byla velmi vydařená. (r)
Starosta Kadaně Jiří Kulhánek při besedě se seniory v Orfeu.
www.kadanskenoviny.cz
Také patříte mezi ty, které během
prosince rozčilovaly nebo přímo
polekaly výbuchy „zábavné“ pyrotechniky? Možná by mohl žalovat
váš čtyřnohý přítel? Stížností na
podobné chování některých osob,
zvláště mladšího věku, které z úleku osob nebo zvířat měly radost, se
sešlo více. Problém je postihování
jejich činnosti.
Ještě do roku 2005 mělo město vyhlášku, která používání zábavné pyrotechniky upravovala a omezovala
její používání jen na dny konce roku.
Pak ministerstvo vnitra vyhlášku
zrušilo a odůvodnilo to tím, že město nemá zákonné zmocnění vydání
této vyhlášky. Takto plošně to zakázat nelze. Šlo by to jen na vybraných
místech, například u škol, úřadů
apod. Jaký efekt by taková vyhláška
měla, se lze snadno domyslet.
V současné době tak má městská
policie jen dvě možnosti jak podobné jednání postihovat. Za znečišťování veřejného prostranství nebo
za rušení nočního klidu. Přistihnout
však někoho při činu není vůbec jednoduché. A aby na každém rohu stál
strážník, možné není. Navíc z velké
části jsou pachateli podobných činů
osoby mladší, mnohdy ještě nezletilé. Kde asi k pyrotechnice přišli?
Pokud se má situace do budoucna
zlepšit, je potřeba začít s výchovou
v rodinách. Aby rodiče měli o chování dětí přehled a nedávali jim do
rukou věci, které do nich nepatří. A
pokud zjistí podobné chování svých
ratolestí, aby je netolerovali, ale aby
následoval přiměřený trest.
Jednička vás zve na
Den otevřených dveří
Kadaňská Jednička zve všechny
na Den otevřených dveří. Škola bude
přístupna veřejnosti 20. ledna od
15.00 do 18.00 hodin.
(1zš)
Malá expozice ukázky útrpného práva pod
Katovou uličkou je opět kompletní. Připomínka lámání kolem, kterou nedávno
poničil vandal, je opět na svém místě. A
upevnění je teď mnohem bytelnější.
Havárie na silnici pod budovou policie
Zdánlivě bezpečný úsek silnice pod budovou státní policie nebyl pro řidiče modrého
osobního auta šťastným. V podvečer, za tmy a deště, ve čtvrtek 11.prosince špatně odhadl
šířku vozovky a při vyhýbání skončil v zábradlí, dělícího chodník od silnice. Zábradlí je
celkem vysoké, natřené zelenomodrou barvou a nemá žádné reflexní pole. Kolem rostou stromy, které zakrývají obzor. Místo havárie by dlouholetý pamětník ve městě nazval ,,vedle Novotného - Seňorovy zahrady“. Na této zahradě ještě tento měsíc kvetl keř,
přestože je prosinec. Místo havárie obklopila svítící a blikající vozidla policie a především
kadaňských hasičů, kteří kus pokrouceného zábradlí odřezali. Vozovka se zábradlím se
může stát nebezpečnou pro cyklisty, jež by takoví řidiči, kteří neodhadnou dobře šíři vozovky, jako v ten prosincový čtvrtek, mohli ohrozit i na životě.
Pavel Wolf
Představili profese, které firmám chybí
11. 12. 2014 se na Střední škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov, středisko Kadaň konal seminář pro pedagogické pracovníky základních škol konaný v rámci
projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“. Šlo zejména o představení oborů zámečník a soustružník, neboť tyto profese chybí na trhu práce. Byl připomenut
i obor agropodnikání. Po příspěvcích v aule školy se uskutečnila prohlídka odborných pracovišť školy a následné exkurze na průmyslovou zónu VERNE. Na fotografii představuje
ředitel školy Ing. Václav Sailer novou dílnu pro soustružníky.
Ing. Pavel Sekera, učitel SŠTGA Chomutov, středisko Kadaň
8. ledna 2015 / Kadaňské noviny
Dny poezie na Gymnáziu Kadaň
Rodinná
a společenská
kronika
kam za kulturou
Kulturní dům Střelnice
•
BLAHOPŘÁNÍ
Město Kadaň blahopřeje všem občanům našeho města, kteří
v měsíci lednu 2015 oslaví
"kulatá"
výročí
–
70 let, 75 let, 80 let a více.
Přeje jim především zdraví
a hodně osobní spokojenosti...
Salonek na Střelnici
•
Dne 1. 1. 2015 oslavili diamantovou
svatbu manželé Marie a František Štefankovi. Do dalších společných let jim všechno nejlepší přejí děti Marie, Dana a Petr
s rodinami.
VZPOMÍNKY
Dne 5. ledna uplynulo 10 let, kdy nás
opustil manžel, děda
a tatínek, pan František Bruna. Stále
vzpomíná manželka, děti s rodinou
a vnoučata.
Tento měsíc vzpomínáme při druhém výročí na odchod naší
nejbližší
milované
osoby, maminky, babičky a prababičky,
která nás opustila ve
vysokém věku 96 let.
Paní Jarmila Wolfová bude pro nás stále milou vzpomínkou. Za všechny blízké vzpomíná její syn Pavel a dcera Petra
s rodinou a dvěma vnučkami.
•
16. listopadu 1810 se narodil Karel Hynek Mácha a již 16 let je listopad neodmyslitelně spojen s festivalem Den poezie. Původně jednodenní akce na uctění památky
českého básníka se postupem času a navzdory svému neměnnému názvu rozrostla v dvoutýdenní festival, který má podtitul
Festival české a mezinárodní poezie. Letos
se konal v 65 městech České republiky od
8. do 24. listopadu. Do programu je zapojena více než stovka dobrovolníků a básnických nadšenců z literárních kaváren,
klubů, knihoven a základních a středních
škol. Gymnázium Kadaň se jako jediná
škola z celého Chomutovska opět připojila
k těmto nadšencům z celé republiky.
Tématem letošního roku je Řezaná
poezie. „ Proč řezaná? Protože poezie i
v 21. století má říz. Bohumil Hrabal, který by se letos dožil 100 let, byl fanouškem
řezaného piva. A uplyne i 100 let od narození Jiřího Koláře – o jeho vztahu k řezanému pivu toho moc nevíme, ovšem
ve své tvorbě řezák papíru jistě využíval,“
bauerová (MŠ Olgy Havlové, Kadaň).
Za originalitu: 1. Nikolka, Domča,
Evička, Ráďa (MŠ Klásek, Kadaň - letadlo), 2. Ondřej Kopečný (ZŠ Resslova,
Hlinsko), 3. Šárka Koritinová (ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň).
Kategorie 11 - 15 let (počet účastníků
184): 1. Dominika Koritinová (ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň), 2. Nikolas Šándor
(ZŠ a MŠ Turkmenská, Vsetín), 3. Jana
Míková, Daniel Vojtek, Denisa Trampová (ZŠ ul. Maršovská, Teplice). Za originalitu: 1. Denisa Klöpschová, Daniela
Mihalčíková, Alena Krpcová (Dům dětí
Postoloprty), 2. Lucie Vopatová (ZŠ a MŠ
Mašťov), 3. Bára Heřmánková (Gymnázium Ústí nad Labem).
Kategorie 16 a více (počet účastníků
54): 1. Petra Ložanová (SPŠS a OA Kadaň), 2. Markéta Sýkorová (Kadaň), 3.
Anna Malyszková (SŠ, ZŠ a MŠ Třinec). Za
originalitu: 1. Kolektivní práce, Domov
pro seniory Kadaň, 2. Kristýna Flordová
(ZŠ Ibsenova 1, Brno), 3. Božena Sajková
(DZOP Kadaň).
Literární část: kategorie 5 – 10 let (počet
účastníků 18) 1. Jan Černý (ZŠ Na Podlesí,
Kadaň), 2. Barbora Jursíková (ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň), 3. Maruška Čečilová
(Otradice). Za originalitu: 1. Anita Lešuková, Barbora Nováková (Králův Dvůr,
Počáply), 2. Václav Marušinec (České Budějovice), 3. Tomáš Polanský (ZŠ Rudolfa
Koblice, Kadaň).
Kategorie 11 – 15 let (počet účastníků
21): 1.Karolína Vindušková (ZŠ Na Podlesí,
Kadaň), 2.Dita Pšeničková (Gymnázium
Středa 14. ledna od 18.00 hodin: Spiritualita, tradice a kultura staré Indie. Na
první z cyklu tří přednášek poodhalíme principy tantry, začteme se do Kama sutry a
dotkneme se vztahu indické kultury k celibátu - tématem totiž bude sexualita. Dostane
se také na význam a vztah sexu v partnerství a na jeho propojení s láskou. Odpovědí
nejen na položené otázky se Vám dostane od Pavla Kováře.Vstupné 50 Kč.
Úterý 20. ledna od 17.00 hodin: Zdraví, stárnutí a tělesné rytmy. V další z přednášek Leony Hrnkové, tentokrát na téma zdraví, stárnutí a tělesné rytmy, si budeme povídat o funkci naší tělesné schránky, paměti buněk, tělesných pochodech a
schopnostech zpomalovat stárnutí. Vysvětlíme si, jak vnímat entropii versus vesmír
a vlastní myšlení a uvědomíme si, že stárnutí probíhá již od našeho narození.
Proto je téma stárnutí také tématem mladých lidí. Vstupné 50 Kč.
Kulturní zařízení Orfeum
•
Čtvrtek 22. ledna od 20.00 hodin: ABBACZ. Chcete slyšet hity z muzikálu
Mamma Mia! naživo? V rámci celorepublikového turné se v Kadani zastaví jedinečné hudební seskupení ABBACZ, které už řadu let vzdává hold svým slavným
vzorům hraním jejich písniček v několika zemích Evropy – nenechte si to ujít!
Vstupné: 200 Kč v předprodeji/250 Kč na místě.
Městská knihovna Kadaň
uvedl Josef Straka ze Společnosti poezie,
jeden z organizátorů.
A tak jsme se v hodinách českého jazyka
a literatury vrhli na tvůrčí psaní, tu a tam
jsme hodiny okořenili procítěnou recitací,
nechyběla ani podpora ze strany talentovaných výtvarníků, kteří dokázali kouzlo
poezie přenést do úplně jiných sfér. Vznikly úžasné a velmi originální výtvory, které
nám znovu potvrdily, že „trocha poezie nikoho nezabije“ a že jsou mezi námi velmi
kreativní jedinci.
(lebo)
•
Kadaň), 3.Tereza Panská (ZŠ Rudolfa
Koblice, Kadaň). Za originalitu: 1. Dominika Koritinová (ZŠ Rudolfa Koblice,
Kadaň), 2. Dominik Klouček (ZŠ Na Stínadlech, Teplice), 3. Ondra Beníšek (ZŠ
Rudolfa Koblice, Kadaň).
Kategorie 16 a více (počet účastníků
26): 1.Kristýna Bohuslavová (Gymnázium Kadaň), 2. Filip De Bolle (Gymnázium Kadaň), 3.Tomáš Plišek (Kadaň). Za
originalitu: 1. Denisa Střihavková (Praha), 2. Bohumila Fetterová (Nižbor), 3.
Hana Bílková (SŠ, ZŠ a MŠ Třinec)
V letošním roce byla poprvé přidělena
cena za nejvyšší počet krásných příspěvků. Tuto cenu získala ZŠ ul. Chomutovská, Kadaň.
„Aby ti úplně nejúspěšnější byli také
obdarovaní, k tomu nám pomohli sponzoři. Co bylo letos neobvyklé, že se do finanční pomoci zapojili i někteří rodiče. A
vůbec letošní sponzoři byli značně štědří, za což jim velice děkujeme,“ ujišťuje
Vlasta Šedá.
Akci podpořili: Město Kadaň, Jiří Selinger, Kadaň, Papírnictví Tomáš Holka,
Color 3P, Květiny Na Náměstíčku, Zahradnictví Studený s.r.o., rodiče Jakoubka
Teleckého, Klášterec n. O., rodiče Oleny
Tsoka, Kadaň, Avies s.r.o., Kadaň.
„Také děkujeme žákyním ZUŠ za krásné vystoupení při vyhlašování cen v historickém prostředí františkánského kláštera a hodnotitelům, kteří měli opravdu
nelehkou úlohu. Výhercům blahopřejeme a těšíme se na další ročník,“ dodává
za organizátory Vlasta Šedá.
(vš, r)
Úterý 20. ledna od 17.00 hodin: Večer ve věži: Jáchym Topol. Kultovní spisovatel bude povídat nejen o psaní, ale také o své kandidatuře do senátu nebo
psaní textů pro Psí vojáky. Vstupné: 30 Kč/zdarma pro studenty ZŠ, SŠ A U3V.
Městské divadlo Žatec
•
•
Soutěž již oslovila lidi v 35 městech
V pondělí 8. prosince byly v bývalé
knihovně františkánského kláštera vyhlášeny výsledky šestého ročníku literární a výtvarné soutěže o cenu Jiřího
Šedého „Nejsem na světě sám“. Opět
rekordní počet zaslaných prací z celé
republiky, i ze zahraničí, dokazuje, že
tomu tak opravdu je.
Cílem této soutěže je prohlubování
mezilidských vztahů, zamýšlení se nad
morálními hodnotami a smyslem života. Všichni, kteří se soutěže účastní,
mají možnost jak výtvarně, tak literárně tvořit bez jakéhokoliv omezení
věku, pohlaví či nějaké odlišnosti, tedy
i lidé jiným způsobem obdarovaní se
mezi ostatními neztratí. Jiří Šedý, který stál u zrodu této soutěže, byl obsahem letošních prací potěšen.
„Letošního ročníku se zúčastnilo
35 měst z celé republiky a účast byla i
zahraniční, přišly příspěvky z Polska,
Německa a Slovenska. Letošní téma
„Nejkrásnější místo na Zemi“ oslovilo i nejmladší účastnici, kterou byla
dívenka z Kadaně, bylo jí necelých
5 let, i milou paní, která se narodila
před více než 80 lety. Zajímavé bylo,
že i ona byla z Kadaně. Přišlo celkově 623 příspěvků,“ prozradila Vlasta
Šedá, maminka Jiřího a jedna z hlavních organizátorek soutěže.
Výsledky soutěže: výtvarná část:
kategorie 5-10 let (počet účastníků
320): 1. Jerzy Bogdanovicz ( Gdansk,
Polsko), 2. Barbora Jeníková (MŠ speciální, Králův Dvůr), 3. Ema Fošen-
Sobota 24. ledna od 20.00 hodin: Ples města po myslivecku. Tradiční ples města
tentokrát v mysliveckém hávu. K tanci bude hrát MK Collective Milana Krajíce –
kapela složená ze samých profesionálů, kteří hrají například v Big Bandu Českého
rozhlasu, Big Bandu Felixe Slováčka či doprovodné kapele Karla Gotta. O dobrou
hudbu tedy nebude nouze. A v pozdějších hodinách si v Cavern clubu zavzpomínáte na staré hity i s DJ Píďanem! Vstupné v předprodeji: 190 Kč k sezení/120
Kč ke stání. Vstupné na místě: 250 Kč k sezení/150 Kč ke stání.
•
•
•
•
Čtvrtek 15. ledna od 19.00 hodin: Králova řeč - V Seidlerově tragikomedii
o potřebě mít v čele impéria silnou osobnost se skvělým způsobem blýskl
herec Martin Stránský, známý našim divákům z TV obrazovky (například ze
seriálu“ Doktoři z Počátků“.) Délka představení: 2 hod. 55 minut i s přestávkou. Vstupné 350, 330 a 300 Kč.
