Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu,
více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům
Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu,
Občasník Strany svobodných občanů – březen 2014
BERAN
3
Miroslav Jahoda:
Banánová
konference
Mílí čtenáři,
dostáváte do rukou druhé číslo občasníku Svobodných. Beran je na světě
a věříme, že vám přinese spoustu informací ze života naší strany.
Rádi bychom vám poděkovali za ohlasy, které jste nám poslali. Ty kladné
nás potěšily a výtky a kritické postřehy
si vezmeme k srdci, aby byl oběžník
číslo od čísla lepší a vy s ním spokojenější. Vyrábíme ho pro vás, proto se
nerozpakujte a své připomínky nám
dál posílejte.
Volby do Evropského parlamentu se
blíží a dnes se můžete seznámit s kandidátkou Svobodných. Vzešla z primárních voleb, a je tak možné říct, že
naši kandidáti mají nejsilnější mandát.
Nikdo je nikam nedosazoval, místa
se nevyměňovala za budoucí výhody.
Členové a příznivci vybírali z desítek
uchazečů a výsledkem je osmadvacetičlenná sestava (více na straně 4).
Nyní nás čeká to nejtěžší – přesvědčit
co nejvíce voličů o tom, že hlas pro
Svobodné je hlas pro jejich větší volnost – pro to, aby zazněl hlas rozumu.
I redakce Berana chce k volebnímu
úspěchu co nejvíce přispět. Snad se
nám to podaří i s Vaší pomocí.
 Vaše redakce
Strana
svobodných
občanů číslo 1 | ročník 1
6
Proč děti nebaví
škola
9
Státní zásahy
jako ničitelé
informací
Komunální politika se dá
dělat i tehdy, nejste-li
zvoleni do zastupitelstva
říká předseda Svobodných
v Moravskoslezském kraji Jiří Zapletal
Svobodní nejsou v Ostravě členy zastupitelstva, přesto jste často na zastupitelstvu vidět,
komunikujete s vedením města, komentujete
některé kroky radních, navrhujete vlastní
řešení problémů… Jak je to složité v situaci,
kdy nemáte své vlastní zastupitele?
Je to jen o aktivitě a informacích. Tedy o snaze si informace vyhledat, seznámit se s nimi,
dát si je do kontextu s realitou. Ve velkých
městech, jako je Ostrava, je poměrně jednoduché najít si na webu projednávané věci
ještě před konáním zastupitelstva, vypracovat
k nim stanovisko, vystoupit k nim, k vysloveně
špatným návrhům předložit petici…
A v menších obcích?
Tady to je malinko složitější, mnohde jsou
materiály zveřejněny až po schválení, ale
i tady lze říci, že je to především o tom, projevit
zájem o komunální dění. Podle mého názoru
si už na komunální úrovni lidé, kteří chtějí
něco změnit, mohou udělat názor a připravit
se na případné působení ve vyšší politice.
Říkáte lidé, kteří chtějí něco změnit. Roste
podle vás počet takových lidí, kteří se zajímají o dění okolo sebe a chtěli by případně
strana 1
v politice a vůbec ve veřejném prostoru něco
změnit?
Vidím tady dvě základní skupiny: Jedna je
znechucená děním okolo sebe a chce se
podílet na něčem novém, proto vstupují do
politických stran či nejrůznějších sdružení. Ta
druhá skupina rezignuje, je pasivní, nevěří ve
změnu, je už unavená sliby politiků.
Mění se tedy podle vás síla té či oné skupiny?
Záleží na tom, kdy se konají volby. Před a těsně po volbách zaznamenáváme obecně větší
zájem lidí něco měnit, diskutovat, najít si
vyhovující politický program. Pak ten zájem
ale klesá.
Jak to je konkrétně u Svobodných v Moravskoslezském kraji?
Před volbami i po nich zájem o členství poměrně výrazně stoupl, teď se ustálil zhruba na
jednu přihlášku o členství týdně. Já to vidím
spíše jako výhodu – my nejsme stranou pro ty,
kteří sní o rychlém výtahu k moci. Jsme malá
strana s jasným a zřetelným směřováním,
jdou k nám lidé, kterým se líbí, co děláme,
smýšlejí podobně.
www.svobodni.cz
Komunální politika se dá dělat i tehdy,
nejste-li zvoleni do zastupitelstva
V květnu proběhnou volby do Evropského
parlamentu. Jak moc důležité volby to pro
vás jsou?
Očekáváme nízkou účast, což může být výhoda. My jsme jediní opravdoví euroskeptici
na české politické scéně, proto si myslím,
že když už někdo k těm volbám jde, alespoň
trochu se o dění v unii zajímá a možná se mu
zdaleka ne všechno líbí…
Jak bude vypadat kampaň?
Chceme být co nejvíce vidět v ulicích, bude to
opět výrazná kontaktní kampaň. Také chceme
poukázat na některé nešvary, kterými nás
unie trápí.
A co komunální volby, jak moc se Svobodní
budou snažit uspět v nich?
Jsou to atypické volby nikoli stran, ale především lidí, osobností. Chceme pochopitelně
postavit kandidátky v co největším počtu
obcí, ale to neznamená, že bychom to měli
dělat za každou cenu. Budeme kandidovat
tam, kde máme alespoň nějakou základnu,
členy, příznivce.
V kolika obcích a městech Moravskoslezského kraje byste rádi kandidátku postavili?
Byli bychom rádi za deset až dvanáct obcí
a měst.
Jak bude vypadat kampaň?
Budeme samozřejmě opět mluvit o škodlivosti
státu při zasahování do života lidí, ale budeme
se soustředit na místní problémy – ty jsou
v každé obci odlišné, je tedy třeba akcentovat
místní záležitosti, bavit se s lidmi o jejich
konkrétních problémech.
 Jaroslav Baďura
Svobodné
čtvrtky
Chci pomoci
Pomoci v kampani lze různými způsoby. Jednak se lze aktivně přihlásit do
kontaktní kampaně a pomáhat našim kontaktním týmům s přesvědčováním
voličů na ulici. Pokud nejste příznivcem přímé komunikace s voliči, budeme
velmi rádi, když se budete podílet na kampani na internetu, nabídnete prostor
pro banner na svém blogu či webu nebo budete diskutovat pod články týkajícími
se Evropské unie. Lze také roznést do schránek v okolí Vašeho bydliště letáky
či vylepovat plakáty na bezplatné plochy.
Rádi vám také zašleme plachtu na plot nebo i billboard. Pokud máte možnost
nabídnout nějakou plochu na atraktivním místě, můžeme vám vyrobit atypický
billboard. I Vaše auto můžeme proměnit v plochu pro propagaci svobody jednotlivce, ať už nalepením malé samolepky, polepem zadního skla či celého auta.
Proto jsme pro vás připravili krátký dotazník, kde nám můžete nabídnout pomoc, a členové volebního štábu vás budou v následujících dnech kontaktovat.
S Vaší pomocí získají Svobodní své první europoslance!
Dotazník lze vyplnit na adrese:
web.svobodni.cz/chci-pomoci
20. 2.
