No18
Ideje pro fluidní techniku
Toto moto je naprosto vystižné, protože
zde budete mít příležitost konečně
řídit opravdu inteligentní auto. Tímto
Vás srdečně zveme ke zkušební jízdě.
Slyšíte správně! U nás je Vám k dispozici opravdové auto, které je vybaveno
inteligentním hydraulickým systémem
firmy ARGO-HYTOS pro simulaci reálné
jízdy. Nemusíte být vůbec v provozu na
silnici, abyste se naučili řídit auto nebo
si vylepšili Váš styl jízdy. Vaše řidičské
umění si vyzkoušíte na simulátoru
SmartMover na našem stánku.
Milí čtenáři,
„Smart Hydraulics“- tak zní moto našeho
stánku na veletrhu Hannover 2011,
konaného v rámci odborného veletrhu
MDA (Motion Drive & Automation) od
4. do 8. dubna.
Obsah
Řídicí a regulační technika
RPEK1 – od ventilu k modulové
stavebnici
2-3
Filtrační technika
Nové konstrukční řady filtrů pro
montáž do potrubí
4
Úspora energie a šetření zdrojů
zaváděním inovovaných filtračních
systémů společnosti ARGO-HYTOS
5
Fluid Management
Filtrační agregát pro mazání a chlazení
převodovek větrných elektráren FNA 110 6
SmartMover – simulátor jízdy na
hannoverském veletrhu 2011
6
Senzory a měřicí technika
Nová koncepce údržby, založená na
nepřetržitém monitorování stavu oleje 7
ARGO-HYTOS informační servis
Program rozvoje profesního
vzdělávání u ARGO-HYTOS s.r.o.
8
Termíny veletrhů 2011
8
www.argo-hytos.com
„Smart Hydraulics“ znamená víc než
jen efektivní využití energie! Efektivní
využití energie je během tohoto odborného veletrhu MDA těžištěm v oboru
hydrauliky. Efektivního využití energie
lze v našem odvětví dosáhnout zejména
konstrukcí úsporných systémů. Odborní
inženýři spolu s vhodným výrobním programem vytvářejí základní předpoklady
pro opravdu úsporná řešení a inovativní
hydraulické systémy. Obojí naleznete u
firmy ARGO-HYTOS: jednoduše „Smart
Hydraulics“.
Rád bych ještě zdůraznil jednu důležitou
skutečnost. Velmi často jsme konfrontováni s hydraulickými systémy, které
jsou v oblasti výkonu a provedení
předimenzovány. Jeden bezpečnostní
faktor se kříží s dalším a najednou tu
máme systém, který je nevhodný. Je
příliš těžký, příliš materiálově náročný,
skládá se z příliš mnoha prvků, které
jsou navíc výkonově předimenzovány a
vyžadují velký vestavný prostor. Přitom
stačí ušetřit materiál a náklady klesnou.
Mnoho zákazníků by mohlo používat
menší prvky, kompaktní rozváděče a
inteligentní integrované hydraulické
řídící systémy podle zásady „Jen tolik,
kolik je nutné“. U ARGO-HYTOS najdete
u jednotlivých skupin výrobků modulová
řešení, s jejichž pomocí lze realizovat
takový inteligentní hydraulický systém.
Informujte se také o skutečné úspoře
energie při použití nově vyvinuté filtrační
vložky EXAPOR®MAX 2.
V tomto vydání časopisu „Flash“ naleznete mnoho inovačních konceptů a
nových výrobních nápadů, které jistě
obohatí tento výstavní veletrh světové
úrovně - veletrh Hannover 2011. Přečtěte
si prosím článek o výrobcích naší nové
řady, určených pro monitorování stavu
pracovní kapaliny. Tyto výrobky Vám
umožní optimalizaci a snižování nákladů
na údržbu a předcházení poruchám
zařízení. Informujte se také o naší nové
sérii filtrů ECO2, která Vám nabídne
přesně to, co trh potřebuje: ekologický
výrobek, který je navíc i hospodárný.
Další příklad „Smart Hydraulics“.
