Zdroj:http://www.i-creative.cz/2007/09/05/podzimni-motivy/
TŘÍDNÍ ČASOPIS 4. A / 2. díl / 2014
1
Ahoj všichni,
rádi bychom Vám představili naše druhé vydání třídního časopisu Čtvrťák. Doufáme, že se
u jeho čtení pobavíte a možná i něco nového dozvíte. Snad se vám bude líbit. Najdete zde
vtípky, zajímavosti z přírody, různé kvízy, hádanky, básničky, povídky, křížovky, ankety, tipy
na výlety a mnoho dalších zajímavých věcí. Pokud se chcete podílet na tvorbě časopisu,
není nic snažšího než nám napsat na email [email protected] , či nás osobně kontaktovat. Všechny co budou chtít spolupracovat na tvorbě třídního časopisu Čtvrťák rádi přivítáme. Časopis je ke shlédnutí a k vytištění na webu www.skolninovinky.cz. Těšíme se
na případnou spolupráci.
Vaše redakční rada – Václav, Ema, Nina, Nikola, Tereza G. - žáci 4. A,
ZŠ Grünwaldova 13, Č. Budějovice, PSČ 370 08
Zdroj: http://www.predskolaci.cz/garfield-omalovanky/2914
2
Už začíná podzim. Po podzimu zima. Časopis Čtvrťák má už druhý díl. Vašek stráví moc
času u počítače a vymýšlením textu. Konečně je už půl měsíce a pár dní pryč. Třída 4. A
se moc a moc těší na listopad. Ve škole je plno akcí a státních svátků. Bohužel čtvrtá už
není jako první třída.
Přispěla: Tereza Gálisová
Rámcový plán Rady žáků pro školní rok 2014/2015
Vedení Rady žáků: Mgr. Gabriela Předotová, Mgr. Jana Tomanová
Zástupci žáků: Viktorie Kobrlová ze 7. A, Eva Tupá ze 7. A
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Den bez aut
20. 10. - 22. 10. 2014 - Halloween - soutěž o nejkrásnější dýni
28. 11. 2014 – Adventní bazar
Mikuláš ve škole, sběr papíru, sběr pomerančové kůry, sběr víček,
18. 12. 2014 – Vánoční jarmark
Šachový turnaj
Turnaj v piškvorkách
Nejkrásnější hlava, sestavení oblíbeného jídelníčku
Dny barev, karneval
Květinový den
Výlet Rady žáků, deváťáci učí nižší ročníky
Nadále spolupracujeme s centrem Bazalka
Mezitřídní sportovní turnaje dle zájmu dětí
Návštěva Jihočeského divadla dle zájmu dětí
Adopce na dálku
Pravidelné rozhlasové relace
Zdroj: http://www.zsgrunwaldova.cz/index.php?page=rada_zaku
Strašidlo
Bylo jednou jedno strašidlo a jmenovalo se Strašidlák Strašidelný. A pořád někoho strašil,
nebo zlobil. Tu dal paní Novákové do vlasů žvýkačku, támhle zase dal paní učitelce na
židli špendlíky a takhle bychom tu mohli být až do vánoc! Dokonce si vlezl Aničce Havlů do
postýlky a v noci jí strašil: „Bu Bu Bu Bu!!“. A skřípal drápkama o postel. A jak tak zlobil,
nikdo ho neměl rád. To je přece jasný, kdo by měl rád zlobivé strašidlo! Jednou se
strašidýlko rozhodlo, že si půjde hrát na hřiště se svými kamarády. Tu si ale vzpomněl: „No
jo, vždyť já vlastně žádné kamarády nemám“. Ale to nevadí. Já si nějaké najdu. Nemůže
to být těžké! A tak se rychle rozběhlo za Aničkou Havlů. Zabušil na dveře a začal křičet:
„HALÓ, HALÓ!! OTEVŘETE!!“ Nakonec se dveře otevřeli a vykoukla z nich Anička. „Ahoj!!
