Yeni Bir Dünyanın Keşfi
CityİnfoCenter ŞEHİR REHBERİ
Giriş
Şirket ve kısa tanıtım
2001 yılında konvansiyonel haritacılık hizmetleriyle çalışmaya
başlayan firmamız, başta mobil haritalama ve fotogrametri olmak
üzere, yetmişbeş kişiyi aşan kadrosuyla, takım ruhu ve yüksek bilgi
birikimi ile güçlü proje hizmetleri sağlamaya devam etmektedir.
Geomobis mobil haritalama ve fotogrametri sektörlerinde dikey
pazarda hizmet vermekte, buna bağlı olarak kurmuş olduğu ARGE
departmanıyla yazılım geliştirmektedir. Gerçekleştirdiğimiz pek çok
proje ile teknolojik hizmetlerde en iyi çözüm ortaklığını sunmaktayız.
Ayrıca eğitim/danışmanlık ve destek hizmetleriyle, katma değerli
hizmetler sunmaktayız.
Kilometre Taşları
Sektörümüzde, Türkiye’ nin öncü ve yenilikçi firmasıyız
• Kuruluş
2010
• Orbit
Türkiye
Temsilciliği
2001
•Orbit – Web
Entegrasyonu
2011
2013
• Mobil
Uygulama
Çözümleri
Hizmet ve Ürünlerimiz
Özgün ve hedef odaklı
Kent Bilgi Sistemleri
Varlık/Envanter Yönetimi
3 Boyutlu Kent Modelleme
Mobil Aygıtlardan Şehir Görüntüleme
3D Mobil Lazer Tarama
Panaromik Resim
Panaromik Video
Sokak Görünümü (Street View)
Ölçülebilir resimleme
Yazılım
Web Hizmetleri
Mobil uygulamalardaki gelişmelerin zamanla yarışır duruma geldiği çağımızda, Mobil Lidar projelerinin
sonuç ürünü olan 360 derece panoramik resimler ve lazer nokta bulutu verisi google maps desteğiyle
iphone ve ipad uygulamalarımızla görüntülenebilmektedir. Sorgulama yapılıp istenilen yerin panoramik
resmi açılabilir; üzerinden konum alma, mesafe ve alan ölçme işlemleri gerçekleştirilebilir.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS)
01
CityInfoCenter Kent Rehberi
•
Mobil haritalama çalışmalarıyla çekilen lazer nokta bulutlu 360° panoramik resimlerin, Geomobis ARGE
departmanın geliştirmiş olduğu CityInfoCenter Kent Rehberi uygulamasıyla , belediye çalışanları
tarafından daha efektif kullanılması hedeflenmiştir.
•
CityInfoCenter şimdiye kadar ki kent bilgi sistemleri uygulamalarına farklı bir bakış açısı getirmiş ve sözelgrafik veri etkileşimine panoramik resim kavramını eklemiştir. Uygulama kullanıcı dostu olup anlaşılırlığı ile
çözüme ulaşmada ilk başvurulan nokta olmaktadır.
Kent Rehberinin Belediyelere Katkıları
•
•
•
•
•
•
•
•
Masaüstü Uygulamasına gerek kalmadan web üzerinden parsel bilgilerine erişebileceksiniz,
Üzerine eklenebilen modüller ile kendinize göre özelleştirebilirsiniz,
Arcgıs - Netcad ve diğer tüm verilerinizi entegre edebilirsiniz,
Açık kaynak kodlu bir yazılım olması nedeni ile belediyenizin bütçesini sarsmaz,
Haricen diğer yazılım ve uygulamalara harcayacağınız lisans maliyetlerinizi düşürebilirsiniz,
E-Belediye hizmetlerinizi tek bir çatı altında toplayarak bütünlüğü sağlayacaksınız,
Yönetim paneli ile personelinize roller atayabilir , sınır oluşturabilirsiniz,
Hem personel hem de halkın kent bilgi sistemini kullanım durumunu görebilirsiniz,
•
•
•
Almış olduğumuz istatistiki verilere göre CİtyİnfoCenter kullanan belediyelerin ziyaretçi sayıları
yıllık Milyonlara ulaşmaktadır. Örneğin;
Arnavutköy Belediyesinin Yıllık 2.700.000 ziyaretçisi vardır,
Türkiye’nin En Büyük Online Satış Sitesi Sahibinden.com ’un yıllık 24.000.000 ziyaretcisi vardır.
