12
MERACIA A REGULAČNÁ TECHNIKA
12.1 Meracia a regulačná technika bezchlórová
MOC bez DPH
Poolcontrol DYNAMICS bezchlórový
Mikroprocesorom riadený merací, regulačný a dávkovací systém na dezinfekciu s Poolcare
aktívnym kyslíkom riadený časom alebo s meraním Poolcare a pH. S podsvieteným
grafickým displejom, kalibrácia pH voliteľná alebo 2-bodová, s heslom na prevádzku
ovládania, hlásenie porúch a varovného signálu zrozumiteľným textom na displeji.
Vstupy: kontrola meranej vody, hlásenie vyprázdnenia, hodnota pH, dezinfekcia, teplota,
stop dávkovania pomocou externého vstupného signálu
Výstupné relé: dezinfekcia, zníženie pH, zvýšenie pH, prestavenie na vločkovanie, súhrnný
alarm
Ďalšie vybavenie: automatické hlásenie zopnutia, kontrola meranej vody, ovládanie
vďaka impulzu proporcionálne, prepínateľné na reguláciu ZAP/VYP, automatické vypnutie
dávkovacieho čerpadla pri trvalom dávkovaní, meracia cela vr. kontroly meracej vody,
predfilter, kompletne namontované na montážnej doske s plastovým krytom
0133-020-90 Poolcontrol DYNAMICS Poolcare akt. kyslík časové riadenie/pH
pH sonda, 2 dávkovacie čerpadlá dinodos EASY na dezinfekciu a zníženie pH,
2 flexibilné sacie vedenia, 2 vstrekovacie ventily,
meracie a dávkovacie príslušenstvo
2 814,00
0133-040-90 Poolcontrol DYNAMICS Poolcare akt. kyslík meranie a regulovanie/pH
pH sonda, Poolcare sonda, prídavný modul Poolcare meranie aktíveho kyslíka,
2 dávkovacie čerpadlá dinodos EASY na dezinfekciu a zníženie pH, 2 flexibilné
sacie vedenia, 2 vstrekovacie ventily, meracie a dávkovacie príslušenstvo
4 516,00
0133-060-90 Poolcontrol DYNAMICS Poolcare akt. kyslík meranie a regulovanie/pH
pH sonda, Poolcare sonda, prídavný modul Poolcare meranie aktíveho kyslíka,
2 dávkovacie čerpadlá dinodos START na dezinfekciu a zníženie pH, 2 sacie
armatúry starr vr. hlásenia vyprázdnenia, 2 vstrekovacie ventily,
meracie a dávkovacie príslušenstvo
5 754,00
Poolcare Domo visual, kompletné zariadenie
Mikroprocesorom riadené meranie a regulácia na pH a Poolcare - dávkovanie aktívneho kyslíka.
Kompaktný systém s podsvieteným displejom a alfanumerickým ukazovateľom pre pH a aktívnu
dezinfekciíu. S hadičkovými dávkovacími čerpadlami dinodos TOP, max. tlak 1,5 bar.
Kontrola netesnosti, kontrolka alarmu, bezpečnostná funkcia vypnutia, hadičky vr. koncoviek,
automatické omeškanie pri zapnutí, kontrola meranej vody, kontrola doby dávkovania,
nastavenie požadovanej hodnoty, nastaviteľné pH zvýšenie/zníženie, servisné kontrolky,
výber jazyka. pH sonda, kompaktná meracia cela, merací kábel, sacie vedenie, dávkovacie
ventily, dávkovacie vedenie, kalibračné roztoky pH 7 a 4, jemný predfilter a návod na použitie.
Kompaktné zariadenie predmontované na plastovej montážnej doske vr. pripájacieho setu.
0130-841-90 Poolcare Domo visual
2 751,00
Poolcare mesmatic visual, kompletné zariadenie
Mikroprocesorom riadené meracie a reguláčné zariadenie, bezchlórový systém,
pre pH a dávkovanie aktívneho kyslíka Poolcare. Vo vyhotovení s podsvieteným displejom
alfanumerickým ukazovateľom (priame meranie preparátu s aktívnym kyslíkom).
S hadičkovými čerpadlami s krokovým motorom dinodos TOP, max. tlak 1,5 bar.
Kontrola netesnosti, kontrolka alarmu, bezpečnostná funkcia vypnutia, hadičky
vr. koncoviek, automatické omeškanie pri zapnutí, kontrola meranej vody, kontrola doby
dávkovania, nastavenie požadovanej hodnoty, nastaviteľné pH zvýšenie/zníženie,
servisné kontrolky, výber jazyka. S elektronickým systémom čistenia sond ASR.
Sondy pre pH a Poolcare, kompaktná meracia cela, merací kábel, sacie vedenie,
dávkovacie ventily, dávkovacie vedenie, kalibračné roztoky pH 7 a 4, jemný predfilter
a návod na použitie.
Kompaktné zariadenie predmontované na plastovej montážnej doske vr. pripájacieho setu.
0130-864-90 Poolcare mesmatic visual
3 224,00
87
12.1 Meracia a regulačná technika bezchlórová
MOC bez DPH
Poolcare PROGRESS, kompletné zariadenie
Mikroprocesorom riadený merací a regulačný prístroj pre pH a Poolcre OXA liquid
(priame meranie preparátu s aktívnym kyslíkom). Samonastaviteľný regulátor s displejom
s kontrolkami a s prídavnými svetelnými diódami, selektívnou funkciou alarmu a servisnými
a diagnostickými kontrolkami, kontrolou meranej vody a automatickým vypínaním
dávkovacích čerpadiel. Komplet vrátane Inline meracej cely, meracích sond pre pH
a Poolcare, meracieho kábla, testovacej sady na meranie vody, príslušenstva.
S dvoma dávkovacími systémami, s dávkovacími ventilmi a sacím vedním.
S rozhraním RS 485, ukazovateľom teploty (v spojení s PT 100).
S elektronickým systémom čistenia sond ASR.
0130-830-90 Poolcare PROGRESS
s dvoma hadičkovými dávkovacími čerpadlami dinodos START,
výkon 45-9000 ml/h, max. tlak 1,5 bar, do sadou hadičiek
vr. koncoviek 6/4 mm, predmontovaný na montážnej doske
6 295,00
0130-811-90 Poolcare PROGRESS
s dvoma dávkovacími čerpadlami dinodos mega HF 1,6 l/h, max. tlak 10 bar,
zdvih a frekvenčné riadenie, predmontovaný na montážnej doske
6 615,00
0181-107-00 Príplatok za vyhotovenie s tepelným snímačom PT 100
80,90
ASIN Aqua Sanosil
Najjednoduchší automat na reguláciu kvality bazénovej vody vhodný na použitie
v privátnych bazénoch. Meria a reguluje pH a programovateľne dávkuje dezinfekčný
prostriedok Sanosil. Koncentrácia dezinfekcie sa nemeria, len sa nastavuje dávkovanie
jej množstva v časovom úseku.
1919-000-09 ASIN Aqua Sanosil
1 234,00
12.2 Meracia a regulačná technika chlórová
Chlorator
automatický dávkovač pomalyrozpustných 200 g tabliet chlóru alebo brómu na pripojenie
do filtračného okruhu, uzáver s dvojitou poistkou, jednoduché ovládanie,
kapacita max. 3,5 kg tabliet
24429
24430
Chlorator na priame napojenie na potrubie d 50
Chlorator na paralelné pripojenie hadičkami
85,70
91,30
Merací a regulačný prístroj ASIN Aqua redox
Merací a regulačný prístroj pre riadenie kvality bazénovej vody vhodný pre použitie
v privátnych bazénoch. Dávkuje vopred nastavané množstvo dezinfekcie a udržuje jej
maximálnu úroveň podľa vopred nastaveného redox potenciálu. Udržuje zvolenú hodnotu
pH. Vďaka tomu je voda vždy číra, bezchybná a nezapácha po chlóre.
Prístroj je vybavený redoxovou sondou na meranie dezinfekčnej úrovne.
Nemeria koncentráciu chlóru!!! Súčasťou dodávky je: ASIN Aqua, sonda pH, sonda redox,
púzdra na sondy, hadičkové čerpadlá.
