Místní Informační Zpravodaj
 ČTRNÁCTIDENÍK

15. května 2014

náklad 300 ks

CENA 8,-

Vydává: Město Vejprty  Tylova 870/6, Vejprty 431 91  e-mail: [email protected]  tel.: 731 449 167
VEJPRTY
BÄRENSTEIN
LÉKÁRNA U SPASITELE
• široký sortiment léků • veškeré lékárenské
služby • individuální příprava léčiv
• vitamíny a minerály • léčebná kosmetika
• doplňky stravy, léčivé čaje
Otevírací doba
Po - Pá 800 - 1700 So - 1000 - 1300
tel./fax: 474 386 539
e-mail: [email protected]
B. Němcové 7, Vejprty
Uzávěrka příštího čísla
Policie ČR - 474 386 104, 721 637 679
Hasiči - 150, 474 386 188, 731 449 163
Rychlá záchranná služba - 155
TEL
SOS
TEL
SOS
pátek 23. 5. 2014
V tomto čísle
najdete:
* Změny v MSSS
* Pivní slavnosti program
* Výstava olejů
* Kohoutí kokrhání
* Staročeské máje
* Fotbal rozpis
strana 1
ČÍSLO
7
MIZ VEJPRTY
Zámek Schlettau
V rámci desáté „Vejprtské pouti“
pro Vás město Vejprty připravilo
mimořádně dvoudenní program.
Začínáme již v pátek 25.7.2014
ve 20.00 hod. úžasným koncertem
„World Roxette Tribute Band - The RockSet“
Navštivte více než přes 800 let
starý zámek Schlettau
s okouzlujícím parkem
pro krásnou procházku.
Vydáte se směr Annaberg
na Königswalde do obce
Schlettau, délka trasy z Vejprt
je 13km.
Otevírací doba:
út – pá 10 – 17 hodin
so
14 – 17 hodin,
ne, státní svátky 13 – 17 hodin
pondělí: zavřeno
Vstupné:
dospělí 4,50€ a děti 1,50€
PRODÁM
- novou pračku ne automatickou
- zánovní stáložárné kamna
- 3 zachovalé ložnice i jednotlivě
- obývací pokoj téměř nepoužívaný
středně vysoký, světlé barvy kompletní + zánovní koberec
vše za 5 000,- Kč.
Na ostatních cenách se jistě domluvíme,
jedná se o pozůstalost
tel. 474 386 462
PRODÁME
RODINNÝ DŮM
VE VEJPRTECH
NERUDOVA ULICE
čp. 9/822
informace pro zájemce osobně
nebo na tel.: 474 386 715
mobil: + 420 603 322 272
Nejúspěšnější revival Roxette v Evropě, což ocenil i spoluzakladatel
skupiny Roxette Per Gessle, který umístil video naší kapely na oficiální facebookovou stránku Roxette. Více informací k nalezení na odkazech rockset.cz, roxette-revival.cz.
Po skončení koncertu ve 22.00 hod. jsme připravili
velké letní mobilní kino na náměstí T.G.M.
Chtěli bychom promítat film, který si vyberete vy osobně na stránkách www.vejprty.cz. Hlasovat bude možné od pondělí 19. 5. 2014
do 30. 6. 2014 z vybraných titulů. Seznam bude i na vývěsce MěKaSSu, kde můžete hlasovat přímo.
Předběžný program na sobotu 26. 7. 2014
Pro nejmenší, ale i dospělé putovní výstava „Slovo má Hurvínek“ a
ostatní známé postavičky, které jsou zde již osmdesát let. Dále pro
děti předškolního věku a mladšího školního věku jsme připravili loutkové pohádky divadla rodiny Kopeckých. Letos poprvé chceme pro
potřeby výstavy a loutkového divadla využít prostory bývalé „Jednoty“ na náměstí.
Na hlavním podiu budou již tradičně probíhat koncerty mnoha žánrů. Nebude chybět tradiční dechová hudba tentokrát s Klášterce.
Netradiční by mělo být i vejprtské hudební seskupení, dále vystoupí
David Mattioli s kapelou, revival ABBA, revival AC/DC. Přibližně po
desáté hodině bude velký ohňostroj nad náměstím.
Veškeré informace najdete na právě připravovaném plakátu.
