Exhibition of equipment and technology
SAJAM VODA
FORUM VODA
SAJAM OPREME I TEHNOLOGIJE ZA VODOPRIVREDU
EXHIBITION ON WATER
WATER FORUM
EXHIBITION OF EQUIPMENT AND TECHNOLOGY
MODERN TECHNIQUES IN WATER MANAGEMENT
Organizatori / Organisers:
Exhibition of equipment and technology
Pokrovitelji / Supported by:
Mesto održavanja / Venue:
BELEXPOCENTAR
Poštovani izlagači i posetioci,
Posle godinu dana ponovo smo se okupili na zajedničkom projektu unapređenja vodoprivrede kroz
prisustvo svih zainteresovanih subjekata spremnih da svojim angažovanjem doprinesu istom cilju.
Svesni činjenice da vodoprivreda predstavlja temelj razvoja privrede i društva, i stvara osnovu perspektivnog napretka svake države u XXI veku, trudili smo se da na jednom mestu okupimo sve važne
činioce, koji se, svako na svoj način, angažuju na rešavanju problema vezanih za korišćenje voda,
zaštitu voda i zaštitu od voda.
Iskreno verujemo da smo u tome i uspeli.
Kompanije koje tržištu nude svoje proizvode, tehnologije i usluge predstavljaju jedan od činioca,
dok su sa druge strane eminentni stručnjaci okupljeni na Forumu Voda, koji tržištu nude
svoje znanje i iskustvo.
I tu smo mi Organizatori koji očekuju da Sajam Voda 2013 uspešno prikaže stanje, mogućnosti i razvojnu perspektivu sektora vodoprivrede u regionu.
U ime Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo i kompanije Belexpo želim Vam uspešne
sajamske dane.
Za Organizatore:
Sanja Vučković, dipl.ing.
Direktor Projekta
Dear exhibitors and visitors,
After a year, we have gathered again on a common project of improving water management in
the presence of all interested parties who are willing to contribute through their engagement to
the same goal.
Aware of the fact that water management forms the foundation of economic and social
development, and forms the base for prospective progress of each country in the twenty first
century, we strove to bring together all of the important factors, who are, in their own way,
engaged in problem solving in relation to water usage, water protection and protection
against water.
We truly believe that we have succeeded.
On one side we have companies that are offering their products, services and technologies,
whereas on the other side, eminent experts who are gathered at the Water Forum, offering their
knowledge and experience.
Last, but not least, we the Organizers of the Exhibition on Water 2013, who are expecting that Fair
successfully shows status, possibilities and development perspective of water
management in the region.
On behalf of the Association for Water Technology and Sanitary Engineering and Belexpo
company I wish You a successful Fair.
For the Organisers:
Sanja Vuckovic, Dipl. Ing.
Project Manager
Exhibition of equipment and technology
PROGRAM FORUM VODA 2013 - Beograd
18 – 20. novembra 2013.
Mesto održavanja: Hotel HOLIDAY INN Beograd, BELEXPOCENTAR
Ponedeljak, 18. novembar
10:00 – 11:00
Svečano otvaranje, Obilazak sajma - BELEXPOCENTAR
FORUM VODA 2013 – Hotel “HOLIDAY INN”
(ulaz iz BELEXPOCENTRA)
Koferencijske sale: Studenica, Ravanica i Gračanica
Jezici konferencije: srpski i engleski
SEKTOR VODA U SRBIJI, RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I IZAZOVI
11:00 – 11:10
Uvodna reč – Prof. dr Marko Ivetić, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, moderator
11:10 – 11:35
‘‘Sektor voda u Srbiji’’ – Prof. dr Milan Dimkić, Institut Jaroslav Černi
11:35 – 12:00
‘‘Politika EU u oblasti voda i legislativa’’ – Dr. Helmut Bloech, Bruxelles
12:00 – 12:15
‘‘Uloga stručnih udruženja’’ – Predrag Bogdanović dipl.ing, BVK-UTVSI
12:15 – 13:00
‘‘Danube Water Program – Jake politike, jaka preduzeća, održive usluge”–
David Michaud, WORLD BANK, Philip Weller, IAWD
13:00 – 14:30
Zajednička sednica Odbora Udruženja za komunalnu delatnost Privredne komore Srbije i
Udruženja vodovoda i kanalizacije Srbije * - samo za članove
UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM SREDSTVIMA / PLANIRANJE INVESTICIJA I
STANDARDIZACIJA
14:30 – 14:40
Uvodna reč – Vladimir Taušanović dipl.ing, IAWD, moderator
14:40 – 15:05
“Implementacija upravljanja infrastrukturnim sredstvima” – dr Helena Alegre, LNEC -Portugal
15:05 – 15:30
“Razvoj standardizacije” – Thomas Zenz dipl.ing, DVGW
15:30 – 16:00
“EDAMS-ova metodologija i iskustva” – dr Petros Kolovopoulos, Hydro-Comp - Cyprus
16:00 – 16:30 Pauza za kafu
16:30 – 17:00
“Tehnička samouprava – značaj ISO, CEN i nacionalnih standarda” – Thomas Zenz dipl.ing, DVGW
17:00 – 17:30
Standardi EU, srpski standardi - obaveze, tehnička pravila i pravni okvir u Srbiji – Radiša Knežević,
Institut za standardizaciju Srbije
Utorak, 19. novembar
UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM SREDSTVIMA / PLANIRANJE INVESTICIJA
Konferencijska sala: Studenica
Jezici konferencije: srpski i engleski
10:00 – 10:10
Uvodna reč – Vladimir Taušanović dipl.ing. i mr Aleksandar Šotić dipl.ing, moderatori
10:10 – 10:30
“Osnove upravljanja infrastrukturnim sredstvima” – mr Aleksandar Šotić dipl.ing, BVK
10:30 – 10:50
”Najbolja evropska iskustva – primer Portugalije” – dr Helena Alegre, LNEC
10:50 – 11:10
”Najbolja iskustva u upravljanju vodovodnim preduzećima” – dr Petros Kolovopoulos, HydroComp
11:10 – 11:40 Pauza za kafu
11:40 – 12:00
”Projekat podrške vodovodnim preduzećima srednje veličine” – Maja Medenica dipl.ing, BVK
12:00 – 12:20
”Formiranje registra infrastrukturnih sredstava” – Goran Jovanović dipl.ing, BVK
12:20 – 12:40
”Upotreba registra infrastrukturnih sredstava – Provera vodnog bilansa” – Marina Nikolić dipl.ing, BVK
12:40 – 13:00
”Unapređenje poslovnih procesa u JKP Naissus” – mr Tatjana Ranđelović dipl. ing, JKP NAISSUS
13:00 – 13:30 Pauza za kafu
13:30 – 13:50
”Zahtevi i koristi od upravljanja infrastrukturnim sredstvima u Sektoru održavanja” Milan Bobušić dipl.ing, BVK
13:50 – 14:10
”Primena ICT u GIS-u” - Nikola Protić ing, BVK
14:10 – 14:30
”Aplikacije GIS-a u preduzećima vodovoda” - Aleksandar Ćilerdžić dipl.ing, GISDATA
KVALITET VODE ZA PIĆE- AKUMULACIJE I PODZEMNE VODE
Koferencijske sale: Ravanica i Gračanica
Jezici konferencije: srpski i engleski
10:00 – 10:15
Uvodna reč – Prof. dr Božo Dalmacija, PMF Univerziteta u Novom Sadu, moderator
10:15 – 10:45
”Pristup Plana za bezbednu vodu za piće kao podrška integritetu snabdevanja vodom” –
dr pr. nauka Claudia Castell-Exner, EUREAU
10:45 – 11:15
”Akumulacije za snabdevanje vodom” – Prof. dr Marko Ivetić, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Exhibition of equipment and technology
11:15 – 11:45
”Beogradsko izvorište – značaj i održavanje” – Prof. dr Milan Dimkić, Institut Jaroslav Černi
11:45 – 12:15 Pauza za kafu
12:15 – 12:45
”Kontrola kvaliteta vode s posebnim osvrtom na prisutne mikropolutante” –
Prof. dr Heinz Juergen Brauch, TZW Karlsruhe
12:45 – 13:00
”Uspostavljanje sistema kvaliteta vode za piće u Srbiji ”–
dr Nebojša Veljković, Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije
13:00 – 13:30 Pauza za kafu
PREZENTACIJE FIRMI
Konferencijska sala: Gračanica
13:30 – 14:00
Dinotec GmbH, Nemačka:
„Sigurna i opravdana dezinfekcija u pijaćoj i procesnoj vodi“
14:10 -14:40
Tehnobiro d.o.o. Maribor, Slovenija:
„Prezentacija izvedene rekonstrukcije postojećeg uređaja, za pripremu vode za piće iz bunara“
14:50 – 15:20
Tiroler Rohre GmbH, Austrija:
“Pametna rešenja za vodoprivredne sisteme“
PREZENTACIJE FIRMI
Konferencijska sala: Studenica
15:00 – 15:30
Cambi SA, Norveška:
„Napredna termalna obrada mulja za bolju životnu sredinu i energetski efikasna
postrojenja za otpadne vode“
15:40 – 16:10
Energoprojekt - Hidroinženjering, a.d. Beograd, Srbija:
„Evaluacija stanja kvaliteta vode i sedimenta reke Dunav u Srbiji sa predlogom mera za poboljšanje
uslova zaštite životne sredine“
16:20 – 16:50
Energoprojekt - Hidroinženjering, a.d. Beograd, Srbija:
“Uticaj ekološkog menadžmenta u implementaciji projekta od značaja za Republiku Srbiju – dva
primera iz prakse“
17:00 – 17:30
Energoprojekt - Hidroinženjering, a.d. Beograd, Srbija:
„Korišćenje vodnih resursa u aridnim oblastima iskustva iz Alžira“
Sreda, 20. novembar
KANALIZACIJA
Konferencijske sale: Ravanica i Gračanica
10:00 – 10:10
Uvodna reč – Prof. dr Dušan Prodanović i Prof. dr Dragan Povrenović, moderatori
10:10 – 11:00
Studija slučaja „Unapređenje beogradske kanalizacije uvođenjem PPOV Veliko selo u sistem” i
investicione mogućnosti (japanski kredit) – Marina Živanović Byrne dipl.ing, BVK
11:00 – 11:30
Odvođenje atmosferskih voda u gradskom području - Prof. dr Dušan Prodanović,
mr Aleksandar Đukić, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
11:30 – 12:00
Prezentacija knjige: “Osnove tehnologije prečišćavanja otpadnih voda” Prof. dr Dragan Povrenović, TMF Univerziteta u Beogradu
12:00 – 12:30 Pauza za kafu
PREZENTACIJE FIRMI
Konferencijska sala: Gračanica
12:30 – 13:30
AVK International A/S, Danska:
1.„Napredna tehnologija, prednosti i benefiti korišćenja AVK opreme“
2. „Hlađenje rezervoara amonijaka preko hidrantske mreže i bacača vode“
13:40 – 14:10
AC.MO S.p.A., Roncade, Italija:
“Nove tehnologije u navodnjavanju“
PREZENTACIJE FIRMI
Konferencijska sala: Studenica
10:00 – 10:30
ACO građevinski elementi d.o.o.,Srbija:
„ACO Upravljanje površinskim vodama“
10:40 – 11:10
Grundfos Srbija d.o.o.,Srbija:
„Grundfos optimalna rešenja i proizvodi za kompletan ciklus tretmana voda i otpadnih voda“
11:20 – 11:50
Elmap d.o.o., Hrvatska:
„Pregled najbolje prakse u automatizaciji postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda i uvođenje
modernog rješenja za organizaciju održavanja postrojenja“
12:00 – 12:30
Huot predstаvništvo Beogrаd, Srbija:
„Prezentаcijа inovаtivnih rešenjа frаncuskog proizvođаčа HUOT sа demontrаcijom. (Vlаdimir
Vаsiljević, Dаnijel Rujer)“
12:40 – 13:10
Festo GmbH Ogranak Beo grad, Srbija
„Kompletna rešenja za automatizaciju postrojenja za preradu vode“
Exhibition of equipment and technology
PROGRAM OF WATER FORUM 2013 - Belgrade
18 - 20 November 2013
Venue: Hotel HOLIDAY INN Belgrade, BELEXPOCENTAR
Monday, November 18th
10:00 – 11:00
Opening ceremony, Exhibition tour - BELEXPOCENTAR
WATER FORUM 2013 – Hotel “HOLIDAY INN”
(entrance from BELEXPOCENTAR)
Conference rooms: Studenica, Ravanica and Gračanica
Conference Languages: Serbian and English
WATER SECTOR IN SERBIA, RESTRUCTURATION, MODERNIZATION AND CHALLENGES
11:00 – 11:10
Introduction – Prof. Marko Ivetić PhD, Faculty of Civil Engineering - University of Belgrade, Moderator
11:10 – 11:35
”Water Sector in Serbia” – Prof. Milan Dimkić PhD, Institute Jaroslav Černi
11:35 – 12:00
”EU Water Policy and Legislation” – Helmut Bloech, Bruxelles
12:00 – 12:15
”The Role of Professional Associations ”– Predrag Bogdanović Dipl.Ing, BVK-UTVSI
12:15 – 13:00
”Danube Water program – Strong Policies, Strong Utilities, Sustainable Services”–
David Michaud, WORLD BANK, Philip Weller IAWD
13:00 – 14:30
Public Services Activities, Chamber of Commerce and Industry of Serbia and Waterworks and
Sewerage Association of Serbia, Boards Joint Session * - members only
ASSET MANAGEMENT / INVESTMENT PLANNING AND STANDARDIZATION
14:30 – 14:40
Introduction – Vladimir Taušanović Dipl.Ing, IAWD, Moderator
14:40 – 15:05
”AM Implementation” – Helena Alegre PhD, LNEC - Portugal
15:05 – 15:30
”AM Development of standardization” – Thomas Zenz Dipl.Ing, DVGW
15:30 – 16:00
”AM EDAMS methodologies and practices” – Petros Kolovopoulos PhD, Hydro-Comp - Cyprus
16:00 – 16:30 Coffee Break
16:30 – 17:00
”Technical self-administration – Importance of ISO, CEN and national standards” –
Thomas Zenz Dipl.Ing, DVGW
17:00 – 17:30
”EU Standards, SRPS EN standards- Serbian liabilities, technical rules, legal framework” –
Radiša Knežević, Institute for Standardization of Serbia
Tuesday, November 19th
ASSET MANAGEMENT / INVESTMENT PLANNING
Conference room: Studenica
Conference Languages: Serbian and English
10:00 – 10:10
Introduction – Vladimir Taušanović Dipl.Ing, Aleksandar Šotić M.Sc. Dipl.Ing, Moderators
10:10 – 10:30
”Infrastructure Asset Management Fundamentals” – Aleksandar Šotić M.Sc Dipl.Ing, BVK
10:30 – 10:50
”European Best Practice – Portugal experience” – Helena Alegre PhD, LNEC
10:50 – 11:10
”Best practices in Utility management” – Petros Kolovopoulos PhD, Hydro-Comp
11:10 – 11:40 Coffee Break
11:40 – 12:00
”Asset Management Support Program for medium sized Utilities” – Maja Medenica Dipl.Ing, BVK
12:00 – 12:20
”Development of AM - orientated asset registers” – Goran Jovanović Dipl.Ing, BVK
12:20 – 12:40
”Network operational life - cycle phase - Water Audit”– Marina Nikolić Dipl.Ing, BVK
12:40 – 13:00
”Business Processes improvement in Naissus” – Tatjana Ranđelović M. Sc. Dipl.Ing, NAISSUS
13:00 – 13:30 Coffee Break
13:30 – 13:50
”Maintenance department AM approach Requests & Benefits” – Milan Bobušić Dipl.Ing, BVK
13:50 – 14:10
”Application of ICT in GIS” - Nikola Protić Ing, BVK
14:10 – 14:30
”GIS solutions in Utilities”- Aleksandar Ćilerdžić, Dipl.Ing, GISDATA
DRINKING WATER QUALITY, RESERVOIRS AND GROUNDWATER
Conference rooms: Ravanica and Gračanica
Conference Languages: Serbian and English
10:00 – 10:15
Introduction – Prof. Božo Dalmacija PhD, Faculty of Sciences Novi Sad, Moderator
10:15 – 10:45
”Water Safety Plan approach to support water supply integrity” –
Claudia Castell-Exner Dr.rer.nat., EUREAU
Exhibition of equipment and technology
10:45 – 11:15
”Reservoirs for drinking water supply” –
Prof. Marko Ivetić PhD, Faculty of Civil Engineering- University of Belgrade
11:15 – 11:45
”Belgrade source - Importance and maintenance” – Prof. Milan Dimkić PhD, Institute Jaroslav Černi
11:45 – 12:15 Coffee Break
12:15 – 12:45
”Water quality control with special regard to emerging micropollutants ”–
Prof. Ing Heinz Juergen Brauch PhD, TZW Karlsruhe
12:45 – 13:00
”Establishment of system for drinking water quality in Serbia” – Nebojša Veljković PhD, Environmental Protection Agency
13:00 – 13:30 Coffee Break
COMPANY PRESENTATIONS
Conference room: Gračanica
13:30 – 14:00
Dinotec GmbH, Germany:
„Safe and reasonable disinfection in drinking and process water“
14:10 – 14:40
Tehnobiro d.o.o. Maribor, Slovenia:
„Reconstruction of the existing system for the production of drinking water from the well“
14:50 – 15:20
Tiroler Rohre GmbH, Austria:
„Smart Solutions for water management systems“
COMPANY PRESENTATIONS
Conference room: Studenica
15:00 – 15:30
Cambi SA, Norway:
“Advanced thermal sludge treatment for a better environment and energy - efficient WWTP”
15:40 – 16:10
Energoprojekt - Hidroinženjering, a.d. Belgrade, Serbia:
“Evaluation water quality and sediment Danube river in Serbia and the proposal for improvement of environmental protection”
16:20 – 16:50
Energoprojekt - Hidroinženjering, a.d. Belgrade, Serbia:
“Effects of environmental management in the implementation of projects of importance for the
Republic of Serbia – two examples from the practice”
17:00 – 17:30
Energoprojekt - Hidroinženjering, a.d. Belgrade, Serbia:
„Use of water resources in arid regions – experiences from Algeria“
Wednesday, November 20th
SEWERAGE
Conference rooms: Ravanica and Gračanica
10:00 – 10:10
Introduction– Prof. Dušan Prodanović PhD, Prof. Dragan Povrenović PhD, Moderator
10:10 – 11:00
Case Study „Belgrade sewerage system improvement by establishing WWTP Veliko selo” and investment opportunity (Yen Loan) – Marina Živanović Byrne Dipl.Ing, BVK
11:00 – 11:30
”Stormwater drainage in urban areas - Prof. Dušan Prodanović PhD, Aleksandar Đukić M.Sc.Dipl.Ing.