1919-000-03 ASIN Aqua redox
1 390,00
Merací a regulačný prístroj ASIN Aqua redox Ext
Merací a regulačný prístroj pre riadenie kvality bazénovej vody vhodný pre použitie
v privátnych bazénoch. Dávkuje vopred nastavané množstvo dezinfekcie a udržuje
jej maximálnu úroveň podľa vopred nastaveného redox potenciálu. Udržuje zvolenú
hodnotu pH. Vďaka tomu je voda vždy číra, bezchybná a nezapácha po chlóre.
Prístroj je vybavený redoxovou sondou na meranie dezinfekčnej úrovne.
Nemeria koncentráciu chlóru!!! Prístroj je vybavený sériovou komunikáciou s pripojením
teplomeru a umožňuje pripojenie externého informačného displeja. Súčasťou dodávky je:
ASIN Aqua, sonda pH, sonda redox, púzdra na sondy, hadičkové čerpadlá.
1919-000-11 ASIN Aqua redox Ext
88
1 548,00
12.2 Meracia a regulačná technika chlórová
MOC bez DPH
Merací a regulačný prístroj ASIN Aqua S
Merací a regulačný prístroj pre riadenie kvality bazénovej vody vhodný pre použitie
v spojení s ASIN Salt (elektrolyzérom slanej vody). Meria pH a koncentráciu dezinfekcie.
Dávkovanie kvapaliny pH zaisťuje výkonné hadičkové čerpadlo.
Možno pripojiť elektrolyzér ASIN Salt alebo dávkovanie plynného chlóru.
1919-000-04 ASIN Aqua S
1 636,00
Merací a regulačný prístroj ASIN Aqua
Merací a regulačný prístroj pre riadenie kvality bazénovej vody vhodný pre použitie
v privátnych bazénoch. Meria koncentráciu a dávkuje dezinfekciu, udržuje ph.
Merací a regulačný prístoj je vybavený membránovou sondou na priame meranie obsahu
voľného chlóru vo vode. To umožňuje veľmi presné riadenie koncentrácie chlóru.
Vďaka tomu je voda vždy číra, bezchybná a nazapácha po chlóre. Súčasťou dodávky je:
ASIN Aqua, sonda pH, sonda na voľný chlór CLF, púzdra na sondy, hadičkové čerpadlá.
1919-000-02 ASIN Aqua
1 918,00
Merací a regulačný prístroj ASIN Aqua Ext
Merací a regulačný prístroj pre riadenie kvality bazénovej vody vhodný pre použitie
v privátnych bazénoch. Meria koncentráciu a dávkuje dezinfekciu, udržuje ph.
Merací a regulačný prístoj je vybavený membránovou sondou na priame meranie obsahu
voľného chlóru vo vode. To umožňuje veľmi presné riadenie koncentrácie chlóru.
Vďaka tomu je voda vždy číra, bezchybná a nazapácha po chlóre. Prístroj je vybavený
sériovou komunikáciou s pripojením teplomeru a umožňuje pripojenie externého
informačného displeja. Súčasťou dodávky je: ASIN Aqua, sonda pH, sonda na voľný chlór
CLF, púzdra na sondy, hadičkové čerpadlá.
1919-000-06 ASIN Aqua Ext
2 076,00
ASIN Aqua Dose
Najjednoduchší merací a regulačný prístroj pre riadenie kvality bazénovej vody vhodný
pre použitie v privátnych bazénoch. Meria a reguluje pH a programovateľne dávkuje
dezinfekčný prostriedok. Koncentrácia dezinfekcie sa nemeria, len sa nastavuje jej
množstvo dávkované v časovom úseku. Možné použiť na dávkovanie kyslíkovej alebo
chlórovej dezinfekcie.
1919-000-07 ASIN Aqua Dose
1 234,00
Asin Aqua Cl
Regulátor obsahu chlórovej dezinfekcie v bazénovej vode s dávkovacím čerpadlom,
s membránovou sondou na voľný chlór, pripojenie 230 V
1919-000-10 Asin Aqua Cl
1 426,00
Aquatouch+ COMPACT Cl/pH/Rx
Systémove meracie a regulačné zariadenie s modulom pre 1 bazén.
Kompletný systém s meracou celou P304 a dinodos START LEVEL Bus-čerpadlami
na dezinfekciu a dávkovanie, vr. meracieho a dávkovacieho príslušenstva.
Komponenty: meracie sondy, kalibračný a čistiaci roztok, nasávacie armatúry, vstrekovací
ventil, 5 m dávkovacia hadička
2700-200-90 Aquatouch+ Compact Cl/pH/Rx, kompletné zariadenie
0121-140-00 Príplatok za platničku s analógovým výstupom Cl/pH/Rx/teplota
6 752,00
584,00
Aquatouch+ COMPACT Poolcare aktívny kyslík/pH
Systémove meracie a regulačné zariadenie s modulom pre 1 bazén.
Kompletný systém s meracou celou P204 a dinodos START LEVEL Bus-čerpadlami
na dezinfekciu a dávkovanie, vr. meracieho a dávkovacieho príslušenstva.
Komponenty: meracie sondy, kalibračný a čistiaci roztok, nasávacie armatúry, vstrekovací
ventil, 5 m dávkovacia hadička
2700-202-90 Aquatouch+ Compact Poolcare aktívny kyslík/pH, kompletné zariadenie
0181-108-00 Príplatok za vyhotovenie s tepelným snímačom PT 100
6 599,00
82,40
89
12.2 Meracia a regulačná technika chlórová
MOC bez DPH
Poolcontrol LOGO VISUAL, kompletné zariadenie
Meracie a regulačné zariadenie vrátane dávkovacej stanice na pH a dávkovanie chlóru
vo vyhotovení s alfanumerickým svetelným diplejom. S automatickým omeškaním
pri zapnutí, kontrolou meranej vody, s možnosťou nastavenia jazyka, nastavenie
požadovaných hodnôt Rx a pH. Servisné ukazovatele na kontrolu sond Rx, pH, chyby
vstupného merania, dotaz na nastavenie hodnôt, ukazovateľ strmosti, vstupné hodnoty,
jazyk atď., ako aj diverzné svetelné diódy pre rôzne prevádzkové stavy.
Komplet s meracou celou, jemným filtrom, pH a redox sondou, meracím káblom, sadou
na meranie vody a príslušenstvom. S dávkovacími systémami dinodos TOP (hadičkové
dávkovacie čerpadlá) max. tlak 1,5 bar. Kontrola presakovania, kontrolka alarmu,
bezpečnostná funkcia odpojenia, sada hadičiek vr. koncoviek, sacie vedenie, dávkovací
ventil a dávkovacie vedenie. Predmontované na montážnej doske vr. pripájacieho setu.
0110-607-90 Poolcontrol LOGO VISUAL
2 867,00
Poolcontrol avant visual COMFORT kompletné zariadenie
Mikroprocesorom riadený merací a regulačný prístroj pre dezinfekciu (redox) a pH
ako samostatne dimenzujúci regulátor s alfanumerickým svetelným displejom.
Komplet s prietokovou armatúrou, pH a redox sondou, odberom a spätným vedením
meranej vody a prípojným príslušenstvom. S 2 dávkovacími systémami, so sacím
vedením, hlásením vyprázdnenia, dávkovacím ventilom s pripájacím príslušenstvom.
0110-411-90 Poolcontrol avant visual COMFORT
vyhotovenie s 2 hadičkovými čerpadlami dinodos START,
výkon 45-9000 ml/h, max. tlak 1,5 bar, sada hadičiek
vr. koncoviek 6/4 mm, predmontovaný na montážnej doske
0110-408-90 Poolcontrol avant visual COMFORT
vyhotovenie s 2 dávkovacími čerpadlami dinodos mega HF 1,6 l/h,
max. tlak 10 bar, predmontovaný na montážnej doske
5 014,00
5 313,00
Poolcontrol PROFI verzia Inline, kompletné zariadenie, uzavretý systém
Mikroprocesorom riadený merací a regulačný prístroj pre pH a voľný chlór,ako samostatne
dimenzujúci regulátor, displej s kontrolkami a prídavnými svetelnými diódami. Selektívna
funkcia alarmu a servisné a diagnostické kontrolky, kontrola meranej vody a automatické
vypínanie čerpadiel s rozhraním RS 485. Komplet vrátane INLINE - meracej cely P 204,
sondy pre pH a voľný chlór, merací kábel, sada na meranie vody, príslušenstvo.
