H O P Í K
Interní časopis společnosti HOPI
|
2
číslo II. 2005
HOPI Hungária Logisztikai Kft.
Expanze
naší společnosti
do Maďarska
Rozšíření
vozového
parku
Představení
managera
Úvodní slovo
Nadace Jarmily Piškaninové
s vydáním druhého čísla HOPÍKA
se zároveň dostáváme do
posledních týdnů roku 2005. Je
předčasné ho začít bilancovat,
ale přesto se můžeme zmínit, jak
ho vnímat. Především jako rok
zásadních rozhodnutí pro další
rozvoj firmy a už dnes je možno
říct, že byl úspěšný.
Nadace byla založena v roce 2001. Nadace Jarmily Piškaninové má za cíl
zrealizovat charitativní projekt postavením charitativního domu s kompletní
pečovatelskou službou pro postižené a staré nemocné lidi, kterým tento projekt
pomůže důstojně dožít svůj život.
V prvním čísle HOPÍKA říkáme,
že rok 2005 bude pro naši
společnost ve znamení expanze
na další trhy. Dnes můžeme říct
nejen to, ale bylo to především
zvládnutí a vyrovnání se
s nárůstem cen energií, pro nás
pak především dopad cen
nafty, nastartování spousty
nových programů a projektů,
nákup nových vozidel a zahájení přípravy projektu HOPI
HUNGARIA.
Nadace je financována především z prostředků vložených společností HOPI,
dále pak sponzorskými dary.
Ze získaných prostředků byl v lednu 2005 zakoupen vhodný objekt v klidné
lokalitě v blízkosti Karlových Varů v hodnotě 1 000 000 Kč, který musí být pro
potřeby charitativního domu kompletně zrekonstruován a přestavěn.
Předpokládaný náklad na realizaci tohoto projektu je cca. 15 000 000 Kč.
Po dokončení stavebních prací na tomto domě bude nutné zabezpečit jeho
nepřetržitý provoz kompletní pečovatelskou službou a tím vznešený cíl této
nadace „prospívati jiným“ finálně naplnit.
www.nadacejp.cz
Co to znamená? Vybrat v Maďarsku místo, koupit pozemek, udělat projekt,
postavit, připravit procesy a informační technologie, vybrat manažerský tým
a vše zvládnout tak, aby 1. 10. 2005 proběhl start v činnosti HOPI HUNGARIA.
Jedná se zde o provozování těchto činností - ovoce a zelenina, Metro, C+C
Metro, v klasické podobě systém ČR, projekt Praktiker, Mediamarkt, ZIMBO
a další. Tedy po Slovenské republice je Maďarsko zákonitě další zemí v expanzi
společnosti HOPI s rozdílem oproti Slovensku v tom, že v Maďarsku pokrýváme
logistickou službou a servisem všechny dcery společnosti Metro.
Tedy expanze na trhy střední a východní Evropy společností HOPI znamená
nabídnout a pokračovat našim konceptem poskytování logistických služeb jak
prodejním, tak i výrobním subjektům. Oba dva tyto subjekty doprovázet komplexními logistickými službami ve střední a východní Evropě tak, aby v závěru
došlo k propojení logistiky v těchto zemích s cílem využití největší synergie pro
všechny zúčastněné strany.
Další rychlost expanze však bude především odvislá od schopnosti firmy
vychovat a připravit zázemí ve schopných manažerech. Tedy zároveň definujeme jeden z prioritních cílů do budoucna, vychovávat mladé lidi pro tvorbu
realizačních týmů do dalších zemí.
Dovolte mi, abych využil této příležitosti a poděkoval realizačnímu týmu HOPI
HUNGÁRIA, a to především Ing. Davidu Piškaninovi (jednateli společnosti HOPI
Hungária Kft.), Ing. Emilu Gajdošovi (jednateli společnosti HOPI Hungária Kft.),
Ing. Petru Novákovi (jednateli společnosti HOPI Hungária Kft.) a p. Jaroslavu
Voráčkovi za zvládnutí a realizaci HOPI HUNGÁRIA.
Protože je to poslední číslo HOPÍKA v letošním roce, chtěl bych vám všem,
našim spolupracovníkům, poděkovat za práci pro firmu v roce 2005 a popřát
Vám a Vašim rodinám hodně zdraví a štěstí v Novém roce. S přáním, aby i rok
2006 byl tak úspěšný a dynamický, jako byl rok 2005.
Váš
František Piškanin
HOPI, 1. 11. 2005
PS. Pro zlepšení komunikace mezi nejvyšším vedením společnosti a kterýmkoli zaměstnancem
firmy HOPI bude v každém měsíci vyčleněn prostor pro možnou konzultaci s majitelem firmy.
Bližší informace a domluvení termínu bude realizováno přes asistentku majitele paní Jitku Kravčišinovou - kontakt: [email protected] .
Poděkování od
kardinála Vlka
Rádi otiskujeme dopis od
kardinála Miloslava Vlka, který
nám touto cestou poděkoval za
finanční pomoc pro Komunitní
centrum Matky Terezy na Jižním
městě, které má být místem pro
setkávání - nejen křesťanů, ale
všech, bez ohledu na jejich
vyznání, rasu, postavení.
Pomoc při obnově obce České Kopisty
Při povodních v roce 2002, byla zaplavena obec Kopisty. Společnost
HOPI přispěla k obnově zničené budovy školy ve středu obce.
Charitativní projekty
Druhé číslo časopisu Hopík
František Piškanin - majitel firmy HOPI s.r.o.
Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
Sportovní a společenské akce ve firmě HOPI
2003
2000
Golfový turnaj
a golfový kurz
Karlovy Vary
S nejvyššími představiteli
FC Bayern München v Karlových Varech
na golfovém turnaji firmy HOPI
2002
2005
HOPI CUP 2005
Uprostřed prezident FC Bayern München Franz Beckenbauer
a František Piškanin, po stranách víceprezident a manažer klubu.