11:30 – 12:00
Book Presentation: “Bases of the Waste water treatment technology” - Prof. Dragan Povrenović PhD
12:00 – 12:30 Coffee Break
COMPANY PRESENTATIONS
Conference room: Gračanica
12:30 – 13:30
AVK International A/S, Denmark:
1. „State of the Art Technology, advances and benefits of using AVK equipment“
2. „Ammonia tank cooling through hydrant network and water gun“
13:40 – 14:10
AC.MO S.p.A., Roncade, Italia:
“New technologies for irrigation“
COMPANY PRESENTATIONS
Conference room: Studenica
10:00 – 10:30
ACO gradjevinski elementi d.o.o., Serbia:
„ACO Surface Water Management“
10:40 – 11:10
Grundfos Srbija d.o.o., Serbia:
„Grundfos optimised solutions and products for the entire water and wastewater treatment cycle“
11:20 – 11:50
Elmap d.o.o., Croatia:
“Waste Water facility automation best practices and system implementation of modern facility
maintenance organization solution”
12:00 – 12:30
Huot representative office Belgrade, Serbia:
„The presentation of innovative solutions of the French manufacturer HUOT with a demonstration.
(Vladimir Vasiljevic, Daniel Rouyer).“
12:40 – 13:10
Festo GmbH Branch Belgrade, Serbia:
„Complete automation solutions for the water treatment plants“
Exhibition of equipment and technology
Lista izlagača i učesnika
List of Exhibitors and Participants
AC.MO S.p.A.
ACO GRAĐEVINSKI ELEMENTI d.o.o.
ALEX E&C
ANALYSIS d.o.o.
AQUA INTERMA INŽENJERING d.o.o.
ARMAS
ASIO spol. s.r.o.
AVK INTERNATIONAL A/S
BBD GROUP d.o.o.
BEOGEOAQUA d.o.o.
BIN COMMERCE d.o.o.
BINEMIKOM d.o.o.
BINVEX STANDARD d.o.o.
BOSHING d.o.o.
CAMBI SA
CONTROLMATIK ABW DOMŽALE d.o.o.
CWG BALKAN d.o.o.
DANFOSS d.o.o.
DINOTEC GmbH
DOMINION EXPORT - IMPORT
ELMAP d.o.o.
ENERGOPROJEKT - HIDROINŽENJERING a.d.
EVOLVA d.o.o.
FESTO GmbH OGRANAK BEOGRAD
GEA WESTFALIA SEPARATOR AUSTRIA GmbH
GEORG FISCHER PIPING SYSTEMS Ltd
GLYNWED PIPESYSTEMS d.o.o.
GRUNDFOS SRBIJA d.o.o.
HAWLE ARMATUREN GmbH
HERMANN SEWERIN GmbH
HIDROSANITAS d.o.o.
HOBAS ROHRE GmbH
HUOT Predstavništvo Beograd
INEA SR d.o.o.
INOVA d.o.o.
INSA a.d. Zemun
INSTITUT ZA VODOPRIVREDU “JAROSLAV ČERNI” a.d.
KONEX INTERNATIONAL
KONVEX - GASNA I VODO TEHNIKA d.o.o.
KOREKT COMPANY d.o.o.
KSB PUMPE
I ARMATURE d.o.o.
Exhibition of equipment
and technology
MAK CMC d.o.o.
MERIS d.o.o.
METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN TRADE d.o.o. Beograd
MILANOVIĆ INŽENJERING d.o.o.
MIMA KOMERC d.o.o.
MINAL d.o.o.
NOVOS d.o.o.
PATENTING d.o.o. Beograd
PEŠTAN d.o.o. PFEIFFER d.o.o.
PIPELIFE SERBIA d.o.o.
POLIETILENSKI SISTEMI d.o.o. PRICON BUSINESS CREATION d.o.o.
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
PROMINENT predstavništvo Beograd
RAINER KIEL KANALSANIERUNG GmbH
REGENERACIJA GROUP d.o.o.
REINERT - RITZ GmbH
RIDGID
SADE SERBIA SAERTEX MULTICOM GmbH
SANIVOD d.o.o.
SAVATECH d.o.o.
SEBA KMT - A MEMBER OF MEGGER GROUP
SIEMENS d.o.o. Beograd
SIGMA d.o.o. Kula
STRABAG AG AUSTRIA
SUPERLAB d.o.o.
TEHNOBIRO d.o.o.
TEHNOLOŠKO METALURŠKI FAKULTET Beograd
TEHNOSAM d.o.o.
TIROLER ROHRE GmbH
TWINOXIDE - RS d.o.o.
UDRUŽENJE ZA TEHNOLOGIJU VODE
I SANITARNO INŽENJERSTVO
UNIPROGRES d.o.o.
VAG ARMATUREN GROUP GmbH
VALMAN d.o.o. VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES
VITREX d.o.o.
WILO BEOGRAD d.o.o.
Prava odluka
dinotec elektrolizni uređaji
Jednostavan za održavanje
Pouzdan u radu
Mogućnost daljinske kontrole
Pouzdan i dug radni vek...
dinotec elektrolizni uređaji proizvode
na licu mesta svež, veoma efikasan
rastvor hlora za dezinfekciju vode.
Bilo da je u pitanju robusni VoDes protočni
elektrolizer ili visokoefikasni MZE- membranski
elektrolizer, sofisticirani dinotec sistemi su postrojenja koja odgovaraju svakoj vrsti primene.
Niski operativni troškovi, bezbedan rad i daljinsko
praćenje rada uređaja su karakteristike potpuno
automatizovanih dinotec smart elektroliznih uređaja.
MI BRINEMO O VODI
Pozovite nas,
rado ćemo Vas posavetovati:
dinotec GmbH
Spessartstr. 7 · D-63477
Maintal Nemačka
Tel. (+49) 6109-6011-0
Fax (+49) 6109-6011-90
Predstavništvo u Srbiji:
dinotec SR doo
Hadži Melentijeva 3 · SR-11000
Beograd Tel. (+381) 11 344 06 02
Mob (+381) 65 555 67 71
www.dinotec.de
više od 30 godina iskustva
Lista izlagača sa opisom
delatnosti
Exhibitor List With Company
Description
Exhibition of equipment and technology
AC.MO – DOMINION EXPORT-IMPORT d.o.o.
Dobračina 55, 11158 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2920 361
Fax: +381 11 3344 938
E-mail: [email protected]
Web: www.dominion-valves.co.rs
Dominion je osnovan 1991. godine u Beogradu i specializovana je spoljno-trgovinska firma za
trgovinu industrijskom armaturom i zastupanje stranih firmi-proizvođača roba iz ove oblasti.
Dominion uvozi armaturu koja se kod nas ne proizvodi od svetski poznatih proizvođača iz Italije,
Austrije i Nemačke.
Ekskluzivni je zastupnik italijanske firme AC.MO.
Dominion is established in 1991. in Belgrade and it’s specialized export-import company for
industrial armature and representing foreign companies/producers in this field.
Dominion imports armatures, that are not produced in Serbia, from world known companies
from Italy, Austria and Germany.
DOMINION is exclusive agent of company AC.MO, Italy.
ACO gradjevinski elementi d.o.o.
Mala Pruga 39a, 11283 Beograd 135, Srbija
Tel: +381 11 4141 580
Fax: +381 11 4141 590
E-mail: [email protected]
Web: www.aco.rs
ACO je Nemačka, globalno prisutna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom u tehnologiji odvodnjavanja i prečišćavanja vode.
ACO sistemska rešenja imaju dvostruku namenu: zaštita ljudi od vode i vode od ljudi. Svaki ACO
proizvod u okviru ACO sistemskog lanca bezbedno upravlja vodom i osigurava njenu ponovnu
upotrebu na ekološki i ekonomski prihvatljiv način.
ACO is a German, globally present company with large experience in drainage and separation
technologies. ACO system solutions have a dual purpose: protecting people from water, and
water from people. Every ACO product within the ACO system chain safely controls the water
and ensures its ecological and economical reuse in a viable way.
Exhibition of equipment and technology
ALEX E&C
Karadjordjeva 40, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 7120 800
Fax: +381 11 7120 800
E-mail: [email protected]
Web: www.alexcompany.rs; www.alexec.rs
Naša područja kompetencije su konsalting, projektovanje, izvođenje i održavanje opreme za
tretman i filtraciju vode, kao što su dozer sistemi, UV lampe, reverzne osmoze i dr. Generalni
smo zastupnici BWT grupe, kao i renomiranog proizvođača ventila, kompanije Belven. Naša referentna lista sadrži mnoštvo javnih i privatnih objekata u Balkanskoj regiji.
Areas of our competence as consulting, design, installation and maintenance of water treatment and filtration, as well as the dispenser systems, UV lamps, reverse osmosis, etc. We are
representative of the BWT Group, as well as the renowned manufacturer of valves, the company Belven. Our reference list includes many public and private buildings in the Balkan region.
AQUA INTERMA INŽENJERING d.o.o.
Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2681 776
Fax: +381 11 2681 777
E-mail: [email protected]
Web: www.aquainterma.rs
AQUA INTERMA INŽENJERING nudi širok spektar uređaja i opreme za tretman vode, doziranje
hemikalija i dezinfekciju u sistemima za proizvodnju i pripremu vode za piće, pripremu vode
industrijskim sistemima i u sistemima obrade otpadnih voda. U svom proizvodnom programu
imamo zaokruženu gamu proizvoda za kompletnu instalaciju sistema za gasno hlorisanje, doziranje hemikalija, merenje, neutralizaciju hlora iz vazduha i automatsku kontrolu procesa proizvodnje i dezinfekcije vode.
AQUA INTERMA INŽENJERING offers a wide range of devices and equipment for water treatment, chemical dosing and disinfection systems for the production and treatment of drinking
water, water treatment in industrial systems and wastewater treatment. In our product range,
we have complete portfolio of products for the installation of gas chlorination systems, chemical dosing equipment, measurement, neutralization of chlorine gas and automatic control of
the water disinfection process.
ANALYSIS d.o.o.
Gandijeva 76a, lok.49, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3186 446
Fax: +318 11 3186 448
E-mail: [email protected]
Web: www.analysis.rs
Firma Analysis d.o.o. osnovana je 1996. godine. Osnovna delatnost firme je veleprodaja, održavanje
i servis laboratorijske opreme i potrošnog materijala, projektovanje i razvoj usluga, kvalifikacija,
aplikacija i obuka korisnika opreme. Prodajnim programom Analysis d.o.o. obuhvaćene su oblasti
rada na polju farmacije, industrije, zastite zivotne sredine, nauke i medicine.
The firm Analysis Ltd. was founded in 1996. Its basic activity is wholesale, maintenance and servicing of laboratory equipment and consumables, designing and service qualification services,
applications and training of the equipment users. Analysis Ltd. selling program includes fields of
work in the area of pharmacy, industry, environment, science and medicine.
Exhibition of equipment and technology
ARMAS
Kancelarija: Starih orača 3, 11253 Sremčica, Beograd, Srbija
Sedište: Kneza Miloša 42, 11450 Sopot, Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2522 233; +381 63 371 774
Fax: +381 11 2522 233
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.armas.co.rs
ARMAS se bavi proizvodnjom spojnica koje se koriste prilikom izgradnje i rekonstrukcija cevovodnih
sistema, kao i za saniranje kvarova na cevovodima.
Pored proizvodnje klasičnih spojnica za sve vrste cevi, proizvodimo i niz specijalnih spojnica kojima se
brzo, lako i efikasno saniraju curenja na spojevima cevi bez isključivanja vode i sečenja cevi.
The production programme of ARMAS consists of joints which are used for construction and
reconstructions of pipeline systems, and also for repairs of pipeline damages. Alongside production of classic joints for all types of pipes, we are also manufacturing a numerous special joints,
which are used for quick, easy and efficient repairing of leakages at existing joints of pipes without consumers being cut-off or cutting off pipe.
ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 45, 619 00 Brno, Czech Republic
Tel: +420 548 428 159
Fax: +420 548 428 100
E-mail: [email protected]
Web: www.asio.cz
Češka kompanija ASIO, spol. s r.o. osnovana je 1993 godine, kao kompanija koja pruža usluge
inženjeringa u međunarodnim okvirima.
Kompanija je uključena u razvoj, proizvodnju i isporuku tehnologija za prečišćavanje otpadnih
voda, tretman voda i vazduha... Širok spektar proizvoda koji kompanija nudi, a koji su namenjeni
vodoprivredi, mogu se primeniti u tretmanu otpadnih voda za porodične kuće, sela, gradove,
bolnice; kao i u raznim granama industrije.
ASIO, spol. s r.o. was established in 1993 as a Czech engineering supplies company with international operations. The company is involved in the development, production, and delivery of
technologies for wastewater treatment, water treatment and air treatment... The wide range of
water management products that it offers are employed in the treatment of wastewater from
family houses, villages, towns, hospitals, and in various branches of industry.
AVK International A/S
Bizonvej 1, 8464 Galten, Denmark
Tel: +45 87 542 100; +381 64 1421 933
Fax: +45 87 542 236
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.avkvalves.eu
AVK Grupa je industrijska gupa u privatnom vlasništvu koja trenutno obuhvata 77 kompanija.