Půjdeš si se mnou hrát na hřiště?“ řeklo nadšeně strašidýlko. „Ne! Ty si mě v noci strašil a
pak jsem byla moc a moc unavená!! “řekla Anička nazlobeně a zabouchla dveře. „To
nevadí“ řeklo strašidlo. Půjdu za Filípkem Hrůzou. Filípek byl na hřišti a hrál si se svým novým míčkem. Strašidýlko za ním přišlo a řeklo: „Ahoj Filipe. Můžu si s tebou házet ?“
3
„Ne. Nechci abys mi zase rozbil můj míč!“ řekl Filípek a odešel. Strašidlo si řeklo:
„Nechceš?“. Tak to ještě zkusím u Moniky Kovářů. Monika seděla na trávě na poli a hrála
si se svou panenkou. Strašidýlko se zeptalo: „Ahoj! Budeme si hrát? Já budu tatínek a ty
maminka!“. „Ne nechci! Ty jsi mě strčil do bazénu když jsem měla na sobě nové šatečky!“
řekla Monika a šla domů. Teď už bylo strašidýlko opravdu smutné . Ach jo! Nikdo si se
mnou nechce hrát! Vzlykalo.Tu šla kolem něj Eliška a zeptala se: „Pročpak pláčeš
strašidýlko?“. „On mě nikdo nemá rád!“ zajíkalo se Strašidýlko. „A to se nedivíš, když
všechny pořád jenom zlobíš?“ poučovala ho Eliška. Pomůžu ti to napravit. „A jak?“ ptalo se
zvědavě strašidýlko. „Zkus pro někoho udělat dobrý skutek!“ navrhla Eliška. „Dobrý… co to
je?“ zeptalo se nechápavě strašidlo. „To znamená když někomu s něčím pomůžeš!“. Pojď,
jdeme za paní Novákovou jestli nepotřebuje pomoct. A tak šli za paní Novákovou. „Dobrý
den, pozdravila pěkně Eliška“. „Nazdárek Babo Jago!!“ vykřiklo nezdvořile strašidlo. „Ahoj
Eliško!“ řekla paní Nováková a přitom se zamračila na strašidlo. Eliška šťouchla ramenem
do strašidýlka. „Ehmmm….Au! Dobrý…..Den….“ řeklo nakonec strašidýlko. „Nepotřebujete
pomoct?“ zeptala se Eliška. „Ano, byli by jste tak hodní a pomohli mi odnést tu těžkou
tašku domů?“. „Dobrá“ řekla Eliška. „Tak jo...Když musím...“ odpověděl na to strašidlák
otráveně. Tak jí teda odnesli tu tašku domů. „Děkuji vám! Ahoj děti“. „Ahoj“ rozloučili se.
„Tak co? Jak mi to šlo?“ zeptalo se strašidlo. „No,mohlo to být lepší. Lidem se musí
pomáhat ochotně! Ne z donucení! A ani se nikomu neříká Babo Jago. Zapamatuješ si to
pro příště?“ zeptala se Eliška. „Tak dobře“ odpovědělo strašidlo. „Ochotně, bez donucení,
neříkat Babo Jago. Rozumím, a pamatuji si to“ odříkalo strašidlo. Potom šli teda za
Aničkou. „Ahoj Aničko!“ usmívala se Eliška. „Ahoj Aničko!“ konečně správně odpovědělo
strašidlo. Anička byla trochu překvapená, že jí strašidlo pozdravilo. Ale přesto to oplatila.
„Nepotřebuješ s něčím pomoct?“ zeptalo se ochotně strašidlo. „No....Asi ne. I když...Jo,
zasekl se mi můj létající drak na stromě a nemůžu ho sundat“. „Tak proč na ten strom
nevylezeš?“ zeptala se Eliška. „Když já neumím lézt po stromech!“ „Tak já tam vylezu za
tebe! Já po nich lézt umím!“. „Tak dobře“ souhlasila Anička. Tak tedy strašidlo vylezlo na
strom a sundalo Aniččina draka. Sice se při cestě dolů ze stromu zranilo, ale Anička mu to
přelepila náplastí. „Děkuji“ poděkovala Anička. A odešli. „No vidíš! Teď to bylo dokonalé!“
chválila strašidýlko Eliška. „Děkuji ti.“odpovědělo pyšně strašidlo. Potom šli za Filipem.
„Ahoj Fílo!“ pozdravili. „Ahoj!“. „Nepotřebuješ pomoct?“. „Ani ne“. „Tak proč jsi tak smutný?“
ptala se Eliška. „To protože jsem zapomněl koupit dárek k narozeninám pro Šárinku. A teď
nevím co jí mám koupit“ řekl smutně Fíla. „Tak my ti pomůžeme!“ řekli unisono. Tak teda šli
do malého obchůdku se suvenýry. „Páni tady je ale věcí!“ řeklo s úžasem strašidýlko.
Obrázky, knížky, náramky, ozdobné kamínky, pohledy, sběratelské mince, a všechno
možné! To si ani nedokážete představit, kolik věcí tu bylo na výběr. Filipa ale nejvíc zaujalo
přáníčko ve tvaru srdce s nápisem: „Mám tě moc rád“. Už měl tedy vybráno. „Děkuji že
jste mi dodali odvahu to jít koupit“ poděkoval Filípek. „To nestojí za řeč. Tak ahoj!“. A
rozloučili se. A od té doby když se řekne Strašidlák Strašidelný, všem se objeví úsměv na
tváři a myšlenka, na hodné strašidýlko. Konec
Přispěla: Ema Špirochová
Přísloví
• Kdo chce něco vědět a znát, musí se na to pilně ptát.
• Toliko známe, co v paměti máme.
• Učení kořen hořký, ale plod sladký.
4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jako plavec neutone, podobně i vzdělaný člověk se nikde neztratí.
Kdo chce příliš mnoho, nemívá nic.
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
Kdo mnoho mluví, lže nebo se chlubí.
Kdo mnoho slibuje, málo splní.
Kdo pracuje, ať nejí.
Kdo se chválí, není chvály hoden.
