Biz denetim işine
öteden beri talibiz!
HABER
Kayıt dışı sorununun, vergi bilincinin toplumun tüm
kesimlerine yayılması ile
çözülebileceğini söyleyen
BSMMMO Başkanı Ahmet
Hikmet Sönmez, “Bunun
için de denetimlerin arttırılması gerekir. Biz meslek
camiası olarak, denetimi
üstlenmeye öteden beri
talibiz. Meslek mensupları
olarak, denetim işini hakkıyla yerine getirebilir, kayıt
dışı sorununun çözümüne
katkı sağlayabiliriz” dedi.
Bursa Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam, 25’inci Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Grup Müdürleri
Esat Giray, Selim Aktaş, Mustafa Sevim ve KDV-ÖTV Müdürü Belgin Coşkun, Ertuğrulgazi Vergi Dairesi
Müdürü Abdurrahman Enterili, Çekirge Vergi Dairesi Müdürü Abdülkadir Öztürk, Nilüfer Vergi Dairesi Müdürü
Ali Yükseksoy, Uludağ Vergi Dairesi Müdürü Kasım Türkyılmaz ve Yıldırım Vergi Dairesi Müdürü Mustafa
Latif Demirkol ile birlikte BSMMMO’yu ziyaret etti. BSMMMO’nun BAOB Yerleşkesi’ndeki hizmet binasında
gerçekleşen ziyarette ilk olarak söz alan Bursa Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam, 25. Vergi Haftası
kapsamında yürüttükleri faaliyetler ve kurumsal ziyaretler hakkında bilgi verdi. Gerçekleştirdikleri ziyaretler
esnasında kamuoyunda vergi bilincinin artırılması yönünde görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden
Bursa Vergi Dairesi Başkanı Saydam, kayıt dışı sorununa ilişkin ise şunları söyledi: “Kayıt dışı sorunu, bütün
kurumların ortak sorunudur. Bunun idrak edilmesi ve ona göre çözüm yolu aranması lazım. Biz gittiğimiz
bütün platformlarda bunu dile getiriyoruz. Kayıt dışı sorunu, toplumun bütün kesimlerinin ortak sorunudur.”
TAHSİLATTA YÜZDE 12’LİK ARTIŞ
BSMMMO ziyareti esnasında yaptığı konuşmada, 2013 yılı vergi tahakkuk ve tahsilat oranları hakkında da
bilgi veren İbrahim Saydam, şöyle konuştu: “2013 yılı sonu itibariyle elde ettiğimiz istatistiki verilere göre; 8
milyar TL’lik bir vergi tahakkukumuz olurken, 6 milyar 300 milyon TL’lik de tahsilat yapılmış. 2013 yılındaki
vergi tahakkuk ve tahsilat oranlarımız, bir öndeki yıla göre yaklaşık yüzde 12 oranında artmış. Basit usul açısından bakıldığında, 2013 yılında 15 bin 530 adet basit usul mükelleften gelir vergisi beyannamesi almışız.
Bunların bildirdiği toplam vergi matrahı 53 milyon TL tutarında. Bunlar üzerinden tahakkuk eden toplam gelir
vergisi ise yaklaşık 8 milyon TL. Gelir Vergisi açısından bakıldığında ise 78 bin 513 beyanname almışız. Toplam vergi matrahı 1 milyar 279 milyon TL iken, tahakkuk eden vergi ise 378 milyon 400 bin TL tutarında. Kurumlar Vergisi açısından bakıldığında da 23 bin 37 beyanname almışız. Bu beyannamelerde toplam 3 milyar
946 milyon TL’lik matrah beyan edilmiş. Bu beyanlar üzerinden hesaplanan vergi de 776 milyon TL tutarında.”
VERGİ ADALETİ SAĞLANMIŞ OLUR
Makamlarına gerçekleşen ziyaretten memnun kaldıklarını söyleyen BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez ise meslek camiası olarak, vergi dairesi ile olan ilişkilere büyük önem verdiklerini ve iki kurum arasındaki
ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini kaydetti. Konuşmasında kayıt dışı sorununa değinen BSMMMO
Başkanı Sönmez, “Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması için herkesin üzerine düşen vergi payını ödemesi gerektiğini savunuyoruz. Sorun, ancak bu anlayışın tabana yayılması ve tüm bireylerin vergiye katılımının sağlanması ile aşılabilir. Böylelikle vergi adaleti de sağlanmış olur” dedi. Kayıt dışı sorununun partiler
üstü bir mesele olduğunu bildiren Ahmet Hikmet Sönmez, “Bu ülkede yaşayan ve bu ülkenin kaynaklarından
faydalanan her bireyin bu bilince sahip olması gerekir. Kayıt dışının kayıt altına alınması konusu ülkenin tüm
bileşenlerinin işidir. Sadece Gelir İdaresi’nin, mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin işi ve sorunu değildir.
DENETİME ÖTEDEN BERİ TALİBİZ
30 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesinde, bulundukları her platform ve ziyaretlerde
mesleki taleplerini gündeme getirdiklerini söyleyen BSMMMO Başkanı Sönmez, şunları söyledi: “Biz yerel
yönetimlerde tek düzen hesap planına geçilmesini istiyoruz. Teknik konularda belediye bünyelerinde nasıl
mühendis ve mimar çalıştırılıyorsa, muhasebe servislerinde de belgeli mali müşavirlerin görevlendirilmesini
istiyoruz. Böylelikle, yerel yönetimlere olumlu katkılarımızın olacağını düşünüyorum. Bu, İzlenebilirlik, hesap
verilebilirlik ve şeffaflığa da olumlu katkı sağlayacaktır.” Konuşmasında mali müşavirler olarak, denetim işine
talip olduklarını da kaydeden Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplumumuzun geldiği nokta şu ki: kendi
haline bırakılarak, vergi toplamak çok da mümkün değil. Vergi de devlet için olmazsa olmaz. Bunun için de
denetimin artırılması gerekiyor. Biz denetimi üstlenmeye öteden beri talibiz. Oldukça zorlayıcı eğitim koşullarının ardından aldığımız belgelerle mesleğe adım atıyoruz. Bağımsız denetçilik için de ayrıca kurslar ve
sınavlara giriyoruz. Ama biz meslek camiası olarak, bunların üstesinden gelebilecek bire güce sahibiz ve
dinamik bir süreçten geçiyoruz. Denetim işini de hakkıyla yerine getirebiliriz.”
Download

Biz denetim işine öteden beri talibiz!