Již poněkolikáté se ARGO-HYTOS stane
v Hannoveru místem setkání lidí z oboru
hydrauliky. Získáte zde také mnoho
důležitých informací k tématu „Smart
Hydraulics“. Navštivte nás a seznamte
se s našimi novými výrobky! Nebo se jen
stavte na osvěžující „Bier nach Vier” a
potkejte pár známých tváří.
Těm z Vás, kteří se nezúčastní, přejeme
příjemné
čtení
našeho
časopisu
„Flash 18“!
Srdečně zdraví
Christian H. Kienzle
CEO ARGO–HYTOS Group
2
Řídicí a regulační technika
n RPEK1 – od ventilu k
modulové stavebnici
Vývoj sekčních rozváděčů RPEK1 byl
zahájen přáním, realizovat funkci rozvádění co nejefektivněji a s co možná
největší úsporou místa. Ventily jsou
dimenzovány na průtok do 20 l /min
a tlaky do 250 bar. Parametry odpovídají
provedení konstrukční řady pro aplikace
se zubovými čerpadly jako zdroji tlaku.
Z kombinace sekčních rozváděčů RPEK1
a stavebnice agregátu SMA05 vznikají
kompaktní hydraulické jednotky, které
jsou schopné realizovat široké spektrum
funkcí při relativně malém vestavném
prostoru.
Sekční rozváděče RPEK1-03, ať již v kombinaci s malými agregáty nebo sestavené v bloku, zajišťovaly pouze funkci
rozvádění pracovní kapaliny. Vzrůstající
požadavky na vytvoření složitějších funkcí v hydraulických obvodech vedly k vývoji stavebnice RPEK1.
Obr. 1: RPEK1 stavebnice – podélné sdružování
Výšková a podélná sdružování jsou díky
modulární konstrukci libovolně kombinovatelná. Při vytváření stavebnice použili
konstruktéři příruby s normalizovanými
rozměry podle ISO 4401 a vestavné ventily s celosvětově nejrozšířenějšími komorami se závity ¾ UNF a 7/8 UNF, a tak
spojili osvědčené s inovativním.
Základní funkce rozváděčů byla
významně rozšířena integrací
dalších ventilů do stavebnice:
•hydraulických zámků
•škrtících ventilů se zpětným
ventilem
•tlakových přepouštěcích ventilů
•tlakových redukčních ventilů
•2/2 sedlových ventilů
K rozšíření stavebnice byla použita
kompletní konstrukční řada hydraulických prvků světlosti DN 04, která je
ve výrobním programu ARGO-HYTOS
a je využívána mnoha zákazníky. K
sekčním rozvaděčům RPEK1-03, které
tvoří základ stavebnice, jsou další ventily
připojeny pomocí horizontálního a vertikálního sdružování a spojeny do jednoho
kompaktního celku pomocí svorníků.
Obr. 2: vytvoření sekce RPEK1 – vertikální
sdružování
Řídicí a regulační technika
3
Počet sekcí v horizontálním směru je na
základě meze pevnosti svorníků omezen na 8 sekcí. Při použití středového
napájecího bloku lze pomocí příruby
připojit až 8 sekcí z každé strany, to
znamená vytvořit blok horizontálním
sdružováním až se 16 sekcemi. Ventily, připojené k bloku vertikálním
sdružováním, slouží obecně k nastavení hydraulických parametrů v jednotlivých větvích obvodu, vedoucích ke
spotřebičům.
Napájecí vstupní bloky mohou být
­v ybaveny tlakovým pojišťovacím ventilem pro nastavení maximálního tlaku
ve společném tlakovém kanálu, elektromagneticky ovládaným odlehčovacím
ventilem, stejně jako proporcio­nálním
rozváděčem, který regulací průtoku řídí
rychlost jednotlivých spotřebičů. Proporcionální rozváděč je doplněn třícestnou
tlakovou váhou, která upravuje systémový tlak na cca 10 bar nad zátěžový
tlak. Clony ve výstupech ke spotřebičům
v kombinaci s tlakovou váhou omezují
rychlost pohybu lineárních i rotačních
spotřebičů.
