Ferda Mravenec...
Č TRNÁC TIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ
Příští KN
Uzávěrka příspěvků a inzerátů
je ve středu 15. června
24. června
... 5. strana
Pozvánka
Kam za kulturou
... 3.a 4. strana
Ročník XXI. č. 12 10. června 2011 5 Kč,–
Město má vizi
pro Löschnerovo
náměstí
ww
w.k
ada
nsk
eno
vin
y.c
z
Nabízejí
více...
...zpráv
aktualit
fotografií
Sejdeme se v hale
Nová sportovní hala začíná od června
postupně sloužit svému účelu. Veřejnost si
ji bude moci prohlédnout v pátek 24. června od 8.00 do 20.00 hodin během Dne
otevřených dveří. Součástí bude i benefiční turnaj ve futsale - Betis cup 2011, který
se uskuteční v sobotu 25. června. Výtěžek
bude věnován DpZOP Kadaň. Podrobnosti přineseme v přístím čísle.
(r)
Tak jako se proměnila první část
Löschnerova náměstí, chce město zkulturnit i další tři jeho části. A mohla by to
být proměna téměř k nepoznání. Rada
města vybírala ze tří studií a vybrala vizi
pražského architekta Petra Uhlíka. Podle
ní se nechá letos zpracovat projekt, který
se pochopitelně od studie může lišit, protože ne vše je proveditelné. Podrobnosti
o této vizi najdete v příštím čísle.
(r)
Odstávka tepla
bude kratší
V porovnání s loňským rokem bude
dodávka tepla pro Kadaň přerušena
na kratší dobu. Odstávka se uskuteční
v době od 11. do 17. července 2011.
Potvrdil nám to ředitel Tepelného hospodářství Kadaň Dušan Kučera. Původně měla být odstávka zhruba dvakrát tak
delší, ale po jednáních s dodavatelem tepla, kterým je ČEZ Teplárenská, se podařilo
dohodnout kratší termín odstávky zdroje
tepla, kterým je ETU II.
(r)
Vycházející sportovní hvězdou Kadaně je
David Janeček z mateřské školy Barvička,
který na Klaunových hrách vybojoval čtyři medaile. Více příště. Další fotografie na
www.kadanskenoviny.cz.
Foto: (vv)
Kadaň se připojila k chartě
Minulý týden se v Uherském Hradišti
konala národní cyklokonference. Zastupoval nás na ní starosta města Jiří Kul-
Jiří Frajt získal pro Kadaň další
český rekord mezi kuriozitami
Jiří Frajt z Kadaně se pěstování banánovníku, v našem případě banánovníku
čínského, věnuje zhruba 20 let. Již docílit toho, aby banánovník v domácích
podmínkách plodil, není nijak snadné.
Kadaňskému pěstiteli se to ale již několikrát podařilo. Letos ho však banánovník
překvapil nejen nejmenším květenstvím,
ale také nejmenšími plody, jaké kdy
doma sklízel. Celkem uzrály čtyři miniaturní banánky. „Je to potřeba hodnotit
z pohledu výšky rostliny i květenství,
protože banán kvete postupně. Čím jsou
květy mladší, tak postupně degenerují, až
zanikají a banánky jsou také menší, ale ty
už nedozrají,“ vysvětlil pěstitel, proč se
v tomto případě hodnotí nejvyvinutější
plody. Důvod, proč mu jeho banánovník
dal tak malé plody, neví, ale určitě se to
nijak nesnažil ovlivnit. „Banánovník je
bylina, takže s ním nejde zacházet stejně
jako třeba s bonsají a nějak se ho snažit
tvarovat,“ dodal s úsměvem.
(dokončení na 2. straně)
hánek. Ten na cyklokonferenci odjížděl
s mandátem, který mu dala rada města.
Kadaň se připojila k takzvané Hradišťské
chartě. Tento dokument podepsal starosta Kadaně ve středu 31. května. Jiří Kulhánek se z pověření rady města stal také
cyklistickým koordinátorem, který bude
pomáhat zajišťovat koordinaci činností,
které vedou k rozvoji cyklistické dopravy
a rekreace. Města, která podepsala Hradišťskou chartu, se například zavázala,
že budou usilovat o realizace a podporu
projektů, které povedou k širšímu využití
jízdního kola při dojíždění do školy a do
práce. S tím souvisí i odstraňování bariér
cyklistické dopravy, odstraňování míst
a úseků s vysokým rizikem dopravních
nehod cyklistů a zkvalitnění podmínek
pro parkování jízdních kol. Cílem je také
rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím
aktivit a opatření, která vedou ke zdokonalení a rozšíření cykloturistiky.
(r)
Parkoviště u Kauflandu se ve čtvrtek 26. května změnilo v rozkvetlou louku plnou pohádkových postav a obrazů dětské fantazie. Postaraly se o to děti z kadaňských mateřských škol,
které vzaly do rukou barevné křídy spolu s maxipsem Fíkem. Spolu s nimi malovali i další
hosté, mezi kterými byla i vedoucí odboru školství Kateřina Čuboňová. Akci pro ostatní
školy uspořádala MŠ Hvězdička. Další fotografie na www.kadanskenoviny.cz. Foto: (vv)
Státní maturity poprvé skládali studenti načisto
Druhý týden nových státních maturit od 23. května pokračoval na SPŠ stavební a OA v Kadani skládáním části zkoušky
z dospělosti žáků tříd 4.A a 4.MS.
Ve třídě 4.A s třídní Ing. M. Chramostovou dohlížela nad průběhem zkoušek z profilové části a ústních zkoušek
společné části maturitní zkoušky jako předsedkyně Ing. Simona Čiháková ze SPŠ stavební
v Plzni. Ve třídě 4.MS zkoušky zahájil předseda Ing. František Jonák z Ústí nad Labem. Žáky
tohoto oboru přivedla k maturitě Ing. Petra
Hamerská. Jako hosté se prvního dne účastnili
za oblastní komoru ČKAIT v Karlových Varech
Ing. Potůček a Ing. Vávra. Oba popřáli maturantům hodně štěstí s očekáváním, že se někteří za
čas stanou jejich profesními kolegy.
Zatímco v minulosti se úspěšní maturanti mohli pochlubit vysvědčením již v závěru
Nejmenší banány v ČR v porovnání s pětikorunou. Foto: (vv)
zkušebního týdne, letos si musejí počkat až do 20. června, pokud
úspěšně zvládnou jak tuto část, tak i zbývající části. Zkoušky
z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka mají charakter tzv.
komplexní zkoušky, která se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. Paradoxně první dvě části maturanti konali až v dalším
týdnu od 30. května. Pokud si někdo místo cizího jazyka vybral matematiku, koná
tuto zkoušku opět až v tomto týdnu.
Po rozhovorech s předsedy z jiných
odborných škol i ze zkušeností našich učitelů, kteří předsedali komisím na jiných
školách, lze konstatovat, že se tato maturita zatím nesetkává s kladnými ohlasy.
Zbývá jen doufat, že státní maturita a s ní
zvýšené náklady a navýšená práce pro
školy přinese kýžený efekt. M. Pacholík
Krátce … z Kadaňska
Ze zápisníku
městské policie
Pranostika:
Jaká parna se v červnu dostaví, tak
se i prosincové mraky postaví.
Otci vyhrožoval smrtí
Podle hluku, který vycházel z bytu
v ulici Obránců míru, se sousedé obávali, že syn bije svého otce a přivolali
městskou policii. Na místo se dostavila i hlídka Policie ČR. Syn před jejich
příjezdem utekl. Podle výpovědi sousedů se syn v bytě nezdržuje a pouze
občas přijde na návštěvu. Svého otce
při návštěvách napadá, a dokonce mu
vyhrožuje smrtí.
Citát na tento týden:
Jenom bude-li mít blízko k druhým
lidem, přiblíží se člověk sám sobě.
BECHER
Od září se zvýší kapacita mateřských
škol. Díky drobným stavebním úpravám
přibude 9 nových míst. Do mateřských
škol bude moci od září chodit 621 dětí.
Zajištěna jsou místa jak pro předškoláky,
tak pro tříleté děti.
Záměr vystavět spalovnu odpadu
v Komořanech nepodpoříme. Rozhodla
o tom rada města na svém květnovém jednání. Podle mínění radních je životní prostředí již tak dosti zatížené. Navíc Kadaň
vozí odpad na skládku Tušimice, která
má dostatečnou kapacitu. Jeho převoz do
Komořan by byl další ekologickou zátěží.
Města a obce mají možnost získat příspěvek na výsadbu stromů. Nové grantové řízení Nadace ČEZ s názvem Stromy
2011 je určeno na podporu výsadby zeleně na veřejných prostranstvích. O nadační
příspěvek v maximální výši 200.000 Kč
mohou obce žádat do 30. června.
V úterý 24. května přicestoval do Kadaně indický poutník a misionář Debasis De, který
pochází z Kalkaty. Od roku 1991 procestoval již 142 zemí. Jak nám řekl, kráčí ve stopách
Mahátma Gándhího ve snaze šířit poselství míru a mezinárodní harmonie. Z Čech zamíří přes Slovensko do Rumunska za svou ženou. V Kadani se mu velmi líbilo. Jak nám řekl,
osobně poznal i Matku Terezu a dalajlámu. Na snímku jsou spolu s ním Jan Václavský a
Vít Laudát, kteří se mu snažili pomoci při zajišťování noclehu a procvičili si tak svoji znalost angličtiny.
Foto: (vv)
Odchyt holubů v plném proudu
V květnu začal v Kadani odchyt holubů, který potrvá ještě zhruba dva týdny.
Odchytové klece byly umístěny v ulicích
1. máje, Fučíkova, Na Podlesí a Chomu-
tovská. Přibližně prvních čtrnáct dní
dovolovaly klece, do kterých bylo umístěno krmení, volný pohyb ptáků. Cílem
bylo, aby si na klece zvyklo co nejvíce
holubů. Jakmile se tak stalo, začal vlastní
odchyt. Odchyt holubů se zopakuje ještě
na podzim. Přes zimu bude také prováděn jejich odstřel u Jezerky. Holubí populaci se díky těmto opatřením daří držet
na únosné míře. Je však potřeba apelovat na některé naše spoluobčany, aby je
nekrmili a zabezpečili svoje objekty tak,
aby v nich holubi nemohli zahnízdit.
Odbor životního prostředí děkuje
naším prostřednictvím všem, kteří na
odchyt holubů přispěli. Celkem tak
učinilo 17 společenství vlastníků bytových domů, firem nebo institucí. Mezi
nimi je i mateřská škola, kadaňská farnost nebo zemědělská škola.
