OBALKA3.QXD
1. 4. 2014 07:37
Page 1
VESTNÍK
3
Oficiálna tlačovina
Dostihovej autority Slovenskej republiky
Ročník: XXI.
Bratislava 31. 3. 2014
1€
Obsah
Zoznam licencií zaregistrovaných a vydaných DA SR do 31. 3. 2014............................................. 2
Zoznam stajní a farieb zaregistrovaných DA SR do 31. 3. 2014....................................................... 3
Kone zaregistrované v SR pod a trénerov do 31. 3. 2014.................................................................. 5
Opravy propozícií na rok 2014 ............................................................................................................. 11
Zoznam dlžníkov k 31. 3. 2014 ............................................................................................................ 12
Orgány dostihovej prevádzky v Slovenskej republike....................................................................... 14
Medzinárodná dohoda o chove, dostihoch a stávkach - zakázané látky u koní .......................... 15
Metodické pokyny na vykonávanie antidopingovej kontroly dostihových koní v SR ................ 19
Medzinárodné akreditované laboratóriá ............................................................................................. 21
Oficiálny hendikep k 31. 3. 2014.......................................................................................................... 22
A 1/1, zoznam žrebcov A 1/1 licentovaných na pripúš aciu sezónu 2014 .................................. 26
Export ........................................................................................................................................................ 28
Import ........................................................................................................................................................ 29
Zmena majite a......................................................................................................................................... 30
Kastrácia ................................................................................................................................................... 33
Klusáky, zmena majite a ........................................................................................................................ 34
Technické výsledky cvalových koní registrovaných v SR v zahraničí (marec 2014).................... 35
Kontakty ................................................................................................................................................... 36
Vydáva Závodisko, štátny podnik
ako Dostihová autorita Slovenskej republiky
Starohájska 29, 852 69 Bratislava
Tel.: 00421/02 - 624 11 504, 623 10 965, 622 46 289
Fax: 00421/02 - 623 15 221, 623 10 864
www.dostihy.sk, e-mail: [email protected]
LICENCIE3.QXD
1. 4. 2014 08:16
Page 1
Zoznam licencií zaregistrovaných a vydaných
Dostihovou autoritou SR do 31. 3. 2014
(druhá čas )
Licencia „A“ - tréner z povolania
Brečka Jaroslav
Čáčov 194, 905 01 Senica, tel.: 0944242488
Dohnálek Roman
908 61 Popudinské Močid any 1, tel.: 0905832026
Grupáčová Zuzana, Ing.
Poluvsie 12, 013 13 Rajecké Teplice, tel.: 0905742637
Hanáček Jaroslav
Smolenická 1, 851 05 Bratislava, tel.: 0903450719
Chodúr Jozef
Čáčov 164, 905 01 Senica, tel.: 0908607723
Kalaš Pavel, Ing.
Z. Kodálya 791/14, 924 01 Galanta, tel.: 0905464282
Kubovičová Zuzana, Ing.
Radlinského 333, 908 01 Kúty, tel.: 0908050556
Kuchárik Ján
Belá 105, 038 11 Belá pri Martine, tel.: 0905815669
Lehocký Jozef
Hurbanova 997, 908 77 Borský Mikuláš, tel.: 0904453084
Morávková Jaroslava, MVDr. G. Svobodu 1359/10, 905 01 Senica, tel.: 0903784827
Ročák Michal
906 03 Smrdáky 116, tel.: 0918689571
Stančík Miroslav
Jánošíkova 721, 906 32 Jablonica, tel.: 0905849280
Tugušev Ramazan
Kasárenská 7, 931 01 Šamorín, tel.: 0948900127
Valachovič Oto, Ing.
Nad Lúčkami 53, 841 05 Bratislava, tel.: 0905644756
Licencia „B“ - tréner
Hlavenka Peter
Skuteckého 1635/2, 901 01 Malacky, tel.: 0911452011
Licencia „C“ - tréner-majite
Heleši Roman
Kubliha Ladislav
Mihalík Marcel
Végh Ludovít
D. Rapanta 8, 908 51 Holíč, tel.: 0907542244
Sedmokráskova 2, 821 01 Bratislava, tel.: 0903390797
908 63 Radošovce 70, tel.: 0904937181
Exnárova 49, 821 03 Bratislava, tel.: 0911736418
Džokej
Barboríková Katarína (52 kg)
Brečka Jaroslav (68 kg)
*Budovič Štefan (57 kg)
Cagáň Martin (64 kg)
Drozda František (55 kg)
Hodáň Peter (50 kg)
Línek Jaroslav (58 kg)
Šara Róbert (53 kg)
*Šmida Zdenko (51 kg)
J. Alexyho 1, 841 01 Bratislava, tel.: 0904477819
Čáčov 194, 905 01 Senica, tel.: 0944242488
Kolónia 556/17, 905 01 Senica, tel.: 0907248299
MDŽ 48, 942 01 Šurany, tel.: 0948483507
962 68 Hontianske Tesáre 102, tel.: +4368183782876
Na Rybníčkoch 1519, 908 77 Borský Mikuláš, tel.: 0915702963
Čáčov 157, 905 01 Senica, tel.: 0904676652
Železničná 327/17, 905 01 Senica, tel.: 0915307627
Kalinčiakova 296/6, 905 01 Senica, tel.: 0907318806
Jazdec z povolania
Abík Michal (52 kg)
Bartoň Richard (61 kg)
Dobrík Michal (54 kg)
Matuský Lukáš (63 kg)
Ralbovský Jozef (67 kg)
Rigo Matej (55 kg)
Zúbeková Diana (58 kg)
. Fullu 2, 901 01 Malacky, tel.: 0918315830
Čáčov 310, 905 01 Senica, tel.: 0915312102
962 43 Senohrad 202, tel.: +4915737471321
906 07 Šajdíkove Humence 386, tel.: 0917633728
Čáčov 165, 905 01 Senica, tel.: 0948454273
Kasárenská 8, 931 01 Šamorín, tel.: +420728673082
Markova 3, 851 01 Bratislava, tel.: 0908712842
2
LICENCIE3.QXD
1. 4. 2014 08:16
Page 2
Jazdec-žiak
Andrejková Zuzana
Čekal Jozef (55,5 kg)
Eliáš Adam (56 kg)
Galbáčová Zoja (46 kg)
Sedláčková Slávka (62 kg)
Tulisová Angelika (57 kg)
Kpt. Nálepku 197/4, 972 43 Zemianske Kosto any, tel.: 0919224615
SNP 15, 908 51 Holíč, tel.: 0944291366
Kostolné nám. 268, 925 63 Dolná Streda, tel.: 0904963489
Školská 2452/74, 960 01 Zvolen, tel.: 0910955313
951 17 Cabaj - Čápor 1124, tel.: 0911264716
Želovany 1138, 916 21 Čachtice, tel.: 0907169391
Jazdec-amatér
Hladíková Ivona (55 kg)
Hricová Zuzana (50 kg)
Hrubšová Ivana (54,5 kg)
Jávorková Ingrida (50 kg)
Kucháriková Michala (57 kg)
Petríková Pavlína (56 kg)
Rehušová Dagmara (55 kg)
Válek Daniel (65 kg)
Štúrova 1466, 908 77 Borský Mikuláš, tel.: 0908392498
Pri Struhe 1585, 908 77 Borský Mikuláš, tel.: 0908396829
Hollého 743/23, 905 01 Senica, tel.: 0903574430
Sokolce 455, 930 28 Okoč, tel.: 0905925585
Teplická 17, 831 02 Bratislava, tel.: 0907466538
900 52, Kuchyňa 119, tel.: 0914177199
Komenského 952/16, 905 01 Senica, tel.: 0902876290
756 06 Velké Karlovice 1045, tel.: +420739765350
*Označení jazdci dosia nepredložili doklad o zaplatení úrazovej poistky.
Zoznam stajní a farieb zaregistrovaných
Dostihovou autoritou SR do 31. 3. 2014
(druhá čas )
AGALED
AGROLIPT
bielo-zelené kosoštvorce, č.: zelená
biely, nápis Agrolipt, zelené lomené pruhy na rukávoch,
č.: zeleno-biela, bielo-zelená, zeleno-bielo-čierna, biela
ALCHEM
žltý, zelené epolety, zelené rukávy, č.: žltá, zelená
ARS Invest Zimková
modro-biely štvrtený, biele rukávy, logo, č.: červená, biela, modrá
AUTOOPRAVOVŇA Strnisko žltý, modré rukávy, č.: modrá, žltá, červená
Bábolna - SK
červeno-bielo-zelený, modré rukávy, č.: červeno-biela, červená, biela
Búranský dvúr
žltý, čierny pás na ramenách a rukávoch, čierne manžety a límec,
č.: žltá, červená
CRB Racing
zelený, biele epolety, č.: zelená, biela
Čingiz Chan
zelený, červené hviezdy na rukávoch, č.: zelená, červená
Domonkos Komárno
fialový, čierne rukávy, č.: biela, čierna, fialová
EKOLS Skalica, s.r.o.
zelený, čierne rukávy, zelené náramky, č.: čierna, zelená
ELPAM
zelený, čierny klin, zelené rukávy s čiernym klinom,
č.: zelená, čierna
EQUIPA.cz
biely, zelená šerpa, biele rukávy, č.: zeleno-biela, zelená, biela
FeD, spol. s r.o.
biely, žlto-zelené V, zelené manžety, žltý límec,
č.: žltá, zelená, bielo-žltá
HONOR Racing
červený, žltý klin, červený límec, č.: červená, žltá
CHARVÁT SLOVAKIA
modrý, žltá šerpa a rukávy, č.: modrá, žltá
IM-EX
modrý, oranžová hviezda vzadu, oranžové hviezdy na rukávoch,
č.:oranžová, modrá, modro-oranžová
KCL SLOVAKIA
modrý, biela šerpa, modro-biele kárované rukávy,
č.: modro-biela, modrá, biela
KOVO
modro-šedé kosoštvorce, šedé rukávy, č.: šedá, modrá, modro-šedá
3
LICENCIE3.QXD
1. 4. 2014 08:16
KT OBAL
LAPER, s.r.o.
Lysec Belá
Mladen Rihtarič
MN-Racing
MPL Racing
M&S Racing Team SK
OMS
PD Dubovce
PD POKROK OSTROV
PD Senica
Polet
Provit a.s.
PURITO s. r. o.
Racing Team Nemček
Roky Racing
SLOVAL INVEST a.s.
Stajňa
Stajňa
Stajňa
Stajňa
ALEX
5D
Messi
Mika
Stajňa Patrik
Stajňa RATEX
Stáj Ž árský SK
Stall Aschacher
Stall Stummer SK
ŠIKOTRANS - EMOP
UMC
Vadual
VICTORY FARM
VILLA TROYA
VIMAR - DVORNÍKY
Vino - Masaryk s.r.o.
Werner Ithaler
Žrebčín Kobylany
4
Page 3
biely, modré šerpy, šedé rukávy, č.: šedá, modrá
modrý, žlté hviezdy, modro-žlté pozdĺžne pruhované rukávy,
č.: žltá, modrá
zelený, biele rukávy, č.: biela, zelená, modrá
čierny, dva červené a jeden biely zvislý pruh,
č.: biela, červená, čierno-bielo-červená
bordový, zelené ramená a rukávy, žlté štepovanie,
nápis, č.: žltá, zelená, červená
biely, červené epolety, červené náramky, znak,
č.: bielo-červená, biela, červená
modrý polený, bielo-červená šachovnica,
č.: červeno-biela, modrá, červená
žltý, bielo-modré pozdĺžne pruhované rukávy, č.: biela, žltá, modrá
čierny, dva žlté šikmé pruhy, žltý límec a manžety, č.: čierna, žltá
oranžový, modré rukávy s oranžovými hviezdami,
č.: oranžová, modrá
modrý, žltý kosoštvorec, modré rukávy a žlté kosoštvorce,
č.: modrá, žltá, modro-žltá
polený modro-žltý, žlté rukávy, č.: modrá, žlto-modrá
biely, zelené epolety a rukávy, č.: zeleno-biela, zelená, biela
tyrkysový, logo, čierne rukávy, šedý límec, č.: šedá, čierna
biely, zelený klin, zelené kosoštvorce na rukávoch, č.: zelená, biela
čierny, čierno-biele zvislé pruhy na rukávoch,
č.: čierno-biela, čierna, biela
reflexne žlto-zelený, reflexný ružový priečny pruh,
č.: zelená, žltá, ružová
oranžový, zeleno-čierne rukávy, č.: červená, biela
fialový, biele rukávy, fialové manžety, č.: biela
biely, bordový kruh s bielym M, bordové rukávy, č.: bordová, biela
čierny, bledomodré V, bledomodré rukávy, čierne manžety,
č.: bledomodrá, čierna
fialový, červené rukávy, č.: čierna, fialová, fialovo-červená
modrý, červený klin, červené rukávy, č.: modrá, červená
čierny, žlté šerpy krížom, žlté rukávy, č.: žltá
zelený, žlté lomené pruhy, č.: červená, zelená, žltá
čierny, žltá šerpa, žlté rukávy, č.: čierno-žltá, žltá, čierna
tmavomodrý, bledomodré epolety, červeno-bledomodré pozdĺžne
pruhované rukávy, č.: modrá, červená, biela
biely, modré epolety a rukávy, biele hviezdy,
č.: biela, modrá, modro-biela
červený, biele epolety, bielo-červené priečne pruhované rukávy,
č.: biela, červená, bielo-červená
polený modro-strieborný, modré manžety, nápis vzadu,
č.: modrá, modro-biela, biela
modro-biele priečne pruhy, biele rukávy, č.: biela, modrá
zelený, tri priečne oranžové pruhy, zelené rukávy, č: oranžová, zelená
červený, biely priečny pruh a rukávy, červené náramky,
č.: červená
modrý, bielo-červené kosoštvorce, biele rukávy, červený, žltý a modrý
náramok, č.: modrá, biela
zeleno-biele kosoštvorce, č.: zelená, biela, zeleno-biela
KONE3.QXD
1. 4. 2014 08:06
Page 1
Kone zaregistrované v Slovenskej republike
pod a trénerov do 31. 3. 2014
(druhá čas )
Brečka Jaroslav (17)
KCL SLOVAKIA (4)
JOHN GULLY (IRE), 2007, Hdv, High Chaparral (IRE)-Desperate Virgin (BEL) (Chief Singer (IRE))
PABENA (GB), 2008, Hda, Doyen (IRE)-Penmayne (GB) (Inchinor (GB))
QUEBRACHO, 2009, Hdv, Lidohill (GB)-Queen Izabell (Jolly Groom (USA))
RAIN MAGNA (CZE), 2008, Hda, Magnus (POL)-Rain Dancer (HOL) (Jules Favre (IRE))
MPL Racing (9)
BOX HILL (USA), 2005, Rv, Fusaichi Pegasus (USA)-Brown Eyes (GB) (Danehill (USA))
CARDAM (FR), 2004, Hdv, Sleeping Car (FR)-Cybelle Dame (FR) (Cyborg (FR))
LE JACKPOT (FR), 2003, Rv, Start Fast (FR)-Marina de Baune (FR) (En Calcat (FR))
LUMINATOR (IRE), 2008, Rv, Motivator (GB)-Lillibits (USA) (Kingmambo (USA))
OLDFIELDROAD (IRE), 2008, Bv, King’s Best (USA)-Osamixa (FR) (Linamix (FR))
PEER COOPER (GB), 2007,tHdv, Doyen (IRE)-Pourquoi Pas (IRE) (Nordico (USA))
RUSSELL (CZE), 2009, Rv, Rainbows For Life (CAN)-Rainfire (FR) (Rainbow Quest (USA))
SO FANTASTIC (GB), 2006, tHdv, Fantastic Light (USA)-Sardonic (GB) (Kris (GB))
TACANAS (GB), 2007, Rv, Best of the Bests (IRE)-Astelia (GB) (Sabrehill (USA))
OMS (1)
FINAL FLASH (GER), 2006, Hdv, Tertullian (USA)-Flying Wings (IRE) (Monsun (GER))
PURITO s.r.o. (1)
MR PAMPERITO, 2008, tHdv, Magnus (POL) - Muslin (Goracij (SU))
Stall Stummer SK (1)
ARROWSMITH (GB), 2010, Hdv, Duke Of Marmalade (IRE)-Danseuse Du Soir (IRE) (Thatching (IRE))
VICTORY FARM (1)
PARDON (CZE), 2007, Bv, Mill Pond (FR)-Patony (IRE) (Pips Pride (GB))
Dohnálek Roman (6)
PD Dubovce (3)
BERUŠKA, 2012, tHda, Calming Influence (IRE)-Borbeta (IRE) (Verglas (IRE))
BORN IN THE WILD, 2011, Hda, Desert Track (GB)-Bota Ai (Almaz (RU))
INBAILEYSFOOTSTEPS (IRE), 2009, tHda, Footstepsinthesand (GB)-Miss Bali Dancer (IRE) (Mister Baileys (GB))
Stajňa 5D (2)
SAGOYA (GER), 2009, Hda, Goofalik (USA)-Saaleland (GER) (Lando (GER))
SENSIBLE (GER), 2004, Hdv, Dashing Blade (GB)-Schalmai (GER) (Nebos (GER))
Vino-Masaryk s.r.o. (1)
MY BEAUTY (GER), 2010, Hda, Sholokhov (IRE)-Majorata (GER) (Acatenango (GER))
Grupáčová Zuzana, Ing. (7)
SLOVAL INVEST a.s. (7)
ABASKAN, 2009, Hd, Jazzman (POL)-Akrecja (POL) (Great Lakes (GB))
ASAKO, 2012, Hd, Tamango-Areta (POL) Upper Heights (GER)
ASCHENTI, 2012, R, Tamango-Akrecja (POL) (Great Lakes (GB))
DANCER WILD (POL), 2009, Hd, Professional (IRE)-Desert Kaya (FR) (Bikala (IRE))
5
KONE3.QXD
1. 4. 2014 08:06
Page 2
DZANGELA (POL), 2009, tHda, Professional (IRE)-Dzulliana (POL) (Aprizzo (IRE))
MAKTUM (IRE), 2007, Hd, Spartacus (IRE)-Miss Divot (IRE) (Petardia (GB))
