OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
RASPORED KRIVIČNO ODJELJENJE
22.01.15 09:00
22.01.15 09:30
22.01.15 10:30
22.01.15 09:30
22.01.15 10:00
22.01.15 10:30
22.01.15 11:00
22.01.15 12:00
22.01.15 12:00
22.01.15 12:30
22.01.15 12:30
22.01.15 13:00
22.01.15 13:15
23.01.15 09:30
22.01.15 09:00
22.01.15 10:00
22.01.15 10:00
22.01.15 12:00
22.01.15 12:30
22.01.15 12:30
22.01.15 12:30
22.01.15 12:30
22.01.15 12:30
22.01.15 13:30
22.01.15 14:15
23.01.15 09:00
23.01.15 12:00
22.01.15 09:00
22.01.15 10:00
22.01.15 11:00
22.01.15 12:30
22.01.15 14:00
22.01.15 09:25
22.01.15 09:30
22.01.15 10:00
22.01.15 11:00
65 0 K 468082 14 K ELVIRA BEGOVIĆ
65 0 K 475766 14 Kps ELVIRA BEGOVIĆ
65 0 K 393176 14 K ELVIRA BEGOVIĆ
65 0 K 123848 10 K 2 GALIBA KATICA
65 0 K 449984 14 Kps GALIBA KATICA
65 0 K 472652 14 Kps GALIBA KATICA
65 0 K 419661 14 K GALIBA KATICA
65 0 K 449688 14 Kps GALIBA KATICA
65 0 K 406043 14 K GALIBA KATICA
65 0 K 407591 14 K GALIBA KATICA
65 0 K 436575 14 K GALIBA KATICA
65 0 K 276748 13 Kps GALIBA KATICA
65 0 K 308359 12 K GALIBA KATICA
65 0 K 461617 14 K GALIBA KATICA
65 0 K 422101 14 Kps IGOR TODOROVIĆ
65 0 K 455590 14 K IGOR TODOROVIĆ
65 0 K 315195 13 K IGOR TODOROVIĆ
65 0 K 416637 14 K IGOR TODOROVIĆ
65 0 K 397949 14 K IGOR TODOROVIĆ
65 0 K 445135 14 K IGOR TODOROVIĆ
65 0 K 445135 14 K IGOR TODOROVIĆ
65 0 K 454908 14 K IGOR TODOROVIĆ
65 0 K 310570 13 K IGOR TODOROVIĆ
65 0 K 364024 13 K IGOR TODOROVIĆ
65 0 K 456171 14 K IGOR TODOROVIĆ
65 0 K 451400 14 K IGOR TODOROVIĆ
65 0 K 427902 14 K IGOR TODOROVIĆ
65 0 K 413306 14 K MELIKA MURTEZIĆ
65 0 K 454248 14 K MELIKA MURTEZIĆ
65 0 K 395021 14 K MELIKA MURTEZIĆ
65 0 K 197322 11 K MELIKA MURTEZIĆ
65 0 K 077884 13 K 2 MELIKA MURTEZIĆ
65 0 K 410263 14 K MERIMA KURTOVIĆ BILIĆ
65 0 K 368060 14 K MERIMA KURTOVIĆ BILIĆ
65 0 K 198765 14 K MERIMA KURTOVIĆ BILIĆ
65 0 K 331931 13 K 2 MERIMA KURTOVIĆ BILIĆ
F/183/1/
F172/1/
F/373/2/
F/239/3/
F/287/1/b
F/289/1/
F/287/1/a
F/336/3/
F/286/1/
F/287/1/a
F/183/1/
F/239/3/
F/386//
F/300/1/
F/300/1/
F/287/1/a
F/336/3/
F/287/2/a
F/287/1/a
F/286/1/
F/286/1/
F/288/1/
F/239/3/
F/287/1/a
F/287/1/a
F/204/5/
F/362/2/
F/362/2/
F/287/1/a
F/287/1/a
F/328/4/
F/362/2/
F/328/1/
F/268/1/
F173/1/
GLAVNI PRETRES
ROČIŠTE ZA SASLUŠANJE OPTUŽENOG
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
GLAVNI PRETRES
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
IZRICANJE PRESUDE
GLAVNI PRETRES
SASLUŠANJE
GLAVNI PRETRES
MIRSAD HODŽIĆ
SAUDIN DELIJA
SEMIR KOZIĆ i drugi
SENAD PUŠKA
NINĐA SEFEROVIĆ
EDOLARDO MEMIŠEVIĆ
RUSMIR PINDŽO
MIRZAD BRKIĆ
SULJO PLANJA
HAMID BLEKIĆ i drugi
NIHAD TOKALIĆ
AMEL HASIĆ
DAUT HUSIĆ
MURIZ KAHROVIĆ
MILUTIN PEKOVIĆ
ARMIN BAJRAMOVIĆ i drugi
MIRZA KULO
NJEGOŠ PURKOVIĆ
BENSAN BAJRAKTAREVIĆ
BENSAN BAJRAKTAREVIĆ
BENSAN BAJRAKTAREVIĆ
BENSAN BAJRAKTAREVIĆ
BENSAN BAJRAKTAREVIĆ
SAMIR PERENDIJA