Porovnání hmotnosti v kg a jednotlivých typů ventilů
Dn06
Dn04
RPEK1
4/3 rozváděč
2,20
1,25
1,05
Hydrauliký dvojitý zámek
1,60
0,70
0,20
Dvojitý škrticí - zpětný ventil
1,20
0,80
0,40
Celková hmotnost (kg)
5,00
2,75
1,65
Ve srovnání s ventily o jmenovité světlosti
ND 04 a 06 nabízí stavebnice RPEK1
výhody v podobě snížené hmotnosti
bloku a snížených nároků na potřebný
prostor pro zástavbu. (viz srovnávací tabulka).
Bloky řady RPEK1 nacházejí uplatnění při
konstrukci stavebních a zemědělských
strojů, zejména při vytváření pomocných
a doplňkových funkcí. Průměrný průtok
20 l/min při tlacích až do 250 bar je
dostatečný pro široké spektrum aplikací.
V kombinaci se stavebnicí hydraulického agregátu SMA 05 lze kompaktně
a efektivně realizovat celou řadu
složitějších funkcí u obráběcích strojů, pil
i v mobilní technice.
Se zavedením konstrukční řady RPEK1
udělala společnost ARGO-HYTOS další
krok ve směru k efektivnímu vytváření
hydraulických obvodů vedoucí k minimalizaci počtu použitých prvků, jejich miniaturizaci a tím i ke snižování nákladů.
Další informace získáte pod
identifikačním číslem 18.111
Hydraulický agregát SMA 05 s vestavnými ventily,
rozváděči Dn 04 a stavebnicí RPEK1
Filtrační technika
4
n Nové konstrukční
řady filtrů pro montáž
do potrubí
Filtry Spin-on se často nacházejí v hydraulických systémech malých kolových
nakladačů a bagrů, v sekačkách, teleskopických nakladačích, komunálních
vozech a obráběcích strojích. Tyto filtry
mají podle druhu konstrukce nepříznivé
účinky na životní prostředí, protože velká
část plášťů filtrů se při údržbě likviduje.
Z důvodu stále stoupajících požadavků
na výkon, přísnějších pravidel pro životní
prostředí a požadavků bezpečnosti hledají výrobci i uživatelé hospodárnější alternativy filtrů Spin-on.
Filtry, montované do nádrže, nabízejí
úspory provozních nákladů, ale u velmi
kompaktních strojů jsou často obtížně
přístupné a tím ztěžují údržbu.
Na strojírenském veletrhu Hannover 2011
představila společnost ARGO-HYTOS tři
nové konstrukční řady filtrů pro montáž
do potrubí: vedle sacích a zpětných
filtrů byly vyvinuty i zpětné sací filtry pro
uzavřené hydraulické okruhy.
Při vývoji filtrů byl kladen důraz na
mechanicko-hydraulická rozhraní i na
vestavné rozměry, aby bylo uživatelům
usnadněno jejich snadné použití za
běžné Spin-on filtry.
Vysoké požadavky na kvalitu podtrhuje
nový design ARGO-HYTOS, který spojuje funkčnost a tvar.
Hospodárná filtrace napájecího okruhu
Nové zpětné-sací filtry E 068 / E 088 pro
montáž do potrubí lze obdržet ve dvou
konstrukčních velikostech.
čerpadel hydraulických zařízení nebo plnících čerpadel hydrostatických pohonů.
Celkem jsou k dispozici čtyři konstrukční
velikosti pro různé rozsahy průtoků.
Tlakový předepínací ventil, zabudovaný
v hlavici filtru, zásobuje plnící čerpadlo
uzavřeného hydraulického okruhu tlakovým olejem. To zabraňuje nebezpečí
vzniku kavitace při studeném startu.
Díky tvaru pláště filtru, umožňujícímu
ideální průtok, a vybavení filtru obtokovým ventilem 0,3 bar, dochází k minimálním tlakovým ztrátám, a to i v případě
vysoké startovací viskozity.