TAMANGO, 2007, Hd, Secret’n Classy (CAN)-Tempelkönigin (Sebastian (GB))
Hanáček Jaroslav (19)
AGALED (1)
MONTINELLO (FR), 2004, tHdv, Marchand De Sable (USA)-Mariage Secret (FR) (Romildo (GB))
AGROLIPT (2)
SEGONA (CZE), 2011, Hda, Egerton (GER)-Sevilla (GER) (Barathea (IRE))
TWIST DANCER (CZE), 2007, Hdv, American Post (GB)-Tista (FR) (Anabaa (USA))
Bábolna-SK (1)
KANSAS (HUN), 2010, Rv, Road Runner (HUN)-Kákatő (HUN) (Jolly Groom (USA))
CHARVÁT SLOVAKIA (1)
JEAN GREEN (CZE), 2011, Ra, Green Tune (USA)-Jeanmaire (IRE) (Dansili (GB))
KT OBAL (1)
LA ROCHELL (CZE), 2009, Ba, Mill Pond (FR)-La Boussole (FR) (Lesotho (USA))
MPL Racing (4)
ARABESCA (CZE), 2010, Ba, Fairlypi (IRE)-Allegria (GER) (Big Shuffle (USA))
MY GREY LADY (CZE), 2011, Ba, Fairlypi (IRE)-Magdalene (CZE) (Look Honey (IRE))
PROUD BORIS (GER), 2004, Rv, Silvano (GER)-Parista (GER) (Armistice Day (GB))
THALES (CZE), 2011, Hd, Fly To The Stars (GB)-Tanita (Blueridge Dancer (IRE))
Stajňa ALEX (5)
GREEN VALLEYS (CZE), 2009, Rv, Three Valleys (USA)-Green Song (FR) (Green Tune (USA))
IRISH HEROES (IRE), 2007, Bv, Dr Fong (USA)-Fairly Grey (FR) (Linamix (FR))
LAMBERTUS (GER), 2007, Hdv, Tiger Hill (IRE)-Lizzey Letti (GB) (Grand Lodge (USA))
QUITY (IRE), 2005, Ra, Modigliani (USA)-Quietly Impressive (IRE) (Taufan (USA))
SUPRAVAŽÁN, 2010, Hdv, Egerton (GER)-Starting Order (FR) (Nikos (GB))
Stajňa Patrik (3)
LORD PATRICK (FR), 2011, Hd, Le Havre (IRE)-La Romana (GB) (Bijou D’Inde (GB))
PAT’S DE VOLENTE (CZE), 2011, Hda, Rosensturm (IRE)-Pat’s Music (GER) (Great Lakes (GB))
RIANA ROMALE (CZE), 2011, Ba, Rosensturm (IRE)-Royal Sunlight (GB) (Dashing Blade (GB))
Stáj Ž árský SK (1)
JIHLAVA (IRE), 2009, Hda, Hawkeye (IRE)-Jay’s Renny (USA) (El Prado (IRE))
Heleši Roman (1)
Stajňa Mika (1)
MASSAYA, 2012, tHda, Calming Influence (IRE)-Marion (Czas (POL))
Hlavenka Peter (25)
AUTOOPRAVOVŇA Strnisko (25)
ALPINE SURI (IRE), 2007, Hdv, Choisir (AUS)-Alpine Lady (IRE) (Tirol (IRE))
ARAMONT (IRE), 2010, Rv, Refuse To Bend (IRE)-All I Ask Of You (IRE) (Danehill Dancer (IRE))
CADUKE (IRE), 2010, Hda, Bachelor Duke (USA)-Cappuccino (IRE) (Mujadil (USA))
CONAN ROY (IRE), 2009, Hdv, Rock Of Gibraltar (IRE)-Cosabawn (IRE) (Barathea (IRE))
COX ORION (GB), 2007, Hdv, Diktat (GB)-Cox Orange (USA) (Trempolino (USA))
DAKOTA MONTANA (IRE), 2010, tHda, Dylan Thomas (IRE)-Daziyra (IRE) (Doyoun (IRE))
ELEGANT DEVIL (GER), 2004, tHdv, Devil River Peek (USA)-Enamorata (GB) (Tirol (IRE))
6
KONE3.QXD
1. 4. 2014 08:06
Page 3
ILKE (RE), 2009, Hda, Camacho (GB)-Its All Eurs (IRE (Barathea (IRE))
IZOP (IRE), 2007, Hdv, Celtic Swing (GB)-Icon (GB) (Warning (GB))
JUST MAMBO (IRE), 2012, Ra, Thewayyouare (USA)-Just One Smile (IRE) (Desert Prince (IRE))
KILWORD (IRE), 2011, Hd, Thousand Words (GB)-Kilbride Lass (IRE) (Lahib (USA))
KIRSHA (IRE), 2012, Hda, Duke Of Marmalade (IRE)-Kicking Bird (FR) (Darshaan (GB))
LILFAST (IRE), 2012, Hd, Fast Company (IRE)-Lily Rio (IRE) (Marju (IRE))
LILLIFEE (GER), 2006, Hda, Lord of Men (GB)-L’or Final (GER) (Lehmi Gold (USA))
MENY BAY (IRE), 2010, Hda, Footstepsinthesand (GB)-Margaux Dancer (IRE) (Danehill Dancer (IRE))
MINI WELLS (IRE), 2011, Hda, High Chaparral (IRE)-Mini Brush (USA) (Broad Brush (USA))
MISS BAHAMIAN (IRE), 2012, Ra, Bahamian Bounty (GB)-Miss Pelling (IRE) (Danehill Dancer (IRE))
MR ANGEL (IRE), 2009, Bv, Dark Angel (IRE)-Miss Frime (IRE) (Xaar (GB))
MUFFIN PRINCESS (IRE), 2011, Hda, Strategic Prince (GB)-Muffin (UAE) (Halling (USA))
ROBINSON CRUSO (GB), 2007, Hd, Footstepsinthesand (GB)-Miss Hawai (FR) (Peintre Celebre (USA))
TALLSTEP (IRE), 2011, tHd, Footstepsinthesand (GB)-Tipsy Lady (GB) (Intikhab (USA))
TAMAREI (IRE), 2009, Hda, Desert Style (IRE)-Torrmana (IRE) (Ela-Mana-Mou (IRE))
THARAJAM (IRE), 2012, Hd, Duke Of Marmalade (IRE)-Thara (USA) (Hennessy (USA))
WANDUKE (IRE), 2010, Hdv, Bachelor Duke (USA)-Wangara (IRE) (Desert King (IRE))
YUCCA (IRE), 2008, Hda, Ivan Denisovych (IRE)-Ya Ya (IRE) (Royal Academy (USA))
Chodúr Jozef (2)
FeD, spol. s r.o. (2)
BERENIQUE (CZE), 2009, Hda, Fairlypi (IRE)-Baycara (GER) (Art Francais (USA))
MARQUIS (CZE), 2006, tHdv, Magnus (POL)-Marquise (CZE) (Angel Falls (USA))
Kalaš Pavel, Ing. (7)
EQUIPA.cz (2)
GIORDANO (POL), 2011, Hd, Egerton (GER)-Golden Delight (GER) (Platini (GER))
KANTON (POL), 2012, R, Mukhalif (IRE)-Kanna (POL) (Royal Court (IRE))
IM-EX (1)
SAJGON (POL), 2009, Hdv, Great Lakes (GB)-Soneria (POL) (Alywar (USA))
MPL Racing (3)
FRIVOLINA (CZE), 2012, Hda, Calming Influence (IRE)-Fortaleza (GER) (Lomitas (GB))
ROMANETTA (CZE), 2012, Ra, October (USA)-Rainfire (FR) (Rainbow Quest (USA))
ROUSSEAU (POL), 2011, Hd, Look Honey (IRE)-Rainfire (FR) (Rainbow Quest (USA))
Provit a.s. (1)
FARAH (CZE), 2010, Hda, Tribal Instinct (IRE)-Fenerive (CZE) (Cossio (GB))
Kubovičová Zuzana, Ing. (31)
KOVO (2)
AERONWY THOMAS (IRE), 2011, Hda, Dylan Thomas (IRE)-Champs Elysees (USA) (Distant Relative (IRE))
VACAROS (CZE), 2009, Bv, Rosensturm (IRE)-Vacaria (CZE) (Rainbows For Life (CAN))
Mladen Rihtarič (2)
HUNGOVER (IRE), 2012, Hda, Jeremy (USA)-Elouges (IRE) (Dalakhani (IRE))
INVISIBLE BID (GB), 2010, Hda, Araafa (IRE)-Angel Kate (IRE) (Invincible Spirit (IRE))
MPL Racing (2)
DONATELLI (GER), 2012, Hd, Distant Music (USA)-Donadea (GER) (Dashing Blade (GB))
STAR (GER), 2011, B, Sternkönig (IRE)-St Aye (USA) (Nureyev (USA))
7
KONE3.QXD
1. 4. 2014 08:06
Page 4
OMS (4)
ELITER (IRE), 2011, Hd, Dylan Thomas (IRE)-Nellie Nolan (USA) (Storm Cat (USA))
KING OF MARMALADE (IRE), 2010, Hd, Duke Of Marmalade (IRE)-Brindisi (GB) (Dr Fong (USA))
LIVING COLORS (CZE), 2012, Ba, Look Honey (IRE)-Line Islands (GB) (Linamix (FR))
MOVE YOUR VISION (IRE), 2009, Hd, Galileo (IRE)-Cash Run (USA) (Seeking The Gold (USA))
PD Senica (6)
BERNADETA, 2012, Hda, Calming Influence (IRE)-Brithney (Sebastian (GB))
BIARRITZ, 2009, Hda, Dark Marble (GB)-Brithney (Sebastian (GB))
BONNEY, 2012, tHda, Calming Influence (IRE)-Borsalina (Czas (POL))
BORSA SCHARM, 2011, Hda, Desert Track (GB)-Borsalina (Czas (POL))
BRILLIEN, 2011, Hda, Tempeltänzer (GER)-Brithney (Sebastian (GB))
BRITON TRACK, 2007, Hdv, Desert Track (GB)-Brithney (Sebastian (GB))
ŠIKOTRANS-EMOP (2)
BELLA, 2011, Hda, Tempeltänzer (GER)-Bora (Najoom (IRE))
MAGIC BLADE (FR), 2011, Hd, Muhtathir (GB)-Moher (ITY) (Zafonic (USA))
UMC (6)
BESLAN (FR), 2012, Hd, Le Havre (IRE)-Anna Victoria (GER) (Royal Solo (IRE))
ELCHOT (IRE), 2012, Hd, Areion (GER)-Every Day (GER) (Sholokhov (IRE))
LEGIONAR (GB), 2010, Hd, Lateral (GB)-La Dulcera (GER) (Dulcero (USA))
OSETIN (GB), 2011, Hd, Sabiango (GER)-Castilla (IRE) (Spectrum (IRE))
RHEINGOLDRING (GER), 2010, Hd, Samum (GER)-Rhapsody In Blue (GER) (Winged Love (IRE))
SKIFIA (IRE), 2011, tHda, Intense Focus (USA)-Favoritely (USA) (Favorite Trick (USA))
Vadual (4)
HOLLY TÄNZER, 2011, Hdv, Tempeltänzer (GER)-Holly Nice (Noble Patriarch (IRE))
TENERIFE, 2012, tHda, Egerton (GER)-True Belle (GER) (Dai Jin (GB))
WINDY STAR, 2009, Hda, Rainbows For Life (CAN)-Wincara (CZE) (Beccari (USA))
WUELTO, 2010, Hdv, Rosensturm (IRE)-Wincara (CZE) (Beccari (USA))
VILLA TROYA (1)
LORD FANTASY (GER), 2011, R, Desert Prince (IRE)-Lady Annina (FR) (Dashing Blade (GB))
Werner Ithaler (1)
ESTINAAD (USA), 2010, Hda, Street Sense (USA)-Dawla (GB) (Alhaarth (IRE))
Žrebčín Kobylany (1)
REFUSE TO PLAY (IRE), 2010, Hdv, Refuse To Bend (IRE)-Habaza (IRE) (Shernazar (IRE))
Kuchárik Ján (8)
Lysec Belá (6)
ANDREA, 2012, Hda, Tiger Cafe (JPN)-Avellana (GER) (Sure Blade (USA))
BYSTRUŠKA, 2008, Hda, Dark Marble (GB)-Biara (SU) (Akar (SU))
FLY BY ME, 2009, Hdv, Roi Estate (IRE)-Fly For Free (Global Player (GB))
GABIKA, 2008, Hda, Dark Marble (GB)-Guldariga Ai (Almaz (RU))
HOLLYWOOD (CZE), 2010, tHdv, Sabiango (GER)-High Mountain (IRE) (Brief Truce (USA))
ZAGROŠKUDLA (CZE), 2003, Hda, Cumbrales (IRE)-Ztracená Naděje (CZE) (Taran (CZE))
Polet (2)
NELLA BELLAMY (CZE), 2005, Ra, Black Sam Bellamy (IRE)-Newhaven (GB) (Waajib (IRE))
WHIMSICAL GIRL, 2008, Hda, Capri (GB)-Walking Girl (GB) (Zalazl (USA))
8
KONE3.QXD
1. 4. 2014 08:06
Page 5
Lehocký Jozef (5)
ALEJ (2)
EURIDIKA (IRE), 2006, Hda, Cather In The Rye (IRE)-Epsilon (GB) (Environment Friend (GB))
GENY BEY (IRE), 2008, Hda, Motivator (GB)-Goodwood Blizzard (GB) (Inchinor (GB))
Búranský dvúr (3)
GLASS OF CHAMPAGNE, 2006, tHdv, Dark Marble (GB)-Golden Delight (GER) (Platini (GER))
LIMONCELLO (GER), 2006, Hdv, Auenadler (GER)-Lenja (GER) (Peking Opera (IRE))
SARNIA (IRE), 2004, Ra, Foxhound (USA)-Shark Games (GB) (Mind Games (GB))
Mihalík Marcel (2)
ARS Invest Zimková (2)
VAN DAMME, 2010, Hdv, Desert Track (GB)-Vysnená (Rainbows For Life (CAN))
VIOLLET, 2011, Ba, Scyris (POL)-Vysnená (Rainbows For Life (CAN))
Morávková Jaroslava, MVDr. (11)
ELPAM (3)
GESINE (GB), 2010, Ra, Halling (USA)-Lambroza (IRE) (Grand Lodge (USA))
RYANICA (CZE), 2011, Ra, Egerton (GER)-Rytina (FR*) (Arcane (USA))
YORDANA (CZE), 2010, Hda, Egerton (GER)-Yokodara (CZE) (Dara Monarch (GB))
KT OBAL (7)
ANGUSTORA (IRE), 2011, Hda, Oratorio (IRE)-Another World (GER) (Night Shift (USA))
EXOTIC BEAUTY (CZE), 2011, Hda, Egerton (GER)-Exotic Dream (Sebastian (GB))
EXOTICO (CZE), 2012, R, Egerton (GER)-Exotic Dream (Sebastian (GB))
NOEM (CZE), 2007, tHdv, Rainbows for Life (CAN)-Noor Jamalik (FR) (Nadjar (FR))
PETIT ARC EN CIEL (GB), 2011, tHd, Footstepsinthesand (GB)-Billie Jean (GB) (Bertolini (USA))
SIR MAGNUS (CZE), 2010, tHdv, Magnus (POL)-Sara (CZE) (Dara Monarch (GB))
SNOWDEN GIRL (GER), 2012, Hda, Desert Prince (IRE)-Salestria (GB) (Salse (USA))
PD POKROK OSTROV (1)
REBEKA (HUN), 2011, Ra, Star Fury (HUN)-Remegő Lány (HUN) (Noble Law (GB))
Ročák Michal (11)
CRB Racing (4)
BLACK WHIPPET (FR), 2008, čHdv, Gentlewave (IRE)-Intime (FR) (Grape Tree Road (GB))
PRIME PREACHER (USA), 2008, Hdv, Pulpit (USA)-Flashy Attraction (USA) (Fappiano (USA))
ROYAL OKAWANGO (GER), 2008, Hdv, Okawango (USA)-Remina (GER) (Erminius (GER))
TIPPERARY BULL (AUT), 2010, R, Papal Bull (GB)-True (IRE) (Barathea (IRE))
FeD, spol. s r.o. (2)
GOLDEN GRACE, 2011, Ra, Bully Pulpit (USA)-Golden Dream (Najoom (IRE))
MIND THAT TIGER (FR), 2009, Bv, Hold That Tiger (USA)-Dolce Notte (FR) (Balleroy (USA))
HONOR Racing (1)
SULMAN, 2011, Hd, Look Honey (IRE)-Sleeky Tigress (GER) (Tiger Hill (IRE))
LAPER, s.r.o. (1)
RAVEN, 2010, tHdv, Two-Twenty-Two (IRE)-Raritka (Noble Patriarch (IRE))
OMS (2)
BODYGUARD (POL), 2006, Hdv, Be My Chief (USA)-Batalia (POL) (Wolver Heights (IRE))
RAIMOND (GER), 2007, Rv, Dashing Blade (GB)-Roxania (GB) (Night Shift (USA))
Roky Racing (1)
LAND AND FREEDOM (FR), 2010, Hdv, Irish Wells (FR)-Carla Song (FR) (Nikos (GB))
9
KONE3.QXD
1. 4. 2014 08:06
Page 6
Sokol Samuel, Ing. (10)
Národný žrebčín Topo čianky (1)
ROSEGHANA (CZE), 2011, Hda, Look Honey (IRE)-Rosenhush (GER) (Alwuhush (USA))
Racing Team Nemček (2)
READY GREY, 2010, Bv, Rosensturm (IRE)-Rebound (GB) (Muhtarram (USA))
RODEN, 2011, Hdv, Rosensturm (IRE)-Rebound (GB) (Muhtarram (USA))
Stajňa Messi (1)
ČEZARON, 2011, Hd, Forever Bond (BRZ)-Čarida (Masshtab (RU))
Stall Aschacher (2)
MAY LADY (GER), 2012, Ra, Hamond (GER)-Maria Bell (GER) (Peking Opera (IRE))
SAMOOL (GER), 2008, Bv, Mamool (IRE)-Samar (GER) (Damister (USA))
VIMAR-DVORNÍKY (4)
AUENFELS (GER), 2011, Hd, Doyen (IRE)-Auenflair (GER) (Big Shuffle (USA))
FIORHEAD (CZE), 2011, tHda, Mujahid (USA)-Fiordiligi (USA) (Dynaformer (USA))
LUGASS (CZE), 2009, Hdv, Magnus (POL)-Luzern (GER) (Thatching (IRE))
MARIO (GER), 2012, Hd, Tiger Hill (IRE)-Madame Sophie (GER) (Montjeu (IRE))
Stančík Miroslav (12)
Domonkos Komárno (2)
CHEF D’OEUVRE, 2012, Hd, Saldenzar (GER)-Channah (Muscatite (IRE))
QUICK DART, 2010, Hdv, Shaafi (USA)-Queen Izabell (Jolly Groom (USA))
EKOLS Skalica, s.r.o. (1)
DABIANGO (GER), 2010, Hdv, Sabiango (GER)-Dissi (GER) (Paris-Turf (IRE))
HONOR Racing (2)
DODYBUD (IRE), 2009, Hdv, Soviet Star (USA)-Chatsworth Bay (IRE) (Fairy King (USA))
SISI WIND, 2011, Hda, Look Honey (IRE)-Satana (GER) (Kornado (GB))
MPL Racing (1)
AURELL (CZE), 2009, Hdv, Rainbows For Life (CAN)-Allegria (GER) (Big Shuffle (USA))
M&S Racing Team SK (5)
AMIGO STAR (FR), 2011, tHd, American Post (GB)-Top Sauce (GB) (Hector Protector (USA))
INDY JONES (GER), 2008, Hd, Sholokhov (IRE)-Indian Music (GER) (Anabaa (USA))
NIGHT SOLDIER (GER), 2010, Hdv, Soldier Hollow (GB)-Night Care (GER) (Caerwent (IRE))
PAGENO (GER), 2011, R, Tertullian (USA)-Page Dans Ma Vie (FR) (Generous (IRE))
TOYANA (GER), 2010, Hda, Doyen (IRE)-Trinidad (GER) (Big Shuffle (USA))
PURITO s.r.o. (1)
COUNT OF TUSCANY (USA), 2006, Hdv, Arch (USA)-Corsini (GB) (Machiavellian (USA))
Valachovič Oto, Ing. (8)
MN-Racing (8)
BADGUY (IRE), 2007, Hdv, Spartacus (IRE)-Bound To Glitter (USA) (Boundary (USA))
COLD PLAYER, 2005, Hd, Dark Marble (GB)-Carolin (GER) (Goofalik (USA))
DISTANT ROCKET (GB), 2009, Hd, Araafa (IRE)-Dot Com Dot (GB) (Monsun (GER))
FILEALANGLAISE (FR), 2011, Hda, Sunday Break (JPN)-Holiday Maker (GB) (Dubai Destination (USA))
MOULINET (GB), 2012, Hda, Desert Style (IRE)-Mansoura (IRE) (Kalanisi (IRE))
OGLALA (GER), 2007, Hdv, Mamool (IRE)-Ordura (GER) (Lagunas (GB))
QUILL OF BEAUTY (FR), 2012, Hda, Kingsalsa (USA)-Queen’s Theatre (FR) (King’s Theatre (IRE))
SAMANTHA FOR LOVE (GB), 2009, Ra, Dr Fong (USA)-Shopping For Love (USA) (Not For Love (USA))
10
KONE3.QXD
1. 4. 2014 08:06
Page 7
Végh Ludovít (4)
Stajňa RATEX (4)
ATTILA, 2011, B, Rosensturm (IRE)-Action Beauty (GER) (Sholokhov (IRE))
CALL ME TIGER, 2010, Hd, Tiger Cafe (JPN)-Coeur Dame (HUN) (Dehogynem (GB))
CONNERY (GER), 2008, Hd, Refuse To Bend (IRE)-Caithness (UAE) (Selkirk (USA))
SAIDA, 2007, tHda, Macavity (USA)-Seldom (USA) (Wavering Monarch (USA))
Zmeny trénerov
(prvá čas )
Doterajší tréner: Cagáň Ján, Ing.