Sobota 17. ledna od 18.45 hodin: Franz Lehár: Veselá vdova - satelitní přenos
opery. Režie a choreografie Susan Stroman, která inscenovala například muzikály
Crazy for You, Contact nebo The Producers, jež získaly ocenění Tony Award. Zpívat se bude v novém anglickém překladu Jeremyho Samse. Renée Fleming si svůj
rozsáhlý repertoár, čítající jen v Metropolitní opeře na 22 rolí, rozšíří o ovdovělou
pařížskou milionářku Hanu. Předpokládaná délka přenosu 2 hodiny a 57 minut.
Nastudování - anglicky s anglickými a českými titulky. Vstupné 300 Kč (předplatné
280 Kč).
Pondělí 19. ledna od 19.00 hodin: Polská krev - je beze sporu nejznámější a
nejlepší českou operetou. Na námět Puškinovy povídky „Slečna selka“ napsal Leo
Stein libreto, na které Oskar Nedbal zkomponoval hudbu. Účinkující včetně alternací : MartinKalvoda/Marek Pavlíček(Zaremba), Marie Hitnausová/Michaela Šírová
(Helena), Jan Bochňák/Jakub Turek (Bolo), Lucie Fürstová/Kateřina Oplová (Jadwiga), Jolana Slavíková/Veronika Šlégrová (Wanda), Jakub Hliněnský/Matěj Kettner
(Popiel). Režie: Zbyněk Brabec, choreografie: Ivan Krob. Klavírní doprovod: Václav
Loskot. Délka představení 80 minut. Vstupné 150 Kč.
Pondělí 26. ledna od 19.00 hodin: Lháři - milosrdná komedie o nemilosrdných
věcech, jíž vévodí černý situační anglický humor a skvěle napsaný text. V hlavních
rolích se představí: Václav Kopta, Vojta Záveský, dále Jana Šulcová, Marcel Vašinka/
Čestmír Gebouský, Vendulka Křížová/Simona Vrbická, Daniel Bambas/Gustav Hašek,
Anna Kulovaná/Daniela Choděrová a Rozálie Víznerová. Jana Šulcová v roli, ve které
jste ji ještě neviděli, a poprvé bude stát na jevišti i se svou dcerou Rozálií Víznerovou.
Délka představení 2 hodiny i s přestávkou. Vstupné 280, 250, a 230 Kč.
Středa 28. ledna od 19.00 hodin: Orgasmus bez předsudků - Skvělou konverzační komedii italských autorů Diega Ruize a Fiony Bettanini nastudovali herci
Divadla VeTři - Michaela Marková & Martin Holeček. Hlavním tématem hry je
vztah mezi mužem a ženou a jejich často velice rozdílné pohledy na partnerství a
sex. Délka představení 2 hodiny i s přestávkou. Upozornění: Hra není vhodná pro
malé děti a puritány! Vstupné 100 Kč.
Čtvrtek 29. ledna od 19.00 hodin: Vojta “Kiďák“ Tomáško - Po delší odmlce
představí tento folkař svým věrným posluchačům recitál, plný veselých i vážných
písniček o lásce, o přátelství, o přírodě. V jeho recitálu jsou ale zařazeny i písně
nové, které teprve čekají na to, jak je posluchač přijme. Vstupné 130 Kč.
Výstavy
Galerie Josefa Lieslera - Mírové náměstí
•
Od 9. 1. do 1. 2. 2015: Václav Zoubek a Ladislav Janouch. Výstava představuje
tvorbu dvou akademických umělců - malíře Václava Zoubka a sochaře Ladislava
Janoucha. Vernisáž ve čtvrtek 8. ledna od 17.00 hodin. Vstupné: ZDARMA Turistické a informační centrum Jana Švermy 7
•
Stálá expozice kreseb Karla Havlíčka a výstava věnovaná městské památkové rezervaci.
Galerie U Netopýra na Mírovém náměstí
•
Otevřeno v úterý až pátek od 10 do 12 a od 13 do 17 hod. Stálá expozice
Herberta Kiszy.
Městské muzeum v Kadani
•
Ve františkánském klášteře Čtrnácti svatých Pomocníků jsou umístěny 3 okruhy stálých expozic. Až do dubna jsou prohlídky možné pouze na písemnou či telefonickou
objednávku.
Muzeum čarodějnic v Kadani
•
Otevírací doba: květen až září od úterý do neděle od 10.00 do 17.00 hodin. Komentované živé prohlídky začínají každou celou hodinu: v 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00 a 17.00 hodin. Prohlídka trvá přibližně 45 minut. Od října pouze
o víkendech a po telefonické domluvě (tel.: 601 379 934). Vstupné: dospělí 80, děti
50 Kč. Další informace na www.carodejnice-muzeum.cz.
Zámek v Klášterci nad Ohří
•
Jiří Šedý gratuluje jedné z oceněných
účastnic soutěže. Vlevo pohled do
zaplněných prostor bývalé klášterní
knihovny.
Foto: (vv)
Kadaňské noviny /8. ledna 2015
www.kadanskenoviny.cz
Zámek je celoročně přístupný. Zámek je přístupný duben až září denně od
9.00 do 17.00 hodin. Mimo stanovenou dobu pouze na objednávku! Prohlídky v expozicích Muzea českého porcelánu, Muzea čínského, japonského
a evropského porcelánu, Pohádkové zemi Vítězslavy Klimtové a loutek rodiny Matěje Kopeckého jsou každou celou hodinu. Poslední prohlídka se koná hodinu před
ukončením otevírací doby zámku. Více informací na www.zamek-klasterec.cz.
3
Napsali jste do redakce Kadaňských novin
Zastavení ve Sluníčku 2014 Příběhy bezpráví opět doplnily výuku
moderních dějin na Gymnáziu Kadaň
Jak je již na Gymnáziu Kadaň tradicí, patří do plánu práce na měsíc listopad
Příběhy bezpráví. Ačkoli všechny dosavadní ročníky nabídly vždy zajímavé hosty i
témata, ten letošní byl přeci jen tak nějak
„zvláštní“ a to z toho důvodu, že byl dvojnásobně jubilejní. V České republice se
totiž letošní Příběhy bezpráví konaly již po
desáté (na naší škole je to číslo jen nepatrně
menší) a navíc v době, kdy si připomínáme
25. výročí Sametové revoluce.
Letošní ročník měl celkem 3 hlavní
bloky. První blok byl věnován hostu Příběhů bezpráví, tj. vyprávění a následné
besedě s pamětníkem. Tím letošním byl
dlouholetý starosta města Kadaně PaedDr. Jiří Kulhánek, který mezi naše studen-
ty přišel jakožto pamětník a přímý účastník listopadového dění. Jeho vyprávění,
doplněné o prezentaci fotografií, bylo velice poutavé, mnohdy odkrylo překvapivé
informace ze života pamětníka (ať již rázu
osobního či korespondujícího s dějinami
našeho státu) a ve výsledku bezesporu
splnilo svůj cíl – tj. na jedné straně dějiny
spojit s konkrétními lidskými osudy a na
druhé straně je také spojit s místem, které
je studentům blízké, protože zde žijí nebo
přinejmenším studují.
Druhý blok byl zaměřen na několik
skupinových aktivit týkajících se historických reálií života v roce 1989 i mezinárodněpolitických souvislostí pádu
sovětského bloku jako takového. Dále se
studenti seznámili s texty panelů výstavy
vytvořené v rámci našeho projektu Výročí
osudových devítek“ a to konkrétně s texty k událostem z r. 1989 ve městě Kadani
a na našem gymnáziu. V neposlední řadě
pak ještě studenti pracovali s textem písně
o Václavu Havlovi, což bylo de facto předpolí pro poslední blok věnovaný téměř celý
právě osobnosti Václava Havla.
V posledním bloku tak studenti zhlédli
letošní projektový dokumentární film s názvem Václav Havel, Praha – Hrad, který je
detailněji seznámil především s osobností
našeho prvního porevolučního prezidenta.
Krátký dokument o 17. listopadu 19391989 celou akci uzavřel.
Mgr. Martin Zárybnický
Obrovský úspěch našich studentů v soutěži o TGM
Nastal adventní čas, a to je ta nejvhodnější doba pro tradiční akci ve Sluníčkové škole – Zastavení ve Sluníčku. Tento
čas přeje kouzlům a splněným přáním.
Naši šikovní prvňáčci se v tento slavný
den jakoby mávnutím kouzelného proutku proměnili ve svatou rodinu, Tři krále,
andílky a muzikanty se spoustou zpěváčků. Pro své blízké si připravili příběh
z Betléma, protkaný tradičními koledami a vánočními písněmi. Svým rodičům,
sourozencům a přátelům tak dali první
a možná i nejkrásnější dárek k letošním
Vánocům. Jejich blízkým se ve tvářích
odrážela radost, dojetí a pýcha, že mají
tak báječné a šikovné děti. Prvňáci byli
odměněni obrovským a zaslouženým potleskem, pohlazením a pochvalou. Tím
ovšem celé kouzlo neskončilo.
Třídy se na chvíli proměnily v dílny,
kde si mohly děti vyrobit různé vánoční
drobnosti. Pro všechny bylo přichystané
ještě jedno velké překvapení. Naši dřevění čerti v tento den oslavili své první narozeniny. Žáci pátých a prvních
tříd jim zazpívali o rolničkách. Pak už
se zraky všech zúčastněných upínaly
k obloze, k ohňostroji, který slavnostní
atmosféru umocnil. V očích dětí i dospělých se odrážely hvězdičky, možná
i slzy dojetí z krásně strávených chvil ve
Sluníčkové škole.
(sl)
Studenti Gymnázia Kadaň se letos zapojili do VII. ročníku velmi náročné celostátní literárně-historické soutěže Masaryk do
škol s tématem - Tomáš Garrigue Masaryk
– život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost. Statut soutěže uvádí: „ V soutěži bude oceňován především samostatný a
myšlenkově bohatý přístup autora a výběr
námětu ze života a díla TGM, na němž by
bylo možno prokázat nadčasový význam
jeho činů i myšlenek. Součástí hodnocení
bude jazyková úroveň, důležitost tématu,
organizace tématu, jasnost výkladu, vlastní
komentáře a názor autora, přínos k vědomostem, zvláště k pochopení Masaryka
jako demokrata.“ Soutěžit mohli jednotlivci i kolektivy, účast byla již tradičně velmi
bohatá. Úroveň soutěžních prací neustále
roste a hodnotitelská komise s chutí využila možnosti udělit více cen.
Na konci listopadu proběhlo na Magistrátu hlavního města Prahy za účasti zástupců České školní inspekce i Ministerstva školství ČR slavnostní vyhodnocení
této celostátní literárně-historické soutěže.
Naši studenti si vedli opravdu velmi
dobře, zvláště ve II. kategorii (1.-4.ročník
středních škol), kdy jsme nechali takřka
všechny soupeře daleko za sebou. Alena
Zelenková obsadila se svou prací Tomáš G.
Masaryk v I.kategorii ve velké konkurenci
4.místo, stejně tak jako v II.kategorii Lenka Láryšová se svou prací T.G.Masaryk
– věk mladosti, dále Anna Vetešníková
se svou prací TGM – léta před a válečná,
4.místo obsadily též Denisa Dymičová a
Michaela Hagarová s prací Prezident Masaryk, poté i Jan Havránek, Josef Lacman a
Šťastný Martin s prací Věda a víra v pojetí
TGM, 4.místo ještě získal i Lukáš Holý a
Michal Machava s prací S TGM o nacio-
Foto: Kristýna Bohuslavová
nalismu. Dále jsme ve II.kategorii získali
tři třetí místa – Tomáš Bareš se svou prací
T.G.Masaryk a současnost, dále Jana Rollerová s Kristýnou Pincovou s jejich prací
Masarykův odkaz českému národu a také
Kateřina Selingerová s Kristýnou Bohuslavovou s prací Masaryk a ženy. 1. místo ve
II.kategorii vybojovali Lukáš Dinh a Martin Podhorný s jejich prací Řeč TGM na
1.sjezdu čs. učitelů.
Celé vyhlášení výsledků proběhlo
ve slavnostní a důstojné atmosféře a
zcela jistě bylo zaslouženou odměnou
za nemalý vynaložený díl práce. Všem
oceněným studentům ještě jednou blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci Gymnázia Kadaň.
Mgr. Lenka De Bolle
Okénko Pedagogicko-psychologické poradny Kadaň
Jak trénovat (nejen) grafomotoriku u prvňáčka
Spousta rodičů, než nastoupí dítě
do 1. třídy, řeší tak jako já otázku:
Jak bude asi moje dítě psát a jak mu
půjdou písmenka či poznávání a napodobování tvarů? Toto se dá z velké
části trénovat i v předškolním věku.
Jelikož i já mám nyní syna v 1. třídě,
vím, že je zapotřebí s ním doma pravidelně pracovat a trénovat uvolňovací cviky a podobně.
U nás doma určitě nácvik uvolňovacích cviků neznamená žádnou
„drezuru“ typu: Tak a těš se, půjdeme
se učit psát! Naopak, každý den protrénujeme hrubou motoriku, která je
v rozvoji grafomotoriky též důležitá
– např. venku na koloběžce nebo uděláme opičí dráhu z přírodních materiálů, kdy do této činnosti dítě zapojí
nejen nohy, ruce, ale i oči a snaží se
vše zkoordinovat dohromady. Doma
poté zkoušíme napodobovat tvary
písmen, které momentálně „probí-
4
rají“ ve škole (vlnky,
fantazii a vznikají časčárky, nyní již nácvik
to zajímavá upečená
třeba o či a). Vždy
díla a syn si ani neudáváme pozor na
vědomuje, že trénuje
správné držení tužky,
nějakou jemnou mocož není vždy úplně
toriku.
lehké, jako třeba u
Od kamarádek vím,
nás doma, kdy je můj
že holčičky často nasyn levák. Samozřejvlékají korálky a baví
mě i my jsme hledali
je dnes populární guvhodné „psací“ náčimičkování.
Musím
ní pro leváka. Je fajn,
zodpovědně přiznat, že
že již i na leváky mysk těmto činnostem
lí výrobci nůžek, pasnemá mé dítě tak
telek, tužek, per, a už
blízko jako holčičky.
dokonce i fixů. Nejlépe Petra Holá, DiS., sociální pracov- Grafomotoriku často
se nám osvědčili troj- nice PPP Kadaň
procvičujeme a zdohranné a silnější psací
konalujeme
hlavně
potřeby, jelikož syn nemá moc možností
malováním a vybarvováním různými
uchopit tužku špatně.
materiály (vodovky, tužka, pastelky, kříSamozřejmě na uvolnění rukou
dy, voskovky). Fixy používáme jen troja k procvičení jemné motoriky (ruky)
hranné s odpruženým psacím hrotem,
používáme modelínu, ale u nás spíše
při velkém tlaku na fixu se hrot zasune
těsto v kuchyni, kde se můj malý rád
a to „odbourává“ velký tlak na pero.
pohybuje a pomáhá mi s pečením.
S grafomotorikou je potřeba neuV kuchyni mu dávám prostor též pro
stále pracovat a zdokonalovat ji. Ze
www.kadanskenoviny.cz
statistik vyplývá, že u chlapců dozrává motorika pomaleji než u dívek. Proto i maminkám chlapců,
kteří mají s grafomotorikou problém, přeji pevné nervy a hlavně
hodně trpělivosti, jelikož tento
problém není neměnný, ale dá se
s ním pracovat.
Ke zlepšení těchto problémů s tužkou dopomůže úspěšně i kurz, který
pořádá naše PPP, s názvem Duhové
hraní. V tomto kurzu vám odbornice poradí jak nejlépe u vašeho dítěte
postupovat v nácviku a rozvoji grafomotoriky. Tohoto kurzu se zúčastnil
též můj syn a my už víme, jak na grafomotorice pracovat.
Petra Holá, DiS., sociální pracovnice PPP Kadaň
Kontakt:
PPP Kadaň
Fibichova 1129, Kadaň
Tel.: 474 334 487
E-mail: [email protected]
Poděkování
Chtěla bych poděkovat všem hodným sestřičkám z rehabilitačního
oddělení v kadaňské nemocnici za
poskytnutou péči.
