2014 YILI ŞUBAT AYI
BRİFİNGİ
UNVANLARA GÖRE DAĞILIM
UNVAN
Vergi Dairesi Başkanı
Grup Müdürü
Müdür
Müdür Yardımcısı
Gelir Uzmanı
Memur ve Diğer Personel
TOPLAM
DOLU KADRO
1
2
8
17
200
341
569
GAZİANTEP
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇALIŞANLARIN BİRİMLER VE UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI
Şef
Gelir
Uzmanı
Gelir
Uzman
Yrd.
13
8
174
24
243
468
1
3
1
13
1
21
40
1
1
9
2
20
33
9
9
Müdür
Müdür
Yarımcısı
MERKEZ
6
NİZİP
İSLAHİYE
ARABAN
Memur ve
TOPLAM
Diğerleri
OĞUZELİ
2
2
4
YAVUZELİ
2
1
3
4
4
7
8
KARKAMIŞ
NURDAĞI
TO PLAM
1
8
17
10
200
27
307
569
GAZİANTEP
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EĞİTİM DURUMU
EĞİTİM DURUMU
MEMUR SAYISI
ORAN
( %)
İLKOKUL
1
0,18
ORTAOKUL
9
1,58
LİSE VE DENGİ OKUL
162
28,47
YÜKSEK OKUL
397
69,77
TOPLAM
569
100
GAZİANTEP
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HİZMET SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI
VERGİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
ORAN
(%)
0-5
5 - 10
10 - 15
15 YIL VE ÜSTÜ
62
35
46
233
10,90
6,15
8,08
40,95
Emekliliği Hak Eden
Personel Sayısı
193
33,92
TOPLAM
569
100
GAZİANTEP
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ANA VERGİ TÜRLERİ İTİBARİYLE MÜKELLEF DAĞILIMI
VERGİ DAİRELERİ
Gazikent VDM
GELİR
VERGİSİ
KURUMLAR KATMA DEĞER
VERGİSİ
VERGİSİ
TOPLAM
7.725
3.926
8.729
20.380
Şehitkamil VDM
15.435
3.106
14.377
32.918
Suburcu VDM
11.180
1.016
8.676
20.872
Şahinbey VDM
21.419
2.576
12.375
36.370
0
0
0
0
Nizip VDM
4.939
498
2.518
7.955
İslahiye VDM
1.892
177
682
2.751
Oğuzeli MM
940
117
495
1.552
Yavuzeli MM
423
51
132
606
Nurdağı MM
1.252
163
740
2.155
Araban MM
889
72
266
1.227
Karkamış MM
277
30
84
391
66.371
11.732
49.074
127.177
Kozanlı VDM
TOPLAM
GAZİANTEP
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR VERGİSİ MÜKELLEF SAYILARI
GERÇEK USULE TABİ GELİR VERGİSİ
MÜKELLEF SAYISI
VERGİ DAİRELERİ
BASİT USULE
TOPLAM
TABİ GELİR
GELİR VERGİSİ
VERGİSİ
MÜKELLEF
MÜKELLEF
TOPLAM
SAYISI
SAYISI
Gelir
Vergisi
G.M.S.İ.
5.570
1.083
17
6.670
1.055
7.725
11.717
844
62
12.623
2.812
15.435
Suburcu VDM
7.955
619
74
8.648
2.532
11.180
Şahinbey VDM
10.640
6.545
204
17.389
4.030
21.419
0
0
0
0
0
0
2.159
456
18
2.633
2.306
4.939
İslahiye VDM
581
273
12
866
1.026
1.892
Oğuzeli MM
435
140
7
582
358
940
Yavuzeli MM
98
19
7
124
299
423
Nurdağı MM
626
68
14
708
544
1.252
Araban MM
222
51
4
277
612
889
69
15
2
86
191
277
40.072
10.113
421
50.606
15.765
66.371
Gazikent VDM
Şehitkamil VDM
Kozanlı VDM
Nizip VDM
Karkamış MM
TOPLAM
* Diğerleri
* Menkul Sermaye İradı, Diğer Ücretler, Değer Artış Kazancı ve Arizi Kazançlar
GAZİANTEP
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM
* DİĞERLERİ
ES.KOM.
A.Ş.