Nový tréner: Kubliha Ladislav
k 27. 3. 2014
MARIO BOND (CZE), 2010, Hdv, Forever Bond (BRZ)-Maria Song (CZE) (Glowing (FR))
MERLIN SONG (CZE), 2008, Rv, Bully Pulpit (USA)-Maria Song (CZE) (Glowing (FR))
Opravy propozícií na rok 2014
4. dostihový deň - 4. 5. 2014 Šurany - 14.00 hod.
7. Cena ... - prútené prekážky - 3140 m
1700 € (850 - 390 - 255 - 120 - 85)
9. dostihový deň - 28. 6. 2014 Bratislava - 14.00 hod.
7. Cena … - rovina (IV. kat.) - 1000 m
1700 € (850 - 390 - 255 - 120 - 85)
12. dostihový deň - 3. 8. 2014 Bratislava - 14.00 hod.
4. Cena … - rovina (IV. kat.) - 1200 m
1700 € (850 - 390 - 255 - 120 - 85)
14. dostihový deň - 31. 8. 2014 Bratislava - 14.00 hod.
6. Cena … - rovina (IV. kat.) - 1400 m
1700 € (850 - 390 - 255 - 120 - 85)
7. Cena ... - steeplechase - 3200 m
1700 € (850 - 390 - 255 - 120 - 85)
17. dostihový deň - 28. 9. 2014 Bratislava - 14.00 hod.
6. Cena … - rovina (IV. kat.) - 1200 m
1700 € (850 - 390 - 255 - 120 - 85)
20. dostihový deň - 26. 10. 2014 Bratislava - 12.00 hod.
6. Cena … - rovina (IV. kat.) - 1200 m
1700 € (850 - 390 - 255 - 120 - 85)
11
DLHY3.QXD
1. 4. 2014 08:27
Page 1
Zoznam dlžníkov Závodiska, š. p., Bratislava k 31. 3. 2014
Neuhradené faktúry
2011
Stajňa, meno
Simonides - Ján Husák, BA
Mediavision, s.r.o., BA
Faktúra
7110064
7110295
Dôvod
poplatok za lóžu č. 12
reklama, propagácia
Čiastka
380,00 €
1 200,00 €
Zoznam dlžníkov Zúčtovacieho centra k 31. 3. 2014
Majitelia
Adamičková Veronika
- 621,19
Aqua Trend a.s.
- 2,40
Bergendi Václav
- 8,60
Bič František
- 3,09
Bičová Michaela
- 9,67
Coufal Ivan
- 7,88
Dostihová stáj Kameňák o.s.
- 8,96
Drápal Cyril
- 1 626,80
EPICOS export import spol. s r.o.
- 10,85
Eurokoberce s.r.o.
- 2,28
Filip Vladimír
- 2,18
Follauf Jaromír
- 8,60
Foukal Milan
- 2,18
General Security d.o.o.
- 237,56
INCITAT-o.s. jezdců, milovníků a sympatizujícich - 4,92
JOSPO s.r.o.
- 9,26
Kaucký Josef
- 9,54
Kazík Luboš
- 8,60
Kisza Beata, Bc.
- 6,71
Kolarič Anton
- 122,33
Kovář Václav
- 3,40
Krhač Dušan
- 91,01
Kronenberger Anton
- 5,00
Kupka Petr
- 5,49
Lenz Johann
- 225,20
Litwiniak Krzysztof
- 4,10
MADORE Stav s.r.o.
- 10,94
Marková Zdeňka, Mgr.
- 12,17
Metropolite Turf, s.r.o.
- 10,44
Mičánek Aleš
- 4,32
Neumann Werner
- 334,80
Oravská Lucia
- 45,37
Paclík Jiří, Ing.
- 10,02
Palyza Jan
- 3,60
12
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Poledňák Petr
Po sko/Dobosz Krysztof i Jolanta
Po sko/Pietrzak Andrzej
Průdek Pavel
Pulka David
Radovanović Aleksandar
Rapca WELYA Alexander, Ing.
Residence Jírny s.r.o.
Režňák Ondřej
Rosival Róbert
Scheit Christian, Ing.
Slovinsko/Globočnik Tomaž
Slovinsko/Metka Orel
Smaženka Juraj
SOCHOR, spol. s r.o.
Stančík Miroslav
Sukič Dejan
Štrbac Lubomir
Tax Reform s.r.o.
Telivér Farm Kft.
Thurner Marion, Dr.
Tibor Papšo - Skalka, Ing.
Tkáčik Marcel
Urban Martin
Vajsnerová Jana
Vedralová Hana, JUDr.
Vinklárek Antonín
Wieslaw Saniewski Equus Polska
Yes Production
Zajíček Miloslav, MVDr.
Zielinski Robert
Zmeko Peter
- 12,84
- 3,98
- 322,27
- 4,32
- 5,16
- 368,74
- 6,10
- 12,80
- 11,10
- 782,33
- 61,45
- 3,36
- 18,23
- 1,46
- 4,51
- 290,80
- 2,32
- 537,56
- 10,96
- 100,48
- 8,60
- 9,40
- 8,60
- 9,43
- 28,94
- 38,04
- 2,52
- 333,36
- 2,14
- 5,91
- 3,54
- 3,60
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
DLHY3.QXD
1. 4. 2014 08:27
Page 2
Jazdci
Baluchová Lucie
Follaufová Patrícia
Chaloupka Václav, Ing.
Jasinský František
Kňažík Ivan
Kolařík Dušan
Míča Pavel
Saganová Ivana
Vinklárek Antonín
Volf Mykola
Závacký Roman
-
-
- 2,21
- 6,20
- 5,02
- 8,60
11,25
- 8,83
- 4,18
- 8,60
12,89
10,19
92,97
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Germič Karel
Hurt Tomáš
Chaloupka Václav, Ing.
Kinský Pavel
Lojek Malgorzata
Marková Zdeňka, Mgr.
Mičánek Aleš
Poles Pavel
Vinklárek René
Vinklárek Vladimír
Vocásek 3 František
Vojtěšková Diana, Ing.
Volf Mykola
Zajíček Miloslav, MVDr.
- 33,20 €
- 6,26 €
- 3,00 €
- 42,62 €
- 3,61 €
- 12,88 €
- 8,60 €
- 10,37 €
- 3,22 €
- 9,32 €
- 7,51 €
- 3,46 €
- 12,88 €
- 5,24
Tréneri
Drlík Jaroslav
Follaufová Patrícia
- 5,74 €
- 8,60 €
Poznámka: Do dlhov sú započítané iba predpisy
neuhradených záporných platieb (pasív) po termíne splatnosti. Aktíva sa započítavajú všetky.
Záväzky slovenských subjektov v Českej republike k 31. 3. 2014
Majitelia
Grey Farm-Hotel Bumbálka s.r.o.
- 168,00 Kč
Ing. Tibor Papšo Skalka
- 113,50 Kč
Jonata Jan, JUDr.
- 200,00 Kč
MOSTRY spol. s r.o.
- 599,10 Kč
PD Borský Mikuláš
- 11 450,00 Kč
PD Senica
- 1 019,30 Kč
Polák Radomír
- 3 220,00 Kč
Rosival Róbert
- 714,00 Kč
Tkáčik Marcel
- 714,00 Kč
Universal Media Corporation
- 30 235,00 Kč
Univerzal MZ&MZ spol. s r.o.
- 7 900,00 Kč
- 2 360,00 Kč
- 719,60 Kč
- 726,00 Kč
- 1 141,00 Kč
- 72,60 Kč
- 459,00 Kč
- 848,00 Kč
- 1 718,00 Kč
- 35,70 Kč
- 209,00 Kč
- 83,00 Kč
Jazdci
Drexler Ladislav
Noppová Viera
Tréneri
Cagáň Ján, Ing.
Dohnálek Roman
Francistyvá Gabriela, Mgr.
Chodúr Jozef
Kalaš Pavel, Ing.
Katrinec Ivan
Kubík Petr
Lysý Tomáš, Ing.
Papšo Tibor
Rosival Róbert
Valachovič Oto, Ing.
- 245,00 Kč
- 128,50 Kč
Prevzaté z www.velka-chuchle.cz
www.dennik.sk/dostihy
13
HDK+DK.QXD
1. 4. 2014 10:01
Page 1
Orgány dostihovej prevádzky v Slovenskej republike
Hlavná dostihová komisia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pod a čl. 12 Dostihového
poriadku Slovenskej republiky menovalo na obdobie rokov 2014 - 2015 Hlavnú dostihovú komisiu
Slovenskej republiky v nasledovnom zložení:
predseda — Ing. Vít Čelko
podpredseda — Mgr. Stanislav Matulík
členovia — Prof. Ing. Marko Halo, PhD., Ing. Peter Juhász, Ing. udovít Vanek, CSc.
Dostihová komisia
Hlavná dostihová komisia na základe návrhu Dostihovej autority SR pod a čl. 9, odst. 4, písm. h)
Dostihového poriadku Slovenskej republiky menovala na obdobie rokov 2014 - 2015 pod a čl. 13, odst. 1,
písm. a) Dostihového poriadku Slovenskej republiky predsedov a členov Dostihových komisií:
predsedovia — Mgr. Richard Dukes, Rudolf Kalman, Ing. Jaroslav Lauterbach
členovia — MVDr. Dušan Solár, Ing. Vladimír Šak, Ing. Zdenek Š astný, Ing. Alexander Valentich, Ing. Jan Vaňourek
Pomocné orgány dostihovej prevádzky v Slovenskej republike
Dostihová autorita SR menovala na rok 2014 osoby oprávnené vykonáva funkciu pomocného orgánu
dostihovej prevádzky pod a čl. 24 Dostihového poriadku.
Pomocné orgány dostihovej prevádzky:
Mgr. Štefan Bratko, Ing. Veronika Břečková, Dominika Cagaňová, Mgr. Martin Cáp, Ing. Ján Ciglanský,
Michal Czucz, Bc. Helena Fábryová, Martin Fábry, Tatiana Fábryová, Igor Gál, Jozef Haspra, Mária Hiebschová,
Mgr. Mária Horníková, Peter Jančovič, Andrea Kirková, Mgr. Alexandra Kostúrová, Marián Lančarič, Ivan Niňaj,
Ing. Gabriel Petrík, Martina Pfefferová, Ján Popelka, Lenka Rippová, Zuzana Rippová, Ing. Vladimír Šak,
Ing. Jana Šamková, PhD., Jaromír Štohanzl, Ing. Zdenek Š astný, Peter Štefanec, Ing. Juraj Švec, Ivan Uhrovčík,
Ing. Alexander Valentich, Ing. Ján Valtýni, Milan Závodný
Správcovia dráhy:
Ing. Juraj Švec (Bratislava), Marián Kurkin (Topo čianky), Ing. Ondrej Remko (Senica), Juraj Valach (Šurany)
Hendikeper
Dostihová autorita SR menovala pod a čl. 33 Dostihového poriadku Slovenskej republiky na rok 2014
do funkcie hendikeperov Mgr. Richarda Dukesa a Ing. Jána Valtýniho.
14
CL.6.QXD
1. 4. 2014 08:50
Page 1
Medzinárodná dohoda o chove, dostihoch a stávkach
čl. 6A „Zakázané látky u koní“
Cie
1. Cie om je ochrana integrity dostihov a zdravia a pohody koní prostredníctvom kontroly používania látok
poskytujúcich koňovi výhodu alebo znevýhodňujúceho ho v dostihoch, ktoré sú v rozpore s jeho základnými vlastnos ami.
Odoberanie vzoriek
2. Koňom, ktoré sa zúčastnili dostihov, budú na zis ovanie prítomnosti zakázaných látok odoberané vzorky.
Dostihové autority môžu takéto vzorky odobera kedyko vek a to pod a pravidiel, ktoré si sami stanovia. Za vzorku
je považovaná vzorka z ktorejko vek časti tela koňa a aj z predmetu, ktorý prišiel do kontaktu s koňom.
3. Odobratá vzorka sa rozdelí na vzorku A a vzorku B. Ak vzorka A obsahuje zakázané látky, vzorku B je možné
analyzova na prítomnos týchto látok automaticky alebo na základe požiadavky trénera alebo majite a koňa, alebo
Dostihovej autority.
4. Ak je na podujatí organizovanom dostihovou autoritou nájdená zakázaná látka vo vzorke odobratej koňovi,
ktorý je registrovaný alebo trénovaný v zahraničí, dostihová autorita krajiny, v ktorej je kôň trénovaný je o tomto
informovaná a v prípade potreby poskytne potrebnú súčinnos .
Sankcie
5. Kôň bude diskvalifikovaný, ak vzorka odobratá na dostihovom dni vykáže prítomnos zakázanej látky.
Trénerovi sa udelí sankcia s výnimkou prípadu, kedy sa tento zbaví zodpovednosti v súlade s týmto dokumentom.
6. Ak vzorka odobratá koňovi v inom čase obsahuje zakázanú látku, Dostihové autority môžu v súlade s vlastnými
pravidlami sankcionova koňa, trénera, majite a alebo iné osoby.
Zodpovednos trénera
7.
Tréner je vždy zodpovedný za:
kŕmenie, ošetrovanie, ochranu a bezpečnos koní v jeho tréningu
podniknutie všetkých primeraných predbežných opatrení pre kone zverené mu do tréningu tak, aby zabránil
ich vystaveniu zakázaným látkam, ktoré sú v rozpore s pravidlami Dostihových autorít
svoju informovanos o možných následkoch liečby poskytovanej koňom.
vedenie záznamov o všetkých veterinárnych úkonoch a liečbe ním trénovaných koní
Predpisy v deň dostihov
8. Žiadna osoba s výnimkou veterinárov poverených Dostihovou komisiou alebo Dostihovou autoritou nesmie
prinies do stajní pri dostihovej dráhe v deň konania dostihov zakázanú látku, resp. akýko vek prostriedok na podávanie tejto látky.