Jolana Pundová, Kadaň
Dne 17. 12. 2014 navštívily interní
oddělení a oddělení LND děti z Výchovného ústavu a dětského domova
z Místa. Pro pacienty připravily vánoční dárky a přání. Toto setkání proběhlo již podeváté.
Děti z Občanského sdružení Světlo
připravily v průběhu prosince vánoční
výzdobu pro interní oddělení.
Chtěla bych jim tímto způsobem
poděkovat.
Jana Zušťáková, staniční sestra interního oddělení
Názor občana
Hofman Vlastislav - staronový starosta
Račetic má opravdu hroší kůži - ale kdo
umí, umí. Děkuji tímto o.s.přátelé Račetic,
že zveřejnili výsledky voleb v Račeticích,
jejichž podtex značí něco i o občanech vesnice. Jako občan Kadaně velmi dobře znám
jeho pomníky z jeho významné podnikatelské činnosti několik let zpátky, že nyní ze
svých daní platíme nehorázné náklady na
spackané stavební činnosti, např. Strážiště izolace domů, ale i Dvořákova ul., která také
již stála miliony Kč ve špatně provedených
pracích, pomník bývalého mlýna, který dnes
dělá ostudu městu, a nikdo jej nechce. Na
mlýně by měla viset cedule, zde hospodařil
Hofman. Jeho insolvence je k ničemu, neboť tyto škody již nikdo nenahradí, zejména když pan bývalý podnikatel po právní
stránce již nic nemá, a tak se dal alespoň na
„podnikání“ ve státní správě, kde jsou většinou průšvihy nepostižitelné, a tak to zkusí
s odřenýma ušima další čtyři roky, budiž
mu přáno a je na opozici, aby to zhodnotila,
má k tomu mandát.
Kotous
8. ledna 2015 / Kadaňské noviny
Kulturní zařízení Kadaň
Příspěvková organizace
Ples města bude letos po myslivecku
V sobotu 24. ledna se z kadaňské
Střelnice budou linout zvuky lesních
rohů.
Tradiční ples města se tento rok oblékne do zeleného – s výzdobou nám
pomůžou žáci oboru Zahradnické
práce z kadaňského střediska Střední
školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov a v tombole budete moci vyhrát od mysliveckých kuchařek přes trička s potisky lesní zvěře
a nezbytnou výbavu pro studené večery na posedu samozřejmě i zvěř (políčeno máme na srnce, kance, bažanty
a muflona). Mnoho žen a dívek se na
nás obrací s dotazy, jestli je nutné, aby
svou velkou večerní toaletu přizpůsobily tématu – záplavu zelených šatů
samozřejmě uvidíme velmi rádi, ale
nutnost to není!
O dobrou zábavu v podobě zajímavého orchestru máme také postaráno – pozvání letos přijal MK Colle-
ctive Milana Krajíce, kapela složená
z profesionálů, kteří doprovázejí tře-
ba Karla Gotta nebo Felixe Slováčka.
Tradicí se už stalo také to, že pro milovníky oldies pak v pozdějších večerních hodinách připraví v Cavern
clubu diskotéku DJ Píďan – a i tady
mimo osvědčené klasiky uslyšíme určitě i hity jako Skákal pes přes oves
nebo Šly panenky silnicí.
Doprovodný program bychom zatím
rádi nechali jako překvapení, ale tajemstvím už není to, že v salonku na Střelnici
bude připravená laserová střelnice, která
Vám zprostředkuje radost ze střelby – vyzkoušet si budete moci třeba lov kachen a
další střelecké situace.
Vstupenky se prodávají rychle,
s koupí tedy rozhodně neotálejte – vstupenka k sezení stojí v předprodeji 190
Kč a ke stání 120 Kč, pořídit je můžete
jako vždy v Turistickém a informačním
centru ve Švermově ulici, ve sportovní
hale anebo jednoduše on-line na www.
kultura-kadan.cz.
(tg)
Máte možnost si popovídat s Jáchymem Topolem
Do Kadaně se letos sjede absolutní česká spisovatelská špička – naše pozvání
přijala Radka Denemarková, která přijede na jaře, ale předposlední lednové úterý
budete v našich ulicích moci potkat také
jednoho z nejlepších a nejznámějších českých spisovatelů, laureáta Ceny Jaroslava
Seiferta a současného programového ředitele Knihovny Václava Havla – Jáchyma
Topola.
Spisovatele, o kterém se studenti učí
v čítankách, určitě mnozí z vás znají i jako
textaře Psích vojáků, redaktora Reflexu a autora dnes už kultovní knihy Sestra. V rámci
Večera ve věži bude Jáchym Topol vyprávět
mimo jiné o svých zkušenostech z dělnických profesí, které získal za minulého režimu, když pracoval jako skladník, topič nebo
nosič uhlí. Říká: „Dělal jsem třeba na stavbách, nosil cihly nebo dělal u míchačky na
beton. Když máte monotónní fyzickou práci
od šesti od rána, při které můžete myslet na
svoje věci, brzo se dostanete do rytmu, do
transu, v hlavě mi pořád běžely básně. Taky
mě samozřejmě fascinoval jazyk těch lidí,
galérky, slangy plné vtipu, bylo to bezvadný
a ti lidé byli opravdoví mistři své práce.“
Povídání s Jáchymem Topolem se bude
točit kolem psaní, zabrousíme ale určitě i
na Revolver Revue, Sestru - ikonický román
devadesátých let, na jeho kandidaturu do
senátu za Zelené a dočkáme se i autorského
čtení, a to z knihy Trnová dívka. Nic se nestyďte, pokud jste titul zatím neznali – jsou
to příběhy severoamerických indiánů, které
vybral a přeložil z několika antologií, které
byly sestaveny a vydány v USA, právě Jáchym Topol. Vypráví se v nich o nadpřirozených silách, vlastnostech a schopnostech
zvířat a celé přírody. Jáchym Topol v e-mailu
při domlouvání termínu besedy napsal: „Je
to ovšem trochu zvláštní čtení, pro někoho
jsou ty příběhy až překvapivě drsné, podivné. (…) Ze svých knížek se nějak stydím
číst, ty indiány s sebou ale vozím jako pomalovaný štít.“
V úterý 20. ledna od 17.00 se v Městské
knihovně v Kadani budete moci na to, co
vás zajímá, zeptat osobně Jáchyma Topola i
vy. Přijďte. Těšíme se na vás. www.kultura-kadan.cz
(tg)
Novinka v knihovně: špuntomat
Jako první v okrese se Městská
knihovna v Kadani stala hrdým
domovem špuntomatu – automatu na špunty do uší. Poslouží všem
z vás, kteří jste někdy měli pocit, že
v knihovně je hluk o několik decibelů vyšší, než jaký byste si k tichému
pročítání novin, časopisů nebo knih
představovali.
Špuntomat najdete v dospělém oddělení na hradě a špunty do uší, které
se v něm prodávají za 20 Kč, jsou barevné a samozřejmě splňují veškeré hygienické i bezpečnostní normy platné
v ČR i EU.
(tg)
Písničky švédské legendy v Kadani
Pro fanoušky skupiny ABBA přijde
velký den
Pokud patříte ke skupině fandů švédské popové legendy, můžete se těšit na
22. ledna, kdy parta ABBACZ vzdá hold
svým vzorům. V KZK Orfeum odehraje
koncert, na kterém představí největší hity
skupiny doplněné o světelnou show. Devizou ABBACZ je to, že hrají 100% živě
bez jakýchkoliv podkladů či podtáček.
Navíc vystupují v originálních kostýmech a s originální choreografií.
Večer věnovaný legendě jménem
ABBA si určitě nenechají ujít všichni, kdo
mají rádi kouzlo její hudby. ABBACZ si
zakládá na naprosto precizním nastudování všech partů, takže jejich koncert nabízí naprosto perfektní zážitek všem příznivcům popu všech věkových kategorií.
ABBA cz vystoupí v KZK Orfeum
22. ledna od 20 hodin. Vstupenky je
možné koupit tradičně v IC Kadaň,
Sportovní hale nebo online na www.
kultura-kadan.cz.
Úspěšné zakončení roku 2014
pro Mateřskou školu Klásek
rokem. S doprovodem čerta, Mikuláše a
anděla.
Do dalšího roku přejeme všem dětem a
všem učitelům štastný nový rok.
(mš)
Mateřské škole Klásek v Kadani, se povedlo úspěšně zakončit rok 2014, dvojnásobným vítězstvím.
Mateřská škola se může pochlubit nedávným vítězstvím ve výtvarné a literární
soutěži „Nejsem na světe sám“, kde se jí
podařilo obstát ve velmi silné konkurenci
ostatních mateřských a základních škol.
Z 622 přihlášených prací získala 1. místo
za originalitu s výrobkem „ Letadlo“. Na
práci se podílely děti předškolní třídy spolu
s pani učitelkami a společně se jim podařilo
přesně vystihnout myšlenku celého projektu, tedy uvědomění si skutečnosti, že společnost tvoří lidé a vše, co nás obklopuje.
Krátce po tomto velkém úspěchu si
mateřská škola připsala další prvenství,
a podařilo se jí vyhrát ve vánoční adventní
soutěži u Splitu 2014, kategorie 3 - výroba
adventního věnce. Zde jsme vytvořili věnec
pro zvířátka.
Dne 5.prosince 2014 jsme s dětmi uspořádali Vánoční besídku na Střelnici, kde
jsme se rozloučili s letošním úspěšným
Město Klášterec nad Ohří vydalo nástěnný
kalendář s názvem Zaostřeno na Klášterec.
Kalendář obsahuje finálové snímky stejnojmenné soutěže, která proběhla během
roku 2014. Tyto a další zdařilé snímky
kláštereckých fotoamatérů můžete vidět na
výstavě v galerii Kryt od 9. ledna 2015.
Barevný nástěnný kalendář si můžete zakoupit v Turistickém informačním centru
u radnice za 99 Kč.
(rah)
Taneční studio M a předvánoční pohoda
Taneční studio M se nám představilo na
tradičním vánočním koncertu, který se konal v sobotu 20. prosince v Orfeu. Diváci
mohli zhlédnout převážně nové choreografie
vzniklé od začátku školního roku. Jak bývá
zvykem, nechyběla ani tradiční ochutnávka
cukroví. Vůbec během celého večera vládla
v Orfeu skvělá vánoční atmosféra. Některá vystoupení sledovali diváci se zatajeným
dechem a drželi palce, aby se to jejim dětem
nebo známým povedlo na sto procent. Zvláš-
tě pro ty nejmladší tanečníky to byla velké
událost. Celkem bylo k vidění 14 choreografií, za čtyřmi z nich byla jako autorka podepsána Iva Musilová. Jak prozradila vedoucí
studia Marcela Vlčková, příští rok bude
slavit dvacetileté výročí svojí pedagogické
dráhy. Aby byla oslava důstojná, chystá se
první ples tanečního studia, pro který se připravují speciální choreografie. Tak se máme
na co těšit. Další fotografie najdete v galerii
Kadaňských novin.
Foto: (vv)
www.gsospodborany.cz
Studijní obory s maturitou
Mechanizace a služby
Mechatronika
Gastronomie
Obchodník
Cestovní ruch
Gymnázium
Učební obory s výučním listem
Automechanik
Instalatér
Zámečník
Opravář zemědělských strojů
Zemědělec - farmář
Kuchař číšník
Cukrář
Prodavač - Obchodní asistent
Zemědělské práce
Malířské a natěračské práce
Opravářské práce
Prodavačské práce
Cukrářské práce
Nástavbový maturitní obor
Podnikání
Dále nabízíme: Fotbalovou a florbalovou akademii a ubytování na domově mládeže
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
16. a 17. ledna 2015
Kadaňské noviny /8. ledna 2015
www.kadanskenoviny.cz
5
Máte vybraného nejpopulárnějšího sportovce? Stále máte šanci
V prosinci začala volba nejpopulárnějšího sportovce Kadaně roku 2014. Hlasy
můžete dávat sportovcům až do konce ledna, ale neváhejte. Ve finále může
rozhodnout každý hlas. Hlasovat se dá
i prostřednictvím internetu anebo prostřednictvím anketních lístků, které si
vyzvednete v Turistickém informačním
centru Kadaň. Kdo ještě nemá ve své volbě jasno, možná mu pomůže podrobnější
představení nominovaných sportovců.
Kategorie mládeže
Kateřina Bubelová (pozemní hokej, HC
Kadaň) - je členkou reprezentačního výběru šestnáctiletých. V roce 2014 se zúčastnila
MS Evropy v Itálii, kde náš tým vybojoval
stříbrnou medaili.
Lenka Procházková (cyklistika –
horská kola, Hnízdil Team) - naděje
místní ženské cyklistiky. Vítězka Salzkammergut Trophy, Extrem Bike Most,
2. místo Author Král Šumavy, 2. místo
Malevil Cup.
Marcel Červenka (cyklistika – horská
kola, Hnízdil Team) - nadějný junior,
člen reprezentačního družstva na Mistrovství Evropy v XC. Vítěz mnoha závodů po ČR: 3. místo ČP v XC Teplice,
5. místo celkově ČP XC, 6. místo MČR
v XC.
Natálie Janouchová (florbal, FBC
DDM Kati Kadaň) - talentovaná odchovankyně kadaňského florbalu, jedna
z nejlepších hráček kadaňského týmu
starších žákyň i celé soutěže.
Aneta Blahníková (florbal, FBC DDM
Kati Kadaň) - v sezoně 2013/2014 nejlepší
brankářka ligy starších žákyň, členka regionálního florbalového výběru ústeckého
regionu.
Michael Fejsák (kick box, Kosagym
Kadaň) - 1. místo Eberpokal (D), 1. místo Saxony Open (D), 1. místo Bohemia
Open (ČR), 2. místo German Open,
2. místo Junior Chalenge , 3.místo MS
WKU Londýn, 1. místo Kosa Cup, 1.
místo MČR.
Ondřej Kočan (tenis, TK Kadaň)
- Celostátní turnaje „C“: 1. místo ve
čtyřhře a 3. místo ve dvouhře (Klášterec nad Ohří), 1. místo ve dvouhře a 3.
místo ve čtyřhře (Karlovy Vary), 2. místo
ve dvouhře a 2. místo ve čtyřhře (Chomutov), 3.místo ve dvouhře a 3. místo ve
čtyřhře (Chomutov).
Hana Malická (tenis, TK Kadaň) - dosažené úspěchy: krajský přebor Hrádek
nad Nisou: 1. místo ve čtyřhře (krajská
přebornice), 3. místo ve dvouhře, celostátní turnaje „B“ Karlovy Vary: 1. místo
ve čtyřhře.
Lukáš Vlach (fotbal, FK Tatran Kadaň) - velký fotbalový talent. V současné
době hráč ligového týmu FK Baník Most.
Martin Kocík (fotbal, FK Tatran
Kadaň) - talentovaný hráč, který pravidelně od 15 let nastupuje za „A“ tým
dospělých a svým přístupem je vzorem
pro všechny spoluhráče i v dorosteneckých kategoriích.
Sandra Pajmová (vodní slalom,
TJ DNT Kadaň – oddíl kanoistiky) - dosažené výsledky: 3. místo
– slalomy ve Strakonicích, 1. místo
(K1ženy+C1ženy) – slalomy v Plzni,
MČR žáků 7. místo ve sprintu (sjezd),
3 místo C1ženy – slalomy v Třebechovicích, 5. místo K1 ženy – slalomy o
Štít města Tábora, 7. místo K1ženy –
slalomy v Kadani.
Simona Pospíchalová (vodní slalom, TJ DNT Kadaň – oddíl kanoistiky) - dosažené úspěchy: 5. místo
(NK2+pohár juniorů) Veltrusy, 1.
místo – slalomy v Kadani, 2. místo –
memoriál J. Froňka Veltrusy, 1. místo
– slalomy ve Strakonicích, 5. místo –
MČR dorostu Křivoklát.
