UNIVERZITET SINGIDUNUM
FAKULTET ZA TURISTIČKI I HOTELIJERSKI MENADŽMENT
FEBRUARSKI ISPITNI ROK
Školska godina 2014/15
Predmet
Profesor
Datum
Vreme
Mesto održavanja
ispita
I godina
Turizam i hotelijerstvo
Ekonomika turizma
Doc dr Nataša Sekulović
06.02.2015.
10h
Ekonomija
Prof dr Petar Veselinović
03.02.2015.
10h
Poslovna informatika
Prof dr Angelina Njeguš
12.02.2015.
16h
Kvantitativne metode
Prof dr Olivera Nikolić
10.02.2015.
17h
Računovodstvo
Prof dr Goranka Knežević
05.02.2015.
15h
Sociologija
Doc dr Vladimir Džamić
13.02.2015.
15h
Engleski jezik 1
Ana Petrović
04.02.2015.
15h
Italijanski jezik 1
Mirjana Dubičanin
07.02.2015.
10h
Nemački jezik 1
Marina Đukić Mirzayanz
07.02.2015.
10h
Španski jezik 1
Maja Veljković Michos
07.02.2015.
10h
Ruski jezik 1
Nikola Livada
07.02.2015.
10h
Francuski jezik 1
Neda Maenza
07.02.2015.
10h
Kineski jezik 1
dr Biljana Simić Veličković
07.02.2015.
10h
Osnovi prava (stari program)
Prof dr Marija Kostić
09.02.2015.
16h
Osnovi ekonomije (stari program)
Prof dr Petar Veselinović
03.02.2015.
10h
Kumodraška 261
prostorija 047
Kumodraška 261
prostorije 046 i 117
Kumodraška 261
prostorija 117
Kumodraška 261
prostorija 047
Kumodraška 261
prostorija 047
Kumodraška 261
prostorija 118
Kumodraška 261
prostorija 047
Kumodraška 261
prostorija 109
Kumodraška 261
prostorija 016
Kumodraška 261
prostorija 005
Kumodraška 261
prostorija 112
Kumodraška 261
prostorija 001
Kumodraška 261
prostorija 004
Kumodraška 261
prostorija 117
Kumodraška 261
prostorije 046 i 117
II godina
Turizam i hotelijerstvo
Kumodraška 261
prostorija 117 i 005
Kumodraška 261
prostorija 117
prostorija 005
Kumodraška 261
prostorije 110 i 117
Kumodraška 261
prostorija 109
Kumodraška 261
prostorija 117
Kumodraška 261
prostorije 005 i 118
Kumodraška 261
prostorije 016 i 118
Kumodraška 261
prostorija 047
Kumodraška 261
prostorija 047
Kumodraška 261
prostorija 047
Kumodraška 261
prostorija 109
Kumodraška 261
prostorija 016
Kumodraška 261
prostorija 005
Kumodraška 261
prostorija 112
Kumodraška 261
prostorija 001
Kumodraška 261
prostorija 004
Marketing
Doc dr Jelena Gajić
12.02.2015.
12h
Menadžment
Prof dr Jelena Đorđević Boljanović
02.02.2015.
10h
12h
Turizam i prostor
Prof dr Verka Jovanović
03.02.2015.
16h
Marketing usluga
Prof dr Radmila Živković
05.02.2015.
16h
Pravo sa osnovama prava EU
Prof dr Marija Kostić
09.02.2015.
16h
Menadžment turističke destinacije
Prof dr Jovan Popesku
06.02.2015.
16h
Upravljanje ljudskim resursima u
hotelijerstvu
Prof dr Slobodan Čerović
06.02.2015.
16h
Engleski jezik 2
mr Vera Ošmjanski
04.02.2015.
15h
Engleski jezik 2
Ana Petrović
04.02.2015.
15h
Engleski jezik 2
Ivana Đerić
04.02.2015.
15h
Italijanski jezik 2
Mirjana Dubičanin
07.02.2015.
10h
Nemački jezik 2
Marina Đukić Mirzayanz
07.02.2015.
10h
Španski jezik 2
Aleksandra Gagić
07.02.2015.
10h
Ruski jezik 2
Nikola Livada
07.02.2015.
10h
Francuski jezik 2
Neda Maenza
07.02.2015.
10h
Kineski jezik 2
dr Biljana Simić Veličković
07.02.2015.