10. výročí v PUPPU
Slavnostní galavečer v hotelu Pupp
k 10. výročí založení firmy HOPI
2000
Fotbalové utkání HOPI x Plus Discount
v Karlových Varech
Doprava
Představujeme “Oddělení dopravy”
Představujeme
Nastupuje družstvo dopravy
Útok:
Záloha, obrana:
Tvůrce hry:
Trenéři:
Asistent trenéra:
Kustod:
Agent útočníků:
aby hráči vstupovali do hry v perfektně připravených dresech
(strojích). Zajistí pro ně ten nejlepší dostupný materiál. A pokud se
nefér hrou dostane technické vybavení do postavení mimo hru,
zařídí, abychom nezůstali dlouho v ofsajdu.
řidiči
operativní dispečink
plánovací dispečink
management
administrativa
správa vozového parku
personalistika
Na bojové pole do útočných řad nastupují bok po boku hráči vlastní
(řidiči) i hostující (externí dopravci). Na základě předem určené
strategie ukrajují miliony kilometrů po hřišti tvořeném silniční sítí
tak, aby dopravili míč do té správné brány (zavezli zboží včas
a v perfektní kvalitě). V této hře hraje rozhodující roli kvalita a čas.
Útok postupuje v jednom šiku a zároveň ve vlnách, 24 hodin
denně, tak aby byly dobyty všechny mety (zákazníci). Tato hra
nezná jednoho vyvoleného střelce - hrdinu, všichni spoluhráči jsou
si rovni a každý nese obrovský díl odpovědnosti za výsledek zápasu.
Petr Stasinka
Tomáš Dundr
Miroslav Hejda
Ing. Libor Weigel
Zázemí všech členů týmu se nachází v Jažlovicích a v Prostějově.
V Jažlovicích mají vše pod palcem výše uvedení manažeři,
v Prostějově je zastupuje Miroslav Hejda. Musí si poradit na
každém postu, zejména co se týká práce kustoda, kdy je jeho
prodlouženou rukou při sledování šrámů na vybavení. A dále diriguje své hráče v záloze a obraně tak, aby každý z centrů nakopnutých
od plánovačů směr Morava padl do té správné branky.
Na lavičce sedí asistent trenéra Libor Weigel (úsek administrativy),
který se svým týmem sbírá údaje o jednotlivých hráčích našeho
kádru (řidiči), aby trenér mohl odměnit jejich výkony (úkolová
mzda). Sleduje pozorně hru, dodává podrobné podklady pro změnu
taktiky, jestliže se hra na hřišti obchodu a logistiky nevyvíjí
žádoucím směrem. Dává pozor, aby hostující hráči (externí dopravci)
neměli neúměrné finanční požadavky a drželi se stanovené
firemní taktiky. Postará se o správné ohodnocení výkonu celého
týmu partnery, pro které je toto sportovní klání pořádáno (rozdělení
nákladů, fakturace svozů).
V záloze a obraně se pod vedením Petra Stasinky a Tomáše Dundra
pohybují ostřílení hoši a dívky z operativního dispečinku. Zpracují
přihrávku skladu (zboží) a centrují hráčům v útoku, (zajistí včasné
přistavení vozidel k nakládce), aby skórovali (dorazili v pravý čas na
určené místo). Hlídají, aby netříštili síly a nevrhali se bezhlavě po
každém balonu (operativně zajišťují svozy). Odráží ztracené míče
v útoku, mnohdy na brankové čáře zabraňují jistému gólu (řeší
problémy při závozech, zpoždění, nehody...).
Špílmachrem na tomto hřišti jsou plánovací dispečeři. Pokud oni
odvedou svou práci v té nejvyšší možné kvalitě, mají ostatní
spoluhráči ulehčenou práci. Záloha ví bezpečně, že může poslat
míč útočníkovi a ten ho nedostane na paty (všechny naplánované
linky časově navazují se skladem i otvírací dobou zákazníka),
obránci mají minimum práce (není třeba řešit zpoždění a reklamace) a útočníci neplýtvají silami (náklady na rozvoz zboží jsou
minimální). To vše umožní jimi připravený plán. Postarají se o to,
aby se útočníci nevraceli do kabin s prázdnou (zpětné svozy).
Ing. Petr Novák
Ing. Eduard Šneidar
Tým řídí dvojice trenérů - managerů - Petr Novák a Eduard Šneidar.
První jmenovaný vládne pevnou rukou nad zdroji, které využívá
nejen doprava, a dohlíží - jako správný kondiční trenér a finanční
ředitel - aby se vynaložená námaha obrátila v zisk.
Hlavním trenérem, který se pohybuje mezi všemi členy týmu denně
na place, je Eduard Šneidar. Udává směr, koučuje a není pro něj
problém zaskočit za kteréhokoli hráče. Nejcharakterističtější
pozice pro něj na fotbalovém hřišti je hrající trenér, kapitán na
postu brankáře.
Stejně jako v každé jiné kolektivní hře znamená výkon jednotlivce
velmi málo, tak i na poli obchodu a logistiky je třeba vystupovat
jako kompaktní tým. Družstvo dopravy, složené z mnoha různých
profesí, chce vystupovat jako jeden silný hráč a spolehlivý partner
pro všechny spoluhráče - ze skladu, obchodu i vedení.
Ing. Josef Pištěk
Stanislav Kosnar
Na správný výběr útočníků dohlíží manageři, lanaři, scouti, personalisté
Petr Stasinka a Stanislav Kosnar. Vymezují jim jejich území na hřišti,
rozhodují o nejvhodnějším okamžiku zapojení se do hry a řeší jejich
individuální požadavky. Ošetřují případné kopance.