Jezgro poslovnja AVK-a je proizvodnja ventila,hidranata I opreme za distribuciju vode I gasa,
tretman otpadnih voda I zaštitu od požara. Šta više, AVK je razvio snažan brend u snabdevanju
ventilima I kontrolera u oblasti tretmana voda, brana I rezervoara, HVAC, hemijskim procesima
I drugim industrijskim sektorima. AVK proizvodi su dizajnirani prema glavnim internacionalnim
standardima I prodaju se u više od 80 zemalja širom sveta. Radeći sa AVK Grupom očekujte
kvalitet, pouzdanost, funkcionalnost I dug radni vek u eksploataciji.
The AVK Group is a privately owned industrial group that currently comprises 77 companies.
AVK’s core business is the production of valves, hydrants and accessories for the water and
gas distribution network, sewage treatment and fire protection. Furthermore, AVK has built
up strong brands supplying valves and controls for water treatment, dams & reservoirs, HVAC,
chemical processing, marine and other industrial sectors. AVK products are designed to the
major international standards and are sold in more than 80 countries worldwide. When dealing
with the AVK Group expect quality, reliability, functionality and long lifetime in service.
BINEMIKOM d.o.o. za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge
Toše Jovanovića 11, 11030 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3058 138
Fax: +381 11 7547 495
E-mail: [email protected]
Web: www.binemikom.rs
Ponuda firme obuhvata: pumpe za pitku i otpadnu vodu (XYLEM LOWARA, XYLEM VOGEL), procesne pumpe (SYDEX, RICHTER), cirkulacione pumpe (XYLEM LOWARA), pumpna postrojenja
za sisteme za gašenje požara, opremu za tretman vode za piće i otpadne vode (rešetke, peskolovi, mastolovi – M.A.IND. Srl., mikseri, agitatori, aeratori, duvaljke, oprema za pripremu i
doziranje hemikalija – SCAE, Sodimate, oprema za dehidrataciju mulja - PIERALISI, i dr.).
Our sales portfolio includes: pumps for drinking and waste water (XYLEM LOWARA, XYLEM VOGEL), process pumps (SYDEX, RICHTER), circulators for HVAC (XYLEM LOWARA), booster units
for fire fighting, equipment for the treatment of drinking water and wastewater (screens, sand
removals, grease removals – M.A.IND. Srl., mixers, agitators, aerators, blowers, equipment for
preparation chemicals – SCAE, Sodimate, equipment for sludge dehydration - PIERALISI, etc.).
Exhibition of equipment and technology
BEOGEOAQUA d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 117/IV, 11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3986 231
Fax: +381 11 2494 761
E-mail: [email protected]
Web: www.beogeoaqua.com
„BeoGeoAqua“ je preduzeće koje vrši specijalizovane usluge u hidrogeologiji i hidrotehnici.
Najvažnije aktivnosti preduzeća vezane su za poslove izvođenja, održavanja i regeneracije bunara.
Pored toga, obavljamo poslove projektovanja, izrade Elaborata i Studija. Vršimo nadzor i kontrolu
kompletnog procesa izrade bunara. Kod opremanja svih hidrotehničkih objekata nudimo kvalitetnu i raznovrsnu opremu.
“BeoGeoAqua” is company for specialized services in hydrogeology and hydrotechnics. Our most
important activities are related to generation, maintenance and regeneration of wells. Furthermore, we make projects, analyses and studies; perform supervision and management for complete process of well construction. We also offer various equipment of high quality for all hydrotechnical objects.
BINVEX STANDARD d.o.o.
Požarevačka 35, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3836 882
Tel: +381 11 3836 848
Fax:+381 11 3836 883
E-mail: [email protected]
Web: www.binvex.com
Kompanija Binvex Standard se u prethodnih petnaest godina bavi trgovinom materijala za vodovod i kanalizaciju. Glavni partner u ovom poslu joj je AVK International A/S iz Danske, vodeći
svetski proizvođač ventila i dodatne opreme.
Preko Binvex Standarda, ova kompanija je prisutna na tržištu Srbije u prethodne dve godine.
AVK je opredeljen da kvalitetom svojih proizvoda i usluga unapredi sistem vodosnabdevanja i
upravljanja otpadnim vodama u Srbiji.
Binvex Standard company has been trading in water supply and sewage material for the past
fifteen years. Its main partner in this business is a Danish company AVK International A/S, the
world leading manufacturer of valves and accessories.
It has been present on the Serbian market for the past two years through the Binvex Standard
company.The AVK is aimed at modernizing the water supply system and waste water management in Serbia with the quality of its products.
CAMBI SA
Skysstasjon 11A, 1383 Asker, Norway
Tel: +47 66 77 98 00
Fax: +47 66 77 98 20
E-mail: [email protected]
Web: www.cambi.no
Cambi je vodeća kompanija koja pruža usluge u domenu konverzije biorazgradivih materijala u
obnovljivu energiju uz visok kvalitet usluga, kompetencije i ekspertize.
Cambi stvara vrednosti iz:
• Komunalnog i industrijskog mulja
• Biootpada, uključujući i odbačenu hranu i ostatke klaničke industrije
• Nus proizvoda i otpada iz procesne industrije i poljoprivrednih aktivnosti
• Ligno-celuloznih sirovina
• Destilacije mokrog zrna iz malih ili velikih skladišta
Cambi is a leading provider of technology to convert biodegradable material to renewable energy, with high quality in deliveries, competence and expertise.
Cambi creates value from:
• Municipal and industrial sludge
• Bio-waste, including food waste and slaughterhouse residues
• By-products and waste from processing industry and agriculture activities
• Lignocellulosic feedstock
• Distiller’s wet grains, thin and whole stillage
Exhibition of equipment and technology
CWG BALKAN d.o.o.
Augusta Cesarca 35, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3946 187
Fax: +381 11 3946 207
E-mail: [email protected]
Web: www.cwg.rs
CWG Balkan d.o.o. je renomirani distributer uređaja, opreme i hemikalija za tretman vode koji
povezuje vodeće svetske proizvođače. Ima kompletnu ponudu koja obuhvata idejna rešenja
u skladu sa specifičnim potrebama, komponente sistema, hemikalije, uređaje i postrojenja za
obradu vode, kao i usluge montaže i servisiranja. Poseduje iskustvo i opremu koji garantuju
pouzdanost u radu, kratke rokove isporuke i konkurentne cene.
CWG Balkan d.o.o. is reputable distributor of water treatment systems, components and chemicals. We coordinate world wide recognised manufacturers of water treatment equipment in order
to offer you full service including engineering, components, chemicals, units and water treatment
plants, installation and technical support according to your specific demands. Our experience and
equipment provide realibility, short-term delivery terms and compatible prices.
CONTROLMATIK ABW d.o.o.
Fajfarjeva 15, 1230 Domžale, Slovenija
Tel: +386 1 721 3552
Fax: +386 1 721 9360
E-mail: [email protected]
Web: www.controlmatik-abw.si
Controlmatik ABW d.o.o. prisutan je na području dezinfekcije i obrade vode, od 1975 godine.
Proizvodni program delimo na:
• naprava za doziranje agresivnih gasova i tečnosti
• merna senzorika (rezidualni hlor, ukupni hlor, ClO2-analizator, pH merenja, Redox merenja,
detektori agresivnih gasova u vazduhu)
• najsavremenije elektronske merno – regulacijske jedinice
• oprema za ozbezbeđenje u slučaju nekontrolisanog curenja otrovnih gasova
Controlmatik ABW d.o.o. was established in 1975 and it is present in the Water Industry for
more than three decades.
Controlmatik ABW produces four general groups:
• dosing equipment for aggressive gases and fluids
• sensor equipment (free and total chlorine analyzers, ClO2 analyzers, pH and Redox measuring,
gas leakage detectors)
• electronic measure and regulation equipment
• metering pumps and microprocessor controlled dosing pumps
• equipment for safety and protection in case of dangerous gas leakages
DANFOSS d.o.o.
Đorđa Stanojevića 14, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2098 572
Fax: +381 11 2098 551
E-mail: [email protected]
Web: www.danfoss.rs/VLT
Danfoss ima više od 75 godina iskustva u oblasti energetske efikasnosti. Godišnja proizvodnja Danfoss VLT ® Drives (frekventnih regulatora i soft startera) uštedi više energije
za godinu dana nego što generiše elektrana prosečne veličine. Pozitivni efekti u pogledu
uštede i smanjenja emisije CO2 rezultat su naše posvećenosti, koji počinje sa projektovanjem proizvoda.
Danfoss has more than 75 years of experience within the field of energy efficiency. The
annual production of Danfoss VLT® drives saves as much energy year for year as is generated by an average-sized power plant. The positive effects in terms of cost savings and CO2
reductions reflect our commitment to sustainability, which begins at product design.
Exhibition of equipment and technology
DINOTEC SR
Hadži Melentijeva 3, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3440 602
Fax: +381 11 3440 602
E-mail: [email protected]
Web: www.dinotec.de
Dinotec GmbH je internacionalna firma koja se bavi tehnologijom prečišćavanja i dezinfekcije
vode. Sedište se nalazi u Nemačkoj (Frankfurt), firma je osnovana 1976 god. Sa svojim bogatim
iskustvom, dinotec je danas svetski lider na području merno-regulacione i elektrolizne tehnike.
Proizvodi su na tržištu prepoznatljivi po vrhunskom kvalitetu i stalnim inovacijama u oblasti
tretmana pijaće i bazenske vode.
Dinotec GmbH is an international company engaged in purification of water and technology of
water treatment. The headquarters is located in Germany (Frankfurt), the company was founded in 1976. With its rich experience, today Dinotec is a world’s leader in measuring, control
and electrolysis technique. Products are on market recognized as top quality and with constant
innovation in the field of the tretman drinking and swimming pool water.
ELMAP d.o.o.
Paštrićeva 2, 21000 Split, Hrvatska
Tel: +385 21 475 992, +385 21 475 995
Fax: +395 21 534 651
E-mail: [email protected]
Web: www.elmap.hr
Elektroinženjerska kompanija sa preko 20 godina iskustva u elektro-inženjerstvu i sistemskoj
automatizaciji. Pružamo visok nivo usluge i trenutno smo broj 1 kompanija u oblasti odvodnje i
prečišćavanja otpadnih voda u Hrvatskoj obzirom na količinu posla, kompleksnosti građevina i
zadovoljstvu krajnjeg korisnika.
Electro-engineering company with over 20 years of experience in electrical engineering and
automation system integration. We provide high level service and are currently number one
company in wastewater disposal and treatment sector in Croatia in regards to the amount of
work done, complexity of structures and satisfaction of end users.
ENERGOPROJEKT – HIDROINŽENJERING a.d.
Bulevar Mihaila Pupina 12, 11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 11 310 1150; +381 11 2142 108
Fax: +381 11 311 1979
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.energoprojekt.rs, www.ephydro.com
Energoprojekt-Hidroinženjering je jedna od članica poslovnog sistema Energoprojekt,
specijalizovana za izvođenje istražnih radova, projektovanje, konsalting i inženjering
hidroenergetskih, vodoprivrednih i infrastrukturnih objekata i sistema. Najveću afirmaciju
Energoprojekt-Hidroinženjering je stekao kao projektant velikog broja brana i hidroelektrana,
u oblastima uređenja, navodnjavanja I odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, vodosnabdevanja, prikupljanja i odvođenja otpadnih voda, prečišćavanja voda za piće, prečišćavanja
gradskih i industrijskih otpadnih voda, zaštite čovekove okoline, GIS, saobraćajnica itd.,
stičući reference u sedamdesetak zemalja širom sveta.
Energoprojekt-Hidroinženjering p.l.c. is a member of the ENERGOPROJEKT Group, specialized for
investigation works, designing, supervision, consulting and engineering of the hydropower systems, water-management and infrastructure facilities and systems. He has earned the highest
recognition as the company which designed of the dams and hydropower plants, in the areas of
land reclamation, irrigation and drainage, water supply, collection and disposal of waste water,
water treatment plants, waste water treatment plants, environmental protection, GIS, roads
infrastructures etc., in about seventy countries around the world.
EVOLVA d.o.o.
Nikole Pašića 75, 31210 Požega, Srbija
Tel: +381 31 825 050
Fax: +381 31 811 109
E-mail: [email protected]
Web: www.evolva.co.rs
Evolva Požega bavi se prometom proizvodima namenjenim za spoljni vodovod i kanalizaciju. U
našoj ponudi su proizvodi renomiranih proizvođača: VAG Armaturen, Georg Fischer, Zagožen,
MZT. Ističemo da osim mogućnosti ispunjenja svakodnevnih zahteva naših kupaca, sposobni
smo odgovoriti i na komplikovane projekte magistralnih vodovodnih sistema, fabrika za preradu vode, brana, hidrocentrala i sl.
Evolva Pozega is a wholesale company, specialized in waterworks and sewage systems. We’re
representing several well-known European producers: VAG Armaturen, Georg Fischer, Zagozen,
MZT. Apart of being able to fulfill daily-business request, we are also capable of handling large
scale projects of main water distribution pipelines, water treatment plants, dams, hydropower
plants and similar objects.
Exhibition of equipment and technology
FESTO GMBH OGRANAK BEOGRAD
Omladinskih brigada 90v, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 7853 900
Fax: + 381 11 7853 911
E-mail: [email protected]
Web: www.festo.rs
Kompanija Festo je vodeći svetski proizvođač opreme za industrijsku i procesnu automatizaciju.
Snaga naše kompanije ogleda se u inovativnim rešenjima što dokazuje preko 30.000 proizvoda
i 2.900 svetski priznatih patenata. Za naših 300.000 kupaca iz 176 zemalja uvek smo na raspolaganju. Svakodnevno, preko 16.500 zaposlenih u 60 lokalnih Festo kompanija širom sveta,
pronalazi rešenja za unapređenje poslovanja svojih partnera. Iz tog razloga, kompanija Festo je
postala sinonim za inovacije u industrijskoj i procesnoj automatizaciji.
Festo is a leading world-wide supplier of automation technology the performance leader in
industrial training and education programs. Partner for automation - water technology: from
pneumatic and electrical components and actuators and automated process valves to the complete automation of your processes. Our aim: maximised productivity and competitiveness for
our customers. With approximately 30,000 catalogue products, customised solutions, ready-toinstall automation systems and a matching range of services from SA products to before- and
after-sales support. This makes Festo the partner of choice for its customers all over the world
– whether in factory automation or process automation.
GEA Westfalia Separator Austria GmbH,
Branch office Serbia
Jovanička 2/10, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3980 107
Fax: +381 11 3980 140
E-mail: [email protected]
Web: www.westfalia-separator.com; www.gea.com
GEA Westfalia Separator Group GmbH, Oelde, S.R. Nemačka, članica je GEA Grupe. Predstavlja
svetskog lidera u oblasti centrifugalne tehnologije. GEA Westfalia Separator razvija procese i
konstruiše procesne linije za mehaničku klarifikaciju i separaciju tečnosti u prehrambenoj, hemijskoj i farmaceutskoj industriji, biotehnologiji, brodogradnji, energetici i tehnologijama zaštite
životne sredine.
GEA Westfalia Separator Group GmbH, Oelde, F.R. Germany is affiliated to the GEA Group. The
Company is leader in centrfugal technology. GEA Westfalia Separator develops procedures and
processes for the mechanical clarification and separation of liquids for the food industry, chemicals, pharmaceuticals, biotechnology, energy, shipping and environmental technology.
Exhibition of equipment and technology
GLYNWED PIPESYSTEMS d.o.o.
Stari beogradski put bb, 18211 Niš, Trupale, Srbija
Tel: +381 18 4532 324
Fax: +381 18 4202 426
E-mail: [email protected]
Web: www.glynwed.rs
Uvoz i prodaja Frialen PE elektrofuzionih fitinga za vodu i gas, mašina i alata za spajanje PE
cevi, Viking Johnson univerzalnih spojnica za vodu, FIP spojnih elemenata i ventila za hemijsku industriju, Rheinhütte industrijskih pumpi. Na lageru elementi za spajanje svih vrsta cevi
do dimenzija d800mm. Ovlašćeni servis za mašine i alate koje distribuiramo.
Import and sales of FRIALEN PE electrofusion fittings for water and gas networks, machinery
and tools for connecting PE pipes, Viking Johnson universal couplings for water lines, FIP fittings and valves for the chemical industry, industrial pumps Rheinhütte. In stock fasteners of
all types of pipe to size d800mm. Authorized service center for machines and tools from our
distribution program.