S 2 dávkovacími systémami, hlásením vyprázdnenia, dávkovacími ventilmi a dávkovacím
vedením. Ukazovateľ teploty v spojení s tepelným snímačom PT 100, rozhranie RS485.
S elektronickým systémom čistenia sond ASR.
0120-522-90 Poolcontrol PROFI verzia Inline
s dvoma hadičkovými dávkovacími čerpadlami dinodos START,
výkon 45-9000 ml/h, max. tlak 1,5 bar, sada hadičiek vr. koncoviek 6/4 mm,
predmontovaný na montážnej doske
0120-512-90 Poolcontrol PROFI verzia Inline
s dvoma dávkovacími čerpadlami dinodos mega HF 1,6 l/h, max. tlak 10 bar,
zdvih a frekvenčné riadenie, predmontovaný na montážnej doske
0181-107-00 Príplatok za vyhotovenie s tepelným snímačom PT 100
5 287,00
5 591,00
80,90
Poolcontrol PROFI s meracou celou P 404 - kompletné zariadenie s voľným odtokom
Mikroprocesorom riadený merací a regulačný prístroj pre pH a voľný chlór,ako samostatne
dimenzujúci regulátor, displej s kontrolkami a prídavnými svetelnými diódami, selektívna
funkcia alarmu a servisné a diagnostické kontrolky, kontrola meranej vody a automatické
vypínanie čerpadiel s rozhraním RS 485. Komplet vrátane meracej cely P 404 s voľným
odtokom, sondy pre pH a voľný chlór, merací kábel, sada na meranie vody, príslušenstvo.
Ukazovateľ teploty v spojení s tepelným snímačom PT 100. S elektronickým systémom
čistenia sond ASR.
0120-712-90 Poolcontrol PROFI s meracou celou P404
s dvoma hadičkovými dávkovacími čerpadlami dinodos START,
výkon 45-9000 ml/h, max. tlak 1,5 bar, so sadou hadičiek vr. koncoviek,
predmontovaný na montážnej doske
0120-702-90 Poolcontrol PROFI s meracou celou P404
s dvoma dávkovacími čerpadlami so synchrónnym motorom
dinodos mega HF 3,0 l/h, max. tlak 10 bar, zdvih a frekvenčné riadenie,
predmontovaný na montážnej doske
0181-107-00 Príplatok za vyhotovenie s tepelným snímačom PT 100
90
5 975,00
6 305,00
80,90
12.2 Meracia a regulačná technika chlórová
MOC bez DPH
Regulačný prístroj ASIN Aqua pH
Regulačný prístroj pH s čerpadlom pre dávkovanie kvapaliny na úpravu pH v bazénovej
vode. Štandardne je vybavený algoritmom pre znižovanie pH. Dávkovanie zaisťuje
výkonné hadičkové čerpadlo.
1919-000-05 ASIN Aqua pH
883,00
pH-Control “S”, kompletné zariadenie
Mikroprocesorom riadené kompaktné meracie a regulačné zariadenie s integrovaným
dávkovacím systémom na úpravu hodnoty pH v bazéne a whirlpoole (voľba zníženie/
zvýšenie). Kompaktné zariadenie sa skladá zo zabudovaného meracieho a regulačného
zariadenia s alfanumerickým displejom, s hadičkovým čerpadlom s krokovým motorom
dinodos TOP, max. tlak 1,5 bar. Kontrola presakovania, kontrolka alarmu, bezpečnostná
funkcia vypnutia, sada hadičiek, sacie vedenie, dávkovací ventil a dávkovacie vedenie.
Komplet s prietokovou armatúrou, pH-sondou, kontrolou meranej vody, jemným filtrom
a pripájacím príslušenstvom.
Predmontované na plastovej montážnej doske vr. montážneho setu.
0160-103-90 pH-Control “S”
1 397,00
Merací a regulačný prístroj ASIN Aqua Profi
Merací a regulačný prístroj pre riadenie kvality bazénovej vody a riadenia technológie
pre verejný sektor s najvyššími požiadavkami na presnosť riadenia. Meria: pH, redox,
voľný chlór (možnosť pripojenia sondy na celkový chlór), kontrola hladiny, meranie teploty.
Možnosť napojenia až 3 hadičkových alebo membránových dávkovacích čerpadiel,
elektrolyzéru na slanú vodu alebo dávkovanie plynného chlóru.
Súčasťou dodávky je riadiaca jednotka ASIN Aqua Profi, sonda pH, sonda redox,
sonda na voľný chlór CLF, filter a kontrolný prietokomer.
1919-000-01 ASIN Aqua Profi
3 946,00
dsc compact 2000 chlór/pH/Redox/teplota - kompletné zariadenie s meracou celou P404
Mikroprocesorom riadený kompaktný merací a regulačný prístroj pre pH, voľný chlór,
Redox a teplotu v plastovej skrinke chránený pred vodou. Ukazovatele meraných hodnôt
na osvetlenom alfanumerickom displeji. Komplet vrátane kompaktnej meracej cely P404,
sondy pre pH a voľný chlór, Redox a hladinu, merací kábel, odber a spätné vedenie
meranej vody, príslušenstvo. S 2 dávkovacími systémami, so sacím vedením, hlásením
vyprázdnenia, dávkovacím ventilom a dávkovacím vedením. Samostatne dimenzujúca
regulácia - rozhranie RS 485. S elektronickým systémom čistenia sond ASR.
0120-337-90 dsc compact 2000 s meracím úsekom - s meracou celou P404
- otvorený systém bez dávkovacieho systému pH a chlór
0120-338-90 dsc compact 2000 s meracím úsekom - s meracou celou P304
- uzavretý systém bez dávkovacieho systému pH a chlór,
predmontovaný na montážnej doske
0181-107-00 Príplatok za vyhotovenie s tepelným snímačom PT 100
6 468,00
5 927,00
80,90
Poolcontrol DYNAMICS Chlór / Redox - Mikroprocesorom riadený merací, regulačný
a dávkovací systém na dezinfekciu (redoxové napätie) a pH. S prídavnou doskou potenciostatickým meracím modulom môže prístroj priamo merať voľný chlór.
S podsvieteným grafickým displejom, kalibrácia pH voliteľná alebo 2-bodová, s heslom
na prevádzku ovládania, hlásenie porúch a varovného signálu zrozumiteľným textom
na displeji. Vstupy: kontrola meranej vody, hlásenie vyprázdnenia, hodnota pH, voľný
chlór (prídavná doska), redoxové napätie, teplota, stop dávkovania pomocou externého
vstupného signálu. Výstupné relé: dezinfekcia, zníženie pH, zvýšenie pH, prestavenie
na vločkovanie, súhrnný alarm. Ďalšie vybavenie: automatické hlásenie zopnutia, kontrola
meranej vody, ovládanie vďaka impulzu proporcionálne, prepínateľné na reguláciu
ZAP/VYP, automatické vypnutie dávkovacieho čerpadla pri trvalom dávkovaní, meracia
cela vr. kontroly meracej vody, predfilter, kompletne namontované na montážnej doske
s plastovým krytom.
0133-010-90 Poolcontrol DYNAMICS Rx/pH, pH sonda, Rx sonda (nespotrebná),
2 dávkovacie čerpadlá dinodos EASY na dezinfekciu a zníženie pH,
2 flexibilné sacie vedenia, 2 vstrekovacie ventily,
meracie a dávkovacie príslušenstvo
2 939,00
0133-050-90 Poolcontrol DYNAMICS voľný chlór/pH, pH sonda, Cl sonda, prídavný modul
na meranie voľného chlóru, 2 dávkovacie čerpadlá dinodos START na dezinfekciu
a zníženie pH, 2 sacie armatúry starr vr. hlásenia vyprázdnenia,
2 vstrekovacie ventily, meracie a dávkovacie príslušenstvo
5 760,00
0133-015-90 Poolcontrol DYNAMICS Rx/pH pre Bróm-kompletné zariadenie, pH sonda,
Rx sonda (nespotrebná), 1 dávkovacie čerpadlo dinodos EASY pre zníženie pH,
1 flexibilné sacie vedenie, 1 vstrekovací ventil, 1 brómový zámok, 1 magnetický
ventil na riadenie brómového zámku, meracie a dávkovacie príslušenstvo
4 516,00
91
12.2 Meracia a regulačná technika chlórová
MOC bez DPH
Poolcontrol DYNAMICS professional
Mikroprocesorom riadený merací, regulačný a dávkovací systém pre voľný chlór, redox
a pH. S podsvieteným grafickým displejom, kalibrácia pH voliteľná alebo2-bodová,
s heslom na prevádzku ovládania, hlásenie porúch a varovného signálu zrozumiteľným
textom na displeji.
