PROPOZÍCIE
Majstrovstvá Slovenska v kulturistike juniorov, masters,
klasickej kulturistike juniorov, body fitness junioriek a
fitness juniorov a junioriek pre rok 2014
(nominácia na majstrovstvá Európy juniorov, junioriek a masters)
A: Všeobecné ustanovenia :
Usporiadateľ: Z poverenia VV SAKFST : FITNES KLUB – ISKRA Hnúšťa
v spolupráci s Mestom Hnúšťa a Mestom Tisovec
Dátum konania : 12.4.2014 o 12.00 hod.
Miesto konania : Mestská športová hala v Hnúšti
(GPS: 48° 34' 25.8192598" N , 19° 57' 20.7883644" E )
Prihlášky : Zaslať písomne poštou, elektronicky do stredy 9.4.2014
adresa: Juraj Šutta, Pokroku 674, 981 01 Hnúšťa
e-mail: fitnes.hnusta@ gmail.com
tel.č.: 0903749626, info: 0905659271 – p. Ďubek
Úhrady : Rozhodcovia podľa platných smerníc SAKFST, ostatní na
náklady vysielajúcej organizácie.
Podmienky štartu : Platná Licenčná karta SAKFST na r. 2014 a v termíne
zaslaná prihláška. Neprihlásení pretekári uhradia
poplatok usporiadateľovi 7 EUR ako štartovné pri
prezentácii.
B: Technické ustanovenia :
Kategórie : Kulturistika - do 70 kg
- do 80 kg
- nad 80 kg
Klasická kulturistika
- masters
- jedna kategória
Fitness juniorky
- do 163 cm
- nad 163 cm
Body fitness
- do 163 cm
- nad 163 cm
Fitness bikiny
- kategória A
- kategória B
Rozdelenie kategórii v bikiny fitness určia základe prezentácie riaditeľ súťaže,
hlavný rozhodca a sekretár súťaže.
Vekové kategórie: Juniori - súťažiť môžu tí športovci, ktorí v r. 2014
dosiahli, alebo dosiahnu vek 23 rokov a
mladší
Masters - súťažiť môžu tí športovci, ktorí v deň
pred súťažou dosiahli vek 40 rokov a starší
Klasickí kulturisti - súťažiť môžu tí športovci,
ktorí splnia váhový limit podľa tabuľky:
Výška
Váha
do 170 cm
(výška – 100) + 1 kg
do 175 cm
(výška – 100) + 2 kg
do 180 cm
(výška – 100) + 3 kg
do 190 cm
(výška – 100) + 4 kg
do 198 cm
(výška – 100) + 4,5 kg
nad 198 cm
(výška – 100) + 5 kg
Napr.: pretekár pri výške 176 cm môže vážiť :
(176-100)+3=79 kg
Námietky : Podávajú sa odvolacej komisii v zložení : hlavný rozhodca,
sekretár hlavného rozhodcu, riaditeľ súťaže – s vkladom 10 EUR
Zbor činovníkov :
Čestný riaditeľ súťaže : Mgr. Michal Bagačka
Riaditeľ súťaže :
Ivan Demian
Tajomník súťaže :
Juraj Šutta
Hospodár súťaže :
Ing. Anna Šuttová
Vedúci pretekárov :
Dušan Ďubek
Zdravotná služba :
MUDr. Ladislav Lebeda
Foto, video, projekcia : Ing. Pavel Košarník
Hudobná réžia :
Ľubomír Varga
Moderátor :
Dalibor Biro
Vedúca zapisovateliek: Ing. Anna Šuttová
-3-
Zbor rozhodcov :
Hlavný rozhodca :
Sekretár hl. rozhodcu :
Pódiový rozhodca :
Rozhodca č.1 :
Rozhodca č.2 :
Rozhodca č.3 :
Rozhodca č.4 :
Rozhodca č.5 :
Náhradný rozhodca :
Ing. Štefan Petrik
Ing. Marian Prekop
Bc. Anton Tabernaus
Ing. Pavel Mikuš PhD
Ing. Miloš Dolanský
Dr. Dušan Matušík
Slavomír Lipták
Mgr. Ľuboš Maliňák
MUDr. Zuzana Šašalová
M.R
III.stupňa
III.stupňa
III.stupňa
I.stupňa
M.R
III.stupňa
II.stupňa
I.stupňa
Časový rozpis :
12:00 - 12:30 hod. porada rozhodcov
12:45 - 14:00 hod. prezentácia pretekárov v poradí :
Kulturistika - do 70 kg
- do 80 kg
- nad 80 kg
- masters
Klasická kulturistika
Fitness juniorky - do 163 cm
- nad 163 cm
Body fitness
- do 163 cm
- nad 163 cm
Fitness bikiny
15:00 - 19:00 hod. Semifinále + finále v poradí podľa
programu súťaže.
C: Ďalšie informácie :
Tituly : Víťazi jednotlivých kategórií získajú titul Majster Slovenska
Ceny : Poháre, diplomy, medaile, vecné ceny
Hudobný doprovod : Každý pretekár (pretekárka) odovzdá pri prezentácii
označené CD (meno a priezvisko, oddiel a
kategória) len s jednou skladbou.
Upozornenie : čas voľnej zostavy sa počíta od začiatku hudobného
doprovodu – po uplynutí časového limitu bude hudobný
doprovod vypnutý.
Vstup :
S pretekármi má na podujatie voľný vstup 1 osoba s dvomi
pretekármi.
Upozornenie : Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov
uložené v šatniach.
Za znečistenie priestorov pretekármi je sankcia 20 EUR.
Ubytovanie : V prípade potreby si zabezpečí každý pretekár individuálne
a na vlastné náklady. Kontakt na ubytovanie :
Hotel Zlatý býk *** Rimavská Sobota,
http://www.hotelzlatybyk.sk/ , tel.č. 047/5632032,
e-mail: [email protected]
Pri objednávaní uveďte : Majstrovstvá SR Hnúšťa, pre možnosť uplatnenia
výraznej zľavy a fitness raňajok. Vzdialenosť od Hnúšte cca 26 km.
Foto , video : Po dohovore s organizátorom.
Doping :
Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre
dopingovú kontrolu.
Po skončení súťaže si usporiadateľ dovoľuje pozvať
všetkých účastníkov na recepciu s hudbou, ktorá sa bude
konať pod záštitou poslanca NR SR primátora mesta
Hnúšte Mgr. Michala Bagačku v prístavbe Domu kultúry v
Hnúšti.
Zmluvní partneri SAKFST
ATP, KOMPAVA, KRÁĽOVSKÁ PEKÁREŇ STANISLAV A SYN,
VICTORY SPORT s.r.o., MADMAX,
MOZOLANI THE FITNESS AUTHORITY a MUSCLE &
FITNESS,.
V Hnúšti, dňa 25.1.2014
Propozície vypracoval : Juraj Šutta dňa 25.01.2014
Propozície schválil : Bc. Anton Tabernaus dňa 03.02.2014
Download

PROPOZÍCIE - fitnes klub Iskra Hnúšťa