Na osnovu člana 49 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (,, Sl. list RCG,, br.
4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i ,,Sl. list CG“, broj 46/11 i 14/14),
Opštinska izborna komisija Danilovgrad, na sjednici održanoj 07.05.2014. godine u
11,00 sati, u t v r d i l a j e
ZBIRNU IZBORNU LISTU
ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE DANILOVGRAD
I ,,Evropsko lice Danilovgrada- Socijaldemokratska partija i Pozitivna Crna Gora“
1. Ranko Jovović
2. Nada Ćeranić
3. Dijana Čavić
4. Milivoje Lakić
5. Ilija Grgurović
6. Borislav Burić
7. Dejana Savićević
8. Mitar Otašević
9. Radovan Radulović
10. Zdravko Bogetić
11. Dragan Dabić
12. Iva Đurović
13. Goran Perović
14. Branka Vojvodić
15. Remzija Asović
16. Ilija Domazetović
17. Jelisavka Jaredić
18. Vojislav Jovanović
19. Novak Nikolić
20. Novo Pavićević
21. Dijana Barović
22. Branislav Ivaštanin
23. Miloš Simonović
24. Ivan Krcunović
25. Jelena Abramović
26. Nenad Prelević
27. Radovan Kovačević
28. Filip Ćeranić
29. Jelena Obradović
30. Tamara Grgurović Raičević
31. Mr Dragan Kovačević
32. Stefan Burić
33. Ljubomir Đurović
II Demokratski front - Miodrag Lekić
1. Željko Savović
2. Čedomir Đurović
3. Veselin Marković
4. Gorica Damjanović
5. Mr Ranko Vuković
6. Pero Radonjić
7. Milisav Dragojević
8. Slavica Šćepanović
9. Predrag Pajović
10. Drago Šćepanović
11. Radmila Krunić
12. Nebojša Jovović
13. Nebojša Iković
14. Ljubomir Jovanović
15. Mr Milenko Šaranović
16. Mila Vukelić
17. Ratko Đurišić
18. Natalija Savović
19. Vladimir Aranitović
20. Zoran Mišković
21. Borislav Đurović
22. Anđela Babić
23. Zlatko Pavićević
24. Ivan Lukovac
25. Branislav Praščević
26. Nada Bojović
27. Veselin Krivokapić
28. Radivoje Stojović
29. Miladin Vračar
30. Radmila Pavićević
31. Dragana Radenović
32. Saša Đuričković
33. Marijana Bakić
III
Srpski front za Danilovgrad i Spuž
1. Tomislav Đurović
2. Radomir Kuč
3. Dejan Milićević
4. Milodarka Kovačević
5. Boško Fatić
6. Nenad Savović
7. Milivoje Bjelanović
8. Suzana Đurović
9. Radule Simonović
10. Bojan Ćetković
11. Nenad Vuković
12. Mirjana Novićević
13. Slobodan Milićević
14. Aleksandar Bošković
15. Milan Vukašinović
16. Anja Pajović
17. Radoje Đurović
18. Vasilije Novićević
19. Ivana Kendereški
20. Dušanka Milićević
21. Živko Raspopović
22. Ružica Đurović
IV
,, Koalicija za Evropski Danilovgrad“ – Milo Đukanović
1. Branislav - Brano Đuranović
2. Zorica Kovačević
3. Dr Miodrag - Miško Đurović
4. Aleksandar – Aco Pavićević
5. Zoran Bošković
6. Branislav – Miko Stanišić
7. Mr Slađana Pavlović
8. Veselin – Gigo Mitrović
9. Svetozar – Sveto Domazetović
10. Darko Mrvaljević
11. Nada Bogićević
12. Mr Jovan Marković
13. Radomir Šćepanović
14. Olivera – Olja Pavićević
15. Zoran Sekulić
16. Veljko Stanišić
17. Nikola Vukićević
18. Stevo Perović
19. Slavica Pavićević
20. Bojan Brajović
21. Saša Velimirović
22. Stanislava Bošković
23. Danijela Šuković
24. Goran Zeković
25. Stevan - Bato Stojović
26. Boban Perović
27. Miodrag Ćupić
28. Veselinka Pešić
29. Dejan Burić
30. Stana Kalezić
31. Gojko Savović
32. Lidija Ivanović
33. Vuko Kalezić
V
SNP – Mladost. Mudrost. Hrabrost.- Spasoje Peđa Kovačević
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Spasoje Peđa Kovačević
Darko Burić
Ivana Rešetar
Jelena Radenović
Marko Radonjić
Neđeljko Jakšić
Blagoje Šćepanović
Persida Vuković
Darko Radonjić
Aleksandar Kalezić
Miloš Raspopović
Jelena Kadović
Radoica Radonjić
Darko Iković
Nebojša Dragović
Nataša Bojanić
Goran Matović
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Milenko Kovačević
Vule Babić
Jelena Šćepanović
Novak Sekulić
Veselin Krcunović
Pero Marković
Marina Ćulafić
Nikola Otašević
Jadranka Pavićević
Miodrag Kovačević
Sunčica Mrenović
Milica Todorović
Miodrag Koljenšić
Milica Milošević
Goran Kovačević
Branislav Ivanović
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA DANILOVGRAD
Broj: 84
Danilovgrad, 07.05.2014. godine
SEKRETAR
Vesna Bogićević
PREDSJEDNIK
Milisav Nikolić
Download

zbirnu izbornu listu za izbor odbornika u skupštini opštine danilovgrad