Vstupy: kontrola meranej vody, hlásenie vyprázdnenia, hodnota pH, dezinfekcia, teplota,
stop dávkovania pomocou externého vstupného signálu
Výstupné relé: dezinfekcia, zníženie pH, zvýšenie pH, prestavenie na vločkovanie, súhrnný
alarm
Ďalšie vybavenie: automatické hlásenie zopnutia, kontrola meranej vody, ovládanie
vďaka impulzu proporcionálne, prepínateľné na reguláciu ZAP/VYP, automatické vypnutie
dávkovacieho čerpadla pri trvalom dávkovaní, meracia cela SE 100 vr. kontroly meracej
vody, predfilter, Cl sonda, Rx sonda, pH sonda, meracie prslušenstvo, kompletne
namontované na montážnej doske s plastovým krytom
0133-070-90 Poolcontrol DYNAMICS professional
2 dávkovacie čerpadlá dinodos EASY na dezinfekciu a zníženie pH,
2 flexibilné sacie vedenia, 2 vstrekovacie ventily,
meracie a dávkovacie príslušenstvo
0133-080-90 Poolcontrol DYNAMICS professional
2 dávkovacie čerpadlá dinodos START na dezinfekciu a zníženie pH,
2 sacie armatúry starr vr. hlásenia vyprázdnenia, 2 vstrekovacie ventily,
meracie a dávkovacie príslušenstvo
4 903,00
6 367,00
12.3 Komponenty pre meraciu a regulačnú techniku
12.3.1 Komponenty pre meraciu a regulačnú techniku firmy dinotec
0121-005-04 Kompaktná meracia cela P404
pre 4 elektródy (chlór, pH, redox a meraná voda) vr. regulovacieho ventilu
pre prívod meranej vody, z priehľadného akrylového skla, s referenčnou
elektródou pre elektronický systém čistenia sond ASR pre meranie
voľného chlóru, prítok a odtok meranej vody 8/6 mm, potreba meranej
vody cca. 20 l/h, konštatne pomocou integrovaného pretokového systému,
potenciostatická, s integrovaným jemným predfiltrom a voľným odtokom
0101-025-00 Vliselín pre jemný predfilter
pre jemný filtračný systém pre kompaktné meracie cely dinotec
vyhotovenie P, balenie 5 ks
0131-009-00 Prietoková armatúra z plexiskla pre 1 sondu
vrátane nástenného držiaku, prítok/odtok meranej vody, pripojenie 8/6 mm,
kombinované s modulom kontroly prietoku meranej vody pre 1 sondu
0111-010-00 Prietoková armatúra z plexiskla pre 2 sondy
vrátane nástenného držiaku, prítok/odtok meranej vody, pripojenie 8/6 mm,
kombinované s modulom kontroly prietoku meranej vody pre 2 sondy
1 150,00
10,00
330,00
352,00
Kompaktná meracia jednotka séria INLINE P
z plexiskla vrátane plastového nástenného držiaku, prítok/odtok meranej vody,
pripojenie 8/6 mm, kombinovaná s modulom kontroly prietoku meranej vody
a odberom meranej vody. Vybavená pre elektronický čistiaci systém sond ASR.
92
0121-009-01 Model P 104 pre jednu sondu, chlór alebo ozón
0121-011-01 Model P 204 pre dve sondy, chlór a pH
0121-012-01 Model P 304 pre 3 sondy, chlór, pH a Redox
530,00
549,00
704,00
0131-017-05 Kompaktná meracia jednotka INLINE PP 204
z plexiskla vrátane nástenného držiaku, prítk/odtok meranej vody,
pripojenie 8/6 mm, kombinovaná s modulom kontroly prietoku meranej vody
a odberom meranej vody, vybavená pre elektronický systém čistenia sond ASR,
pre 2 sondy - Poolcare a pH
573,00
12.3.1
Komponenty pre meraciu a regulačnú techniku firmy dinotec
MOC bez DPH
0181-312-00 Snímač prietoku
pre automatické a meracie a dávkovacie prístroje
- vypnutie pri prerušení prietoku (bez T-kusu)
0181-320-00 T-kus 50 mm x 1”
pre automatické a meracie a dávkovacie prístroje - vypnutie pri prerušení prietoku
0181-321-00 T-kus 63 mm x 1“
pre automatické a meracie a dávkovacie prístroje - vypnutie pri prerušení prietoku
0101-120-00 Predfilter PVC
pripojenie 8/6 mm s držiakom na stenu
0101-121-00 Sitová rúrka 0,5 mm
pre predfilter (0101-120-00)
0101-130-90 Predfilter s nylonovým sitovým elementom 40 mikrónov,
komplet s hadicovým pripojením 8/6 mm, guľovým ventilom a držiakom na stenu
0101-130-02 Náhradný sitový element 40 mikrónov pre predfilter (0101-130-90)
0101-130-04 Náhradný sitový element 80 mikrónov pre predfilter (0101-130-90)
0101-130-05 Náhradný sitový element 40 mikrónov z nerezovej ocele V4A
pre predfilter (0101-130-90)
206,00
11,60
15,80
164,00
11,50
205,00
34,20
34,20
71,30
0181-106-00 Hladinová sonda
Sonda pre kontrolu prúdu meranej vody so spínacím kontaktom
k pripojeniu/použitiu s meracou bunkou P404
131,00
HLBGK 2-HD
pH-sonda pre všetky prístroje dinotec s kontajnerom
121,00
0161-010-00
pH-sonda s integrovaným kontajnerom na roztok KCl
a kontajnerom na sondu
238,00
PLBFG 2
Rx elektróda bez pomocnej elektródy pre Poolcontrol 1000 / S / avant
143,00
0111-102-01
Rx sonda s elektródou
pre Poolcontrol 1500, Rx 1000, dsc ECO Redox s kontajnerom
142,00
GLBFGK2-HD80 Chlór/ozón elektróda - potenciostatická pre dinotec zariadenia
“voľný chlór”/ozón, s kontajnerom
220,00
0131-105-01
204,00
Poolcare elektróda potenciostatická pre zariadenia Poolcare
0181-109-00 Merací kábel
pre pH a Redox, komplet so zástrčkou
0181-109-05 Merací kábel
pre chlór, ozón a Poolcare, komplet so zástrčkou a referenčným káblom
0181-107-00 Tepelný snímač PT 100 s nerezovým šrobením 1/4”
pre ukazovateľ teploty dsc 2000, dsc compact 2000,
dsc DIALOG 3000, Profi a Progress
0181-108-00 Tepelný snímač PT 1000 s nerezovým šrobením 1/4”
pre dsc station, dsc SCL, dsc compact 2000 od r. výroby 2005
0181-110-00 Ventil pre meraciu vodu z tlakového vedenia, vrátane ponornej rúry,
uzatváracieho ventilu R 1/2” AG s pripojením hadičky 8/6 mm
0181-125-00 Meracie vedenie - hadička PE 8/6 mm (cena za bm)
59,30
62,50
80,90
82,40
60,40
2,65
93
12.3.1
Komponenty pre meraciu a regulačnú techniku firmy dinotec
MOC bez DPH
0181-191-00 Odtok meranej vody z PVC, pre prepadový odtok pre meraciu bunku P 404
61,40
0101-140-00 Kalibračný roztok pH 7,0; 50 ml
0101-139-00 Kalibračný roztok pH 4,0; 50 ml
0100-347-00 Kalibračný roztok 475 mV (Redox); 50 ml
10,00
10,00
10,00
0181-178-01 Guľový ventil R 1/4” A/l pre odber meranej vody a spätný odtok, PVC
1320-050-00 Guľový ventil R 1/4” A/l chemicky stály z PVC, s tesnením FPM
14,70
24,60
0101-158-00
0181-179-00
0320-155-00
0181-190-00
12.3.2
Pripojovací nippel pre guľový ventil R 1/4” AG s pripojením 8/6 mm
Pripojovací nippel - koleno s hadičkovým pripojením 8/6 mm
Pripojovací nippel s pripojením 10 mm
Pripojovací nippel - T-kus s pripojením 8/6 mm
3,50
7,25
5,80
7,15
0181-184-01 Špeciálny roztok na čistenie sond
9,80
0181-185-00 Špeciálna čistiaca pasta na čistenie kovových prstencov sond
9,80
Komponenty pre meraciu a regulačnú techniku Asin firmy Aseko
Externý displej
Okrasný informačný displej zobrazujúci teplotu a relatívnu vlhkosť vzduchu v priestoroch
bazénu a pH a koncentráciu dezinfekcie v bazénovej vode. Displej je pripojiteľný
k ASIN Aqua i ASIN Aqua Profi. Prevedenie nerez a sklo.