STÁNKOVÝ PRODEJ OBČERSTVENÍ JIŽ OD PÁTEČNÍHO VEČERA
VČETNĚ DĚTSKÝCH ATRAKCÍ A KOLOTOČŮ
Těšíme se na Vás a pevně věříme, že počasí nás nezradí.
starostka města Jitka Gavdunová
vedoucí MěKaSS Petr Kratochvíl
strana 2
MIZ VEJPRTY
Změny v Městské správě sociálních služeb
Do funkce ředitele MSSS jsem nastoupil
1. 4. 2014 s vědomím, že můj předchůdce
byl odvolán na základě výsledků ekonomických kontrol zřizovatele (Město Vejprty).
Proto bylo mou prioritou zorientovat se v
tom, jakým způsobem organizace ekonomicky a personálně funguje. Na tuto etapu
mé práce jsem si vyčlenil jeden měsíc a v
nejbližších dnech budu o konkrétních zjištěních informovat zřizovatele (Rada i Zastupitelstvo města).
Protože se však o celé věci ve Vejprtech
celkem přirozeně mluví, rozhodl jsem se
základní informace sdělit i širší veřejnosti.
Dobrou zprávou je, že organizace byla za
poslední roky v dobré ekonomické kondici.
Špatnou zprávou je to, že jedna významná
část příjmů (v řádu milionů Kč) byla od
června 2012 do března 2014 realizována
velmi nestandardním způsobem. Dovolím
si celou věc okomentovat z mého podhledu,
i když si plně uvědomuji, že má znalost věci
nemusí být jediným (a naprosto správným)
vysvětlením celého problému.
Můj předchůdce se dle mého názoru celkem oprávněně snažil zvýšit příjmy organizace. Naneštěstí pro něj, ale i pro MSSS je
důsledek této snahy velmi vážný. Pomocí
nestandardních smluvních vztahů (poradce, lékařka) a nepřiměřeného tlaku na zaměstnance (bossing) je možné, že do příjmové stránky ekonomiky organizace byly
včleněny i nemalé finanční prostředky, na
které nebyl oprávněný nárok. Tyto skutečnosti je nutno detailně prověřit.
Od počátku svého působení jsem otevřeně hovořil s mnoha lidmi, abych jednak
získal potřebné informace, ale hlavně abych
si utvořil vlastní názor na zodpovědnost
stávajících zaměstnanců. Výsledkem tohoto procesu je mé rozhodnutí realizovat
poměrně radikální změnu organizační
struktury. Rozhodl jsem se zrušit několik
vedoucích pozic a současně vytvořit několik nových. Na jejich obsazení budou
postupně vyhlášena výběrová řízení. V mé
dosavadní pracovní zkušenosti se mi vždy
vyplatilo držet se zásady, že je nezbytné mít
nastavena jasná pravidla, rozdělení kompetencí a ctít zásadu, že výše platu je přímo
úměrná schopnostem a zodpovědnosti.
Plně si uvědomuji, že zaměstnání je důležitou hodnotou v lidském životě. Odloučenost Vejprt tuto skutečnost jen umocňuje. I
proto chci veřejně deklarovat, že nepřipustím jakékoli ovlivňování výběrových řízení.
Povahou jsem týmový hráč a jednoduše
hledám nové personální složení vedoucích
zaměstnanců. Organizace potřebuje restart,
aby mohla i nadále zodpovědně plnit roli
největšího lokálního zaměstnavatele. Mým
osobním cílem je rozvoj MSSS do budoucna, a to na základě poskytování kvalitních
sociálních služeb, a to v zákonných mantinelech všech ekonomických vztahů.
Mgr. Viktor Koláček, ředitel MSSS
Vzpomínáme
Co osud vzal to nevrací, i když nám srdce krvácí. Ta rána stále bolí a zapomenout
nedovolí.
Dne 13. května tomu
byly tři smutné roky,
co nás navždy opustil syn, bratr, švagr, druh, otec, strýc, synovec, bratranec
Václav Moravec.
S láskou vzpomíná maminka Helena s Vojtou, ostatní příbuzní a známí.
Děkujeme všem, kteří mu v tento
den věnují tichou vzpomínku společně s námi.