(r)
Objetí skončilo rozbitou hlavou
Rychlá záchranná služba byla
vyslána na sídliště Na Podlesí k místní pivnici, kde měl po rvačce skončit muž s rozbitou hlavou. Zraněný
muž z Kadaně ale popřel, že by došlo
ke rvačce. A jak ke zranění tedy přišel? Když se s druhým podnapilým
mužem objali, nešťastnou náhodou
spadli před vchodem na zem a on si
rozbil hlavu. Byl převezen do nemocnice k ošetření.
Místo grilovačky vařili pervitin
Městské policii bylo ohlášeno vloupání do zahradního domku v zahrádkářské kolonii pod vodárnou. V uvedeném zahradním domku našli strážníci
dva muže z Kryr a Klášterce nad Ohří.,
kteří sem vnikli bez vědomí majitele.
Přiznali se, že si zde vařili pervitin pro
svoji potřebu. Případ byl předán Policii
ČR k došetření.
Vlakové nádraží je často prvním
místem, podle kterého si lidé dělají
úsudek o navštíveném městě. Studenti Střední průmyslové školy stavební
v Kadani se rozhodli vytvořit dle
svých představ ideální podobu nádraží
v Kadani. Zhotovili zdařilý model,
který je kompletně vyroben z ekologické vlnité lepenky. Svůj projekt přihlásili do celostátní soutěže, kterou
pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek
ve spolupráci se společností EKOKOM, a.s. a pod záštitou Ministerstva
životního prostředí. Použití obalového
Několik „skalpů“ si již připsala kamera
hlídající nábřežní promenádu. Mladík na
motorce přijel od Smetanových sadů. Jak
strážníci zjistili, nevlastní řidičské oprávnění a u sebe neměl ani občanský průkaz
a doklady k motorce. Případ si převzala
Policie ČR. Na dolním snímku je zachycen
zloděj bezpečnostního čipu.
Museli zklidnit výtržníka
Za pomoci donucovacích prostředků museli strážníci zklidnit polonahého muže, který v ulici Budovatelů hlasitě vyvolával nejrůznější výhrůžky.
Jak strážníci zjistili, při tom také rozbil výlohu jedné místní provozovny.
Studenti z Kadaně postavili nové nádraží
Vlak maxipsa Fíka vyjel na Doupovskou
dráhu v sobotu 28. května. Cestující začínal nabírat již v Chomutově. Jeho cílovou
stanicí byl tradičně Kadaňský Rohozec.
Maxipes Fík uvítal ve vlaku spoustu cestujících. Zájem byl veliký. V Rohozci na
účastníky, především na děti, čekaly různé soutěže. K vidění tu například byla
ukázka leteckých modelů. Velký zájem byl
o svezení na čtyřkolce. Na vše dohlížely
pohádkové bytosti. A kromě pár spadlých
kapek panovalo celý den krásné počasí.
Prostě paráda. Vydařenou akci připravily: Město Kadaň, Mikroregion Radonicko,
Vojnínský mlýn a restaurace Zlatá koruna
Radonice.
Foto: Karel Zárybnický
Ve čtvrt na tři v noci si obsluha kamerového sytému povšimla osoby, která v ulici Kpt. Jaroše krade květiny ze záhonku
u křižovatky s ulicemi Sokolovská a Komenského. Strážníci na místě zadrželi ženu z Vitčic, které byla uložena bloková pokuta.
materiálu bylo základní podmínkou,
aby mohli kadaňští studenti soutěžit
o 25 tis. Kč. O tom, zda po 4 měsících
tvrdé práce získají v těžké konkurenci jednu z cen, se rozhodne do konce
června.
(ek)
Kontakt na MP
Telefony:
operační služba, 24 hodin denně
mobil: 606 310 014
474 332 298
Jiří Frajt získal pro Kadaň...
(pokračování z 1. strany)
Do Kadaně přijel vše pečlivě zdokumentoval Robert Zauer, zástupce pelhřimovské
agentury Dobrý den, která podobné rekordy v České republice eviduje. Banánovník,
který je tři roky starý, byl v době zapsání
rekordu vysoký 79 cm s rozpětím listů 61
cm. Květenství měřilo 30 cm. Nejmenší
plod byl dlouhý 15 milimetrů a široký 12
milimetrů. I se slupkou vážil 1,45 gramu.
Bez slupky vážil plod 0,53 gramu a jeho
rozměry byly 14 x 8,5 milimetru.
Nyní bude rekord oficiálně zaregistrován. Jiří Frajt obdrží příslušný certi-
fikát a příští rok se tato kuriozita objeví
v dalším vydání České knihy rekordů, která
vychází jednou za dva roky. V této knize již
byly zaregistrovány jiné rekordní kuriozity
z Kadaně. Nejznámější je nejužší ulička (Katova) v ČR, nejmenší šuplík nebo sběratel
s největším počtem tužek.
(r)
Na nábřeží maxipsa Fíka v podhradí jsou stavební práce v plném proudu. Zhotovitel
pokračuje dle stanoveného harmonogramu. Vzhledem k nutnosti neustálého odčerpávání říční vody ze základů nábřežní zdi je zakládání velmi složité, přesto stavební práce
postoupily a již nyní je vidět několik bloků budoucí opěrné zdi. V následujících měsících
je plánováno dokončit hrubou stavbu opěrné zdi a zahájit její obkládání kamenem. Poté
bude následovat kanalizace v ulici Říční, Čechurově náměstí a úprava zeleně pod kadaňským hradem. Vše by mělo být hotové do konce tohoto roku. Projekt je podpořen dotací
z ROP Severozápad.
(šer)
Jiří Frajt ukazuje zástupci agentury Dobrý
den doklady o svých pěstitelských úspěších
při pěstování banánů.
Foto: (vv)
2
www.kadanskenoviny.cz
10. června 2011 / Kadaňské noviny
Rodinná
a společenská
kronika
kam za kulturou
Kulturní dům Střelnice
•
BLAHOPŘÁNÍ
Kulturní zařízení Orfeum
Město Kadaň blahopřeje všem občanům našeho města, kteří
v
měsíci
červnu
2011
oslaví
"kulatá"
výročí
–
70 let, 75 let, 80 let a více.
Přeje jim především zdraví
a hodně osobní spokojenosti...
VZPOMÍNKY
Tátu jsme všichni rádi
měli, jistotou byl nám
každým dnem, ze srdce
za vše bychom chtěli
říci: díky tati! Nikdy
nezapomeneme.
Dne 6. června 2011
uplyne 10 let od úmrtí našeho otce Aloise Sedlmajera. Věnujte
mu s námi tichou vzpomínku. Manželka,
Zdenek a Míra s rodinou. Sedlmajerovi.
•
•
Vítání občánků patří k prvním „povinnostem“, které nové obyvatele našeho města čeká. Starosta Jiří Kulhánek je přišel opět přivítat 26. května. Obřad uváděla matrikářka Jana Demjanová. Zpěvem ho podbarvily žákyně ZUŠ Klementa Slavického Martina Heroldová a Lucie
Zušťáková, které na klávesy doprovázela jejich učitelka Alena Benešová. Vítání občánků se
zúčastnili: Jan Wilczek, Hynek Hoření, Tadeáš Jílek, Mikuláš Straka, Eliška Misarová, Adam
Krejza, Štěpán Klepsch, Karolína Gorolová, Eliška Zubková, Dominik Novák, Jana Stöhrová, Klaudie Nella Balínová, Denisa Vargová, Lukáš Vetešník, Martin Grund, Kryštof Pešička,
Matěj Lévai a Daniel Šebesta. Další fotografie na www. kadanskenoviny.cz.
Foto: (vv)
•
Středa 22. června od 18.00 hodin: Absolventský koncert - koncert žáků ZUŠ
Klementa Slavického spojený s předáváním vysvědčení.
AmFík - nábřežní promenáda
•
Sobota 18. června od 20.00 hodin: Iva Bittová a Vladimír Václavek - hudební
legendy se svým jedinečným programem. Vstupné: předprodej - 200, na místě
- 300 Kč.
Františkánské léto 2011 - klášterní zahrady
•
•
Neděle 18. června: od 14.00 hodin: Orchestr Milana Baranijaka - hrát bude
na malém pódiu, vstupné 20 Kč. Od 16.00 hodin: O Smolíčkovi - Divadlo
rozmanitostí z Mostu, velké pódium, vstupné 20 Kč.
Neděle 26. června od 14.00 hodin: přehlídka studentských dechových, tanečních a jazzových orchestrů - 5. ročník, velké pódium, vstup zdarma.
Městské divadlo Žatec
•
•
s rodinou.
Do rodinné kroniky můžete posílat nejen
blahopřání a vzpomínky, ale třeba také
oznámení o uzavření manželství nebo
narození dítěte. Zveřejnění je zdarma.
Možné i poslat e-mailem na adresu:
[email protected]
Pondělí 13. června od 19.30 hodin: Baletky - Nejnovější představení ochotnického
souboru „Klouzák“ tentokrát skoro úplně v netradičním ženském obsazení. Spisovatelka Astrid Saalbachová dává ve své hře divákům nahlédnout do rozmanitých životních
příběhů ženských duší a jejich touze zhmotnit jediný sen – naučit se vznešeně tančit
a stát se umírající bílou labutí na divadelních prknech. Vstupné 80 Kč.
Středa 15. června od 17.00 hodin: závěrečný koncert žáků ZUŠ - taneční obor.
Žáci a studenti ZUŠ Žatec z tanečního oboru moderního tance pod vedením Lenky
Turkové předvedou na závěr „školního roku“ ve svém vystoupení získané zkušenosti,
dovednosti a talent z vyučovaných osnov: současný scénický tanec, klasickou taneční
techniku, moderní tanec, jazzový tanec. Dále pak uvidíme ukázky : z disko tance,
hip-hopu a v neposlední řadě mažoretkové tančení.
Letní kino Žatec
•
•
PODĚKOVÁNÍ
•
Za organizování okresního kola
dopravní soutěže mladých cyklistů si
poděkování zaslouží: Městská policie
Kadaň, Záchranná služba NsP Kadaň,
Magistrát města Chomutova, Odbor
školství MěÚ Kadaň, Ing. Ivan Bejček,
Krušnohorský Auto klub Kadaň, Severočeské doly a.s., Hasiči Kadaň, DDM Šuplík, Policie ČR.
Jiří Pazdera, vedoucí odboru dopravy
•
Pátek 10. června od 21.30 hodin: Opravdová kuráž - western, USA, 2011, 109 min.,
titulky, přístupný od 12 let. Režie: Joel Coen, Ethan Coen. Hrají: Hailee Steinfeld, Jeff
Bridges, Matt Damon, Josh Brolin. Vstupné 80 Kč.
Sobota 11. června od 21.30 hodin: Nevinnost - drama, ČR, 2011, 102 min., přístupný. Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, Luděk Munzar, Hynek
Čermák, Zita Morávková, Alena Mihulová, Anna Linhartová. Vstupné 80 Kč.
