1. Původní cena stroje byla 400 000 Kč. Jakou cenu
bude mít stroj za 20 let, odepisuje-li se na
amortizaci ročně 20%?
2. Tlak vzduchu ubývá se stoupající výškou ( při stálé
teplotě) asi o 1,2% na 100 m. Určete tlak na
vrcholu Sněžky, je-li normální atmosférický tlak na
hladině moře 105Nm-2
3. Při průměrném přirozeném ročním přírůstku
2 % se počet obyvatel města za deset let zvětšil na
30 475. Jaký byl původní počet obyvatel?
4. Míček „hopík“ jsme vypustili z výšky 2 m na
rovnou podložku. Při každém dalším odrazu míčem
vyskočí pouze do 80 % předchozí výšky. Do jaké
výšky vyskočí po patnáctém odrazu?
1. Hodnota roční výroby podniku je 2 miliony
Kč. Průměrný roční přírůstek činí 2%. Jaká
bude hodnota výroby na konci pátého roku?
2. Na vesnici každoročně průměrně ubývá 2%
obyvatel. Kolik obyvatel bude mít vesnice za
2 roky, jestliže nyní má 540 obyvatel?
3. Město má 22 000 obyvatel. Za jak dlouho lze
očekávat, že bude mít 25000 obyvatel,
jestliže průměrný roční přírůstek je 1,4%
obyvatel?
4. Ve městě každoročně přibývá průměrně
4,5% obyvatel. Za jak dlouho lze očekávat, že
se počet obyvatel zvýší o 30%?
5. V podniku za šest let vzrostla produktivita
práce o 15%. O kolik % průměrně vzrostla za
každý rok?
6. Hodnota roční výroby podniku vzrostla za 10
let z 550 mil. Kč na 700 mil. Kč. Kolik % činil
průměrný roční přírůstek?
1. Podnikatel si uložil 800 000 do banky na
termínovaný vklad na 3 roky s ročním úrokem
1,4%. Úrokovací období je čtvrt roku, daň z
úroků je 15%. Jakou částku bude mít v bance
po třech letech?
2. Kolik budu mít na účtu po 18 měsících,
jestliže vložím 200 000Kč na roční úrok 0,8%,
daň je 15%, úrokovací období je čtvrtletní?
3. Kolik budu mít na účtu po 2 letech, jestliže
vložím 600 000Kč na roční úrok 1,2%, daň je
15%, úrokovací období je čtvrtletní?
4. Kolik budu mít na účtu po 2 letech, jestliže
vložím 1 000 000Kč na roční úrok 1,3%,
daň je 15%, úrokovací období je 1 rok?
5. Kolik budu mít na účtu po 2 letech, jestliže
vložím 1 000 000Kč na roční úrok 1,3%, daň
je 15%, úrokovací období je 1 měsíc?
6. Pan Novák si na počátku každého roku
ukládá 5000Kč. Určete, jakou částku bude
mít na konci 15. roku při úroku 4%.
Download

1. Původní cena stroje byla 400 000 Kč. Jakou cenu bude