www.zeny50.cz
Pokud patříte ke stálým čtenářkám a
čtenářům našeho Bulletinu Ženy 50+,
tak jste si jistě povšimli, že se změnila
jeho úprava a že vám ho posíláme po
delší odmlce. Ta byla způsobena
odchodem Věrky Janákové z jeho
redakce. Její podíl na jeho vzniku, formě
i náplni byl rozhodující, za což jí patří
velký dík. Pokusíme se navázat na její
záslužnou práci, i když to bude obtížné.
Nastavila hodně vysokou laťku a bude
teď na nás, abychom ji udržely. Snad se
nám to povede.
Ovšem bez spolupráce i s vámi by to
nešlo. Posílejte nám své příspěvky,
náměty k zamyšlení, vyprávění ze
života, upozornění na zajímavé akce,
zážitky apod. Velmi to uvítáme.
Vše zatím můžete posílat na e-mail:
Bulletin
Bulletin
50+ Ženy
50+
[email protected]
nebo [email protected]
Věra Pakostová
2015 / 01
Ženy
Pokud patříte ke stálým
čtenářům našeho Bulletinu
jste si jistě povšimli, že s
úprava a že vám ho po
odmlce. Ta byla způsob
Věrky Janákové z jeho red
na jeho vzniku, formě
rozhodující, za což jí p
Pokusíme se navázat na
práci, i když to bude ob
hodně vysokou laťku a bu
abychom ji udržely. Sna
povede.
Ovšem bez spolupráce i s v
nešlo. Posílejte nám své př
náměty k zamyšlení, vyprá
upozornění na zajímavé ak
apod. Velmi to uvítáme.
Vše zatím můžete posílat n
[email protected] ne
[email protected]
V
1
Rozumíme ženám 50+
01/2015
OBSAH
 Co přinesl ve sdružení Ženy50 rok 2014………………………………………..3
 Připravujeme……………………………………………………………………………….4
 Fotosoutěž Úhel pohledu………………………..………………………………….10
 Zdravotní cvičení - Noha, chodidlo, prsty na nohou…………….………11
 Je to rýma nebo chřipka?..............................................................12
 Na co si dát pozor při výprodejích……………………………………………….14
 Sebevědomí pro změnu……………………………………………………………….15
 Z finančního světa (tentokrát vesele)………………………………………….16
 Tak nám odstřelili OPP………………………………………………………………..18
 Taková zvláštní tichá radost………………………………………………………..20
 Kam za kulturou a poznáním……………………………………………………….23
 Cesta na sever a zase na jih (z cestovního deníku)……………………….26
 Inzerce………………………………………………………………………………………..27
Čtvrtletník Bulletin Ženy 50+
zdarma vydává o. s. Ženy50
číslo 1/2015, leden
Odpovědná redaktorka:
Ing. Věra Pakostová
Adresa vydavatele a redakce:
Anenská 10, Brno 602 00,
tel.: 547 246 485
e-mail: [email protected]
Uzávěrka vždy 31. března,
30. června, 30. září
a 31. prosince.
Bulletin Ženy 50+ (ani žádná jeho
část) nesmí být reprodukován a
zveřejňován bez písemného souhlasu
vydavatele a uvedení zdroje.
Komerční využití je vyloučeno.
Copyright©2015 Ženy50, o. s.
Časopis je rozesílán automaticky členkám a sympatizantkám o. s. Ženy50 a zaregistrovaným odběratelům.
Články otištěné v bulletinu nemusí vyjadřovat oficiální stanovisko redakce a vydavatele.
Redakce si vyhrazuje právo upravovat příspěvky.
Noví odběratelé si mohou jeho odebírání objednat na e–mailu: [email protected]
2
01/2015
CO PŘINESL VE SDRUŽENÍ ŽENY50 ROK 2014
Na konci roku starého a začátkem toho nového bývá někdy zvykem malé
ohlédnutí zpět a případné hodnocení. I když bilancování ani plané závazky do
budoucna moc nevyhledávám, uznávám, že někdy stojí za to vypsat si, co daný
rok přinesl dobrého, zajímavého, poučného i zábavného. Protože tak mnohdy
shledáme, že těch krásných zážitků bylo víc, než si možná pamatujeme.
Proto si dovolím malou rekapitulaci, co jsme společně uskutečnili a prožili
v rámci činností občanského sdružení Ženy50.