Neděle 12. června od 21.30 hodin: Králova řeč - historické drama, Velká BritánieAustrálie-USA, 2010, 118 min., titulky, přístupný. Režie: Tom Hooper. Hrají: Colin
Firth, Geofrey Rush, Helena Bonham Carter. Vstupné 80 Kč.
Pátek 17. června od 21.30 hodin: Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna - dobrodružný, USA 2011, 128 min., dabing, přístupný. Režie: Rob Marshall. Hrají: Johny Depp,
Penélope Cruz, Ian McShane, Kevin R. McNally. Vstupné 85 Kč.
Výstavy
Městská galerie „Josefa Lieslera“ (dříve Pod Věží) - Mírové náměstí
•
Výstava kadaňských výtvarníků potrvá do 21. června. Ve čtvrtek 23. června od 17
hodin vernisáž výstavy fotografií Jiřího Kolbaby. Výstava potrvá do 12. července.
Galerie Karla Havlíčka, kadaňský hrad
•
Stálá expozice kreseb Karla Havlíčka.
Galerie U Netopýra na Mírovém náměstí
•
Otevřeno v úterý až pátek od 10 do 12 a od 13 do 17 hod. Stálá expozice
Herberta Kiszy.
Galerie U Adama, Sládkova ulice
•
Otevřeno od pondělí do pátku od 10 do 16 hodin. Vystavena jsou zde díla Jitky
Gavendové a Františka Vlčka.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Milanu Hajskému za přípravu a průběh oslavy 18-tých narozenin
našeho syna Jakuba Mataie. Nově vzniklé zahradní posezení na horní terase
restaurantu Tercier bychom vřele doporučili všem, kteří plánují podobné oslavy,
ale i všem, kteří si po procházce Kadaní
chtějí odpočinout a občerstvit se. Ještě
jednou dík.
Kotousovi a Ungrovi
Městské muzeum v Kadani
•
Vysmáté léto 2011
23. července
•
ilow a David Deyl. Rocková scéna:
Krucipüsk, Innominado, Illectronic
rock (Německo), Imodium, Atari
terror, Dukla vozovna a Poletíme?
Hudební produkce bude opět rozšířena o divadelní scénu. Rodinám
s dětmi bude k dispozici dětský koutek a i letos budeme sbírat kelímky!
Vítězem hudební soutěže skupin Orfeus rock se stala skupina Innominado, která zahájí
rockovou scénu Vysmátého léta 2011.
Vstupenky jsou k dostání v distribuční síti Ticketstream a v dalších
lokálních předprodejích, v Kadani je
to Informační centrum na Mírovém
náměstí. Cena vstupného 550 Kč, na
místě 650 Kč. K dispozici budou i V.I.P.
vstupenky za 1350 Kč. Děti do 125 cm
mají vstup zdarma. Více informací na
www.rockfest.cz.
(kd)
•
•
Generální partner: skupina ČEZ
Hlavní partneři: pivovar Krušovice, RTT, Kulturní zařízení Kadaň,
Energo Tušimice, Petrom stavby, Car service, Donaldson
Pořadatelem festivalu je Sasme s. r. o. ve spolupráci s Městem Kadaň
Kadaňské noviny /10. června 2011
www.kadanskenoviny.cz
Stálé
expozice
jsou
umístěny
ve
františkánském
klášteře
Čtrnácti svatých Pomocníků a jsou rozděleny do tří různých okruhů. Vstupné do expozic je 50 Kč (platí se za každý okruh; školní mládež, studenti a důchodci 20 Kč, rodinné vstupné 70 Kč). Na přednášky 20 Kč.
Otevírací doba: úterý až pátek od 14.30 a 16.00 hodin, sobota od 11.00, 13.00, 14.30
a 16.00 hodin, neděle od 14.30 a 16.00 hodin, v pondělí zavřeno. Od listopadu do
března je nutno návštěvu muzea předem objednat. V červenci a v srpnu platí od
úterý do neděle sobotní provoz.
Sobota 25. června od 14.30 hodin: Světlo ikon - výstava nově malovaných ikon
Martina Damiana, kterými autor navazuje na staletou tradici duchovního výtvarného umění. V muzejních prostorách ve františkánském klášteře si ji můžete prohlédnout až do konce srpna. Vernisáž doprovodí zpěvem soubor Anonym, který
od 19.00 hodin zahájí v pravoslavném kostele Přesvaté Bohorodičky svůj zvláštní
koncert, na který jste také srdečně zváni.
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
•
Vstupenky v předprodeji
Letos budou opět jen dvě hudební
scény, protože pod kadaňským hradem probíhají stavební práce. Na
hlavním pódiu vystoupí: skupiny
Kabát, Support lesbiens, Nightwork,
Tomáš Klus, Walda gang, Eddie Sto-
Sobota 11. června od 20.00 hodin: večer s orchestrem Milana Baranijaka
- tradiční zábava pro všechny generace. Vstupné 70 (50) Kč.
Úterý 14. června od 17.00 hodin: závěrečné představení žáků tanečního oboru ZUŠ Klementa Slavického.
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Dne 28. června vzpomeneme 2. smutného výročí odchodu
našeho milovaného
Zdeňka Koreckého.
Vzpomínají manželka, maminka, děti
s rodinami a sestra
Letos dvě hudební scény
Sobota 18. června od 10.00 hodin: Erita dance - taneční soutěž, pořádá Crazy
dance Šuplík.
•
•
•
Návštěvní doba muzea a Křížovy vily: duben - září: úterý - pátek: 9.00
– 17.00 hodin, sobota a neděle: 10.00 – 16.00 hodin, pondělí: zavřeno (polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin). Informace o stálých expozicích muzea a
aktuality z jeho činnosti najdete na internetových stránkách na adrese: www.
muzeumzatec.cz.
Hlavní budova – Husova ul. 678: stálé expozice: Historický a urbanistický vývoj
města Žatce – Kabinet chmelových známek - Vývoj středního Poohří v pravěku
- Opevnění města Žatce - Žatecké obrázky (ikonografie města).
Do 21. srpna 2011: Cukr, cukřík, cukříček - První část výstavy je zaměřena na
historii cukrovarů, které působily na Žatecku a Lounsku (Žatec, Březno u Postoloprt,
Krásný Dvůr, Peruc, Chlumčany, Lenešice a Louny). Představíme největší společnost
působící v ČR - Cukrovary a lihovary TTD, a. s., která poskytla finanční prostředky
na vydání baleného cukru s logem muzea. Tuto pozornost obdrží každý návštěvník
jako bonus ke vstupence. Návštěvníci se také seznámí s historií pěstování cukrové řepy
u nás, s jejím zpracováním, s historií vzniku cukru i s jednotlivými druhy cukru.
Ve čtvrtek 9. června od 17 hodin: „Rakousko-uherské námořnictvo“ - výstava
lodních modelů Zdeňka Tollara, fotografie a exponáty z historie válečného námořnictva. Výstava potrvá do 21. srpna.
Křížova vila – Zeyerova ul. 344
Do 10. července: Obrázky - známá herečka, moderátorka a výtvarnice Iva Hűttnerová bude vystavovat svoje obrázky v Žatci.
3
kam za kulturou
Napsali jste do redakce Kadaňských novin
Zámek v Klášterci nad Ohří
•
Zámek je celoročně přístupný. V měsíci červnu je zámek přístupný od pondělí
do neděle od 9 do 17 hodin. Mimo stanovenou dobu pouze na objednávku!
Prohlídky v expozicích Muzea českého porcelánu, Muzea čínského, japonského
a evropského porcelánu, Pohádkové zemi Vítězslavy Klimtové a loutek rodiny Matěje
Kopeckého jsou každou celou hodinu. Poslední prohlídka se koná hodinu před
ukončením otevírací doby zámku. Více informací na www.zamek-klasterec.cz.
Do 30. září 2011: Výstava minerálů a hornické historie.
V pátek 10. a sobotu 11. června: Klosterlin - III. ročník baletní a hudební přehlídky na nádvoří kláštereckého zámku.
V neděli 12. června: Marcela Holanová - koncert známé české zpěvačky na
nádvoří zámku.
Středa 15. června od 18.00 hodin: Absolventský koncert - pořádá Základní umělecká
škola Klášterec nad Ohří jako vyvrcholení uměleckého vzdělávání svých žáků.
Pátek 17. června od 8.30, 9.30 a 10.30 hodin: Loutkové divadlo - Loutkové
divadlo Karla Matěje Kopeckého a následná prohlídka expozice loutek rodiny Kopeckých provázená panem Karlem Matějem Kopeckým. Komponovaný
pořad bude trvat zhruba 50 minut. Kapacita sálu je 70 míst, rezervace nutná
na telefonu: 602 194 099. Vstupné: 20 Kč. O víkendu 18. - 19. června od 9.00
do 16.00 bude pan Karel Matěj Kopecký průvodcem v expozici loutek rodiny
Kopeckých.
Pátek 17. června od 18.00 hodin: Večer pod lampióny - k tanci a poslechu hraje
skupina Tomáše Bartáka „Hnedle vedle“. Vstupné 90 Kč.
Sobota 25. června od 15.30 hodin: Volání prázdnin - Základní umělecká škola
Klášterec nad Ohří pořádá v zámeckém parku OPEN AIR představení tanečního
oboru.
•
•
•
•
•
•
•
Hasištejn
•
Zřícenina gotického hradu stojí na skále nad Prunéřovským potokem. Hrad pochází
ze 14. století a patřil postupně spoustě majitelů, z nichž nejzajímavějším je Bohuslav Hasištejnský. Na hradě se koná každoročně několik kulturních akcí. Vozem se
můžete dostat až před hrad, kde je i parkoviště (zdarma). Otevírací doba: od 1.dubna
do 31.října denně od 10.00 do 18.00 hodin. Vstupné: dospělí 30 a děti 15 Kč.
Horní hrad
•
Hrad nabízí dva prohlídkové okruhy: samotný hrad a arboretum a botanickou
zahradu Horní hrad. Zahrada je rovněž genofondovou plochou ohrožené květeny
dosud nevyhlášené CHKO Střední Poohří. Otevírací doba: od poloviny března
do května: o víkendech a svátcích od 10 do 19 hodin, od června do srpna:
prázdninový provoz - denně od 9 do 19 hodin, v září a říjnu: denně od 10
do 19 hodin, v listopadu a prosinci: víkendový a sváteční provoz od 10 do 17
hodin. Další informace na www.hornihrad.cz.
Od 2. do 10. července: Řezbářské a všeobecně umělecké symposium - opět
uvidíte během akce na nádvoří hradu čtyři desítky mistrů umění řezbářského, keramického, sklářského, kamenořezačského i jiných a sledovat můžete
vznik díla „od stromu až po hotovou plastiku“. Všechna díla si můžete i
zakoupit. Celý výtěžek sympozia je umělci věnován na obnovu Horního
hradu.
