T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı koordinasyonluğunda ilgili
kamu kurumları ve sivil toplum
kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanarak
Avrupa Komisyonu’na sunulan
“2014-2020 dönemi IPARD II Programı”,
27 Ocak 2015 tarihinde
Avrupa Komisyonu tarafından
onaylanmıştır.
Bir önceki dönemde desteklenen
Hayvan ahırlarının inşası,
Makine ekipman alınması,
Süt ve Et işleme tesislerinin kurulması,
Arıcılık,
Kırsal Turizm,
Kültür Balıkçılığına ek olarak ;
hem yeni hibe destekleri ilave edilmiş
hem de destek oranları artırılmıştır.
İLAVE EDİLEN HİBELERİN EN ÖNEMLİSİ İSE;
“Kırsal Altyapı Hizmetlerine ,Fiziki Yatırımlar
kapsamında;
Belirli kamu tüzel kişiliklerine
(Belediyeler, Köy İdareleri, İl Özel İdareleri,
Organize Tarım Bölge Yönetimi, 5355 nolu
yasaya göre kurulan Birlikler)
Bağımsız Yenilenebilir Enerji
Tesislerinin kurulumu
için destek sağlanacaktır.
GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ
(FOTOVOLTAİK VE
KONSANTRE),
RÜZGÂR ENERJİSİ,
JEOTERMAL ENERJİ,
BİYOKÜTLE SİSTEMLER
HİBE ORANI
% 100
Bu yatırımlar ;
Nüfusu 10.000 kişinin
altında olan
yerleşim yerlerine yönelik
olacaktır.
Halan devam eden,Hayvan ahırlarının
inşası, Süt ve Et işleme tesislerinin
kurulması,Arıcılık,Kırsal Turizm,Kültür
Balıkçılığı desteklerinin içerisinde yer alan;
‘’Bu işletmelerin kendi enerji tesislerini
kurmaları hususunda verilen
% 50 oranındaki hibe desteğinin
% 65 e çıkarılarak
hibenin verilmesine devam edilecektir.
% 100 hibe destekli olan nüfusu 10.000 kişinin
altındaki yerleşim yerlerine yönelik Yatırımı
yapılacak yenilenebilir enerji tesisinin kurulum
kapasitesi
1 MW .
Hibe desteği sunulacak yenilenebilir enerji sistemlerinin ürettiği elektrik
enerjisi şebekeye bağlı yani on-grid olarak çalışacaktır.Yani,Güneş
enerjisinden üretilen elektriğin, üretildiği anda ve üretildiği yerde hiçbir
ilave depolama (akü-batarya vb.) ara birimi olmadan şebekeyi beslediği
ve anında kullanıldığı sistem olacaktır.Bu sistemlerde elde edilen elektrik
enerjisi direkt olarak kamunun Enterkonnekte Şebeke Hattına aktarılır.
Böylece,üretilen ihtiyaç fazlası elektriği
şebekeye satış imkanı olacaktır.
ACİL !!!!!
Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik
yapılacak hibe başvurularda
en önemli husus
prosedürü zaman alan ve proje başvuru
safhasında idareye teslim edilecek enerji
dağıtım şirketiyle yapılacak olan
“Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması”dır.
TKDK tarafından duyurunun yapıldığı günden
itibaren projelerin, 2 ay içerisinde teslim
edilmesi gerekmektedir.
Gerekli etüdlerin yapılması, mimari projelerin
hazırlanması ve “Bağlantı ve Sistem Kullanım
Anlaşmasının hazırlanması vb. faaliyetler için
zamanın yetersiz kalabileceği göz önüne
alınarak şimdiden girişimlere başlanması
gerekmektedir.
Elektrik Üretim Miktarı
·
1 MW ’lık ( 1000 KW )
kurulu gücü olan
Güneş Enerjisi santralinden
yıllık ortalama üretim
1.500 kwh/ yıl olarak alındığında
yıllık1.500.000 kwh elektrik üretilir.
·
EĞER KENDİ ÖZ SERMAYEMİZ İLE TESİSİ KURMUŞ OLSAYDIK
YATIRIMIN GERİ ÖDEME SÜRESİ ( YIL ) = TOPLAM MALİYET / YILLIK TOPLAM GELİR
TOPLAM MALİYET EURO ( Yaklaşık ) = 1.130.000 €
TOPLAM YILLIK GELİR ( Yaklaşık )= YILLIK ÜRETİM X TEŞVİK FİYATI
TOPLAM YILLIK GELİR ( Yaklaşık ) = 1.500.000 kwh/yıl X 0.1140 € / kwh
TOPLAM YILLIK GELİR =171.000 € / yıl
YATIRIMIN GERİ ÖDEME SÜRESİ ( YIL ) = 1.130.000 € / 171.000 € / yıl
YATIRIMIN GERİ ÖDEME SÜRESİ ( YIL ) = 6.6 YIL
SANTRALİN EKONOMİK ÖMRÜ = 25 YIL’DIR
SANTRAL 25 YIL’IN SONUNDA DA VERİMİ DÜŞER AMA ÖMÜR BOYU ELEKTRİK ÜRETMEYE
DEVAM EDER.