9. V čase po absolvovaní dostihov a pred ukončením odberu vzorky po dostihoch nie je dovolená bez oficiálneho
povolenia žiadna liečba zakázanými látkami.
ZAKÁZANÉ LÁTKY
10. Zakázané látky sú:
látky, ktoré účinkujú na jeden alebo viac systémov tela cicavcov (dostihových koní):
nervovú sústavu
kardiovaskulárny systém
dýchací systém
tráviacu sústavu
močový systém
15
CL.6.QXD
1. 4. 2014 08:50
Page 2
pohlavné orgány
pohybový aparát
krv
imunitný systém s výnimkou licentovaných očkovacích látok proti infekciám
endokrinný systém
endokrinné výlučky a ich syntetické kópie
maskovacie chemické látky
látky prenášajúce kyslík
látky, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú expresiu génov
11. Nález zakázanej látky je nález látky samotnej alebo jej metabolitu alebo jej izoméru alebo izoméru metabolitu.
Nález vedeckého, alebo experimentálneho ukazovate a podania alebo iného použitia/pôsobenia zakázanej látky
sa taktiež považuje za ekvivalent nálezu látky.
12. S cie om pomôc trénerom a ich veterinárnym poradcom môžu Dostihové autority zaradi do svojich predpisov
príklady zakázaných a povolených látok.
13. S cie om poradenstva dostihovým komisiám môžu Dostihové autority vytvori klasifikáciu zakázaných látok.
Prahové hodnoty
14. Prahové hodnoty je možné uvažova iba v prípade:
endogénnych (vnútorných) látok
látok získavaných z rastlín tradične spásaných alebo zbieraných ako potrava pre kone
látok v potrave pre kone vznikajúcich pri kontaminácii počas kultivácie, spracovania alebo ošetrovania,
skladovania alebo prepravy.
15. Prahové hodnoty by mal odporuči Poradný výbor pre kontrolu dopingu pri IFHA po porade s oficiálnymi
analytikmi a veterinármi signatárskych krajín a následne schválené IFHA.
16. Látky s povolenými prahovými hodnotami:
Názov
Prahová hodnota
Arzén
do 0,3 mikrogramu arzénu na mililiter moču
Boldenón (len žrebce)
do 0,015 mikrogramu vo ného alebo združeného boldenónu na mililiter moču
Oxid uhličitý
do 36 milimolov oxidu uhličitého na liter plazmy
Dimetyl sulfoxid
do 15 mikrogramov dimetyl sulfoxidu na mililiter moču alebo 1 mikrogram dimetyl
sulfoxidu na mililiter plazmy
Estradiol (len žrebce)
do 0,045 mikrogramu vo ného alebo združeného 5a-estran-3ß, 17a-diolu na mililiter
moču
Hydrokortizón
do 1 mikrogramu hydrokortizónu na mililiter moču
Metoxytyramín
do 4 mikrogramov vo ného a združeného 3-metoxytyramínu na mililiter moču
Kyselina salicylová
do 750 mikrogramov kyseliny salicylovej na mililiter moču alebo 6,5 mikrogramu
kyseliny salicylovej na mililiter plazmy
Testosterón
do 0,02 mikrogramu vo ného alebo združeného testosterónu na mililiter moču
alebo 100 pikogramov vo ného testosterónu na mililiter plazmy u valachov alebo
0,055 mikrogramu vo ného alebo združeného testosterónu
Teobromín
na mililiter moču u kobýl (ak nie sú žrebné)
do 2 mikrogramov teobromínu na mililiter moču, do 0,3 mikrogramu teobromínu
na mililiter plazmy
Poznámka: Združená látka je látka, ktorú je možné uvo ni od jej konjugátov.
16
CL.6.QXD
1. 4. 2014 08:50
Page 3
17. Po akomko vek náleze zakázanej látky môže Dostihová autorita rozhodnú bu sama alebo na základe žiadosti
majite a či trénera o alšom otestovaní koňa.
Laboratórne strediská
18. Cie om signatárskych krajín je, aby ich laboratóriá:
boli akreditované pod a ISO/IEC 17025, Všeobecné požiadavky pre spôsobilos testovania a kalibráciu
laboratórií, a pod a doplnkového dokumentu ILAC-G7, Akreditačné požiadavky a kritériá na prevádzku laboratórií
pre dostihy
postupovali v súlade s Príručkou pre potvrdenie prítomnosti zakázaných látok (Čas B dokumentu ILAC-G7)
vyhovovali Špecifikácii výkonu Medzinárodnej Federácie Dostihových Autorít (Dodatok 4)
participovali na medzilaboratórnych porovnávaniach (paragraf 5.9(b) normy ISO/IEC 17025:2005)
používali medzinárodne harmonizované screeningové limity pri detekovaní povolených liečivých látok,
doporučené Poradným výborom IFHA pre kontrolu dopingu.
19. S cie om prevencie priestupkov môžu Dostihové autority v rámci vo nosti konania:
zostavova dostupné detekčné časy
poskytova vopred varovanie o nových alebo modifikovaných testoch
poskytova analytickú službu na potvrdenie či vzorka odobratá koňovi oznámenému ako štartujúcemu
v dostihoch obsahuje zakázanú látku udávanú trénerom.
článok 6B - Génové a bunkové manipulácie
Kontrola a zaznamenávanie génovej terapie
Modifikácia dedičnej informácie plnokrvníka kedyko vek počas jeho života bude ma za následok, že predmetný
kôň nebude alej považovaný za predstavite a plemena anglický plnokrvník v žiadnych dostihoch ani iných
sú ažiach.
Akáko vek génová terapia alebo bunková manipulácia u koňa pripravovaného na dostihy, nesmie spôsobi :
výhodu alebo nevýhodu v dostihoch v rozpore s jeho vrodenými danos ami
poškodenie zdravia koňa
Dostihová autorita môže pod a vlastného uváženia povoli alebo zakáza zúčastni sa dostihov koňovi, ktorý podstúpil takúto terapiu, alebo jeho potomkom.
Akáko vek génová terapia u koňa pripravovaného na dostihy musí by zdokumentovaná v pase koňa alebo v inom
doklade, ktorý vyžaduje Dostihová autorita a musí by okamžite nahlásená Dostihovej autorite.
článok 6C - Zakázané praktiky
Praktiky, ktoré ohrozujú zdravie a pohodu koňa, jazdc alebo iných účastníkov dostihov, ako aj integritu dostihov,
sú nevhodné a zakázané. Zodpovednos za vymožite nos predpisov týkajúcich sa takýchto praktík má Dostihová
autorita.
1. Zakázané praktiky u koní pripravovaných na dostihy:
použitie akéhoko vek neschváleného predmetu, zariadenia, aktivity týkajúcej sa správania, alebo chemikálie
pre dosiahnutie neadekvátnej odozvy, kedyko vek v tréningu alebo v priebehu dostihov.
použitie liečebných alebo chirurgických zákrokov, ktoré sú mimo rámec bežnej a opodstatnenej veterinárnej
praxe, a teda sa nezlučujú s dosiahnutím zdravotného osohu pre koňa
použitie fyzickej alebo veterinárnej procedúry alebo liečby, ktorá maskuje efekty alebo príznaky zranenia
za účelom umožnenia tréningu a absolvovania dostihov, čo má za následok poškodenie zdravia koňa
použitie podvodných alebo potenciálne podvodných praktík, alebo takých postupov, ktoré poškodzujú
integritu dostihov.
17
CL.6.QXD
1. 4. 2014 08:50
Page 4
2. Špecifické príklady zakázaných praktík
Zakázané praktiky zahŕňajú, ale nie len s obmedzením na ne:
účas gravídnej kobyly v dostihoch (časové obmedzenie môže stanovi Dostihová autorita)
odopieranie prístupu k vode pred dostihmi, ak by to malo ma za následok poškodenie zdravia, pohody
alebo bezpečnosti koňa
použitie mimotelovej terapie rázovými vlnami spôsobom, ktorý by mal za následok znecitlivenie akejko vek
končatiny v priebehu tréningu alebo dostihov
odber, manipulácia a opätovná infúzia homologickej, heterologickej alebo autologickej krvi alebo krvných
buniek s výnimkou použitia pri život-zachraňujúcich zákrokoch
3. Zodpovednos trénera v prípade zakázaných praktík
Tréner je vždy zodpovedný za:
celkový menežment, ochranu a bezpečnos koní v jeho tréningu
vyhnutie sa zakázaným praktikám
svoju informovanos o potenciálnych dôsledkoch terapeutických postupov použitých u koňa
vedenie záznamov o všetkých veterinárnych úkonoch a liečbe ním trénovaných koní
4. Zodpovednos majite a a trénera v prípade zakázaných praktík
V ktoromko vek čase majite , a v tréningu tréner, sú zodpovední za dodržanie ustanovení tohto článku a za dodržanie jednotlivých požiadaviek na vedenie záznamov a oznamovanie Dostihovej autorite.
Článok 6D - Liečba počas tréningu
Zásady liečebnej praxe u koní v tréningu
Za všetky postupy je zodpovedný tréner a tieto musia by použité výhradne v prospech zdravia a pohody koňa.
Preto:
1. Každá liečba musí by plne opodstatnená vzh adom na zdravotný stav koňa
2. Tréner je povinný vyžiada si od ošetrujúceho veterinárneho lekára vyjadrenie oh adom úrovne tréningovej
zá aže, ktorú kôň môže absolvova počas liečby
3. Kone, ktoré nemôžu absolvova tréning z dôvodu zranenia alebo choroby, musia by vyradené z tréningu
a musí im by poskytnutá primerané veterinárna starostlivos . Liečba nesmie by aplikovaná za účelom umožni
trénova zraneného alebo chorého koňa.
4. Musí by vedený úplný a presný záznam o všetkých liečebných postupoch.
5. V deň dostihov nesmie by koňovi podaná žiadna látka injekčne, orálne alebo akouko vek inou formou,
s výnimkou prirodzeného príjmi potravy a vody
6. Tréner musí rešpektova povinné obdobie oddychu koňa, ak ho v prípade špecifických látok alebo liečby
vyžaduje Dostihová autorita.
Príklady zakázaných látok
Ke že IFHA ani jej poradné orgány nestanovili konkrétny zoznam zakázaných látok u dostihových koní,
dopingové laboratóriá považujú za pozitívny nález takej látky, ktorá nie je endogénneho pôvodu (t.j. nie je produkovaná v tele koňa) a má farmakologický efekt na orgány a orgánové sústavy koňa, ako je uvedené v čl. 6A
Medzinárodnej dohody.
Medzi takéto látky (skupiny látok) patria, okrem iného, ale nie len s obmedzením na ne:
anabolické steroidy (nandrolón, stanozolol, boldenón), stimulanciá (amfetamín, heptaminol, niketamid), trankvilizéry
(diazepam, oxazepam, nordazepam), narkotiká (morfín, apomorfín, pentazocín), beta-blokátory (atenolol, propranolol,
timolol), beta2-agonisty (klenbuterol, salbutamol, terbutalin), metylxantíny (kofeín, teobromín, teofylín), NSAID
(fenylbutazón, ibuprofen, diclofenac), COX2-inhibítory (meloxikam, piroxikam), kortikosteroidy (dexametazón, triamcinolón,
flumetazón), svalové relaxanty (metokarbamol, guaifenezín, dantrolén), látky rozširujúce dýchcie cesty (ipratropium,
propantelín, etamifylín), lokálne anestetiká (lidokain, mepivakain, bupivakain), antihistaminiká (chlorfeniramín, difenhydramín,
ranitidín), neuroleptiká (chlorpromazín, acepromazín, reserpín), barbituráty (fenobarbital, pentobarbital), diuretiká
(hydrochlorotiazid, furosemid, kyselina etakrynová), anti-depresíva (fluoxetín, imipramín, amitriptylín), dráždivé látky
(kapsaicín, nonivamid, mentol).
Pre ilustráciu zoznam zakázaných látok vydaný Medzinárodnou jazdeckou federáciou (FEI) je možné nájs na webovej
adrese http://www.feicleansport.org/prohibited.html
18
METODIKA.QXD
1. 4. 2014 09:02
Page 1
Metodické pokyny
na vykonávanie antidopingovej kontroly dostihových koní v SR
Zodpovednos za uskutočňovanie dopingových kontrol v Slovenskej republike má Dostihová autorita SR a Dostihové komisie v dňoch organizovania dostihov, pričom nie sú dotknuté
kompetencie Štátneho veterinárneho dozoru. Oprávnenie k odberu antidopingových vzoriek
od dostihových koní vychádza z Dostihového poriadku SR (čl. 186-195). Svoj súhlas so znením
Dostihového poriadku a dodržovaním jeho ustanovení písomne potvrdili všetci majitelia dostihových koní štartujúcich v dostihoch v Slovenskej republike.
Odber vzoriek na dostihových dňoch v Slovenskej republike vykonávajú preškolení veterinárni lekári delegovaní DA SR za prítomnosti člena Dostihovej komisie, alebo osoby určenej DA SR
a osoby zodpovednej za koňa (majite , tréner, alebo vhodná osoba, ktorej meno ohlásia dostihovému tajomníkovi).
Úlohou veterinárneho lekára povereného odberom vzoriek je iba vykonanie antidopingovej
kontroly (odber vzoriek) u koní vybraných DA SR, alebo DK zo štartového po a daných dostihov
dostihového dňa.
Spôsob výberu koňa pre odber musí by náhodný, DK však môže o vykonaní dopingovej
kontroly rozhodnú tiež na základe zdravotného stavu koňa, prípadne výkonu koňa v dostihoch.
Organizátor dostihov musí zabezpeči dopingový box izolovaný od verejnosti, mechanicky
vyčistený, vydezinfikovaný a nastlaný slamou v deň dostihov, bez funkčného napájacieho zariadenia.
Odberové miesto musí by vybavené stolom, minimálne dvomi stoličkami, odpadovým košom,
umývadlom s tečúcou vodou prípadne prenosným umývadlom s dostatkom vody na umývanie,
uterákom a dvomi zariadeniami na odber moču (kyveta alebo sie ka na tyči s dĺžkou cca 120 cm).
Pre uskladnenie vzoriek je organizátor povinný zabezpeči uzamykate nú miestnos vybavenú
chladničkou, umožňujúcu bezpečné skladovanie vzoriek v priebehu dostihového dňa (týka sa len
Závodiska, š. p., Bratislava). Na ostatných závodiskách v SR sa vzorky uložia po odbere v rozhodcovskej veži na stanovisku DK, kde ich hne po dostihoch prevezme pracovník poverený DA SR,
a ten ich uskladní na Závodisku, š. p., Bratislava v miestnosti na to určenej.
Odber vzoriek telesných tekutín koňa sa uskutočňuje do schválených vzorkovníc antidopingovej súpravy. Súpravy sú uložené v sklade Závodiska, š. p., Bratislava. Vzorkovnice sú vydané
zodpovednému pracovníkovi formou zápisu, kde je uvedený dátum, miesto, čas, počet prevzaných súprav s podpismi odovzdávajúceho a preberajúceho zodpovedného pracovníka. Platí
zásada, že pre jeden odber musia by vydané dve antidopingové súpravy.
Vedúcim pracovníkom pri vlastnom odbere je odoberajúci veterinárny lekár. Je kompetentný
posúdi regulérnos podmienok odberu a je za to zodpovedný. Ak nie sú dodržané regulérne
podmienky, má právo antidopingovú kontrolu neuskutočňova a súčasne má povinnos túto
skutočnos okamžite oznámi DK.
Po určení koňa k antidopingovej kontrole bude meno vybraného koňa verejne oznámené
zaužívaním spôsobom trénerovi, prípadne majite ovi koňa alebo poverenému zástupcovi (osobe
zodpovednej za koňa). Pokia niekto z nich odmietne podrobi koňa antidopingovej kontrole, je kôň
automaticky považovaný za pozitívneho so všetkými dôsledkami (sankcie, diskvalifikácia at .).
V prípade súhlasu prevezme člen DK alebo osoba určená DA SR koňa pod svoju kontrolu, ktorú uplatňuje
až do ukončenia odberu. Tréner, majite , prípadne osoba zodpovedná za koňa, zodpovedá za skutočnos ,
že koňovi po oznámení o výbere na antidopingovú kontrolu nebude nič podané. Porušenie tohto
ustanovenia bude zaznamenané veterinárnym lekárom do protokolu o prevedení antidopingovej
19
METODIKA.QXD
1. 4. 2014 09:02
Page 2
kontroly a prejednané v HDK. Trénerovi, majite ovi, prípadne osobe zodpovednej za koňa,
nechá veterinárny lekár vybra najmenej z dvoch uzavretých odberových súprav a ukáže im
neporušenos súpravy. Kôň sa zavádza do boxu pre odber vzoriek cca 30 min. po odbehnutí
dostihov. Po rozpečatení súpravy si veterinárny lekár dá rukavice a umiestni igelitový sáčok
do odberného zariadenia na moč. Dôrazne je potrebné dodržova zásadu, že odber moču je
možný len zo spontánneho močenia koňa, nie je povolené použitie diuretik ani katetrizácie
testovaného koňa.
Ak do 1 hodiny od zavedenia koňa do boxu nepríde k spontánnemu močeniu koňa,
odoberie veterinárny lekár krv. Je povolené, aby odchyt moču prevádzal vlastný ošetrovate
koňa pod doh adom veterinárneho lekára antidopingovej kontroly, prípadne člena DK, alebo
pracovníka povereného DA SR. Odobraný moč sa z igelitového sáčku rozleje do dvoch
vzorkovníc, pokia je množstvo moču menšie než 30 ml, naleje sa do jednej vzorkovnice
a pristúpi sa k odberu krvi. Pokia je množstvo moču postačujúce, rozleje sa do všetkých
vzorkovníc, pričom platí zásada, že v jednej vzorkovnici nesmie by menej než 30 ml moču.
Uprednostňovaný je odber moču, pokia sa odber moču nepodarí, je nutné odobra krv.
Odobratie krvi pred uplynutím jednej hodiny je možné len vo výnimočných prípadoch, alebo
na výslovnú žiados majite a, jeho zástupcu alebo trénera koňa.