GRUNDFOS SRBIJA d.o.o.
Omladinskih brigada 90b, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2258 740
Fax: +381 11 2281 769
E-mail: [email protected]
Web: www.grundfos.rs
Sa godišnjom proizvodnjom od više od 16mil jedinica, Grundfos je jedan od vodećih svetskih
proizvođača pumpi. Grundfos isporučuje širok asortiman opreme i rešenja dizajniranih specijalno za tretman voda. Grundfos promoviše i koristi energetski efikasne i održive tehnologije,
time osiguravajući da vodosnabdevanje i tretman otpadnih voda bude u skladu sa budućim
izazovima i propisima. Iz tog razloga Grundfos je lansirao prošireni program SE i SL pumpi za
otpadne vode sa jedinstvenim performansama S-tube radnog kola.
With an annual production of more than 16mil pumps, Grundfos is one of the world’s leading
pump manufacturers. Grundfos supplies a broad range of equipment and solutions designed
specifically for water utility applications. Grundfos is promoting and facilitating energy efficiency and sustainable technology, ensuring that water supply and wastewater facilities meet
future challenges and regulations. Therefore we launched the renewed and expanded ranges
of SE and SL wastewater pumps with the unmatched performance of the S-tube impeller.
HIDROSANITAS d.o.o. Preduzeće za tretman voda
Bulevar Despota Stefana 68-b, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2765 777
Fax: +381 11 2764 161
E-mail: [email protected]
Web: www.hidrosanitas.rs
Preduzeće “Hidrosanitas” se tretmanom pitkih voda bavi više od 45 godina (osnovano 25.
01. 1967. od strane Udruženja za tehnologiju vode SFRJ). Za to vreme urađeni su projekti i
izvedeno je više stotina objekata za tretman voda na prostoru bivše Jugoslavije, počevši od
malih kaptaža pa sve do kompletnih fabrika voda po licenci Degremont. Sistemi za tretman
vode su različiti zavisno od kvaliteta sirove vode i za tretman su korišćene sve savremene
tehnologije.
The company “Hidrosanitas” was established in 25th January 1967. by the Association of
Water Technology in Yugoslavia. Since then our company executed large number of designs
and installations successfully, making our company a leader in water treatment in the former Yugoslavia. Whole range of drinking water facilities was executed, from disinfection
of small wells and springs through to complete water treatment plants, mainly under the
license of “Degremont”.
HOBAS Rohre GmbH – Predstavništvo u Republici Srbiji
Miodraga Petrovića Čkalje 10, 11050 Beograd, Srbija
Tel: +381 63 8486 056
Fax: +381 11 2830 978
E-mail: [email protected]
Web: www.hobas.com
Hobas je uspešna međunarodna kompanija i vodeći proizvođač visoko kvalitetnih HOBAS CC-GRP (centrifugalno livena staklenim vlaknima ojačana plastika) cevnih sistema i isporučuje naprednu tehnologiju
proizvodnje i know how stalno rastućem broju novih kupaca. Trenutno se HOBAS CC-GRP cevni sistemi
proizvode na 16 lokacija širom sveta. Svetska Hobas mreža uključuje HOBAS grupu koja poseduje vlastite
proizvodne pogone I prodajne organizacije u Evropi i Americi i Joint Venture odnosno licencirane partnere širom sveta. HOBAS može da proizvede individualna rešenja za širok spektar namenskog programa
kao što je: pijaća voda, kišna kanalizacija, kanalizacija, hidroelektrane, hlađenje sistema termoelektrana,
industrijska primena. HOBAS CC-GRP cevni sistem odlikuje se brojnim visoko unapređenim kvalitetima
proizvoda: nepropusnost, visoki stepen otpornosti na koroziju, otpornost na abraziju, ekstremna glatkoća
unutrašnjeg i spoljšnjeg sloja, mala težina, lako rukovanje, transport i ugradnja, dugotrajnost
Hobas is a successful international organization and the leading supplier , high-performance HOBAS
CC-GRP (centrifugally cast glass fiber reinforced plastics) Pipes Systems and supplies advanced production technology and management know-how to a steadily growing customer base. At present, HOBAS
CC-GRP Pipe Systems are produced in 16 locations all over the globe. The worldwide Hobas Network
includes HOBAS Group owned production facilities and sales organizations in Europe and America, and
Joint Venture and License Partners all over the globe. HOBAS can provide individual solutions for a wide
range of applications such as: potable water, raw water irrigation, drainage, hydro power, thermal power
cooling, Industry applications. The HOBAS CC-GRP Pipe Systems distinguish themselves by a number of
highly advantageous product qualities: leak tightness, high level of corrosion resistance, abrasion resistance, extreme smoothness of the inner and outer layer, light weight, ease of handling, transport and
laying, long operational lifetime.
Exhibition of equipment and technology
INOVA d.o.o.
Vuka Vrčevića 3, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3292 805
Fax: +381 11 3292 805
E-mail: [email protected]
Web: www.inova.rs
Inova d.o.o. je osnovana 1990. Proizvodimo regulacione ventile – regulatore – za regulaciju
pritiska, protoka, nivoa itd. Proizvodimo ventile za daljinsko on/off upravljanje. Oprema je
najčešću primenu našla u oblasti vodosnabdevanja i daljinskog grejanja. Kvalitet proizvoda,
mogućnost konsultovanja pri izboru regulacionih ventila i obezbeđen servis omogućili su nam
dominantan položaj na teritoriji Srbije i okolnih zemalja.
Inova d.o.o. was established in 1990. Manufacture of control equipment – regulating for pressure, flow, level, etc. We manufacture remote on/off control valves. Equipment used mostly in
water supply and remote heating. Quality products, the possibility of consultation in the choice
of regulating valves and service, has enabled us dominant position in territory of Serbia and
neighboring countries.
INSA a.d. INDUSTRIJA SATOVA
Tršćanska 21, 11070 Zemun, Srbija
Tel: +381 11 3713 600
Fax: +381 11 2614 330
E-mail: [email protected]
Web: www. insa.rs
Insa je osnovana 1950. godine kao fabrika satova a danas je značajan proizvođač satova, satnih
mehanizama, kućnih i industrijskih vodomera, vodomera za daljinsko očitavanje, gasomera i
drugih proizvoda merne tehnike i precizne mehanike.
«Insa» a.d. Zemun od 2006. godine posluje kao akcionarsko društvo.
Detaljnije informacije – web site: www.insa.rs
Insa was founded in the year 1950 as a clock producing factory, which since then has become
a major producer of clocks and watch mechanisms, as well as a producer of water meters,
remote readout water meters, gas meters and many other products in the field of measurement technology and mechanics.
Web site: www.insa.rs
INSTITUT ZA VODOPRIVREDU „JAROSLAV ČERNI“ A.D.
Jaroslav Černi - Institute for the Development of the Water Resources
Jaroslava Černog 80, 11226 Pinosava, Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3906 450, +381 11 3907 976
Fax: +381 11 3906 481
E-mail: [email protected]
Web: www.jcerni.org
Institut za vodoprivredu “JAROSLAV ČERNI“ a.d. bavi se istraživanjem, razvojem, projektovanjem i konsultovanjem u oblasti hidrauličkog inženjeringa i upravljanja vodama. Institut pruža
širok spektar usluga, od izrade osnovnih i primenjenih studija i istraživanja, preko vodoprivrednog planiranja, izrade studija izvodljivosti i projektovanja, do izrade kompleksnih multidisciplinarnih projekata.
“JAROSLAV CERNI” a.d. is institute for research, development, design and consulting services
in the fields of hydraulic engineering and water resources management, including vast range
of services ranging from basic and applied studies and investigations, through water master
planning, feasibility studies and designs, to complex multidisciplinary projects.
KONEX INTERNATIONAL
Saizig 5,79771 Klettgau-Erzingen, Germany
Tel: +49 7742 4399
Fax: +49 7742 1083
E-mail: [email protected]
Web: www.konex-international.com
Kompanija KONEX INTERNATIONAL osnovana je 1986, i nudi široki spektar PVC, PP, PE i PVDF
fitinga za posebnu namenu, specijalne ventile i opremu za cevne sisteme za gas i vodu, kao i za
industriju. Ventili i fitinzi po potrebi kupca.
KONEX INTERNATIONAL founded in 1986, offers a range of PVC, PP, PE and PVDF space saving
fittings, special valves as well as accessories for piping systems to gas and water utilities and
also to the industry. Valves and fittings to customer requirements.
Exhibition of equipment and technology
KONVEX - GASNA I VODO TEHNIKA d.o.o.
Svetozara Miletića 37 A, 11080 Zemun, Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2197 392
Fax: +381 11 3077 415
E-mail: [email protected]
Web: www.konvexgv.rs
Proizvodnja, prodaja, servis, ispitivanje, kontrolisanje i overavanje merila protoka gasa i vode.
Zastupnik firmi:
ELSTER - INSTROMET kao jedan od svetskih lidera u domenu gasne tehnike, nudi široku paletu
merila protoka gasa, regulatora i elektronskih korektora.
EWT - ELIN Wasserwerkstechnik je vodeći svetski proizvodjač merila protoka vode (vodomera i
ultrazvučnih merila) kao i merila toplotne energije (kalorimetara).
Production, sales, service, inspection and verification of gas and water meters.
Representative of the company:
ELSTER - Instromet as one of the world leaders in the field of gas technology, offers a wide range
of gas meters, regulators and electronic correctors.
EWT - ELIN Wasserwerkstechnik is a leading manufacturer of water meters (water meters and
ultrasonic meters) and heat meters (calorimeter).
KOREKT COMPANY d.o.o.
Adresa firme: Ranka Tajsića 5, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3975 117
Fax: +381 11 2465 681
E-mail: [email protected]
Web: www.korektcompany.com
Korekt company je zastupnik firmi:
SAVATECH – oprema za blindiranje i ispitivanje svih vrsta cevovoda i kanalizacije po EN1610
ROM – vozila za odgušenje i ispiranje kanalizcije
ENZ – vodene mlaznice za čišćenje i ispiranje kanalizacije
IPEK – kamere za CCTV inspekciju kanalizacije i svih vrsta cevovoda
WINCAN – softver za dokumentovanje i izveštavanje CCTV inspekcije
Korekt Company is representative for next firms:
SAVATECH – pipe plugs for water and air pressure test of sewage lines
ROM – Vacuum and high presuure pump superstructure for vehicle.
ENZ – Tools for cleaning sewage lines
IPEK – Cameras for CCTV inspecting of sewage lines
WINCAN – Software for ducumenting and reporting of CCTV inspection
KSB PUMPE I ARMATURE d.o.o
Tršćanska 21, 11080 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3713 630, +381 11 3713 633
Fax: +381 11 3713 629
E-mail: [email protected]
Web: www.ksb.com
Fascinantan svet KSB
KSB grupa je jedan od vodećih proizvođača pumpi, ventila i srodnih sistema. Godišnji prihod
od prodaje iznosi 2000 miliona evra.
Više od 15.600 zaposlenih širom sveta radi na maksimalnom zadovoljenju kupaca u oblasti
vodoprivrede, industrije, energetike i rudarstva, instalacija kućne tehnike i stambeno-poslovne
izgradnje. KSB se razvija i kao servis partner i obezbeđuje kompletne hidraulične sisteme za
vodosnabdevanje i drenažu.
The Fascinating World of KSB
KSB Group is one of the leading producers of pumps, valves and related systems. Annual sales
revenue is 2000 million euro.
More than 15.600 employees around the world work for maximum customer satisfaction in
water utilities, industry, energy and mining sector and building services. KSB is increasingly a
service partner and provides complete hydraulic systems for water supply and drainage. MERIS d.o.o.
Narodnih heroja 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 314 88 00
Fax: +381 11 314 88 11
E-mail: [email protected]
Web: www.meris.net
Firma MERIS d.o.o. je generalni zastupnik za Srbiju i Crnu Goru, Makedoniju sledećih firmi:
Endress+Hauser Vodeći svetski proizvođač industrijskih procesnih merila
FLYGT Vodeći svetski proizvođač: potapajućih, muljnih i drenažnih pumpi
Lutz- Jesco Proizvođač sistema za hlorinaciju, dozir pumpi i dozirne tehnike
VAG Proizvođač visokokvalitetne armature za pitke i otpadne vode
Represented foreign companies:
Endress+Hauser world leader in the production of industrial process measuring equipment
FLYGT world leader in domain submersible pumps and equipment
Lutz- Jesco chlorinating, dosing pumps and dosing technique
VAG highest quality valves and fittings for waste water, pure water
Exhibition of equipment and technology
MAK CMC tehnologija vode d.o.o.
Tbilisijska ulica 81, Ljubljana, Slovenija
Tel: + 386 1 423 33 55
Fax: + 386 1 423 40 44
E-mail: [email protected]
Web: www.mak-cmc.si
Predstavništvo za Srbiju: BOSHING d.o.o. Sremska Mitrovica
Tel: +381 22 617 529; Mob: +381 63 8 434 276; E-mail: [email protected]
DELATNOST PREDUZEĆA:
razvoj, projektovanje, savetovanje, proizvodnja, montaža, obrazovanje, održavanje i servisiranje; priprema pitne vode; priprema sanitarne vode; priprema tehnološke vode, vode
u energetici i razhladnim sistemima; fizikalno - hemiski postupci čišćenja otpadnih voda;
sredstva i hemikalije za pripremu pitne vode, vode u tehnologiji i industriji; uskladišćenje i
doziranje hemikalija u tehnologiji vode.
COMPANY ACTIVITIES:
development, design, consulting, production, assembly, education, maintenance and service;
drinking water treatment; sanitary water treatment; technological water treatment, water
treatment for energetics, water treatment for cooling systems; physical and chemical waste water treatment; chemicals for drinking water treatment, chmicals for technological and industrial
water management; water treatment chemicals storage and dosing.
MILANOVIĆ INŽENJERING d.o.o.
Sobovica bb, 34321 Cerovac-Kragujevac, Srbija
Tel: +381 34 6792 660
Fax: +381 34 6792 095
E-mail: [email protected]
Web: www.tretman-voda.rs
Predstavništvo Beograd: Mokroluška Nova 1A, 11010 Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 3477 575; E-mail: [email protected]
Kompanija Milanović inženjering d.o.o. osnovana je 2000. godine sa sedištem u Kragujevcu.
U oblasti tretmana voda realizujemo projekte: Priprema vode za piće i procesno-tehnoloških
voda; Priprema tehničkih voda; Prodaja i instalacija i servis sistema za doziranje ProMinent®;
Industrijski program opreme i armature za vodu – prodajni program. Primenom najsavremenije
tehnologije iz ove oblasti izrađujemo sisteme i postrojenja za pripremu voda za piće, tehničkih i
tehnoloških voda različitih kapaciteta i stepena prečišćavanja.
The company Milanovic Engineering LLC was founded in 2000 with establishing its headquarters
in Kragujevac. In the domain of water treatment we carry out the following projects: Preparation of the drinking water and processing-technological waters; Preparation of technical waters
Sale, instalation and service of ProMinent® dosing systems; Industrial program of equipment
and fittings for water applications – sales program. By implementing most innovative technologies in this domain, we produce systems and facilities for the preparation of drinking waters, as
well as technical and technological waters of different capacities and degrees of purification.
Exhibition of equipment and technology
MIMA KOMERC d.o.o.
Autoput za Novi Sad 67, 11080 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3750 404
Fax: +381 11 3750 405
E-mail: [email protected]
Web: www.mimakomerc.com
Privredno društvo “Mima komerc” je porodična kompanija sa sedištem u Beogradu, specijalizovana za trgovinu na veliko materijalom za spoljni i unutrašnji vodovod, kanalizaciju i grejanje.
Kompanija je osnovana 1992 godine, i u proteklom periodu, težila je stalnom unapređenju poslovanja kroz proširenje ponude proizvoda i pridobijanju kupaca na domaćem tržištu i tržištima
zemalja u region.
Doslednom primenom sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001 unapredjujemo poslovanje kroz poboljšanje efektivnosti i efikasnosti u radu.