Obtokový ventil, zabudovaný ve filtrační
vložce, zamezuje vzniku nepřípustně vysokých dynamických tlaků ve zpětném
systému. Záložní ochranné sítko chrání
čerpadlo při studeném startu před velkými částicemi.
Ke kontrole filtru lze namontovat na filtr
podtlakový spínač nebo manometr.
K dispozici jsou filtrační vložky typu
EXAPOR®MAX2, kterými lze dosáhnout
následujících čistot oleje podle ISO 4406:
• 10 EX2: 14/11/ 7...18/15/11
• 16 EX2: 17/14/10...20/17/12
Již s jemností vložky 16 EX2 jsou tak
částečně překonány požadavky výrobců
hydrostatických pohonů.
ECO² = ECOlogical x ECOnomical
Pod tímto mottem, zaměřené na
nový design ARGO-HYTOS, byly
vyvinuty tři konstrukční řady filtrů
jako hospodárná a ekologická alternativa dosavadních filtrů Spin-on
Maximální ochrana čerpadla, dosažená
dostatečnou průtočností sacího filtru
Sací filtry pro montáž do potrubí nové
konstrukční řady LS 025 … 080 s jemností 50 µm jsou vhodné pro ochranu
Účinná zpětná filtrace
Díky používání nejnovější generace
filtračních vložek EXAPOR®MAX 2 je u
nových zpětných filtrů konstrukční řady
D 090 … 320 dosahováno vynikajících
stupňů čistoty oleje. Vzhledem k jejich
kompaktní konstrukci a vestavnému
provedení do potrubí
je lze snadno zabudovat a udržovat i v hydraulických systémech
s omezeným přístupem
v malých prostorových podmínkách. Tři
jemnosti filtrace, čtyři
konstrukční velikosti a­
velký počet volitelných doplňků vytvářejí
celou řadu variant pro
uživatele.
EXAPOR®MAX 2Filtrační element
Další informace získáte pod
identifikačním číslem 18.112
Technické parametry nových konstrukčních řad
Zpětné-sací filtry
Sací filtry / zpětné filtry
Sací filtry LS 025...080
Zpětné filtry D 090...320
Zpětné-sací filtry
E 068 / E 088
Provozní tlak: max. 10 bar max. 10 bar max. 10 bar
Jemnosti filtru:
50 μm(c) 10...30 μm(c)
10 a 16 μm(c)
Jmenovitý průtok:
do 80 l/min
do 320 l/min
do 100 l/min
Obtokové ventily:
0,3 bar
1,5 nebo 2,5 bar 2,5 bar
Připojovací závit:
do G1 ¼
do G1 ¼
G3/4
Filtrační technika
Úspora energie a s tím spojené šetření
pohonnými hmotami je součástí aktuální
diskuze o klimatu, protože šetření pohonných hmot úzce souvisí se snižováním
emisí CO2. Úspora energie je tak jedním
z klíčových faktorů účinné ochrany klimatu. Šetrná manipulace s pohonnými
hmotami tak přispívá ke zmírňování klimatických změn.
Úspěšné podniky se budou v budoucnosti stále více orientovat na výrobky, které
šetří energii, a tím si zajistí výhody oproti
konkurenci na globálních trzích.
Šetřit energii – ale jak?
Mnohá opatření, která by měla vést k
úsporám energie, jsou často nejprve spojena s investicemi do nových technologií,
jako např. u přestavby motorů, využití
brzdné energie, hybridních pohonů
nebo odlehčených konstrukcí. Potenciály
úspor jsou ale i v oblastech, kde by se
na první pohled nepředpokládaly, např.
u hydraulických filtrů.
Ve spolupráci s výzkumnými ústavy hledala společnost ARGO-HYTOS řešení na
snížení tlakové ztráty filtračních vložek.
Výpočty ukázaly, že specifický průtokový
odpor závisí jak na používaných
filtračních materiálech, tak na struktuře
a délce prostorů mezi jednotlivými sklady,
tzv. skladových kanálů.
