9. května 2013
Ročník 22
Číslo 10
Cena 9 Kč
Škola chystá proměnu
Budova Základní školy
T. G. Masaryka na Žižkově
se připravuje na rozsáhlou
rekonstrukci.
2
Kulinářská oslava
Mezinárodní soutěž
Gastro Poděbrady
nabídla „pastvu“ pro oči
i chuťové buňky.
3
Do kina či divadla?
Finále Miss Polabí, one-man-show
Caveman nebo pokračování filmu
Rychle a zběsile. Co nabídne
kulturní květen ve městě?
7
Basketbalisté slaví
Poděbradský basketbalový
klub vybojoval titul v krajském
přeboru a návrat mezi
druholigovou elitu.
8
Poezie žije. V Poděbradech dvojnásob
Text: Redakce PN
Foto: René Slauka
Do druhého půlstoletí své
existence vkročily s noblesou
tradiční Poděbradské dny
poezie. Čtyřdenní oslava přednesu poezie a prózy protknula
poděbradské podzámčí neopakovatelnou atmosférou libě
znělého slova. Soutěžní fóra
zpestřil mimo jiné koncert Báry
Hrzánové nebo setkání s úspěšnými laureáty minulých ročníků.
Třešničkou na poetickém dortu
se stalo předání Křišťálových
růží Štefanu Bučkovi, Libuši
Šafránkové a Janu Přeučilovi,
kteří společně s hercem Josefem
Abrhámem zasadili osobně růže
do rozária na poděbradském
zámeckém nádvoří (na snímku).
Více o Poděbradských dnech
poezie naleznete na straně 6.
Při psaní písniček mě ovlivnili Voskovec s Werichem, prozradil Jiří Suchý
Na Poděbradské dny poezie pozvali jeho organizátoři textaře, zpěváka a herce
Jiřího Suchého. Povídání o poezii, divadle, písňových textech bylo v Divadle
Na Kovárně proloženo známými songy jako Pramínek vlasů nebo Mackie
Messer. Písničku Honky Tonky Blues si zazpívalo celé divadlo společně. Ostatně
vystoupení Jiřího Suchého se dočkalo dlouhého potlesku vestoje…
Text a foto: Milan Čejka
Najdete si čas číst poezii?
Samozřejmě. Snažím se číst, stále mě
přitahují dvacátá léta. Když si chci
Poezie vás provází po celý
trochu oddechnout, tak sáhnu po
život. Měl jste už v dětství
Seifertovi, Bieblovi nebo Nezvalovi.
rád básničky a recitaci?
Například mám rád básně Christiana
Pokud si vzpomínám, tak v dětství Morgensterna v překladu Emanuela
mě recitování nebo verše moc Frynty.
nezajímaly. Ale pamatuji si, že
když mně bylo sedm let, tak jsem Z vašich textů a básní je
napsal báseň „Pan človíček vyjel zřejmé, že češtinu máte
hned, podívat se na ten svět,“ pak hodně rád. A všelijak
následovalo ještě mnoho dalších si s ní pohráváte, často
slok. Až když padlo rozhodnutí hledáte nová neotřelá slovní
být komikem, tak přišly na řadu spojení...
první texty k písničkám. K psaní Ano, máte pravdu, ale není to žádná
básniček došlo až později.
vědomá kalkulace. Při psaní se
líhnou všelijaké pošetilůstky a já se je
Jaká poezie a kteří básníci
hned snažím využít. Přitom si musím
vás nejvíce ovlivnili?
dávat pozor, abych se neopakoval.
V písňových textech to určitě
byli Voskovec s Werichem. Co se Texty z vašeho pera se
poezie týče, tak musím jmenovat dokonce dostaly do čítanek.
Vítězslava Nezvala, ale jedná se Už před mnoha lety se tam
pouze o tvorbu z období poetismu. objevil známý Tulipán...
Jeho surrealistické nebo sociali- Opět musím říci, že jsem tím nic
stické verše už pro mě nebyly nesledoval. Určitě bylo a je příjemné,
uchopitelné, těch druhých jsem když se moje tvorba líbí. Důležité je,
se štítil.
že mě samotného baví. Občas se
hudbu napíše Michal Pavlíček.
Nakonec se písnička „Kdykoli,
kdekoli“ chytila a měla mezi diváky
velký ohlas. Napadlo mě v této
spolupráci pokračovat. Tehdy jsem
měl rozepsanou hru Rytíři z Blaníku
a krasavice Lída. Pavlíček se složením
hudby souhlasil a všichni byli zvědaví, jak se známý rocker tohoto úkolu
zhostí. Podařilo se mu složit hudbu,
která k Semaforu patří. Blaníkem by
to nemělo končit, ještě plánujeme
další spolupráci.
v textech objevila nějaká myšlenka,
ale spíše bez úmyslu nebo vypočítavosti. Nějaká angažovanost nebyla
mým záměrem.
Vaše známé verše doprovází
hudba. Myslíte, že jsou tak
působivější?
Působivější snad, ale jde především
o texty k písničkám, které jsou
potřebné pro naše divadelní hry. Jsou
na mně „závislé“ desítky lidí, které
Semafor živí. Vedle toho píšu i čirou
poezii, ale hlavně pro svoje potěšení.
Mohu vzpomenout na sbírky Kaluž,
Černá vzducholoď nebo Planeta
s tiše fialovou září.
Ne každý také ví, že k mnoha
písničkám jste složil
i hudbu. Všichni znají Jiřího
Šlitra, popřípadě Ferdinanda
Havlíka. Vy jste ale například autorem písniček
Pramínek vlasů nebo Blues
pro tebe. Skládáte stále?
Pokud vím, tak v Semaforu
připravujete novou inscenaci legendární hry Kdyby tisíc
klarinetů. Můžete prozradit
více?
kostýmy a většinou také výpravu.
Podílel jsem se na ztvárnění opony
v našem divadle. V době úspor je to
pro Semafor výhoda.
Posledních patnáct let píšu hudbu
pro většinu našich komedií sám. V poslední době spolupraA nejen to, v divadle navrhuji cujete se známým rockerem
Michalem Pavlíčkem. Jak
k tomu došlo?
Televize připravovala seriál Život je
ples, ve kterém měla zaznívat ústřední melodie. Někdo napsal text, který
se ale moc nelíbil. Shodou okolností
jsem se tohoto úkolu ujal s tím, že
Ano, rád prozradím. Od té doby,
kdy „Klarinety“ dostaly filmovou
podobu, si neustále říkám, že bych
je chtěl připravit úplně jinak. Ve hře
jde o nějaký tajemný zázrak, takže by
celý příběh měl nést určitou mystiku
a záhadnost. Naše inscenace se tedy
ponese v tomto duchu. „Klarinety“ se
hrají na několika scénách, například
v pražském Divadle Pod Palmovkou
a v Uherském Hradišti. Vloni se hra
objevila v Brně a všechna zpracování
vycházejí právě z filmového námětu.
Semafor nabídne nové „Klarinety“
v červnu v předpremié­ře a v září pak
v premiéře.
2
Zpravodajství
www.podebradskenoviny.cz
9. května 2013
Ortopedické rehabilitační centrum je otevřeno
Koncem dubna otevřely Lázně Poděbrady, a. s., ortopedické rehabilitační centrum Máj.
Text: Milan Čejka
Foto: Milan Čejka, archiv
Slavnostního aktu přestřižení pásky
se zúčastnila celá řada osobností.
Vedle generálního ředitele Lázní
Josefa Rambouska na akci nechyběli
člen vědecké rady profesor Martin
Krbec, kardiochirurg docent Jan
Pirk a také mistryně světa a olympijská vítězka ve veslování Miroslava
Knapková (rozhovor naleznete na
této straně, pozn. red.).
„Pro naše klienty máme připraven
Program časných rehabilitací po
ortopedických operacích. Centrum
Máj tedy bude určeno pacientům
po kloubních náhradách hlavně
kyčelního a kolenního kloubu.
tedy budou odoperováni na klinikách a zhruba
po týdnu se dočkají
přeložení do našeho
rehabilitačního centra
takzvaně z lůžka na
lůžko,“ uvedl lékařský
ředitel akciové společnosti Lázně Poděbrady
Vít Mařatka.
P ř ic hy s t á n a
je
kvalitní
profesionální
› Slavnostního přestřižení pásky nového
léčebná péče včetně
centra se ujali ředitel Lázní Josef
moderních metod
Rambousek, skifařka Miroslava Knapková
a přístrojů. Všechny
a profesor Martin Krbec
rehabilitační procedury
Ale můžeme nabídnout odbornou budou probíhat pod jednou střepomoc i po jiných větších operacích chou ve třech patrech, k dispozici
ortopedického charakteru. Pacienti je celkem 60 lůžek. K procházkám
Text a foto: Aleš Kubelka
je určen okolní park. Kompletní
regenerace je zahrnuta do klasické
komplexní lázeňské léčby. „To
znamená, že pojišťovny hradí jak
léčení, tak i pobyt včetně stravování.
Samozřejmě, že si lze vyjednat i určité nadstandardy,“ dodal Mařatka.
› Moderně zařízený Máj dýchá
novotou
Knapková doléčila zranění a chce obhájit světový titul
K milým hostům slavnostního otevření lázeňského rehabilitačního centra Máj patřila olympijská vítězka ve
veslování (skif) Miroslava Knapková (na snímku).
covaný tréninkový systém. Potom Jste také držitelkou presText a foto: Milan Čejka
ještě následovala dvě soustředění tižní Ceny Jiřího Gutha
v Itálii s celým veslařským týmem. Jarkovského (nejstarší
Při této příležitosti se naskýtá
Samotné mistrovství bude určitě české a československé
první dotaz: Co vaše zdraví,
hodně náročné, a pokud chci zůstat sportovní ocenění,
jste nyní v pořádku?
stále na nejvyšším stupínku, čeká mě pozn. red.). Co to pro vás
Raději to zaklepu na dřevo, ale zatím
hodně práce. Soupeřky totiž určitě znamená?
ano. Před časem mě trápil natržený
nezahálí.
Samotné udělení ceny bylo pro
sval, pomohla mi dlouhá rehabilitace.
mě velkou ctí. Stačí se podívat, do
Nějaký čas jsem nemohla ani trénovat,
Někdy se říká, že je těžší titul jaké skvělé společnosti sportovců
tak snad mě nic zlého už nečeká.
obhájit, než získat…
se tím člověk dostane. Mám radost,
Ano souhlasím, vždycky je těžší zůstat že olympijský výbor vybral právě
Letos se koná mistrovství
nějakou dobu na vrcholu a podávat mě. Z poslední olympiády přivezli
světa v Jižní Koreji. Jak se
maximální výkony. Sama dobře vím, zlato čtyři sportovci, pro udělení
připravujete?
Londýna. Tam jsem trénovala po boku jaké to je, protože na olympiádu jsem mé ceny možná hovořila všechna
Kromě toho, že denně trénuji, mám ostatních místních veslařů a měla jela jako mistryně světa. Roli favoritky ta úskalí a zranění, kterými jsem
za sebou pobyt v Anglii nedaleko možnost poznat jejich dobře propra- se mi nakonec podařilo zvládnout.
musela projít.
110.výročí
SDH POLABEC
11. 5. 2013
Parádní „Italové“ zaplnili kolonádu
Jako nábřeží v Neapoli nebo třeba milánské parkoviště před
desítkami let vypadala poslední dubnovou sobotu lázeňská
kolonáda. Sraz si zde totiž dali milovníci starých italských vozů.
Text: Aleš Kubelka | Foto: (evakuzelk)
jezero Poděbrady
Program:
10.00 Zahájení
10:30 - 13:00 Netradiční požární útoky
13:00 - 22:00 Kulturní program:
Poděbradka (dechovka)
Peter Mešo –(zpěvák, bavič)
Akustic gang (beat)
NEW BELLS (AC/DC cover band)
Vstupné 50Kč
Občerstvení zajištěno, změna programu vyhrazena
Další krok k nadjezdu
Rada Středočeského kraje na svém
posledním zasedání schválila přijetí
dotace 185 milionů korun z rozpočtu
Regionální rady regionu soudržnosti
Střední Čechy na stavbu nadjezdu
v Koutecké ulici. Stavba, která by
překlenula železniční trať a konečně
tak „odšpuntovala“ kolony aut čekajících u závor, má vyjít přibližně na
238 milionů korun (včetně DPH).
Středočeský kraj by měl přispět 43
miliony korun. V této částce je zahrnuta i spoluúčast města Poděbrady na
realizaci projektu, která činí 9,7 milionu korun. V optimálním případě
by se první dělníci v Koutecké mohli
objevit na podzim letošního roku.