Mima Komerc is a family company with its headquarters in Belgrade, Serbia. We specialize in the
wholesale of materials necessary for outdoor and indoor plumbing, sewage networks and heating.
The company was founded in 1992 and it has been improving its business operations by broadening
the range of products it offers and by attracting customers on both local and regional market ever since.
We have been improving business operations by the consistent application of our quality management system according to ISO 9001 and by increasing efficiency and effectiveness.
MINAL d.o.o.
Kedrova 8, 11030 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 6500 390
Fax: +381 11 6392 588
E-mail: [email protected]
Web: www.minal.rs
MINAL d.o.o. je ovlašćeni zastupnik i serviser uređaja i opreme nemačke firme Sewerin za teritoriju Srbije.
Firma Hermann Sewerin GmbH iz Gütersloha u Nemačkoj ima već samdesetogodišnju tradiciju
u proizvodnji uređaja za traženje propuštanja i lociranje mesta kvara na vodovodnim i gasnim
instalacijama. Dugogodišnje iskustvo i vrhunska tehnologija svrstavaju firmu Sewerin u sam vrh
proizvođača opreme za kontrolu vodovodnih i gasnih instalacija.
U sklopu zastupstva za čitav program firme Sewerin imamo organizovan i servis, koji ima na
lageru i sve potrebne rezervne delove.
MINAL d.o.o. is an authorized representative and service for devices and equipment of Sewerin
company, Germany, for the teritorry of Serbia.
Hermann Sewerin GmbH company from Gütersloh, Germany, has eighty years of tradition in
manufacturing devices for probing leaks and locating faulty spots on water and gas pipelines.
Long established experience and cutting edge technology place Sewerin company among the
top notch producers of equipment for control of water and gas pipelines.
For the whole line of Sewerin products we have a developed maintenance and repair service,
with all needed spare parts in stock.
METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN - TRADE d.o.o. Beograd
Patrijarha Dimitrija br.24; 11090 Rakovica, Beograd, Srbija
Tel: +381 11 356 3131; +381 11 356 2121
Fax: +381 11 356 3131
E-mail: [email protected]
Web: www.miv.rs; www.miv.hr
Metalska industrija Varaždin d.d. jedna je od retkih firmi u Evropi koja na istom mestu ima i
livnicu i pogon za mašinsku obradu. 90 posto ukupne proizvodnje čine armature i fazonski komadi, dok 10 posto proizvodnje čine odlivci prema narudžbi, te proizvodi za uređenje javnih
površina kao: Šah poklopci i okviri, ulične kape, kanalske rešetke i okviri, estetski oblikovani
stubovi za javnu rasvetu u različitim izvedbama (kandelaberi), kanalski poklopci od bronze, kante
za smeće, rešetke za zaštitu drveća, stubići i barijere za obeležavanje pešačkih zona, držači za
bicikle, klupe za sedenje postavljene na parkovima i javnim površinama, peke, roštilji, kotlići za
kuvanje itd.itd.
The Varazdin Metal Industry d.d. (limited liability company) is one of the few companies in Europe which has a foundry and machine workshop at one and the same place.
90 percent of the total production is composed of armature and molded frame pieces whilst 10
percent of the production involves custom made drip moldings as well as products for exterior
decoration such as grid covers and frames, street caps, channel grids and frames, esthetically
formed lamp posts for outdoor lighting in different forms (candelabras), channel covers made of
bronze, dustbins, tree protection fences, road bollards and barriers for pedestrian zone marking, bicycle racks, park and public place benches, ovens, grills, cauldrons etc.
Exhibition of equipment and technology
NOVOS d.o.o.
Cara Dušana 207, 11080 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3773 503
Fax: +381 11 3773 504
E-mail: [email protected]
Web: www.novos.co.rs
Novos d.o.o. je privatna firma osnovana 1995. godine i zastupnik je nemačke kompanije MerckKGaA
za teritoriju Srbije i Crne Gore. Merck je vodeći svetski proizvođač visoko kvalitetnih industrijskih i
laboratorijskih hemikalija. Od 2011.godine Merck je kupio kompanije Millipore, Heipha i Hycon i tako
proširio svoj asortiman proizvoda.U oblasti kontrole kvaliteta voda možemo da ponudimo laboratorijske hemikalije, instrumente i test kitove za analitiku voda, mikrobiološke podloge, membrane,
aparate za kontrolu vode i vazduha.
Novos d.o.o. is a private company established in 1995. NOVOS d.o.o. is representation of German company Merck for Serbia. Merck is leading manufacturer of high-quality industrial and
laboratory chemicals. In 2011 Merck acquired companies Millipore, Heipha and Hycon.
For water quality control we can offer laboratory chemicals and reagents, instruments and test
kits for mobile analytic, microbiology culture media, membranes and instruments for water and
air monitoring.
PATENTING d.o.o.
Novosadski autoput 53, 11185 Zemun Polje, Srbija
Tel: +381 11 3757 711
Fax: +381 11 3757 710
E-mail: [email protected]
Web: www.patenting.co.rs
Preduzeće „PATENTING“ d.o.o. posluje preko 20 godina, sertifikovano ISO 9001 i 14001), a bavi
se:
• uvoz - izvoz proizvoda bazne hemije,
• proizvodnja kućne tečne hemije, inhibitora, ferihlorida,
• distribucijom i prodajom hemijskih sredstava za tretman voda, LANXESSovih proizvoda (Bayer Chemicals Nemačka),
• prevoz svih agresivnih tečnih hemijskih sredstava (ADR transpoti),
• uslužne delatnosti: hemijsko i hidrodinamičko pranje i čišćenje termoenergetskih i procesnih
postrojenja u industriji,
• Laboratorija za ispitivanje opreme pod pritiskom (akreditovana od ATS-a).
Company “PATENTING” Ltd. has been in business for over 20 years, and since 2000 it has been
certified with QMS (ISO 9001 and 14001), and it performs the following activities:
• import-export of products of basic chemicals,
• manufacture of domestic chemical products, inhibitors, ferric chloride,
• distribution and sale of chemical products for water treatment (drinking, industrial and
waste waters), and distribution of LANXESS products
• transport of all the aggressive liquid chemicals (ADR transports),
• services: chemical and hydro-dynamic washing and cleaning of thermal-power and process
industrial plants
• Laboratory for testing equipment under pressure (accredited by ATS).
PEŠTAN d.o.o.
1300 Kaplara 189, 34301 Bukovik, Srbija
Tel: +381 34 742 160
Fax: +381 34 742180
E-mail: [email protected]
Web: www.pestan.net
Privatna kompanija “PEŠTAN“ d.o.o. je regionalni lider u proizvodnji plastičnih cevi i fitinga za
vodu, kanalizaciju i gas.
Neprekidnim ulaganjem u već renomirani brend koji ima regionalni, pa čak i globalni potencijal,
doprinosi ostvarenju dodatne vrednosti i ambicioznih poslovnih planova.
Upravo zahvaljujući pouzdanosti, kvalitetu, dobroj snabdevenosti i konkurentnoj ceni proizvoda,
broji više hiljada dugogodišnjih kupaca širom zemlje i regiona.
Zaista prevazilazimo očekivanja naših klijenata!
The private company “PEŠTAN” Ltd. is a regional leader in the production of plastic pipes and
fittings for water, sewage and gas.
Constant investment in a reputable brand that already has a regional and even global potential,
contributes to the achievement of additional value and ambitious business plans.
Due to reliability, quality, good supply potential and competitive price, we have thousands of long
term customers across the country and the region.
Indeed we are exceeding the expectations of our customers!
PFEIFFER d.o.o.
Kumodraska 241 b,11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3988 130; +381 11 3982 667; +381 11 3982 752
E-mail: [email protected]
Web: www.ludwigpfeiffer.com
Podzemni cevovodi i kanalizacije svih velicina,nivoa pritisaka i materijala, rehabilitacija cevovoda
i kanalizacija bez kopanja, izgradnja objekata i postrojenja, trgovina cevima, masinskim delovima,
fazonskim komadima, usluge gradjevinarstva za polazne i zavrsne sahte, strukturna analiza cevi i
sahti, microtunneling.
Undergorund pipeline and drainage construction with all rated sizes,pressure stages and
materials,trenchless refurbishment of pipeline and sewer systems,building water treatment plants
and pipe line structures,rehabilitation of sewege and pipeline systems,trade in pipes,mechanical
parts,fittings and other accessories,microtunneling.
Exhibition of equipment and technology
POLIETILENSKI SISTEMI d.o.o.
Bulevar oslobođenja 40, 21000 Novi Sad, Srbija
Tel: +381 21 500 576
Fax: +381 21 500 576
E-mail: [email protected]
Web: www.pe-sistemi.rs
DOO POLIETILENSKI SISTEMI je generalni zastupnik kompanije Georg Fischer Piping Systems
za Republiku Srbiju. U mogućnosti smo da Vam ponudimo široku lepezu proizvoda u području
pijaće vode, navodnjavanja, tretmana voda... Naš tim stručnih i obučenih ljudi stoji Vam na
raspolaganju, ne samo za puku prodaju proizvoda, nego i za pomoć pri pronalaženju pravog
rešenja za Vas.
LLC POLIETILENSKI SISTEMI is general representative of Georg Fischer Piping Systems for Republic of Serbia. We are able to offer You wide range of products in waterworks, irrigation, water
treatment... Our team of experts is being available for You, not just simple for sale, but also for
provide assistance in order to find best possible solutions.
PIPELIFE Serbia d.o.o.
Partizanska 205, 11277 Ugrinovci, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 7808 666
Fax: +381 11 7808 611
E-mail: [email protected]
Web: www.pipelife.rs
Preduzeće PIPELIFE Serbia d.o.o. je osnovano 2010.god. i sastavni je deo evropskog koncerna
PIPELIFE International sa sedištem u Wiener Neudorf-u, Austrija.
Naša delatnost je vezana za prodaju plastičnih cevi i sistema cevovoda za distribuciju gasa, kanalizaciju, drenažu, zaštitu vode, kablova, kućnih instalacija kanalizacije, vodovoda i grejanja.
PIPELIFE Serbia d.o.o. company was founded in 2010 and it is part of a European concern PIPELIFE International with head office in Wiener Neudorf, Austria.
Our core business is sale of plastic pipes and systems for distribution of gas, sewage, drainge,
water protection, cabel protection, house instalations of sewage, drinking water and heating.
Exhibition of equipment and technology
PRICON BUSINESS CREATION d.o.o.
Petra Drapšina 55, 21000 Novi Sad, Srbija
Tel: +381 21 425 505
Fax: +381 21 661 92 65
E-mail: [email protected]
Web: www.pbc.co.rs
PRICON BUSINESS CREATION D.O.O. na tržište Balkana dovodi:
GWT GmbH sa višedecenijskim iskustvom u izvođenju postrojenja za snabdevanje naselja
pijaćom vodom i rešavanje problematike tretmana komunalnih, industrijskih otpadnih voda i
bazensku tehnologiju.
CILLIT CEE WATERTECHNOLOGY GmbH je specijalizovani proizvođač opreme, postrojenja i hemikalija za tretman vode u domenu industrijske proizvodnje kao što su priprema kotlovske,
rashladne i procesne vode. BIOCLEEN GmbH proizvodi postrojenja za prečišćavanje otpadnih
voda biološkim postupcima za objekte i naselja.
PRICON BUSINESS CREATION D.O.O. for Balkan area introduces:
GWT GmbH that has decades of experience and modern solutions in leading projects for
municipal drinking water treatment, but also overall approach when treating municipal and
industrial waste water including pool water treatment.
CILLIT CEE WATERTECHNOLOGY GmbH is manufacturer of specialized equipment, chemicals
and plants for boiler water, cooling and process water in industrial applications.
BIOCLEEN GmbH produces and supplies biological water treatment plants for facilities and
municipals.
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF SERBIA
Udruženje za komunalne delatnosti
Association of Public Utility Activities
Ul. Resavska 13 - 15, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3300 975
Fax: +381 11 3230 949, +381 11 3239 009
E-mail: [email protected]
Web: www.pks.rs
Kontakt: Tatjana Ercegović-Petrić, sekretar
Udruženje obuhvata:
• vodovod i kanalizaciju,
• komunalnu higijenu,
• održavanje stanova i uređenje gradskog građevinskog zemljišta,
• usluge parkiranja,
• pogrebne usluge,
• dimničarske usluge,
• pijačne usluge
Aktivnosti Udruženja:
• Praćenje stanja u oblasti komunalne privrede,
• Analiziranje uticaja zakonskih propisa na uslove poslovanja i efekte njihove primene,
• Informisanje i pružanje stručne pomoći preduzećima komunalne privrede,
• Predlaganje i iniciranje izmena relevantne zakonske regulative,
• Pružanje stručne pomoći preduzećima radi povezivanja sa proizvođačima komunalne
opreme,
• Učestvovanje u pripremanju zajedničkih projekta,
• Pružanje stručne pomoći preduzećima u postupku primene i tumačenja zakona i podzakonskih
akata,
• Saradnja sa nadležnim organima i institucijama u izradi zajedničkih projekata.
The Association includes:
• water supply and sewage,
• communal sanitation,
• apartment maintenance and urban building land development,
• parking services,
• funeral services,
• chimney sweeping services.
• marketplace services
The Association’s activities ‘s activities:
• Monitoring the situation in the area of communal economy,
• Analyzing the impact of legal regulations upon the conditions of conducting the business operations and the effects of their application,
• Providing information and expert assistance to the utility companies,
• Proposing and initiating amendments to relevant legal regulations,
• Providing expert assistance to companies in connecting with the manufacturers of utility
equipment,
• Taking part in developing the joint projects,
• Providing expert assistance to companies in applying and interpreting the laws and by-laws,
• Cooperation with competent agencies and institutions in developing the joint projects.
Exhibition of equipment and technology
ProMinent predstavništvo Beograd
Mokroluška nova 1 b, 11000 Beograd, Srbija
Phone: +381 11 630 4242
Fax: +381 11 630 4519
Mob: +381 62 855 1 855
E-mail: [email protected]
Web: www.prominent.co.rs
Rukovanje tečnim hemikalijama, elektromagnetne membranske merne pumpe, motorne merne
pumpe, procesne merne pumpe, dozirni sistemi,rezervoari i pumpe za pretakanje, rezervoari za
skladištenje i doziranje, merno kontrolne stanice na panelima, tehnologija merenja i kontrole,
tehnologija senzora,
Sistemi za tretman voda: UV sistemi, ozon postrojenja, hlor dioksid postrojenja, postrojenja za
elektrolizu, membranska filtracija, gravitacioni filteri.
Chemical Fluid Handling: solenoid-driven metering pumps, motor-driven metering pumps,
process metering pumps, dosing systems, tank and transfer pumps, storage and dosing tanks,
panel-mounted measuring/control stations, measuring and control technology, sensor technology;
Water Treatment Systems: UV systems, ozone plants, chlorine dioxide plants, electrolysis plants,
membrane technology, gravity filter.
RAINER KIEL KANALSANIERUNG GmbH
Blomberer Strasse 36, 32825 Blomberg, Germany
Phone: +49 52 3596 090
Fax: +49 52 3596 924
E-mail: [email protected]
Web: www.kanalsanierung-kiel.de
Rainer Kiel Kanalsanierung GmbH je kompanija koje pruža usluge u oblasti rehabilitacije mreže
za otpadne vode. Kompanija je specijalizovana za rehabilitaciju kanalizacionih cevi primenom
tehnologija bez kopanja rova. Naše tehnologije bez kopanja rova obuhvataju polaganje cevi
metodom CIPP uz primenu UV svetlosti, robotiku, „Patch Repair“, rehabilitaciju industrijskih i
privatnih mreža, kolektora i šahtova.
Rainer Kiel Kanalsanierung GmbH is a services provider in the area of waste water network
rehabiliation. The company has been specialised to rehabilitatate sewage pipes by only using
trenchless technologies. Our trenchless technologies include Cured-in-Place Pipe Lining by UVLight, Robotics, Patch Repair, rehabilitation of industrial and privat networks, trunk sewers and
manholes.