Kristýna Tesařová (karate, Karate
klub Kadaň) - největší úspěchy v roce
2014: 3. místo na ME v kata a 3. místo na
MČR v kata a kumite.
Jan Janda (rychlostní kanoistika, TJ
Vodní sporty Kadaň) - účastník finále
Českého poháru a MČR, přivezl si zlato
z mezinárodního mistrovství Moravy,
účastník zimní běžecké ligy, účastník závodů Spartan.
Daniel Novák (lední hokej, SK Kadaň)
- člen reprezentace ČR do 17 let, člen
extraligového oddílu Piráti Chomutov –
starší dorost, celkem 23 reprezentačních
startů.
Lenka Medková (futsal, FC Betis Kadaň) - mladá kapitánka týmu dovedla
ženský oddíl k historickému úspěchu na
Mistrovství ČR 2014 (5. místo). Druhým
rokem se v ženské divizi A umísťuje mezi
pěti nejlepšími střelkyněmi.
Kategorie dospělých
David Štiblický (atletika, Atletika Kadaň) - sportovec s výborným prospěchem a
příkladným přístupem k tréninku je vzorem
pro ostatní, účastník Mistrovství České rep.
star. žáků v hale jednotlivců v běhu na 150 m
(Jablonec n. N.), účastník Mistrovství České
rep. star. žáků jednotlivců v běhu na 150m
(Plzeň), reprezentace Ústeckého kraje na
žákovské olympiádě a mezikrajových utkáních (Uh. Hradiště), hostování v AK Mostkrajský přebor družstev žáků, hostování a
AK Most – II. liga mužů (soutěž družstev),
medailista z krajských přeborů žáků jednotlivců (hala+dráha).
Martin Šindelář (běh, MTB, Hnízdil
Team) - populární běžec, organizátor a cyk-
listická encyklopedie. Dosažené úspěchy:
2. místo Pražský ½ maraton 2014, 2. místo Mattoni ½ maraton Ústí nad Labem, 3.
místo Mattoni Karlovarský ½ maraton, 4.
místo Pražský maraton 2014.
Martin Žemlička (florbal, FBC DDM
Kati Kadaň) - elitní obránce kadaňských
Katů, jedna z největších opor týmu.
Jakub Štěrba (florbal, FBC DDM Kati
Kadaň) - kadaňský odchovanec, který se
ve své první sezoně mezi dospělými stal
nejlepším střelcem týmu a jedním z jeho
největších opor.
Tomáš Nešuba (kick box, Kosagym
Kadaň) - dosažené úspěchy: 2. místo MČR Praha, 3. místo Kosa Cup,
3. místo Sachsen Cup.
Lucie Černá (vodní slalom, TJ DNT Kadaň – oddíl kanoistiky) - dosažené výsledky:1. místo slalomy Stružická peřej, 1. místo
slalomy Paraplíčko, 1. místo slalomy o štít
města Tábora, 1. místo slalomy ve Strako-
nicích, 2. místo NK2 ve Veltrusech, 2. místo slalomy v Sušici, 3. místo MČR veteránů
Trutnov, 1. místo slalomy v Kadani, 1. místo
slalomy v Plzni, 1. místo memoriál J. Froňka
Veltrusy.
David Šmíd (letní biatlon, DDM Kadaň)
- nejlepší umístění: 9. místo v závodech Českého poháru juniorů.
Vladimír Turánek (fotbal, FK TATRAN
Kadaň) - dlouholetá brankářská opora fotbalového klubu FK Tatran Kadaň.
Karel Leština (rychlostní kanoistika,
TJ Vodní sporty Kadaň) - několikanásobný Mistr ČR, účastník MS, účastník
OH Atlanta, OH Sydney, odchovanec kadaňské TJ. V současnosti osobní trenér
Josefa Dostála (mistr světa), dále trenér
čtyřkajaku Havel, Trefil, Štěrba, Dostál –
3. místo OH Londýn, letos mistři světa,
mistři Evropy.
Aneta Lédlová (lední hokej, SK Kadaň) Reprezentantka ČR v ledním hokeji žen. (r)
Také mezi mladými florbalisty najdeme sportovní naděje
Oblastní kolo florbalového poháru škol v kategorii starších chlapců
se odehrálo 10. prosince v Kadani.
Skalní příznivci florbalu nastupovali
k zápasům povzbuzeni výsledky české reprezentace na právě probíhajícím
mistrovství světa. A tak se snažili podat také tak dobré výkony.
Z šestice účastníků se nejvíce dařilo
mužstvu Gymnázia Kadaň (na snímku), které bylo pořadatelem turnaje.
Reprezentanti gymnázia zaváhali jen
Nejpopulárnější sportovec Kadaně 2
014
Anketní lístek
jednou, když prohráli s 1. ZŠ, která skončila třetí, 1:2. Další výsledky: Gymnázium Kadaň-Krátká Klášterec 3:1, Gymnázium Kadaň-ZŠ Chomutovská 1:0,
Gymnázium Kadaň-ZŠ Rudolfa Koblice
3:1, Gymnázium Kadaň-Gymnázium
Klášterec nad Ohří 6:0. Spolu s vítězem
postoupil do okresního kola ještě tým na
druhém místě, který dobře hájil barvy
ZŠ Rudolfa Koblice. Konečná tabulka:
1. Gymnázium Kadaň
14:4 12
2. ZŠ Rudolfa Koblice
15:5 12
3. ZŠ Školní Kadaň
10:4 10
4. ZŠ Chomutovská
6:6 4
5. Krátká Klášterec
5:13 4
6. Gymnázium Klášterec
2:18 1
Další fotografie z turnaje najdete v prosincové
galerii Kadaňských novin (www.kadanskenoviny.cz).
Kategorie mládeže:
Kateřina Bubelová - pozemní hokej
Daniel Novák - lední hokej
Lenka Procházková - cyklistika – horská kola
Lenka Medková - futsal
Marcel Červenka - cyklistika – horská kola
Natálie Janouchová - florbal
Kategorie dospělých:
Aneta Blahníková - florbal
David Štiblický - atletika
Michael Fejsák - kick box
Martin Šindelář - běh, MTB
Ondřej Kočan - tenis
Martin Žemlička - florbal
Hana Malická - tenis
Jakub Štěrba - florbal
Lukáš Vlach - fotbal
Tomáš Nešuba - kick box
Martin Kocík - fotbal
Lucie Černá - vodní slalom
Sandra Pajmová - vodní slalom
David Šmíd - letní biatlon
Simona Pospíchalová - vodní slalom
Vladimír Turánek - fotbal
Kristýna Tesařová - karate
Karel Leština - rychlostní kanoistika
Jan Janda - rychlostní kanoistika
Aneta Lédlová - lední hokej
Jméno a podpis:
Adresa (kontakt) :
Výsledky a tabulky
V každé kategorii vyberte sportovce, který by měl podle vás získat titul Nejpopulárnější sportovec Kadaně 2014. Vyplněné anketní lístky (pouze
originální, ne kopírované) odevzdejte v Turistickém informačním centru Kadaň v ulici Jana Švermy čp. 7. Zde si můžete vyzvednout další anketní
lístky, které jsou vydány a evidovány na jméno. Každý může tímto způsobem hlasovat pouze jednou. Po skončení hlasování budou
z anketních lístků vylosováni tři šťastlivci, kteří obdrží kalendář města na rok 2015. Uzávěrka hlasování je 31. ledna 2015, ale anketní lístky
raději odevzdejte co nejdříve. Hlasovat můžete také prostřednictvím internetu na adrese www.kultura-kadan.cz.
6
www.kadanskenoviny.cz
1.florbalová liga dorostenců: 11. a
12.kolo: FBC DDM Kati Kadaň–Florbal
Ústí 3:5, FBC 98 DDM Chomutov-FBC
DDM Kati Kadaň 3:4. Průběžná tabulka:
1. FBC Liberec
12 11 0 1 136:19 33
2. Florbal Ústí
12 11 0 1 108:26 33
3. Slavia VŠ Plzeň
12 8 1 3 33:16 25
4. Dědek Česká Lípa 12 6 2 4 64:68 20
5. Hurrican K. Vary 12 5 1 6 69:68 16
6. FBC Plzeň
12 4 2 6 43:62 14
7. FBC Chomutov 12 2 0 10 50:118 6
8. FBC Kati Kadaň 12 2 0 10 24:100 6
9. ASK Lovosice LFP 12 1 2 9 50:88 5
Ústecká florbalová liga mužů po 12.kole:
1. Florbal Ústí C
12 10 1 1 88:42 31
2. FBC Kadaň C
12 8 0 4 85:67 24
3. Jazzmani Žatec
12 7 2 3 99:59 23
4. FIBR Teplice B
12 6 3 3 69:46 21
5. TJ Loko Louny
12 5 2 5 53:60 17
6. BULLS Litoměřice 12 5 0 7 63:77 15
7. Vipers Most
12 3 3 6 42:61 12
8. FbK Prty
12 2 3 7 67:85 9
9. Tuleni Podbořany 12 1 0 11 45:113 3
Další dvojkolo se odehraje v Lounech 17.
ledna 2015.
(rm)
8. ledna 2015 / Kadaňské noviny
Rozpočet zajistí další rozvoj města
(pokračování z 1. strany)
Ještě k tomu přebytku. Jak jej město
využije?
Část bude tvořit rezervu pro roky
příští ve výši 25 miliónů a další část se
využije v investicích a obnově našich
škol.
situaci zlepšit. Je to asi rarita v rámci celé ČR, ale zkusíme to a uvidíme,
zda mladým lidem pomůžeme alespoň
trochu v začátku pracovní kariéry. Za
rok celé opatření vyhodnotíme, vychytáme mouchy a budeme doufám
pokračovat dál.
Mluvil jste o „Studentském náměstí“. Jak ohodnotíte jeho projekt, na
kterém se podílí bývalý student naší
stavební průmyslovky?
Projekt zatím není dokončen, s tím se
počítá na jaře roku 2015. Měl by přispět
k oživění centra města a vytvářet zázemí
pro oddych a odpočinek. Bývalý student
naší stavební průmyslové školy, pan
David Šmíd, na tomto projektu aktivně
pracuje ve spolupráci s odbornou projekční firmou.
V loňském roce jste podpořili kadaňskou nemocnici navíc příspěvkem
na nutné investice a udrželi ji v „černých“ číslech. Jak tomu bude v letošním roce?
I v letošním roce tomu bude obdobně. Kromě tradičních 4,3 milionů na
provoz nemocnice uvolňujeme z rozpočtu další 4 miliony pro nemocnici na
obnovu movitého a nemovitého majetku. Konkrétně se bude jednat o obnovu
výtahů, které již potřebují modernizaci
podle nových předpisů.
Löschnerovo náměstí bude jistě
dalším hezkým místem našeho města.
Bude nějak zabezpečeno před vandaly
a lidmi dělajícím nepořádek?
Bude zde umístěna nová kamera městské policie. Chtěl bych věřit
tomu, že si tento budoucí krásný veřejný prostor nebudeme sami ničit.
Bude zde i množství okrasných květin, tak doufám, že je nikdo už nebude krást, jak se nám stávalo na jiných
místech v Kadani.
Kadaň v loňském roce udělala opět
kus práce při budování cyklostezek.
Pro cesty do okolí už asi ani víc udělat nemůže. Budete tlačit na kraj, aby
jejich plánované budování v našem
regionu podpořil? Najdou se ještě
další spojenci?
Pro rok 2015 máme vyčleněnu částku 2 miliony korun na cyklostezku do
Prunéřova. Bude se jednat o úpravy
cesty po rekultivovaných výsypkách
za železničním viaduktem směrem
k elektrárně Prunéřov ve spolupráci se
šachtou. Jinak samozřejmě budeme spolupracovat s městy na Ohři a vyvíjet
tlak na kraj, aby dokončil projektovou
dokumentaci cyklostezky podél Ohře
a přispěl na realizaci malým obcím, jako
je třeba Rokle. Severočeské doly rovněž
vytvořily projekt cyklostezky mezi Kadaní a Chomutovem. Pokusím se domluvit se starosty na této trase na společném postupu v dalších letech a zkusit
tato města rovněž propojit.
Město rozhodlo, že kdo bude chtít
v letošním roce získat větší zakázku,
bude muset zaměstnat čerstvé absolventy nebo učně bez praxe. Co je
hlavním důvodem tohoto opatření?
Asi největším problémem absolventů škol při ucházení se o práci je
skutečnost, že jim chybí praxe. Chceme tímto opatřením alespoň z části
Jakou pomoc mohou čekat letos od
města neziskové a sportovní organizace? Dochází zde k nějakým změnám?
Výše podpory bude stejná jako
v roce 2014. Posuneme ale rozhodování
o příspěvcích na dřívější datum, místo
března již na prosinec, aby si nemusely
některé neziskovky složitě a draze půjčovat peníze, než obdrží dotace od státu
a kraje.
Již podruhé město snížilo poplatek
za svoz a ukládání odpadu. Myslíte si,
že jsou tu ještě rezervy pro další zvýšení procenta vytříděného odpadu, a
případné další snížení poplatku?
Rezervy určitě jsou, domnívám se, že
se můžeme postupně dostat na snížený
poplatek až kolem 200,- Kč. Ale chce
to, aby se zapojili i ti, kteří zatím třídění
odpadů ignorují.
Víme, že Vás osobně hodně trápí
osud bývalého špitálu, který kazí tvář
Kadaně. Město před časem nabídlo za
tuto chátrající nemovitost milion korun. Přišla již na tuto nabídku nějaká
reakce?
Zatím jsme od správce konkurzní
podstaty obdrželi na naši nabídku odkupu špitálu ve výši 1 milionu korun
stručnou odpověď, že naši nabídku berou na vědomí, a jakmile bude zahájeno
další kolo zpeněžování nemovitých věcí
dlužníka, budeme informováni. Jinými
slovy, musíme čekat a uvidíme, jak se
situace vyvine. Doufám, že se tyto věci
na jaře pohnou.
Do našeho města přijíždí každý rok
více turistů. A Kadaň se jim líbí a má
jim co nabídnout. Je její propagace již
dostatečná, nebo se budou hledat další
možnosti jak dát o ní vědět?
Propagace není nikdy dost. Na jaře
2015 proběhne v Kadani konference
Cyklostezka do Želiny je hotova
Cyklostezka Ohře (SO 8.04 – stavba 1)
je definována jako jedna ze čtyř hlavních
páteřních tras Ústeckého kraje. Její celková
délka je 133 km. Naše část této významné
cyklostezky je rozdělena na dva úseky. A to
na cyklotrasu od autoservisu za silničním
mostem směrem na Rokli podél řeky Ohře
k objektu měřící meteorologické stanice.
Naposledy v loňském roce vítal starosta
Jiří Kulhánek nové občánky našeho města
ve čtvrtek 18. prosince. V obřadní síni
je tentokrát čekaly nejen pamětní medaile, ale také jedna novinka. Klasickou
kolébku vystřídala nová. Vlastně jde
o kočárek v retro stylu. A miminkám se
v něm podle všeho líbilo.
Samozřejmě zde nechyběly deti
z Mateřské školy Olgy Havlové s milým
vystoupením. Obřad uváděla matrikářka Zuzana Voltrová a na jeho přípravě se dále podílela matrikářka Jana
Demjanová.
Přivítáni byli: Timmy Hout, Tobiáš Stepančuk, Beata Kudračová, Jakub
Sháněl, Anna Lupinská, Natalia Kalivodová, Vladimír Voňka, Tom Lindauer,
Jan Bartl a Lucie Shay Najmanová. Dal-
ší fotografie z vítání občánků najdete
v galerii Kadaňských novin (www.kadanskenoviny.cz).
Foto: (vv)
Turisty láká do města i nově otevřené Muzeum čarodějnic. Jak jste s jeho
dosavadní činností spokojen?
Je to zajímavý doplněk nabídky pro
turisty, který jistě přispívá k oživení náměstí, takže spokojen.