Na lavičce a v zákulisí stadionu se pohybuje kustod (Josef Pištěk
- správa vozového parku). Na bedrech jeho týmu leží starost o to,
Doprava v kostce
V letošním roce společnost HOPI v porovnání s rokem 2004
-
převeze o
ujede o
rozšíří vozový park o
přijme
500 000 více palet
3 800 000 více km
88 vozových jednotek
90 nových řidičů
Vozový park
V souvislosti s rozšiřováním aktivit HOPI v Maďarsku a zvyšováním
podílu vlastní dopravy, rozhodlo vedení společnosti o posílení
stávajícího vozového parku o další vozidla potřebná k zajištění
těchto záměrů. Na základě posouzení, které typy nejlépe splňují
požadavky na obsluhu a přepravu, byla provedena výběrová řízení
na jednotlivé typy vozidel, návěsů a přídavných zařízení. Byla
vybrána níže uvedená vozidla.
Pracovníci sekce doprava v Prostějově
Benefity systému odměňování řidičů ve
společnosti HOPI (nad rámec mzdy)
Odměňování řidičů
Nákup nových vozidel
1. Spoření řidičů
Řidičům pracující u firmy delší dobu je na začátku kalendářního
roku vyplacena naspořená částka za předchozí rok dle interních
pravidel společnosti. Každý měsíc může být řidiči přičtena na
fiktivní spořící účet částka od 250 do 1000 Kč, která záleží na
délce zaměstnání.
Kritéria pro připsání měsíční částky:
řidič neporušuje základní pracovní povinnosti, pečuje řádně
o svěřené zboží, reprezentuje společnost HOPI v dobrém světle
a je aktivní při ochraně jejích zájmů
není překročena norma PHM
řádně se stará o svěřené vozidlo dle interních postupů HOPI
v hodnoceném měsíci nezavinil řidič dopravní nehodu
v hodnoceném měsíci má vráceny všechny dodací listy,
stazky a LLRP
v hodnoceném měsíci nebyl nemocný
Pokud řidič zaviní v daném roce více nehod, způsobí škodu
překračující 20 tisíc Kč, nebo hrubě poruší pracovní povinnosti,
je celá částka zrušena.
2. Příspěvek zaměstnavatele k životnímu nebo penzijnímu
připojištění zaměstnanců
Příspěvek je přiznám po 3 letech zaměstnání dle interních pravidel
společnosti.
Výše příspěvku činí 500 Kč měsíčně.
3. Jednotný příspěvek za získání nového řidiče
Motivační odměna pro stávající zaměstnance, aby přivedli své
známé, kolegy (více viz. rubrika "Dotazy našich zaměstnanců").
Vozidla přicházejí již od druhé poloviny září, poslední dodávka byla
plánována na konec října.
Devět vozidel tahačů s návěsy jsou určeny pro HOPI Slovensko.
Přidělení vozidel řidičům bude provedeno na základě pořadníku,
který navrhují vedoucí pracovníci po zvážení těchto kriterií:
délka doby zaměstnání u HOPI
nízká spotřeba PHM/100 km
nezaviněné dopravní nehody
péče o stávající svěřené vozidlo
zajišťování úkolů stanovených dispečery
Nová vozidla
Teamy dopravy
Pracovníci sekce doprava v Praze
Doprava
Ing. Jan Bělohlávek
Systém satelitního sledování vozidel GPS se stal
ve společnosti HOPI naprostou samozřejmostí. Je
jím dnes osazen celý rozsáhlý vozový park v České
Republice a v rámci rozšiřování společnosti HOPI
do dalších zemí bude v nejbližším období nasazen
i na Slovensku a v Maďarsku.
Nasazení systému GPS, na bázi GPRS přenosu dat mobilní sítí,
umožňuje nepřetržitý přehled o aktuálním stavu vozového praku
v rámci celé Evropy. Významně tak napomáhá k okamžitému řešení
nestandardních situací vzniklých provozem vozidel, eliminaci
"černých jízd", optimalizaci vytíženosti vozidel, kontrole provozních
nákladů a kontrole dodržování časového harmonogramu jízd
a následně včasné informování zákazníka o případných změnách
času závozu. Pomocí reportovacích nástrojů systém umožňuje zpětnou
kontrolu
jízdy
vozidla,
včetně
chování
řidiče,
na rozvozových linkách. U každého vozidla máme k dispozici
přesné informace o řidiči vozidla, otevírání dveří kabiny, stavu
tachografu, rychlosti vozidla, průběhu spotřeby PHM (úbytky
a tankování), otevírání dveří nákladového prostoru (sólo vozidlo
i návěs), identifikaci SPZ návěsu, teplotě ložného prostoru a běhu
chladícího agregátu.
Dispečink GPS: trasa vybraného vozidla se stopou, kudy vozidlo
jelo. V levém dolním rohu jsou aktuální informace o vozidle
(SPZ, evid. číslo, typ vozidla, řidič, čas, rychlost).
V budoucnu nám tento systém zajistí i přímou komunikaci
s řidičem pomocí mobilních terminálů osazených v každém vozidle
a odstraní papírovou dokumentaci (stazku a rozvozový plán).
Terminály budou obsahovat konkrétní rozvozový plán pro danou
linku v elektronické podobě, řidič na nich bude v průběhu trasy
označovat vyložené a naložené palety, časy nakládek, vykládek
a další sledované údaje, na jejichž základě bude mít HOPI kompletní přehled o veškerém dění v průběhu rozvozové trasy.
Report zastávek, podle něhož se zpětně vyhodnocuje celkový
průběh jízdy vozidla v daném období (modře jsou definovaná
zákaznická místa, černě jsou ostatní zastávky), včetně krizových
událostí (černé jízdy, otevření zadních dveří mimo zákazníka,...).
Dispečink GPS: on-line přehled celého vozového parku HOPI.
Přísloví HOPIŮ
Jestliže se nevinný muž nerozčiluje, bude žít dlouho. Člověk, který
je vinen, onemocní ze špatných myšlenek a špatného svědomí.
(tradiční naučení)
Ztratit hlavu je špatný zvyk.
(přísloví)
Report průběh hladiny PHM v nádrži vozidla za dané období,
na kterém se sledují úbytky (krádeže) paliva a tankování.