24 přednášek, které navštívilo 315 osob
8 počítačových kurzů
2 kurzy Trénink paměti
2 semináře O finanční gramotnosti
7 kurzů anglického jazyka
4 kurzy německého jazyka
3 další sebepoznávací semináře
fotoden a fotografický seminář
tříměsíční kurz tchai-ti
3 čtyřhodinové bloky zdravotního
cvičení
5 jednodenních poznávacích výletů a 5 vícedenních pobytů (277 osob)
2 akce v rámci Brněnských dnů pro zdraví
koncert ke Dni matek
6. ročník fotosoutěže Úhel pohledu, kterého se zúčastnilo v obou kategoriích 48 soutěžících, kteří
zaslali 260 fotografií
Celkem se v roce 2014 akcí sdružení zúčastnilo cca 1 100 osob (za dobu fungování sdružení to je
kolem 7 150 osob).
Pevně věřím, že i rok 2015 přinese stejné množství zajímavých akcí, na kterých se budeme společně
podílet a vídat. S přibývajícím věkem si stále více uvědomuji, že milá setkání jsou jedinečným kořením
a obohacením života, dodávají mu radost, jiskru, smysl.
Těší se na Vás
Jana Jarušková
3
01/2015
Připravujeme
Jako každý rok se s námi můžete vypravit na cesty. Máme pro vás připraveno
hned několik větších akcí, s nimiž vás budeme průběžně seznamovat.
 KUTNÁ HORA, MĚSTO PRODCHNUTÉ HISTORIÍ
(29. - 31. 5. 2015)
Cestou do Kutné Hory navštívíme Sázavský klášter - místo, kam po staletí přicházeli naši předkové
pro uzdravení a duchovní posilu a kde na úsvitu českých dějin vyrostlo významné duchovní středisko
a centrum slovanské vzdělanosti a písemnictví. V neděli, na zpáteční cestě, si prohlédneme gotický
kostel v obci Církvice a poté zámek a oboru ve Žlebech.
Kutná Hora (něm. Kuttenberg), dříve též zvána České Athény, je
okresní město ve Středočeském kraji a významná městská
památková rezervace, zapsaná na seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO. Žije zde zhruba 20 tisíc obyvatel.
Jak název města naznačuje, souvisí jeho historie s těžbou
(„kutáním“) stříbra a stříbrných rud. Ve středověku koncem
13. století poskytoval zdejší revír zhruba jednu třetinu produkce
stříbra v Evropě. Na prohlídku města budeme mít celý den –
takže bude dost času navštívit chrám Sv. Barbory, Vlašský dvůr i katedrálu Nanebevzetí Panny Marie
v Sedlci.
Kostel sv. Jakuba v obci Jakub-Církvice je stavba nemající u nás obdoby. Byl postaven ve 12. stol.
a je unikátní výzdobou jižní stěny hlavní lodi románskými plastikami.
Jedná se o nejrozsáhlejší zachovaný soubor románské plastiky
v Čechách a je patrně nejstarším zobrazením českých zemských
patronů. Není dílem jednoho sochaře, ale podílelo se na ní více
rukou.
Bližší informace k zájezdu najdete na
http://www.zeny50.cz/index.php?in=20
ČESKÁ KANADA A RAKOUSKO (24. - 28. června 2015)
Tentokrát se pojedeme podívat do Kanady. Sice jen do té naší české u Nových Hradů, ale navštívíme
i rakouský region Waldviertels. Pěší výlety plánujeme do 15 km, ale budou pohodlné, bez velkých
převýšení, i když kopečkům se tak úplně nevyhneme. Kromě toho se zde nabízí spousta možností
k návštěvě památek a malebných městeček, a to jak na
naší, tak i na rakouské straně.
Česká Kanada je oblast rozkládající se přibližně mezi
městy Kunžakem, Dačicemi, Slavonicemi, Novou Bystřicí
a Jindřichovým Hradcem o rozloze ne více než 300 km2.
V rámci této oblasti je vymezeno území definované
Nařízením Jihočeského kraje, které požívá vyšší stupeň
ochrany a tím je Přírodní park Česká Kanada o rozloze
18700 ha s několika přírodními rezervacemi.
Praví se, že místopisný název je odvozen od přírodního
charakteru krajiny, charakteristického početnými vodními
plochami, rozsáhlými lesními komplexy s rozesetými balvany a poněkud sychravějším podnebným
rázem, nižšími průměrnými teplotami a vydatnými srážkami.
Jen pár kroků za hranicemi se prostírají Waldviertelská vřesoviště s rezervací žulových balvanů,
vznikla tu romantická historická městečka, hrady, zámky i významný klášter Zwetl.
Bližší informace k zájezdu najdete na http://www.zeny50.cz/index.php?in=19
4
PŘEDNÁŠKY
únor – duben 2015
 TAM, KDE I SLONI MALUJÍ
Prostřednictvím povídání a fotografií se na chvíli přenesete do
severního Thajska a Laosu, do zemí slonů, džungle a tisíců Buddhů.
Podíváte se za ženami s dlouhými šíjemi, navštívíte vesničky v horách
uprostřed džungle a na březích Mekongu a přesvědčíte se o tom, že
sloni skutečně umí malovat.
Kdy?
5. února 2015
Od kdy? 17.30 - 19.30 hod.
Kde?
Centrum Ženy50, Anenská 10
O své cestovatelské zážitky se s vámi podělí Ing. Věra Pakostová
Vstupné: 80,- Kč / členky 60,- Kč
 SDÍLENÉ SENIORSKÉ BYDLENÍ - KULATÝ STŮL
Diskuse na téma sdíleného nájemního bydlení seniorů v Evropě a nyní od roku 2016 v prvním bytě
pro 16 lidí i v Brně.
Účast přislíbila i paní Mgr. Eva Gregorová, zaměstnankyně Magistrátu města Brna.
Kdy?
12. února 2015
Od kdy?
17.30 - 19.30 hod.
Kde?
Centrum Ženy50, Anenská 10
Kulatý stůl moderuje Ing. Libuše Fojtová.
Vstup volný.
 JAK FUNGUJE NAŠE PAMĚŤ?
Přednáška věnovaná tomu, jaké existují druhy paměti a jak se paměť v průběhu stárnutí mění.
Zaměříme se v ní i na to, jak můžeme různé druhy paměti trénovat.
Kdy?
Od kdy?
Kde?
19. února 2015
17.30 - 19.30 hod.
Centrum Ženy50, Anenská 10
Přednáší Bc. Luboš Brabenec, FSS MU.
Jednotné vstupné: 40,- Kč
 ABY ZÁDA NEBOLELA
Teoretické informace i praktické cviky.
Proč nás bolí záda a co dělat, aby tomu tak nebylo - správný stoj, chůze, sezení,
ergonomie pracoviště, jednoduché cviky na doma i do kanceláře.
Kdy?
5. března 2015
Od kdy?
17.30 - 19.30 hod.
Kde?
Centrum Ženy50, Anenská 10
Přednáší a besedu vede Mgr. Jana Papírníková, fyzioterapeutka
Vstupné 80,- Kč / členky 60,- Kč
5
 SKRYTÁ TAJEMSTVÍ NAŠEHO TĚLA
Povídání nad knihami japonského vědce Masaru Emoto ("Skrytá tajemství vody",
"Zázračná moc vody", "Poselství vody“,…) o vlivu našich myšlenek, slov a pocitů na
vodu a jejím prostřednictvím i na kvalitu našeho života - osobního zdraví i životního
prostředí.
Kdy?
12. března 2015
Od kdy? 17.30 - 19.30 hod.
Kde?
Centrum Ženy50, Anenská 10
Besedu vede Monika Dostálová.
Vstupné 80,- Kč / členky 60,- Kč
 TRÉNINK PAMĚTI A POZORNOSTI Z POHLEDU NEUROVĚD
Přednáška o základních principech fungování naší pozornosti a paměti s odkazem
na nejnovější poznatky v neurovědách s praktickými ukázkami technik, jejichž
každodenní používání může napomoci lepšímu fungování naší mysli. Jedná se
například o meditační techniky a techniky kognitivního tréninku.
Kdy?
19. března 2015
Od kdy?
17.30 - 19.30 hod.
Kde?
Centrum Ženy50, Anenská 10
Přednáší a na dotazy odpovídá Mgr. Petr Sojka, psycholog, neurovědec, psychoterapeut v soukromé
ambulanci v Havlíčkově Brodě.
Vstupné: 80,- Kč / členky 60,- Kč
 ZÁKLADY ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ
Tipy na jídelníček pro ženy po padesátce. Jaké potraviny do jídelníčku zařadit, abychom byly fit
a v kondici. Pitný režim. Strava a pohybová aktivita pro ženy po padesátce.
Kdy?
Od kdy?
Kde?
26. března 2015
17.30 - 19.30 hod.
Centrum Ženy50, Anenská 10
Přednáší a besedu vede Mgr. Jana Papírníková, fyzioterapeutka
Vstupné 80,- Kč / členky 60,- Kč
 DIABETES MELLITUS (DM)
Během přednášky o příznacích a prevenci tohoto závažného civilizačního onemocnění bude možné
nechat si v rámci prevence udělat odběry cukru z kapilární krve (prstu) - cena 10,- Kč / výsledek do
půl minuty. Navíc, kdo bude mít zájem, může si nechat odebrat i cholesterol z kapilární krve - cena
30,- Kč / výsledek do 3 minut.
Kdy?
2. dubna 2015
Od kdy?
17.30 - 19.30 hod.
Kde?
Centrum Ženy50, Anenská 10
Přednáší nutriční terapeutka Mgr. Sylva Šmídová
Jednotné vstupné: 40,- Kč
6
NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
 VIDA! science centrum
!
Pojďte s námi do nového zábavního vědeckého parku VIDA! a schválně počítejte, kolikrát v něm
řeknete "Vida!" Důvodů je tu dost. A na každý z nich si musíte sáhnout. Osobně vyzkoušet.
Objevujte, bavte se a učte se hrou. To je VIDA!
Kdy?
9. dubna 2015
Od kdy?
15.30 - 18.00 hod. (sraz 15.20 hod.)
Kde?
VIDA! science centrum, Křížkovského 12 u brněnského výstaviště
Vstupné?
130 Kč/os. (pro skupinu min. 10 osob)
Jak se tam dostanete? autobusem č. 44, nebo 84
Prosím, hlaste se předem elektronicky na e-mail [email protected], případně
telefonicky u Jany Jaruškové, mobil 728 740 449.
 SKRYTÁ TAJEMSTVÍ NAŠÍ MYSLI
Všichni chceme být šťastní. Proč tedy nejsme?
Povídání o tom, jak nás ovlivňují a často omezují naše představy a přesvědčení, slova a myšlenky.
Kdy?
Od kdy?
Kde?
16. dubna 2015
17.30 - 19.30 hod.
Centrum Ženy50, Anenská 10
Besedu vede Monika Dostálová.
příspěvek 80,- Kč / členky 60,- Kč
7
Semináře a kurzy
 EMOCE - BEZPEČNÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM
Artekoučing - tvořivá cesta k životní pohodě.
Emoce jsou s námi každý den, učme se využívat jejich potenciál.
Kdy?
Kde:
Počet osob:
Lektorka:
Cena:
9. 2., 16. 2. a 23. 2. 2015 (pondělí) 17.00 - 20.00 hod.
Centrum Ženy50; Anenská 10 (4. p)
minim. 4, maxim. 8 účastnic
Radka Zábojová, arteterapeutka
900,- Kč (zahrnuje i prac. pomůcky)
Bližší informace najdete na http://www.zeny50.cz/index.php?in=23
 SOBOTNÍ SEMINÁŘ "CESTA K SOBĚ"
Z vlastní zkušenosti znám ničivou sílu potlačovaných emocí a buněčných vzpomínek
i léčivý účinek jejich odkrytí a uvolnění. Je pro mne úžasným dobrodružstvím a darem
pracovat s lidmi, kteří v sobě nacházejí odvahu ke změně, odvahu vydat se na cestu
k uzdravení, k radosti, k lásce, k životu.
Kdy?
Kde?
Lektorka:
Cena?
sobota 21. února 2015 (9.00 - 16.00 hod.)
Centrum Ženy50; Anenská 10 (4. p)
Monika Dostálová
630,- Kč / členky 560,- Kč
Bližší informace na http://www.zeny50.cz/index.php?in=28
 ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S DÁJOU MAŤOVOU
Ve čtyřhodinovém bloku se seznámíte se zásadami zdravotního cvičení
a vyzkoušíte si je ve cvičebních hodinách zaměřených na pohybové ústrojí.
Cvičení povede cvičitelka zdravotní tělovýchovy Ing. Drahomíra Maťová, s jejímž
cvičením jste se již mohli seznámit osobně při víkendových setkáních, na pobytu
v Luhačovicích nebo na našem webu.
Vezměte si s sebou dobrou náladu, chuť dělat něco pro své zdraví a pohodu,
volný cvičební úbor, karimatku nebo ručník, pití. A prosím, přibalte i overball
(průměr 26 cm; koupíte ve zdravotních potřebách) a 2 tenisové míčky (i použité).
Toto náčiní využijete později i na cvičení doma.
Kdy?
Kde?
Cena?
S sebou:
sobota 28. 2. 2015 13.00 - 17.00 hod.
neděle 1. 3. 2015 9.00 - 13.00 hod.
Kounicova 22, sál "Beruška“ (2. p.)
za 1 den: 300,- Kč / členky 260,- Kč
za oba dny: 540,- Kč / členky 460,- Kč
overball a 2 tenisové míčky
Poznámka: obsah jednotlivých dnů bude odlišný
Bližší informace najdete na http://www.zeny50.cz/index.php?in=7
8
 FOTOGRAFUJEME PRO RADOST ("Cesty k fotografii")
(kurz pro začátečníky či mírně pokročilé fotografy) od 27. února
Kurz je určen pro začátečníky (případně i mírně pokročilé
fotografy), kteří mají chuť se o fotografování dozvědět více
a chtějí objevovat svou vlastní kreativitu v této oblasti. Co
s sebou? Jako vybavení stačí jakýkoli digitální fotoaparát
s možností manuálního nastavení clony a času (kompaktní
fotoaparát, zrcadlovka nebo tzv. "bezzrcadlovka"); důležité
je mít s sebou - ve fotoaparátu - záznamovou kartu a také
mít foťák plně nabitý).
Foto: Martin Vacek
Kdy?
Kolikrát?
V době:
Kde?
Cena?
Přihláška:
Počet osob:
Lektorka:
pátky: 27. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4., 10. 4. a 15. 5.
8x a jeden malý sobotní fotovýlet
15.30 - 18.00 hod.
Centrum Ženy50, Anenská 10, 4. patro
1.400,- Kč / členky 1.300,- Kč
za závaznou bereme přihlášku po zaplacení
maximálně 7 účastnic/účastníků
Alice Prokopová
Další informace najdete na http://www.zeny50.cz/index.php?in=18
9
01/2015
Fotosoutěž Úhel pohledu 2015
FOTOSOUTĚŽ ÚHEL POHLEDU
(uzávěrka 27. března 2015)
Občanské sdružení Ženy50 vyhlašuje 7. ročník fotosoutěže
Úhel pohledu, která má za cíl zviditelnit ženy 50+ jednak
jako objekty fotografií, jednak jako fotografky.
Tuto akci organizuje sdružení Ženy50 ve spolupráci
s Kanceláří Brno-Zdravé město. Mediálním partnerem se
stal Český rozhlas Brno. Dalším partnerem je Knihovna
Jiřího Mahena.
Jako už tradičně proběhne vyhodnocení fotosoutěže
u příležitosti koncertu ke Dni matek 10. 5. 2015.
Foto: Drahomíra Julínková
KATEGORIE A
Osoby bez omezení věku, profese, pohlaví.
Téma fotosoutěže
Fotografie mají zachytit ženy 50+ v situacích, jež vyjadřují jejich aktivní přístup k životu i chvilky odpočinku
a snění (zábava, sport, volný čas, zdraví, vzdělávání, umění, kultura apod.).
KATEGORIE B
Autorkami fotografií mohou být pouze ženy ve věku 50+.
Téma fotosoutěže
Téma bez omezení.
Při splnění podmínek je možné zaslat snímky do obou kategorií.
Podmínky účasti v soutěži
Foto: Odehnalová Růžena
• Soutěžní práce
Maximálně 5 fotografií do každé kategorie, v elektronické podobě, v grafickém formátu jpg, tif v tiskové kvalitě.
• Vyplněná podepsaná přihláška
Vše musí být doručeno do data uzávěrky soutěže na adresu občanského sdružení Ženy50, a to buď e-mailem,
osobně nebo poštou. Zasláním a podpisem přihlášky vyjadřují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže,
s bezúplatným vystavením soutěžních prací i s jejich publikováním v rámci aktivit o. s. Ženy50.
Zachování veškerých autorských práv není vystavením a publikováním dotčeno.
Zaslaná přenosná média s fotografiemi nevracíme.
Více informací o soutěži se dozvíte zde. 456 kB
Přihlášku si můžete stáhnout zde. 228 kB
Více o minulých ročnících fotosoutěže naleznete na webu věnovaném "Úhlu pohledu"
www.uhelpohledu.eu
10
01/2015
Zdraví
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ – Noha, chodidlo, prsty na nohou
Ing. Drahomíra Maťová
Kostra nohy zahrnuje kosti zánártní, nártní a články prstů. Noha má dvě důležité funkce:
 Přenáší se na ni váha našeho těla.
 Podílí se na pákovém mechanismu, jehož pomocí je nám umožněno jít nebo běžet.
Aby mohla noha udržet váhu těla, je uspořádána do tvaru klenby. Noha má tři klenby, které při zátěži pérují
a poté se zase vracejí zpět. Jedná se o podélnou klenbu, vedoucí vnitřkem chodidla, dále boční klenbu, vedoucí
vedle podélné klenby vnější stranou chodidla a příčnou klenbu, která vede napříč nohou.
Plochá noha – zborcení klenby nožní. Stavba nohy je tak složitá, že zhroucené klenby mohou mít mnoho příčin.
Podélná klenba může být zasažena ochablostí svalů vedoucích k palci. K tomu dochází, když máme nohy do X
a je omezena vnější rotace v kyčlích. Pokles podélné klenby může poškodit kolenní a kyčelní klouby
a způsobovat bolest v bederní oblasti zad. Zborcené klenby jsou následkem špatného držení těla, nevhodné
obuvi, zejména vysokých podpatků. Léčba spočívá hlavně v nácviku správného držení těla, rozhýbání
a posilování kloubů v kyčlích, kolenech, kotníku a chodidle.
Vbočený palec – deformita palce na noze, vyznačující se vybočením palce navenek a stočením první nártní kosti
dovnitř. Je způsobena těsnou nebo nevhodnou obuví, řidčeji artritidou či genetickými faktory. Pro nápravu je
nezbytná vhodná obuv, využívá se gumový korektor meziprstí, který se vkládá mezi palec a ukazovák,
ortopedické vložky se srdíčkem a obdobné cvičení jako pro plochou nohu.
Z pohledu alternativní medicíny signalizuje vbočený palec nerovnováhu dráhy jater a sleziny.
Cvičení pro procvičení a posílení všech svalů a vazů na noze:
Cviky provádějte pomalu, opakujte stejný počet cviků na obě nohy.
1.
2.
3.
4.
5.
Rovný sed na židli. Chodidla položte celou plochou na podlahu, kolena v pravém úhlu:
 Snažte se co nejvíce ohnout prsty a zkroutit je pod chodidlo. Chvíli vydržte, potom se uvolněte a snažte
se co nejvíce roztáhnout prsty od sebe. Několikrát zopakujte. Cvičení protahuje nožní klenbu a pomáhá
zabraňovat vbočeným palcům.
 Zvedněte prsty nohou co nejvíce nahoru, paty nechejte na podlaze. Chvíli vydržte, potom prsty
uvolněte. Několikrát zopakujte. Cvičení protahuje nožní klenbu a pomáhá zabraňovat vbočeným
palcům.
 Zvedněte prsty obou nohou nad podlahu, maximálně je roztáhněte od sebe – udělejte vějíř. Chvíli
vydržte a potom uvolněte nohy. Cvičení několikrát opakujte.
 Zvedněte co nejvíce paty, prsty nechejte na podlaze. Chvíli vydržte, potom nohy uvolněte. Cvik
protahuje nárty a nožní klenbu.
Uchopování předmětu prsty nohou: cvičení je možno provádět v sedu i ve stoji. Snažte se prsty nohou
uchopit a zvednout mírně nafouklý overball nebo šátek nebo tužku či jiný předmět. Chvíli ho podržte a pak
uvolněte chodidlo. Cvik provádějte několikrát střídavě levou a pravou nohou.
Rovný stoj s oporou o opěradlo židle nebo žebřiny:
 Postavte se na špičky, kotníky držte u sebe, chvíli vydržte, pak uvolněte. Cvik několikrát opakujte.
 Postavte se na špičky, paty dejte od sebe, chvíli vydržte, pak uvolněte.
Cvik několikrát opakujte.
 Přenášejte váhu střídavě z levé nohy na pravou a z pravé na levou.
Chůze střídavě po špičkách a po patách.
Chůze střídavě po vnějších a po vnitřních hranách nohou.
Použitá literatura:
E.N.Marieb, J.Mallat: Anatomie lidského těla
J. Sutcliffová: Pružné a zdravé tělo
K. Sheehyová: Léčba pohybem
Srdečný, Osvaldová, Srdečná: Ploché nohy
11
01/2015
Z domácí lékárny
JE TO RÝMA NEBO CHŘIPKA?
 Horečka je při rýmě vzácná, při chřipce
je naopak horečka nad 39 C a trvá 3 - 4
dny.
 Bolesti hlavy jsou při rýmě vzácné, při
chřipce výrazné.
 Bolesti svalů a kloubů jsou při rýmě
mírně obvyklé, při chřipce se vyskytují
často a intenzivně.
 Malátnost a slabost je při rýmě celkem
mírná, při chřipce může trvat dva až tři
týdny.
 Extrémní vyčerpání se při rýmě
neobjevuje prakticky nikdy, při chřipce
je nápadné hned od začátku nemoci.
 Ucpaný nos je při rýmě často, při chřipce
jen někdy.
 Výtok z nosu je při rýmě obvyklý, při
chřipce se objevuje jen někdy.
 Bolesti v krku jsou při rýmě běžné, při
chřipce se objevují jen někdy.
 Ztížené dýchání a kašel jsou při rýmě jen
v malé míře, při chřipce je častý suchý i
velmi prudký kašel.
Mýty a fakta o rýmě
Kolem rýmy vzniklo mnoho mýtů, které
se pokládají za stoprocentně pravdivé a ověřené zkušenostmi.
Nejsou však pravdivé a moderní člověk by jim neměl věřit.
Jeden z nejrozšířenějších mýtů říká, že chladné počasí bývá
příčinou rýmy. Chlad jako takový má pro vznik rýmy pramalý
význam. Ovlivňuje ji však nepřímo. Chlad nutí lidi, aby se
zdržovali v suchých přetopených a špatně větraných
místnostech. V takovém prostředí se viry rýmy množí rychleji
a snadněji napadají člověka. Před více než padesáti lety se ve
Velké Británii dělaly pokusy s dobrovolníky, které oblévali
vodou a vystavovali účinkům průvanu. Nedařilo se jim o nic
hůře než těm, kteří zůstali v suchu a v teple. Rovněž se
nepodařilo dokázat, že nekrytá hlava v zimě přivolává rýmu.
Pokud je však člověk vystresovaný nebo jinak vyčerpaný, tělo
ztrácí zejména přes nepokrytou hlavu cennou energii, kterou
přeměňuje na teplo, a tak se nemůže soustředit na zajištění
výkonnosti svého imunitního systému. V takovém případě
nezaškodí v zimě nosit klobouk či čepici.
Další z mýtů říká, že rýma se přenáší líbáním. Lze říci, že velmi
vzácně. Jen velmi málo virů se přenáší takzvaným orálním
kontaktem. Virům se obecně lépe daří v nose než v ústech.
Galantní nápadníci by si však měli dávat pozor i na líbání rukou svých vyvolených, které právě trpí rýmou.
Účinná domácí léčba rýmy






