OBALKA5.QXD
2.7.2013 10:16
Page 1
VESTNÍK
5-6
Oficiálna tlačovina
Dostihovej autority Slovenskej republiky
Ročník: XX.
Bratislava 1. 7. 2013
1€
Obsah
Zoznam licencií zaregistrovaných a vydaných DA SR do 30. 6. 2013............................................. 2
Zoznam stajní a farieb zaregistrovaných DA SR do 30. 6. 2013....................................................... 2
Kone zaregistrované v SR pod a trénerov do 30. 6. 2013.................................................................. 2
Škrtnutie koní z tréningovej listiny .......................................................................................................... 4
Výsledky dopingovej kontroly koní v dostihovej sezóne 2013 ......................................................... 4
Zoznam dlžníkov k 28 . 6. 2013 ............................................................................................................. 5
Záväzky slovenských subjektov v Českej republike k 28. 6. 2013.................................................... 7
Chov, registrácia žriebät - ročník 2013 .................................................................................................. 8
A 1/1, zaregistrované žriebätá................................................................................................................. 8
Export, import ............................................................................................................................................. 9
Zmena majite a......................................................................................................................................... 10
Kastrácia, úhyn, utratenie ....................................................................................................................... 11
Klusáky, export, zmena majite a............................................................................................................ 11
Zápisnica zo zasadnutia HDK dňa 4. 6. 2013 .................................................................................... 12
Oficiálny hendikep k 1. 7. 2013 ............................................................................................................ 14
Technické výsledky v SR (máj - jún 2013) ........................................................................................... 16
Technické výsledky cvalových koní registrovaných v SR v zahraničí (máj - jún 2013) ................ 33
Vydáva Závodisko, štátny podnik
ako Dostihová autorita Slovenskej republiky
Starohájska 29, 852 69 Bratislava
Tel.: 00421/02 - 624 11 504, 623 10 965, 622 46 289
Fax: 00421/02 - 623 15 221, 623 10 864
www.dostihy.sk, e-mail: [email protected]
LICENCIE5.QXD
2.7.2013 10:18
Page 1
Zoznam licencií zaregistrovaných a vydaných
Dostihovou autoritou SR do 30. 6. 2013
(štvrtá čas )
Licencia „A“ - tréner z povolania
Kalaš Pavel, Ing.
Z. Kodálya 791/14, 924 01 Galanta, tel.: 0905464282
Jazdec-amatér
Križovič Michal (57 kg)
Zsilková Barbora (58 kg)
Ploské 151, 044 44 Krá ovce, tel.: 0917236444
Jasovská 49, 851 07 Bratislava, tel.: 0904419516
Jazdec-žiak
Baranová Dominika (53 kg)
Borčinová Monika (56 kg)
Budatínska 79, 851 06 Bratislava, tel.: 0915233237
Jedlíkova 11, 949 11 Nitra, tel.: 0919353829
Zoznam stajní a farieb zaregistrovaných
Dostihovou autoritou SR do 30. 6. 2013
(štvrtá čas )
Čingiz Chan
GREYRACING
PD Dubovce
KCL SLOVAKIA
zelený, červené hviezdy na rukávoch, č.:zelená, červená
modrý, žlté náramky a límec, č.: červená
čierny, dva žlté šikmé pruhy, žltý límec a manžety, č.: čierna, žltá
modrý, biela šerpa, modro-biele kárované rukávy, č.: modrá, biela
Kone zaregistrované v Slovenskej republike
pod a trénerov do 30. 6. 2013
(štvrtá čas )
Dohnálek Roman (2)
PD Dubovce (2)
BORN IN THE WILD, 2011, Hda, Desert Track (GB)-Bota Ai (Almaz (RU))
INBAILEYSFOOTSTEPS (IRE), 2009, tHda, Footstepsinthesand (GB)-Miss Bali Dancer (IRE) (Mister Baileys (GB))
Hanáček Jaroslav (1)
MPL Racing (1)
KINGSTON JAIL (CZE), 2011, B, Stormy Jail (IRE)-Katrina Bee (IRE) (Captain Rio (GB))
Hlavenka Peter (6)
AUTOOPRAVOVŇA Strnisko (6)
DENICES MOONLIGHT (GB), 2008, Hdv, Monsun (GER)-Denice (GB) (Night Shift (USA))
KILWORD (IRE), 2011, Hd, Thousand Words (GB)-Kilbride Lass (IRE) (Lahib (USA))
2
LICENCIE5.QXD
2.7.2013 10:18
Page 2
MINI WELLS (IRE), 2011, Hda, High Chaparral (IRE)-Mini Brush (USA) (Broad Brush (USA))
MISS WHISTLE (IRE), 2009, Hda, Maramouresh (IRE)-Miss Tiny (IRE) (Desert Prince (IRE))
SWEET AMON (IRE), 2009, Hdv, Royal Applause (GB)-Sweet Myrtle (USA) (Mutakddim (USA))
TALLSTEP (IRE), 2011, tHd, Footstepsinthesand (GB)-Tipsy Lady (GB) (Intikhab (USA))
Hollý Michal, MVDr. (1)
Paulus park stable (1)
CANDY GIRL (CZE), 2010, Ra, Rainbows For Life (CAN)-Cape Monday (GB) (Giant’S Causeway (USA))
Kalaš Pavel, Ing. (1)
IM-EX (1)
SAJGON (POL), 2009, Hdv, Great Lakes (GB)-Soneria (POL) (Alywar (USA))
Katrinec Ivan (1)
GREYRACING (1)
JUKIER (POL), 2007, Hdv, Enjoy Plan (USA)-Jubea (POL) (Danish Fort (GB))
Kubovičová Zuzana, Ing (1)
UMC (1)
OSETIN (GB), 2011, Hd, Sabiango (GER)-Castilla (IRE) (Spectrum (IRE))
Lehocký Jozef (1)
MPL Racing (1)
NIGHT DARK (GER), 2007, Hda, Dark Marble (GB)-Night Scene (GER) (Scenic (IRE))
Morávková Jaroslava, MVDr. (7)
VIMAR - DVORNÍKY (7)
BLACK MAST (USA), 2007, čHd, Mizzen Mast (USA)-Terre Des Hommes (IRE) (Exbourne (USA))
BYE TRACK (CZE), 2011, Hd, Desert Track (GB)-Bye Angel (GER) (Priolo (USA))
FIORHEAD (CZE), 2011, tHda, Mujahid (USA)-Fiordiligi (USA) (Dynaformer (USA))
LENZ (GER), 2008, Hd, Doyen (IRE)-Lindenblüte (GB) (Surumu (GER))
LUGASS (CZE), 2009, Hdv, Magnus (POL)-Luzern (GER) (Thatching (IRE))
ROSEGHANA (CZE), 2011, Hda, Look Honey (IRE)-Rosenhush (GER) (Alwuhush (USA))
ROSE TIGER (GER), 2006, Hd, Tiger Hill (IRE)-Roseate Wood (FR) (Kaldoun (FR))
Reindl Alexander (1)
Stall SHINKANSEN (1)
FRANKÓ (HUN), 2006, Hd, Satin Stone (USA)-Fedra (HUN) (Glenstal (USA))
Tugušev Ramazan (2)
Čingiz Chan (2)
PRESSBURG, 2011, R, Brahy (USA)-Pelegrina (HUN) (Favoured Nations (IRE))
WOODLARK (IRE), 2006, Rv, Danehill Dancer (IRE)-Greenvera (USA) (Riverman (USA))
Valachovič Oto, Ing. (1)
MN-Racing (1)
FILEALANGLAISE (FR), 2011, Hda, Sunday Break (JPN)-Holiday Maker (GB) (Dubai Destination (USA))
3
LICENCIE5.QXD
2.7.2013 10:18
Page 3
Škrtnutie koní z tréningovej listiny
(druhá čas )
Kubovičová Zuzana, Ing. (4)
k 6. 5. 2013
Telivér Farm SK (4)
ESTI CSILLAG (HUN), 2010, tHd, Satin Stone (USA)-Estemona (GER) (Oxalagu (GER))
RÖPTŰZ (HUN), 2011, Hd, Satin Stone (USA)-Reem Al Fallah (IRE) (Cape Cross (IRE))
STRÉBER (HUN), 2009, Hdv, Satin Stone (USA)-Sharons Charm (IRE) (Pips Pride (GB))
ZILIA (HUN), 2010, Hda, Satin Stone (USA)-Zafira (HUN) (Glenstal (USA))
Valachovič Oto, Ing. (2)
k 6. 5. 2013
MN-Racing (2)
FREE HOPE (FR), 2009, Ba, Lord Du Sud (FR)-Commedia Dell´Arte (IRE) (Sadler’S Wells (USA))
MARIA NATALIA (FR), 2009, Hda, Lando (GER)-Myrthe (GER) (Königsstuhl (GER))
Sokol Samuel, Ing. (2)
k 19. 5. 2013
Národný žrebčín Topo čianky (2)
ATALANA (GER), 2005, Hda, Royal Dragon (USA)-Alte Garde (FR) (Garde Royale (IRE))
FIRENZE (GER), 2007, Ra, Pentire (GB)-Feducia (GER) (Acatenango (GER))
Sokol Samuel, Ing. (1)
k 5. 6. 2013
Racing Team Nemček (1)
REPLICA TRACK, 2007, Hda, Desert Track (GB)-Rebound (GB) (Muhtarram (USA))
Dohnálek Roman (1)
k 17. 6. 2013
Stajňa Friends (1)
CHANNELKA (CZE), 2010, Hda, High Extreme (IRE)-Chevin (GB) (Danzig Connection (USA))
Výsledky dopingovej kontroly koní v dostihovej sezóne 2013
P. č. Dátum
Kôň, tréner
Druh dostihov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
INDY JONES (GER) (J. Chodúr)
LITERALIA (FR) (R. Bodlák)
LEGIONAR (GB) (Z. Kubovičová)
ALFKONA (GER) (J. Rosival)
TRIP TO RHODOS (FR) (P. Tůma)
LEY PERCY (GB) (V. Luka ml.)
BAY VATORIA (GER) (A. Mathis)
LEGIONAR (GB) (Z. Kubovičová)
RENNY STORM (CZE) (J. Michal)
LEY PERCY (GB) (V. Luka ml.)
LEGIONAR (GB) (Z. Kubovičová)
HIDDEN FLAME (IRE) (Z. Koplík)
ALL THE EVIL (IRE) (F. Holčák)
DONN HALLING (IRE) (V. Luka ml.)
rovina
rovina
rovina
rovina
rovina
rovina
rovina
rovina
rovina
rovina
rovina
rovina
rovina
rovina
4
21.
28.
28.
12.
12.
12.
19.
19.
19.
2.
2.
2.
2.
2.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
I. kat.
I. kat.
I. kat.
I. kat.
I. kat.
Listed
I. kat.
Listed
Listed
Listed
Listed
Listed
Gd-3
Gd-3
Umiestnenie Vzorka
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
urín
krv
urín
krv
krv
krv
urín
urín
krv
krv
krv
urín
krv
urín
Výsledok
negatívny
negatívny
negatívny
negatívny
negatívny
negatívny
negatívny
negatívny
negatívny
negatívny
negatívny
negatívny
negatívny
negatívny
DLHY5.QXD
2.7.2013 10:23
Page 1
Zoznam dlžníkov Závodiska, š. p., Bratislava k 28. 6. 2013
Neuhradené faktúry
2009
Stajňa, meno
Pipová K., Uzovská Panica
Faktúra
7090222
Dôvod
inzercia
Čiastka
60,57 €
Dôvod
poplatok za lóžu č. 12
Čiastka
380,00 €
2011
Stajňa, meno
Simonides - Ján Husák, BA
Faktúra
7110064
Zoznam dlžníkov Zúčtovacieho centra k 28. 6. 2013
Majitelia
Adamičková Veronika
Adenium Stables International Ringl Klaus Aqua Trend a.s.
Bábolnai iskola
Bergendi Václav
Bič František
Bičová Michaela
Bor-Export Šumarstvo Ivo Serdar
Buchta Josef
Bulić Mario & Omičević Irfan
Coufal Ivan
Dostihová stáj Kameňák o.s.
Drápal Cyril
-1
EPICOS export import spol. s r.o.
Eurokoberce s.r.o.
Filip Vladimír
Follauf Jaromír
General Security d.o.o.
GKZ s.r.o.
GM Electronic spol. s.r.o.
GPS Kontrol, s.r.o. Peter Pörsök
Griesmacher Manfred
Gruber Eva
Hála Libor, MVDr.
Haris Ludvík
Hoffmann Dieter Alfons
Hřebčín Křenek spol. s.r.o.
INCITAT-o.s. jezdců, milovníků a sympatizujícich
621,19
127,20
- 2,40
257,35
- 8,60
- 3,09
- 9,67
- 99,98
- 36,98
- 39,98
- 14,53
- 8,96
626,80
- 10,85
- 2,28
- 2,18
- 88,49
237,56
- 41,65
- 2,74
- 11,92
- 92,25
- 60,75
- 28,27
- 49,20
- 36,73
181,29
- 4,92
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Ismoilov Avaz
- 40,20 €
IVP Mulden AG
- 7,05 €
JOSPO s.r.o.
- 9,26 €
Kadyrov Ramzan
- 69,38 €
Kartus Jakub
- 75,90 €
Katolický Milan
- 12,90 €
Kaucký Josef
- 9,54 €
Kazík Luboš
- 8,60 €
Kisza Beata, Bc.
- 6,71 €
Kolarič Anton
- 122,33 €
Kovář Václav
- 3,40 €
Kranjc Tomaž
- 117,53 €
Krhač Dušan
- 105,01 €
Kupka Petr
- 5,49 €
Lenz Johann
- 682,00 €
Litwiniak Krzysztof
- 4,10 €
MADORE Stav s.r.o.
- 10,94 €
Marková Zdeňka, Mgr.
- 12,17 €
Metropolite Turf, s.r.o.
- 10,44 €
M&G Racing Team - MI Ilic Marko
- 549,35 €
Mičánek Aleš
- 51,81 €
Mikle SHR Eugen
- 745,97 €
Mikuckas Eugenijus
- 1 773,05 €
Neumann Werner
- 411,88 €
Odcházel - JOLY Jiří
- 644,78 €
Oravská Lucia
- 45,37 €
Paclík Jiří, Ing.
- 10,02 €
Palyza Jan
- 3,60 €
PD Borský Mikuláš
- 317,27 €
Podhányi Jan
- 59,64 €
5
DLHY5.QXD
2.7.2013 10:23
Page 2
Poledňák Petr
Po sko/Dobosz Krysztof i Jolanta
Po sko/Gula Stanislaw i Nesteruk Jan
Po sko/Mioduszewski Dawid
Po sko/Mioduszewski Marek
Po sko/Pietrzak Andrzej
Pongrácz - VETIS Peter, MVDr.
Průdek Pavel
Pulka David
Rabbit Trhový Štěpánov a.s.
-1
Radovanović Aleksandar
Rapca WELYA Alexander, Ing.
Residence Jírny s.r.o.
Režňák Ondřej
Rosival Róbert
Rowiński Waldemar
Scheit Christian, Ing.
Slovinsko/Globočnik Tomaž
Slovinsko/Metka Orel
SOCHOR, spol. s r.o.
Srbsko/Tahric - Poslovni centar Krajina Izet
Stall Bergland Handl Gerhard
Sukič Dejan
Šatra Tomáš
Šoman František
Štrbac Lubomir
Tax Reform s.r.o.
Thurner Marion, Dr.
Tibor Papšo - Skalka, Ing.
TJ Slávia Šurany
Tkáčik Marcel
Tugušev Ramazan
Urban Martin
Vedralová Hana, JUDr.
Vinklárek Antonín
Wieslaw Saniewski Equus Polska
Wroclawskie centrum Wyceny s.c. - 2
Yes Production
YOKO CZ s.r.o. (CZE) Josef Saller
Zajíček Miloslav, MVDr.
Zielinski Robert
Zmeko Peter
ŽAK d.o.o. ŽIRI
Žan Milan
Jazdci
Baluchová Lucie
Borč Josef
6
- 12,84
- 3,98
- 34,68
- 14,54
- 9,57
322,27
- 36,00
- 4,32
- 5,16
469,73
368,74
- 6,10
- 12,80
- 11,10
782,33
- 93,65
232,36
- 3,36
- 18,23
- 4,51
912,30
- 76,63
- 2,32
- 4,83
- 27,67
537,56
- 10,96
- 17,99
- 9,40
753,46
- 8,60
116,98
- 9,43
- 38,04
- 2,52
333,36
160,70
- 2,14
- 44,10
- 5,91
- 3,54
- 3,60
- 3,87
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
146,75 €
- 2,21 €
- 9,66 €
Danišová Lucie
Dobrík Michal
Dryáková Vladěna
Eliáš Adam
Follaufová Patrícia
Hermannová Soňa
Chaloupka Václav, Ing.
Jasinský František
Kňažík Ivan
Kolařík Dušan
Kozel Ondřej
Marz Dieter
Míča Pavel
Poláková Silvia
Saganová Ivana
Vinklárek Antonín
Volf Mykola
Závacký Roman
- 20,30
- 3,14
- 21,23
- 60,00
- 6,20
- 20,32
- 5,02
- 39,58
- 11,25
- 8,83
- 27,65
- 252,26
- 4,18
- 16,60
- 8,60
- 12,89
- 10,19
- 92,97
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
- 13,30
- 5,74
- 15,37
- 6,26
- 3,00
- 42,62
- 3,61
- 12,88
- 46,88
- 6,73
- 10,37
- 7,19
- 3,22
- 9,32
- 88,06
- 7,51
- 3,46
- 12,88
- 5,24
- 3,95
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Tréneri
Coufal Ivan
Drlík Jaroslav
Follaufová Patrícia
Hurt Tomáš
Chaloupka Václav, Ing.
Kinský Pavel
Lojek Malgorzata
Marková Zdeňka, Mgr.
Mičánek Aleš
Olehlová Monika
Poles Pavel
Végh Ludovít
Vinklárek René
Vinklárek Vladimír
Vlček Milan
Vocásek 3 František
Vojtěšková Diana, Ing.
Volf Mykola
Zajíček Miloslav, MVDr.
Ziemanski Krzysztof
Poznámka: Do dlhov sú započítané iba predpisy
neuhradených záporných platieb (pasív) po termíne splatnosti. Aktíva sa započítavajú všetky.
DLHY5.QXD
2.7.2013 10:23
Page 3
Záväzky slovenských subjektov v Českej republike k 28. 6. 2013
Majitelia
Brečka Jaroslav
- 5 820,00 Kč
Grey Farm-Hotel Bumbálka s.r.o.
- 168,00 Kč
Ing. Tibor Papšo Skalka
- 113,50 Kč
Jonata Jan, JUDr.
- 200,00 Kč
Kuchárik Ján
- 20 309,70 Kč
PD Borský Mikuláš
- 11 450,00 Kč
PD Senica
- 8 219,30 Kč
Rosíval Róbert
- 714,00 Kč
Tkáčik Marcel
- 714,00 Kč
Univerzal MZ&MZ spol. s r.o.
- 7 900,00 Kč
Valachovič Oto, Ing.
- 1 077,60 Kč
Chodúr Jozef
Katrinec Ivan
Kubík Petr
Kuchárik Ján
Lysý Tomáš, Ing.
Papšo Tibor
Ročák Michal
Rosival Jozef
Rosival Róbert
Stančík Miroslav
Valachovič Oto, Ing.
Tréneri
Cagáň Ján, Ing.
Dohnálek Roman
Jazdci
Drexler Ladislav
Noppová Viera
- 1 634,00 Kč
- 720,00 Kč
- 1 141,00 Kč
- 459,00 Kč
- 848,00 Kč
- 2 455,00 Kč
- 1 718,00 Kč
- 35,70 Kč
- 14,00 Kč
- 762,00 Kč
- 209,00 Kč
- 147,00 Kč
- 83,00 Kč
- 245,00 Kč
- 128,50 Kč
Prevzaté z www.velka-chuchle.cz
www.dennik.sk/dostihy
Rekordy starohájskej dráhy
900 m
0:52,37
ROYAL STAR 7
P. Kubík
59,5 kg
22. 6. 2003
1000 m
0:56,98
SCYRIS (POL) 4
J. Korpas
59,0 kg
18. 7. 2004
30. 6. 2002
1100 m
1:05,28
DNIESTR (POL) 6
M. Cagáň
59,0 kg
1200 m
1:09,36
SCYRIS (POL) 5
P. Krowicki
63,0 kg
15. 5. 2005
1400 m
1:23,31
GERMAN MALT (IRE) 3
J. Línek
62,0 kg
18. 4. 2004
1600 m
1:36,06
TRIBAL INSTINCT (IRE) 5
J. F. Egan
60,0 kg
20. 7. 2003
1:36,06
BLUE CORAL (IRE) 4
P. Krowicki
60,5 kg
13. 7. 2008
1:42,94
ROSENSTURM (IRE) 3
J. Línek
58,0 kg
22. 5. 2005
12. 4. 2009
1700 m
1800 m
1:49,70
SALDENZAR (GER) 5
S. Georgjev
60,0 kg
1900 m
1:58,87
ALL ABOUT SAM (GER) 3
Z. Šmida
56,5 kg
27. 4. 2008
2000 m
2:03,11
ECOLOGICALLY RIGHT (GB) 3k
M. Havelková
58,0 kg
11. 9. 2005
2200 m
2:16,41
SCYRIS (POL) 3
L. Kasal
57,0 kg
29. 6. 2003
2400 m
2:28,52
SIBERION (GER) 3
J.-P. Carvalho
58,0 kg
18. 7. 2004
2600 m
2:41,35
LISIBILA (GER) 4k
Z. Varga
56,5 kg
21. 7. 2002
2800 m
2:57,75
BABIE LATO (POL) 3
M. Srnec
58,0 kg
24. 9. 2006
3400 m
3:57,71
ELEGANT DEVIL (GER) 8
J. Línek
64,0 kg
15. 4. 2012
Do tabu ky sú zahrnuté len elektronicky merané časy, ktoré boli dosiahnuté na hlavnej dráhe.
7
VERONIKA5.QXD
2.7.2013 10:28
Page 1
Chov
Registrácia žriebät - ročník 2013
Žriebä narodené v roku 2013 bude zaregistrované do Plemennej knihy anglického plnokrvníka
a klusáka po splnení nasledovných podmienok:
1. Hlásenie chovate a o výsledku pripúš ania musí by doručené na Úrad plemennej knihy (ÚPK)
do 31. 8. 2013 spolu s osvedčením o overení rodičovstva.
2. V hlásení musia by presne uvedené všetky požadované údaje, vrátane slovného a grafického popisu žriebä a.
3. Žriebä musí by označené mikročipom (systém ISO 11784 a 11785) a číslo mikročipu musí
by nalepené v kolónke získané odznaky a dve nálepky priložené (nie nalepené) pre účely ÚPK.
4. Mikročipovanie sa vykonáva zároveň s odberom krvnej vzorky na overenie rodičovstva
žriebä a (potvrdenie veterinárneho lekára na opačnej strane tlačiva).
5. Číslo mikročipu je nutné uvádza na sprievodnom tlačive, ktoré sa vypĺňa pri odbere
krvnej vzorky na overenie rodičovstva a zasiela sa do laboratória genetiky v Lužiankach.
Anglický plnokrvník
Registrácia žriebät narodených v roku 2013
Zaregistrované žriebätá
Dr. Giancarlo Fochesato, Verona
9.4.2013, Hda Polymnia z Playletka (CZE) po Calming Influence (IRE)
Krátkodobý export kobýl do zahraničia na pripúš anie
Krátkodobý export chovnej kobyly na pripustenie do zahraničia sa registruje na Úrade plemennej knihy. Prechodný vývoz sa končí o devä mesiacov od dátumu exportnej pečiatky na krátkodobý
vývoz. Stav kobyly v čase exportu (žrebná, jalová, nepripustená, so žriebä om, novo zaradená)
sa zapisuje priamo do pasu koňa spolu s exportnou pečiatku. Majite kobyly je povinný predloži
pas kobyly na Úrad plemennej knihy s potvrdením o jej spätnom importe z Úradu plemennej knihy
krajiny pripúš ania a umožni kontrolu danej kobyly a žriebä a (ak sa narodilo v zahraničí) v chove.
Majite
Krajina
BBK AGRO, s. r. o.
CZE
František Domonkos, Komárno HUN
František Domonkos, Komárno HUN
Golutzová Lenka, Pieš any CZE
Ing. Karol Szabo
CZE
8
Meno kobyly
Royal Sunlight (GB)
Queen Izabell
Cherry Nor
Floriana
Bathory (IRE)
Dátum exportu
10.1.2013
22.3.2013
22.3.2013
16.5.2013
1.3.2013
Stav
žrebná
prázdna
prázdna
novozaradená
novozaradená
VERONIKA5.QXD
2.7.2013 10:28
Ivan Cintula, Borský Mikuláš
Ivan Cintula, Borský Mikuláš
Jozef Takács, Šamorín
Juriga Vladimír - EMOP
Laper, s. r. o., Senica
Nagy Zoltán, Optovský Sokolec
OMS, s. r. o.
Pavel Vigaš, Banská Bystrica
Pavel Vigaš, Banská Bystrica
PD Senica
Piskla M., Ing.-MPL
Piskla M., Ing.-MPL
Piskla M., Ing.-MPL
Piskla M., Ing.-MPL
Piskla M., Ing.-MPL
Piskla M., Ing.-MPL
Piskla M., Ing.-MPL
Piskla M., Ing.-MPL
Žrebčín Kobylany
HUN
HUN
HUN
CZE
CZE
HUN
CZE
GER
GER
CZE
HUN
HUN
HUN
HUN
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
Page 2
Kalsha (IRE)
Getaway (GB)
Jubilantka (IRE)
Bora
Königin Kali (IRE)
Anzola (GER)
Shamall Sally (USA)
Carpatty Queen (GB)
Paola Princess (GER)
Brithney
La Strada Primera (GER)
Thai Pearl (IRE)
Historina (FR)
Chiaraluna
Macabea (CZE)
Fortaleza (GER)
Rainfire (FR)
Desert Dusk (IRE)
Just Call Me
12.2.2013
12.2.2013
22.3.2013
5.4.2013
26.4.2013
13.3.2013
1.3.2013
15.3.2013
15.3.2013
1.3.2013
4.2.2013
1.5.2013
1.5.2013
4.2.2013
18.1.2013
3.4.2013
3.4.2013
18.1.2013
28.3.2013
novozaradená
novozaradená
novozaradená
prázdna
so žriebä om
novozaradená
novozaradená
novozaradená
novozaradená
žrebná
novozaradená
prázdna
novozaradená
novozaradená
žrebná
jalová
jalová
žrebná
novozaradená
U zvýraznených kobýl je zaregistrovaný spätný import.
Export
(štvrtá čas )
do Českej republiky
Čuma 2001, Ba po Beneagles (GB) z Čumka (CZE) po Muscatite (IRE), 3.6.2013
Turgenev 1997, tm. Hd val. po Gouriev (IRE) z Tularia (CZE) po Assisi del Santo (FR), 17.6.2013
Vandual 2008, R val. po Rainbows for Life (CAN) z Viazma (CZE) po Ron Stevens (USA), 29.5.2013
do Ma arska
Apokalipszis (HUN) 2011, svetlý Hd po Palo Verde (GB) z Apple pie (HUN) po Glenstal (USA), 13.5.2013
Esti Csillag (HUN) 2010, tm. Hd po Satin Stone (USA) z Estemona (GER) po Oxalagu (GER), 13.5.2013
Orsigna (FR) 2011, Hda po Goodricke (GB) z Orissa (GER) po Platini (GER), 19.6.2013
Röptűz (HUN) 2011, Hd po Satin Stone (USA) z Reem Al Fallah (IRE) po Cape Cross (IRE), 13.5.2013
Sterndeuter (GER) 2011, Hd po Literato (FR) z Sternstunde (GER) po Sir Warren (IRE), 19.6.2013
Stréber (HUN) 2009, Hd val. po Satin Stone (USA) z Sharons Charm (IRE) po Pips Pride (GB), 13.5.2013
Vitéz (HUN) 2011, Hd po Satin Stone (USA) z Viva (HUN) po Gold and Ivory (USA), 13.5.2013
Zilia (HUN) 2010, Hda po Satin Stone (USA) z Zafira (HUN) po Glenstal (USA), 13.5.2013
do Rakúska
Devon River (FR) 2010, B po Stormy River (FR) z Devon House (USA) po Chester House (USA), 25.5.2013
Hail To Mind (AUT) 2010, Ra po King Leon (IRE) z Holina (GER) po Big Shuffle (USA), 25.5.2013
Haslemere (IRE) 2010, Hda po Alhaarth (IRE) z Highland Diva (IRE) po Selkirk (USA), 25.5.2013
Lightning Debut (GB) 2010, Hda po Pivotal (GB) z Dance of Light (USA) po Sadler’s Wells (USA), 25.5.2013
Lilly Reef (AUT) 2010, Ra po Paolini (GER) z La Copine (GB) po Dashing Blade (GB), 25.5.2013
9
VERONIKA5.QXD
2.7.2013 10:28
Page 3
do Spolkovej republiky Nemecko
Nordsturm (GER) 2011, tm. Hd po Kallisto (GER) z Noranga (GER) po Acatenango (GER), 27.3.2013
Import
(štvrtá čas )
z Českej republiky
Ave Ransom (GB) 2005, Hd val. po Red Ransom (USA) z Animatrice (USA) po Alleged (USA),
maj. Slavomíra Černá, Spišská Nová Ves, 20.5.2013
Hevedei (CZE) 2003, tm. Hda po Sartori (CZE) z Harwell (CZE) po Assisi del Santo (FR),
maj. Peter Kubík, Hlboké, 13.6.2013
Inbaileysfootsteps (IRE) 2009, Hda po Footstepsinthesand (GB) z Miss Bali Dancer (IRE)
po Mister Baileys (GB), maj. Katalin Cornet, Lednice, 13.6.2013
Redarmona (CZE) 2002, Hda po Dara Monarch (GB) z Red Morning (GB) po Warning (GB),
maj. Ján Pražienka, Jablonka, 6.5. 2013
z Francúzska
Amigo Star (FR) 2011, tm. Hd po American Post (GB) z Top Sauce (GB) po Hector Protector (USA),
maj. Mladen Smontara, Ivanec, 12.6.2013
Filealanglaise (FR) 2011, Hda po Sunday Break (JPN) z Holiday Maker (GB)
po Dubai Destination (USA), maj. Ing. Oto Valachovič, Bratislava, 13.6.2013
NN (FR) 2011,Hd po Authorized (IRE) z Abunai (GB) po Pivotal (GB),
maj. Pavel Vigaš, Banská Bystrica, 20.5.2013
Zoro Dark (FR) 2011, B po Chineur (FR) z Zigalixa (FR) po Linamix (FR),
maj. Blaž Šepček, Sinj, 12.6.2013
Zmena majite a
(štvrtá čas )
Meno koňa
Pôvodný majite
Nový majite
Bribon (GER) 2007
Candy Girl (CZE) 2010
Floriana 2005
Flying Tornado (GER) 2003
Gesine (GB) 2010
Golden Dream 1998
Hohetatra 2005
Honorius 2004
Iniesta 2008
Luminoso 2002
Ruletta (CZE)
Shimon (GER) 2002
Surat 1997
EMOP - Vladimír Juriga, Moravský Sv. Ján
Elaia - Design Studio, s. r. o., Bratislava
Ing. Michal Kič, Tále
Katarína Kučerová, Bratislava
Ing. Oto Valachovič, Bratislava
Ing. Veronika Břečková, Vysoká pri Morave
Tomáš Karšay, Rohožník
Mark Anthony Giles, Rochford
Igor Lajgút, Rimavská Sobota
Ján Bari, Bratislava
Romana Eden, Sobotište
Renáta Vanková, Dubnica nad Váhom
Mgr. Peter Šramko, Sliač
Anna Kákoš, Prietržka
Bruno Húska, Rovinka
Lenka Golutzová, Pieš any
Hugo Gajtko, Bratislava
ELPAM, s.r.o., Bratislava
Peter Ardan, Trnava
Ján Nesnadný, Bratislava
Martin Potoček, Bratislava
Katarína Petrášová, Levice
Milan Ďurica, Bratislava
Pavol Hodúl, Senica
Miriam Patková, Trenčín
Jaroslav Slávik, Dubnica nad Váhom
10
Dátum zmeny
4.3.2013
29.5.2013
15.5.2013
20.5.2013
20.5.2013
13.5.2013
17.6.2013
20.5.2013
12.6.2013
3.6.2013
12.6.2013
27.5.2013
3.6.2013
VERONIKA5.QXD
2.7.2013 10:28
Page 4
Kastrácia
(tretia čas )
Meno koňa
Majite
Dátum
Denices Moonlight (GB) 2008
Sweet Amon (IRE) 2009
Lugass (CZE) 2009
Raven 2010
Autoopravovňa Strnisko, Pezinok
Autoopravovňa Strnisko, Pezinok
Pavel Vigaš, Banská Bystrica
Laper, s. r. o., Senica
2.12.2012
2.12.2012
21.3.2013
20.5.2013
Úhyn / utratenie
(štvrtá čas )
Meno koňa
Majite
Le Baron (GER) 2004
Tyller (CZE) 2009
Vitalino 1999
Vagosh 2009
Jaroslav Hanáček, Bratislava
MPL, Bratislava
Jaroslava Urbaničová, Vysoká pri Morave
VADUAL AGRO, s. r. o., Moravský Sv. Ján
Zmena
Dátum
utratenie
utratenie
utratenie
utratenie
12.12.2012
12.5.2013
7.3.2007
21.5.2013
Klusáky
Export
(tretia čas )
do Českej republiky
Orma Holz (I) 2008, Ra po Lejacque d’Houlbec (F) z Eleanor BI (I) po Supergill (US), 22.5.2013
Zmena majite a
(štvrtá čas )
Meno koňa
Pôvodný majite
Nový majite
Dátum zmeny
Racoon (D) 1998
Ing. Jarmila Podolanová, Lubina
František Maruniak, Rudinská
27.5.2013
11
HDK5.QXD
2.7.2013 10:32
Page 1
Zápisnica zo zasadnutia HDK dňa 4. 6. 2013
Prítomní členovia HDK:
Ing. Vít Čelko - predseda
Mgr. Stanislav Matulík - podpredseda
Ing. Juraj Lészkó - člen
Predvolaný:
Ing. Stanislav Chudáček
Prizvaní predsedovia DK: Mgr. Richard Dukes
Rudolf Kalman
Ing. Jaroslav Lauterbach
zástupcovia DA SR:
JUDr. Marián Šurda - riadite Závodiska, š.p., Bratislava
Ing. Ján Valtýni - vedúci dostihovej prevádzky ZB, š.p.
Program zasadnutia:
1. Prerokovanie odvolania Ing. Stanislava Chudáčka voči rozhodnutiu dostihovej komisie na dostihovom dni 19. 5. 2013 v dostihoch č. 7044 Ve ká jarná cena.
2. Vyhodnotenie doterajšieho priebehu sezóny 2013, činnosti dostihových komisií, rozhodcov
a pomocných orgánov dostihovej prevádzky, prerokovanie zápisov dozoru HDK v sezóne 2013
K bodu 1/ programu
Na HDK bolo dňa 21. 5. 2013 doručené odvolanie Ing. Stanislava Chudáčka, majite a koňa
White Motiv (GB), proti rozhodnutiu dostihovej komisie oh adom posúdenia kolízie po štarte
Ve kej jarnej ceny (dostihy číslo 7044). Prílohou odvolania bola veterinárna správa č. 2013/0323
Doc. MVDr. Jany Mezerovej o klinickom vyšetrení koňa White Motiv (GB) zo dňa 21. 5. 2013.
Ing. Chudáček alej predložil veterinárnu správu ošetrujúceho veterinárneho lekára MVDr. Michala
Nováka, charakterizujúcu stav koňa White Motiv (GB) na základe vyšetrení z 20. 5., 27. 5. a 31. 5.,
spolu s fotodokumentáciou panvovej oblasti koňa. Predložené boli aj fotografie (15 ks, autor
Zenon Kisza) zachytávajúce kolízny moment po štarte Ve kej jarnej ceny (dostihy číslo 7044
dňa 19. 5. 2013).
HDK mala na svojom rokovaní k dispozícii písomné vyjadrenia jazdcov Jana Ráju (kôň č. 3
White Motiv), Tomáša Bitalu (kôň č. 2 Action Please), Ján Havlíka (kôň č. 9 Hot Favorite),
Kennetha Paula Patinsona (kôň č. 7 Oratory Davis) a ústne vyjadrenia džokejov Jaromíra Šafářa
(kôň č. 6 Renny Storm) a Jaroslava Línka (kôň č. 8 Solar Power).
Po nieko konásobnom zhliadnutí videozáznamov inkriminovanej fáze dostihov z čelného
a bočného poh adu HDK dospela k názoru, že prvotnou príčinou kolízie v úseku 50 -100 metrov
po štarte dostihov bola nerovná jazda dž. Jána Havlíka na koni č. 9 Hot Favorite. To spôsobilo
re azovú reakciu cez zle ovládate ného koňa č. 8 Solar Power (dž. Línek) a koňa č. 6 Renny Storm
(dž. Šafář), ktorý prekrížil dráhu po štarte pomalšieho koňa č. 5 Rabbit Thomas (dž. Verner).
V prípade poškodenia koňa č. 3 White Motiv išlo o kombináciu nieko kých kolíznych momentov,
ke najprv do jeho zadnej časti narazil kôň č. 5 Rabbit Thomas (dž. Verner), následkom čoho
White Motiv narazil do koňa č. 2 Action Please. Oba kone tým boli vychýlené z priameho
smeru a došlo k ich kontaktu aj prednou čas ou. Súčasne bol kôň White Motiv z ava tiesnený
12
HDK5.QXD
2.7.2013 10:32
Page 2
a následne narazený a zakrižovaný koňom č. 6 Renny Storm, ktorý pod vplyvom z ava idúcich
koní Solar Power a Hot Favorite neustále bočil smerom doprava.
HDK skonštatovala, že džokeji Havlík, Línek a Šafář hrubým spôsobom porušili ustanovenia
Dostihového poriadku obsiahnuté v článku 258 ods. b) a c), čím bol významne poškodený kôň
White Motiv, hoci vplyv kolízie na výsledok dostihov je diskutabilný. Vzh adom na závažnos
incidentu a jeho dopad na zdravotný stav koňa White Motiv HDK ruší rozhodnutie Dostihovej
komisie (sankcia 20 € dž. J. Havlíkovi za nerovnú jazdu po štarte - čl. 258/b DP) a nahrádza ho
vlastným rozhodnutím:
- dž. Ján Havlík sankcia 100 € za nerovnú jazdu po štarte (čl. 258/b DP), tiesnenie, križovanie
a vyvolanie kolíznej situácie (čl. 258/c DP)
- dž. Jaroslav Línek sankcia 60 € za nerovnú jazdu po štarte (čl. 258/b DP), križovanie a tiesnenie
v priebehu dostihov (čl. 258/c DP)
- dž. Jaromír Šafář sankcia 60 € za nerovnú jazdu po štarte (čl. 258/b DP), tiesnenie, križovanie
a narazenie do iného koňa (čl. 258/c DP).
Zložená kaucia sa vracia.
K bodu 2/ programu
HDK prerokovala zápisy členov HDK z dozoru v sezóne 2013 a komplexne vyhodnotila jej
priebeh z h adiska práce dostihových komisií, výskytu kolíznych situácií, porušení dostihového
poriadku a ich riešenia a sankcionovania. HDK zaznamenala v mesiacoch apríl a máj 2013
zvýšenú mieru agresivity jazdcov, ktorí si často krát v dostihoch počínali bez akýchko vek
známok stavovskej kolegiality. Svedčí o tom nielen situácia po štarte Ve kej jarnej ceny, ale aj
kolízne momenty v záverečných fázach významných dostihov: Ceny trojročných kobýl, Ceny
trojročných žrebcov či Jarnej ceny kobýl. Hoci nie je vždy možné, aby jazdec 100% kontroloval
pohyb koňa v maximálnej rýchlosti, často krát je príčinou križovania či tiesnenia nesprávne
použitie bičíka. Používanie bičíka je jav, ktorý je potrebné neustále monitorova s dôrazom na to,
aby udelené sankcie mali na jazdcov výchovný účinok.
HDK skonštatovala, že pri spätnom porovnaní sankcií dž. Z. Šmidu v Cene trojročných žrebcov
a dž. Líneka v Jarnej cene kobýl bola vzh adom na závažnos kolízie sankcia dž. Šmidu (60 €)
neúmerne nízka. Hoci maximálna možná výška sankcií udelených dostihovou komisiou jazdcovi
je 200 €, dostihové komisie aj pri vážnych porušeniach Dostihového poriadku ude ujú sankcie
len v spodnej tretine tohto rozpätia. Vzh adom na to, že prezentácia jazdcov v prvých dvoch
mesiacoch sezóny 2013 bola z poh adu HDK ve mi negatívna a prístup dostihových komisií
skôr benevolentný, HDK naria uje dostihovým komisiám prísnejšie posudzova nielen nesprávne
a nadmerné použitie bičíka v kritickom úseku dostihov, ale sústredi sa aj na kolízne situácie
v priebehu dostihov s následnými zraneniami koní a v prípade potreby pristúpi aj k odobratiu
licencie na nieko ko dostihových dní.
Ing. Vít Čelko, v. r.
predseda HDK
Doplnenie členov Dostihovej komisie pod a čl. 13, odst. 1, písm. a) Dostihového poriadku SR
na rok 2013:
Ing. Vladimír Šak, Ing. Jan Vaňourek
13
OH.QXD
2.7.2013 10:34
Page 1
Oficiálny hendikep k 1. 7. 2013
ABASKAN 4 ...................................................................7056.............49
ALFKONA (GER) 5k .....................................................7053.............82
ALL THE EVIL (IRE) 5...................................AUT (30.6.13).............82,5
ALPINE SURI (IRE) 6 ....................................................7064.............61
ALWAYS ON SUNDAY (FR) 3 .................................1178.............79
AMERICKÝ ŠERIF (CZE) 3 ..........................................7064.............57
APINOA (CZE) 7k ........................................................7064.............64
ARAMONT (IRE) 3 .......................................................7056.............51,5
ARCTIC GALAXY (CAN) 4 .........................................7010.............72
ARY 5k ............................................................................8049.............49
ATACK (GER) 4 .............................................................7054.............81
ATHABASCA (CZE) 5k ................................................7065.............58
AURELIA PIA (GB) 4k ..................................................7067.............68,5
AUTOR (IRE) 3 ..............................................................7032.............55
AYRAN (CZE) 3 ............................................................7069.............62
BADGUY (IRE) 6...........................................................7065.............60
BAY VATORIA (GER) 4k .............................................7052.............81
BELLE MESSAGERE (FR) 5k ........................................7057.............63
BERENIQUE (CZE) 4k..................................................7067.............56
BIARRITZ 4k ..................................................................7060.............67
BILLY TIGER (GB) 3 ...................................HUN (23.6.13).............69
BORN SLIPPY (IRE) 10 ................................................1123.............57
BRIGHT SAND (FR) 7..................................................7053.............78,5
BRISK MOOS (GB) 5...................................................7068.............76
BRITON TRACK 6 ........................................................7067.............71
BRUTAL ROCCO (IRE) 4 ............................................1177.............79,5
CADUKE (IRE) 3k..........................................................8045.............60,5
CAFE QUEEN (CZE) 3k...............................................7036.............62,5
CALL ME TIGER 3 ........................................................8048.............50
CANDY GIRL (CZE) 3k ...............................................8041.............48
CASINO BAA (CZE) 4 .................................................7016.............45
CATCH LIFE (ITY) 5......................................................7019.............64
CECILKA (CZE) 4k ........................................................1181.............41
CEDAR (FR) 3 ................................................................8029.............57,5
COLD PLAYER 8...........................................................7049.............58
CONAN ROY (IRE) 4 ..................................................7065.............60,5
CONNERY (GER) 5 ......................................................8051.............57,5
COUNT OF TUSCANY (USA) 7 ...............................7041.............70
CRISTAL GEM (GB) 4k................................................7069.............65
CRUEL MOLE JOE (IRE) 3..........................AUT (25.5.13).............58,5
ČAJAIL (CZE) 3..............................................................7064.............61
DABIANGO (GER) 3 ...................................................7012.............48
DAIDEGAS (ITY) 5........................................................7047.............55
DAIME (IRE) 5k .............................................................7010.............55
DAKOTA MONTANA (IRE) 3k..................................7002.............68
DALIYNI (IRE) 5 ............................................................7046.............54
DANCING FLUTTER (AUT) 3k .................AUT (30.6.13).............59,5
DANCING MELODY (CZE) 4k .................................7041.............68
DANG GIA (GER) 3k...................................................7066.............69
DARAT AL AYAM (FR) 3k ..........................................1163.............69
DEAR MR FANTASY (IRE) 6.......................................7064.............50
DELIGHT MY FIRE (FR) 3k .........................................1175.............63,5
DENICES MOONLIGHT (GB) 5................................7062.............60
DESSON (ITY) 4............................................................7054.............78,5
DISTANT ROCKET (GB) 4..........................................7053.............79,5
DIVOKÁ KOČKA (POL*) 6k ......................................1125.............55,5
DODYBUD (IRE) 4.......................................................7060.............68,5
DONN HALLING (IRE) 5............................................7054.............93
DOUBLE PICCOLO (GER) 6 .....................................7060.............72,5
DR GURU (GB) 7.........................................................7068.............74
DUBLÉR (CZE) 6...........................................................7041.............70
DZANGELA (POL) 4k..................................................7039.............51
EASTERN LIGHT (IRE) 5k............................................7060.............66
14
EPOLETTA (POL*) 3k ...................................................1123.............52
EURIDIKA (IRE) 7k........................................................7047.............52
FACE TO FACE (CZE) 5 ..............................................7057.............57
FALCON WING (IRE) 6 ............................HUN (12.5.13).............53,5
FANTAZIA MIA (FR) 4k ..............................................1173.............75
FEDERICA (FR) 3k.........................................................7027.............43
FERNANDO (CZE) 3 ...................................................7051.............71
FIERY WING (GER) 6 ................................HUN (16.6.13).............75
FINAL FLASH (GER) 7 .................................................7046.............73
FRANCAIS BALLE (FR) 3k...........................................7055.............53,5
FRANKÓ (HUN) 7........................................................7039.............43
GALANTERY (FR) 5k....................................................7046.............62
GARABONCIÁS (GER) 7 ..........................HUN (16.6.13).............80
GAYIRIN (CZE) 9..........................................................7065.............47
GENY BEY (IRE) 5k.......................................................7064.............55,5
GREEN VALLEYS (CZE) 4 ...........................................7041.............71
GUARDIOLA (CZE) 3k ...............................................7068.............62,5
GUILLERMO (CZE) 3...................................................1125.............54
HARFA (FR*) 3k ............................................................1149.............63,5
HASLEMERE (IRE) 3k...................................AUT (30.6.13).............40
HAVANNA (GB) 3k .....................................HUN (1.6.13).............76,5
HIDDEN FLAME (IRE) 4 .............................AUT (30.6.13).............86
HOT FAVORITE (FR) 3 ...............................AUT (30.6.13).............77,5
HURRICANE DANON (IRE) 4...................................7019.............64
CHANNELKA (CZE) 3k ...............................................7037.............47
IDEAL ITALY (ITY) 3...................................HUN (16.6.13).............58
ILKE (IRE) 4k...................................................................8046.............55
INBAILEYSFOOTSTEPS (IRE) 4k ................................7069.............53
INDY JONES (GER) 5 ..................................................8054.............80
INKASENT (POL) 5.......................................................7055.............48
INNOVATOR (GER) 6.................................................7054.............83,5
INVISIBLE BID (GB) 3k................................................7068.............79
IRENKA (CZE) 6k ..........................................................7065.............51
IRISH HEROES (IRE) 6 ................................................7033.............60
ITALIAN STALLION (IRE) 9 ........................................7065.............70
IVORY DAVIS (FR) 4 ...................................................7064.............55
IZOP (IRE) 6...................................................................7042.............58,5
JARIS (IRE) 6k ................................................................7048.............56
JIHLAVA (IRE) 4k ..........................................................8024.............59
JOKO FLY (POL) 3 .....................................HUN (16.6.13).............45
JOLLY JUMPER (AUT) 4..............................................7054.............74
JUKIER (POL) 6 .............................................................7046.............56
JUST FLY (POL) 5 .........................................................7068.............78
JUST FOR YOU (POL) 4k...........................................7064.............57
JUST CHIEF (POL) 6.....................................................7057.............64
KAROV (IRE) 3 ..............................................................7066.............73
KEEP UP (AUT) 5 ..........................................................7010.............53
KENDY (GB) 5...............................................................1174.............80
KIM POSSIBLE (GER) 6k .............................................7033.............59
KING COBRA (IRE) 5 ................................HUN (23.6.13).............75
KING OF MARMALADE (IRE) 3 ...............................8055.............81
KITE OF GRACIE (CZE) 3 ...........................................7048.............53
KRÖSUS (GER) 3..........................................................7066.............71
L’AME DU DESERT (FR) 4 ..........................................7024.............48
LA ROCHELL (CZE) 4k................................................7017.............55
LAMBERTUS (GER) 6...................................................7054.............83,5
LEGIONAR (GB) 3........................................................7051.............81
LEY PERCY (GB) 3k ......................................................1178.............80
LILLIFEE (GER) 7k..........................................................7029.............64,5
LINE HONEY (CZE) 6..................................................1174.............71
LITERALIA (FR) 3k.........................................................1174.............70
LORD (POL) 9...............................................................1129.............61
LORD OF GRACIE (FR) 4 ..........................AUT (30.6.13).............76
OH.QXD
2.7.2013 10:34
Page 2
LUCKY LUKE (AUT) 4 .................................................7046.............52
LUKYTTA (CZE) 7k.......................................................1128.............55,5
LUMINATOR (IRE) 5....................................................7048.............71
LUST (CZE) 4k...............................................................7042.............57,5
LYSYAN (IRE) 5.............................................AUT (30.6.13).............82,5
MARCUS AURELIUS (FR) 3 .......................................1185.............64
MARIBELL 7k .................................................................7049.............65
MARLENE (GER) 5k .....................................POL (23.6.13).............75
MARQUIS (CZE) 7 .......................................................7065.............46
MARSHALL WELLS (IRE) 3.........................................7032.............65,5
MAX GEORGE (GB) 5.................................................8056.............57,5
MENY BAY (IRE) 3k .....................................................8046.............63,5
MIDALGO (GER) 6 ......................................................7055.............56
MIND THAT TIGER (FR) 4 .........................................7041.............68
MINI MINI (POL) 4k....................................................7056.............49
MIRAGTON (CZE) 3....................................................7066.............73,5
MISTER AVIATION (IRE) 3 .........................................1178.............83
MONTINELLO (FR) 9 ..................................................7067.............71,5
MR ANGEL (IRE) 4 .......................................................7024.............58
MURPHOSIS 4k............................................................7046.............41
MY GREAT (POL) 5 .....................................................8047.............68,5
MY LITTLE STAR (IRE) 5k..........................HUN (16.6.13).............69
MYTHIC HEROINE (IRE) 5k .......................................1124.............52
NARGIZA (POL) 3k ...................................HUN (16.6.13).............39,5
NEE L’AMOUR (GER) 3k ............................................7036.............65
NELLY’S ROCK (IRE) 6k ..............................................7047.............61
NEW HEAVEN (IRE) 4 .................................................8042.............73
NIDARA (FR*) 3k..........................................................1175.............77,5
NIGHT SOLDIER (GER) 3...........................................7007.............50,5
NOEM (CZE) 6..............................................................7054.............76
NONHALEMA (GB) 3k ...............................................1175.............69
NONITO (POL) 5 .........................................................1039.............65
NOTENFLÜGEL (AUT) 3k ..........................AUT (26.5.13).............56
NUCALS STAR (IRE) 5.................................................1129.............66
NYANI TOMBA (IRE) 3 ..............................AUT (30.6.13).............76,5
OLD MALT (IRE) 12.....................................................7062.............54
OMNIBUS (POL) 6 ......................................................1177.............82
OPENLY (GB) 4k ..........................................................7041.............80
ORATORY DAVIS (FR) 3 ...........................AUT (30.6.13).............72
PABENA (GB) 5k ..........................................................7040.............50,5
PACINO MO (FR) 5.....................................................7054.............80,5
PAN KUKY (GER*) 3....................................................1176.............70,5
PEACE OF GRACIE (FR) 4 ..........................................1126.............52,5
PEER COOPER (GB) 6.................................................1177.............82
PEPEJEAN 6 ....................................................................7002.............45
POPSTAR (GER) 3 ........................................................7032.............57
PRIME PREACHER (USA) 5........................................7052.............80
PRINCE HENRY (AUT) 5............................AUT (30.6.13).............57
PRODLEVA (CZE) 5k...................................................1123.............52
PROUD SIMON (GB) 6..............................................7056.............55
QUEBEC INDIAN (ITY) 6............................................8018.............60
QUEBRACHO 4 ...........................................................8042.............79,5
QUICK DART 3 ............................................................7067.............68,5
QUITY (IRE) 8k..............................................................7047.............51,5
RABBIT HAAFHD (GB) 4............................................1187.............56,5
RABBIT THOMAS (IRE) 3 ...........................................1179.............70,5
RAMIL AI 7.....................................................................7065.............50
RAVEN 3.........................................................................7027.............39,5
READY GREY 3 .............................................................7056.............54,5
REBELLI YELL 5k............................................................7062.............35
RED MISSION (GB) 4..................................................8023.............75
REDARMOON (CZE) 3...............................................7055.............55
REINI’S BOY (CZE) 3 ...................................................1086.............56
RENNY STORM (CZE) 3.............................................7044.............79
RESURRECTIONSMILE (USA) 6 ................................8039.............58
ROBINSON CRUSO (GB) 6 ......................................8050.............76,5
ROMANA 6k .................................................................7040.............30
ROODEE QUEEN (GB) 5 ...........................................7047.............68,5
ROSE TIGER (GER) 7 ...................................................7062.............60
ROYAL RICHARD (CZE) 3.........................................7066.............67
ROYALORIEN (GB) 5k ................................................7060.............62
SAGOYA (GER) 4k.......................................................8053.............54
SAJGON (POL) 5..........................................................7064.............57
SAMANTHA FOR LOVE (GB) 4k .............................8056.............63
SAMOOL (GER) 5 ........................................................7062.............55,5
SARAS (FR) 3 .................................................................7066.............75,5
SARNIA (IRE) 9k............................................................7069.............56,5
SEBASTIANO (CZE) 4..................................................7057.............62
SELIM (RUS) 5 ...............................................................1177.............79,5
SENSIBLE (GER) 9.........................................................7024.............47,5
SHALANDO (CZE) 6 ...................................................7027.............46
SHARP BROOK (CZE) 5.............................................1124.............64
SIENIT (GER*) 6.............................................................1128.............58,5
SIGN OF THE ZODIAC (IRE) 3.................................7060.............74
SILBERMOND (CZE) 3................................................1187.............55
SILENT BLESSING (GB) 5............................HUN (9.6.13).............78
SINUHET (FR) 4............................................POL (23.6.13).............62
SIR MAGNUS (CZE) 3 ................................................7048.............56
SOLAR POWER (GER)3 ..............................................1174.............67
SONGSTER (GB) 5 .......................................................1128.............68,5
SPRINGOLINA (GER) 3k.............................HUN (1.6.13).............72,5
STARFIGHTER (CZE) 8 ................................................1129.............71
STEFAN (CZE) 5 ............................................................1183.............51,5
STINGA (CZE) 4k .........................................................7033.............74
STINGER (GER*) 5........................................................7052.............79
STORM OF GRACIE (USA) 6 ....................................1185.............60,5
STORMIA (CZE) 3k......................................................7056.............54
STRAIGHTWHISKEY (FR) 4k......................................1173.............73
SUN ERUPTION (FR) 4 ...............................................7068.............64
SUNSHINE OF GRACIE (FR) 3k................................7066.............71
SZONÁTA (GB) 3k.......................................................7050.............75,5
TAGGERTON (CZE) 3 .................................................1178.............81
TENO (POL) 3 ...............................................HUN (1.6.13).............71,5
TIPPERARY BULL (AUT) 3 ..........................................7037.............57,5
TIZIANO VECELLIO (GB) 4 .......................................7057.............58
TOXIC (GER) 4 ..............................................................1128.............48,5
TOYANA (GER) 3k.......................................................7050.............77
TRIP TO RHODOS (FR) 4 ..........................................7054.............84
TULUM (FR) 8 ...............................................................1174.............75
TWIST DANCER (CZE) 6 ............................................7067.............74
TYGR ROKYTENSKÝ (CZE) 4 ....................................1183.............56,5
UN LIBRETTIST (FR) 3..................................................7064.............55,5
VAGOSH 4 ....................................................................8023.............75
VAIT (CZE) 5..................................................................7042.............57,5
VINSTI (CZE) 4..............................................................7010.............45
VITULUS (GER) 8..........................................................7057.............58
VIVA LA DIVA (GER) 4k...........................HUN (16.6.13).............73
VIVE PAOLO (GER) 5..................................................7024.............46
WAAJIDA (GB) 6k........................................................7010.............79,5
WANDUKE (IRE) 3 .......................................................7066.............76
WANILLCA (IRE) 4k .....................................................7053.............74
WARNING HILL 5........................................................8034.............51
WASSILJEW (IRE) 9 ......................................................7065.............62
WHITE MOTIV (GB) 3 ................................................7044.............80
WOODLARK (IRE) 7....................................................7067.............64,5
WUELTO 3.....................................................................7049.............61
YERBA MATE (ITY) 4....................................................7046.............48
YORDANA (CZE) 3k ...................................................7050.............68
YUCCA (IRE) 5k ............................................................7068.............79
ZACHARY (CZE) 4.......................................................7023.............53,5
ZILIA (HUN) 3k ..........................................HUN (23.6.13).............63,5
ZWEGAT (GER) 3.........................................................7044.............71,5
15
Výsledky 2013 - MÁJ (8).QXD
2.7.2013 10:36
Page 1
Výsledky dostihov konaných v Slovenskej republike v roku 2013
5. 5. 2013 - Šurany
7024. Memoriál Ing. Róberta Vrbu
rovina (IV) - 2600 m - 4-ročné a staršie kone
1500 € (750 - 375 - 225 - 110)
24 + 36 €, 7 prihl., štart o 14:10 hod. zástavkou
8014 MR ANGEL (IRE) 4 b val,
Dark Angel (IRE) - Miss Frime (IRE) (Xaar (GB))
AUTOOPRAVOVŇA Strnisko (Hlavenka Peter)
1,5
61,0
Matuský L.
5
VIVE PAOLO (GER) 5 thdv
56,5
dž. Šara R.
4
SENSIBLE (GER) 9 hdv
60,5
dž. Andrés D.
2
DOBRY-POCZATEK (POL) 4 thd
53,0
Urbaničová L.
6
L’AME DU DESERT (FR) 4 hdv
57,5
Parigál J.
1
REBELLI YELL 5 thda
0,5
54,5
dž. Drozda F.
7
Neštartoval: MIESE (CZE)
Výrok: ve mi ahko 8 - 15 - 3 - 4 1/2 - aleko
Čas: nemeraný
Majite ské prémie: AUTOOPRAVOVŇA Strnisko 100 € (MR ANGEL (IRE)), Lokotrans Slovakia 50 € (VIVE PAOLO
Sankcie: Trénerka Z. Grupáčová 15 € za neskorý príchod koňa č. 7 REBELLI YELL do pedoku.
Chovate : Owenstown Stud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2,5
1,8
4,5
6
7
8
2,5
1,8
4,5
6
7
8
3
1,8
8
6
6
4
3
1,8
8
7
5
4
1,8
3
4
6
5
1,8
3
4
6
5
(GER)).
7025. Cena Mestského podniku služieb Šurany
rovina (IV) - 1130 m - 3-ročné a staršie kone
1500 € (750 - 375 - 225 - 150)
24 + 36 €, 6 prihl., štart o 14:40 hod. zástavkou
SARNIA (IRE) 9 ra,
Foxhound (USA) - Shark Games (GB) (Mind Games (GB))
Búranský dvúr (Lehocký Jozef)
59,5
7009 MENY BAY (IRE) 3 hda
57,0
7009 ABASKAN 4 hd
60,0
7002 DZANGELA (POL) 4 thda
61,5
JOKO FLY (POL) 3 hd
1,5
57,0
PRODLEVA (CZE) 5 ra
63,0
Výrok: ahko 4 3/4 - 1/2 - 1/2 - 1 3/4 - 11
Čas: nemeraný
Sankcie: Trénerka Z. Grupáčová 15 € za neskorý príchod koňa č. 1 ABASKAN
Chovate : Tom Foley
dž. Hodáň P.
dž. Šara R.
dž. Drozda F.
Derych J.
Parigál J.
Čmiel A.
3
4
1
5
2
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
do pedoku.
7026. Cena TJ Slávia Šurany
steeplechase - 3400 m - 4-ročné kone
1500 € (750 - 375 - 225 - 150)
24 + 36 €, 6 prihl., štart o 15:06 hod. zástavkou
7004 TUATARA (POL) 4 tm. hda,
Fly To The Stars (GB) - Tangara (POL) (Canadian Winter (USA))
MIKO Racing (Rosival Jozef)
63,5
Matuský L.
1
1.
7017 LA ROCHELL (CZE) 4 ba
66,0
dž. Andrés D.
2
2.
TOUJOURS RAPIDE (GER) 4 hdv
65,5
Čmiel A.
6
3.
VALJEVO (CZE) 4 hda
3,5
66,0
žk. Odložil J.
5
4.
SANTANDER (CZE) 4 hd
68,0
dž. Kašný P.
3
Z
Neštartoval: YERBA MATE (ITY)
Výrok: iste 2 1/4 - 11 - aleko
Čas: nemeraný
Majite ské prémie: KT OBAL 100 € (LA ROCHELL (CZE)).
Príloha k dostihovej správe: Kôň č. 3 SANTANDER (CZE) bol zadržaný pred druhým absolvovaním skoku č. 4 (Bulfinch).
Chovate : SK Krasne
7027. Cena Ing. Víta Drgona - HUSQVARNA
rovina (V) - 1800 m - 3-ročné a staršie kone
1100 € (550 - 255 - 165 - 75 - 55)
13 + 20 €, 10 prihl., 1 škrt., štart o 15:36 hod. zástavkou
7016 ALPINE SURI (IRE) 6 hd. val,
Choisir (AUS) - Alpine Lady (IRE) (Tirol (IRE))
AUTOOPRAVOVŇA Strnisko (Hlavenka Peter)
16
Výsledky 2013 - MÁJ (8).QXD
2.7.2013 10:36
Page 2
64,0
žk. Čekal J.
8016 INKASENT (POL) 5 hdv
58,5
Urbaničová L.
MINI MINI (POL) 4 ra
63,5
dž. Šara R.
NARGIZA (POL) 3 hda
5,0
57,0
Parigál J.
ROMANA 6 ra
59,5
dž. Drozda F.
UN LIBRETTIST (FR) 3 hd
4,0
57,5
dž. Andrés D.
7007 FEDERICA (FR) 3 hda
2,5
52,0
Abík M.
RAVEN 3 thd
53,5
dž. Hodáň P.
SHALANDO (CZE) 6 hdv
62,5
Mach J.
Výrok: ahko 1 1/4 - 4 - 11 - 1/2 - 3 3/4 - nos - 8 - 15
Čas: nemeraný
Sankcie: Žk. A. Eliáš 90 € za nedodržanie dohodnutého záväzku.
Príloha k dostihovej správe: DK povolila zmenu jazdca na koni č. 6 UN LIBRETTIST (FR) na dž. D. Andrésa a
Chovate : Fox M.
8
7
5
3
2
6
1
9
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1,8
5
5
7
12
6
4
7
3
1,8
7
3,5
7
12
6
4
7
3
zmenu hmotnosti na 57,5 kg.
7028. Cena primátora Mesta Šurany
(Memoriál Ing. Jána Komoru)
steeplechase - 3900 m - 5-ročné a staršie kone
1900 € (950 - 435 - 285 - 135 - 95)
30 + 46 €, 9 prihl., 1 škrt., štart o 16:06 hod. zástavkou
7006 CLODINE (GER) 12 tm. hda,
Sharp Prod (USA) - Clodee (GER) (Zinaad (GB))
Aryman a duše - Seménka (Seménka Zdeněk)
70,0
dž. Kašný P.
MAKTUM (IRE) 6 hd
63,0
Derych J.
NARROW (POL) 6 hdv
64,5
Čmiel A.
GREEN FLASH (ITY) 5 hda
66,0
dž. Cagáň M.
BUGABOO (CZE) 5 thda
4,0
66,0
žk. Odložil J.
8019 PATRIOT (GER) 7 hdv
2,5
68,0
dž. Brečka J.
HARD 7 hdv
65,5
dž. Andrés D.
Neštartoval: ELEGANT DEVIL (GER)
Výrok: iste 1 1/2 - 11 - 5 - 5 - aleko
Čas: nemeraný
Majite ské prémie: Sloval Invest a.s. 125 € (MAKTUM (IRE)), Lokotrans Slovakia 65 € (GREEN FLASH (ITY)).
Poznámka: Kôň č. 3 BUGABOO (CZE) zaostal na štarte asi 15 dĺžok.
Chovate : Oehmichen Bernd
1
7
6
5
3
4
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Z
1,6
10
7
3
4
5
10
1,6
10
7
3
4
5
10
1.
2.
3.
4.
5.
2,1
4
2,1
6
10
2,5
3
2,1
6
10
1,7
7
10
4
4
6
8
1,7
7
10
4
4
6
8
7029. Cena LOKO TRANS Slovakia
rovina (III) - 1800 m - 3-ročné a staršie kone
2000 € (1000 - 500 - 300 - 200)
32 + 48 €, 6 prihl., 1 škrt., štart o 16:33 hod. zástavkou
7015 LILLIFEE (GER) 7 hda,
Lord Of Men (GB) - L’or Final (GER) (Lemhi Gold (USA))
AUTOOPRAVOVŇA Strnisko (Hlavenka Peter)
64,5
dž. Hodáň P.
5
SEBASTIANO (CZE) 4 hdv
63,5
Čmiel A.
1
7001 CADUKE (IRE) 3 hda
58,5
dž. Šara R.
2
7016 WASSILJEW (IRE) 9 hdv
58,0
am. Špačková M.
4
1019 CECILKA (CZE) 4 ra
57,5
žk. Čekal J.
3
Výrok: ahko 2 1/4 - 1 1/4 - aleko - 7
Čas: nemeraný
Majite ské prémie: AUTOOPRAVOVŇA Strnisko 135 € (LILLIFEE (GER)), AUTOOPRAVOVŇA Strnisko 65 € (CADUKE
Chovate : Gestüt Westerberg
(IRE)).
7030. Cena spoločnosti DAN AGRO HOLDING, s.r.o.
prútené prekážky - 3140 m - 4-ročné a staršie kone
1600 € (800 - 400 - 240 - 160)
26 + 38 €, 7 prihl., štart o 17:00 hod. zástavkou
8015 TAMAREI (IRE) 4 hda,
Desert Style (IRE) - Torrmana (IRE) (Ela-Mana-Mou (IRE))
AUTOOPRAVOVŇA Strnisko (Hlavenka Peter)
GUALLATIRI (GB) 10 ra
CHLORYT (POL) 8 hdv
TYLLER (CZE) 4 bv
HIT (CZE) 10 hdv
REPLICA TRACK 6 hda
ZAHA 5 thd
Výrok: iste 1 1/2 - 17 - 3 3/4 - hlava - aleko
Čas: nemeraný
Chovate : Colclough Gerald/Bernie
2,5
64,0
66,5
67,5
68,0
69,5
70,0
70,0
Matuský L.
Derych J.
Mach J.
dž. Brečka J.
Čmiel A.
dž. Kašný P.
dž. Cagáň M.
6
2
5
3
4
1
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Z
17
Výsledky 2013 - MÁJ (8).QXD
2.7.2013 10:36
Page 3
Dráha: ovál - 3,3 (dobrá) (min. 2,5 - max. 3,6); steeplechase 3,3 (dobrá) (min. 2,5 - max. 3,6)
Počasie: polooblačno, teplota 24 °C
Delegačná listina z 5. 5. 2013
Dozor Hlavnej dostihovej komisie Ing. udovít Vanek, CSc. Dostihová komisia predseda: Rudolf Kalman, členovia: RNDr. Miroslav Marušic,
MVDr. Dušan Solár Dostihový tajomník Ing. Ján Valtýni Rozhodca pri štarte Ján Popelka Pomocný rozhodca pri štarte Jozef Haspra Hlavný
rozhodca v cieli Martina Pfefferová Pomocný rozhodca v cieli Peter Jančovič Rozhodca pri váhe Ivan Uhrovčík Hlásate PhDr. Dalibor Skladan
Správca dráhy Ing. Juraj Švec Vedúci stávkovej kancelárie Rudolf Drška Identifikácia koní Ing. Ján Valtýni Obsluha cie ovej kamery Milan
Závodný Veterinárny lekár MVDr. Dušan Solár
12. 5. 2013 - Bratislava
7031. Hendikep Birdcatchera
rovina (III) - 1100 m - 3-ročné a staršie kone - hdcp
2200 € (1100 - 550 - 330 - 220)
35 + 53 €, 8 prihl., 1 škrt., štart o 14:00 hod. z boxov
7009 QUITY (IRE) 8 ra,
Modigliani (USA) - Quietly Impressive (IRE) (Taufan (USA))
CANTER (Hanáček Jaroslav)
1:08,62
0,5
51,0
Abík M.
4
1.
1,8
4
4
ROYALORIEN (GB) 5 hda
1:08,76
63,0
dž. Šara R.
1
2.
3,2
2
1,7
NELLY’S ROCK (IRE) 6 hda
1:09,11
62,5
dž. Mühlbichler G.
3
3.
9,1
3
3,5
8010 MY LITTLE STAR (IRE) 5 hda
1:09,26
62,0
Matuský L.
7
4.
11,3
6
7
8010 SAGOYA (GER) 4 hda
1:09,51
60,0
dž. Línek J.
5
5.
5,0
5
5
1024 BORN SLIPPY (IRE) 10 hdv
1:10,06
1,0
58,0
dž. Andrés D.
6
6.
6,5
8
10
7025 PRODLEVA (CZE) 5 ra
1:10,32
56,0
dž. Hodáň P.
2
7.
45,5
8
10
Výrok: boj 3/4 - 2 1/4 - 1 - 1 1/2 - 3 3/4 - 1 1/2
Čas: 1:08,62 (19,39 - 24,64 - 24,59)
Majite ské prémie: CANTER 145 € (QUITY (IRE)), ESKO 75 € (ROYALORIEN (GB)).
Poplatky: ESKO 15 € za oslobodenie koňa č. 1 ROYALORIEN (GB) od privedenia do pedoku, Stall Álmodó 9 € za pomoc pri štarte u koňa č. 7
MY LITTLE STAR (IRE).
Príloha k dostihovej správe: DK povolila zmenu jazdca na koni č. 2 PRODLEVA (CZE) na dž. P. Hodáňa a zmenu hmotnosti na 56 kg.
TOTO: Ví az: 1,8:1, Miesto: 1,0, 1,1, 1,2:1, P2: 6,3:1, P3: 70,2:1
Chovate : Flynn Charles
7032. Memoriál Jozefa Mandelíka
rovina (II) - 2000 m - 3-ročné kone
3000 € (1500 - 690 - 450 - 210 - 150)
60 + 60 €, 10 prihl., 2 škrt., štart o 14:31 hod. z boxov
ALWAYS ON SUNDAY (FR) 3 hd,
Sunday Break (JPN) - Good Blend (FR) (Darshaan (GB))
Monte Negro (Holčák František)
2:10,16
62,0
dž. Šmida Z.
8
7007 MARSHALL WELLS (IRE) 3 hd
2:10,73
57,0
dž. Šara R.
1
7012 TENO (POL) 3 hd
2:11,93
62,0
Matuský L.
3
7022 SARAS (FR) 3 r
2:12,09
62,0
dž. Andrés D.
2
7003 QUICK DART 3 hd
2:12,43
62,0
dž. Línek J.
5
CRUEL MOLE JOE (IRE) 3 hd
2:13,00
57,0
Pattinson K. P.
6
7012 AUTOR (IRE) 3 hdv
2:13,13
57,0
dž. Havlík J.
4
1016 POPSTAR (GER) 3 r
2:13,72
0,5
57,5
Chan C.
7
Výrok: ahko 3 3/4 - 8 - 1 - 2 1/4 - 3 3/4 - 3/4 - 3 3/4
Čas: 2:10,16 (27,46 - 26,92 - 26,62 - 25,30 - 23,86)
Majite ské prémie: MPL Racing 200 € (MARSHALL WELLS (IRE)), Domonkos Komárno 100 € (QUICK DART).
Chovate ské prémie: František Domonkos 160 € (QUICK DART).
Poplatky: Stáj Hřebčín Albertovec 9 € za pomoc pri štarte u koňa č. 2 SARAS (FR).
TOTO: Ví az: 2,9:1, Miesto: 2,2, 2,7, 1,7:1, P2: 14,7:1, P3: prevod
Chovate : S.C.E.A. des Prairies/Baut le P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2,9
5,7
15,9
9,4
4,8
5,9
4,1
7,6
2
6
6
4
3
15
8
6
2
7
6
5
3
15
8
6
1.
2.
3.
4.
72,1
7,2
5,7
3,3
7
8
10
3
8
6
10
3
7033. Cena Sadler’s Wellsa
rovina (III) - 2400 m - 4-ročné a staršie kone
2200 € (1100 - 505 - 330 - 155 - 110)
35 + 53 €, 15 prihl., 3 škrt., štart o 15:01 hod. z boxov
JUST CHIEF (POL) 6 hd. val,
Be My Chief (USA) - Just True (SWI) (Brief Truce (USA))
Stáj Lowi (Berthier Kateřina)
2:43,35
SINUHET (FR) 4 hd
2:43,43
7019 IRISH HEROES (IRE) 6 bv
2:43,49
7020 COUNT OF TUSCANY (USA) 7 hdv
2:43,73
18
55,0
57,5
55,0
59,5
Korenek M.
dž. Havlík J.
Abík M.
dž. Andrés D.
10
4
3
8
Výsledky 2013 - MÁJ (8).QXD
2.7.2013 10:36
Page 4
BELLE MESSAGERE (FR) 5 hda
2:43,89
60,0
dž. Línek J.
2
5.
3,7
STINGA (CZE) 4 hda
2:43,93
59,5
Petrlík N.
12
6.
4,2
MARIBELL 7 hda
2:44,00
60,0
dž. Mühlbichler G.
5
7.
12,0
KIM POSSIBLE (GER) 6 thda
2:44,06
56,0
dž. Šara R.
6
8.
72,0
ITALIAN STALLION (IRE) 9 thdv
2:44,12
57,5
Chan C.
7
9.
10,6
RABBIT HAAFHD (GB) 4 rv
2:44,52
57,5
dž. Hodáň P.
11
10.
28,8
MARQUIS (CZE) 7 thdv
2:44,95
55,0
am. Hricová Z.
9
11.
16,0
TOXIC (GER) 4 hdv
2:46,53
57,5
dž. Barboríková K.
1
12.
72,0
Výrok: boj 1/2 - krk - 1 1/2 - 1 - krk - krk - krk - krk - 2 3/4 - 2 1/2 - 10
Čas: 2:43,35 (30,74 - 28,17 - 27,92 - 26,42 - 25, 34 - 24,76)
Majite ské prémie: YOKO SK 145 € (IRISH HEROES (IRE)), DIGITAL TECHNOLOGY 75 € (COUNT OF TUSCANY (USA)).
Sankcie: M. Korenek 10 € za nesprávne použitie bičíka (čl. 210 DP).
Poplatky: Stall Álmodó 9 € za pomoc pri štarte u koňa č. 6 KIM POSSIBLE (GER).
TOTO: Ví az: 72,1:1, Miesto: 3,1, 2,4, 1,8:1, P2: prevod, P3: prevod
Chovate : Dobosz Krzysztof i Jolanta
7019
7019
7015
7017
1009
5
2
6
8
4
15
15
20
5
1,6
6
8
4
15
15
20
7034. Cena KPMG
(24. Prípravná cena)
rovina (I) - 1200 m - 3-ročné a staršie kone
6000 € (3000 - 1380 - 900 - 420 - 300)
120 + 120 €, 13 prihl., 1 škrt., štart o 15:33 hod. z boxov
7011 ALFKONA (GER) 5 hda,
Areion (GER) - Ariana (GER) (Dashing Blade (GB))
Ramona Racing (Rosival Jozef)
1:13,14
61,5
dž. Šmida Z.
6
1.
1,4
2
2
7011 DISTANT ROCKET (GB) 4 hd
1:13,28
61,0
Stanarević M.
2
2.
15,6
8
8
7011 ALL THE EVIL (IRE) 5 rv
1:14,41
63,0
dž. Havlík J.
4
3.
4,2
3
5
BRIGHT SAND (FR) 7 thdv
1:14,42
61,0
Pattinson K. P.
12
4.
8,7
4
5
DR GURU (GB) 7 hd
1:14,48
62,0
Murru N.
10
5.
39,2
6
6
7011 DOUBLE PICCOLO (GER) 6 thdv
1:14,67
60,0
dž. Línek J.
3
6.
21,3
15
20
7001 ROODEE QUEEN (GB) 5 hda
1:14,92
58,5
Clös B.
7
7.
29,4
15
20
8013 ROBINSON CRUSO (GB) 6 hd
1:14,95
61,0
Chan C.
5
8.
26,1
5
4
SILENT BLESSING (GB) 5 hd
1:15,02
61,0
dž. Šara R.
8
9.
26,1
7
7
TULUM (FR) 8 rv
1:15,23
62,0
dž. Andrés D.
1
10.
39,2
10
12
7009 CRISTAL GEM (GB) 4 ra
1:18,14
58,5
Dubravka E.
11
11.
16,8
15
20
WANILLCA (IRE) 4 ba
1:25,09
60,5
dž. Korečková V.
9
12.
13,8
7
7
Výrok: boj 3/4 - 7 - nos - krk - 1 1/4 - 1 1/2 - hlava - 1/2 - 1 1/4 - 19 - aleko
Čas: 1:13,14 (24,43 - 24,38 - 24,33)
Majite ské prémie: MN-Racing 400 € (DISTANT ROCKET (GB)), Mladen Rihtarič 200 € (DR GURU (GB)).
Sankcie: N. Murru 20 € za nerovnú jazdu po štarte (čl. 258/c DP).
Poplatky: Ramona Racing 9 € za pomoc pri štarte u koňa č. 6 ALFKONA (GER).
Príloha k dostihovej správe: DK vybrala koňa č. 6 ALFKONA (GER) na dopingovú kontrolu. Pri odbere dopingovej vzorky bol prítomný M. Rosival.
Kôň č. 9 WANILLCA (IRE) podliezla štartovacie boxy, stratila jazdkyňu, následne bola opätovne zavedená do štartovacích boxov. DK vzh adom
na zranenie jazdca N. Murru po dostihoch a nutnosti previes ho na lekárske vyšetrenie, v zmysle čl. 275 DP upustila od jeho preváženia po dostihoch.
TOTO: Ví az: 1,4:1, Miesto: 1,4, 1,9, 1,6:1, P2: 19,2:1, P3: 271,5:1
Chovate : Fröhlich Wolfgang
7035. Cena Irish Thoroughbred Marketing
(27. Ve ká májová cena)
rovina (I) - 2400 m - 4-ročné a staršie kone
6000 € (3000 - 1380 - 900 - 420 - 300)
120 + 120 €, 11 prihl., 3 škrt., štart o 16:04 hod. z boxov
TRIP TO RHODOS (FR) 4 hd. val,
Rail Link (GB) - Tropical Mark (GB) (Mark Of Esteem (IRE))
Dr. Charvát (Tůma Pavel)
2:41,91
59,0
dž. Havlík J.
6
1.
2,5
2,5
2,5
DESSON (ITY) 4 hd
2:42,15
59,0
Pattinson K. P.
2
2.
25,3
6
6
PEER COOPER (GB) 6 thdv
2:42,21
1,0
58,0
dž. Andrés D.
3
3.
6,5
4
4
1005 FANTAZIA MIA (FR) 4 ra
2:42,48
58,5
Chan C.
1
4.
18,9
8
8
7020 NEW HEAVEN (IRE) 4 hd
2:42,60
0,5
57,5
dž. Línek J.
7
5.
32,5
15
15
7013 NOEM (CZE) 6 thdv
2:42,73
58,0
dž. Budovič Š.
8
6.
17,5
6
6
ATACK (GER) 4 hd
2:43,13
60,0
dž. Šara R.
4
7.
1,9
2,5
2,5
BRITON TRACK 6 hdv
2:43,99
57,0
dž. Šmida Z.
5
8.
5,6
15
15
Výrok: ahko 1 1/2 - krk - 1 3/4 - 3/4 - 3/4 - 2 1/2 - 5
Čas: 2:41,91 (31,32 - 27,79 - 28,48 - 25,85 - 25,07 - 23,40)
Majite ské prémie: MPL Racing 400 € (PEER COOPER (GB)), M&S Racing Team SK 200 € (NEW HEAVEN (IRE)).
Príloha k dostihovej správe: DK vybrala koňa č. 6 TRIP TO RHODOS (FR) na dopingovú kontrolu. Pri odbere dopingovej vzorky bola prítomná
E. Kopečná. DK povolila zmenu jazdca na koni č. 1 FANTAZIA MIA (FR) na C. Chana.
TOTO: Ví az: 2,5:1, Miesto: 2,1, 1,8, 2,2:1, P2: 34,8:1, P3: 114,6:1
Chovate : E.A.R.L. Haras Saint James/ Elliot Y.
19
Výsledky 2013 - MÁJ (8).QXD
2.7.2013 10:36
Page 5
7036. Ve ká cena ve vyslanca Írska na Slovensku
(21. Jarná cena kobýl)
rovina (L) - 1700 m - 3-ročné kobyly
21 000 € (10 500 - 4830 - 3150 - 1470 - 1050)
180 + 660 €, 17 prihl., 5 škrt., štart o 16:39 hod. z boxov
1011 LEY PERCY (GB) 3 ra,
Sir Percy (GB) - La Peinture (GER) (Peintre Celebre (USA))
Ekols Skalica ČR (Václav Luka ml.)
1:48,73
58,0
dž. Korečková V.
10
1.
14,8
8
9
HAVANNA (GB) 3 hda
1:49,12
58,0
Dubravka E.
1
2.
17,7
8
9
7021 TOYANA (GER) 3 hda
1:49,19
58,0
dž. Línek J.
5
3.
7,0
5
5
8021 SPRINGOLINA (GER) 3 ra
1:50,35
58,0
dž. Šmida Z.
9
4.
17,7
10
12
1004 NONHALEMA (GB) 3 thda
1:50,39
58,0
dž. Šara R.
7
5.
41,3
6
6
7007 DANG GIA (GER) 3 hda
1:51,20
58,0
Chan C.
2
6.
15,4
20
10
1004 SUNSHINE OF GRACIE (FR) 3 hda
1:51,31
58,0
Pattinson K. P.
6
7.
53,1
10
12
7021 INVISIBLE BID (GB) 3 hda
1:52,74
58,0
dž. Budovič Š.
12
8.
11,0
6
4
7021 LITERALIA (FR) 3 ba
1:54,42
58,0
Clös B.
3
9.
5,3
3
3
7021 CAFE QUEEN (CZE) 3 čhda
1:54,52
58,0
dž. Barboríková K.
8
10.
20,6
20
20
NEE L’AMOUR (GER) 3 ra
1:55,73
58,0
dž. Andrés D.
11
11.
2,3
8
10
7021 YORDANA (CZE) 3 hda
2:06,72
58,0
dž. Havlík J.
4
12.
4,1
4
4
Výrok: ahko 2 1/2 - krk - 7 - krk - 5 - 1/2 - 9 - 10 - 1 3/4 - 8 - aleko
Čas: 1:48,73 (7,57 - 24,81 - 24,83 - 26,23 - 25,29)
Majite ské prémie: M&S Racing Team SK 1050 € (TOYANA (GER)), tribau group s.r.o. 630 € (DANG GIA (GER)), Mladen Rihtarič 420 €
(INVISIBLE BID (GB)).
Sankcie: Dž. J. Línek odňatie licencie na 26. 5. 2013 za tiesnenie v cie ovej rovine, ktoré nemalo vplyv na poradie v cieli (čl. 258/c DP).
Poplatky: Stall Megyery 90 € za neodôvodnenú zmenu jazdca na koni č. 1 HAVANNA (GB), Stall Gyolai 9 € za pomoc pri štarte u koňa č. 9
SPRINGOLINA (GER), U krále Matyáše, UH 9 € za pomoc pri štarte u koňa č. 3 LITERALIA (FR).
Príloha k dostihovej správe: DK vybrala koňa č. 10 LEY PERCY (GB) na dopingovú kontrolu. Pri odbere dopingovej vzorky bola prítomná
M. Strmenská. DK povolila zmenu jazdca na koni č. 1 HAVANNA (GB) na E. Dubravku. DK vzh adom na zranenie N. Murru povolila zmenu
jazdca na koni č. 12 INVISIBLE BID (GB) na dž. Š. Budoviča.
TOTO: Ví az: 14,8:1, Miesto: 2,9, 3,2, 2,3:1, P2: prevod, P3: prevod, P4: prevod
Chovate : Pakenham A. E. Mr. & Mrs.
7037. Cena svätého Patrika
rovina (IV) - 1700 m - 3-ročné kone
1700 € (850 - 390 - 255 - 120 - 85)
27 + 41 €, 9 prihl., štart o 17:28 hod. z boxov
7012 TIPPERARY BULL (AUT) 3 r,
Papal Bull (GB) - True (IRE) (Barathea (IRE))
CRB Racing (Ročák Michal)
1:51,68
7016 GUARDIOLA (CZE) 3 ra
1:51,88
2,5
READY GREY 3 bv
1:52,28
7012 SIR MAGNUS (CZE) 3 thdv
1:52,74
7018 ARAMONT (IRE) 3 rv
1:52,87
CALL ME TIGER 3 hd
1:55,37
3,5
CHANNELKA (CZE) 3 hda
1:59,25
1,0
ARABIEN CAFE 3 hda
Neštartovala: LIGHTNING DEBUT (GB)
Výrok: ahko 1 1/4 - 2 1/2 - 3 - 3/4 - 16 - aleko
Čas: 1:51,68 (7,76 - 25,80 - 25,24 - 26,99 - 25,89)
Príloha k dostihovej správe: DK vypočula trénera A. Reindla k výkonu
TOTO: Ví az: 9,2:1, Miesto: 4,4, 3,2, 1,6:1, P2: 30,6:1, P3: prevod
Chovate : Gestüt Celtic Hill
57,0
55,5
58,0
58,5
58,0
58,0
58,0
54,5
dž. Šmida Z.
am. Hladíková I.
dž. Šara R.
dž. Budovič Š.
dž. Línek J.
am. Kucháriková M.
dž. Andrés D.
dž. Havlík J.
8
3
9
1
5
4
6
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Z
9,2
10,9
8,0
2,9
4,2
6,6
10,9
3,4
8
7
4
2
2,5
10
6
7
8
7
4
1,6
2,7
10
6
7
koňa č. 7 ARABIEN CAFE a jeho vysvetlenie vzala na vedomie.
7038. Hendikep Dublina
rovina (IV) - 1600 m - 3-ročné a staršie kone - hdcp
1700 € (850 - 390 - 255 - 120 - 85)
27 + 41 €, 11 prihl., 1 škrt., štart o 17:45 hod. z boxov
SAJGON (POL) 4 hd. val,
Great Lakes (GB) - Soneria (POL) (Alywar (USA))
IM-EX (Kalaš Pavel)
1:44,82
STORM OF GRACIE (USA) 6 thdv
1:45,15
SAMOOL (GER) 5 bv
1:43,35
RAMIL AI 7 hd
1:45,50
7017 MAX GEORGE (GB) 5 hdv
1:45,64
7023 MIDALGO (GER) 6 čhd
1:45,68
7021 STORMIA (CZE) 3 hda
1:46,43
CONNERY (GER) 5 hd
1:46,71
PEACE OF GRACIE (FR) 4 r
1:47,39
20
3,0
2,0
59,0
61,0
62,5
55,0
65,0
65,5
58,0
60,0
62,5
Petrlík N.
dž. Andrés D.
dž. Línek J.
dž. Drozda F.
dž. Šara R.
Matuský L.
dž. Budovič Š.
dž. Mühlbichler G.
dž. Barboríková K.
1
7
8
4
2
3
5
6
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
23,1
4,4
4,4
30,9
10,3
23,1
4,7
3,0
4,4
8
8
4
12
3
4
3
8
6
8
8
4
10
3
5
3
10
7
Výsledky 2013 - MÁJ (8).QXD
2.7.2013 10:36
Page 6
Neštartovala: JUST FOR YOU (POL)
Výrok: iste 2 - 1 1/4 - 3/4 - 3/4 - krk - 5 - 1 3/4 - 4 1/2
Čas: 1:44,82 (26,59 - 25,03 - 26,75 - 26,45)
Majite ské prémie: Stall Aschacher 115 € (SAMOOL (GER)), Stajňa RATEX 55 € (RAMIL AI).
Sankcie: N. Petrlík 15 € za nevhodné použitie bičíka (čl. 210 DP).
Poplatky: Stajňa RATEX 15 € za oslobodenie koňa č. 4 RAMIL AI od privedenia do pedoku, Stajňa RATEX 9 € za pomoc pri štarte u koňa č. 4 RAMIL AI.
Príloha k dostihovej správe: Komisári Antidopingovej agentúry SR vykonali skúšku na požitie alkoholických nápojov u jazdcov: R. Šara, D. Andrés,
L. Matuský, P. Hodáň, K. P. Pattinson, Z. Hricová, K. Barboríková, G. Mühlbichler, E. Dubravka, N. Murru, Z. Šmida, Š. Budovič, M. Korenek,
M. Abík, J. Havlík, J. Línek, M. Kucháriková, V. Korečková, B. Clös, M. Stanarević, C. Chan, N. Petrlík a I. Hladíková s negatívnym výsledom.
Komisári Antidopingovej agentúry SR vykonali skúšku na 4-parametrový Multitest u jazdcov: M. Kucháriková, V. Korečková, M. Stanarević,
N. Petrlík a M. Abík s negatívnym výsledkom.
TOTO: Ví az: 23,1:1, Miesto: 1,1, 1,2, 1,2:1, P2: prevod, P3: prevod
Chovate : SK Krasne
Dráha: vonkajší ovál - 4,5 (mäkká) (min. 4,4 - max. 4,8)
Počasie: oblačno, teplota 18 °C
Delegačná listina z 12. 5. 2013
Dozor Hlavnej dostihovej komisie Mgr. Stanislav Matulík Dostihová komisia predseda: Mgr. Richard Dukes, členovia: Rudolf Kalman, Ing. Jaroslav
Lauterbach Dostihový tajomník Ing. Ján Valtýni Rozhodca pri štarte Jaromír Štohanzl Pomocný rozhodca pri štarte Ján Popelka Hlavný
rozhodca v cieli Martina Pfefferová Pomocní rozhodcovia v cieli Peter Jančovič, Bc. Alexandra Kostúrová Časomerač Peter Jančovič Rozhodca
pri váhe Ivan Uhrovčík Hlásatelia PhDr. Dalibor Skladan, Ivana Ilgová Správca dráhy Ing. Juraj Švec Vedúci stávkovej kancelárie Rudolf Drška
Vedúci zboru usporiadate ov Ing. Vladimír Péti Dostihový pokladník Alena Navračičová Dostihový sekretariát Andrea Kirková Organizačný
pracovník dostihovej prevádzky Zuzana Rippová Ustajnenie koní Mária Doliňáková Identifikácia koní Ing. Veronika Břečková Pracovníci
poverení organizáciou pri odbere dopingu Ing. Jana Šamková, Ph.D., Lenka Rippová Obsluha cie ovej kamery Milan Závodný Službukonajúci
veterinárny lekár MVDr. Tomáš Frey
19. 5. 2013 - Bratislava
7039. Hendikep Cataliny
rovina (IV) - 1200 m - 3-ročné a staršie kone - hdcp
1700 € (850 - 390 - 255 - 120 - 85)
27 + 41 €, 9 prihl., 1 škrt., štart o 14:01 hod. z boxov
ARY 5 hda,
Gorgeous Algernon (GB) - Altínia (All Tiger (FR))
GBR - RACING (Hollý Michal)
1:13,81
7025 MENY BAY (IRE) 3 hda
1:13,96
1,0
7031 QUITY (IRE) 8 ra
1:14,27
7025 ABASKAN 4 hd
1:14,35
7025 DZANGELA (POL) 4 thda
1:14,60
DAIDEGAS (ITY) 5 hdv
1:14,70
7025 SARNIA (IRE) 9 ra
1:14,74
FRANKÓ (HUN) 7 hd
1:15,49
2,0
Výrok: ahko 1 - 2 - 1/2 - 1 1/2 - 1/2 - krk - 5
Čas: 1:13,81 (25,28 - 24,21 - 24,32)
TOTO: Ví az: 3,8:1, Miesto: 1,3, 1,4, 1,2:1, P2: prevod, P3: 84,2:1
Chovate : Újj Gabriel
52,0
57,0
57,5
56,5
58,0
58,5
63,0
54,0
dž. Šmida Z.
Georgjev S.
Abík M.
dž. Drozda F.
Stanarević M.
dž. Šara R.
dž. Hodáň P.
dž. Havlík J.
4
7
5
3
8
6
1
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3,8
5,8
1,8
19,3
19,3
5,8
8,3
19,3
8
2,2
4
5
6
8
2,2
10
9
2,5
3
5
6
8
2,2
10
5
1
2
8
6
4
7
9
3
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ZN
2,6
5,0
21,0
14
6
3,3
6,3
31,5
12,6
0
2,5
10
6
5
4
2
8
15
8
15
3,2
10
7
5,
2,7
2,7
9,0
20
9
20
7040. Medzinárodné stretnutie žiakov
o pohár predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja
(Dostihy žiakov)
rovina (V) - 1700 m - 3-ročné a staršie kone
1200 € (600 - 275 - 180 - 85 - 60)
1 + 1 €, 13 prihl., 3 škrt., štart o 14:30 hod. z boxov
LUMINATOR (IRE) 5 r. val,
Motivator (GB) - Lillibits (USA) (Kingmambo (USA))
MPL Racing (Brečka Jaroslav)
1:48,68
DELIGHT MY FIRE (FR) 3 thda
1:48,89
COLD PLAYER 8 hd
1:49,04
7038 MIDALGO (GER) 6 čhd
1:50,21
7016 FRANCAIS BALLE (FR) 3 ra
1:50,47
WOODLARK (IRE) 7 rv
1:50,84
7019 PABENA (GB) 5 hda
1:52,54
7027 ROMANA 6 ra
1:53,40
GAYIRIN (CZE) 9 hdv
1:53,48
7024 REBELLI YELL 5 thda
Výrok: ahko 1 1/4 - 1 - 7 - 1 3/4 - 2 1/4 - 11 - 3 1/4 - 3
Čas: 1:48,68 (7,72 - 25,39 - 25,38 - 25,88 - 24,31)
61,0
52,5
61,0
64,0
53,5
62,0
59,5
59,5
61,0
59,5
žk.
žk.
žk.
žk.
žk.
žk.
žk.
žk.
žk.
žk.
Eliáš A. (SVK)
Musialová M. (CZE)
Habajová E. (SVK)
Donovan F. (IRE)
Trnková M. (CZE)
Libertényi P. (HUN)
Popovics N. (HUN)
Galbáčová Z. (SVK)
Bázlerová L. (CZE)
Krůtová H. (CZE)
21
Výsledky 2013 - MÁJ (8).QXD
2.7.2013 10:36
Page 7
Príloha k dostihovej správe: Kôň č. 9 ROMANA absolvoval pri skúšobnom cvale asi 2000 m. Kôň č. 10 REBELLI YELL absolvoval pri skúšobnom
cvale asi 1600 m.
TOTO: Ví az: 2,6:1, Miesto: 1,2, 1,2, 3,9:1, P2: 90,9:1, P3: prevod
Chovate : Grangecon Stud
7041. Memoriál Karola Firbasa
rovina (II) - 2000 m - 4-ročné a staršie kone
3000 € (1500 - 690 - 450 - 210 - 150)
60 + 60 €, 13 prihl., 1 škrt., štart o 15:03 hod. z boxov
7020 QUEBRACHO 4 hd. val,
Lidohill (GB) - Queen Izabell (Jolly Groom (USA))
Domonkos Komárno (Chodúr Jozef)
2:04,59
63,5
dž. Línek J.
11
1039 LORD OF GRACIE (FR) 4 hdv
2:05,32
59,5
Pattinson K. P.
1
OPENLY (GB) 4 hda
2:05,37
60,0
dž. Vokálková Z.
9
8017 TWIST DANCER (CZE) 6 hdv
2:05,56
61,5
dž. Rája J.
5
STARFIGHTER (CZE) 8 hd
2:05,63
57,5
Georgjev S.
10
7023 MIND THAT TIGER (FR) 4 b
2:05,68
57,5
dž. Šmida Z.
4
7033 COUNT OF TUSCANY (USA) 7 hdv
2:05,93
0,5
58,0
dž. Andrés D.
6
1014 GREEN VALLEYS (CZE) 4 r
2:05,94
63,5
dž. Šafář J.
7
7020 MONTINELLO (FR) 9 thdv
2:06,04
61,5
Matuský L.
3
7020 DANCING MELODY (CZE) 4 ba
2:06,38
62,0
dž. Verner J.
8
7029 WASSILJEW (IRE) 9 hdv
2:06,64
57,5
dž. Mühlbichler G.
2
1032 DUBLÉR (CZE) 6 bv
2:07,68
59,5
dž. Šara R.
12
Výrok: zadržane 4 3/4 - krk - 1 - krk - krk - 1 1/2 - nos - 1/2 - 2 1/4 - 1 1/2 - 7
Čas: 2:04,59 (24,67 - 25,92 - 25,27 - 24,87 - 23,86)
Majite ské prémie: Domonkos Komárno 200 € (QUEBRACHO), AGROLIPT 100 € (TWIST DANCER (CZE)).
Chovate ské prémie: František Domonkos 160 € (QUEBRACHO), Agrolipt s.r.o. 80 € (TWIST DANCER (CZE)).
TOTO: Ví az: 8,1:1, Miesto: 2,0, 6,1, 1,9:1, P2: prevod, P3: 174,6:1
Chovate : Domonkos František
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
8,1
10,3
3,7
31,1
31,1
4,2
4,5
31,1
3,9
28,7
31,1
13,3
4
7
2
10
8
6
5
8
3
10
15
7
5
9
2,5
10
8
3
3,5
9
5
12
20
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2,2
22,1
10,0
8,2
5,8
5,6
3,5
31,7
19,2
4
7
7
6
8
3
2
10
8
2,5
7
8
6
9
3,5
2,5
12
8
2,8
1,9
6,4
10,7
12,9
6,8
10,2
3
1,8
5
8
10
6
8
4
1,8
3,2
10
10
4,5
10
7042. Hendikep Master Copyho
rovina (III) - 1600 m - 3-ročné a staršie kone - hdcp
2200 € (1100 - 505 - 330 - 155 - 110)
35 + 53 €, 9 prihl., štart o 15:31 hod. z boxov
7023 LUST (CZE) 4 ba,
Rosensturm (IRE) - Librilla (FR) (Lesotho (USA))
Diamond-UH (Holčák František)
1:41,96
1039 SHARP BROOK (CZE) 5 čhdv
1:42,14
7023 IVORY DAVIS (FR) 4 hdv
1:42,33
7023 DEAR MR FANTASY (IRE) 6 hdv
1:42,52
0,5
8008 SAMANTHA FOR LOVE (GB) 4 ra
1:42,72
7019 VITULUS (GER) 8 thdv
1:42,73
7015 IZOP (IRE) 6 hd
1:42,97
7001 JARIS (IRE) 6 hda
1:43,25
VAIT (CZE) 5 rv
1:44,06
Výrok: iste 1 - 1 1/4 - 1 1/4 - 1 1/4 - kr. hlava - 1 1/2 - 1 3/4 - 5
Čas: 1:41,96 (27,99 - 26,23 - 24,32 - 23,42)
Majite ské prémie: FeD, spol. s r.o. 145 € (DEAR MR FANTASY (IRE)),
TOTO: Ví az: 2,2:1, Miesto: 1,3, 8,2, 2,5:1, P2: 40,2:1, P3: prevod
Chovate : Valentová Nicole
54,0
59,5
53,5
50,0
63,5
58,0
58,5
58,0
58,0
dž. Šmida Z.
Georgjev S.
am. Grbavčicová T.
am. Hricová Z.
žk. Čekal J.
Urbaničová L.
dž. Línek J.
dž. Havlík J.
dž. Drozda F.
9
6
3
8
4
5
1
2
7
MN-Racing 75 € (SAMANTHA FOR LOVE (GB)).
7043. 21. Jarná mí a
rovina (I) - 1600 m - 4-ročné a staršie kone
6000 € (3000 - 1500 - 900 - 600)
120 + 120 €, 8 prihl., 1 škrt., štart o 16:00 hod. z boxov
BAY VATORIA (GER) 4 hda,
Vatori (FR) - Bebe Kamira (GER) (Kamiros Ii (IRE))
Verl. Hagen Zappe (Mathisová Annelies)
1:39,20
58,5
Dubravka E.
1
7013 INDY JONES (GER) 5 hd
1:39,49
59,0
dž. Línek J.
2
7011 BRISK MOOS (GB) 5 hd
1:39,53
57,0
dž. Šmida Z.
5
7013 PRIME PREACHER (USA) 5 hdv
1:39,60
60,0
dž. Šafář J.
3
7020 AURELIA PIA (GB) 4 hda
1:39,82
55,5
dž. Havlík J.
4
7013 STINGER (GER*) 5 čhdv
1:39,88
0,5
57,5
Rigo M.
7
SUN ERUPTION (FR) 4 thd
1:43,03
57,0
Stanarević M.
6
Výrok: ahko 1 3/4 - krk - krk - 1 3/4 - krk - aleko
Čas: 1:39,20 (28,12 - 23,81 - 24,08 - 23,19)
Majite ské prémie: M&S Racing Team SK 400 € (INDY JONES (GER)), Dr. Ostertag 200 € (BRISK MOOS (GB)).
Sankcie: E. Dubravka 20 € za tiesnenie v cie ovej rovine, ktoré nemalo vplyv na poradie v cieli (čl. 258/c DP).
22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Výsledky 2013 - MÁJ (8).QXD
2.7.2013 10:36
Page 8
Poplatky: CRB Racing 12 € za nenahlásenie použitia tienidiel na OŠK u koňa č. 3 PRIME PREACHER (USA).
Príloha k dostihovej správe: DK vybrala koňa č. 1 BAY VATORIA (GER) na dopingovú kontrolu. Pri odbere dopingovej vzorky bol prítomný I. Bajza.
TOTO: Ví az: 2,8:1, Miesto: 1,1, 1,0, 1,0:1, P2: 3,0:1, P3: 27,2:1
Chovate : Gestüt Rietberg
7044. 21. Ve ká jarná cena
rovina (L) - 1700 m - 3-ročné kobyly a žrebce
21 000 € (10 500 - 4830 - 3150 - 1470 - 1050)
180 + 660 €, 23 prihl., 11 škrt., štart o 16:33 hod. z boxov
7022 LEGIONAR (GB) 3 hd,
Lateral (GB) - La Dulcera (GER) (Dulcero (USA))
UMC (Kubovičová Zuzana)
1:44,38
58,0
dž. Šmida Z.
11
1.
2,7
2
1,6
1073 RENNY STORM (CZE) 3 hd
1:44,68
58,0
dž. Šafář J.
6
2.
16,2
8
9
2067 HOT FAVORITE (FR) 3 b
1:45,16
58,0
dž. Havlík J.
9
3.
18,4
20
20
ACTION PLEASE (GER) 3 hd
1:45,28
58,0
Bitala T.
2
4.
2,8
3
3
7012 KAROV (IRE) 3 hd
1:45,34
58,0
dž. Šara R.
12
5.
12,6
20
20
1073 WHITE MOTIV (GB) 3 b
1:45,45
58,0
dž. Rája J.
3
6.
8,4
4
6
7022 ORATORY DAVIS (FR) 3 hd
1:45,63
58,0
Pattinson K. P.
7
7.
31,1
15
15
7018 WANDUKE (IRE) 3 hd
1:45,71
58,0
Georgjev S.
4
8.
45,0
25
25
7022 KRÖSUS (GER) 3 thd
1:46,16
58,0
dž. Andrés D.
1
9.
10,3
8
6
1016 RABBIT THOMAS (IRE) 3 hd
1:46,81
58,0
dž. Verner J.
5
10.
11,9
15
15
1045 SOLAR POWER (GER) 3 b
1:47,96
58,0
dž. Línek J.
8
11.
15,5
30
30
ZWEGAT (GER) 3 r
1:48,45
58,0
Dubravka E.
10
12.
10,3
6
7
Výrok: ahko 2 - 3 1/4 - 3/4 - krk - 3/4 - 1 - 1/2 - 3 - 4 1/4 - 7 - 3 1/4
Čas: 1:44,38 (7,42 - 24,94 - 24,21 - 24,62 - 23,19)
Majite ské prémie: UMC 1050 € (LEGIONAR (GB)), EMOP 630 € (KAROV (IRE)), AUTOOPRAVOVŇA Strnisko 420 € (WANDUKE (IRE)).
Sankcie: T. Bitala 20 € za narušenie prípravy dostihov (čl. 231 DP), dž. J. Havlík 20 € za nerovnú jazdu po štarte (čl. 258/b DP), dž. J. Šafář 50 €
za tiesnenie v cie ovej rovine (čl. 258/c DP).
Príloha k dostihovej s práve: DK vybrala koňa č. 11 LEGIONAR (GB) na dopingovú kontrolu. Pri odbere dopingovej vzorky bola prítomná
R. Juráková. DK vybrala koňa č. 6 RENNY STORM (CZE) na dopingovú kontrolu. Pri odbere dopingovej vzorky bol prítomný J. Šafář.
DK vypočula dž. J. Ráju k situácii po štarte.
HDK sa zaoberala odvolaním Ing. Stanislava Chudáčka voči rozhodnutiu Dostihovej komisie na dostihovom dni 19. 5. 2013 v dostihoch č. 7044
Ve ká jarná cena (vi Zápisnicu zo zasadnutia HDK zo dňa 4. 6. 2013).
HDK skonštatovala, že džokeji Havlík, Línek a Šafář hrubým spôsobom porušili ustanovenia Dostihového poriadku obsiahnuté v článku
258 ods. b) a c), čím bol významne poškodený kôň White Motiv, hoci vplyv kolízie na výsledok dostihov je diskutabilný. Vzh adom na závažnos incidentu a jeho dopad na zdravotný stav koňa White Motiv HDK ruší rozhodnutie Dostihovej komisie (sankcia 20 € dž. J. Havlíkovi za
nerovnú jazdu po štarte - čl. 258/b DP) a nahrádza ho vlastným rozhodnutím:
- dž. J. Havlík sankcia 100 € za nerovnú jazdu po štarte (čl. 258/b DP), tiesnenie, križovanie a vyvolanie kolíznej situácie (čl. 258/c DP),
- dž. J. Línek sankcia 60 € za nerovnú jazdu po štarte (čl. 258/b DP), križovanie a tiesnenie v priebehu dostihov (čl. 258/c DP),
- dž. J. Šafář sankcia 60 € za nerovnú jazdu po štarte (čl. 258/b DP), tiesnenie, križovanie a narazenie do iného koňa (čl. 258/c DP).
Poplatky: Stajňa Stanislav Chudáček 9 € za pomoc pri štarte u koňa č. 3 WHITE MOTIV (GB).
TOTO: Ví az: 2,7:1, Miesto: 2,0, 4,3, 5,3:1, P2: 23,6:1, P3: prevod, P4: prevod
Chovate : Stiftung Gestüt Fährhof
7045. Cena Víchora
steeplechase - 3800 m - 5-ročné a staršie kone
1700 € (850 - 425 - 255 - 170)
27 + 41 €, 10 prihl., 3 škrt., štart o 17:15 hod. zástavkou
MR YOCKER (CZE) 7 b. val,
Yocker (CZE) - Milva (GER) (Lemhi Gold (USA))
Orling (Theimer Milan)
4:45,79
66,0
dž. Kašný P.
1
1.
4,5
3,5
4
7014 ELEGANT DEVIL (GER) 9 thdv
4:46,44
67,0
Matuský L.
5
2.
1,8
1,7
1,8
7014 BUSHIDO (POL) 5 hdv
4:47,88
68,0
dž. Andrés D.
2
3.
4,9
5
6
7030 HIT (CZE) 10 hdv
4:48,88
63,5
Čmiel A.
7
D
8,1
8
10
ADEBRETTI (CZE) 7 hdv
4:49,63
66,0
dž. Stromský M.
6
5/4
7,3
7
7
7030 GUALLATIRI (GB) 10 ra
4:51,23
61,5
Derych J.
3
6/5
5,0
5
3,2
Neštartovala: HOLY LIFE (CZE)
Výrok: ahko 3 1/2 - 7 - 5 - 4 - 8
Čas: 4:45,79 (priemerné tempo 798 m/min)
Majite ské prémie: AUTOOPRAVOVŇA Strnisko 115 € (ELEGANT DEVIL (GER)), Stajňa ALEX 55 € (BUSHIDO (POL)).
Sankcie: Proti výsledku dostihov podala DK protest ex offo, pretože sa jazdec A. Čmiel pod a čl. 271/2 DP po dostihoch neodvážil.
DK diskvalifikovala koňa č. 7 HIT (CZE) pod a čl. 416/m DP. A. Čmiel 50 € za neodváženie sa po dostihoch (pod a čl. 277/c DP).
TOTO: Ví az: 4,5:1, Miesto: 2,3, 1,4:1, P2: 8,7:1, P3: 96,9:1
Chovate : Nisa-Union s.r.o.
7046. Cena Miderosa
rovina (IV) - 3300 m - 4-ročné a staršie kone
1700 € (850 - 390 - 255 - 120 - 85)
27 + 41 €, 12 prihl., štart o 17:45 hod. zástavkou
23
VÝSLEDKY 2013 - JÚN (9).QXD
2.7.2013 10:40
Page 1
7004 FINAL FLASH (GER) 7 hd. val,
Tertullian (USA) - Flying Wings (IRE) (Monsun (GER))
OMS (Brečka Jaroslav)
3:49,88
64,0
dž. Línek J.
12
1.
2,0
2
2
JUKIER (POL) 6 hdv
3:50,22
61,5
Matuský L.
10
2.
7,4
5
5
BADGUY (IRE) 6 hdv
3:50,43
61,5
žk. Čekal J.
5
3.
8,2
6
6
7010 LUKYTTA (CZE) 7 ra
3:51,63
64,0
Stromský M.
9
4.
35,1
8
9
DALIYNI (IRE) 5 hdv
3:51,70
64,0
Pattinson K. P.
2
5.
7,0
6
7
1020 SIENIT (GER*) 6 thdv
3:51,89
69,0
dž. Šafář J.
4
6.
4,0
3
3,5
LUCKY LUKE (AUT) 4 rv
3:52,26
64,0
dž. Verner J.
7
7.
6,8
15
20
GALANTERY (FR) 5 hda
3:52,91
62,5
dž. Šara R.
1
8.
15,6
10
10
YERBA MATE (ITY) 4 rv
3:55,06
64,0
dž. Andrés D.
11
9.
28,1
7
5
7010 MURPHOSIS 4 ra
3:55,61
62,5
dž. Mühlbichler G.
3
10.
46,9
20
25
Neštartovali: DOBRY-POCZATEK (POL), WAAJIDA (GB)
Výrok: ahko 2 1/4 - 1 1/4 - 8 - krk - 1 1/4 - 2 1/2 - 4 1/4 - 14 - 3 3/4
Čas: 3:49,88
Majite ské prémie: OMS 115 € (FINAL FLASH (GER)), MN-Racing 55 € (BADGUY (IRE)).
Poplatky: Lokotrans Slovakia 15 € za oslobodenie koňa č. 11 YERBA MATE (ITY) od privedenia do pedoku.
Príloha k dostihovej správe: Komisári Antidopingovej agentúry SR vykonali skúšku na požitie alkoholických nápojov u jazdcov: Z. Galbáčová,
E. Habajová, H. Krůtová, M. Musialová, L. Bazlerová, M. Trnková, Z. Vokálková, N. Popovicz, S. Georgjev, A. Eliáš, R. Šara, G. Mühlbichler,
J. Línek, P. Hodáň, D. Andrés, K. P. Pattinson, T. Grbavčicová, J. Havlík, Z. Šmida, F. Drozda, M. Abík, L. Matuský, J. Verner, M. Stanarević, J. Rája,
J. Čekal, E. Dubravka, P. Libertényi, P. Donovan, M. Rigo, P. Kašný, L. Urbaničová, Z. Hricová, T. Bitala, M. Stromský, A. Čmiel a J. Derych s negatívnym výsledom. Komisári Antidopingovej agentúry SR vykonali skúšku na 4-parametrový Multitest u jazdcov: T. Bitala, P. Kašný, M. Musialová,
Z. Galbáčová a J. Derych s negatívnym výsledkom.
TOTO: Ví az: 2,0:1, Miesto: 1,2, 1,7, 10,9:1, P2: 4,3:1, P3: 135,0:1
Chovate : Nercessian Kevork
Dráha: vonkajší ovál - 4,3 (dobrá) (min. 4,1 - max. 4,5); vnútorný ovál - 4,4 (dobrá) (min. 4,1 - max. 4,7); steeplechase - 4,1 (dobrá) (min. 3,8 - max. 4,3)
Počasie: jasno, teplota 27 °C
Delegačná listina z 19. 5. 2013
Dozor Hlavnej dostihovej komisie Ing. Juraj Lészkó Dostihová komisia predseda: Ing. Jaroslav Lauterbach, členovia: Mgr. Richard Dukes,
Rudolf Kalman Dostihový tajomník Ing. Ján Valtýni Rozhodca pri štarte Jaromír Štohanzl Pomocný rozhodca pri štarte Ján Popelka Hlavný
rozhodca v cieli Martina Pfefferová Pomocní rozhodcovia v cieli Peter Jančovič, Bc. Alexandra Kostúrová Časomerač Peter Jančovič Rozhodca
pri váhe Ivan Uhrovčík Hlásatelia Ing. Ján Valtýni, Ivana Ilgová Správca dráhy Ing. Juraj Švec Vedúci stávkovej kancelárie Rudolf Drška Vedúci
zboru usporiadate ov Ing. Vladimír Péti Dostihový pokladník Beáta Kišacová Dostihový sekretariát Andrea Kirková Organizačný pracovník
dostihovej prevádzky Zuzana Rippová Ustajnenie koní Mária Doliňáková Identifikácia koní Ing. Veronika Břečková Pracovníci poverení organizáciou pri odbere dopingu Ing. Gabriel Petrík, Lenka Rippová Obsluha cie ovej kamery Milan Závodný Službukonajúci veterinárny lekár
MVDr. Tomáš Frey
2. 6. 2013 - Bratislava
7047. Cena Allianz - Slovenskej pois ovne
rovina (III) - 1200 m - 3-ročné a staršie kone
2200 € (1100 - 505 - 330 - 155 - 110)
35 + 53 €, 10 prihl., 1 škrt., štart o 14:00 hod. z boxov
7034 ROODEE QUEEN (GB) 5 hda,
Kyllachy (GB) - Hilites (IRE) (Desert King (IRE))
Gestüt Celtic Hill (Neumann Werner)
1:13,77
7037 GUARDIOLA (CZE) 3 ra
1:13,95
7039 MENY BAY (IRE) 3 hda
1:14,03
7034 CRISTAL GEM (GB) 4 ra
1:14,06
7031 NELLY’S ROCK (IRE) 6 hda
1:14,12
7039 DAIDEGAS (ITY) 5 hdv
1:14,75
7039 ARY 5 hda
1:15,30
7039 QUITY (IRE) 8 ra
1:15,41
EURIDIKA (IRE) 7 hda
1:15,96
Výrok: iste 1 - 1/2 - hlava - krk - 4 1/4 - 3 3/4 - 1/2 - 3 3/4
Čas: 1:13,77 (24,96 - 24,57 - 24,24)
Majite ské prémie: Equinus Racing Team 145 € (GUARDIOLA (CZE)),
Sankcie: Dž. J. Línek 10 € za zbytočné použitie bičíka (čl. 210 DP).
TOTO: Ví az: 3,2:1, Miesto: 1,0, 1,0, 1,0:1, P2: 11,0:1, P3: 35,6:1
Chovate : Yates Tom & Evelyn
7048. Cena LALIQUE
rovina (III) - 1700 m - 3-ročné a staršie kone
2200 € (1100 - 505 - 330 - 155 - 110)
35 + 53 €, 9 prihl., štart o 14:30 hod. z boxov
24
66,0
53,0
55,5
60,0
61,5
61,5
60,0
61,5
60,0
dž. Línek J.
Abík M.
dž. Hodáň P.
Mešetović G.
Matuský L.
dž. Šara R.
dž. Drozda F.
Rigo M.
Stanarević M.
2
1
9
7
6
8
4
3
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3,2
6,6
4,1
5,1
6,2
0
23,3
5,4
6,6
AUTOOPRAVOVŇA Strnisko 75 € (MENY BAY (IRE)).
2,5
6
5
2,5
4
10
8
8
12
2,5
6
5
2,5
4
10
8
8
12
VÝSLEDKY 2013 - JÚN (9).QXD
2.7.2013 10:40
7040 LUMINATOR (IRE) 5 r. val,
Motivator (GB) - Lillibits (USA) (Kingmambo (USA))
MPL Racing (Brečka Jaroslav)
1:48,06
7031 MY LITTLE STAR (IRE) 5 hda
1:48,20
MISS LOMITAS (POL) 4 hda
1:48,85
7038 SAJGON (POL) 4 hdv
1:48,86
7042 IVORY DAVIS (FR) 4 hdv
1:48,87
7037 SIR MAGNUS (CZE) 3 thdv
1:48,90
7042 SHARP BROOK (CZE) 5 čhdv
1:48,93
1068 KITE OF GRACIE (CZE) 3 hdv
1:50,28
0,5
7042 JARIS (IRE) 6 hda
1:51,68
Výrok: iste 3/4 - 4 1/4 - kr.hlava - nos - hlava - hlava - 9 - 9
Čas: 1:48,06 (8,13 - 24,71 - 24,74 - 25,79 - 24,69)
Majite ské prémie: MPL Racing 145 € (LUMINATOR (IRE)), KT OBAL
Sankcie: F. Bossa výstraha za nevhodné použitie bičíka (čl. 210 DP).
TOTO: Ví az: 2,5:1, Miesto: 1,8, 4,0, 3,1:1, P2: prevod, P3: prevod
Chovate : Grangecon Stud
Page 2
61,5
66,0
62,0
61,0
58,0
55,5
61,5
56,0
63,5
Bossa F.
Kerekes K.
Szymczuk W.
Petrlík N.
am. Grbavčicová T.
dž. Havlík J.
Georgjev S.
Pattinson K. P.
Derych J.
7
1
3
2
5
9
4
6
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2,5
16,6
11,5
4,7
16,6
4,6
5,3
5,3
37,5
3
5
3
4
7
6
3
10
12
2,2
6
3,5
4
8
6
3
10
12
4
2
5
1
3
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2,3
11,1
2,9
6,6
3,6
6,4
2,5
5
7
10
2,5
6
2
5
7
10
3
7
75 € (SIR MAGNUS (CZE)).
7049. Memoriál Ing. Pavla Žikavského
rovina (II) - 1700 m - 3-ročné a staršie kone slovenského chovu
2500 € (1250 - 625 - 375 - 250)
50 + 50 €, 6 prihl., štart o 15:00 hod. z boxov
7032 QUICK DART 3 hd,
Shaafi (USA) - Queen Izabell (Jolly Groom (USA))
Domonkos Komárno (Chodúr Jozef)
1:49,62
57,0
7033 MARIBELL 7 hda
1:49,80
63,0
7018 WUELTO 3 hd
1:49,82
1,0
56,0
IDEAL ITALY (ITY) 3 hd
1:49,87
55,0
7035 BRITON TRACK 6 hdv
1:49,90
65,5
7040 COLD PLAYER 8 hd
1:49,93
60,5
Výrok: iste 1 1/4 - hlava - krk - hlava - hlava
Čas: 1:49,62 (8,66 - 26,52 - 25,09 - 25,54 - 23,81)
Chovate ské prémie: František Domonkos 375 € (QUICK DART), Equus Sport
TOTO: Ví az: 2,3:1, Miesto: 1,7, 5,2:1, P2: 19,8:1, P3: 40,6:1
Chovate : František Domonkos
dž. Šmida Z.
Matuský L.
Rigo M.
dž. Havlík J.
dž. Línek J.
Stanarević M.
s.r.o. 225 € (MARIBELL), Vadual AGRO s.r.o. 150 € (WUELTO).
7050. Cena Allianz - Slovenskej pois ovne
(22. Cena Arvy)
rovina (L) - 1800 m - 3-ročné kobyly
10 000 € (5000 - 2300 - 1500 - 700 - 500)
60 + 340 €, 15 prihl., 7 škrt., štart o 15:35 hod. z boxov
7036 LEY PERCY (GB) 3 ra,
Sir Percy (GB) - La Peinture (GER) (Peintre Celebre (USA))
Ekols Skalica ČR (Luka Václav ml.)
1:53,30
58,0
dž. Korečková V.
1047 NIDARA (FR*) 3 hda
1:53,65
58,0
dž. Šmida Z.
7036 TOYANA (GER) 3 hda
1:53,74
58,0
dž. Línek J.
SZONÁTA (GB) 3 hda
1:53,96
58,0
Georgjev S.
7036 SUNSHINE OF GRACIE (FR) 3 hda
1:54,50
58,0
Pattinson K. P.
7036 NONHALEMA (GB) 3 thda
1:55,27
58,0
dž. Šara R.
1047 DARAT AL AYAM (FR) 3 hda
1:55,37
58,0
dž. Koplík Radek
7036 YORDANA (CZE) 3 hda
1:56,17
58,0
dž. Havlík J.
Výrok: ahko 2 1/4 - 1/2 - 1 1/2 - 3 1/2 - 5 - 1/2 - 5
Čas: 1:53,30 (13,57 - 25,02 - 24,95 - 25,10 - 24,66)
Majite ské prémie: M&S Racing Team SK 660 € (TOYANA (GER)), ELPAM 340 € (YORDANA (CZE)).
Príloha k dostihovej správe: DK vybrala koňa č. 2 LEY PERCY (GB) na dopingovú kontrolu. Pri odbere
L. Kabátniková.
TOTO: Ví az: 2,7:1, Miesto: 1,1, 1,1, 1,1:1, P2: 5,6:1, P3: 9,5:1
Chovate : Pakenham A. E. Mr. & Mrs.
2
5
4
6
7
8
3
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2,7
2,7
2,7
11,2
15,0
50,8
11,2
15,6
2,2
2,2
5
6
15
10
6
10
3,5
1,8
5
4
20
15
7
12
dopingovej vzorky bola prítomná
7051. Cena Allianz - Slovenskej pois ovne
(29. Starohájske ktirérium)
rovina (L) - 2000 m - 3-ročné kone
10 000 € (5000 - 2300 - 1500 - 700 - 500)
60 + 340 €, 19 prihl., 10 škrt., štart o 16:15 hod. z boxov
7044 LEGIONAR (GB) 3 hd,
Lateral (GB) - La Dulcera (GER) (Dulcero (USA))
UMC (Kubovičová Zuzana)
25
VÝSLEDKY 2013 - JÚN (9).QXD
2.7.2013 10:40
Page 3
2:07,56
58,0
dž. Šmida Z.
4
1.
1,3
1,5
1,2
1073 MISTER AVIATION (IRE) 3 hdv
2:07,91
58,0
Rigo M.
1
2.
9,0
4
5
7044 WANDUKE (IRE) 3 hd
2:08,15
58,0
Georgjev S.
2
3.
33,4
15
20
7044 HOT FAVORITE (FR) 3 b
2:08,21
58,0
dž. Havlík J.
7
4.
5,6
5
6
NYANI TOMBA (IRE) 3 vr
2:08,33
58,0
Bossa F.
3
5.
7,1
5
6
7044 ORATORY DAVIS (FR) 3 hd
2:08,84
58,0
Pattinson K. P.
6
6.
24,2
12
15
7044 KAROV (IRE) 3 hd
2:09,05
58,0
dž. Šara R.
5
7.
11,8
6
8
8022 FERNANDO (CZE) 3 r
2:09,19
58,0
dž. Línek J.
9
8.
14,0
20
25
1003 FOUAD CHAMPION (FR) 3 r
58,0
Clös B.
8
PN
21,3
25
30
Výrok: ahko 2 1/4 - 1 1/2 - krk - 3/4 - 3 1/4 - 1 1/4 - 3/4
Čas: 2:07,56 (27,43 - 26,06 - 25,42 - 25,22 - 23,43)
Majite ské prémie: UMC 660 € (LEGIONAR (GB)), AUTOOPRAVOVŇA Strnisko 340 € (WANDUKE (IRE)).
Chovate ské prémie: Ing. Miroslav Piskla 440 € (FERNANDO (CZE)).
Príloha k dostihovej správe: DK prešetrila pád koňa č. 8 FOUAD CHAMPION (FR), k incidentu vypočula B. Clösa a cudzie zavinenie nezistila.
DK vybrala koňa č. 4 LEGIONAR (GB) na dopingovú kontrolu. Pri odbere dopingovej vzorky bola prítomná R. Juránková.
TOTO: Ví az: 1,3:1, Miesto: 1,8, 2,4, 7,1:1, P2: 5,1:1, P3: 61,8:1
Chovate : Stiftung Gestüt Fährhof
7052. Cena Allianz - Slovenskej pois ovne
(30. Cena Scottish Rifla)
rovina (L) - 1800 m - 4-ročné a staršie kone
10 000 € (5000 - 2300 - 1500 - 700 - 500)
60 + 340 €, 22 prihl., 10 škrt., štart o 16:55 hod. z boxov
1089 HIDDEN FLAME (IRE) 4 r,
Barathea (IRE) - Hit The Sky (IRE) (Cozzene (USA))
DAR (Koplík Zdeno)
1:51,71
58,0
dž. Koplík Radek
3
1.
14,2
6
6
7043 INDY JONES (GER) 5 hd
1:52,75
58,0
dž. Línek J.
10
2.
4,8
3
4,5
7043 BAY VATORIA (GER) 4 hda
1:52,89
56,5
Dubravka E.
5
3.
2,4
3
2,5
7043 PRIME PREACHER (USA) 5 hdv
1:52,96
58,0
dž. Havlík J.
2
4.
34,2
12
15
7043 STINGER (GER*) 5 čhdv
1:53,12
58,0
Rigo M.
9
5.
34,2
15
20
7041 LORD OF GRACIE (FR) 4 hdv
1:53,20
58,0
Pattinson K. P.
4
6.
36,7
20
30
8028 YUCCA (IRE) 5 hda
1:53,33
56,5
dž. Šmida Z.
11
7.
5,4
6
4
8023 LYSYAN (IRE) 5 hd
1:53,39
58,0
Bossa F.
6
8.
2,7
3
3,5
MARLENE (GER) 5 thda
1:54,62
56,5
Szymczuk W.
7
9.
11,5
6
8
8028 KING COBRA (IRE) 5 r
1:54,63
58,0
Kerekes K.
12
10.
85,7
10
15
1005 STRAIGHTWHISKEY (FR) 4 hda
1:54,80
56,5
dž. Šara R.
1
11.
64,3
10
12
7043 AURELIA PIA (GB) 4 hda
1:55,14
56,5
Murru N.
8
12. 257,2
20
30
Výrok: ve mi ahko 7 - 3/4 - krk - 1 - 1/2 - 3/4 - krk - 8 - nos - 1 - 2 1/4
Čas: 1:51,71 (13,82 - 24,85 - 24,82 - 24,95 - 23,27)
Majite ské prémie: M&S Racing Team SK 660 € (INDY JONES (GER)), CRB Racing 340 € (PRIME PREACHER (USA)).
Príloha k dostihovej správe: DK vybrala koňa č. 3 HIDDEN FLAME (IRE) na dopingovú kontrolu. Pri odbere dopingovej vzorky bol prítomný A. Madarasz.
TOTO: Ví az: 14,2:1, Miesto: 1,9, 1,3, 1,3:1, P2: prevod, P3: 189,0:1
Chovate : Kilfrush Stud Ltd.
7053. 30. Cena Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
rovina (Gd-3) - 1200 m - 3-ročné a staršie kone
25 000 € (12 500 - 5750 - 3750 - 1750 - 1250)
150 + 850 €, 20 prihl., 9 škrt., štart o 17:36 hod. z boxov
7034 ALL THE EVIL (IRE) 5 r. val,
Exceed And Excel (AUS) - Mezzanine (GB) (Sadler’s Wells (USA))
Meridian (Holčák František)
1:12,46
61,5
dž. Havlík J.
1
1.
5,3
4
4
7036 INVISIBLE BID (GB) 3 hda
1:12,52
55,5
dž. Šara R.
8
2.
16,9
15
15
7034 ALFKONA (GER) 5 hda
1:12,56
60,0
dž. Línek J.
7
3.
1,8
1,8
1,6
COOL MARBLE (IRE) 6 hd
1:12,77
61,5
Mešetović G.
9
4.
6,6
6
8
1072 KENDY (GB) 5 rv
1:12,83
61,5
dž. Koplík Radek
11
5.
10,0
6
6
7034 BRIGHT SAND (FR) 7 thdv
1:13,05
61,5
Pattinson K. P.
2
6.
21,7
10
10
7034 SILENT BLESSING (GB) 5 hd
1:13,20
61,5
dž. Šmida Z.
10
7.
78,1
15
20
VIVA LA DIVA (GER) 4 thda
1:13,75
60,0
Georgjev S.
6
8.
18,6
10
10
7034 WANILLCA (IRE) 4 ba
1:13,82
60,0
dž. Korečková V.
3
9.
8,6
12
12
7034 DR GURU (GB) 7 hd
1:14,77
61,5
Murru N.
5
10.
78,1
8
9
7034 DISTANT ROCKET (GB) 4 hd
1:15,24
61,5
Stanarević M.
4
11.
6,2
4
6
Výrok: boj krk - hlava - 1 1/4 - krk - 1 1/4 - 1 - 3 1/2 - krk - 6 - 3
Čas: 1:12,46 (24,25 - 24,34 - 23,87)
Majite ské prémie: Mladen Rihtarič 1250 € (INVISIBLE BID (GB)), Mladen Rihtarič 750 € (DR GURU (GB)), MN-Racing 500 € (DISTANT ROCKET (GB)).
Príloha k dostihovej správe: DK vybrala koňa č. 1 ALL THE EVIL (IRE) na dopingovú kontrolu. Pri odbere dopingovej vzorky bol prítomný P. Frydrych.
TOTO: Ví az: 5,3:1, Miesto: 2,3, 2,5, 1,4:1, P2: prevod, P3: prevod
Chovate : Knocklong Hous Stud
26
VÝSLEDKY 2013 - JÚN (9).QXD
2.7.2013 10:40
Page 4
7054. Ve ká cena Allianz - Slovenskej pois ovne
(30. Ve ká cena Slovenska)
rovina (Gd-3) - 2400 m - 4-ročné a staršie kone
26 000 € (13 000 - 5980 - 3900 - 1820 - 1300)
160 + 880 €, 21 prihl., 5 škrt., štart o 18:20 hod. z boxov
DONN HALLING (IRE) 5 hd. val,
Halling (USA) - Papering (IRE) (Shaadi (USA))
DS MAENTIVA (Luka Václav ml.)
2:32,45
58,0
dž. Korečková V.
1
1.
2,4
2
2
7035 TRIP TO RHODOS (FR) 4 hdv
2:32,54
58,0
dž. Havlík J.
6
2.
2,6
3
3,5
8023 INNOVATOR (GER) 6 hd
2:32,66
58,0
dž. Šmida Z.
13
3.
8,6
8
9
7013 LAMBERTUS (GER) 6 hdv
2:32,71
58,0
dž. Šara R.
10
4.
70,8
12
15
7035 PEER COOPER (GB) 6 thdv
2:33,03
58,0
Bossa F.
7
5.
17,7
8
8
7035 ATACK (GER) 4 hd
2:33,56
58,0
dž. Línek J.
8
6.
5,8
6
8
1065 BRUTAL ROCCO (IRE) 4 hd
2:33,61
58,0
Clös B.
11
7.
84,9
20
30
GARABONCIÁS (GER) 7 thd
2:34,14
58,0
Georgjev S.
3
8.
9,9
8
9
7035 NOEM (CZE) 6 thdv
2:34,54
58,0
dž. Budovič Š.
12
9.
42,4
20
20
1065 OMNIBUS (POL) 6 hd
2:34,67
58,0
dž. Koplík Radek
14
10.
22,3
8
12
2073 SELIM (RUS) 5 hd
2:35,22
58,0
dž. Lukášek T.
4
11.
28,3
10
15
7035 DESSON (ITY) 4 hd
2:36,83
58,0
Pattinson K. P.
2
12.
60,7
7
6
8028 PACINO MO (FR) 5 r
2:37,11
58,0
Murru N.
5
13.
24,9
10
12
8023 JOLLY JUMPER (AUT) 4 r
2:41,24
58,0
Dubravka E.
9
14.
70,8
15
15
Neštartovali: DANGEROUS GLEAM (GER), TIZIANO VECELLIO (GB)
Výrok: iste 1/2 - 3/4 - krk - 2 - 3 1/2 - krk - 3 1/2 - 2 3/4 - 1/2 - 3 1/2 - 10 - 1 3/4 - aleko
Čas: 2:32,45 (26,58 - 24,64 - 25,63 - 24,72 - 25,76 - 25,12)
Majite ské prémie: OMS 1300 € (INNOVATOR (GER)), Stajňa ALEX 780 € (LAMBERTUS (GER)), MPL Racing 520 € (PEER COOPER (GB)).
Poplatky: Stajňa Avaz Ismoilov 90 € za neodôvodnenú zmenu jazdca na koni č. 4 SELIM (RUS), Avaz Ismoilov 12 € za nenahlásenie použitia
tienidiel na OŠK u koňa č. 4 SELIM (RUS), DS MAENTIVA 9 € za pomoc pri štarte u koňa č. 1 DONN HALLING (IRE).
Príloha k dostihovej správe: DK vybrala koňa č. 1 DONN HALLING (IRE) na dopingovú kontrolu. Pri odbere dopingovej vzorky bol prítomný
J. Derych. DK povolila zmenu jazdca na koni č. 4 SELIM (RUS) na dž. T. Lukáška.
TOTO: Ví az: 2,4:1, Miesto: 2,2, 2,1, 2,0:1, P2: 11,4:1, P3: 60,0:1, P4: prevod
Chovate : Lynch Bages Ltd. & Samac Ltd.
7055. Cena Allianz - Slovenskej pois ovne
rovina (IV) - 2400 m - 3-ročné a staršie kone - hdcp
1700 € (850 - 390 - 255 - 120 - 85)
27 + 41 €, 11 prihl., 3 škrt., štart o 18:52 hod. z boxov
1069 ROYAL RICHARD (CZE) 3 b,
Rosensturm (IRE) - Royal Sunlight (GB) (Dashing Blade (GB))
Patrik ČR (Olehla Čestmír)
2:39,18
56,0
dž. Šara R.
3
1.
6,3
4
4
1092 PAN KUKY (GER*) 3 hdv
2:39,28
60,0
dž. Línek J.
1
2.
1,8
2
2
7017 CONAN ROY (IRE) 4 hdv
2:41,18
64,0
Matuský L.
7
3.
9,9
3
3
7033 MARQUIS (CZE) 7 thdv
2:41,32
51,5
am. Hricová Z.
6
4.
59,8
7
7
7027 INKASENT (POL) 5 hdv
2:42,73
53,5
Urbaničová L.
4
5.
17,1
8
8
7040 FRANCAIS BALLE (FR) 3 ra
2:43,16
4,0
54,0
Petrlík N.
2
6.
14,9
10
10
7040 MIDALGO (GER) 6 čhd
2:44,48
61,5
žk. Čekal J.
8
7.
23,9
8
8
1110 REDARMOON (CZE) 3 thdv
2:49,34
56,0
Pattinson K. P.
5
8.
2,2
5
5
Výrok: boj 1/2 - 12 - 3/4 - 9 - 2 3/4 - 8 - aleko
Čas: 2:39,18 (27,00 - 25,77 - 26,61 - 25,95 - 26,81 - 27,04)
Majite ské prémie: AUTOOPRAVOVŇA Strnisko 115 € (CONAN ROY (IRE)), FeD, spol. s r.o. 55 € (MARQUIS (CZE)).
Sankcie: Dž. J. Línek 25 € za nadmerné použitie bičíka (čl. 210 DP).
Príloha k dostihovej správe: Komisári Antidopingovej agentúry SR vykonali skúšku na požitie alkoholických nápojov u jazdcov: T. Grbavčicová,
F. Bossa, J. Derych, M. Stanarevič, S. Georgjev, M. Rigo, K. P. Pattinson, L. Matuský, B. Clös, P. Hodáň, E. Dubravka, J. Línek, W. Szymczuk, J. Havlík,
Z. Šmida, N. Petrlík, V. Korečková, Radek Koplík, R. Šara, Z. Hricová, N. Murru, G. Mešetović, M. Abík, L. Urbaničová, Š. Budovič, J. Čekal, K. Kerekes,
F. Drozda a T. Lukášek s negatívnym výsledom. Komisári Antidopingovej agentúry SR vykonali skúšku na 4-parametrový Multitest u jazdcov:
J. Derych, M. Rigo, Š. Budovič, N. Murru, N. Petrlík a Radek Koplík s negatívnym výsledkom.
TOTO: Ví az: 6,3:1, Miesto: 1,7, 1,3, 2,2:1, P2: 3,8:1, P3: 12,3:1
Chovate : Stajňa Patrik, spol. s r.o.
Dráha: vonkajší ovál - 4,8 (mäkká) (min. 4,6 - max. 5,1)
Počasie: polooblačno, teplota 19-23 °C
Delegačná listina z 2. 6. 2013
Dozor Hlavnej dostihovej komisie Ing. Vít Čelko Dostihová komisia predseda: Mgr. Richard Dukes, členovia: Rudolf Kalman, Ing. Jaroslav
Lauterbach, RNDr. Miroslav Marušic Dostihový tajomník Ing. Ján Valtýni Rozhodca pri štarte Jaromír Štohanzl Pomocní rozhodcovia pri štarte
Ján Popelka, Ing. Gabriel Petrík Hlavný rozhodca v cieli Martina Pfefferová Pomocní rozhodcovia v cieli Peter Jančovič, Helena Fábryová
Časomerač Peter Jančovič Rozhodcovia pri váhe Ivan Uhrovčík, Ing. Vladimír Šak Hlásatelia Mgr. Martin Cáp, Ivana Ilgová Správca dráhy
Ing. Juraj Švec Vedúci stávkovej kancelárie Rudolf Drška Vedúci zboru usporiadate ov Ing. Vladimír Péti Dostihový pokladník Beáta Kišacová
Dostihový sekretariát Andrea Kirková Tlačové stredisko Ivana Hiebschová Organizačný pracovník dostihovej prevádzky Zuzana Rippová
Ustajnenie koní Mária Doliňáková Identifikácia koní Ing. Veronika Břečková Pracovníci poverení organizáciou pri odbere dopingu Ing. Jana
Šamková, Ph.D., Bc. Alexandra Kostúrová Obsluha cie ovej kamery Milan Závodný Službukonajúci veterinárny lekár MVDr. Tomáš Frey
27
VÝSLEDKY 2013 - JÚN (9).QXD
2.7.2013 10:40
Page 5
9. 6. 2013 - Bratislava
7056. Cena Czasa
rovina (V) - 1600 m - 3-ročné a staršie kone
1100 € (550 - 255 - 165 - 75 - 55)
13 + 20 €, 11 prihl., 2 škrt., štart o 14:02 hod. z boxov
GENY BEY (IRE) 5 hda,
Motivator (GB) - Goodwood Blizzard (GB) (Inchinor (GB))
ALEJ (Lehocký Jozef)
1:41,77
5,0
7038 STORMIA (CZE) 3 hda
1:42,28
1,0
PROUD SIMON (GB) 6 hdv
1:42,36
7037 READY GREY 3 bv
1:42,39
7027 UN LIBRETTIST (FR) 3 hd
1:42,51
3,0
7037 ARAMONT (IRE) 3 rv
1:42,60
7027 MINI MINI (POL) 4 ra
1:42,95
7039 ABASKAN 4 hd
1:44,58
Neštartovala: MISS WHISTLE (IRE)
Výrok: ahko 3 1/4 - 1/2 - hlava - 1/2 - 1/2 - 2 1/4 - 5
Čas: 1:41,77
TOTO: Ví az: 3,9:1, Miesto: 3,8 1,3, 3,8:1, P2: prevod, P3: prevod
Chovate : Beckett Jerry
62,0
52,0
61,0
57,0
58,0
56,0
60,5
59,5
Matuský L.
Abík M.
dž. Línek J.
dž. Šara R.
dž. Budovič Š.
dž. Hodáň P.
dž. Vokálková Z.
Urbaničová L.
7
8
3
9
2
6
4
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3,9
4,7
1,9
3,9
0
11,9
23,8
11,9
8
4
2
4
8
4
6
10
8
4
2,5
2,5
10
5
6
10
2
3
5
4
5
10
2,5
2
6
5
6
10
7057. Cena Camilla
rovina (III) - 2400 m - 4-ročné a staršie kone
2000 € (1000 - 500 - 300 - 200)
32 + 48 €, 8 prihl., 1 škrt., štart o 14:28 hod. z boxov
7033 JUST CHIEF (POL) 6 hd. val,
Be My Chief (USA) - Just True (SWI) (Brief Truce (USA))
Stáj Lowi (Berthier Kateřina)
2:46,34
59,5
Korenek M.
6
1.
2,9
7033 BELLE MESSAGERE (FR) 5 hda
2:46,45
60,5
dž. Línek J.
2
2.
1,6
7029 SEBASTIANO (CZE) 4 hdv
2:46,64
59,5
Rigo M.
3
3.
6,8
7042 VITULUS (GER) 8 thdv
2:47,73
59,5
Urbaničová L.
4
4.
20,5
7017 TIZIANO VECELLIO (GB) 4 hd
2:47,77
60,5
dž. Budovič Š.
7
5.
6,1
1024 FACE TO FACE (CZE) 5 thdv
2:49,10
60,5
dž. Šara R.
5
6.
8,8
Neštartoval: WASSILJEW (IRE)
Výrok: iste 1/2 - 1 1/4 - 7 - hlava - 8
Čas: 2:46,34 (35,78 - 27,53 - 28,26 - 25,85 - 24,77 - 24,15)
Majite ské prémie: EKOLS Skalica, s.r.o. 135 € (BELLE MESSAGERE (FR)), YOKO SK 65 € (VITULUS (GER)).
Sankcie: Dž. J. Línek 20 € za križovanie v cie ovej rovine, ktoré nemalo vplyv na výsledok dostihov (čl. 258/c DP).
Príloha k dostihovej správe: Kôň č. 1 WASSILJEW (IRE) absolvoval asi 4200 metrov v skúšobnom cvale, dostihov sa nezúčastnil.
TOTO: Ví az: 2,9:1, Miesto: 4,4, 2,0:1, P2: 2,5:1, P3: 12,0:1
Chovate : Dobosz Krzysztof i Jolanta
7058. Cena Palm Islanda
prútené prekážky - 3000 m - 4-ročné a staršie kone
1500 € (750 - 345 - 225 - 105 - 75)
24 + 36 €, 14 prihl., 5 škrt., štart o 14:51 hod. zástavkou
FALCON WING (IRE) 6 hd,
Hawk Wing (USA) - Ivy League Star (IRE) (Sadler’s Wells (USA))
Vimar - Dvorníky (Ribárszki Sándor)
3:29,23
69,0
Rigo M.
6
1.
26,6
10
10
RAIMOND (GER) 6 rv
3:29,41
71,5
dž. Stromský M.
8
2.
2,5
3
4
SHAMAN (CZE) 9 bv
3:30,45
69,5
dž. Andrés D.
9
3.
3,1
3
3
1052 SPARTAN SPIRIT (IRE) 5 hdv
3:30,93
67,0
Bodlák Z.
1
4.
8,8
7
7
7030 CHLORYT (POL) 8 hdv
3:31,84
70,5
dž. Cagáň M.
4
5.
26,6
10
10
7004 COX ORION (GB) 6 hdv
3:33,65
69,0
Matuský L.
7
6.
5,9
5
4
7024 SENSIBLE (GER) 9 hdv
3:34,46
69,5
dž. Kašný P.
3
7.
7,6
8
8
OLDFIELDROAD (IRE) 5 bv
3:34,66
3,0
72,5
dž. Brečka J.
5
8.
5,3
3
3
7045 GUALLATIRI (GB) 10 ra
68,0
Derych J.
2
Z
26,6
6
6
Výrok: boj 3/4 - 5 - 2 1/2 - 5 - 9 - 4 1/4 - 3/4
Čas: 3:29,23 (priemerné tempo 860 m/min)
Majite ské prémie: OMS 100 € (RAIMOND (GER)), TJ Slávia Šurany 50 € (CHLORYT (POL)).
Sankcie: M. Rigo výstraha za nevhodnú gestikuláciu pred cie om (čl. 258/i DP) a 30 € za nadmerné použitie bičíka v cie ovej rovine (čl. 210 DP).
Poplatky: AUTOOPRAVOVŇA Strnisko 12 € za nenahlásenie použitia tienidiel na OŠK u koňa č. 7 COX ORION (GB), dž. J. Brečka 90 € za
nesplnenie dohodnutého záväzku (hmotnos ) u koňa č. 5 OLDFIELDROAD (IRE).
Príloha k dostihovej správe: DK povolila zmenu hmotnosti u koňa č. 5 OLDFIELDROAD (IRE) na 72,5 kg.
TOTO: Ví az: 26,6:1, Miesto: 2,4, 1,2, 1,8:1, P2: prevod, P3: 33,0:1
Chovate : Deerfield Farm
28
VÝSLEDKY 2013 - JÚN (9).QXD
2.7.2013 10:40
Page 6
7059. Cena Čabraka
steeplechase - 3600 m - 4-ročné kone
1600 € (800 - 370 - 240 - 110 - 80)
26 + 38 €, 9 prihl., 1 škrt., štart o 15:20 hod. zástavkou
7024 MR ANGEL (IRE) 4 b. val,
Dark Angel (IRE) - Miss Frime (IRE) (Xaar (GB))
AUTOOPRAVOVŇA Strnisko (Hlavenka Peter)
4:26,58
64,0
Matuský L.
4
TUATARA (POL) 4 thda
4:30,06
64,5
Rigo M.
3
7026 VALJEVO (CZE) 4 hda
4:30,76
3,0
65,0
žk. Odložil J.
5
DIVOKÁ DOMINA (CZE) 4 ra
4:31,51
2,0
63,0
Bodlák Z.
7
7026 LA ROCHELL (CZE) 4 ba
4:34,34
65,5
dž. Kašný P.
1
1036 DUMÁGO (CZE) 4 thdv
4:35,40
67,5
dž. Andrés D.
6
FLY BY ME 4 hdv
63,0
Derych J.
8
1113 SARTINO (CZE) 4 bv
63,0
Čmiel A.
2
Výrok: zadržane 19 - 3 1/4 - 4 - 15 - 5
Čas: 4:26,58 (priemerné tempo 810 m/min)
Majite ské prémie: AUTOOPRAVOVŇA Strnisko 110 € (MR ANGEL (IRE)), KT OBAL 50 € (LA ROCHELL (CZE)).
Príloha k dostihovej správe: Kôň č. 8 FLY BY ME vybočil pri prvom prekonávaní prekážky č. 14 a pritom stratil
SARTINO (CZE) stratil jazdca pri prvom prekonávaní prekážky č. 14.
TOTO: Ví az: 1,7:1, Miesto: 1,4, 1,5, 3,5:1, P2: 10,8:1, P3: prevod
Chovate : Owenstown Stud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SN
ZN
1,7
2,8
13,7
13,7
8,5
11,4
11,4
15,2
4
2
10
8
3
5
10
8
2,5
2,5
10
8
4
5
10
8
jazdca J. Derycha, kôň č. 2
7060. Memoriál Emila Šulgana
rovina (II) - 1200 m - 3-ročné a staršie kone - hdcp
2800 € (1400 - 645 - 420 - 195 - 140)
56 + 56 €, 8 prihl., štart o 15:50 hod. z boxov
7034 DOUBLE PICCOLO (GER) 6 tm. hd. val,
Piccolo (GB) - Double Dagger Lady (USA) (Diesis (GB))
M&S Racing Team SK (Chodúr Jozef)
1:13,32
62,0
dž. Línek J.
4
1.
5,1
8027 DODYBUD (IRE) 4 hd
1:13,46
59,0
dž. Šara R.
5
2.
3,0
1073 SIGN OF THE ZODIAC (IRE) 3 b
1:13,70
60,5
Petrlík N.
8
3.
2,4
7011 EASTERN LIGHT (IRE) 5 hda
1:14,20
59,0
dž. Vokálková Z.
1
4.
11,8
7011 LINE HONEY (CZE) 6 hdv
1:14,21
65,0
Rigo M.
3
5.
13,8
7043 SUN ERUPTION (FR) 4 thd
1:14,23
59,0
dž. Budovič Š.
2
6.
11,2
BIARRITZ 4 hda
1:14,56
59,0
Abík M.
7
7.
0,0
7031 ROYALORIEN (GB) 5 hda
1:14,87
54,0
dž. Hodáň P.
6
8.
3,8
Výrok: boj 1/2 - 1 1/2 - 3 1/4 - nos - kr. hlava - 2 - 2
Čas: 1:13,32 (24,53 - 24,43 - 24,36)
Majite ské prémie: M&S Racing Team SK 185 € (DOUBLE PICCOLO (GER)), HONOR Racing 95 € (DODYBUD (IRE)) .
Sankcie: N. Petrlík 50 € za križovanie koňa č. 6 ROYALORIEN (GB) v priebehu dostihov (čl. 258/b DP).
Poplatky: Stajňa ESKO 15 € za oslobodenie koňa č. 6 ROYALORIEN (GB) od privedenia do pedoku.
TOTO: Ví az: 5,1:1, Miesto: 1,0, 1,0, 1,0:1, P2: 21,3:1, P3: 39,3:1
Chovate : Gestüt Lindenhof
5
3
2
7
8
6
6
5
5
3,5
2,5
7
10
6
6
3
8
4
2,5
2,5
10
6
8
7
5
4
2,5
3,5
10
7
10
8
7061. Cena Missinga
steeplechase - 3800 m - 5-ročné a staršie kone
1900 € (950 - 435 - 285 - 135 - 95)
30 + 46 €, 13 prihl., 4 škrt., štart o 16:26 hod. zástavkou
7014 SATURNINO 9 č. hd. val,
Fabriano (GB) - Säumchen (GER) (Mytens (USA))
Lysec Belá (Kuchárik Ján)
4:41,22
65,5
Bodlák Z.
7046 JUKIER (POL) 6 hdv
4:41,86
63,0
Matuský L.
TROVARE (USA) 6 hdv
4:42,10
65,5
dž. Andrés D.
GRANITOL (CZE) 7 hdv
4:44,15
65,5
dž. Stromský M.
7028 GREEN FLASH (ITY) 5 hda
4:47,93
66,5
dž. Cagáň M.
1062 DON DEBNIK (POL) 7 rv
4:48,92
66,5
Čmiel A.
7046 GALANTERY (FR) 5 hda
4:49,05
63,0
Rigo M.
7014 TAMANGO 6 hd
4:56,36
64,5
Derych J.
Neštartovala: NIGHT DARK (GER)
Výrok: ahko 3 1/4 - 1 1/4 - 5 - 20 - 5 - 1/2 - aleko
Čas: 4:41,22 (priemerné tempo 811 m/min)
Majite ské prémie: Lysec Belá 125 € (SATURNINO), GREYRACING 65 € (JUKIER (POL)).
Sankcie: Z. Bodlák 15 € za tiesnenie v priebehu dostihov (čl. 258/c DP).
Poplatky: Lokotrans Slovakia 9 € za pomoc pri štarte (vedenie) u koňa č. 1 GREEN FLASH (ITY).
TOTO: Ví az: 5,0:1, Miesto: 1,4, 1,2, 1,4:1, P2: 15,3:1, P3: prevod
Chovate : Gestüt Güthler Hof-Kuchyňa
2
4
6
7
1
3
8
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
5,0
3,0
2,5
6,8
13,6
7,9
15,8
9,5
29
VÝSLEDKY 2013 - JÚN (9).QXD
2.7.2013 10:40
Page 7
7062. Cena Shamal Sally
rovina (IV) - 1700 m - 3-ročné a staršie kone
1500 € (750 - 345 - 225 - 105 - 75)
24 + 36 €, 9 prihl., štart o 17:09 hod. z boxov
ROSE TIGER (GER) 7 hd,
Tiger Hill (IRE) - Roseate Wood (FR) (Kaldoun (FR))
VIMAR - DVORNÍKY (Morávková Jaroslava)
1:49,12
61,5
Rigo M.
7
1.
8,3
7027 ALPINE SURI (IRE) 6 hdv
1:49,69
58,5
žk. Čekal J.
3
2.
3,5
7038 MAX GEORGE (GB) 5 hdv
1:49,81
64,0
dž. Šara R.
8
3.
6,6
OLD MALT (IRE) 12 rv
1:50,14
0,5
57,0
žk. Vajsnerová E.
6
4.
33,2
7038 SAMOOL (GER) 5 bv
1:50,25
61,0
dž. Línek J.
2
5.
2,2
7040 REBELLI YELL 5 thda
1:53,37
5,0
61,0
Derych J.
9
6.
11,0
BÁTOR (HUN) 3 rv
1:53,78
53,5
dž. Hodáň P.
5
7.
33,2
DENICES MOONLIGHT (GB) 5 hdv
1:58,53
4,5
62,0
Matuský L.
1
8.
3,6
Neštartoval: DANCER WILD (POL)
Výrok: ahko 3 1/4 - 1/2 - 2 - 1/2 - aleko - 2 3/4 - aleko
Čas: 1:49,12
Majite ské prémie: VIMAR - DVORNÍKY 100 € (ROSE TIGER (GER)), AUTOOPRAVOVŇA Strnisko 50 € (ALPINE SURI (IRE)).
Poplatky: Sloval Invest a.s. 15 € za oslobodenie koňa č. 9 REBELLI YELL od privedenia do pedoku.
TOTO: Ví az: 8,3:1, Miesto: 2,3, 2,6, 1,5:1, P2: prevod, P3: prevod
Chovate : Berglar Christoph, Dr.
10
2
4
10
3
15
12
6
10
2,5
4,5
10
2
15
12
6
Dráha: vonkajší ovál - 4,2 (dobrá) (min. 4,0 - max. 4,4); vnútorný ovál - 4,5 (mäkká) (min. 4,2 - max. 4,6); steeplechase - 4,2 (dobrá) (min. 3,9 - max. 5,0)
Počasie: jasno, teplota 29 °C
Delegačná listina z 9. 6. 2013
Dozor Hlavnej dostihovej komisie Mgr. Stanislav Matulík Dostihová komisia predseda: Rudolf Kalman, členovia: Mgr. Richard Dukes, Ing. Jaroslav
Lauterbach Dostihový tajomník Ing. Ján Valtýni Rozhodca pri štarte Jaromír Štohanzl Pomocný rozhodca pri štarte Ján Popelka Hlavný
rozhodca v cieli Martina Pfefferová Pomocní rozhodcovia v cieli Peter Jančovič, Michal Czucz Časomerač Peter Jančovič Rozhodca pri váhe
Ing. Vladimír Šak Hlásate Ing. Ján Valtýni Správca dráhy Ing. Juraj Švec Vedúci stávkovej kancelárie Rudolf Drška Vedúci zboru usporiadate ov Ing. Vladimír Péti Dostihový pokladník Beáta Kišacová Dostihový sekretariát Andrea Kirková Organizačný pracovník dostihovej prevádzky Zuzana Rippová Ustajnenie koní Mária Doliňáková Identifikácia koní Ing. Veronika Břečková Obsluha cie ovej kamery Milan Závodný
Službukonajúci veterinárny lekár MVDr. Tomáš Frey
22. 6. 2013 - Bratislava
7063. Cena Lady Atlanty
rovina (IV) - 1000 m - 2-ročné kone
1600 € (800 - 400 - 240 - 160)
26 + 38 €, 7 prihl., štart o 14:26 hod. z boxov
NEW ATTACK (SPA) 2 hd,
New Approach (IRE) - Shivering (GB) (Royal Applause (GB))
Meridian (Holčák František)
1:04,39
55,5
Petrlík N.
2
1.
FILEALANGLAISE (FR) 2 hda
1:04,60
58,0
dž. Zatloukal M.
7
2.
FINEST ADVENTURE (GB) 2 hd
1:04,83
58,0
dž. Lukášek T.
6
3.
EXOTIC BEAUTY (CZE) 2 hda
1:05,42
58,0
dž. Budovič Š.
1
4.
KINGSTON JAIL (CZE) 2 b
1:05,81
58,0
dž. Havlík J.
5
5.
AUENFELS (GER) 2 hd
1:05,92
58,0
dž. Šara R.
3
6.
BORN IN THE WILD 2 hda
1:07,01
58,0
dž. Drozda F.
4
7.
Výrok: iste 1 1/4 - 1 1/2 - 4 - 2 1/2 - 1/2 - 7
Čas: 1:04,39 (14,58 - 25,23 - 24,58)
Majite ské prémie: MN-Racing 110 € (FILEALANGLAISE (FR)), Lokotrans Slovakia 50 € (FINEST ADVENTURE (GB)).
TOTO: Ví az: 3,0:1, Miesto: 1,6, 1,2, 1,0:1, P2: 40,0:1, P3: 230,7:1
Chovate : Milagro Y.
3,0
5,2
6,6
30,1
6,3
2,0
12,0
2,5
2,5
5
6
6
4
8
2,5
2,5
3,5
6
6
4,5
8
2,2
5,7
11,5
26,8
10,0
5,7
20,1
3
4
6
8
6
5
10
3
3
6
10
7
5
10
7064. Cena Tantry
7062
1125
7048
7048
7056
1108
7056
30
rovina (III) - 1600 m - 3-ročné a staršie kone
2200 € (1100 - 505 - 330 - 155 - 110)
35 + 53 €, 11 prihl., 1 škrt., štart o 14:54 hod. z boxov
ALPINE SURI (IRE) 6 hd. val,
Choisir (AUS) - Alpine Lady (IRE) (Tirol (IRE))
AUTOOPRAVOVŇA Strnisko (Hlavenka Peter)
1:42,03
ČAJAIL (CZE) 3 hd
1:42,08
SAJGON (POL) 4 hdv
1:42,64
IVORY DAVIS (FR) 4 hdv
1:42,72
GENY BEY (IRE) 5 hda
1:42,88
AMERICKÝ ŠERIF (CZE) 3 rv
1:42,92
UN LIBRETTIST (FR) 3 hd
1:43,07
0,5
0,5
60,5
55,5
60,0
57,0
57,0
52,5
55,0
dž. Šmida Z.
dž. Šafář J.
Petrlík N.
am. Grbavčicová T.
Rigo M.
žk. Filipová P.
dž. Havlík J.
2
4
10
5
1
8
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
VÝSLEDKY 2013 - JÚN (9).QXD
2.7.2013 10:40
Page 8
1129 APINOA (CZE) 7 hda
1:43,13
59,5
žk. Mach M.
3
8.
3,8
2
1129 JUST FOR YOU (POL) 4 hda
1:43,46
56,5
Korenek M.
9
9.
40,2
8
7042 DEAR MR FANTASY (IRE) 6 hdv
1:44,28
58,0
am. Hricová Z.
7
10.
11,5
10
Výrok: boj krk - 3 1/4 - krk - 3/4 - hlava - 3/4 - krk - 2 - 5
Čas: 1:42,03 (27,52 - 25,06 - 24,85 - 24,60)
Majite ské prémie: AUTOOPRAVOVŇA Strnisko 145 € (ALPINE SURI (IRE)), ALEJ 75 € (GENY BEY (IRE)).
Sankcie: M. Korenek 20 € za nerovnú jazdu po štarte (čl. 258/b DP), N. Petrlík 50 € za tiesnenie v priebehu dostihov (čl. 258/c DP).
Poplatky: Vrba Rokytnice Slavičín 9 € za pomoc pri štarte u koňa č. 8 AMERICKÝ ŠERIF (CZE).
TOTO: Ví az: 2,3:1, Miesto: 1,6, 1,3, 2,6:1, P2: 9,8:1, P3: 67,8:1
Chovate : Fox M.
3
9
12
7065. Cena Viazmy
rovina (IV) - 2400 m - 4-ročné a staršie kone
1700 € (850 - 390 - 255 - 120 - 85)
27 + 41 €, 10 prihl., štart o 15:23 hod. z boxov
7033 ITALIAN STALLION (IRE) 9 tm. hd. val,
Grand Lodge (USA) - Belle Allemande (IRE) (Royal Academy (USA))
tribau group s.r.o. (Hanáček Jaroslav)
2:39,32
55,0
Abík M.
5
1.
3,8
7041 WASSILJEW (IRE) 9 hdv
2:39,63
57,0
Rigo M.
6
2.
11,4
1112 ATHABASCA (CZE) 5 hda
2:39,80
58,0
dž. Šafář J.
9
3.
7,6
7055 CONAN ROY (IRE) 4 hdv
2:39,85
57,5
dž. Šmida Z.
2
4.
2,1
1048 IRENKA (CZE) 6 hda
2:40,59
52,5
žk. Filipová P.
4
5.
10,1
8034 RAMIL AI 7 hd
2:41,00
3,5
57,5
am. Kucháriková M.
10
6.
91,7
7046 BADGUY (IRE) 6 hdv
2:41,96
57,5
dž. Zatloukal M.
8
7.
3,3
7055 MARQUIS (CZE) 7 thdv
2:43,59
57,0
am. Hricová Z.
3
8.
22,9
7040 GAYIRIN (CZE) 9 hdv
2:44,42
59,5
dž. Budovič Š.
1
9.
45,8
Neštartoval: MIND THAT TIGER (FR)
Výrok: ahko 2 - 1 1/4 - krk - 5 - 2 3/4 - 6 - 5 - 5
Čas: 2:39,32 (28,47 - 26,87 - 27,65 - 26,01 - 25,86 - 24,46)
Majite ské prémie: tribau group s.r.o. 115 € (ITALIAN STALLION (IRE)), Stajňa Friends 55 € (WASSILJEW (IRE)).
Sankcie udelené DA SR: Tréner L. Végh 20 € za nedostatočnú veterinárnu dokumentáciu u koňa RAMIL AI (čl. 396/c DP).
Poplatky: Stajňa RATEX 15 € za oslobodenie koňa č. 10 RAMIL AI od privedenia do pedoku.
Príloha k dostihovej správe: Kôň č. 2 CONAN ROY (IRE) absolvoval dostihy s posunutým sedlom.
Poznámka: Kôň č. 6 WASSILJEW (IRE) stratil na štarte asi 7 dĺžok, kôň č. 4 IRENKA (CZE) stratil na štarte asi 3 dĺžky.
TOTO: Ví az: 3,8:1, Miesto: 1,7, 10,1, 2,1:1, P2: prevod, P3: prevod
Chovate : Howard Barton Stud
3
6
8
2
10
20
4
12
10
3
7
9
2
12
20
4
15
12
7066. Cena tpd internetové elektro
rovina (II) - 2400 m - 3-ročné kone
3000 € (1500 - 690 - 450 - 210 - 150)
60 + 60 €, 10 prihl., 2 škrt., štart o 15:52 hod. z boxov
7051 WANDUKE (IRE) 3 hd,
Bachelor Duke (USA) - Wangara (IRE) (Desert King (IRE))
AUTOOPRAVOVŇA Strnisko (Hlavenka Peter)
2:36,10
61,0
dž. Šmida Z.
1
1.
5,9
2
2
7032 SARAS (FR) 3 r
2:36,17
62,0
dž. Vokálková Z.
3
2.
6,1
5
6
7044 KRÖSUS (GER) 3 thd
2:36,18
57,0
dž. Lukášek T.
7
3.
2,8
3
2
7051 KAROV (IRE) 3 hd
2:36,34
60,0
dž. Šara R.
5
4.
3,7
4
4
1127 MIRAGTON (CZE) 3 hd
2:36,37
61,0
dž. Šafář J.
6
5.
4,9
8
8
8031 DANG GIA (GER) 3 hda
2:37,35
59,5
dž. Havlík J.
8
6.
7,2
6
7
7050 SUNSHINE OF GRACIE (FR) 3 hda
2:39,24
59,5
Pattinson K. P.
4
7.
22,6
6
7
7055 ROYAL RICHARD (CZE) 3 b
2:40,23
59,0
dž. Pavlíček J.
2
8.
10,7
8
9
Výrok: tuhý boj krk - nos - 3/4 - hlava - 6 - 5 - 6
Čas: 2:36,10 (26,57 - 25,36 - 26,96 - 25,29 - 26,36 - 25,56)
Majite ské prémie: AUTOOPRAVOVŇA Strnisko 200 € (WANDUKE (IRE)), Lokotrans Slovakia 100 € (KRÖSUS (GER)).
Sankcie: Dž. R. Šara 30 € za nesprávne použitie bičíka, ktoré malo za následok križovanie koňa č. 7 KRÖSUS (GER) (čl. 210 DP a čl. 258/c DP).
Poplatky: Stáj Hřebčín Albertovec 9 € za pomoc pri štarte u koňa č. 3 SARAS (FR).
TOTO: Ví az: 5,9:1, Miesto: 1,8, 2,1, 1,2:1, P2: 13,7:1, P3: 73,6:1
Chovate : Cosgrove Pat
7067. Memoriál majora Stanislava Rudu
7049
7041
7049
7052
rovina (II) - 1800 m - 3-ročné a staršie kone - hdcp
3000 € (1500 - 750 - 450 - 300)
60 + 60 €, 9 prihl., 2 škrt., štart o 16:22 hod. z boxov
BRITON TRACK 6 hd. val,
Desert Track (GB) - Brithney (Sebastian (GB))
PD Senica (Kubovičová Zuzana)
1:53,69
TWIST DANCER (CZE) 6 hdv
1:53,86
QUICK DART 3 hd
1:54,00
AURELIA PIA (GB) 4 hda
1:54,37
57,0
63,0
52,0
59,5
dž. Šmida Z.
dž. Šafář J.
Abík M.
dž. Havlík J.
6
5
3
1
1.
2.
3.
4.
2,9
5,4
2,0
6,6
2,2
4
2,2
5
2,2
4
2,2
5
31
VÝSLEDKY 2013 - JÚN (9).QXD
2.7.2013 10:40
Page 9
8030 BERENIQUE (CZE) 4 hda
1:55,14
1,0
53,0
dž. Vokálková Z.
7
5.
23,2
10
10
7041 MONTINELLO (FR) 9 thdv
1:55,51
62,0
Rigo M.
2
6.
5,4
6
6
7040 WOODLARK (IRE) 7 rv
1:58,47
1,0
58,0
dž. Budovič Š.
4
7.
23,2
8
8
Výrok: ahko 3/4 - 3/4 - 2 1/4 - 5 - 4 1/4 - 18
Čas: 1:53,69 (13,51 - 24,59 - 24,83 - 25,79 - 24,97)
Chovate ské prémie: PD Senica 160 € (BRITON TRACK), Agrolipt s.r.o. 80 € (TWIST DANCER (CZE)).
Sankcie: Dž. Z. Šmida 20 € za križovanie v cie ovej rovine, ktoré nemalo vplyv na poradie v cieli (čl. 258/c DP).
Príloha k dostihovej správe: Proti výsledku dostihov podala DK protest ex offo pre križovanie koňa č. 3 QUICK DART koňom č. 6 BRITON
TRACK. DK protest prešetrila, vypočula dž. Z. Šmidu a M. Abíka a zistila, že incident nemal vplyv na poradie v cieli.
TOTO: Ví az: 2,9:1, Miesto: 1,0, 1,0, 1,0:1, P2: 45,6:1, P3: 13,5:1
Chovate : PD Senica
7068. Cena EURONICS TPD
(20. Zlatý bičík)
rovina (I) - 1400 m - 3-ročné a staršie kone
6000 € (3000 - 1380 - 900 - 420 - 300)
120 + 120 €, 9 prihl., 1 škrt., štart o 16:55 hod. z boxov
7053 ALL THE EVIL (IRE) 5 r. val,
Exceed And Excel (AUS) - Mezzanine (GB) (Sadler s Wells (USA) )
Meridian (Holčák František)
1:24,84
62,0
dž. Havlík J.
8
1.
2,5
2,5
2,5
7052 YUCCA (IRE) 5 hda
1:24,86
58,5
dž. Šmida Z.
4
2.
3,0
4
3
7043 BRISK MOOS (GB) 5 hd
1:25,43
59,0
dž. Línek J.
2
3.
5,1
6
6
1072 JUST FLY (POL) 5 hd
1:25,52
62,0
dž. Zatloukal M.
5
4.
6,0
5
6
7053 INVISIBLE BID (GB) 3 hda
1:25,74
55,5
dž. Šara R.
3
5.
4,2
2,5
3,5
7047 GUARDIOLA (CZE) 3 ra
1:26,36
0,5
53,0
dž. Vokálková Z.
1
6.
20,5
30
30
7053 DR GURU (GB) 7 hd
1:27,19
61,0
dž. Lukášek T.
6
7.
25,7
8
9
7060 SUN ERUPTION (FR) 4 thd
1:28,08
59,0
dž. Koplík Radek
7
8.
34,2
15
15
Výrok: tuhý boj hlava - 3 1/4 - 1/2 - 1 1/2 - 4 - 5 - 6
Čas: 1:24,84 (14,18 - 22,81 - 23,98 - 23,87)
Majite ské prémie: AUTOOPRAVOVŇA Strnisko 400 € (YUCCA (IRE)), Dr. Ostertag 200 € (BRISK MOOS (GB)).
Príloha k dostihovej správe: DK vybrala koňa č. 4 YUCCA (IRE) na dopingovú kontrolu. Pri odbere dopingovej vzorky bola prítomná M. Zonygová.
Poznámka: Kôň č. 7 SUN ERUPTION (FR) stratil na štarte asi 3 dĺžky.
TOTO: Ví az: 2,5:1, Miesto: 1,1, 1,1, 1,6:1, P2: 8,9:1, P3: 32,5:1
Chovate : Knocklong Hous Stud
7069. Cena Fiorentie
rovina (IV) - 1100 m - 3-ročné a staršie kone
1700 € (850 - 425 - 255 - 170)
27 + 41 €, 7 prihl., 1 škrt., štart o 17:37 hod. z boxov
7047 CRISTAL GEM (GB) 4 ra,
Cadeaux Genereux (GB) - Desert Cristal (IRE) (Desert King (IRE))
Gestüt Celtic Hill (Neumann Werner)
1:07,33
61,5
dž. Línek J.
4
1.
1,6
2,5
4
7039 SARNIA (IRE) 9 ra
1:07,91
59,0
žk. Čekal J.
2
2.
5,8
5
3,5
1109 AYRAN (CZE) 3 hd
1:07,93
59,0
Pattinson K. P.
1
3.
3,9
2
2,5
INBAILEYSFOOTSTEPS (IRE) 4 thda
1:09,07
3,5
56,5
am. Križovič M.
5
D
11,1
8
10
PRINCE HENRY (AUT) 5 rv
1:10,28
65,0
dž. Šafář J.
3
5/4
3,9
5
4
DUNA (CZE) 5 hda
1:13,58
4,5
56,5
Abík M.
6
6/5
13,9
8
8
Výrok: ve mi ahko 3 1/4 - kr. hlava - 7 - 8 - aleko
Čas: 1:07,33 (19,42 - 24,08 - 23,83)
Majite ské prémie: Búranský dvúr 115 € (SARNIA (IRE)).
Sankcie: Tréner J. Lehocký výstraha za nevhodné správanie sa zavádzača (čl. 238 DP), K. P. Pattinson 20 € za nadmerné použitie bičíka (čl. 210 DP),
am. M. Križovič odňatie licencie na 6. 7. 2013 a 21. 7. 2013 za nesplnenie povinnosti odváži sa po dostihoch (čl. 277/c DP), am. T. Stražický
90 € za nedodržanie dohodnutého záväzku (čl. 399/a DP).
Príloha k dostihovej správe: Proti výsledku dostihov podala DK protest ex offo, pretože sa am. M. Križovič pod a čl. 271/2 DP po dostihoch
neodvážil. DK diskvalifikovala koňa č. 5 INBAILEYSFOOTSTEPS (IRE) (pod a čl. 416/m DP).
TOTO: Ví az: 1,6:1, Miesto: 1,1, 1,8:1, P2: 12,2:1, P3: 7,4:1
Chovate : South Hatch Racing
Dráha: vonkajší ovál - 4,3 (dobrá) (min. 4,1 - max. 4,7)
Počasie: jasno, teplota 29 °C
Delegačná listina z 22. 6. 2013
Dozor Hlavnej dostihovej komisie Ing. Juraj Lészkó Dostihová komisia predseda: Mgr. Richard Dukes, členovia: Ing. Vladimír Šak, Ing. Alexander
Valentich Dostihový tajomník Ing. Ján Valtýni Rozhodca pri štarte Jaromír Štohanzl Pomocný rozhodca pri štarte Ján Popelka Hlavný rozhodca
v cieli Martina Pfefferová Pomocní rozhodcovia v cieli Peter Jančovič, Bc. Alexandra Kostúrová Časomerač Peter Jančovič Rozhodca pri váhe
Ivan Uhrovčík Hlásatelia Ing. Ján Valtýni, Ivana Ilgová Správca dráhy Ing. Juraj Švec Vedúci stávkovej kancelárie Rudolf Drška Vedúci zboru
usporiadate ov Ing. Vladimír Péti Dostihový pokladník Alena Navračičová Dostihový sekretariát Andrea Kirková Organizačný pracovník dostihovej prevádzky Zuzana Rippová Ustajnenie koní Mária Doliňáková Identifikácia koní Ing. Veronika Břečková Pracovník poverený organizáciou pri odbere dopingu Michal Czucz Obsluha cie ovej kamery Milan Závodný Službukonajúci veterinárny lekár MVDr. Tomáš Frey
32
ZAHR5.QXD
2.7.2013 10:44
Page 1
Technické výsledky cvalových dostihov
konaných v (inom) zahraničí a v ČR
s účas ou koní zo Slovenskej republiky
9. 5. - Ebreichsdorf
8022. Start zur Racino Million-Rennen
rovina - 1800 m - 3-ročné a staršie kone
4 000 € (1750 - 890 - 500 - 360 - 180)
HEARTBREAKER (POL) 3 hd,
Belenus (GER)-Hebrajka (POL) (Duke Valentino (GB))
Stall Rossiya (Romanowski M.)
56,0 Reznikov A.
7012 CEDAR (FR) 3
56,0 Janáček V.
SUGAR LOAF (GB) 4
62,5 Šmida Z.
7018 FERNANDO (CZE) 3
58,0 Línek J.
7007 HASLEMERE (IRE) 3
55,0 Šafář 2 J.
Výrok: boj 1/2 - hl.- 13/4 - 91/4 - krk -141/2 - 4 - 49 - al. (11 št.)
Čas: 1:52,70 (5,2)
Chovate : Cybernetyki Investment S.A.
8
4
7
10
9
1.
2.
3.
4.
7.
139
162
21
67
148
8023. C. F. Bauer-Memorial
rovina - 1800 m - 4-ročné a staršie kone
6 000 € (3000 - 1400 - 800 - 500 - 300)
LYSYAN (IRE) 5 hd,
Byron (GB)-Boadicea (GB) (Celtic Swing (GB))
Stall Joly (Blažková H.)
62,0 Šafář 2 J.
10 1.
ARTISTO (GER) 7
60,5 Gnesi C.
1 2.
URGESTEIN (GER) 5
62,5 Šmida Z.
6 3.
7013 INNOVATOR (GER) 6
62,0 Šara R.
7 4.
8008 RED MISSION (GB) 4
60,0 Línek J.
5 7.
7013 VAGOSH 4
62,0 Havlík J.
8 8.
Výrok: boj krk - 3/4 - 2 - 13/4 - hl.- 11/4 - 13/4 - 41/2 - 43/4 - 51/4 (11 št.)
Čas: 1:51,80 (5,2)
Chovate : Gerard Kennedy
58
91
68
80
199
323
8024. WINWIN-Trophy
rovina (IV) - 1800 m - 3-ročné a staršie kone (hdcp)
3 600 € (1700 - 860 - 500 - 360 - 180)
DON CARLINO (POL) 8 thdv,
Don Corleone ()-Donna GRafia (POL) (Graf (USA))
Stall Edoras (Bigus S.)
61,0 Reznikov A.
4
GOLDMARIE (GER) 9
57,5 Janáček V.
3
NAPOLEONE (AUT) 6
53,0 Šara R.
2
7015 BERENIQUE (CZE) 4
56,5 am. Hricová Z.
9
8006 RESURRECTIONSMILES (USA) 6
53,5 Havlík J.
7
7020 JIHLAVA (IRE) 4
58,0 Línek J.
5
Výrok: boj 1/2 - 13/4 - 21/4 - 1 - 4 - 3/4 - 71/4 - 1/2 - 143/4 (10 št.)
Čas: 1:53,80 (5,2)
Chovate : SK Kozienice Sp. z o.o.
20. 5. - Merano
8025. Premio Giuseppe Chiodini
prútené prekážky - 3300 m - 5-ročné a staršie kone
16 000 € (6800 - 2720 - 1360 - 816 - 544)
FEELGOOD (ITY) 5 hdv,
Colossus (IRE)-Fashyd (IRE) (Shahrastani (USA))
Tronconi Franco-bidesi Grazia (Contu F.)
65,5 Maceli L.
SCHLIEMANN (ITY) 5
65,5 Karnicnik S.
ROMIS (GB) 5
66,5 Pastuszka D.
PROUD BORIS (GER) 9
70,0 Stromský M.
Výrok: ahko 41/2 - kr.krk - 31/2 - 1 - 2 - 1 - al. (11 št.)
Čas: neuvedený (5,0)
Chovate : Loris Cipriani
2
6
4
3
1. 455
2. 71
3. 252
8. 118
20. 5. - Budapeš
8026. Pünkösdi Díj
rovina (IV) - 1600 m - 3-ročné a staršie kone
490 000 HUF (245 000 - 98 000 - 73 500 - 49 000 - 24 500)
ESTI CSILLAG (HUN) 3 thd,
Satin Stone (USA)-Estemona (GER) (Oxalagu (GER))
Telivér Farm Kft. (Kovács S.)
53,5 Kozma I.
7
NEMULASS (HUN) 9
60,0 Fézer R.
4
7023 ILKE (IRE) 4
56,5 Šmida Z.
5
FIGURÁZÓ (HUN) 6
62,0 Georgjev S.
1
Výrok: boj krk - 1 - kr.krk - 21/2 - 1 - 41/2 - 28 (8 št.)
Čas: 1:38,80 (3,8)
Chovate : Telivér Farm Kft.
1. 31
2. 42
3. 841
4. 84
8027. Rascal Díj
rovina (II) - 1200 m - 3-ročné a staršie kone
674 500 HUF (355 000 - 142 000 - 106 500 - 71 000)
DVORNÍKY DREAM (IRE) 4 hd,
Green Desert (USA)-Diandrina (GB) (Mondrian (GER))
Pavel Vigaš - Vimar (Ribárszki S.)
63,0 Janáček V.
WALDERON (IRE) 4
60,5 Nagy T. II
DODYBUD (IRE) 4
62,0 Línek J.
ZILIA (HUN) 3
53,5 Kozma I.
Výrok: tuhý boj kr.hl.- kr.krk - 21/2 - 7 (5 št.)
Čas: 1:11,60 (3,8)
Chovate : Knockainey Stud&Storway Ltd.
1
4
2
7
1. 62
2. 71
3. 29
4. 25
8028. Millenniumi Díj
1.
2.
3.
4.
6.
8.
131
124
53
74
81
121
rovina (Listed) - 1800 m - 3-ročné a staršie kone
7 400 000 HUF (3 700 000 - 1 480 000 - 1 110 000 - 740 000 - 370 000)
SEPERATE OPINION (GB) 4 hda,
Osorio (GER)-Diamond White (GB) (Robellino (USA))
CANTEL SHOP Kft. (Zala C.)
60,0 Kerekes K.
5 1. 50
7013 PACINO MO (FR) 5
59,0 Havlík J.
8 2. 59
RAPHAEL SANTI (IRE) 4
61,0 Bakos G.
1 3. 55
7011 YUCCA (IRE) 5
60,0 Línek J.
6 5. 52
Výrok: tuhý boj kr.hl.- 21/2 - krk - 11/4 - 4 - kr.hl.- 31/2 - 12 - 6 - 2 - 6 (12 št.)
Čas: 1:53,40 (3,8)
Chovate : Newsells Park Stud Limited
26. 5. - Ebreichsdorf
8029. Preis von Deauville
rovina - 2000 m - 3-ročné kone
4 000 € (1750 - 890 - 500 - 360 - 180)
33
ZAHR5.QXD
2.7.2013 10:44
Page 2
AIOLOS (AUT) 3 r,
Desert Prince (IRE)-Tambeath (AUT) (Dunbeath (USA))
Gestüt Horn (Martin G.)
58,0 Šmida Z.
CRUEL MOLE JOE (IRE) 3
58,0 Havlík J.
8022 CEDAR (FR) 3
58,0 Stanarević M.
I M ON FIRE (GER) 3
56,5 Šara R.
Výrok: boj nos - 11/4 - krk - 11/4 - 91/4 - 44 (7 št.)
Čas: 2:06,50 (5,5)
Chovate : Gestüt Horn
1. 6. - Budapeš
4
7
2
6
1. 123
2. 68
3. 32
4. 94
6
3
8
7
1. 74
2. 56
3. 44
6. 68
8030. FRBC-Grand Prix
rovina (IV) - 1800 m - 4-ročné a staršie kone (hdcp)
3 600 € (1700 - 860 - 500 - 360 - 180)
MONTEBELLO (FR) 5 hd,
Panis (USA)-Bella Ciao (IRE) (Entrepreneur (GB))
Stall Troika (Martin G.)
58,5 am. Stummer C.
STARSIDE (FR) 5
55,0 am. Juránková H.
GOLDMARIE (GER) 9
57,5 Šmida Z.
8024 BERENIQUE (CZE) 4
55,0 am. Hricová Z.
Výrok: ahko 11/2 - 43/4 - hl.- 31/4 - 13/4 - hl. (7 št.)
Čas: 1:51,70 (5,5)
Chovate : Bernard Bargues
8031. ARQANA-Grand Prix-1000 Guineas
rovina - 1700 m - 3-ročné kobyly
6 000 € (3000 - 1400 - 800 - 500 - 300)
HELICONIA (GB) 3 hda,
Hernando (FR)-Flor Y Nata (USA) (Fusaichi Pegasus (USA))
Stall Álmodó (Roszival J.)
58,0 Šmida Z.
7036 DANG GIA (GER) 3
58,0 Šara R.
BRIGHT GOLD (GER) š
58,0 Dubravka E.
VESPONETTA (FR) 3
58,0 Havlík J.
Výrok: ahko 31/4 - krk - hl.- hl.- 8 - 53/4 (7 št.)
Čas: 1:44,80 (5,5)
Chovate : Miss Kirsten Rausing
2
1
6
3
1. 85
2. 25
3. 71
4. 24
8024 RESURRECTIONSMILES (USA) 6 thdv,
Vindication (USA)-Rush To Glory (USA) (Wild Rush (USA))
Stall SHINKANSEN (Reindl A.)
58,0 Havlík J.
5
KALIMERA (AUT) 5
60,0 Stanarević M.
1
SALIERA (AUT) 5
56,0 Šmida Z.
2
NAPOLEONE (AUT) 6
57,5 Dubravka E.
3
Výrok: ahko 21/2 - 1 - hl.- 2 - 13/4 - 11 - 61/4 (8 št.)
Čas: 1:53,40 (5,5)
Chovate : Win More Farm
1. 129
2. 55
3. 79
4. 17
8032. Preis von Paris
rovina (V) - 1800 m - 4-ročné a staršie kone (hdcp)
3 200 € (1500 - 770 - 450 - 320 - 160)
26. 5. - Merano
8033. Premio Sella
Steeplechase cross-country - 3500 m - 4-ročné a staršie kone
10 000 € (4250 - 1700 - 850 - 510)
CHIC ANTI SHOCK (GB) 6 hdv,
Hawk Wing (USA)-Dan Grey (IRE) (Danehill (USA))
Scuderia D Altemps Sas (Favero P.)
72,5 Romano R.
3
NILS (IRE) 7
71,5 Bartoš J.
6
MONJOLIANO (FR) 6
71,5 Pastuszka D.
5
CROSBY 6
71,5 Váňa 3 J.
4
Výrok: boj krk - 8 - kr.hl. (5 št.)
Čas: neuvedený (6,5)
Chovate : Mulino Verde Stud Srl
34
1. 25
2. 51
3. 51
4. 56
8034. Windsor Hendikep
rovina (V) - 1400 m - 3-ročné a staršie kone
380 000 HUF (190 000 - 76 000 - 57 000 - 38 000 - 19 000)
KATONÁS (HUN) 7 hdv,
Bin Shaddad (USA)-Kótyagos (HUN) (Jolly Groom (USA))
Bencze Györgyi (Barabás M.)
56,0 Bakos G.
10 1. 94
WARNING HILL 5
65,5 Drozda F.
1 2. 162
OLAJÁG (HUN) 5
63,0 Paizs G.
5 3. 142
7038 RAMIL AI 7
62,0 Havlík J.
6 8. 189
Výrok: iste 21/2 - 2 - krk - 3/4 - 21/2 - 11/4 - 1/2 - 3 - 1 - 11/2 - 11/2 (12 št.)
Čas: 1:30,40 (piesok)
Chovate : Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.
8035. Villám Díj
rovina (I) - 900 m - 3-ročné a staršie kone
1 080 000 HUF (540 000 - 216 000 - 162 000 - 108 000 - 54 000)
7034 ROBINSON CRUSO (GB) 6 hd,
Footstepsinthesand (GB)-Miss Hawai (FR) (Peintre Celebre (USA))
AUTOOPRAVOVŇA Strnisko (Hlavenka P.)
60,0 Šmida Z.
3 1. 51
VÁROSBÍRÓ (IRE) 11
63,0 Georgjev S.
1 2. 39
CHIMBORASSO (IRE) 6
58,0 Fejes L.
6 3. 76
ALMASZÜRET (HUN) 5
57,0 Kozma I.
5 4. 39
Výrok: tuhý boj kr.hl.- 21/2 - 11/2 - 11/4 - 11/4 - 13/4 - 8 (8 št.)
Čas: 0:51,50 (3,9)
Chovate : D.G. Hardisty Bloodstock&Marston Stud
8036. Parádi István Emlékverseny Hdcp
rovina (II) - 1600 m - 3-ročné a staršie kone
600 000 HUF (300 000 - 120 000 - 90 000 - 60 000 - 30 000)
KARDIV (GER) 5 hd,
Black Sam Bellamy (IRE)-Königsspitze (GER) (Winged Love (IRE))
BIH-MA Kft. (Kovács S.)
59,0 Georgjev S.
9 1. 50
OUTRIDER (IRE) 5
67,0 Línek J.
1 2. 63
GOOD RACER (HUN) 5
57,5 Janáček V.
10 3. 158
MY GREAT (POL) 5
63,0 Drozda F.
3 4. 43
Výrok: tuhý boj hl.- kr.krk - 11/2 - 1/2 - 6 - 11/2 - 1/2 - 11/2 - 31/2 (10 št.)
Čas: 1:42,10 (piesok)
Chovate : Inge Ilic
8037. Culloden Hendikep
rovina (IV) - 1200 m - 3-ročné a staršie kone
440 000 HUF (220 000 - 88 000 - 66 000 - 44 000 - 22 000)
PIRKADATKOR KELŐ (HUN) 3 hda,
Sárkányfog (GB)-Perigon szépe (HUN) (Bin Shaddad (USA))
Suták János (Suták J.)
62,0 Suták C.
6
LUDWIG VON BAYERN (GER) 4 64,5 Línek J.
3
8026 ILKE (IRE) 4
67,0 Matuský L.
1
7037 CALL ME TIGER 3
54,5 Havlík J.
12
Výrok: iste 2 - 1/2 - hl.- 3 - 2 - 1/2 - 1/2 - 41/2 - 11/4 - 6 (11 št.)
Čas: 1:12,60 (4,5)
Chovate : János Suták
9. 6. - Ebreichsdorf
8038. Brieflos - Das grosse Geld
zum kleinen Preis - Rennen
rovina - 1300 m - 3-ročné a staršie kone
4 000 € (1750 - 890 - 430 - 430 - 180)
1. 69
2. 69
3. 552
5. 0
ZAHR5.QXD
2.7.2013 10:44
Page 3
DANCING FLUTTER (AUT) 3 hda,
Ransom O War (USA)-Dancing Candle (AUT) (Dancing Fred (USA))
Frau Klima Sonja (Schweigert E.)
56,5 Šmida Z.
2 1.
SUGAR LOAF (GB) 4
61,5 Clös B.
3 2.
FLORENTINO (GER) 4
61,5 Havlík J.
5 +3.
7042 SAMANTHA FOR LOVE (GB) 4 61,5 Stanarević M.
6 +3.
1
1
Výrok: iste /2 - krk - súč.- 1 - 4 /2 (6 št.)
Čas: 1:17,10 (4,4)
Chovate : Gestüt Celtic Hill
25
29
94
79
8039. Zahlenlotto 1-90 - Das andere
Lotto - Rennen
rovina (IV) - 1650 m - 3-ročné a staršie kone (hdcp)
3 600 € (1700 - 860 - 500 - 360 - 180)
KALIMERA (AUT) 5 ba,
Icemoon (GER)-Kama-Kama (AUT) (Akhisar (USA))
Herr Lazarini Heinrich Ing. (Bigus S.)
55,5 Clös B.
SALIERA (AUT) 5
51,0 Šmida Z.
CAMACARIN (GB) 5
62,0 Dubravka E.
8032 RESURRECTIONSMILES (USA) 6 57,0 Havlík J.
Výrok: iste 1/2 - krk - nos - 23/4 - 1 - 3 - 41/2 (8 št.)
Čas: 1:39,90 (4,4)
Chovate : Vera von Schoeller
7
6
8
4
1. 27
2. 63
3. 41
5. 61
1. 45
2. 90
3. 236
4. 295
23. 6. - Merano
8043. Premio Courtier du Val
steeplechase cross-country - 3900 m - 4-ročné a staršie kone
11 000 € (4675 - 1870 - 935 - 561 - 374)
WILD SPEED (ITY) 6 hdv,
Tout Seul (IRE)-Suave Gallant (USA) (Suave Prospect (USA))
Favero Paolo (Favero P.)
70,5 Romano R.
2
8033 CROSBY 6
68,5 Váňa 3 J.
3
DOUX AMER (IRE) 7
65,0 Karnicnik S.
6
AIR CHAPARRAL (IRE) 6
65,0 Mastain S.
5
Výrok: ahko 41/2 - 5 - 3/4 - 6 - 3 (7 št.)
Čas: neuvedený (4,0)
Chovate : Agricola Dell Olmo Srl
1. 16
2. 27
3. 40
4. 203
8044. Gran Corsa Siepi D Italia
8040. Vederemo - Rennen
rovina (I) - 2000 m - 3-ročné kone
10 000 € (5000 - 2400 - 1300 - 800 - 500)
1073 KING OF MARMALADE (IRE) 3 hd,
Duke Of Marmalade (IRE)-Brindisi (GB) (Dr Fong (USA))
Stall OMS (Kubovičová Z.)
58,0 Havlík J.
ALWAYS ON SUNDAY (FR) 3 58,0 Zatloukal M.
TOZAN (FR) 3
58,0 Šafář J.
MONTINO (GER) 3
58,0 Clös B.
Výrok: ahko 33/4 - 11/2 - 1/2 - 71/2 - 1 - 131/4 (7 št.)
Čas: 2:02,80 (4,4)
Chovate : Mount Coote Stud&M. H. Dixon
54,5 Šmida Z.
11
7041 QUEBRACHO 4
60,5 Línek J.
4
7035 NEW HEAVEN (IRE) 4
55,5 Šara R.
10
FIERY WING (GER) 6
60,0 Kozma I.
5
Výrok: tuhý boj hl.- 6 - 3/4 - krk - 2 - 1 - 11/4 - 11/2 - 3 - 21/2 (11 št.)
Čas: 2:02,60 (3,2)
Chovate : Miss Kirsten Rausing
3
2
6
8
1. 81
2. 30
3. 52
4. 43
1
5
2
3
1. 18
2. 26
3. 231
6. 62
23. 6. - Budapeš
8045. Bonta Ferenc Emlékverseny Hdcp
9. 6. - Budapeš
8041. Nyeretlenek Versenye
rovina (V) - 2000 m - 3-ročné a staršie kone
410 000 HUF (205 000 - 82 000 - 61 500 - 41 000 - 20 500)
TABU (GB) 3 ra,
Sleeping Indian (GB)-Tuppenny Blue (GB) (Pennekamp (USA))
Csontos Pál (Zala C.)
54,0 Timár Z.
11
DIPLOMATA (CZE) 3
58,0 Mészáros Z.
3
SZERECSEN (GER) 3
58,0 Georgjev S.
5
CANDY GIRL (CZE) 3
57,5 Tormási G.
7
Výrok: ahko 21/2 - 6 - 3/4 - 24 - 21/2 - 3/4 - 5 - 6 - al.- 12 (11 št.)
Čas: 2:12,40 (piesok)
Chovate : J. D.&M. R. Bromley Gardner
prútené prekážky (Gd-1) - 4000 m - 5-ročné a staršie kone
60 000 € (25 500 - 10 200 - 5100 - 3060 - 2040)
BRANIT (ITY) 6 thdv,
Night Shift (USA)-Tita Bravo (ITY) (Be My Chief (USA))
Scuderia S.I.B.A. (Contu F.)
66,5 Fuhrmann D.
SOL INVICTUS (ITY) 5
66,0 Romano R.
FEELGOOD (ITY) 5
66,0 Mastain S.
8025 PROUD BORIS (GER) 9
66,5 Matuský L.
Výrok: ahko 41/2 - 21/4 - 11/2 - 11/4 - 6 (6 št.)
Čas: neuvedený (4,0)
Chovate : Azienda Agricola Antezzate Srl
1. 149
2. 49
3. 28
11. 509
16. 6. - Budapeš
8042. Dióspusztai Díj
rovina (I) - 2000 m - 3-ročné a staršie kone
1 080 000 HUF (540 000 - 216 000 - 162 000 - 108 000 - 54 000)
HELICONIA (GB) 3 hda,
Hernando (FR)-Flor Y Nata (USA) (Fusaichi Pegasus (USA))
Álmodó Tanácsadó Kft. (Rosival J.)
rovina (IV) - 1400 m - 3-ročné a staršie kone
440 000 HUF (220 000 - 88 000 - 66 000 - 44 000 - 22 000)
AGAPÉ (HUN) 6 hda,
Lidohill (GB)-Apple Star (GB) (Dunbeath (USA))
Csontos Pál (Csontos P.)
65,5 am. Kocka Á.
2
LA FESTA (HUN) 4
61,0 Mészáros Z.
10
CSATADAL (HUN) 7
62,0 Fézer R.
9
1111 CADUKE (IRE) 3
60,0 Šmida Z.
11
1
3
1
Výrok: boj kr.krk - 1 - 1 - 2 /2 - kr.hl.- kr.hl.- 2 - 1 /4 - 2 /2 - 9 (11 št.)
Čas: 1:29,20 (piesok)
Chovate : Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.
1. 378
2. 378
3. 252
8. 47
8046. Nyeretlenek Versenye
rovina (V) - 1600 m - 3-ročné a staršie kone
410 000 HUF (205 000 - 82 000 - 61 500 - 41 000 - 20 500)
GOLD BURST (IRE) 3 r,
Tamayuz (GB)-Mistress Thames (GB) (Sharpo (GB))
Álmodó Tanácsadó Kft. (Rosival J.)
58,5 Rácz A.
4
BILLY TIGER (GB) 3
58,5 Mészáros Z.
3
7047 MENY BAY (IRE) 3
57,0 Šmida Z.
11
8037 ILKE (IRE) 4
62,5 Varga Z.
2
Výrok: iste 11/4 - 1/2 - 10 - 11/4 - 14 - 8 - 14 - 6 - 16 (10 št.)
Čas: 1:42,60 (piesok)
Chovate : Holborn Trust Co
1.
2.
3.
4.
40
27
40
102
35
ZAHR5.QXD
2.7.2013 10:44
Page 4
8047. Gutai János Emlékverseny
rovina (II) - 1600 m - 3-ročné a staršie kone
674 500 HUF (355 000 - 142 000 - 106 500 - 71 000)
KING COBRA (IRE) 5 r,
Bachelor Duke (USA)-Remedy (GB) (Pivotal (GB))
Álmodó Tanácsadó Kft. (Rosival J.)
64,0 Šmida Z.
LAGRISI (CZE) 4
61,5 Timár Z.
LIBANON (GB) 4
62,0 Bakos G.
8036 MY GREAT (POL) 5
61,5 Kozma I.
Výrok: iste 1/2 - 3/4 - 2 - 3/4 -31/2 - 11/4 (7 št.)
Čas: 1:37,40 (3,2)
Chovate : Airlie Stud
OLAJÁG (HUN) 5
53,0 am. Bihari A.
KAGÁN (HUN) 6
56,0 am. Kocka Á.
Výrok: boj kr.krk - 8 - 6 - krk - 2 - 1/2 - 5 - 7 - 41/2 - 4 (11 št.)
Čas: 1:28,00 (piesok)
Chovate : Whitwell Bloodstock
1
2
5
6
1. 48
2. 37
3. 71
5. 154
8048. Bocskai Pál Emlékverseny Hdcp
rovina (V) - 1200 m - 3-ročné a staršie kone
380 000 HUF (190 000 - 76 000 - 57 000 - 38 000 - 19 000)
8037 CALL ME TIGER 3 hd,
Tiger Cafe (JPN)-Coeur Dame (HUN) (Dehogynem (GB))
Stajňa RATEX (Végh L.)
58,5 Varga Z.
6
BONJOUR (HUN) 3
58,5 Fézer R.
5
BÚZASZEM (HUN) 3
63,5 Vörös G.
1
IFIASSZONY (HUN) 5
61,0 am. Kocka Á.
3
Výrok: boj kr.krk - 1/2 - 21/2 - kr.krk - 1/2 - 31/2 - krk (8 št.)
Čas: 1:16,40 (piesok)
Chovate : W.O.C.H. Slovakia, a.s.
1.
2.
3.
4.
31
153
54
191
rovina (III) - 1100 m - 3-ročné a staršie kone
500 000 HUF (250 000 - 100 000 - 75 000 - 50 000 - 25 000)
BEAU DREAMER (GB) 3 hd,
Excellent Art (GB)-Isabelle s Dream (GB) (Domedriver (IRE))
Álmodó Tanácsadó Kft. (Rosival J.)
57,5 Rácz A.
9 1. 45
ZILIA (HUN) 3
61,0 am. Virág A.
5 2. 210
WALDERON (IRE) 4
66,5 Fézer R.
2 3. 65
7047 ARY 5
53,5 Kozma I.
13 10. 263
Výrok: ahko 5 - 3/4 - 2 - 11/4 - kr.krk - kr.krk - krk - 21/2 - 1 - 6 - 16 (12 št.)
Čas: 1:04,30 (3,2)
Chovate : D. Curran
8050. Janek Géza Emlékverseny
rovina (I) - 1200 m - 3-ročné a staršie kone
1 026 000 HUF (540 000 - 216 000 - 162 000 - 108 000)
8035 ROBINSON CRUSO (GB) 6 hd,
Footstepsinthesand (GB)-Miss Hawai (FR) (Peintre Celebre (USA))
AUTOOPRAVOVŇA Strnisko (Hlavenka P.)
63,0 Šmida Z.
1 1. 49
METEORIT (HUN) 4
56,5 Fézer R.
6 2. 40
DANCING HUSSY (GB) 5
61,5 Georgjev S.
2 3. 44
PIRKADATKOR KELŐ (HUN) 3 56,0 Suták C.
7 4. 147
Výrok: iste 11/2 - 3/4 - 5 - 1/2 - 41/2 - 21/2 (7 št.)
Čas: 1:09,80 (3,2)
Chovate : D.G. Hardisty Bloodstock&Marston Stud
8051. Bonta Ferenc Emlékverseny Hdcp
36
3. 69
4. 112
26. 6. - München
8052. Prix de Saint - Cloud
rovina - 2200 m - 4-ročné a staršie kone
5 100 € (2800 - 1200 - 600 - 300 - 200)
AWAJI (GER) 4 r,
Manduro (GER)-Avocette (GER) (Kings Lake (USA))
Stall Ballerina (Barsig C.)
57,5 Piechulek R.
2 1. 45
DELIGHTFUL DAY (GER) 4
56,0 Pedroza E.
11 2. 59
BLUE IVANA (IRE) 5
51,0 Vilmar A.
9 3. 114
7057 TIZIANO VECELLIO (GB) 4
57,5 Bitala T.
4 6. 319
Výrok: iste 11/4 - 3 - 2 - 2 - 3 - 2 - 11/2 - 4 - nos - 6 - 1/2 - 13 - 14 (14 št.)
Čas: 2:25,87 (dobrá až mäkká)
Chovate : Gestüt Schlenderhan
30. 6. - Ebreichsdorf
8053. WINWIN Trifecta Jackpot
Rennen Euro 2.500,- (netto)
rovina - 1100 m - 3-ročné a staršie kone (hdcp)
3 600 € (1700 - 860 - 500 - 360 - 180)
8049. Esch Győző És Sándor
Emlékverseny Hendikep
rovina (IV) - 1400 m - 3-ročné a staršie kone
440 000 HUF (220 000 - 88 000 - 66 000 - 44 000 - 22 000)
SPRINGING BARONESS (GB) 5 hda,
Bertolini (USA)-Spring Surprise (GB) (Hector Protector (USA))
Törökszentmiklósi Mg. Zrt. (Szuna S.)
61,5 Georgjev S.
3
7038 CONNERY (GER) 5
59,5 Varga Z.
6
10
9
1. 100
2. 112
8038 SAMANTHA FOR LOVE (GB) 4 ra,
Dr Fong (USA)-Shopping For Love (USA) (Not For Love (USA))
MN-Racing (Valachovič O.)
56,5 Šara R.
2 1. 77
IDEFIX (AUT) 4
65,0 Dubravka E.
5 2. 84
DANCING FLUTTER (AUT) 3
52,0 Šmida Z.
3 3. 20
7031 SAGOYA (GER) 4
58,5 Línek J.
6 7. 227
Výrok: iste 3/4 - 21/4 - hl.- 23/4 - hl.- 8 (7 št.)
Čas: 1:05,10 (4,5)
Chovate : Newsells Park Stud Limited
8054. Grosser Preis von Equistro
rovina (Listed) - 1800 m - 3-ročné a staršie kone
15 000 € (7500 - 3500 - 2000 - 1250 - 750)
ALL THE EVIL (IRE) 5 rv,
Exceed And Excel (AUS)-Mezzanine (GB) (Sadler s Wells (USA))
Meridian (Holčák F.)
57,5 Havlík J.
3 1.
LYSYAN (IRE) 5
59,0 Šafář J.
12 2.
URGESTEIN (GER) 5
57,5 Šmida Z.
5 3.
7052 INDY JONES (GER) 5
59,0 Línek J.
11 11.
Výrok: boj nos - 1/2 - 3/4 - hl.- 1 - 13/4 - 31/2 - hl.- 2 - 2 - 11 (12 št.)
Čas: 1:49,20 (4,5)
Chovate : Knocklong Hous Stud
142
389
82
106
8055. Magna Racino AUSTRIAN DERBY
rovina (Gd-2) - 2200 m - 3-ročné kobyly a žrebce
60 000 € (30 000 - 14 000 - 8000 - 5000 - 3000)
MAGIC ART (IRE) 3 hda,
Nayef (USA)-Artisti (GB) (Cape Cross (IRE))
Stall Salzburg (Figge W.)
56,5 Tylicki F.
7 1. 119
CAFE AU LAIT (GER) 3
58,0 Weissmeier F. X. 8 2. 148
JUMEIRAH (GER) 3
56,5 Kerekes K.
9 3. 165
8040 KING OF MARMALADE (IRE) 3 58,0 Havlík J.
5 4. 57
Výrok: iste 1/2 - nos - 1/2 - 13/4 - krk - krk - 3/4 - 3/4 - hl.- 71/2 - 23/4 - 1 (13 št.)
Čas: 2:16,80 (4,5)
Chovate : Darley
ZAHR5.QXD
2.7.2013 10:44
Page 5
8056. Preis des 1. Derbysiegers 1868
„Wissehrad“
rovina - 1650 m - 4-ročné a staršie kone
4 000 € (1750 - 890 - 500 - 360 - 180)
ALLEKEINPROBLEM (FR) 8 hdv,
Munaafis (USA)-Art of Magic (GER) (Dashing Blade (GB))
Frau Bettina Obwaller (Ronge D.)
56,5 Wlodkowski S.
LORD OF GRACIE (FR) 4
56,5 Lukášek T.
SUGAR LOAF (GB) 4
56,5 Šmida Z.
7062 MAX GEORGE (GB) 5
56,5 Šara R.
Výrok: boj nos - krk - 43/4 - nos - 5 - 11/2 - 3/4 - 71/4 (13 št.)
Čas: 1:40,10 (4,5)
Chovate : Simon Springer
1
4
2
9
1. 77
2. 35
3. 93
7. 242
30. 6. - Budapeš
8057. Csorvási Hendikep
rovina (V) - 1400 m - 3-ročné a staršie kone
380 000 HUF (190 000 - 76 000 - 57 000 - 38 000 - 19 000)
FAUSZTUSZ (HUN) 3 hd,
Satin Stone (USA)-Fedra (HUN) (Glenstal (USA))
Telivér Farm Kft. (Kovács S.)
62,5 Kozma I.
4 1.
MAFUMO (GB) 4
66,5 Suták C.
2 2.
BELLE LORD (HUN) 5
59,0 Paizs G.
7 3.
8041 CANDY GIRL (CZE) 3
55,5 am. Jávorková I. 10 10.
1
3
1
3
Výrok: iste 1 /4 - kr.hl.- 2 - 1 - 4 - /4 - 1 /4 - 1 - /4 - 8 (11 št.)
Čas: 1:30,90 (piesok)
Chovate : Telivér Farm Kft.
80
565
376
113
12. 5. 2013 - Praha
1073. 92. Velká jarní cena
Holdingu Rabbit CZ
rovina (Listed) - 1600 m - 3-ročné kone
1 000 000 Kč
(400 000 - 220 000 - 140 000 - 100 000 - 70 000 - 40 000 - 30 000)
8000 + 29 000 Kč, 14 prihl., štart o 17:09 hod. z boxov
TALAR (GB) 3 hdv,
Whipper (USA)-Tashreefat (IRE) (Danehill (USA))
GM Electronic (Luka 2 Václav, Ing.)
58,0 dž. Chaloupka J.
7 1. 120
MISTER WESTMINSTER (GB), 3 58,0 dž. Pavlíček J.
5 2. 100
WHITE MOTIV (GB), 3
58,0 dž. Rája J.
11 3. 220
MAESTRO QUERCUS (GB), 3 58,0 dž. Srnec M.
14 4. 250
BARATEUS (IRE), 3
58,0 dž. Lukášek T.
2 5. 60
RENNY STORM (CZE), 3
58,0 dž. Šafář 2 J.
6 6. 100
RABBIT MOTIVMAN (GB), 3
58,0 dž. Verner J.
4 7. 40
7003 KING OF MARMALADE (IRE), 3 58,0 dž. Zatloukal M. 3 8. 25
CUT ME LOOSE (GB), 3
58,0 Murzabayev B.
1 9. 250
MARCUS AURELIUS (FR), 3
58,0 dž. Vokálková Z. 13 10. 120
EVEREST HILL (GB), 3
58,0 dž. Foret P.
9 11. 120
MISTER AVIATION (IRE), 3
58,0 Rigo M.
10 12. 70
SIGN OF THE ZODIAC (IRE), 3 58,0 dž. Koplík 4 R.
8 13. 120
Neštartoval: LIMAN (IRE)
Výrok: iste 1 1/4 - 1 1/2 - 3 - 3/4 - 2 3/4 - 2 1/2 - nos - 2 - 4 1/4 - hlava - 2 - 14
Čas: 1:45,10 (26,38 - 24,48 - 26,59 - 27,66) (5,6)
Chovate : Ing. Radek Šnábl
25. 5. 2013 - Pardubice
1104. Cross country SAGARA
steeplechase crosscountry (II) - 4500 m - 5-ročné a staršie kone
100 000 Kč (50 000 - 23 000 - 15 000 - 7000 - 5000)
1000 + 2500 Kč, 18 prihl., štart o 16:30 hod. zástavkou
CHARME LOOK (CZE) 6 thdv,
Look Honey (IRE)-Charmaine (CZE) (Rainbows For Life (CAN))
Orling (Theimer Milan, Ing.)
67,0 Kubík M.
7
FRASINI (GB), 8
68,0 dž. Novák M.
4
SILVER REGENT (USA), 8
66,0 dž. Váňa 3 J.
5
TOMIS (CZE), 12
63,0 Velek O.
12
SALUTI (POL), 5
67,0 dž. Stromský M.
8
SPERANZA (CZE), 8
67,0 dž. Boyer T.
16
AGE OF JAPE (POL), 7
65,0 dž. Andrés D.
10
MOULA (CZE), 5
67,0 dž. Myška J.
3
NIGRA (POL), 9
63,0 Kocman J.
9
LEMUEL (CZE), 8
66,0 Tůma P.
2
KYSHANTY (GB), 9
66,0 dž. Bartoš 2 J.
6
RUBÍN (CZE), 11
66,0 dž. Kašný P.
17
UNIVERSE OF GRACIE (GER), 8 65,0 dž. Köhl M.
18
OHIO (CZE), 5
70,0 Sovka J.
14
7006 BYSTRUŠKA, 5
65,0 Derych J.
11
LOIRE (CZE), 5
65,0 Bodlák Z.
15
LERAK (CZE), 7
66,0 dž. Urbánek L.
1
AMARAGON (CZE), 8
67,0 žk. Odložil J.
13
Výrok: boj 1 - 2 - 11 - nos - 3 - 1 1/4 - 2 1/4 - 8 - 17 - 7 - 9 - 18
Čas: 5:34,35 (4,5)
Chovate : Hřebčín Napajedla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Z
PN
ZN
ZN
ZN
60
80
120
100
78
140
24
100
300
300
120
500
200
40
200
200
100
140
1105. Velká cena města Pardubic I. kvalifikace na 123. Velkou
pardubickou s Českou pojiš ovnou
steeplechase crosscountry (NL) - 5800 m - 5-ročné a staršie kone
300 000 Kč (150 000 - 69 000 - 45 000 - 21 000 - 15 000)
3000 + 7500 Kč, 14 prihl., štart o 17:10 hod. zástavkou
BREMEN PLAN (POL) 10 hd,
Enjoy Plan (USA)-Bremen Rose (USA) (Shadeed (USA))
Nýznerov (Popelka 2 Stanislav )
68,0 dž. Stromský M. 10 1. 120
KLAUS (POL), 8
68,0 dž. Myška J.
9 2. 40
BUDAPEST (IRE), 8
68,0 dž. Váňa 3 J.
4 3. 26
STATUS QUO (CZE), 7
68,0 Bodlák Z.
6 4. 500
MLÝN (CZE), 7
68,0 dž. Novák M.
1 5. 600
VALLDEMOSO (CZE), 9
68,0 dž. Andrés D.
14 6. 38
ILION (POL), 9
68,0 Kubík M.
7 7. 100
NIKAS (CZE), 8
68,0 Tůma P.
8 8. 60
PEINTRE ABSTRAIT (IRE), 7
68,0 Matuský L.
2 9. 100
7006 ZAGROŠKUDLA (CZE), 10
66,0 Derych J.
12 10. 400
IMBIR (POL), 9
68,0 Velek O.
13 11. 500
BODYGUARD (POL), 7
68,0 Sovka J.
11 12. 500
SEŠLOST (CZE), 9
66,0 dž. Bartoš 2 J.
5 13. 50
LOVELY (CZE), 7
66,0 Rigo M.
3 ZN 400
Výrok: iste 2 - 4 1/2 - 3 1/4 - 12 - 3 1/4 - krk - 2 1/4 - krk - 15 - 3 - 13 - aleko
Čas: 7:30,10 (4,5)
Chovate : Polska Korporacja Iwestycyjna S.A.
26. 5. 2013 - Praha
1107. Cena prvních nadějí
rovina (III) - 1000 m - 2-ročné kone
60 000 Kč (30 000 - 13 800 - 9000 - 4200 - 3000)
1000 + 2000 Kč, 11 prihl., štart o 14:00 hod. z boxov
FRANCIE (IRE) 2 hda,
Echo Of Light (GB)-Fly With Wings (IRE) (In The Wings (GB))
Zeas Staré Hradiště (Vocásková Helena)
58,0 dž. Lukášek T.
4
TALLSTEP (IRE), 2
58,0 dž. Hodáň P.
10
FUJARA (GB), 2
58,0 dž. Andrés D.
7
MY CHARLIE MAN (GB), 2
58,0 dž. Zatloukal M.
3
SKY ARROW (FR), 2
56.5 žk. Laube M.
9
LUŽNICE (IRE), 2
58,0 dž. Rája J.
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
60
70
45
25
70
40
37
ÈR5.QXD
2.7.2013 10:46
Page 1
SÁZAVA (IRE), 2
58,0 dž. Chaloupka J.
8 7. 78
DIANA ROSENSTURM (CZE), 2 58,0 Velek O.
1 8. 200
STORMICO (CZE), 2
58,0 dž. Verner J.
6 9. 140
KEY TO PARIS (GER), 2
58,0 dž. Šafář 2 J.
2 10. 60
Neštartoval: WOLF DANCE (IRE)
Výrok: ahko 6 - 2 - 1 1/2 - krk - 1 3/4 - 3 1/4 - 2 3/4 - 3 3/4 - 1 3/4
Čas: 1:02,21 (14,08 - 23,81 - 24,32) (4,9)
Chovate : Keogh Family
6
7
5
4
2
1
3
9
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
S
25
100
300
78
78
100
140
45
40
1167. Červnová cross country Válečníka
steeplechase cross-country (I) - 3300 m - 5-ročné a staršie kone
120 000 Kč (60 000 - 27 600 - 18 000 - 8400 - 6000)
1200 + 3000 Kč, 11 prihl., 2 škrty, štart o 15:20 hod. zástavkou
ORPHEE DES BLINS (FR) 11 hda,
Lute Antique (FR)-Ving s Road (FR) (King s Road (FR))
DS Pegas (Wroblewski Grzegorz Witold)
68,0 dž. Faltejsek J.
6
8020 CARDAM (FR), 9
68,0 dž. Brečka J.
1
STEP DANCER (CZE), 5
66,0 dž. Váňa 3 J.
4
URSAN (POL), 10
65,0 dž. Kašný P.
7
SHAMAN (CZE), 9
66,0 Matuský L.
5
KYSHANTY (GB), 9
65,0 dž. Novák M.
9
NETTY (AUT), 6
65,0 dž. Andrés D.
3
MIRAINO (CZE), 8
65,0 Kocman J.
8
Neštartovala: PRINCESS OF GRACIE (USA)
Výrok: ahko 7 - 3 - 1/2 - 1/2 - 1 3/4 - 2 1/2 - 16
Čas: 3:51,83 (4,0)
Chovate : Suc. G. Cahu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
25
50
60
25
100
140
140
210
1177. 54. Zlatý pohár
Rabbit Chotýšany, a. s.
5
3
2
6
4
steeplechase (III) - 4100 m - 5-ročné a staršie kone
60 000 Kč (30 000 - 13 800 - 9000 - 4200 - 3000)
900 + 1800 Kč, 9 prihl., štart o 17:00 hod. zástavkou
1105 ZAGROŠKUDLA (CZE) 10 hda,
Cumbrales (IRE)-Ztracená Naděje (CZE) (Taran (CZE))
Lysec Belá (Kuchárik Ján)
64,0 Bodlák Z.
BAMBINA (POL), 7
65,0 Benš R.
HANDSOME JACK (IRE), 5
69,5 Matuský L.
OSTUNG (IRE), 6
65,0 dž. Kašný P.
LUCKY FOR LIFE (CZE), 11
71,0 dž. Novák M.
ESO (USA), 7
70,0 Rigo M.
ZADAR (POL), 10
68,5 Mach J.
RABBIT SARAH (GB), 5
63,0 Siegl I.
Neštartoval: WILLBILL (CZE)
Výrok: boj krk - 11 - 8 - 2 1/2 - 3
Čas: 4:59,50 (4,0)
Chovate : Zdenka Řeháková
3 1.
7 2.
9 3.
1 4.
5 5.
8 6.
6 ZN
2 ZN
30. 6. 2013 - Karlovy Vary
1193. Dostihový pohár Josefa Váni
pod záštitou Ministerstva zemědělství
23. 6. 2013 - Most
38
6. 100
7. 70
8. 80
9. 200
1186. Letní brněnská steeplechase Cena společnosti Itelligence
22. 6. 2013 - Pardubice
rovina (I) - 2400 m - 4-ročné a staršie kone
400 000 Kč (200 000 - 92 000 - 60 000 - 28 000 - 20 000)
6600 + 13400 Kč, 9 prihl., štart o 16.40 hod. z boxov
OMNIBUS (POL) 6 hd,
Da Xian (POL)-Ombretta (POL) (Dakota (IRE))
Zdeněk Kavka (Bartoš Josef)
58,0 dž. Šafář 2 J.
SKY PILOT (IRE), 8
59,0 dž. Koplík 4 R.
DANGEROUS GLEAM (GER), 4 58,0 dž. Foret P.
LEO GALI (IRE), 6
56,5 dž. Lukášek T.
7054 PEER COOPER (GB), 6
58,0 dž. Zatloukal M.
1
8
9
7
29. 6. 2013 - Brno
1111. Velká cena Klempířství Vaško
rovina (II) - 1000 m - 3-ročné a staršie kobyly
85 000 Kč (42 500 - 19 550 - 12 750 - 5950 - 4250)
1400 + 2850 Kč, 9 prihl., štart o 16:00 hod. z boxov
SAPSIREE (IRE) 3 ra,
Rock Of Gibraltar (IRE)-Celeste (FR) (Muhtathir (GB))
Joly (Šatra Tomáš)
54,0 Murzabayev B.
MATTER FOR LOVE (CZE), 5 60,0 dž. Foret P.
VIVA LEA (CZE), 3
53,0 dž. Havelková 2 M.
CARRIE (CZE), 6
60,0 dž. Lukášek T.
RABBIT DARK ANGEL (IRE), 4 60,0 dž. Verner J.
OLD STORY (CZE), 6
60,0 dž. Zatloukal M.
7029 CADUKE (IRE), 3
53,0 dž. Hodáň P.
CHASINTA (CZE), 4
60,0 dž. Srnec M.
BRIANA (IRE), 3
53,0 žk. Laube M.
Výrok: iste 2 1/4 - 2 1/4 - 3/4 - 3/4 - 10 - 1 3/4 - 1 3/4
Čas: 1:42,37 (26,33 - 24,86 - 24,48 - 26,70) (4,9)
Chovate : Stall Perlen
SELIM (RUS), 5
59,0 dž. Lane M.
BRUTAL ROCCO (IRE), 4
59,0 dž. Rája J.
MY AFANTOU (GER), 4
59,0 dž. Srnec M.
DEVIL S STAR (CZE), 7
58,0 dž. Chaloupka J.
Výrok: iste 1 1/4 - krk - 1/2 - hlava - 3 - 3/4 - 2 3/4 - 3 1/2
Čas: 2:32,74 (25,23 - 25,25 - 25,21 - 26,11 - 25,85 - 25,07) (3,6)
Chovate : SK Jaroszówka
1. 45
2. 140
3. 100
4. 23
5. 33
steeplechase (Listed) - 4200 m - 4-ročné a staršie kone
1 000 000 Kč
(400 000 - 220 000 - 140 000 - 100 000 - 70 000 - 40 000 - 30 000)
6000 + 14 000 Kč, 18 prihl., 2 škrty, štart o 17:05 hod. zástavkou
KHALSHANI (FR) 6 bv,
Kahyasi (IRE)-Khalasha (FR) (Linamix (FR))
Stáj Charvátová (Olehla Čestmír, MVDr.)
69,5 dž. Kousek J.
10 1.
MAKLÉŘ (CZE), 6
69,5 Rigo M.
2 2.
AGE OF LUCK (POL), 8
69,5 Kubík M.
13 3.
NUEVO LEON (GER), 10
69,5 Schnakenberg O. 6 4.
KAMELIE (FR), 6
67,5 dž. Boyer T.
11 5.
MAIESTAS (IRE), 6
69,5 dž. Urbánek L.
15 6.
MARIQUITA (IRE), 7
67,5 Korytář V.
7 7.
7046 FINAL FLASH (GER), 7
69,5 dž. Brečka J.
16 8.
WINKY WINKY (CZE), 7
67,5 dž. Novák M.
8 Z
MAZHILIS (FR), 4
63,0 dž. Andrés D.
12 Z
ALBERTO (CZE), 12
66,5 Sovka J.
5 Z
TARO (POL), 6
69,5 dž. Korpas J.
4 Z
PRIORY BAY (USA), 9
69,5 dž. Kašný P.
14 Z
Neštartovali: DAR SAID (GB), GOLDEN PRESIDENT (ITY), SIXTYSEVEN (CZE)
Výrok: zadržane 15 - 2 1/4 - 7 - 6 - 7 - aleko - 3
Čas: 5:16,67 (4,6)
Chovate : S.A. Aga Khan
KONTAKTY.QXD
2.7.2013 10:50
Page 1
Kontakty
Adresa:
Závodisko, š. p.
Starohájska 29
852 69 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 31354301, DIČ: 2020353797
IČ DPH: SK2020353797
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 8533135/5200,
IBAN: SK06 5200 0000 0000 0853 3135
e-mail: [email protected]
web-stránka: www.dostihy.sk
Úradné hodiny:
7.30 — 11.00 hod.
Faxy: sekretariát riadite a
útvar dostihovej prevádzky
004212 / 623 10 864
004212 / 623 15 221
JUDr. Marián Šurda
riadite
[email protected]
004212 / 624 11 504, 625 24 847
Mgr. Michaela Gračková
sekretariát riadite a
[email protected]
004212 / 624 11 504
Ing. Pavel Koudelka
ekonomický námestník
[email protected]
004212 / 624 11 504
Ing. Ján Valtýni
vedúci dostihovej prevádzky
[email protected]
004212 / 623 11 878
Ing. Veronika Břečková
Úrad plemennej knihy
[email protected]
004212 / 624 10 842
Martina Pfefferová
registrácie, licencie, kariéry koní a jazdcov,
prihlášky, oznámenie štartujúcich koní
(aj v zahraničí)
[email protected]
004212 / 622 46 289
Zuzana Rippová
organizačný pracovník dostihovej prevádzky
[email protected]
004212 / 624 10 842
PhDr. Viera Komárová
referentka marketingu
[email protected]
004212 / 623 10 965
Peter Jančovič
Štefan Šusta
Dostihový program
[email protected]
[email protected]
004212 / 623 11 878
Alena Navračičová
vedúca ekonomického útvaru
[email protected]
004212 / 623 17 791
Beáta Kišacová
všeobecná účtáreň, pokladňa
[email protected]
004212 / 623 17 791
Ing. Vladimír Péti
referent investičného úseku,
energetiky a odpadov
[email protected]
004212 / 623 17 791
Ing. Juraj Švec
vedúci úseku dostihových služieb
[email protected]
004212 / 623 10 910
administratívna budova — zasadačka
administratívna budova — sekretariát
vrátnica
004212 / 623 15 969
004212 / 623 17 241
004212 / 622 42 781
12.30 — 15.00 hod.
ÈR5.QXD
2.7.2013 10:48
Poznámky
Page 2
Download

Vestník 5-6/2013 - Závodisko Bratislava