Přísloví HOPIŮ (z publikace Nekonečný kruh, Entelechia zv.4, Frances G. Lombardi a Gerald Scott Lombardi, vydavatelství Knižná dielňa Timotej)
GPS - on-line přehled celého vozového parku
Satelitní sledování vozidel
Novinky
Rozhovor s řidičem:
Bohuslav Matějček
HOPÍK: Jak dlouho jste zaměstnán
u společnosti HOPI a co vás přivedlo?
Pan Matějček: U společnosti jsem zaměstnán od září 2002. V té době jsem
byl zaměstnán u soukromé firmy, která se zabývala mezinárodní
kamionovou dopravou a pro mě to znamenalo vždy na několik dní opustit
rodinu. A protože mám ještě malé děti, chtěl jsem přestat jezdit zahraniční
dopravu a být více v kontaktu s rodinou. Na svých cestách jsem potkával
velmi často vozidla HOPI a tak jsem se o společnost začal zajímat více
a později se stal také jejím zaměstnancem. Po zácviku jsem pak byl
zařazen na vozidlo SCANIA s 24-paletovým návěsem na projekt MP 2001.
Představujeme Vám nové tváře ve firmě HOPI
Ing. Jan Chmela
Úspěšně absolvoval výběrové řízení na pozici
obchodní manažer dopravy, a do společnosti HOPI
nastoupil 20. 6. 2005. Hlavními přednostmi jsou
jeho zkušenosti z minulého zaměstnání, přirozená
schopnost obchodního jednání a dobré komunikační schopnosti.
Michal Melichar
Zastává od 1. 8. 2005 pozici vedoucího oddělení
nákupu a služeb. Kriteriem pro jeho výběr byly
zejména dosažené výsledky minulého zaměstnání.
Osobní zkušenosti, které prokázal při výběrovém
řízení budou pro společnost HOPI jistě přínosem.
HOPÍK: Jste ve společnosti HOPI spokojený?
Pan Matějček: Tím, že jsem nastoupil do HOPI, jsem v podstatě vyřešil své
problémy, které mě trápily u předchozího zaměstnavatele. Jsem více s rodinou, jezdím tuzemskou dopravu na solidním vozidle a mám jistotu výdělku.
Navíc si vážím faktu, že mohu pracovat u stabilní a profesionální společnosti.
Společnost mi dává sociální jistotu a zázemí, které jsou v dnešní době pro
zaměstnance velmi důležité. Jsem si rovněž vědom toho, že společnost
patří k nejsilnějším tuzemským firmám.
Historie
Při tvorbě loga HOPI Martin, David a František Piškanin
Pan Matějček: Vozidla, se kterými pracujeme, jsou podle mého názoru
technicky velmi dobrá. Vozový park je moderní a pravidelně servisovaný.
Vhodným řešením jsou také pohyblivé příčky v návěsech i sólo vozidlech.
Mrzí mě ale, že vozidla jsou téměř v základní výbavě. Pro každého řidiče je
určitě velkým přáním jezdit s vozidlem, které "umí více, než se jen pohybovat". Je to pro něj rovněž i motivace. Řidič tráví ve vozidle spoustu času
a vytváří si k němu určitý vztah, dalo by se říci, že téměř osobní. Na své
vozidlo si většina řidičů nedá dopustit. Sám osobně pak dávám přednost
značce SCANIA před MB pro spolehlivost a jízdní vlastnosti.
První prodejní a skladové prostory
Karlovy Vary
HOPÍK: Je něco, co vás u společnosti také trápí?
Pan Matějček: Pokud mám být upřímný, tak ano. Je to hlavně nedostatek
manipulační techniky na skladech v době expedice. Také bych upravil
zodpovědnost za nakládané palety. Myslím tím, že pokud sklad palety
vychystá, označí je a připraví do lokací podle plánu, tak by je měl mít
zároveň odkontrolované takovým způsobem, aby už je řidič pouze rychle
naložil a nemusel za sklad provádět další kontrolu. Nechci se v žádném
případě zbavovat celé zodpovědnosti, ale určitě by to vedlo k urychlení
nakládky. Dále bych snížil administrativní zatížení řidičů a velice bych si
vážil většího kontaktu s vedením společnosti.
HOPÍK: Vím o vás, že reprezentujete společnost HOPI také ve
sportu, konkrétně ve fotbalu. Můžete k tomu něco říci?
Pan Matějček: Ano, je to pravda. Pravidelně se zúčastňuji fotbalových
turnajů za "Hopíky". Naposledy to byl mezinárodní zápas v německém
Arzbergu, odkud jsme přivezli 2. místo. Ještě s několika kolegy jsme už
vytvořili sportovní tým, který by rád reprezentoval společnost HOPI
v jejích barvách i v jiných fotbalových turnajích. Zamýšlíme oslovit vedení
společnosti, zda by nám dalo důvěru a vyšlo nám vstříc. Chtěli bychom
jméno HOPI zviditelnit také ve sportovním vyžití.
HOPÍK: Děkuji za rozhovor
Pan Matějček: Není zač.
Přísloví HOPIŮ
Musíš prožít svůj život od začátku do konce. Nikdo jiný to za
tebe nemůže udělat.
(stařešinové)
Štěstí je nejen dobré samo o sobě, ale je i velmi příznivé
pro zdraví.
(naučení)
Perličky z historie
HOPÍK: Jak byste zhodnotil vozový park a jakou značku nákladních
vozidel preferujete?
Personalistika
Pracovní jubilea
Od založení firmy
Jméno
Nástup
Pracovní pozice
Piškanin František
Voráček Jaroslav
Šebesta Vítek
1. 9. 1992
1. 9. 1992
1. 9. 1992
majitel
prokurista
referent
Délka pracovního poměru 12 let
Jméno
Pokorná Martina
Vrábek Zdeněk
Kokošková Miloslava
Matějková Olga
Braunsteinová Pavla
Zelenková Marcela
Nástup
1.
1.
1.
1.
13.
8.
1.
1.
1.
4.
4.
5.