Krv odoberá veterinárny lekár sterilnou ihlou. Krv nechá volne vyteka do vzorkovnice, alebo
použije k jej nasatiu sterilnú striekačku. Krv sa tiež odoberá do dvoch vzorkovníc, pričom platí zásada,
že jedna vzorka je 40 ml krvi. V prípade, že laboratórium vyžaduje k vyšetreniu krv heparinizovanú,
odberová súprava obsahuje ampulku heparinu, použije sa polovica ampulky do jednej a polovica
do druhej vzorkovnice.
Po odbere sa vzorky uzavrú špeciálnymi viečkami, vložia sa spä do antidopingovej súpravy
a veterinárny lekár vyplní protokol o vykonaní odberu vzoriek k antidopingovej kontrole, kde
okrem údajov o mieste, dátume a čase, údajov o testovanom koňovi a druhu zaslaných vzoriek
uvedie aj čísla špeciálnych viečok, ktorými sú uzavreté vzorkovnice naplnené močom alebo krvou
testovaného koňa. Protokol je podpísaný odoberajúcim veterinárnym lekárom, členom DK,
alebo osobou určenou DA SR a osobou zodpovednou za koňa. Jedna čas protokolu (žltá) je
priložená k zapečateným vzorkám, druhá čas (biela) je odovzdaná osobe zodpovednej za koňa,
tretia (ružová) zostáva odoberajúcemu veterinárnemu lekárovi. Kópia celého protokolu je odovzdaná
DA SR, kde je uložená až do obdržania výsledkov z laboratória.
Odobrané a zapečatené vzorky sa umiestnia v uzamykate nej miestnosti do chladničky a schladia
sa na teplotu 4 - 10°C.
Organizátor dostihov zabezpečí odoslanie vzorkov expresnou poštou do určeného laboratória
v najbližší pracovný deň po skončení dostihového dňa.
Inštruovaní veterinárni lekári:
MVDr. Tomáš Frey, MVDr. Lucie Kalová, MVDr. Zuzana Hollá, MVDr. Dana Hlavičková,
MVDr. Ján Horecký, MVDr. Jozef Kotvan, MVDr. Dušan Jurášik, MVDr. Richard Kvetko,
MVDr. Vladislav Pukáč, MVDr. Dušan Solár, MVDr. Ladislav Škovránek
Opatrenie v prípade pozitívneho dopingového nálezu
V prípade pozitívneho dopingového nálezu Dostihová autorita Slovenskej republiky písomne
oznámi túto skutočnos majite ovi a trénerovi koňa. Všetky náklady spojené s vyšetrením
vzoriek s pozitívnym dopingovým nálezom uhradí tréner inkriminovaného dostihového koňa.
20
METODIKA.QXD
1. 4. 2014 09:02
Page 3
Medzinárodné akreditované laboratóriá
vykonávajúce dopingové kontroly
Závodisko Bratislava spolupracuje pri dopingových kontrolách s akreditovanými
laboratóriami: („A“ vzorka, resp. „B“ vzorka).
Nemecko
Professor Dr. W. Schänzer
Institut für Biochemie
Deutsche Sporthochschule Köln
Carl Diem-Weg 6
D-50933 Köln
Germany
Tel:
+49 221 497 1313
Fax:
+49 221 497 3236
e-mail: [email protected]
Medzinárodné akreditované dopingové laboratóriá, v ktorých je možné testova
analýzu vzorky „B“ na základe písomnej žiadosti majite a alebo trénera v roku 2014.
Anglicko
Dr. D. Hall
Horseracing Forensic Laboratory
Newmarket Road
Fordham
Cambridgeshire CB7 5WW
England
Tel:
+44 1638 720 500
Fax:
+44 1638 724 200
e-mail: [email protected]
Francúzsko
Dr. Y. Bonnaire
Laboratoire de la Fédération Nationale
des Courses Francaises
169 avenue de la Division Leclerc
92290 Chatenay-Malabry
France
Tel:
+33 1 47 02 91 48
Fax:
+33 1 47 02 34 00
e-mail: [email protected]
21
OH.QXD
1. 4. 2014 09:04
Page 1
Oficiálny hendikep k 31. 3. 2014
ABASKAN 4........................................................7141 ...........47
CEDAR (FR) 3.....................................................7126 ...........56,5
AGROMERACE (CZE) 7k ................................1462 ...........59
CESMINA (FR*) 2k ............................................1338 ...........62
ALFKONA (GER) 5k..........................................1420 ...........83
CINCÉR (CZE) 6k ..............................................1389 ...........58,5
ALL THE EVIL (IRE) 5 ........................................1420 ...........79,5
COLD PLAYER 8 ...............................................7136 ...........62,5
ALPINE SURI (IRE) 6.........................................7136 ...........56
CONAN ROY (IRE) 4 .......................................7132 ...........65
ALWAYS ON SUNDAY (FR) 3.......................7124 ...........83
CONNERY (GER) 5...........................................8103 ...........55,5
AMERICKÝ ŠERIF (CZE) 3 ...............................1463 ...........53
COUNT OF TUSCANY (USA) 7....................7132 ...........67
ANNO DOMINI (GER) 7 ................................1457 ...........52,5
COX ORION (GB) 6 ........................................7143 ...........59
APINOA (CZE) 7k.............................................1466 ...........62
CRISTAL GEM (GB) 4k................HUN (24.11.13) ...........65
APRILIUS (IRE) 5................................................7081 ...........77
CRUEL MOLE JOE (IRE) 3 ..............GER (6.10.13) ...........70
ARABESCA (CZE) 3k ........................................7111 ...........54,5
ČAJAIL (CZE) 3 ..................................................7091 ...........65,5
ARAMONT (IRE) 3............................................7101 ...........50
DABIANGO (GER) 3 ........................................8097 ...........49
ARCTIC GALAXY (CAN) 4..............................7148 ...........73
DAIDEGAS (ITY) 5 ............................................7134 ...........50,5
AROMATICA (CZE) 7k ....................................1461 ...........71,5
DAIME (IRE) 5k..................................................7010 ...........55
ARY 5k ............................................HUN (24.11.13) ...........48
DAKOTA MONTANA (IRE) 3k ......................7002 ...........68
ATACK (GER) 4 .................................................8092 ...........82
DALIYNI (IRE) 5.................................................7046 ...........54
ATHABASCA (CZE) 5k ....................................1471 ...........55
DANCER WILD (POL) 4..................................7141 ...........46
AUENFELS (GER) 2 ...........................................7123 ...........57,5
DANCING FLAME (AUT) 2k ..........................7144 ...........62
AURELIA PIA (GB) 4k ......................................8091 ...........66
DANCING FLUTTER (AUT) 3k ......AUT (29.9.13) ...........60,5
AUTOR (IRE) 3................................AUT (26.10.13) ...........81,5
DANCING MELODY (CZE) 4k ......................7111 ...........67
AYRAN (CZE) 3 .................................................7136 ...........60
DANG GIA (GER) 3k .......................................8091 ...........71
BADGUY (IRE) 6 ...............................................7065 ...........60
DARAT AL AYAM (FR) 3k...............................1404 ...........61,5
BÁTOR (HUN) 3 ...............................................7099 ...........47
DEAR MR FANTASY (IRE) 6 ...........................7136 ...........51
BAY VATORIA (GER) 4k .................GER (14.7.13) ...........81
DELIGHT MY FIRE (FR) 3k...........AUT (26.10.13) ...........60
BELLE MESSAGERE (FR) 5k.............................7112 ...........62
DENICES MOONLIGHT (GB) 5 ....................8100 ...........46
BERENIQUE (CZE) 4k ......................................8079 ...........57
DESSON (ITY) 4 ................................................1404 ...........77,5
BIARRITZ 4k .......................................................7146 ...........67
DETEKCE (CZE) 2k............................................1440 ...........52
BILLY TIGER (GB) 3......................HUN (10.11.13) ...........68,5
DIANA ROSENSTURM (CZE) 2k ..................7144 ...........61,5
BLACK BLADE (GB) 2 .................HUN (20.10.13) ...........69,5
DISTANT ROCKET (GB) 4 ..............................8088 ...........77
BORN IN THE WILD 2k ..................................7096 ...........40
DIVOKÁ KOČKA (POL*) 6k...........................1125 ...........55,5
BORN SLIPPY (IRE) 10.....................................1471 ...........53
DOCTOR TIMOTEJ (CZE) 3...........................8097 ...........62
BORSA SCHARM 2k........................................7138 ...........59,5
DODYBUD (IRE) 4 ...........................................7146 ...........71,5
BRIGHT SAND (FR) 7 ......................................1420 ...........77,5
DON CARLINO (POL) 8 ................AUT (3.11.13) ...........63
BRILLIEN 2k.......................................................7138 ...........62
DONN HALLING (IRE) 5 .................FR (27.10.13) ...........91
BRISK MOOS (GB) 5 .......................................8077 ...........77,5
DOUBLE PICCOLO (GER) 6 ..........................8087 ...........75,5
BRITON TRACK 6 .............................................7087 ...........70
DR GURU (GB) 7 .............................................7068 ...........74
BRUTAL ROCCO (IRE) 4.................................1285 ...........77
DUBLÉR (CZE) 6 ...............................................1366 ...........68
BUONARROTI (GER) 2 ...................................1395 ...........71
DUNA (CZE) 5k ................................................7127 ...........44,5
BYSTRÍK 5 ...........................................................7140 ...........58
DUX SCHOLAR (GB) 5 ......................FR (6.10.13) ...........98
CADUKE (IRE) 3k ..............................................7135 ...........59
DZANGELA (POL) 4k ......................................7135 ...........44
CAFE QUEEN (CZE) 3k ...................................7086 ...........59
EASTERN LIGHT (IRE) 5k ................................1320 ...........63,5
CALL ME TIGER 3 .............................................8082 ...........54
EMERALD SMILE (IRE) 4k ...............................7091 ...........65
CANDY GIRL (CZE) 3k....................................8057 ...........44
EPOLETTA (POL*) 3k........................................7135 ...........53,5
CARRIE (CZE) 6k...............................................1358 ...........77,5
EURIDIKA (IRE) 7k ............................................8105 ...........49
CASINO BAA (CZE) 4......................................7143 ...........43,5
EXOTIC BEAUTY (CZE) 2k..............................7138 ...........55,5
CATCH LIFE (ITY) 5 ..........................................7019 ...........64
FACE TO FACE (CZE) 5...................................7097 ...........55
CECILKA (CZE) 4k ............................................1474 ...........43
FALCON WING (IRE) 6 ..............HUN (24.11.13) ...........52
22
OH.QXD
1. 4. 2014 09:04
Page 2
FANTASTIC LIFE (FR) 2 ....................................1384 ...........60,5
ITALIAN STALLION (IRE) 9.............................7149 ...........63,5
FANTAZIA MIA (FR) 4k................AUT (26.10.13) ...........72
IVORY DAVIS (FR) 4 ........................................1405 ...........54,5
FARAH (CZE) 3k ...............................................7149 ...........51
IZOP (IRE) 6 .......................................................7120 ...........56
FEDERICA (FR) 3k .............................................7094 ...........43
JARIS (IRE) 6k ................................HUN (17.11.13) ...........44
FERNANDO (CZE) 3 ........................................7136 ...........57
JIHLAVA (IRE) 4k...............................................8094 ...........57
FIERY WING (GER) 6 .......................HUN (1.9.13) ...........75,5
JOHN GULLY (IRE) 6 .......................................7141 ...........55,5
FILEALANGLAISE (FR) 2k ................................7122 ...........56
JOKO FLY (POL) 3..........................HUN (11.8.13) ...........40
FINAL FLASH (GER) 7......................................7098 ...........70
JOLLY JUMPER (AUT) 4..............HUN (10.11.13) ...........73,5
FINEST ADVENTURE (GB) 2 ..........................7115 ...........57
JOVELL (POL) 3 .................................................7148 ...........76
FIORHEAD (CZE) 2k ........................................7142 ...........56
JUKIER (POL) 6..................................................7046 ...........56
FRANCAIS BALLE (FR) 3k ...............................7055 ...........53,5
JUST FLY (POL) 5..............................POL (3.11.13) ...........78
FRANCIE (IRE) 2k ..............................................1443 ...........70,5
JUST FOR YOU (POL) 4k ...............................1444 ...........55
FRANKÓ (HUN) 7 ............................................7135 ...........52
JUST CHIEF (POL) 6 .........................................7112 ...........63
FRENCH QUEBEC (IRE) 4k .............................1419 ...........84
KANSAS (HUN) 3 .............................................8093 ...........61
FUJARA (GB) 2k ................................................7144 ...........64
KAROV (IRE) 3...................................................7085 ...........71,5
GALANTERY (FR) 5k ........................................7046 ...........62
KEEP UP (AUT) 5...............................................7010 ...........53
GARABONCIÁS (GER) 7 ............HUN (27.10.13) ...........80
KENDY (GB) 5 ...................................................1436 ...........80,5
GAYIRIN (CZE) 9 ..............................................7065 ...........47
KEY TO PARIS (GER) 2 ..............HUN (17.11.13) ...........68
GENY BEY (IRE) 5k ...........................................7120 ...........53,5
KILWORD (IRE) 2..............................................1407 ...........56,5
GESINE (GB) 3k.................................................7149 ...........49
KIM POSSIBLE (GER) 6k..................................7033 ...........59
GLASS OF CHAMPAGNE 7...........................7146 ...........57,5
KING COBRA (IRE) 5.....................HUN (23.6.13) ...........75
GOLDEN GRACE 2k ........................................7129 ...........49
KING OF MARMALADE (IRE) 3 ....................7085 ...........81,5
GREEN VALLEYS (CZE) 4................................1446 ...........65
KINGSTON JAIL (CZE) 2.................................1440 ...........53,5
GUARDIOLA (CZE) 3k ....................................7068 ...........62,5
KITE OF GRACIE (CZE) 3................................1405 ...........59
GUILLERMO (CZE) 3 .......................................7093 ...........52
KRÖSUS (GER) 3 ..............................................8083 ...........73
HARFA (FR*) 3k.................................................1396 ...........60
L’AME DU DESERT (FR) 4 ..........HUN (17.11.13) ...........44
HARLEQUINA (CZE) 5k ..................................7132 ...........40
L’ORMARAINE (ITY*) 2k .................................7122 ...........55
HASLEMERE (IRE) 3k .......................AUT (30.6.13) ...........40
LA ROCHELL (CZE) 4k ....................................7017 ...........55
HAVANNA (GB) 3k ..........................HUN (3.8.13) ...........75
LAMBERTUS (GER) 6 .......................................7133 ...........77
HELICONIA (GB) 3k.........................................7148 ...........73
LEGIONAR (GB) 3 ............................................7124 ...........82,5
HIDDEN FLAME (IRE) 4......................FR (3.12.13) ...........83
LEO GALI (IRE) 6k ..............................ITA (15.8.13) ...........88
HOLLYWOOD (CZE) 3...................................7141 ...........48
LEY PERCY (GB) 3k..........................AUT (29.9.13) ...........80
HOT FAVORITE (FR) 3 ....................................7133 ...........76
LILLIFEE (GER) 7k ..............................................7029 ...........64,5
HURRICANE DANON (IRE) 4 .........AUT (9.5.13) ...........60,5
LIMONCELLO (GER) 7 ....................................7143 ...........67,5
HYACINT (GER*) 4...........................................1436 ...........75
LINE HONEY (CZE) 6 ......................................1389 ...........68
CHANNELKA (CZE) 3k....................................7037 ...........47
LITERALIA (FR) 3k .............................................1174 ...........70
CHARDONNEY TCHEQUE (FR) 5................1373 ...........84
LONGMUS (CZE) 5 .........................................1389 ...........61
I’M ON FIRE (GER) 3k.....................AUT (3.11.13) ...........66,5
LORD (POL) 9 ...................................................1463 ...........59
ICENI GIRL (GB) 4k .......................AUT (26.10.13) ...........80
LORD FANTASY (GER) 2 ................................8096 ...........70
IDEAL ITALY (ITY) 3 .....................HUN (17.11.13) ...........53
LORD OF GRACIE (FR) 4 ...............................1421 ...........79,5
ILKE (IRE) 4k .......................................................7099 ...........52
LUCKY LUKE (AUT) 4 ......................................7046 ...........52
INBAILEYSFOOTSTEPS (IRE) 4k.....................7118 ...........50
LUCYL (CZE) 3k ................................................1458 ...........53
INDY JONES (GER) 5.......................................7084 ...........80
LUDWIG VON BAYERN (GER) 4...HUN (17.11.13) ...........70
INKASENT (POL) 5 ...........................................7055 ...........48
LUGASS (CZE) 4 ...............................................8106 ...........46
INNOVATOR (GER) 6 .....................................7148 ...........82,5
LUKYTTA (CZE) 7k ...........................................1468 ...........55,5
INVISIBLE BID (GB) 3k ....................................7146 ...........76,5
LUMINATOR (IRE) 5 ........................................7107 ...........65
INWIN SPIRIT (GB) 2 .......................................1318 ...........60,5
LUMPIK (FR*) 3 .................................................7075 ...........64,5
IRENKA (CZE) 6k...............................................7065 ...........51
LUST (CZE) 4k ...................................................7079 ...........61
IRISH HEROES (IRE) 6......................................7033 ...........60
LUŽNICE (IRE) 2k..............................................1380 ...........68,5
23
OH.QXD
1. 4. 2014 09:04
Page 3
LYSYAN (IRE) 5 .................................AUT (30.6.13) ...........82,5
OLDFIELDROAD (IRE) 5 .................................7070 ...........70
MAI THAI 2 ........................................................7138 ...........60,5
OMNIBUS (POL) 6........................AUT (26.10.13) ...........82
MAJOLICA MAYA (GB) 3k.............................7130 ...........54,5
OPENLY (GB) 4k ............................POL (20.10.13) ...........70
MARCUS AURELIUS (FR) 3............................1391 ...........62,5