•
Bu Belediye İçin Büyük Bir Başarıdır !
02
03
Kullanım – Giriş Sayıları
Pendik
Arnavutköy
2.728.903
2.075.832
30.950
12.916
138.076
68.810
Haftalık
Aylık
Yıllık
04
05
06
CityInfoCenter
Kent Bilgi Sistemi
Üst Katmanlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alt katman tabakaları üzerine açılabilen
tabakalardır. Bu katmanlar;
Halihazır,
Yersel,
Plan (1/1000),
Plan (1/5000),
Yapılar,
Panorama,
Ada,
Parseller,
Yol,
Kapı,
Önemli Yerler ve Fen İşleri katmanlarıdır.
Katmanlar
Altlık Katmanlar
•
•
•
•
•
•
•
•
İlçe, Ortofoto (2010),
Google Uydu,
Google Hybrid,
Google Street,
Bing Uydu,
Bing Hybrid,
Bing Street ve
OpenStreetMap
alt katmanlarından oluşur.
07
CityInfoCenter
Kent Bilgi Sistemi
•Başlıca Sorgu Araçları :
•
Sorgu Paneli ; adres , parsel , tapu, yol,
önemli yer, imalat ve nöbetçi eczane
bilgilerinin sözel olarak aratıldığı, ilgili
sorgulamanın arama sonuçlarından
diğer sözel bilgilere ulaşıldığı ve o yerin
haritada görüntülendiği ekrandır.
Sorgu
• Adres Arama
• Parsel Arama
• Tapu Arama
• Yol Arama
• İmalat Arama
• Önemli Yer Arama
• Nöbetçi Eczane Arama
• Park Bahçe Arama
• En Kısa Yol Güzergahı
08
CityInfoCenter
Kent Bilgi Sistemi
•
Fotoğraf ekranında ekran sol kısmını kaplayan
simgeler teker teker şu anlama gelmektedir:
•
Simge tıklandıktan sonra , haritada açılmak istenen ikinci
bir panorama noktası seçilir ve fotoğraf ekranı 2 resim
şeklinde ikiye bölünür.
Ekranın o anki görüntüsünün yakalanmasını sağlar
Fotoğraf ile ilgili ayrıntılı bilgi verir.(Bölge , Proje , Foto ID
, Kayıt Tarihi…)
Panorama üzerinde vektörel katmanlar
görüntülenmektedir.(Yapı , parsel..).Simge bu katmanları
yönetmeyi sağlar (Saydamlık , Derinlik , Yükseklik..)
Fotoğraf üzerinden ölçüm yapmayı sağlar.
Görüntü parlaklığını değiştirebilme olanağı sağlar.
•
•
•
•
•
Panorama; aranılan bilginin, yol üzerinden çekilmiş
360° panoramik resimlerine ulaşılmasını sağlar.
simgesine basılıp daha sonra harita ekranı
üzerindeki mavi noktalar seçildiğinde (üst
katmanlardaki panorama seçeneği işaretli değilse
yolda dokunulacak yaklaşık konum da fotoğrafın
açılmasını sağlar) ekran harita ve fotoğraf olarak
ikiye bölünür. Harita ekranındaki sarı işaret (radar)
fotoğraftaki bakış açısını gösterir (Şekil 38).Fotoğraf
mouse yardımıyla döndürüldüğünde harita
ekranındaki radar da döner. (radarın, harita
ekranında sürüklenmesiyle de panoramik fotoğrafa
ulaşılır).
Panorama
•
•
•
09
CityInfoCenter
Kent Bilgi Sistemi
•
Ölçme sekmesi ; Harita ekranı
üzerinde istenilen noktalar arasında
uzunluk ölçme ve alan ölçme imkanı
sunar
Ölçme
•
İki farklı şekilde ölçme işlemi gerçekleştirilir
bunlar ;
•
Uzunluk Ölçme
•
Alan Ölçme
10
CityInfoCenter
Kent Bilgi Sistemi
•
Bilgi Butonunda yer alan simgeler ,
aramaların bilgilerine harita ekranı
üzerinden ulaşılmasını sağlar.Bilgi
butonunda bulunan simgelerden biri
tıklanır , daha sonra haritada sorgulanmak
istenen yer seçilir , ve bilgi görüntülenir.Bu
şekilde sorgu panelindeki aramalar , harita
üzerinden de gerçekleştirilir.