Kdo se mnoho chlubí, zřídka co umí.
Kdo stojí o cizí, přichází o své.
Kdo se za vlastní řeč stydí, hoden potupy všech lidí.
Bez práce nejsou koláče.
Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše.
Komu se nelení, tomu se zelení.
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
Tichá voda břehy mele.
Přispěl: Václav Šimánek
Podzim – Jiří Žáček
Na obloze tiše čtu si:
na jih odlétají husy.
Na zahradě za úvozem,
jablíčka už zvoní o zem.
V polích podzim hospodaří,
k večeru si mlhu vaří.
Pouštění draků – Jiří Žáček
Vítr fučí, vítr skučí pojďte pouštět draky!
Každý spěchá na kopeček
a já běžím taky.
Říjen – Jiří Žáček
Říjen, barevný je sen,
jen pohleďte do oken.
Žlutá, červená a hnědá,
malíř říjen plátna hledá,
s každým lístkem dal si práci
a znovu se k němu vrací.
Evropský den bez aut
Dne 22. 9. 2014 bylo náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích od 8:00 do
14:00 uzavřeno pro akci Evropský den bez aut s tématem pro tento rok „ Naše ulice, naše
volba“, kterou finančně zajišťoval a pořádal Magistrát města České Budějovice a Centrum
ekologické a globální výchovy Cassiopeia. Středisko Europe Direct České Budějovice,
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje a Informační centrum pro mládež České
Budějovice, Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia, Besip Ministerstva
5
dopravy, Mateřské centrum Máj, Hugo bike, Elektrowin, Státní Zdravotní ústav ( měření
emisí), Mapcentrum a další připravili dětské soutěže, zábavný program pro děti, různé
aktivity o drobné ceny, například velkoformátové puzzle Evropy, znalostní kvízy a jiné. Byla
zahájena prezentace kampaně pro školy „Oblékáme hada Edu“. Had Eda bude děti
základních škol motivovat k odpovědnějším dopravním návykům. Návštěvníci mohli
navštívit infostánek s materiály týkajícími se ochrany životního prostředí a třídění odpadu,
po celé ploše náměstí byli soutěžní stánky, prezentace neziskových organizací a další.
Akce se účastnil též Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., který pořádal jízdy
historickým autobusem Škoda 706 RTO. Autobus vyjížděl od 8:00 každou celou hodinu z
náměstí Přemysla Otakara II., jízdné bylo v určené trase zdarma. Tato akce měla za účel
zvýšit povědomí občanů o znečišťování ovzduší ve městě, omezit městský hustý provoz,
prezentovat ekologičtější způsoby dopravy. U nás ve škole děti z prvního stupně, též
žákyně z naší třídy 4. A, připravili nástěnku s vybranými nejhezčími obrázky s
tématem Evropský den bez aut. V celém Týdnu evropské mobility od 16. do 22. 9. 2014
žilo město České Budějovice aktivitami, které propagují kladný vztah občanů všech
věkových skupin k ochraně životního prostředí a k citlivému přístupu k němu i k sobě a
lákalo občany ke zdravému pohybu a dopravě po městě.
Přispěl: Václav Šimánek
Toulky Českými Budějovicemi
Už jste navštívili hvězdárnu? Hvězdárna a planetárium České Budějovice se nachází asi
300 metrů od náměstí Přemysla Otakara II. v parku zvaném Háječek, na soutoku Vltavy a
Malše. Pořady se konají pod umělou hvězdnou oblohou v planetáriu s kapacitou 70 míst.
Za jasného počasí je možno pozorovat Slunce z kopule hvězdárny v Českých Budějovicích anebo z hvězdárny na Kleti. Základní seznámení s hvězdnou oblohou v planetáriu je
přizpůsobeno věku dětí, pro mladší děti bývá doplněno pohádkou, pro starší audiovizuálním pořadem, pásmem filmů s astronomickou tématikou, krátkou počítačovou projekcí nebo prohlídkou kopule. Hvězdárna na Kleti je pobočkou Hvězdárny a planetária v Českých
Budějovicích. U parku Háječek se nachází soutok Vltavy a Malše, o kus dál letní kino a
ještě za ním Budvar aréna – zimní stadion HC České Budějovice. Naproti parku leží tzv.