OPIUM BULLET (GB) 2 ...................................7123 ...........67
MARIBELL 7k......................................................7112 ...........59
ORATORY DAVIS (FR) 3................AUT (30.6.13) ...........72
MARQUIS (CZE) 7 ...........................................7149 ...........44
OSETIN (GB) 2...................................................8096 ...........68,5
MARSHALL WELLS (IRE) 3 .............................7079 ...........65,5
PABENA (GB) 5k ...............................................7118 ...........49
MAX GEORGE (GB) 5 .....................................7132 ...........56,5
PACINO MO (FR) 5 .........................................7054 ...........80,5
MEDIPLOMAT (GB) 5 ..................AUT (26.10.13) ...........80
PAGENO (GER) 2 .............................................8096 ...........66,5
MENY BAY (IRE) 3k ..........................................7141 ...........62
PAN KUKY (GER*) 3 ........................................1176 ...........70,5
MERIDIAN S HOPE (IRE) 2k...........................7122 ...........58
PATROLA (IRE) 2k ............................................1354 ...........63,5
MIDALGO (GER) 6...........................................7055 ...........56
PEACE OF GRACIE (FR) 4...............................1126 ...........52,5
MIKAMINE (IRE) 3k ..........................................1461 ...........78,5
PEER COOPER (GB) 6 .....................................1461 ...........77
MIKHAIL GLINKA (IRE) 6................................7083 ...........95
PEPEJEAN 6 ........................................................7143 ...........42,5
MIND THAT TIGER (FR) 4 ..............................7041 ...........68
PETIT POUCET (FR) 5 ...................AUT (26.10.13) ...........54
MINI MINI (POL) 4k ........................................7101 ...........53
PIRLA 3k..............................................................7128 ...........35
MIRAGTON (CZE) 3 ........................................7066 ...........73,5
POPSTAR (GER) 3.............................................7032 ...........57
MISS WHISTLE (IRE) 4k ...................................8101 ...........47
PRIME PREACHER (USA) 5 ............................7148 ...........77
MISTER AVIATION (IRE) 3..............................1372 ...........82
PRINCE HENRY (AUT) 5 .................................7143 ...........54
MISTER WESTMINSTER (GB) 3 .....................1461 ...........83,5
PRODLEVA (CZE) 5k .......................................1123 ...........52
MONTEBELLO (FR) 5....................AUT (13.10.13) ...........65
PROUD SIMON (GB) 6 ..................................7093 ...........51,5
MONTINELLO (FR) 9 .......................................7107 ...........67
PURPLE ROSE 3k ..............................................7106 ...........67,5
MR ANGEL (IRE) 4............................................7098 ...........58
QUEBEC INDIAN (ITY) 6 ................................8018 ...........60
MR LOGISTICS (IRE) 10 ..................................1468 ...........56,5
QUEBRACHO 4 ................................................7148 ...........76,5
MUFFIN PRINCESS (IRE) 2k ...........................8102 ...........58,5
QUICK DART 3 .................................................7145 ...........70,5
MURPHOSIS 4k ................................................7046 ...........41
QUISSISANA (IRE) 6k ....................HUN (15.9.13) ...........76
MY GREAT (POL) 5........................HUN (3.11.13) ...........65
QUITY (IRE) 8k ..................................................7135 ...........48
MY GREY LADY (CZE) 2k...............................7142 ...........50
RABBIT HAAFHD (GB) 4 ................................1468 ...........64,5
MY LITTLE STAR (IRE) 5k ................................7145 ...........70
RABBIT THOMAS (IRE) 3................................1457 ...........74
MY OLD HUSBAND (FR) 5 ............FR (15.11.13) ...........88
RAMIL AI 7 .........................................................8101 ...........46
MYTHIC HEROINE (IRE) 5k............................1353 ...........53
RAVEN 3 .............................................................7149 ...........52
NAJINSKA (GER) 2k ............................FR (7.10.13) ...........75
READY GREY 3..................................................7094 ...........55
NARGIZA (POL) 3k........................HUN (29.9.13) ...........37
REBELLI YELL 5k ................................................7062 ...........35
NEE L AMOUR (GER) 3k..............GER (20.10.13) ...........60
RED MISSION (GB) 4 ......................................8086 ...........66
NELLY’S ROCK (IRE) 6k...................................7135 ...........57
REDARMOON (CZE) 3 ...................................7055 ...........55
NEVILLER (CZE) 5 .............................................7078 ...........40
REGLISSE (IRE) 3k .............................................1458 ...........73
NEW ATTACK (SPA) 2.....................................1418 ...........61
REINI’S BOY (CZE) 3........................................1466 ...........63,5
NEW HEAVEN (IRE) 4...................AUT (26.10.13) ...........73
RENESSIE (CZE) 2k ...........................................7122 ...........66
NIDARA (FR*) 3k ..............................................7116 ...........76
RENNY STORM (CZE) 3 ..................FR (19.11.13) ...........81,5
NIGHT SOLDIER (GER) 3 ...............................7007 ...........50,5
RESURRECTIONSMILES (USA) 6 ..................8097 ...........57,5
NIGHT SWEET (IRE) 3k....................................7136 ...........61
ROBINSON CRUSO (GB) 6...........................7146 ...........76,5
NOBLE THOUGHT (IRE) 4...........HUN (3.11.13) ...........63
ROMANA 6k......................................................7095 ...........40
NOEM (CZE) 6 ..................................................7145 ...........70,5
ROODEE QUEEN (GB) 5k ..............................7119 ...........65
NONHALEMA (GB) 3k....................................1444 ...........65,5
ROSE TIGER (GER) 7........................................7076 ...........59
NONITO (POL) 5..............................................1039 ...........65
ROSEGHANA (CZE) 2k...................................7138 ...........56
NOTENFLÜGEL (AUT) 3k...............AUT (26.5.13) ...........56
ROUSSEAU (POL) 2.........................................7138 ...........58,5
NUCALS STAR (IRE) 5 .....................................1417 ...........61
ROYAL RICHARD (CZE) 3 .............................7066 ...........67
NYANI TOMBA (IRE) 3....................................1436 ...........80
ROYALORIEN (GB) 5k.....................................7118 ...........58
OLD MALT (IRE) 12 .........................................7077 ...........54
RUSSELL (CZE) 4...............................................7101 ...........48
24
OH.QXD
1. 4. 2014 09:04
Page 4
SADBA (CZE) 3k ...............................................7143 ...........58
SAGOYA (GER) 4k ...........................................7127 ...........52
SAIDA 6k.............................................................8064 ...........55
SAJGON (POL) 4 ..............................................7136 ...........66,5
SALALAH (CZE) 2k ...........................................7122 ...........57,5
SALIENT OF GRACIE (CZE) 2 ........................7142 ...........56
SAMANTHA FOR LOVE (GB) 4k ..................7146 ...........69
SAMOOL (GER) 5.............................................7143 ...........58,5
SAMRUK (IRE) 4................................................1457 ...........69
SANSHA (IRE) 4k ..............................................7120 ...........55
SAPSIREE (IRE) 3k.............................AUT (29.9.13) ...........76
SARAS (FR) 3......................................................1466 ...........70
SARNIA (IRE) 9k ................................................7135 ...........54,5
SÁZAVA (IRE) 2k...............................................7122 ...........67
SEBASTIANO (CZE) 4 ......................................1201 ...........62
SELIM (RUS) 5....................................................1285 ...........78
SENSIBLE (GER) 9 .............................................7106 ...........48
SHALANDO (CZE) 6........................................7106 ...........47
SHARP BROOK (CZE) 5 .................................1441 ...........65
SHEBY JAIL (CZE) 3..........................................7145 ...........69,5
SIENIT (GER*) 6 .................................................1468 ...........58,5
SIGN OF THE ZODIAC (IRE) 3 .....................1420 ...........76
SILBERMOND (CZE) 3 ....................................1473 ...........49
SILENT BLESSING (GB) 5..............HUN (3.11.13) ...........81,5
SIMPLY OZZY (IRE) 2.........................FR (26.8.13) ...........75
SIN AND RICH (POL) 3 ...............AUT (26.10.13) ...........67,5
SINNDARKA (IRE) 2k .......................................7144 ...........63
SINUHET (FR) 4 ................................POL (23.6.13) ...........62
SIR MAGNUS (CZE) 3 .....................................7097 ...........53
SKY ARROW (FR) 2..........................................7115 ...........66,5
SKY PILOT (IRE) 8 .............................................1461 ...........82,5
SOLAR POWER (GER)3...................................1436 ...........67
SOMMER QUEEN (IRE) 3k .............................7133 ...........75,5
SONGSTER (GB) 5............................................1199 ...........68,5
SPRINGOLINA (GER) 3k ............HUN (10.11.13) ...........71
STAR (GER) 2 .....................................................7144 ...........64,5
STARFIGHTER (CZE) 8.....................................1129 ...........71
STEFAN (CZE) 5 ................................................1183 ...........51,5
STINGA (CZE) 4k ..............................................7136 ...........62
STINGER (GER*) 5 ............................................7133 ...........77
STORM OF GRACIE (USA) 6.........................7143 ...........57
STORMIA (CZE) 3k ..........................................7086 ...........58,5
STRAIGHTWHISKEY (FR) 4k ..........................1462 ...........66,5
SULMAN 2 .........................................................7138 ...........64
SUN ERUPTION (FR) 4....................................7106 ...........62,5
SUNSHINE OF GRACIE (FR) 3k ....................7086 ...........65
SZONÁTA (GB) 3k.......................HUN (20.10.13) ...........80
TAGGERTON (CZE) 3......................................7124 ...........81
TALLSTEP (IRE) 2 ...............................................8099 ...........63,5
TAMAREI (IRE) 4k .............................................7070 ...........71,5
TAPDANCE (GER) 5k .......................................7146 ...........69
TATTOO (AUT) 2..............................................7129 ...........40
TAURITO (CZE) 2 .............................................7144 ...........62,5
TENO (POL) 3....................................................7145 ...........70,5
THALES (CZE) 2.................................................7123 ...........60
THE MOLE CATCHER (IRE) 5 ........................1436 ...........80
THOR (POL) 2 ...................................................7144 ...........63
TIPPERARY BULL (AUT) 3...............................7107 ...........62
TIZIANO VECELLIO (GB) 4............................8095 ...........64
TOUJOURS RAPIDE (GER) 4 .........................7099 ...........59
TOXIC (GER) 4...................................................7149 ...........54
TOYANA (GER) 3k ...........................................8080 ...........76
TRIP TO RHODOS (FR) 4...............................1461 ...........91
TRNAVA (POL) 2k........................HUN (20.10.13) ...........61
TULUM (FR) 8....................................................1389 ...........71,5
TWIST DANCER (CZE) 6.................................7131 ...........70
TYGR ROKYTENSKÝ (CZE) 4.........................1446 ...........55
UN LIBRETTIST (FR) 3 ......................................7064 ...........55,5
VA BIEN (CZE) 3 ...............................................1466 ...........58
VAGOSH 4.........................................................8023 ...........75
VAIT (CZE) 5 ......................................................7143 ...........50
VALTZ (CZE) 2 ..................................................1465 ...........57
VAN DAMME 3.................................................7149 ...........51,5
VIKTORIE (CZE) 3k...........................................1463 ...........44
VINSTI (CZE) 4 ..................................................7010 ...........45
VIOLLET 2k........................................................7142 ...........43
VITULUS (GER) 8 ..............................................7094 ...........56
VIVA LA DIVA (GER) 4k .............HUN (24.11.13) ...........73,5
VIVA LEA (CZE) 3k ........................AUT (26.10.13) ...........71
VIVE PAOLO (GER) 5 ......................................7024 ...........46
WAAJIDA (GB) 6k ............................................7010 ...........79,5
WALLISTO (GER) 5...........................................1461 ...........81
WANDUKE (IRE) 3............................................7066 ...........76
WANILLCA (IRE) 4k.............................FR (14.7.13) ...........72
WARNING HILL 5 ............................................8034 ...........51
WASSILJEW (IRE) 9...........................................7132 ...........60
WHITE MOTIV (GB) 3 .....................................7044 ...........80
WHITNEY RISK (CZE) 3k ................................1419 ...........73
WOODLARK (IRE) 7 ........................................7091 ...........62
WOOLFILLY (IRE) 3k........................................7075 ...........65
WUELTO 3 .........................................................7140 ...........77
YERBA MATE (ITY) 4 ........................................7046 ...........48
YORDANA (CZE) 3k ........................................7145 ...........70,5
YPSILON KING (GB) 8................HUN (13.10.13) ...........77
YUCCA (IRE) 5k.................................................7133 ...........81,5
ZACHARY (CZE) 4 ...........................................1464 ...........51,5
ZILIA (HUN) 3k.............................HUN (27.10.13) ...........69
ZORO DARK (FR) 2.........................................7129 ...........64,5
ZWEGAT (GER) 3 ..........................AUT (13.10.13) ...........68,5
25
VERONIKA3.QXD
1. 4. 2014 09:31
Page 1
Chov
Anglický plnokrvník
Zoznam žrebcov anglického plnokrvníka
licentovaných na pripúš aciu sezónu 2014
Július Kováč
Vysoká pri Morave
tel: 0903 600 678
KADR (RUS)
Hd, 1994
Kl. 74,5
ALRAYED (USA) po Alydar (USA) z Life’s Magic (USA)
KADRIL (SU) po Kanal (SU) z Aga (SU)
- ví az
- 5. miesto: Tatranská cena (I), 1000 m, Bratislava
cena: dohodou
Jarmila Mišíková
Žrebčín Kobylany s.r.o.
tel: 034 / 66 93 194
INNOVATOR (GER)
Hd, 2007
GH 82,5
I 7,9
REFUSE TO BEND (IRE) po Sadler’s Wells (USA) z Market Slide (USA)
INTUITION (GER) po Gold and Ivory (USA) z Inspiration (GER)
ví az: okrem iného: Slovenské derby (SVK, Gd - 1), 2400 m, Bratislava, Velká jarní cena (CZE, L),
1600 m, Praha, Imperiál Díj (L) 1600 m, Budapeš , Cena Scottish Rifla (SVK, L) 1800 m, Bratislava,
Cena trojročných žrebcov (I. kat.), 1700 m, Bratislava, Jarná mí a (I. kat.), 1600 m, Bratislava,
Velká cena BBAG (CZE, I. kat.), 1600 m, Praha
cena: 600 eur
MASCARPONE (GER)
Hd, 2004
I 7,5
MONSUN (GER) po Königsstuhl (GER) z Mosella (GER)
MAMOURINA (IRE) po Barathea (IRE) z Mamoura (IRE)
ví az: okrem iného: Grand Prix LGT Jockey Club (L), 2475 m, Dielsdorf, 6. v Swiss Derby
(L) 2400 m, dotačný zisk 194 136 SF
cena: 600 eur
Karol Cagáň
TJ Slávia JO Šurany
tel: 0905 471 302
MASSHTAB (RU)
Hd, 1995
I 7,1
STIMUL (SU) po Trusted (GB) z Struna (SU)
MAGNOLIYA (SU) po Mistnik (GB) z Gajlardiya (SU)
- ví az ruského derby, 1. Bo šoj Vserossijskij Priz-Derby, 2400 m, Piatigorsk, Priz S. M. Bu onnovoSt. Leger, 2800 m, Piatigorsk
cena: dohodou
26
VERONIKA3.QXD
1. 4. 2014 09:31
Page 2
Trnavské šelmy
Peter Ardan
Hrnčiarovce nad Parnou
tel: 0948 400 008
TERMAC
tHd, 1995
GAG 79
I 7,2
DICTATOR’S SONG (USA) po Seattle Song (USA) z Buck’s Dame (USA)
TEMPELHERRIN (GER) po Homing (GB) z Tannenprinzessin (GER)
- 1. American Express 65.Grand Prix von St. Moritz (L), 2000 m, St. Moritz, Grand Prix PB, 1800 m,
San Moritz, Preis der Sport-Welt - Schickle Jockey-Cup, Dortmund, Zlatý bičík (I) 1400 m, Bratislava,
Cena Scottish Rifla (I), 1800 m, Bratislava, Rozlúčková cena (I), 1800 m, Bratislava, 2. Jarná mí a (I),
1600 m, Bratislava, Ve ká aprílová cena (I), 1800 m, Bratislava, Jesenný handicap (I), 1600 m,
Bratislava, 4. Bratislavská mí a (I), 1600 m, Bratislava, 5. Ve ká cena Prahy (Gd-3), 1600 m, Praha,
Zlatý bičík (I) 1400 m, Bratislava, Kincsem-Rennen, 1600 m Baden-Baden
cena: dohodou
Ramazan Tugušev
Kasárenská 7
931 01 Šamorín
tel.: 0948 900127
THE BOGBERRY (USA)
R, 2005
GH Francúzsko 51,5 = cca 98 - 99 kg
E 8,2
HAWK WING (USA) po Woodman (USA) z La Lorgnette (CAN)
LAHINCH (IRE) po Danehill Dancer (IRE) z Dublah (USA)
1. Kilternan Stakes (Gr. 3) 2000 m, Leopardstown, 2. Prix d’Harcourt (Gr. 2) 2000 m, Longchamp,
3. Prix Dollar (Gr. 2) 1950 m, Longchamp, Craven Stakes (Gr. 3) 1600 m, Newmarket,
4. Hong Kong Vase (Gr. 1) 2400 m, Sha Tin, 5. Prix Ganay (Gr. 1) 2100 m, Longchamp,
Prix Gontaut-Biron (Gr. 3) 2000 m, Deauville, celkový zisk: 216 322 eur
cena: 1000 eur (black type ví azky zadarmo)
Krátkodobý export kobýl do zahraničia na pripúš anie
Krátkodobý export chovnej kobyly na pripustenie do zahraničia sa registruje na Úrade plemennej knihy. Prechodný vývoz sa končí o devä mesiacov od dátumu exportnej pečiatky na krátkodobý
vývoz. Stav kobyly v čase exportu (žrebná, jalová, nepripustená, so žriebä om, novo zaradená)
sa zapisuje priamo do pasu koňa spolu s exportnou pečiatku. Majite kobyly je povinný predloži
pas kobyly na Úrad plemennej knihy s potvrdením o jej spätnom importe z Úradu plemennej knihy
krajiny pripúš ania a umožni kontrolu danej kobyly a žriebä a (ak sa narodilo v zahraničí) v chove.