Čím delší je skladový kanál, tím větší je i
specifický průtokový odpor. Příčinou tohoto nárůstu je to, že hydraulické médium nemůže proudit skladovým kanálem
volně. Rozdíl tlaků tlačí obě strany skladu
k sobě. Skladový kanál udržuje otevřený
pouze výstužná tkanina.
1
V německém Strommixu (produkce energie
v %) se vychází z emisí CO2 ve výši 557 g/kWh
(zdroj: Spolkový úrăd pro životní prostředí)
P [mbar]
Standardní filtrační vložka
šířka skladu filtračního materiálu [mm]
n Úspora energie a šetření
zdrojů zaváděním inovovaných filtračních systémů
společnosti ARGO-HYTOS
5
filtrační vložka EXAPOR®MAX 2
výška skladu filtračního materiálu [mm]
Obr: Simulace proudění
Pomocí numerické simulace proudění
byly získány poznatky o stavech ve skladovém kanálu a tak mohly být zjištěny
a optimalizovány faktory mající vliv na
tlakovou ztrátu.
Řešení!
Speciální technika tkaní při výrobě nového filtračního materiálu EXAPOR®MAX 2
zaručuje optimální trvalé otevření skladových kanálů. Tlaková ztráta ve skladu
se tím až o 50 % sníží.
Poznatky, získané díky simulaci, byly realizovány v praxi a byly potvrzeny četnými
zkouškami. Snížení tlakové ztráty ve filtru
až o 40 % při stejném průtoku znamená,
že při dané tlakové ztrátě lze realizovat
průtok až o 65 % vyšší.
Pro dimenzování hydraulických zařízení
to znamená, že v mnohých aplikacích lze
použít menší filtry a tím ušetřit hmotnost,
zdroje, náklady i energii.
Při
použití
filtračních
vložek
EXAPOR®MAX 2 klesne tlaková ztráta
v průměru o 20 %.
Z příkladu výpočtu je zjevné, kolik energie lze ušetřit.
2
Průměrné emise CO2 osobního automobilu
je 140 g/km (zdroj: bmu), jízdní výkon 13.000
km/rok (zdroj: destatis)
Informace: stav 2008 - 479 miliard km najeto
36,8 miliony osobních vozů v Německu
E hydr. =
Ehydr
Δp
V
Bh
Δp*V
600
*Bh
= energie
[kWh]
= tlaková diference[bar]
= průtok
[l/min]
= provozní hodiny [h]
Při průměrném průtoku 100 l/min, při
průměrné tlakové ztrátě 1 bar během
životnosti filtru a počtu provozních hodin 1000, ušetří uživatel ročně 33 kWh.
Za předpokladu, že je zařízení poháněno
elektrickou energií, by to odpovídalo při
ceně proudu ve výši 0,20 €/kWh úspoře
6,67 € a snížení emisí CO2 o cca 19 kg.
To na první pohled není mnoho – ale
z pohledu množství filtračních vložek
EXAPOR®MAX 2 se tím získá úspora ve
výši cca 16,7 milionů KWh a tím snížení
emisí CO2 o cca 10.000 tun1 ročně. To
odpovídá produkci CO2 z více než 5.000
osobních automobilů2.
Závěr
Inovační řešení společnosti
ARGO-HYTOS šetří energii a zdroje. Pomáhají snižovat náklady
a chránit naše životní prostředí.
6
Fluid Management
n Filtrační agregát
pro mazání a chlazení
převodovek větrných
elektráren FNA 110
stupnou od teploty cca 0 °C a zajišťuje
dostatečnou čistotu kapaliny v obvodu.
Zpětný ventil, zabudovaný v tělese filtru,
dovoluje zástavbu filtru pod hladinou
oleje.
Pro chlazení a mazání převodovek
větrných elektráren jsou požadovány
systémy, které spolehlivě zajistí nutný
tlak pro mazání a zároveň dostatek oleje pro chlazení i za nepříznivých podmínek. Jednotlivé prvky obvodu musí být
dostatečně dimenzovány pro funkci i při
teplotách od -30 °C (nebo -40 °C u verze Cold Climate) do +70 °C.