V příštím vydání Kadaňských novin bude Lukáš Gavenda podrobně
informovat čtenáře o novém „objevu“
při rekonstruování fresek a maleb ve
františkánském klášteře. Může tento
objev nějak přispět ke snaze zapsat
klášter na seznam památek UNESCO?
Může mít velký význam jak z hlediska uměleckého, tak z hlediska historického. Lze předpokládat při dalších odkryvech nové objevy a tím i vyzdvižení
františkánského kláštera v kontextu
doby. Což je pro zápis do celosvětového
kulturního dědictví klíčové.
V souvislosti s tímto nálezem, bude
město dále přispívat církvi na restaurátorské práce?
Samozřejmě budeme, jedná se o
sdružené financování města, církve,
kraje i státu, Pro rok 2015 je v rozpočtu
1,6 milionu korun na restaurování a obnovu kláštera.
Co byste na závěr popřál občanům
města i naší krásné Kadani do nového roku?
Našim občanům bych popřál klidný a pohodový rok 2015 a hlavně
pevné zdraví. A našemu městu přeji
většinu takových obyvatel, kteří jej
mají rádi a váží si jej. Já si myslím, že
tomu tak i je.
(r)
PF 2015
Po rušném podzimu přijde na řadu zimní turnaj
Tato část je společná i pro cyklisty i osobní
automobily zahrádkářů. Od měřící stanice
pokračuje cyklostezka č. 6 až po pramen
Sv. Vavřince pod želinský kostelík, kde
končí katastr obce Kadaň. Tato část cyklostezky byla zdárně dokončena a je spolufinancována prostředky ze Státního fondu
dopravní infrastruktury.
(lv)
Kadaňské noviny /8. ledna 2015
o turistickém ruchu, kterou pořádá
naše destinační agentura Dolní Poohří, ve které spolupracujeme s městy
Klášterec, Louny a Žatec a navzájem si
posíláme turisty do našich měst. Rovněž spolupracujeme i s Asociací měst
pro cyklisty, která propaguje naše
cyklostezky a láká k nám turisty na
aktivní dovolenou. Ovšem největším
lákadlem pro turisty jsou jednoznačně naše památky, kde se stále objevují nové poznatky z historie města,
například při obnově františkánského
kláštera. K dobré turistické destinaci patří i kvalitní kultivace veřejného
prostoru. Většina turistů je nadšena
z nábřežní promenády a doufám, že
tomu tak bude do budoucna i v případě Löschnerova a Studentského náměstí včetně obnovy parkánových cest
po hradbách, na kterou se chystáme
v dalších letech.
Vítání občánků v nové „kolébce“
Multifunkční hřiště s umělým travním povrchem, které spravuje FK Tatran Kadaň, má za sebou rušný podzim. Pochopitelně nejvíce ho využívali
fotbalisté. Odehrálo se na něm kolem
třiceti zápasů všech věkových kategorií.
Kromě fotbalistů zde hráli svoje mistrovské zápasy pozemní hokejisté. O
víkendech patřilo hřiště také hráčům
malé kopané. Místo pro pořádání turnajů zde našla také Pouliční liga. Kromě sportovců mohla hřiště pravidelně
využívat také veřejnost.
V lednu se na hřišti rozehraje další
ročník zimního turnaje, který pořádá
FK Tatran Kadaň. S týmem kadaňského
dorostu změří síly celky z nižších soutěží
dospělých z Karlovarského a Ústeckého
kraje. Turnaj začne 18.ledna a skončí 1.
března. Zápasy mohou příznivcům kopané nabídnout zajímavou podívanou.
Rozlosování zimního turnaje: 1.
kolo: neděle 18. ledna: 9.00 FK Tatran Kadaň dor.- Vilémov, 11.00 Rašovice-SKP Kadaň, 13.00 Libědice–Kyselka, 15.00 – Krásný Dvůr.
2. kolo: neděle 25. ledna: 9.00 SKP
Kadaň–Bečov 11.00 Kyselka – K.Dvůr
13.00 Vilémov–Libědice 15.00 Rašovice–FK Kadaň dorost.
www.kadanskenoviny.cz
3. kolo: neděle 1. února: 9.00 Libědice-Rašovice 11.00 FK Kadaň dor.–SKP
Kadaň 13.00 K.Dvůr-Vilémov 15.00
Bečov - Kyselka.
4. kolo: neděle 8. února: 9.00 Rašovice – K.Dvůr 11.00 Vilémov–Bečov 13.00
Kadaň dor.–Libědice 15.00 SKP Kadaň-Kyselka.
5. kolo: neděle 15. února: 9.00 Libědice–SKP Kadaň 11.00 K.Dvůr – Kadaň
dor. 13.00 Bečov – Rašovice 15.00 Kyselka - Vilémov.
6. kolo: neděle 22. února: 9.00 Kadaň dor.-Bečov 11.00 Rašovice-Kyselka
13.00 SKP Kadaň - Vilémov 15.00 Libědice–K.Dvůr.
7. kolo: neděle 1. března: 9.00 Vilémov–Rašovice 11.00 Bečov–Libědice 13.00 Kyselka–Kadaň dor. 15.00
K.Dvůr–SKP Kadaň.
(fk)
7
Pomohli chlupáčům,
kteří jsou v nouzi
Senioři z Kadaně mají svého maskota
Lenka Raadová ukazuje vítězné logo Domova pro seniory, které vybrali z velkého počtu
došlých návrhů. Autorem vítězného loga je Filip Pavelka.
Foto: (vv)
Kadaňský Domov pro seniory má hodně
věcí, na které může být pyšný a které ho reprezentují široko daleko. Kromě nedávného
ocenění pěti zlatými hvězdami (druhý nejlepší Domov v republice) lze jmenovat vlastní sportovní a na soutěžích úspěšné týmy
na šipky, bocciu, cvrnkanou či pétanque,
hudební soubor Věžňáci, svoji hymnu, patrona (pan Josef Dvořák), časopis, pohlednice a na svém kontě již má také dvě knihy
autorských básní, povídek a kreseb. Nyní se
k tomu všemu přidal také maskot…
„Domov s tolika oblastmi zájmu a takovým renomé si přece svého maskota
zaslouží,“ vysvětluje zrod novinky ředitelka zařízení Lenka Raadová. Od myšlenky
k činu nebylo daleko a po pár měsících spatřil maskot Domova světlo světa. Tedy, spíše
by se slušelo říci, spatřila, je jím totiž Ovečka
Julinka. Za svoji „tvář“ vděčí studentovi kadaňského gymnázia (v době tvorby ještě žák
2. ZŠ Kadaň) Filipu Pavelkovi, jméno vybrali sami obyvatelé Domova.
Výběr nového symbolu pro obyvatele
z Věžní neprobíhal ze dne na den. Vyhlásila
se soutěž, oslovily se školy a na vítězného
autora pak čekala výhra v podobě libovolné hry (deskové, PC, playstation, Xbox)
do výše dvou tisíc korun. „Vybrat nejhezčí
návrh nebylo nic jednoduchého. Krásných
příspěvků přišlo opravdu mnoho. Skoro
byla škoda, že vyhrát mohl pouze jeden,“
říká Raadová.
Filip sám byl z vítězství hodně překvapený. „Nečekal jsem to. Měl jsem více návrhů,
nakonec jsem zvolil právě tento a udělal jsem
dobře,“ přemýšlí nahlas autor spokojené
ovečky – seniorky. A jak se mu tvořilo? „Jasno jsem měl pouze v jednom. Aby to vypadalo jako ovečka,“ rozesměje se Filip a vzápětí s lehce vážnou, přesto stále se usmívající
tváří předal motiv novým majitelům, „autorská práva na Julinku jsou nyní v rukách
všech obyvatel Domova. Jsem rád, že jsem
jim svým obrázkem mohl udělat radost.“
A jak s novým maskotem v Domově naloží? „Nápadů máme hodně. Již nyní jsme si
například s vyšitým symbolem nechali udělat polštářky a deky, máme odznáčky, magnetky, tužky, do budoucna počítáme s výrobou plyšáků a také možná bude velký oblek.
Něco ve stylu kadaňského Fíka,“ naznačuje
ředitelka a dodává, „ono se to možná někomu může zdát trochu jako dětinskost, seniorům ale i takováto maličkost udělá velkou
radost. A o to nám jde především.“ (zm)
V předvánočním čase uspořádala kadaňská „stavebka“ věcnou sbírku pro
Spolek Jasmína, spolek pro opuštěné kočky. Pod heslem „Podáme pomocnou tlapku“ shromáždili žáci a vyučující SPŠS a
OA Kadaň krmivo, škrabadla, pelíšky,
hračky a vše věnovali čtyřnohým kamarádům v kožíšku. Všichni však víme, že
nejhezčím dárkem pro opuštěné zvířátko
je nový domov.
(m)
Děti z Kadaňské jedničky si umí poradit
Naše ulička Nová kolonie slavila opět společného Silvestra, samozřejmě v naší hospůdce Astře, protože je nejblíže a máme ji rádi. Sešlo se
nás jako vždy hodně, co však mě velmi zaujalo, jak naše ulička omládla a všichni naši mladí se setkání zúčastnili a zapojili se nehledě na to,
jak je kdo starý. Vládla moc pěkná nálada, povídalo se o tom, co lidé prožili od posledního Silvestra a vyprávění nemělo konce. Kdypak se
sousedé za celý rok setkají, vždyť většinou není čas. Naše setkání nás více stmelilo, sousedé se více poznali a to poslouží určitě k vzájemné pomoci. Člověk nikdy neví, kdy bude potřebovat pomoci a soused je vždy nejblíže. Nejhezčí byl konec oslavy, přání a polibky nás všechny dojaly
a slíbili jsme si, že se za rok opět sejdeme v plném počtu. Organizátorem byl jako vždy Honzík Babčanik, proto mu velký dík. Valerie Piškulová
ZŠ Na Podlesí rozdávala radost při návštěvě v nemocnici
Co jsou Vánoce? Stromeček, ozdobená
okna nebo dárky? Tyto všechny náležitosti k Vánocům patří, ale je to také čas,
kdy se můžeme rozhlédnout kolem sebe a
zjistit, zda se v blízkém okolí nevyskytuje
někdo, komu můžeme nějakým způsobem pomoci nebo třeba jen udělat radost
a vykouzlit na tváři úsměv. To si přesně
řekli žáci ZŠ Na Podlesí, kteří vyslali své
8
zástupce, aby v úterý 16. prosince navštívili LDN při Nemocnici Kadaň a přinesli
trochu vánoční atmosféry i tam. Dědečky a babičky potěšili nejen pásmem
vánočních písní a koled, k jejichž zpěvu
se shromáždění klienti LDN s radostí
a spontánně přidali, ale také drobnými
dárky, které sami vyrobili. Poté si mladá
i starší generace povídaly o tom, jak kdo
slaví či slavil vánoční svátky a na závěr si
všichni vzájemně popřáli krásné Vánoce,
plné zdraví, pohody, klidu a úžasné láskyplné atmosféry. Jsme velmi rádi, když
můžeme udělat alespoň malý dobrý skutek pro druhé, pomoci tam, kde je potřeba - udělat starým lidem radost a potěšit
je maličkostí, kterou sami zvládneme vyrobit.
Žáci ZŠ Na Podlesí Kadaň
www.kadanskenoviny.cz
Kadaňská jednička znovu připravila pro děti projekt „Umíme si poradit“.
V rámci tohoto projektu věnujeme prostor
problematice „Ochrany člověka za mimořádných událostí a běžných rizik“. Ke
spolupráci se nám podařilo získat Střední
zdravotnickou školu v Chomutově, Hasičský záchranný sbor královského města
Kadaň a Městskou policii Kadaň. Žákům
projekt umožnil poznat práci záchranných
sborů, problematiku živelných pohrom
a havárií, principy evakuace obyvatelstva
a pravidla poskytování první pomoci.
V tomto roce jsme věnovali velký prostor
i běžným rizikům, která nesouvisí jen
s živelnými pohromami. Řada smutných
událostí v našem okolí nám připomíná
staronová nebezpečí, která nesmíme pod-
ceňovat. O řešenou problematiku se žáci
aktivně zajímali a dobře pochopili význam
rčení „Být připraven, znamená přežít“.
Mgr. David Chamula
Albert pomáhá –
pomáhejte také
V letošním roce
probíhá v rámci Sociálního centra RADKA program „Školní
příprava“ a to za výrazné finanční podpory Nadačního fondu
Albert dětem a také za přispění práce dobrovolníků z Kadaně i Klášterce nad Ohří.
Co si pod Školní přípravou představit? Jedná se o doučování dětí 1.stupně základních
škol, které mají ve škole ve vyučovaných předmětech horší známku než 3 a samy si s učivem
nevědí rady a mnohdy nenajdou potřebnou
radu ani u svých rodičů. Kromě doučování
mohou žáci využít i veřejný PC pro napsání
nějaké obsáhlejší práce či si na něm mohou
vyhledat potřebné informace. S rodiči jsou
pak pracovnice Radky nebo doučující dobrovolníci v neustálém kontaktu a informují je
o tom, jaké jejich dítě dělá pokroky, a také jsou
jim předávány výukové materiály, které mohou pro společné učení využít doma ve dnech,
kdy doučování není. Každé dítě navštěvuje
Školní přípravu 1x týdně na dobu 45 minut,
což je běžná vyučovací hodina ve škole. Za
rok 2014 odučeno 283 vyučovacích hodin.
Důležitá je i spolupráce se školou – pracovníci i rodiče jsou neustále v kontaktu i se
školou, kde jim učitelé mohou poskytnout
cenné informace o tom, v čem děti potřebují zabrat nebo naopak v čem se zlepšily.
V současné době je do programu zapojeno celkem 21 dětí, z toho 11 dětí v Kadani a
10 dětí v Klášterci nad Ohří. Program Školní příprava probíhá v prostorách organizace RADKA (Rodiče a děti Kadaně), kde je
k těmto účelům vyhrazena učebna a dále
v Klášterci nad Ohří v pronajatých prostorách 4. Základní školy. Aktuálně s námi spolupracuje na Školní přípravě 5 dobrovolníků,
kteří ve svém volném čase pomáhají dětem.
Program Školní příprava bude probíhat
i po Novém roce. V případě zájmu dětí o program či o to, stát se dobrovolníkem, kontaktujte
pracovnici Sociálního centra RADKA Petru
Neubauerovou, koordinátorku programu, a to
buď na telefonním čísle 734 453 684, e-mailem:
[email protected], nebo osobně v provozovně organizace RADKA v Kadani, ulici Kpt. Jaroše 630
– zvonek sociální pracovnice. Těšíme se na Vás!
8. ledna 2015 / Kadaňské noviny
Nemyslí jenom na sebe, dokazují žáci Sluníčkové školy
„Mám velice ráda školu. Je velmi pěkná.
Ve škole se učíme anglický jazyk, matematiku, přírodní a společenské vědy a jazyk
hindi. Mám ráda všechny předměty, jsou
pro mne snadné. Ve škole mám hodně kamarádů.“
To je úryvek z dopisu Jashildy Rodrigues,
která už studuje 7. třídu. My jsme rádi, že je
spokojená. Aby mohla studovat dál, pořádáme charitativní akci v její prospěch. Celý podzim vyrábějí naši žáci a učitelé vánoční roztomilůstky. Letos jich bylo opravdu požehnaně.
Jsou svědkem značné šikovnosti dětí z naší
školy. Rodiče a učitelé si je s radostí kupují.
Určitě totiž přispějí k výzdobě bytu nebo vánočního stromku a nejsou komerčně nudné.
My se ale můžeme pochlubit i dalšími
akcemi. Žáci ze 3. třídy vyzdobili čekárnu
oddělení klinické biochemie, hematologie
a imunologie v kadaňské nemocnici veselými obrázky a potěšili nejen zdravotní
sestřičky, ale i pacienty, kteří se již nebudou
při čekání nudit.
