Interview
45
CN Cargo
Neslibujeme nic, co nemůžeme splnit
Dopravní společnost CN Cargo sídlící v jihočeských Vodňanech byla založena před 18 lety dvěma společníky, Radkem Cinádrem a Miloslavem
Neužilem. A právě s panem Neužilem, jednatelem společnosti CN Cargo,
jsme hovořili o stavu silniční dopravy, nabídce služeb, ale také o nedostatku kvalitních řidičů a mnohém dalším.
Na otázky odpovídá Miloslav Neužil, jednatel společnosti CN Cargo spol. s r.o.
CN Cargo je na trhu již 18 let. Můžete nám
společnost představit?
Naše společnost se zabývá silniční mezinárodní a vnitrostátní dopravou, včetně skladování zboží již od roku 1996. Tehdy vznikla firma CN Cargo spol. s r. o., původně bez
vlastního vozového parku. Postupem času
došlo k nákupu vlastních vozidel. V roce
2002 byla založena sesterská společnost
CN Cargo spedition, která se zabývá převážně skladováním zboží, a v roce 2010
vznikla CN Cargo logistik, která zajišťuje
přepravy a logistiku pro automobilový průmysl.
Co dokážete nabídnout zákazníkovi?
Disponujeme vlastním vozovým parkem,
se kterým zajišťujeme pro naše zákazníky
kompletní dopravní služby v rámci Evropské unie. Nabízíme přepravy jak celovozové, tak i kusového zboží. Provozujeme
sběrnou službu s pravidelnými odjezdy do
Španělska a Portugalska. Jednotlivé položky svážíme do našeho skladu, kde kompletujeme vozové zásilky ke konečným
zákazníkům. Pro další zákazníky vozíme
zeleninu a ovoce v chladicích návěsech.
Přepravujeme kovové svitky, nebezpečné
zboží dle dohody ADR a taktéž nadroz-
Miloslav Neužil
46
Interview
Co považujete za největší úspěch společnosti?
Bez nadsázky bych chtěl říci, že jsem hrdý
na to, že jsme to za těch 18 let vše přežili
a zůstali pohromadě. Firmy s více společníky, které vznikaly zároveň s námi, dnes
nejsou nebo jsou rozdělené. V době ekonomické krize jsme nepropouštěli a ani nesnižovali mzdy.
Snažíme se budovat zdravou a respektovanou společnost ve svém oboru. Nikomu
nedlužíme. Stále rosteme, sice pomalu, ale
rosteme.
měrné náklady. Služeb naší flotily využívají
i velké spediční společnosti nejen u nás,
ale i v zahraničí.
Jaká je filozofie společnosti? Jaké hodnoty
vyznává?
Snažíme se chovat odpovědně ke svému
okolí. Neslibujeme nic, co nemůžeme splnit. Sázíme na dlouhodobou a oboustranně
prospěšnou spolupráci se svými zákazníky
a taktéž i dodavateli. Tomu je podřízen celý
chod a komunikace společnosti.
Jaké jsou Vaše prognózy ohledně vývoje
silniční dopravy?
Možná se to někomu nebude líbit, ale silniční doprava tu prostě je a bude. Bude růst
navzdory některým nesmyslným a nekoncepčním regulacím ze strany státu. Silniční
doprava je krev hospodářství. Pokud politik
deklaruje, že dělá vše pro růst ekonomiky
a prosperity státu, tak bez silniční dopravy
se mu to v dohledné době nepodaří. To není
prognóza, to je realita a podle toho by se
měl stát k silniční dopravě chovat.
Jeden příklad za všechny. Silniční dopravci v České republice si daňovým zatížením
a zpoplatněním dopravní cesty hradí výstavbu infrastruktury, kterou pak nemůžou
kvůli zákazům jízd optimálně využívat. Třeba takový prázdninový páteční zákaz jízdy
– to je opravdu lahůdka, která se jen tak
někde nevidí. Nechci tu propagovat pouze
jediný druh dopravy, ale přál bych si rovné
podmínky pro všechny a férové zacházení
se silničními dopravci. Ale to je na delší
diskuzi.
Jaký je zájem ze strany řidičů o práci ve
Vaší společnosti?
Oživení ekonomiky jde ruku v ruce s nárůstem silniční dopravy a to platí i v Evropě,
kde je stále větší poptávka po kvalitních
řidičích. I když můžeme řidičům nabídnout
nová moderní vozidla, pravidelnou mzdu,
osobní ohodnocení, stabilní zázemí a jiné
bonusy, tak se začínáme potýkat s nedostatkem kvalitních pracovníků. Staří odcházejí do důchodu a není kde brát nové.
Byla zrušena vojenská povinnost, kde si
branci mohli udělat řidičský průkaz zdarma
a získat nějaké zkušenosti s těžkou technikou. Dnes stojí pořízení řidičského a profesního průkazu na kamion řádově několik
desítek tisíc korun. Ano, můžeme zaplatit
pracovníkovi jeho pořízení, ale zkušenost je
nepřenositelná, tu si musí získat sám.
Zde opět zaspal stát. Již léta prostřednictvím profesních svazů upozorňujeme na
tuto problematiku a voláme po zavedení
učebního oboru řidič. Nedávno nám pracovní úřad poslal rekvalifikovaného řidiče
kamionu, který před rekvalifikací neměl ani
řidičský průkaz na osobák. To je absurdní.
Zde si můžete udělat obrázek o koncepci
dopravní politiky státu. Tudy cesta nevede. Uvažujeme po vzoru jiných dopravců
o vlastní výuce řidičů. Na nikoho se nemůžeme spoléhat a nic jiného nám nezbývá.
Chystáte nějaké nové projekty či inovace?
V srpnu letošního roku jsme obdrželi stavební povolení na výstavbu nového, moderního logistického areálu v blízkosti
vodňanského obchvatu, který bude mít
2 500 m2 skladovacích ploch a kanceláře.
Bude zde také nové zázemí firmy. Už se těšíme.
CN Cargo spol. s r.o.
Výstavní 726
389 01 Vodňany
telefon: +420 383 317 411
fax:
+420 383 317 412
+420 383 317 413
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]­go.cz
(zdroj: Redakce Business-life a CN Cargo spol. s r.o.)
Download

zobrazit článek - CN Cargo, spol. s ro