BASIN BÜLTENİ
1 Ekim 2014 Türkiye’de vergi afları politik bir araç olarak kullanılıyor! Büyük yaygaralar kopartılarak, vatandaşta büyük beklenti yaratılarak gündeme oturtulan af yasasının beklentilerin çok altında çıktığını savunan BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, “Türkiye’de vergi afları politik bir araç olarak kullanılmaktadır. Bir ülkede çok sık af kanunu çıkarılması, bu af kanunlarından beklenen sosyal faydanın da gerçekleşmemesine neden olmaktadır” dedi. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO) ‘Yeni Torba Yasa ve Türkiye’de ‘Af’ Kavramı’na yönelik, basın açıklaması düzenlendi. BSMMMO’nun BAOB Yerleşkesi’ndeki hizmet binasında Oda Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, Başkan Yardımcısı Ömer İşci, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Uçar ve Hüseyin Kahraman’ın da katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında, meslek mensupları da hazır bulundu. 11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6552 Sayılı ‘İş Kanunu ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’la yeni bir torba yasa ve ‘Af’ kavramının yeniden Türkiye gündemine oturduğunu söyleyen BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, “Uzun zamandan beri gündemde olan ve 60 madde olarak hazırlanan Torba Yasa Tasarısı’nın madde sayısı, komisyonlarda ve Genel Kurul’da yapılan eklemelerle, 146’ya çıkmıştır. Başlangıçta, birikmiş vergi ve sigorta primi borçlarının yapılandırılması ile ilgili yasa teklifi olarak yola çıkılmış ancak birçok ek düzenlemelerle torbanın kapsamı adeta çuvala dönüştürülerek oldukça genişletilmiştir” dedi. YAPILANDIRMA GELEN BORÇLAR Torba yasa ile yapılandırma kolaylığı getirilen borçlar hakkında bilgi veren BSMMMO Başkanı Sönmez, “Birikmiş vergi ve sigorta primi borçlarına 36 aya kadar ödeme kolaylığı, şirket kasalarındaki hayali paralara ve ortakların şirketten çektikleri paraların yüzde 3 oranında vergi ödenerek sıfırlanması, evde çalışan temizlikçi kadınlara sigortalılık kolaylığı, çocuğu olmayan kadınlara tüp bebek kolaylığı, apartmanlarda ve 1‐9 işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğunun aranmaması, gelir testi için yeni bir fırsat, vergi aslına tabi olmayan vergi cezalarına yüzde 50 af, sigara ile ilgili olanlar hariç 120 liraya kadar olan idari para cezalarına af, TOBB, TESK, Ticaret Odası ve diğer odalara olan borçlara yapılandırılma kolaylığı getirilmiştir” diye konuştu. “Torba yasa ile kesinleşmiş vergi borçları ile SSK prim borçlarının anaparaları af kapsamı dışında bırakılmış ancak gecikme faizi ve gecikme zammı kısmi olarak af kapsamına alınmıştır” diyen Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yani, bu düzenleme ile gecikme faizi ve gecikme zamları silinecek; bunun yerine anapara üzerinden Yİ‐ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) oranına göre yeniden hesaplama yapılacaktır. Yine vergi aslına bağlı olan cezalar af kapsamı dışında bırakılmış ancak vergi aslına bağlı olmayan cezalara yüzde 50 indirim imkanı sağlanmıştır. Bu indirimin uygulanabilmesi için kalan yüzde 50’nin torba yasada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi gerekmektedir.” DÜRÜSTLÜĞÜN CEZASI ÇEKİLİYOR “Torba yasada göze çarpan bir diğer nokta ise kasada mevcut nakit para ve ortaklardan alacak olarak belirtilen toplam tutar üzerinden, yüzde 3 oranında vergi ödenerek bu meblağların meşrulaştırılacak olmasıdır” diyen Ahmet Hikmet Sönmez, basın açıklamasında şunları söyledi: “Yani, yine kâr dağıtımı yapan ve yüzde 15 oranında vergi ödeyen mükellefler, dürüstlüğünün cezasını çekmiş olacaklardır. Kâr dağıtımına gitmeyip yasal olmayan bir yolda ortaklarına kâr aktaranlar ise yüzde 3 oranında vergi ödeyerek kurtulacaklardır.” Torba yasa ile yeminli mali müşavir hakkında sorumluluk raporu yazılabilmesi için yeminli mali müşavirin yazılı savunmasının istenmesinin zorunlu kılındığını ifade eden Ahmet Hikmet Sönmez, “Aynı zorunluluğun serbest muhasebeci ve mali müşavirler için getirilmemiş olması, kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi son zamanlarda SMMM’ler hakkında yazılan sorumluluk raporlarına da adeta bir meşruiyet kazandırılmıştır” şeklinde konuştu. HER AF YENİ BEKLENTİ DOĞURUYOR “Büyük yaygaralar kopartılarak, vatandaşta büyük beklenti yaratılarak gündeme oturtulan af yasası, beklentilerin çok altında çıkmış ve bu nedenle henüz af yasası yeni çıkmış olmasına rağmen; vatandaş yeni bir af beklentisi içine girmiştir” diye konuşan BSMMMO Başkanı Sönmez, torba yasaya ilişkin eleştirilerini ise şöyle sıraladı: “Unutulmamalıdır ki; her şeyden önce bir toplumda sık sık af yetkisinin kullanılması adalet ve kanunlara olan güveni azaltmaktadır. Cezaların etkinliğini azaltıp suç işlemeye özendirici niteliğe sahip olmaktadır. Bir suçluyu sık sık affetmek her suçun mutlak bir ceza göreceği prensibini yok etmek demektir. Bu suretle kişilerde ceza görmeme ümidi uyanmış olmaktadır. Vergilerini doğru ve zamanında ödeyen ve diğer mükellefiyetlerini düzenli şekilde yerine getiren mükellefler üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Tahsilatın hızlandırılmasına yönelik olarak çıkarılan af kanunları ise belirli bir dönemdeki tahsilatı arttırsa bile yaratmış olduğu olumsuzluklar nedeniyle ileriye dönük vergi tahsilatında azalmalara neden olmaktadır. Ayrıca; her af yeni bir af beklentisini de beraberinde getirmekte ve sık sık gelen aflar da mükelleflerin bu beklentilerini boşa çıkarmamaktadır. Türkiye’de vergi afları politik bir araç olarak kullanılmaktadır. Bir ülkede çok sık af kanunu çıkarılması, bu af kanunlarından beklenen sosyal faydanın da gerçekleşmemesine neden olmaktadır.” Foto altı: 1 BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez 2 BSMMMO tarafından ‘Yeni Torba Yasa ve Türkiye’de ‘Af’ Kavramı’na yönelik, basın açıklaması düzenlendi. 3 BSMMMO’nun BAOB Yerleşkesi’ndeki hizmet binasında gerçekleşen basın açıklamasında, Oda Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, Başkan Yardımcısı Ömer İşci, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Uçar ve Hüseyin Kahraman’ın da hazır bulundu. Bilgi için: Sinem ATASEVER BSMMMO Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Tel: 444 16 44 (Dah. 1527) [email protected] www.bursa‐smmmo.org.tr 
Download

basın bülteni - Bursa SMMM Odası