Vzpomínáme
Dne 20.5. uplynuly již pět let roky od
úmrtí mého manžela pana
Helmuta Bartla
tichou vzpomínku
mu věnuje manželka Růžena a děti.
Velký exotický zážitek
v „Tropickém domě“
Kolotoč pro multifunkční hřiště
Tropikárium se nachází přímo v parku,
který Vás zve na procházku
do zoologické zahrady.
Dále se zde nachází „Tropický dům“
kde se nachází velká voliéra s různými
barevnými motýli, ptactvem, opicemi,
terária s plazy, ještěry a s želvičkami.
Akvárium s různými druhy ryb.
Také objevíte naše maskoty motýla
Morpho a leguána Basi-ho.
Vážení občané, jak jsme Vás již informovali, byl v měsíci dubnu na dětském hřišti
za ulicemi Myslbekova a Jana Švermy instalován nový dětský kolotoč. Tato atrakce
okamžitě vzbudila mezi dětmi zájem a nadšení.
Kolotoč již svou velikostí a tvarem jasně
evokuje, že má být užíván pouze dětmi dle
pravidel uvedených v provozním řádu hřiště. Toho ale nedbala skupinka mládeže,
která již dva dny po nainstalování kolotoč
poškodila tím, že jej jednostranně přetížila
a neurvale jím cloumala. Tímto jednáním
byla zničena konstrukce uložení hřídele.
Nyní výrobce musí kolotoč demontovat
a opravit ve své provozovně. Jelikož jsou
mladí vandalové zjištěni pomocí kamerového systému, bude město Vejprty vzniklou
nemalou škodu vymáhat. Pro značný zájem
dětí o tento herní prvek město zvažuje koupi ještě jednoho kolotoče a jeho instalaci v
některém z dalších dětských hřišť. (MěÚ)
strana 3
více informací na:
www.tropenhaus-wiesenbad.de
Tropenhaus Thermalbad Wiesenbad
Am Kurpark 2
09488 Thermalbad Wiesenbad
Otevírací doba: 10:00 – 18:00h
každé pondělí zavřeno!
Cena vstupného
dospělí - 5,50 €
děti 3 -16 let - 3,- €
rodinná vstupenka 2 dospělí,
3 děti do 16 let - 15,- €
MIZ VEJPRTY
Řádky Městské policie
Výstava olejů Z. Sláby
02.04.2014 - Na tento den bylo naplánováno
a proběhlo blokové čištění ulic Moskevská,
Kostelní náměstí a Pohraniční stráže.
Po započetí prácí však zůstalo na uvedených
komunikacích několik vozidel, které nezodpovědní majitelé ponechali, v místech čištění,
zaparkované. Po předvolání na městskou policii bylo vyslechnuto několik výmluv. To však
majitele vozidel od postihu nezachránilo. I řidiči vozidel mohou přispět k čistotě našeho
města tím, že budou respektovat dopravní
značení při čištění komunikací.
07.04.2014 - Na tento den Správa bytového
fondu při MěÚ naplánovala velký přesun nájemníků na místních ubytovnách v ulici Martinská.
Městská policie byla pověřena pro dohled
při přesunu nájemníků a dále dohlížela nad
dodržováním veřejného pořádku a dodržováním pravidel občanského soužití ubytovaných.
26.04.2014 - Tento den proběhlo plánované kácení vzrostlých stromů u „Domečku“ v
ulici Moskevská. Jednalo se o dva poškozené,velmi staré stromy – lípy. Stromy byly pokáceny místními hasiči.
Hlídka městské policie v místě usměrňovala dopravu, aby už tak složité kácení stromů
proběhlo bez problémů.
29.04.2014 - Dne 22.04.2014 bylo zjištěno,
že na náměstí T.G.M. došlo, pod dřevěným
přístřeškem, k poškození dřevěného oslíka.
Zjišťováním skutečného stavu ve věci bylo
zjištěno, že poškození oslíka má na svědomí
místní občan, který byl pod vlivem alkoholu.
