GREENSPHERE
GOLFOVÝ MAGAZÍN VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU SPHERE CARD I 2013 I WWW.SPHERE.CZ I WWW.SPHERE.SK
ADY HAJDU
Jiří Korn
HRAJE GOLF
JIŽ OD ROKU 1975
TRPEZLIVOSŤ JE PRI GOLFE
DÔLEŽITOU VLASTNOSŤOU
ROZHOVOR
ZÁŽITKOVÁ GASTRONOMIE,
DESIGN, MÓDA
LIFESTYLE
Sedm bizarních
golfových hřišť
GOLF
Věrnostní program
Sphere card
ROZHOVOR
GOLFOVÁ HŘIŠTĚ
www.gr-fl.cz
www.praguecitygolf.cz www.golfpodebrady.cz
www.ygolf.cz
www.golfbrno.cz
www.golftatry.sk
www.golf-sokolov.cz
www.golfbotanika.cz
www.grkh.cz
www.korenec-golf.cz
www.golf-alpinka.sk
www.astoria-golf.com
www.golfkotlina.cz
www.agrt.cz
www.golfparkrajec.sk
www.novagolf.cz
www.golfkravare.cz
www.ssg.sk
www.golfresort-pruhonice.cz www.parkgolf.cz
www.gcsvr1932.cz
Chorvátsky Grob
www.golfplzen.cz
www.stirin.cz
www.erpetgolfcentrum.cz www.grundresort.cz
www.golfhluboka.cz www.sportcentrumstep.cz
www.racingclub.cz
www.golfck.cz
www.golfluby.cz
www.golfjanov.cz
www.gc-liberec.cz
www.gcpa.cz
www.golf-ares.cz
www.agamagolf.sk
www.gcal.cz
www.gcds.cz
www.golf-harrachov.cz
www.golf.fomei.com
www.grb.cz
www.adventuregolf.sk.
VÝBĚR GOLFOVÝCH PARTNERŮ,
KDE MŮŽETE UPLATNIT VÝHODU
SPHERE CARD. VÍCE
www.golf-horehledy.cz
www.sporteden.cz
www.gclk.cz
www.indoor-atomik.cz
NA WWW.SPHERE.CZ
EDITORIAL
GreenSphere 2013
Přestože se říká, že celý svět se točí
prémiového a luxusního segmentu,
a my s ním a přestože náš život je čas-
přes velmi slušný standard až po gol-
to plný změn, zvratů a neočekávaných
fové lahůdky. Kompletní a vždy aktu-
událostí, jsem ráda, že jsou kolem nás
ální databázi všech obchodních part-
i věci stálé a neměnné. A jednou z nich
nerů najdete vždy na www.sphere.cz
je určitě i náš golfový magazín, kte-
a www.sphere.sk.
rý pravidelně, již osmým rokem, vydáváme v rámci věrnostního progra-
Skvělými průvodci letošním
mu Sphere card na podporu golfu, ob-
Green Sphere nám určitě budou zpě-
chodních partnerů s akcentem na golf,
vák, tanečník, herec, moderátor a gol-
ale zejména na podporu Vás, golfistů!
fový nadšenec Jiří Korn a slovenský
2
SPHERE CARD GOLF
8
ROZHOVOR: JIŘÍ KORN
14
ROZHOVOR: ADY HAJDU
16
LIFESTYLE
herec, cestovatel a majitel divadla Ady
Ačkoliv se historie českého golfu da-
Hajdu. V rozhovorech se s námi po-
tuje už od konce minulého století, své-
dělí o své zážitky a názory, a to nejen
ho největšího rozmachu a boomu se
na golf. Pozveme Vás na vybraná part-
dočkal až od let devadesátých a dá se
nerská hřiště a resorty, z nichž mno-
říci, že sahá až do současnosti. Z po-
hé z nich patří k naprosté špičce, a sa-
sledních údajů vyplývá, že počet gol-
mozřejmě také na zajímavé golfové
fových hřišť se v České republice blíží
tours. A od golfu se lehce přeneseme
ke stovce! A počet registrovaných hrá-
do oblasti módy, lifestylu a špičkové
čů k 60.000. Potěšující je určitě i fakt,
gastronomie.
že celou jednu čtvrtinu tvoří dle údajů
ČGF hráči do 15let. Takže jak se zdá,
Ještě mi dovolte jednu myšlenku na
ani o budoucnost golfu si nemusíme
závěr. Nedávno jsem se zúčastnila
dělat obavy.
kurzu první pomoci, který pro své členy a jejich rodinné příslušníky uspořá-
Úměrně s nárůstem počtu golfis-
dal jeden pražský golfový klub. A díky
tů stoupají také jejich nároky na kva-
skvělému instruktorovi (děkujeme
litu. A to jak hřišť, jejich zázemí, gol-
Honzo Šonko) a praktickému výcviku
fového vybavení i oblečení. A my Vám
jsem si znovu potvrdila, že pokud ne-
opět přinášíme výběr takových resortů
jde o život a o zdraví, nejde v podstatě
a obchodníků, kde se možnost zahrát
o nic. A že nezáleží na vyšším či nižším
si kvalitně snoubí s možností zahrát si
hendikepu, na tom, kolik to napálíme
nebo nakoupit díky kartě Sphere card
driverem nebo kolik turnajů vyhraje-
i výhodně.
me, ale pouze na tom, jakým jsme člověkem.
Začátkem roku 2013 jsme překročili
poměrně magickou hranici 10.000 ob-
Za celý tým, který pro Vás letošní ma-
chodních míst v České a Slovenské re-
gazín připravil, Vám přeji úspěšnou
publice, kde můžete uplatňovat výho-
a dlouhou golfovou sezónu a spoustu
dy a slevy. A troufám si říci, že si tam
skvělých zážitků!
každý může najít to „své“. Od značek
KATEŘINA KRBCOVÁ
Časopis GreenSphere vydává společnost EFIN, spol. s r.o. vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 28953 pro
vlastní potřebu v rámci marketingové podpory věrnostního programu Sphere card a golfu. Vydavatel si vyhrazuje právo na
tiskové chyby a změny údajů poskytovatelů slev. Uvedené slevy se obecně netýkají akčních cen, pokud není stanoveno jinak.
Texty inzerátů jsou základní, úplné znění naleznete v databázi poskytovatelů slev na www.sphere.cz a www.sphere.sk.
Vydavatel neručí za obsahovou stránku dodaných příspěvků jednotlivých subjektů. Šéfredaktorka: Kateřina Krbcová;
redaktor: Jiří Brych, Radek Šafář, Ing. Jana Marová produkce: Jiří Brych; design: Jana Miňovská
Kontakt Česká republika: EFIN, spol. s r.o., K Hájovně 9, 142 00 Praha 4, Tel.: +420 241 710 502, email: [email protected];
Slovensko: EFIN, spol. s r.o., Hurbanovo nám. 1, 811 06 Bratislava, Tel.: +421 2 529 276 84, email: [email protected] NEPRODEJNÉ!
Počet jamek na hřišti
Green Fee
Driving Range
Ubytování
Indoor
Restaurace
Golf shop
Wellness
e-shop
Ostatní služby
1
SPHERE CARD GOLF
GOLF PARK PLZEŇ
18
LADIES EUROPEAN TOUR
SE PŘESUNULA NA DÝŠINU!
Do České republiky se potřetí vrací nejvyšší evropská dámská profesionální soutěž v podobě turnaje ze série Ladies
European Tour.
Hrát se bude na dýšinském hřišti jako Pilsen Golf Masters. Akce s dotací 250 000 eur se uskuteční v týdnu od 5. do 11. srpna 2013 a tváří
turnaje se stala obhájkyně titulu, Angličanka Melissa Reid.
g
Plzeň
10 %, 20 % VIP
10 %, 20 % VIP
7 %, 10 % VIP
DÝŠINA
Horomyslická 1
www.golfplzen.cz
NOVÁ AMERIKA GOLF RESORT
g
g
g
Na Dýšinu se diváci dostanou speciálními vlaky z Prahy, které budou zastavovat přímo u hřiště a kde bude vstupenka platit jako jízdenka.
Vstup pro diváky na hřiště tunelem u sedmnácté jamky.
Slavnostní zahájení i koncert proběhnou v Plzeňském pivovaru.
Pro diváky bude připraven i VIP SERVIS v podobě Skyboxů u jamky
č.18, Party Boat u jamky č. 11 či Fairway Club v prostorách klubovny.
27
10 LET GOLFU U HRADCE KRÁLOVÉ
Mistrovské 27jamkové hřiště, které jako první
v Česku stanovilo laťku nově vznikajícím golfovým resortům, bylo slavnostně otevřeno v roce 2002.
Stejně jako tenkrát si i dnes golfisté nacházejí cestu za krásami a atmosférou tohoto resortu. Už jen samotné názvy zdejších tří devítek
vás spolehlivě zavedou do nového světa – Woodland, The Bohemian
Garden a Maple Hills – tři věty golfové symfonie se zcela odlišným
charakterem. Jednotlivá 9jamková hřiště lze různě kombinovat a poznávat díky tomu všechny „tóny“ Nové Ameriky, které i proto „zní“ skoro pokaždé jinak a vždy vás pozitivně naladí. V renovované budově ze
17. století naleznete stylovou restauraci se zimní zahradou, vinný sklípek, rytířský sál a konferenční prostory. Z obou stran na klubovnu navazuje i hotel o celkové kapacitě 72 lůžek – 34 pokojů. Ty jsou vybaveny historickým nábytkem, ale pochopitelně nechybí ani vymoženosti
dnešní doby – satelitní televize, telefon či wi-fi připojení.
Jaroměř
Po–Čt: 15 %, 25 % VIP
Pá–Ne: 10 %
15 %, 25 % VIP
JAROMĚŘ
Zaloňov 45
www.novagolf.cz
PARK GOLF HRADEC KRÁLOVÉ
„Více než radost z golfu“ – to je lákavé
motto Park Golfu. Znormované hřiště leží
pouhých pár minut jízdy od centra Hradce
Králové a řadí se tak k několika málo vyvoleným v republice, která jsou dostupná městskou hromadnou dopravou.
Rodinná atmosféra určitě osloví nejen začínající golfisty, ale příjemná bude i golfovým veteránům. Zdejší lahodné kávě prý neodoláte. Ať už v klubovně prohřáté krbem nebo na terase zalité sluncem.
Hradec
Králové
20 %, 30 % VIP
20 %, 30 % VIP
50 % vstupní na golfové akce
a členský poplatek nového člena
2
HRADEC KRÁLOVÉ
Pod Lesem 38/1
www.parkgolf.cz
Novinkou sezóny je jednopatrový driving s úžasným výhledem nejen na Sněžku, ale i sestavu greenů pro kvalitní trénink. Park Golf se
řadí mezi největší tréninková centra v České republice. Je vedené
PGA profesionálem Jaroslavem Krejcarem, ve spolupráci s anglickým
profesionálem Davidem Carterem a týmem trenérů.
6
SPHERE CARD GOLF
YPSILON GOLF RESORT LIBEREC
18
Golfové hřiště Ypsilon je zasazeno do
malebné přírody bez civilizačního ruchu,
s vynikající dopravní dostupností. Od svého
otevření se těší velké popularitě mezi českými i zahraničními golfisty.
Za ocenění kvality hřiště můžeme považovat úspěch ve čtenářské
anketě časopisu Golf Digest, kdy byl Ypsilon v letech 2006 a 2007
zvolen „Nejlepším hřištěm roku v ČR“.
Název hřiště je odvozen od polohy na rozmezí tří států ČR, Německa a Polska, kdy při pohledu na mapu je hřiště zasazeno přesně doprostřed písmena „Y“.
Dosavadním vrcholem hřiště byl turnaj „Ypsilon Golf Challenge by
Alex Čejka“ součást European Tour, který Ypsilon Golf Resort Liberec s velkým úspěchem hostil v roce 2008. Ypsilon je proto zcela
právem považován za výkladní skříň českého golfu.
Fojtka
FOJTKA
Ke Klubu 17
www.ygolf.cz
15 %, 20 % VIP
15 %
GOLFOVÝ AREÁL KASKÁDA
27
Areál se nachází 9 km za Brnem.
V kouzelném údolí mezi Kuřimí
a Jinačovicemi se rozkládá 27jamkové hřiště se 6jamkovou akademií, 300 m dlouhý driving range, hotel Kaskáda,
restaurace, kongresové centrum, wellness a další zázemí
potřebné pro návštěvníky areálu.
20 %
10 %,15 %VIP
5 %, 10 % VIP
Hřiště, které bylo budováno s cílem poskytnout nejvyšší kvalitu
sportovišť i dalších nabízených služeb, umožní hráčům kombinovat osmnáctku ze tří samostatných devítek (celková délka 9655 m).