Meno kobyly
Krajina
Majite
Dátum exportu
ANGEL FIRE (IRE) 2009 POL
Žrebčín Kobylany, s.r.o.
po Dark Angel (IRE) z Najaaba (USA) po Bahhare (USA)
ANZOLA (GER) 2006
HUN
Zoltán Nagy, Okoč
po Ransom O’War (USA) z Al Shuua (GB) po Lomitas (GB)
ARY 2008
HUN
Gabriel Újj, Okoč
po Gorgeous Algernon (GB) z Altínia po All Tiger (FR)
Stav
12.3.2014
novozaradená
17.2.2014
jalová
17.2.2014
novozaradená
27
VERONIKA3.QXD
1. 4. 2014 09:31
BATHORY (IRE) 2008
Page 3
CZE
Ing. Karol Szabo, Bratislava 26.2.2014
žrebná
po Colorado Kid (USA)
po Celtic Swing (GB) z Broumana (IRE) po Desert Sun (GB)
CARPATTY QUEEN (GB) 2008 CZE
Pavel Vigaš, Banská Bystrica 27.1.2014
žrebná
po Campanologist (USA)
po Singspiel (IRE) z Misty Waters (IRE) po Caerleon (USA)
EXOTIC DREAM 2004
CZE
KT Obal, s. r. o., Jablonica 1.3.2014
žrebná
po Calming Influence (IRE)
po Sebastian (GB) z Exotic Girl po The Wonder (FR)
FIORDILIGI (USA) 2002 CZE
Pavel Vigaš, Banská Bystrica 27.1.2014
žrebná
po Steady As A Rock (FR)
po Dynaformer (USA) z Filha Do Ar (USA) po Trempolino (USA)
JARIS (IRE) 2007
HUN
Zoltán Nagy, Okoč
17.2.2014
novozaradená
po Fasliyev (USA) z Jardin Royal (IRE) po Royal Academy (USA)
MAC PURSUITS (GB) 2010 CZE
Pavel Vigaš, Banská Bystrica 27.1.2014
novozaradená
po Pastoral Pursuits (GB) z Mac Rhapsody (GB) po Night Shift (USA)
MARIA NATALIA (FR) 2009 HUN
Ing. Oto Valachovič
12.2.2014
jalová
po Lando (GER) z Myrthe (GER) po Königsstuhl (GER)
MOTIVATION LU (IRE) 2007 CZE
Žrebčín Kobylany, s. r. o. 5.2.2014
žrebná
po Mascarpone (GER)
po Motivator (GB) z Surf the Web (IRE) po Ela-Mana-Mou (IRE)
NAYFASHION (GB) 2008 CZE
Žrebčín Kobylany, s. r. o. 5.2.2014
žrebná
po Calming Influence (IRE)
po Nayef (USA) z Curfew (GB) po Marju (IRE)
NELLY S ROCK (IRE) 2007 POL
Žrebčín Kobylany, s. r. o. 22.3.2014
novozaradená
po Rock of Gibraltar (IRE) z Admiring (USA) po Woodman (USA)
QUISSISANA (IRE) 2007 GER
Pavel Vigaš, Banská Bystrica 27.1.2014
novozaradená
po Antonius Pius (USA) z Lanark Belle (GB) po Selkirk (USA)
SANSHA (IRE) 2009
HUN
Ing. Oto Valachovič
12.2.2014
novozaradená
po Antonius Pius (USA) z Schonbein (IRE) po Persian Heights (GB)
SUNAYANA (IRE) 2008 CZE
Žrebčín Kobylany, s. r. o. 5.2.2014
novozaradená
po Shamardal (USA) z Shangri La (IRE) po Sadler’s Wells (USA)
Export
(druhá čas )
do Českej republiky
FERNANDO (CZE) 2010, R val. po Sabiango (GER) z Fortaleza (GER) po Lomitas (GB),
nájomca Lucie Bláhová, Praha, 19.2.2014
JUKIER (POL) 2007, Hd val. po Enjoy Plan (USA) z Jubea (POL) po Danish Fort (GB),
maj. Ing. Miroslav Ševčík, Vlachovice, 17.2.2014
do Ma arska
KING OF ABAS (GER) 2006, Hd po Auenadler (GER) z Konigin von Saba (IRE) po Ela-Mana-Mou (IRE),
maj. Tamás Bokori, Dunakeszi, 19.3.2014
28
VERONIKA3.QXD
1. 4. 2014 09:31
Page 4
do Rakúska
DANCING FLAME (AUT) 2011, Hda po King Leon (IRE) z Dancing Candle (AUT) po Dancing Fred (USA),
maj. Werner Neumann, Altlengbach, 3.3.2014
do Švajčiarska
NN (GB) 2013, Ba po Sir Percy (GB) z Crepe Ginger (IRE) po Sadlers Wells (USA),
maj. Žrebčín Kobylany, s. r. o., 12.3.2014
Import
(druhá čas )
z Českej republiky
AERONWY THOMAS (IRE) 2011, Hda po Dylan Thomas (IRE) z Champs Elysees (USA) po Distant Relative (IRE),
maj. Ekols, s. r. o., Skalica, 24.3.2014
CASA BAA (CZE) 2011, Hda po Bacar (IRE) z Casablanca (CZE) po Rainbows For Life (CAN),
maj. Mária Mikulcová, Stará Turá, 21.3.2014
ČELICA 2003, Hda po Blueridge Dancer (IRE) z Čutora po Ron Stevens (USA),
maj. Agrolipt, s. r. o., Dubová, 17.2.2014
ČEMILL (CZE) 2013, R po Camill (IRE) z Čelica po Blueridge Dancer (IRE),
maj. Agrolipt, s. r. o., Dubová, 17.2.2014
DARWIN (CZE) 2013, Hd po Next Desert (IRE) z Desert Dusk (IRE) po Barathea (IRE),
maj. Ing. Miroslav Piskla - MPL, Bratislava, 17.2.2014
GREEN VALLEYS (CZE) 2009, R val. po Three Valleys (USA) z Green Song (FR) po Green Tune (USA),
maj. Jaroslava Urbaničová, Vysoká pri Morave, 3.3.2014
MAGNUSBELLA (CZE) 2009, Hda po Magnus (POL) z Mirabella (SLO) po Blueridge Dancer (IRE),
maj. Agrolipt, s. r. o., Dubová, 17.2.2014
MOULINET (GB) 2012, Hda po Desert Style (IRE) z Mansoura (IRE) po Kalanisi (IRE),
maj. Ing. Oto Valachovič, Bratislava, 12.2.2014
MUMBAI (CZE) 2013, Ra po Saddex (GB) z Macabea (CZE) po Look Honey (IRE),
maj. Ing. Miroslav Piskla - MPL, Bratislava, 17.2.2014
NN (CZE) 2012, Hda po Colorado Kid (USA) z Doctorca (GB) po Dr Fong (USA),
maj. Agrolipt, s. r. o., Dubová, 17.2.2014
NN (CZE) 2012, Hda po Colorado Kid (USA) z Tajmyr (ITY) po Marju (IRE),
maj. Agrolipt, s. r. o., Dubová, 17.2.2014
NN (CZE) 2012, Hda po Colorado Kid (USA) z Sevilla (GER) po Barathea (IRE),
maj. Agrolipt, s. r. o., Dubová, 17.2.2014
NN (CZE) 2012, Hd po Colorado Kid (USA) z Classic Andrea (GER) po Dream Well (FR),
maj. Agrolipt, s. r. o., Dubová, 17.2.2014
NN (CZE) 2012, Hda po Colorado Kid (USA) z Denked (ITY) po Denon (USA),
maj. Agrolipt, s. r. o., Dubová, 17.2.2014
NN (CZE) 2012, Hda po Colorado Kid (USA) z Čelica po Blueridge Dancer (IRE),
maj. Agrolipt, s. r. o., Dubová, 17.2.2014
PRETORIAN (CZE) 2013, R po Ryan (IRE) z Pelagie for Life (CZE) po Rainbows for Life (CAN),
maj. Ing. Miroslav Piskla - MPL, Bratislava, 24.2.2014
SAMOA (CZE) 2013, Hda po Saddex (GB) z Sweet Answer (GB) po Peintre Celebre (USA),
maj. Ing. Miroslav Piskla - MPL, Bratislava, 17.2.2014
29
VERONIKA3.QXD
1. 4. 2014 09:31
Page 5
SEVILLA (GER) 2006, Hda po Barathea (IRE) z Sevgi (GER) po Waky Nao (GB),
maj. Agrolipt, s. r. o., Dubová, 17.2.2014
TAJ MAHAL (CZE) 2013, Hd po Ryan (IRE) z Tanita po Blueridge Dancer (IRE),
maj. Ing. Miroslav Piskla - MPL, Bratislava, 17.2.2014
VIRGENT (CZE) 2013, Hd po Colorado Kid (USA) z Virginia Hill (IRE) po Sholokhov (IRE),
maj. Agrolipt, s. r. o., Dubová, 17.2.2014
VIRGINIA HILL (IRE) 2008, Hda po Sholokhov (IRE) z Verona Hill (GER) po Tiger Hill (IRE),
maj. Agrolipt, s. r. o., Dubová, 17.2.2014
z Francúzska
BESLAN (FR) 2012, Hd po Le Havre (IRE) z Anna Victoria (GER) po Royal Solo (IRE),
maj. UMC Slovakia, s. r. o., 12.12.2013
LORD PATRICK (FR) 2011, Hd po Le Havre (IRE) z La Romana (GB) po Bijou D’Inde (GB),
maj. BBK Agro, s. r. o., Senica, 5.2.2014
PETIT ARC EN CIEL (GB) 2011, (č. Hd) po Footstepsinthesand (GB) z Billie Jean (GB) po Bertolini (USA),
maj. KT Obal, s. r. o., Jablonica, 8.1.2014
z Ma arska
JARIS (IRE) 2007, Hda po Fasliyev (USA) z Jardin Royal (IRE) po Royal Academy (USA),
maj. Ján Madarász, Ve ké Ú any, 12.2.2014
KOTYOGÓ (HUN) 2012, R po Galvanise (USA) z Kótyagos (HUN) po Jolly Groom (USA),
maj. Bábolna Nemzeti Kft., 24.2.2014
LANCELOT (HUN) 2011, Hd po Shaafi (USA) z Lady Kata (HUN) po Horatio Luro (USA),
maj. Bábolna Nemzeti Kft., 24.2.2014
MEGKAPÓ (HUN) 2012, Hda po The Bogberry (USA) z Megértö (HUN) po Horatio Luro (USA),
maj. Bábolna Nemzeti Kft., 24.2.2014
PERGÖTŰZ (HUN) 2008, Hd po Lidohill (GB) z Pragmatika (HUN) po Noble Law (GB),
maj. Bábolna Nemzeti Kft., 24.2.2014
SUHANC (HUN) 2013, Hd po The Bogberry (USA) z Should I Stay (HUN) po Overseas Transfer (IRE),
maj. Ramazan Tugušev, Šamorín, 10.2.2014
TŰZFÖLD (HUN) 2013, R po The Bogberry (USA) z The Moon And Back (USA) po Sky Classic (CAN),
maj. Ramazan Tugušev, Šamorín, 10.2.2014
z Po ska
KANTON (POL) 2012, R po Mukhalif (IRE) z Kanna (POL) po Royal Court (IRE),
maj. Ing. Pavel Kalaš, Galanta, 26.2.2014
z Rakúska
ARROWSMITH (GB) 2010, Hd po Duke Of Marmalade (IRE) z Danseuse du Soir (IRE) po Thatching (IRE),
maj. Johann Stummer, Viedeň, 26.2.2014
zo Spolkovej republiky Nemecko
ALL DARK (GER) 2009, č. Hda po Iceman (GB) z Any Colour (GB) po Anshan (GB),
maj. Stall Garant SK, 3.3.2014
DONATELLI (GER) 2012, Hd po Distant Music (USA) z Donadea (GER) po Dashing Blade (GB),
maj. BIO - ECO Therm, s. r. o., 17.2.2014
TEMPLER (GER) 2012, Hd po Tiger Hill (IRE) z Tempelsonne (GER) po Acatenango (GER),
maj. ALCHEM , s. r. o., 12.3.2014
30
VERONIKA3.QXD
1. 4. 2014 09:31
Page 6
zo Švajčiarska
ANGEL FIRE (IRE) 2009, Ba po Dark Angel (IRE) z Najaaba (USA) po Bahhare (USA),
maj. Žrebčín Kobylany, s. r. o., 21.3.2014
NN (GB) 2013, Ba po Sir Percy (GB) z Crepe Ginger (IRE) po Sadlers Wells (USA),
maj. Žrebčín Kobylany, s. r. o., 24.2.2014
REFUSE TO PLAY (IRE) 2010, Hd po Refuse To Bend (IRE) z Habaza (IRE) po Shernazar (IRE),
maj. René Leiser, 17.2.2014
SOMEO (GB) 2010, B val. po Silvano (GER) z Mosquera (GER) po Acatenango (GER),
maj. Žrebčín Kobylany, s. r. o., 12.2.2014
STORY OF DUBAI (GB) 2007, Hda po Dubai Destination (USA) z Briery (IRE) po Salse (USA),
maj. Žrebčín Kobylany, s. r. o., 12.2.2014
SUNAYANA (IRE) 2008, Hda po Shamardal (USA) z Shangri La (IRE) po Sadler’s Wells (USA),
maj. Žrebčín Kobylany, s. r. o., 12.2.2014
z Ve kej Británie
ESTINAAD (USA) 2010, Hda po Street Sense (USA) z Dawla (GB) po Alhaarth (IRE),
maj. Werner Ithaler, Viedeň, 24.2.2014
Zmena majite a
(druhá čas )
Meno koňa, rok nar.
Pôvodný majite
Nový majite
Dátum zmeny
AERONWY THOMAS (IRE) 2011 Ekols, s.r.o., Skalica
Jozef Šimek - KOVO, Radošovce 24.3.2014
Hda po Dylan Thomas (IRE) z Champs Elysees (USA) po Distant Relative (IRE)
W. O. C. H. Slovakia, a. s., Blatné udovít Végh, Bratislava
18.12.2012
ATTILA 2011
B po Rosensturm (IRE) z Action Beauty (GER) po Sholokhov (IRE)
AVELLANA (GER) 1993
Ivan Beňo, Hlohovec
Ján Kuchárik, Belá
27.2.2014
Ra po Sure Blade (USA) z Arva (CZE) po Scottish Rifle (GB)
BYSTRÍK 2008
PD Senica
Ján Majtán- Černák, Myjava
17.2.2014
Hd val. po Desert Track (GB) z Brithney po Sebastian (GB)
Michaela Michaličková, Jed ové Kostolany Mária Martinkovičová, Trnava
19.3.2014
CEDAR (FR) 2010
Hd val. po Layman (USA) z Chene de Coeur (FR) po Comrade in Arms (GB)
Agronovaz, a. s., Nové Mesto nad Váhom Lenka Ferejová, Nové Mesto nad Váhom 4.2.2014
ČERTICA 1999
Ra po Nicky’s Rock (IRE) z Čuvaška (CZE) po Vilnius (POL)
10.2.2014
DEAR MR. FANTASY (IRE) 2007 FeD, s.r.o., Bílkové Humence Stanislav Hrúz, Senica
Hd val. po Kingsalsa (USA) z Heart Ofthe Matter (GB) po Rainbow Quest (USA)
DONATELLI (GER) 2012, BIO - ECO Therm, s. r. o., Senica MPL - Ing. M. Piskla, Bratislava 17.2.2014
Hd po Distant Music (USA) z Donadea (GER) po Dashing Blade (GB)
EL PERUGIA (GER) 2000 GGH s. r. o., Kuchyňa
Ján Mikulčík, Zvolen
23.12.2013
tm. Hda po Perugino (USA) z El Zulia (GER) po Primo Dominie (GB)
FLAMINKA (FR) 1995
GGH s. r. o., Kuchyňa
Ján Mikulčík, Zvolen
23.12.2013
Ra po Shining Steel (GB) z Brave Valley (FR) po Dictus (FR)
GLASS OF CHAMPAGNE 2006 MPL - Ing. M. Piskla, Bratislava Tomáš Bilka - Pettom, Borský Mikuláš 24.2.2014
tm. Hd val. po Dark Marble (GB) z Golden Delight (GER) po Platini (GER)
GULDARIGA AI 2004
Lucia Peštová, Žilina
ubomír Vavro, Žilina
26.2.2014
Ra po Almaz (RUS) z Gravitatziya (SU) po Akar (SU)
HOHEPRISTERIN 2003
GGH s. r. o., Kuchyňa
Pavlína Mikolajová, Žilina
3.3.2014
Hda po Fabriano (GB) z Hohentauern (GER) po Königsstuhl (GER)
31
VERONIKA3.QXD
1. 4. 2014 09:31
Page 7
HOLLYWOOD (CZE) 2010 Peter Hudek, Niederhasli
Ján Kuchárik, Belá
tm. Hd val. po Sabiango (GER) z High Mountain (IRE) po Brief Truce (USA)
IMUNNE (GER) 2001
GGH s. r. o., Kuchyňa
Ján Mikulčík, Zvolen
Hda po Acambaro (GER) z Immuna (GER) po Mondrian (GER)
JARIS (IRE) 2007
Autoopravovňa Strnisko, Pezinok Zoltán Nagy, Okoč
Hda po Fasliyev (USA) z Jardin Royal (IRE) po Royal Academy (USA)
LEONARD 2008
Marián Hrdlička, Do any
Erika Hlivjáková, Somotor
Hd po Roi Estate (IRE) z Long Clawson (GB) po Failiq (FR)
MARIAN (POL) 2001
Radoslav Jurák, Boleráz
Ján Mikulčík, Zvolen
tm. Hd val. po Two-Twenty-Two (IRE) z Maria Alm (POL) po Dakota (IRE)
MR LOGISTICS (IRE) 2003 Jaroslav Brečka, Senica
Tibor Eliáš, Dolná Streda
Hd val. po Simply Great (FR) z Midnight Light (IRE) po Roselier (FR)
NAMGAY (IRE) 2005
Iveta Sňadová, Letničie
Barbora Kopčová, Vrbovce
Hda po Catcher in the Rye (IRE) z Slightly Shady (IRE) po Dr Devious (IRE)
NEVILLER (CZE) 2008
MPL - Ing. M. Piskla, Bratislava Liliana a Petra Pinkavové, Senica
Hd val. po Königstiger (GER) z Night Scene (GER) po Scenic (IRE)
NUANCE (HUN) 2003
Farma Oborín, s. r. o., Dobšiná Farma BT, s. r. o., Ve ké Raškovce
R val. po Mafhum (IRE) z Nocsak (HUN) po Glenstal (USA)
PIACENZA (GER) 1999
GGH s. r. o., Kuchyňa
Ján Mikulčík, Zvolen
tm. Hda po Goofalik (USA) z Palm Springs (GER) po Surumu (GER)
PROUD SIMON (GB) 2007 MPL - Ing. M. Piskla, Bratislava Simona Ilavská, Bratislava
Hd val. po Ransom O’War (USA) z Prada (GER) po Lagunas (GB)
ROSEGHANA 2011
Pavel Vigaš, Banská Bystrica Národný žrebčín Topo čianky, š.p.