1993
1993
1993
1993
1993
1993
Pracovní pozice
mzdová účetní
řidič-důchodce, 1 mil. km
administrativní pracovník
mateřská dovolená
administrativní pracovník
asistentka
Délka pracovního poměru 11 let
Jméno
Jelínková Zdeňka
Kravčišinová Jitka
Barnová Irena
Procházka Roman
Milerová Anna
Šotterová Anežka
Hrdinová Jitka
Kostjaková Bohumila
Kosnar Stanislav
Cvekl Karel
Nástup
1. 1. 1994
19. 1. 1994
1. 2. 1994
24. 3. 1994
1. 4. 1994
1. 5. 1994
1. 7. 1994
8. 8. 1994
15. 8. 1994
23. 11. 1994
Pracovní pozice
účetní
asistentka
fakturantka
údržbář
vedoucí provozu
účetní
vedoucí směny
vedoucí směny
dispečer
údržbář
Dotazy našich zaměstnanců
Ing. Ladislav Kožíšek - Vedoucí personálního oddělení
Dověděl jsem se o možnosti získání
jednorázového příspěvku za spolupráci při
náboru řidičů. Jaké jsou podmínky získání?
Díky plánovanému doplnění vozového parku
o další vozidla vzniká pracovníkům personálního oddělení a sekci
dopravy úkol doplnit řady zaměstnanců o více než 50 nových
řidičů. V období kdy ve společnosti ubývá kategorie mužské populace, která v minulosti získávala před nástupem vojenské základní
služby zdarma možnost získat řidičské oprávnění skupiny C,
je tento úkol skutečně nelehký.
Personální oddělení samozřejmě preferuje nábor zaměstnanců, ke
kterým lze získat kladné reference. Proto je Vám dána možnost
podílet se na náboru řidičů a získat za toto finanční ohodnocení.
Cílem je, aby schopní zaměstnanci (skladový pracovník nebo řidič)
doporučili další zaměstnance, kteří budou pro společnost
přínosem. Za tímto účelem byl vedením společnosti za získání
kvalitního řidiče s praxí stanoven náborový příspěvek. Co musí
takový Vámi doporučený uchazeč na pozici řidiče splňovat?
Měl by:
mít výuční list nebo jiné střední vzdělání
být trestně bezúhonný
vlastnit řidičský průkaz skupiny C, E
mít výpis z karty řidiče bez přestupků
představovat přirozenou schopnost důstojně reprezentovat
společnost HOPI
mít zkušenost v oboru a platné profesní osvědčení
Jak to bude probíhat v praxi? Zaměstnanec HOPI, který není na
pozici řidiče a doporučí řidiče, jenž bude splňovat uvedené podmínky, obdrží po roce působení nového řidiče v HOPI 5.000,- Kč.
Řidič HOPI, který doporučí personálnímu oddělení dalšího řidiče,
jenž splňuje uvedené podmínky, a sám se bude podílet na jeho
zacvičení, obdrží po roce působení nového řidiče v HOPI odměnu ve
výši 10.000,- Kč. Příspěvek je vyšší, protože skladovým pracovníkům odpadá podíl na zacvičování řidiče.
Délka pracovního poměru 10 let
Jméno
Sekula Karel
Horynová Andrea
Kristl Jiří
Kartáková Jana
Vašíčková Štěpánka
Novotná Helena
Nástup
1. 4. 1995
18. 7. 1995
1. 8. 1995
1. 9. 1995
1. 9. 1995
17. 10. 1995
Pracovní pozice
manažer
mateřská dovolená
řidič
účetní
účetní
vedoucí směny
Máme zato, že je to ideální příležitost si na podzim roku 2006
přivydělat například na prodloužení léta u moře.
Náborový příspěvek se nevztahuje na řidiče bez praxe, kteří budou
na náklady společnosti doškolováni. Získání příspěvku se nevztahuje na příslušníky vedení společnosti a pracovníky personálního
oddělení.
Je možné stát se řidičem HOPI i bez odpovídající praxe?
Přísloví HOPIŮ
Nikdo není rád, je-li kritizován, ale kritika může být jako
pouštní vítr, který tím, že bičuje něžné stvoly kukuřice, je nutí,
aby pro své bezpečí zapustily kořeny hlouběji do země.
(Polingaysi Qoyawayma)
Nastavte slunci radostnou tvář, jako to činili naši předkové
v časech hojnosti. Tehdy padal déšť na celou zemi. Ale
v těchto zlých dobách padá jen na pole věrných.
(vesničtí stařešinové)
Ano, doplnění stavu řidičů probíhá i dalším, netradičním,
způsobem a to výchovou vlastních řidičů, jenž nemají požadovanou
praxi. Jedná se o čerstvé absolventy středních škol a učilišť
strojírenských oborů. Tyto uchazeči budou po výběrovém řízení
zařazeni na pozice skladových pracovníků a po ověření potřebných
vlastností budou přeřazeni k sekci dopravy. Zde již jsou připraveni
zkušení řidiči a technici k jejich doškolení. Naše společnost tak
těmto mladým lidem bez praxe podává pomocnou ruku k získání
zaměstnání u moderní prosperující firmy. Cílem tohoto způsobu
náboru je ověřit, který z těchto uchazečů má předpoklady k tomu
stát se řidičem, jenž bude znát techniku, ovládat zásady přepravy
zboží zákazníkům a veškeré pracovní postupy. Míček bude tedy na
jejich straně a my věříme, že budou hrát dobře.
Přísloví HOPIŮ (z publikace Nekonečný kruh, Entelechia zv.4, Frances G. Lombardi a Gerald Scott Lombardi, vydavatelství Knižná dielňa Timotej)
Zaměstnanci, kteří jsou u firmy HOPI s. r. o.
více jak 10 let
Vizitka
Ing. Eduard Šneidar
Jako dalšího kolegu z vedoucích pozic jsme se rozhodli přiblížit Vám pana
ing. Šneidara, který je zodpovědný za dopravní sekci.