20. 3.
17. 4.
22. 5.
19. 6.
Polické mýty a legendy
MUDr. Jaroslav Mitlener, bývalý senátor a radní MB
EU má alternavu – a lepší!
Ing. Petr Mach PhD., předseda strany
Blahobyt v nejsvobodnějších státech
Bc. Jan Matyásko, Zdeněk Zajíček, Svobodní z MB
Černá díra pohlcující vaše peníze? Stát!
Ing. Milan Vodička, předseda krajského sdružení
Úřad je mrtev, ať žije úřad!
Ing. David Bucek, Jan Štěpánek, Svobodní z MB
Vždy od 18.00 v salónku restaurace Domu kultury
v Mladé Boleslavi. Vstup volný.
organizátor: Bc. Jan Matyásko
email: [email protected]
tel: +420 603 320 421
Váš volební štáb
Strana
svobodných
občanů
Neformální diskuse o zvýšení životní úrovně
strana 2
www.svobodni.cz
Miroslav Jahoda:
Banánová konference
Tisková konference Strany svobodných občanů k Evropským volbám přinesla zajímavé téma do diskuse – banány a vliv
Evropské unie na ně. Tradičně tak zůstala stranou témata jako úspora miliard korun občanům, škodlivý vliv dotační
politiky EU anebo omezení přemíry regulací. Jestliže tedy Jiří Payne na konferenci nakousl tak ostré téma, jako banány
a Evropská unie, nemohlo to zůstat bez odezvy. Pojďme se tedy podívat na problematiku banánů zblízka.
Banánová válka
Počátky tzv. banánové války sahají do roku
1993, kdy se Evropská unie rozhodla zvýhodnit producenty z vybraných oblastí – Afriky,
Karibiku a Pacifiku. Diskriminována zůstala
ostatní území, zejména americký kontinent,
což vyvolalo konflikt mezi EU a USA a následovaly neshody i s dalšími státy. Nechci zde
zacházet do přílišných detailů, ale je třeba vypíchnout, že kvůli omezením na dovoz banánů
se USA a EU přely u několika mezinárodních
institucí a spor o banánový režim se táhl 8 let.
Za zmínku ještě stojí, že evropští dovozci
zboží do Spojených států byli v odvetných
opatřeních poškozeni cly na své výrobky ve
výši necelých 200 milionů dolarů ročně.
Dotace pro ekonomicky slabší
dovozce
Přestože i po smírčí dohodě zůstalo zvýhodnění pro Karibik, Afriku a Pacifik a tato území
nemusela z banánů odvádět clo, američtí
dovozci si udrželi výsadní postavení. Evropská
komise tedy přišla s řešením založeným na
principu: když nedokážou konkurovat, měli
by dostat alespoň dotace. Během čtyřletého
období 1999–2003 pomohl evropský daňový
poplatník částkou 216 milionů eur, z nichž
většinu (51 %) obdrželo několik karibských
ostrovů známých jako Návětrné ostrovy.
Situace v České republice
Pro Českou republiku nebyla výše uvedená
situace příliš důležitá, neboť až do vstupu
do EU neuvalovala na banány clo, a ty byly
tudíž levnější než v unii. Ihned po připojení
se však situace změnila a vinou cla pro třetí
země banány zdražily. Jejich průměrná cena
26,75 Kč/kg z období 2000–2003 stoupla na
březen 2014
31,25 Kč/kg v letech 2004–2007, tedy nárůst
asi o 17 %. Pro srovnání, banány jsou v USA
v současnosti k sehnání přibližně o 4 Kč levněji než v České republice. K 21. 2. 2014 nabízel americký supermarket Walmart kilogram
banánů za 26 Kč, zatímco v českém Tescu
cena činila 30 Kč/kg.
Norma EU pro správnou velikost
Banány v Evropské unii neunikly ani dalším
regulacím. Kromě těch cenových je zde ještě nařízení o správné velikosti, vzhledu a zakřivení banánů, které se mohou prodávat. Jde konkrétně
o nařízení č. 2257/94, které specifikuje: „Velikost
je dána délkou plodu vyjádřenou v centimetrech
a měřenou po vyklenuté straně z místa, z něhož vyrůstá řapík z koruny, až k vrcholu plodu,
dále stupněm plnosti plodu, tj. tloušťkou plodu
vyjádřenou v milimetrech, měřenou uprostřed
plodu na příčném řezu mezi dvěma bočními
stranami kolmo na podélnou osu.“ Správná
délka pravého evropského banánu je nejméně
14 cm se stupněm plnosti nejméně 27 mm. Co
tedy vyplývá ze snahy nařídit banánům, jak mají
vyrůst? Na trh se dostanou jen ty normované
a zbytek si spotřebitel pro vlastní ochranu nesmí koupit. Dochází tak nejen k opětovnému
nárůstu ceny, ale i k plýtvání jídlem. K tomuto
připočtěme ještě přesné nároky na balení či
oddělování banánů, ztěžující manipulaci, což
opět musí zaplatit spotřebitel. Je očividné, že
než aby EU riskovala, že zákazník si dobrovolně
koupí nahnilý anebo příliš malý banán, prodraží
raději jeho prodej a donutí spotřebitele za tuto
ochranu zaplatit.
Závěrem
K banánové problematice lze říci zejména
to, že se nejedná o nejzávažnější téma. Je to
ovšem pověstná špička ledovce a symbolizuje
strana 3
to, co se v Evropské unii děje. Nejen že se EU
zabývá naprosto nepodstatnými záležitostmi,
mezi které patří banány, tvary okurek nebo
standardizace splachovacích záchodů, ale
ukazuje se zde také velmi neblahý jev. Tím je
centrální řízení, regulování, nařizovaní a zakazování. Jak jsme se již přesvědčili mnohokrát,
vše lze zaobalit do pláštíku ochrany spotřebitele, veřejného zdraví, vzájemné pomoci
a jiných ospravedlnění. Kam to ale až zajde?
Jestliže Svobodní zmínili banány, nebyla to
snaha spustit do detailů debatu, kolik kdy
banán stál a jaký je přesně dopad banánového režimu v EU. Je to snaha ilustrovat
jednoduchým příkladem, co se v unii děje
a jaké negativní dopady na naše každodenní
životy to má.
 Miroslav Jahoda
člen republikového výboru Svobodných
Stra
svob
obča
Kandidátka Svobodných do voleb
do Evropského parlamentu
1  Petr Mach
2  Jiří Payne
Od založení strany je předsedou Svobodných.
Je mu 38 let, přednáší ekonomii na vysokých
školách. Tematikou Evropské unie se zabývá
dlouhodobě. Napsal knihy Úskalí evropské
integrace (2003) a Jak vystoupit z EU (2009).
V roce 2009 patřil mezi zakladatele Strany
svobodných občanů a stal se jejím místopředsedou.
V Evropském parlamentu by se rád věnoval přípravě
scénáře na vystoupení z EU.