Pijte kuřecí vývar
Je to nejoblíbenější lék proti rýmě od pradávných dob. Kuřecí polévka opravdu pomáhá odstranit
zahlenění. Působí velice komplexně, protože účinkuje její pára, vydatnost, ale i vzpomínky na dětství,
které vzbuzuje.
Buďte v teple
Když je nachlazený člověk v teple, jeho tělo může
nasměrovat svou energii na přímý boj s infekcí, a ne na
ohřívání studených nohou.
Odpočívejte
Malátnosti, která provází rýmu, je třeba se poddat. Tělo,
které bojuje s infekcí, se vyčerpává, je to energeticky
náročný proces a odpočinkem ho šetříme od zbytečného
vyčerpávání.
Kloktejte
Alespoň čtyřikrát denně kloktejte teplou slanou vodu.
Pijte horké tekutiny
Velmi vhodný je bylinkový čaj s medem. Aby však i léčení rýmy mělo své
kouzlo, je možné si navečer dopřát tento skvělý nápoj. Do šálku horkého
bylinkového čaje přidejte čajovou lžičku medu a 50 mililitrů kvalitního alkoholu - whisky nebo slivovice.
Zůstaňte však jen při této dávce, jinak byste si mohli ublížit.
Hodně pijte
Pijte stále tolik, abyste měli bezbarvou moč.
12