Střelecký ostrov, na něm nalezneme především plavecký bazén s letní plovárnou, ale i
sokolovnu a atletický stadion. Těsně pod soutokem stojí nová lávka, která dostala název
Dlouhá lávka. Spojuje centrum s nedalekou Stromovkou a sportovní halou. Směrem k centru shlíží na soutok Železná panna, stará kamenná věž, která byla součástí původního
opevnění Českých Budějovic. Právě v místech, kde vybíhá z Malše tzv. Slepé rameno, tedy právě blízko Železné panny, byl původní soutok těchto dvou řek. Teprve v první
polovině 20. století byla řeka odkloněna dále od centra. Malše je pravostranným přítokem
Vltavy a přivádí vodu z Novohradských hor, Novohradského podhůří i části Rakouska. Tok
Vltavy přitéká směrem od kláštera Zlatá Koruna, obtéká skalnatý ostroh se zřiceninou
Dívčí kámen. Pak již pokračuje rovinatou Českobudějovickou pánví k Českým
Budějovicím, kde přibírá vody řeky Malše. Za městem pokračuje tok Vltavy kolem obce
Hluboká nad Vltavou a směřuje k Hněvkovické přehradě. Procházkou okolo řeky a přes
most se dostaneme do Dukelské ulice k historické budově Jihočeského muzea České
Budějovice, které se řadí k jedněm z nejstarších regionálních muzeí. Vzniklo roku 1877 a
jeho stálé expozice jsou zaměřeny na památky. Můžete zde navštívit výstavy nebo
odborné přednášky, v průběhu roku 2015 zde vznikne muzejní kavárna. Od muzea se
projdeme na náměstí Přemysla Otakara II., které je čtvercové, je to historické jádro města.
Kolem náměstí jsou domy s podloubím. Na náměstí stojí barokní Samsonova kašna,
pochází z let 1720–1727. U kašny je v dlažbě „bludný kámen“, který je označený křížkem.
6
Na jeho místě dříve stála šibenice. Černá věž je dominantou náměstí, byla postavena v
letech 1549-1577, měří 71.9 metrů. Ve věži je pět zvonů. Nedaleko Černé věže se nachází
kaple Smrtelných úzkostí. Tato kaple je čtvercového půdorysu, stojí za katedrálou sv.
Mikuláše. Na jejím místě dříve stávala gotická kaple sv. Jakuba. Katedrála sv. Mikuláše
stojí přímo vedle Černé věže, základní kámen tohoto kostela byl položen roku 1265, hlavní
oltář byl posvěcen až roku 1297. Kostel zažil několik přestaveb, při jedné z nich byla
přistavěna zvonice, což je již zmiňovaná Černá věž. Ačkoli stavba Černé věže, zvláště v
dolních částech, nese ještě řadu gotických prvků, jako celek patří již mezi projevy
renesanční architektury. Typologicky se řadí ke svébytným a samostatně stojícím
městským věžím, na jaké se zmohla pouze přední královská města. V naší zemi to kromě
Českých Budějovic byl už jen Hradec Králové a Kolín. Jak přišla Černá věž ke svému
jménu? Několik prvních desetiletí po dostavbě se jí říkalo „Nová věž“, později se užívalo
většinou pojmenování „Vysoká“, „Velká“, „Městská“ a méně často „Kostelní“ nebo „Farní
věž“. Dnešní název by ostatně ani neměl opodstatnění, protože kamenný povrch věže byl
světlý, nahoře pod ochozem zářila řada barevných erbů. Soudě podle mladších
vyobrazení byla horní dvě patra zvnějšku omítnuta a pomalována různobarevnými obrazy
a ornamenty. Připočteme-li k tomu dva znaky visící vedle ciferníku, který měl možná také
pestřejší barvy, skýtala původní věž mnohem barevnější pohled nežli dnes. Teprve když
vyzdobená omítka z horních pater před polovinou 19. století zmizela a povrch kvádrů věky
zčernal, začali čeští obyvatelé města říkat věži „Černá věž“.
Přispěl: Václav Šimánek
Českobudějovický park Stromovka
Na Dlouhých loukách byla Stromovka založena v letech 1956 až 1960. Součástí
Stromovky byla pionýrská dráha stavěná v letech 1957 a 1958. Půdorys Dlouhé louky z
roku 1947 byl mezi vojenskou silnicí, Zlatou stokou a sádkami. Dne 5. února 1948 se rada
města rozhodla vybudovat na Dlouhé louce ústřední sportovní stadion, jezdeckou dráhu,
polní tělocvičnu, lukostřelecký areál, zoologickou zahradu, koupaliště a vegetační
bludiště. Po 25. únoru 1948 radnice od plánu ustoupila, čímž se na Dlouhých loukách nic
nedělo. V roce 1955 se vybagrovala v západní části poměrně hluboká nádrž, která se
zaplnila spodní vodou a malým přítokem ze Zlaté stoky. Podle podrobné mapy z roku 1955
k jezeru (k Bagru) nevedla žádná cesta. Do roku 1958 se kolem Bagru budovalo. U Bagru
se postavily dvě náplavky, později stranou šatny a kiosky. Ostatní zařízení jako ZOO,
bludiště atd. se nikdy nepostavila. Roku 1957 se začal název Stromovka používat nejprve
oficiálně, pro starousedlíky to byly Dlouhé louky a Bagr jezero, ale názvy Stromovka a
Bagr se uchytily i neoficiálně. Bagr byl v prvních letech centrem koupání. U Bagru byla
postavena kromě občerstvení a šaten restaurace Oáza. Po roce 1968 za ruské okupace
Bagr zpustl a Stromovka zarostla a přerostla. Zrušila se Zlatá stoka. Nová doba pro
Stromovku začala po roce 1990. Park je protkaný sítí asfaltových i nezpevněných stezek,
které s oblibou využívají cyklisté i inline bruslaři. Centrum města se Stromovkou spojuje
cyklotrasa. Pro mladší děti bylo ve východní části parku vybudováno tzv. Oranžové hřiště,
starší využívají asfaltových hřišť na volejbal a basketbal. Rybník Bagr umožňuje sportovní
rybolov. Ve Stromovce se do roku 1998 každoročně pořádalo dřevosochařské sympozium,
jehož některé výsledky dosud zdobí plochy parku. Několik plastik však již muselo být kvůli
bezpečnosti odstraněno. V roce 2008 byla tradice obnovena na Sokolském ostrově v
centru města a podle vyjádření odboru kultury město nevylučuje, že se sochy z dalších
ročníků mohou instalovat opět do Stromovky. Nedaleká sportovní hala Stromovka
poskytuje zázemí pro sportovní akce i kulturní události.