•
Státní zámek Krásný Dvůr
•
Návrat ze světového šampionátu v Poreči
www.kultura-kadan.cz
Pevnostní linie z PVC aneb
jak by se kradlo, kdyby stál
nepřítel před branami
Tak jsme doma. Je pravda, že trochu zklamaní, jak to celé dopadlo, ale
na druhou stranu se není čemu divit.
Díky tomu, že letos na soutěži nebyla
vypsaná kategorie disco dance, které
se ve výuce věnujeme a s těmito choreografiemi jsme do Poreče odjížděli,
byli jsme zařazeni do tzv. kategorie
OPEN dance a tam bohužel byla konkurence opravdu veliká a styly jednotlivých tanců zcela rozdílné. Od muzikálu, přes balet, step až po scénické
divadlo. A i když se všichni tanečníci
snažili opravdu moc, letošní porotu
složenou výhradně z tanečníků baletu
a scéniky jsme zřejmě moc neoslovili
a skončili jsme takto:
Dětská kategorie - děti se probojovaly
z 15-ti choreografií v základních kolech
do semifinále a finále, kde nakonec ve
finále skončily na pěkném 7. místě.
Juniorky - v základních kolech 26
choreografií, děvčata se probojovala
do semifinále, kde nakonec vybojovala 13. místo.
V zámku si můžete prohlédnout interiéry s dobovým zařízením, významná malířská díla atd. Pozoruhodné jsou tématické sbírky např. barokní obrazový soubor
psích portrétů. Okolo zámku se rozkládá anglický park. Zámecký park je volně
přístupný i v zimním období. Otevírací doba: září a květen ÚT – Ne 9 – 17
hodin, červen, červenec, srpen ÚT – Ne 9 – 18 hodin, duben a říjen So a Ne
9 – 16 hodin. Ve všední dny mohou zámek navštívit pouze předem objednané
zájezdy. Vstupné: 80 Kč dospělí, 60 Kč děti, studenti, důchodci, 200 Kč rodinné
vstupné (2 dospělí + 3 děti).
V přírodě se nám líbilo
Při návštěvě ZOO vidíme mnoho zvířátek, ale málokdy se nám podaří pohladit si
je, nebo dokonce nakrmit. Dětem z mateřské školy Čtyřlístek se toto přání vyplnilo.
Na konci dubna vyjely do Brodců, kam je
pozvali rodiče jejich kamaráda Ondry Štejnara. Po milém přivítání provedli Štejnaro-
vi 40 dětí malou farmou v krásném přírodním prostředí. Děti krmily ovečky, počítaly
jehňátka, králíky i slepice, a dokonce se svezly na koni. Nechyběla ani sladká odměna
a skákání na trampolíně. Touto cestou bychom chtěli rodičům Ondry poděkovat.
Děti a učitelky MŠ Čtyřlístek
Hlavní věková kategorie - děvčata se
v konkurenci 23 choreografií v základních kolech bohužel do semifinále
neprobojovala.
Zklamání je veliké, ale vím, že se
všichni snažili, a tak se nedá nic dělat
a snad to zkusíme i příště. Za to sluníčka jsme si užili dost, a tak si myslím, že kromě výsledků tanečních se
vše povedlo a všem se líbilo. Chtěla
bych ještě jednou poděkovat všem
sponzorům, díky kterým jsme mohli na tento světový šampionát odjet
- a těmi jsou : Město Kadaň, Petrom
stavby s r. o., Macht – CV servis s
r.o., Color 3P , ESB a. s., Sasme s r.
o., Egéria o. s., Car service Kadaň, Pbuilding spol. s r. o., Korus eu a. s.,
ČEZ Teplárenská a.s ., Severočeské
doly a.s., ČEPS a. s., Elektro Hříbal,
Elektro-europe.cz, Arla plast s r. o.,
Outlet-sport.cz , Stavan eu s r. o., Jan
Peinelt, Révay Josef, Ing.Karel Brada,
Refilsta s r. o., Energo Tušimice s r. o.,
Veronika Frajbišová, SM7 a. s., Miroslav Hovorka - ESAP, CA MK-tour,
Krby Pelant, bistro Hamir, Jestal s r.
o., Stavební práce Martin Čtrnáctý,
První krušnohorská realitní kancelář
s. r. o., Eva Bilcová, Antonín Roman,
Stavební společnost Jaroslav Oršuliak
a. s., Bioptická a cytologická laboratoř s r. o., Bílý beránek - restaurace a
penzion, Bauvant s r. o., Jiří Ouda,
Hana Romanová, Truhlářství profi,
Martin Bilec, Andrea Trubirohová,
Jana Kalová, Inva-kartoobal, Ovoce zelenina - květiny - Eva Hříbalová.
Dále pak bych chtěla poděkovat trenérkám studia - Helče, Týnce, Gabče,
Lucce a Klárce a v neposlední řadě paní
Evě Bilcové, paní Haně Romanové a paní
Mileně Jindrákové, které se po celou
dobu našeho pobytu v Poreči staraly
o všechny naše tanečníky doslova od rána
do rána , každý den. Všem patří velikánské díky! R. Hříbalová - vedoucí studia
Okénko Pedagogicko-psychologické poradny Kadaň
Puberta
P u b e r t a – slovo, které pro mnohé znamená noční můru, pro jiné jen
pousmání nad obdobím, které už mají
za sebou a to v jakékoli roli.
Co to tedy vlastně ta puberta
je? Je to období dospívání, období,
v němž začínají různé proměny (tělesné, duševní, pohlavní zrání a pod.),
s nimiž si pubescent často neví rady.
Je to také období prvních „vážných“
lásek, romantiky, ideálů.
Viditelné vnější znaky, jako hlasová
mutace, pohybový luxus (pubescent
neví, co s rukama, nohama, klátí se
jak třtina ve větru), ty známe všichni.
Méně už víme o tom, co se s dotyčným děje uvnitř, hlavně „v hlavě“.
„Už nejsem dítě, vypadám jako
dospělý, proč tedy mám poslouchat
příkazy a zákazy? Chci mít stejné výsady jako dospělý, nikdo mne ale nebere
vážně. Co moje osobnost ? Proč nikdo
nevnímá moje názory ?“ To je jen malá
část toho, co se v takové hlavě honí.
4
Z blogu kzk
Kupodivu: méně je
Máme-li čisté svědotam myšlenek o vlastmí a víme, že základ byl
ní odpovědnosti za
dobrý a nechybělo v něm
své jednání a chování,
dost lásky, pochopení
méně reálných úvah
pro potřeby dítěte, jeo vlastní budoucnosti.
li náš vztah založen na
Dospívající človíček
vzájemné důvěře, pak se
ještě zdaleka nemá
nemáme čeho bát.
zakotveny
principy
Je jen nutné včas statzv. socializace, chybí
novit pravidla hry, nastamu řada vědomostí
vit „mantinely“, v nichž
o fungování společse boj odehrává, a pak
nosti, chybí dokonce
jen pravidla dodržovat
i řada návyků, jak se
a důsledně kontrolovat,
PhDr. Jiří Štěrba, psycholog a to i za cenu, že občas a
chovat v rodině, širším
kolektivu, ve společnosti PPP Kadaň
dočasně prohráváme.
obecně. Takže, rodičové:
Nebojme se občas
co s tím?
i dílčí prohru přiznat, v očích dítěte
Především je dobré si vzpomenout neztratíme prestiž, spíš naopak.
na vlastní dětství a pubertu, ale také na
Naše dítě se bude – zcela logicky – snažit
to, jaký základ do života jsme poskytli mantinely rozšiřovat, i když ví, že je to jen
svému dítěti. Pak je také dobré si s tro- předem ztracený pokus, my je musíme (bez
chou nadsázky říci, že puberta je jakýsi křiku a jiných doprovodných jevů) vracet
boj o sebeprosazení a jde o to, kdo je lépe na původní místo. Na místě je spíše trpě„vyzbrojen“.
livost, vysvětlování, přátelské rozhovory na
www.kadanskenoviny.cz
jakékoli téma, nejlépe při společných
činnostech. Náš vztah by měl být spíše
partnerský, protože autoritu si nevynutíme násilím, tu získáme jen tím,
co vše dokážeme pro svého potomka
udělat, co umíme. Je známo, že dítě je
obrazem svých rodičů, buďme tedy tím
dobrým vzorem.
Mějme své děti rádi i ve chvíli, kdy
nám jejich „zásluhou“ kypí žluč, ony
nám to vrátí v mnoha podobách.
PhDr. Jiří Štěrba, psycholog PPP
Kadaň
Příště: Vysvědčení – jeho význam,
příprava na ně, reakce rodičů
Kontakt:
PPP Kadaň
Fibichova 1129, Kadaň
Tel.: 474 334 487
E-mail: [email protected]
Včera jsem četl někde jeden blog, kde
autor přirovnal dnešní situaci v ČR k Chicagu 30. let 20. století, kdy hlavní slovo
měli mafiáni a státní úřady na ně byly krátké. Byla to doba (a je), kdy všichni věděli,
kdo krade, co krade a jak krade a stejně
s tím stát nic nedělal (nedělá), neb velká
část úředníků byla buď na výplatní listině,
nebo měla přímo podíl z nelegální činnosti.
Popravdě nechce se mi tu lát nad dnešními nepravostmi. Nebudu nosit sovy do
Atén, to nechám jiným. Jen mi ten blog
připomněl jednu věc, která mě kdysi
napadla.
První republika byla a je pro mnoho
současníků vzorem demokracie a ideální
společnosti. (Alespoň co se týče samotného českého národa, ne vztahu k Němcům)
Samozřejmě, že to tak nebylo. Krade se
dnes, kradlo se tehdy. Jednotlivé partaje
si hlídaly i malé státní úřady a lidi do nich
byli dosazováni na základě stranického klíče. Politická korupce taky byla, i když asi ne
v takové míře jako dnes. Ale jedno se musí
nechat a o tom chci psát. Jakmile se objevil
v Německu Hitler a bylo jasné, o co mu půjde, z peněz určených na obranu si nedovolil
vzít nikdo. Aspoň ne horentní sumy.
Mnoho miliard ze státního rozpočtu
se de facto nalilo do betonu podél hranic
republiky, z kterého vyrostl obranný val
ať už lehkého nebo těžkého opevnění. Na
kvalitu práce jednotlivých firem dohlížela
armáda, která měla právo odmítnout
nekvalitně udělaný bunkr, takže firma
ho na své náklady musela postavit znova. (Jo, to byly ještě časy, kdy si armáda
mohla hlídat to, za co bude odpovídat).
Kvalitu práce konec konců můžeme vidět
ještě dnes okolo Kadaně, protože na část
pevnostní linie narazí každý, kdo se vydá
pěšmo do Klášterce.