Zimák zná dodavatele
Rada města Poděbrady vybrala
dodavatele stavby zimního stadionu. Nejvýhodnější nabídku (29
milionů korun bez DPH) předložilo
Sdružení ZS Poděbrady. Nyní se čeká
na rozhodnutí odvolacího orgánu
Středočeského kraje, ke kterému
podala námitku týkající se stavebního povolení čtvrtinová vlastnice
pozemků nad zimním stadionem.
Jakmile bude mít město zamítavé
vyjádření kraje a neodvolá-li se některý z účastníků výběrového řízení,
může stavba stadionu konečně začít.
Vedení města deklaruje, že v květnu
by mohlo podepsat smlouvu o dílo,
což by bylo „startovním výstřelem“
pro start budování nové haly.
Kruhák „se rýsuje“
Každodenně ucpané náměstí Jiřího
z Poděbrad se pokusí vyřešit okružní
křižovatka. Několik měsíců naplánovaný – zatím testovací projekt – by
měl být zahájen v nejbližší době.
„Každodenní fronty na náměstí
nás nutí se zamyslet, co se s tímto
problémem dá dělat. Instalace semaforu nepřipadá podle policie v úvahu
a obchvat je z finančních důvodů
rovněž iluzorní. Jedním z řešení
je kruhový objezd, který nakreslil
špičkový český specialista na okružní
křižovatky Petr Novotný. Nevím,
jestli to městu ve finále prospěje, ale
domnívám se, že máme povinnost
tuto variantu vyzkoušet,“ uvedl
starosta Poděbrad Ladislav Langr.
Proměny u kostelíka
Kvítek (dětský sbor)
Podlabáckej Pacifik (country)
Zprávy z města
› Na srazu italských
aut zaplesalo
v Poděbradech
nejedno motoristické
srdce
Už počtrnácté se v Poděbradech blýskala auta s visačkou „Made in Italy“. Kolemjdoucí
mohli na kolonádě obdivovat takové skvosty jako třeba Fiat Topolino z roku 1937
či Fiat 1100 z roku 1939. Nechyběly ani renomované značky Ferrari, Alfa Romeo,
Maserati nebo Lamborghini.
Na jejich pyšné majitele čekala orientační jízda v okolí města, která prověřila řidičské
znalosti i manuální zručnost. Součástí akce byla také soutěž v dobových kostýmech.
„Masaryčka“ na Žižkově plánuje nevyhnutelnou proměnu
Žižkovská Základní škola T. G. M. se chystá na obsáhlou rekontrukci. Otázkou zůstává, kdy začne a pod vedením
kterého ředitele to bude.
jsou i ve stropě. Pokud se s ním nemanipuluje, jsou nezávadné. Časem bude ale
Text a foto: Aleš Kubelka
potřeba vyměnit elektrorozvody, které
Dlouhá léta se do žižkovské „základky“
jsou právě v těchto stropech. Proto by
téměř vůbec finance neinvestovaly
bylo vhodné spojit i tyto úpravy s již
také proto, že ve strategickém plánu
zmiňovanou rekonstrukcí. Na vedení
rozvoje města se počítalo s tím, že by do
města apeluji, aby se obě akce udělaly
roku 2025 měla stát kompletně nová
naráz. I když je mi jasné, že peněz není
budova plně organizované základní
nazbyt,“ uvedl ředitel Monček.
školy i s druhým stupněm. Kromě
výměny dožilé střešní krytiny budovy
Start o prázdninách?
se tedy řešilo jen vnitřní vybavení školy.
Původní scénář počítal se zahájením
Budova však postupem času chátrala › Žižkovská škola čeká na nutnou rekonstrukci
prací na škole v polovině května
a nyní je slovy jejího současného že se odejmou vnější stěny a nahradí zatékání vody netěsnícími vnitřními letošního roku. Situace se však
ředitele Jindřicha Mončeka ve velmi se novými výplněmi. „Spolu se zatep- dešťovými svody.
změnila. „V současné době řešíme
špatném stavu.
lením se z pláště budovy odstraní
V rámci rekonstrukce budou určité administrativní problémy ze
i boletický panel obsahující azbest. kompletně vyměněna dnes už strany poskytovatele dotace. Rádi
Zateplení, okna, topení
Ten je zakomponovaný ve stěnách, ale nevyhovující okna, která v mnoha bychom provedli rekonstrukci školy
Vedení města a školy hodlá tuto v tomto klidovém stavu není nebezpeč- případech ani nejdou otevírat. Třetí přes letošní letní prázdniny s tím, že
situaci co nejdříve řešit. „Plánujeme ný, což dokázala provedená měření,“ nutnou změnou bude výměna zdroje výměna stropních částí by se udělala
zateplení celé budovy, výměnu oken řekl dále Monček. Ten by rád zároveň vytápění školy, která zajistí odpovídají- příští rok v létě. Kvůli provozu školy
a zdroje vytápění,“ nastínil blížící se ubezpečil veřejnost i rodiče žáků, že cí „tepelnou pohodu“ v budově.
není žádoucí práce oddalovat,“ sdělil
změny Monček. Zateplování školy tak žádný únik azbestu nehrozí. Při
Při detailní prohlídce školy na 1. místostarosta Poděbrad Ivan Uhlíř.
v rámci projektu snižování energetické provádění zateplení střechy školy se Žižkově se narazilo ještě na jeden Letošní rozpočet města s dalším navýnáročnosti budov bude probíhat tak, také odstraní další nešvar, kterým je problém. „Desky z boletického panelu šením investic nepočítá. „Nepodaří-li
Revitalizace parku u Havířského
kostelíka probíhá s mírným zpožděním z důvodu delší zimy dle plánu.
Definitivní odevzdání prací by mělo
proběhnout na podzim tohoto roku.
V té době se na své místo také vrátí
kopie zničeného mariánského sloupu
Panny Marie Svatohorské. V rámci
revitalizace okolí inundačního
mostu se počítá s výsadbou zeleně
a osázením parku novými trvanlivými dřevinami. Kromě toho mají být
u Havířského kostelíka zbudovány
přírodní herní prvky pro děti a vrbose včas odstranit komplikace
s financováním rekonstrukce, může
se celý tento záměr přesunout až do
příštího roku, právě s ohledem na léto,
které je pro nás stěžejním termínem.
Nechceme narušovat chod školy po
prázdninách, takže pak by se zřejmě
udělala kompletní oprava i s výměnou
stropů o letních prázdninách 2014,“
doplnil Uhlíř. Rekonstrukce budovy
Základní školy Žižkova se vysoutěžila
o zhruba 6 milionů korun dráž oproti
původnímu rozpočtu a činí 14,5 milio­
nu korun.
(Staro)nový ředitel
Přínosy nutných oprav a další plány
zvelebování „malé Masaryčky“
vypočítává ředitel Monček: „Po
ukončení rekonstrukce budou mít děti
na Žižkově čisté estetické prostředí.
Zateplení je bez diskuzí obrovským
plusem. Nevýhodou je, že ve škole
nemáme tělocvičnu. Náš výhled
do budoucna pracuje i s myšlenou
zbudovat vedle školy nafukovací
halu propojenou se školní budovou.
Nutností bude také bezbariérový
přístup.“
vý altán u rybníka. Park mají protnout
mlatové cesty, samozřejmostí jsou
pak nové lavičky a odpadkové koše.
ZŠ V.H.: Konec čekání?
Rekonstrukce tělocvičen na
Základní škole Václava Havla stále
čeká na své zahájení. Z důvodu odvolání jednoho z účastníků výběrového
řízení na dodavatele stavby k Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže
(ÚOHS) se start oprav tělocvičen
odkládal. Podle informací PN by
rozhodnutí z ÚOHS mělo přijít
v nejbližších dnech a poté by již nic
nemělo bránit zahájení stavby. V zimě
by pak už mohli (nejen) žáci školy
sportovat „ve svém“.
Nová dlažba na kolonádě
Výměna dlažby na lázeňské kolonádě před Kongresovým centrem
a Kavárnou Viola byla dokončena.
Zároveň by měly být opraveny
mlatové cestičky v parku a také
vyspádovány mlatové plochy před
hudebním pavilonem, kde se za deště
tvoří laguny vody.
Úpravy (nejen) v Hellichovce
V souvislosti se zaváděním městského parkovacího systému došlo ke
stavebnímu zásahu do povrchu ulice
Hellichova v úseku mezi ulicemi
Studentská a Dr. Horákové. Cílem
úprav je odstranit propadlé okraje
vozovky, odstranit rozježděnou
zeminu a plnohodnotně nahradit
odumírající stromořadí javorů,
které vinou dlouhodobě zanedbané
údržby bylo zdravotně i esteticky
výrazně devastováno. V současné
době proběhlo vyrovnání povrchu
a pokládka zatravňovací dlažby.
Náhrada stromořadí je naplánována na letošní podzim. Mělo by
jít o dotační titul, který má dle
projektové dokumentace pro akci
„Obnova uličního stromořadí
v Poděbradech“ nahradit vhodnějšími a odolnějšími dřevinami
podobně zdevastované stromořadí
také v ulicích Studentská, Dr. Beneše,
Budovcova, Hellichova, Proftova,
Na Chmelnici, U Bažantnice
a Palachova. Stejným způsobem
bude třeba řešit i odumírající stromy
na Jiřího náměstí s tím, že nedávno
zde zasazené mladé stromky budou
odborně přesazeny do vhodnějších
lokalit ve městě. Pokud se snad předpokládanou dotaci nepodaří získat,
město provede náhradní výsadbu
odstraněných stromů na podzim
tohoto roku na své náklady.
Vedle rekonstrukce budovy na
Žižkově hýbe školou i jméno budoucího ředitele ZŠ T. G. Masaryka. Město
jako zřizovatel vypsalo výběrové řízení
na tuto funkci, na což má dle zákona
po uplynutí funkční doby současného
ředitele nárok. „Termín na otevření
obálek a posouzení přihlášek do
konkurzního řízení na místo ředitele
Základní školy T. G. M. Poděbrady
byl stanoven na 7. května 2013. Pokud
se nestane nic mimořádného, dojde
na tomto jednání i ke stanovení data
konkurzu, které bude hlavně záviset
na možnostech účasti členů komise.
Pozvánka na konkurz musí být
podle zákona odeslána účastníkům
čtrnáct dní před konáním konkurzu.
Můj odhad na termín oznámení
jména nového ředitele je tedy začátek
června,“ informovala Jana Veberová,
předsedkyně výběrové komise. Podle
vyhlášky má výsledné pořadí uchazečů
pro zřizovatele doporučující charakter.
Není tajemstvím, že by v roli „šéfa“
školy rád pokračoval i současný ředitel
Monček, který se také do výběrového
řízení přihlásil. Bude ve své započaté
práci pokračovat i nadále?
Zpravodajství
www.podebradskenoviny.cz
3
9. května 2013
Gastro Poděbrady 2013 nabídlo pestrou paletu chutí a vůní
V polovině dubna se v Kongresovém sále na lázeňské
kolonádě uskutečnil sedmý ročník mezinárodní
soutěže Gastro Poděbrady 2013.
úvodní znělku každého večerníčku.
Ten si vybrala i příbramská soutěžící a prozradila nám, jak probíhala
příprava. „Byl to náš společný nápad.
Paní mistrová nám oznámila, že jsme
přihlášeni do soutěže a řekla nám, jaké
téma je v kategorii cukrář. My jsme
v podstatě hned začaly přemýšlet
a z několika návrhů se nám nejvíc
líbil pan Večerníček. Dort jsem dělala
s kamarádkou a občas nám pomohla
paní mistrová,“ prozradila Michaela
Křížová z Příbrami.
Soutěžit letos dorazili studenti z třinácti středních odborných škol a učilišť,
přijeli i hosté ze slovenské Rimavské
Soboty.
Dobroty, které soutěžící připravili,
musely spadat do třech kategorií.
Cukráři dostali za úkol upéct dorty
a sladkosti na téma českých večerníčků, číšníci připravovali tabule
s mysliveckou tématikou a kuchaři
vařili doslova „Z našeho dvora“.
V barmanské soutěži spočívající
v míchání drinků se kreativitě meze Myslivecká tabule
nekladly.