Hřiště bylo zbudováno dle projektu renomované anglické firmy
GAUNT & MARNOCH. Ctí zásadu přehlednosti na každé jamce, viditelnosti všech překážek a vylučuje neoblíbenou hru „naslepo“. Charakteristickým prvkem je dokonalé skloubení hracích ploch s okolní přírodou a velké množství uměle vybudovaných jezer (13 jezer
s více než 2 ha vodní plochy). Posezení na terase před restaurací
poskytuje výhled na většinu jamek celého areálu.
Kuřim
KUŘIM
Na Golfu 1772
www.golfbrno.cz
PILSNERGOLF RESORT HOŘEHLEDY
9
V HOŘEHLEDECH
UŽ MÍČEK NEZTRATÍTE
Golfový život začal v Hořehledech vznikat na přelomu století. Hodinu cesty z Prahy nebo 20 minut z Plzně je kousek a jak to tak bývá, nejdříve se pálilo nazdařbůh na blízké louce...
Postupně pak vznikaly greeny, začaly se tvarovat jamky, vysazovat
první stromy a keře, hloubit bunkery. Regulérní hra začala v roce
2003, když už bylo jasné, jakou stopu chtějí Hořehledy do golfového světa otisknout. Neměla to být stopa plná pompézních turnajů, zlatých klik u dveří a megalomanských nedotažených projektů.
Naopak, chtěli jsme stopu lidskou, přátelskou a pohodovou. Takovou, kterou si každý oblíbí. U některých návštěvníků si hřiště vysloužilo přezdívku “žrout míčků“. A ono není divu – několik vnitřních autů,
hodně vody a spousta remízků a křovin. Ty jsou sice k oddělení fervejí
u mladého hřiště potřeba, ale na pohodě při hraní nepřidají.
Hořehledy
20 %
HOŘEHLEDY 69
www.golf-horehledy.cz
3
SPHERE CARD GOLF
GOLF CLUB ALFRÉDOV
18
Resort Alfrédov – to je 18jamkové hřiště malebně zasazené do
okolní krajiny s vodními plochami a lesními porosty s dominantou stoleté lipové aleje.
NOVINKY PRO ROK 2013:
g
g
g
g
g
A pro negolfový doprovod je v blízkosti rybník vhodný k rybolovu
nebo lesy lákající k myslivosti. Každopádně, resort Alfredov je „dobrou adresou“ ke strávení příjemné a díky klimatickým podmínkám
i nekončící golfové sezóny!
Alfrédov
Pá–Ne: 800 Kč/750 Kč VIP
Po –Čt: 550 Kč/500 Kč VIP
host hráče s kartou Sphere card hraje za stejně
zvýhodněnou cenu
Nová recepce pro celý resort se nachází ve Wellness hotelu, který nabízí příjemné odpočinutí ve wellness zoně a s tím spojené služby maséra a kosmetičky. Dále pořádání firemních mítinků a v neposlední řadě samozřejmě ubytování ve 20 plně vybavených komfortních pokojích.
Vybudování nového parkoviště pro celý resort.
Rekonstrukce drivinge range.
Klubovna se rozrostla o další restauraci a prostornou venkovní
terasu , která jistě přispěje ke zlepšení služeb resortu.
Nově zrekonstruovaný zámeček utváří jedinečnou atmosféru
komplexu.
ALFRÉDOV
Kostelec 96
www.gcal.cz
GOLF CLUB BOTANIKA
9
Areál Botanika nabízí v příjemném
prostředí uprostřed křivoklátských
lesů maximální komfort i sportovní
vyžití.
Jde o pohodový a tréninkový prostor kam mohou zamířit začínající
hráči nebo ti, kteří si chtějí jen tak zahrát devítku po práci a nechtějí jezdit daleko za Prahu. Z centra metropole je to cca 30 kilometrů,
díky dálnici je spojení hladké.
9jamkové golfové hřiště má PAR 35, měří 5 318 metrů z bílých kamenů, 4952 metrů ze žlutých 4 348 metrů z červených. Jamky jsou
modelované přirozenými přírodními podmínkami a jsou lehce zapamatovatelné. Lákadlem je hezký tří par na druhé jamce, především místo kolem greenu, stejně tak pěkné je zákoutí tří parové
čtyřky, opět s rybníčkem.
Hřiště působí přírodním a příjemným dojmem, dá se zahrát relativně rychle, na devítku bohatě stačí dvě hodiny. Samozřejmostí
jsou kvalitní tréninkové plochy, celoročně otevřený a částečně zastřešený driving range, dva cvičné putting greeny plus chipping
area s greenem.
Horní Bezděkov
10 %
10 %
4
HORNÍ BEZDĚKOV
Hlavní 68
www.golfbotanika.cz
SPHERE CARD GOLF
AUSTERLITZ GOLF RESORT
18
GOLFOVÉ HŘIŠTĚ
SLAVKOV
Golfové hřiště ve Slavkově bylo
projektováno renomovanou rakouskou golfovou architektonickou kanceláří Hanse-Georga Erhardta ze Steyeru, který je jedním z předních
evropských golfových architektů.
Sportovní a technické hřiště je obtížné a zajímavé přírodními
překážkami, hlubokými bankry a uměle vybudovanými vodními
plochami. Jeho součástí jsou také velmi kvalitní tréninkové plochy
a veřejné hřiště s jamkami par 3 umístěné přímo v zahradě zdejšího
zámku. Ten je spojen s významnou Bitvou Tří Císařů a vítězstvím císaře Napoleona I roku 1805.
Golf je hra gentlemanů, kde je třeba fair play.
Není jako politika... Hádejte, proč nikdo
z politiků není dobrým golfistou?
Jaromír Bosák, sportovní komentátor, praha 2011
Slavkov u Brna
Dostat Oscara za Nedotknutelné je nádherná věc,
ale upřímně, raději bych vyhrál U. S. Open.
sean Connery, skotský hereC, hollywood 1988
SLAVKOV U BRNA
Na golfovém hřišti 1020
www.agrt.cz
10 %, 15 % VIP
ERPET GOLF CENTRUM
Erpet Golf Centrum je víceúčelové sportovní, odpočinkové a společenské zařízení, které vzniklo
v roce 1994.
Unikátně v sobě propojuje vyžití v podobě golfu, tenisu, badmintonu a squashe s rozsáhlou možností relaxace. Venkovní vyhřívaný bazén, kvalitní restaurace, společenské centrum a další zařízení se účelně a elegantně doplňují a utváří ucelený komplex pro
opravdu příjemné trávení volného času.
Golfová hala představuje jádro celého komplexu. Jedná se o velmi
unikátní a ojedinělé zařízení a to nejen u nás, ale i v sousedních zemích. Dvoupodlažní driving range se 16 odpališti, rozsáhlý putting
green pod skutečným košatým stromem, 6jamkové hřiště pro nácvik krátké hry a 4 full- swing golf simulátory poskytují dostatek prostoru pro kvalitní golfový trénink i samotnou hru, a to v průběhu celého roku.
Praha
10 %, 20 % VIP
Full-swing golf simulátory nabízejí velmi věrohodnou simulaci na
více než 50světových hřištích a jsou dějištěm mnoha turnajů pro
hráče s různou úrovní hry. Pro začátečníky i pokročilé golfisty jsou
k dispozici profesionální trenéři.
PRAHA 5
Strakonická 2860/4
www.erpetgolfcentrum.cz
5
SPHERE CARD GOLF
KOŘENEC GOLF & SKI RESORT
Vítejte v srdci přírodního parku, vítejte na Kořenci. Ano, zcela bez nadsázky
můžeme říci, že Kořenec je oázou klidu. V blízkosti Moravského krasu najdete přírodní ráj na zemi.
Kořenec Golf & Ski Resort si během své desetileté historie vybudoval specifické jméno. Panenská příroda, skvostná architektura,
panoramatické výhledy z nejvyššího vrcholu drahanské vrchoviny,
krajová kuchyně, přátelský a lidský přístup ke každému návštěvníkovi.
18jamkové hřiště je vybudováno podle projektu karlovarského architekta Libora Jiráska. Při hře si vychutnáte procházku hustými smrkovými lesy i pastevními remízky. Drobná jezírka, která lemují mnohé z fervejí, dodávají Kořenci nejen další z přírodních krás, ale hráč
i díky nim ocení širokou variabilitu hřiště a především pravou golfovou výzvu.
Unikátní srubová klubovna, hotel, kongresový sál, vinný sklípek, panenská příroda, krajová kuchyně, přátelský a lidský přístup – to vše
je Kořenec – golfový ráj na zemi!
Boskovice
33 %, 50 % VIP
10 %, 20 %
BOSKOVICE,
Kořenec 174
www.korenec-golf.cz
Nevšední devítka pro dokonalý zážitek ze hry.
35 minut z Prahy.
Po–Čt: 20 %, 25 % VIP
Pá–Ne: 10 %, 15 % VIP
10 %
www.golfkotlina.cz
Golfové hřiště a restaurant Kotlina Terezín, Litoměřická kotlina 386, 411 55 Terezín, tel. recepce: 608 400 377, více info na golfkotlina.cz
6
18
SPHERE CARD GOLF
GOLFOVÉ HŘIŠTĚ LÁZNĚ BOHDANEČ
18
Golfové hřiště je velmi citlivě
zasazeno do zajímavé přírodní
lokality v těsné blízkosti Lázní
Bohdaneč a nabízí skutečný sportovní zážitek.
Patři k nejnáročnějším v České republice, projektováno je ale tak,
aby bylo „milosrdné“ pro hráče s vysokým HCP a jeho obtížnost se
zvyšuje pro hráče s nízkým HCP.
Golf je hra, jejímž cílem je zasáhnout velmi
malý míček do ještě menší jamky, se zbraněmi
neobyčejně nevhodnými pro tento účel.
winston ChurChill, Britský premiér, londýn 1937
Pardubice
20 %
20 %
PARDUBICE
Generála Svobody 632
www.gcpa.cz
GOLFOVÝ KALENDÁŘ PGA 2013
Datum
Turnaj
Hřiště
20. – 24. únor
World Golf Championships-Accenture
Match Play Championship / $8,750,000
The Golf Club at Dove Mountain, Marana, AZ Matt Kuchar /$1,500,000
Loňský vítěz / prize money
7. – 10. březen
World Golf Championships-Cadillac Championship / $8,750,000
TPC Blue Monster at Doral, Miami, FL
Tiger Woods /$1,500,000
21. – 24. březen
Arnold Palmer Invitational presented by
MasterCard / $6,200,000
Bay Hill Club & Lodge, Orlando, FL
Tiger Woods /$1,116,000
11. – 14. duben
Masters Tournament / $8,000,000
Augusta National GC, Augusta, GA
Adam Scott / $1,440,000
9. – 12. květen
THE PLAYERS Championship / $9,500,000
TPC Sawgrass, Ponte Vedra Beach, FL
Tiger Woods / $1,710,000
13. – 16. červen
U. S. Open / $8,000,000
Merion GC, Ardmore, PA
Webb Simpson / $1,440,000
27. – 30. červen
AT&T National / $6,500,000
Congressional Country Club, Bethesda, MD
Tiger Woods / $1,170,000
18. – 21. červenec The Open Championship / $8,000,000
Muirfield, East Lothian, SCO
Ernie Els / $1,405,890
1. – 4. srpen
World Golf Championships-Bridgestone
Invitational / $8,750,000
Firestone CC (South Course), Akron, OH
Keegan Bradley /$1,400,000
8. – 11. srpen
PGA Championship / $8,000,000
Oak Hill CC, Rochester, NY
Rory McIlroy / $1,445,000
22. – 25. srpen
The Barclays / $8,000,000
Liberty National Golf Club, Jersey City, NJ
Nick Watney / $1,440,000
30. srpen – 2. září
Deutsche Bank Championship / $8,000,000
TPC Boston, Norton, MA
Rory McIlroy / $1,440,000
12. – 15. září
BMW Championship / $8,000,000
Conway Farms Golf Club, Lake Forest, IL
Rory McIlroy / $1,440,000
19. – 22. září
TOUR Championship by Coca-Cola /
$8,000,000
East Lake GC, Atlanta, GA
Brandt Snedeker / $1,440,000
3. – 6. říjen
The Presidents Cup Muirfield Village GC, Dublin, OH
United States
7
ROZHOVOR
JIŘÍ KORN HRAJE
GOLF OD ROKU 1975
„GOLF JE VELMI
UŠLECHTILÝ
SPORT. NĚKTEŘÍ
GOLFISTÉ JIŽ
TAK UŠLECHTILÍ
NEJSOU“.
Osobnost zpěváka, tanečníka, herce,
moderátora a muzikálové hvězdy Jiřího
Korna není třeba dlouze představovat.