3  Tomáš Pajonk
4  Vít Jedlička
Místopředseda Svobodných, vystudoval Operační
výzkum na VŠE. Je mu 32 let, je ženatý a má tři děti.
Vytvořil program Tasha, který zlepšuje rozvozové
trasy (a šetří tím peníze a auta) dopravcům v ČR
a Velké Británii. Předseda Svobodných v Královéhradeckém kraji,
vystudoval obor mezinárodní obchod na VŠE a aktuálně
dokončuje studium politologie na Vysoké škole CEVRO.
V roce 2010 založil občanské sdružení Reformy.cz.
5  Martin Pánek
6  Miroslav Bednář
Vystudoval obor ekonomická analýza na VŠE
a momentálně pracuje na pozici IT helpdesk.
Je šéfredaktorem časopisu Laissez Faire
a portálu euroSEPTIK.cz. Vědecký pracovník Akademie věd ČR a vysokoškolský
učitel zaměřený na politickou filozofii a věcnou kritiku
Evropské unie. O politiku se pokouší v praxi, protože to
pokládá za svou povinnost.
7  Jan Polanecký
8  Vítězslav Kremlík
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v oborech
finance a politologie. Pracuje jako manažer vnitřních
služeb v české pobočce Citibank. Narodil se před
37 lety v Praze, je ženatý a má dvě děti. Překladatel a historik. Autor stránek Klimaskeptik.cz,
zdokumentoval celý podvod s globálním oteplováním.
Vystupoval v televizi i v Senátu Parlamentu ČR,
publikuje články v Lidových novinách.
9  Milan Vodička
10  Jakub Ježek
Ekonom a soudní znalec (oceňování podniků),
předseda krajského sdružení Svobodných
ve Středočeském kraji. V roce 2000 řídil
Organizační centrum pro přípravu a organizaci
Výročních zasedání MMF a Světové banky.
Je předsedou Svobodných Jihomoravského kraje, je
mu 30 let a profesí je právník. Pracuje pro ekonomické
a osobní svobody jednotlivců, proti přebujelému státu a
bruselskému direktivismu.
11  Josef Zbořil
12  Irena Steinhauserová
Předseda krajského sdružení Svobodných
v Olomouckém kraji popularizuje myšlenky malého,
efektivního a pro občany uživatelsky příjemného
státu na www.zboril.blog.idnes.cz. Vystudovala stavební fakultu a, jak sama říká, na prahu
stáří psychologii. Má šest vlastních dětí a má bohaté
zkušenosti s domácím vzděláváním.
13  Jiří Strachota
14  Pavel Pešan
Vstoupil poprvé do politické strany ve svých
62 letech, když zjistil, že politická filozofie
Svobodných a jejich vnitřní kultura jsou zcela
v souladu s jeho životním postojem. Povoláním fyzik,
pracoval do roku 1994 na největších světových
urychlovačích v mezinárodních experimentech.
Členem Svobodných je od vzniku strany na jaře 2009,
je místopředsedou pražských Svobodných. Krom
činnosti ve Straně svobodných občanů se věnuje
poradenské činnosti z pozice předsedy OS Jeden
Domov. Více na www.jedendomov.cz.
Strana
svobodných
občanů
strana 4
www.svobodni.cz
Poznámka: Údaje vycházejí z medailonků dodaných samotnými kandidáty
15  Miroslav Jahoda
16  Philip Prentis
Vystudoval politiku a mezinárodní vztahy na
Christchurch Canterbury University ve Velké Británii.
Věnuje se překládání videí euroskeptiků, reformistů
a psaní článků obhajujících volný trh.
Je místopředsedou středočeského krajského sdružení
Svobodných. Jako občan ČR a Velké Británie se cítí
být Evropanem a vadí mu, jak EU nedemokratickými
cestami postupně okrádá své občany o možnost rozhodovat sami za sebe.
17  Veronika Miňovská
18  Jana Urzová
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor
Mezinárodní politika a diplomacie. Navštěvovala
nesčetné množství předmětů zaměřených na EU
a její fungování. Je nadšencem do internetu
a nových technologií. Vdaná, absolventka MFF UK, přednáší fyziku
a matematiku na FBMI ČVUT a vyučuje fyziku
na gymnáziu. Místopředsedkyně Středočeského
krajského sdružení.
19  Tereza Sladkovská
20  Damir Špoljarič
Členkou Svobodných od října 2012, od roku 2013
se aktivně podílí na dění ve straně. V současné
době studuje 2. lékařskou fakultu UK, zajímá se
o astronomii, přírodní vědy, historii a stravování. Studoval VŠE a následně se začal věnovat informačním
technologiím a telekomunikacím. V tomto oboru také
aktivně působí od svých 18 let. Dále se věnuje dopravě
a snaží se upozorňovat na chystané dopravní regulace
a jejich škodlivé důsledky. 21  Petra Korbelová
22  Miroslav Červenka
Vystudovala obor Právo v podnikání. Nyní se dále
věnuje své specializaci na ZČU Fakultě právnické,
oboru Právo a právní věda. Členkou je od roku
2013 a intenzivně se podílela na organizaci
předvolební kampaně při volbách do PSP 2013. Svobodomyslný podnikatel předdůchodového věku,
který si rád dělá, co chce a kdy chce, a bytostně
nesnáší nespravedlnost, přetvářku a dogmatismus.
Je stoupencem svobody a demokracie. Člen
republikového výboru Svobodných.
23  Alice Hejdová
24  Josef Lebduška
Ve Svobodných je od roku 2009. Aktivně se účastní
dění ve straně. Je členkou republikového výboru
Svobodných a má na starost Prahu 8 a Prahu 9.
Má vysokoškolské vzdělání, nepije, nekouří, nekrade,
je těsně před důchodem a nechce nic radikálního, jen
svobodu, odpovědnost a suverenitu.
25  Jiří Zapletal
26  Václav Kupilík
Je mu 33 let, bytem Ostrava, zadaný, jedno dítě,
absolvent Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava,
obor Národní hospodářství, specialista zadávacích
řízení, předseda krajského sdružení Svobodných
v Moravskoslezském kraji. Členem Svobodných
je od roku 2012. březen 2014
Je mu 41 let, žije v Českých Budějovicích a je
manažerem v direct marketingu a předseda
Svobodných v Jihočeském kraji.
27  Markéta Chvalovská
28  Jiří Rybář
Je jí 31 let, trvale žije v obci Zlonín v okrese
Praha-Východ. Vystudovala Masarykovu střední
školu chemickou v Praze. Pracuje na pozici vedoucí
vývojové laboratoře ve firmě Styl.
26letý IT konzultant v oblasti designu a přípravy
webových stránek s dlouhodobým zájmem o EU,
zejména od doby odmítnutí Euroústavy. strana 5
Stra
svob
obča
Proč děti nebaví škola
Leden patří již tradičně v životě škol závěru
pololetí, dolaďování známek a zároveň zápisu
do prvních tříd. Mnoho rodičů do poslední
chvíle vybírá školu ve svém okolí. Faktory
pro jejich volbu jsou různé: blízkost školy,
pozitivní ohlasy od známých, vzpomínky na
vlastní studia a v neposlední řadě „styl“ výuky.