Filtrační agregát FNA 110 společnosti
ARGO-HYTOS pro mazací a chladící obvody v převodovkách větrných elektráren
může být konfigurován i podle specifických přání zákazníka.
Pohonná jednotka je tvořena elektromotorem s čerpadlem. Regulace otáček
a tím regulace dodávaného množství pracovní kapaliny, se dosahuje přepínáním
počtu pólových dvojic elektromotoru.
Při polovičních otáčkách elektromotoru
může agregát pracovat i při velmi nízkých teplotách okolí, kdy kapalina vykazuje nejvyšší viskozitu.
Klíčovou část filtračního agregátu FNA
110 tvoří filtrační vložka nové gene-
n SmartMover – simulátor
jízdy na hannoverském
veletrhu 2011
Na letošním veletrhu v Hannoveru prezentovala společnost ARGO-HYTOS
příklad využití počítačem řízených hydraulických obvodů s vysokou dynamikou pro ovládání simulátoru jízdy SmartMover.
Před osmi lety zahájila společnost SRSimulationscenter GmbH v Berlíně vývoj simulátorů jízdy. Od doby vytvoření
prvního simulátoru z vozidla Smart,
takzvaného SmartMoveru, se paleta
simulátorů rozšířila přes další vozidla,
např. M3, A6, až po traktor. Simulátory vytvářejí jedinečný pocit reálné jízdy, protože promítání obrazu trasy na
čelním sklu, které odpovídá jízdě řidiče,
Do bloku, určeného pro připojení obvodu chladiče, je zabudován termostatický
ventil, vyvinutý v ARGO-HYTOS.
Filtrační agregát FNA 110
Studený olej je přiváděn přímo k
převodovce. Stoupá-li teplota oleje,
otvírá se postupně termostatický ventil
a olej začíná proudit k chladiči. Ventil tak
zabezpečuje rychlé ohřátí oleje v hlavní části obvodu při rozběhu a zapojení
chladícího okruhu po ohřátí oleje na nastavenou teplotu.
Agregát lze dále doplnit na přání např.:
race EXAPOR® MAX 2. Nízká tlaková ztráta a vysoká kapacita vložky
umožňují použití vysoce viskózních
olejů při relativně dlouhých servisních
intervalech. Zvláštností speciální filtrační
vložky, určené pro převodovky větrných
elektráren, je kombinace 10 µm filtrační
vložky ze skelných vláken (β10(c) = 200)
se 60 µm sítkem. 60 µm sítko je snadno prostupné i pro kapaliny s vysokou
viskozitou a tak zabezpečuje dostatečný
průtok filtrem i při nízkých teplotách.
Naopak 10 µm vložka se stává pro-
doplňují ještě reálné pohyby karoserie.
K výrobě simulátorů se používají sériově
vyráběné vozy, přičemž je takový vůz
i po přestavbě nadále schopen jízdy.
Např. vystavený simulátor zvládl trasu od
přepravního vozidla na výstaviště vlastní
silou (viz vydání flash č. 11).
U simulátorů jízdy je promítána trasa
zevnitř na přední sklo, pohyby karosérie se vytvářejí pomocí hydraulických
válců, které jsou namontovány na místě
tlumičů. Vestavěné senzory a tachografické přístroje zaznamenávají jízdní parametry a předávají data počítači, který
na jejich základě generuje signály pro
příslušné pohyby karoserie. Vestavěný
hydraulický řídící blok společnosti ARGO-HYTOS s proporcionálními ventily
o jmenovité světlosti Dn 04 podle ISO
4401 řídí zajíždění a vyjíždění hydrau-
• kulovým kohoutem pro vyprázdnění
tělesa filtru
• vzduchovým filtrem zabudovaným ve
víku filtru
• výstupy pro připojení mechanicky poháněného čerpadla (např.
šroubového). Filtrační agregát FNA
110 lze tak přizpůsobit podle specifických potřeb danému zařízení
Další informace získáte pod
identifikačním číslem 18.113
lických válců podle dat, získaných z
počítače. Díky vysoce dynamickému hydraulickému systému vzniká u řidiče pocit skutečné jízdy!