Přispěl: Václav Šimánek
7
Zdroj:http://www.predskolaci.cz/garfield-omalovanky/2914
Malý zeměpisný kvíz
1. Které z uvedených měst je hlavní město Španělska?
A. Tokio
B. Madrid
C. Paříž
D. Sydney
2. Která z uvedených památek je vidět z kosmu?
A. Velká čínská zeď
B. Eiffelova věž
C. Egyptské pyramidy
D. Colloseum
3. Jakým jazykem se mluví v Íránu?
A. arabsky
B. anglicky
C. persky
D. francouzsky
4. Ve které zemi najdeš pyramidy?
A. Island
B. Francie
C. Austrálie
D. Egypt
5. Jaké město se nachází v Izraeli?
A. Bejrút
B. Dubaj
C. Jeruzalém
D. New York
8
6. Čím se platí v Číně?
A. jüan
B. rubl
C. euro
D. dolar
7. V Chile se nachází nejvyšší hora pohoří And. Nazývá se
A. Acocangua
B. Elbrus
C. Huascarán
D. Guallatiri
8. Odkud pochází Marco Polo?
A. z Číny
B. z Indie
C. ze Španělska
D. z Itálie
9. Jakým jazykem se mluví v Kanadě?
A. jen anglicky
B. anglicky a španělsky
C. anglicky a francouzsky
D. italsky
10. Canberra je hlavní město?
A. Austrálie
B. Nové Guineje
C. Nového Zélandu
D. Filipín
11. Na kterém kontinentu leží poušť Gobi?
A. Asie
B. Afrika
C. Jižní Amerika
D. Evropa
12. Na kterém kontinentu je severní pól?
A. Evropa
B. Antarktida
C. na žádném
D. Severní Amerika
Vyhodnocení testu na poslední straně časopisu
9
Přispěl: Václav Šimánek
Otázky a odpovědi
1. Co tvoří povrch naší Země? Větší část povrchu Země je tvořena oceánem 70,8
%. Oproti tomu pevnina: nížiny, pahorkatiny, pohoří zabírá 29,2 %. Oceány a
pevnina nejsou na světě rozmístěny rovnoměrně, ale většina souše připadá na
severní polokouli. Část plochy povrchu Země tvoří ledovce – přibližně 15 milionů
km2. Jižní polokoule je pak tvořena převážně oceány. Souš je na zemském povrchu
rozdělena nepravidelně do sedmi velkých oblastí - světadílů. Jsou jimi Asie, Severní
Amerika, Jižní Amerika, Afrika, Antarktida, Evropa a Austrálie. Jádra kontinentů jsou
tvořeny stabilními štíty, které jsou zpravidla staré několik miliard let.
2.
Co je tornádo, hurikán, tajfun? Asijský tajfun, americký hurikán či indický cyklon
je rotující tropická níže vzniklá nad oceánem. Správný název pro tyto jevy je
tropický cyklon. Rotující větrné kužely vzniklé nad pevninou jsou tornáda. Větrný vír,
silný ničivý vítr dosahuje rychlosti až 200km/hod., strhává všechno, co mu přijde do
cesty. Způsobuje škody na majetku, na zdraví i životech lidí.
3. Jak vznikají hromy a blesky? Bouřky vznikají stoupáním velmi teplého a vlhkého
vzduchu, který stoupá nahoru do vzduchu studeného. Vlhký vzduch stoupá do
výšky, vytváří velké bouřkové mraky, které se nazývají dešťové kupy, též i
kumulonimby. Při bouřkách se tvoří hromy a blesky, které vznikají současně. Blesk
vidíme jako první, světlo se pohybuje mnohem rychleji než zvuk. V případě, že
chcete zjistit, jak je bouřka od vás daleko, počítejte sekundy od doby, kdy uvidíte
blesk, do zahřmění hromu. Každé 3 sekundy znamenají vzdálenost od bouřky 1 km.
Blesk pohybující se mezi spodní části mraku a zemí může být velmi nebezpečný.
Hledá si totiž co nejkratší cestu k zemi. Budovy jsou opatřeny bleskosvodem, který
dokáže blesk bezpečně zneškodnit. Hrom je zvuk, vydává ho vzduch náhle zahřátý
bleskem. Na rozdíl od blesku je naprosto neškodný.