LİMİTED
VERGİ DAİRELERİ
DAR.MÜKELLEF
SERMAYE ŞİRKETLERİ
KİT
KOOPERATİF
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEF SAYILARI
Gazikent VDM
515
2.863
0
56
4
84
404
3.926
Şehitkamil VDM
403
2.436
0
34
7
89
137
3.106
Suburcu VDM
50
764
0
27
1
48
126
1.016
Şahinbey VDM
207
1.851
0
83
4
129
302
2.576
0
0
0
0
0
0
0
0
Nizip VDM
33
339
0
22
0
11
93
498
İslahiye VDM
10
93
0
19
1
4
50
177
Oğuzeli MM
6
62
0
15
0
3
31
117
Yavuzeli MM
0
20
0
5
0
0
26
51
Nurdağı MM
3
81
0
28
0
7
44
163
Araban MM
3
35
0
8
0
1
25
72
Karkamış MM
0
12
0
4
0
0
14
30
1.230
8.556
0
301
17
376
1.252
11.732
Kozanlı VDM
TOPLAM
* Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler İle Belediye İktisadi İşletmeleri
GAZİANTEP
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHAKKUKTA VE TAHSİLATTA ARTIŞ ORANI
VERGİNİN TÜRÜ
2013
Ş UBAT
TAHAKKUK
2014
Ş UBAT
TAHAKKUK
TAHAK.
ARTIŞ
ORANI
2013
Ş UBAT
TAHS İLAT
2014
Ş UBAT
TAHS İLAT
TAHS.
ARTIŞ
ORANI
TAHS.
ORANI
GENEL
TAHSİLAT
İÇ.PAYI
GELİR VERGİSİ
262.437.346,95
338.894.297,64
29,13%
130.991.318,47
172.287.228,44
31,53%
50,84%
32,48%
KURUMLAR VERGİSİ
146.831.433,71
157.533.084,44
7,29%
68.945.286,00
69.198.997,27
0,37%
43,93%
13,04%
KATMA DEĞER VERGİSİ
289.391.659,79
413.979.994,27
43,05%
67.063.903,55
99.911.814,95
48,98%
24,13%
18,83%
DİĞER VERGİLER
395.521.833,34
650.073.634,18
64,36%
155.070.963,40
148.816.289,14
-4,03%
22,89%
28,05%
VERGİ DIŞI GELİRLER
898.004.286,21
1.545.036.317,22
72,05%
23.427.066,99
31.353.895,91
33,84%
2,03%
5,91%
SERMAYE GELİRLERİ
13.280.271,15
12.287.035,40
-7,48%
9.644.918,75
8.912.624,17
-7,59%
72,54%
1,68%
2.005.466.831,15
3.117.804.363,15
55,47%
455.143.457,16
530.480.849,88
16,55%
17,01%
100,00%
TOPLAM
GAZİANTEP
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİL EDİLEBİLİR TAHAKKUK
(1)
TAHAKKUK
TAHSİLAT FARKI
( BAKAYA)
2.587.256.171,33
(2)
TECİLLİ BORÇLAR
(3)
KAMU BORÇLARI
(4)
TAHSİLİ ŞÜPHELİ
TAHAKKUKLAR
75.347.566,01
12.804.332,28
1.642.282.204,46
(5)
FİKTİF BORÇLAR
( 6)
TAHSİL EDİLEBİLİR
BAKAYA
( 1 -(2+3+4+5))
TAHSİL
EDİLEBİLİR
TAHAKKUK
ORANI
(6/1)
73.776.764,51
783.045.304,07
30,27%
GAZİANTEP
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YAYGIN YOĞUN DENETİM SONUÇLARI
Denetlenen İşyeri Sayısı
Yol Denetimi
Alo 189 Maliye
Fiili Denetim Sonuçları
(Yaygın Yoğun Denetim)
Toplam
Tutanak Sayısı ( Cezalı )
Kesilen Ceza Tutarı (TL)
Re'sen Mükellefiyet Tesis Sayısı
13.971
4.349
199
18.519
4.174
747.468
367
GAZİANTEP
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAKDİR KOMİSYONU FAALİYETİ
GEÇEN AYDAN
AY İÇİNDE
DEVREDEN
GİREN DOSYA
DOSYA SAYISI
SAYISI
14.355
228
AY İÇİNDE
ÇIKAN DOSYA
SAYISI
GELECEK AYA
DEVREDEN
DOSYA SAYISI
1.995
12.571
GAZİANTEP
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Download

Subat - Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı