2/2014
TAKE AWAY
03
04-05
06-07
07
08-09
10
11
12-14
15
16
17-18
19
Úvodník
Mladý obal
Rozhovor s Daliborem Hančem
Zaměřeno na loga
Co je TAG?
Packaging Show ´14
Klíčové trendy
Rozhovor s Lindou Vaňkovou
Model Triatlon Opava
Spotřebitelé v hledáčku
Zajímavé obaly
Soutěž
Na obálce soutěžní práce Andrey Bimkové s názvem „S sebou přímo
z Asie“ studentky Střední školy průmyslové a umělecké z Hodonína,
která v soutěži Mladý obal získala 2. místo v kategorii Studenti
středních a vyšších odborných škol.
ÚVODNÍK
Milí zákazníci,
milí obchodní partneři,
obalový design byl vždy fascinující kreativní
disciplínou a jeho budoucnost slibuje, že bude ještě více
vzrušující a komplexnější. Na současném konkurenčním
trhu jsou si firmy stále více vědomy významu dobrého
obalu a jeho schopnosti ovlivňovat zákazníkovo vnímání
kvality výrobku právě skrze kvalitní obal.
V minulosti byla u obalu preferována především
funkce ochranná, dnes je obal hlavně komunikačním
prostředkem. Pozornost je nyní podstatně více zaměřena
na obal než na produkt uvnitř. Výrobci, kteří dokáží využít
komunikačního potenciálu obalů, potvrzují, že jejich
prodejní výsledky jsou podstatně lepší než výsledky
jiných výrobců – byť jsou konkurenční produkty
kvalitativně naprosto srovnatelné, ne-li dokonce lepší.
Na druhé straně se setkáváme s mnoha obaly, které
komunikovat neumí. Příliš se soustředí na funkci
informativní, jsou zahlceny texty, které nikdo nečte
a mnohdy ani číst nepotřebuje, grafický design je
zaměnitelný a matoucí. Zákazník se mezi regály ztrácí
a má často problém odlišit jedno zboží od druhého.
Proč tomu tak je? Řada výrobců se příliš soustředí na
prvky, jakými jsou logo a slogany zdůrazňující výjimečnost
nabízeného produktu. Podstatně méně již na sdělení,
proč by si zákazník měl vybrat právě jejich produkt.
Dalším problémem je, že firmy nejsou ochotny nebo
spíše nemají odvahu riskovat. Nový obal je vždy riskantní.
Jak bude přijat zákazníkem? Nebude zákazník zmaten?
Proč měnit něco, co se dobře prodává? A to již nehovořím
o požadavcích logistických, ekonomických a právních – to
všechno jsou „zabijáci“ kreativity a jsou příčinou toho,
proč zbývá tak málo prostoru pro komunikaci mezi
produktem a zákazníkem. Myslím si, že pouto mezi
produktem a spotřebitelem by mělo být více emocionální
než racionální.
Jednou z možností, jak rozčeřit až příliš stojaté vody
obalového designu, jsou soutěže mladých obalových
designérů, kteří nejsou omezeni žádnými
technologickými, ekonomickými a logistickými pravidly
a požadavky, a jejichž tvorba je proto nespoutaná
a svobodná. Jednou z těchto úspěšných soutěží je
i Mladý obal, který naše společnost každoročně vyhlašuje
a financuje. Příští rok to bude již po dvacáté.
Radovan Wicha,
vedoucí marketingu Model Obaly
02–03
model box
mladý obal
KOLUMNENTITEL
Haupttitel
Mladý obal 2014: 734 soutěžních obalů
ze 42 zemí a devět oceněných
Letošní, už 19. ročník soutěže Mladý obal (Young
package) pro mladé designéry vyvrcholil v pátek
30. května vyhlášením výsledků ve Velkém sále
Novoměstské radnice na Praze 2, kde si vítězové
obou kategorií převzali své ceny. Vítěz kategorie
vysokoškoláků Michal Marko z Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně si odnesl 30 tisíc korun.
Jména devíti oceněných výherců byla zveřejněna
během večera, který moderoval „recitátor“ a slamer
Jakub Foll. Nevšední předávání cen se odehrálo
v divadelním duchu. Součástí večera byla i jednorázová
výstava vybraných soutěžních prací navržená designérem Romanem Kvitou.
originální a funkční zároveň. Takové obaly, které pomohou dopravit věci z obchodu domů – například pěkný
obal na oblečení použitelný také jako balicí papír nebo
důmyslné balení šesti lahví piva, či chytrý obal pro
křehkou vázu. Každý soutěžní obal byl pětičlennou
odbornou porotou hodnocen z hlediska inovativnosti,
kreativity, funkčnosti, snadné manipulace, konstrukční
nápaditosti a originality. Porota nakonec musela ve svém
výběru finálních prací upozadit obaly, které měly třeba
silnou a dobrou myšlenku, ale špatnou konstrukci, nebo
naopak byly funkční a vizuálně precizní, a přesto jim
chyběl výrazný nápad. Z mnohých soutěžních exponátů
bylo zřejmé, že studenti pracují se stále větším množstvím nových technologií, které jim dovolují čím dál větší
propracovanost.
Porotě předsedal opět Jan Činčera
Letošní ročník soutěže byl zaměřen na „TAKE
AWAY“ obaly („odnes si“). Původně se pojem TAKE
AWAY vztahoval na balení jídla z fast foodů. Pětičlenné
porotě jako tradičně předsedal přední český obalový
designér Jan Činčera. Členy poroty byli popularizátorka
designu a bytové kultury Lenka Žižková z Design
Cabinetu CZ, která vyučuje teorii a dějiny designu
a kulturu bydlení na Fakultě umění a designu UJEP
v Ústí nad Labem, slovenský designér Pavel Masopust,
autor publikací o historii papírenství v Čechách a na
Moravě, a také redaktor odborného časopisu Packaging
Petr Novotný a zaměstnankyně Model Obaly Ľubica
Kuľomberová.