4. Je nebe skutečně modré? V důsledku rozptylu, při průchodu atmosférou, se
dvacet procent slunečního záření rozloží pravidelně po nebi a vytváří tím celkový
efekt denního světla. Ve skutečnosti nemá obloha žádnou barvu. Na nebeských
tělesech bez atmosféry (například Měsíc) se nebe jeví jako zcela černé. Sluneční
světlo se rozptylem oslabuje a z tohoto oslabení lze spočítat počet částic, které se
rozptylu účastní. Na úrovni mořské hladiny to představuje 27 trilionů částic v
každém kubickém centimetru atmosféry, což přesně odpovídá množství molekul
vzduchu. Modrá barva je rozptylována lépe než ostatní barvy, proto se nám zdá, že
je nebe modré.
5. Co je gejzír? Gejzír je pramen charakteristický nepravidelným únikem vody
vyvrhované turbulentně (vířivě) do okolí a doprovázené vodní parou vystřikující v
pravidelných intervalech nad zemský povrch. V podzemí se voda zahřívá teplem
roztavených hornin. Tlakem je voda a pára vytlačována na povrch. Po objevení
gejzírů na měsících ve sluneční soustavě, jako například na Saturnově měsíci
Enceladu, došlo k rozšíření definice. Název pochází z islandského nejznámějšího
gejzíru Geisyr v oblasti Haukadalur. Na světě je známo okolo tisíce gejzírů, z toho
přibližná polovina se nachází v Yellowstonském národním parku v USA, kde je
možno navštívit i pravděpodobně nejznámější gejzír Old Faithful. Další oblasti
výskytu jsou Údolí gejzírů v Rusku, El Tatio v Chile, Taupo Volcanic Zone na Novém
Zélandu a Island.
6. Jak vzniká písek? Písek tvoří podstatnou součást nezpevněných hornin zemského
povrchu, je to směs řady nerostných částic. Tvoří ho úlomky minerálů a hornin,
které mají velikost do 2 milimetrů. Usazeniny s převahou větších částic se nazývají
10
štěrk, menší částice jíl, křemen, slída, živec a další. Vzniká geologickou činností,
působením větru a vody, postupným zvětráváním skal. V tropických příbřežních
oblastech se běžně vytvářejí rovněž písky karbonátové (uhličitanové), kde
převládají zrna kalcitu a aragonitu a vápnité schránky různých organismů či jejich
fragmenty.
7. Který člověk byl první ve vesmíru? 12. dubna 1961, v 6 hodin 7 minut světového
času odstartoval sovětský kosmonaut Jurij Alexejevič Gagarin v kosmické lodi
Vostok 1 z kosmodromu Bajkonur. Po 108 minutách přistál poté, co obletěl Zemi.
Jedná se o první a jedinečný, vlastně nejkratší orbitální kosmický let. Gagarin
zahynul roku 1968 ve věku 34 let při zkušebním letu, kdy se jeho letadlo MIG 15
zřítilo.
8.
Kdo si zahrál na Měsíci golf? Americký astronaut Alan Shepard, velitel kosmické
lodi Apollo 14. Byl to zároveň i první americký astronaut, který v roce 1961 pilotoval
loď Merkury.
Přispěl: Václav Šimánek
Zdroj:http://www.predskolaci.cz/garfield-omalovanky/2914
11
Pes – výcvik
Máš doma psa? Pes je inteligentní a potřebuje, aby ses o něj nejen staral, ale též
ho vychovával. Každé plemeno má rozdílné dovednosti. Výběr správné aktivity je
důležitý jak pro psa, tak i pro tebe. Pes velice dobře vycítí, jakou náladu zrovna
máš. Při výcviku by na prvním místě měla být radost a porozumění. Výcvik, při
němž hlavní roli hrají pamlsky, má většina psů velmi ráda. Brzy tvůj pes přijde na to,
že se mu dobře vyplatí, když tě budou poslouchat a dělat to, co po něm chceš. U
čistokrevného psa většinou víme, jaké předpoklady k výcviku má, u pouličního
voříška musíš nejprve zjistit, jaké rasy byli jeho rodiče, co mu dali do vínku.
Vlastnosti a povaha psa nezáleží jen na plemeni, každý pes má svou jedinečnou
povahu. Tyto vlastnosti a povahové rysy jsou nejvíce ovlivnitelné v jejich štěněcím
období. K výcviku přistupuj se zdravým psem. Procvičuj poslušnost, plnění
základních povelů, koncentraci, šikovnost, vytrvalost, disciplínu, pozornost,
soustředění, dovednost, čich, atd. Měl by se naučit najít pachovou stopu, obcházet
překážky, vrátit se zpátky, atd. Pes se naučí pozorně tě poslouchat a plnit tvoje
povely. Cílem je zlepšení koordinace a šikovnosti psa. Psa je třeba udržet v dobré
kondici pohybem, čekají tě dlouhé procházky či běhání, který pes nemiluje běh.