Další informace získáte na:
SR-Simulationscenter GmbH
www.smart-mover.de
Senzory a měřicí technika
Stupeň čistoty
n Nová koncepce údržby,
založená na nepřetržitém
monitorování stavu oleje
Hydraulické a mazací systémy tvoří podstatnou součást mobilních pracovních
strojů, ve kterých přebírá olej celou řadu
úkolů. Olej, v podobě tlakové pracovní
kapaliny, přenáší výkon, zajišťuje mazání vzájemně se pohybujících součástí,
odvádí teplo, vzniklé v důsledku ztrát
a transportuje nečistoty k filtrům. Vědecká
zkoumání dokazují, že funkční poruchy
hydraulických a mazacích systémů jsou
způsobeny převážně opotřebením, kontaminací, procesem stárnutí, směšováním
nebo silným kolísáním teplot.
7
Kontaminace vodou
Znečištění/
směs kapalin
Správný
typ oleje?
Znečištění pevnými
látkami
Stárnutí
oleje
Stanovení potřeby
výměny oleje
Řádný stav oleje má tudíž rozhodující
význam. Z aktuálního stavu oleje lze
zároveň získat informace o stavu stroje.
Oproti jednotlivým zkouškám oleje
umožňuje nepřetržité sledování stavu
oleje a filtrů, tzv. „Online Condition Monitoring“ (OCM), preventivní analýzu
a včasné rozpoznání poruch.
Detekovatelné příčiny poruch jsou např.
kontaminace oleje vodou, nečistotami,
směsí jiných tekutin, použití nesprávného oleje nebo zvýšené opotřebení. Mimoto umožňuje OCM lepší zdokumentování servisních opatření jako je výměna
oleje a údržba. Inteligentní senzory OCM
mohou optimalizovat intervaly výměny
oleje a údržby a zabránit tak výpadkům
ve výrobě v důsledku poruch zařízení,
což vede ke značnému snížení provozních nákladů.
Pro pokrytí veškerých aspektů při sledování stavu oleje rozšířila nyní společnost
ARGO-HYTOS své výrobní portfolio
o dva nové senzory: LubCos Visplus
a LubCos Level. LubCos Visplus umožňuje
vedle měření teploty a dielektrické konstanty ještě měření viskozity. Snímače
LubCos H2Oplus i LubCos Level jsou
vybaveny inteligentním sledováním stavu oleje, které kromě jiného na základě
měřených parametrů rozpozná zbývající
životnost oleje (RUL), obsah vody v oleji
nebo přítomnost jiných tekutin – směsí.
LubCos Level navíc umožňuje ještě
nepřetržité sledování výšky hladiny oleje,
Hladinoměr
Opotřebení
Tlakový spínač
Indikátor znečištění
čímž nahrazuje stávající hladinoměry
a teplotní senzory. To usnadňuje integraci
do systému a nabízí díky snížení počtu
potřebných senzorů dodatečný potenciál
úspor.
Mimo to byly snímače LubCos H2Oplus II
a OPCom II od základů přepracovány, aby
bylo vyhověno požadavkům zákazníků
na zjednodušení obsluhy, komunikace
a zmenšení rozměrů. Oba senzory nyní
splňují požadavky standardu CANopen, stejně jako LubCos Level a LubCos
Visplus, a jsou tak vhodné pro používání
v mobilních aplikacích.
Senzory OCM jsou doplněny o novou
zobrazovací a paměťovou jednotku LubMon Visu. Ta je kompatibilní se všemi
senzory OCM společnosti ARGO-HYTOS, přičemž lze připojit i libovolné analogové senzory. LubMonVisu je vybavena grafickým displejem, připojením USB,
čtečkou paměťových karet SD, ukazatelem správného času a interní paměťovou
jednotkou. Na přání může být doplněna
ethernet rozhraním pro webový server a
spínacími kontakty pro řízení varovných
signálů. Vedle dalšího příslušenství lze k
jednotce připojit i tiskárnu.