Číšníci se statečně vypořádali s mysliveckou tématikou a v hlavním sále tak
Cukráři v pohádce
na diváky čekalo několik skvostně
Téma večerníčků cukráře zjevně nazdobených stolů. „Celková příprabavilo a tak byla na Gastru 2013 va nám zabrala zhruba čtrnáct dní.
k vidění řada originálních dortů Všechno jsme to vytvářeli společně.
s touto tématikou. Studenti si kolikrát Nejdřív padne nějaký návrh a pak se
dali záležet i na těch nejmenších dolaďují detaily. Na závěr jsme dali
detailech, což jistě ocenila odborná dohromady menu,“ uvedl student
porota soutěže. K vidění zde byly z Poděbrad David Horák. „Vymyslet
dorty věrně připomínající večerníčky finální podobu tabule trvá vždycky
Z mechu a kapradí, Maková panen- nejdéle, samotná realizace nám dnes
ka, Rákosníček a častým motivem zabrala asi hodinu, i když povolený
byla i postavička, která obstarává limit byl dvouhodinový,“ řekla dále
› V rámci soutěže nechyběl ani tradiční Běh číšníků
› Poděbradská tabule a její spoluautorka Kamila Vašková
Davidova kolegyně Kamila Vašková. vodka a gin. Celý drink je ještě doplněný tonikem a grenadinou,“ uvedl
Best of drink
vítěz soutěže Ondřej Císař z Vlašimi.
Nejsledovanější kategorií byla Ten prý při míchání rád experimentuje
bezesporu ta barmanská čili míchání a barmanský kurz absolvoval teprve
drinků dle vlastní fantazie. Soutěžit před dvěma měsíci, jak nám později
přijelo třicet dva barmanských talentů. prozradil.
Porota byla rozdělena na dvě části. Dva
porotci kontrolovali přímo na pódiu Nejlepší ročník?
technické provedení a zbylá početnější Porota soutěže si letos velmi pochvačást poroty – „schovaná“ za pódiem – lovala výkony studentů. V zákulisí se
hodnotila chuťové vlastnosti mícha- dokonce hovořilo o nejlepším ročníku
ných nápojů. „Vyhrál jsem s letním v celé historii. Suma smárum: letos
nápojem, kde hlavními přísadami jsou bylo Gastro svědky opravdu nadstan-
dardní účasti. Číšníci připravili hned
jedenáct tabulí a soutěže se zúčastnilo
sedm týmů kuchařů, šest týmů cukrářů a třicet dva barmanů. „S výsledky
naší školy jsem spokojená, protože
jsme zvítězili v kuchařské kategorii.
Ale ani naši ostatní studenti nezklamali,“ potěšilo ředitelku SOŠ a SOU
Poděbrady Helenu Klimešovou.
Jelikož se tato soutěž stala již tradicí, lze
očekávat, že za rok do Poděbrad opět
dorazí mnoho talentů z oblasti gastronomie. „Chtěla bych poděkovat všem
zúčastněným školám, mým kolegům
„Traktorparáda“ aneb poslední troubení
-inzerce-
Text a foto: Michal Kozák
a všem sponzorům, kteří nám projevili
štědrost. Cením si všech, kteří nám
fandí,“ dodala závěrem organizátorka
celé akce Klimešová.
Vítězové letošního ročníku
Kuchař: Roman Schovanec, Martin
Bureš (Poděbrady)
Cukrář: Marie Stuchlíková, Tereza
Křivanová (Horky nad Jizerou)
Číšník: Marek Beňo, Katarína
Korhelová (Rimavská Sobota)
Barman: Ondřej Císař (Vlašim)
Hypoteční hibernátor
Originální způsob posledního zvonění zvolili studenti Střední zemědělské školy
v Poděbradech.
Text a foto: Aleš Kubelka
vám garantuje nabídku
dnešní nízké sazby
do konce roku
Přes deset traktorů s veselou posádkou – studenty posledního ročníku
oboru Agropodnikání – absolvovalo
spanilou jízdu městem (na snímku).
Zajímavou akci, při které do ulic
vyrazily Zetory i nejnovější stroj John
Deere, uspořádali studenti školy
s ředitelem školního statku Janem
Kocmánkem.
Proč město
nemůže opravit
chodník?
Bez
popl
atků
Text: M
gr. Hana Novotná, vedoucí
oddělení majetku Odboru
vnitřních věcí,Městský úřad
Poděbrady
Město Poděbrady mělo a má zájem
provést opravu stávajícího chodníku
v ul. Bílkova po pravé straně pozemní
komunikace ve směru Poděbrady –
Praha od autobusové zastávky po
nově provedený chodník u TESCA.
Chodník města se nachází na pozemku par. č. 335/22 v k. ú. Kluk, který je
ve vlastnictví Ing. Vladimíra Hrbka.
Za tímto účelem proběhlo několik
jednání, ale marně. Vlastník pozemku
s opravou chodníku nesouhlasí a není
ochoten ani pozemek městu prodat.
Z tohoto důvodu požadavek občanů
města nelze splnit.
REFINANCOVÁNÍ
HYPOTÉK
UniCredit Bank Expres
Lázeňská 1458, Poděbrady
tel.: 955 964 795–796
www.unicreditbank.cz
Poděbrady přivítaly druhou rodinu z Barmy
Čtyřčlennou rodinu uprchlíků z jihovýchodní Asie přijal poděbradský starosta,
zástupci Červeného kříže a ministerstva vnitra.
Text a foto: Aleš Kubelka
Hlava rodiny Sang Tuang Sian bude –
stejně jako jeho krajan – zaměstnán
v technických službách. Celá rodina
z Barmy, která je kvůli tvrdému
potlačování politické opozice
a vojenského postupu v Karenském
státě kritizována za systematické
porušování základních lidských
práv, nalezne nový domov u stadionu
Bohemie, kde jim město poskytne byt
za symbolické nájemné.
Sianovi se pokusí začlenit do
veřejného života v Poděbradech, malý
syn Kim nastoupí od září do místní
školky a farář Českobratrské církve
evangelické v Poděbradech Martin
Fér rodinu pozval na pravidelné
návštěvy. „Využijte vaši novou šanci.
Máte jednu velkou výhodu, která však
může být i nevýhodou. Vzhledem
k tomu, že v Poděbradech již jedna
Bez poplatků znamená: bez měsíčního poplatku za správu a vedení úvěru a bez poplatku za poskytnutí úvěru. Platí pro
žádosti o úvěry na financování bydlení podané do 31. 5. 2013 a podpisem smlouvy do 30. 6. 2013.
PODĚBRADSKÉ NOVINY – TERMÍNY 2013
› Barmská rodina se od dubna zabydluje v Poděbradech
barmská rodina žije, pomůže vám
při začleňování a případných problémech v komunikaci. Nevýhodou
však může být, že vaši krajané si zde
získali vizitku velmi dobré a pracovité
rodiny, takže vás s ní budou všichni
srovnávat,“ závěrem řekl starosta
Poděbrad Ladislav Langr.
Číslo PN
PN 11
PN 12
PN 13
PN 14
PN 15
PN 16
PN 17
PN 18
PN 19
PN 20
PN 21
PN 22
redakční uzávěrka pro přispěvatele
13. 5.
27. 5.
10. 6.
24. 6.
15. 7.
5. 8.
19. 8.
2. 9.
16. 9.
30. 9.
14. 10.
28. 10.
termín vydání
23. 5.
6. 6.
20. 6.
4. 7.
25. 7.
15. 8.
29. 8.
12. 9.
26. 9
10. 10.
24. 10
7. 11.
Tiráž
▶ Vydavatel: Městské kulturní centrum
Poděbrady, IČO: 16577434
▶ Redakce: Aleš Kubelka (vedoucí redakce),
Monika Langrová
▶ Grafická úprava: Just B. – just-be.cz
▶ Korektury: Jana Balcarová
▶ Stálí spolupracovníci: Milan Čejka,
Michal Kozák, Karel Liška, Lucie
Procházková, Olga Šolcová
▶ Inzerce: [email protected]
▶ Adresa redakce: Poděbradské noviny,
Jiřího náměstí 1/1, 290 01 Poděbrady,
telefon: 325 612 505, www.ipodebrady.cz,
e-mail: [email protected]
▶ Tisk: TNM Print s.r.o.
▶ Registrační číslo: MK ČR E 10868*
▶ Příští číslo vyjde ve čtvrtek
23. května 2013.
4
Lidé / Názory
www.podebradskenoviny.cz
9. května 2013
Poděbradští studenti už vědí, co je to „hummus“ ZŠ TGM chce pomoci
dětem být zručnými
a rodiče přizvat
ke spolupráci
Nejen o prázdninách můžete objevovat zajímavé kouty světa a nejen Evropa taková místa nabízí! Poděbradské školy
se rozhodly přenést studiem nabyté znalosti za hranice teorie a umožnily svým studentům říci: „Shalom Izrael“!
Text: J. Doubková, Š. Dvořák a S. Hudcovicová za účastníky
probudila malé děti, a tak i naši profe- usmlouvat suvenýry s místními
z Gymnázia J. z Poděbrad, SZeŠ a SOŠ Poděbrady, EKO Gymnázia
soři plavali se zdviženýma nohama obchodníky. Z bludiště stánků jsme
a SOŠMS Poděbrady | Foto: Gymnázium Jiřího z Poděbrad
a rozzářenýma očima. Bohužel, co se nakonec vymotali blízko slavné
je moc slané, není moc dobré. Chuť Zdi nářků. Místo předchozího hlučDíky partnerství měst Poděbrady města jako třeba výtah na pláž nebo nám ale spravila návštěva českého ného pokřikování – tiché přemýšlení
a Netanya jsme v březnu mohli opěto- „posilovny“ pod širým nebem. Jako ambasadora v Tel Avivu, který nás a modlitby. Papírky s našimi přáními
vat návštěvu izraelské mládeže, která správní studenti jsme navštívili přijal a pohostil ve svém domě spolu našly stejně jako tisíce dalších skrýš
byla naší vlastí okouzlena již v říjnu. univerzitu a jako správní Češi pivo- se studenty dalších dvou českých škol mezi kameny této zdi (pozůstatkem
Stejně jako oni i my jsme nahlédli pod var a fotbalový stadion. Kromě toho právě pobývajících v Izraeli.
hradby jeruzalémského chrámu).
pokličku jejich každodenního života jsme si užili slunce na vyhlášené pláži
Vrcholem týdne byl výlet do
Nepřipomínali jsme si však jen
a seznámili se s tamními tradicemi. a záviděli pětatřiceti stupňové jaro. Jeruzaléma. Naše nohy nás donesly starověkou historii Židů. Návštěvu
Naši přátelé nás vřele přijali do svých Ano, čtete správně, 35 °C na začátku až k posvátnému místu křesťanů – Jeruzaléma jsme završili v muzeu
domovů, většinou bytů v několika- března! (Přiznáváme, že jsme Izrael chrámu Božího hrobu. Úchvatná holocaustu Jad vašem. V expozici
patrových domech. Díky tomu, že opouštěli opravdu neradi.)
stavba stojí na hoře Golgotě, kde na vás dýchne neuvěřitelně bezproSamozřejmě jsme zamířili i mimo byl podle Nového zákona ukřižo- střední atmosféra, a když na konci
jsme žili přímo v rodinách, mohli
jsme židovskou kulturu poznávat Netanyu. U Mrtvého moře jsme se ván Ježíš Kristus. Naplněni dojmy prohlídky vejdete do tichého sálu,
opravdu zblízka. Další neopome- skutečně nechali unést. Doslova. z tohoto magického místa jsme se pak kde na stropě vidíte tváře obětí a pod
nutelná výhoda tohoto ubytování Hladina jednoho z nejslanějších proplétali spletitými uličkami přileh- vámi je hluboký kráter, jste jako ve
byla velmi příjemná analýza typické jezer na světě dokonce i v dospělých lého tržiště, kde jsme neopomněli vakuu, kde neexistuje nic jiného než
izraelské kuchyně. Její univerzální
ten silný příběh… Muzeum se však
pravidlo je zřejmě servírovat jakékonezabývá pouze tragickými konci.
liv jídlo s hummusem (kaše z cizrny
Okolní zahrada je ze stromů vysazes přísadami cibule, různých bylin
ných ve jménu zachránců židovských
a česneku, pozn. red.). Neminulo nás
životů – své místo zde má i Nicolas
také setkání s pitou, kuskusem či falaWinton.
felem (smažené kuličky z cizrnové
I tato skutečnost připomíná histokaše, pozn. red.). Náš výlet ovšem
rickou propojenost České republiky
nezaneprázdňoval pouze chuťové
a Izraele, kterou náš výměnný
pobyt (doufáme) prohloubil. Chtěli
pohárky – během jednoho týdne
jsme se svými hostiteli viděli tolik
bychom vedení města i poděbradzajímavých míst, až nám přecházel
ských škol říct jedno velké „Toda!“
zrak.
(díky!) za neopakovatelnou přílePrvní dny jsme strávili prohlídkou
žitost navštívit tuto výjimečnou
města. Netanya je také lázeňským
zemi. Ale tím nekončíme! „Poštovní
městem, které se může pochlubit
holubi“ budou mezi námi a našimi
překrásnou promenádou u moře.
izraelskými kamarády poletovat ještě
Poděbrady ovšem mnohonásobně
hodně dlouho, a pokud se nám podaří
převyšuje velikostí a počtem obyvanaplnit prasátka, možná se do Izraele
tel. Pobavilo nás moderní vybavení
zase podíváme.