Napařujte se
Všichni to známe, hrnec s pářící se vodou a ručník přes hlavu. Napařování má trvat asi 10 minut
a opakovat se má třikrát denně. Aby byly páry účinněji, do horké vody lze přidat 2 - 3 kapky
eukalyptového, borovicového, rozmarýnového oleje nebo oleje z mateřídoušky.
Nezapomínejte na zvlhčování vzduchu.
Aromaterapie
Pod nos si natřete mastičku, která je pro tyto účely speciálně vyrobená a lze ji dostat v lékárně, nebo si
ji můžete udělat doma, kdy použijete nějakou neutrální mast, například lékařská vazelína je dobrá, do
které se přidá kapka eukalyptového, mentolového oleje nebo kafru. Tuto mast
si také můžete natřít na prsa a zabalte se do tepla. Hlavu si podložte výše, aby se snáze uvolňovaly
hleny.
Dobře jezte
Pokud možno, nechte se promasírovat a jezte více bílkovin než obvykle.
Potraviny s antibiotickými účinky
Potraviny v přírodním stavu, zejména však ovoce a zelenina, obsahují
tisíce přírodních sloučenin zvaných fytochemikálie, které pomáhají
bojovat proti chorobám a zvyšují účinky vitamínů. Které to jsou a jak
působí?

Ananas působí protivirově.

Banány chrání žaludeční sliznici proti účinkům kyselin a antibiotik.

Čaj černý a zelený má protivirové účinky.

Borůvky mají antibakteriální i protivirové účinky.

Hořčice s křenem působí protizánětlivě, uvolňuje hlen a pomáhá vykašlávat.

Jahody mají protivirové účinky.

Zelí a květák mají protivirové účinky.

Maliny mají protivirové účinky.

Mrkev zvyšuje obranyschopnost.

Švestky mají protivirové účinky.

Sója je velmi aktivní protivirový prostředek.

Pálivá paprika má mnohostranné hojivé účinky při rýmě a také potlačuje bolesti.