HOPÍK: S jakou představou o Vaší budoucnosti jste opouštěl
vysokoškolské studium?
Ing. Šneidar: Školu jsem dokončil po pěti letech studia v červnu 2001. Obor,
který jsem studoval se jmenoval "Logistika a Silniční doprava". Ihned po státních
zkouškách jsem začal řešit otázku, jakým směrem se ubírat dál. Měl jsem
představu o tom, jakému oboru se chci v budoucnu věnovat. V tu dobu jsem ale
ještě měl před sebou jeden nesplněný cíl z předchozích let, vycestovat do
zahraničí, získat zkušenosti a naučit se lépe cizí jazyk. Věděl jsem, že toto je pro
mne poslední možnost, kdy si bez jakýchkoliv závazků tento cíl splnit. Příležitost
k tomu byla, ale nakonec jsem se rozhodl zůstat, najít si zaměstnání v oboru,
ve kterém jsem se chtěl dále rozvíjet. Po vyřešení otázky základní vojenské
služby, kterou jsem z rodinných důvodů neabsolvoval jsem v srpnu 2001 nastoupil na Magistrát hlavního města Prahy, odbor rozvoje dopravy jako referent
pro záležitosti týkající se přípravy vstupu ČR do EU. Vzhledem k tomu, že po
prvních dvou měsících obsah práce nesplnil moje očekávání ve smyslu pracovní
náplně a odpovědností (jednalo se spíše o úřednickou práci), rozhodl jsem se
pro radikální změnu. V tu dobu jsem již jasně věděl, čím bych se chtěl v budoucnu zabývat. Cílem byl obor doprava a logistika. Musím přiznat, že jsem
společnost HOPI dříve neznal, ale při hledání zaměstnání, kdy jsem především
využíval internet, mne zaujala nabídka na pozici člena "Junior týmu" ve
společnosti HOPI. Nabídka mne oslovila především svojí variabilností
s možností postupně projít celou společností s cílem poznat jednotlivé divize.
HOPÍK: Ve společnosti HOPI jste od prosince 2001.
S jakým očekáváním jste do HOPI vstupoval?
Ing. Šneidar: Jak jsem již uvedl, zaujala mne možnost po absolvování tzv. kolečka
najít vhodnou pozici, které bych se chtěl ve společnosti věnovat. Měl jsem
zájem pracovat v dopravě, což ve spojení s vystudovaným oborem mělo vliv na
mém nástupu na dopravní divizi. V tu dobu se v souvislosti s novými projekty
rozšiřovalo oddělení plánování dopravy, kde bylo nutné zaškolit nové plánovací
dispečery. Mé zaškolení proběhlo velmi krátce, neboť kolega u kterého jsem byl
v zácviku, ukončil ještě ke konci roku pracovní poměr. Ještě téhož roku jsem se
tedy stal plánovacím dispečerem, který měl na starosti chlazené a mražené
procesy projektu MP 2001, především partnery Plus Discount a Billa.
Protože je v dnešní době všeobecně složité jako čerstvý absolvent najít takové
zaměstnání, které by splňovalo směr a obor, ve kterém se chce "mladý" člověk
dále rozvíjet, je tedy dobře, že v České republice existuje několik společností,
které dávají mladým lidem tímto způsobem zelenou a podpoří jejich start v profesní kariéře. Jednou z těchto společností je i HOPI a její program "Junior tým".
HOPÍK: Do jaké míry se Vaše představy splnily?
Vzhledem k tomu, že jsem se okamžitě po nástupu do HOPI plnohodnotně zapojil do procesu plánování dopravy, získal jsem tím možnost poznat funkčnost
dopravní divize jako celku. Na tomto oddělení se člověk denně setkává s jednotlivými články dopravního procesu najednou, což následně pozitivně ovlivní
a urychlí jeho náhled na fungování dopravy, než při dílčím poznávání.
Nejzásadnější bylo naučit se komunikovat s různými typy lidí, neboť jako plánovací dispečer denně hovoříte s řidiči, externími dopravci, kterým zadáváte práci
a kolegy z HOPI, kteří naopak připravují podklady pro Vás. Neméně důležité bylo
poznat ostatní články, jako je personalistika, správa vozového parku, administrativa a operativní řízení dopravy, což bylo z pohledu plánovacího dispečera
samozřejmostí. Jednou z nejdůležitějších činností bylo naučit se dopravu
vyhodnocovat a optimalizovat tak, aby byl výsledek co nejefektivnější. Toto vše
dohromady i s poznáním ostatních divizí ve společnosti mi poskytlo základní
přehled o praktické stránce oboru doprava. Je však nutné se neustále rozvíjet.
HOPÍK: Co obnáší Vaše současná pozice?
Čeho se snažíte vyvarovat a naopak, na co kladete důraz?
Ing. Šneidar: Má současná pozice obnáší především vedení týmu pracovníků,
kteří jsou zodpovědní za jednotlivé úseky na dopravě a zodpovídají za své týmy.
Na jedné straně jim předávám zadání a úkoly plynoucí z běžného provozu
a neustálého rozvoje společnosti a na straně druhé se snažím společně s nimi
najít řešení problémů, se kterými se na mne obracejí. Neustálou komunikaci
a naslouchání zaměstnancům považuji za jednu z nejdůležitějších činností,
která vede k úspěchu. Naopak se snažím vyvarovat dělení jednotlivých úseků
na samostatné celky, které "hrají" jenom za sebe. Cílem je vytvořit funkční tým,
který se podílí na výsledcích a je podle nich hodnocen.
HOPÍK: Máte pocit, že jste se po svém nástupu do firmy změnil?
A pokud ano, v jakém smyslu?
Ing. Šneidar: Osobnostně určitě ne, spíše v ostatních vlastnostech, které
souvisejí se změnou škola - zaměstnání. Například v průběhu studia jsem měl
zodpovědnost, kdy při určitém zaváhání šlo některé věci vrátit či napravit, a to
i několikrát. V zaměstnání je toto složitější. Myslím, že jsem zodpovědnost začal
brát vážněji, snažím se věci řešit ihned, promyšleně a s vědomím, že pozdější
rozhodnutí může být nevratné. Také jsem poznal, co znamená pracovat ve
stresu po delší období, což jsem dříve nezažil.