A teď si představte, že by dnešní republiku ohrožoval zase nějaký nepřítel za
hranicemi. Armáda se rozhodla čelit
mu stavbou nových bunkrů a nákupem
moderní výzbroje. Jak by to dopadlo?
Výběrové řízení na stavbu bunkrů
by vyhrála jedna firma, která předtím
v životě bunkry nestavěla, ale nabídla
by nejnižší cenu. (Ta by samozřejmě
do konce akce narostla o 50%). Bunkry by se stejně stavěly subdodávkou
a to v takové jasné struktuře, že by za
půl roku nikdo nebyl schopen určit,
kdo zodpovídá za jaký bunkr. Stavělo
by se samozřejmě v takové kvalitě, že
při armádních zkouškách by metrovou
zeď prostřelila špuntovka, ale nikdo by
s tím nemohl nic dělat, protože by se
firma odvolala na krajský úřad, který
by nenašel jediný problém. Sice by se
chvilku v novinách přetřásalo, že některé bunkry jsou pouze z PVC, ale to by
se taky uspokojivě vysvětlilo. Všechno
by bylo podle zákona, ale že ten zákon
byl cíleně špatně napsaný by už nikdo
nedokázal.
Armáda by si určila potřebné obranné zbraně. Ministerstvo by oslovilo
prostředníky, kteří by nabídli a dodali
sice úplně něco jiného, ale komu by to
vadilo, když to takto funguje už tolik let.
Měli bychom letadla bez křídel, pěchotní
vozidla by uměla plavat, ale chyběla by
jim kola a tanky by byly výborně pancéřované, akorát by už nebylo na děla do
jejich věží. Ve skladech by byla spousta
pušek a spousta munice, ale ta by se do
těch pušek nehodila. Měli bychom nejmodernější radar pro vedení dělostřelecké palby, ale už by se nekoupilo dělo,
které by podle něho střílelo. (Ach pardon, to není hypotetická myšlenka, to je
současná realita).
Výsledek celé kampaně by byl jasný.
Na papíře splněno, v reálu všechno jinak.
A státní peníze by byly všude jinde, jen ne
v odvedené práci.
Za pár let by si pak lidé, kteří by si vyšli
do přírody, matně vzpomínali, kde že stály ty bunkry z prvotřídního betonu, které
nevydržely několik jarních přeháněk.
Jiří Kopica
10. června 2011 / Kadaňské noviny
4* hotel Split v Kadani přijme zaměstnance
Byla to jejich velká premiéra
na tyto pozice:
ŠÉFKUCHAŘ
RECEPČNÍ
ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
Náplň práce: spolupráce na tvorbě
konceptu, sestavení a obměna nabídky,
organizace provozu kuchyně, nákupy,
kalkulace apod.
Podmínky: praxe v oboru 5 let,
samostatnost, organizační schopnosti,
kreativní myšlení, znalost mezinárodní
kuchyně
Počet: 1
Nástup: 1. 8. 2011
Pracoviště: hotel Split, Kadaň
Profese: šéfkuchař
Min. vzdělání: vyučení v oboru
Pracovní doba: turnusové služby
Platové ohodnocení: 20 000 – 30 000 Kč
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek
Náplň práce: přijímání a vyřizování
objednávek, rezervace
Podmínky: samostatnost, odpovědnost,
bezkonfliktnost, spolehlivost a milé
vystupování, cizí jazyky (angličtina nebo
němčina), znalost práce na PC
Počet: 4
Nástup: 1. 9. 2011
Pracoviště: hotel Split
Profese: recepční
Min. vzdělání: úplné střední odborné
vzdělání s maturitou
Pracovní doba: turnusové služby
Platové ohodnocení: 12 000 – 15 000 Kč
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek
Náplň práce: obsluha hostů, roznáška
jídla – terasa a restaurace
Podmínky: schopnost samostatné a
zodpovědné práce, komunikativnost,
časová flexibilita, cizí jazyky (angličtina
nebo němčina)
Počet: 4
Nástup: 1. 9. 2011
Pracoviště: hotel Split
Profese: číšník/servírka
Min. vzdělání: vyučení v oboru, praxe
3 roky
Pracovní doba: turnusové služby
Platové ohodnocení: 10 000 – 15 000 Kč
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek
KUCHAŘ
Náplň práce: příprava a vaření jídel a
spolupráce na tvoření menu
Podmínky: samostatnost, zodpovědnost,
pracovitost, týmová spolupráce
Počet: 1
Nástup: 1. 8. 2011
Pracoviště: hotel Split
Profese: kuchař
Min. vzdělání: vyučení v oboru, praxe
3 roky
Pracovní doba: turnusové služby
Platové ohodnocení: 13 000 – 20 000 Kč
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek
Kadaňský divadelní květen zahájil dramatický kroužek z kadaňského
Tanečního studia M. Nastudoval hru
Ferda Mravenec. Byla to dvojnásobná
premiéra, protože děti z dramatického
kroužku ještě v samostatném předsta-
vení nevystupovaly. Ale premiéra to
byla vydařená. Jejich vedoucí Marcela
Vlčková tak mohla být po skončení hry
dvojnásob spokojená. Odměnou dětem
byl i potlesk víc než stovky diváků, kteří
do kulturního domu Střelnice přišli.
POMOCNÍ PRACOVNÍCI PŘI PŘÍPRAVĚ JÍDLA
Náplň práce: pomocné práce v kuchyni
Podmínky: samostatnost, zodpovědnost, pracovitost, týmová spolupráce
Počet: 2
Nástup: 1. 9. 2011
Pracoviště: hotel Split
Profese: pomocní pracovníci
Min. vzdělání: vyučení, praxe 1 rok
Pracovní doba: turnusové služby
Platové ohodnocení: 11 000 – 13 000 Kč
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek
U Splitu č.p. 933, 432 01 Kadaň
Kontaktní osoba: Michala Eichelmanova, mob.: 725 329 801,
e-mail: [email protected]
Kadaňské noviny /10. června 2011
www.kadanskenoviny.cz
5
KINO
hraje
Jak se před 73 roky rozbíjely bunkry na Kadaňsku
Kino Hvězda
ul. Kpt. Jaroše 1466, telefon 474 334 481
Pátek 10. 6. od 17.30 hodin
Středa 15. 6. od 20.00 hod.
KUNG FU PANDA 2 3D
LIDICE / PREMIÉRA
USA, 2011, 90 min., český dabing. Další
kung fu dobrodružství pandího chlapíka
jménem Po a jeho přátel. Vstupné 130 Kč.
Pátek 10. 6. od 20.00 hod. a sobota
11. 6. od 17.00 hod.
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH
PODIVNA 3D / PREMIÉRA
USA, 2011, 128 min., český dabing.
Johnny Depp se vrací jako kapitán Jack
Sparrow ve filmu plném dobrodružství.
Vstupné 165 Kč.
Pátek 10. 6. od 22.30 hod.
X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA
USA, 2011, 131 min., nevhodné do 12-ti
let, titulky. Pátý díl mimořádně úspěšné
filmové série o komikových superhrdinech. Vstupné 110 Kč.
Sobota 11. 6. od 20.00 hod.
ČR, 2011, 126 min., nevhodné do 12-ti let.
Výpravný velkofilm je natočen podle skutečné tragédie, která se odehrála za 2. světové války. Režie Petr Nikolaev. Hrají Karel
Roden, Roman Luknár, Zuzana Fialová a
další. Vstupné 90 Kč.
Čtvrtek 16. 6. od 17.00 a 20.00 hodin,
pátek 17. až neděle 19. 6. od 17.00 a
19. 6. i od 20.00, pondělí 20. až středa
22. 6. od 17.00 hod., čtvrtek 23. a pátek
24. 6. od 20.00 hod.
V PEŘINĚ 3D / PREMIÉRA
ČR, 2011, 103 min. První český film připravovaný kompletně ve 3D! V rozverné letní
komedii ožijí dobré i zlé sny, které se ukrývají v našich peřinách. Silnou sestavu dále tvoří
Karel Roden, Jiří Mádl, Anna Stropnická, Eliška Balzerová, Bolek Polívka, Nina Divíšková,
Matěj Převrátil, Tatiana Vilhelmová a další.
Režie F. A. Brabec. Vstupné 140 Kč.
LIDICE / PREMIÉRA
Pondělí 20. 6. od 20. 00 hod.
ČR, 2011, 126 min., nevhodné do 12-ti let.
Lidice jsou příběhem obyčejných lidí,
kteří se absurdní shodou náhod připletli
do cesty dějinám. Film natočený podle
scénáře Zdeňka Mahlera přibližuje osudy obyvatel Lidic přes mezilidské vztahy.
Výpravný velkofilm je natočen podle skutečné tragédie, která se odehrála za 2. světové války. Režie Petr Nikolaev. Hrají Karel
Roden, Roman Luknár, Zuzana Fialová a
další. Vstupné 90 Kč.
PAŘBA V BANGKOKU
Neděle 12. až úterý 14. 6. od 17.30 hodin
KUNG FU PANDA 2 3D
USA, 2011, 90 min., český dabing. Další
kung fu dobrodružství pandího chlapíka
jménem Po a jeho přátel. Vstupné 130 Kč.
Neděle 12. 6. od 20.00 hod.
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH
PODIVNA 3D / PREMIÉRA
USA, 2011, 128 min., český dabing. Johnny
Depp se vrací jako kapitán Jack Sparrow ve
filmu plném dobrodružství. Vstupné 165 Kč.
Pondělí 13. 6. od 20.00 hod.
PAUL
USA, 2011, 104 min., nevhodné do 12-ti let,
titulky. Dva ufologové přijíždějí do Ameriky na dovolenou s cílem procestovat
všechna místa proslulá údajným výskytem
mimozemských civilizací. Vstupné 110 Kč.
USA, 2011, 100 min., titulky, nevhodné
do 15-ti let. Co se stane v Bangkoku, si
nedokážete ani představit! Druhé pokračování úspěšné komedie Pařba ve Vegas.
Vstupné 80 Kč.
Středa 22. 6. od 20.00 hod.
LIDICE / PREMIÉRA
ČR, 2011, 126 min., nevhodné do 12-ti let.
Výpravný velkofilm je natočen podle skutečné tragédie, která se odehrála za 2. světové války. Režie Petr Nikolaev. Hrají Karel
Roden, Roman Luknár, Zuzana Fialová a
další. Vstupné 90 Kč.
Čtvrtek 23. a pátek 24. 6. od 17.30 hodin
KUNG FU PANDA 2 3D
USA, 2011, 90 min., český dabing. Další
kung fu dobrodružství pandího chlapíka
jménem Po a jeho přátel. Vstupné 130 Kč.
Filmový klub
Úterý 21. června od 20.00 hodin:
ZVUK HLUKU - Svérázná hudební komedie dokazuje, že hudba může opravdu
měnit životy lidí. Švédsko-Francie, 2010,
102 min., nevhodné do 12-ti let, titulky.