Vítězné práce z dílny Češky a Slováka
Do letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno
celkem 734 soutěžních prací od autorů ze 42 zemí
(Česká republika, Slovenská republika, Mexiko, Rusko,
Indie, Maďarsko, Polsko, Taiwan, Kanada, Spojené státy
americké, Itálie, Francie, Ukrajina, Bělorusko, Kazachstán, Indonésie, Brazílie, Ekvádor, Írán, Španělsko,
Jihoafrická republika, Thajsko, Malajsie, Makedonie,
Singapur, Izrael, Čína, Švýcarsko, Uganda, Americká
Samoa, Jižní Korea, Kolumbie, Lotyšsko, Maroko,
Pákistán, Irsko, Bulharsko, Spojené království, Albánie,
Argentina, Kambodža, Portugalsko).
Studenti vysokých škol a designéři do 30 let
Porotě při vyhodnocení obalů nešlo ale jen o rychlý
životní styl a nezdravé jídlo. Prvoplánové zadání odkazující na myšlenku fast foodu bylo mnohými soutěžícími
povýšeno a přeneseno dále. Mezi přihlášenými pracemi
porota našla i takové „TAKE AWAY“ obaly, které byly
MODEL BOX
04 –05
1. místo: Michal Marko, Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně, Slovensko
„Zaměřuji se na produktový a obalový design
s důrazem na výrobní technologie a vyrobitelnost. Mezi
mé dosavadní úspěchy patří patent firmy Bang
Vítězná práce
Michala Marka
v kategorii studenti
a designéři do 30
let.
& Olufsen, dvojnásobné umístění v soutěži Nápad Roku
2012, ale třeba také přivlastnění si a výroba mého
studentského projektu čínským výrobcem, a to bez
mého vědomí.“
Miska na potraviny z biodegradovatelného materiálu
nabízí mimo odnesení jídla také druholiniové využití pro
vypěstování sazeniček. Semínka rostlin jsou ukryta pod
etiketou a po vyklíčení mohou být spolu s nádobou
zakopána do země. Koncept misky, která slouží jen
k přenesení jídla, je v tomto případě dotažen dál, až
k růstu rostliny. Člověk si neodnáší jen jídlo, ale také
budoucnost. Je motivovaný k pokračování příběhu. Kde
jiné obaly končí a škodí, tento začíná.
Studenti středních škol
1. místo: Anna Navrátilová, VOŠ Hellichova, Praha,
Česká republika
„Hezké obaly mě baví a spoustu věcí si kupuji právě
jen kvůli nim. Mám ráda sport, proto se momentálně
věnuji výrobě triček, bločků a samolepek se sportovní
tématikou. I ty musí být samozřejmě ze zajímavých
materiálů a v hezkých obalech.“
Cestovní obal na jednu porci
psího krmiva a vody je přímo esencí
TAKE AWAY. Řeší situaci, kdy pes
doprovází majitele mimo
domov, a je nutné
vzít pro něj krmení.
Obal je přenosný,
skladný a potom
znovu použitelný. Model
obalu je zpracován na profesionální
úrovni, velmi přesvědčivý, graficky
vyvážený.
z modelu
Za bicími relaxuje po náročném
dni u zákazníků
Společnost Model Obaly působí na tuzemském trhu
od roku 1992. Trh má rozdělen do několika regionů,
které obsluhuje ze závodů v Opavě, Nymburce,
Hostinném a v Moravských Budějovicích. Dalibor
Hanč (57) je vedoucím prodeje regionu Západ (téměř
celé Čechy). Prodejní tým pod jeho vedením nabízí
obaly z vlnité a hladké lepenky z produkce závodů v
Nymburce a v Hostinném. Současně zajišťuje
požadavky zákazníků z Německa a z Polska.
- Jak se z muzikanta, vášnivého hráče na bicí nástroje, stane šéf prodeje?
„Bubeník je vždy motorem kapely, jako je prodejní
oddělení jedním z motorů firmy Model. Práce v prodeji,
to je jako prezentovat společnou skladbu za využití
individuálních schopností. Může to tedy jít ruku v ruce.“
lepenky a v prodeji hladkých skládaček?
„Svět je barevný a touží být ještě barevnější. Obaly
se musí prosazovat ve stále tvrdší a barevnější konkurenci, a protože na trhu vládnou diskontní prodejny,
transportní obaly z vlnité lepenky se začínají podobat
světu hladkých skládaček - chtějí se stát z ošklivých
hnědých káčátek labutěmi. Mají za úkol prodávat,
a přitom nesmí ztratit nic ze svých funkcí - být funkční,
nezávadné a chránit výrobky během transportu před
poškozením. Kromě barevnosti a vysoké kvality zákazníci očekávají od výrobců obalů také krátké dodací lhůty
a nízké ceny. Podobné trendy zaznamenáváme
i u hladkých skládaček. Budoucnost proto patří digitálnímu tisku, který nabídne nejen požadovanou barevnost
a vysokou kvalitu tisku, ale zrychlí výrobu a sníží náklady.
U hladkých skládaček se začnou více používat atraktivní
a ekologické materiály.“
- Jakou hudbu posloucháte a hrajete?
„Hraji tradiční jazzové a bluesové skladby od
velikánů až po současné polské nebo africké skladatele.
Vyrostl jsem ale na generačním bigbítu - Deep Purple,
Beatles, Black Sabbath, Rolling Stones nebo Eric
Clapton.“
- Pojďme k prodeji lepenkových obalů. V čem se liší trh
s obaly z vlnité lepenky a trh s hladkými skládačkami?
„Realizace výroby a prodeje vlnité lepenky představuje rychlejší proces, protože se jedná o transportní
obaly. Zároveň je na trhu s obaly z vlnité lepenky větší
konkurence. Koncentrace nadnárodních výrobců spolu
s malými a středními tuzemskými výrobci schopnými
plnit požadavky zákazníků vytváří složitější situaci, než
jaká panuje v oblasti hladkých skládaček.“
- Můžete popsat hlavní trendy v prodeji obalů z vlnité
MODEL BOX
06–07
- Existují nějaké rozdíly mezi požadavky zákazníků ze
zahraničí a z tuzemska?
„Zahraniční firmy požadují rychlejší reakci. Je těžší
je získat, ale pak ctí principy spolupráce a komunikace je
založena na oboustranné důvěře. Vztah je stabilnější než
se zákazníky z tuzemska, u kterých rozhoduje nižší cena.
V Čechách obecně panuje nižší loajalita k domácím
výrobcům. V Německu zákazníci upřednostňují německé
dodavatele a nechtějí moc měnit.“
- Jako švýcarská firma s vedoucím postavením na
tuzemském trhu bychom se měli odlišovat od konkurence. Protože vše začíná v prodeji, pozná to zákazník
už při kontaktu s prodejcem Modelu?
