Dvanaesta medjunarodna konferencija
VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI
CILJ STRUČNOG SKUPA:

U okviru vodovodnih sistema posebno će se razmatrati:
problematika kvaliteta vode, odnosno: Kvalitet vode za piće I upravljanje vodovodnim
sistemima (savremene tehnologije prečišćavanja i kontrole vode za piće, sanitarna
zaštita, merenja u sistemima, standardi, propisi i dr.).

U okviru kanalizacionih sistema posebno će se razmatrati:
• Savremene tehnologije odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda;
• Postupci izgradnje kanalizacionih objekata i postrojenja za prečišćavanje otpadnih
voda.

Posebno, u okviru Plenarnog okruglog stola, razmotriće se unapređenje energetske
efikasnosti i upravljanje gubicima vode, sa primerima iz prakse.

U okviru prioritetnih zadataka u preduzećima vodovoda i kanalizacije u narednom
periodu razmatraće se:
•
•
•
•
•
•
Strategija restruktuiranja i javno privatno partnerstvo u preduzećima vodovoda i
kanalizacije;
Podrška savremenom upravljanju malim i srednjim vodovodima;
Permanentna edukacija kadrova;
Prilagođavanje tehničke regulative standardima EU;
Unapređenje automatizacije i informacionih sistema; upravljanje, merenja i
modeliranja i uštede u vodovodnim i kanalizacionim sistemima;
Za vreme savetovanja organizuje se prigodna izložba proizvođača opreme i pribora
iz oblasti vodovodnih i kanalizacionih sistema: za merenje protoka i gubitaka vode,
kontrolu kvaliteta vode, dezinfekciju vode, racionalnu potrošnju vode (regulatori,
regulaciona oprema, armature i dr.), cevni materijal I drugi materijali za vodovodne i
kanalizacione sisteme, kao I savremena oprema za prečišćavanje otpadnih voda.
Način rada stručnog skupa:


Stručni skup radi u plenumu. Izlaganje referata od strane autora traje do 10 minuta.
Generalni pokrovitelj ima pravo na prezentaciju svojih proizvoda do 20 minuta, generalni
sponzori Savetovanja imaju pravo na prezentaciju svojih proizvoda do 15 minuta, glavni
sponzori do 10 minuta, ostali sponzori do 5 minuta.
Prateća tehnika