Uvedený občan se zřejmě chtěl na oslíku povozit. Při manipulaci s oslíkem došlo k jeho
poškození. I když zde byla snaha oslíka znovu
složit a vše zamaskovat, poškození bylo patrné. Dále bylo zjištěno, že stejný občan, ve stejný den ještě způsobil velké znečištění na souměstí. Vše bylo zaznamenáno bezpečnostním
kamerovým systémem. Tímto jeho jednáním
zde bylo podezření z přečinů výtržnictví a
poškození cizí věci. Proto byla celá skutečnost
předána na místní OO PČR.
Letošní výstavní sezonu zahájila na konci
dubna vejprtská Galerie JA.RO. Po sedmnácti letech se přitom do ní coby vystavující vrátil přední karlovarský výtvarník,
keramik a malíř Zdeněk Slába. Nyní samostatně, jinak se každoročně během letních
měsíců prezentuje svými díly na společné
výstavě umělců, kteří ve Vejprtech tvoří na
výtvarném sympoziu. To letošní bude již
osmé, přičemž první týden v červenci se
všichni představí doma vytvořenými obrazy, keramikou, plastikami či gobelíny a v
následující týdny pak zhotovenými díly během sympozia. Zdeněk Slába, jemuž se důvěrně přezdívá „strýčku“ sice jednou kvůli
své slabosti pro sjíždění divokých i klidných
řek fyzicky chyběl, na druhou stranu poslal
do Galerie JA.RO. své umělecké skvosty, jimiž sympozium podpořil prakticky.
„Když jsem poznala svého budoucího
muže, tak mi řekl, že je výtvarník a sportovec, hlavně vodák. Ostatně na vodu spolu
jezdíme dodnes. Pak se z něho stal i chovatel králíků a od jisté doby máme doma
30.04.2014 - Tohoto dne byla nahlášena
ztráta mobilního telefonu. Ke ztrátě došlo
dne 28.04.2014 v ulici Moskevská. Šetřením
bylo hlídkou zjištěno, že mobilní telefon našel místní žák základní školy. Ten ho doma
předal rodičům. Ti po zjištění, že se uvedený
mobilní telefon hledá, předali nalezenou věc
hlídce městské policie. Ta ho dále předala
majiteli.
Zatajením nálezu by se nálezce dopustil
přestupku proti majetku.
Sledujte také
naše stránky
www.vejprty.cz
strana 4
cedulku „nejlepší chovný samec“. Následně
se dal Zdeněk i na politiku a stal se karlovarským zastupitelem a radním. Jinak je
pedagogem na Střední průmyslové škole
keramické a sklářské v Karlových Varech,
byť už mu letos bude 68 let,“ přiblížila ve
stručnosti svého muže Eva Slábová, která
ho zvláště v jeho výtvarných činnostech
vydatně podporuje.
„A o to více, když jsem objevil, že existuje
terpentýn, který nesmrdí. Od toho okamžiku
mohu malovat doma oleje a ředit si barvy
podle libosti, aniž bych zapáchal,“ dodal k
tomu Zdeněk Slába. Právě terpentýn bez
výparů a zápachů je vlastně hlavní motivací jeho současné výstavy. „Vždy jsem vystavoval hlavně keramiku, těch pár obrázků,
například vzniklých na sympoziích, do toho
nepočítám. Proto jsem si řekl, že si teď zadělám na pořádnou výstavu obrazů. Když teď
doma manželce nesmrdím, jde mi to pěkně
od ruky. Do Vejprt jsem ovšem přivezl jen
menší kusy. Je to malá galerie. V září ovšem
budu ještě vystavovat v Ostrově a tam představím prakticky vše, co mám.“
Samotná vernisáž výstavy nazvané jednoduše Zdeněk Slába – Obrazy se nesla ve
více než rodinném duchu. Galeristka Jiřina
Romová a výtvarník Zdeněk Slába jsou totiž sourozenci (od toho i důvěrné oslovení
strýčku dětmi a vnoučaty z její strany, které převzali i přátelé umělci ze sympozií). O
hudební doprovod se postarali sourozenci
Viktorka a Vojtíšek Romovi. Jejich otec Jakub (umělecký řezbář a syn galeristky) vše
fotil a jeho žena Romana zajišťovala občerstvení. Děda Honza vítal hosty na betonovém zápraží galerie a teta Eva měla výše
uvedené vernisážní slovo.
Výstava obrazů Zdeňka Sláby, která různými formami abstrakce a reality přibližují
naši společenskou současnost, zajímavosti
a stavby v krajině i jeho osobní myšlenkové
pochody je ve vejprtské Galerii JA.RO. k vidění až do 6. června.