Díky svému všestrannému hudebnímu,
ale i sportovnímu talentu, originalitě
a profesionálnímu přístupu patří
k nejvýraznějším osobnostem české kultury.
Vyhlášeným je jeho dobrý vkus, smysl pro
estetiku a neotřelý přístup k moderním
trendům i módě. Golfu se začal věnovat
již v roce 1975! Kromě toho je také
vynikajícím hráčem kulečníku, ale
holduje i bowlingu, snowboardu,
squashi a dalším sportům.
8
 Váš „záběr“ je skutečně obrovský. Od
zpěváka, muzikálové hvězdy, tanečníka,
choreografa, stepaře, herce až po arbitra pánského stylu. Poradil byste nám, jak
efektivně využít čas?
Nemám pocit, že bych dokázal s časem bojovat. Ten je neúprosný. Většinou ale všichni, kdo mají nějaké zájmy, umí čas svým koníčkům věnovat. A v tom to asi je. Pro mou
profesi žiji a ta mi umožňuje své zájmy rozšiřovat.
 Nepamatuji si, že byste byl někdy
propírán našim bulvárem. To je u české celebrity vzácnost. Skoro se mi
chce říci, že jste pro showbyznys až
příliš normální. Čím to je?
Není to až tak pravda. Jen se v poslední době
vyhýbám večírkům a podobným akcím a nezvedám neznámá čísla. Ale mnoho jiných
ví, že sejde z očí, sejde z mysli. Ale to mě tak
nějak nevadí.
 Vaše jméno je úzce spojeno s projektem vokálního seskupení 4TET. Můžete nám říci, co bylo impulsem pro vznik
skupiny?
Pro vznik 4TETu byla rozhodující práce na
projektu TEP (tanečně excentrické představení). Vize byla k pohybu najít protipól a ten
se zrodil vytvořením formace 4TET. Už jako malý chlapec jsem byl uchvácen sborovým zpíváním v DPS čs. rozhlasu (dětský pěvecký sbor) pod vedením dr. Bohumila Kulínského. A celou dobu to ve mě zrálo. Chtěl
jsem opět jednou zažít tento nádherný pocit. Prostor vyplněný jen zpěvem a přenést
tento artefakt na jeviště. Podařilo se. Nevěřili by jste, jaká je to nádhera pracovat na nových písních a užívat si souznění hlasů, jen
tak bez techniky v místnosti. Lahodné pohlazení.
ROZHOVOR
Při hře jsem asi dva. Jeden je zvenčí,
ten se příliš neprojevuje. Ten druhý
je v nitru a tam to kolikrát vře...
 Co se za 11 let trvání 4TETu změnilo?
Možná trochu my všichni. Jsme o deset let
starší. To je nezvratný fakt. Deset let je celkem
dlouhá doba, i když nám utekla, jako voda.
Stali jsme se o něco zkušenější, možná trpělivější a v každém případě tolerantnější k potřebám každého z nás.
 Jako průvodce světem golfu v pořadu
Golf magazín jste se stal neoficiální tváří tohoto sportu pro mnoho začínajících
i pokročilejších hráčů. Jak Vám sedí tato nová role?
Pro mne nic nového. S golfem jsem se seznámil
již kolem roku 1975. Je to velmi ušlechtilý sport.
Někteří golfistě již tak ušlechtilí nejsou. Mám
na mysli amatérské hráče. Profesionálové si nemohou dovolit podvádět. Možná je to i zrcadlo
společnosti, ve které žijeme. Teď trochu odbočím. Tolik bezohlednosti kolem nás je až nesnesitelné. Co všechno dokáží účastníci provozu
a nejenom oni, vyhodit z auta. Počínaje plastickými lahvemi, krabičkami od cigaret, igelitovými taškami a konče krabičkami od fastfoodu
a jiných pochutin. To je nepochopitelné. To se
dá nazvat opravdu jen bezohledností.
 Je nějaká golfová „hračka“ nebo historická zajímavost, která se Vám vryla do
paměti?
Mezi mé oblíbené golfové hračky patří golfová aplikace do iPhone, kde mohu sledovat své herní statistiky. To se mi líbí. Mám tedy přehled o tom, kolik her každý rok odehraji u nás i ve světě a mohu sladovat procenta
úspěšnosti jednotlivých ukazatelů. Marně čekám, že křivky grafů půjdou strmně vzhůru,
tedy směrem k lepšímu.
 Přátelé o Vás říkají, že jste perfekcionista a také příliš milý a důvěřivý člověk.
To jsou ideální předpoklady pro sport,
jako je golf. Jaký je vlastně Jiří Korn –
golfista?
Při hře jsem asi dva. Jeden je zvenčí, ten se
příliš neprojevuje. Ten druhý je v nitru a tam
to kolikrát vře. To se týká hry. A samozřejmě,
že mám rád i golfové oblečení a vybavení.
Snažím se mít všechno sladěné a pokud možno i čisté. Navozuje mi to příjemný pocit
a ten já ke hře potřebuji.
 Golf je konzervativní sport, což platí i pro oblékání. Vy ale navenek jako
módní konzervativec nepůsobíte. Můžeme Vás vídat v zajímavých outfitech i na
greenu?
Mé golfové oblékání není nijak extravagantní.
V tomto směru jsem vše vsadil na jednu značku – Chervo. Naprosto mi vyhovuje. Široký výběr a vysoká kvalita. Líbí se mi natolik, že jsem
ji přenesl i do svého civilu.
 Je o Vás známo, že jste aktivní a velmi
dobrý golfista, ale již méně, že jste skvělý
hráč poolbilliardu. Co Vás k této hře dovedlo?
Při zkouškách muzikálu Drácula, v tehdejším Paláci kultury v Praze, kde se muzikál hrál,
jsem si o pauze šel zahrát kulečník do nové
herny, kterou vybudovali přímo v budově. Přišel za mnou majitel herny, pozdravil a věnoval mi tágo. A bylo to. Prostě jsem si řekl, že je
škoda nehrát, když už mám tágo.
 Nemůže chybět otázka, co pro nás
chystáte v nejbližší i vzdálenější době?
Co chystám, nikdy neprozrazuji dopředu, protože co není hotové teď, nemusí být nikdy.
Ale jsem osloven do dvou nových muzikálů,
chtěli bychom někdy vydat další desku 4TETu
a pomalu opět začínám přemýšlet o mých
sólových projektech – což ale v žádném případě neznamená, že budu omezovat aktivity se 4TETem.
 Často jsem Vás vídal na charitativních
golfových turnajích, kde jste aktivně pomáhal získat peníze pro lidi s „hendikepem fyzickým či psychickým”. Dovolte mi
vám poděkovat za tuto nezištnou aktivitu.
Rád se podobných akcí účastním, pokud mi
to čas dovolí.
Jiří Brych
marketingový manažer
 elegantní jak švihem,
tak outfitem
9
SPHERE CARD GOLF
SPORTCENTRUM STEP – INDOOR GOLF
SVĚTOVÁ HŘIŠTĚ
POD JEDNOU STŘECHOU
Golf indoor STEP naleznete v areálu unikátního komplexu služeb WELLNESS HOTELU A SPORTCENTRA STEP.
V zimním období zde můžete využít celkem 9 simulátorů, z toho jako jediný v České republice jeden trojrozměrný a širokoúhlý. K dispozici je dvoupatrový driving range, celkem 16 odpališť
a 250 m2 velký putting green, který má rovnou i tvarovanou část.
Golf indoor tak představuje ideální místo pro kvalitní trénink, turnaje i firemní akce, neboť přímo v indooru je kongresový sál. Součástí
je také golf bar s teplým i studeným občerstvením a bohatou nabídkou nápojů i dalších pochutin.
Praha
10 %, 20 % VIP
PRAHA 9
Malletova 2350
www.sportcentrumstep.cz
GOLF PODĚBRADY
18
Je jedním z nejhezčích lesních a parkových
hřišť. Vzniklo již v roce 1962 a patří k nejstarším v Čechách.
Zvláštností je, že téměř všechny jamky jsou lemovány vzrostlými stromy, které ztěžují hru a činní toto hřiště náročným i pro zkušené golfisty. Výzvou je také dostatečné množství vodních překážek, které umí vytrestat nepříliš přesnou
hru. Rovinatý profil, krátké přechody a důmyslně designované jamky
dávají hře zvláštní dynamiku. Zajímavostí tohoto hřiště je, že nerozhoduje vzdálenost, ale přesnost ran a je vždy potřeba počítat s doběhem míčku, protože se z ničeho nic, vždy vynoří nějaký rybníček,
strouha či říčka, která až magneticky přitahuje všechny rány.
Výhodou tohoto hřiště je nejen vzdálenost od Prahy, kdy pohodlně
dojedete za půl hodiny na hřiště, ale i lázeňské město Poděbrady, jehož centrum je nedaleko. Budova klubovny jistě nadchne každého
fanouška architektury a skrývá veškeré potřebné zázemí.
Poděbrady
15 %
PODĚBRADY
Na Zálesí 530
www.golfpodebrady.cz
NEJŠIRŠÍ SORTIMENT, DOKONALÝ SERVIS, PROFESIONALITA
GolfProfi jsou vysoce specializované obchody a eshop s nejširším sortimentem golfového vybavení.
Pomůžeme Vám vybrat nejvhodnější golfové potřeby, golfové hole nebo golfové sety pro začátečníky. Dále nabízíme golfové vozíky, oblečení, bagy, míčky a veškerý sortiment pro golf. Náš eshop
je prověřeným již mnoho let a tak Vám nabízí pouze kvalitní a prověřené zboží.
Jsme autorizovaní partneři všech světových golfových značek –
Callaway, Titleist, Cobra, Ping, TaylorMade, Nike, Odyssey, FootJoy,
Mizuno, MotoCaddy, JuCad, Ogio, Sun Mountain, Ecco, Scotty Cameron, Srixon, Cleveland, Wilson, BagBoy nebo BigMax.
5 %, 7 % VIP
10
PRAHA 8, Sokolovská 100/94
BRNO, Zábrdovická 15/16a
OSTRAVA, U Soudu 6199/25
TEPLICE, U Nádraží 902/8;
www.golfprofi.cz
GOLFPROFI – TO JE:
g fitting centrum (stavba holí na míru)
g nejširší sortiment (od začátečníka po profesionály)
g dokonalý servis, profesionalita, tým odborníků
g jsme členy golfových organizací, vydáváme unikátní GolfProfi
magazín
Naším cílem je Vám nabízet nejenom nejširší sortiment golfového
vybavení za vynikající ceny, ale také poskytnout maximální zákaznický servis zahrnující kvalitní golfový obchod, maximální informační podporu, garanci bezpečného nákupu a přátelský přístup při každém našem kontaktu. Díky našim bohatým zkušenostem v oblasti
obchodu a marketingu jsme si plně vědomi, že nejdůležitější součást našeho obchodu je náš spokojený zákazník. Uděláme vše proto,
abychom mohli maximálně vyjít vstříc všem Vašim požadavkům, vytvořili příjemnou atmosféru a vzájemnou důvěru. Oceníme však také,
když nám napíšete svoje připomínky, návrhy, nebo i kritiku.
SPHERE CARD GOLF
PROTŘEPAT, NEMÍCHAT!
MŮŽETE I NA GOLFU
Time To Golf, jejímž partnerem se SPHERE Card stala letos poprvé,
je golfová tour incentivního charakteru. Pořádající agentura Leones
Production při její organizaci sází na originalitu a výjimečnost.
Loňské „puttování“ českého Honzy po světě (po jednotlivých jamkách TTG turnajů - pozn. redaktora) nahradila v letošním 7. ročníku
atmosféra dobrodružného světa agenta britské tajné služby.
Partneři tour, mezi kterým v r. 2013 nechybí mj. řada mediálních domů (Railreklam, Mladá fronta, Seznam, MMS, POS Media) a jejich klienti procestují téměř celý svět v podobě bondovských destinací přímo
na hřišti. Jednotlivá zastavení nepochybně potěší nečekanými gastronomickými zážitky ve formě delikates reprezentujících danou zemi,
stylové drinky budou servírovat bondovské krásky. Kdekoliv na světě
se zastavil slavný agent, dané místo ovládlo vzrušení a dobrodružství
– a kdekoliv se na greenech zastaví série TTG Tour 007, můžete očekávat to samé. Chcete-li rozmazlovat své klienty s golfovým apetitem,
je Time To Golf právě pro vás. Více se dozvíte na www.timetogolf.cz
ATOMIK GOLF KLUB PARDUBICE
Jedinečné indoor golfové centrum, které přináší plnohodnotný
zážitek z golfu a to za jakéhokoli počasí, je umístěno ve
dvou prostorných halách bývalého protiatomového krytu
města Pardubice.
