KÖPRÜLÜ GEZER VİNÇ
ÇALIŞMA VE MALZEME TAŞIMA TALİMATI
1. Vinci çalıştırırken tüm emniyet kurallarına muhakkak uyun.
2. Vinç en az iki kişi tarafından kullanılacaktır. Bir kişi vince kuman edecek,
diğeri vereceği işaretlerle vinci yönlendirecektir.
3. Dur işareti her kim tarafından verilirse verilsin buna uyun.
4. Kaldırma, indirme ve taşıma sırasında yükün bir personele veya engele
takılmadığına emin olun.
5. Vinci, nominal kapasitesinden fazla yük kaldırmak için kullanmayın.
6. Vinç çalışırken vinci kullanan personelin dikkati dağıtılmamalıdır.
7. Tüm kanca, emniyet mandalı, limit siviç, sapan ve diğer kanca
bağlantılarının emniyetli operasyon için uygun usulde olduğuna emin olun.
8. Elektrikli vinç çalıştırılırken taşıyacağı yük ortalanacak, kapasitesinin
üzerinde ve yan yükleme yapılmayacaktır. Yükleme yapılırken halat
sürekli dik konumda olmalı, daima tambur yivinde tutulmalı ve sağa sola
çektirilerek yükleme yapılmamalıdır.
9. Kaldırılan yük ihtiyaca cevap verebilecek minimum yüksekliğe
kaldırılmalıdır.
10. Kaldırmadan önce yükün kancaya emniyetli ve uygun şekilde bağlanmış ve
dengelenmiş olduğundan emin olun.
11. Taşıyıcı sapanın veya aparatın mapasına kancanın takılı olup olmadığını
ve emniyet mandalının kapalı olduğunu kontrol edin.
12. Halatı, herhangi bir şekilde amacının dışında ve zarar verici bir uygulama
için kullanmayın.
13. Yükü, vincin üzerinde asılı olarak bırakmayın.
14. Vinci herhangi bir başka cisimle temas ettirmekten kaçının.
15. Yükü kaldırmadan önce limit şalterinin görevlerini yaptıklarından emin
olun ve limit şalterini vinci normal durdurma için kullanmayın. Vinci
normal durdurmak için kumanda butonundan elinizi çekmek yeterlidir.
16. Vinci yürüme yolunda veya servis platformunda personel varken
çalıştırmayın.
17. Kaldırma işleminden önce tüm ekipmanın istenen şekilde çalıştığından
emin olun. Bir arıza varsa ekip şefine veya ilgililere bildirin.
18. Kanca limit şalterlerinin çalışma yönünün, butonda belirtilen yönde
olmasını sağlayın.
19. Enerji verilmelerinde faz yönlerini kontrol edin. Kaldırma butonuna
basıldığında kanca hareketinin yukarı olmasını sağlayarak fazların
doğruluğunu gözlemleyin. Eğer faz sırası doğru değilse ekip şefine veya
ilgililere bildirin.
20. Kancanın hareket serbestliği olduğundan emin olun.
21. Yükü sallamaktan ve silkelemekten kaçının.
22. Vinci, bükülmüş, dolaşmış veya tahrip olmuş halatla kullanmayın.
23. Ekipman üzerindeki etiket ve levhaları kaldırmayın ve üzerini
kapatmayın. Eksik olan uyarıcı ve bilgilendirici emniyet levhaları varsa
ekip şefine veya ilgililere bildirerek tamamlanmasını sağlayın.
24. Vinci kesinlikle insan taşıma için kullanmayın.
25. Vinci hareket ettirmek için kumanda butonundan ve kumanda
kablosundan çekmeyin.
26. Halatın daima gergili olmasını sağlayın.
27. Vincin çıkabileceği en üst ve en alt noktalarda kesici siviçlerin çalıştığını
kontrol edin. Eğer sistemde arıza varsa ekip şefine veya ilgililere bildirin.
28. Vincin sesli ve ışıklı ikaz sistemleri çalışır durumda olmalıdır. Bu sistemde
arıza olduğunda çalışmayı durdurun, ekip şefine veya ilgililere bildirin.
29. Vincin kumanda butonunda ve kablosunda çatlak, kırık, ezilme veya
açılma varsa çalışmayı durdurun, ekip şefine veya ilgililere bildirin.
30. Koruyucu malzemenizi kullanın (uygun koruyucu eldiven, çelik burunlu
kaymaz bot, baret, uygun iş elbisesi) ve eğer eksik koruyucu malzemeniz
varsa tamamlamadan işe başlamayın
Download

köprülü gezer vinç çalışma ve malzeme taşıma talimatı