„Myslím, že jen z návštěvy obchodního zástupce to
zákazník nepozná, protože málokterý z našich prodejců
nosí švýcarské hodinky. (smích) Ale vážně. Aby si
design
Zaměřeno na loga
Identita značky je důležitá. Rozhodně to není něco, s čím by si bylo radno
zahrávat. Identita značky, pokud je správně řízena a využívána, posiluje
značku vždy, když je spotřebitelem viděna. Tento krátký článek se snaží
vysvětlit, jak je na ni ve skutečnosti nahlíženo.
Dalibor Hanč za oblíbenými bicími.
zákazník uvědomil, že jsme firma, jejíž zásadou je
spokojenost zákazníka, snaha o korektní spolupráci
a stoprocentní kvalitu zboží a servisu, musí nás navštívit,
prohlédnout si Inovační centrum, poznat pracovní
postupy, technologické vybavení a naši podnikovou
kulturu vůbec.“
- Jak se Model Obaly jako výrobce obalů srovnává
s požadavky zákazníků? Mívají zákazníci obecně
nesplnitelné požadavky?
„Už na začátku se snažíme klientovi vysvětlit, co je
a co není možné. V okamžiku, kdy se dohodneme, není
pro Model žádný požadavek nesplnitelný. Pokud se
nedohodneme, je pro nás každý nesplnitelný požadavek
výzvou, která nás posouvá dál.“
- S jakými ohlasy zákazníků na naše výrobky a servis
se setkáváte?
„Obvykle s pozitivními. Velmi kladné jsou reakce na
proaktivní návrhy obalů nebo jejich optimalizace. Zákazníci též oceňují přístup našich obchodních asistentek,
které jsou příjemné, komunikativní a mají velký přehled.“
Je naprosto samozřejmé, že pokud jsou dominantními barvami značky
modrá a žlutá, nemůžeme je změnit na modrou a zelenou. Pokud je použitý
font Bodoni, nemůžeme najednou použít Futura. Pokud je logo kulaté,
nemůže být zničehonic oválné... nebo ano? Ale jistě že může! Podle toho, jak
logo použijeme, nebo z jakého úhlu je viděno. Často mě překvapuje, jak
konzervativní jsme, když přijde na kreativní používání identity značky na
obalech, POS materiálech a v reklamách.
Nemusíme být hned tak radikální jako Google, ale proč neukázat logo
z nového úhlu? Jistě budete souhlasit, že logo VW vypadá stejně skvěle
zepředu i pod úhlem!
Nedávno jsem seděl pod slunečníkem, a když jsem se podíval nahoru,
uviděl jsem jasně rozpoznatelné logo Nestlé Frisco, přestože bylo převrácené! Rád bych také častěji vídal
výřezy z log, jako na balení šesti lahví
S. Pellegrino nebo na vstupních
dveřích prodejny Royal Copenhagen.
Pokud je logo navrženo tak, aby
mělo nějaký zvláštní význam, jako
zde u značky Gigantic, jsem
přesvědčen, že by šlo obměnit tak,
aby bylo stejně působivé, ale pro
POS materiály pojaté trochu jinak
- například tvarováno konvexně
místo konkávně.
Čokoláda Crunch (neboli Křup) by
vypadala ještě křupavěji, kdyby bylo logo
zlomeno na více různých místech. Zajímavější by tak navíc byly i displeje
s touto čokoládou.
marke ting
Co je TAG?
Najdete je ve svých oblíbených časopisech, na
obalech v obchodech i na samolepkách na auta.
Grafické kódy Tag, QR kódy. Jsou zakomponovány do
offline marketingových materiálů a zákazníkům
s mobilními zařízeními zpřístupňují nepřeberné
množství informací, zábavy a interaktivních zážitků.
Díky těmto mobilním interakcím si spotřebitelé mohou
zamilovat vaše produkty i značku v podstatě okamžitě
poté, co narazí na vaše marketingové sdělení.
Mobilní telefony jsou dnes naprosto nedílnou
součástí života, propojují nás s celým světem, s přáteli
i s obrovským množstvím informací. Použití rozpoznávacích technologií, díky nimž lze v podstatě cokoli doplnit
o interaktivní zdroj informací, umožňuje obratně využívat
možnosti spojené se současným „mobilním“ životním
stylem a pomáhá nasměrovat zákazníky k informacím
o vaší značce nebo výrobku.
Marketingové řešení Microsoft Tag nabízí zákazníkům i výrobcům snadnou cestu k široké paletě kódových informačních technologií, od QR kódů přes Tagy až
po řešení systému bezdrátové komunikace NFC (Near
Field Communication), která představují novou generaci
mobilních technologií. Zákazníkům lze prostřednictvím
řešení Tag zpřístupnit prostý řádek textu či telefonní
číslo, nebo zvolit mnohem komplexnější varianty
a přesměrovat zákazníka na internetové stránky, přehrát
v mobilu video, odkázat na stažení konkrétní aplikace,
zobrazit plné kontaktní informace a podobně. Zákazníci
již nemusí zdlouhavě vyťukávat www adresu do prohlížeče ani si „googlit“ informace. Díky řešení Tag mohou
mít všechny potřebné informace k dispozici okamžitě.
Řešení Tag umožňuje přístup k bezplatné monitorovací službě, která nabízí sledování úspěšnosti marketingových kampaní. Tag rovněž zdarma nabízí mobilní
MODEL BOX
08–09
aplikaci Tag app, s jejíž pomocí zákazníci mohou skenovat všechny nejběžnější rozpoznávací technologie,
grafické kódy Microsoft Tag či QR kódy.
Jak Tag funguje
1. Vytvoření vlastního Tagu, QR kódu nebo URL
adresy pro NFC zabere s bezplatným nástrojem Tag
Manager méně než 5 minut. Kódy pak stačí jednoduše
zakomponovat do marketingových materiálů.
2. Lidé za pomocí aplikace Tag app jednoduše
oskenují Tag, QR kód nebo komunikační bod NFC na
svůj chytrý telefon a okamžitě tak získají přístup
k datům, pro něž byl kód vytvořen.