Někde jsou více na sport, jinde na matemati-
ku… Zamyšlení, a v mnoha případech až pootevření očí, přinesla přednáška pana Zdeňka
Oklešťka, lektora rodičovské komunikace,
která proběhla 28. ledna ve valašskomeziříčském zámku Kinských. Jiný úhel pohledu
na výchovu a výuku dětí lektor představil asi
třicítce lidí.
Stěžejní myšlenky celé přednášky by se daly
shrnout do dvou základních tezí: dítě je rovnocenným partnerem dospělého a dítě, stejně
jako my, má právo dělat chyby a jít si svou cestou. Oč jednodušeji tyto myšlenky vypadají,
tím těžší je uvést je v praxi. Poutavý výklad
prokládal lektor zážitky ze života a ukázkami,
kde tyto praktiky opravdu fungují. Posluchači
se tak mohli dozvědět základní informace
o anglické škole Summerhill, naprosto se
vymykající všemu, co u nás známe a prosazujeme jako jediný správný model vzdělávání.
Přednášku zorganizovala Strana svobodných občanů ve spolupráci s panem Zdeňkem
Oklešťkem.
 Ivan Dostál
Svobodní míří na radnici Prahy 4
Už dobře dvacet aktivních členů
a příznivců se v Praze 4 ochotně zapojilo do příprav na komunální volby,
které nás čekají na podzim tohoto
roku. Pod vedením koordinátora
Aloise Sečkára se snaží připravit
program a kampaň, kterými by mohli
konkurovat zavedeným velkým
stranám, jež radnici místní městské
části vládnou.
Pobočka Praha 4 byla krajským předsednictvem
založena v prosinci 2013 jako takový průkopník
na komunální úrovni, které se zatím Svobodní kvůli malému počtu aktivních lidí nemohli
příliš věnovat. To se ale s rostoucím počtem
členů a příznivců mění, a protože v Praze je
Svobodných logicky nejvíce, není překvapivá
organizovaná aktivita. I jinde pomalu vznikají
místní pobočky, zatímco Praha 4 se učí a dává
Strana
svobodných
občanů
dohromady, jak to vlastně správně dělat. Každý měsíc probíhají organizační schůzky, aktivní dobrovolníci spolu komunikují e-mailem
a o všem podstatném informuje stránka na
stranické wiki. Nově se formuje rozdělení a organizace práce do menších „pracovních skupin“
a chystá se spuštění veřejného webu pobočky.
Praha 4 je největší městská část naší metropole, registruje téměř 140 tisíc obyvatel a její
radnice operuje s miliardovým ročním rozpočtem. Zřejmě nebude lehké přesvědčit místní,
že zrovna Svobodní jsou tím pravým řešením.
Na druhou stranu, dlouhodobě špatná situace
na radnici, která se slovy jednoho ze zástupců místního občanského sdružení „utrhla ze
řetězu“, podivné podnikání prostřednictvím
Prahou 4 založených akciových společností
a celkové znechucení nad stavem politiky nám
dává solidní základ pro dobrý výsledek. Krom
strana 6
nápravy stavu radnice a průhlednější politiky
chceme zaujmout také „Svobodnými“ návrhy
v oblasti dopravy a také v lidech znovu oživit zájem o jejich okolí a místní komunitu. To v České
republice dlouhodobě chybí a pramení z toho
řada chronických problémů naší společnosti.
Pohled na volební čísla naznačuje, že šance na
úspěch je reálná. V uplynulých parlamentních
volbách dalo na Praze 4 Svobodným hlas
2 293 lidí, což by při zopakování volební účasti
z komunálních voleb v roce 2010 samo o sobě
na kýžených 5 % bezpečně stačilo. To přitom
jistě není konečná meta. Navíc nás v květnu
čekají volby do Evropského parlamentu, které
mohou naše podzimní vyhlídky výrazně posílit.
Zkrátka každá voda nakonec teče shora dolů
a Berani se dostanou na radnici Prahy 4. :)
 Alois Sečkár
www.svobodni.cz
Zodpovědné hospodaření je hlavní
zásadou „Svobodné“ komunální
politiky
Republikový výbor Svobodných schválil již v roce 2010 Zásady obecní politiky.
Šest stručných programových bodů se věnuje hlavně hospodářské politice
v obcích, další témata nezmiňuje. Protože stále existuje velký počet členů
a příznivců Svobodných, kteří se s těmito zásadami nesetkali, zmiňuji je níže
se stručným komentářem či se zkušenostmi z komunální politiky.
1. „Obce hospodaří zpravidla s vyrovnaným
rozpočtem a dluhy tvoří jen v mimořádných
situacích za souhlasu kvalifikované většiny
zastupitelů. Svobodní toto pravidlo hospodaření obcí prosazují jako analogii návrhu
ústavního zákona o vyrovnaném rozpočtu na
úrovni státu.“ Čeští komunální politici nehospodaří příliš odpovědně. Kdybychom se podívali
na dluh v přepočtu na obyvatele v okresních
městech v roce 2012 (poslední dostupné údaje od Ministerstva financí ČR), našli bychom
mezi největšími hříšníky město Kolín s dluhem
přes 25 tisíc korun na obyvatele, Prahu s cca
24,6 tisíci, Liberec s více než 21,5 tisíci, Os­
travu s více než 19 tisíci nebo také Strakonice
s více než 17 tisíci korunami na obyvatele. Na
opačném konci stojí pětice měst hospodařících
bez dluhu – Teplice, Vyškov, Louny, Litoměřice
nebo Sokolov.
březen 2014
2. „Obce vynakládají prostředky na prvním
místě na veřejné statky, tj. na obecní silnice, chodníky a zajištění pořádku a čistoty
v obcích.“ Stejně tak jako Svobodní prosazují
střídmý stát, prosazují i střídmé město, které
se stará prioritně, a nejlépe pouze, o to nejzákladnější. Protože však města nyní nejsou
schopna příliš ovlivňovat své příjmy a „vrátit
lidem peníze“, otázkou je, jak lze tuto politiku praktikovat bez změny pravomocí obcí.
Nabízí se proto například zrušení poplatku
za svoz a likvidaci odpadu či snížení daně
z nemovitosti.
3. „Obce zásadně nepodnikají. Obce svými
aktivitami nesmí deformovat tržní prostředí.“
V současné době města podnikají skrze městské firmy a případně i příspěvkové organizace.
Svobodní jsou proti tomu, aby se z veřejných
peněz vytvářela nespravedlivá konkurence
strana 7
podnikatelům. Město se nesmí podnikatelům
plést do života a nesmí samo podnikat.
4. „Obce ukládají přebytky běžného hospodaření zásadně konzervativně, tj. do aktiv
s minimálním rizikem.“ V případě přebytkového hospodaření by se obec neměla chovat
nezodpovědně a například investovat peníze
na burze. Pod aktivem s minimálním rizikem
se například rozumí nemovitosti nebo rezervní
fondy. Ideálně by měla obec hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a zbytečně nevybírat od
svých obyvatel peníze, které by sami dokázali
využít mnohem lépe.