REINERT-RITZ GMBH
Ernst-Heinkel-Strasse 2, 48531 Nordhorn, Germany
Tel: +49 5921 8347 895
Fax: +49 5921 834 725
E-mail: [email protected]
Web: www.reinert-ritz.de
Reinert-Ritz GmbH Nemačka, je stručnjak za vrhunski kvalitet u proizvodnji fitinga od PE/PP za
pijaću vodu, kanalizaciju, gas, naftu, hemikalije i rudarstvo do 25 bar pritiska.
Specijalnost naše firme je i proizvodnja šupljih i ispunjenih šipki, koje mogu biti urađene u standarnoj ponudi ili po meri koju dostavi klijent, čak i kada se radi o maloj količini. Šipke se rade do
prečnika od 2000mm.
Reinert-Ritz GmbH, Germany, is the expert for high quality, high value pipeline fittings in PE/PP
for water, wastewater, gas, oil, chemicals and mining.
Hollow bar and solid rods are specialities of the company which are the base of tailor made and
standard solutions, either in small series up to 2000 mm.
Exhibition of equipment and technology
REGENERACIJA d.o.o.
Alpska cesta 43, 4248 Lesce, Slovenija
Tel: +386 4 5317 070
Fax: +381 4 5318 935
E-mail: [email protected]
Web: www.regeneracija.si
Proizvodnja proizvoda izpoliesterskih laminata, termoplasta su djelatnosti koje najbolje opisuju rad Regeneracije d.o.o. Posebno smo ponosni na proizvode koji su plod znanja, razvoja i
dugogodišnjeg iskustva naših razvojnih inženjera - revizijska okna, cpilištra, separatori ulja, mastolovi, naprave za pročišćavanje odpadnih i tehnoloških voda, cisterne i filtri odpadnog zraka.
Production of polyester and thermoplastic laminates as well as production of wood protective
coatings are activities that are marking operations of company Regeneracija d.o.o. We are particularly proud of the products that are result of many years of knowledge and experience of
our development engineers (manholes, pumping stations, oil and grease interceptors, wastewater treatment plants, double wall tanks and air filters).
RIDGID - Ridge Tool Europe NV
Interleuvenlaan 50, 3001 Heverlee, Belgium
Tel: +32 16 380 380
Fax: +32 16 380 381
E-mail: [email protected]
Web: www.ridgid.eu
Profesionalni ručni i električni alati za obradu cevi svih materijala za instalatere vode, instalatere
grejanja, zatim kamere za pregled i snimanje unutar vodova, merni uređaji za dijagnostiku i
pregled, lokatori za lociranje komunalnih vodova, vodovodnih cevi i mašine za odgušenje kanalizacionih cevi.
Professional hand and power tools for all pipe materials for water installers, heating installers,
then cameras for inspection and recording inside the lines, measuring appliances for diagnostics and inspection, locators for locating utility lines, water pipes and drain cleaning machines.
Exhibition of equipment and technology
SADE Serbia - Ogranak stranog privrednog društva
Makedonska 30, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 303 54 27
Fax: +381 11 303 54 37
E-mail: [email protected]
Web: www.sade.rs
Kompanija SADE (deo Veolia Environnement group), kao lider u oblastima linijske infrastrukture, deluje u dvadesetak zemalja sa radnom snagom od 9000 ljudi. Specijalizovana je za dizajn, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje mreža (distribucija pijaće vode, kanalizacija, telekomunikacije, gas, električna energija) i srodnih postrojenja za klijente u javnom, privatnom i
industrijskom sektoru.
SADE (part of the Veolia Environnement group), as a leader in network solutions, operates
in over twenty countries with a workforce of 9,000 people. Company is specialises in design, construction, rehabilitation and maintenance of networks (drinking water distribution,
sewerage, telecommunications, gas, electricity) and related facilities for clients in the public,
private and industrial sectors.
SAERTEX multiCom® GmbH
Brochterbecker Damm 52, 48369 Saerbeck, Germany
Phone: +49 257 4902 404
Fax: +49 257 4902 408
E-mail: [email protected]
Web: www.saertex-multicom.de
SAERTEX multicom® GmbH, kao proizvođač obloge SAERTEX-LINER® za obnovu kanalizacionih
cevi bez kopanja rova, jedna je od vodećih kompanija u svojoj oblasti i jedina kompanija u svetu
koja u sopstvenim objektima proizvodi oblogu od materijala ojačanog staklenim vlaknima.
SAERTEX multicom® GmbH is one of the leading companies in its sector as manufacturer of
the SAERTEX-LINER® for the trenchless renewal of sewer pipes and the world‘s only company
that produces a GRP liner from a glass fibre fabric in its own facilities.
SANIVOD d.o.o.
Sutjeska VIII 33, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3317 845
Fax: +381 11 3317 327
E-mail: [email protected]
Web: www.sanivod.rs
Preduzeće Sanivod d.o.o. nudi bogat i kvalitetan asortiman proizvoda za spoljni i unutrašnji
vodovod i kanalizaciju. Na 400m2 zatvorenog i 5000m2 otvorenog prostora nudi se armatura:
cevi od duktilnog liva, od polietilena i polipropilena, šahtovi i rešetke od duktivnog liva, kao i
fazonski komadi – GGG. Preduzeće SANIVOD d.o.o. je distributer livnice „RADIJATOR“ iz Zrenjanina i generalni i ekskluzivni zastupnik i distributer kompanija:“SAMSUN MAKINA SANAYI” iz
Turske. Takođe smo I distributeri firmi Viking Johnson I Frialen. Za svu robu posedujemo ateste
sa Instituta IMS – Beograd. Sanivod d.o.o. kao posebnu mogućnost nudi transport svoje robe.
Sanivod LTD Company offers high quality products for internal and external plumbing and sewage system. A complete stock of sanitary equipment, fittings, chutes, grates, pipes made of ductile cast, polyethylene and polypropylene is available in its covered area occupying 400m2 and
open space 5000m2. SANIVOD LTD is distributor of foundry „RADIJATOR“ from Zrenjanin and
exclusive representative and distributor of company “SAMSUN MAKINA SANAYI” from Turkey
and distributer of Viking Johnson and Frialen. Our products have all necessary documents from
IMS Institute, Belgrade. SANIVOD LTD can arrange the transportation of goods.
SAVATECH d.o.o.
Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slovenija
Tel: +386 4 2066 388
Fax: +386 4 2066 390
E-mail: [email protected]
Web: www.savatech.eu
Mi smo ogranak kompanije Savatech D.O.O. i predstavljamo osnovnu potporu u razvoju proizvoda
od gume za celu SAVA GRUPU. Mi proizvodimo i prodajemo proizvode od gume za zaštitu životne
sredine, proizvode koji se koriste u spasilačkim operacijama i gumene brane za potrebe mini hidro
central itd… Profesionalan i brižan pristup, fleksibilnost i brzi rokovi isporuke kombinovani su da
pruže idealan servis i podrušku našim proizvodima. Naš predstavnik za područje Srbije je firma
Korekt Company D.O.O.
We are a division of Savatech D.O.O., the mainstay of the development of rubber manufacturing
within the SAVA Group. We manufacture and sell rubber products for environmental protection,
rescue operations and dams for small hydro power plants etc… A professional but caring approach,
flexibility and quick delivery times combined to provide the ideal service in support of our quality
product range. Our representative on Serbian market is firm Korekt Company D.O.O.
Exhibition of equipment and technology
SebaKMT
Seba Dynatronic, Dr. Herber Iann Str. 6, 96148 Baunach, Germany
Tel: +49 95 44 680
Fax: +49 95 22 73
E-mail: [email protected]
Web: www.sebakmt.com
SebaKMT je vodeća firma koja razvija i proizvodi mernu opremu i kompletne sisteme za lociranje kvarova na energetskim i telekomunikacionim mrežama, opremu za ispitivanje i dijagnozu
izolacije kablova i opremu za detekciju curenja na cevovodnim sistemima i lociranje cevovoda.
SebaKMT is the worldwide leader for the development and manufacture of test equipment and
complete systems for fault location and cable identification in power and telecommunication
cables, test and diagnosis of power cables, water leak detection and pipe location.
SIGMA d.o.o. Kula
M.Tita 248/B, 25230 Kula, Srbija
Tel: +381 25 731 805
Fax: +381 25 731 972
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Web: www.sigmakula.co.rs, www.hlorogen.com
Preduzeće Sigma doo nudi kompletno i kvalitetno rešenje dezinfekcije pijaće vode. Osnovna
delatnost je proizvodnja Hlorogen postrojenja za proizvodnju natrijumhipohlorita na mestu
potrošnje i automatskih dozirnih sistema. Sigma se takođe bavi inženjeringom i instaliranjem
sistema za automatsku dezinfekciju pijaće vode. Daljinski nadzor i upravljanje postrojenjima,
održavanje i servisiranje te obuka korisnika zaokružuju našu ponudu.
Sigma Ltd offers a complete and quality solution for drinking water disinfection. The main activities are production of HLOROGEN plants for on site sodium hypochlorite production, and
automatic dosing systems. Sigma is also engaged in engineering and installation of systems for
automatic disinfection of drinking water. Remote monitoring and control, maintenance and
servicing, and user training complete our offer.
Exhibition of equipment and technology
SIEMENS d.o.o. Beograd
Omladinskih brigada 21, 11070 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2096 096
Fax: +381 11 2096 238
E-mail: [email protected]
Web: www.siemens.rs
Siemensov sektor Industrija vodeći je svetski snabdevač industrijskih klijenata inovativnim
i ekološkim proizvodima i rešenjima. Svojom potpuno automatizovanom tehnologijom i industrijskim softverom, pouzdanom ekspertizom vertikalnih tržišta i uslugama zasnovanim na
tehnologijama, ovaj sektor poboljšava produktivnost, efikasnost i fleksibilnost svojih klijenata.
Sektor Industrija ima više od 100.000 zaposlenih širom sveta, a u okviru njega posluju: Divizija Industrijske automatizacije, Divizija Pogonske tehnologije i Divizija Korisničkih usluga, kao i
Poslovna jedinica metalnih tehnologija.
The Siemens Industry Sector is the world’s leading supplier of innovative and environmentally
friendly products and solutions for industrial customers. With end-to-end automation technology and industrial software, solid vertical-market expertise, and technology-based services, the
Sector enhances its customers’ productivity, efficiency, and flexibility. With a global workforce
of more than 100,000 employees, the Industry Sector comprises the Divisions Industry Automation, Drive Technologies and Customer Services as well as the Business Unit Metals Technologies.
STRABAG AG
Donau-City-Strasse 9, 1220 Wien, Austria
Tel: +43 1 22422 2121
Fax: +43 1 22422 2126
E-mail: [email protected]
Web: www.strabag.com
Vodne tehnologije
Aktivnosti Strabagovog odjela “Vodne tehnologije” obuhvataju širok spektar tehnologija
pripreme i obrade vode, kao npr: pitka voda, otpadna voda, industrijska i tehnička voda,
procjedna voda, itd. Odjel Vodne tehnologije sa cca 200 uposlenika aktivno sudjeluje na
projektima u preko 20 zemalja širom sveta. Za bliže informacije molimo kontaktirajte nas ili
pogledajte našu web-stranicu.
Water Technologies
The activities of STRABAG’s business unit “Water Technologies” cover a wide spectrum of
technologies in water preparation and treatment, like for example potable water, waste water, industrial and process water, leakage water, etc. The business unit Water Technologies
with approx. 200 employees takes actively part in projects in more than 20 countries across
the world. For any further information please contact us or see our website.
SUPERLAB
Milutina Milankovića 25, 11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2222 222
Fax: +381 11 2222 222
Email: [email protected]
Web: www.super-lab.com
SUPERLAB svojim kupcima nudi svu neophodnu opremu za analizu voda (pijaćih,otpadnih,
kotlovskih, tehničkih i procesnih voda...). Waterlab, specijalizovan sektor za prodaju opreme
za kontrolu kvaliteta voda, u svojoj ponudi ima opremu koja obezbeđuje napredna i pouzdana rešenja kako za laboratorijska , tako i za terenska i On-line merenja.
To his customers, SUPERLAB offers all the necessary equipment for water analysis (drinking
water, waste water, boiler water, technical and industrial process water…). Waterlab, specialized department for sale of the equipment for water quality control, in his offer has the
equipment that provides advanced and reliable solutions for laboratory and field measurements, as well as On-line measurements.
TWINOXIDE RS d.o.o.
Boska Toskovica 26, 36000 Kraljevo, Srbija
Tel: +381 36 351 437
Fax: +381 36 354 700
E-mail: [email protected]
Web: www.twinoxide.co.rs
Dvokomponentni praskasti preparat čijim se mešanjem-rastvaranjem u određenoj količini vode
generiše 0,3% rastvor hlordioksida (dezificijens, biocid, virucid ,algicid).
Prednosti u primeni: eliminiše patogene rezistentne na hlor; ispoljava baktercidno dejstvo pri vremenu kontakta od 1-10 minuta, a zadržava rezidualnu dezinfekcionu aktivnost do 72 sata; efikasno
deluje u intervalu pH 4-10; rastvor (0,3%) termostabilan pri temperaturama >45°C; pripremanje
rastvora na licu mesta; bezbedan za transport i skladištenje, jednostavan i lak za primenu, minimalna
investicija.
Primena hlordioksida dozvoljena za sistematsku dezinfekciju vode za pice član 4 Pravilnika o dezinfekciji i pregledu vode za piće i prema V listi Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
Two-component powder product, whose mixing-dissolving in a determined amount of water generates a 0.3% solution of chlorine dioxide (disinfectant, biocide, viricide, algaecide). Advantages in the application: eliminates pathogens resistant to chlorine; expresses bactericidal effect at
the time of contact of 1-10 minutes, and retains residual disinfection activity for up to 72 hours; acts
effectively in the range pH 4-10; thermally stable solution (0.3%) at temperatures >45 °C; preparation
of the solution on-site; safe for transport and storage, simple and easy to apply, minimum investment. Application of chlorine dioxide is allowed for the systematic disinfection of drinking water, according
to the Article 4. of the Rules of disinfection and inspection of drinking water and according to the V
list of Regulations for hygienic quality of drinking water.
Exhibition of equipment and technology
TEHNOBIRO d.o.o.
Heroja Nandeta 37, 2000 Maribor, Slovenija
Tel: +386 2 4502 730
Fax: +386 2 4622 081
E-mail: [email protected]
Web: www.tehnobiro.si
Tehnobiro je specializovano preduzeće za tehnologiju pripreme vode. Nudimo celovita rešenja
za vodovode, industriju, domaćinstva i obradu otpadnih voda, sa upotrebom najsavremenijih
tehnologija.
Uspešno uklanjamo iz vode arsen, mangan, gvožđe, amonijak, sumpor sulfit.
Osiguravamo mikrobiološki kvalitetnu pijaću vodu sa hlorom, proizvedenim elektrolizom.
Izvodimo nova postrojenja, te rekonstrukciju postojećih.
Tehnobiro is specialized in water treatment technology. We offer complete solutions for water
supply companies, industry, households and wastewater treatment with the use of cuttingedge technologies.
Successfully remove arsenic, manganese, iron, ammonia, sulfur, sulfite. We ensure the microbiological quality of drinking water with chlorine, produced with electrolysis. We produce new
plants and reconstruction of existing.
TEHNOSAM d.o.o.
Jelene Čović 22, 24106 Subotica, Srbija
Telefoni: kancelarija: + 381 24 567 431
Kancelarija mob: + 381 63 521 806
Servis mob.: + 381 62 237 134
Fax: +381 24 567 431
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.tehnosam.rs
Proizvodnja uređaja i sistema za tretman voda.
Production of water treatment equipment.