JUSUF MUHAREMAGIĆ
ŠEMSUDIN BILALOVIĆ
RAMIZ DUROVIĆ i drugi
ADNAN ĆUREVAC
MAK TANOVIĆ
BORISLAV LOZO
ANSELM ČANAK
SAFET NEKOVIĆ i drugi
TARIK MANOV
ISMET VELISPAHIĆ
LEJLA KALAČA
LARIS BAJUS
SOBA 217
SOBA 217
SUDNICA 3
SOBA 221
SOBA 221
SOBA 221
SUDNICA 12
SOBA 221
SUDNICA 12
SUDNICA 12
SUDNICA 12
SOBA 221
SUDNICA 12
SUDNICA 13
SOBA 213
SUDNICA 12
SUDNICA 12
SOBA 213
SUDNICA 3
SUDNICA 3
SUDNICA 3
SUDNICA 3
SUDNICA 3
SUDNICA 1
SOBA 213
SUDNICA 9
SUDNICA 14
SUDNICA 12
SUDNICA 13
SUDNICA 1
SUDNICA 1
SUDNICA 13
SOBA 216
SOBA 216
SUDNICA 14
SUDNICA 14
22.01.15 12:00
22.01.15 13:00
22.01.15 09:00
65 0 K 244415 12 K MERIMA KURTOVIĆ BILIĆ
65 0 K 116406 14 K 2 MERIMA KURTOVIĆ BILIĆ
65 0 K 463710 14 Kps ROZITA ŠIMIĆ
F173/1/
F/238/1/
F/239/3/
22.01.15 09:30
65 0 K 447526 14 K ROZITA ŠIMIĆ
F173/1/
22.01.15 10:30
22.01.15 11:00
22.01.15 11:30
22.01.15 09:00
22.01.15 12:00
22.01.15 13:00
23.01.15 09:30
23.01.15 10:00
23.01.15 12:00
65 0 K 469022 14 Kps ROZITA ŠIMIĆ
65 0 K 469012 14 Kps ROZITA ŠIMIĆ
65 0 K 468979 14 Kps ROZITA ŠIMIĆ
65 0 K 436651 14 K SANELA RONDIĆ
65 0 K 161801 14 K SANELA RONDIĆ
65 0 K 438977 14 K SANELA RONDIĆ
65 0 K 316071 13 K 2 SANELA RONDIĆ
65 0 K 436611 14 K SANELA RONDIĆ
65 0 K 366037 14 K SANELA RONDIĆ
F/286/1/
F/286/1/
F/222/1/
F/208/2/
F/287/1/a
F/287/1/
F/336/1/
F/359/2/
F/362/1/
22.01.15 09:00
65 0 K 353632 13 K SLOBODAN NASTIĆ
F/286/1/
22.01.15 09:30
65 0 K 471059 14 Kps SLOBODAN NASTIĆ
F/294/1/
22.01.15 10:00
65 0 K 385539 14 K SLOBODAN NASTIĆ
F/359/2/
22.01.15 11:00
65 0 K 456472 14 K SLOBODAN NASTIĆ
F173/1/
22.01.15 09:00
22.01.15 11:00
22.01.15 13:00
65 0 K 412051 14 K ŽANA KNEŽEVIĆ
65 0 K 409908 14 K ŽANA KNEŽEVIĆ
65 0 K 418656 14 K ŽANA KNEŽEVIĆ
F/362/1/
F/287/1/b
F/359/2/
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
ROČIŠTE ZA SASLUŠANJE OPTUŽENOG
ROČIŠTE ZA RAZMATRANJE IZJAVE O
PRIZNANJU KRIVNJE
ROČIŠTE ZA SASLUŠANJE OPTUŽENOG
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
ROČIŠTE ZA RAZMATRANJE IZJAVE O
PRIZNANJU KRIVNJE
ROČIŠTE ZA IZJAŠNJENJE O KRIVNJI
ROČIŠTE ZA RAZMATRANJE IZJAVE O
PRIZNANJU KRIVNJE
ROČIŠTE ZA RAZMATRANJE IZJAVE O
PRIZNANJU KRIVNJE
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
GLAVNI PRETRES
HAKIJA ČEKIĆ
SENAD OSMANOVIĆ i drugi
ALEM HUSEJNOVIĆ
MEVLUDIN REIZ
BERINA JAŠAREVIĆ i drugi
MUSTAFA BREKALOVIĆ
ALEN ŠIŠIĆ
KASIM MEŠETOVIĆ
ŠABAN MISINOVIĆ i drugi
SADAM JUSUFBEGOVIĆ
VEHBO CRNOVRŠANIN
HARUN ŠAKIĆ i drugi
ŽARKO ĆODO
ERNES ALIBEGOVIĆ
DAMIR SIRĆO
MERSAD JUSUFBEGOVIĆ
SUDNICA 14
SUDNICA 14
SOBA 222
SOBA 222
SOBA 222
SOBA 222
SOBA 222
SUDNICA 14
SUDNICA 13
SOBA 220
SUDNICA 12
SUDNICA 12
SUDNICA 12
SOBA 215
SOBA 215
SOBA 215
TARIK TUCAKOVIĆ i drugi
SOBA 215
EDIN BAJRAMOVIĆ
RAMIZA VOLODER
NJEGOSLAV MOČEVIĆ
SUDNICA 13
SUDNICA 13
SUDNICA 13
Download

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU RASPORED KRIVIČNO ODJELJENJE