Při výtvarné výchově se mnoho tříd zapojilo i do literární a výtvarné soutěže o
cenu Jiřího Šedého Nejsem na světě sám
(letos s podtitulem Nejkrásnější místo na
Zemi). Sice jsme nevyhráli, ale získali jsme
cenu za nejvyšší počet krásných příspěvků.
Radost nám přináší jistota, že se naši
žáci do těchto akci pouštěli s velkou chutí,
že nemyslí jen na sebe. Vždyť to je také v životě nejdůležitější.
žáci Sluníčkové školy v Kadani
Talenty se skrývají i tam,
kde bychom je nehledali
Ve čtvrtek 4. prosince se v Orfeu uskutečnila Vánoční party, kterou uspořádalo
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
klub DOpatra, který působí při občanském sdružení Světlo. Na pódiu se během 13 soutěžních vystoupení představili
i zástupci klubů z Chomutova, Ostrova a
Prunéřova. Taneční, hudební a pěvecká
čísla hodnotila tříčlenná porota.
V porotě opět usedl Jan Losenický,
místostarosta města. Jeho úkol, stejně jako
ostatních dvou hodnotitelů, nebyl snadný.
Výkony vystupujících byly hodně vyrovnané a v některých případech i velkým
překvapením. „Letošní ročník mě opět
přesvědčil o tom, že talenty se skrývají
i tam, kde bychom je nehledali, a že nízkoprahová zařízení a jimi organizované
podobné soutěže mají smysl. Vítěznou
skupinu z Prunéřova, která předvedla po
svém pojaté břišní tance, jsem již oslovil,
aby svůj výkon předvedla i na Galavečeru
sportovců a talentů města Kadaně, kde je
jako jeden z moderátorů moc rád uvedu,“
ujistil Jan Losenický.
Další fotografie z této akce najdete
v galerii Kadaňských novin (www.kadanskenoviny.cz).
Mladí Hraničáři se již těší na letošní akce
Dětský turistický oddíl Hraničář, který
působí pod Klubem přátel města Kadaně,
prochází generační výměnou. Většina starších členů dospěla a má jiné starosti. Podle
předsedy klubu Cyrila Hauptmanna je však
pozitivní, že se někteří odrostlí členové vracejí a přivádějí do oddílu své děti.
Nízkému věku členů oddílu je také
přizpůsoben program činnosti a technické zapezpečení jednotlivých akcí.
Během uplynulého roku jich bylo několik, na které budou účastníci dlouho
vzpomínat. Pravděpodobně se k nim
zařadí také loňské podzimní prázdniny. Zvláštností bylo místo táboření.
Místo na táborové louce nad Kojetínem
vyrostly stany v areálu ZŠ Na Podlesí, kde má oddíl svoji klubovnu. Cyril
Hauptmann by chtěl v této souvislosti
moc poděkovat řediteli školy Zdeňku
Hosmanovi za jeho vstřícnost. Poděkování patří také rodičům, kteří pomohli
při budování a provozu tábora.
O hraničářskou droboť bylo postaráno dobře. Děti spaly ve vytápěném stanu,
kde teplota dosahovala k 25 stupňům.
Kromě her se procvičovaly v tábornických dovednostech, rukodělné práci,
zdravovědě a pochopitelně došlo i na
tradiční opékání buřtíků.
Život ve městě má svoje specifika,
a proto bylo postaráno i o bezpečnost
Oblíbenou zábavou mladých Hraničářů se staly „kovbojské karty“. Jak jsem se sami předvědčili, zábava u nich může být veliká, i přes jednoduchá pravidla.
Foto: (vv)
malých táborníků. O táboře věděla městská i státní policie, které zvýšily v okolí
kontrolní činnost a byly připraveny reagovat, kdyby nastal nějaký problém.
Oběma patří poděkování. Městské policii
navíc ještě za pomoc při zajištění programu tábora. Ať již šlo o nácvik zdravovědy
nebo ukázku práce psovodů.
V letošním roce budou první velkou
akcí mladých Hraničářů jarní prázdniny.
Prožijí je na chatě Hubertka v Jizerských
horách. Jde o krásnou a vyzkoušenou
lokalitu, kde se dá zajistit zajímavá činnost v každém ročním období. „Už se
tam všichni těšíme,“ ujistil na závěr Cyril
Hauptmann.
Čerpali energii
na Úhošti
Skupina táborníků při podzimních prázdninách v areálu ZŠ Na Podlesí.
U
O
S
Ž
TĚ
Foto: (vv)
První akcí, na kterou se někteří členové Hraničáře vydali, byl tradiční
novoroční výšlap na Úhošť. Vyrazili
hned dopoledne. Z počátku to tak nevypadalo, ale nakonec je čekalo během
túry pěkné počasí. Po cestě si opekli
buřtíky, pořídili fotografie do kroniky a užili si zimní přírody, i když jako
zimní ani nevypadala. Ale nebyli sami,
kteří na Úhošť zamířili. „Jsem rád za
každého človíčka, který se na Nový rok
neválí doma, ale jde ven do přírody
a načerpá v ní energii hned první den,“
dodal k tomu Cyril Hauptmann, vedoucí Hraničářů.
(r)
„Jak znám svoji Kadaň?“
13.kolo: V letošní roce slaví Kadaňské noviny
jubileum. Kolik let vychází v této podobě?
a) 25 let
b) 30 let
c) 35 let
Jméno a adresa:
Správnou odpověď označte kroužkem a vyplněný kupon odevzdejte v Turistickém informačním centru Kadaň nejpozději
do pátku 16. ledna 2015. Soutěží se o tři slevové poukázky a věcnou cenu. Ceny věnuje firma BRENO - koberce, PVC.
Kadaňské noviny /8. ledna 2015
www.kadanskenoviny.cz
9
Pondělí 19. ledna
KINO
hraje
Od 20.00 hodin
PŘÍBĚH MARIE
Kino Hvězda
ul. Kpt. Jaroše 1466, telefon 474 334 481
T
5. - 9. ledna
ZAVŘENO
Sobota 10. ledna
Od 14.00 hodin
ŽELEZNÁ SRDCE
USA, 2014, 135 min., nepřístupné do
15 let, titulky. Válečný, akční. Duben
1945. Zatímco se spojenecká armáda
pokouší o finální ofenzívu na evropské
frontě, ujímá se válečný veterán, armádní
seržant Wardaddy, velení tanku a vydává
se s jeho pětičlennou posádkou na vražednou misi. V hlavní roli exceluje Brad
Pitt. Režie David Ayer. Sobotní odpoledne nejen pro seniory. Vstupné 60 Kč.
Úterý 13. ledna
Od 20.00 hodin
FOTOGRAF
ČR, 2014, 133 min., nepřístupné do
15 let. Tragikomedie volně inspirovaná
osudy světoznámého českého fotografa
Jana Saudka. Hrají Karel Roden, Vilma
Cibulková a další. Režie Irena Pavlásková. Vstupné 130 Kč.
Čtvrtek 15. ledna
Od 17.00 hodin
HODINOVÝ MANŽEL 2D
Od 20.00 hodin
BURÁCENÍ
ČR, USA, 2014, 93 min., nevhodné
do 12 let. Drama. Film podle skutečné
události vypráví o člověku, jehož smysl
pro svobodu projevu a spravedlnost je
na hranici zákona a společenské normy.
Příběh se odehrává v prostředí motorkářského světa, rockové hudby a sochařské komunity, kde se mísí rovná a čestná
povaha s výbušností, burácením v srdci
a náklonností k absolutní kráse. Hrají
Tomáš Hajíček (frontman kapely Krucipüsk), Vica Kerekes, Jana Kolesárová, Richard Müller, Jakub Kohák a další. Režie
Adolf Zika. Vstupné 110 Kč.
Neděle 11. ledna
Od 14.00 hodin
Úterý 20. ledna
USA, 2014, cca 150 min., přístupné
pro všechny, dabing. Fantasy. Hrají Benedict Cumberbatch, Cate Blanchett,
Elijah Wood a další. Režie Peter Jackson.
Vstupné 150 Kč.
NA STOJÁKA LIVE
USA, 2014, 120 min., přístupné pro
všechny. Fantasy. Příběh se odehrává v dobách, kdy kladní hrdinové už skoro leželi
na lopatkách a zoufale čekali na legendárního hrdinu, který by je spasil. Režie Sergej
Bodrov. Hrají Ben Barnes, Jeff Bridges, Julianne Moore, Kit Harrington a další. Režie
Sergej Bodrov. Vstupné 140 Kč.
Středa 21. ledna
ČR, 2014, 100 min., nevhodné do 12
let. Komedie. Čtyři zoufalci se rozhodnou provozovat živnost hodinový manžel. Opravují tak domácnosti různým dámám. Jak se časem ukáže, půjde tu nejen
o jejich domácnosti. Hrají Bolek Polívka,
David Matásek, Lenka Vlasáková, Simona Babčáková, Eva Holubová a další.
Vstupné 120 Kč.
Od 20.00 hodin
FOTOGRAF
ČR, 2014, 133 min., nepřístupné do
15 let. Tragikomedie volně inspirovaná
osudy světoznámého českého fotografa
Jana Saudka. Hrají Karel Roden, Vilma
Cibulková a další. Režie Irena Pavlásková. Vstupné 130 Kč.
Od 20.00 hodin
ODPAD
USA, 2014, 114 min., nevhodné do 12
let, titulky. Dobrodružný thriller. Hrdiny
filmu jsou tři kluci, jejichž domovem je
skládka v brazilském Riu. Netuší, že už
ten příští nález jejich životy nenávratně
změní. Režisér Stephen Daldry (Hodiny,
Billy Elliot) s pomocí asi nejpopulárnějšího britského scenáristy současnosti Richarda Curtise (Láska nebeská, Lásky čas)
proměnil světový knižní bestseller Andyho Mulligana v napínavou dobrodružnou
pohádku pro dospělé. Hrají Martin Sheen,
Rooney Mara a další. Vstupné 110 Kč.
Od 17.00 hodin
HODINOVÝ MANŽEL 2D
ČR, 2014, 100 min., nevhodné do 12 let.
Komedie. Hrají Bolek Polívka, David Matásek, Lenka Vlasáková, Simona Babčáková, Eva Holubová a další. Vstupné 120 Kč.
USA, 2014, 142 min., nevhodné do 12
let, dabing. Historické drama. Vyrostli
jako bratři, ale stali se z nich nepřátelé na
život a na smrt - egyptský faraón Ramses
a Mojžíš, nalezenec, který se stal legendou. Režie Ridley Scott, hrají Christian
Bale, Joel Edgerton, Sigourney Weaver a
další. Vstupné 150 Kč.
FOTOGRAF
Od 20.00 hodin
ČR, 2014, 133 min., nepřístupné do
15 let. Tragikomedie volně inspirovaná
osudy světoznámého českého fotografa
Jana Saudka. Hrají Karel Roden, Vilma
Cibulková a další. Režie Irena Pavlásková. Vstupné 130 Kč.
BABOVŘESKY
Od 20.00 hodin
FOTOGRAF
ČR, 2014, 133 min., nepřístupné do
15 let. Tragikomedie. V příběhu volně
inspirovaném osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka se vracíme
k některým zásadním křižovatkám života umělce obdařeného výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny tyto
vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání,
lásku i zradu, zástupy obdivovatelů i osamocení. Hrají Karel Roden, Vilma Cibulková a další. Režie Irena Pavlásková.
Vstupné 130 Kč.
Pondělí 12. ledna
Od 20.00 hodin
BURÁCENÍ
ČR, USA, 2014, 93 min., nevhodné
do 12 let. Drama. Film podle skutečné
události vypráví o člověku, jehož smysl
pro svobodu projevu a spravedlnost je
na hranici zákona a společenské normy. Hrají Tomáš Hajíček (frontman
kapely Krucipüsk), Vica Kerekes, Jana
Kolesárová, Richard Müller, Jakub Kohák a další. Režie Adolf Zika. Vstupné
110 Kč.
10
Inženýr kvality a projektového řízení
Požadujeme: pokročilou znalost AJ nebo NJ, praxi v kvalitě nebo projektovém
řízení, orientaci v technické dokumentaci, znalost ISO norem
Sales specialist
Požadujeme: plynulou znalost AJ, schopnost vyjednávat, praxi na pozici
obchodního zástupce, flexibilitu
Výrobní inženýr
Požadujeme: SŠ/VŠ elektrotechnického směru, znalost technické dokumentace,
základní znalost AJ
Kontakt: Nikola Strnadová
Telefon: +420 477 101 531, [email protected], www.tgcz.cz
EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 3D
USA, 2014, 90 min., přístupné pro
všechny. Animovaný, rodinný. Superšpióni se nerodí, ale líhnou. Skipper, Kowalski, Rica a Vojín jsou nejen veselí a povedení ptáčci, ale i nejvýkonnější jednotka
tajných agentů připravených kdykoliv
a kdekoliv zasáhnout i při sebemenším
ohrožení světa. Vstupné 120 Kč.
USA, 2014, 120 min., přístupné pro
všechny. Fantasy. Režie Sergej Bodrov.
Hrají Ben Barnes, Jeff Bridges, Julianne
Moore, Kit Harrington a další. Režie Sergej
Bodrov. Vstupné 140 Kč.
Plánovač výroby group leader
Požadujeme: zkušenosti s plánováním výroby, aktivní AJ, schopnosti operativního
rozhodování a vedení týmu, znalost MS Excel
Od 16.00 hodin
Pátek 16. ledna
TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 3D
SEDMÝ SYN 3D/dabing
Volná pracovní místa
Čtvrtek 22. ledna
Od 20.00 hodin
Od 17.00 hodin
Fabók). Starší kategorie: 1. místo - 3.ZŠ A
(Černý, Šulaj - Prokopová, Šimůnková).
Soutěž jednotlivců: mladší dívky: 1. Řeháková (2.ZŠ), před Sárou Šefinovou (1.ZŠ) a
Kateřinou Hrdličkovou (1.ZŠ). Starší dívky:
Eliška Gabčíková (1.ZŠ) před Polachovou
(2.ZŠ) a Šimůnkovou (3.ZŠ). Hoši mladší: 1.
místo Jindřich Hefner (1.ZS) před Bartákem
(2.ZŠ) a Fabókem (1.ZŠ). Hoši starší 1. místo
Alex Leško (1.ZŠ) před Martinem Šulajem
(3.ZŠ) a Markem Černým (3.ZŠ).
Pořadí škol: Vánoční trojboj: 1. místo 1.ZŠ 87 bodů, 2. místo - 3.ZŠ 83, 3. místo
- 2.ZŠ 56 bodů.
A.Pulec
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D
Od 19.30 hodin
Od 17.00 hodin
Tradičním zakončením atletického roku
bývá Vánoční atletický trojboj. Letošní
13. ročník pořádal tradičně DDM Šuplík.
V kadaňské hale soutěžilo 64 závodníků
kadaňských škol. Škoda, že na startu nebyla 5.ZŠ. Trojboj se skládá z překážkového
běhu, testující rychlost a obratnost, skoku
dalekého z místa, testuje odraz, a hodu medicimbalem, pak sílu. Soutěž pak i ukazuje
na to, jak některých vlastností u mladých
adeptů ubývá. Snad nejvíce obratnosti.
Závody jsou i soutěží družstev. Zde
bylo toto pořadí: mladší kategorie: 1. místo - 1.ZŠ (Suková, Hrdličková - Hefner,
20.00 hodin
Středa 14. ledna
SEDMÝ SYN 3D/dabing
Francie, 2014, 95 min., přístupné pro
všechny, titulky. Drama. Příběh o dívce,
která se naučila normálně žít, i když byla
od narození hluchoslepá. Tento malý
zázrak se odehrál ve Francii na konci
19. století. Otec dceru miluje a nedokáže ji umístit do ústavu pro choromyslné.
Ze zoufalství nakonec odveze Marii do
ústavu Larnay, kde se řádové sestry starají o neslyšící dívky. Hrají Isabelle Carré,
Ariana Rivoire a další. Režie Jean-Pierre
Améris. Vstupné 80 Kč.