Pardubice
25 %, 30 % VIP
PARDUBICE, Dašická 1796
www.indoor-atomik.cz
První část nabízí členité putting greeny s rafy, bunkry a 6 jamkami. Při kombinaci odpališť a jamek tu lze absolvovat 18jamkovou
hru. Najdete zde i odpaliště s unikátní bodovací stěnou pro určení směru drivu. Ve druhé hale je k dispozici golfový simulátor a dvě
tréninková odpaliště. Nachází se zde i recepce a bar pro Vaše občerstvení a posezení. Zapůjčení holí pro hru či trénink je samozřejmostí. V centru působí zkušení trenéři, kteří pomohou jak příchozím
začátečníkům se zvládnutím základních úderů, tak i pokročilejším
hráčům zdokonalit švih nebo zlepšit hru. V prostorách centra se
rovněž nachází klubovna, kterou lze využít pro pracovní jednání,, soukromé oslavy či jako školící centrum. Na přání zajistíme kompletní
cateringové služby.
AZ & WE GOLF TOUR 2013
Datum
Tour začínala pod názvem AZ Golf Tour v roce 2009.
V roce 2012 se sloučila s WE Tour a došlo ke změně
názvu.
Hrálo se na více než 20hřištích – Benátky nad Jizerou, Kunětická hora, Mladá Boleslav, Terezín atd. a zahrálo si zde přes 500 hráčů z řad
významných obchodních partnerů – IBM, SG Equipment Finance,
AL Namura a mnoho dalších. Navštívili jsme i zahraniční velmi oblíbený golfové resort – Golfclub Dresden – Ullersdorf. Hraje se ve 3
kategoriích – HCP 0-18, 18,1-35, 36-54.
Tour se vyznačuje velmi přátelskou atmosférou, kdy účastníci velmi
oceňují komfort hry a poskytovaný servis.
Turnaj
Na úpravu HCP
Hřiště
10. 05. 2013 1. kolo
na úpravu HCP
Golf resort Karštejn A,B,C
29 .05. 2013 2. kolo
na úpravu HCP
Golf Club Sokolov
27. 06. 2013 3. kolo
na úpravu HCP
Grund resort golf
& Ski Mladé Buky
18. 07. 2013 4. kolo
na úpravu HCP
Ypsilon Liberec
22. 08. 2013 5. kolo
na úpravu HCP
Ullersdorf
20. 09. 2013 1. FINÁLE
na úpravu HCP
Darovanský Dvůr
21. 09. 2013 2. FINÁLE
na úpravu HCP
Darovanský Dvůr
11
SPHERE CARD GOLF
CLASSIC GOLF
TOUR 2013
V letošním roce čeká na hráče
4. ročník série golfových turnajů –
Classic Golf Tour 2013. Všechny
jsou otevřené pro všechny hráče
bez rozdílu handicapu. Tour nabídne
milovníkům golfu 15 turnajů, které
navštíví od konce dubna do začátku
října 12 golfových resortů, jež se řadí
k tomu nejlepšímu, co nabízí Česká
republika.
exkluzivní golfový měsíčník
přinášející info o domácím
i světovém golfu
www.casopisgolf.cz
15 %, 25 % VIP předplatné
N
Máte vášeň pre golf?
GOLF CENTRUM v Bratislave – Petržalke ponúka na rozlohe 226m2
široký výber golfového tovaru, výbavy, oblečenia, obutia a doplnkov pre
začiatočníkov, ale aj skúsených golfistov. Je autorizovaný maloobchodný
partner všetkých hlavných golfových značiek.
• najväčší výber golfového sortimentu
za výborné ceny
• doživotný grátis servis na golfové palice
• fitting golfových palíc
• vyškolený a skúsený personál
BRATISLAVA, OC DANUBIA
www.golfcentrum.sk
5 %, 10 % VIP
12
ejlepší hráči jednotlivých turnajů si odnesou pěkné poháry, výborná vína
a mnoho cen od partnerů tour. Každý hráč
si připíše cenné body do celoročního žebříčku a v závěru tour čeká na celkového vítěze roční hrací karta pro rok 2014 na hřiště v Cihelnách.
Pro hráče zapojené do tour připravujeme řadu výhod, slevy u partnerů tour, akční ceny
hracích fee na golfových hřištích.
Beroun
26. 4. 2013
Poděbrady
11. 5. 2013
Konopiště
15. 5. 2013
Ypsilon
1. 6. 2013
Mariánské Lázně
9. 6. 2013
Cihelny
16. 6. 2013
Dýšina
26. 6. 2013
Karlštejn
18. 7. 2013
Nová Amerika
27. 7. 2013
Nová Amerika
28. 7. 2013
Mstětice
3. 8. 2013
Kunětická Hora
17. 8. 2013
Mariánské Lázně
8. 9. 2013
Konopiště Radecký
25. 9. 2013
Albatross
1. 10. 2013
SPHERE CARD GOLF
 OLD WORKS GOLFOVÉ HŘIŠTĚ /
ANACONDA, MONTANA
Jack Nicklaus vytvořil hřiště, který se vyznačuje černým pískem. Samozřejmě, že písek není
písek, je to struska z vysokých pecí. Je to hřiště pro opravdové chlapy.
COEUR D‘ALENE RESORT GOLF
COURSE / IDAHO
7 NEUVĚŘITELNÝCH
A BIZARNÍCH GOLFOVÝCH HŘIŠŤ
Coeur d‘Alenehas byl ceněn časopisem Golf
Digest a Golf Magazine jako jedno z nejlepších hřišť v USA. Nejznámější je 14. jamka.
Jedná se o ostrovní jamku, kterou trefit je výzvou i pro zkušené golfisty.
te cestovat asi 80 km mezi jamkami. V každém městě Eyre Highway, která protíná západní a jižní Austrálii je jedna jamka. A pokud
jste věnovali dost času na dokončení všech
jamek, dostanete hůl vyrobenou z krokodýlů
a certifikát, který může hrdě ukázat svým golfovým kamarádům.
 UUMMANNAQ / GRÓNSKO
Kromě toho, že na světě je málo lidí co umí
hláskovat toto slovo, Uummannaq je také domovem pro Mistrovství světa v ledním golfu, které se hraje na obrovském ledovci v teplotách hodně pod nulou. (oranžové míčky,
ne bílé, jsou doporučeny.) Greeny jsou téměř
dvakrát větší než ty klasické, které najdete na
každém hřišti, a samozřejmě je to jen devět
jamek. Není pochyb o tom, že snížit šanci na
omrzliny a setkání s hladovými ledními medvědy každého donutí hrát co nejrychleji.
NULLARBOR LINKS / AUSTRÁLIE
Pokud máte v plánu hrát nejdelší golfové hřiště na světě, zabalte si láhev a ujistěte se, že
vaše auto má plnou nádrž. Na 18 jamek rozpětí 1368 km znamená, že v průměru musí-
 CAMP BONIFAS / JIŽNÍ KOREA
Bývá označováno jako nejnebezpečnější golfové hřiště na světě. Vzhledem k tomu, že je
plné výbušnin, tak to chce opravdu silné nervy. Jamka, par 3, se nachází na AstroTurf ve
vojenském objektu OSN v Jižní Koreji - a je
obklopena ze tří stran minových polí. Takže
pokud jste trefil mimo fairway, doporučujeme
si vzít Mulligana.
 HANS MERENSKY / JIŽNÍ AFRIKA
Leží hned vedle Krugerova národního parku.
18jamkové hřiště je stejně okouzlující jako každé venkovské golfové hřiště, které najdete
v USA – až na to, že tam jsou žirafy, zebry, sloni, kteří občas brzdí Váš drive. Toto hřiště patří
k nejlepším v Jižní Africe a za 40 dolarů dostanete jedinečný golf – safari zkušenost. Bohužel, neobejde se to bez ztráty končetiny, pokud nebudete dávat pozor na hrochy, kteří číhají ve vodních překážkách.
BRICKYARD CROSSING
INDIANAPOLIS / INDIANA
Pokud si myslíte, že sledovat auta na okruhu závodiště Indianapolis v rychlosti 300 km/h je nuda, zamiřte do Indianapolis Motor Speedway,
domov Indianapolis 500 a 18jamkového hřiště,
které je v provozu od dubna do konce října. Za
90 dolarů vám umožní hrát čtyři jamky uvnitř
dráhy, kde voní olej motoru a výfukové zplodiny, a to bez příplatku. Nebojte se, není třeba se
dívat na obě strany před překročením fairwaye.
NEVŠEDNÝ POBYT V TATRÁCH
VEĽKÁ LOMNICA
TATRANSKÁ 754
10 %, 15 % VIP
WWW.GOLFTATRY.SK
ŠTÝLOVÝ HOTEL INTERNATIONAL
REŠTAURÁCIA, LOBBY A INDOOR BAR
RELAXAČNÉ CENTRUM, MASÁŽE A FITNESS
27-JAMKOVÉ GOLFOVÉ IHRISKO
KRYTÉ ODPALISKO A TRÉNINGOVÉ PLOCHY
GOLFOVÝ SIMULÁTOR, BEŽECKÉ TRATE 7,5 KM
13
GOLF CARD SPHERE
Vladimír Hajdu, známejší pod
menom Ady Hajdu, je obľúbeným
slovenským hercom. Po ukončení
VŚMU v Bratislave účinkoval vo
viacerých inscenáciách a filmoch.
Rád relaxuje pri hraní golfu.
Na golfových ihriskách trávi často
aj spoločné chvíle s rodinou.
 Golf je jeho vášeň
Trpezlivosť je pri golfe
dôležitou vlastnosťou
ROZHOVOR S ADY HAJDU
 Pán Hajdu, patríte medzi popredných
slovenských hercov, okrem toho že sa
venujete herectvu, účinkovali ste v mnohých inscenáciách, účinkujete v reklamách, s pánom Luknárom vlastníte Divadlo v podpalubí. Bola umelecká oblasť
Vaším životným cieľom/snom?
Všetci bratia športovali, jeden bol majstrom
Československa vo vodnom póle, druhý
bol majstrom Slovenska v ping-pongu, tretí hral futbal a ja jediný som nevedel nič. Všetci športovali, no ja nie. Maximálne som tak
hral vybíjanú, aj to s dievčatami (smiech), skákal gumu, to ma bavilo viac. Po škole som sa
dostal do Divadla Ludus a zrazu som zistil, že
to, ako sa tam hrám na klauna je vlastne herectvo a mne to neprišlo vôbec náročné. Tak
som sa tam prihlásil, zobrali ma a dodnes je
moja práca zábavou, aj keď niekedy je to veľ
veľmi náročné.
 Ako zareagovali Vaši rodičia, keď ste sa
rozhodli pre herectvo?
Boli dosť prekvapení, lebo som k tomu nijako neinklinoval, neučil som sa básne ani
nič podobné. Boli hlavne prekvapení, ako
som sa tam dostal. To ich prekvapilo najviac
(smiech). Prvykrát som ich presvedčil o svojom talente, keď som ich pozval na muzikál
Kabaret, cca pred 15 rokmi, a vtedy som otca dojal. To bolo pre mňa veľkým zadosťučinením.
14
 Ako dieťa ste vraj boli veľmi nešikovný...
To som dodnes... (smiech) Napríklad aj
v golfe. Niektorí ľudia, čo ho hrajú, to majú prirodzené. Ja si to musím vydrieť tréningom. V tejto, ale aj v iných činnostiach
som veľmi nešikovný, teda okrem jednej (smiech).
 Keď zhrniete všetky aktivity, ktorými sa zaoberáte, ktorej konkrétne
venujete najviac svojej energie?
Stále herectvu – v divadle alebo v televízii.
Vyštudoval som to, pracujem v tejto oblasti.
 Čo chystáte v najbližšej dobe,
kde Vás môžeme vidieť?
Pripravuje sa nová hra
„Malá domov“, som
tvárou RWE/VSE.
GOLF CARD SPHERE
 Koncentrácia – vlastnosť, ktorú
potrebuje ako golfista, tak i herec
 Roman Luknár je váš veľmi dobrý kamarát, ešte sa Vám ho nepodarilo zlákať
na golf?
Viete, Romanko ma rád iné veci... (smiech).
Každý z nás má iné aktivity. Každý sme v inej
televízii, nehrá ani v divadle, ani golf, takže času na stretávanie máme hrozne málo.
Pripravené sú aj scenáre pre 3 filmy, ale to je
ešte v nedohľadne, preto o tom radšej nebudem hovoriť
Vo svojom voľnom čase sa venujete hre
 gentlemenov, golfu. K tejto hre Vás priviedol Janko Kroner, Je golf stále neoddeliteľnou súčasťou Vášho života?