(otys)
MIZ VEJPRTY
Představení „Brouk Pytlík“
Ve středu 16. 4. 2014 se konalo divadelní
představení na motiv knihy Ondřeje Sekory „ Brouk Pytlík“. Pohádka byla určena pro
děti mateřské školy a žáky prvního stupně.
Pódium se proměnilo v krásný palouček
s rybníčkem, na kterém nechyběl brouk
Pytlík, Ferda mravenec, Beruška, housenka
Pepina, ploštice, pavouk Vodouch, cvrček a
spousta dalších.
Představení bylo vtipné, napínavé a chvilkami až strašidelné. Jako v každé správné
české pohádce zvítězilo dobro nad zlem.
Divadelní představení připravilo kulturní
středisko i pro klienty MSSS Vejprty.
Základní škola, Mateřská škola
a Praktická škola Vejprty
Čarodějnická středa 30.4. na Luční
Nevíme jak dlouho do noci trvala, ale byla příjemná nálada. Moc pěkné prostředí kousek od panelových domů.
KRÁLOVSKÉ MĚSTO KADAŇ
VÁS ZVE
DNE 31. KVĚTNA 2014
NA OSLAVU NAROZENIN
MAXIPSA FÍKA
PROGRAM BUDE PROVÁZEN
VELIKÝM DĚTSKÝM FESTIVALEM
SOUTĚŽEMI O CENY.
SPORTOVNÍ KLUB HRÁČŮ KUŽELEK
Z OBERWIESENTHALU
HLEDÁ PROFESIONÁLNÍ
SPOLUHRÁČE Z ČECH.
TRÉNINK KAŽDOU STŘEDU
OD 18:00 HOD. VE SPORTCENTRU NA
FICHTELBERGU V V OBERWIESENTHALU.
TĚŠÍME SE NA VÁS!!!
Pokud máte zájem volejte :
0049/ 37348/8523
Vierenstrasse 11A
09484 Kurort Oberwiesenthal
Deutschland
Hotel Panorama v Oberwiesenthalu
Vás zve na otevření
,,MINIGOLFU‘‘
Cena vstupného platí po dobu hraní.
dospělí: 2,50 €
děti: 1,25 €
Otevírací doba: 8:00 – 20:00h
dle počasí!
Krásný den pro celou rodinu.
Společné centrum Vejprty – Bärenstein
pořádá výstavu fotografií přírody
od autora Helmuta Windricha.
Dne 29. 4. 2014 – 30. 5. 2014
VSTUP JAKO VŽDY ZDARMA!!!
Město Bärenstein pořádá
4. prodejní burzu
Dne 18.5.2014 od 14:00h – 17:00 hodin
v ,,Haus der Begegnung“
Zde si můžete nakoupit
velmi levně dětské oblečení,
příslušenství a hračky (vše použité!)
Prosíme, nejlépe platit v eurech!
Společné centrum Vejprty – Bärenstein
Vás zve na promítání filmu
,,Preßnitz“
dne 24. 5. 2014 od 19:00 hodin.
Autor filmu je Stefan Groß z Cranzahlu.
VSTUP ZDRARMA!!!
Výzva pro majitele
septiků a žump
Autodoprava JAN BITTNER si dovoluje
připomenout, že nám jaro zaklepalo na
dveře a tak nastal nejlepší čas k vývozu
fekálií z vašich septiků a žump.
Pro bližší informace volejte
606 233 542, 474 386 103.
strana 5
MIZ VEJPRTY
KAM ZA KULTUROU
Vyučování v praxi
CHOMUTOV
Městské divadlo
V úterý 13. května od 19.00 hodin
Divadelní představení: Moje hra
Komedie o životě, přestože její hlavní
hrdina právě zemřel.
Hrají: Jiří Bartoška, Jana Janěková ml.,
Nina Divíšková, Zuzana Bydžovská, Adéla
Kačerová, Vlasta Peterková, Adéla Koutná
Vstupné 290,- Kč
Hřebíkárna
V pátek 16. května od 19.30 hodin
Koncert: Lešek Semelka a S.L.S.
