REZULTATI TESTIRANJA ZA OPĆINSKOG INSTRUKTORA
ZA POPIS STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTVA I STANOVA
2013. , OBAVLJENOG 10.09.2013., ZA OPĆINU NOVI
GRAD SARAJEVO
Redni
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IME I PREZIME
ALISA IBRAKOVIĆ
ANISA PLOČO
AZRA AJKUNIĆ
ALDINA PIRALIJA
ALEN SVRAKA
AMEL RAHMANOVIĆ
ANIS ČAVČIĆ
ALEN SVOBODA
SABINA HEĆO
RIAD EMINAGIĆ
AMELA MUJAK
ALDINA SALČIN
AIDA VRAŽALICA
ADNAN OVČINA
NEDIM UKA
ALEKSANDRA PIJUK PEJČIĆ
EDISA SALKANOVIĆ
ADISA DURGUT
ARMIN DEVEDŽIJA
ELVIRA ŠALAKA
SAKIB KALJEVIĆ
SANELA ČOLPA
MUHAMED JUSUFBEGOVIĆ
LEJLA VILA
SANJA ČAMDŽIĆ
MINELA BIBEROVIĆ
NAIDA PANDUR
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
VILDANA TATLIĆ
VLADAN KUHAREVIĆ
ZORAN SIGMUND
SELMA KAROVIĆ
VLADIMIR ZUBIĆ
ALMA SULEJMANOVIĆ
SLAVEN ŠOBOT
ŠEVKO HONJIĆ
RADE MARKOVIĆ
SANDRA KURTOVIĆ
ZORICA DŽOGAZOVIĆ
NERMIN ŠAKIĆ
TEUFIK OSMANOVIĆ
MIRZA MUHIĆ
MARKO MARINKOVIĆ
EDITA MUJEZIN
GLORIJA MILANOVIĆ
LEJLA CURIĆ BAJRAMOVIĆ
FARIS MEHINOVIĆ
EDINA SUBAŠIĆ
MIRELA ČUSTOVIĆ
VEDRANA ZAIMOVIĆ
FAHRUDIN TINJAK
ENISA DUDO
ADNA SEJMEN
ENSAR RAŽANICA
JASMIN HRVIĆ
DAVORKA CVITANOVIĆ
MERIMA KAPO
IRMA KALTAK
DŽEMAL CINAC
MAJA KOLOVRAT
MILENA VLADAVIĆ
MIRZETA ČAMDŽIĆ POZDER
MAJA BUČUK
ILVANA DEVIĆ
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
MINELA HUBIJAR
ADNAN ČAVČIĆ
JASMINA DŽULIĆ
INELA HASIĆ
ADIS HOLJAN
MILENA LEMEZ
ISANOVIĆ AIDA
MIRIMA IVANKOVIĆ
ELMIRA JUSMANI
HAJRA KARIĆ
SAKIB KASAPOVIĆ
MULKA MUJIČIĆ
ERMA RAMIĆ-KUNIĆ
VILDANA SMIJEČANIN
Download

Redni broj IME I PREZIME 1 ALISA IBRAKOVIĆ 2 ANISA PLOČO 3