Comenius Partnerství COINCO: bílá a žlutá
Právě v těchto barvách probíhalo od 3. do 9. dubna na hotelové škole poděbradské setkání partnerských zemí
projektu Comenius.
galsky celou cestu) jsme se vrátili
do Poděbrad, kde nás čekal kurz
češtiny, dle sdělení hostů asi opravdu nejtěžšího jazyka na světě. To
překlady předpisů pro nedělní vaření
do projektových jazyků, jmenovitě
z češtiny do angličtiny, španělštiny,
portugalštiny a turečtiny, nám šly
daleko lépe. Po dobře odvedené práci
nás čekala zasloužená odměna, večer
v poděbradské restauraci V Pivovaře
s hudbou, dobrým jídlem a hlavně –
dobrým pivem.
To hlavní, kvůli čemu naši hosté
přijeli, bylo ale nedělní „barevné“
vaření čili cooking in colours. Pro
setkání v Poděbradech byly vybrány
barvy bílá a žlutá, protože mnoho
ingrediencí se v našich zeměpisných
šířkách vyskytuje právě v těchto
barvách. Pečlivě zvolené menu
doplňovali své znalosti španělské (plněná vejce i zapečené plněné
historie, zeměpisu, gastronomie brambory, dýňovou polévku,
a nakonec i španělštiny samotné.
plněné kuřecí s bramborovou kaší,
Hned první den se hosté pustili do křenovku s bramborovým knedlívaření se studenty 1. ročníku hotelové školy a velikonoční menu zvládli
skvěle včetně mazanců, beránka,
barvení vajec i pletení pomlázky.
Pro nás zase bylo těžké uvěřit, že po
pár hodinách strávených společně
s našimi studenty Azahara, studentka ze Španělska, zvládla i Hody, hody
doprovody…
Lenka, Zdeněk a Petr představili
Po padesáti letech si znovu
ve své odpolední prezentaci Českou
řekli své „ano“
republiku, vtipně komentovali naši
historii, největší velikány v kultuře, Manželé Hana a Jaromír Matopolitice a sportu, i naši závislost na línovi se brali na poděbradské
pivu. Vlastně tak připravili skupinu radnici 29. 4. 1963 a znovu se
na páteční exkurzi do nymburského vrátili na stejné místo po padesáti
pivovaru a setkání s naší historií ve letech, aby spolu se svými nejbližskanzenu v Přerově nad Labem. šími oslavili krásných padesát let
Pěkně jsme tam vymrzli, takže společného života.
roztopený krb a oběd v Hrabalově Babičko a dědečku, gratuluji vám
Hájence v Kersku nám doslova ke zlaté svatbě a přeji do dalších
zachránil život. Stejně jako kančí let mnoho porozumění, lásky
„se šípkovou a se zelím“, které tam a zdraví.
vaří přímo skvostně. V dobré náladě Za rodinu vnučka
Lucie Procházková
(zpívalo se turecky, španělsky, portu-
Text a foto: Eva Svobodová, koordinátorka projektu
Do Poděbrad se sjelo 11 Portugalců,
8 Španělů a 7 účastníků z Turecka.
Čekal je tady bohatý program,
chladné dubnové počasí, ale i vřelé
uvítání. S některými učiteli jsme se
už v minulosti v Poděbradech setkali,
rekord drží Paulo z Portugalska, jenž
se po studijní návštěvě v říjnu 2011 do
Poděbrad přímo zamiloval, byl tady
v pětadvacetistupňových mrazech
loni v únoru, v červnu otestoval kolo
a místní cyklostezky, letos v lednu
běžky. Jeho vzpomínky na předchozí
pobyty v Poděbradech jsou již téměř
legendami, na něž láká – poměrně
úspěšně – další kolegy a studenty
nejen z Portugalska.
Zatímco Paula prohlídka „hotelovky“ nepřekvapila, zbytek skupiny
reagoval obdivně, občas i nevěřícně.
Hosté obdivovali vybavení školy,
učebnice, jejichž autory jsou naši
učitelé, posilovnu (ten hlasitý výraz
obdivu bych vám přála slyšet!), nevěřícně se tvářili na kodex oblékání.
Po prohlídce školy nám Maria
a José ze Španělska připomněli
úvodní návštěvu Granady v listopadu loňského roku, takže jsme si
Redakce nezodpovídá za obsahovou a formální kvalitu příspěvků na této
straně, stejně jako za jejich pravdivost. Zveřejněné příspěvky vyjadřují subjektivní názor čtenářů. Redakce si vyhrazuje právo vymazat jakoukoliv část
příspěvku v případě, že je rasistický, navádí ke kriminálním činům nebo jinak
porušuje všeobecné etické normy. Pokud příspěvek přesáhne délku normostrany (1 800 znaků), bude jeho zbylá část otištěna na internetových stránkách
www.podebradskenoviny.cz. Uvítáme Vaše příspěvky, nápady, ohlasy a připomínky na adrese: [email protected]
Dne 16. května
uplynou již tři roky
oky
od tragické smrti
ti
Ondráška Valenty
nty
Vzpomíná
zarmoucená rodina
dina
kem i tvarohový dezert a štrúdl)
studenti uvařili společně. Vaření
bylo zábavné stejně jako následující
vyřezávání jablek pod vedením
Petra, Jirky a Aleny. Fantazii se
meze nekladly, čehož někteří využili
a překvapili i sebe sami. Poslední
aktivitou bylo míchání nápojů, tady
reprezentovali naši školu Adam,
Daniel a Katka, a hosté …no prostě
jen zírali. Ještě společná kávička pro
všechny studenty v nejmenované
poděbradské osvěžovně a byla tady
závěrečná večeře. A taky smutek
a občas i slzičky, protože některým
se opravdu odjíždět nechtělo. Není
lepší vizitky pro hostitele, než když
to hosta domů příliš netáhne. Jinými
slovy: fan klub příznivců Poděbrad
se v dubnu rozrostl o několik desítek
nových členů. A kde se setkáme
příště? V říjnu při červeném vaření
v Turecku!
Základní škola T. G. Masaryka byla úspěšná v získání
grantu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Šikovné děti se zaměřuje na
rozvoj pracovní výchovy na základní škole, chce pomoci
dětem při vytváření představ o budoucí vzdělávací
dráze a v neposlední řadě chce zlepšit komunikaci školy
s rodiči a více je zapojit do aktivit školy.
Text: Lucie Slauková a Jana Smíšková
Projekt má 5 částí: dělené hodiny
pracovního vyučování, dílny zručnosti, prožitkový kurz „Čím budu?“,
prázdniny pro šikuly a šikulky
a aktivita s názvem Jedna rodina.
V hodinách pracovního vyučování
budou děti rozděleny do menších
skupin než doposud. Tato inovace
umožní vyučujícímu individuálnější
přístup k jednotlivým žákům, kterého
je zapotřebí zejména v poslední době.
Na základě našich zkušeností totiž
roste počet žáků, jejichž manuální
zručnost je malá a je třeba ji rozvíjet.
To se týká jak oblasti technické, tak
také ručních prací a pěstitelství.
Dílny zručnosti jsou určeny pro žáky
2. stupně a pro děti budou bezplatné.
Formou práce jsou tři kroužky (domácích prací, zemědělských činností
a technických činností), které se budou
konat pravidelně každý týden 2 vyučovací hodiny v prostorách školní cvičné
kuchyně, pracovny přírodopisu, školního pozemku a školní dílny. Povedou
je zkušení pedagogové s aprobací pro
vyučovací předměty rodinná výchova,
přírodopis a pracovní vyučování.
Nejbližší akcí, která děti v rámci
projektu čeká, je již tradiční výjezd
8. ročníku s tématem volby povolání.
Nejen, že má nyní nový název „Čím
budu?“, ale jistě je příjemná informace pro rodiče, že letos i příští školní
rok bude pro účastníky bezplatný.
Nedílnou součástí tohoto výjezdu
jsou exkurze do výrobního závodu
a zařízení středního školství. Žáci si
rovněž vytvoří osobní složku (portfolio), ve které budou mít založeny
všechny osobnostní, profiorientační
a další testy a jejich výsledky.
Pro letošní a příští prázdniny nabízí
škola aktivity s názvem Prázdniny pro
šikuly a šikulky. Jejich prostřednictvím chce podpořit rozvoj praktické
výchovy a manuální zručnosti žáků
netradiční organizační formou práce –
bezplatným týdenním prázdninovým
pobytem s tematikou ručních prací
a prací na farmě. Uskuteční se v blízkosti zemědělské farmy s možnostmi
pro sport a relaxaci. První skupina
účastníků si osvojí základní dovednos-
ti ručních prací a naučí se šít na šicím
stroji, následně si žáci sami budou
navrhovat a vyrábět drobné oděvní
doplňky, pracovat se střihem a ušijí si
jednoduchý oděv. Druhá skupina bude
provádět agročinnosti na zemědělské
farmě, pečovat o drobné hospodářské
zvířectvo, pracovat v sadu a na poli.
Třetí skupina bude formou příměstského tábora rozvíjet svoji zručnost
v technických činnostech s využitím
zázemí naší školní dílny.
Poslední aktivita s názvem Jedna
rodina je zaměřena především na
rodiče dětí. Celý příští školní rok
2013/14 budeme rodiče zvát do školy,
do třídy jejich dítěte, aby zde nejen
svým dětem, ale i jejich spolužákům
mohli představit svá povolání. Jak?
Může to být přednáška, interaktivní
workshop, prezentace v powerpointu,
rodiče mohou přinést ukázky výrobků
ze své firmy nebo budou moci děti
pozvat na exkurzi na svá pracoviště.
Aby si děti samy mohly na vlastní oči
představit, co znamená, když rodič
řekne: „Jdu do práce“.
Tuto aktivitu si již loni pilotně
vyzkoušely děti z tehdejší 3.C spolu
s paní učitelkou Danou Šafránkovou.
Ta totiž dokázala svým entuziasmem
z práce s dětmi nakazit rodiče, kteří
neváhali a celý loňský školní rok dětem
dvakrát do měsíce trpělivě vysvětlovali, zodpovídali všetečné otázky,
připravovali prezentace a ukazovali
produkty svých firem. Děti se tak
mohly dozvědět, co dělá ředitel logistiky, marketingový ředitel, ekonomka,
designérka, co je to cestovní ruch,
obnovitelné zdroje, kdo je projektový
manažer, jak vypadá práce keramika
a řezníka. Pozitivní ohlas měl projekt
také u rodičů, všichni se důkladně na
vystoupení připravovali a byli potěšeni
reakcemi dětí.
Základní škola T. G. M. v čele s jejím
ředitelem Jindřichem Mončekem
postoupila ve spolupráci s rodiči zase
o velký krok dál.
EKO Gymnázium představilo
výukový program „Voda pro život“
V loňském školním roce jsme se na základních školách v našem kraji představili
s výukovým programem „Les“. Protože se setkal s velkým ohlasem, rozhodli jsme
se letos vyjet na školy s programem „Voda pro život“. Rok 2013 totiž OSN vyhlásilo
Mezinárodním rokem vodní spolupráce.
Text a foto: Bohdana Glierová, EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady
První výjezdy našeho Ekotýmu se
uskutečnily 18. a 20. března na Základní
školu Václava Havla v Poděbradech.
Po ní následovala ZŠ Komenského
v Nymburce, ZŠ v Městci Králové a na
závěr ZŠ TGM v Poděbradech.
Náš tým tvořily 2 pracovní skupiny –
„prváci“ a „třeťáci“. Program se skládal
ze dvou částí – teoretické a praktické
a byl určen pro žáky 5. tříd. V teoretické
části se naši studenti představili dětem
jako vodní bezobratlí živočichové, např.
perloočka, žábronožka, buchanka,
kapřivec, listonoh, blešivec, vodoměrka,
vodní pavouk vodouch stříbřitý a jiní.
To vše s pomocí barevných plakátů,
které pro nás vytvořili studenti SOŠ
Multimediální tvorby z naší školy. Dále
následovalo povídání o kvalitě vody –
studenti vysvětlili dětem, proč se voda
stává kyselou, jak tuto kyselost změříme
a jaký to má vliv na vodní živočichy. Poté
jim přiblížili, co je to vodní květ, jak
vzniká a proč v takovéto vodě nemohou
žít ryby ani jiné organismy závislé na
přítomnosti kyslíku. Poslední téma se
týkalo prvoků – kde všude žijí, čím se
živí a jak si je můžeme „vypěstovat“
v senném nálevu.