3. Nástroje pro měření návratnosti investic a míry
zapojení spotřebitelů umožní sledovat úspěšnost
kampaně.
Mobilní marketing na vzestupu
Zapojení mobilního marketingu je skvělý způsob, jak
vytěžit víc z již investovaných prostředků a rozšířit dosah
své kampaně na početné uživatele chytrých mobilních
zařízení. Spotřebitelé v tomto rostoucím segmentu stále
intenzivněji touží objevovat informace, bavit se
a nakupovat skrze své mobilní telefony. Již nyní dává
celých 51 % uživatelů chytrých telefonů přednost
nákupu na internetových stránkách uzpůsobených pro
mobilní zařízení.
Sada rozpoznávacích technologií Tag umožní snadno
propojit offline marketingové materiály a produkty
s interaktivním světem internetu. Každý má tak šanci
své obaly a tištěné materiály ozvláštnit a zatraktivnit
a lépe tak navazovat spojení se svými zákazníky, ať jsou
kdekoli. Jednoduchou úpravou stávajících materiálů lze
výrazně posílit povědomí o značce a zkrátit proces
nákupu. Například obohacením marketingových materiálů o Tagy, jež zákazníka přesměrují na mobilní interneto-
vé stránky či video na YouTube. Nebo lze použít funkci
sledování polohy v reálném čase (Real Time Location),
která zákazníkovi na chytrém telefonu v kterémkoli
okamžiku ihned zobrazí nejbližší prodejny. Se sadou
řešení Tag lze kampaň dle libosti maximálně zjednodušit
nebo naopak propracovat.
Proč používat Tag?
Odpověď je prostá - protože bez ohledu na velikost
a rozpočet Tag může pomoci k úspěchu. S pomocí
jediného, bezplatného řešení lze oživit offline materiály
a jednoduše rozvíjet, spravovat a monitorovat marketingové kampaně. Je možné vytvořit v podstatě jakýkoli
digitální zážitek, od prostých sdělení a kontaktních údajů
po celé internetové stránky, videa a mobilní aplikace.
Nástroje pro měření aktivity v reálném čase navíc
poskytují údaje o chování spotřebitelů, což umožňuje
neustálé zdokonalování kampaně.
Šest důvodů, proč používat Microsoft Tag
1. Okamžitý kontakt
Bez zapojení mobilního marketingu jsou na offline
materiály kladeny extra vysoké nároky, pokud jde
o přesvědčení spotřebitele ke koupi. Pomocí interaktivních prvků lze kontakt se zákazníkem navázat v podstatě
hned, jakmile si všimne kódu.
2. V jednoduchosti je síla
Řešení Microsoft Tag umožňuje klientům rozšířit
marketingové aktivity na mobilní telefony pomocí
pouhých dvou jednoduchých nástrojů: Tag Manager
a Tag app. Marketéři mohou využít Tag Manager
k tvorbě grafických kódů Tag, QR kódů a URL adres pro
NFC a navíc sledovat, jak jsou kódy reálně používány.
Bezplatná aplikace Tag app je čtečka, která umožňuje
skenovat všechny nejrozšířenější 2D grafické kódy
a uživatelé mobilních zařízení si tak již nebudou muset
stahovat několik různých čteček.
3. Za málo peněz hodně muziky
Řešení Tag je k dispozici bezplatně.
4. Data, data, data
Řešení Tag nabízí spoustu funkcí pro měření
zapojení spotřebitelů, s jejichž pomocí lze sledovat, kdy,
kde a jak často lidé kódy skenují.
5. Flexibilní tvorba zákaznických zkušeností
Nejnovější rozpoznávací technologie bezpochyby
upoutají pozornost mnoha uživatelů chytrých telefonů.
Obsah pro mobilní telefony lze individualizovat a zvýšit
tak tržby – podle aktuální pozice daného uživatele nebo
vyhodnocením jeho skenovací aktivity.
6. Plná kontrola nad každou kampaní
Řešení Tag umožňuje utvářet kompletní zkušenost
se značkou a samostatně realizovat a plně ovládat
marketingové kampaně.
Ceny řešení Tag
Tvorba, zobrazování a skenování kódů Tag je zcela
zdarma. Prodejce si neúčtuje žádný poplatek za vytváření, ani za skenování, ani za základní statistické údaje.
Konkrétně umožňuje:
1. Stahovat bezplatnou aplikaci Tag app pro chytré
telefony a skenovat s ní kódy dle libosti
2. Zdarma využívat základní funkce Microsoft Tag
Manager, mimo jiné:
- tvořit základní Tagy s barevnými nebo černobílými
trojúhelníky
- tvořit vlastní Tagy ze shluků teček na určitém obrázku
- propojit Tag s internetovou stránkou, telefonním
číslem, kontaktními údaji nebo textem
- využít funkci Creation API pro tvorbu Tagů propojených
s výše zmíněným obsahem
- identifikovat každé jedinečné zařízení, které kód
oskenovalo a bylo přesměrováno na internetové stránky
- přistoupit k omezeným online zprávám s údaji
o celkovém počtu oskenování každého kódu
Packaging Show ‘14
Lesk a bída
obalového designu
Koncem května zorganizovala naše společnost odbornou konferenci na téma „Lesk a bída obalového
designu“. Akce, která se uskutečnila v pražském hotelu
Diplomat, se zúčastnilo více než 170 účastníků z řad
firem vyrábějících spotřební zboží, reklamních
a grafických agentur, odborných škol zaměřených na
design a novinářů.
Prezentujícími byli Lars Wallentin, dlouholetý bývalý
šéf vývoje obalů společnosti Nestlé a agentury Kantor´s,
Fiala&Šebek, Studio Činčera, Cocoon, Packshot
a Butterfiles&Hurricanes.
Konferenci «Lesk a bída
obalového designu»
uvedl předseda
představenstva Model
Obaly Walo
Hinterberger - dole
vlevo.
MODEL BOX
10 –11
Konference byla, podle ohlasů posluchačů, velmi
úspěšná – zajímavá a přínosná. Podobné akce pořádá
naše společnost pravidelně každý čtvrtý rok. Již nyní se
tedy těšíme na PackagingShow18.
průzkum trhu
Klíčové trendy pohánějící růst
globálního trhu s obaly
Podle odhadu společnosti Smithers Pira dosáhne
obalový trh do roku 2018 celosvětového objemu 975
miliard USD, přičemž o více než 40 % celkové poptávky
se postará Asie.