5. „V případě obecních zakázek se obce
nesmějí odvolávat na obchodní tajemství
a uzavřené smlouvy jsou veřejné.“ Naprostá
průhlednost veřejných zakázek je považována za samozřejmou. V tomto prostoru by
neměla existovat žádná „tajemství“. Pokud
se nakládá s veřejnými penězi, i jejich použití
musí být veřejné. Stejně tak jsou Svobodní
pro zveřejňování podkladů pro zastupitele
a všech zápisů obecních orgánů.
6. „Svobodní podporují změny daňových
zákonů tak, aby maximum peněz zůstalo
v kapsách lidí, aby se omezilo přerozdělování
jak na úrovni státu, tak na úrovni obcí. Přerozdělování výnosu daní občanů České republiky
na úrovni Evropské unie je třeba odstranit.“
V programu Svobodných naleznete zrušení
daně z nemovitosti, neboť danění majetku dle
Svobodných není správné. Zároveň se vede
diskuse o takzvané obecní dani z hlavy, kdy by
obec měla možnost vybírat daň pro každého
obyvatele stejně vysokou, z které by hradila
svůj provoz a investice. Existuje však více
variant, daň z části příjmu určená procentem,
které by měla možnost obec ovlivnit. Pokud
budou obce více ovlivňovat své příjmy, prospěje to i samotné komunální politice, která bude
mít větší význam, a skutečné rozhodování tak
bude blíže lidem.
 Josef Káles
člen republikového výboru Svobodných
Stra
svob
obča
Jak to chodí u Svobodných
aneb zápis z jednání ReVu
Dne 15. 2. 2014 proběhlo zasedání
republikového výboru (ReV) Svobodných. Možná se někteří z vás v duchu ptají, jak takové jednání probíhá.
Jak to vlastně vypadá při rozhodování o budoucnosti strany, o tom,
co se bude, nebo nebude dít mezi
Svobodnými. Možná vám následující
záznam odpoví na podobné otázky.
13.40 – Zahájení ReVu, všichni zúčastnění
jsou nadopováni kávou a dobrou náladou.
Začíná se v ostrém tempu, čas je vzácný
statek a účastníci ze vzdálenějších regionů
musí stihnout vlak.
13.42 – Volba zapisovatele a ověřovatele,
zaznívá podmínka, že to musí být někdo, kdo
má u sebe počítač. Několik notebooků rychle
mizí pod stolem, nikomu se moc nechce. Je
tedy pověřen Petr Zavadil a jako ověřovatel se
hlásí Radim Smetka. Následuje jejich bleskové
odhlasování. (Co kdyby si to náhodou rozmysleli…) Jsou přivítáni hosté, ti samozřejmě nehlasují, i když zájem by většinou měli a někteří se
o to na minulých zasedáních ReVu i pokoušeli.
13.44 – Promítnut návrh programu jednání
ReVu a o dvě minuty později schválen. (Zatím
to jde rychle.)
13.47 – Republikové předsednictvo (ReP)
informuje o plnění úkolů z minula, např. vytvoření seznamu agend a administrativních
procesů jednotlivých členů RePu.
13.49 – Karel Zvára představuje kandidát-
ní listinu do Evropského parlamentu. Bude
podána kandidátka s maximálním počtem
jmen (28), z toho máme 22 kandidátů vzešlých z primárek a od 23. místa navrhuje ReP
konkrétní osoby.
14.00 – Všechny otázky ohledně odstoupe-
ní a možných chyb jsou zodpovězeny a „ReV
schvaluje pořadí kandidátů pro volby do EP
v roce 2014 v pořadí vzešlém z primárních
voleb a pověřuje ReP podáním kandidátní listiny s největším možným počtem kandidátů“.
Strana
svobodných
občanů
14.01 – Bod 1) Schvalování kandidátní
listiny je za námi, začínáme bod 2) Schvalování tématu voleb. Podle slov Petra Macha
tentokrát není navrhován konkrétní esej,
který by byl volebním programem, nebude
přesně určeno znění volebního hesla nebo
ztvárnění kampaně, ale cílem je vymezení
jejího tématu.
14.03
– Tomáš Pajonk se ujímá slova.
„Značka Svobodných není rozšířena mezi
lidmi tak, jak bychom si mohli myslet, hlavní
vizuální kampaň je zaměřena na přilákání lidí
ke Svobodným. Není představou kampaně
tam prásknout jedno heslo.“ Nikdo nic nenamítá. To, že kampaň bude sloužit jako nástroj
na zvýšení povědomí o značce Svobodných,
všichni zřejmě přijímají.
14.05 – Vystupuje Petr Pořízek a předsta-
vuje čtyři vybraná volební témata. „Prosperitu
místo regulací, nechceme euro, práci místo
dotací a spojíme se s euroskeptiky v Evropě,“
seznamuje přítomné s názory PR odborníků
a částečnými výsledky dotazníkového průzkumu. Je potřeba nejdříve provést analýzu
situace a tomu přizpůsobit kampaň.
14.15 – Představen návrh nového loga
strany. Nový beran je podle slov Petra Pořízka dynamičtější, více beranovitý, má větší
ramena a dere se dopředu, od teď už název
strany netáhne, ale tlačí před sebou. I název
se změnil, místo Strana svobodných občanů
stačí Svobodní. Přítomní si prohlíží nového
berana a posuzují jeho beranovitost, už nevypadá tolik jako muflon. Nakonec prochází
pouze návrh na zkrácení názvu v propagačních materiálech.
14.32 – Seznámení s názory a návrhy pro-
fesionálních reklamních agentur, z publika je
cítit trochu zklamání, zřejmě od profesionálů
očekávali více než žárovku.
14.40 – Informace o volebním štábu a roz-
počtu k volbám, bude toho potřeba zvládnout
ještě dost. Následuje rozprava o předložených
tématech, zaznívají návrhy a námitky, jedna
z nich přebíjí nastupující únavu. „Lidi až tak
strana 8
moc pracovat nechtějí, každý by radši chtěl ty
dotace, takže nabízet jim práci místo dotací
ani není moc ideální.“ Po dlouhé debatě, při
které se někteří musí ve stavu pozornosti
udržovat kávou a jiní cigaretou, jsou sepsány
všechny návrhy a přikročeno k hlasování.
Nejtužší souboj nastává při hlasování mezi
tématy práce a férová soutěž, práce nakonec
vyhrává nejtěsnějším možným poměrem a témata jsou schválena.
16.30 – ReV schvaluje pro volební kampaň
téma „prosperita a práce místo dotací a regulací, nechceme euro, spojíme se s euroskeptiky v Evropě“ a nastává přestávka.
16.50 – Zahájena druhá část jednání, zazní-
vají připomínky a podněty, např. na vytvoření
manuálu pro argumentaci při diskusích, který
bude možné použít i při volební kampani.