Co se týká soukromého života, mám nyní o něco méně času na to někam zajít
do společnosti, sportovat a věnovat se ostatním věcem vyplňující volný čas.
HOPÍK: Co je Vaším cílem a čím chcete přispět k rozvoji společnosti HOPI?
Ing. Šneidar: Mým cílem je posunout dopravu HOPI dál ve smyslu vnímání
zákazníkem. Chtěl bych, aby doprava HOPI měla z pohledu zákazníka kredit
jako spolehlivá, rychlá a bezpečná doprava, která obstará přepravu zboží
v požadované kvalitě a z pohledu zákazníka za nejnižších nákladů. Dále je cílem
nabídnout zákazníkům komplexní zajištění dopravy distribuce jejich výrobků k
odběratelům, což znamená pro zákazníka spoustu výhod. Hlavním důvodem je,
že denně pokrýváme vlastními vozidly celou ČR, Slovensko a nově i Maďarsko,
a můžeme těmto partnerům nabídnou bezkonkurenční cenovou nabídku.
Dva z hlavních činitelů, kteří přispívají k plnění těchto cílů jsou lidské zdroje
a technické zabezpečení. V prvním případě jde především o přesvědčení
a motivaci zaměstnanců na tvorbě společných cílů, kdy jejich odměna závisí na
pracovních výsledcích a nasazení. Z pohledu techniky je nutné jít s dobou,
neboť v poslední době dochází k neustálému zpřísňování veškerých pravidel
a kontrol související s přepravou zboží, zvláště pak potravinářského. Proto
je cílem udržovat flotilu vozidel v bezvadném stavu a průběžně modernizovat.
HOPÍK: Na čem v současné době pracujete?
Ing. Šneidar: V současné době se věnujeme hlavně záležitostem, které
nastanou v nejbližší době. První je záležitost týkající se rozšíření vozového parku
a jeho využití v souvislosti s dokončením logistického centra HOPI v Maďarsku.
V průběhu měsíce října již přicházela první vozidla, která bylo nutné personálně
obsadit. Celkově dochází k rozšíření vozového parku o 30 kamionových souprav
+ 10 návěsů navíc a 10 solo vozidel s kapacitou 20 palet.
Druhou záležitostí je příprava na poslední dva měsíce v letošním roce, resp.
vánoční období, neboť podle předpovědí se bude jednat o nejsilnější měsíce
z pohledu přepravených palet v historii HOPI. Již v dnešní době se na toto
období aktivně připravujeme. Jedním z přijatých opatření bylo oslovení
externích dopravců s požadavkem potvrzeného počtu vozidel, která nám budou
k dispozici v průběhu vánočních svátků. Jsem přesvědčen, že předpovídané
objemy zvládneme a tím úspěšně zakončíme rok 2005.
HOPÍK: Děkujeme za rozhovor.
Základní údaje:
Jméno:
Funkce:
Věk:
Stav:
Počet dětí:
Znamení:
Ing. Eduard Šneidar
vedoucí dopravy
28 let
ženatý
0
býk
Víme, kdo nás řídí?
Představení jednoho z manažerů:
HOP i do Maďarska
Založení HOPI Hungária Logisztikai Kf t. 20. 12. 2004
Na pozemku David Piškanin, František
Piškanin, Jaroslav Voráček , Zsolt Tóth
Expanze do Maďarska
Ačkoli bylo vedením společnosti HOPI rozhodnuto o nutnosti
expanze do Maďarské republiky již v závěru roku 2004, samotný
výběr nejvhodnější lokality si vyžádal podrobnější přehlednost
existujících sítí partnerů a jejich distribučních center, a samozřejmě
i záměr expanze HOPI z dlouhodobého pohledu.
Výslednicí všech podmiňujících faktorů bylo vytipování lokality,
kterou tvoří spojnice dálnic M0 a M5 u města Gyál.
Na tomto území se podařilo zajistit dvě lokality v bezprostřední
blízkosti města Gyál, s navazující městskou komunikací na dálnici,
a dále pozemek při výjezdu z dálnice M5, uzel Gyál.
Podpis smlouvy se stavební firmou
František Piškanin a David Piškanin
Podpis smlouvy se stavební firmou
Vizualizace projektu
Rozhodnutí o nejvhodnějším pozemku ovlivnily tyto faktory:
dispoziční řešení ve vazbě na infrastrukturu
připravenost pozemku k vlastní realizaci
pořizovací cena
dostupnost budoucích zaměstnanců
možnost další expanze
Nastavená kritéria jednoznačně splňoval pozemek s přímým
výjezdem z dálnice M5.
Splnění závazku zajistit nový sklad v třetím čtvrtletí 2005 bylo
podmíněno schválením realizační dokumentace a výběrem
dodavatele stavby.
Ve tříkolovém řízení byla 20. 5. 2005 podepsána smlouva o dílo
s generálním dodavatelem stavby, společností GROPIUS.
Kromě nejlepší nabídkové ceny byla potvrzena schopnost realizace
naší stavby referenční stavbou postavenou pro společnost
Tegellmann v roce 2003.
Objekt skladu byl zasazen do pozemku tak, aby byla zajištěna
maximální stavební využitelnost. Cílově má tedy společnost HOPI
k dispozici možnost stavby o velikosti 21 500 m 2.
S touto perspektivou byly nadimenzovány veškeré inženýrské sítě.
Vlastní stavba je však rozdělena na 3 etapy, z nichž v I. etapě na
skladové ploše 11 500 m2 budeme disponovat s 10 000 paletovými
místy a plochou pro cross-dockové operace s průtočností až 4 000
palet denně.
II. etapa disponuje s upravenou plochou 3 000 m2 s využitím pro
stavbu chladírny a mrazírny.