Učesnicima stručnog skupa na raspolaganju je video-bim.
ORGANIZACIONI ODBOR:
1. Cvijo Babić, Predsednik U.O. Udruženja ViK Srbije,
2. Milan Mazalica, Vodovod Banja Luka, Predsednik U.O. Udruženja: „Vodovodi RS“
3. Damir Cesar, MIV – Varaždin,
4. Enver Sinanović, HTC,
5. Predstavnik grada Istočno Sarajevo,
6. Prof. dr Marko Ivetić, Građevinski fakultet, Beograd,
7. Predrag Bogdanović, Udruženje za tehnologiju vode,
8. Jovo Tadić, Udruženje” Vodovodi Republike Srpske”,
9. Duško Janković, Vodovod Mrkonjić Grad,
10. Vlado Reljić, Vodovod Prijedor,
11. Prof. dr Božo Dalmacija, PMF, Univerzitet Novi Sad,
12. Branimir Ljumović, Privredna komora Srbije,
13. Branislav Kujundžić, Udruženje za tehnologiju vode,
14. Zoran Sorajić, Vodovod Trebinje,
15. Prof. dr Dragan Povrenović.
IZVRŠNI I REDAKCIONI ODBOR:
1. Slavomir Popović,
2. Jovo Tadić,
3. Branislav Kujundžić,
4. Tomislav Slavković,
5. Božo Dalmacija,
6. Vlado Reljić,
7. Milka Vidović,
8. Šćepo Bogdanović,
9. Zoran Radivijević,
10. Marina Živanović,
11. Branislav Babić,
12. Branislava Jovanović,
13. Miodrag Popović,
14. Tanja Ercegović
RADNI PROGRAM
DVANAESTE MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI
Jahorina – Pale, 23-25. maj 2012. god.
Prvi dan, sreda, 23. maj 2012.
9:30 – 10:00 Otvaranje izložbe
10:00 – 10:30 Otvaranje konferencije
• Pozdravne reči,
• Umetnički program (10 min.)
10:30 – 11:30 Radni deo Konferencije: Prva tematska oblast: VODOVODNI SISTEMI
Moderatori: Prof. dr Božo DALMACIJA, dr Marina MANDIĆ, Vlado RELJIĆ
1. Kvalitet vode u Srbiji, Institut “M. J. Batut”,
2. Kvalitet vode u Republici Srpskoj, Institut za javno zdravstvo, Banja Luka
3. Unapređenje snabdjevanja vodom stanovništva na teritoriji Grada Banja Luka, Darijo
Kuprešak, Risto Stjepanović
4. Primena Fenton procesa za uklanjanje prirodnih orgasnkih materija i arsena iz
podzemne vode, Jelena Molnar, Jasmina Agbaba, Božo Dalmacija, Malcolm Watson,
Aleksandra Tubić, Marijana Kragulj
5. Karakterizacija prirodnih organskih materija u odabranim izvorištima vode za piće u
Vojvodini, Jasmina Agbaba, Božo Dalmacija, Jelena Molnar, Dejan Krčmar, Aleksandra
Tubić, Malcolm Watson
6. Ispitivanje interakcija između arsena i prirodnih organskih materija u vodi, Malcolm
Watson, Aleksandra Tubić, Jasmina Agbaba, Božo Dalmacija, Jelena Molnar
7. Komparativni prikaz kvaliteta vodovodnih sistema na području grada Istočno Sarajevo
od 2007-2011. godine, Davorka Blagojević
8. Analiza procesa koagulacije,flokulacije i taloženja u cilju povećanja efikasnosti
postrojenja za pripremu vode za piće u Istočnom Sarajevu, Dalibor Vlaški
9. Uloga i značaj R Lipovica za snabdevanje potrošača na području “Južnog prigradskog
pravca”, Slađana Savić
10. Rezervoar Topčiderska zvezda u izmenjenim hidrauličkim uslovima u odnosu na fazu
projektovanja, Aleksandra Krsmanović
11:30 – 13:45 Radni deo Konferencije – Druga tematska oblast:
Unapređenje energetske efikasnosti i upravljanje gubicima vode u preduzećima vodovoda i
kanalizacije
Moderatori: Mr Bojan KOVAČIĆ, Miroslav PETROVIĆ, Milan MAZALICA
Plenarni okrugli sto:
 Kako i zašto unaprediti energetsku efikasnost, sa primerima iz prakse;
Uvodni deo:
• Mr B. Kovačić (15 min.)
• M. Petrović (15 min.)
• Primeri iz prakse:
• Danfoss (10 min.)
• Siemens (10 min.)
• Cambi (10 min.)
 Kako i zašto smanjiti gubitke vode?
Uvodni deo:
• P. Bogdanović (15 min.)
• N. Petrović (15. min.)
Primeri iz prakse:
• Seba (10 min.)
• Siemens (10 min.)
• INSA (10 min.)