17.28 – Bleskové projednání bodu 4) Úprava
programu – kapitola VI, je zdůrazněno, že se
jedná pouze o opravu formulací v souladu
s platnými právními předpisy a změny jsou
bez problémů schváleny.
17.31 – Nastává jednání o bodu 5) Doplnění
programu – vystoupení z EU. Za uplynulých
pět let se ledacos změnilo, a proto je potřeba
náš program upravit. Po téměř půlhodinové
diskusi nad dvěma předloženými materiály,
zda odročit, odmítnout, či něco jiného, je téma
přesunuto na příští jednání ReVu.
17.57
– Body 6) Pravidla hospodaření
a 7) Pra­vidla poboček jsou navrženy k odročení
s tím, že je potřeba si vyjasnit věcné záležitosti, příště jednat o principech a pak pravidla
teprve sestavit a následně napsat manuál.
18.30 – Konec. Na minutu přesně podle
plánu ukončuje Petr Mach setkání ReVu. Část
účastníků mizí směr parkoviště a nádraží, zbytek se pouští do dalších jednání, sice vestoje,
ale s velkým zaujetím pro věc. Diskutující
skupinky probírají projednané i neprojednané
body a domlouvají se na dalším postupu.
 Jana Urzová
www.svobodni.cz
Státní zásahy jako ničitelé
informací
V minulém vydání časopisu jste možná narazili na text, jenž vysvětluje význam peněz
a cen. Článek nese název Peníze a ceny jako
nositelé informací a jeho základní myšlenka
je přibližně následující: Je-li nouze o nějaký
statek (ať už proto, že je ho nedostatek, nebo
proto, že o něj mají lidé velký zájem), jeho
cena roste, což motivuje lidi k tomu, aby jej
začali produkovat a prodávat (neboť na tom
mohou vydělat). Avšak je-li něčeho přebytek
(ať už proto, že je toho příliš mnoho, nebo
proto, že to lidé nechtějí), cena klesá, což
způsobuje pokles zisků či přímo krachy producentů onoho statku. Cena samozřejmě
ovlivňuje nejen výrobce, ale i spotřebitele,
takže je-li něco vzácné a drahé, lidé s tím
šetří, je-li naopak něco hojné a levné, mohou
Pomozte nám s Beranem
Milí Svobodní čtenáři, doufáme, že se
vám newsletter, který máte v ruce, líbí
stejně jako ten minulý a že tomu tak
bude i nadále. Ale jak sami nejlépe
víte, nic není zadarmo; ani náš Beran.
Proto vám budeme vděčni za jakýkoli
finanční příspěvek, který nám pošlete.
Peníze potřebujeme především na sazbu a redakci. Svoje příspěvky zasílejte
na účet 2100382818/2010, specifický
symbol 101, variabilní symbol 5 + číslo
člena či příznivce. Předem děkujeme
a ubezpečujeme vás, že každá koruna
bude vynaložena efektivně.
březen 2014
si dovolit užívat toho více, což je přesně žádoucí stav, jehož je dosaženo prostě tak, že
si každý hledí svého a nikdo nezasahuje. Jak
jsem však minule slíbil, povíme si nyní o tom,
co se stane, když někdo zasáhne.
Deformovat ceny lze bezpočtem nejrůznějších
způsobů. Mezi nejběžnější cesty, kterými bývá
dosahováno zvyšování cen, patří například:
zdaňování výroby statků samotných i lidí, kteří
je produkují (problém nastává zejména v případě, kdy jsou různé věci zdaněny různě); zvyšování peněžní zásoby, tedy inflace (v praxi
nikdy neprobíhá rovnoměrně); administrativní
zátěž producentů (opět nebývá pro všechny
stejná a též se promítá do ceny); stanovování
nejrůznějších předpisů a norem (bezpečnostních, hygienických i jiných – principiálně mají
takové předpisy stejný dopad jako administrativní zátěž) a tak dále. Naopak poklesu cen
(samozřejmě ve skutečnosti draze zaplaceného daňovými poplatníky) bývá dosahováno
typicky skrze dotace, umělé snižování úrokové
míry (všechny státem „zvýhodněné“ půjčky,
ať už studentské, novomanželské, hypoteční
a tak dále), investiční pobídky, zpřístupnění
tzv. „veřejných statků“ pro všechny a podobně. Možností jak manipulovat s cenami je
mnoho. Některé jdou proti sobě, ne všechny
státy využívají každé z nich, avšak v reálném
světě prakticky neexistují krom států jiné
instituce, které by dokázaly nějak znatelně
ovlivňovat ceny navzdory přáním výrobců
a spotřebitelů.
Předpokládám, že většina čtenářů se zamyslela nad tím, proč by vlastně manipulace
s cenami musela být nezbytně špatná; vždyť
přece snížit cenu něčeho užitečného může
být prospěšné, takže stát může lidem tímto
způsobem pomáhat. Problém však spočívá
v tom, že zdrojů je vždy jen omezené množství
(v opačném případě by vůbec nebylo cen – ale
ani státu – zapotřebí), a tudíž každá umělá
změna cen, která učiní lidem některé statky
dostupnějšími, logicky musí nezbytně způsobit pravý opak u statků jiných. A kdo umí
posoudit, zda (a jak moc) je určitá kulturní či
přírodní památka důležitější (či méně důležitá)
než třeba léčba, která může zbavit lidi bolesti
či dokonce zachraňovat životy? Jak absurdní
je představa, že by mohl existovat někdo,
kdo by toto dokázal určovat (a v průběhu
času reagovat na změny reality) pro úplně
všechny statky, kterých je tolik, že je ani nikdo
nedokáže vyjmenovat? Pomocí cen dělají tato
rozhodnutí všichni zúčastnění, a čím více je
někdo zainteresovaný či úspěšný v nějakém
oboru, tím silnější je jeho „hlas“ v rozhodovacím procesu. Skutečně si dokážete byť jen
na vteřinu představit, že by nějaká instituce
mohla tento mechanismus fundovaně upravovat či dokonce řídit?
Bohužel však pokaždé, když dochází k nějaké
regulaci, nařízení, danění, dotaci či libovolnému jinému státnímu zásahu, děje se přesně
to, co jsem popsal výše. Ten, kdo takový krok
(a klidně předpokládejme, že v dobré víře)
navrhuje, se buď skutečně bláhově domnívá,
že dokáže o tom, co je správné, rozhodnout
lépe než všichni ti, kterých se to týká. Nebo,
a to je bohužel častější, vůbec důsledky svého
počínání není schopen dohlédnout. Podobně
jako všichni ti, kdo tleskají zřizování či dotování věcí, které považují za správné, si typicky
vůbec neuvědomují, že tím spotřebovávají
zdroje, které pak musejí zákonitě chybět jinde.
Diametrálně odlišná situace samozřejmě je,
když někdo přispěje dobrovolně ze svého,
čímž rozhoduje pouze o sobě a svých prioritách. Na rozdíl od politiků, kteří si uzurpují
právo činit rozhodnutí za nás všechny, jako
kdyby o našich zájmech dokázali rozhodovat
lépe než my sami.