Vstupné 80 Kč, pro členy FK 60 Kč.
Sobotní odpoledne pro seniory
USA, 2011, 131 min., nevhodné do 12-ti
let, titulky. Pátý díl mimořádně úspěšné
filmové série o komikových superhrdinech. Vstupné 110 Kč.
18. května od 14.30 hod.: ZKUS MĚ
ROZESMÁT - Plastický chirurg, který se
schází s mladou učitelkou, využije svou
věrnou asistentku k předstírání, že je jeho
nastávající ex-manželka, aby mu pomohla urovnat jednu lež. Hrají Adam Sandler, Jennifer Aniston a Nicole Kidman.
Komedie USA, 2011, 116 min., titulky.
Vstupné 40 Kč.
Středa 15. 6. od 17.00 hod.
Nedělní odpoledne pro děti
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH
PODIVNA 3D / PREMIÉRA
19. května od 15.00 hodin: KYTICE
POHÁDEK - 67 min. O mistra basy, O
myších ve staniolu, Krtek v Zoo, Krtek na
poušti, Utržené sluchátko, Jak štěňátko
chtělo malé pejsky, Potkali se u Kolína, Cvrček a bombardon a další. Vstupné 20 Kč.
Úterý 14. 6. od 20.00 hod.
X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA
USA, 2011, 128 min., český dabing. Johnny
Depp se vrací jako kapitán Jack Sparrow ve
filmu plném dobrodružství. Vstupné 165 Kč.
Stalo se před 10 lety
Dětského dne, který se konal v červnu 2001 v lesoparku, se zúčastnil velký počet dětí.
Připravené balíčky stačily pro 1 500 dětí. Dětský den připravil DDM Šuplík. Na dopolední
soutěže pro děti odpoledne navázala první kadaňská „Bambiriáda“, kde svoji práci představily organizace věnující se dětem a mládeži.
Repro: KN
6
Kniha vydaná loni v edici Mladá
fronta ,,Souboj bez vítěze“ od Lakosila,
Svobody a Čermáka o betonových pevnůstkách ,,Řopících“ (ŘOP = Ředitelství
opevňovacích prací) popisuje způsoby ničení bunkrů německými vojsky
v našich pohraničních krajích po tzv.
,,Mnichovské dohodě“. Kniha popisuje
tehdejší problematiku příprav německé
armády na dobývání československého lehkého opevnění při útoku proti Československu. Publikace vychází
z nevyužitých německých archivních
pramenů a vnáší nové světlo do událostí
z přelomu září a října 1938. Je zde řada
unikátních fotografií a plánků, zachycuje objekty opevnění, německou techniku a zbraně při nasazení proti opevnění
a záběry z výcviku německých vojsk.
I ničení bunkrů poblíž Kadaně je v knize
popsáno dosti přesně.
Dr.Václav Mattauch v brožuře ,,Kadaň“
(vydané roku 1957) píše o událostech
v roce 1938: „Svatou bránou prošly
1.října 1938 jednotky říšskoněmeckého
protitankového dělostřelectva a obsadily
Kadaň za jásotu místních nacistů. Tudy
vojsko vyjíždělo z města, aby se cvičilo
rozstřelováním pevnůstek vybudovaných za předmnichovské Československé
republiky …“
V současnosti mnoho výletníků z Kadaně a Klášterce občas míjí dva poškozené bunkry na polní cestě mezi Kadaní
a Mikulovicemi. Mnozí výletníci neznají
osudy těchto pevnůstek. Tyto pevnůstky-bunkry se objevují i na fotografiích
v nové knize. V bunkru poblíž polní cesty
k Mikulovicím je v betonu u západní střílny velký otvor s prohnutými železnými
pruty a poškozenou střílnou. V sousední
pevnůstce uprostřed polí, asi sto metrů
odtud, je otvor větší a střílna zde chybí.
Podle údajů v knize byl otvor způsoben
uložením trhaviny do střílny. Všechny
bunkry za Kadaní jsou součástí pásma
sahajícího až ke klášterecké porcelánce.
V knize v kapitole ,,Kadaňsko“ je výpis
z deníku německého vojáka v říjnových dnech roku 1938 : …Willy Körber
se svým tankem PzKpfw přijížděl k obci
Niklasdorf (Mikulovice) v Podkrušnohoří. Hranice Československa překročila
jeho 2.rota 1.tankového pluku před čtyřmi dny a zatím se nesetkala s jakýmkoliv
odporem. Ba naopak. Cesty, kudy jeho
jednotka projížděla, byly lemovány nadšeným obyvatelstvem, které je vítalo květinami a provolávalo jim slávu. Z přemýšlení ho vytrhl zvuk kulometné dávky, která
k němu dolehla i přes rachocení pásů tanku zpředu. Instinktivně pohlédl tím směrem. Major Wittmann jedoucí ve velitelském vozidle před ním odbočuje vlevo
přes dvojkolejnou trať a vjíždí na pole.
Následuje ho a po několika desítkách metrů mírného stoupání zastavují na vrcholu
terénní vlny. Rozhlédl se po krajině. Asi
sto metrů od něj teče potok a za ním se
zvedá prudká stráň, v které uviděl i tříbarevně natřený český betonový bunkr, další
pevnůstky pak stojí vpravo na protějším
poli a vlevo na hrázi rybníka….Willy ještě pečlivě kontroluje dalekohledem stráň
v okolí protější pevnosti a dává rozkaz
k namíření na střílnu a k nabití tříštivotrhavého granátu. ,,Feuer“! Ozval se ohlušující výstřel a v zápětí spatřil záblesk na
stěně bunkru a do vzduchu vylétl oblak
prachu betonových úlomků. Granát zasáhl stěnu vpravo od střílny, vytvořil kráter,
ale stěnu neprorazil …
V knize jsou z německé strany vykresleny představy, jak by vypadaly boje
s československou armádou. Zapomněli
ale na odpor posádek v bunkrech, které
by byly kryty palbou sousedních bunkrů
a byly podporovány naším dělostřelectvem. Ničení bunkrů po ,,Mnichovu“ probíhalo na mnoha místech pohraničních
pásem. Dokonce byly vydávány německé
pohlednice s poničenými bunkry. Pasáž
,,Kadaňsko“ v knize obsahuje snímky pořízené německými vojáky při rozstřelování
bunkru u polní cesty k Mikulovicím. Dle
fotografie z roku 1938 zde stávala v blízkosti bunkru vzrostlá třešeň. Při porovnání snímků bunkru v knize se současností
se ukazuje, že rány v betonu se téměř
nezměnily. Zmizely jen kovové ,,prasečí ocásky“ trčící z betonu. Také třešeň je
na svém místě, ale dožívá. Na dobovém
snímku jako by byl strom mírně přesazen. Němečtí vojáci patrně použili aparát
s teleobjektivem, a tím došlo ke zkreslení.
Kniha o bunkrech odhalila to, co se v roce
www.kadanskenoviny.cz
Dělem rozstřílená strana bunkru na polní cestě u Mikulovic v říjnu 1938. Pózuje německý voják. Na dolním snímku je poškozený bunkr u polní cesty na Mikulovice v roce 2008.
Dělostřelectvo Wehrmachtu obhlíží čs.pevnůstku, v pozadí Svatý kopec s rozhlednou nad
Kadaní. Foto z r.1938.
Poškození vzdálenějšího bunkru silnou náloží v říjnu 1938 je patrné i dnes. Kulisou bunkru jsou prunéřovské elektrárny .
1938 poblíž Kadaně stalo. Tehdejší snímky popisují krajinu, která ještě v sedmdesátých letech minulého století byla téměř
totožná se snímky od německých vojsk.
Na tehdejších fotografiích jsou němečtí
vojáci zaměřující dělo na bunkr. V pozadí
je cesta z Kadaně do Mikulovic se známými kopci i Svatým kopcem a rozhlednou.
Vojáci ze snímku jistě netušili, co se bude
dít za rok. Uběhly dva roky od berlínské
olympiády, kdy na tribunách bylo vedení
Říše včele s Hitlerem. Vedení olympiádu
použilo k demonstraci vojenské síly. Berlín se hemžil vojenskými uniformami
a obrovskými prapory s hákovým křížem.
Nebezpečí války a rasového útlaku bylo
,,ve vzduchu“. Po obsazení Sudet byl za
půl roku obsazen zbytek Československa, v září vypukla druhá světová válka.
O život v ní přišlo přes 50 milionů obyvatel; mnoho lidí přišlo o zdraví, o své
nejbližší a domovy. Bylo zničeno mnoho
památek i celých měst. Vojáci ze snímků
u Mikulovic se snad ani nedožili konce
války,ale mnohé betonové ,,Řopíky“ se
zachovaly. Ty za Kadaní poškozené palbou- ukazují záměr německých vojsk:
vycvičit se zde pro boj s belgickou betonovou pevností Eben Emael , francouzskou
Maginottovou a řeckou Metaxasovou linií
i s ruskými bunkry na řece Bug. Některé
pevnůstky byly pro Němce oproti našim
bunkrům pro dobytí hračkou .
K poslednímu ničení pevnůstek
,,ŘOP“ docházelo v 70.letech minulého století. Nejvíce u Prunéřova, Kralup
u Chomutova, Ahníkova, Krbic a Zásady
u Chomutova. Kvůli těžbě uhlí byly bunkry lany vytaženy ze země a shromážděny
na určených místech. Tehdy bylo možné
navštívit i bunkry otočené ,,hlavou“ dolů
a chodit uvnitř po stropech.
Tajemství o pohnuté době za II.světové
války v našem kraji vydaly i domy
v Mikulovicích a Vernéřově při neuváženém bourání těchto vesnic v roce
1987. V Mikulovicích se našla ukrytá
puška, ve Vernéřově snímek celé roty
německých vojáků na dvoře statku a též
snímek manželského páru, kde manžel je
oblečen do vojenské uniformy i s páskou
se svastikou. Našel se zde i celý ročník
českých novin posílaných do Vernéřova
z protektorátu.
Připravil Pavel Wolf
10. června 2011 / Kadaňské noviny
Kromě medailí vybojovali i postup na MČR
V květnu se uskutečnily oblastní přebory mladších žáků a dorostu v tenisu.
Nejlépe se vedlo Haně Malické, která již
počtvrté přivezla titul přebornice kraje ve
dvouhře i čtyřhře. Hana (na snímku vlevo) si tím zajistila postup na Mistrovství
České republiky mladších žákyň. Petra
Novotná skončila v semifinále.
Dalšího krásného výsledku dosáhl Pavel
Bulín, který v Duchcově na přeborech
obsadil 2.místo ve dvouhře i čtyřhře. Tímto
umístěním se Pavel nominoval na Mistrovství České republiky mladších žáků.