Celosvětové tržby z prodeje obalů měly podle
předpokladů v roce 2013 vzrůst o 3 % na 797 miliard
USD a tento vývoj by měl dále pokračovat 4% růstem až
na 975 miliard USD do roku 2018. Tento odhad je
součástí nové zprávy o obalovém trhu globální průzkumové, konzultační a informační společnosti Smithers
Pira. Zpráva The Future of Global Packaging to 2018
předkládá podrobnou předpověď vývoje světového trhu
s obaly pro příštích pět let založenou na odborném
výzkumu a řadě analýz. Zpráva obsahuje více než 500
tabulek a grafů poskytujících informace o trendech
a vývoji trhu.
Podle této zprávy jsou tržby z prodeje obalů soustředěny v Asii, jíž v roce 2012 připadlo 36 % celkového
objemu prodeje. Severní Amerika se postarala o 23 %
odbytu a Evropa o dalších 22 %. Východní Evropa byla
v roce 2012 s 6% podílem čtvrtým největším spotřebitelem obalů. V těsném závěsu následovala Jižní a Střední
Amerika s 5 %. Podíl Blízkého východu činil 3 % globální
poptávky po obalech a Africe a Australasii připadlo
shodně po 2 %.
Nová zpráva předpovídá zásadní změnu této
segmentace do roku 2018. Podíl Asie by měl podle
očekávání překročit 40 % celosvětové poptávky,
zatímco Severní Amerika a západní Evropa zaznamenají
výrazný pokles.
Zpráva se zabývá mnoha různými příčinami tohoto
předpokládaného růstu, mimo jiné technologickým
vývojem, vývojem ceny za obal, iniciativami v oblasti
udržitelnosti či růstem spotřebitelské třídy v asijsko-pacifické oblasti, Jižní a Střední Americe a východní
Evropě.
Růst globálního obalového trhu pohání celá řada
trendů lišících se pro jednotlivé zeměpisné oblasti.
Postupující urbanizace, investice do bytových výstaveb
a výstavby obecně, rozvoj maloobchodních řetězců
a rozvoj odvětví zdravotní péče a kosmetiky stojí za
stoupající poptávkou po obalech v Číně, Indii, Brazílii,
Rusku a dalších rozvíjejících se zemích. Zvyšující se
životní úroveň a osobní příjmy v rozvíjejících se oblastech podporují růst spotřeby široké palety produktů,
s čímž souvisí rovněž růst poptávky po obalech pro toto
zboží.
V hospodářsky rozvinutých zemích měly na vývoj
obalů a obalového trhu v posledních letech velký vliv
různé společenské a tržní trendy, jako například trend
menších domácností a s ním související růst poptávky
po více různých obalech menších velikostí, dále sílící
požadavky spotřebitelů na pohodlnost použití obalů
a v neposlední řadě i stále početnější zájemci o kosmetiku a zdraví podporující výrobky z řad mužů.
Podle zprávy všechna odvětví s koncovými uživateli
v roce 2012 zaznamenala hodnotový růst. Střednědobá
předpověď pro potravinové obaly předvídá průměrný
potenciální meziroční růst ve výši 3,4 %, s nímž by tento
segment do roku 2018 dosáhl hodnoty 284 miliard USD.
Spotřeba nápojových obalů by měla v tomto období růst
průměrnou rychlostí 3,3 % ročně a do roku 2018
dosáhnout hodnoty 102 miliard USD.
rozhovor s lindou vaňkovou
“Světluška” by nemohla pomáhat
bez podpory firemních partnerů
Linda Vaňková vystudovala management na zahraniční univerzitě a pracovala v soukromém finančním
holdingu, poté v české pobočce britské developerské
společnosti. Protože si časem stále více uvědomovala, že chce pomáhat potřebným, začala hledat práci
v neziskovém sektoru.
V Nadačním fondu Českého rozhlasu pracuje od
ledna 2012 jako vedoucí celonárodní sbírky „Den, kdy
září Světlušky“. Hned po svém nástupu začala cíleně
pracovat na rozšíření sbírky z jednoho dne na současný
týden. Sbírka se nyní jmenuje „V září Světlušky září“
a různé sbírkové aktivity probíhají po celý měsíc ve více
než 300 městech. Zapojuje se do nich téměř 500
institucí a více než 6000 dobrovolníků.
- Člověk bez zrakového postižení si jen stěží dokáže
představit, jak by vnímal svět, kdyby na něj nemohl
nikdy pohlédnout, svět ve tmě. Jak se Světlušce daří
„vnést trochu světla“ do života zrakově postižených?
„Světluška provází těžce zrakově postižené po celý
život. Přispívá na kompenzační pomůcky, počítače
a telefony s hlasovým výstupem, studijní stipendia,
asistenční psy. Finančně podporujeme i organizace,
které o těžce zrakově postižené pečují: například
pobočky Rané péče, kde zrakoví terapeuti pomáhají
rodičům rozvíjet u malých dětí zbytky zraku, přispíváme
organizaci LORM pro hluchoslepé, podporujeme
organizace, které se zaměřují na sportovní aktivity
nevidomých atd.“
- Projekt Světluška se od roku 2003 výrazně rozvětvil.
Nejedná se už jen o samotnou charitativní sbírku
MODEL BOX
12 –13
v ulicích měst a koncert Světlo pro Světlušku, aktivit je
už podstatně více…
„Projekty Světlušky se snaží přiblížit veřejnosti svět
nevidomých a umožnit konkrétní zážitek z absolutní tmy
a výměny rolí. Světluška v současnosti organizuje
v průběhu roku pět hlavních projektů, doprovodné akce
běží po celý rok. Letos proběhl již třetí ročník „Nočního
běhu pro Světlušku“ v pražské Stromovce. Všichni, kdo
přijdou, si nasadí čelovky a potmě běží zhasnutou
Stromovkou. Vytvoří tak svítící roj. Symbolika běhu je
nádherná a atmosféra nezapomenutelná. Letos přišlo
téměř 3000 běžců a vybralo se 1,3 mil. Kč. V květnu
jsme odstartovali Kavárnu POTMĚ na cestě. Přede
dvěma lety se nám podařilo dostat Kavárnu POTMĚ na
kola - jedná se o 19 m dlouhý autobus, jehož interiér byl
přestavěn na kavárnu. S týmem nevidomých kavárníků
objíždí republiku a nabízí vidící veřejnosti skvělý zážitek.
