UNIVERZITET SINGIDUNUM
FAKULTET ZA INFORMATIKU I RAČUNARSTVO
FEBRUARSKI ISPITNI ROK 2015.
KUMODRAŠKA 261
I godina
Predmet
Profesor
Datum
Vreme
15h
14h
Učionica
047
118
Matematika
prof dr Ivana Kostić Kovačević
10.02.2015.
Informatika
Prof. Dr Miloš Stojmenović
12.02.2015.
14h
118
Osnovi računarske tehnike
Prof. dr Violeta Tomašević
09.02.2015.
15h
118
Engleski jezik 1
Jasna Petrović
04.02.2015.
15h
015
Diskretna matematika
prof. dr Ivana Kostić-Kovačević
05.02.2015.
12h
11h
005
117
Prof. dr Dejan Živković
03.02.2015.
10h
118
Programiranje 1
Prof. dr Dejan Živković
06.02.2015.
12h
118
Menadžment
doc. dr Miloljub albijanić
02.02.2015.
18h
103
Sociologija (stari program)
Doc. dr Vladimir Džamić
13.02.2015.
15h
118
Datum
Vreme
Učionica
Strukture podataka i algoritmi
KUMODRAŠKA 261
II godina
Predmet
Profesor
Objektno orijentisano programiranje
doc dr Marina M. Jakovljević
02.02.2015.
12h
118
Verovatnoća i statistika
prof. dr Ivana Kostić-Kovačević
05.02.2015.
12h
11h
005
117
Operativni sistemi
doc dr Milan Čabarkapa
12.02.2015.
13h
118
Internet Marketing
Doc. dr Marko Šarac
09.02.2015.
15h
118
Računarske mreže
prof dr Aleksandar Jevremović
10.02.2015.
10h
118
Kriptologija 1
prof. dr Mladen Veinović
11.02.2015.
10h
118
Programski jezici - JAVA
Prof. dr Dejan Živković
03.02.2015.
10h
118
Engleski jezik 2
Jasna Petrović
04.02.2015.
15h
015
Italijanski jezik 1
Marina Radić Branisavljević
07.02.2015.
10h
110
Nemački jezik 1
Katarina Milosavljević
07.02.2015.
10h
018
Španski jezik 1
Marina Milovanović
07.02.2015.
10h
015
Francuski jezik 1
Neda Maenza
07.02.2015.
10h
001
Kineski jezik 1
dr Biljana Simić Veličković
07.02.2015.
10h
004
Nikola Livada
07.02.2015.
10h
112
doc dr Marko Milojević
10.02.2015.
17h
046
prof dr Milan Milosavljević
11.02.2015.
10h
118
Datum
Vreme
Učionica
Ruski jezik 1
Upravljačko računovodstvo
(stari plan i program)
Osnovi zaštite informacije
KUMODRAŠKA 261
III godina
Predmet
Profesor
Izborni predmet - Multimedija
prof dr Dragan Marković
03.02.2015.
12h
117
Izborni predmet - Upravljenje projektima
Prof. dr Radoslav Avlijaš
09.02.2015.
18h
117
Baze podataka
Prof dr Mladen Veinović
14.02.2015.
12h
118
Osnovi teorije informacije i kodovanje
Prof. Dr Milan Milosavljević
02.02.2015.
10h
118
Kriptologija 1- stari plan i program
prof. dr Mladen Veinović
11.02.2015.
10h
118
Kriptologija 2
prof. dr Milan Milosavljević
11.02.2015.
10h
118
Internet tehnologije
prof. dr Aleksandar Jevremović
10.02.2015.
11h
118
Engleski jezik 3
Jasna Petrović
04.02.2015.
15h
015
Italijanski jezik 2
Mirjana Dubičanin
07.02.2015.
10h
109
Nemački jezik 2
Katarina Milosavljević
07.02.2015.
10h
018
Španski jezik 2
Marina Milovanović
07.02.2015.