Pitanja i odgovori (15 min.)
13:30 – 14:00 Prezentacija proizvođača opreme
Moderatori: T. SLAVKOVIĆ, J. TADIĆ
14:00 – 15:00 Nastavak izlaganja radova iz i tematske oblasti: Vodovodni sistemi
11. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Cetinja, Milica Gavrilović
12. Kvalitet vode u akumulacijama Zavoj i Vlasina za period 2005.-2010, Dušan Kostić,
Nenad Jaćimović, Zorana Naunović, Marko Ivetić
13. Modeliranje kvaliteta vode za potrebe planiranja i projektovanja akumulacija, Milanko
Ljujić, Dušan Kostić, Jovan Despotović
14. "ProMinent oprema za dezinfekciju vode”, Prominent Group
15. Idejna rešenja rekonstrukcije i dogradnje PPV „Hadžet“ u Novom Pazaru do kapaciteta
800 l/s, Mr Biljana Cakic, dipl.mas.inz., Marko Ljuboja, Zorana Radibratovic, Ljiljana
Dimkic
16. Iskustva projektanta na izgradnji PPV Kopaonik kapaciteta 50 l/s po usvojenom
Glavnom projektu, Zorana Radibratovic, Marko Ljuboja, Biljana Cakic, Ljiljana Dimkic
17. Dobijanje termodinamički stabilnih ferata (VI) u čvrstom stanju, Anja Jokić, Milan
Čekerevac, Ljiljana Nikolić– Bujanović, Miloš Simičić
18. Postupak stabilizacije elektrohemijski dobijenih ferata, Anja Jokić, Milan Čekerevac,
Ljiljana Nikolić– Bujanović, Miloš Simičić, Bojana Laban
19. Analiza i upoređivanje modela za određivanje zapreminskog koeficijenta transporta
kiseonika u vodi pri procesu dubinske aeracije, Stojan Simić, Snježana Vujić
17:00 – 18:30 Okrugli sto: Uloga državnih agencija za energetsku efikasnost na unapređenje
energetske efikasnosti u zemljama bivše Jugoslavije
18:30 – 20:00 Poslovni razgovori na zahtev generalnih i glavnih Sponzora
Drugi dan, četvrtak, 24. maj 2012.
9:30 – 11:30 Druga tematska oblast - Kanalizacioni sistemi
Moderatori: prof. dr D. POVRENOVIĆ, M. ŽIVANOVIĆ, Zoran SORAJIĆ
1. Primeri provere tačnosti mernih suženja za merenje protoka otpadnih voda, Dušan
Prodanović, Nemanja Branisavljević, Ljiljana Janković, Željko Vasilić
2. Modeliranje kanalizacionog sistema za upotrebljene vode – primer Kruševački KS,
Andrija Nedeljković, Voja Marinković, Dušan Kostić, Marko Ivetić
3. Korišćenje savremenih metoda u projektovanju kišne kanalizacije na primeru naselja
Krnjača, Miodrag Popović, Petar Isaković
4. Sistem produžene aeracije u postrojenju za prečišćavanje gradskih otpadnih voda grada
Bihaća, Veljko Đukić, Rakita Božo
5. Matematički model kišne kanalizacije na Novom Beogradu sa osvrtom na rad CS i
Retenzije, Snežana Jovanović
6. Metodologija proračuna rastojanja između slivnika, Miloš Stanić, Aleksandar Đukić,
Željko Vasilić, Jasna Plavšić
7. Izazovi pri merenju protoka u kanalizaciji mobilnim ultrazvučnim uređajima, Ana Đačić,
Nemanja Branisavljević, Josip Rukavina, Dušan Prodanović, Ana Jauković
8. Uticaj tipa distributera vazduha na efikasnost procesa dubinske aeracije otpadne vode,
Stojan Simić
9. Efekti primjene koalescentnog separatora u procesu obrade rafinerijskih otpadnih voda,
Stojan Simić, Snježana Vujić, Bogdan Popović
10. Kanalisanje prigradskih naselja i prerada otpadnih voda u uslovima nepotpune
izgrađenosti kanalizacionog sistema – primena mini PPOV – primer PPOV Zuce,
Dragana Denkić
11. Primena HOBAS CC-GRP cevi na projektima kanalizacije i odvodnje mostova u Srbiji,
Hobas
11:30 – 12:00 Kafe pauza
12:00 – 14:00 Treća temtska oblast: Prioritetni zadaci u preduzećima vodovoda i kanalizacije u
narednom periodu
Moderatori: P. BOGDANOVIĆ, D. CESAR, Z. RADIVOJEVIĆ
1. MIV Varaždin - Efikasna i racionalna upotreba fazonskih komada i armature u funkciji
ušteda
2. Javno privatno partnerstvo u preduzećima vodovda i kanalizacije: Da ili ne? B. LJumović
3. Inovacije u preduzećima ViK, D. Povrenović
4. Podrška savremenom upravljanju malim i srednjim preduzećima, A. Šotić
5. Daljinski nadzor i upravljanje, Institut “M. Pupin”
6. Racionalizacija potrošnje vode smanjenjem pritiska na primeru dela mreže beogradskog
vodovoda, Milan Petrović, Nemanja Branisavljević, Dušan Prodanović
7. Mogućnosti smanjenja stvarnih gubitaka u vodovodnim sistemima primenom
1. iskustava u upravljanju gubicima, Stevo Savić
8. Primena Codex Alimentarius HACCP sistema u vodovodnim organizacijama, Č.
Lačnjevac
9. Istraživanje tražnje pijaće vode u funkciji povećanja prodaje na primeru
2. fabrike vode u Majdevu, Tomislav Petrović, Slavica Mrfat
10. Analiza ankete o neobračunatoj vodi sprovedena u vodovodnim sistemima jugoistočne
Evrope, Goran Orašanin, Branko Vučijak
11. Primena metode “Koso usmereno bušenje” (HDD) na izgradnji i rekonstrukciji vodovoda,
gasovoda, Dragutin Dedić, Zoran Šuša
12. Učenje na daljinu – obrazovanje za buduće generacije, Zorana Naunović, Marko Ivetić,
Branislava Jovanović, Ljiljana Janković
13. Algoritmi za dekompoziciju, agregaciju i hidraulički proračun mreža pod pritiskom, Miloš
Stanić, Željko Vasilić, Dušan Prodanović, Nemanja Branisavljević
14. Preduslovi za savremeno upravljanje u vodovodnim i kanalizacionim sistemima u
kontekstu evrointegracija Srbije, Slavoljub Milićević
15. Racionalizacija potrošnje pitke vode u RiTE Ugljevik, Milan Spasojević, Zoran Mitrović,
Zlatko Malović
16. Smanjivanje gubitaka primenom kombinovanih vodomera u Pirotskom vodovodu, Tošić
Vladan
17. Pitanja i odgovori
14:00 – 15:00 Prezentacija proizvođača opreme
Moderatori: T. SLAVKOVIĆ, J. TADIĆ
18:30 – 20:00 Poslovni razgovori na zahtev generalnih i glavnih Sponzora
Treći dan, petak, 25. maj 2012.
9:30 – 10:30 Predlozi, sugestije, zaključci sa dvanaeste Međunarodne konferencije
10:30 – 14:00 Poseta Kadinom vrelu (u zavisnosti od vremenskih uslova)
14:00 Kraj Savetovanja
OPŠTE INFORMACIJE