V absolutní tmě si lidé vypijí kávu, světy se propojí a role
se vymění, najednou jsme to my, vidící, kdo potřebuje
pomoci... Kavárna POTMĚ na Ovocném trhu byla letos
v červnu otevřena již podesáté. Kromě výcviku slepeckých psů byly k vidění ukázky showdonu (ping-pong pro
nevidomé), od Kavárny odstartovala výprava nevidomých sportovců na tandemových kolech k severnímu
pólu. Na střeše Kavárny vystupovali nevidomí zpěváci.
Světlušku a nevidomé mohou lidé podpořit v celonárodní sbírce od 8. do 12. září, kdy bude na 6000 dobrovolníků v ulicích více než 300 měst prodávat sbírkové
předměty - píšťalku, náramek nebo tykadla. Na podzim
plánujeme benefiční koncert Světlo pro Světlušku.
Koncert se vrací do Pražské křižovatky, na obrazovkách
ČT1 v živém vysílání a i na Radiožurnálu uslyšíte 25. října
nejen nevidomé zpěváky, ale představíme i velmi
korun. Moc si vážíme toho, že podpora našich dárců je
stálá a trvalá a jejich počet narůstá. Díky tomu je
Světluška už více než 10 let velkou oporou nevidomým
a těžce zrakově postiženým. Pomáhá jim od narození do
dospělosti a je pro ně jistotou, že na svůj mnohdy
nelehký úděl nejsou sami. Bez pomoci Světlušky by se
neobešla ani řada projektů pro nevidomé, které financujeme už dlouhodobě a které jsou na naší pomoci závislé.
Společnými silami budeme dál svítit na cestu těm, kteří
to potřebují.“
- Z pohledu tohoto výsledku jistě patříte k největším
nadacím v České republice. Co je příčinou takového
úspěchu projektu Světluška? Jiné nadace si stěžují, že
nemají přístup do médií, která lační jen po senzacích.
Je klíčovou ta skutečnost, že za projektem stojí jedno
z nejvlivnějších médií v zemi?
Linda Vaňková (vpravo) s nevidomou kolegyní Alenou.
nadané sportovce při obdivuhodných sportovních
výkonech. Další už neprozradím – dívejte se a nechejte
se překvapit.“
- Můžete zveřejnit celkovou částku, kterou se podařilo
během trvání projektu Světluška obdarovat zrakově
postižené nebo neziskové organizace, jež se o zrakově
postižené starají?
„Světluška od chvíle, kdy byla založena, tj. od
prosince roku 2000, rozdělila přes 90 milionů korun.
Z výtěžku sbírky roku 2013 bylo podpořeno 244 žádostí
jednotlivců a 57 organizací celkem ve výši 10,5 mil.
„Jsme velmi hrdí na to, že naším zřizovatelem je
právě Český rozhlas a jeho podpory si nesmírně vážíme.
Nadace od minulého roku aktivně spolupracuje
i s Rádiem Junior. Úspěch sbírky Světluška je výsledkem velkého úsilí a nasazení mnoha lidí, kteří v nadačním fondu pracují nebo pomáhají jako dobrovolníci. Od
počátku sbírky se do projektu zapojilo přes 60 tisíc
dobrovolníků. Světluška by také nemohla pomáhat
v takové míře bez zásadní podpory firemních partnerů.
Právě společnost Model Obaly, která je klíčovým
partnerem celonárodní sbírky, nám každoročně obrovsky
pomáhá tím, že nám zdarma dodává na 3000 ks pokladniček, 3000 ks krovek, 3000 ks misek na sbírkové
předměty a obalový materiál na expedici zásilek do škol
a dalších spolupracujících institucí. Společnost Model
Obaly nám pomáhá i v dalším krásném projektu „Kalen-
rozhovor
dáře pro Světlušku“. Ročně jich pro nás vyrobí několik
tisíc kusů a výtěžek z jejich prodeje přináší do sbírky
téměř 200 000 Kč ročně.“
- Tváří projektu Světluška byla do letošního roku Aneta
Langerová, vítězka televizní soutěže Česko hledá
Superstar. Do jaké míry je úspěch projektu její zásluhou?
„Aneta Langerová se stala patronkou Světlušky
v roce 2005 a byla vždy hlavní postavou benefičních
koncertů, účastnila se i dalších projektů, jako je Kavárna
POTMĚ, kde první večer návštěvníkům hrála a zpívala.
Spolupráce s Anetou byla velmi milá a pro Světlušku
a těžce zrakově postižené nesmírně přínosná. Světluška
i nadále spolupracuje s významnými osobnostmi.
Letošní Běh pro Světlušku přišli odstartovat Ondřej
Vetchý a David Novotný, z olympioniků přišli na pódium
Eva Samková, Gábina Soukalová a Vavřinec Hradílek.
Autobus pro letošní rok otevřeli Pavel Liška, Barbora
Poláková a moderace se ujala Jolana Voldánová. Účast
přislíbily také další osobnosti.“
A kdo bude letos obdarován?
Ivana K. z Ostravy
Když se Ivanka narodila, tak si její rodiče odnášeli
domů zdravé děťátko. V průběhu prvního roku jejího
života však začali zjišťovat, že je s jejich dcerkou něco
jinak - nejprve odhalili zrakové postižení, později se
Ivanka přestala vyvíjet motoricky i mentálně, začala mít
dýchací potíže a v roce a půl u ní rodiče zaznamenali
první epileptický záchvat. Náklady na péči o těžce
postiženého člena rodiny jsou však daleko vyšší, než
může jedna maminka unést, proto jim Světluška již
MODEL BOX
14 –15
druhým rokem přispěla částkou 40 000 Kč na službu
osobní asistence, aby byla zajištěna kvalitní péče
o Ivanku v době, kdy se jí doma nemůže nikdo věnovat.
