'|
oznámeníap|ikace přípravků na ochranu rostlin chovate|ům vče|
Ošetřovatel: lderaz,zem. družstvo, Zderaz 103, Proseč u Skutče, 539 44
tČo: oorz485l
lng. Rejsa Luděk, tel. 606 640 565
Přípravkv:
N
ure lle D, dávka a,6 lf ha, term ín apl ikace 27,3,-1a,4, 2015
od
8.00 do 23.00 hod
Plenum, dávka 0,15 kglhaf Avaunt 15 Ec , dávka 0,17
llhal,
termín aptikace 10.4._30.4.2015 od 8.00 do 23.00 hod
Místo aplikace: -hon č. 3103, Na obci, Zz,Zzha, obec Štěpánov, k,ú, Šťěpánov,
okr. Chrudírn, řepk
a oz.,- hon
č. a2O4/1,, Pod ocelokotnou, obec Lhota u Skutče,
l,
k.ú. Lhota u Skutče, okr. Chrudim, řepka oz.,_ hon č. 1301,/5,].7, Heráně
13,09 ha,obec Zbožnov, k.ú. Zbožnov, okr. Chrudim, řepka o7.,, hon č. 86a4/2
Nad písníkem ke Březinám, 65 ha,obec Perálec, k.ú. Perálec,okr. Chrudirn,
hon č. 8603, Nebesa, Ia,L2 ha, obec Perálec, k.ú. Perálec, okr.
Chrudim, řepka o7., - hon č. 74gU1,, U vodojemu, 32,38 ha, obec Střítež u
Skutče, k.ú. Střítež u Skutče, okr. Chrudim, řepka oz., - hon Č. 64a\ Dolanský,
řepkka
í,7., _
18 ha, obec Dolany, k.ú. Střítež u Skutče,okr. Chrudim, řepka az., hon
č.42a5l4,Za Malínskym,3,24 ha, obec Skutíčko,k.ú. Skutíčko,okr,
Chrudim,řepka oz.,- hon č. 3ZO6|L, Nad Malínskýrn, 3,27 ha, obec Skutíčko,
_hon č. 5302, Červinka, 8,79 ha, obec
k.ú. Skutíčko,okr. Chrudim, řepka oz.,
Skutíčko,k.ú.Skutíčko,okr. Chrudim, řepka oz,
Download

z d e - Obec Perálec