Vstupné: předprodej 250,- Kč, na místě
280,- Kč
Městské divadlo
V neděli 18. května od 15.00 hodin
Nedělní pohádka: Perníková chaloupka
Vstupné 60,- Kč
V rámci projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání v Ústeckém kraji“, který je
finančně podporován Evropskou unií, jsme
navštívili 24. 4. 2014 Střední odbornou školu automobilní, gastronomickou a technickou v Chomutově.
Po příjezdu do Chomutova jsme se
rozdělili na tři skupiny. Jedna skupina
navštívila školu v Jirkově, kde si žáci vyzkoušeli aranžování květin. Ti, co zůstali
Kulisárna
V úterý 20. května od 19.00 hodin
Koncert: Hop trop
Vstupné 200,- Kč
Městské divadlo
V úterý 27. května od 19.00 hodin
Divadelní představení:
Sbohem, zůstávám !
Na naši scénu přichází velký francouzský
komediální hit ! Jeho česká premiéra se
pyšní naprosto výjimečným hereckým
obsazením. Hrají: Iva Janžurová, Jana
Paulová, Pavel Zedníček, Jaromír Dulava,
Antonín Procházka. Vstupné 290,- Kč
KADAŇ
KD Střelnice
V neděli 11. května od 15.00 hodin
Nedělní pohádka: O čarodějnici Chytrolíně. Vstupné 30,- Kč
KZ ORFEUM
V sobotu 17. května od 20.00 hodin
Večer s Baranijankou
KZ ORFEUM
V sobotu 24. května od 19.00 hodin
Divadelní představení: 8 žen
Zima. Vánice. Dům odříznutý od okolí.
Vražda. A 8 podezřelých žen.
Tak trochu jiná detektivní komedie.
Vstupné: 50,- Kč
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
Kulturní dům
V pondělí 12. května od 19.00 hodin
Divadelní představení: Poslední za žhavých milenců
SIMONA STAŠOVÁ a PETR NÁROŽNÝ
v komedii, při které se smějí diváci bez
rozdílu věku a tu a tam i zaslzí.
Vstupné: 280,- Kč / D: 250,- Kč / KMD:
150,- Kč
strana 6
v Chomutově, se rozdělili na dvě skupiny podle tříd. Žáci 7. třídy si vyzkoušeli
programování a CNC obrábění kovů. Vyrobili si jmenovky. Žáci 8. třídy pracovali
v zámečnické dílně. Jejich úkolem bylo
vyrobit z kovu přívěsek na klíče ve tvaru
srdce. Aby se při práci neumazali, dostali pracovní pláště a aby měli dostatek sil,
dostali dobrou svačinu.
Všem se vyučování v praxi líbilo.
(ZŠ)
MIZ VEJPRTY
Fotbalový rozpis mistrovských utkání Jaro 2014
5/17/2014
sobota
10:00hod
Vejprty ml. žáci- Radonice
5/18/2014
neděle
10.00hod
Vejprty+Kovářská st. žáci -1SK Jirkov
5/17/2014
5/17/2014
sobota
sobota
14.45hod
17:00hod
Vejprty+Kovářská dorost- Klášterec
Vejprty- SKP Kadaň
5/24/2014
sobota
10.30hod
Udlice-Vejprty ml žáci
5/25/2014
neděle
10:00hod
Vejprty+Kovářská st žáci-Vilémov
5/24/2014
sobota
10:00hod
Černovice-Vejprty+Kovářská dorost
5/24/2014
sobota
17:00hod
Otvice-Vejprty A
5/31/2014
sobota
10.00hod
Vejprty ml žáci-Strupčice
6/1/2014
neděle
11.30hod
Perštejn-Vejprty+Kovářská st žáci
5/31/2014
5/31/2014
sobota
sobota
14.45hod
17:00hod
Vejprty+Kovářská dorost- Udlice
Vejprty A -Perštejn
6/7/2014
sobota
14:45hod
Hrušovany-Vejprty ml žáci
6/8/2014
neděle
17:00 hod Udlice B-Vejprty A
6/14/2014
sobota
17:00hod
UHELNÉ SKLADY
VEJPRTY
hřiště
Kovářská
OD 1. DUBNA
JARNÍ SLEVY
odjezd
9:00hod
hřiště
Kovářská
odjezd
9.00hod
odjezd
15:45hod
Mostecké uhlí
Ledvické uhlí
ořech 1 290,-
ořech 1 315,-
ořech 2 250,kostka 305,-
ořech 2 275,kostka 340,-
polský kostkoořech
německé brikety
odjezd
10:00hod
230,500,-
DUBEN, KVĚTEN SKLÁDÁNÍ
DOPRAVNÍKEM ZDARMA
odjezd
13:15hod
odjezd
15:45hod
DÁLE NABÍZÍME
Vejprty A-Ervěnice
PÍSKY
1t = 600,ŠTĚRKY 1t = 600,KRAJINY 3 000,OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME NA TEL.:
474 386 298 - OD 7:00 DO 14:30 HOD.