 Martin Urza
BERAN  občasník Strany svobodných občanů. Vydává: Strana svobodných občanů, Perucká 2196/14,
120 00 Praha 2, IČ: 71339612. Odpovědný redaktor: Martin Rumler ([email protected]).
www.svobodni.cz. Evidence MK ČR E 20310. Toto číslo vychází v březnu 2014.
strana 9
Stra
svob
obča
Dobrým členem a příznivcem –
část I. Na koho se mám obrátit? Kde zjistit, co potřebuji
V několika posledních měsících nám přibylo ve straně mnoho členů a mnoho příznivců. Samotným přijetím za člena
však nikdo automaticky nenabude všech potřebných informací. V prvé řadě je dobré ptát se na správných místech.
Je možné, že máte nějaký podnět, s něčím chcete pomoci, něco nebylo jasné. Čím méně e-mailů a dotazů bude muset
řešit předseda strany, tím více času bude mít na politiku.
Lokální kontakty
Momentálně nejslabší článek řetězu. Najít další blízké Svobodné ve
vašem okolí není úplně snadné. Z několika důvodů není praktické, aby
k databázi členů a příznivců měl přístup každý. Systém, který umožní
členům nastavit svou viditelnost, je rozpracován. Pokud jste v oblasti, kde
funguje pobočka, pak se dají kontakty na místní Svobodné získat přes
vašeho koordinátora. Pokud ne, tak přes krajské předsednictvo (KrP).
V některých krajích používají sdílené tabulky, zjistěte si, co funguje u vás.
Máte-li zájem činnost v místě rozjet, neváhejte a kontaktuje KrP, možná
vás udělají koordinátorem!
Liberečtí Svobodní dali do oběhu takovouto mapku, na kterou můžete
přidat i sebe. Mrkněte na adresu http://goo.gl/flAHU6.
Krajské kontakty
Na stranickém webu www.svobodni.cz vpravo uprostřed je mapka. Klikněte
na kraj, který vás zajímá. Najdete tam kontakty na členy předsednictva
kraje. Na konci stránky je také odkaz na krajské webové stránky a krajský
účet (každý kraj hospodaří samostatně). Krajské stránky jsou primární
informační tabulí krajů. Nejsou-li kontakty aktuální či nefungují, informujte
prosím republikovou kancelář.
Republikové kontakty
Agenda
Zodpovědná osoba
Kontakt
V případě, že pověření členové nereagují, je dobré se
obrátit na členy RePu. Každý z nich má v gesci něco
jiného, za co je odpovědný.
Republiková kancelář (admi­
–
nistrativa, obecné dotazy, po­
kusí se pro vás najít odpověď)
[email protected]
Vedení účetnictví
Karel Havelka
[email protected]
Hospodaření, vztahy s veřejností (PR)
Reklamní materiály, e-shop
Jiří Kubíček
[email protected]
eshop.svobodni.cz
Petr Mach
Správa petic
Jindřich Pilc
[email protected]
Volební manažer
Petr Pořízek
[email protected]
Asistent volebního manažera
Josef Káles ml.
[email protected]
Volební kampaň, bulletin Beran
Kontaktní kampaň východ
Natálie Lavrinčíková
[email protected]
Tomáš Pajonk
Kontaktní kampaň západ
Pavel Pešan
[email protected]
Komunikace na webu
Zahraniční tajemník
Miroslav Jahoda
[email protected]
Šéfredaktor bulletinu Beran
Martin Rumler
[email protected]
Správa obsahu webu
Josef Káles ml.
Lukáš Týnovský
[email protected]
[email protected]
Technická správa webu
Josef Kříž
[email protected]
Správa Facebooku
Martin Pánek
Pavel Dvořák
[email protected]
[email protected]
Správa Twitteru
Martin Pánek
[email protected]
Správa Google+
Ladislav Hofman
[email protected]
Svobodná akademie
Andrea Holopová
[email protected]
Strana
svobodných
občanů
strana 10
[email protected]
Informační systém
Karel Zvára
Radim Smetka
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Politické vzdělávání
Jiří Payne
[email protected]
 Tomáš Pajonk
místopředseda Svobodných
www.svobodni.cz
Přednáška Jiřího Payna v Plzni
Ve středu 26. února se v Plzni
uskutečnila přednáška RNDr. Jiřího Payna na téma Proč se nepovedl
projekt EU?
Již sama osoba přednášejícího byla zárukou, že nepůjde o pouhou povrchní kritiku,
nýbrž o ucelený pohled, založený na znalosti
věci. Účastníci tak měli příležitost dozvědět
se více, než jim předkládají běžná mainstreamová média.
Asi nejzajímavější částí přednášky bylo právě
seznámení s historickými kořeny evropské
integrace. Přítomní se zaujetím naslouchali příkladům toho, jak jsou dnešní propagandistická
prohlášení představitelů EU podobná prohlášením, která činili němečtí politici ve čtyřicátých
letech 20. století. Byla téměř k nerozeznání,
a to jak formou, tak především svým obsahem.
Tzv. „demokratický deficit“ současné Evropské unie proto poté již nikoho nepřekvapil.
Stejně jako to, že o odstranění tohoto deficitu
nikdo z unijních představitelů již desetiletí
vůbec neusiluje, byť by se tak dalo učinit
snadno a rychle. Proč by se také snažili, když
jim vše dosud „beztrestně“ prochází. Nelze se
tak také divit ani tomu, že v mnoha státech
Evropy nabývají na síle nacionalistická hnutí.
Ukázky korupce, kterou se Brusel již ani nenamáhá skrývat, naprosté ekonomické neefektivity EU a příklady odpovědnosti, či spíše
by se mělo říci neodpovědnosti, jednotlivých
unijních orgánů svým občanům již celý obrázek pouze dokreslilo. Věděli jste kupříkladu,
že evropský komisař skládá slib hájit zájmy
Evropské unie a nikoliv zájmy jejích občanů?
Lze se pak divit, že jsou schvalována nařízení,
se kterými většina občanů EU ani nesouhlasí?
Přínosné bylo i vysvětlení toho, jak se EU snaží používat současně jak přístup federativní,
tak konfederativní, ač se jedná z principu o na-
prosto protikladné způsoby předávání pravomocí. Dějiny samotné přesvědčivě dokládají,
že nelze mít obojí zároveň, a takový hybrid je
tedy předurčen k politické nestabilitě.
Rozbor tzv. čtyř svobod – volného pohybu
osob, zboží, služeb a kapitálu – ukázal, že
obdobného lze dosáhnout i bez členství v EU
a že tyto principy tak, jak jsou uplatňovány, se
ve své podstatě týkají jen minimálního počtu
obyvatel a více problémů působí, než řeší.
Závěr přednášky byl věnován diskusi, ve které
došlo jak na vztah EU k současným událostem na Ukrajině či úsměvný záměr EU mít
vlastní armádu, tak i například na potenciální
scénář rozpadu EU.
Děkujeme tímto Jiřímu Paynovi, že si na nás
našel ve svém nabitém programu čas, a budeme se těšit na příští setkání s ním.
