Průběžné monitorování
stavu oleje
LubCos H2Oplus II Lubrication Condition Sensor
Použití
Stacionární snímač s připojovacím závitem pro průběžné monitorování
stavu, vlhkosti a teploty hydraulických a mazacích olejů.
Charakteristika výkonu
Měření a zaznamenávání změn hydraulického a mazacího média.
Naměřené hodnoty jsou nepřetržitě snímány, vyhodnocovány a ukládány.
Tak lze rozpoznat stárnutí a změny v oleji (např. vnikání vody, výměnu
oleje, ...). Je možno detekovat škody už v jejich raném stádiu nebo se jich
úplně vyvarovat. Nabízí se možnost pomocí vhodných opatření zamezit
poruchám strojů a prodloužit intervaly údržby a výměny oleje. Díky
sledování mazacího média lze navíc dokumentovat provedené servisní
zásahy a používání předepsané kvality mazacího média.
LubCos H2Oplus II
Konstrukční specifikum
Snímač je opatřen závitem ¾“ a lze ho umístit do nádrže.
Komunikace se snímačem probíhá buď přes sériové rozhraní RS232,
CANopen nebo přes dva analogové výstupy (4...20 mA).
Pro umožnění dlouhodobého záznamu dat, až půl roku, disponuje snímač
integrovanou pamětí, kterou lze načítat přes sériové rozhraní.
Princip měření
Počítačový software pro zapisování a zobrazování naměřených hodnot lze
zdarma stáhnout z našich internetových stránek www.argo-hytos.com.
Těsnění
DIN 3869-NBR
Snímač zapisuje následující fyzikální veličiny oleje a jejich změny v závislosti
na čase: teplotu, relativní vlhkost oleje, relativní dielektrickou konstantu
(relativní permitivitu) a vodivost kapaliny.
Protože obzvlášť vodivost a relativní dielektrická konstanta vykazují silnou
závislost na teplotě, udává snímač vedle hodnot při aktuální teplotě i
hodnoty při referenční teplotě.
Snímač je schopen automaticky vyhodnocovat změny stavu. Varovná a
chybová hlášení jsou přenášena v podobě chybových kódů přes rozhraní
CAN nebo RS232.
6HR 32
Technické parametry / příklad aplikace
Parametry snímače
Velikost
Jednotka
Díky použití snímače lze detekovat různé změny stavu. Následující příklad
aplikace ukazuje typický průběh relativví dielektrické konstanty, vodivosti
a relativní vlhkosti během různých změn stavu oleje v systému. Pomocí
parametrů lze rozlišovat různé typy olejů, detekovat doplnění nebo
výměnu oleje a stanovovat relativní obsah vlhkosti, volnou vodu, stárnutí
a rychlost stárnutí oleje.
max. provozní tlak
10
bar
Rozsah provozní teploty
kapaliny1)
-20...+100
°C
Podmínky okolí,
provozu, skladování:
teplota
vlhkost
-20...+80
0...95
°C
% r.H.
Stupeň el. krytí
IP 67
2,0
Tlakové kapaliny
minerální a esterové oleje, polyalphaolefiny
1,6
Smáčené materiály
materiály těsnění
hliník, HNBR, polyuretanová
a epoxydová pryskyřice
Napájecí napětí
max. proud
9...33
< 0,2 max.
Výstup
2)
výstup proudu (2x)
rozhraní
4...20
mA
RS 232, CAN/CANotevřen
Připojení
závit
(elektr. připojení)
G ¾
M12 x 1, 8-pólový konektor
Rozsah měření3)
rel. permitivita rel. vlhkost
vodivost
teplota
1...7
0...100
0...800 000
-20...+120
% r.H.
pS/m
°C
Citlivost měření
rel. permitivita rel. vlhkost
vodivost
teplota
1*10
0,1
1
0,1
-4
% r.H.
pS/m
K
Přesnost měření6)
rel. permitivita4) rel. vlhkost5)
vodivost4)
teplota4)
± 0,015
± 3
Typ. <10
± 1
% r.H. FS
%
K
relativní dielektrická konstanta při 40 ºC [-]
3,4
3,2
doplňování oleje 1
5l
ε
Öl 1
11 l
3,0
2,8
1,2
výměna oleje na 2
11 l
2,6
0,8
0,4
NZ
2,4
0
čas
100
Hodnota kyselosti (TAN) [mgKOH/golej]
Příklad aplikace
5000
volná voda
4000
60 průnik
vody
40
odlučování
vody
3000
2000
r.H.
20
1000
G
0
čas
0
Vodivost G při 40 ºC [pS/m]
relativení obsah vlhkosti r.H. [%]
80
Typový klíč
LubCos H2Oplus II
SCSO 100-1010
Příslušenství
Blok pro vestavbu snímaše do zpětného
potrubí, připojovací závit G ¾“
SCSO 100-5070
Kompletní datový kabel, délka 5 m
SCSO 100-5030
Datový kabel bez konektorů, 5 m dlouhý
Konektorová nástrčka pro připojení
datového kabelu
SCSO 100-5020
Adaptér USB - RS232 sériový
Síťová část pro napájení
PPCO 100-5420
Ethernet Gateway k propojení
LubCos - LAN
SCSO 100-5100
Zobrazovací a paměťová jednotka
LubMon Visu
SCSO 900-1000
VDC
A
1)
trvale
2) výstupy IOut1 a IOut2 jsou volně konfigurovatelné
(viz příkazy pro rozhraní a komunikaci)
3) Doplňkové zobrazení teplotních změn
4) Kalibriováno na n-Pentan při 25 °C
5) Kalibrováno na vzduch při 25 °C
6) Kalibrováno výrobcem
SCSO 100-5010
SCSO 100-5080
We produce fluid power solutions
ARGO-HYTOS s.r.o. · Dělnická 1306 · 543 15 Vrchlabí · Czech Republic
Tel: +420 499 403 111 · [email protected] · www.argo-hytos.com
Konstrukční změny vyhrazeny
100.05-1c · 0611
Download

Průběžné monitorování stavu oleje - Argo