Curriculum Vitae: Jovana Ilić
Jovana Ilić
Lični podaci:
Datum i mesto rođenja:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
18.11.1989, Beograd, Srbija
Danijelova br. 32
(+381) 60 00 000 000
[email protected]
Formalno obrazovanje
Univerzitet Singidunum, Beograd
Master: Poslovni sistemi u turizmu i hotelijerstvu
2012 -
Univerzitet Singidunum, Beograd
Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
2008 - 2012.
Peta beogradska gimnazija, Beograd
Prirodno-matematički smer
2004 - 2008.
Profesionalno obrazovanje i konferencije
Konferencija „Studentski kopaonički susreti“
 Učešće na konferenciji
2012.
Konferencija o zdravstvenom, wellness i spa turizmu, Beograd
 Predavač na temu „Spa turizam u Srbiji“
2012.
Case study VEOLIA WATERS SRBIJA – ''Job Fair 2010''
 Rešavanje problema (pobednički tim)
2011.
Retail forum
 Učešće na konferenciji
2010.
Amadeus Srbija i Crna Gora
 Amadeus uvodni kurs
2010.
Galileo Adriatic
 Bazni kurs
2010.
Radno iskustvo, prakse i projekti
Kompas tourism travel, Beograd
 Saradnik u EASC2012
 Koordinacija volonterima
2012.
Web portal Turističke organizacije Beograda
 Saradnik na projektu
2011 - 2012.
Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima
 Pisanje projekata
2011.
Markentinška agencija za kvalitativna istraživanja Vivid
 Selekcija klijenata
 Praćenje fokus grupa
2011.
Hotel Squre Nine
 Recepcijsko poslovanje
 Sektor marketinga
2011.
Continental Pools Inc, Maryland, USA
 Spasilac
2010.
Curriculum Vitae: Jovana Ilić
____________________
Studentske aktivnosti
Studentski parlament, Univerziteta Singidunum
 Predsednica
2011 – 2012.
Humanitarna akcija „Za decu iz Zvečanske“
 Koordinator akcije
2011.
Lične osobine





Samoinicijativna
Timski rad
Komunikativnost
Rešavanje problema
Prodajne veštine
Ostalo
Interesovanja: Marketing, Organizacija događaja
Jezik : Engleski (aktivno), Nemački (aktivno) i Italijanski (pasivno)
Vozačka dozvola B kategorije
Poznavanje rada na računaru: Ms Office, Internet, Photoshop
Reference
Prof.dr Jovan Ilić
Redovni profesor Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment
Telefon: (+381) 60 200 620, Е-mail: [email protected]
Ivan Ilić
Hotel „Square Nine“
Generalni direktor
Telefon: (+381) 64 200 200, Е-mail: [email protected]
Download

CURRICULUM VITAE - Univerzitet Singidunum