Svietiaci LED displej s vysokou svietivosťou. Napájanie a istenie je z ústredne ASIN Aqua.
Zobrazené informácie: Teplota vzduchu: 0 - 99°C
1919-001-00 Externý displej
383,00
PH - Sonda pH
Odolná elektróda pre meranie pH z plastu. s POLISOLVE gelovým elektrolytom
a SINGLE PORE namiesto diafragmy. Merací piest z veľmi rýchleho pH skla
pre rýchlu odozvu a stabilné meranie.
Rozsah pH: 0 - 14, Pracovná teplota 0 - 60 °C, tlak max. 6 bar, Životnosť sondy : 1 - 2 roky.
1919-002-00 PH - Sonda pH
132,00
RX - Sonda redox potenciálu
Odolná elektróda pre meranie oxidačne redukčného potenciálu z plastu,
s platinovým meracím elementom a POLISOLVE gelovým elektrolytom a SINGLE PORE
namiesto diafragmy.
Rozsah: 0 - 900 mW, Pracovná teplota 0 - 60 °C, tlak max. 6 bar, Životnosť sondy: 1 - 2 roky.
1919-003-00 RX - Sonda redox potenciálu
137,00
Kábel s konektorom S7
Náhradný kábel s konektorom S7 k sondám pH, redox. CLF, CND 30 cm.
1919-004-00 Kábel s konektrorom S7
94
48,00
12.3.2
Komponenty pre meraciu a regulačnú techniku Asin firmy Aseko
MOC bez DPH
Prevodník k sonde CLF, CLT
1919-041-00 Prevodník k sonde CLF, CLT
336,00
CLF - Sonda na voľný chlór
CLF - chlórová sonda na voľný chlór bez prevodníka určená pre použitie v meracích
systémoch ASIN Aqua a WT CL. CLF je membránová sonda pre priame meranie
voľného chlóru vo vode. Elektrochemický merací systém je oddelený od meranej
vody špeciálnou membránou. Meraný chlór prechádza membránou a na elektódovom
systéme vytvára napätie, ktorého veľkosť je úmerná koncentrácii. Vyžaduje galvanicky
oddelené napájanie. Životnosť elektródy je cca. 4 roky, životnosť krycej membrány je 1 rok
(podľa používania - teplota vody, mastnota, nečistoty ...). Doba výmeny elektrolytu je závislá
na teplote a koncentrácii chlóru vo vode a pohybuje sa v rozmedzí 1 mesiac až 1 rok.
Pri spotrebovaní elektrotytu stráca sonda citlivosť. Meranie je závislé na tlaku.
Najlepšie umiestnenie pre meranie je preto v prietokovom púzdre s voľným vypustením
do odpadu. Sonda nesmie byť umiestnená v podtlaku.
1919-005-00 CLF -Sonda na voľný chlór
768,00
CLT - Sonda na celkový chlór
CLT - chlórová sonda na celkový chlór bez prevodníka určená pre použitie v meracích
systémoch ASIN Aqua a WT CL. CLT je membránová sonda pre priame meranie
celkového chlóru vo vode. Elektrochemický merací systém je oddelený od meranej vody
špeciálnou membránou. Meraný chlór prechádza membránou a na elektódovom systéme
vytvára napätie, ktorého veľkosť je úmerná koncentrácii. Vyžaduje galvanicky oddelené
napájanie. Životnosť elektródy je cca. 4 roky, životnosť krycej membrány je 1 rok
(podľa používania - teplota vody, mastnota, nečistoty ...). Doba výmeny elektrolytu
je závislá na teplote a koncentrácii chlóru vo vode a pohybuje sa v rozmedzí 1 mesiac až 1 rok.
Pri spotrebovaní elektrotytu stráca sonda citlivosť. Meranie je závislé na tlaku.
Najlepšie umiestnenie pre meranie je preto v prietokovom púzdre s voľným vypustením
do odpadu. Sonda nesmie byť umiestnená v podtlaku.
1919-006-00 CLT - Sonda na celkový chlór
768,00
Elektrolyt pre sondu CLF
Referenčný elektrolyt pre sondu na voľný chlór CLF.
1919-008-00 Elektrolyt pre sondu CLF
24,00
Kvapalina na skladovanie pH a Rx sond
Kvapalina slúži k uchovávaniu elekród pH a Rx v dobe, kedy sa nepoužívajú pre meranie.
Kvapalina sa naleje do plastového uzáveru a ten sa nasunie na hrot elektródy.
1919-009-00 Kvapalina na skladovanie pH a Rx sond
6,50
Kyselina na čistenie membrány CLF, CLT
Kyselina na čistenie membrány CLF, CLT, ASEKO.
1919-010-00 Kyselina na čistenie membrány CLF, CLT
6,85
Membrána pre sondu CLF
Náhradná membrána pre sondu na voľný chlór CLF. Membrána oddeľuje meranú vodu
od meracích elektród v elektrolyte. Membrána je veľmi citlivá na mechanické poškodenie.
Nikdy sa nesmie na membránu tlačiť či inak mechanicky čistiť. Membrána sa preplachuje
iba pod tečúcou vodou alebo v kyseline na čistenie membrány.
Je zakázané preplachovanie v horľavinách a kyselinách k tomu neurčených.
1919-011-00 Membrána pre sondu CLF
103,00
Membrána pre sondu CLT
Náhradná membrána pre sondu na celkový chlór CLT. Membrána oddeľuje meranú vodu
od meracích elektród v elektrolyte. Membrána je veľmi citlivá na mechanické poškodenie.
Nikdy sa nesmie na membránu tlačiť či inak mechanicky čistiť. Membrána sa preplachuje
iba pod tečúcou vodou alebo v kyseline na čistenie membrány.
Je zakázané preplachovanie v horľavinách a kyselinách k tomu neurčených.
1919-043-00 Membrána pre sondu CLT
103,00
95
12.3.2
Komponenty pre meraciu a regulačnú techniku Asin firmy Aseko
MOC bez DPH
Puzdro na sondy prietočné
Na montáž sond pH, redox, voľný chlór, vodivosti a amoniových iontov
s pripojením rúrkou 6 x 1 mm s skrutkou PG 13,5
1919-044-00 Puzdro na sondy prietočné
84,00
Puzdro na sondu CLT
Prietočné puzdro na sondu na celkový chlór CLT s priemerom 25 mm
s pripojením meranej vody rúrkou 6 x 1 mm.
1919-045-00 Puzdro na sondy CLT
94,60
Tesnenie - o krúžok
tesnenie - o krúžok rozmery 11,6 x 2,3 mm
1919-012-00 Tesnenie - o krúžok
0,40
Skúšobné roztoky DURACAL
Skúšobné roztoky DURACAL majú celkom nové zloženie. Zaručujeme stabilitu
skúšobného roztoku po dobu 5 rokov od dátumu výroby. Prídavok koncentrátov
chráni skúšobný roztok pred účinkami baktérii a húb a umožňuje udržať jeho vysokú
kapacitu a dovoľuje rýchlu a stabilnú kalibráciu.
Výnimočná trvanlivosť: zaručená životnosť skúšobného roztoku je 5 rokov.