Áno, vždy trpím, keď nemôžem hrať. V živote som si nemyslel, že môžem prepadnúť nejakej závislosti. Raz som bol u lekára, ktorý mi
povedal, že som strašne bledý. Zamyslel som
sa nad tým a zistil som, že stále pracujem
v tme – rozhlas, dabing, divadlo. Odporučil
mi viac vychádzok von do prírody, na vzduch. Nevedel som si predstaviť, čo by som vonku robil... Bolo to v období, keď som dorábal
domček v Lozorne (pred 6 rokmi), vtedy ma
Janko Kroner zavolal, aby som si s ním išiel zahrať golf a odvtedy som tú palicu nepustil.
Čo vraví Vaša rodina na to, že sa venu jete golfu?
Najprv som do golfu zatiahol moje dve deti,
neskôr sa pridala aj moja manželka, ktorá ma
teraz často volá: „poď ideme hrať golf“. Spoločné chvíle trávime na golfovom ihrisku, je
to pre nás istá forma relaxu.
Máte obľúbené golfové ihriská?
 V Lozorne trénujem, ale golf hrávam v Šajdíkových Humenciach. Mám rád každé ihrisko, ktoré je otvorené a hrateľné pre môj
hendikep. Veľa chodím do Rakúska aj
do Čiech. Ale aj tak preferujem slovenské ihriská, pretože tu sa cítim doma.
 Máte golfový idol?
Golfový idol pre mňa neexistuje. Páči sa mi,
ako hrá Rory Mcllroy alebo Tiger Woods. No
ja vždy držím palce tomu hráčovi, ktorý je
na druhom mieste. Chcem aby dohnal toho
prvého. Ten druhý to má vždy ťažšie. Je pod
úsiväčším tlakom, musí vynaložiť oveľa viac úsi
lia, aby sa stal tým prvým.
 Ste aktívnym divákom golfu alebo potrebujete ukázať svoju súťaživosť?
Radšej golf hrávam ako trénujem, či sledujem.
Môj hendikep je 13,3 a kebyže ho chcem vylepšiť, musím oveľa viac svojho času venovať
práve tréningu. Mám rád pocit dobrého úderu, a každému sa teším. Golf je výborný v tom,
že ho môžu hrať všetci športovci, ktorí hrali alebo sa venovali inému športu. Golf je skôr
oddychovým športom. Človek mu musí venovať veľmi veľa času a veľmi veľa trpezlivosti. A práve trpezlivosť je tá dôležitá vlastnosť.
Náročné je donútiť sa k tomu a golf začať
hrať, no hlavne vydržať tú hanbu, že loptičku netrafíte. Musíte sa úplne strápniť. Ľudia to
neznášajú, myslia si, že sa na nich všetci pozerajú, keď loptičku netrafia. Ale ono to nikoho
nezaujíma. Keď však príde ten moment a vy
tú loptičku trafíte a letí tam kam vy chcete,
tak to je úžasný pocit.
niekomu pomôže.
 Aktívne sa zúčastňujete charitatívnych
golfových turnajov, chceme sa Vám poďakovať za túto nezištnú aktivitu.
Zúčastňujem sa viacerých charitatívnych golfových turnajov. Jedným z príkladov je charitatívny projekt hokejistov NHL a osobností vo
Veľkej Lomnici ALPINKA CHARITY GOLF CUP
2012, alebo Kvapka nádeje Golf cup v Skalici.
Veľmi ma teší, ak moja tvár vyberie nejaké peniaze a tým niekomu pomôže.
 Začiatkom tohto roka ste nevydržali
a odcestovali ste do Španielska...
Áno, volal mi môj priateľ Tomi Jusko, aby som
si prišiel na pár dní zahrať Golf do Malagy.
neodoA keďže som dobrý kamarát, tak som neodo
lal. Celý týždeň sa mi venoval. Hral som s ním
fantastický golf, ale keď so mnou nie je, zase
hrám ako trúba.
 Dočítali sme sa, že kebyže nie ste hercom, boli by ste zámočníkom. Vraj bol
u Vás doma a zaplatil ste mu 45 Eur, vraj
je to veľmi dobrý job. Ešte stále to platí?
Áno, to som povedal? (smiech) Tak teraz by
som chcel byť kontrolórom plynových meračov, teraz som mu zaplatil skoro dvakrát toľko za 5 minút práce. Keby som nebol hercom,
určite by som bol kontrolórom.
Nikoleta Chlebová
Veľmi ma teší,
ak moja tvár vyberie
nejaké peniaze a tým
Mám aj Golf Channel, takže keď
nepracujem alebo nehrám
golf, pozerám ho v TV.
 Zúčastňuje sa
aj charitatívnych
golfových akcií
15
LIFESTYLE – SPHERE CARD
Perfektní souhra
N
ová kolekce Bogner Golf
se vyznačuje perfektní souhrou světel, funkčnosti, výkonu
a dekorativních detailů. Barevná
paleta s dobře promyšlenými akcenty dodává materiálům sportovní luxus, ze kterého přímo sálá
energie a nadšení.
Tvůrčí základ kolekce pochází z pocitu vášně pro sport a byl
vytvořen na základě výměny názorů s úspěšnými sportovními
osobnostmi, jako je profesionální
golfista Bernhard Langer. Ergonomické přizpůsobení, funkční
detaily a kvalitní materiály zajišťují sportovní módu na té nejvyšší úrovni.
Kvalita
minulosti
v přítomnosti
C
orneliani je rodinná italská
společnost, známá svými vynikajícími obleky a oblečením pro
volný čas již od třicátých let minulého století. Cílem značky Corneliani je díky stylovému a nadčasovému oblečení vyjít vstříc modernímu, elegantnímu muži.
Hodnoty značky Corneliani jsou
obsaženy ve sloganu „kvalita minulosti v přítomnosti“. Corneliani
dodnes pokračuje v šíření italské kultury ručně vyráběné módy
a reinterpretuje jí v podobě moderního kvalitního pánského oblečení. Navštivte butik Corneliani
v Praze, splňte si své sny o elegantním obleku a užijte si radost
z pravé luxusní podstaty italské módy.
PRAHA 1, Široká 14
www.corneliani.com
10 %
PRAHA 1, KARLOVY VARY,
DÝŠINA, LITEŇ,
ŠPINDLERŮV MLÝN
www.bogner-fashion.cz
7 %, 10 % VIP
Dokonalost v každém soustu
Můžete se těšit na výběr
toho nejlepšího sushi,
polévek, salátů, rybích
a masových specialit.
Poznáte nový svět
exotických vůní, barev
a chutí, které si jednoduše
zamilujete.
2x PRAHA, BRNO,
OSTRAVA
www.sushi-point.cz
10 %, 20 % VIP
Umění nezapomenutelného zážitku
J
sou místa, kde se rodí pravé umění gastronomie. Jídelní lístek plný masových specialit, vynikajícího sushi, těch nejlepších steaků a jako lahůdka
výběr jídel připravených z masa Kobe, desítky let považovaného za nejkvalitnější hovězí maso světa.
Nejlepší kuchaři a profesionálně vyškolený personál se postará o to, aby se z vaší návštěvy stal
nezapomenutelný zážitek.
16
PRAHA 1, Václavské nám. 11
PRAHA 4, OC CHODOV
www.koberestaurant.cz
10 %, 20 % VIP
LIFESTYLE – SPHERE CARD
Zážitková
gastronomie
Tak by se dala výstižně označit nabídka v restaurantech
restaurantech La Bodeguita del
Medio, La Casa Argentina a La Casa Argentina All you can Eat and Drink. Ale
gastronomie není tím jediným zážitkem, který na vás čeká.
á. Je to nepopsatelná
atmosféra, nápadité interiéry, skvělá obsluha a nezapomenutelné
nutelné party.
Všechny vaše smysly budou oblouzněny a potěšeny zároveň!
ku champagne Nocturne, které si budete moct vychutnat za
skvělé ceny. V červenci a srpnu bude hostům nabízeno lehké letní menu a také ojedinělá
možnost „steak take away“, kdy
vám kuchaři připraví vše na báječnou grilovačku. Steaky, omáčky, saláty i přílohy si vyzvednete
přímo v restauraci. Stačí už jen
pozvat hosty!
 La Bodeguita del Medio
 Cafe Mozart – káva pod Pražským
orlojem
V
yhlášený kubánský restaurant La Bodeguita del Medio netřeba jistě nikomu představovat. Jestli to někde v Praze žije,
tak určitě v Bodeguitě! A aby toho
nebylo málo, byla přímo v restauraci otevřena nová kubánská tančírna, kde se od úterý do soboty
od 19.hodin můžete nechat vtáhnout do víru podmanivých kubánských rytmů a nechat se unášet na vlnách, které rozvibrují každičký kousek vašeho těla i mysli.
Naproti tomu 13. 9. oslavíme
Den čokolády a celý týden si budete moci pochutnat na speciální
čokoládové nabídce. A jako taková třešnička na dortu je návštěvníkům restaurantu k dispozici naprosto ojedinělá služba „valet
parking“. Stačí pouze odevzdat
klíčky od vašeho vozu obsluze,
která ho zaparkuje a na požádání
opět přistaví. To vše zcela zdarma!
Argentinská restaurace All You
Can Eat and Drink je doslova tím
 La Casa Argentina
www.labodeguitadelmedio.cz
10 %, 15 % VIP
pravým gastronomickým rájem.
Dopřávat si můžete všeho, co si
jen budete přát. Vynikající hovězí,
vepřové a kuřecí maso, včetně ryb,
to vše připravované na otevřeném
grilu parrilla na pravém argentinském dřevěném uhlí, velký výběr
z několika druhů předkrmů, salátů či marinované zeleniny, příloh,
omáček, dezertů, alkoholických
(pivo + víno) a nealkoholických
nápojů. To vše v neomezeném
množství. A pokud se necítíte na
takový příval pochoutek, můžete
si vybrat klasicky a la carte.
Pro všechny milovníky kvalitních
hovězích steaků, připravovaných
na otevřeném grilu parrilla, ale
i báječných pokrmů z ryb a salátů je La Casa Argentina tím
pravým místem, kde si určitě
za zvuku hříšného argentinského tanga přijdou na své. Kromě
stálé nabídky je na měsíc květen připravena speciální akce na
hamburger, horu masa a sklen-
Kromě toho je pro vás připravena
spousta skvělých „parties“ –
15. 5. Mezinárodní den koktejlu,
28. 6. Oslava konce školního
roku a 31. 7. Poloviční Silvestr!
Dále speciální nabídka letních
drinků a salátů a možnost uspořádaní nezapomenutelné narozeninové oslavy, kde dostane oslavenec i jeho přátelé jako pozornost podniku mojito XXL zcela
zdarma!
PRAHA 1, Kaprova 5
 K pravé kubánské
atmosféře patří
neodmyslitelně
mojito!
PRAHA 1, Dlouhá 35/730
www.lacasaargentina.cz
10 %, 15 % VIP
Zmeškali jste při své procházce
Prahou vyzvánění Staroměstského
orloje? Nevadí. Přijměte naše pozvání do kavárny Café Mozart vyznačující se příjemnou atmosférou pozdně barokního prostředí
s nádherným výhledem přímo na
Pražský orloj a celé Staroměstské
náměstí! Specialitou Café Mozart
jsou dorty vlastní výroby, zejména exkluzivní svatební a slavnostní,
dezerty, koláče, cukrářské delikatesy, moučníky, zmrzliny a samozřejmě vynikající káva.
www.lacasaargentina-allyoucaneat.cz
PRAHA 1, Staroměstské
náměstí 481/22
www.cafemozart.cz
10 %
10 %, 15 % VIP
PRAHA 1, Melantrichova 5
17
LIFESTYLE – SPHERE CARD
PRAHA 4, Arkalycká 877/1
www.fitnessgalaxie.cz
20 %, 25 % VIP
Fitness Galaxie –
nejmodernější fitness
centrum v Praze, se
nachází přímo u stanice
metra Háje.
Je vybaveno vysoce kvalitními
stroji značky TECHNOGYM. Fitness Galaxie si zakládá na poskytování profesionálních služeb
zkušeným a přátelským personálem. Součástí fitness centra je
rozsáhlá posilovna, cardio zóna,
strečinková a funkční zóna, dva
aerobní sály s pestrým výběrem
skupinových lekcí. Můžete také
využít, služeb našich trenérů
a široké nabídky sportovní výživy
v našem Fitness Baru. Dále máme
v nabídce masáže a solária.
Jednička v profesionální nehtové kosmetice
Kouzlo
Salony The Nail Shop
dokonalých
pracují výhradně s luxusní
nehtovou kosmetikou OPI
detailů
a nabízí tu nejlepší péči pro
Vaše ruce i nohy. Přijďte
vyzkoušet naše služby!
Nyní v prodeji nová kolekce
Eurocentrale.
NAOKO je distributorem
designových dárků a bytových doplňků značek
Joseph Joseph, Sagaform,
Black-Blum, Monkey
Business, Invotis, Fred,
Propaganda, Balvi, DCI
a Mode.
