Download

1. Původní cena stroje byla 400 000 Kč. Jakou cenu bude