Zázvor má antibakteriální a protizánětlivé účinky, podporuje trávení (nejlépe syrový)
Zdroj: www.ceskaordinace.cz
13
01/2015
Právo
NA CO SI DÁT POZOR PŘI VÝPRODEJÍCH
(a nejen při těch povánočních)
(z časopisu D-Test, č. 1/2015)
Vánoce jsou pryč, ale útok
obchodníků na naše peněženky
rozhodně nekončí. Čas výprodejů
je v plném proudu a po ulici
skoro nejde projít bez pocitu, že
co jsme neutratili před svátky,
musíme utratit teď hned,
protože levnější to nebude.
Výprodeje jsou, byly a budou
populární, ale je k nim třeba
přistupovat s rozumem a čistou
hlavou.
Každá prodejní akce je určitým marketingovým tahem a vždy si
musíte dávat pozor, i když se nemusí jednat přímo o klamavé
obchodní praktiky.
Abyste díky slevám ušetřili, měli byste mít určitý přehled o běžné
ceně daného zboží. Že je v určitém obchodě o 50 % zlevněno ještě
neznamená, že ho za ‚zlevněnou‘ cenu nekoupíte jinde zcela
běžně. Těmi klamavými praktikami mohou být např. falešné slevy,
kdy prodejce cenu výrobku vlastně vůbec nesníží a slovo ‚sleva‘
použije jen jako magické zaklínadlo k nalákání nepozorného
spotřebitele k nákupu, nebo dočasně navýší cenu, aby pak mohla
být snížena na původní hladinu, a vydává tento rozdíl za slevu.
Není roku, kdy by Česká obchodní inspekce během výprodejů
neodhalila řadu chyb, kterých se obchodníci při slevách dopouštějí a kterými mohou zákazníky
klamat.
Příliš nevěřte výlohám, které lákají na krachy cen, totální výprodeje a slevy
80 %. Když se důkladně zadíváte na reklamu, bude často před číslicí
malinkaté slovíčko „až“. Konkrétního zboží s tak velkou slevou rozhodně
nebude plná prodejna a spíše budete mít problém zjistit, co konkrétně je
tolik zlevněné.
Láká-li obchodník na slevy, vždy musí být na zboží konečná cena
a vyčíslení slevy na haléř sedět. Pokud vám čísla na cenovce nesedí,
podejte podnět České obchodní inspekci. Klamání spotřebitelů může
obchodníka vyjít na pokutách dost draho.
Často se spotřebitelé setkávají s tvrzením, že na zlevněný sortiment
neplatí záruka, případně je omezena. Nic takového není možné, i na zboží zakoupené ve slevě platí
zákonná záruka 24 měsíců. Výjimku tvoří sleva, která byla poskytnuta pro vadu výrobku – pro
takovou vadu pak zboží reklamovat nelze, na všechny ostatní vady daného zboží záruka ovšem platí.
O důvodu takové slevy musí být zákazník při nákupu informován a tato skutečnost by měla být
potvrzena i na dokladu o koupi. Nelze však poskytnout slevu pro vady, které v budoucnu teprve
vzniknou. To by bylo obcházení zákona.
Poradit se také můžete s právními poradci časopisu D-Test na poradenské lince 299 149 009, která
je k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin.
14
01/2015
Žena a společnost
SEBEVĚDOMÍ PRO ZMĚNU – věková diskriminace na trhu práce
Mgr. Lucie Vidovičová, Ph.D.
(*1977)
pracuje v Ústavu populačních
studií Fakulty sociálních studií
MU v Brně jako socioložka a
výzkumná pracovnice.
Dlouhodobě se věnuje sociologii
stárnutí, problematice věkové
diskriminace, postojům
společnosti vůči stárnutí a
otázkám aktivního stárnutí.
Milé čtenářky a čtenáři, v našem seriálu „Sebevědomí pro změnu“, který je
založen na rozhovorech se ženami v různém věku i socioekonomickém
postavení, jsme se dostali až k tématu věkové diskriminace na trhu práce.
Oblast trhu práce byla a je v zásadě nejvýraznější platformou, na které je
problematické zacházení z důvodu, obvykle vyššího, věku diskutováno.
Práce, resp. zaměstnání je pro moderního člověka často základní osou jeho
či její identity, a jakékoliv ohrožení v této oblasti se proto dostává, v opisu
i doslova, blízko otázkám samotné existence a přežití.
Podle jedněch amerických autorů je věková diskriminace přítomna nejen
v inzerátech na volná místa, ale také v organizačních strukturách, při
výběru, rozmisťování pracovních sil i zadání úkolů, v hodnocení výkonu
a jeho plánování, v odměňování a zaměstnaneckých výhodách.
Přítomna je i ve výběru jedinců pro další vzdělávání, trénink nových
dovedností, v rozhodnutích o převodu na jinou práci, povýšení, ukončení
pracovní činnosti a právu na důchod. Jinými slovy, věk je v zaměstnání
důležitý od začátku do konce.
I podle českých výzkumů se téměř osmdesát procent z dotazovaných domnívá, že na věku v oblasti
zaměstnání záleží, nejčastěji při přijímání, ale i při ztrátě zaměstnání a při (ne)získání příležitosti na
další vzdělávání. A priori bychom asi tuto informaci brali jako kritiku systému, který takto funguje. Ale
může tomu být i jinak. Může to být prostě „jen“ objektivní informace, neboť zároveň téměř polovina
dotázaných souhlasila s výrokem, že „starší by měli uvolňovat svá místa mladším, protože ti jsou
výkonnější a schopnější“. Asi nepřekvapí, že starší respondenti patřili mezi přívržence tohoto postoje
o něco méně často.
Relativně nedávno jsem si prošla tím, čemu my sociologové říkáme změna statusu.
Z paní Vidovićové nebo z „paní doktorky“ jsem se při nástupu mých dětí do školky stala „maminkou
od...“. Samozřejmě matkou jsem se stala už při jejich narození, ale na ulici ani v institucích mě tak do
té doby nikdo neoslovoval, a najednou skoro všichni, s kterými jsem přišla do styku. Vidím v tom
hodně paralel s tím, když se z „paní XYové“ nebo „zaměstnance měsíce“ stane jen kalendářní věk.
Myslím, že to trefně vyjádřila i jedna z diskutujících v našem výzkumu:
„při shánění práce je potřeba sebevědomí, ale kde ho vzít, když vás setnou“.
A jak takové stínání vypadá v praxi?
O tom barvitě svědčila jiná respondentka: „...já můžu [mluvit] za ty nezaměstnaný,...neustále
odpovídám na různý nabídky a některý ty nabídky, co jsou přes internet, přes různý tady ty agentury,
za tím se skrývá všechno možný, včetně herbalajfů a prodejů tady takových těch věcí a u většiny nebo
u hodně těch inzerátů je, že mladý dynamický kolektiv hledá do svého kolektivu ambiciózní mladou
nebo mladého,.... a co jsem se zúčastnila...různých pohovorů, tak jsem si tam připadala úplně hrozně,
protože když tam přijdete a je tam dalších deset slečen o třicet let mladších než jsem já, tak vím, že to
místo prostě pro mě není. A při jednom pohovoru mně dokonce bylo řečeno, jestli si nepřipadám, že
už su taková vyšumělá...“
Co nejméně zážitků s podobnými personalisty „šumáky“ Vám přeje, paní doktorka maminka
Vidovićová
Vaše Lucie Vidovićová
15
01/2015
Z finančního světa
Vážení čtenáři bulletinu,
dnes o financích „převážně nevážně“.
O vážných tématech jsme už psali několikrát a jak se říká – peníze budou, my nebudeme.
A tak Vám dnes předkládám několik výroků o penězích a pro zasmání i několik vtipů s finanční tématikou,
neboť humor je sůl života.
Přeji Vám přívětivý leden, únor v zimní náladě a březen s výhledem jara. A přijďte si v tomto roce povídat
nejen o penězích na finanční seminář.
Gabriela Linhartová
VÝROKY SLAVNÝCH LIDÍ O PENĚZÍCH
Vysoká životní úroveň spočívá v tom, že vydáváme peníze, které ještě nemáme, za věci, které
nepotřebujeme, abychom imponovali lidem, které nesnášíme.
Orson Welles
Kdo nemá peníze, je chudý, kdo nemá přátele je chudší, ale kdo nemá srdce, je nejchudší na světě.
Ivan Sergejevič Turgeněv
Největší přírodní krásou krajiny je nízká daňová sazba. Ava Gardnerová
Člověk, který drží bohatství a neužívá je, je jako osel, který nese náklad zlata a žere bodláčí.
Thomas Fuller
Když myslíte, že štěstí se za peníze nedá koupit, nevíte, kde nakupovat.
Jean Chapelain
Nejtěžší věcí na pochopení na světě je daň z příjmu. Albert Einstein
Člověk je zvláštní tvor! Děsí ho, přichází-li o bohatství, avšak zůstává lhostejný k tomu, že nenávratně
míjejí dny jeho života. Abú al Farah
Koupit si psa je jediný způsob, jak za peníze získat lásku. George Bernard Shaw
VTIPY ZE ŽIVOTA
Jestliže dlužíte bance 1000 korun, jste v průšvihu. Dlužíte-li bance 100 000 000 korun, je v průšvihu
banka.
Dva bankéři se navzájem svěřují:
„Moje manželka nikdy nevyjde s penězi, které vydělám.“
„To ta moje s nimi vždycky vyjde, ale pokaždé se vrátí bez nich.“
Přijde pracovník banky s autogenem k Eskymákovi a povídá:
„Už tři měsíce nesplácíte hypotéku! Bohužel vám musíme rozpustit vaše iglú…“.
Muž přijde ve Švýcarsku do banky a tiše povídá u přepážky:
„Chtěl bych si u vás uložit sedm milionů dolarů.“
Pracovník banky se na něj podívá a říká:
„Ale pane, můžete mluvit nahlas. Tady se za chudobu nikdo nestydí.“
16
Přijde zajíc do Polska a říká: „Já vám to tady vykradu.“
Poláci na to: „Ne, ne, jdi si krást jinam.“
Tak jde do Německa a povídá: „Já vám to tady všechno vykradu.“
Němci na to: „ Běž pryč, tady krást nebudeš.“
Tak tedy přijde do Česka a říká: „ Já vám to tu….sakra, kde mám košík?“
Z kasina v Monte Carlu vychází dva muži – jeden v trenýrkách, druhý úplně nahý. Ten nahý povídá:
„Člověče, já tě obdivuju. Vždycky víš, kdy přestat.“
Baví se takhle americký a český ministr financí:
Američan říká:
„U nás je průměrný plat 3000 dolarů. Z toho jdou dva na daně a další běžné výdaje a co dělají s tím
zbylým tisícem, to stát nezajímá.“
Český ministr reaguje:
„To u nás je to v podstatě stejné. Člověk si průměrně vydělá 10 000 korun, z toho dá 13 000 na daně
a běžné výdaje a kde vezme ty zbývající tři tisíce, to stát nezajímá.“
Operátorka: Neodcházejte prosím od telefonu.“
Klient: „Já si vás jen položím, abych mohl šátrat oběma rukama.“
Operátor argumentuje, aby si klient pojistil svou platební kartu: „Máte poměrně vysoký limit, hodně
riskujete.“
Klient: „Já rád riskuji, už jsem se i oženil…“.
Klient: „Jste živej?“
Operátor: „Ano, jsem.“
Klient: „To je dobře, nerad mluvím s magneťákem.“
Přijde Žid do švýcarské banky.
„Chci si půjčit 100 dolarů na měsíc a do zástavy dám nový mercedes.“
Bankéř se podiví, ale kvůli dobré pověsti banky obchod uzavře. Za měsíc přijde Žid znovu, přinese 103
dolarů a vyzvedne si auto.
„A k čemu vám bylo 100 dolarů?“ ptá se bankéř.
„K ničemu. Odjel jsem na měsíc do ciziny, a tak mi řeknou, kde jinde bych sehnal levnější hlídané
parkoviště?“
Chlapi jsou v posilovně a najednou zazvoní mobil. Muž ho zvedne a žena v telefonu říká:
„Miláčku, můžu si koupit kabát za 5000?“
„Můžeš.“
„A mercedes za 1 500 000?“
„Ale to víš, že ano.“
„Ty jsi tak báječný. A můžu koupit ten dům za 5 000 000?
„Samozřejmě, že můžeš.“
Muž zavěsí a otočí se k ostatním: „Pánové, čí je to mobil?“
Bankéř si stěžuje: „Ta finanční krize je horší než rozvod. Přišel jsem o polovinu majetku a žena mi
zůstala.“
Přijde velitel hasičů do práce, dá si v klidu kafíčko a pak stiskne tlačítko:
„Pomalinku se připravte na výjezd. Už tři hodiny hoří finanční úřad.“
Finanční krize už dolehla i na mě, jím plesnivé sýry, piju staré víno a jezdím v autě bez střechy.
17
01/2015
Ze světa módy
TAK NÁM ODSTŘELILI OPP
Bylo docela smutné sledovat, jak se k zemi hroutí kus historie, která trvala více jak 150 let. Oděvní
průmysl patřil k Prostějovu stejně, jako ke Zlínu patří obuv. Pojďme
trochu v té historii zapátrat. Kdo vlastně byli ti, kteří tuto tradici
založili a rozvíjeli?