Hda po Look Honey (IRE) z Rosenhush (GER) po Alwuhush (USA)
ROSENHUSH (GER) 2001 Pavel Vigaš, Banská Bystrica
Ján Mikulčík, Zvolen
tm. Hda poAlwuhush (USA) z Roseraie (GER) po Nebos (GER)
SARNIA (IRE) 2004
Alberi, s. r. o., Borský Mikuláš Tomáš Bilka - Pettom, Borský Mikuláš
Ra po Foxhound (USA) z Shark Games (GB) po Mind Games (GB)
TEMPELWIND 2004
Ing. Ina Kováč Bečková, Bratislava Marcel Sýkora, Zohor
Hd val. po Fabriano (GB) z Tempelherrin (GER) po Homing (GB)
VALIANT (GER) 2005
Viktor Blažek, Rohov
Ing. Jaromír Orgoník, Sobotište
tm. Hd val. po Law Society (USA) z Vendetta Valentino (USA) po Bering (GB)
3.12.2013
23.12.2013
12.2.2014
5.12.2013
10.2.2014
26.2.2014
26.2.2014
26.2.2014
12.2.2014
23.12.2013
26.2.2014
17.2.2014
10.2.2014
24.2.2014
5.3.2014
26.2.2014
Nájom
Meno koňa, rok nar.
Pôvodný majite
Nájomca
Dátum zmeny
ANDREA 2012
Ivan Beňo, Hlohovec
Ján Kuchárik, Belá
Hda po Tiger Cafe (JPN) z Avellana (GER) po Sure Blade (USA)
27.2.2014
ASAKO 2012
Ján Grupáč, Poluvsie
Sloval Invest, a. s., Kysucké Nové Mesto
Hd po Tamango z Areta (POL) po Upper Heights (GER)
ASCHENTI 2012
Ján Grupáč, Poluvsie
Sloval Invest, a. s., Kysucké Nové Mesto
R po Tamango z Akrecja (POL) po Great Lakes (GB)
BERENIQUE (CZE) 2009
MPL - Ing. M. Piskla, Bratislava FeD, s. r. o., Bílkové Humence
Hda po Fairlypi (IRE) z Baycara (GER) po Art Francais (USA)
COUNTOFTUSCANY(USA)2006 Count Of Tuscany, s. r. o., Bratislava Purito, s. r. o., Bratislava
Hd val. po Arch (USA) z Corsini (GB) po Machiavellian (USA)
DABIANGO (GER) 2010 Mladen Smontara, Ivanec Ekols, s. r. o., Skalica
Hd val. po Sabiango (GER) z Dissi (GER) po Paris Turf (IRE)
12.2.2014
32
12.2.2014
27.2.2014
24.2.2014
17.2.2014
VERONIKA3.QXD
1. 4. 2014 09:31
Page 8
FERNANDO (CZE) 2010 MPL - Ing. M. Piskla, Bratislava Lucie Bláhová, Praha
R val. po Sabiango (GER) z Fortaleza (GER) po Lomitas (GB)
GIORDANO (POL) 2011 MPL - Ing. M. Piskla, Bratislava Ing. Pavel Kalaš, Galanta
Hd po Egerton (GER) z Golden Delight (GER) po Platini (GER)
GREEN VALLEYS (CZE) 2009 Jaroslava Urbaničová, Vysoká pri Morave Jaroslav Hanáček, Bratislava
R val po Three Valleys (USA) z Green Song (FR) po Green Tune (USA)
MPL - Ing. M. Piskla, Bratislava Miroslav Stančík, Jablonica
GUARDIOLA 2010
Ra po Fairlypi (IRE) z Golden Delight (GER) po Platini (GER)
INNOVATOR (GER) 2007 OMS, s. r. o., Dojč
Žrebčín Kobylany, s. r. o.
Hd po Refuse to Bend (IRE) z Intuition (GER) po Gold and Ivory (USA)
LIMONCELLO (GER) 2006 Petra Bilková a Andrea Rajčáková, BratislavaTomáš Bilka - Pettom, Borský Mikuláš
Hd val. po Auenadler (GER) z Lenja (GER) po Peking Opera (IRE)
NELLY’S ROCK (IRE) 2007 Ing. Štefan Pobuda, Radošovce Žrebčín Kobylany, s. r. o.
Hda po Rock of Gibraltar (IRE) z Admiring (USA) po Woodman (USA)
Ing. Veronika Břečková, Vysoká pri Morave Jaroslav Hanáček, Bratislava
QUITY (IRE) 2005
Ra po Modigliani (USA) z Quietly Impressive (IRE) po Taufan (USA)
SHEILA OF LIGHT 2006
Peter Trenčanský, Stará Turá Miroslav Stančík, Jablonica
Ra po Ray of Light (IRE) z Shelta (CZE) po Arcane (USA)
RNDr. Dušan Hudeček, Malacky Jaroslav Hanáček, Bratislava
SUPRAVAŽÁN 2010
Hd val. po Egerton (GER) z Starting Order (FR) po Nikos (GB)
Ing. Norbert Šmondrk, Bratislava Sector 7 Service, s. r. o., Bratislava
ZAHA 2008
tm. Hd po Eternity’s Breath (USA) z Zarija po Victory Piper (USA)
19.2.2014
26.2.2014
3.3.2014
17.2.2014
10.3.2014
24.2.2014
10.3.2014
24.2.2014
5.3.2014
24.2.2014
24.3.2014
Kastrácia
(druhá čas )
Meno koňa, rok nar.
Majite
TIZIANO VECELLIO (GB) 2009
Johann Lenz, Viedeň
Hd val. po Tiger Hill (IRE) z Spia (USA) po Diesis (GB)
FERNANDO (CZE) 2010
MPL - Ing. M. Piskla, Bratislava
R val. po Sabiango (GER) z Fortaleza (GER) po Lomitas (GB)
IZOP (IRE) 2007
Autoopravovňa Strnisko, Pezinok
Hd val. po Celtic Swing (GB) z Icon (GB) po Warning (GB)
NIGHT SOLDIER (GER) 2010
Mladen Smontara, Ivanec
Hd val. po Soldier Hollow (GB) z Night Care (GER) po Caerwent (IRE)
WANDUKE (IRE) 2010
Autoopravovňa Strnisko, Pezinok
Hd val. po Bachelor Duke (USA) z Wangara (IRE) po Desert King (IRE)
ČAJAIL (CZE) 2010
Agrolipt, s. r. o., Dubová
Hd val. po Stormy Jail (IRE) z Čaba (SLO) po Blueridge Dancer (IRE)
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, Kft., Bábolna
KANSAS (HUN) 2010
R val. po Road Runner (HUN) z Kákatö (HUN) po Jolly Groom (USA)
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, Kft., Bábolna
MORAJLÓ (HUN) 2009
Hd val. po Road Runner (HUN) z Murva (HUN) po Try Star (GB)
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, Kft., Bábolna
PERGŐTŰZ (HUN) 2008
Hd val. po Lidohill (GB) z Pragmatika (HUN) po Noble Law (GB)
CEDAR (FR) 2010
Mária Martinkovičová, Trnava
Hd val. po Layman (USA) z Chene de Coeur (FR) po Comrade in Arms (GB)
Dátum
14.11.2013
30.11.2013
30.12.2013
30.12.2013
30.12.2013
10.1.2014
10.1.2014
10.1.2014
10.1.2014
1.3.2014
33
VERONIKA3.QXD
1. 4. 2014 09:31
Page 9
Klusáky
Zmena majite a
(prvá čas )
Meno koňa, rok nar.
Pôvodný majite
Nový majite
Dátum zmeny
FILLIPO MISI (CZE) 1998 Ing. Miroslav Topolčány, Nové Mesto n/Váhom Michaela Pagáčová, Nové Mesto n/Váhom
tm. Hd po Scooter (S) z Ferry Sund (S) po Songcan (US)
V.G. MISS MAKER (SF) 1998 Beáta Belopotocká, Levice Soňa Drinková, Trnava
Hda po Barbeque (US) z Make Mine Mink (US) po Speedy Somolli (US)
1.10.2013
7.2.2014
Závodisko, š. p., Bratislava ponúka
Slovenská plemenná kniha A 1/1 III. zväzok (2002-2005)
Slovenská plemenná kniha A 1/1 IV. zväzok (2006-2009)
I. Dodatok k SPK anglického plnokrvníka zv. IV. 2010
a Register NTB v SR zv. IV. (2007-2010)
II. Dodatok k SPK anglického plnokrvníka zv. IV. 2011
a I. dodatok k registeru NTB v SR zv. IV. 2011
III. Dodatok k SPK anglického plnokrvníka zv. IV. 2012
a I. Dodatok k registeru NTB v SR zv. IV. 2012
Slovenská plemenná kniha klusáka 10. zv.
Breviár začínajúceho turfmana
Dostihový poriadok SR vydaný v roku 2007
Dostihová ročenka SR 2011
Dostihová ročenka SR 2012
Dostihová ročenka SR 2013
Katalóg plemenníkov 2006
Dostihová sezóna 2007 na Slovensku - DVD
5€
8,30 €
1,30 €
1,30 €
1,30 €
1,30 €
3,35 €
3,32 €
3€
5€
9€
3,35 €
1,70 €
Dostihová sezóna 2008 na Slovensku - DVD
1,70 €
Dostihová sezóna 2009 na Slovensku - DVD
3€
Dostihová sezóna 2010 na Slovensku - DVD
5€
Dostihová sezóna 2013 na Slovensku - DVD
20 €
Dostihový program 2013 - bilančné vydanie
2,50 €
Sumár európskych grupových výsledkov, najvýznamnejších
svetových a stredoeurópskych dostihov v sezóne 2010
1€
Sumár európskych grupových výsledkov, najvýznamnejších
svetových a stredoeurópskych dostihov v sezóne 2011
2€
Sumár európskych grupových výsledkov, najvýznamnejších
svetových a stredoeurópskych dostihov v sezóne 2012
4€
Sumár európskych grupových výsledkov, najvýznamnejších
svetových a stredoeurópskych dostihov v sezóne 2013
5€
Vestník č. 1, 2, 3, 4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12/2013 á
0,50 €
Vestník č. 1 /2014
1€
Vestník č. 2 /2014 (propozície dostihov)
1€
Kalendár Dostihy 2014
7,50 €
Prihlášky, štartové listiny a výsledky slovenských dostihov 2014
Propozície dostihov na rok 2014 / Avíza zahraničných štartov
Oficiálny hendikep, šampionáty, štatistiky
Archív výsledkov 2000 -2013
Nájdete na internetovej adrese:
www.dostihy.sk
34
ZAHR3.QXD
1. 4. 2014 09:21
Page 1
Technické výsledky cvalových dostihov
konaných v (inom) zahraničí
s účas ou koní zo Slovenskej republiky
8. 3. - Treviso
8001. Premio Serravalle
steeplechase cross-country - 3500 m - 5-ročné a staršie kone
7 000 € (2975 - 1190 - 595 - 357 - 238)
MONJOLIANO (FR) 7 hdv,
Bernebeau (FR)-Eastern Myth (FR) (Housebuster (USA))
Favero Paolo (Favero P.)
68,5 Váňa 3 J.
6 1. 29
CONTE RAFFI (IRE) 5
72,0 Pastuszka D.
2 2. 29
CARCASSONNE (CZE) 9
69,5 am. Peprna P.
1 3. 201
LA ROCHELL (CZE) 5
67,5 Rigo M.
5 ZN 528
Výrok: ve mi ahko 10 - al. - al. - al. (9 št.)
Čas: neuvedený (4,0)
Chovate : Fred Foucher&Haras D Etreham
8002. Premio Maserada
prútené prekážky - 3000 m - 4-ročné kone
9 900 € (3825 - 1530 - 765 - 459 - 306)
ARCACHON (GB) 4 hdv,
Samum (GER)-Arancia (ITY) Winged Love (IRE))
Favero Paolo (Favero P.)
73,0 Romano R.
ALBINA (IRE) 4
65,5 Satalia D.
ALCYDON FAN (ITY) 4
65,5 Váňa 3 J.
KANSAS (HUN) 4
65,5 am. Peprna P.
1
1
Výrok: iste 1 /4 - 12 - 4 - 6 /2 - 10 - 6 (7 št.)
Čas: neuvedený (4,0)
Chovate : Fred Foucher&Haras D Etreham
3
1
2
5
1. 13
2. 166
3. 116
7. 104
8003. Premio Clemente Papi - Ostacoli
prútené prekážky - 3500 m - 5-ročné a staršie kone
10 000 € (4250 - 1700 - 850 - 510 - 340)
SALAR FIRCROFT (IRE) 6 bv,
Aussie Rules (USA)-Sopran Lawka (ITY) (Catrail (USA))
Guglielmi Giorgio (Saggiomo I.)
KEY GOLD (GB) 5
PREGIO DI POLLY (ITY) 5
LAMBERTUS (GER) 7
Výrok: boj krk - krk - 3 - 2 - 9 - al. - 4 Čas: neuvedený (4,0)
Chovate : Giovanni Latina
73,0 Mastain S.
69,0 Pastuszka D.
72,0 Romano R.
70,0 am. Peprna P.
al. (9 št.)
11
6
10
7
1. 62
2. 38
3. 16
7. 531
29. 3. - Milano
8004. Premio Primi Salti
prútené prekážky - 3200 m - 3-ročné kone
24 200 € (10 285 - 4114 - 2057 - 1234 - 823)
PASTORAL CAUSEWAY (GB) 3 hd,
Pastoral Pursuits (GB)-Silktassel (GB) (Giant s Causeway (USA))
Favero Paolo (Favero P.)
66,0 Romano R.
7 1. 20
ZAPDOS (ITY) 3
66,0 Maceli L.
10 2. 22
ST VINCENT (IRE) 3
66,0 Bartoš J.
9 3. 20
FINEST ADVENTURE (GB) 3
66,0 Cagáň M.
3 ZN 216
Výrok: tuhý boj kr.hl.- 9 - 2 - 10 - 15 (8 št.)
Čas: 3:53,20 (dobrá)
Chovate : Mr. Ben Sangster&LOfts Hall Stud
8005. Premio Corona Ferrea
prútené prekážky - 3200 m - 4-5-ročné kone
19 800 € (8415 - 3366 - 1683 - 1010 - 673)
RAGUENAU (ITY) 4 hd,
Ekraar (USA)-Oro Bering (FR) (Bering (GB))
Scuderia Vama di Dolzan Renzo (Favero P.)
66,0 Romano R.
VESPERO (ITY) 4
66,0 Satalia D.
KRÖSUS (GER) 4
66,0 Cagáň M.
FILIPPIDE (IRE) 4
66,0 Pollioni A.
V: ahko 5 - 8 - 5 - hl.- 11/2 - 11/2 - al. - al. (9 št.)
Čas: 3:46,70 (dobrá)
Chovate : S.A.B. Soc. Allev. Besnate Srl
8
11
5
4
1. 46
2. 28
3. 235
4. 102
Poznámky
35
4 strana obalky - Kontakty.QXD
1. 4. 2014 09:23
Page 1
Kontakty
Adresa: Závodisko, š. p.
Starohájska 29
852 69 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 31354301, DIČ: 2020353797
IČ DPH: SK2020353797
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 8533135/5200
IBAN: SK06 5200 0000 0000 0853 3135
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
e-mail: [email protected] web-stránka: www.dostihy.sk
Úradné hodiny:
7.30 — 11.00 hod.
Faxy: sekretariát riadite a
útvar dostihovej prevádzky
004212 / 623 10 864
004212 / 623 15 221
JUDr. Marián Šurda
riadite
[email protected]
004212 / 624 11 504, 625 24 847
Renáta Bírová
sekretariát riadite a
[email protected]
004212 / 624 11 504
Ing. Pavel Koudelka
ekonomický námestník
[email protected]
004212 / 624 11 504
Ing. Ján Valtýni
vedúci dostihovej prevádzky
[email protected]
004212 / 623 11 878
Martina Pfefferová
registrácie, licencie, kariéry koní a jazdcov,
prihlášky, oznámenie štartujúcich koní
(aj v zahraničí)
[email protected]
004212 / 622 46 289
Ing. Veronika Břečková
Úrad plemennej knihy
[email protected]
004212 / 624 10 842
Zuzana Rippová
organizačný pracovník dostihovej prevádzky
[email protected]
004212 / 623 10 965
Peter Jančovič
Štefan Šusta
Dostihový program
[email protected]
[email protected]
004212 / 623 11 878
Alena Navračičová
vedúca ekonomického útvaru
[email protected]
004212 / 623 17 791
Beáta Kišacová
všeobecná účtáreň, pokladňa
[email protected]
004212 / 623 17 791
Ing. Vladimír Péti
referent investičného úseku,
energetiky a odpadov
[email protected]
004212 / 623 17 791
Ing. Juraj Švec
vedúci úseku dostihových služieb
[email protected]
004212 / 623 10 910
administratívna budova — zasadačka
administratívna budova — sekretariát
vrátnica
004212 / 623 15 969
004212 / 623 17 241
004212 / 622 42 781
12.30 — 15.00 hod.
Download

VESTNÍK - Závodisko Bratislava