Sportovat začni u malých psů asi od deseti měsíců, se středně velkým psem můžeš
začít běhat až od jednoho roku. S velkými plemeny začni později, od jednoho a půl
nebo dvou let. Nejlépe je požádat o radu veterináře. Velmi častou chybou, převážně
z nevědomosti, je přetížení mladého psa. Předčasné přílišné tělesné zatížení psa
může vyvolat akutní poškození, například natržení vazu, natržení svalu nebo
zlomeninu kostí. Mladý pes musí mít ukončený vývoj kosterní soustavy pro
náročný zatěžující výcvik. Společné výlety upevňují vzájemný vztah mezi tebou a
psem. Jestliže se psem často běháš, měl bys kontrolovat kůži na tlapkách. K hrám
a sportování patří i správná výživa a pravidelné zdravotní prohlídky. Známkami
dobrého zdravotního stavu psa je například lesklá a hladká srst, hladké nelámavé
drápky a dobrý vzhled pokožky. S nepřetěžujícím výcvikem můžeš začít ve věku
pěti nebo šesti měsíců. Cvič vždy jen v krátkých tréninkových dávkách. Aby pes
poznal, kdy je čas na výcvik a zábavu, je třeba oboustranně si ujasnit předem
vhodné povely, které důsledně dodržuješ. Postupně zvyšuj stupně obtížnosti
výcviku. Na první pokusy se výcvik nemusí dařit, je třeba pilně trénovat, úspěchy se
dostaví. Jestliže ti dává pes najevo, že se mu výcvik nelíbí, například tím, že
odvrací hlavu, nebo se od tebe otočí, nenuť ho nacvičovat něco co mu je
nepříjemné. Později se můžeš k výcviku povelu znovu vrátit. Pes má málo potních
žláz, jsou soustředěné nejvíce v chodidlových polštářcích. K ochlazování psa
dochází pomocí zrychleného povrchového dýchání. Ztrátu vody musí pes doplnit
vodou. Při výcviku je pro psa důležitá voda, při dlouhých cestách lehká maličkost k
jídlu. Spousta psích sportovních spolků nebo psích škol nabízí speciální kurzy. Po
zvládnutí základního výcviku se můžeš zúčastnit různých sportovních činností,
například flyball, obedience, agility, frisbee, atd. Nejdůležitějším pravidlem je, vždy
odcházet ze cvičiště s radostí a dobrou náladou, i když výsledky nebyly zrovna
nejlepší. Ukonči výcvik v pravý čas, aby si k němu pes nevypěstoval nechuť. Pes a
wellnes salony? Divíš se? I psovi dělají dobře. Pes s nímž podnikáš výcvik, aktivní
procházky nebo sportovní aktivity, potřebuje odpočinek a uvolnění. Pokud tvůj pes
má rád fyzický kontakt s tebou, jemná masáž není nikdy na škodu. Nezapomeň na
společné fotografování s tvým psem, též je to sport pro tebe a tvého psa, jak
nejlépe na fotografii zachytit společný okamžik. V časech digitální fotofrafie platí,
raději udělat napoprvé více fotografií, pak je důsledně roztřídit a nakonec se snad
budeš těšit z alespoň jedné pěkné fotografie.
Přispěl: Václav Šimánek
12
Křížovka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Planeta s prstencem
2. Prostor, ve kterém se nacházejí všechny hvězdy a galaxie
3. Špinavá sněhová koule plná prachu a kamenné drtě řítící se vesmírem
4. Koulející se planeta, jež se po své dráze „valí“
5. Člověk v kosmu (povolání)
6. Naše nejbližší hvězda
7. Mars má dva měsíce, jméno většího je...
8. Mars má dva měsíce, jméno menšího je...
9. Největší planeta Sluneční soustavy
10. Planeta, na které žijeme
Vyluštění křížovky na poslední straně časopisu
Přispěl: Václav Šimánek
13
Spoj čísla
Zdroj:http://www.predskolaci.cz/spojovacky-pro-pokrocile/13311
Chlebová polévka
Co budeš potřebovat: 18 dkg chleba, máslo, mouku, cibulku, sůl
Nakrájíme 18 dkg chleba na tenké kostičky, usmažíme na másle, pak přidáme mouku,
jemně nakrájenou cibulku a vše ještě chvíli pražíme. Pak zalijeme buď hovězí polévkou
nebo polévkou z kostí, můžeme ale i vodou, a necháme ještě 20 minut povařit. Chuť
možno zjemnit kořením a usekanou zelenou petrželkou.
Přispěl: Václav Šimánek
14
Bramborové omelety
Co budeš potřebovat: uvařené brambory, máslo, 2 vejce, sůl, mouka, náplň: uzené maso
Vařené studené brambory ustrouháme, přidáme kousek másla, 2 vejce, mírně osolíme a
mouky přidáme tolik, aby bylo řidší těsto. Vše v misce utřeme a na rozpálené, hodně
pomaštěné pánvi pečeme omelety, které plníme ještě horké nakrájeným uzeným masem,
nebo povidly či zavařeninou a svineme. Podáváme se zeleninovou oblohou.