Ekonomickosť: je použité iba požadované množstvo pre kalibráciu
Stabilita: celkom imúnny voči mikroorganizmom
Skúšobný roztok na životnosť sondy Buffer redox - 475 mV
1919-013-00 Buffer redox - 475 mV
10,80
Skúšobný roztok na životnosť sondy Buffer pH 9.21
1919-014-00 Buffer ph 9.21
8,65
Skúšobný roztok na životnosť sondy Buffer pH 7.00
1919-015-00 Buffer pH 7.00
8,65
Skúšobný roztok na životnosť sondy Buffer pH 4.01
1919-016-00 Buffer pH 4.01
8,65
Hadičkové čerpadlo PP 60 (12-24 V ss)
Vysoko výkonné a kvalitné hadičkové čerpadlo s výkonom 60 ml/min vhodné
pre dávkovanie agresívnej bazénovej chémie. Použiteľné pre tlaky do 1 bar.
Výnimočná konštrukcia a design tohto čerpadla zaručuje dlhú životnosť a stály výkon.
Vhodné pre dávkovanie dezinfekcie, vločkovania a kvapalín na úpravu pH
do veľkosti bazénu 200 m3.
1919-036-00 Hadičkové čerpadlo PP 60 (12-24 V ss)
282,00
Hadičkové čerpadlo PP 60 (230 V)
Vysoko výkonné a kvalitné hadičkové čerpadlo s výkonom 60 ml/min vhodné
pre dávkovanie agresívnej bazénovej chémie. Použiteľné pre tlaky do 1 bar.
Výnimočná konštrukcia a design tohto čerpadla zaručuje dlhú životnosť a stály výkon.
Vhodné pre dávkovanie dezinfekcie, vločkovania a kvapalín na úpravu pH do veľkosti
bazénu 200 m3. Výstup a vstup so šrobením pre hadičku 6 x 1 mm. Pripojenie do siete
trojžilovou flexo šnúrou do zásuvky opatrenej 1 fázovým prúdovým chráničom s menovitým
vypínacím prúdom 30 mA a menovitým prúdom 1 A.
1919-018-00 Hadičkové čerpadlo PP 60 (230 V)
96
315,00
12.3.2
Komponenty pre meraciu a regulačnú techniku Asin firmy Aseko
MOC bez DPH
Náhradné čerpadlo PP 60
Vysoko výkonné a kvalitné hadičkové čerpadlo s výkonom 60 - 120 ml/min vhodné
pre dávkovanie agresívnej bazénovej chémie. Použiteľné pre tlaky do 1 bar.
Výnimočná konštrukcia a design tohto čerpadla zaručuje dlhú životnosť a stály výkon.
Pripojenie JACO na rúrku 6 x 1 mm.
1919-046-00 Náhradné čerpadlo PP 60
258,00
Náhradná kazeta k čerpadlu PP 60
1919-037-00 Náhradná kazeta k čerpadlu PP 60
129,00
Náhradná sada hadičiek k PP 60
Náhradná hadička do hadičkového čerpadla. Vyrobená z materiálu PHARMED
odolnému kyselinám a chemikáliám. Sada obsahuje 2 ks hadičiek, sťahovacie pásky
a špeciálnu silikónovú vazelínu.
1919-017-00 Náhradná sada hadičiek k PP 60
20,20
Membránové dávkovacie čerpadlo 230 V
Motorové membránové dávkovacie čerpadlo je vhodné pre použitie pri bazénoch
s objemom do 800 m3 alebo kde tlak v systéme je vyšší ako 1 bar. Teflónová membrána
a vitonové telo s keramickým ventilom umožňujú čerpanie agresívnej bazénovej chémie.
Možnosť ľahko umiestniť na nádrž s chemikáliou.
1919-019-00 Membránové dávkovacie čerpadlo
446,00
Membránové dávkovacie čerpadlo 230 V - chlórnan
Motorové membránové dávkovacie čerpadlo s automatickým odvzdušňovacím
systémom Plus 3 na bezproblémové dávkovanie koncentrovaného NaClO.
Je vhodné pri bazénoch s objemom do 800 m3 alebo kde tlak v systéme je vyšší ako 1 bar.
Teflónová membrána a vitonové telo s keramickým ventilom umožňujú čerpanie agresívnej
bazénovej chémie. Možnosť ľahko umiestniť na nádrž s chemikáliou.
1919-042-00 Membránové dávkovacie čerpadlo - chlórnan
695,00
Reléový modul čerpadiel
Slúži k pripojeniu membránových čerpadiel s napájaním 230 V k meraciemu a regulačnému
prístroju ASIN Aqua profi.
1919-020-00 Reléový modul čerpadiel
25,90
USB kábel
Štandardný USB 2,0 kábel s koncovkami A - B na prepojenie meracieho a regulačného prístroja
ASIN Aqua Profi s počítačom. Dĺžka 1,8 m. Konektory: A - USB, B - USB.
1919-038-00 USB kábel
6,85
Lan sieťový adaptér
Umožňuje pripojenie ASIN Aqa Profi do počítačovej siete a vykonávať tak monitoring
jednotlivých prevádzok centrálne z jedného počítača alebo vzdialene cez internet.
1919-039-00 Lan sieťový adaptér
232,00
Lan prepínač s 5 portami
Tento kompaktný prepínač sa používa k spojeniu až 4 ASIN Aqua Profi do počítačovej siete.
Poskytuje 5 portov 10/100 Mbit. Možno naň pripojiť i rozbočovače. Všetky porty rozpoznajú
automaticky rýchlosť prenosu (10 Mbit alebo 100 Mbit) pripojených počítačov, príp. rozbočovačov.
Porty automaticky rozlišujú rovnako prevádzku Full- a Half-Duplex a podporujú Flow-Control.
Zariadenie vystačí bez ventilárora a je tak optimálne vhodné pre nasadenie priamo na pracovnom
mieste alebo ako rozvádzač káblov.
1919-021-00 Lan prepínač s 5 portami
59,00
97
12.3.2
Komponenty pre meraciu a regulačnú techniku Asin firmy Aseko
MOC bez DPH
Pool Com SW pre monitoring - Grafický program pre zobrazenie, vizualizáciu a ukladanie
nameraných údajov z ASIN Aqua Profi, do jednej sériovej linky je možné zapojiť
až 30 rôznych bazénov. Pripojenie pomocou kábla RS232 alebo cez prevodník RS232 na USB.
1919-047-00 Pool Com SW pre monitoring
72,00
Prepojovacie potrubie 6 x 4 je určené pre prívod meranej vody k systému ASIN Aqua
a pre prepojenie dávkovacích čerpadiel so nádržami chemických látok a dávkovacími armatúrami.
Jeden typ je vhodný pre prepojenie všetkých súčastí ASIN Aqua.
Vyrobené z materiálu odolnému kyselinám a chemikáliám používaným v bazéne.
1919-022-00 Prepojovacie potrubie 6 x 4, cena za bm
0,75
Uzatváracia armatúra slúži na pripojenie a uzatvorenie a reguláciu prívodu meracej vody
k sondám. So závitom 1/4” pre hadičku 6 x 1.
1919-028-00 Uzatváracia armatúra
27,40
Vstrekovací ventil slúži na pripojenie dávkovacích čerpadiel k potrubiam cirkulačnej vody
na vstrekovanie činidiel na úpravu vody pomocou hadičky 6 x 1. So závitom 1/4”.
Materiál odolný voči kyselinám, chlórňanom a lúhom.
1919-029-00 Vstrekovací ventil
22,60
Prevlečná matka - matička, ktorá spojuje jednotlivé časti potrubia.
1919-023-00 Prevlečná matka
5,05
Teplomer - Elektronický teplomer pre riadenie teploty bazénovej vody v spojení s meracím
a regulačným prístrojom ASIN Aqua Profi. Teplomer sa vkladá do potrubia, do jímky teplomeru.
1919-024-00 Teplomer
61,00
Púzdro na teplomer pre umiestnenie do potrubia so závitom 1/4”, vyrobená z materiálu
vysoko odolného voči korózii.
1919-025-00 Púzdro na teplomer
17,80
Filter k prietokomeru na ochranu sond a prietokomeru ASIN Aqua Profi pred vniknutím nečistôt.
Filter je celoplastový s poróznou filtračnou vložkou 300 mikrónov. Nekoroduje a ľahko sa čistí.
Pripojenie hadičkou 6x1 mm.
1919-026-00 Filter k prietokomeru
81,60
Náhradná vložka do filtra
1919-027-00 Náhradná vložka do filtra
13,90
Závažie do nádrže - používa sa do nádrží a kanistrov ako závažie k saciemu potrubiu.