V sortimentu najdete vtipné a hravé drobnosti i designové produkty oceněné prestižními cenami.
Kompletní nabízený sortiment je
prezentován ve dvou pražských
prodejnách NAOKO (Home, Fun)
a v internetovém obchodě
www.naoko.cz.
PRAHA 1, SLOVANSKÝ DŮM
PRAHA 5, OC NOVÝ SMÍCHOV
www.opi.cz
10 %
TATUUM je životní styl
Značka Tatuum vznikla více než před patnácti lety a byla vytvořena především pro lidi,
kteří ocení pohodlí, kvalitní zpracování a smysl pro detail. Neformální část kolekce je
ideální jak pro sportovní aktivity a společenský život v kavárnách nebo na večírcích, tak
i pro kancelářské prostředí.
K
olekce módní značky
TATUUM jsou určeny pro
muže a ženy, kteří hledají jednoduché, funkční oblečení, které jim umožní vyjádřit svoji individualitu. Jedinečnou osobnost
klienta mají na mysli i návrháři, kteří se tak snaží kombinovat
nejnovější módní trendy s nadčasovou klasikou.
Materiály použité ve výrobním
procesu jsou vysoce kvalitní přírodní textilie, které tak modelům zaručují výborné vlastnosti.
PRAHA 1, Revoluční 24
www.naoko.cz
10 %,
18
7x PRAHA, BRNO
www.tatuum.com
10 %
LIFESTYLE – SPHERE CARD
Fornarina třikrát jinak
Ženskost, elegance a výrazný design jsou charakteristickým motivem všech kolekcí FORNARINA. Dělí se do
tří životních konceptů, které vytvářejí a zobrazují ucelený
svět této ojedinělé značky.
 Hotelu Alpenhof s výhledem na
panorama alpského předhoří
Relax i golf
v Alpách
Hotel Alpenhof je ideálním
místem pro odpočinek
a relaxaci i v období letní
– golfové sezóny.
N
abízí ubytování ve 56 komfortních dvoulůžkových
pokojích a 4 apartmánech, restauraci s vynikající kuchyní, relax v krytém bazénu, ve finské
či infrasauně nebo na volejbalovém a soft-tenisovém hřišti.
Pro hosty je také připraveno mini fitness, stolní tenis, trampolíny a pro děti herna, pískoviště
a venkovní hřiště.
Ve vzdálenosti necelých 2 km od
hotelu najdete nejstarší golfové hřiště v Rakousku Golf Club
Semmering, které bylo založeno již v roce 1926. 9jamkové hřiště je poměrně krátké, nejdelší jamka měří 340 m, ale hráče
okouzlí nádherné přírodní prostředí i stará klubovna s nádechem historie.
Další nejbližší golfová hřiště:
GC Föhrenwald vo Wiener
Neustadt cca 42 km
g Golf Eldorado v Zöberne
cca 55 km
g GC Enzenfeld cca 60 km
K
olekce FORNARINA JEANS
představuje moderní a rozhodné ženy. Bezchybné střihy, zpracování a vysoká kvalita materiálů jsou pro ni charakteristické.
SPORTGLAM, která otevírá novou
dimenzi sportovní módy.
FORNARINA FASHION je odjakživa sestavena z elegantních modelů, které se blíží Couture.
PRAHA, OC PALLADIUM;
OSTRAVA, OC FORUM NOVÁ
KAROLÍNA;
ZLÍN, OC ZLATÉ JABLKO
www.fornarina-moravia.cz
10 %, 15 % VIP
Přitažlivost a sport jsou mistrně
propojeny v kolekci FORNARINA
Pohodový pobyt v Orlických horách
W
ellness Hotel Panorama
je situován na klidném
místě na okraji města Rychnov
nad Kněžnou. Nabízí komfortní
ubytování ve 24 dvoulůžkových,
4 rodinných čtyřlůžkových pokojích a 1 třílůžkovém pokoji. Náročné klienty uspokojí luxusně vybavený apartmán „PANORAMA“ s výhledem na Orlické hory.
Součástí hotelu je wellness centrum s bazénem, vířivkou a sauna vybavená vyvíječem sněhu.
V hotelu poskytuje své služby nevidomý masér.
Restaurace Panorama je nekuřácká s oddělenou kuřáckou částí. Nabízí jídla české i mezinárodní
kuchyně připravovaná bez pou-
žití polotovarů. V létě je otevřena
zahradní restaurace s oploceným
dětským hřištěm se spoustou
atrakcí. V hotelu jsou tři konferenční místnosti s kapacitou
18, 20, 80 osob. Hotel je vhodný pro firemní klienty i pro romantické a relaxační pobyty. Pěší a cyklistické trasy začínají přímo u hotelu.
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU,
Masarykova 941
www.hotelpanorama.eu
10 % restaurace, 10 %,
15 % VIP nebo 50% ubytování
z neděle na pondělí
g
STEINHAUS AM SEMMERING,
Am Alpenhof 1
www.alpenhofhotel.eu
1. 12. – 31. 4. 10% sleva ze
základních pultových cen a cen
balíčků
1. 5. – 31. 10. 10% sleva ze
speciálních cenových nabídek
a cen balíčků nebo 50 % sleva
ze základních pultových cen
Móda, která
vám padne
nejen do oka
More&More je značkou
pro nezávislé a kreativní
ženy, silné individuality,
které upředňostňují
kvalitu, ale zároveň
se nebojí nevšedních
kombinací.
M
ore&More nabízí 12 kolekcí do roka, které se neopakují a každá z nich má specifický design, skladbu materiálů,
přičemž modely jsou časově nenáročné na údržbu.
Upřednostňujeme osobní přístup
k zákazníkovi, protože More&More je rodina, která má vždy otevřené dveře i pro Vás!
PRAHA 4, ARKÁDY PANKRÁC
PRAHA 5, OC NOVÝ SMÍCHOV
www.more-and-more.de
10 %, 15 % VIP
19
LIFESTYLE – SPHERE CARD
Nechte se hýčkat v luxusním salonu
s neinvazivní péčí
Vyšetřete si v dnešní hektické době trochu času
a zastavte se na místě, kde si odpočinete, načerpáte
sílu a budete odcházet s krásným pocitem.
L
uxusní kosmetický salon
Miracle Esthetic Clinic and
Spa se zaměřuje na nejnovější světové metody v péči o tělo
a tvář. Objevit zde můžete exkluzivní italskou lázeňskou kosmetiku [comfort zone], či profesionální
laserové přístroje předních světových výrobců. V Miracle vám poskytnou prvotřídní péči pro vaši
tvář i celé tělo. Specializací salonu
je neinvazivní péče s maximálním
PRAHA 5,
Janáčkovo nábřeží 7/86
www.miracleclinic.cz
10 %, 15 % VIP služby
5 % prodej
výsledkem. V případě, že vás trápí celulitida, povolená pokožka,
nebo strie – jste na správné adrese. Úspěšná léčba celulitidy a formování postavy je právě to, co činí salon Miracle tak jedinečným.
Využít můžete i ošetření nejnovějším a nejšetrnějším laserem
a navždy se tak bezbolestně zbavit nepříjemných chloupků. Nejen ženy, ale i muži se mohou
svěřit do péče kosmetiček a vsadit na masáže, tělové rituály, zábaly a další omlazující a revitalizující ošetření. Za zmínku stojí v neposlední řadě ošetření v podobě
kyslíkové terapie. Věřte, že po
jeho absolvování se budete cítit
jako znovuzrození.
Zdraví i krása
Konečně si můžete bez obav užít hru pod září slunečních
paprsků. Využijte nabídku lékarny Manitera ve Františkových Lazních a nechte se hýčkat teplým počasím!
V
aším přítelem pro jarní
a letní dny by se měl stát
účinný prostředek, který ochrání Vaši pokožku před UVB-UVA
zářením.
Vyzkoušejte hit letošního roku
Avene Sprej SPF 30. Snadno se
nanáší, okamžitě se vstřebává
a nezanechává bílé stopy. Svým
složením bez chemických látek
s vysokým obsahem termální
vody Avène zklidňuje, zjemňuje
a působí protizánětlivě a blahodárně na Vaši pokožku.
Nebo dopřejte své kůži péči
v podobě neparfémované Emulze SPF 50+, která díky své kré-
mové textuře chrání a zároveň
hydratuje suchou citlivou kůži.
Airless tuba s pumpičkou usnadňuje dávkování a umožňuje aplikovat potřebné množství. Oba
produkty obsahují exkluzivní patentovanou kombinaci účinných
látek Sensitive protection, vytvořenou výzkumem Pierre Fabre
ve Francii.
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ,
Příčná 12/4
www.manitera.cz
5%
Salon Hair Creation
Oskar
Kadeřnický salon Oskar salon
hair creation patří mezi špičkové
salony v Praze.
V
moderním interiéru na vás
čeká tým profesionálních kadeřníků, kteří pro vás vytvoří originální účes, v němž se budete cítit
skvěle. Mají bohaté profesní zkušenosti a pravidelně se účastní seminářů nejen v České republice,
ale i v zahraničí, aby měli neustále
přehled o nejnovějších trendech
v oboru vlasového designu.
Dopřát si zde můžete také příjemnou manikúru, pedikúru nebo kosmetické ošetření špičkovou francouzskou kosmetikou
Sothys. Toužíte-li po delších vla-
20
sech a nechcete čekat, až vám
dorostou, můžete zde podstoupit prodloužení vlasů prostřednictvím nejkvalitnější metody,
která je v současné době na trhu,
a to formou keratinových spojů. Svěřte se do péče odborníků. V salonu Oskar budete v těch
nejlepších rukou.
PRAHA 1, Salvátorská 10
www.studio-oskar.cz
20 %, 40 % STUDENT
LIFESTYLE – SPHERE CARD
Móda v pánské pasáži
N
áš obchod nabízí nejnovější kolekce světových značek jako je Polo Ralph Lauren,
Emporio Armani Underwear
a značku Fragonard, zahrnující parfémy, krémy, mýdla, sprchovou a koupelovou kosmetiku. Našim cílem je poradit klientům
s výběrem módy a stylu, který bude odrážet jejich osobnost.
Naleznete u nás sportovně elegantní módu, spodní prádlo a také originální francouzské vůně.
Quality Fashion Point
je místo, kde vám
napovíme, jak si vytvořit
váš osobitý módní styl.
PRAHA 1
Na Příkopě 23
10 %, 15 % VIP
Těžko budete hledat
místo, kde tak dokonale
zrelaxuje vaše mysl i tělo,
jako v masážních centrech
Tawan, nacházejících se
v exkluzivních prostředích
výjimečných budov,
nádherných hotelů,
rezidencí a golfových hřišť
po celé republice.
Šperky nejsou hřích
Zářivý šperk či hodinky
patří k nejkrásnějším
a nejhodnotnějším dárkům
a naším cílem je poskytovat
zákazníkům kvalitní
produkty a služby v oblasti
jejich prodeje a servisu.
K
lenoty Aurum představují největší síť značkových obchodů se šperky a hodinkami
v České Republice. Naleznete zde
značkové hodinky a šperky věhlasných světových návrhářů.
Na podzim chystáme uvést na
trh naprostou novinku a to šper-
N
ky Michael Kors a hodinky Karl
Lagerfeld.. Ať už zavítáte do našich prodejen koupit dárek pro
své nejbližší, či si jen přijdete
udělat radost, přejeme si, abyste
odcházeli spokojeni a rádi se do
našich prodejen vraceli.
síť v ČR
www.klenotyaurum.cz
10 %
99 let rakouské kvality
Palmers klade velký
důraz na nejvyšší kvalitu
použitých materiálů
a jejich zpracování.
Právem proto patří
mezi lídry na trhu
spodního prádla, plavek
i volnočasového oblečení
pro ženy i muže.
PRAHA 4, OC CHODOV
BRATISLAVA, AUPARK
BRATISLAVA, OC CENTRAL
www.palmers.at
5 %, 10 % VIP
Golfová masáž
v masážních
centrech Tawan
P
almers letos slaví 99 let od
svého vzniku. Jeho návrháři
zavzpomínali na proměny módy
v běhu času a oživili vzpomínku
na neopakovatelnou éru „La Dolce Vita“. Vytvořili výjimečnou kolekci, ve které se snoubí elegance retro stylu s moderní svůdností a která je zároveň oslavou
nehynoucího kouzla ženskosti.