Přispěl: Václav Šimánek
Tip na výlet – Hluboká nad Vltavou.
Státní zámek Hluboká nad Vltavou leží na návrší nad Vltavou ve městě Hluboká nad
Vltavou. Patří k turisticky nejatraktivnějším památkám v Česku. Je spravován Národním
památkovým ústavem. V bývalé zámecké jízdárně sídlí Alšova jihočeská galerie, která
spravuje sbírku soch a obrazů. Zámek je obklopen anglickým parkem se sochařskou
výzdobou. Návštěvníky zaujme i zbrojnice zámku. V kapli se nachází oltář s velkou
pozdně gotickou archou.
Přispěl: Václav Šimánek
Básnička na plavání
My s plaveckou školičkou,
začínáme čubičkou,
s abecedou plavání,
každé tělo prohání,
v bazénu či louži,
všichni plavat touží.
Plavání končí 6. 11. 2014
Vtipy – hádanky
Potká starší paní na ulici plačícího chlapečka. “Co se ti stalo?” ptá se ho.“Já jsem se
ztratííííl.” “No to nic,” chlácholí ho. “A svoji adresu znáš?” “Znám. Franta zavináč seznam
tečka cezet.”
Přijde Krakonoš do masny: “Tak co byste rád?” “Vzal bych si půlku Vysočiny a celou
Šumavu”.
Malý střádal zjistil, že po připsání úroků má na vkladní knížce dvanáct tisíc dvanáct set
dvanáct korun. Kolik korun měl na knížce? 13.212.
Proč má loď zábradlí? Aby lidé nemohli nastupovat za jízdy.
Na střeše sedí pět holubů. Sestřelíme-li jednoho, kolik jich tam zbude? Ani jeden. Po
výstřelu ostatní uletí.
Bez čeho žádný pekař neupeče chléb? Bez kůrky.
Které zvíře pije nejdražší nápoj na světě? Blecha, klíště, komár.
15
Květ nahoře, plody dole, nenajdeš ho ve stodole. Prohlédni si sklep a spíž, co to je, už asi
víš. A když je máš na talíři, k obědu sníš nejvíc čtyři. Brambory.
Denně se to natahuje a přece je to stále stejně dlouhé. Budík.
Přišel k nám panáček, měl červený fráček, když jsme ho svlékali, nad ním jsme plakali.
Cibule.
Při montáži paneláku pracuje pět lidí. Stavbyvedoucí volá: "Polovička do kanceláře!" Kolik
jich tam zbylo? Čtyři. Pan Polovička jde ke stavbyvedoucímu.
Co bylo včera a co bude zítra? Dnešek.
Do jakých sudů nelze nalít víno? Do plných.
Na oltáři hoří šest svíček. Kostelník dvě zhasne. Kolik jich zbude? Dvě, ostatní vyhoří.
Čtyři rohy, žádné nohy. Chodí to, stojí to. Dveře.
Odťata od krku, a přece krev neteče. Hlávka zelí.
Listy mám a strom nejsem. Kniha.
Co dělá hodný žák, když jde do školy. Kroky
Čím je ti strýcova sestra, není-li ti tetou? Maminkou.
Ve vlaku sedí muž a žena a velmi důverně si povídají. Pozoruje je jiný muž a ptá se: „Jaký
je váš vzájemný poměr?“ „ Žena odpovídá: „Jeho matka je mojí matky jediná dcera.“ Jaký
byl jejich vzájemný poměr? Matka a syn.
„Kdo byla ta paní, co šla s tebou?“ ptá se pan Zvědavý. „Je to tchýně ženy mého bratra.“
odpověděl pan Opatrný. Kdo to byl? Matka.
Kdo nosí kožich i v létě? Medvěd.
Ve kterém moři není ani kapka vody? Na mapě.
Bratří a sester nemám a přece otec toho muže byl synem mého otce. O kom je řeč? Otec
a syn.
Kdo mluví všemi jazyky? Ozvěna.
Jak řeknete pink pong bez dotknutí se rty? Stolní tenis.
Přispěl: Václav Šimánek
Anketa : Kolik času věnuješ přečtení knih? Čtu pravidelně několikrát týdně 23 hlasů
Nejvýš 10 minut týdně 3 hlasy
Nečtu vůbec 4 hlasy
Nejvýš jednu hodinu týdně 1 hlas
Čtu převážně časopisy 2 hlasy
Celkem 33 hlasů
Zdroj:http://www.skolninovinky.cz/
Řešení testu „ Malý zeměpisný kvíz“: 1. B, 2. A, 3. C, 4. D, 5. C, 6. A, 7. A, 8. D, 9. C, 10. A, 11. A, 12. C .
Vyluštění křížovky ze str. 13: Astronomie
AHOJ V PŘÍŠTÍM ČÍSLE........
16
Download

Třídní časopis Čtvrťák / 2. díl / 2014 v soboru pdf ke