1919-030-00 Závažie do nádrže
10,10
Ultrazvukový hladinomer - na bezkontaktné meranie hladiny, k pripojeniu na ASIN Aqua Profi
na riadenie 4 hladín v akumulačnej nádrži. Výška hladiny v rozmedzí 0,2 - 2 m sa prevádza
na lineárny výstupný signál 4-20 mA.
1919-048-00 Ultrazvukový hladinomer
648,00
Servisný kufrík
Sonda pH, sonda redox, sonda na voľný chlór CLF, elektrolyt pre sondu CLF, kvapalina
na skladovanie pH a RX sond, kyselina na čistenie membrány CLF a CLT, membrána
pre sondu CLF (3 ks), buffer redox - 475 mV, buffer pH 9,21, buffer pH 4,01, náhradná
sada hadičiek k PP 60, uzatváracia armatúra, vstrekovací ventil (2 ks), náhradná hadička
k vstrekovaciemu ventilu (6 ks), kyselina na čistenie vstrekovacích ventilov, závažie,
zátka so závitom 1/4” (2 ks), tesnenie o-krúžok (4 ks), prevlečná matička (2 ks)
1919-054-00 Servisný kufrík
98
800,00
12.4 Vločkovacie stanice
MOC bez DPH
Easyfloc
Programovateľné zariadenia na vločkovacie prípravky pre všetky výkony.
Dávkovanie správneho množstva vločkovacieho prípravku závisí od množstva faktorov
ako sú dávkované množstvo, cirkulačný výkon a vyťaženie bazénu. Odborníci tvrdia:
“Len v 10% bazénov sa správne používa vločkovanie.” Dávkovanie nepatrných dávok
vločkovacieho prípravku pri menších cirkulačných výkonoch sa v praxi realizuje veľmi
problematicky. Po výmene nádrže je znovuuvedenie do prevádzky často hrou trpezlivosti.
Bežné dávkovacie čerpadlá sčasti vôbec neumožňujú dávkovanie nepatrných dávok.
V mnohých prípadoch nastávajú poruchy, napr. prenikaním vzduchu do dávkovaného
média. Easyfloc tieto problémy nepozná!
Easyfloc mono
Programovateľný dávkovací automat na vločkovací prípravok pre jeden filtračný okruh
pre všetky výkony od 10 do 500 m3/h obehového výkonu. Kompletné zariadenie
predmontované na plastovej montážnej doske so sacím vedením, plavákovým spínačom,
vstrekovacím ventilom a pripájacím príslušenstvom. Sieťové napätie: 85 - 265 V/AC,
50/60 Hz, max. tlak 1,5 bar, dávkovací výkon 0,1 - 1,2 ml/m3 obehového výkonu
0260-585-90 Easyfloc mono
1 664,00
Easyfloc duplex
Programovateľný dávkovací automat na vločkovací prípravok pre dva cirkulačné okruhy
s rôznym objemom cirkulácie. Kompletné zariadenie predmontované na plastovej
montážnej doske so sacím vedením, plavákovým spínačom, vstrekovacím ventilom
a pripájacím príslušenstvom. Sieťové napätie: 230 V +6%/-10%, 50/60 Hz,
max. tlak 1,5 bar, dávkovací výkon 0,1 - 1,2 ml/m3 obehového výkonu
0260-587-90 Easyfloc duplex
2 468,00
Dávkovač vločkovacích prípravkov
Pozostáva z komponentov:
dávkovacie čerpadlo dinodos mega HF 0.3 l/h, vstrekovací ventil, dávkovacie vedenie
5 m s nástennou konzolou a sacím potrubím, vrátane signalizácie vyprázdnenia
dávkovacej nádrže. Sieťové napätie: 230 V +6%/-10%, 50/60 Hz, max. tlak 10 bar
0260-599-90 Dávkovač vločkovacích prípravkov
975,00
12.5 Dávkovacia technika, čerpadlá a príslušenstvo
Hadičkové dávkovacie čerpadlo dinodos EASY
na dávkovanie tekutých chemikálií pre úpravu bazénovej vody, výkon čerpadla do 4,5 l/h
pri protitlaku 1,5 bar, regulácia počtu otáčok prostredníctvom mikrokontroly (technológia
GCL), 230 V, motor s prevodovkou, vr. hadičky
0220-270-00 Hadičkové dávkovacie čerpadlo dinodos EASY
296,00
Hadičkové dávkovacie čerpadlo dinodos START
mikroprocesorom riadené hadičkové dávkovacie čerpadlo na automatické pridávanie
akýchkoľvek tekutých médií, aj najmenších množstiev. S krokovým motorom
a bezstupňovou digitálnou reguláciou počtu otáčok. Nepretržitá prevádzka pri napätí
230 V. Zapnutie tlačidlom, spínací kontakt ON/OFF, prúd (0 (4) - 20 mA, lineárne stúpajúci
al. klesajúci) a frekvenčné riadenie. Čerpadlo má široké rozpätie výtlačného výkonu
od 45 ml/h do 9 l/h pri max. protitlaku 1,5 bar. Výtlačný výkon sa dá bezstupňovo nastaviť
aktivovaním alebo dvoma potenciometrami na čerpadle. S integrovanou hadičkou (d 8 mm)
a koncovkou (4/6 mm). Signalizácia vyprázdnenia nádrže a výstup porúch, automatické
rozpoznanie poruchy hadičky, čerpadlo je schopné nepretržitej prevádzky a je vybavené
tepelnou ochranou. Jednoduché odvzdušnenie stlačením tlačidla a stlačením tlačidla tiež
jednu minútu 100% dávkovanie. Stavy prevádzky signalizujú svetelné diódy.
0220-282-00 Hadičkové dávkovacie čerpadlo dinodos START
755,00
99
12.5 Dávkovacia technika, čerpadlá a príslušenstvo
MOC bez DPH
Hadičkové dávkovacie čerpadlo dinodos START LEVEL BUS
mikroprocesorom riadené hadičkové dávkovacie čerpadlo na automatické pridávanie
akýchkoľvek tekutých médií, aj najmenších množstiev. Motor s 24 V DC je poháňaný
priamo z dinotec BUS, riadenie je priamo cez vedenie BUS. Vďaka širokému rozsahu
výkonu od 45 ml/h do 11000 ml/h je možná voľba pre akékoľvek možnosti.
Má zabudované meranie plného stavu v nádržiach, jeho zobrazenie je vďaka dinotec BUS
na riadení dinotec NET+ alebo Aquatouch+. Hlásenie poruchy sa zobrazuje na čerpadle
a prenáša cez dinotec BUS.
0220-280-90 Hadičkové dávkovacie čerpadlo dinodos START LEVEL BUS
911,00
dinodos mega HF
Robustné dávkovacie čerpadlo so synchrónnym motorom s tichým chodom s plynulou
reguláciou zdvihu, s odvzdušňovacou dávkovacou hlavou z PVC, vypínačom ZAP/VYP,
prípojným káblom s Euro-zástrčkou, prevádzkové napätie 230 V/50 Hz, výkon max. 8,9 W
po mega HF 5,0,, mega HF 6,0 - 14,0 max. 23 W, sací a nasávací ventil, pripojenie DN 4
pre dávkovaciu hadicu 6/4 mm, HF 14.0 pripojenie DN 8 pre dávkovaciu hadicu 12/6 mm.
S hladinovou elektronikou a pripojením signalizácie vyprázdnenia, prepnutie na externé
frekvenčné riadenie, externý výstup alarmu. Teleso zo špeciálneho plastu zosilneného
skleným vláknom chránené proti korózii.