 Jan Ptáček
Střelné zbraně a právo na obranu
v dnešní společnosti – GUNLEX.
Ve čtvrtek 27. února uspořádalo
krajské sdružení Strany svobodných
občanů besedu se zástupci sdružení
LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní. Pozvání přijali členové
představenstva Jakub Smetánka,
David Karásek a člen kontrolní komise pan František Mikyna.
a některých státech Evropy. Zmínil zákon
o zbraních a střelivu, o skupinách zbraní
a o podmínkách, za kterých může občan
legálně držet zbraň.
V posledním bloku vystoupil pan Smetánka
a přiblížil posluchačům samotné sdružení
LEX a jeho práci. Primární činností sdružení
je odborná spolupráce a předkládání a při-
Úvodní slovo měl pan Mikyna, který seznámil posluchače s historií užívání zbraní
od dávné minulosti, přes Francouzskou
revoluci až k současnosti. Velkou pozornost věnoval USA, které většina občanů
ČR považuje za zemi, kde lze bez problémů
získat zbraň a každý si tam může střílet
dle libosti. Tento mýtus pan Mikyna uvedl
na pravou míru a podložil mnoha statistickými údaji. Nezapomněl také uvést, že
období tzv. divokého západu bylo jedno
z nejbezpečnějších období v dějinách USA.
Pan Karásek následně pohovořil o situaci ohledně legálního držení zbraní v ČR
březen 2014
pomínkování změn zákonů týkajících se této
problematiky v rámci legislativního procesu
v ČR. Připomněl, že současný legislativní stav
je téměř optimální a vyvážený a že občan ČR
má k legálnímu držení zbraně mnohem jednodušší cestu než například Němci nebo Britové.
Nejdůležitějším cílem sdružení LEX je ochrana
tohoto legislativního stavu před direktivními
změnami zvenčí a aktuálně také dosažení
toho, aby občan, který v sebeobraně použije zbraň, nebyl kriminalizován do doby,
než o případu rozhodne soud.
Vzhledem k tomu, že beseda včetně následné diskuse trvala bezmála tři hodiny,
lze ji určitě považovat za zdařilou a pro posluchače velmi přínosnou. Besedu za zlínskou pobočku Strany svobodných občanů
zorganizoval David Mikulášek a Radim
Lecián, za což jim patří veliký dík, stejně
jako všem třem hostům ze sdružení LEX.
 Michal Vokoun
strana 11
Stra
svob
obča
Kalendárium
REPUBLIKOVÉ AKCE
8. 3. 29. 3. Praha: Zasedání Republikového výboru
Chrudim: Konference o komunální politice, Divadlo Karla Pippicha, 10.30–17.00, více informací [email protected]
JIHOČESKÝ KRAJ
14. 3. 18.00 Týn nad Vltavou: Krajský sněm Svobodných (pouze pro členy a hosty), restaurace Plzeňka
27. 3. 18.00 České Budějovice: Beseda s Vítězslavem Kremlíkem na téma
Kam zmizelo globální oteplování?, hotel CB ROYAL
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
12. 3. 18.00 Brno: Beseda s Tomášem Pajonkem – Proč naše země nebohatne?
KARLOVARSKÝ KRAJ
15. 3. 14.00 Karlovy Vary: Krajský sněm, restaurace Panorama v Karlových Varech
Zamýšleli jste se někdy nad tím, co je
nejsilnější zbraň Svobodných?
JSTE TO PRÁVĚ VY!
Členové, příznivci, sympatizanti, jste
pro rozšíření myšlenek svobody ochotni
obětovat svůj čas, využít svůj elán a zapojit vaše komunikační schopnosti?
Pojďte si popovídat a rozdat pár úsměvů lidem před finanční úřady.
ZAPOJTE SE 1. DUBNA
DO AKCE DANĚ 2014
Dokáže se nás sejít čtyři sta, abychom
pokryli všechny FU v zemi?
Dotazy a přihlášky zasílejte na e-mail:
[email protected]
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
10. 3. 18.00 Pracovní schůzka členů (místo bude upřesněno)
18. 3. 19.00 Hradec Králové: Přednáška Jiřího Kinkora o filozofii objektivismu
s názvem Morálka a politika
OLOMOUCKÝ KRAJ
13. 3. 18.15 Olomouc: Beseda s Martinem Pánkem – Daňová konkurence v USA,
Číně a Švýcarsku, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek Andromeda
27. 3. 18.15 Beseda s Pavlem Hasenkopfem – Ústavní pravomoci prezidenta
republiky (místo bude upřesněno)
PARDUBICKÝ KRAJ
5. 3. 6. 3. 29. 3. Pardubice: Schůzka pardubické pobočky k přípravě voleb do EP
a přípravy komunálních voleb, konkrétně sestavení programu
Schůze KrP za účelem změny na postu předsedy KrP
a za účelem plánování voleb do EP a akce Daně 2014
Chrudim: Konference o komunální politice v Chrudimi
(bližší info Josef Káles ml.)
PLZEŇSKÝ KRAJ
7. 3.
19.00 Plzeň: Pravidelné krajské setkání, Maxim Cafe, Martinská 8
VYSOČINA
16. 3. 17.00
25. 3. 12.30
25. 3. 16.30
25. 3. 18.30
Žďár nad Sázavou: Setkání členů, příznivců a voličů Svobodných
Třebíč: Přednáška Petra Macha pro žáky Střední školy stavební Třebíč.
Třebíč: Přednáška Petra Macha pro veřejnost na Střední škole
stavební Třebíč, Kubišova 1214
Třebíč: Setkání členů, příznivců a voličů Svobodných
s účastí Petra Macha
ÚSTECKÝ KRAJ
10. 3. 14. 3. 16. 3. 20. 3. 30. 3. 18.00 Most: Setkání členů a příznivců, restaurace Koupaliště Ressl
16.30 Chomutov: Setkání členů a příznivců, Unique club bar
15.30 Ústí nad Labem: Setkání členů a příznivců, Pivovarská šenkovna
17.00 Děčín: Setkání členů a příznivců, restaurace U Pekaře
14.30 Ústí nad Labem: Krajský sněm v Ústeckém kraji, Interhotel Bohemia
Strana
svobodných
občanů
strana 12
SVOBODNÁ AKADEMIE
Investujte do svých schopností,
ty jediné vám socialista nevezme!
Akademie se bude skládat ze čtyř celodenních sobotních setkání v Praze.
Termíny:
22. 2.
22. 3.
26. 4.
24. 5.
Vždy od 9 do 18 hodin.
Přednášet budou: Petr Mach o ekonomii, Radim Smetka o programu Svobodných, Jiří Payne o teorii státu a Radim
Lecián bude pomocí rétorických cvičení
prodávat Svobodné myšlenky.
Cena celého kurzu 1 750 Kč,
cena za jednotlivé bloky 500 Kč.
V případě zájmu kontaktuje
Andreu Holopovou na e-mailu:
[email protected]
Pozor, počet míst je omezen!
www.svobodni.cz
Download

Stáhnout jako PDF