V soutěži dorostenek hájily barvy TK
Kadaň Lenka Láryšová, Klára Chmelová
a Jana Dvořáková. Nejlépe se ve dvouhře
vedlo Lence Láryšové, která vybojovala
krásné 3.místo. Klára Chmelová a Jana
Dvořáková vybojovaly 3. místo ve čtyřhře.
(špe)
Kadaňští atleti přivezli zlato z kraje
O Kadaňský
pohár
Sportovní klub Městské policie
Kadaň a Městská policie Kadaň Vás
srdečně zvou na 6. ročník soutěže
ve služební kynologii. O Kadaňský
pohár se bude bojovat ve dnech 10. a
11. června v areálu Základní kynologické organizace Kadaň v ulici Polní.
Slavnostní zahájení soutěže se uskuteční v pátek 10. června v 15 hodin.
Následovat budou soutěžní úkoly, které se budou plnit mimo areál základní
kynologické organizace. Pro diváky
bude atraktivní sobota 11. června. Od
9.00 do 11.00 hodin se bude soutěžit
v poslušnosti. Obrana přijde na řadu
od 13.00 do 15.00 hodin. Vyhlášení
výsledků je plánováno v 16.00 hodin.
Přijďte s celou rodinou povzbudit nejen psovody z MP Kadaň, ale
i z jiných městských policií, Policie
ČR, Ozbrojené ochrany letiště Praha,
Armády ČR. Občerstvení lze zakoupit
přímo v areálu.
Další informace najdete na:
www.pesovodi.blog.cz.
(mp)
Biatlon nabírá
Rádi uvítáme nové závodníky
v našich řadách a to již od devíti let
do přípravky. Vše o nás a naší činnosti se dozvíte na webových stránkách
http://biatlon-kadan.blog.cz.
malý
oznamovatel
Prodej
Hvězdářský dalekohled - teleskop pro
začínající astronomy, kompletní souprava. Cena pouze 800 Kč. Mohu zaslat i na
dobírku. Tel.: 604 961 269.
Ultrazvuková čistička, úplně nová,
dokonale a šetrně vyčistí šperky, brýle, zubní
protézy, hodinky, velmi jednoduchá obsluha,
český návod, cena 490 Kč. Tel.: 604 961 269.
Detektor kovů a elektrického vedení, jednoduchá lokalizace starých instalací při renovacích a přestavbách, nový
v orig. bal., jen 390 Kč. Tel.: 604 961 269.
Koupě
Podnikatelka koupí dům do 4 000
000. Tel.: 724 657 421.
Koupím chatu v povodí Ohře. Tel.:
724 657 421.
Hledám byt 2+1 s lodžií nebo větší.
Kadaň. Tel.: 724 657 421.
Pronájem
Pronajmu nebytový prostor. Kadaň,
Vrchlického 172 (Kancelář) 100 m2. Tel.:
604 736 410.
Pronájem nebytových prostor ulice
Chomutovská 1042 Kadaň - Domeček.
Bližší info na tel.: 604 331 016.
Různé
Přivýdělek v profesionálních finančních službách až 10 000 měsíčně, výplata
provizí týdně v hotovosti. Provident financial. s. r. o., volejte zdarma 800 169 169.
Zaměstnání
David Štiblický vybojoval zlatou medaili
v závodě v hodu míčkem.
Velká marodka vyřadila mnoho
našich závodníků z bojů o medaile
na krajském přeboru mladších žáků
a elévů v atletice. Do Meziboří, kde se
závody konaly, se sjela krajská špička
v této kategorii, proto medaile mají
takovou cenu! Z minima kadaňští
atleti vytěžili maximum, když přivezli jeden bronz a jedno zlato. Přičinil
se o to David Štiblický třetím místem na 60 m a prvním v hodu míčkem. Menšího, ale taky kvalitního
úspěchu dosáhla i Kateřina Hagarová
postupem do B finále v běhu na 60 m
a 6. místem v běhu na 600 m.
Oba závodníci si zaslouží poděkování
za parádní reprezentaci oddílu a města.
Je vidět, že kadaňská atletika se začíná
zvedat a je o nás v kraji slyšet čím dál
tím víc.
(Pele)
Přijmu dvě servírky pro restauraci
v Kadani, spolehlivé s praxí. Tel.: 603 544
337, 608 345 348.
Seznámení
Ahoj, je mi 57 let a hledám možná právě tebe, která toužíš po věrném muži. Jsem
kuřák, mám rád cestování, kulturu a sport.
Trvalý vztah. Tel.: 790 303 659.
Kontakty:
777 930 254
Kamenný vrch 5273, Chomutov 43004
www.vodoinstalacestary.cz
Zajišťujeme veškeré instalatérské práce i pro panelové domy
výměnu vodovodních a odpadních stoupaček, materiál PPR i pozink, provádíme rekonstrukce
koupelen i celých panelových domů, zajišťujeme dlouhodobou údržbu bytového fondu
Mladší žáci kadaňského klubu pozemního hokeje hráli v Plzni a vedli si dobře.
Přivezli pohár za druhé místo. Kadaň
hrála v sestavě: Hlaváček - Čeloud, K.
Voglová, Lalík, Bodnár, Šuma.
Výsledky: Kadaň-Litice červení 7:1, branky: Lalík 2, Bodnár 2, Čeloud 2, Šuma.
Kadaň-Bolevec 3:1, branky: Lalík 2, Bodnár. Kadaň-Rakovník 4:1, branky: Bodnár
2, Čeloud 2. Kadaň-Litice bílí 1:6, branka:
Voglová.
(za)
POHŘEBNÍ SLUŽBA
FRANTIŠEK BARÁK
pokračuje ve své činnosti
v nových prostorách
Je dobojováno
ve VRCHLICKÉHO ULICI Č. 172
Podkrušnohorská billiard liga
skončila. A zde jsou konečné výsledky: 1. liga: 1. Pod Českou, 2. Futro A,
3. Astra, 4. King Fair Play. Pořadí jednotlivců: 1. Šimána Jaroslav (Ústecká
I), 2. Fian Martin (Astra), 3. Hrach
Josef (Astra).
2.liga: 1. Drak, 2. XXL, 3. Gambáč Panoráma, 4. Rafanda. Pořadí
jednotlivců: 1. Job Ladislav (Drak),
Mareš Stanislav (Drak), Kočí Vlastimil (Čewa).
3. liga: Vítězem 3. ligy se stalo
družstvo Náhoďáci, které porazilo
Símalku B 3:0.
(pbl)
Kadaňské noviny /10. června 2011
(na náměstí za lékárnou doprava)
Zajišťujeme: kompletní služby spojené s pohřbem
Nabízíme: velký výběr pohřebního zboží, obaly na urny,
hřbitovní vázy, fotostojánky, bateriové svíčky a pod.
Pracovní doba po - pá 8.00 - 14.00 hod.
Tel. č.: 474 33 46 18, pí. Renata Eisová
Stálá služba: 602 49 10 50
www.kadanskenoviny.cz
7
SPORTOVNÍ
pozvánky
Naši mladí kickboxeři přivezli z mistrovství světa jednu zlatou a tři bronzové medaile
Fejsákova premiéra byla medailová
Fotbal
Krajský přebor mužů: sobota 18.
června od 17 hodin: Tatran Kadaň-Štětí. Závěrečné utkání letošní mistrovské
sezóny.
V minulém vydání Kadaňských novin
jsme vás informovali o skvělém úspěchu
mladých kadaňských reprezentantů v
kickboxu. Nyní přinášíme podrobnosti.
V termínu od 10. do 15. května se na
Ukrajině v Kyjevě konalo Mistrovství
Tenis
Seniorská extraliga: středa 15. června
od 15 hodin: TK Kadaň-Most VK.
Cyklistika
Pohár Peruna: Kadaňské XC okruhy: v neděli 19. června. 16.ročník závodu horských kol letos přináší zcela nový
okruh o délce 2 200 m. Trasa vede po
severní straně Zadního kopce. Jsou na
ní 2 uměle vytvořené technické úseky.
Prodlouží se také hlavní kopec. Využita
je potom vrchní část starého okruhu.
Prezentace nejpozději 30 minut před
startem kategorie. První start závodu nejmladších jezdců je plánován
v 10 hodin. Startovné: Perun junior 30
Kč, ostatní 70 Kč. V ceně startovného
je občerstvení po závodě (pivo, limo
a klobása).
(pp)
Sport pro všechny
Česká asociace Sport pro všechny - TJ Pohyb a my Kadaň nabízí
zájemcům ze všech věkových kategorií
pravidelné pohybové aktivity:
Aerobik: gymnázium - pondělí
a středa v 19.30 hodin, ZŠ Na Podlesí pondělí ve 20 hodin, čtvrtek v 19 hodin.
Žactvo - míčové hry: ZŠ Chomutovská - čtvrtek v 15 hodin.
Rodiče a děti: ZŠ Na Podlesí - čtvrtek
v 17 hodin.
Rehabilitační cvičení: ZŠ Na Podlesí
- čtvrtek v 18 hodin.
Seniorky: ZŠ Pionýrů - pondělí a středa v 18.30 hodin.
(sh)
Kam s výsledky
Výsledky a další sportovní informace můžete posílat e-mailem
([email protected]), zavolat
na tel.: 474 319 678 nebo nechat
v Informačním centru na Mírovém
náměstí.
(r)
Michaela Fejsák z Kosagymu Kadaň poprvé reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa a při své premiéře vybojoval dvě bronzové medaile. Gratulujeme a držíme mu
palce, ať dál pokračuje ve svých výborných výkonech.
Foto: archiv klubu
Vodní rodeo opět v Kadani
O víkendu 14. a 15. května se v Kadani
uskutečnil první závod CNAWR Rodeo
Tour 2011. Závod ve freestylu na kajaku
probíhal na playspotu u bývalého mlýna
na řece Ohři. Sešlo se zde přes padesát
závodníků z šesti států. „Což velmi motivovalo české jezdce,“ prozradil Martin
Bětík, člen výboru České národní asociace
rodea na divoké vodě, která závod pořádala. V řadách startujících se objevilo také
sedm nových tváří. „Kategorie Youngsters
je vlastně určena pro vodáky, co si chtějí
freestyle vyzkoušet,“ vysvětlil nám Bětík.
Samotný závod probíhal po oba dny
v pohodě a hlavně bez zranění. Slušný byl
i divácký zájem. „Osobně mám radost, že
město Kadaň podporuje vodáky. Přijde mi
úžasné mít sportovní terén téměř v centru
města a přitom na travnatém poloostro-
vě,“ doplnil Bětík ke kladnému hodnocení
prvního dílu letošního seriálu. Ten bude
pokračovat 13. a 14. srpna v Sopotnici.
Přehled vítězů jednotlivých kategorií: C1: 1. Jan Liška (VodákSport), 2.
Jan Choutka (VKM Hradec Králové),
3. Lukáš Červinka (ČR), K1JM: 1. Jan
Klaus (ČR), 2. Jan Havelka (TJ Union
Plzeň), 3. Martin Maxa (ČR), K1Z: 1.