•
Mesto održavanja Konferencije (savetovanja) je: Hotel «Bistrica», na Jahorini, Pale, 2325.05.2012. god.
Međunarodna tehnička izložba «Savremena tehnologija, oprema i postrojenja za
vodovod i kanalizaciju» organizuje se za vreme konferencije – ispred sale. Proizvođači iz
zemlje i inostranstva izložiće savremenu tehnologiju, opremu, pribor i materijal iz oblasti:
vodovodnih i kanalizacionih sistema.
Kotizacija
Svi učesnici na stručnom skupu plaćaju kotizaciju u iznosu od 100 EUR-a (u dinarskoj
protivvrednosti - 10.000 dinara) na žiro račun Udruženja za tehnologiju vode, ili na žiroračun Udruženje “Vodovodi RS”.
Uplata kotizacije se vrši na tekući račun Udruženja za tehnologiju vode, Privredna banka AD
Beograd, broj: 255-0034420101000-51, PIB 100066795, Matični broj 07025572.
Instrukcije za naplatu u EUR:
MT103 (Customer transfer/Single Customer Transfer)
INTERMEDIARY BANK: DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT AM MAIN
SWIFT Code: DEUTDEFF
BENEFICIARY S BANK: /EUR 9362609 10
PRIVREDNA BANKA AD BEOGRAD
SWIFT Code: PBBBRSBG
BENEFICIARY S BANK: IBAN NO. RS35255007080000068682
BENEFICIARY: UDRUŽENJE ZA TEHNOLOGIJU VODE I SANITARNO INŽENJERSTVO,
BEOGRAD
Način uplate za Republiku Srpsku:
Na žiro račun Udruženja: "Vodovodi Republike Srpske": NLB – Razvojna Banka, br.
5620070000400762.
SMEŠTAJ I PREVOZ:
Učesnici Konferencije sami obezbedjuju rezervaciju smeštaja u Hotelu «Bistrica» (tel.
0038757/270-022).
Udruženje organizuje prevoz autobusom Beograd-Jahorina-Beograd, sa polaskom 22. maja
(utorak) u prepodnevnim satima iz Beograda, ispred Sava Centra, i sa povratkom 25. maja
(petak) u večernjim satima , za sve one koji se jave Udruženju i izvrše uplate zaključno sa
17.05.2012. godine po ceni od 4.500,00 din. po jednom učesniku.
PRIJAVE UČEŠĆA I SVE OSTALE INFORMACIJE
na fax Udruženja: 00381 11 244 11 93 ili mailom: [email protected]
UDRUŽENJE ZA TEHNOLOGIJU VODE l SANITARNO INŽENJERSTVO
11000 BEOGRAD, Sinđelićeva br. 21
Tel: 011/244-22-28, Fax: 011/244-11-93
Mob: 064/813-15-26 Tomislav SLAVKOVIĆ
064/28 30 748 Bojana VRANEŠEVIĆ
063/82 57 589 Sonja MILENKOVIĆ
064/165 85 79 Svetlana ĐURICA
www.utvsi.com
UDRUŽENJE: "VODOVODI REPUBLIKE SRPSKE"
tel/fax 00387 57 343191
71123 Istočno Novo Sarajevo, Stefana Nemanje br. 13
mob: 00387 65 513 349, Jovo Tadić, [email protected]
Download

U okviru vodovodnih sistema pose - Regionalna privredna komora