Anglický plnokrvník
Zoznam žrebcov anglického plnokrvníka
licentovaných na pripúš aciu sezónu 2015
Dagmar Hoferková
Žrebčín Kobylany s.r.o.
tel: 034 / 66 93 194
CALMING INFLUENCE (IRE)
Hd, 2005
OR 116
E 8,2
KING´S BEST (USA) po Kingmambo (USA) z Allegretta (GB)
IDILIC CALM (IRE) po Indian Ridge (IRE) z Miracle Drug (USA)
- grupový ví az; 1. Godolphin Mile (Gr. 2, 1600 m, Meydan), King Charles II Stakes (Listed, 1400 m,
Newmarket), Prix de Tourgeville (Listed, 1600 m, Deauville), Muhtathir Handicap (1600 m, Meydan),
E.B.F. Maiden Stakes (1200 m, York), 2. Jaguar XF Trophy (1500 m, Nad Al Sheba), Intikhab Trophy
(1600 m, Nad Al Sheba), 3. Burj Nahaar Stakes (Gr. 3, 1600 m, Meydan)
Pripúš ací poplatok: dohodou
MASCARPONE (GER)
Hd, 2004
I 7,5
MONSUN (GER) po Königsstuhl (GER) z Mosella (GER)
MAMOURINA (IRE) po Barathea (IRE) z Mamoura (IRE)
ví az : okrem iného : Grand Prix LGT Jockey Club (L), 2475 m, Dielsdorf, 6. v Swiss Derby (L) 2400 m,
dotačný zisk 194 136 SF
Pripúš ací poplatok: dohodou
Július Kováč
Vysoká pri Morave
tel: 0903 600 678
KADR (RUS)
Hd, 1994
Kl. 74,5
ALRAYED (USA) po Alydar (USA) z Life’s Magic (USA)
KADRIL (SU) po Kanal (SU) z Aga (SU)
- ví az
- 5. miesto : Tatranská cena (I), 1000 m, Bratislava
Pripúš ací poplatok: 100
Karol Cagáň
TJ Slávia JO Šurany
tel: 0905 471 302
MASSHTAB (RU)
Hd, 1995
I 7,1
STIMUL (SU) po Trusted (GB) z Struna (SU)
MAGNOLIYA (SU) po Mistnik (GB) z Gajlardiya (SU)
- ví az ruského derby, 1. Bo šoj Vserossijskij Priz-Derby, 2400 m, Piatigorsk, Priz S. M. Bu onnovo-St. Leger,
2800 m, Piatigorsk
Pripúš ací poplatok: dohodou
28
Ján Grupáč
Poluvsie 12
tel: 0905 547 034
NURSULTAN (IRE)
R, 2007
CHOISIR (AUS) po Danehill Dancer (IRE) z Great Selection (AUS)
NOT CRAFTY (USA) po Crafty Prospector (USA) z Lady Regence (CAN)
Licencia udelená len na vlastné kobyly.
Nina Matuškovičová
F. Hečku 13
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
tel: 0903 940005
TERMAC
tHd, 1995
GAG 79
I 7,2
DICTATOR’S SONG (USA) po Seattle Song (USA) z Buck’s Dame (USA)
TEMPELHERRIN (GER) po Homing (GB) z Tannenprinzessin (GER)
- 1. American Express 65.Grand Prix von St. Moritz (L), 2000 m, St. Moritz, Grand Prix PB, 1800 m,
San Moritz, Preis der Sport-Welt - Schickle Jockey-Cup, Dortmund, Zlatý bičík (I) 1400 m, Bratislava,
Cena Scottish Rifla (I), 1800 m, Bratislava, Rozlúčková cena (I), 1800 m, Bratislava, 2. Jarná mí a (I),
1600 m, Bratislava, Ve ká aprílová cena (I), 1800 m, Bratislava, Jesenný handicap (I), 1600 m,
Bratislava, 4. Bratislavská mí a (I), 1600 m, Bratislava, 5. Ve ká cena Prahy (Gd-3), 1600 m, Praha,
Zlatý bičík (I) 1400 m, Bratislava, Kincsem-Rennen, 1600 m Baden-Baden
Pripúš ací poplatok: dohodou
MVDr. Eva Cikrytová
Agátový rad 1
931 01 Šamorín
tel.: 0948 020080
THE BOGBERRY (USA)
R, 2005 (Ramazan Tugušev, Šamorín)
GH Francúzsko 51,5 = cca 98 - 99 kg
E 8,2
HAWK WING (USA) po Woodman (USA) z La Lorgnette (CAN)
LAHINCH (IRE) po Danehill Dancer (IRE) z Dublah (USA)
1. Kilternan Stakes (Gr. 3) 2000 m, Leopardstown, 2. Prix d´Harcourt (Gr. 2) 2000 m, Longchamp,