První továrnu na výrobu konfekce založil v Prostějově Meier Mandl
společně se svými syny už v roce 1858. Tito vídeňští židovští
podnikatelé zavedli do města poprvé šicí stroje. Přidávali se i další
a tak se výroba oděvů rozšiřovala. Prostějovský oděvní průmysl byl v té době závislý na vídeňských
obchodních domech, které místním firmám dodávaly zakázky. Na konci 19. století se Prostějov
podílel třetinou oděvní výroby na celkové produkci v Rakousku-Uhersku.
Základy první ryze české firmy byly položeny v roce 1862, kdy si v Prostějově otevřel krejčovskou
dílnu František Rolný a postupně ji rozšířil na podnik, který dodával pánské
obleky až do Vídně. Zapsáním do obchodního rejstříku v roce 1894 se už zařadil
po bok velkých továren.
Jeho syn, Arnošt Rolný, narozený 28. února 1887 v Prostějově, absolvoval
obchodní akademii ve Vídni a sbíral zkušenosti u konfekční firmy Neumann.
Rodinného podnikání se ujal až po první světové válce v roce 1920, musel totiž na frontu (do té doby
podnik od otcovy smrti řídila úspěšně jeho matka Františka Rolná).
Firma se pod jeho vedením začala rozrůstat, v roce 1929 zaměstnával na 600 dělníků a otevřel
pobočné závody v Brně a v Praze. Postupně vybudoval síť prodejen, do roku 1935 jich měl 95 a od
30. let expandoval nejen doma, ale také v zahraničí. Měl obchodní společnosti v Maroku, prodejny
v Egyptě, dokonce v Hongkongu anebo v Paraguayi. Od roku 1939 měl závody na Slovensku v Žilině
a v Púchově (pozdější Makyta Púchov).
Velkým vzorem byl pro Arnošta Rolného Tomáš Baťa. Ten ho
inspiroval k zavedení první pásové výroby konfekce v závodě
v Brodku u Konice. To mu umožnilo zvýšit produkci a také
zaměstnat nekvalifikované dělníky. V Prostějově pak založil vlastní
obchodní a krejčovskou školu.
Sortiment výrobků byl na tehdejší dobu široký. Zákazník si mohl
vybrat oblek v patnácti barevných odstínech. Velikosti byly
označeny podle typu postavy písmeny A, B, C, přičemž A bylo pro
silnější postavy a C naopak pro velmi štíhlé. Samozřejmostí byla v prodejnách možnost úpravy oděvu
podle potřeby zákazníka.
Do rozvoje firmy však zasáhla druhá světová válka. Do vedení byl dosazen německý dozor a výroba
byla převedena na šití uniforem pro wehrmacht. Další ranou pro Arnošta Rolného bylo znárodnění
většiny závodů hned po roce 1945 a o zbytek majetku přišel po únoru 1948. Zemřel předčasně v roce
1950, jeho rodina byla perzekvována a vězněna. Syn Arnošt v roce 1968 emigroval do Švýcarska.
Začátkem 90. let mu byla část majetku navrácena. Pokusil se o obnovu rodinného podniku, ale v roce
1997 musel výrobu zastavit.
Obrovskou konkurencí Arnoštu Rolnému byl Jan Nehera. Jeho reklamní
slogan „Nehera šije šaty dobře“ znal v období mezi válkami snad každý.
Jan Nehera se narodil 31. 12. 1899 v rodině krejčího v Kostelci na Hané. Po
vyučení zámečníkem začal pracovat ve známé prostějovské továrně na
zemědělské stroje Wichterle-Kovářík, ale brzy se vrátil ke krejčovině.
Zpočátku prodával šaty vyrobené v otcově dílničce, později vykupoval
rozešité obleky i od ostatních krejčích.
18
V roce 1923 spolu s otcem a dalšími dvěma společníky založil svůj první podnik s názvem Nehera
a spol. Otec se synem z firmy o pár let později vystoupili a založili samostatný rodinný podnik.
Vyráběli pánskou, dámskou a dětskou konfekci, kterou dále dodávali obchodníkům. Firma sídlící
v Prostějově měla na začátku 9 stálých zaměstnanců a 50 domácích krejčích.
Otevření první vlastní prodejny v Praze na Václavském náměstí v roce 1931 bylo
doprovázeno rozsáhlou reklamní kampaní pod heslem „od výrobce přímo ke
spotřebiteli“. Kampaň lidi natolik oslovila, že podle archivních dokumentů se
obrat v prvních prodejnách vyšplhal až na 100.000,- Kč denně. Nehera byl
jedním z mála podnikatelů, kteří za hospodářské krize na začátku 30. let dokázali
nejen prosperovat, ale dokonce rozšířit paletu svých služeb. Kromě prodeje
dámské, pánské a dětské konfekce začala firma poskytovat nejen úpravu oděvů,
ale i služby veřejných žehlíren v obchodech. Ve větších městech byly rozmístěné
dokonce mobilní žehlírny, které parkovaly např. před fotbalovými stadióny.
Přibližně v polovině 30. let začal Nehera s 10% přirážkou k standardní ceně
poskytovat i šití oděvů na míru.
Tržbu dokázal jako tehdy málokdo zvyšovat reklamními kampaněmi, slevovými a
výprodejovými akcemi, baťovskými cenami s devítkou na konci a dokonce
vydával pro své zaměstnance motivační časopis. Tento obrovský nárůst prodeje
ho přiměl k racionalizaci výroby – stejně jako Rolný zavedl pásovou výrobu po
vzoru Henryho Forda. V roce 1935 měl Nehera už 1000 zaměstnanců, 76
prodejen a měsíční tržby dosahovaly téměř 20
milionů Kč. Začal mít problém s kvalifikovanými pracovníky, proto
v roce 1937 založil internátní krejčovskou školu.
Postupně vznikly i zahraniční filiálky – např. ve Stockholmu, v Oslu a
v Africe. V roce 1940 založil závod v Trenčíně (pozdější Ozeta).
Přesto, že byl za války nacisty v roce 1943 zatčen a uvězněn, byl
obviněn z kolaborace. I když mu nebyla prokázána, v roce 1945 byla
firma znárodněna. Nehera se proto rozhodl emigrovat do marocké
Casablancy, kde ještě stihl založit menší oděvní závod. Zde také v roce 1958 zemřel.
Firmy Rolný i Nehera se staly jádrem OP Prostějov. Po znárodnění
prostějovských podniků zde vznikla společnost Oděvní závody
Jiřího Wolkera, později Oděvní průmysl Prostějov. Tento
nejznámější český výrobce pánské a dámské konfekce a významný
exportér však skončil v konkurzu. Dluhy firmy se vyšplhaly až
k částce 1,5 miliardy korun.
K odstřelu budov došlo v sobotu 28. června 2014. Spotřebovali při
tom 2404 neelektrických náloží, 856 elektrických náloží, 1193 kg
dynamitu, téměř čtyři a půl tisíce rozbušek a kilometry drátů. Příprava odstřelu trvala 3 měsíce,
nabíjení 3 dny. Zachována zůstala pouze hlavní budova, komín a k němu přilehlá bývalá kotelna.
A tak zmizel kus historie nejen Prostějova, ale i výroby konfekce u nás.
Věra Pakostová
Prameny:
http://www.libri.cz/databaze/kdo20/search.php?zp=12&name=Nehera+Jan
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Nehera&veaction=edit&vesection=5
https://www.mestopv.cz/cz/turista/o_meste/slavne-osobnosti/#Arno_t_Roln_
19
01/2015
Zamyšlení
TAKOVÁ ZVLÁŠTNÍ TICHÁ RADOST
(přemýšlení o přitažlivosti fotografování)
Alice Prokopová
Proč vlastně lidé fotí? Mezi prvoplánovými odpověďmi typu „Protože se tím živí“, „Protože mají
foťáky“, „Proto, aby mohli ukazovat své fotografie“, „Aby si uchovali vzpomínky“ apod., má svůj
obzvláštní význam na první pohled banální odpověď: „No přece proto, že je to baví“. Proto, že jim
focení něco dává, přináší, je pro ně pozitivním zážitkem. Ano, na focení je bezesporu něco
přitažlivého, pochopitelně jak specificky - pro každého něco trochu jiného - tak i obecně. My se ale
s touto odpovědí nespokojíme a s badatelskou naivitou čtyřletého dítěte se zeptáme dále: „A proč?“
„Proč je to focení baví?“. A na tuto otázku – ať zní sebejednodušeji – už budeme potřebovat trochu
hlubší pohled pod povrch oné pozoruhodné činnosti, zvané fotografování.
Když jsem otázky - „Co tě vlastně na focení nejvíc baví, těší? Co tě na něm přitahuje? Co je pro tebe
na fotografování úplně nejúžasnější?“ – pokládala svým kamarádům - fotografickým nadšencům (od
amatérů až po „profíky“), nepřekvapily mě ani tak jejich odpovědi, ale spíše jejich „neodpovědi“.
Každá reakce byla pochopitelně jiná, ale často těmito otázkami byli trochu zaskočeni; mnohdy to
vypadalo takhle: tázaný se nadechl ke košaté odpovědi … a pak po chvíli ticha: „Já vlastně ani nevím“,
„No to mě nikdy nenapadlo, prostě mě to baví a hotovo“, „To bych taky rád věděl, co mě na tom
vlastně tak baví“ apod. … To byla ovšem výzva k dalšímu společnému hledání. Vybavovali jsme si
určité situace, prožité s fotoaparátem, a především emoce, v těchto situacích prožívané. Většinou až
toto delší hledání přinášelo nějaké ovoce v podobě malých soukromých psychologických „objevů“.
Co je tedy oním zdrojem kladných emocí v souvislosti s fotografováním? Co je na fotografování
přitažlivého z psychologického hlediska? Jaké jsou nejrůznější – zjevné či skryté - psychologické
aspekty motivace fotografujícího? Bez nároků na jejich uspořádání, na úplnost či na přesnost
vymezení uveďme některé z nich. Je zřejmé, že se budou občas prolínat, mohou si tu a tam
i odporovat (různí lidé – různá motivace).
 Zastavení a „plynutí“
„Je to chvíle, kdy pro mě neexistuje nic jiného, než to, co právě dělám. Příjemný pocit – být, jen
tak.“
20
Úplné soustředění se na něco, co nás přitahuje, příjemný stav „odstřihnutí se“ od běžného toku
života, od případných starostí a problémů - už jen to samo o sobě přináší blahodárný efekt podobný
efektu relaxace. V pozitivní psychologii existuje zajímavý termín, flow fenomén, který toto slastné
ponoření se do činnosti popisuje. Jeho autorem a autorem velice inspirativní koncepce optimálního
prožívání je psycholog maďarského původu Mihaly Csikszentmihalyi.
 Zvědavost
„Nejvíc mě přitahuje to dobrodružství, když nevím, co z toho vyleze.“
Zvědavost a těšení se na výsledek také přináší potěšení fotografujícímu. „Fotografuji proto, abych
zjistil, jak co bude vypadat na fotografii“, řekl kdysi fotožurnalista Garry Winogrand. Instantní povaha
digitální fotografie umožňuje vidět výsledek hned, což pro většinu lidí ještě umocňuje atraktivitu
fotografování (z toho ostatně dříve vycházela velká obliba polaroidů). Ne však pro všechny, některé
fotografující totiž přitahuje naopak delší čekání na výsledek, „prodloužené těšení se“, také proto
(kromě jiných – např. výtvarných – aspektů) dávají přednost analogové fotografii před digitální.
 Všímání si
„Při focení se dívám nějak jinak. Všímám si věcí, které bych jindy neviděla.“
Z obohacujícího účinku prohloubeného vidění, navozujícího „všímání si“ (=sati), vychází jeden
zajímavý psychoterapeutický směr, tzv. satiterapie. Podle slavného fotografa László Moholy-Nagy
fotografování uchovává a zlepšuje naše schopnosti pozorování, vyvolává „psychologickou
transformaci našeho zraku“, vytváří či rozšiřuje různé druhy vidění.
 „Lovení“, zmocňování se svět/l/a
„ … mám pocit, jako kdybych byl lovec, baví mě to vzrušení před zmáčknutím spouště a taky to, že
mám pak vevnitř ve foťáku něco, co bylo předtím venku, i když je to jen odraz … “
Fotografováním si opravdu jakýmsi zvláštním způsobem „přivlastňujeme“ svět i světlo, ovšem tak, že
světu (ani světlu) nijak neubližujeme, je to lov beze zbraní a bez obětí. Henri Cartier-Bresson (jeden
z nejslavnějších fotografů všech dob) jej popisuje vskutku živě: „… Právě jsem objevil Leicu. Stala se
prodloužením mého oka a od té doby jsem se od ní nikdy neodloučil. Celé dny jsem se plížil ulicemi,
plný napětí a připravený vrhnout se na vše kolem, odhodlán ,lapit´ život – uchovat ho v aktu žití. …“.
Susan Sontagová píše o fotografii jako o „neomezené technice přivlastňování si okolního světa.“