Vánoční trojboj zakončil atletický rok
Sobota 17. ledna
ČR, 2014, 103 min., přístupné pro všechny.
Komedie. Třetí díl komedie režiséra Zdeňka Trošky. Příběh začíná tam, kde druhý díl
skončil. Horáčková vybíhá z domu naproti
mladé dámě, která právě přijela do vesnice.
Hrají Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie
Vondráčková a další. Vstupné 140 Kč.
Od 16.00 hodin
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D
USA, 2014, cca 150 min., přístupné
pro všechny, dabing. Fantasy. Hrají Benedict Cumberbatch, Cate Blanchett,
Elijah Wood a další. Režie Peter Jackson.
Vstupné 150 Kč.
Od 20.00 hodin
BURÁCENÍ
ČR, USA, 2014, 93 min., nevhodné
do 12 let. Drama. Film podle skutečné události. Hrají Tomáš Hajíček, Vica
Kerekes, Jana Kolesárová, Richard
Müller, Jakub Kohák a další. Režie
Adolf Zika. Vstupné 110 Kč.
Neděle 18. ledna
Od 16.00 hodin
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D
USA, 2014, cca 150 min., přístupné
pro všechny, dabing. Fantasy. Hrají Benedict Cumberbatch, Cate Blanchett,
Elijah Wood a další. Režie Peter Jackson.
Vstupné 150 Kč.
Od 20.00 hodin
BURÁCENÍ
ČR, USA, 2014, 93 min., nevhodné
do 12 let. Drama. Film podle skutečné události. Hrají Tomáš Hajíček, Vica
Kerekes, Jana Kolesárová, Richard
Müller, Jakub Kohák a další. Režie
Adolf Zika. Vstupné 110 Kč.
Na stojáka live
14. ledna 2015 se bude v Kadani v kině
Hvězda opět konat velmi oblíbená televizní
show Na stojáka live. Diváci se mohou těšit
nově na Richarda Nedvěda alias vynálezce
trapnomagie a také na Ester Kočičkovou,
partu pak opět podrží všemi oblíbený Karel
Hynek s velmi ostrým humorem a představitel Borce.
„Sestavy vždy volím tak, aby se diváci
mohli pokaždé těšit na nové nebo na jimi
oblíbené tváře, které měly největší úspěch.
Myslím, že večer bude plný překvapení a to
hlavně z důvodu přítomnosti kouzelníka
Richarda Nedvěda, určitě se do představení
zapojí i diváci, zejména z prvních řad, kteří se
už teď mají na co těšit, a samozřejmě nejen ti,
věřím, že každý si přijde na své,“ je přesvědčen Jakub Horák z pořádající agentury.
V minulém vyprodaném představení
v Kadani, které proběhlo 18. května 2014,
účinkoval Lukáš Pavlásek, Karel Hynek a
Daniel Čech, každopádně se diváci nemusí bát, že uvidí něco znova, herci pokaždé
ukazují nové vystoupení, každé představení
je tudíž originál a nezapomenutelný zážitek.
Herci se už na Kadaň velmi těší, rádi vystupují v menších městech, kde je atmosféra o to
lepší. V Kadani byla minule opravdu výborná! V případě, že máte zájem o lístek, můžete si ho zakoupit na pokladně kina Hvězda
za 250 Kč, zbývá ale už jen pár posledních
kusů, proto doporučuji si pro lístek zajít co
nejdříve, než bude opět vyprodáno.
(hr)
www.kadanskenoviny.cz
H-REKULTIVACE, a.s., Černovice 226, Chomutov
přijme zaměstnance na pozici
STROJNÍK
Požadujeme: Praxe minimálně 2 roky.
Řidičský průkaz - skupina B, C, E, T.
Nabízíme:
Zázemi prosperující společnosti s 20 letou historií.
Trvalý pracovní poměr v perspektivní společnosti.
Odpovídající platové ohodnocení.
Termín nástupu: ihned
Životopisy zasílejte na adresu:
[email protected]
Telefon: 777 501 333
8. ledna 2015 / Kadaňské noviny
Jakub Šťastný vyhrál a posunul
se do čela seriálu Grand Prix
Jakub Šťastný při turnaji v rapid šachu.
Se školní družinou se baví celá rodina
Pouliční liga v malém fotbálku, kterou
pořádá klub Dopatra při občanském sdružení Světlo, dává příležitost i mladým, kteří
nejsou registrovaní, prožít sportovní úspěchy. Zde jsou výsledky loňského ročníku.
Turnaj o pohár starosty města Kadaně
1. kategorie: 1. Chelsea, Fotbaloví Démoni, 3. Podlesáci. 2. kategorie: 1. Neporazitelný, 2. FC Béčko Kadaň, 3. FC Nekopnemsi. 4.
5ZŠ Barca and Real, 5. FC Přízemí. 3. kategorie: 1. Hala Madrid, 2. FK Tatran Kadaň.
Turnaj o pohár OS Světlo
1. kategorie: 1. Barcelona, 2. Chelsea, 3. Podlesáci, 4. Real Madrid. 2.
kategorie: 1. FC Béčko Kadaň, 2. FC
Nekopnemsi, 3. 5ZŠ Barca and Real, 4.
Neporazitelný, 5. FC Přízemí, 6. Black
and White. 3. kategorie: 1.Pokémoni, 2.
Gymnázium Kadaň, 3. FK Tatran Kadaň,
4. Hala Madrid, 5. Cvajštajni.
Turnaj o pohár Agentury pro sociální
začleňování
1. kategorie: 1. Chelsea, 2. Barcelona, 3. Podlesáci, 4. Real Madrid.
2. kategorie: 1. FC Béčko Kadaň, 2.
Shoulin football, 3. FC Přízemí. 3. kategorie: 1.Bílý balet, 2. FC Káčko, 3.
FC Kontrafakt.
(b)
Prodám byt 3+1 s balkonem na sídlišti
A spolu s garáží, která je v bezprostřední
blízkosti domu. Byt je ve 3. patře. Dobrá
lokalita, slušní sousedé. Tel.: 728 439020.
Prodám kabel AYKY 16 mm2 57 m,
případně i menší délky. Cena za 1 m 29 Kč
- velmi levné. Tel.: 724 935 798.
Pronájem
Tímto bych chtěla poděkovat vychovatelkám ze školní družiny při Kadaňské jedničce (1. ZŠ, ul. Školní), jmenovitě p. Novákové a p. Šilhanové.
Paní vychovatelky pro naše děti připravují
nejen zábavná a poučná odpoledne, ale i netradiční program nad rámec jejich zaměstnání a běžné pracovní doby. V říjnu jsme
společně autobusem navštívili Psí útulek
Klášterec nad Ohří. Akce se vydařila a určitě
pro všechny zúčastněné rodiče a děti to bylo
zcela netradičně strávené sobotní dopoledne. Stejně tak listopadové opékání vuřtů.
Zima nás nezaskočila a pro jistotu vybaveni
čajem v termoskách jsme se báječně bavili.
poseděly v kuchyni vytopené kachlovými
kamny. Dozvěděly se mnoho nového o životě horalů a jejich tradicích. Mohly si samy
vyzkoušet ruční práce jako drátkování, šití
levandulových sáčků. Děti nejvíce nadchlo
vyhledávání kovového pokladu pomocí detektoru kovů. V poledne si všichni pochutnali na výborném obědě. Celý den jsme si
užili a třídní učitelé pochválili děti za pěkné
chování. Chtěli bychom poděkovat zaměstnancům centra Lesná za to, že se o nás hezky starali. Určitě se někdy vrátíme!
Děti ze 6. tříd, Mgr. Martina Seifertová,
Mgr. David Vránek, tř. učitelé
Střední škola technická, gastronomická
a automobilní Chomutov, středisko Kadaň
pořádala sportovní soutěž v přeskoku přes
švihadlo snožmo za 1 minutu. Jednalo se
o čtvrtý ročník akce „Kadaňský švihák“.
Této sportovní soutěže se zúčastnilo 40 žáků
z různých škol a absolutním vítězem se stal
Ondřej Kočan výkonem 245 přeskoků za
minutu. Všichni žáci prokázali, že se dá
sportovat i v době před vánočními svátky.
Ing. Pavel Sekera, učitel SŠTGA Chomutov,
středisko Kadaň
TJ DNT Kadaň oddíl
kanoistiky vodní slalom
Učitelé z průmyslovky mají titul doma
Poslední listopadovou sobotu se na
SPŠS a OA v Kadani konal již 21. ročník
Volejbalového turnaje učitelů a 9. ročník
Memoriálu Miroslava Česala. Je to soutěž, která má svou tradici a oblibu nejen
v našem městě. To se ukázalo i v letošním roce, kdy se nominovalo celkem šest
družstev z pěti měst. A jak to dopadlo?
Poslední akcí byla mikulášská nadílka, které
se mohli zúčastnit mladší i starší sourozenci,
rodiče či prarodiče. Po rozloučení s Mikulášem a jeho pomocníky jsme ještě společně
zazpívali několik vánočních koled a pak už
jsme se s našimi dětmi rozloučili. Čekalo je
totiž dobrodružné nocování ve škole. Pro
některé to určitě bylo poprvé bez maminky
a o to větší „náboj“ to mělo.
Díky všem těmto aktivitám nekončí vztah
rodina a škola zavřenými dveřmi budovy. A
to je pro mě, jako rodiče, to nejdůležitější.
Ještě jednou všem děkuji a v roce 2015 jim
nepřeji jen zdraví, ale také mnoho energie a
nápadů na další společné akce.
(ham)
Kadaňským švihákem Ondřej Kočan
Zážitkový den na Lesné
Naše škola jako jediná z kadaňských škol
obdržela pozvání a zúčastnila se zážitkového dne v Krušných horách.
Žáci šestých tříd odjeli autobusem, aby
si užili program, který pro ně připravili ve
vzdělávacím a rekreačním centru Lesná.
Středisko se nachází uprostřed nedotčené
přírody. Sluncem zalité stráně, pestrá paleta
barev a vůně lesa. Děti se celý den pohybovaly venku. Pomocí vysílaček a GPS navigace se orientovaly v terénu, vyhledávaly
a plnily úkoly. Učily se, jak se mají chovat
v přírodě. Dále se seznámily s historií řemesel v Krušnohoří, navštívily muzeum,
Prodej
Druhý turnaj seriálu Grand Prix
mládeže v rapid šachu, Podzimní turnaj v Chomutově, se hrál v sobotu 29.
listopadu 2014 v tamním SVČ Domeček. Zúčastnilo se celkem 104 hráčů
a hráček ve třech kategoriích.
V mladších žácích zvítězil Jakub
Šťastný (Střelnice Kadaň) před Lenkou
Gárskou (Spartak Chodov) a Pavolem
Kufelem (ŠK Teplice). Tímto vítězstvím
se Jakub Šťastný posunul i na průběžné
první místo v celém seriálu Grand Prix
mládeže v šachu.
(šť)
Ohlédnutí za Pouliční ligou
Titul jsme si nechali doma na SPŠS a OA
v Kadani, druhé místo obsadilo Gymnázium Kadaň, třetí byla ZŠ z Klášterce nad
Ohří, čtvrté místo patří SD, páté SPŠ a
VOŠ z Chomutova a poslední místo obsadil nováček turnaje, učitelé z Varnsdorfu.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, sponzorům a těšíme se na příští ročník.
(za)
malý
oznamovatel
chce touto cestou popřát vše nejlepší v novém roce všem svým příznivcům našeho sportu a poděkovat
firmám za finanční podporu v roce
2014. Mezi ně patří: Severočeské
doly a. s. Chomutov, Skupina ČEZ a.
s., Ústecký kraj, Město Kadaň, FRK s.
r. o., Kabelová televize Kadaň, Martin Sýkora s. r. o., firma Selinger Jiří.
Pronajmu garáž na sídlišti D u Policie
ČR. Měsíční nájem 1 500 Kč. Platba předem za 6 měsíců, popř. 3 měsíce. Nabídky
pište sms: 702 089 777.
Pronajmu garáž u teplárny (Nejnovější garáže) vhodná i pro velká auta, cena
dohodou. Kontakt: e-mail: podhradi@
email.cz, tel.: 724 935 798.
Různé
Potřebujete 5.000 Kč až 15.000 Kč? Výplata expres při podpisu smlouvy. Lokalita:
Kadaň. Volejte ihned 775 775 780.
MC Radka
Úterý 13. ledna 9.30 – 10.30 hod.: Úvod
do kurzu Španělštiny
Dopolední kurz ŠJ, přijďte se podívat na
první hodinu. Nabízíme hlídání dětí ke
kurzu.
Úterý 13. ledna 12.15 – 13.15 hod.: Bruslení - první hodina zimního bruslení na zimním stadionu.
Středa 14. ledna v 11.00 hod.: Beseda zdravá rodina- zdravý úsměv
Péče o chrup a dutinu ústní u malých dětí
i s nácvikem (vlastní kartáček s sebou).
Čtvrtek 15. ledna v 10.00 hod.: Návštěva
městské knihovny v Kadani
Pojďte s námi za pohádkovou knihou do
městské knihovny. Sraz v 10.00 hod. na nádvoří před obřadní síní.
Čtvrtek 15. ledna 15.00 – 15.45 hod.: Odpoledne s pohybem - Cvrčci
Ukázková hodina všestranného pohybového kroužku pro děti 3-6 let.
Veselý listopad s draky a karnevalem
Během listopadu loňského roku u nás
proběhla Drakiáda. Děti přinášely draky, které vyrobily doma s pomocí rodičů,
a celá škola byla brzy zaplněná krásnými
dráčky. Za snahu a tvořivost byli všichni
odměněni velkou sladkou čokoládkou.
Za pár dnů po vyhodnocení Drakiády nastal ve škole Rej podzimníčků.
Připravujeme ho ve spolupráci s rodiči
každý rok. Děti si přinesou masky, šaty
a kloboučky ozdobené plody podzimu
(jeřabinami, větvičkami, barevnými listy,
šiškami aj.). Během dopoledne se nám
malí podzimníčci předvedou a zatančí ve
svých kostýmech. Po velkém karnevalovém veselí jsou všichni po zásluze odměněni dárkem a sladkostmi.
A abychom jen netančili a nejuchali,
byli naši předškoláčci pozváni na 1.ZŠ, kde
si pro ně žáci 3. třídy s paní učitelkou Horovou připravili program Učíme se hrou.
Formou pohybových her, povídáním a
jednoduchým počítáním se děti seznámily
s tím, jak probíhá vyučování na základní
škole, kam většina z nich nastoupí po let-
ních prázdninách. Vyučování děti zaujalo a
bylo na nich vidět snahu a soustředění, za
což je paní učitelka pochválila. Vyzkoušely
si práci na interaktivní tabuli a s nadšením
plnily zadané úkoly.
Hana Švehlová, MŠ Písnička
Také pekelníci si vyzkoušeli pozemní hokej
Dne 4. prosince 2014 zažili nejmenší členové oddílu HC Kadaň
překvapení. Během tréninku je přišel
navštívit Mikuláš spolu s andělem
a čerty. I když se děti ze začátku čertů
bály, nakonec si s nimi užily spoustu
legrace.
Děti přednesly básničky, zazpívaly písničky, ale hlavně ukázaly, jak to
umí s hokejkou a míčkem.
Jak se pozemní hokej hraje, si vyzkoušeli i samotní pekelníci. A věřte,
byla to zábava. Každý si domů odnesl
mikulášskou nadílku.
Tímto bych chtěla moc poděkovat
hercům Divadla Navenek ( Dianě
Paulové, Danielu Kyškovi, Pepovi
Kdolskému a Ladislavu Kytkovi), kteří se svědomitě a ochotně ujali těchto
rolí. Za HC Kadaň Markéta Bigarová
Kadaňské noviny /8. ledna 2015
www.kadanskenoviny.cz
11
SPORTOVNÍ
pozvánky
Poslední tři turnaje loňského roku přinesly Kosagymu Kadaň medailovou sklizeň
Úžasné výsledky na konci sezony
Atletika
Zimní běžecký pohár: neděle 11.
ledna: 37. Tříkrálový běh - 8 000
m, start v 10.30 hod u Kadaňského
stupně.