NETİCE İTİBARİYLE
YILLIK GELİR =171.000 € / yıl
AYLIK GELİR = 14.250 € / ay
EN AZ 25 YIL BOYUNCA
BELEDİYENİZE
47.500,00 TL AYLIK GELİR
SAĞLANMIŞ OLACAKTIR.
NE YAPMAK GEREKİYOR
Başvurular açıldığında zaman mağduru olmamak adına ;
İşlemlere derhal başlayabilmek için SAS DANIŞMANLIK firmamızdan
destek alabilirsiniz.Çu andaki faaliyetlerimiz ;
-BİLA BEDELSİZ BİLGİLENDİRME VE ÖN PROTOKOL İMZALANMASI
- BAŞVURULAR AÇIKLANDIĞINDA DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ YAPILMASI
-PROJENİN HAZIRLANMASI VE ONAYA SUNUMU
-ONAYI MÜTAKİP İNŞAATA BAŞLANMASI
-ANAHTAR TESLİMİ
-MALİYETİN İADESİ
-Firmamızca şu an 17 personel tarafından ,nüfusu 10.000 altında olan ve
İPARD tarafından desteklenen 1698 Belediye ile ön bilgilendirme
görüşmelerimiz devam etmekte olup zamanı lehimize çevirme
çalışmalarımız devam etmektedir.
SİSTEMİN İŞLEVİ
-PROJE MÜRACAATLARI AÇIKLANDIĞINDA HİBE DESTEĞİNİ KABUL EDEN
BELEDİYE İLE 41.800 – 59.650 TL ARASI TUTAN DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ
İMZALANMAKTADIR.
DERHAL MİMARİ VE DİĞER PROJE ÇİZİMLERİNE BAŞLANIP DOSYA NOKSANSIZ
OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLİR.
PROJENİN ONAYINI MÜTEAKİP (MAX. 3 AY) BELEDİYE İSTER FİRMAMIZ İLE
İSTERSE KENDİ TEMİN ETTİĞİ FİRMA İLE İNŞAATA BAŞLAR.
İNŞAAT BİTENE KADAR BÜTÜN MASRAFLAR BELEDİYE TARAFINDAN KARŞILANIR.
İDAREDEN YERİNDE YAPILACAK KONTROLE MÜTEAKİP HAK EDİŞ
ONAYLANDIKTAN SONRA
1 AY İÇERİSİNDE BELEDİYEYE MALİYETİN TAMAMI ÖDENİR.
BELEDİYEDE İNŞAATI YAPACAK
MALİ KAYNAKMI YOK !!!
ZİRAAT BANKASI VE İDARENİN ANLAŞMALI OLDUĞU EKTEKİ DİĞER
BANKALARDAN TEMİNAT KARŞILIĞI KISA SÜRELİ KREDİ ÇEKİLEBİLECEĞİ
GİBİ MÜTEAHHİT FİRMALAR İLE İKİLİ ANLAŞMALAR VEYA MAHALLİN
DERNEK,VAKIF, KOOPERATİFLERİNDEN GEÇİCİ SÜRELİ ANLAŞMALAR İLE
TEMİN EDİLEBİLMEKTEDİR.
DOSYA LARIN HAZIRLANMASI
: 1-2 AY
ONAY MAKAMINDA İNCELEME VE ONAY : 2 AY
MAX . 3-4 AY
PROJE ONAYINI MÜTEAKİP İNŞAAT SÜRESİ
: 3-4 AY
İDARENİN KONTROLÜNÜ MÜTEAKİP ÖDEMESİ :1-2 AY
HAVA MUHALEFETİ OPSİYONU
: 1 AY
MAX . 5-7 AY
MAX. 8-11 AY SONRA AYLIK 47.500 TL.
BELEDİYEYE AYLIK GELİRİN BAŞLAMASI
6446 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu”un 14. Maddesine
istinaden hazırlanmış ve 2 Ekim 2013 yılında güncellenen
“Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği ve tebliği” çerçevesinde
başlamış ve 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun”
kapsamında YEK destekleme mekanizması ile teşvik edilmiş
Güneş Enerjisinden 1 MW’a ( 1000 KW ) kadar lisanssız elektrik
üretimi yapılabilmekte ve fazlası
15.4 ABD Dolar ’dan devlete satılabilmektedir.
Ancak, burada dikkat edilmesi gerekli husus üretilen tüm enerji
belediyenizin ihtiyacı için kullanılmalıdır, aksi takdirde ihtiyaç
fazlası enerji devlet tarafından alınmaz. Santralden üretilen
elektriğin satış fiyatı YEK Mekanizmasına tabi olacaktır. Devlet
ürettiğiniz elektriğe YEK Mekanizması kapsamında 10 yıl alım
garantisi vermektedir.