10h
Osnovi finansija (stari program i
diferencijalni ispit)
Doc dr Tijana Radojević
02.02.2015.
15h
Kumodraška 261
prostorija 046
Marketing u turizmu
(stari program)
Prof dr Jovan Popesku
05.02.2015.
16h
Kumodraška 261
prostorije 018 i 118
III godina
Turizam i hotelijerstvo
Doc dr Nataša Sekulović
09.02.2015.
10h
Kumodraška 261
prostorija 046
Prof dr Vesna Spasić
11.02.2015.
11h
Kumodraška 261
prostorija 016
Marketing u turizmu i hotelijerstvu
Prof dr Jovan Popesku
05.02.2015.
16h
Kumodraška 261
prostorije 018 i 118
Poslovno pravo
doc dr Ivan Nikčević
06.02.2015.
18h
Kumodraška 261
prostorija 118
Informacioni sistemi u turizmu i
hotelijerstvu
Prof dr Angelina Njeguš
12.02.2015.
16h
Kumodraška 261
prostorija 117
Gastronomija
Prof dr Dragoljub Barjaktarović
02.02.2015.
16h
Danijelova 32
A12
Finansijsko poslovanje u turizmu
Doc dr Tijana Radojević
Finansijsko poslovanje u hotelijerstvu
02.02.2015.
15h
Kumodraška 261
prostorija 046
Engleski jezik 3
mr Vera Ošmjanski
04.02.2015.
15h
Kumodraška 261
prostorija 047
Engleski jezik 3
Ivana Đerić
04.02.2015.
15h
Kumodraška 261
prostorija 047
Italijanski jezik 3
Mirjana Dubičanin
07.02.2015.
10h
Kumodraška 261
prostorija 109
Nemački jezik 3
Marina Đukić Mirzayanz
07.02.2015.
10h
Kumodraška 261
prostorija 016
Španski jezik 3
Aleksandra Gagić
07.02.2015.
10h
Kumodraška 261
prostorija 005
Ruski jezik 3
Nikola Livada
07.02.2015.
10h
Kumodraška 261
prostorija 112
Francuski jezik 3
Neda Maenza
07.02.2015.
10h
Kumodraška 261
prostorija 001
Kineski jezik 3
dr Biljana Simić Veličković
07.02.2015.
10h
Kumodraška 261
prostorija 004
Hotelsko poslovanje
Poslovanje turističkih agencija
organizatora poslovanja
i
III godina
Turistički menadžment
(stari nastavni plan i program)
Menadžment turističkih agencija i
organizatora putovanja
Prof dr Vesna Spasić
11.02.2015.
11h
Kumodraška 261
prostorija 016
Danijelova 32
A11 i E02
Kumodraška 261
prostorija 117
Principi ishrane i rekreacije
Doc dr Svetlana Stanišić Stojić
05.02.2015.
15h
Pravo EU
Prof dr Marija Kostić
09.02.2015.
16h
Menadžment hotelskih preduzeća
Doc dr Nataša Sekulović
09.02.2015.
10h
Kumodraška 261
prostorija 046
Informacioni sistemi u turizmu i
hotelijerstvu
Prof dr Angelina Njeguš
12.02.2015.
16h
Kumodraška 261
prostorija 117
Finansijski i devizni menadžment u
turizmu
Doc dr Tijana Radojević
02.02.2015.
15h
Kumodraška 261
prostorija 046
Poslovna etika i komuniciranje
Doc dr Vladimir Džamić
13.02.2015.
15h
Kumodraška 261
prostorija 118
Menadžment turističke destinacije
Prof dr Jovan Popesku
06.02.2015.
16h
Kumodraška 261
prostorije 005 i 118
III godina
Hotelijerski menadžment
(stari nastavni plan i program)
Menadžment turističkih agencija i
organizatora putovanja
Prof dr Vesna Spasić
11.02.2015.
11h
Kumodraška 261
prostorija 016
Danijelova 32
A11 i E02
Kumodraška 261
prostorija 117
Principi ishrane i rekreacije
Doc dr Svetlana Stanišić Stojić
05.02.2015.
15h
Pravo EU
Prof dr Marija Kostić
09.02.2015.
16h
Menadžment hotelskih preduzeća
Doc dr Nataša Sekulović
09.02.2015.