Nina Halašova (Slovensko), 2. Lenka
Borovičková (Aqua Týnec), 3. Kateřina
Migdauová, YGST: 1. Tomáš Andrle
(SK Zlíchov), 2. Martin Hlaváček (ČR),
3. Vojtěch Lukeš (DIWA), K1M: 1. Jan
Špindler (pirate-production), 2. Bartosz
Czauderna (Krakowski Klub Kajakowy),
3. Jirka Langer (ČR).
Další fotografie najdete na www.
kadanskenoviny.cz.
(r)
„Chci jménem našeho sportovního klubu poděkovat všem, kteří fandí
kadaňskému kickboxu, rodičům, sponzorům, partnerům a všem, kteří nám
drží palce. Zvláště pak děkujeme městu
Kadaň, které výrazně podpořilo tento
finančně náročný reprezentační výjezd
mladých kadaňských sportovců. Děkujeme,“ dodal na závěr Jan Jansa. (kk)
V Evropě šestý
Kadaňský kulturista Pavel Bartoníček
si svými výkony získal právo reprezentovat naši republiku na Mistrovství Evropy
v kulturistice a klasické kulturistice mužů
v bulharské Sofii. Startoval v kategorii
klasická kulturistika do 175 cm. I zde se
mu dařilo a postoupil do finále, kde se
umístil na 6. místě.
(sej)
Výsledky a tabulky
Stříbro z MČR
Nela Rapantová a Kateřina Jirkovská z Kadaně se v květnu zúčastnily
Mistrovstvím ČR v přírodním víceboji dvojic (Hradecký survival 2011).
V kategorii ženy vybojovaly krásné
druhé místo. Gratulujeme!
Závod byl rozdělen na noční etapu
a denní závod. Některé disciplíny byly
nepovinné, ale do celkového hodnocení se počítali. Naříklad: noční orientační běh, noční kánoe, noční inline,
MTB cross-country, kánoe - orienťák,
orientační běh – scorelauf, podzemní
chodby, slaňování, lezení, lanové aktivity, střelba ze vzduchové pistole, slackline a jiné survivaloviny.
(r)
světa WPKA 2011. Do reprezentačního
týmu ČR byli nominováni i mladí závodníci z SK Kosagym Kadaň - Nikola Herejková (13 let) a Michael Fejsák (11 let).
Nikola Herejková je již stabilní oporou
reprezentace ČR. Je mistryně světa z roku
2008 (ISKA), v roce 2010 byla na mistrovství světa bronzová (WAKO) a letos vybojovala opět zlato a stala se úřadující mistryní světa pro rok 2011 (WPKA). Nikola
se specializuje na styl semicontact. Mimo
zlata v semicontactu vybojovala na proběhlém MS WPKA 2011 ještě bronzovou
medaili v kategorii „three points fight“.
Michael Fejsák se do reprezentačního týmu ČR dostal poprvé. Pomohla mu
k tomu jeho vzrůstající forma, kdy posledních 7 turnajů v řadě dokázal vyhrát (z
toho 4 zahraniční), včetně Světového
Poháru WAKO 2011 v Rakousku. Na proběhlém MS WPKA 2011 dokázal vybojovat skvělé bronzové medaile v kategoriích
semicontact a „three points fight“.
„Reprezentační trenéři ČR velmi chválili výkony obou mladých reprezentantů
z Kadaně a počítají s nimi v reprezentačním týmu i do budoucna,“ prozradil
vedoucí kadaňského klubu Jan Jansa.
Výsledky MS WPKA 2011 (Ukrajina
– Kyjev): 1.místo – Nikola Herejková
(13 let) – semicontact – 45kg, 3.místo
– Nikola Herejková – three points fight –
45kg, Michael Fejsák (11 let) – semicontact – 35kg a three points fight – 35kg
Fotbal
Krajský přebor mužů: FK Tatran
Kadaň-TJ Krupka 1:1 (1:0), branka: Kolář. Průběžná tabulka soutěže:
1. Souš
28 17 3 8 60:43 54
2. Žatec
28 16 3 9 53:35 51
3. L.Chomutov
28 14 6 8 44:37 48
4. Louny
28 12 9 7 38:23 45
5. Blšany
28 13 5 10 50:41 44
6. Litoměřice
28 13 5 10 41:34 44
7. Neštěmice
28 12 7 9 55:33 43
8. H.Jiřetín
28 13 2 13 57:37 41
9. Tatran Kadaň
28 10 10 8 45:42 40
10. Štětí
28 11 7 10 46:65 40
11. Lovosice
28 10 6 12 32:43 36
12. Krupka
28 9 8 11 46:42 35
13. Bezděkov
28 11 2 15 42:55 35
14. Střekov
28 8 3 17 38:47 27
15. Proboštov
28 7 4 17 33:64 25
16. Modrá
28 5 6 17 33:72 21
(fk)
Biatlon
Úspěšně si vedli biatlonisté DDM Kadaň
na regionálních závodech v letním biatlonu v Liticích a ve Zruči u Plzně, které
se konaly 14. a 15. května.
Výsledky: Litice: rychlostní závod:
přípravka: 3. Adam Vodrážka, žáci
10-11 let: 2. Borek Vodrážka, žáci 12
- 13let: 4. Jan Horák, dorost: 1. David
Šmíd, muži 36-45 let: 2. Pavel Horák,
veteráni: 1. František Dolejší 1.místo.
Stíhací závod: ve svých kategoriích zvítězili: Adam a Borek Vodrážka, David
Šmíd, František Dolejší a Pavel Horák
obsadil 2.místo.
Ve Zruči u Drahotínského rybníka
v závodě s hromadným startem obsadili
Adam Vodrážka, Borek Vodrážka,Tomáš
Pavlík a David Šmíd druhá místa.
Rádi bychom uvítali nové závodníky
v našich řadách a to již od devíti let do přípravky.Vše o nás a naší činnosti se dozvíte
Vodrážka Karel (AK Kadaň) 47:14,9, 3.
Prokeš Dušan (DNT Kadaň) 48:45,8, 4.
Réz Ludvík (Chomutov) 56:40,5.
Muži 50 – 59 let: 10 400 m: 1. Frlaus
Michal (BK F-C Kadaň) 59:22,6.
Muži nad 60 let 5 200 m: 1. Svoboda
Josef (DNT Kadaň) 29:17,6, 2. Martykán Jiří (DNT Kadaň) 33:24,9, 3. Anděl
Miroslav (DNT Kadaň) 34:55,5.
Ženy: 5 200 m: 1. Rejmannová Eva (AK
Most) 28:29,3, 2. Pletichová Kateřina
(Kadaň) 29:44,3, 3. Kmotrasová Lenka
(Kadaň) 56:54,9.
Úspěšní kadaňští biatlonisté.
na webových stránkách http://biatlonkadan.blog.cz.
(a. š.)
Atletika
Běh parkem: muži do 39 let: 10 400
m: 1. Zbuzek Michal (KL Sport Most)
44:50,4, 2. Coufal Jakub (Atletika Kadaň)
46:22,0, 3. Šindelář Martin (DNT Kadaň)
47:15,5, 4. Kujíček Tomáš (VTŽ Chomutov) 49:40,7, 5. Černý Pavel (Kadaň)
51:17,6, 6. Machuta Jakub (BK F-C
Kadaň) 53:24,8, 7. Vlasák Jiří (SKMP
Kadaň) 53:50,7, 8. Brožek František
(MDDM Ostrov) 57:08,6, 9. Hudek Petr
(BK F-C Kadaň) DNF.
Muži 40 – 49 let: 10 400 metrů: 1. Kožák
Milan (AC Start Karl. Vary) 45:13,0, 2.
Cyklistika
Pohár Peruna 2011 zahájil pátý ročník
Perštejnského Gira, který se konal 7.
května. Hostem byl Lukáš Bauer, který
předal ceny nejlepším z dětských kategorií.
Absolutní pořadí: 1. Vojta Marvan
(Hnízdil Team) 1:18:44, 2. Jakub Štěpánek (Toi Toi Slaný) 1:20:37, 3. Pavel
Linet (Hudy sport Most) 1:21:18, 4.
Martin Rytych (All Training) 1:21:50, 5.
Petr Strolený (KL Sport Most) 1:23:05 ,
6. Lukáš Šustr (Hnízdil Team) 1:23:30,
7. Tomáš Eberl (X team Bano) 1:24:15,
8. Michal Zbuzek (KL Sport Most)
1:26:09, 9. Martin Sládek (KL Sport
Most) 1:26:10, 10. Petr Šulc (Hnízdil
Team) 1:27:04.
(pp)
KURZY TENISU
pro děti a mládež od 5-18 let zajišťuje
TENISOVÁ ŠKOLA PAVLA ŠPELDY
v místě bydliště Kadaň a Klášterec nad Ohří
MOŽNOSTI ZÁPISU:
tel.: 777 866 006 nebo [email protected]
více info: www.speldatenis.cz
Na turnaji přípravek v Bolevci byli úspěšní nejmenší kadaňští pozemkáři - Predátoři.
Predátoři hráli v sestavě: Kroupa - Lalík, Shamal, Kopecký, Šuma, A Voglová. Výsledky:
Predátoři Kadaň-Bolevec 4:1, branky: Kopecký 2, Lalík a Šuma. Kadaň-Myšpulíni Litice
2:2, branky Shamal a Šuma. Predátoři-Rakovník 7:0, branky: Šuma 4, Kopecký, Lalík a
Shamal. Kadaň-Myšáci Litice 7:0, branky: Šuma 5, Kopecký a Lalík. Kadaň-Litice 1:2,
branka: Šuma. Nejlepším střelcem turnaje byl kadaňský Šuma.
(za)
Čtrnáctideník pro občany Kadaňska
Vydavatel: Město Kadaň, Mírové náměstí 1, Kadaň. IČO: 00261912. Registrační číslo titulu: MK ČR E 12006. Vychází jednou za čtrnáct dní. Odpovědný redaktor: Václav Vlasák, stálí spolupracovníci: Petr Hlaváček, Karel Zárybnický a Pavel
Wolf. Jazyk. úprava: Zita Peineltová. Sídlo redakce: Městský úřad Kadaň, ul. Jana Roháče 1381, přízemí. Telefon ústředna 474 319 500, redakce 474 319 678. Soukromou i podnikatelskou inzerci a příspěvky přijímá Informační centrum na Mírovém
náměstí. Sazba a grafika: vlastní. Tiskne: Tiskárna AKORD Chomutov s. r. o. Distribuce: vlastní. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Zveřejněné příspěvky nemusejí být shodné s názorem redakce. Za obsahovou správnost příspěvků
a inzerátů ručí autoři.
Download

Nabízejí více... - Kadaňské noviny