V praktické části se děti rozdělily do
čtyř skupin, které se na jednotlivých
stanovištích postupně vystřídaly. Na
prvním stanovišti poznávaly vodní
bezobratlé živočichy včetně jejich vývojových stádií. Na druhém stanovišti se
měřilo pH vody pomocí indikátorových
papírků. Děti tak měly možnost porovnat kyselost vody z Labe, školního akvária a pitné vody z kohoutku. Na třetím
stanovišti podobně porovnávaly obsah
dusičnanů ve vodě. Poslední stanoviště
bylo nejpopulárnější – děti zde mikroskopovaly senný nálev a hledaly v něm
prvoky – bobovky a trepky.
Výukový program splnil naše
očekávání. Pobavil a poučil nejen děti
ze základních škol, ale pocit z dobře
odvedené práce z něj měli i naši studenti,
kteří si aspoň na chvíli vyzkoušeli práci
učitele.
Lidé / Události
www.podebradskenoviny.cz
5
9. května 2013
Den Země: papírový had na náměstí
a „víčková planeta“ na zámku
Text a foto: Monika Langrová
Oslavy mezinárodního Dne Země jsou neodmyslitelně spjaty s živým „cvrkotem“ dětí ve městě. Letos tomu nebylo jinak. Vedle
akcí ve školách a jejich okolí jim dopoledne 22. dubna patřilo Jiřího náměstí a první zámecké nádvoří. Více v naší fotoreportáži.
› Čilý ruch. Předškoláci, žáci a studenti místních škol mohli na několika místech na náměstí nasát informace k ekologickým tématům, prověřit si své znalosti a zasoutěžit si
› Had z papíru. Stejně jako vloni vyrostl na
stanovišti poděbradských mateřských škol
had z ruliček od toaletního papíru. Tentokrát byl však delší – měřil 464 metrů
› Obraz z víček. První zámecké nádvoří „rozveselili“ žáci prvního stupně ZŠ V. Havla. Ti
si přinesli nasbíraná plastová víčka a vytvořili z nich pestrobarevný obraz naší planety
› Udělej si větrník. Na stanovišti Domu dětí
a mládeže Symfonie bylo možné dozvědět se informace o šetření energií a také si
vlastnoručně vyrobit papírový větrník
› Kontakt s přírodou. O „zvířecí účastníky“
je mezi nejmenšími na Dni Země vždycky
velký zájem. Letos na náměstí přivezli holuby a králíky chovatelé z Kostelní Lhoty
› Procházka za stromy. Tečkou za pondělními
oslavami byla odpolední procházka po zajímavých stromech v parku s autorem knížky
„Poděbradské stromy“ Borisem Cacarou
Voda pro Afriku aneb
pomáhat je radost
V sobotním odpoledni 20. dubna se na poděbradské
kolonádě hrálo a zpívalo. Také se zde lidé účastnili různých
aktivit a především pak pomáhali těm, kteří to potřebují.
Konala se tady akce na podporu humanitárního projektu
sdružení ADRA Česká republika. Jeho cílem je vybudování
vodních cisteren v Etiopii.
Text a foto: Monika Langrová
žit na získání pitné vody. Často se za ní
vydávají až do vzdálenosti pěti sedmi
Pomáhat je radost. Tak zněl slogan kilometrů. Na kolonádě nechyběly
humanitárního odpoledne v centru samozřejmě kasičky. Peníze z nich mají
města. Současně by se tímto způso- podpořit projekt na výstavbu cisteren
bem dala popsat atmosféra, která na vodu v somálské části Etiopie,“
při něm vládla. Především rodiče vysvětlil Jan Bárta, výkonný ředitel
s dětmi se zapojili do činností na občanského sdružení ADRA ČR.
třech „vodních“ stanovištích. Po
Stejně jako on byl také Vít Vurst
celou dobu k příjemné pohodě hrály spokojený s průběhem a výsledkem
studentské kapely. „Sobotní akce Voda akce. „Podle našich odhadů prošlo
pro Afriku v podstatě vznikla z popudu stanovišti přibližně 150 účastníků,
mladých lidí fungujících při Sboru děti namalovaly 60 obrázků na téma
Církve adventistů v Poděbradech voda. Přímo na místě bylo vybráno
a konala se v rámci setkání mládeže 12 818 korun. Dalších 11 000 korun
z celých Čech. Nejvíc jsem si vážil plynulo z činnosti, kdy lidé nosili vodu
skutečnosti, že myšlenka udělat něco na lžičkách a z každých 100 ml jimi
pro lidi, kteří na tom nejsou jako my, nanošených jsme od dárců dostali
byla jejich a většinu aktivit pomohli 50 korun. Díky přispění dalších
vymyslet a spoluorganizovat jedinci, mecenášů se konečná částka vybraná
jimž nebylo ani dvacet,“ uvedl Vít na projekt zajištění vodních zdrojů
Vurst z poděbradského Sboru Církve pro etiopské komunity vyšplhala na
adventistů sedmého dne.
32 818 korun,“ vyčíslil Vurst a podotNejvětší zájem příchozích budil kl, že určitým překvapením pro něj
úkol s názvem „Naplň vědro etiopské byla ochota a samozřejmost, s jakou
ženy“ – nošení vody na lžíci. „Tato přispívali dárci a sponzoři některých
aktivita měla připomenout, kolik úsilí aktivit, ale s podmínkou, že nechtějí
musí kupříkladu etiopské ženy vynalo- být zveřejněni.
Mladí sokolové bodují ve všestrannosti
V polovině dubna uspořádal oddíl sportovní gymnastiky
TJ Sokol Poděbrady prověrku sokolské všestrannosti pro
tělovýchovné jednoty středočeské župy Tyršovy.
Text: Josef Bubeník | Foto: Monika Szabóová
cvičení, které míří až ke sportovnímu mistrovství. Všestrannosti
se věnují především děti a mládež,
ale do jisté míry také dospělí
závodníci.
První třetina župního přeboru
se konala 23. března v Kutné Hoře,
jednalo se o závody v plavání. Další
disciplíny – sportovní gymnastika
a šplh – se uskutečnily 13. dubna
› Úspěšné závodnice z TJ Sokol
v poděbradské sokolovně. PořaPoděbrady
datelsky se nám akce vydařila,
O tom, jak sportovní klání probí- bodové ohodnocení bylo k dispozici
halo a kdo z domácích skončil mezi hned po jejím skončení.
nejlepšími, jsme si povídali s účastnicí
Veronikou Szabóovou.
V jakém sledu se jednotlivá
Můžete přiblížit samotnou
soutěž a její prozatímní
průběh?
Soutěže, ale hlavně v ýcvik
všestrannosti, jsou v sokolském
pohybovém programu základem
pro nadstavbové náročné speciální
cvičení odvíjela?
Začínala děvčata se svými disciplínami v pořadí prostná cvičení, přeskok,
kladina nebo lavička, hrazda a šplh
na tyči s přírazem. Chlapci soutěžili
ve druhém sledu v odvětvích prostná
cvičení, hrazda, přeskok, bradla,
kruhy a šplh.
i šplh, Martin a Matěj si v něm vyměnili pořadí. V dorostu vévodil ve SG
Rozhodně neudělali své tělovýchov- i šplhu Jiří Souček, v mužích Mikoláš
né jednotě ostudu a obsazovali přední Prokůpek.
místa. V kategorii mladších žákyň I se
vytáhly Viktorie Ondrová a Tereza Kdy proběhnou zbývající
Vyleťalová. V mladších žákyních II atletické disciplíny?
byla naše Lilian Nejedlá třetí ve V neděli 12. května a já věřím, že i zde
sportovní gymnastice (SG) i šplhu. budeme mezi prvními.
Nejlepších výsledků dosáhly starší
Za redakci PN držíme všem
žákyně III Natálie Kratochvílová poděbradským účastníkům župního › Do přenášení vody na lžíci se solidárně zapojily celé rodiny včetně
těch nejmenších členů
a Ivana Bartáková, které díky stejné- přeboru palce.
mu bodovému součtu ve SG skončily
obě na prvním místě. Mezi staršími
žákyněmi IV byla Žofie Moličová ve
šplhu i SG druhá, Anna Nejedlá pak
třetí. V soutěži dorostenek jsem nejlépe odcvičila já, Veronika Szabóová,
v ženách pak Aneta Vosejpková
a Emma Klemperová.
V domově pro seniory se v úterý 23. dubna konal Den Rakouska, další z cyklu představoMužské složky zaznamenaly tyto vání jednotlivých evropských zemí.
úspěchy: mladší žáci I – SG: 1. Jan
Hakl, 2. Štěpán Týma. Ve šplhu si Text: Milan Čejka
do jednoho velkého státu. Spojuje a vzpomínkami, které se týkaly našeho
pořadí prohodili. Mladší žáci II –
nás tedy i společná historie. Důležitá jižního souseda. Den Rakouska nabídl
opět 1. místo ve SG Jan Hubálek Pozvání na schůzku s obyvateli je však přítomnost a budoucnost také stylové občerstvení. Každý mohl
a dále 2. Tomáš Sojka, 3. Matyáš domova přijal tiskový mluvčí rakous- obou států, například rychle rostoucí ochutnat vídeňskou kávu a jablečný
Pulda. Ve šplhu zazářil Tomáš a hned kého velvyslanectví v Praze Andreas příhraniční a regionální spolupráce,“ štrúdl zase připomenul lahodnou
za ním skončil Honza. Starší žáci III Wiedemann. „Z vlastních zkušeností podotkl kromě jiného Wiedemann. historii pestrých chutí habsburské
pořadí SG: 1. Mário Mihál, 2. Martin vím, že vztahy mezi našimi zeměmi Při setkání ve vyzdobené jídelně monarchie. K obědu pak kuchařky
Plíva, 3. Matěj Beránek. Mário vyhrál jsou v posledních více než dvaceti došlo na promítání filmu o kulturních připravily hovězí polévku s celestýnletech v mnoha směrech velice památkách Vídně. Program pokra- skými nudlemi a vepřová játra po
intenzivní a můžeme je považovat za čoval neformální besedou s klienty tyrolsku s vídeňským knedlíkem. Na
přátelské. Ostatně Rakousko i Česká Luxoru. Senioři se většinou svěřo- závěr setkání si zástupce velvyslanecrepublika patřily po dlouhou dobu vali se svými životními zkušenostmi tví s obdivem prohlédl centrum města.
Uspěli poděbradští závodníci
„na domácí půdě“?
Do Luxoru zavítal zástupce
rakouského velvyslanectví
Vzdělávací kurz „Kuchař –
kuchařka“ odstartoval
Nymburská vzdělávací instituce CEARA ve spolupráci se Středním odborným učilištěm
společného stravování Poděbrady organizuje kurz pro dospělé v oboru „Kuchař – kuchařka“. Ten je součástí projektu Teplá a studená kuchyně dle Národní soustavy kvalifikací.
Text: Šárka Dvořáková
V rámci výše uvedeného projektu
proběhlo o víkendu 6. až 7. dubna
v Labence první setkání s vybranými účastníky kurzu. Akci zahájili
a smysl projektu blíže nastínili jeho
realizátoři, zástupci nymburské
vzdělávací společnosti CEARA.
Následovala úvodní slova ředitelky
SOU společného stravování Heleny
Klimešové a seznámení se s jednotlivými lektorkami – mistrovými z téže
školy. Pak už se představili samotní
účastníci kurzu a prozradili svou
motivaci a očekávání. Během prvního
dne pak byli seznámeni s provozem
v Labence, recepturami teplé kuchyně,
normováním a dalšími praktickými
úkony, jež jsou pro kuchaře nezbytné.
„Díky kurzu získám zcela jiný náhled
na vaření, naučím se správné postupy
přípravy pokrmů. Mám radost, že jsem
do něj byla vybrána. Rozšířím si vlastní
vzdělání, získám osvědčení o odborné
způsobilosti a v neposlední řadě se
seznámím s novými lidmi. Myslím
si, že realizovat takovéto vzdělávací
projekty má smysl,“ řekla účastnice
kurzu Kamila Brunclíková.
Celý kurz je pro všechny účastníky
zdarma a probíhá v průběhu jednoho
roku (od dubna 2013 do dubna 2014).
Skládá se z pěti tematických částí, jimiž
jsou: příprava teplých pokrmů, příprava pokrmů studené kuchyně, příprava
minutek, příprava pokrmů rychlého
občerstvení a kuchař expedient. Výuka
byla vytvořena jako víkendová, aby se
jí mohli zúčastnit i zájemci, pro které
by jiná forma byla neakceptovatelná.
Úspěšný absolvent získá Osvědčení
o odborné způsobilosti, jehož garantem je zmíněné poděbradské SOU.