Novinkou letošní sezóny je nejlehčí a nejtenčí přírodní vlákno
Lenzing Micromodal Air. Prádlo
Palmers vyrobené z tohoto vlákna se krásně přizpůsobí křivkám
těla a zajišťuje nedostižný, super
jemný komfort nošení.
aprostým hitem u sportovců a golfistů je speciální golfová masáž, kterou má Tawan jako jediný v nabídce. Tato
unikátní masáž je prováděna popo
mocí nahřátých golfových míčků
a horkého oleje. Kombinuje velmi oblíbenou thajskou olejovou
masáž s míčky, kterými masérka
dokáže vstoupit hlouběji do propro
blémových partií nejen po hraní
golfu, ale i každodenního života
jako jsou záda, ramena a chodidla. Golfová masáž pomáhá regerege
nerovat a působí také preventivně na tělo jako celek a předchází
tak zdravotním problémům.
3x PRAHA, 2x BRNO,
ŠPINDLERŮV MLÝN,
MLADÁ BOLESLAV,
KARLOVY VARY,
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
www.tawan.cz
15 %
21
LIFESTYLE – SPHERE CARD
Pohladíme Vaše
tělo i duši
Překrásná příroda, cenné historické památky, bohatý
kulturní život, to vše tvoří neopakovatelnou atmosféru
lázeňského města Třeboně. Možná postačí jen pár dnů
odpočinku a budete se opět cítit fit.
Přijeďte a nechte se hýčkat
g tradičními léčebnými pobyty spojujícími klasickou lázeňskou léčbu s moderními léčebnými postupy
g přírodními léčivými zdroji –
slatinou
g krátkodobými relaxačními
a rekondičními pobyty
g kongresovou turistikou, business & events
Moderní prostory lázeňského domu Aurora**** se nacházejí uprostřed nekonečné zeleně na břehu
rybníka Svět. Prvotřídní lázeňská
léčba, wellness centrum s bazénovým komplexem, ubytování na
vysoké úrovni i skvělá gastronomie, vše pod jednou střechou. Pobyt si můžete zpestřit návštěvou
golfových resortů v okolí či tréninkem na cvičné louce s odpalištěm
a 6 jamkami přímo v areálu.
Bertiny lázně*** fungují nepřetržitě od svého založení roku 1883.
Sestávají se z lázeňského domu
a přilehlého Sport parku. Nabízí
nejen vynikající lázeňskou léčbu,
wellness a gastronomii, ale i nezapomenutelnou atmosféru klidného prostředí téměř v samotném centru starobylého města.
Lázně Aurora
TŘEBOŇ, Lázeňská 1001
www.aurora.cz
Bertiny lázně
TŘEBOŇ, Tylova 171
www.berta.cz
10 %, 15 % VIP
Zahrajte si na turnajích BestGolf Tour
Na začátku každé sezóny je zvykem, že
startuje celá řada golfových túr. Jistě si
tak i vy kladete otázku, které z nich se zúčastnit. Z tohoto
důvodu bychom dnes chtěli představit jednu z nich, která
zaujala nás. Túru, kde mimo radosti ze hry budete moci
ochutnat různé kulinářské pochoutky, vyzkoušet golfové
novinky, získat cenné rady od trenéra a navíc tím přispět
na dobrou věc. To vše je BestGolf Tour 2013.
Každá rána se počítá.
Metrový putt je
stejně důležitý, jako
300metrový odpal.
Henry Cotton
22
B
estGolf Tour 2013 je sérií
golfových turnajů konaných
pod záštitou klubu BestGolf Blue
Sky a golfového obchodu BestGolf. Jedná se již o druhý ročník,
kdy se budou konat 4+1 turnaje na hřištích Slapy, Zbraslav, Poděbrady, Mariánské Lázně a Ypsilonka. Soutěžit se bude jednak v turnajích zvlášť, ale ti, kteří
se zúčastní všech turnajů, budou
soutěžit o celkového vítěze túry
a samozřejmě zajímavé ceny. Novinkou je zavedení týmové soutěže, kdy minimálně dvoučlenné
týmy mohou reprezentovat svoji firmu. Na každém turnaji bude
vyhlašována i karikaturní soutěžní kategorie, například pro hráče, který utopil nejvíce míčků
ve vodě. BestGolf Tour 2013 bude i letos probíhat ve spolupráci s obecně prospěšnou společností „Pomocné tlapky“, která se
zabývá chovem, předvýchovou
a výcvikem asistenčních psů.
Dvě hrací kategorie budou rozděleny podle HCP, zvlášť pro muže a ženy. Vítěz každého turnaje
získá řádné členství na rok 2014
v klubu BestGolf Blue Sky. Mož-
nost získat nějakou cenu bude mít ale každý, protože po každém turnaji si všichni hráči budou
moci vybrat některou z hodnotných cen. Celkový vítěz BestGolf
Tour 2013 bude určen na základě dvou nejlepších výsledků ze
všech turnajů. Další novinkou bude přítomnost profesionálního
trenéra, který bude připraven poradit se vším, co se týká golfové
švihu. Na jednom z turnajů bude
připraveno i fittingové centrum.
Pokud vás túra zaujala, přijďte si
určitě zahrát. Příští turnaj se bude konat již 29. května na Zbraslavi a 5. června v Poděbradech.
Přihlásit se můžete na emailové
adrese [email protected] Více o túře se dozvíte na stránkách
www.BESTGOLF.cz/tour
Text: Štěpán Jandl
Foto: Robin Drahoňovský
Termíny Bestgolf Tour 2013
30. dubna Slapy
29. května Zbraslav
5. června
Poděbrady
11. září
Mariánské Lázně
29. září
Ypsilonka
LIFESTYLE – SPHERE CARD
Sphere card Golf
V České republice i na Slovensku se drží golf stále v popředí
zájmu, proto i my nadále podporujeme tento sport, jeho
rozvoj, ale především Vás, golfisty.
V roce 2006 vznikl v rámci věrnostního
programu Sphere card samostatný golfový projekt Sphere card Golf, zaměřující se na obchodní partnery podnikající pravě v oblasti golfu, jako jsou golfové resorty a hřiště, indoory, shopy, hotely,
restaurace a cestovní kanceláře s akcentem na golf.
Se Sphere card Golf tak můžete výhodně
nakupovat na všech vice než 10 000 obchodních místech, u golfových i negol-
fových obchodních partnerů věrnostního programu Sphere card,, napřič mnoha
obory v České i Slovenské republice.
Pokud chcete i Vy vlastnit kartu Sphere
card Golf, máte několik možností: můžete ji získat prostřednictvím našich golfových partnerů – hřiště, shopy, indoory nebo účastí na partnerských golfových turnajích. Za zvýhodněných podmínek pod
heslem „Green Sphere“ ji můžete získat na
www.sphere.cz, www.sphere.sk.
Kontakt
Výše slevy
5 %, 7 % VIP
U.S. KIS GOLF
PRAHA 8, Sokolovská 100/94
BRNO, Bauerova 491/10
OSTRAVA, U Soudu 6199/25
www.golfprofi.cz
www.uskidsgolf.cz
SPORTOBCHOD
www.sportobchod.eu
5 až 50 %
5 % zboží
10 % služby
7 %, 10 % VIP
INTERNETGOLF.CZ
BOHUMÍN, Štefánikova 1149
www.sport-core.cz
BRNO, Hviezdoslavova 55d
www.redagolf.cz
PRAHA 8, U Slovanky 9D
ČELADNÁ, Čeladná 371
www.bestgolf.cz
BRNO, Heršpická 814/5a
www.ski-golf.cz
ČERNOŠICE, Radotínská 29
www.golfcentrumcernosice.cz
Golf Resort Karlštejn, Liteň-Běleč 280
Golf Park Plzeň, Horomyslická 1
www.bogner-fashion.cz
PRAHA 9, Národních hrdinů 891
KARLOVY VARY, T.G. Masaryka 38
www.sprintsport.cz
OSTRAVA, Daliborova 424/21
www.x-golf.cz
OSTRAVA, Daliborova 3
www.4ski.cz
www.internetgolf.cz
KIFFE.CZ
www.kiffe.cz
5 %, 8 % VIP
OSTRAVA, Sirotčí 3/2958
www.SHOP.FREEGOLF.CZ
PRAHA 1, Politických vězňů 10
www.adamsteiner.cz
PRAHA 9, Kostelecká 879
TEPLICE, U Nádraží 902/8
ÚSTÍ NAD LABEM, Vinařská 1015
www.goram.cz
PRAHA 4, Vyskočilova 1481/4
www.sport-resort.cz
www.golf-yamato.cz
10 %
Obchod
GOLF PROFI
SPORT-CORE
MAXI GOLF
BEST GOLF
SKI SKI&GOLF GOLF
GOLF CENTRUM ČERNOŠICE
BOGNER
SPRINT SPORT
X-GOLF
4SKI
SHOP.FREEGOLF.CZ
ADAM STEINER
GREEN PLAYER – GOLFOVÁ
PRODEJNA
SPORT RESORTS
10 %
5 %, 7 % VIP
10 %, 15 % VIP
15 %
thomas Boswell, ameriCký sloupkař
washinghton 1960
Na golfovém hřišti jsem našel
Boha. Tedy minimálně jsem
několikrát slyšel vykřikovat
jeho jméno.
anonym
7 %, 10 % VIP
5 %, 7% VIP
7 %, 10 % VIP
10 %, 15 % VIP
zboží
10 %
5 %, 7 % VIP
5 %, 10 % VIP
15 %, 20 % VIP
GOLFTIME.CZ
www.golftime.cz
10 %, 20 % VIP
20 % STUDENT
7 %, 10 % VIP
GOLFOVEVOZIKY.CZ
www.golfovevoziky.cz
5 %, 8 % VIP
GOLF-YAMATO.CZ
Co je Major turnaj? Nic víc než
40.000 sadistů pozorujících
144 masochistů.
Golf je jako 18letá dívka
s velkými ňadry. Víte, že to není
v pořádku, ale nemůžete se od
ní vzdálit.
val dooniCan, irský zpěvák, 1976
Až zemřu, pohřbi mě na
golfovém hřišti. Tak mě
alespoň můj manžel bude
navštěvovat.
golfové přísloví
Každý má dva švihy – ten
nádherný cvičný, a pak ten
hrozný, kterým trefuje míček.
ed furgol,
profesionální golfista, 1954
23
LIFESTYLE – SPHERE CARD
Dokonalé věci
PRO DOKONALÝ ŽIVOT I POCIT ZE HRY
1
14karátové bílé zlato,
21 ks brilianty, 3 perly 8-8,5mm
Běžná cena: 28.600 Kč
Sleva Sphere card -2.860 Kč
Sleva Sphere card VIP: -4.290 Kč
Humidor Romeo y Julieta
Běžná cena: 3.300 Kč
Sleva Sphere card -165 Kč
2
Zippo Into the Blue EdT 100ml
Běžná cena: 1.599 Kč
Sleva Sphere card -160 Kč
Sleva Sphere card VIP: -240 Kč
3
Limitovaná letní edice
české kosmetiky Manufaktura
s motivem meruňky
4
Běžná cena: 1.355 Kč
Sleva Sphere card -136 Kč
5
golfové brýle Rudy
Project – maya golf
Běžná cena: 6.950 Kč
Sleva Sphere card -695 Kč
Sleva Sphere card VIP: -1.043Kč
Kde koupíte
1
Amazonia mísa –
Villeroy & Boch
6
2
PRAHA 1, Soukenická 1189/23
www.ellissi.cz
Běžná cena: 4.260 Kč
Sleva Sphere card -213 Kč
Sleva Sphere card VIP: -426 Kč
3
PRAHA 1, Dlouhá 35/730
www.lacasadelhabano.cz
síť v ČR
www.fann.cz
7
6
PRAHA 1, OD KOTVA
www.luxurytable.cz
24
PRAHA 1, Týn 2
PRAHA 4, ARKÁDY PANKRÁC
www.fggroup.cz
8
9
BRATISLAVA, OC CENTRAL
www.domani.ru
BRATISLAVA, OC CENTRAL
www.centralsport.sk
LIFESTYLE – SPHERE CARD
golfová mikina Skittles
7
Běžná cena: 6.990 Kč
Sleva Sphere card: -350 Kč
Sleva Sphere card VIP: -489 Kč
Kabelka DOMANI
Bežná cena: 185 Eur
Zľava Sphere card: -9,25 Eur
Zľava Sphere card VIP: -18,50 Eur
8
Golfová obuv adizero Tour
9
Bežná cena: 179 Eur
Zľava Sphere card: -8,95 Eur
Zľava Sphere card VIP: -17,90 Eur
Nová kolekcia Samsonite Firelite
10 Bežná cena: 355 Eur
Zľava Sphere card: -25 Eur
Zľava Sphere card VIP: -35,5 Eur
Pôvodná koloniálna knižnica z Barmy
Bežná cena: 3 750 Eur
Zľava Sphere card: -225 Eur
Zľava Sphere card VIP: - 412,5 Eur
11
Golfové okuliare Tourpro
12 Bežná cena: 160 až 210 Eur
(podľa výbavy a druhu skiel)
Zľava Sphere card: -16 až 21 Eur
Dolce & Gabbana –
The One Desire
parfumovaná voda 50 ml
Bežná cena: 90 Eur
Zľava Sphere card: -9 Eur
4
13
5
síť v ČR
www.manufaktura.cz
PRAHA 2, Vinohradská 1292/65
www.optik-spektrum.cz
10 Nitra, CENTRO NITRA
11
ŽILINA, AUPARK
BRATISLAVA, LIGHTPARK
BRATISLAVA, V záhradách 33
www.modant.sk
www.samdex.sk
12
13
BRATISLAVA, Karadžičova 14
www.optikazamocka.sk
obchodná sieť v SR
www.fann.sk
25
LIFESTYLE – SPHERE CARD
adidas – pre šport aj oddych
adidas, názov odvodený od mena jej zakladateľa Adolfa Dasslera. Adidas je celosvetovo
známa značka, ktorú si obliekajú špičkoví športovci, víťazi Olympijských hier
i pokoritelia svetových rekordov.