10h
015
Francuski jezik 2
Neda Maenza
07.02.2015.
10h
001
Kineski jezik 2
dr Biljana Simić Veličković
07.02.2015.
10h
004
Ruski jezik 2
Nikola Livada
07.02.2015.
10h
112
Informacioni sistemi
(Poslovni informacioni sistemi)
Prof. dr Angelina Njeguš
12.02.2015.
16h
117
Osnovi prava
(stari program)
Prof. dr Marija Kostić
09.02.2015.
16h
117
Računarske mreže
prof dr Aleksandar Jevremović
10.02.2015.
10h
118
Programski jezici
(stari program)
Prof. dr Dejan Živković
03.02.2015.
10h
118
Datum
Vreme
Učionica
Prof. dr Violeta Tomašević
04.02.2015.
12h
E02
Interakcija čovek računar
doc dr Milan Čabarkapa
13.02.2015.
11h
E02 , A12
Izborni predmet - Sistemi za podršku
odlučivanju
Prof. dr Vladislav Miškovic
05.02.2015.
17h
E02
Zaštita računarskih mreža
prof. dr Aleksandar Jevremović
03.02.2015.
12h
E02
DANIJELOVA 32
IV godina
Predmet
Razvoj aplikativnog softvera
(Aplikativni softver)
Profesor
Kriptologija 2
Prof. Dr Milan Milosavljević
09.02.2015.
11h
E02
Engleski jezik 4
Tijana Gajić
06.02.2015.
15h
A12
Italijanski jezik 3
Mirjana Dubičanin
07.02.2015.
14h
A12
Nemački jezik 3
Katarina Milosavljević
07.02.2015.
14h
A22
Španski jezik 3
Marina Milovanović
07.02.2015.
14h
A01
Francuski jezik 3
Neda Maenza
07.02.2015.
14h
S16
Kineski jezik 3
dr Biljana Simić Veličković
07.02.2015.
13h
S17
Ruski jezik 3
Nikola Livada
07.02.2015.
14h
S15
Razvoj karijere i poslovnih vestina
(Profesionalni razvoj i poslovne veštine)
doc.dr Lazar Dražeta
10.02.2015.
10h
A11
Veštačka inteligencija
Prof. Dr Milan Milosavljević
11.02.2015.
18h
E01
Praktikum - Zaštita IS
doc. dr Saša Adamović
02.02.2015.
15h
E01
Praktikum - Programski jezici
doc dr Milan Čabarkapa
12.02.2015.
11h
E02
Praktikum - Internet i web tehnologije
prof. dr Vladislav Miškovic
02.02.2015.
10h
E01
3 D grafika i animacija
prof.dr Dragan Cvetković
06.02.2015.
17h
Kumodraška 261
117
Audio i video aplikacije
prof dr Dragan Marković
10.02.2015.
16h
E01
Programiranje grafičkih aplikacija
prof. dr Boško Nikolić
11.02.2015.
16h
S13
Pravo Evropske unije
Prof. dr Marija Kostić
09.02.2015.
16h
Kumodraska 261
117
Projektovanje informacionih sistema
Prof. dr Vladislav Miškovic
05.02.2015.
17h
E02
Zaštita infromacionih sistema
Prof. Dr Milan Milosavljević
09.02.2015.
11h
E02
Elektronske poslovne komunikacije
Prof. Dr Milan Milosavljević
09.02.2015.
11h
E02
DLS Elektronske poslovne komunikacije
Prof. dr Vladislav Miškovic
05.02.2015.
17h
E02
Italijanski jezik 4
Mirjana Dubičanin
07.02.2015.
14h
A12
Nemački jezik 4
Katarina Milosavljević
07.02.2015.
14h
A22
Španski jezik 4
Marina Milovanović
07.02.2015.
14h
A01
NAPOMENA: Ukoliko postoji preklapanje datuma pojedinih ispita preporuka je dogovoriti drugi termin sa predavačima.
Download

IR Februarski ispitni rok