„Napojení“
„Asi to zní divně, ale při aktu fotografování mám pocit, jako kdybych byla prostředníkem, nějakým
kanálem, kterým prochází něco podstatného, jsem v tu chvíli na cosi napojena, vše se děje jakoby
samo bez mého zasahování, moje ego je potlačeno. Tohle je pro mě na focení nejúžasnější.“
Onen hermeneutický moment – být „kanálem“, prostředníkem, interpretujícím realitu, je jistě vlastní
i spoustě jiných druhů tvorby než jen fotografování, ovšem fotografie je v tomto ohledu specifická.
Podle Susan Sontagové má „ … fotografie schopnosti, jaké neměl žádný předchozí zobrazovací
systém, protože není závislá na svém tvůrci“.
 Moc, možnost „změnit“ realitu
„Nejúžasnější je ten pocit moci – ale v dobrém slova smyslu. Můžu změnit fotografovanou realitu
k nepoznání nebo můžu dát význam nějakému bezvýznamnému okamžiku, objektu … tím, že jej
zvěčním“
S fotoaparátem je možné leccos. Můžeme nacházet a zaznamenávat krásu i krásnou „nekrásu“,
můžeme abstrahovat od reality a tím vytvořit novou realitu. Dokonce nám fotografování může
i pomoci konfrontovat se s neutěšenou realitou, což je jeden z účinných faktorů fototerapie.
„Fotoaparát je mým nástrojem. Skrze něj dávám význam věcem okolo mne.“, píše další ze slavných
fotografů - André Kertész.
21
 Svoboda tvoření, hra
„Do fotografování mi nikdo nekecá. Fotím, co chci a jak chci. Hraji si. To se mně líbí snad úplně
nejvíc.“
Mít vlastní, v psychologickém slova smyslu svobodný, prostor pro kreativitu, možnost
experimentovat, hrát si s obrazem v libovolné fázi jeho tvorby, je už samo o sobě přitažlivé, tak jako
i možnost vyjádřit se „po svém“, říci fotografií něco nově, vtisknout do fotografie sebe sama. Podle
Ansela Adamse (dalšího fotografa z „dvorany slávy“) jsou „ … vzrušující fotografie, které něco říkají
novým způsobem nikoli proto, aby byly odlišné, ale protože každý jedinec je odlišný a vyjadřuje sám
sebe“.
V tomto výčtu bychom mohli dlouho pokračovat, protože zdrojů potěšení z fotografování je skutečně
nepřeberně. Určitě bychom nezapomněli na možnost „zmrazit čas“, vrátit se v čase (vrátit se k již
jednou prožitému), na přitažlivost objevování pro prosté oko neviditelné krásy (makrofotografie,
astrofotografie, infrafotografie atp.). K fotografování také neodmyslitelně patří sdílení fotografií
s druhými lidmi, stejně tak k radostem fotografujícího patří dělání radosti druhým.
Přemýšlení o přitažlivosti fotografování uzavřu jednou z odpovědí mých fotografujících přátel, která
mě oslovuje nejvíce, rezonuje s mými pocity: „Při focení pociťuji takové příjemno, vlastně ani nevím,
co to je a jak to popsat, je to něco tajemného i tak trochu posvátného, pro sebe jsem si to nazval
´fotografické mystérium´, je to taková … zvláštní tichá radost“.
Literatura: Susan Sontagová – O fotografii
A takhle si krásy fotografování užívaly účastnice soutěže Úhel pohledu:
Helena Tajovská
Dagmar Veselá
Dana Čechová
22
01/2015
Kam za kulturou a poznáním
 VÝSTAVA MIKROMINIATUR
Umění mezi tlukoty srdce
 16. 12. 2014 - 20. 2. 2015
Od 16. 12. 2014 do 20. 2. 2015 můžete v Technickém muzeu v Brně spatřit opravdu neuvěřitelná
díla. Návštěvníci mají neopakovatelnou možnost po dobu vánočních svátků a začátkem roku 2015
obdivovat unikátní výstavu mikrominiatur Vladimíra Aniskina. Jedná se o výtvory tak malé, že nejdou
zhlédnout pouhým okem, ale jen pomocí zvětšovacích čoček.
Jedná se o vysoce profesionální řemeslnou techniku, která nemá na světě obdoby. Už samotný název
výstavy odkazuje na neuvěřitelný
výkon a naprosté soustředění. Práce
na těchto objektech byla totiž tak
precizní a titěrná, že jejich tvůrce
mohl tvořit pouze se zadrženým
dechem v naprostém klidu bez
jediného nežádoucího pohybu.
Odsud je odvozen i podtitul „The art between heart's beats - Umění mezi tlukoty srdce“. Návštěvníci
Technického muzea v Brně tak mají jedinečnou příležitost vidět například nejmenšího sněhuláka na
světě, okovanou blechu a další neuvěřitelná mistrovská díla. Například karavana velbloudů v oku
jehly je vysoká pouze mezi 80 až 100 mikrometrů.
 BRNO – MORAVSKÝ MANCHESTER
250 let metropole textilního průmyslu
Výstava představí brněnský textilní průmysl (vlnařství) a fenomén Brna, kterému se přezdívalo
moravský Manchester
 Do 12. 4. 2015
 Uměleckoprůmyslové muzeum
Výstava seznamuje s brněnskou vlnařskou produkcí, jejíž výrobní sortiment zahrnoval zejména velmi
kvalitní sukna určená nejen pro výrobu civilních oděvů, ale také pro uniformy armád různých zemí
Evropy. V meziválečném období, kdy v Brně existovalo téměř 40 velkých vlnařských továren, byla
brněnská produkce kvalitních vlněných látek konkurentem i pro britské firmy.
!! Pokud nechcete výstavu navštívit sami, pojďte s námi !!
Kdy?
Od kdy?
Sraz:
Kde?
Vstupné:
Výstavou nás
26. února 2015
16.00 - 18.00 hod.
v 15.50 hod. před MG
Moravská galerie, Husova 18
30,- Kč jednotná vstřícná cena za komentovanou prohlídku i následnou dílnu
provede a pro zájemce připraví následnou výtvarnou dílnu paní Olga Búciová.
Prosím, hlaste se předem elektronicky na e-mail [email protected], případně telefonicky u Jany
Jaruškové, mobil 728 740 449.
23
 KUPEZKY. MISTR A JEHO OKRUH
Výstava představí barokní portrét 18. století v jeho nejrůznějších podobách