3. Prix Dollar (Gr. 2) 1950 m, Longchamp, Craven Stakes (Gr. 3) 1600 m, Newmarket,
4. Hong Kong Vase (Gr. 1) 2400 m, Sha Tin, 5. Prix Ganay (Gr. 1) 2100 m, Longchamp,
Prix Gontaut-Biron (Gr. 3) 2000 m, Deauville, celkový zisk: 216 322 eur
Pripúš ací poplatok: 1000 eur (black type ví azky zadarmo)
Po nohospodárske družstvo Senica
Čáčov 163
905 01 Senica
tel: 0908 050 556
MOVE YOUR VISION (IRE)
Hd, 2009
Kl. 86
E 8,1
GALILEO (IRE) po Sadler´s Wells (USA) z Urban Sea (USA)
CASH RUN (USA) po Seeking The Gold (USA) z Shared Interest (USA)
29
- 1. Karpatská cena (L), 1600 m, Bratislava, Graf Hugo Henckel Memorial (Gd-2), 1700 m,
Ebreichsdorf, Ve ká jarná cena (L), 1700 m, Bratislava,2. České derby (Gd-3), 2400 m, Praha,
4. Ve ká cena Slovenska (Gd-3), 2400 m, Bratislava, 5. Slovenské derby (Gd-3), 2400 m, Bratislava
Pripúš ací poplatok: 300 (100 + 200)
Žrebec je jednostranný kryptorchid, licencia je udelená na dve pripúš acie obdobia.
Pavel Vigaš
M. Čulena 25
974 11 Banská Bystrica
tel. : 0905 652220
BLACK MAST (USA)
čHd, 2007
Kl. 78
I 7,6
MIZZEN MAST (USA) po Cozzene (USA) z Kinema (USA)
TERRE DES HOMMES (IRE) po Exbourne (USA) z Fruhlingstag (FR)
- 1. Kincsem Park Díja (I), 1400 m, Budapeš , Hegyi László Emlékverseny (II), 1400 m, 2. Memoriál
Harryho Petrlíka (II), 1400 m, Bratislava
Žrebec je jednostranný kryptorchid, licencia je udelená na dve pripúš acie obdobia
a len na vlastné kobyly.
Krátkodobý export kobýl do zahraničia na pripúš anie
Krátkodobý export chovnej kobyly na pripustenie do zahraničia sa registruje na Úrade plemennej knihy. Prechodný vývoz sa končí o devä mesiacov od dátumu exportnej pečiatky na krátkodobý
vývoz. Stav kobyly v čase exportu (žrebná, jalová, nepripustená, so žriebä om, novo zaradená)
sa zapisuje priamo do pasu koňa spolu s exportnou pečiatku. Majite kobyly je povinný predloži
pas kobyly na Úrad plemennej knihy s potvrdením o jej spätnom importe z Úradu plemennej knihy
krajiny pripúš ania a umožni kontrolu danej kobyly a žriebä a (ak sa narodilo v zahraničí) v chove.
Meno kobyly
Krajina
Majite
Dátum exportu
Stav
BYSTRUŠKA 2008
CZE
Štefan Kme , Radobica
10.2.2015
novozaradená
po Dark Marble (GB) z Biara (SU) po Akar (SU)
FIORDILIGI (USA) 2002 HUN
Pavel Vigaš, Banská Bystrica 21.1.2015
žrebná
po Dynaformer (USA) z Filha Do Ar (USA) po Trempolino (USA)
po Suteki Shinsukekun (USA)
QUISSISANA (IRE) 2007 GER
Pavel Vigaš, Banská Bystrica 21.1.2015
žrebná
po Antonius Pius (USA) z Lanark Belle (GB) po Selkirk (USA)
po Soldier Hollow (GB)
Export
(prvá čas )
do Českej republiky
NOEM (CZE) 2007, tHd val. po Rainbows for Life (CAN) z Noor Jamalik (FR) po Nadjar (FR),
maj. KT Obal, s. r. o., Jablonica, 7.1.2015
RED DRAGON (CZE) 2013, R po Suteki Shinsukekun (USA) z Royal Sunlight (GB) po Dashing Blade (GB),
maj. BBK AGRO, s. r. o., Senica
RYANICA (CZE) 2011, Ra po Egerton (GER) z Rytina (FR) po Arcane (USA),
maj. ELPAM, s. r. o., Bratislava, 7.1.2015
30
do Ma arska
DABIANGO (GER) 2010, Hd val. po Sabiango (GER) z Dissi (GER) po Paris Turf (IRE),