5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına
İlişkin Kanun’a göre;
·
·
·
Güneş Enerjisinden üretilen elektriğin satış fiyatı : 13.3 cent $/ kwh
Yerli üretim Konstrüksyonkullanıldığında ilavesi : 0.8 cent $ /kwh
Yerli üretim PV Modülü kullanıldığında ilavesi
: 1.3 cent $ / kwh
Buna göre toplam satış fiyatı : 15.4 cent $ / kwh ( 11.40cent € / kwh )olmaktadır.
DESTEK ( TEŞVİK )
Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisinde Üretilen Enerji
Konstrüksiyon( Yerli olması halinde )
PV Modülleri ( Yerli olması halinde)
PV Modülünü oluşturan hücreler ( Yerli olması halinde )
İnvertör ( Yerli olması halinde )
PV Modülü üzerine güneş ışınını odaklama cihazı ( yerli olması
halinde)
ABD Dolar Cent / kwh
13.3
0.8
1.3
3.5
0.6
0.5
BİZ NE YAPARIZ ?
1 – GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULUMUNA UYGUN ARAZİ TESPİTİ,
ARAZİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE SAHİBİ OLUNAN MEVCUT ARAZİLERİN
UYGUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI
· Yatırım için uygun arazilerin bulunması, arazilerin yatırıma elverişliliğinin
değerlendirilmesi,
· Arazilerin yıllık güneş radyasyon oranları, eğimleri ve güneşlenme saatleri vb. gibi
teknik detaylar bakımından değerlendirilmesi,
· Kurulacak olan santralin, bağlantı yapılacağı Trafo Merkezi ( T.M ) kapasitesinin
değerlendirilmesi.
2 – GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ BAŞVURU DANIŞMANLIĞI
· Başvuru danışmanlığı kapsamında aşağıdaki ilgili belgelerin, formların ve izinlerin
alınması konusunda danışmanlık hizmetleri,
· Bağlantı yapılacak noktanın uygunluğunun tespit edilmesi ( hattın bağlı olduğu
kapasitenin kontrol edilmesi, kapasite durumuna göre süreç belirlenmesi)
·
Bağlantı yapılacak nokta için optimize edilmiş çözümlerin sunulması.
Başvuru için istenen belgeler;
1Bağlantı görüşü için başvuru dilekçesi
2İlgili tüketim tesisine ait abonelik bilgileri
3Bağlantı görüşü için başvuru ücretinin yatırıldığına
dair dekont
4Üretim tesisinin kurulacağı yere ait sahiplik belgesi
5Üretim tesisinin yapılması planlanan yere ait harita
6Üretim tesisine ait elektrik tek hat şeması
7Lisanssız Elektrik Üretimi Bağlantı Başvuru Formu
8Üretim tesisine ait ÇED ( Çevresel Etki
Değerlendirilmesi) raporu
9Teknik Değerlendirme Formu
3 – GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ PROJELENDİRİLMESİ
İÇİN GEREKLİ OLAN ”İDARİ İZİNLERİN “ ALINMASI
·
Projenin uygulanacağı alanın bağlı olduğu
belediyeden alınacak olan “GES UYGUNDUR” yazısı ve “
KONSTRÜKSİYON ONAY “ idari izinlerini almak için gerekli
hesap ve paftaların hazırlanıp ilgili kuruma teslim edilmesi
4 – GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ “ELEKTRİK VE STATİK
PROJELERİNİN HAZIRLANARAK TEDAŞ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ONAYI”nın alınması
·
Lisanssız Enerji Üretim Yönetmeliği, İç Tesisler
Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelikler çerçevesinde idari
izinler, hesaplar ve paftaları içeren proje dosyasının
oluşturularak TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne onaylatılması
5 – KREDİLENDİRİLMEYE UYGUN DETAYLI FİZİBİLİTE RAPORUNUN
OLUŞTURULMASI
·
Maliyet Hesapları,
·
Enerji Üretim Hesapları,
·
Projenin Ekonomik açıdan incelenmesi
·
Risk Analizi
Konularını da içeren detaylı fizibilite raporunu oluşturmak.
6 – EKİPMAN VE KURULUM DANIŞMANLIĞI
·
Kurulacak olan Santral için fiyat/performans bakımından uygun
ekipmanların seçilmesi
·
Kurulum için gerekli tüm iş ve alt işler için teknik danışmanlık ve
Süpervizörlük hizmeti
7 – ANAHTAR TESLİM GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULUMU VE
UZAKTAN İZLEME
·
Güneş Enerjisi Santralinin anahtar teslim kurulumu
·
Santralin üretiminin uzaktan izlenmesi
·
Kamera Sistemi ile Santralin uzaktan kontrol altında tutulmasının
sağlanması hizmeti
DESTEKLENEN İLLER
Download

2 ay - SAS Danışmanlık Hizmetleri