OZETA
tradičná slovenská
značka
Ozeta je tradičný slovenský
výrobca elegantnej pánskej a dámskej módy, ktorého približne 90% produkcie smeruje k zákazníkom
do západnej Európy.
P
ostavenie značky sa upevnilo
vďaka vlastnej maloobchodnej sieti značkových predajní po
celom Slovensku. V minulom roku bolo do budovania siete investovaných vyše milióna eur a stala sa najväčšou slovenskou maloobchodnou sieťou svojho druhu.
Okrem siete vlastných značkových predajní buduje aj franšízovú sieť formou licencií. V značkových predajniach sú zákazníkovi ponúkané precízne spracované
vysokokvalitné elegantné odevy z tkanín svetových značiek. Pre
pánov je k dispozícii široký sortiment skvele vypracovaných oblekov, smokingov, sák, kabátov, ale
aj búnd, pulóvrov, košieľ, polokošieľ, nohavíc – v rôznych variáciách. Obľúbeným artiklom sú kožené topánky značky Ozeta so
špeciálne upravenou vnútornou
podšívkou z kozľaciny. Pre dámy
sú v ponuke biznis košele, spoločenské blúzky, saká, kostýmy, šaty,
nohavice, polokošele a pod. Pre
náročnú klientelu je v ponuke šitie na mieru. Na mieru šitý odev
zhotovujú krajčíri s dlhoročnými
skúsenosťami, ktorých odbornosť
a profesionálny prístup sú zárukou, že klient odchádza spokojný,
s modelom ušitým z exkluzívnych
materiálov talianskych značiek,
v moderných strihoch riadiacich
sa najnovšími svetovými trendmi.
obchodná sieť v SR
www.ozeta.sk
5 %, 10 % VIP,
10 % STUDENT tovar
10 %, 15 % VIP,
15 % STUDENT služby
26
N
ajväčší výrobca športového oblečenia v Európe
a druhým najväčší na svete.
Okrem športového oblečenia prináša adidas aj ďalšie produkty,
ako tašky, hodinky, čiapky a štýlový streetwear.
Najväčšia značková predajňa
adidas na Slovensku sa nachádza
v Bratislave v OC Centrál pri Trnavskom mýte. Okrem širokého
výberu adidas oblečenia a obuvi Vám ponúka aj exkluzívne kolekcie adidas Stella McCartney,
Porsche Design či adidas Golf.
BRATISLAVA, OC CENTRAL
www.adidas.centralsport.sk
5 %, 10 % VIP
 Pohodlné a módne kolekcie
pre mužov i ženy
Dior Institut
– krása pre každého
Ak dávate pri skrášľovaní
prednosť kvalite, odbornej
kvalifikácii a príjemnému
prostrediu, ste na
správnom mieste:
g
g
g
g
g
kozmetický salón, v ktorom
máte kozmetičku len pre seba
počas ošetrenia,
ošetria Vás od hlavy po päty,
môžete relaxovať spolu s partnerom, a predsa každý zvlášť,
nájdete si svoj program šitý na
mieru,
získate pocit sviežosti, omladenia, zdravšej pleti.
Len v Dior Institute máte jedinečnú možnosť vyskúšať si kompletné línie produktov Dior, prostredníctvom kozmetických ošetrení,
ktorých technológiu Dior vypracoval z tradícii rôznych kultúr.
V Dior Institute strávite v príjemnom prostredí dve hodiny relaxu pri ošetrení pleti, alebo celého tela. Tieto procedúry sú vhodné pre každý typ pleti od mladej
až po zrelú.
Našim benefitom je špeciálna Dior remodelujúca maska
s okamžitým vypínacím efektom. Doprajte si príjemné chvíle
pri kompletnom ošetrení a budete ešte krajšia, ako predtým.
Veríme, že Vaša prvá návšteva
u nás nebude posledná.
BRATISLAVA,
Michalská 7
www.dior-institut.sk
10 % tovar, služby
LIFESTYLE – SPHERE CARD
Nemocnica s poliklinikou Medissimo
– zdravie na úrovni
 Čím sa Medissimo odlišuje od iných zdravotníckych zariadení podobného typu?
Medissimo je unikátnym greenfieldovým projektom, ide o komplex nemocnice s poliklinikou.
Klientom poskytujeme služby lekárov v ambulanciách, ale aj služby v rámci nemocničnej starostlivosti, zázemie a starostlivosť počas
24 hodín, v sobotu aj nedeľu. Pod
jednou strechou majú komplexnú zdravotnú starostlivosť vrátane diagnostiky, liečby, operačných
výkonov i pooperačnej starostlivosti, aj s prípadnou rehabilitáciou.
 Priblížme aké ambulancie
môžu klienti navštevovať?
Sú to ambulancie praktických lekárov pre dospelých, pre deti
a dorast, široké portfólio špecializovaných ambulancií, napríklad
kardiologická, gynekologická,
diabetologická, endokrinologic-
ká, interné ambulancie. Našim
špecifikom je samostatné oddelenie pre zahraničnú klientelu, kde pracuje skúsený odborný lekár, ktorý má 12-ročnú prax
z USA. Pre rodinu je zaujímavý
produkt Lekár doma.
 A čo nemocničná časť, čo
špeciálne ponúkate?
Máme dve nadštandardne vybavené operačné sály, oddelenie
chirurgie či interné, technologicky špičkové digitálne rádiodiagnostické centrum. Všetky vyšetrenia môžu naši klienti absolvovať pod jednou strechou, a čo
mnohí oceňujú najviac – nemáme dlhé čakacie doby na také
dôležité vyšetrenia, ako je magnetická rezonancia či mamografia. Rozsah operačných výkonov
je pomerne široký, zastupuje odbory od klasickej chirurgie, plastickej chirurgie, ortopédie – vrátane operácií výmeny kĺbových
implantátov. Tohto roku sme zahájili unikátne výkony – liečbu
ortopedických chorôb kmeňovými bunkami.
 Technologickým vybavením
je Medissimo najmodernejšia
súkromná nemocnica
s poliklinikou v strednej Európe.
 Lôžková izba v nemocničnej
časti vyzerá naozaj príjemne,
je k dispozícii každému klientovi alebo ide o nadštandard?
Záleží nám na pohodlí a kvalite, uvedomujeme si aká je dôležitá psychická pohoda pri liečbe, kontakt s rodinou, komfortná
izba je prístupná každému klientovi. Nemáme stanovené návštevné hodiny, príbuzný môže
byť s pacientom akúkoľvek dobu, klienti zo zahraničia využívajú aj službu doprovod, tzn. že je
takmer celý čas s pacientom.
 Aké novinky pripravujete?
S realizáciou niektorých sme už
začali, aktívne oslovujeme klientov, aby sa starali o svoje zdravie, venovali si čas na preventívnu prehliadku. Mali sme už kampaň zameranú na ženy, kardio
prehliadky pre mužov, pred le-
tom Open day na dermatológii –
kontrolu znamienok. Zapojili sme
sa do medzinárodných projektov, s cieľom zaviesť nové metódy liečby, ale aj výmeny skúseností personálu. Po minuloročnom
úspechu v júni opäť otvoríme naše brány širokej verejnosti v rámci Medissimo Family Day, kde
klienti nazreli do zákutí nemocnice, zároveň strávili príjemný deň
a spoznali svojho lekára a sestru aj
mimo ambulancie.
BRATISLAVA, Tematínska 5/A
www.medissimo.sk
10 %, 15 % VIP, 15 %
STUDENT pre samoplatiteľov;
5 %, 7 % VIP, 7 % STUDENT
lekáreň
Coccinelle – ženskosť,
elegancia a luxus v každej kolekcii
Značka Coccinelle bola založená v Parme v roku 1978,
kde sa jej sídlo nachádza dodnes.
C
occinelle produkuje štyri kolekcie každý rok. Sú širokým
výberom módnych doplnkov pre
ženy. Kabelky, peňaženky, šatky,
opasky, bižutéria, obuv...
obuv Kľúčovými znakmi Coccinelle sú skúseskúse
nosti, precíznosť, zmysel pre dede
tail, vysoká kvalita a jednoduchá
nositeľnosť, a to všetko pri dodržaní ikony elegancie a talianskeho dizajnu.
BRATISLAVA, AUPARK
BRATISLAVA, Michalská 7
www.coccinelle-shop.sk
10 %, 15 % VIP
Aktuálna Coccinelle kolekcia
zaujme každú ženu
Coccinelle je značka, ktorá sa prepre
dáva po celom svete prostredprostred
níctvom dobre zavedených siesie
tí predajní. Na Slovensku máme
práve v Bratislave dve takéto monobrandové predajne so značznač
kou Coccinelle, a to v nákupnom
centre Aupark a v historickom
centre mesta na Michalskej ulici.
Aktuálna kolekcia jar/leto 2013 je
plná krásnych tvarov kabeliek, plná farieb, od púdrovo ružovej cez
maslovú a vanilkovú až po pistáciovú a azúrovo modrú.
Každá kabelka je veľmi ženská, vyzerá elegantne a luxusne
vďaka dokonale prepracovaným
detailom. Neodolateľný je aj veľký výber šálikov a šatiek s krásnymi sviežimi vzormi. Aj bižutéria je
absolútne šik, najmä pevné kovové náramky potiahnuté rôznymi
farbami teľacej kože. Tie naozaj
musíte túto sezónu mať!
27
CESTOVÁNÍ
Na návštěvně
v St. Andrews
Golfové hřiště Old Course v St. Andrews je vůbec
nejstarším golfovým hřištěm na světě.
První zmínky o něm se datují již od roku 1552.
 Každou neděli je The Old Course přístupné veřejnosti
 Club House nejstaršího golfového hřiště světa
V
roce 1754 byl založen asi
nejslavnější golfový club
na světě The Royal and Ancient
Golf Club of St. Andrews, v jehož blízkosti se nachází sedm
golfových hřišť, z nichž nejslavnější je právě Old Course. Od října do dubna zaplatíte za Fee
krásných 155£ a rezervace začí-
ná vždy v říjnu, a to na rok následující.
Takže pokud máte HCP muži pod
24 a ženy pod 36, určitě si nenechte ujít příležitost zahrát si
na hřišti, po kterém kráčeli minulé i současné hvězdy světového golfu!
 Typicky skotské počasí nad nejslavnějším golfovým hřištěm
  Cukrárna, kde se seznámil princ Willliam se svou budoucí
manželkou, vévodkyní Kate, jak je ostatně vidět z vývěsky ve výloze
 Pohled na St.Andrews ze hřiště The Castle Course
28
CESTOVÁNÍ
Největší specialista
na golfovou dovolenou
Golf Planet je největší
česká cestovní kancelář
specializovaná pouze
na golf, nabízející
prodloužené víkendy
i golfovou dovolenou do
23 zemí a více než 500
hotelů od sousedních
zemí jako Maďarsko,
Německo, Rakousko přes
destinace v Portugalsku,
Španělsku a Turecku až
po exkluzivní nabídky
na Mauriciu, v Thajsku,
Indočíně atd…
S
celkovým počtem více než
20.000 odvezených klientů je zárukou nejlepšího servisu
a zkušeností. Golf Planet je členem Asociace cestovních kanceláří (ACK ČR) a Mezinárodní asociace golfových touroperátorů (IAGTO).
Všichni naši pracovníci golf
hrají, což je zárukou osobní znalosti vašich požadavků. Všechny nabízené destinace jsme osobně navštívili nebo
spolupracujeme dlouhodobě
s partnerem, který je místním
specialistou na golf.
PRAHA 7, Dělnická 213/12
ČESKÁ LÍPA,
Hrnčířská 859
www.golfplanet.cz
10 %, 12 % VIP,
5 % zlevněné
29
BRATISLAVA, EUROVEA GALLERIA
www.luisaspagnoli.sk
10 %, 12 % VIP
Download

2013 - Sphere card