602 418 184 p. Košata - NEPŘETRŽITĚ
Uhelné sklady
Stanislav Kudláček
Chomutov
uhlí mostecké: ořech 1,
ořech 2, kostka, brikety
uhlí bílinské: ořech 2
inzerce KY
Uhlí můžeme složit pásovým dopravníkem
Poskytujeme také dopravu.
písky, drtě, štěrky ...
Poskytujeme i dopravu v jakémkoliv množství.
Dovoz uhlí nad 31q ZDARMA !!!
Telefon: 474 624 210
737 858 970
pondělí až pátek od 7:00 do 15:00
SVATEBNÍ FOTO
rodinné foto, děti, skupinové foto
foto v ateliéru, foto na ŘP a pod.
Vše po dohodě na tel.č.:
602 181 310
strana 7
MIZ VEJPRTY
Stolní tenis
Poslední dubnový víkend proběhl na
velkém sále MěKaSS již 23. ročník turnaje
dvojic a neregistrovaných.
Mohu jen touto cestou poděkovat zvláště městu Vejprty za velkou podporu sportu
v našem městě. Letošní ročník podpořilo
město možností nákupu dvou nových stolů
v celkové hodnotě 20 000,- Kč. Myslím si,
že tento ojedinělý turnaj v našem kraji pozvednul svou úroveň nejen herně, ale i materiálně. Chtěl bych touto cestou poděkovat
i dlouholetému hráči KST Kadaň a příznivci stolního tenisu ve Vejprtech panu René
Budjačovi. Vážím si každého, kdo pomáhá
s jakýmkoli sportem na horách.
Kratochvíl Petr MěKaSS Vejprty
Neregistrovaní :
Výsledky turnajů:
1. Štiková - Matuška P.
2. Soutner st. – Vukliševič st.
Vejprty
Libědice
3. Strejcovský – Mandák
Březenecká
4. Kučera – Městka
Březenecká
5. Gabriel – Lazar
KST Jirkov
6. Drahota – Mandák
KST Jirkov
7. Bruha – Novotný
Březenecká
8. Pazderníková – Krejčí
KST Jirkov
14. Čajan – Kratochvíl
Vejprty
1. Hudec st.
2. Týc M.
3. Zapp st.
4. Haratyk
Jako dívka nejlepší byla Kimi a mezi
chlapci Onder ml. V. Grund vyhrál všechny své zápasy a převzal cenu pro nejlepšího.Výborní byli i kluci z MSSS Kuberka
Roman a Venda, Fekete J. Witner, Vorlíček,
Spousta.
Děkujeme všem za účast a taktéž za pomoc při přípravě a úklidu akce.
Regionální čtrnáctideník. Vydává a řídí Město Vejprty. Adresa: Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
Kontaktní osoba: Kratochvíl Petr, Tel.: 731 449 167, E-mail: [email protected], Http://www.vejprty.cz
Periodický tisk územního samosprávného celku. Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí
jejich autoři. Nepodepsané příspěvky se nezveřejňují. Články nepodepsané jsou redakční. Jakékoliv kopírování obsahu je možné jen se souhlasem autora. Fotografie, grafy, plánky a jiné grafické prvky jsou autorskými díly podle příslušného zákona. Tisk je registrován u MK ČR pod číslem E 12008. Podepsané články, i zkratkou,
nemusí být shodné s názory redakce. Vydavatel neručí za obsah inzerce. Tisk: Akord s.r.o., Chomutov.
strana 8
Download

MIZ č. 07/14