Stavba III. etapy na již připravené ploše 7000 m2 je blokována
pro dynamické činnosti, tak aby nenastalo jejich omezení
v I. a II. etapě.
Přípravné práce byly zahájeny předáním pozemků generálnímu
dodavateli dne 23. 5. 2005.
Vzhledem k nutným legislativním krokům bylo nutné vyčkat na
schválení povolovacího řízení vedeného zprávním úřadem pro životním prostředí.
Do této doby byly prováděny povolené zemní práce.
Nabytím právní moci Stavebního povolení 1. 8. 2005 byla zahájena
nadzemní část stavby.
Termíny postupných kolaudací byly započaty v tomto období s cílem
předání a zprovoznění stavby k 15. 11. 2005.
Dopravní dispozice
Budapešť
Dostupnost dálnic:
M5
M0
silnice 4
Letiště
Železnice
RO-LA terminal
Veřejná doprava
4 km
1
4
10
10
km
km
km
km
Dceřiná společnost HOPI Hungária Logisztikai Kft.
Maďarsko 10/2005
Vizualizace krajiny
v pozadí Budapešť, vpravo město Gyál
Expanze společnosti HOPI pokračuje v současné době startem
aktivit v Maďarsku, kde došlo k vybudování vlastního skladového
areálu. Z něj bude svým klientům nabízet široký rozsah logistických
služeb tak, jak je tomu již v České republice a na Slovensku.
Skladový areál je situován na jižním okraji Budapešti u obce Gyál,
na křižovatce dálnic M0 a M5.
Začátkem září došlo k vyhlášení výsledků výběrového řízení na
poskytovatele logistických služeb pro společnosti Metro Hungary,
Praktiker a Media Markt, kde se jeho vítězem stala právě naše
společnost. Aktivity pro tyto klienty budou obsahovat centrální
skladování, suchý a chlazený cross docking a distribuci, přičemž
začátek těchto aktivit je naplánován na 11/2005. Od společnosti
Metro Hungary jsme navíc od začátku října 2005 převzali jejich
současný sklad ovoce a zeleniny. Z tohoto skladu budeme nadále
poskytovat logistické služby související s ovocem a zeleninou
rozšířené o chlazený cross-docking.
Letecký snímek pozemku a stavby HOPI
1. 8. 2005
V současné době dochází stále ještě k dotváření týmu maďarských
spolupracovníků, kteří jsou na svých pozicích školeni a testováni
na nové procesy.
Do konce letošního roku navíc plánujeme výrazné rozšíření našeho
maďarského vozového parku.
Zvláštní poděkování patří panu Ing. Gustavu Lakošovi za pomoc při
překonávání jazykové bariéry v Maďarsku.
První HOPI kamion v Maďarsku
Stav stavby k 20. 10. 2005
20. 10. 2005
Stav stavby k 1. 10. 2005
Don´t worry, be HOPI
HOPI s.r.o., Zděbradská 74 - Jažlovice, 251 01 Říčany u Prahy, Tel.: +420 323 614 111, [email protected], www.hopi.cz, www.hopi.sk, www.hopi.hu
Tento již tradiční závod se pořádal i letošní podzim a konkurence
byla silná. Roste každým rokem s narůstajícím počtem
zúčastněných. Touto cestou děkujeme všem závodníkům
i přihlížejícím za podporu a věříme, že kdo si tento závod nechal
ujít, napraví to v příštím ročníku. Budeme se těšit!
Fotbal HOPI X HOUDEK
Kromě cyklocupu se uskutečnilo také mezinárodní utkání ve fotbale
mezi týmy firem HOPI s.r.o. a HOUDEK GmbH. Bohužel, pro nás
tentokrát skončilo prohrou. O to více se budeme těšit na odvetu.
Konopiště
Jako další tip na výlet jsme pro Vás vybrali státní zámek
Konopiště, jenž je dominantou stejnojmenné části města
Benešova. Jde o původně gotický hrad. Expozice nabízí
mimo jiné také sbírku zbraní z 16. až 18. století, patřící
mezi
nejkrásnější
v Evropě. V okolí
zámku jsou rybníky
(Zámecký a Papírna),
a také lovecké revíry.
Parkovat můžete na
rozsáhlém parkovišti
v podzámčí. Přejeme
šťastnou cestu!
Křížovka
Děkujeme všem, kdo nám zaslali vyluštěnou tajenku
z minulého čísla HOPÍKu. Správná odpověď byla:
"SEHRANÝ TÝM SPOLUPRACOVNÍKŮ". Výherkyní se stala
paní Dana Sedláková z provozu chlazených procesů.
Nová tajenka obsahuje odpověď na otázku:
"Co můžu jako zaměstnanec očekávat od firmy HOPI?"
Odpověď: "Sociální …" (další text viz tajenka).
Vyluštěnou tajenku zasílejte do 31. 1. 2006 na adresu:
HOPI, s.r.o., Zděbradská 74 - Jažlovice, 251 01 Říčany
u Prahy, heslo "HOPÍK".
Můžete využívat také interní poštu, nebo, pokud jste
z provozu Jažlovice, nechávat obálku s heslem "HOPÍK"
na recepci budovy H2.
Máte-li možnost, využijte e-mailovou adresu:
[email protected] Uvádějte vždy jméno, příjmení, provoz
a tel. či adresu, na které jste k zastižení.
Vylosovaný výherce získává odměnu
v hodnotě 1000 Kč.
Soutěže se mohou zúčastnit pouze současní zaměstnanci
společnosti HOPI s.r.o.
Napište nám!
Závěrem bychom Vás všechny, kteří máte k obsahu
jakoukoli připomínku, dotaz či tip, o němž byste si
v časopisu HOPÍK rádi početli, chtěli požádat, abyste tento
zaslali na e-mailovou adresu [email protected] . Budeme jen rádi!
Tip na výlet
Pořádané akce
Cyklistický závod HOPI CUP 2005
Download

Hopik ke stažení