Dalších 30 000 Kč pak Světluška věnovala na bezbariérovou úpravu koupelny. „Ráda bych poděkovala všem
lidem, kteří se podíleli na sbírce pro Světlušku. Život
s handicapovaným členem rodiny není jednoduchý a čas
od času přichází pocit beznaděje. Pak je pečující osoba
vděčná za jakoukoli pomoc a oporu a vy jste nám tu
oporu nyní zajistili. Z celého srdce děkuji za to, že jste tu
nejen pro nás, ale i pro ostatní, kteří denně zápasí
s těžkým osudem,“ napsala nám maminka Ivanky. Její
poděkování ale patří také vaší firmě!
Věra S. z Huslenek
Jedním z mnoha dětí, kterým Světluška pomáhá ve
škole, je devítiletá Věrka, která na jedno oko nevidí
vůbec a na druhém vnímá pouze světlo a tmu. Věrka je
teď ve druhé třídě a učení ji moc baví. Může totiž
navštěvovat školu ve vesnici, kde vyrostla, a být tak
mezi kamarády. Každodenní překážky jí totiž pomáhá
zvládat pedagogická asistentka, která ji provází už od
školky. Aby paní asistentka mohla dál Věrce pomáhat,
a to i s přípravou na výuku, přispěla Světluška již
podruhé částkou 35 000 Kč. „Srdečně Vám děkuji, díky
Světlušce se může paní asistentka Věrušce naplno
věnovat i mimo zdi školy. Sama pro ni vyrábí krásné
pomůcky a přepisuje jí texty do Braillova písma. Letos
mohla Věrka také začít navštěvovat kroužek sborového
zpěvu a být tak více mezi vrstevníky. Jsme Vám velmi
zavázáni,“ děkuje nám maminka Věrky.
Za rozhovor poděkoval
Michael Rataj
reklama a pr
Model Triatlon Opava 2014
Špičkový triatlon viděla v sobotu 12. července 2014
opavská sportovní veřejnost. V rekreační zóně města
- v okolí Stříbrného jezera - proběhl olympijský závod
v triatlonu s názvem Model Triatlon Opava. Společnost
Model Obaly byla titulárním sponzorem a partnerem
závodu. Triatlon ideálně zapadl do koncepce regionálních
a lokálních sportovních akcí, jež firma dlouhodobě
podporuje pod hlavičkou „Model - fandíme sportu“.
marke ting
Spotřebitelé v hledáčku
Jedním z nejoblíbenějších marketingových pojmů je dnes bezpochyby „consumer insight“, neboli vhled do myšlení
a života spotřebitelů. V podstatě jde
o to, že získáme představu, o co mají
spotřebitelé zájem. Za tímto účelem se
jim kladou otázky a jejich odpovědi jsou
rozřazeny do kategorií, přeloženy do
jazyka čísel a získané údaje jsou pak
využívány společnostmi působícími na trzích s rychloobrátkovým spotřebním zbožím (FMCG).
Potud vše v pořádku, ale
nemá marketing mnohem širší
záběr? Je sice skvělé vědět,
jak se spotřebitelé chovají
a jak uvažují, ale stejnou
pozornost musíme věnovat
i tomu, jak naše výrobky
komunikují!
Zboží v obchodech
zkoumáme v podstatě
denně a máme tak
možnost analyzovat
současnou situaci na
trhu. A co zjistíme?
Zjistíme, že FMCG
společnosti uvádí velké
množství informací na
přední straně (informace,
které by klidně mohly být
MODEL BOX
16 –17
na straně zadní)
a přitom velice
málo komunikují.
Jejich produkty
jsou tak spotřebitelům jednoduše
nabízeny způsobem, který za
atraktivní
považuje
manažer dané
značky.
Důvody ke
koupi produktu
Jenže
spotřebitel si
produkt koupí
jedině, pokud:
• bude v
obchodě opravdu vidět
• bude předávat skutečně přesvědčivé sdělení, kterým by měl být silný
„důvod ke koupi“
Tak příště, až budete navrhovat nějaký
obal, myslete na to, aby byl pak opravdu
vidět a nefixujte se příliš na všemožné
„vhledy“.
Jen loga a textové informace nestačí
Dnes se marketéři příliš soustředí na
to, aby na obal dostali co nejvíce informa-
cí. Výsledek je pak často informacemi
zahlcený a na polici v obchodě zapadá.
Nezřídka obal jen osází logy a přidají
informace, které ani vždy nemusí být
dobře strukturované a spotřebiteli tak
ztěžují porozumění. Lidé jednoduše
zapomínají, že prodat něco, co není vidět,
lze jen stěží!
zajímavé obaly
Nové výrobky a inovace
3D holografický stojan v in-store
Značka Milka se rozhodla podpořit svoji aktuální novinku Milka Caramel
s porcí poctivého táhlého karamelu v každém dílku této čokolády v oblasti
in-store prostřednictvím naprosto unikátního a nejnovějšího prezentačního
systému 3D display Dreamoc. Toto médium získalo ocenění v prestižní soutěži
o nejlepší prostředky komunikace a reklamy v prodejních místech Popai Central
Europe Awards, kde se stalo absolutním vítězem. V České republice byl pro
komunikaci produktu z oblasti potravin využit úplně poprvé.
Nový sortiment krabic ve standardních formátech od výrobce Papyrus
Schweiz.
Zákazníky se bude snažit prostřednictvím stojanu s holografickým videem
nalákat značka Milka v Praze, a to v prodejně Tesco Nový Smíchov přesně jeden
měsíc od 15. února do 14. března letošního roku. Animace – tedy holografické
video uvnitř displeje tohoto stojanu – bude
originálně komunikovat táhlý karamel obsažený
v novince Milka Caramel, díky kterému je tato
čokoláda z alpského mléka výjimečná oproti jiným
karamelovým produktům na trhu s cukrovinkami.
„Značka Milka se snaží být inovativní, proto
neustále přichází s produkty, které jsou především
originální a hravé. Tomu také musí odpovídat styl
naší komunikace směrem k potenciálnímu
zákazníkovi, jehož pozornost se snažíme
přitáhnout vždy atraktivní formou,“ vysvětluje
Markéta Kristlová, Brand manager značky Milka
a dodává: „Věříme, že holografický 3D stojan
Dreamoc spotřebitele zaujme především proto, že
se jedná o naprosto nový způsob reklamy, ušitý na
míru naší cílové skupině spotřebitelů, která se
ráda baví a nové věci vnímá velice pozitivně.“
Zákazníky však zaujme nejen samotná vizualizace
s 3D efekty, ale také doprovodná hudba
a voiceover, který budou znát z televizní reklamy.