Exhibition of equipment and technology
UDRUŽENJE ZA TEHNOLOGIJU VODE I SANITARNO INŽENJERSTVO
ASSOCIATION FOR WATER TECHNOLOGY AND SANITARY ENGINEERING
Sinđelićeva 21, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2442 228
Fax: +381 11 2441 193
E-mail: [email protected]
Web: www.utvsi.com
Udruženje je neprofitna stručna asocijacija. Danas Udruženje predstavlja jedin­stvenu asocijaciju u našoj zemlji gde je koncentrisano naučno, menadžersko i tehničko znanje, kao i
praktična iskustva o vodi. Osnovano 1960. godine i radi u kontinuitetu, na po­dručju prethodne
Jugoslavije, odnosno sadašnje Srbije. Sedište je u Beogradu. Udru­ženje za tehnologijiu vode i
sanitarno inženjerstvo formirano je da objedini naučnu i stručnu javnost u oblasti voda, kao i
zaštite životne sredine. Svojim članovima Udruže­nje obezbeđuje proširenje stručnih i naučnih
znanja, razmenu informacija i odgovara­juću valorizaciju znanja i uticaj na javnost, obrazovni,
ekonomski, privredni i naučnoteh-nološki održiv razvoj zemlje. Udruženje je organizovalo i
međusobno povezalo veliki broj pojedinaca, preduzeća i ustanova, kako u zemlji, tako i u
inostranstvu.
The Association is a non-profit professional organization. It is a unigue association in Serbia
today, which is both a repository of technical, scientific and managerial knowl-edge, and a
source of practical experience in the field of water. The Association was formed in 1960. year,
and has continued to be active over this period of time, first in the former Yugoslavia and now
in Serbia. Its headguarters are in Belgrade. The Association was founded to form a link between water and environmental scientific and professional circles. The Association offers its
members access to professional and scientific knowledge, serves as an information exchange,
disseminates valuable knowledge, and provides a means for influencing public opinion and
promoting sustainable educational, economic, scientific and technological development of
the country. The Association has gathered together and established contacts between a large
number of individuals, companies and institutions, both national and International.
UNIPROGRES d.o.o.
Vladimira Nazora bb, 22400Ruma, Srbija
Tel: +381 22 474 265
Fax: +381 22 473 019
E-mail: [email protected]
Web: www.uniprogres.rs
„Uniprogres“ je firma koja se bavi prometom i trgovinom kompletnim vodovodnim i kanalizacionim materijalom sa akcentmo na kompletnom učešću na investicionim zahvatima i
održavanju već postojećih cevovoda i intalacija, jer u svom asortimanu imamo baš sve od robe
što je za to potrebno.
„Uniprogres“ is company it has been dealing with turnover and selling of plumbing and sewerage system elements with special accent on taking part in the complete process of investment and maintenance of exusting pype systems and installments, because we have everything necessary for that process.
VALMAN d.o.o. za proizvodnju i usluge
Gospodara Vučića 35, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 7446 094
Fax: +381 11 7446 684
E-mail: [email protected]
Web: www.valman.rs
Valman doo Beograd je proizvođač vodovodne armature i zastupnik firme Hawle, Nemačka.
U okviru proizvodnog programa, proizvodimo servis ventile, nadzemne, podzemne i tunelske hidrante, ogrlice za LG, AC i PE/PVC cevi, vazdušne ventile, flanš adaptere, univerzalne
spojnice, MDK montažno demontažne komade i ostalu armaturu.
Valman doo Belgrade is manufacturer of waterworks armature and general distributor
of Hawle, Germany. Within the product range, we produce service valves, aboveground, underground and tunnel hydrants, drilling saddles for DCI, AZ and PE / PVC pipes, air valves, flange
adapters, universal sockets, MDK dismantling pieces and other fittings.
Exhibition of equipment and technology
VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES d.o.o.
Makedonska 30, 11000 Beograd, Srbija
Tel: + 381 11 303 54 27
Fax: + 381 11 303 54 37
E-mail: [email protected]
Web: www.veoliawater.com
Veolia Water Solutions & Technologies je specijalizovani provajder rešenja za prečišćavanje voda,
projektovanim prema specifičnim potrebama javnih komunalnih i industrijskih preduzeća. Lider je
u projektovanju, inženjeringu i izgradnji postrojenja za tretman svih vrsta voda - otpadnih voda,
mulja, procesnih voda, voda za piće, za industrijske i komunalne svrhe.
Veolia Water Solutions & Technologies is a specialized provider of solutions for water treatment, designed according to the specific needs of public utilities and industrial companies.
The company is a leader in design, engineering and construction of water treatment plants
for all types of water – waste water, sludge, process water, drinking water, for industrial and
municipal purposes.
VITREKS Niš
Ljubomira Nikolica 12, 18000 Niš, Srbija
Tel: +381 18 228 551
Fax: +381 18 237 142
E-mail: [email protected]
Preduzeće „Vitreks“osnovano je 1994 godine. Organizovano je kao DOO i bavi se distribucijom reparacionih spojnica za saniranje oštecenja na vodovodnim cevima.
Višegodisnje iskustvo u proizvodnji spojnica,pracenje inovacija, kao i spremnost za prihvatanje sugestija kupaca doprineli su da linija „Atlantik’’ spojnica postane i ostane najbrže i najpouzdanije rešenje za prevazilaženje problema gradskih vodovoda. Kupci naših proizvoda su
pretežno javna preduzeća iz oblasti vodosnabdevanja i saradjujemo sa 60 vodovoda u zemlji
i 40 u inostranstvu. Osim Srbije, prisutni smo i na tržistima Slovenije, Makedonije, Bosne i
Hercegovine i Crne Gore.
.
Company „Vitreks“ Nis was founded in1994. It is organized as Ltd and its dealing with the
distribution of pipe repair clamps.
Years of experience in clamps production, inventions follow up, and opennes towards buyers
suggestions led to the fact that „Atlantic“ clamps line is one of the fastest and most reliable
solutions for solving problems that water supply companies may have. Our consumers are
mostly public utilities dealing with the water supply and we have cooperation with 60 domestic an 40 foreign waterworks. Apart from Serbian market, we are also present in Slovenia,
Macedonia,Bosnia and Herzegovina and Montenegro.
Exhibition of equipment and technology
WILO BEOGRAD d.o.o.
Mijačka 3, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2851 273
Fax: +381 11 2851 275
E-mail: [email protected]
Web: www.wilo.rs
Kompanija WILO SE iz Dortmunda postoji 140 godina i od osnivanja delatnost ovog koncerna je proizvodnja pumpi i pumpne tehnike. Imajući u vidu dugu tradiciju ovog nemačkog
proizvođača, Wilo je danas svakako jedan od tržišnih lidera i diktira trendove razvoja pumpi i
pumpne tehnike u svetu.
WILO SE with headquarters in Dortmund, Germany has 140 years long tradition, and since
the the company was founded its core business is manufacture of pumps and pump systems.
Today, Wilo SE is one of the market leaders, and sets standards in pump and pump systems
technology.
ADENDUM
BIN COMMERCE d.o.o.
Ustanička 218, 11000 Beograd, Srbija
Tel: + 381 11 3774 655
Fax: +381 11 3774 683
E-mail:[email protected], [email protected]
Privredno društvo za trgovinu i usluge BIN COMMERCE DOO Beograd je preduzeće koje posluje na području Srbije i regiona od 1997. godine.
Bin commerce doo se bavi uvozom i distribucijom hemijskih proizvoda namenjenih različitim
granama industrije.
Jedna od osnovnih delatnosti jeste uvoz i distribucija hemikalija koje se koriste u procesima
prerade voda.
BIN COMMERCE DOO is midd size company making a turnover app. 4.000.000,00 EUR trough
year. Company is located in Belgrade, capital of Serbia and exists since 1997.
BIN COMMERCE DOO is an export-import company and distributes chemicals for food industry, mining industry, waste and potable water industry etc.
INEA SR d.o.o.
Izletnička b.b. 11300 Smederevo, Srbija
Tel: +381 26 4651 401
Fax: +381 26 4651 401
E-mail: [email protected]
Web: www.inea.rs
Preduzeće INEA je februara 1987.godine osnovao Institut Jožef Stefan (IJS).
Obim poslovanja se brzo povećao i danas je INEA vodeće preduzeće u Sloveniji na području
industrijske automatizacije, kompjuterskog upravljanja procesima i proizvodne informatike.
Takođe ima vodeću poziciju na području industrijske energetike.
The company INEA was established in February 1987 by the Jozef Stefan Institute (IJS).
The scale of operations is increasing rapidly and today INEA is the leading company in Slovenia in the field of industrial automation, process computer control and manufacturing informatics. It also has the leading position in the field of industrial energy sector.
VRS®-T/BLS® neraskidivi spoj se koristi
Ũƚÿ€ƚ؀”—ƚÕتäªÜ¸—ƚ”ÉƚğĞĞƚ€Ø€
Ũƚÿ€ƚØÿçƚªƚ»€¸çƚÁÉÂä€ÿçƚŽ—óªƚªƚ—Á€ƚÕÉäؗ—ƚ”€ƚܗƚ¸ÉتÜä—ƚ€Â¸—Øƚ»É¸Éóª
Ũƚÿ€ƚäؗŽ§»—ÜÜƚ䗧ª¸—ƚÕÉ»€¢€Âµ€ƚŽ—óª
Ũƚÿ€ƚÜó—ɍç§ó€ä€Âƚ€ÜÉØäªÁ€Âƚ¡€ÿÉÂܸª§ƚ¸ÉÁ€”€
Exhibition of equipment and technology
Tiroler Rohre GmbHƚŨƚ,ÂÂ܍Ø玸—Øƚ[ä؀â—ƚģğƚŨƚĤĞĤĞƚ)€»»ƚªÂƚaªØÉ»ƚŨƚçÜäت€
aƚƵĢġƚžĞſƚģĠĠġƚģĞġƈĞƚŨƚ#ƚƵĢġƚžĞſƚĞģĠĠġƚĢġĤğħƚŨƚƚÉ¡¡ªŽ—ƾäØÁů€äƚŨƚôôôůäØÁů€ä
Prezentacija firmi
na Forumu Voda
Presentation of Companies
on the Water Forum
AC.MO S.p.A., Roncade, Italia
“Nove tehnoogije u navodnjavanju“
“New technologies for irrigation“
Rezime:
U ekspanziji razvoja u oblasti navodnjavanja, AC.MO je lider u Italiji u projektovanju i snabdevanju automatizovanih sistema za distribuciju vode u navodnjavanju.
Na osnovu svojih saznanja, znanja i iskustva, AC-MO-u bi bilo zadovoljstvo da srpskim vodoprivrednim preduzećima, projektantima/konsultantima , građevinskim firmama i preduzetnicima, predstavi ovu osetljivu, strateški važnu temu: „Nove tehnologije u navodnjavanju sa
ciljem ekonomičnosti vodenih resursa, uštede energije i optimizacije prinosa“
Abstract:
In the increasingly strategic area of irrigation, AC-MO is nowdays the leader in Italy in the
design and supply of automated systems for the distribution of irrigation water.
On the basis of this advanced know-how, AC-MO would be pleased to introduce a sensitive
issue to Serbian water Authorities, Consultants and Contractors:
„ New technologies for irrigation aimed at the economy of the water resource, energy saving
and optimisation of harvest“
ACO gradjevinski elementi d.o.o. Serbia
„ACO Upravljanje Površinskim Vodama“
„ACO Surface Water Management“
Rezime:
Globalne klimatske promene uzrokuju sve češću pojavu ekstremnih vremenskih uslova kao što
su suše ili obilne padavine. Na ove događaje se mora odgovoriti kompleksnim i sofisticiranim
konceptom. ACO to postiže inteligentnim sistemskim rešenjima u okviru koncepta ACO Upravljanje Površinskim Vodama.
ACO sistemski lanac: Prikupi-Zadrži-Prečisti-Ispusti obuhvata niz najsavremenijih proizvoda
koji garantuju zaštitu, sigurnost i komfor ljudi, objekata i saobraćajnica, kontrolišući vodu i
osiguravajući njenu ponovnu upotrebu.
Abstract:
Global climate change is causing more frequent extreme weather events such as droughts
and heavy rainfall. These events must be answered by more complex and sofisticated concepts. ACO achieves this with intelligent system solutions within the concept of ACO Surface
Water Management.
The ACO system chain: Collect-Hold-Clean-Rellease comprises state of the art products which
guarantee protection, safety and comfort of people, buildings and trafic areas by controling
the water and assuring its safe reuse.
Exhibition of equipment and technology
AVK INTERNATIONAL A/S, Denmark
1. „Napredna tehnologija, prednosti i benefiti korišćenja AVK opreme“
2. „Hlađenje rezervoara amonijaka preko hidrantske mreže i bacača vode“
1. „State of the Art Technology, advances and benefits of using AVK equipment“
2. „Ammonia tank cooling through hydrant network and water gun“
Rezime:
Pouzdanost i dugotrajnost su dva glavna parametra kroz koje AVK svojim kupcima dokazuje sopstveni kvalitet. Jedinstvenim tehničkim rešenjima, i visokim nivoom kvaliteta izrade svoje opreme, a
u skladu sa primenom svih glavnih standarda i normi kvaliteta koje važe u svetu, AVK obezbeđuje
svojim kupcima maksimalnu sigurnost u radu njihovih sistema proizvodnje i snabdevanja.
Kako su kvalitet života i ekonomičnost proizvodnje i snabdevanja pitke vode postali najbitniji zadaci, korišćenje AVK zasuna, hidranata i dodatne opreme je postalo norma uspešnosti rešavanja
problema.
Kao i do sada, AVK ostaje definicija kvaliteta, kroz benefite i prednosti koje može da pruži svojim
korisnicima.
Abstract:
Reliability and durability are the two main parameters by which AVK proves it’s own quality. With
unique technical solutions, and high quality level of manufacturing , in accordance to all World
major quality standards and norms, AVK provides its customers with maximal safety in water production and supplying.
As well as life quality and production and water supplying become the main profesional tasks, using of AVK gate valves,hydrants and accessories become the norm of success in problem solving.
As before, AVK keeps position of definition of quality, through the benefits and advances which
provides to it’s customers.
CAMBI SA, Norway
“Napredna termalna obrada mulja za bolju životnu sredinu i energetski efikasna
postrojenja za otpadne vode”
“Advanced thermal sludge treatment for a better environment and energy efficient WWTP”
Rezime:
Cambijeva termalna hidroliza za predtretman mulja.
Tehnologija poboljšane anaerobne digestije komunalnog i industrijskog mulja.
Cambijev Termalni Proces Hidrolize(THP) je dokazana i pouzdana tehnologija koja se koristi širom
sveta od 1995 godine. THP se primenjuje u postojećim i novim projektima (grinfild) dizajniranim
da smanje količine finalnog otpada, cenu gradnje i rada digestora.
Cambijev THP je priprema komunalnog i industrijskog mulja i biootpada upotrebom pare visokog
pritiska za anaerobnu digestiju. Primenjujući THP tehnologiju, dobijaju se sledeći rezultati :
1) duplira se kapacitet digestora,
2) povećava se proizvodnja biogasa i
3) dobija se čvršća (manja količina vode), stabilizovana biomasa bez patogena
Proizvodnja i kvalitet krajnje biomase omogućava uštede u transportu i energiji - krajnji proizvod se može direktno primeniti u poljoprivrednom procesu ili osušiti da bi se kasnije koristio
kao đubrivo ili biogorivo. Kao dodatak na optimizovanje energetske efikasnosti i smanjenja
operativnih troškova, THP takođe eliminiše problem mirisa koji je povezan sa obradom organskih materijala.
Cambijeva THP pogoni se mogu kombinovati sa pogonima za kogeneraciju, koji proizvode
“zeleni” električnu energiju i obezbeđuju vrelu paru za proces termalne hidrolize (THP). Proizvedeni biogas takođe se može pročistiti za upotrebu kao gorivo u vozilima ili kao zamena za
prirodni gas.
Abstract:
Cambi Thermal Hydrolysis Sludge Pre-treatment.
Cambi’s Thermal Hydrolysis Process (THP) is a proven and reliable technology that has been
used around the world since 1995 in existing and “green field” projects to reduce both disposal quantities and the cost of building and operating digesters.
Cambi THP is a high-pressure steam pre-treatment for anaerobic digestion of municipal and
industrial sludge and bio-waste. Applying THP technology results in:
1) doubled digester loading,
2) increased biogas production,
3) pathogen-free and stabilized biosolids product with increased cake dewaterability.