Zároveň v rámci projektu vznikne
e-learningová podpora a edukační
materiály. „V rámci Středočeského
kraje v současné době neexistuje
ucelená nabídka dalšího vzdělávání
v oboru ‚Kuchař‘, vytvořená v souladu
s Národní soustavou kvalifikací. Tuto
absenci je možné pomocí projektu
odstranit. Jeho uskutečnění zlepší
dostupnost daných vzdělávacích
programů i zkoušek profesních
kvalifikací pro ekonomicky aktivní
obyvatele Středočeského kraje. Ti si
takto zvýší šanci uspět na trhu práce
v regionu,“ uvedla Marie Hanušová,
hlavní manažerka projektu.
Více o projektu Teplá a studená
kuchyně dle Národní soustavy kvalifikací na www.ceara.cz.
inzerce
6
Kultura / Akce
www.podebradskenoviny.cz
9. května 2013
Poděbradské dny poezie vstoupily do nového půlstoletí
Tradiční dny poezie se letos konaly již po jedenapadesáté. Vedle
Jiřího Suchého, Jana Přeučila, Libuše Šafránkové a Josefa
Abrháma je navštívily další známé osobnosti. V průběhu festivalu například přijeli dřívější držitelé Křišťálové růže – nejvyššího
ocenění v oboru přednesu poezie a prózy – Luděk Munzar
a Nina Divíšková, aby zasadili růže do zámeckého rozária.
Text: Monika Langrová | Foto: Monika Langrová a René Slauka
Koncert Báry Hrzánové plný
člověčenství, pantomima s puncem
světovosti, hodinka s mistrem slova
Jiřím Suchým, vyprávění sympatické
Mileny Steinmasslové, skvělá představení studentů českých a slovenských
hereckých škol a vyvrcholení festivalu
v podobě slavnostního večera s již
zmíněnými populárními umělci.
Určitě nebude přemrštěné konstatování, že 51. Poděbradské dny poezie
byly více než vydařené.
Hned v úvodu čtyřdenního festivalu,
ve čtvrtek 25. dubna, převzala herečka
Nina Divíšková čestnou medaili města
od starosty Ladislava Langra a poté
zasadila růži do rozária na prvním
zámeckém nádvoří. „S poezií jsem se
potkala v dětství a od té doby jsem ji
neopustila, je to úžasná věc. Mými oblíbenými autory jsou Skácel, Dyk, Halas,
Seifert a Šrámek,“ prozradila Divíšková.
Luděk Munzar přijel do Poděbrad
v sobotu odpoledne a také rozšířil
unikátní rozárium o svůj exemplář.
Se sázením si věděl rady, i když při té
příležitosti povyprávěl přítomným,
jak dal kdysi přednost milovanému
létání před zahradničením. Když
po něm jeho žena Jana Hlaváčová
chtěla, aby jí u domu založil záhon
a on se dal do práce, spatřil v blízkosti jejich nového bydliště letiště.
Opřel se o rýč a sledoval, jak letadla
vzlétají a přistávají. Sama manželka
ho od práce osvobodila, aby mohl
jít za svým velkým koníčkem…
(O vztahu Luďka Munzara k poezii
a Poděbradům, ve kterých dokonce
nějaký čas žil, se dočtete v příštím
vydání PN.)
Několik momentů z festivalového
dění 51. Poděbradských dnů poezie
je zachyceno na našich fotografiích.
› Bára Hrzánová je všestrannou hudebnicí: zpívá, hraje na nejrůznější nástroje a skládá texty
› Z rukou starosty Poděbrad Ladislava Langra
přebírá ocenění Nina Divíšková
› Milena Steinmasslová vzpomíná na své recitátorské začátky v pořadu s názvem „Cesty vítězů Neumannových Poděbrad a Poděbradských dnů poezie“
› Do divadla přicházejí před slavnostním večerem (zleva): Josef Abrhám, režisérka Hana
Kofránková, Libuše Šafránková a hlavní organizátorka PDP Marta Hrachovinová
› Růži do rozária na prvním nádvoří zámku zasazuje Luděk Munzar, držitel ocenění Křišťálová růže z roku 1994
Aktivní zdravotník aneb
diagnózu nech koňovi
V neděli 19. května proběhne na kolonádě další díl soutěže zdravotnických hlídek první
pomoci, pořádané Místní skupinou Českého červeného kříže III.
ti. Celkem na šesti stanovištích v okolí se setkala s velkým zájmem veřejnosti,
Text: Eva Kárníková
lázeňské kolonády a na přilehlých která nic netušila.
V minulém roce uspořádala Místní komunikacích probíhaly tyto modeV letošním roce se soutěž koná
skupina ČČK Poděbrady III soutěž lové situace: člověk poražený autem, v neděli 19. května za účasti tříčlenných
hlídek první pomoci, která se zároveň úraz dítěte na kole, záchrana tonoucího, hlídek první pomoci z jiných měst.
stala závěrečnými zkouškami nově úraz elektrickým proudem, epileptický Začátek je v 9.30 u Libenského koloproškolených zdravotníků na veřejnos- záchvat a dušení soustem jídla. Soutěž nády. Široká veřejnost je srdečná zvána!
Jarní dění v ZUŠ Poděbrady
STRUČNĚ
Text a foto: Redakce PN
Hotelovka oslavila
45. narozeniny
V letošním roce slaví Hotelová
škola v Poděbradech 45. výročí
svého založení. K narozeninám si
studenti a učitelé připravili koncem
dubna týden oslav. Jeho součástí
byl i „Retroden naruby“. Kdo šel ve
středu 24. dubna po druhé hodině
odpolední kolonádou, narazil na
veselý průvod hotelovky. Před
fontánou pak proběhl kulturní
program a na závěr akce každý
ze studentů vypustil svůj růžový
balónek, na nějž si napsal svá přání.
Také květnový program na Základní umělecké škole v Poděbradech je velmi bohatý.
Text: Hana Janiššová
V pondělí 6. května v Divadle Na
Kovárně proběhl již 11. ročník
koncertu Podané ruce. Zpívaly zde,
recitovaly, hrály divadlo a hlavně
tančily děti z Dětského domova se
školou v Býchorech ve spolupráci
s dětmi ze ZUŠ. Všechny potěšila
přátelská a nadšená atmosféra.
Pěvecký sbor Mamáter přednese svůj pestrý program se
svou sbormistryní Mgr. Adélou
Ptáčkovou v Havířském kostelíku
21. května v 18 hodin. Zároveň
svým vystoupením zahájí výstavu
úspěšných studentů výtvarného
oboru, kterou instalovala Regina
Prokešová v nově upravené
zvoničce u Havířského kostelíku.
Závěrečný koncert všech oborů
ZUŠ se uskuteční 27. května
v 18 hodin v Divadle Na Kovárně.
Ve čtvrtek a pátek 23. a 24. května zveme širokou veřejnost z celého kraje na 7. ročník Festivalu
Základních uměleckých škol
Středočeského kraje. První a pátý
ročník se pořádal v Poděbradech,
nyní nás přivítá kulturní dům
KOKOS v Nymburce. Tradičně je
připraveno pět koncertů, na kterých
vystoupí vítězové krajských kol
soutěží ZUŠ. Můžeme se těšit
na komorní soubory s převahou
dechových a smyčcových nástrojů,
na akordeon, klávesy a také soubory dramatického oboru. Koncerty
začínají vždy v 10 a 13 hodin,
v pátek je ještě slavnostní koncert
od 19 hodin s pohoštěním. Na
koncertech vystoupí přibližně
stovka dětí, na tom večerním
také VIP hosté – Pražská dechová
harmonie a vynikající akordeonista
Milan Řehák.
Závěrem ještě upozornění na
změnu termínu. Představení,
jež bylo avizováno na 15. května
v 17 hodin a které připravily děti
z dramatického oboru ZUŠ pod
vedením paní Lenky Kvasničkové,
je přeloženo na středu 12. června
ve stejný čas.
Vzpomínka na Ludvíka Kubu
150. výročí narození jednoho
z nejvýznamnějších poděbradských rodáků Ludvíka Kuby,
významného českého malíře,
folkloristy a spisovatele, které
připadlo na 16. dubna, připomenula poděbradská radnice pietní
vzpomínkou u Mistrova urnového
hrobu.
Jak se žilo v Poděbradech za mého dětství
…aneb pokračování vzpomínek po padesáti letech od Jany Hrabětové.
Text: Jana Hrabětová, Polabské muzeum v Poděbradech
Procházka městem
padesátých let
Pokračování z minulého vydání PN
(25. 4.)
Po únoru 1948 se komunistům
podařilo také systematicky zlikvidovat všechno soukromé podnikání
(do konce toho roku pracovalo ve
státních a družstevních podnicích
přes 95 % zaměstnanců). Všechny
soukromé provozovny řemesel
a služeb byly buď zavírány, nebo
znárodněny, aby mohla být všechna výroba a směna bez problémů
plánována.
Za tím účelem i v Poděbradech
vznikl k 1. říjnu 1949 Sdružený
komunální podnik, složený
z různých sektorů – ze stavebního,
bytového, restauračního, zahradnického a všelijakých služeb.
Dohromady měl 780 zaměstnanců a byl rozptýlen do většinou
drobných stávajících provozoven,
původních dílen, krámů a hostinců
se zastaralým zařízením, kde se
ještě dlouho pracovalo „po staru“.
Jen pomalu a postupně se podnik
rozrůstal o nové a lépe vybavené
provozovny. K jeho reorganizaci
došlo až k 1. červenci 1953, kdy byl
rozhodnutím rady ONV vytvořen
nový Okresní průmyslový podnik
s 28 provozovnami. Do něho se
převedly sektory kovo, dřevo, textil,
kůže, guma a výživa a jejich výroba
celkem stačila pokrýt tehdejší
běžnou poptávku. V důsledku velké
územní reorganizace se v roce 1960
ze jmenovaného podniku vydělil
Kovopodnik, jehož ředitelství
přesídlilo do Nymburka. Ředitelství
Okresního průmyslového podniku a nově vzniklého Okresního
stavebního podniku zůstala
v Poděbradech.
V roce 1949 vzniklo nově také
lidové spotřební družstvo Jednota,
které se podělilo se státními podniky o všechny prodejny, hostinské
a ubytovací prostory. Ze státních
podniků tenkrát měly v Poděbradech
své krámy a provozovny Středočeské
mlýny a pekárny n. p. Praha,
potraviny Pramen, Masna, textilní
zboží prodával pouze Tep, parfumerii, drogerii a fotomateriál jen
Chemodroga, papírnické zboží se
dalo nakoupit pouze v Narpě atd.
Také při nedostatku nábytku stačila
pro celé Poděbrady jediná prodejna
„Nový byt“, která měla „správně
socialisticky“ distribuovat nábytek
potřebným vrstvám národa, hlavně
budovatelům socialismu. Do této
kategorie byli přednostně zařazováni
uchazeči s údernickou legitimací.
K velkým změnám došlo
i v dopravě. V roce 1950 se přestěhovala Československá státní
automobilová doprava ze zrušené
olejny do nového areálu u trati při
Koutecké ulici. To už v Poděbradech
nebyl žádný soukromý dopravce.
Poúnorové změny se zásadně
dotkly také celého našeho zdravotnictví. K 1. říjnu 1951 byla
převedena podstatná část všech
ordinací praktických i odborných
lékařů pod jednu střechu, do právě
dokončené účelové budovy poblíž
nádraží. Původně to měl být první
poděbradský obchodní dům, který
ještě před únorem 1948 začal
stavět obchodník Jan Pozdníček.
O novostavbě polikliniky se sice
uvažovalo hned po válce, teď se
to vyřešilo vyvlastněním a novou
účelovou úpravou vnitřků. OÚNZ
(Okresní ústav národního zdraví)
se tu nacházel až do roku 1989. Pro
zubní ambulatórium byla tehdy
zabrána vila Marie, penzion Dalibor
se stal okresním střediskem péče
o mládež. Oba zabrané objekty
patřily původně soukromým pojišťovnám. Jako zdravotnické zařízení
se vedly i jediné místní jesle, zřízené
v zabrané Proftově vile.
Pokračování příště
Kultura / Akce
www.podebradskenoviny.cz
7
9. května 2013
POZVÁNKY
Tip na výlet za zvířátky do skanzenu
Text: Milan Čejka a redakce | Foto: Milan Čejka
Ochotníci zvou na
„ježibabí“ pohádku
Poděbradšt í ochotn íci
uvedou koncem května
premiéru pohádky Václava
Charbuského Ježibaby na
moři. Ta volně navazuje na
inscenaci Ježibaby z Babína,
kterou před lety napsal
Jaroslav Koloděj. „Při její
realizaci se vytvořila skvělá
parta přátel, jež si rozumí
na divadelních prknech
i mimo ně. Proto padlo rozhodnutí napsat další část o třech ježibabách a vodníkovi. V našem pokračování konkrétně půjde o napravení
oněch zlých ženštin a nezdárného vodnického synka. Pro spolupráci
jsme získali studenty a studentky poděbradského gymnázia, protože
bez mládí to v divadle nejde,“ vysvětlil Charbuský. Režie hry se ujal
Roman Vlasák a v jednotlivých rolích se vedle samotného autora
objeví Hana Svobodová, Lenka Fraňková, Bedřiška Rybáčková,
Soňa Janebová, Miroslava Havlíčková, Lucie Svobodová, Martina
Nedbalová, Petr Svoboda, Vojtěch Martinec a Petr Zalabák. Hudbu
k inscenaci složil Pavel Frič. Výpravu a kostýmy navrhla Ivana
Vlasáková.