ARGO-HYTOS svými CM-výrobky pokrývá všechny aspekty Fluid Condition
Monitoringu. Od stacionárních systémů,
přes mobilní aplikace až po oblast servisu
je společnost ARGO-HYTOS kompetentním partnerem pro řešení „z jedné ruky.“
Další informace získáte pod
identifikačním číslem 18.114
ARGO-HYTOS informační servis
8
n Program rozvoje
profesního vzdělávání u
ARGO-HYTOS s.r.o.
Společnost ARGO-HYTOS s.r.o. v České
republice zásadně sází na podporu
zaměstnanců a jejich neustálé další
vzdělávání. Za tímto účelem by zahájen
dvouletý projekt rozšiřujícího vzdělávání
zaměstnanců pod názvem „Profesní rozvoj zaměstnanců ARGO-HYTOS s.r.o.“.
Cílem je zvyšování kvalifikace zaměstnanců a průběžné budování opatření
pro jejich osobní rozvoj. V rámci projektu se uskuteční 21 odborných školení, jazykové kurzy a kurzy IT, ve kterých
bude školeno celkem 107 zaměstnanců.
Právě v době nedostatku odborných
pracovníků má předvídavá podpora disponibilního osazenstva velký význam.
Kompetentnost jednotlivých pracovníků
opět přispěje ke zvyšování konkurenceschopnosti podniku a tím i k dlouhodobé
úspěšnosti podniku na trhu a k trvalému
zajištění pracovních míst. Uplynulá
hospodářská krize ukázala, jak je důležité
i v ekonomicky špatných dobách zajistit
schopnost podniku do budoucna a tím
vyjít z krize silnější.
Díky logické koncepci projektu mohla
ARGO-HYTOS s.r.o. získat dodatečné
finanční prostředky v rámci operačního
programu (OP) „Lidské zdroje a
zaměstnanost“ z Evropského sociálního
fondu (ESF). Na základě principů, kon-
cipovaných na evropské úrovni probíhá
provádění a výběr jednotlivých programů
na národní úrovni jednotlivých členských
států. Tak byl i projekt ARGO-HYTOS vybrán a schválen českým Ministerstvem
práce a sociálních věcí.
Impressum
Redakčni tym:
Manuela Ballweg, Wolfgang Rocca,
Dietmar Weik, Candy Wolf, Jolana Žídková
Zodpovědny za oblast
Řidici a regulačni technika:
Wolfgang Rocca
0 72 50 -76-4 50
0 72 50 -76-4 00
Fluid Management:
Hans-Martin Waiblinger
0 72 50 -76-5 01
Senzory a měřici technika:
Dr. Thomas Meindorf
0 72 50 -76-5 10
IFPE / CONEXPO-CON/AGG 22.03.2011 – 26.03.2011
USA / Las Vegas
ATK Aachen
29.03.2011 – 30.03.2011
Německo / Aachen
Layout: Asperger Communication
Hannover Messe (MDA)
04.04.2011 – 08.04.2011
Německo / Hannover
Vychazi 1x ročně
CTT Moskau
31.05.2011 – 04.06.2011
Rusko / Moskva
Hydraulics & Pneumatics
04.10.2011 – 06.10.2011
Finsko / Helsinki
PTC Asia
25.10.2011 – 28.10.2011
Čína / Shanghai
Agritechnica
13.11.2011 – 19.11.2011
Německo / Hannover
Adresa redakce:
ARGO-HYTOS GMBH
P.O. Box 1160 · D-76699 Kraichtal-Menzingen
Tel. +49-7250-76-0 · [email protected]
Excon 2011
23.11.2011 – 27.11.2011
Indie / Bangalore
MDA 2011
06.12.2011 – 09.12.2011
Indie / Bangalore
Redakčni tym se těši na podněty a navrhy na
zlepšeni.
Na adrese www.argo-hytos.com můžete navázat celosvětově kontakt s našimi prodejními partnery.
13861/ 03.11
Termíny veletrhů 2011
Filtračni technika:
Dietmar Weik
Download

Ideje pro fluidní techniku - ARGO