This saves both transport and energy costs, whether applying the end product directly in agriculture or drying it for fertilizer or bio-fuel.
The THP is highly energy-efficient with low operating costs. It also eliminates odour problems
associated with the treatment of organic materials. The end product (digestate) – a pathogen
free and pasteurized biosolids – can be applied to land directly, composted or dried.
Cambi THP plants can be combined with cogeneration plants, which produce green electricity
and provide hot steam for the Thermal Hydrolysis Process.
However, the biogas can also be cleaned to be used as vehicle fuel or as a replacement of
natural gas.
Exhibition of equipment and technology
DINOTEC GmbH, Germany
„Sigurna i opravdana dezinfekcija u pijaćoj i procesnoj vodi“
„Safe and reasonable disinfection in drinking and process water“
Rezime:
Dezinfekcija vode za piće usled kontaminacije vode bakterijama i mikroorganizmima postaje sve
značajnija.
Postoje različiti postupci i sredstva za dezinfekciju. Hlor i hlor-dioksid su veoma efikasni za dezinfekciju, zbog dugotrajnog depo efekta koji stvaraju.
Mogućnost lokalne proizvodnje dezinficijensa garantuje kontinuirano visok nivo efikasnosti.
Moderan sistem za proizvodnju visokoaktivnog dezinfekcionog rastvora hlora iz soli - VoDes
BlueWave.
Pouzdana proizvodnja hlor-dioksida sa uređajem Chlorox - sistem firme dinotec. Naročito važno
za precizno doziranje dezinficijenasa je bezbedan rad i pouzdano merenje i regulacija, sistemi sa
različitim funkcijama praćenja - Waterinspector.
Abstract:
The disinfection of drinking water through the possible contamination of the water by bacteria
and foreign organisms are becoming increasingly important.
There are various disinfectants and procedures. Chlorine and chlorine dioxide are very effective
disinfectant with depot effect.
The possibility of local production of disinfectants guarantees a consistently high level of effectiveness. The modern systems VoDes BlueWave generate the salt, water and electricity in fresh
highly active chlorine.
The reliable production of chlorine dioxide takes the Clorox device - system from dinotec.
Particularly important for reliable dosage of the disinfectant is an operationally reliable measurement and control systems with many monitoring functions -Waterinspector.
ELMAP d.o.o., Croatia
„Pregled najbolje prakse u automatizaciji postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda i uvođenje
modernog rješenja za organizaciju održavanja postrojenja“
“Waste Water facility automation best practices and system implementation of modern facility
maintenance organization solution”
Rezime:
Uvod u elektro-projektovanje, automatizaciju i SCADA sisteme za nadzor postrojenja objekata
za odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda sa specijalnim naglaskom na integraciji softvera za
održavanje postrojenja koji bi olakšao organizaciju rada službe za održavanje i podigao efikasnost i produktivnost iste uvođenjem naprednih mehanizama za izdavanje zadataka, terensko
izveštavanje i istorijsko praćenje kvarova.
Abstract:
Introduction to Waste Water treatment facility automation practices including electrical designing, automation and supervisory SCADA system with special accent on integration of maintenance management software that will facilitate maintenance staff organization and raise the
efficiency and productivity of work staff by introducing advanced task scheduling, field back
reporting and repair history tracking.
ENERGOPROJEKT - HIDROINŽENJERING, a.d. Beograd, Serbia
„Evaluacija stanja kvaliteta vode i sedimenta reke Dunav u Srbiji sa predlogom mera za
poboljšanje uslova zaštite životne sredine“
“Evaluation water quality and sediment Danube river in Serbia and the proposal for improvement of environmental protection”
Rezime:
Tokom 2012. i 2013. godine, ENERGOPROJEKT-Hidroinženjering je sproveo obimna i sveobuhvatna istraživanja i merenja kvaliteta vode i sedimenta Dunava u Srbiji, sa detaljnom
analizom i klasifikacijom Dunavskih akumulacija i pripadajućih vodnih tokova. Istraživanja su
sprovedena i naručena od strane Elektroprivede Srbije radi detektovanja unetog zagađenja,
bilansiranja zagađenja, analize degradacionih procesa u akumulacijama.
Simulacija zagađenja je sprovedena u softverskom paketu koji je uključio: hidrodinamičke
parametre, parametre kvaliteta vode, psamološke parametre, i parametre kvaliteta nanosa
(na dnu i u suspenziji).
Cilj ovih istraživanja nije samo definisanje kvaliteta vode i sedimenta i bilansiranje zagađenja,
već i predlog mera za postizanje dobrog ekološkog i hemijskog statusa voda prema Okvirnoj
Direktivi Evropske Unije o vodama (WFD 2000/60/EC).
Abstract:
During the 2012th and 2013th The Energoprojekt-Hidroinženjering conducted extensive and
comprehensive research and measurements of water and sediment of the Danube in Serbia,
with a detailed analysis and classification of the Danube reservoirs and associated waterways.
The surveys were conducted and commissioned by Elektroprivreda Serbia entered for detection
of pollution, pollution of the balance, the analysis of degradation processes in the reservoirs.
Simulation of pollution was conducted in the software package which included: the hydrodynamic parameters, the parameters of water quality and sediment parameters, and sediment
quality parameters (at the bottom and suspension).
The aim of this study is not only to define the water quality and sediment pollution and balancing, but also proposed measures to achieve good ecological and chemical status under EU
Framework Directive (WFD 2000/60/EC).
Exhibition of equipment and technology
ENERGOPROJEKT - HIDROINŽENJERING, a.d. Beograd, Serbia
“Uticaj ekološkog menadžmenta u implementaciji projekta od značaja za Republiku Srbiju – dva
primera iz prakse“
“Effects of environmental management in the implementation of projects of importance for the
Republic of Serbia – two examples from the practice”
Rezime:
Za potrebe implementacije projekata od značaja za Republiku Srbiju neophodno je sprovesti,
pored tehničkih i ekonomskih, i ekološke kriterijume koji se odnose na zaštitu životne sredine.
Zahtevi u tom smislu iziskuju učesće multidisciplinarnog tima stručnjaka koji imaju za cilj da svojim
rešenjima zadovolje zahteve Naručioca, (odnosno graditelja) i Korisnika (odnosno stanovništva),
pa i države kao takve. Za postizanje tih ciljeva, jedan od zahteva je kretati se u okviru zakonske
regulative Srbije, ali i EU, kao i ići u korak sa svetskim saznanjima i o svim namerama uključivati
javnost, kako neuke pojedince, tako i njihove zastupnike. Zastupnici stanovništva u Srbiji mogu
biti njihovi surogati (advokati) ili relevantne institucije. Način odabira odgovarajućih zastupnika,
metodologija informisanja stanovništva, ispunjavanje kriterijuma Arhuske konvencije, publikovanje, forum zainteresovanih strana, kao i zaštita podataka i zaštita intelektualne svojine će biti
tema rada u nastavku.
Abstract:
In the implementation of projects of special importance for the Republic of Serbia, environmental criteria have to be fulfilled in addition to technical and economical criteria. Requirements that arise from environmental criteria demand involvement of a multidisciplinary team
of experts, who ought to provide solutions that fulfil requirements of the Client (Developer) and
Beneficiaries (Inhabitants), as well as requirements of the state. In order to achieve these objectives, one of such requirements is to obey national legislation of the Republic of Serbia and
the EU, to keep pace with the global knowledge and to inform the public, both less-informed
individuals and their advocates, about all intentions. Advocates of the public could be its surrogates (lawyers) or relevant institutions. The manner in which the advocates and population
information methodology are selected, fulfilment of criteria stipulated in the Aarhus Convention, publication of data and Stakeholder’s forums, as well as data protection and protection of
intellectual property, will be discussed in this paper.
ENERGOPROJEKT-HIDROINŽENJERING, a.d. Beograd, Serbia
„Korišćenje vodnih resursa u aridnim oblastima – iskustva iz Alžira“
„Use of water resources in arid regions – experiences from Algeria“
Rezime:
Rešavanje problema debalansa između raspoloživih količina i rastućih potreba za vodom u
aridnim oblastima je inženjerski izazov sa kojim se Energoprojekt-Hidroinženjering susreće
već više od pola veka. Svoje konsultantsko-projektantske aktivnosti usmerio je na proučavanje
površinskih i podzemnih vodnih resursa, izradu regionalnih razvojnih studija i kompleksnih
tehničkih rešenja čiji je cilj uravnoteženje režima oticanja voda u kratkim kišnim periodima
godine i zadovoljenja potreba za vodom u sušnim periodima.
U radu su prezentirana iskustva na nizu projekata, koji su realizovani u Alžiru, sa tehničkim
rešenjima koja su zahtevala izgradnju krupne vodne infrastrukture kao što su brane, akumulacije, vodozahvati, transferni tuneli i cevovodi, kanali, rezervoari, crpne stanice, bunari...
Abstract:
Finding solutions for the problem related to imbalance between the available quantities and growing demands for water in the arid regions is the engineering challenge which
Energoprojekt-Hidroinženjering faces for more than a half-century. The Consulting-Designing
activities of this company have been focused on researches of surface and ground water resources, elaboration of the regional development studies, as well as the complex technical
solutions intended for balancing of water run-off regime during short rainy periods of a year
and fulfilment of water demands during dry periods.
This paper presents the experiences gained at a number of Projects implemented in Algeria,
along with description of technical solutions which required construction of major water infrastructure, such as: dams, reservoirs, water-intakes, tunnels and penstocks/pipelines for
transfer of water, canals, tanks, pump stations, wells, etc.
Exhibition of equipment and technology
FESTO GmbH Ogranak Beograd, Serbia
„Komletna rešenja za automatizaciju postrojenja za preradu vode“
„Complete automation solutions for the water treatment plants“
Rezime:
Integracija široke palete proizvoda upravljačkih komponenti i procesnih armatura u postrojenjima za preradu vode:
Festo obezbedjuje komletna rešenja pri automatizaciji postrojenja za preradu vode sa širokom
ponudom procesnih ventila, senzora i pozicionera.
Na upravljačkom nivou Festo proizvodi pneumatske pilot ventile, ventilska ostrva , I/O sisteme i
HMI jedinice koje se lako integrišu sa master PLC-ovima.
Ovo umanjuje rizik i troškove, pojednostavljuje integraciju i obezbedjuje snabdevanje svim
potrebnim komponentama od jednog dobavljača.
Abstract:
Integration of comprehensive electrical, pneumatic and process automation systems in water
treatment plants:
Festo provides complete process automation solutions with a range of automated process
valves, diaphragm valves, sensors and positioners.
At the control level, Festo manufactures pneumatic pilot valves, valve terminals, I/O systems
and HMIs which integrate seamlessly with leading DCS and controllers. This reduces risk and
cost by simplifying integration and providing a single source supplier.
GRUNDFOS Srbija d.o.o., Serbia
„Grunfos optimalna rešenja i proizvodi za kompletan ciklus tretmana voda i otpadnih voda“
„Grudfos optimised solutions and products for the entire wate and wastewater treatment cycle“
Rezime:
Grundfos proizvodi i rešenja za transport otpadnih voda, zaštitu od poplava, navodnjavanje i
postrojenja za tretman otpadnih voda, zasnovana na pouzdanosti u radu, visokoj efikasnosti,
optimizaciji pumpnih sistema i modularnim rešenjima. Održavanje pritiska od vodovoda do krajnjeg postrošača DDD (Demand Driven Distribution): Kompletno integrisani sistem vodosnabdevanja, pumpe, kontroleri, rešenja i kontrola pritiska. Visoko efikasne pumpe za otpadnu vodu:
S-tube radno kolo, bez kompromisa između slobodnog prolaza i visoke efikasnosti. Digitalne dozirne pumpe i sistemi za dezinfekciju u tretmanu voda i otpadnih voda: održavaju visok kvalitet
tretiranih voda.
Abstract:
Grundfos products and solutions for wastewater transport, irrigation, flood control and the
wastewater treatment plant build on operational reliability, energy efficiency through optimised pump systems and modular solutions. Managing pressure from source to tap DDD (Demand Driven Distribution): Fully integrated water supply systems, pumps, controls, solutions
and pressure management. High efficiency wastewater pumps: S-tube impeller, no compromise
between large free passage and high efficiency. Digital dosing pumps and disinfections systems:
keeping treated water quality high.
HUOT predstаvništvo Beogrаd, Serbia
„Prezentаcijа inovаtivnih rešenjа frаncuskog proizvođаčа HUOT sа demontrаcijom.
(Vlаdimir Vаsiljević, Dаnijel Rujer)“
„The presentation of innovative solutions of the French manufacturer HUOT with a demonstration.
(Vladimir Vasiljevic, Daniel Rouyer).“
Rezime:
Livnicа mesingа još od srednjeg vekа
Kompаniju osnovаo Emil Huot 1906.godine
Vodeći proizvod u 1960: konstrukcijа ventilа kod 203.15
Rаzvoj gаme proizvodа zа distributivne mreže pitke vode
Vodeći proizvod nаkon 1980: JAKUO ventil
Kontinuirаne inovаcije više od 50 godinа
Svi proizvodi su 100% proizvedeni u Frаncuskoj
Proizvodi koji se brzo i lаko ugrаđuju
Visoke performаnse proizvodа nаprаvljenih dа trаju
Širokа distributivnа mrežа: više od 40 zemаljа
Abstract:
Brass foundry in existence since the Middle Ages
Company founded in 1906 by Emile HUOT
Flagship product in 1960: construction valve ref. 203.15
Development of drinking water supply range
Flagship product after 1980: YACUO valve
Ongoing innovation for over 50 years
All products are 100% Made in France
Products which are quick and easy to install
High-performance products made to last
A wide distribution network: more then 40 countries
TIROLER ROHRE GmbH, Austria
„Smart Solutions for water management systems“
„Pametna rešenja za vodoprivredne sisteme“
TRM - Tiroler Rohre GmbH je austrijski proizvođač kvalitetnih cevi od duktilno-livenog gvožđa
koje se uglavnom koriste za transport vode. Specijalnosti firme TRM su cevi sa dodatnim vrednostima, kao što su BLS / VRS-T neraskidivi sistem spajanja cevi i odlične spoljne obloge cevi.
Sa svojim pametnim rešenjima TRM cevi su nepobedive u pogledu tehničkih i ekonomskih
uslova i cevi su savršeno dizajnirane za realizaciju projekata i pod teškim uslovima rada i
omogućavaju rad sa veoma specijalnim aplikacijama, kao što je trenchless instalacija.
TRM - Tiroler Rohre GmbH is an Austrian quality producer for ductile cast iron pipes which
are mainly used for transporting water. The specialities of TRM are pipes with added values
such as the BLS/VRS-T locking system and excellent coatings. With it smart solutions the TRM
pipes are unbeatable in regard to technical and economic terms and the pipes are perfectly
designed for realizing projects also under harsh conditions and enables also very special applications like trenchless installation.
Exhibition of equipment and technology
TEHNOBIRO d.o.o. Maribor, Slovenia
„Prezentacija izvedene rekonstrukcije postojećeg uređaja, za pripremu vode za piće iz bunara“
„Reconstruction of the existing system for the production of drinking water from the well“
Rezime:
Na postojećem uređaju, kvalitet pitke vode, nakon pročišćavanja bunarske vode, primenom
klasične tehnologije, nije odgovarao Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, zbog visokih vrednosti: gvožđa, mangana, arsena, amonijaka, vodonikovog sulfita.
Tehnobiro je sa primenom najnovije tehnologije: deferizacije, demanganizacije, odstranjivanja
amonijaka, arsena i vodonikovog sulfida izveo uspešnu rekonstrukciju i time rešio problem vodosnabdevanja sa kvalitetnom vodom za piće, koja je u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj
ispravnosti vode za piće.
Abstract:
The existing water station, with the classic technology, the water did not have the required
quality as determined by the rules of the drinking water, because it had excessive levels of iron,
manganese, ammonia, arsenic and hydrogen sulfide.
With the latest technology: removing of iron, manganese, ammonia and hydrogen sulfide,
tehnobiro successfully completed the reconstruction of the water plant and solve the quality
problem of drinking water. The water was high quality and in accordance with the Regulations
for Drinking Water.
Download

Katalog 2013