První premiéra pohádky Ježibaby na moři se uskuteční v Divadle Na
Kovárně v sobotu 25. května od 16 hodin, druhá v alternativním obsazení
pak ve stejný den od 18 hodin.
V sobotu 18. května se v Polabském muzeu v Přerově nad Labem uskuteční akce „Poznejte náš venkov se zvířátky, jak jej neznáte“. Součástí
programu bude představení hospodářských zvířat, soutěže pro děti a …
možná i slepičí fotbálek!
Přijďte si do Kluku zahrát na indiány
Čekají na vás úkoly jako cesta kaktusovou stezkou, střílení na bizona,
házení lasem, výroba indiánské čelenky a tajné mapy z kůže nebo lov ryb.
Indiánský dětský den se uskuteční v sobotu 25. května od 14 hodin na
fotbalovém hřišti v Kluku.
inzerce
nedorozumění a souhry náhod, jež pořádně zamotají hlavu jejím
obyvatelům. Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika Žilková, Jana Synková
14.–15. 5. / Út–St / 19.00
ISABEL
Th riller / ČR / od 12 let / 90 Kč
Th riller odehrávající se během jednoho dne a jedné noci v současné
Ostravě je příběhem začínající novinářky Isabel, která se ve snaze
o senzační reportáž vydává za tajemným mužem. Díky své naivitě
a odvaze zároveň se ocitá v pasti děsivé společnosti, v níž musí bojovat
o holý život. Režie: Lukáš Melník, Marcel Škrkoň, hrají: Petra Lorencová,
Lukáš Melník, Sylvie Krupanská
16.–17. 5. / Čt–Pá / 19.00
NAZARETH – NEKONEČNÝ ROCKOVÝ MEJDAN
Dokumentární / ČR / přístupný / 90 min. / 80 Kč
Nazareth je legendární rocková skupina, která měla v sedmdesátých
letech výsadní postavení v top ten tabulkách. Zakládající členové Dan
McCafferty a Pete Agnew se znají od prvního školního dne a v kapele hrají
již 40 let. Tito rockoví „dinosauři“ ze Skotska i dnes naplňují koncertní
sály a jejich hudba je stále plná energie. Režie: Miloslav Šmídmajer
18.–19. 5. / So–Ne /17.00
KOVÁŘ Z PODLESÍ
Rodinný / ČR / přístupný / 100 min. / 100 Kč
Na malou vesničku Podlesí padla kletba, z dobrých houbových víl se staly
houbové baby. Přišel čas vše napravit, ale ve vsi se objevil Drak. A tak
zatímco se Toník snaží zachránit svou milou Bětku ze spárů bab, jeho
strýc Kovář se vypraví na Draka. Režie: Pavel Gábl, hrají: Bolek Polívka,
Josef Somr, Milan Markovič
18.–19. 5. / So–Ne / 19.00
VELKÝ GATSBY – 3D
Drama / USA / titulky / přístupný / 130 Kč
Hlavním hrdinou fi lmu je chudý mladík Jay Gatsby, jenž se zamiluje do
krásné Daisy. Nemůže si ji však vzít, a tak je Daisy nucena se provdat za
milionáře, kterého nemiluje. Gatsby je ale ochoten získat svoji lásku zpět
za každou cenu. Režie: Baz Luhrmann, hrají: Leonardo DiCaprio, Carey
Mulligan, Tobey Maguire
20. 5. / Po / 19.00
ID:A
Th riller / Dánsko / titulky / od 12 let / 100 min. / 90 Kč
Aliena se vzbudí v řece, ve Francii, aniž by si cokoliv pamatovala ze své
minulosti. Má u sebe tašku s 2 miliony euro a přes hruď velkou jizvu. Brzy
odhalí, že ji pronásleduje záhadný muž. Když zjistí, že má dánský přízvuk,
rozhodne se jet do Dánska, aby zde odhalila, kým skutečně je. Režie:
Christian E. Christiansen, hrají: Tuva Novotny, Arnaud Binard, Jens Jorn
Spottag
DIVADLO NA KOVÁRNĚ
12. 5. / Ne / 17.00
FINÁLE MISS POLABÍ 2013
Finálový večer s vyhlášením výsledků Miss Polabí 2013
Cena vstupenky: 100 Kč
18.–19. 5. / So–Ne
FESTIVAL KOUZEL A MAGIE
Program festivalu najdete na str. 6.
21. 5. / Út / 18.00 – Havířský kostelík
MAMÁTER
Vstupné zdarma
22. 5. / St / 19.30
CAVEMAN
Máte chuť se rozesmát až k slzám?
Přijďte se podívat na slavnou „one
man show” o tom, co dělá muže
mužem a ženu ženou, o rozdílech
mezi nimi a z nich pramenících
nedorozuměních, o lásce,
partnerství a vtipně utajených
kvalitách obou pohlaví. Divadelní
představení Caveman se stalo hitem od první chvíle, kdy bylo uvedeno na
Broadwayi v roce 1995 a od té doby si získává srdce diváků na celém světě.
Point
Autor: Rob Becker
Režie: Patrik Hartl
Hrají: Jan Holík / Jakub Slach
Cena vstupenky: 370 Kč
25. 5. / So / 16.00 a 18.00
JEŽIBABY NA MOŘI – PREMIÉRA
Informace o představení v rubrice „Pozvánky“
Cena vstupenky: 80 Kč
Po představení pohár coly nebo vína a od 19.00 country skupina Daltoni
27. 5. / Po / 18.00
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ A JEJÍCH HOSTŮ
Cena vstupenky: 50 Kč
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.DIVADLOPODEBRADY.CZ
ZÁMECKÝ BIOGRAF
9.–10. 5. / Čt–Pá / 19.00
VELKÁ SVATBA
Komedie / USA / titulky / přístupný / 100 Kč
Nebezpečně zábavná romantická komedie, ve které se během svatebního
víkendu sejdou pod jednou střechou hned čtyři držitelé Oscara a spolu
s nimi i nejtalentovanější zástupci mladé hollywoodské generace. Máj je
lásky čas, ale skončí tato Velká svatba velkým happy endem nebo velkým
fiaskem? Režie: Justin Zackham, hrají: Amanda Seyfried, Robert De Niro,
Katherine Heigl
11.–13. 5. / So–Po / 19.00
BABOVŘESKY
Komedie / ČR / přístupný / 133 min. / 100 Kč
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné
jihočeské vesnice Babovřesky, která s nadhledem a komediální
nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se
21. 5. / Út / 19.00
4 DNY V MÁJI
Válečný / Německo, Rusko / titulky / od 12 let / 97 min. / 90 Kč
Čtyři dny před koncem 2. světové války v Německu sledujeme sovětského
kapitána, který se svojí jednotkou okupuje sirotčinec u moře. Všichni jsou
znaveni vyčerpávajícími boji, jen 13letý sirotek Petr se pokouší popouzet
nepřátelská vojska proti sobě. A to do té doby, než si uvědomí, že skutečný
nepřítel číhá kdesi daleko a že v domnělém nepříteli má skutečného
milujícího kamaráda. Režie: Achim von Borries, hrají: Alexej Guskov,
Ivan Shvedoff, Andrej Merzlikin
22. 5. / St / 19.00
HLEDÁ SE PREZIDENT
Dokumentární / ČR / přístupný / 110 min. / 70 Kč
Dokument o jednom z historických okamžiků novodobých českých
dějin – první přímé volbě hlavy státu v České republice. Na pozadí
dramatických událostí doprovázejících první prezidentské volby se
tvůrcům podařilo zachytit obraz jednotlivých kandidátů tak, jak je nebylo
možné poznat prostřednictvím zpravodajských médií. Režie: Tomáš
Kudrna, hrají: Jana Bobošíková st., Miloš Zeman, Vladimír Franz
23.–24. 5. / Čt–Pá / 19.00
HYPNOTIZÉR
Krimi / Švédsko / titulky / od 12 let / 122 min. / 110 Kč
V rodinném domku je nalezena surovým způsobem zavražděná téměř celá
rodina a jediným přeživším je patnáctiletý chlapec. Detektivní inspektor
uprostřed noci povolá známého odborníka na hypnózu, aby chlapce
zhypnotizoval a zjistil, co se oné noci v domě stalo. Najednou se však věci
zkomplikují a všichni se ocitnou ve víru nečekaných událostí. Režie: Lasse
Hallström, hrají: Tobias Zilliacus, Mikael Persbrandt, Lena Olin
25.–26. 5. / So–Ne / 19.00
RYCHLE A ZBĚSILE 6
Akční / USA / titulky / od 12 let / 120 Kč
Agentu Hobbsovi se nedaří dopadnout zločineckou skupinu
bezohledných námezdních řidičů. Proto vyhledá Dominica Torett a a jeho
tým rychlých řidičů, kteří jako by se za volantem narodili. Výměnou za
tuto službu jim budou prominuty veškeré trestné činy. Režie: Justin Lin,
hrají: Gina Carano, Vin Diesel, Dwayne Johnson
27. 5. / Po / 19.00
FULMAYA, DĚVČÁTKO S TENKÝMA NOHAMA
Dokumentární / ČR / přístupný / 76 min.
Hlavní postavou nového dokumentu je slovenská muzikantka a herečka
Dorota Nvotová a její nepálské alter ego Fulmaya. Tato mladá,
inteligentní žena se díky svému pojetí života stává ztělesněním polarity
současného světa. Navzdory své pohodlné a poměrně úspěšné existenci
v Evropě se vydala na dlouhou pouť až do podhůří Himalájí s cílem najít
sebe sama. Režie: Vendula Bradáčová
28.–29. 5. / Út–St / 19.00
ROZKOŠ V OBLACÍCH
Komedie / Španělsko / titulky / přístupný / 90 min. / 100 Kč
Děj tohoto fi lmu nás zavede na palubu dopravního letadla. Náhlá
technická závada kdesi nad Mexickým zálivem totiž nenechá pasažéry
klidnými. Proto se začnou cestující ve strachu před smrtí svěřovat jeden
druhému. Divák se začne dovídat velice zvláštní a bizarní příběhy. Režie:
Pedro Almodóvar, hrají: Blanca Suárez, Cecilia Roth, Antonio de la Torre
30.–31. 5. / Čt–Pá / 19.00
PAŘBA NA TŘETÍ
Komedie / USA / titulky / od 12 let / 100 Kč
Nejdřív ztratili ženicha ve Vegas. Poté se jim povedlo to samé i s bratrem
nevěsty. A nyní budou léčit zlomené srdce po smrti nejbližšího. Ujetému
Alanovi zemře otec, a tak se partička rozhodne, že mu vymyje mozek
pořádnou porcí alkoholu. Jejich snaha se samozřejmě zvrhne… Režie:
Todd Phillips, hrají: Bradley Cooper, Jamie Chung, Ed Helms
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.KINOPODEBRADY.CZ
8
Sport
www.podebradskenoviny.cz
9. května 2013
Fotbalové „Bohemce“ hrozí sestup, hráči věří v zázrak
TABULKA KRAJSKÉHO PŘEBORU
Fotbalistům Poděbrad se v letošním ročníku krajského
přeboru vůbec nedaří. Situace je natolik vážná, že klubu
reálně hrozí sestup do I. A. třídy. Jak aktuální situaci
vidí samotní hráči a co je příčinou neúspěchů?
Text a foto: Michal Kozák
Pohled na tabulku není pro fanouška
Bohemia Poděbrady nic příjemného.
Tým se po třiadvaceti zápasech
krčí na posledním místě s patnácti
body. Znovu se tak potvrdilo staré
pravidlo, že první rok ve vyšší soutěži
je pro nováčky vždycky nejtěžší. Od
podzimu vede tým jednašedesátiletý
kouč Milan Suchomel, pro kterého
jsou Poděbrady srdeční záležitostí.