Do 17. 5. 2015
Místodržitelský palác
Hlavním reprezentantem tohoto významného druhu malířství ve střední Evropě byl Johann Kupezky
(1666-1740), jehož tvorba zde bude zastoupena několika díly. Výběrem a ikonografickým zaměřením
obrazů nejen od Kupezkého, ale i od dalších umělců, kteří byli buď Mistrovými žáky, nebo tvořili
v podobném stylu jako on, se před návštěvníkem výstavy rozvine svět po prestiži toužících umělců
a nádherymilovné aristokracie, z nichž mnozí dodávali lesk císařskému dvoru ve Vídni.
Na
výstavě
se
prostřednictvím
jednotlivých exponátů bude možné
seznámit s různými malířskými styly
a manýrami známých i méně známých
umělců 18. století, jako např. Johann
Gottfried Auerbach, Petr Brandl, Gottfried
Eichler, Maximilian Hanl, Martin van
Mytens ml., Franz Anton Palko, Andrea
Pozzo, Francesco Trevisani, Paul Troger
ad.
Informace převzaty z http://www.gotobrno.cz
 KONCERT KAPELY VOILÀ!
(pro všechny, kdo mají rádi šansony)
 sobota 12. 4. ve 20h, Klub Fléda, Štefánikova 24
Vstupné: 120 Kč / 110 Kč / 90 Kč (pro členy AF)
Koktejl francouzských i českých šansonů inspirovaných klezmerem a romským swingem
s atmosférou kabaretu a operní parodie.
Kapela Voilà! vznikla v roce 2010 v Praze. Zpočátku se repertoár kapely zaměřoval především na
interpretaci tradičních francouzských šansonů Edith Piaf - srdcovou záležitost zpěvačky Zdenky
Trvalcové, která již 10 let ztvárňuje postavu Edith Piaf v divadelním představení Edith Paif vrabčák z předměstí.
K úpravám šansonové klasiky přibyly postupně i vlastní skladby, které však z této tradice
vycházejí. Zpěvačka Zdenka Trvalcová je s humorem obohacuje prvky klezmeru (pozn. redakce: styl,
vycházející z lidové hudby východoevropských Židů), kabaretu i dekadentního operního zpěvu.
Koncert je součástí festivalu Bonjour Brno, který letos slaví 20 let.
Festival Bonjour Brno je tradiční kulturní událostí s bohatým a multižánrovým programem. Ve
středu pozornosti v letošním roce nebudou pouze oslavy 20. narozenin festivalu, ale také téma
setkávání dvou kultur. Festival se zaměří zejména na spolupráci českých umělců s těmi
francouzskými, kteří v průběhu posledních dvou desítek let zabloudili do České republiky, aby zde
našli inspiraci a možná i něco víc.
Více informací o festivalu najdete na http://www.bonjourbrno.cz/BB12/?q=conferences
24
 ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY NA DOSAH
 Od 24. 1. do 31. 3. 2015
 Letohrádek Mitrovských (u Výstaviště)
Letohrádek Mitrovských v Brně, jako první kulturní památka v ČR, představí v souvislosti s blížícím se
700. výročím od narození krále a císaře Karla IV. (v r. 2016) nejen
mistrovské repliky klenotů, ale i listin, pečetí a knih (z majetku
Moravského zemského archivu) a mnoho dalších tematických
exponátů z období vlády Karla IV. – např. kopie středověkých zbraní,
oděvů a obuvi nebo 3D modely – socha vladaře, hrad Karlštejn…
Exponáty doplňují zajímavosti a perličky z jejich mnohasetleté
historie. Dobu vzniku klenotů přiblíží rozšířený koncept výstavy
zaměřený na jednu z nejdůležitějších postav české i evropské historie – Karla IV.
Autorem mistrovských replik korunovačních klenotů je jeden z nejlepších českých a evropských
zlatníků, legenda mezi šperkaři – Jiří Urban, který realizoval šperky např. pro anglickou královnu
Alžbětu II., pro papeže Jana Pavla II. nebo repliku císařské koruny Svaté říše římské. Na
mnohasethodinové realizaci poctivé zlatnické práce (královské i císařské koruny, potažmo dalších
klenotů) se podíleli také špičkoví slovenští šperkaři – manželé Cepkovi.
Bližší informace na http://www.letohradekbrno.cz/?idm=55
 VELKÁ MORAVA A POČÁTKY KŘESŤANSTVÍ
 Do 28. 2. 2015
 Palác šlechtičen, Kobližná 1
Unikátní výstava více než 1200 exponátů tvořených převážně nejcennějšími archeologickými nálezy
z Čech, Moravy, Slovenska, Rakouska a Polska, z nichž mnohé mají status Národní kulturní památky
a nebyly ještě nikdy vystavovány.
Výstava prezentuje originály artefaktů z významných hrobových celků
z velkomoravských center i periferie a názorné
rekonstrukce těchto pohřbů, hmotové rekonstrukce
vybraných velkomoravských kostelů, zhotovené
unikátní technologií pryskyřičných odlitků, dále 3D
vizualizace velkomoravských kostelů (interiérů
i exteriérů) a další atraktivní exponáty, které
představují historické kulturní dědictví naší země.
Bližší informace na
http://www.mzm.cz/palac-slechticen/velka-morava-a-pocatky-krestanstvi/
25
01/2015
Z cestovního deníku
CESTA NA SEVER A ZASE NA JIH
Vždycky mě lákalo vydat se do Skandinávie, jenže můj muž byl pokaždé proti. Prý je tam zima i v létě
a pořád jen prší a duje severák. Nechtěl se nechat přesvědčit, že – jak říkají Angličané – neexistuje
špatné počasí, jen špatné oblečení. Letos však najednou přišel sám s tím, že místo na jih za sluníčkem
pojedeme do Norska.
A tak jsme se začali balit. Dlouhé kalhoty, mikiny, svetry, teplé ponožky, málem jsem zvažovala čepici
a rukavice. A samozřejmě nepromokavé bundy a pláštěnky.
„Doufám, že si bereš plavky,“ připomněl mi, když jsem stála nad otevřeným kufrem. Divže jsem si
nezaťukala na čelo, ale pak jsem si řekla, že dohadování na tohle téma mi nestojí zato. Plavky uvezu.
A tak jsem je přibalila. Až na dno.
Vyjížděli jsme za příjemně letního počasí, přejeli Německo a nalodili se na trajekt. Ráno jsme
vystupovali ve Švédsku a vydali se na cestu podél
pobřeží. Nebe bez jediného mráčku, teplota stoupala ke
třicítce. Dlouhé kalhoty jsme vyměnili za kraťasy.
V poledne už bylo vedro skoro úmorné. A tak se udělala
mimo program odbočka do letoviska Fjällbacka na
pobřeží Severního moře. Ani jsem netušila, že ve
Švédsku vůbec nějaká letoviska jsou, natož taková, kde
to vypadá jako u Jadranu. Palmy v květináčích, modré
nebe i moře, plachetnice a opalující se Švédové.
„A jde se koupat. Kdo má plavky?“ oznámil náš průvodce
Pepa.
„Plavky nemám, ale mám dva svetry,“ ozvalo se z osazenstva autobusu.
„Plavky nebyly v dispozicích,“ hájil se někdo další.
Můj muž byl okamžitě na koni: „Vidíš, já ti říkal, ať si je vezmeš.“
„Však já je mám, ale až někde na dně kufru a hrabat se v něm nebudu,“ odsekla jsem trochu vztekle
a brouzdala si nohy v příjemně osvěžující vodě.
A protože on jde na vše vědecky, všude jezdí s teploměrem a měří teplotu vody, tak hned hlásil:
„Vzduch skoro 31 °C a voda 22 a půl.“
Docela jsem zírala a pro jistotu si to nechala ukázat dvakrát. Koupali jsme se ještě víckrát – v jednom
z jezer a pak i ve fjordu, ale ten měl jen 18 °C. Tam jsem ovšem nevlezla, ale nadšenci se našli.
Vedra trvala ještě další tři nebo čtyři dny, než jsme se přemístili do hor. Zde to už bylo Norsko podle
představ Středoevropana. Sice nemrzlo a nesněžilo –
bylo stále kolem 20°, ale sníh tu ještě ležel, po vrcholcích
skal se válely těžké mraky, z divokých údolí stoupala
mlha a občas se spustil liják. Nepromokavé bundy se
hodily. Ale když jsme zamířili opět na jih do Osla, zase
jsme je měnili za kraťasy a trička.
Zkrátka Norsko nezklamalo. Příroda k nepopsání
nádherná a všude je vidět, jak si jí Norové velmi váží
a jak ji chrání i přesto, že turistům poskytují perfektní
zázemí.
Na výšlapech jsme obdivovali vodopády a ledovce, někdy kvůli nim přelézali kamenná pole z pravé
skandinávské žuly. Plavili jsme se po nejkrásnějším fjordu Geirangerfjorden (krásné ale byly všechny),
projeli tundrou a mokli v Bergenu (jak jinak, když to je nejdeštivější město v Evropě). A nakonec jsme
v muzeích v Oslu složili hold norským mořeplavcům – starým Vikingům, polárníkům Amundsenovi
a Nansenovi a také Thoru Heyerdahlovi.
Škoda, že jsme nedojeli až za polární kruh – možná bychom ty svetry, mikiny a termoprádlo nevezli
zbytečně.
Věra Pakostová
26
01/2015
Inzerce
Vážení inzerenti,
představujeme vám časopis, který je připravován speciálně pro ženy 50+. Tato věková kategorie
žen, jak je známo, rozhoduje v 80 % případů o nákupech a jistě bude pro vás zajímavé nabídnout
těmto ženám své výrobky či služby.
Redakce časopisu Bulletin Ženy 50+
Velikost
1/16
1/8
1/4
1/2
1/1
1/2
Cena
500 Kč
800 Kč
1200 Kč
2400 Kč
4500 Kč
Velikost 1/1 a 1/2 lze volit formou článku.
Slevy za opakování inzerce:
2 opakování – sleva 5 %
3 opakování – sleva 10 %
4 opakování – sleva 15 %
1/8
1/4
Vyšší počet opakování lze dohodnout individuálně.
Sleva pro komerční inzerci členek o. s. Ženy50 je
20 % z ceny inzerátu.
1/16
1/16
PODKLADY K INZERCI:
Inzerce se přijímá v elektronické podobě ve
formátech:
Adobe PDF nebo jpg.
Po dohodě pro vás inzerát zhotovíme z dodaných
podkladů (text, obrazové podklady, loga). Cena může
být navýšena individuálně podle náročnosti
zpracování.
Korespondenční adresa:
o. s. Ženy50, Anenská 10, 602 00 Brno
27
Download

zde - Ženy50