Neděle 18. ledna: Lestkovský půlmaraton - 21 098 m, start v 10.30 hod.
u Kadaňského stupně.
Neděle 25. ledna: Lomazická stezka - 8
300 m, start v 10.30 hod. u restaurace
Split.
Závěr loňského roku se členům Kosagymu Kadaň nad očekávání vydařil.
Na posledních třech turnajích v kickboxu dosáhli skvělé úspěchy.
Začalo to 15. listopadu na MČR v Praze, kam odjelo z Kadaně 8 závodníků.
Lední hokej
1.liga: středa 14. ledna od 17.30
hodin: SK Kadaň-Havířov. Středa 21.
ledna od 17.30 hodin: SK Kadaň-Prostějov. Pondělí 26. ledna od 17.30 hodin: SK Kadaň-Dukla. Sobota 31. ledna
od 17.30 hodin: SK Kadaň-Havl.Brod.
Středa 4. února od 17.30 hodin: SK Kadaň-Kladno.
Sport pro všechny
TJ Pohyb a my Kadaň od září
2014 nabízí:
Kondiční cvičení: pondělí ve
sportovní hale v 19.00 hod., středa
gymnázium v 19.00 hod.
Rehabilitační cvičení: pondělí ZŠ
Rudolfa Koblice v 17.00 hod.,
Seniorky: pondělí a středa ZŠ Rudolfa Koblice v 18.30 hodin
Na snímku je část ženského týmu Kosagymu Kadaň, který nás reprezentoval na Evropském poháru v Polsku. Zleva: Viktorie Průchová (2.
místo), Nikola Herejková (1. místo)
a Karolína Kollmannová (2. a 3. místo).
V sobotu 13. prosince odehrály kadaňské pozemkářky první zápasy halové sezony 1. ligy. V
úvodním utkání porazily domácí pozemkářky Slávii Praha B 9:5 po poločase 4:2. Branky
vstřelily: Káťa Bubelová 6, Káťa Buňatová 2 a Káťa Vlachová 1. Druhým soupeřem byly
nepříjemné Litice, které domácí hráčky porazily 8:3 (3:1). Branky: Bubelová 4, Buňatová 4.
Další fotografie ze zápasu najdete v prosincové galerii Kadaňských novin.
Foto: (vv)
Putovní pohár má majitele
V tělocvičně 1. ZŠ se v sobotu 6. prosince rozhodovalo o tom, které z šesti mužstev
získá na tradičním turnaji v malé kopané
putovní pohár Sportovního klubu Městské policie Kadaň. Od začátku se bojovalo
s velkým nasazením. Pro hráče bylo připraveno zázemí s občerstvením, kde měli
pro svoji motivaci na očích pěkné ceny. Na
palubovce vládl tým Selinger, překvapením
byl výkon Teamu 0. Pořádajícímu oddílu se
tentokrát tolik nedařilo a skončil čtvrtý.
Konečné pořadí: 1. Selinger, 2. Team
0, 3. Labyrint, 4. SKMP, 5. RS Okna, 6.
Petrom. Vyhodnoceni byli také nejlepší
jednotlivci. Nejužitečnější hráč: David
Kříž (Team 0), nejlepší brankář: Petr Tichý (Selinger). Rozhodčím všech zápasů
byl Jaroslav Mezera.
Organizátoři turnaje děkují všem
sponzorům. Jsou to: Car Service, RS
Okna, Petrom stavby, Elektrozdvih, KK
Mont, CA Mk Tour, Bagros, Pohostinství U Slávka, Statek Hořenice, Arega,
Žaluzie Vyhlas, Bistro Hamir, Hotel
a Restaurant Terciér, HP Stav, Sasme, Fa.
Selinger Jiří, Jurex, Sport bar Ježek Chomutov, Maso a uzeniny Fafejtová.
(r)
„Dokázali jsme vybojovat 3 tituly MČR
pro rok 2014 (Fejsák, Průchová, Eisenhammer). K tomuto skvělému výsledku jsme
přidali i další úspěchy v podobě 5 stříbrných a 2 bronzových umístění,“ zkompletoval bilanci šéf klubu Jan Jansa.
Medailová sklizeň pokračovala 6. prosince, kdy se 11členná výprava zúčastnila
vrcholného turnaje - Evropského poháru
v Polsku. Tohoto silně obsazeného turnaje
se zúčastnilo přes 400 závodníků z 9 států.
„Zanechali jsme zde výraznou stopu
a se ziskem celkem 11 cenných kovů (3x
zlato, 6x stříbro, 2x bronz) jsme se zařadili mezi nejúspěšnější týmy turnaje.
Nejlepšího výsledku dosáhli Nikola Herejková, Martin Jakeš a Tomáš Nešuta,
kteří nedali svým soupeřům šanci a své
kategorie vyhráli,“ hodnotil Jan Jansa.
Sezonu naši kickboxeři zakončili 13.
prosince na Vánočním turnaji v Praze.
Turnaj byl určen pouze pro začátečníky, takže ostřílení borci tentokrát zůstali
doma. „I přesto jsme vyjeli s početnou
výpravou 11 začínajících závodníků a se
ziskem 7 cenných kovů (4x zlato, 2x stříbro, 1x bronz) jsme vyhráli v bodování
týmů,“ pochlubil se Jansa.
„Chceme tímto poděkovat městu Kadaň
a společnosti Donaldson Czech Republic
s.r.o., kteří významně podpořili účast našich závodníků na uvedených turnajích.
Nyní nás čeká zasloužený odpočinek a od
února se závodní kolotoč opět rozběhne
naplno,“ dodal na závěr Jan Jansa.
(jj)
.
(haz)
Repre v Kadani
Ve dnech 19. až 21. listopadu se
v kadaňské hale připravovali futsaloví
reprezentanti do 21 a 19 let. V rámci
soustředění sehrála devatenáctka přípravný zápas s Betisem, který porazila
5:3. Utkání to bylo pohledné a hráči
obou týmů předváděli dobré výkony.
Partnerem celé akce, kterému patří
poděkování, byla Skupina ČEZ.
(r)
Výsledky a tabulky
Lední hokej
Krajský přebor Karlovarského kraje: HC
PK Vřesová-SK Kadaň „B“ 6:16 branky
za hosty: Hartman 4, Heindl 3, Neprášek
3, Paul 2, Holán 2, Moro, Krpenský.
Mladší dorost: SK Kadaň-HC Most
6:0 (3:0,1:0,2:0), branky: Hájek, Kunc 2,
Brandner, Psár, Georgiev. SK Kadaň (Piráti Chomutov „B“)-HC Slovan Ústí nad
Labem 0:6 (0:3, 0:1, 0:2).
Starší dorost: SK Kadaň-HC Slovan Ústí
n./L. 3:4 (1:1, 1:3, 1:0), Šilar 2, Bednařík.
HC Hvězda Praha-SK Kadaň 6:2 (1:1,
3:1, 2:0), branky: Šmejc, Dvořák. SK Kadaň-HC Rebel Havlíčkův Brod 2:7 (0:4,
1:2, 1:1), branky za hosty: Petržílka, Haluška. HC Kobra Praha-SK Kadaň 5:6
s.n. (3:4, 1:0, 1:1, 0:1), branky: Berky 2,
Haluška, Špiegl, Hřebíček, Šilar.
Starší žáci: Piráti Chomutov-SK Kadaň
4:7 (1:3, 3:1, 0:3), branky za hosty: Michal
Gut 2, Marek Konášek 2 a další...
Mladší žáci: Piráti Chomutov-SK Kadaň
1:20 (0:4, 0:7, 1:9), branky za hosty: Marek Černý 5, Jaroslav Novák 4, Jiří Kulich
3, Anna Kalová 3, Lukáš Novotný 3, Jakub
Žďárský, Jaroslav Novák.
2.třída: HC Most-SK Kadaň 2:53 (1:17,
0:20, 1:16), branky: Schirl 10, Dolejší 8,
Chaloupka 7, Winkelhöfer 6, Lučan 5, Kisiel 3, Oršulák 3, Novák 3, Žák 2, Koutský
2, Rosolová 2, Civiš, Prošek. Sestava SK
Kadaň: Kodad, Lučan, Schirl, Žák, Civiš,
Winkelhöfer, Chaloupka, Prošek, Rosolová, Novák, Oršulák, Dolejší, Koutský,
Kisiel. HC Bílina-SK Kadaň 7:32 (3:11,
2:11, 2:10), branky: Lučan 7, Schirl 5, Dolejší 4, Chaloupka 3, Novák 3, Winkelhöfer 2, Koutský 2, Rosolová 2, Kisiel, Civiš,
Prošek, Oršulák. Sestava SK Kadaň: Kodad, Lučan, Schirl, Žák, Civiš, Winkelhöfer, Chaloupka, Prošek, Koutský, Novák,
Oršulák, Dolejší, Kisiel, Rosolová. (rw, l)
11. Doubrava
12. Inter Liberec
10 2 0 8 45:74 6
10 2 0 8 53:99 6
Florbal
Národní florbalová liga mužů: 14. kolo:
FBC DDM Kati Kadaň A – T.B.C. Králův
Dvůr 8:3 (3:1, 2:0, 3:2), branky: Martin
Odlas 3, Daniel Muchna 2, Dominik Kičura, Michal Malý, Daniel Dolanský. 15. kolo:
TJ Turnov-FBC DDM Kati Kadaň A 6:5
(3:1, 1:3, 2:1), branky za hosty: Michal
Malý, Erik Štěrba, Martin Odlas, Aleš Limberg, Martin Žemlička. Průběžná tabulka:
1. FBC Chomutov A 15 10 2 2 1 110:70 36
2. Králův Dvůr
15 8 3 0 4 102:88 30
3. Štíři Č.Budějovice 15 8 1 1 5 92:80 27
4. TJ Turnov
15 6 4 0 5 103:102 26
5. Sokol Mukařov
15 7 0 1 7 88:79 22
6. Orka Čelákovice 15 6 0 3 6 81:81 21
7. TJ Sokol Jaroměř 15 6 0 3 6 93:106 21
8. Jablonec n.N. A 15 6 1 0 8 96:101 20
9. FB Karlovy Vary 15 4 3 1 7 89:89 19
10. FBC Kati Kadaň 15 6 0 1 8 102:111 19
11. FBC Plzeň
14 5 1 2 6 83:92 19
12. Athletics Praha 14 1 1 2 10 70:110 7
(pointfighting ženy +65kg) a Jiří Klaner
(lightcontact junioři -65kg).
Evropský pohár 2014 v Polsku: 1. místo:
Martin Jakeš (pointfighting žáci -155cm),
Nikola Herejková (pointfighting juniorky
-175cm) a Tomáš Nešuta (kickbox tatami
muži -80kg). 2. místo: Klára Mňahončáková (pointfighting žákyně -135cm), Viktorie
Průchová (kickbox tatami žákyně -55kg),
Adam Juhar (kalaki žáci -155cm), Karolína Kollmannová (kickbox tatami ženy
+70kg), Tomáš Nešuta (UFR tatami muži
-80kg) a Michael Fejsák (pointfighting žáci
-160cm). 3. místo: Ladislav Eisenhammer
(pointfighting žáci -170cm) a Karolína
Kollmannová (pointfighting ženy -170cm).
Vánoční turnaj v Praze: 1. místo: Klára Mňahončáková (pointfighting žákyně
-40kg), Zuzana Armstarková (pointfighting žákyně +40kg), Martin Jakeš
(pointfighting žáci +40kg) a Vlastimil Helebrant (lightcontact muži -85kg). 2. místo:
Alena Krippelová (pointfighting žákyně
-40kg) a Barbora Jansová (pointfighting žákyně +40kg). 3. místo: Nikolas Tomashko
(pointfighting žáci -40kg).
Kickbox
Judo
MČR 2014 v Praze: 1. místo: Michael
Fejsák (pointfighting žáci -45kg), Ladislav
Eisenhammer (pointfighting žáci -60kg) a
Viktorie Průchová (lightcontact juniorky
-55kg). 2. místo: Viktorie Průchová (pointfighting juniorky +60kg), Ladislav Eisenhammer (pointfighting junioři -60kg),
Karel Rajský (pointfighting muži -80kg),
Nikola Herejková (pointfighting ženy
+65kg) a Tomáš Nešuta (lightcontact muži
-85kg). 3. místo: Karolína Kollmannová
6. prosince téměř v kompletní sestavě mládežnického týmu vyrazili kadaňští judisté na
Vánoční turnaj do Chomutova. Pro mnohé
to byla první soutěžní zkušenost. A zde jsou
jejich výsledky: 1. místo: Beran, 2. místo:
Bůcha, Pešička a Vyboch, 3. místo: Baier,
Budáč, Dabić, Jančov, Krausová, Kunc, Ölveczki, Polách a Záblacký. Turnaje se zúčastnilo 200 závodníků z klubů Ústeckého kraje,
Prahy, ale i vzdáleného Ruska. Na snímku
níže naši judisté při nástupu.
(jz)
Basketbal
Oblastní přebor st.minižáků v košíkové:
TJ Klášterec n.O.-BK Levharti Chomutov
39:42 (14:1, 10:18, 11:8, 4:15), TJ Klášterec
n.O.-BK Teplice 19:59 (7:20, 5:8, 3:20, 4:11).
Tabulka oblastního přeboru (o 7.-9.místo):
1. BK Teplice
4 4 0 266:80 8
2. K Lev. Chomutov 4 2 2 126:192 6
3. TJ Klášterec n.O. 4 0 4 106:226 4
(za)
Futsal
Putovní pohár si odnesl tým, který hájil čest firmy Selinger.
Foto: (vv)
10. kolo: FC Brandýsek–FC Betis
Kadaň
7:0
Průb. tabulka:
1. FC Betis Kadaň 10 8 0 2 56:41 24
2. FC Brandýsek
10 7 1 2 65:26 22
3. ISŠ Příbram
10 7 1 2 84:56 22
4. Hrasl Slaný
10 7 0 3 65:42 21
5. PK Třebusice
10 5 1 4 65:52 16
6. RSC Čechie Slaný 10 5 0 5 41:32 15
7. Legie Příbram
10 4 1 5 55:76 13
8. Ludis Třebenice 10 3 2 5 46:38 11
9. SKP Kolín
10 3 1 6 50:65 10
10. Dobřichovice
10 3 1 6 44:68 10
Naši judisté opět sbírali medaile na turnajích v Německu. Z partnerského města Aue z mezinárodního turnaje přivezl bronz Matouš Řezníček (na snímku vlevo). O týden později vyrazili nejmenší
do nedalekého Schlettau. Beran získal zlato, Polách ml. stříbro a Baier bronz (druhý snímek). (jaz)
Čtrnáctideník pro občany Kadaňska
Vydavatel: Město Kadaň, Mírové náměstí 1, Kadaň. IČO: 00261912. Registrační číslo titulu: MK ČR E 12006. Vychází jednou za čtrnáct dní. Odpovědný redaktor: Václav Vlasák, Jazyk. úprava: Zita Peineltová. Sídlo redakce: Městský úřad Kadaň, ul. Jana Švermy 7, přízemí. Telefon: ústředna 474 319 500, redakce 474 319 678 nebo 602 269 784. Soukromou i podnikatelskou inzerci a příspěvky přijímá Turistické informační centrum v ulici Jana Švermy 7. Sazba
a grafika: vlastní. Tiskne: Tiskárna AKORD Chomutov s. r. o. Distribuce: vlastní. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Zveřejněné příspěvky nemusejí být shodné s názorem redakce. Za obsahovou správnost příspěvků
a inzerátů ručí autoři.
Download

Nabízejí více... - Kadaňské noviny