0210-770-02
0210-771-02
0210-772-02
0210-773-02
0210-774-02
0210-776-02
0210-775-02
dinodos mega HF 0.3; výkon 0,3 l/h; max. tlak 10 bar; počet zdvihov 120/min
dinodos mega HF 1.0; výkon 1,0 l/h; max. tlak 10 bar; počet zdvihov 120/min
dinodos mega HF 1.6; výkon 1,6 l/h; max. tlak 10 bar; počet zdvihov 120/min
dinodos mega HF 3.0; výkon 3,0 l/h; max. tlak 10 bar; Hpočet zdvihov 120/min
dinodos mega HF 5.0; výkon 5,00 l/h; max. tlak 6 bar; počet zdvihov 120/min
dinodos mega HF 6.0; výkon 6,0 l/h; max. tlak 8 bar; počet zdvihov 120/min
dinodos mega HF 14.0; výkon 14,0 l/h; max. tlak 4 bar; počet zdvihov 120/min
1 008,00
934,00
1 008,00
1 053,00
1 145,00
1 215,00
1 334,00
dinodos mega P
Proporcionálny dávkovací prístroj
208-3.0, 230 V/50 Hz, so vstrekovacím ventilom 0284-021-00, sacím vedením,
stop ventilom, filtrom vr. signalizácie vyprázdnenia nádrže.
0210-800-02 dinodos mega P s meraním prietoku 5 cbm/h (R 3/4”)
0210-801-02 dinodos mega P s meraním prietoku 10 cbm/h (R 1”)
0210-802-02 dinodos mega P s meraním prietoku 20 cbm/h (R 1 1/2”)
100
1 596,00
1 845,00
2 572,00
0284-021-00 Dávkovací ventil pre proporcionálny dávkovací prístroj
s ponornou rúrkou 10 mm, R 1/4” s hadicovým pripojením 6/4 mm
60,60
0284-025-00 Dávkovací ventil PVC
s ponornou rúrkou 30 mm, R 1/4”, pripojenie 6/4 mm
52,70
0284-026-00 Dávkovací ventil PVC
s ponornou rúrkou 85 mm, R 1/4”, pripojenie 6/4 mm
0280-099-00 Hadička k dávkovaciemu ventilu - dĺžka 50 mm
55,60
24,90
0284-029-00 Dávkovací ventil PVC s hadicovým ventilom AG R 1/2”, s možnosťou čistenia
s guľovým ventilom, max. hĺbka ponoru 110 mm, hadicové pripojenie 6/4 mm, DN 4
0200-100-00 Vstrekovacia tryska DN 4 (náhradná tryska)
0280-102-00 Dávkovací ventil PVC s hadicovým ventilom AG R 1/2”, s možnosťou čistenia
s guľovým ventilom, max. hĺbka ponoru 110 mm, hadicové pripojenie 12/6 mm, DN 8
0200-101-00 Vstrekovacia tryska DN 8 (náhradná tryska)
258,00
54,90
0204-126-00 Dávkovací ventil PVC s kombinovaným pripojením R 1/2”, hĺbka ponoru 60 mm,
pripojenie DN 4, DN 8, rúrka 12 x 1,4 mm
100,00
0284-022-00 Dávkovací ventil otvorený, s guľovým ventilom PVC s kombinovaným
pripojením R 1/2”, hĺbka ponoru 60 mm, pripojenie DN 4, DN 8, rúrka 12 x 1,4 mm
60,60
0284-023-00 Dávkovací ventil PVC otvorený s ponornou rúrkou, DN 4 / 1/4”,
s guľovým ventilom pre Easyfloc a vločkovacie systémy
63,40
228,00
50,60
12.5 Dávkovacia technika, čerpadlá a príslušenstvo
MOC bez DPH
0284-027-00 Redukcia R 1/2” - R 1/4” pre dávkovací ventil 0284-026-00
0284-040-00 Dávkovacie vedenie PE pre čerpadlo dinodos 6/4 mm,
PE štandard pre pH zvýšenie/zníženie a vločkovač
0284-040-01 Dávkovacie vedenie PTFE pre čerpadlo dinodos 6/4 mm,
PTFE pre extrémnu záťaž, pre chlór a dinofresh, Poolcare, cena za bm
0284-039-00 Dávkovacie vedenie PTFE pre čerpadlo dinodos, 8/6 mm,
PTFE pre extrémnu záťaž, pre chlór a dinofresh, Poolcare, cena za bm
0284-140-00 Dávkovacie vedenie PVC pre čerpadlo dinodos 14 l PVC 12/6 mm,
DN 8 s vloženou tkaninou, cena za bm
0284-098-00 Sacie vedenie pre hadičkové čerpadlo dinodos bez plavákového spínača,
teleso z PVC, hadička PVC 6/4 mm
0284-101-00 Flexibilné sacie vedenie bez plavákového spínača pre dinodos HM,
teleso ventilu z PVC s 1,5 mm PE-hadicou 4/6 mm DN 4, ťažidlo z porcelánu
0284-101-01 Flexibilné sacie vedenie bez plavákového spínača pre dinodos HM,
teleso ventilu z PVC s 1,5 mm PE-hadicou 12/6 mm DN 8, ťažidlo z porcelánu
0284-103-00 Flexibilné sacie vedenie s plavákovým spínačom pre dinodos HL, HFL, F, HF,
teleso ventilu z PVC, vedenie signalizácie vyprázdnenia z PE
s dvojpólovou zástrčkou, ťažidlo z porcelánu, PE-viečko pre dávkovaciu nádrž
0284-099-00 Flexibilné sacie vedenie s plavákovým spínačom pre dinodos HL, HFL, F, HF,
teleso ventilu z PVC, vedenie signalizácie vyprázdnenia z PE
s dvojpólovou zástrčkou, ťažidlo z porcelánu, PE-viečko pre dávkovaciu nádrž,
pre hadicu 12/6 mm DN 8
0284-096-00 Flexibilné sacie vedenie s plavákovým spínačom pre hadičkové čerpadlo
(bez guľového ventilu), teleso ventilu z PVC, ťažidlo z porcelánu s viečkom MÜ 61
pre nádrž DN 4, s káblom pre hlásenie vyprázdnenia bez zástrčky
0284-097-00 Flexibilné sacie vedenie s plavákovým spínačom pre hadičkové čerpadlo
(bez guľového ventilu), teleso ventilu z PVC, ťažidlo z porcelánu s viečkom MÜ 61
pre nádrž DN 4, s káblom pre hlásenie vyprázdnenia so zástrčkou
12,50
2,15
10,80
11,80
7,45
36,30
56,30
94,80
154,00
161,00
138,00
144,00
0284-104-00 Sacia armatúra starr s možnosťou nastavenia výšky, s Reed kontaktom,
plavákovým spínačom pre dinodos HL, HFL, F a HF pre 20/30 l kanistre,
ochranná rúrka, ventil a plavák z PVC, sacie a odvzdušňovacie vedenie
z PVC 4/6 mm, kábel s dvojpólovou zástrčkou, pripojenie DN 4
0284-104-01 Sacia armatúra starr s možnosťou nastavenia výšky, s Reed kontaktom,
pre dinodos mega HF 14 L, sacie a odvzdušňovacie vedenie z PVC 12/6 mm,
kábel s dvojpólovou zástrčkou, pripojenie DN 8
268,00
0280-082-00 Tlakový ventil PVC, DN 4 / DN 8 nastaviteľný s PTFE membránou,
použitie - bez protitlaku, hadicové pripojenie 6/4 mm a 12/6 mm,
nástenné upevnenie
178,00
0280-089-00 Prepúšťací ventil PVC, DN 4 / DN 8 nastaviteľný s PTFE membránou,
hadicové pripojenie 6/4 mm a 12/6 mm, nástenné upevnenie
0200-044-00 Membrána pre tlakový alebo prepúšťací ventil DN 4/8
208,00
38,50
185,00
0284-108-02 Prechodka pre tlakový ventil PVC, DN 4/DN 8 (0280-082-00) pre použitie
priamo na hlavu čerpadla pre čerpadlá po mega 6.0 l/h
0284-179-02 Prechodka 3/8” vo vnútri na pripojenie 6/12 mm
69,80
32,10
0284-105-00 Nástenná konzola z hliníka, potiahnutá plastovou vrstvou, s hmoždinkami
a skrutkami pre čerpadlá dinodos H, HM, HL, HFL, HF do 14,0 l/h
63,40
0204-115-00 Kontaktná zástrčka pre dinodos HL a MEGA (kontaktný vstup),
napr. pre frekvenčný signál z meracieho a regulačného prístroja
0204-116-00 Kontaktná zástrčka pre dinodos HL a MEGA (kontaktný vstup),
napr. pre signalizáciu vyprázdnenia nádrže
50,60
50,60
101
Download

MERACIA A REGULAČNÁ TECHNIKA 12.1 Meracia a