Animaci táhlého karamelu vytvořila pro značku
Milka společnost Cube vision s. r. o. ve spolupráci
se SCREENRENTAL s. r. o., od které si Milka
stojan zapůjčila.
Formátové krabice výrobce
Papyrus Schweiz se dají velmi
rychle a snadno složit do
potřebného tvaru.
Větší stabilita při transportu
Na švýcarský trh byla uvedena série nových krabic ve standardizovaných
formátech, které zajišťují větší stabilitu přepravovaného zboží. Nové
krabice zaručují dostatečnou a spolehlivou ochranu při zasílání tištěných
materiálů, pořadačů a jiných materiálů. Krabice v běžných DIN formátech
se dodávají složené naplocho a k jejich složení do potřebného tvaru je
zapotřebí jen několik jednoduchých pohybů. Podle údajů výrobce jsou
nově vyvinuté krabice vysoce stabilní díky trojitým bočním stěnám
a další výztuži obou podélných stran. Naplocho složené krabice šetří
místo při transportu i u zákazníka. Odděleně dodávaná víka lze vzájemně
kombinovat s krabicemi různých výšek. Veškeré přířezy jsou vyrobeny ze
100% recyklovatelné vlnité lepenky. Výrobce nabízí standardně formát
A3, A4, A5 a A6.
zajímavé obaly
Pizza Tower – jak ušetřit na krabicích na pizzu
Tento nápad vznikl z potřeby ušetřit materiál, používaný k balení
a rozvozu hotové pizzy, a tím i náklady. Uzavírací klopa na každém
balení umožňuje skládat tyto nosiče na sebe bez toho, že by
klouzaly. Teprve svrchní krabice je opatřena standardním víkem. Při
tomto řešení přebírá vždy výše položená krabice funkci víka pro
spodní krabici. Jelikož zákazníci objednávají v průměru tři pizzy, lze
tak už od druhé krabice ušetřit víko a tím i cca 35 % materiálu
potřebného na obal. Výsledkem je menší množství odpadu
u zákazníka, stabilně naskládané krabice s pizzou zaručující
bezpečný rozvoz, a úspora materiálu ve výši min. tři centy u každé
krabice, což na tvrdě konkurenčním trhu s těmito obaly představuje
velkou výhodu.
U obalu „Pizza
Tower“ slouží dno
horní krabice
automaticky jako
víko pro níže
uloženou krabici.
Obaly z Modelu uspěly v soutěži Obal roku 2014
Letošní ročník soutěže o nejlepší obalová řešení „OBAL ROKU“
přinesl úspěch také naší firmě. Mezi 22 vyhodnocenými obaly se
umístily rovněž dva obaly vyrobené v Modelu: prodejní stojan na
sušenky HIT polského zákazníka Bahlsen a obal pro Gerlichovo
knižní loutkové divadlo. Oba výrobky vznikly v Opavě v kooperaci
s Inovačním centrem.
Gerlichovo knižní loutkové divadlo se pyšní nápaditým a velmi
praktickým obalem. Ten vznikl inovací předešlého obalu loutkového
divadélka s cílem využít jej k samotné hře. Tvarově připomíná
knihu, ale po otevření a jednoduché fixaci horní části obalu vzniká
jeviště pro loutkoherce. Součástí obalu jsou loutky a leporela
s pohádkovými příběhy, která vytváří pozadí hraných příběhů.
Jednoduchá manipulace umožňuje dětem snadné používání včetně
ukládání zpět do obalu. Tento obal je vyroben z kašírované E vlny
a zdařilý grafický návrh je realizován ofsetovým tiskem.
V prodejních stojanech na sušenky HIT jsou nabízeny dva druhy
sušenek v obalech odlišného barevného provedení. Tato
skutečnost se také odráží v zajímavém zpracování grafického
designu. Čtyři paletky poskládané a umístěné jedna na druhé
vytvoří po obou stranách stojanu obrázek sušenky
v mnohonásobně větší velikosti. Barevně sladěné přepážky dělí
prostor na menší přihrádky, optimalizují rozložení sušenek
a vyztužují samotné paletky. Stojan je navíc vybaven podstavou
a reklamním poutačem, který je připevněn k horní paletce. Poslední
součástí obalového řešení je transportní obal celého stojanu.
Paletky jsou tištěné flexotiskem, všechny zbývající součásti na
digitální tiskárně.
Gerlichovo knižní loutkové divadlo a prodejní stojan na sušenky HIT - dva
úspěšné obaly vyrobené společností Model Obaly.
MODEL BOX
18 –19
soutě ž
Soutěž o kuchyňské nádobí
z nabídky Tchibo.cz
příště
Také v tomto vydání jsme pro vás připravili tři jednoduché otázky. Stačí, abyste nám prostřednictvím elektronické pošty zaslali své odpovědi, a to nejpozději do 10. října 2014 na adresu vanda.
[email protected] Ze správných odpovědí poté vylosujeme čtyři výherce, kteří od nás získají
salátovou mísu a sadu misek z nabídky Tchibo.cz.
Zásady pro reklamu a obaly
Odpovědi na otázky uvádějte například ve tvaru 1a, 2a, 3c. Dále uveďte své jméno a název firmy.
Výherce budeme informovat e-mailem na adresu, ze které byly odpovědi zaslány, a na našich internetových stránkách v sekci „aktuality“.
Autoři soutěžních prací přihlášených do letošního ročníku soutěže Mladý obal pocházejí ze:
a) 42 zemí světa
b) 32 zemí světa
c) 22 zemí světa
Model Box
Zákaznický časopis skupiny Model
15. ročník, vychází 3 - 4x ročně
© Model Central 2014
www.modelgroup.com
Náklad
Firma Model Obaly podporuje regionální sportovní akce pod hlavičkou:
a) Sportuj s námi
b) Randíme se sportem
c) Fandíme sportu
1500 českých, 800 polských,
200 chorvatských
Redakce
Ing. Radovan Wicha,
[email protected]
Kavárna POTMĚ byla letos v červnu otevřena na Ovocném trhu v Praze již:
a) poosmé
b) podesáté
c) podvanácté
Model Obaly a. s.,
tel. (+420) 553 686 368
Sazba a tisk
Model Obaly a. s., Opava
Download

TAKE AWAY - Model Group