10h
Kumodraška 261
prostorija 046
Informacioni sistemi u turizmu i
hotelijerstvu
Prof dr Angelina Njeguš
12.02.2015.
16h
Kumodraška 261
prostorija 117
Finansijski i devizni menadžment u
turizmu
Doc dr Tijana Radojević
02.02.2015.
15h
Kumodraška 261
prostorija 046
Poslovna etika i komuniciranje
Doc dr Vladimir Džamić
13.02.2015.
15h
Kumodraška 261
prostorija 118
Kontrola i revizija hotelskog
poslovanja
Prof dr Slobodan Čerović
06.02.2015.
16h
Kumodraška 261
prostorija 016
IV godina
Turizam i hotelijerstvo
Ponašanje i zaštita potrošača u
turizmu
Prof dr Radmila Živković
10.02.2015.
11h
Danijelova 32
A22
Danijelova 32
A11 i E02
Danijelova 32
E02, A11
Principi ishrane i rekreacije
Doc dr Svetlana Stanišić Stojić
05.02.2015.
15h
Menadžment prirodnih i kulturnih
resursa
Doc dr Renata Pindžo
13.02.2015.
16h
Projektovanje i izgradnja u
hotelijerstvu
Prof dr Slobodan Čerović
13.02.2015.
15h
Danijelova 32
E02, A22
Tehnologija životnih namirnica
Doc dr Svetlana Stanišić Stojić
12.02.2015.
16h
Danijelova 32
S18
Ekonomsko-finansijska analiza u
turizmu
Prof dr Vesna Spasić
03.02.2015.
17h
Danijelova 32
A11
Ekonomsko-finansijska analiza u
hotelijerstvu
Prof dr Slobodan Čerović
03.02.2015.
17h
Danijelova 32
A12
Tematski turizam
Prof dr Verka Jovanović
02.02.2015.
16h
Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu Prof dr Dragoljub Barjaktarović
02.02.2015.
16h
Restoraterstvo
Prof dr Dragoljub Barjaktarović
02.02.2015.
16h
Engleski jezik 4
mr Vera Ošmjanski
06.02.2015.
15h
Engleski jezik 4
Tijana Gajić
06.02.2015.
15h
Danijelova
A22
Italijanski jezik 4
Mirjana Dubičanin
07.02.2015.
14h
Danijelova
A12
Nemački jezik 4
Marina Đukić Mirzayanz
07.02.2015.
14h
Danijelova
A21
Španski jezik 4
Maja Veljković Michos
07.02.2015.
14h
Danijelova
A11
Ruski jezik 4
Nikola Livada
07.02.2015.
14h
Danijelova
S15
Francuski jezik 4
Neda Maenza
07.02.2015.
14h
Danijelova
S16
Kineski jezik 4
dr Biljana Simić Veličković
07.02.2015.
13h
Danijelova
S17
Danijelova 32
S15
Danijelova 32
A12
Danijelova 32
A12
Danijelova
A22
IV godina
Turistički menadžment
(stari nastavni plan i program)
Menadžment prirodnih i kulturnih
resursa
Doc dr Renata Pindžo
13.02.2015.
16h
Danijelova 32
E02, A11
Ponašanje i zaštita potrošača u
turizmu
Prof dr Radmila Živković
10.02.2015.
11h
Danijelova 32
A22
Međunarodna ekonomija
Doc dr Ninela Kordić
10.02.2015.
16h
Danijelova 32
A12
Marketing usluga
Prof dr Radmila Živković
05.02.2015.
16h
Kumodraška 261
prostorija 109
IV godina
Hotelijerski menadžment
(stari nastavni plan i program)
Projektovanje, izgradnja i zaštita
prostora u hotelijerstvu
Prof dr Slobodan Čerović
13.02.2015.
15h
Danijelova 32
E02, A22
Tehnologija u hotelijerstvu
Prof dr Dragoljub Barjaktarović
02.02.2015.
16h
Danijelova 32
A12
Međunarodna ekonomija
Doc dr Ninela Kordić
10.02.2015.
16h
Danijelova 32
A12
Marketing usluga
Prof dr Radmila Živković
05.02.2015.
16h
Kumodraška 261
prostorija 109
NAPOMENA: Ukoliko postoji preklapanje datuma pojedinih ispita sa datumima ispita stranih jezika preporuka je dogovoriti drugi termin
sa predavačima jezika.
Download

FTHM Februarski ispitni rok