Bilgi
•
Aşağıda bilgi alma için gerekli sekmeler
gözükmektedir ;
11
CityInfoCenter
Kent Bilgi Sistemi
Ana Menü
Adrese göre aramada mahalle, yol, eski yol, kapı no
ve kapı adı seçeneklerinden her biri ile ayrı ayrı veya
bir arada arama yapma imkanı vardır. (Şekil 45)
•
•
•
Ana Menü; simgesine tıklandığında Kontrol
Paneline ulaşılır.
Bu ekranda kent rehberine tıklandığında Kent
Rehberi ana ekranına geri dönüş
sağlanır.İmar durumuna tıklandığında
belediyeye ait E-İmar İnteraktif İmar Durumu
sayfası açılır.
Ada parsele göre aramada mahalle, ada ve parsel
bilgileri yer alır. (Mahalle seçimi arama için tek
basına yeterli değildir.) Parsellerin aktif, pasif
durumları ayrı ayrı aratılabileceği gibi tümü seçilerek
bir arada da arama yaptırılabilir. İmar durum
ekranından harita ekranına ulaşabilmek için arama
sonuçlarında parsel bilgisine tıklanmalıdır.
12
CityInfoCenter
Kent Bilgi Sistemi
Tapu Kadastro Müdürlüğü tarafından
yayınlanan tapu bilgilerinin online kent
rehberi üzerinden gösterilmesi
E-Devlet Entegrasyonu
Modüller
Takbis Entegrasyonu
E-Devlet entegrasyonu kapsamında Eİmar ve nöbetçi eczane uygulamalarının
yayınlanması.
13
CityInfoCenter
Kent Bilgi Sistemi
Görevli kurumlarca yapılan kazı ve imalat
çalışmalarının , türü ve güzergahına ait
verilerin durum bilgisine göre
yayınlanması.
Arşiv Modülü
Modüller
Fen İşleri Modülü
Dijital Arşiv, Emlak Beyan, Sosyal İşler,
İşyeri Ruhsat, Zabıta Denetim, Etüd
Proje, Çevre Koruma, Çağrı Merkezi ve
Alan Uygulama Bilgilerinin Harita
Üzerinden Gösterilmesi.
14
CityInfoCenter
Kent Bilgi Sistemi
Bu Uygulama ile Parselde Bulunan
Mahkeme Kararı, Kurul Kararı, Plan
Tadilatı, Güncel Plan Durumu ve Ruhsat
Verilmemesi Gereken Parseller
İşaretlenmiştir.
Gecekondu Bilgi Modülü
Modüller
Parsel Özel Durum Modülü
Yerleşim alanlarında bulunan
gecekonduların tespiti ve bu yerlere
dair bilgilerin yayınlanması.
15
CityInfoCenter
Kent Bilgi Sistemi
• Yakında Eklenecek Olan Modüller
•
•
•
•
•
•
İSKİ ile Karşılıklı Veri Paylaşımı Kapsamında Alınan Alt Yapı Bilgilerinin Harita
Üzerinden Gösterilmesi,
Afet Bilgi Sistemi Kapsamında , Olası Durumlarda Halkın Toplanacağı ve Destek
Alacağı Yerlere Dair verilerin Yayınlanması ve Bu Uygulamanın Offline Olarak da
Sunulması,
Panorama Görüntüleri Üzerinden Kapı, Parsel, Yol ve Plan Çizgileri Görüntülenmesi,
Nüfus Kayıtlarının Harita Üzerinden Gösterilmesi,
Çevre Koruma Yer Altı Çöp Konteynırların Haritadan Gösterilmesi,
Yerleşime Uygunluk Haritasının Gösterilmesi.
16
CityInfoCenter
Kent Bilgi Sistemi
Mobil Uygulamalar
Mobil Uygulama
Android ve İOS uyumlu yayınladığımız mobil uygulama ile Kent Rehberinde ki tüm uygulamalara mobil
olarak erişilmesi mümkündür.
İletişim
Ofis: Tünel Cad. Yalıyolu Sokak İsmail Ergin İş Merkezi
No: 52 A Blok Kat: 3 D: 12
Telefon: +90 216 416 05 00
Faks: +90 216 410 21 54
Mail : [email protected]
Dinlediğiniz için teşekkürler .
Download

City Info Center