maj. Mladen Smontara, Ivanec, 3.2.2015
PAOLA PRINCESS (GER) 2008, Ra po Paolini (GER) z Pariana (USA) po Bering (GB),
maj. Pavel Vigaš, Banská Bystrica, 1.2.2014
do Švajčiarska
JSIMBAJA 2013, Ra po Calming Influence (IRE) z Just That po Capri (GB),
maj. Žrebčín Kobylany, s. r. o., 21.1.2015
MING LU 2013, tHda po Calming Influence (IRE) z Motivation Lu (IRE) po Motivator (GB),
maj. Žrebčín Kobylany, s. r. o., 21.1.2015
Import
(prvá čas )
z Českej republiky
DANCING MELODY (CZE) 2009, Ba po Rosensturm (IRE) z Dancing Theatre (IRE) po King´s Theatre (IRE),
maj. BBK AGRO, s. r. o., Senica, 9.2.2015
z Ma arska
L´AME DU DESERT (FR) 2009, Hd val. po Lando (GER) z Gianna Nannini (ITY) po Fire of Life (USA),
maj. Michaela Michaličková, Hostie, 12.1.2015
Zmena majite a
(prvá čas )
Meno koňa, rok nar. Pôvodný majite
Nový majite
Dátum zmeny
AMOEBA 1992
Štefan Kotra, Kamenný Most Kotra Ranch, s.r.o., Kamenný Most 1.1.2015
Hda po Caramel (CZE) z Aversió (HUN) po Notás Kapitány (HUN)
CADUKE (IRE) 2010 Autoopravovňa Strnisko, Pezinok Poreko Plus, s.r.o., Bratislava 8.1.2015
Hda po Bachelor Duke (USA) z Cappuccino (IRE) po Mujadil (USA)
CARAMELPOPCORN2006 Ing. Tomáš Lysý, Žilina
Zuzana Beňová, Žilina - Vranie 23.1.2015
Hd po Najoom (IRE) z Colla Parte po Beneagles (GB)
CASA CAMERON 2004 Mária Muzsialová, Hronovce Kotra Ranch, s.r.o., Kamenný Most 1.1.2015
Hd val. po Shlif (RUS) z Casa Damiani (GER) po Lomitas (GB)
ČEREŇ 2008
Tomáš Javorský, Poprad
Lucia Dubielová, Vysoké Tatry 9.12.2014
R po Masshtab (RUS) z Čarena po Dunsany (USA)
DUBAI TOWER (USA) 2000 Katarína Nemčeková, Trstín Ing. Svetlana Bartóková, Bratislava 24.6.2014
Hd val. po Imperial Ballet (IRE) z Multimara (USA) po Arctic Tern (USA)
INNOCENTCALMERIA2013 Theodor Domocos, Viedeň Marcel Mihalík, Radošovce 31.10.2014
tHda po Calming Influence (IRE) z I Dance (CZE) po Rainbows for Life (CAN)
KAROV (IRE) 2010
EMOP - Vladimír Juriga, Moravský Svätý Ján Michaela Michaličková, Hostie 12.1.2015
Hd val. po Medicean (GB) z Kirov (GB) po Darshaan (GB)
MR DRAGAN 2005 Albert Urich, Banská Štiavnica Tomáš Pachinger, Banská Štiavnica 3.12.2014
Hd val. po Ray of Light (IRE) z Misty Time (GB) po Damister (USA)
REDARMONA (CZE) 2002 Viliam Mládek, Krnča
Tatiana Rebrová, Hlohovec 16.1.2015
Hda po Dara Monarch (GB) z Red Morning (GB) po Warning (GB)
31
Kastrácia
(prvá čas )
Meno koňa, rok nar.
Majite
GOLD BURST (IRE) 2010
Marián Koš ál, Jatov
R val. po Tamayuz (GB) z Mistress Thames (GB) po Sharpo (GB)
VALOROUS INFLUENCE 2012
Marcel Mihalík, Radošovce
Hd val. po Calming Influence (IRE) z Vysnená po Rainbows For Life (CAN)
Dátum
30.10.2014
15.11.2014
Klusáky
Import
(prvá čas )
z Rakúska
JS SOLO DANCER (A) 2011, tHd po Dale Qui (A) z JS Step Dance (A) po Awesome Goal (US),
maj. PhDr. Dalibor Skladan, Bratislava, 17.12.2014
Kastrácia
(prvá čas )
Meno koňa, rok nar.
Majite
JS SOLO DANCER (A) 2011
PhDr. Dalibor Skladan, Bratislava
tHd val. po Dale Qui (A) z JS Step Dance (A) po Awesome Goal (US)
32
Dátum
10.12.2014
Download

Zoznam plemenníkov, import, export, zmena majiteľa