Už dopředu avizoval, že zlepšení
fotbalu je zde během na dlouhou
trať. Je možné, že trenér už od
samého začátku tušil, jak se sezona
bude vyvíjet. Přesto nehodlá prchat,
ale naopak chce dokázat, že mužstvo
svou kvalitu má. „Trenér Suchomel
je profesionál. Má řadu zkušeností
a ty se zde snaží zúročit. Přivedl do
týmu některé nové hráče a nyní dělá
vše pro to, abychom zde udrželi krajský přebor,“ řekl kapitán Jan Jirásek.
To bude však bez okolků velmi těžký
úkol pro celý klub. Vždyť Bohemia
letos zvítězila pouze čtyřikrát a nyní
už ji mohou zachránit právě pouze
vítězství.
Hledá se střelec
Při hledání příčin proher nám vše
podstatné řekne skóre, které čítá
osmapadesát inkasovaných a jen
devatenáct vstřelených branek ve
třiadvaceti zápasech. „Naší největší
slabinou je neproměňování šancí. My
tím v podstatě dostaneme soupeře
do psychické pohody a sebe naopak
pod tlak. Do toho inkasujeme a je po
zápase,“ uvedl strážce poděbradské
branky Lukáš Podrázský. „Je to tak,
bohužel nejsme schopni přeměnit svůj
tlak v góly. Táhne se to s námi už dlouhou dobu,“ podotkl Jirásek. V loňské
sezoně vstřelil poměrně dost gólů
Roman Herzán, který však opustil tým
a nyní působí v divizní Litoli. Zdá se,
že právě jeho branky citelně mužstvu
chybí. Přihlédnout samozřejmě
musíme k faktu, že v loňské sezoně
hrály Poděbrady nižší soutěž a zopakovat Herzánův výkon by tak letos
zvládl jedině ostřílený kanonýr. „Na
trénincích věnujeme střelbě hodně
času. Snažíme se zakončovat ze všech
pozic a také z různých situací, které při
hře vznikají. Není ale tajemstvím, že
kýžený efekt nám to v zápasech zatím
nepřináší,“ hlesl Jirásek.
Basketbalisté slaví
postup do 2. ligy
Poděbradští basketbalisté se po roce vrací do 2. ligy.
Rozhodlo o tom finále krajského přeboru, ve kterém si
v poměru 3:1 poradili s týmem Kralup nad Vltavou.
› Fotbalisté Poděbrad (v modrém) bojují o záchranu krajského přeboru
Kabina zatím „žije“
Každá krize se většinou negativním
způsobem podepíše na atmosféře
v celém týmu. Alespoň tenhle nešvar
se však místní kabině prozatím
vyhýbá. „Parta v kabině táhne za
jeden provaz. Nechci říct, že máme
momentálně nějakou super náladu,
to vzhledem k výsledkům ani nejde.
Na druhou stranu se aktuální situací
nezabýváme víc, než je třeba. Snažíme
se hledět dopředu. Víme, co potřebujeme do konce sezony uhrát a dáme do
toho všechno,“ má jasno lídr Jirásek.
Ve hře je ještě 21 bodů, a pokud to
Poděbraďáci myslí se záchranou oprav-
FK Bohemia Poděbrady
Vás zve na:
du vážně, budou z této porce muset
ukrojit pořádný díl. „Potřebujeme se
odpíchnout ode dna. Myslím, že celou
situaci může diametrálně otočit jeden
šťastně vstřelený gól, nějaká ,haluz‘ co
nás nakopne,“ nastínil recept na cestu
z krize brankář Podrázský.
Body „v tahu“
Na prvního máje (těsně před red.
uzávěrkou, pozn. red.) prohráli
fotbalisté Poděbrad naposledy, když
do lázeňského města zavítal tým
Nové Vsi pod Pleší. Po devadesáti
minutách svítil na tabuli konečný
stav 0:1 pro hostující celek. Fanoušci
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tým
Louňovice
Ovčáry
N. Ves
Dobřichovice
Tn Rakovník
Benátky
Čáslav B
Beroun
Nymburk
Klecany
Sedlčany
Semice
Sp Příbram
D.Lhota
Jílové
Poděbrady
Záp
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
měli po zápase jasno a veškerou kritiku
hrnuli směrem k rozhodčím. „Když
nevstřelíte gól, tak nemůžete nadávat
na rozhodčí. Vím, že se budu opět
opakovat, ale zase se ukázala naše
největší slabina. S velmi dobře hrající
Novou Vsí, která je v tabulce třetí, jsme
odehráli vyrovnané utkání. Jenže bez
vstřeleného gólu prostě vyhrát nelze,“
uzavřel Jirásek.
Nezbývá než opět doufat, že onen
zlomový vítězný zápas bude ten
následující. Pro Středočechy má totiž
každá výhra cenu zlata. „Jsme ve složité
situaci a udržení by se rovnalo zázraku.
+
18
16
16
15
13
11
10
9
9
6
7
6
6
5
3
4
0 Skóre
Body
3
2
49:14
57
5
2
50:16
53
2
5
67:24
50
2
6
60:20
47
1
9
52:39
40
4
8
44:36
37
4
8
37:35
34
4 10
39:46
31
4 10
33:41
31
6 11
29:43
24
2 14
38:54
23
4 13
42:70
22
3 13
31:46
21
5 13
31:52
20
6 14
36:63
15
3 16
19:58
15
Každopádně naděje umírá poslední
a my v tuto chvíli nic nevzdáváme.
Uděláme, co je v našich silách,“ uzavřel
odhodlaně brankář Podrázský.
ZBÝVAJÍCÍ ZÁPASY
PODĚBRAD
11. 5.
19. 5.
25. 5.
1. 6.
8. 6.
16. 6.
Poděbrady – Semice
Benátky – Poděbrady
Poděbrady – Louňovice
Ovčáry – Poděbrady
Poděbrady – Klecany
Nymburk – Poděbrady
(17.00)
(17.00)
(17.00)
(17.00)
(17.00)
(17.00)
Poděbradské sportovní dny jsou tady!
Sportovní víkend 25. – 26. května se blíží. Co vše se bude na poděbradském Jezeře
a v jeho okolí dít?
Turnaj v kopané
pro mladší přípravku
r. 2005 a ml.
Propozice
a organizační pokyny
Základní informace:
Pořadatel: FK Bohemia Poděbrady
za podpory Města Poděbrady
Datum: 11. 5. 2013
Místo: Stadion FK Bohemia
Poděbrady
JE TO NAŠE! › Hráči Poděbrad si mohli na oslavu postupu do 2. ligy
zapálit tradiční doutníky a odšpuntovat šampaňské
Text: Aleš Kubelka
Foto: Basket Poděbrady
Úspěšné tažení klubu Basket
Poděbrady vyvrcholilo vítězstvím
na palubovce kralupského oddílu
78:59, po kterém mohla vytrysknout
radost lázeňanů na plné obrátky.
„Jsme šťastní, že se nám povedlo
splnit náš cíl a tím bylo vítězství
v soutěži a rychlý návrat do druhé
ligy. Myslím, že máme za sebou
povedenou sezonu. Trochu mě
štve, že s postupem času upadala
naše morálka v tréninku, protože
z počátku, kdy jsme pravidelně
a v dostatečném počtu trénovali,
jsme hráli velmi dobrý basketbal.
Za dnešek jsem rád, především se
dostali na hřiště všichni kluci, mohli
si užít atmosféru finále. Věřím, že
většina hráčů v týmu zůstane
a budou bojovat v poděbradském
dresu i v příští sezoně, ve druhé
lize. My jdeme slavit, žhavíme linky
a na zítra zařizujeme dovolené!“
řekl po finále trenér týmu Miroslav
Paskovský.
Hrací plocha: Travnaté hřiště
Mužstva: Baumit Jablonec, Dukla
Praha, FK Kolín, SK Jičín, FC Velim,
FK Rovensko pod Troskami,
FK Bohemia Poděbrady
Text: Jaroslav Formánek
Foto: archiv
V sobotu 25. května 2013 se uskuteční Běh krále Jiřího na 10 km.
Propozice naleznete v kalendáři
běhů na www.behy.cz. Závod je
určen pro všechny zájemce o rekrea­
ční běhání a startuje v 10:00.
Ve stejný den se budou na Jezeře
konat závody dračích lodí pro firmy,
sportovní organizace, občanská
sdružení, školní a jiné kolektivy.
Start rozjížděk je také v 10:00.
Informace k závodu najdete na
www.draci-lode.cz.
V neděli 26. května se na stejném
místě uskuteční XXII. ročník poděbradského triatlonu. Jsou připraveny
dva závody, oba pro rekreační až
výkonnostní sportovce. Ten kratší se
startem v 9:30 je ale spíše určen pro
mládež a dospělé závodníky, kteří
si chtějí vyzkoušet na vlastním těle,
jaké to je absolvovat plavání, jízdu na
kole a běh bezprostředně po sobě.
Ten delší se startem ve 12:00 je určen
lidem, kteří si chtějí sportování již
trošku více užít. Propozice a přihlašování na delší závod naleznete na
www.etriatlon.cz.
Prosíme občany Poděbrad, aby
respektovali povolenou uzavírku
silnic a stezek v oblasti Jezera a levého břehu Labe pod zdymadlem od
10:00 do 11:00 v sobotu 25. května.
V neděli 26. května bude od 12:00
do 13:45 silně omezen provoz na
státní silnici směr Praha do Kerska
a zpět.
Přijďte si zasportovat!
Sport Centrum Linhart boduje
Tenisový oddíl Sportovní centrum Linhart
uspořádal v zimní sezóně 2012–2013 na svých
kurtech v Poděbradech na Žižkově v přetlakové hale
24 celostátních turnajů, všechny v mládežnických
kategoriích.
KČT Praha Karlov, oddíl TurBan
pořádá v sobotu 25. 5.
4. ročník pochodu
2013
KUTNOHORSKÝCH HAVÍŘŮ
přírodním parkem Bylanky a Vrchlice
1.Start UHLÍŘSKÉ JANOVICE žel.st. od 7.30 do 10.00 hod..na trasy
15 km: (z tratě na trať) Uhl.Jan. – Sudějov – Žandov(rozhledna) – Vernýřov
Pastvický ryb,rozc. – Bahno žel.st.
34 km (z rozhledny na rozhlednu) Uhl.Jan. – Sudějov – Žandov(rozhledna)
Vernýřov – Pastvický ryb.,rozc. – rozc.M x Č – Sion – Roztěž – Vysoká
(rozhlledna) – Kutná Hora
Text: Zdeněk Linhart
Ilustrační foto: archiv
V tenisové škole, která současně
probíhá od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013,
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
se učí základům tenisu 92 dětí ve
věku od 4 do 11 let, dalších 10 již
V PODĚBRADECH Vás zve:
samostatně trénuje – vše pod vede• Dne 11. 5. 2013 na dvoudenní cyklovýlet po trase Tour de Labe z Hradce Králové ním 5 trenérů II. a III. trenérské
do Poděbrad cca 100 kilometrů. Nocleh bude rezervován na trase. Návrat do
třídy.
Poděbrad dne 12. 5. 2013 v odpoledních hodinách.
Hráči klubu dosáhli v zimní sezoně těchto individuálních úspěchů na
•Dne 11. 5. 2013 na pěší výlet do okolí Městce Králové.
turnajích:
•Dne 25. 5. 2013 na Tour de Poděbrady.
Kateřina Křížová patří mezi
Pro bližší informace, časy odjezdů, srazy, případné změny a kontaktní osoby sledujte
špičku hráček v kategorii starších
vývěsky na nádraží a u sokolovny.
žákyň v České republice. Je vítězkou
Srdečně zveme všechny zájemce o turistiku.
Oblastního přeboru Středočeského
kraje ve dvouhře, v turnajích kategorie A ve dvouhře je vítězkou ze
Zlína a semifinalistkou z Příbrami
a v Liberci.
Anežka Procházková v kategorii
mladších žákyň je vítězkou turnaje
kategorie C ve dvouhře z Kolína
a finalistkou Oblastního halového
přeboru ve čtyřhře. V kategorii
starších žákyň se stala finalistkou
ve dvouhře a vítězkou ve čtyřhře
turnaje kategorie C v Poděbradech.
V začínající letní sezoně připravuje klub 2 sportovní dny pro děti
z tenisové školy a o prázdninách
příměstské tábory se zaměřením na
tenis.
2.Start KUTNÁ HORA město žel.st. od 8.30 do 11.00 hod na trasy
7 km K.Hora – Na Rovinách – V Hutích – Sv.Trojice – Bylanka – K.Hora
12 km K.Hora – Na Rovinách – V Hutích – Velký ryb. – Sv.Trojice – K.Hora
18 km K.Hora – Vysoká(rozhled.) – Velký rybník – K.Hora
30 km K.Hora – Vysoká(rozhled.) – Roztěž – Sion – Malešov – V.ryb. – K.Hora
 Na trasách možno plnit OTO Kutnohorsko,TTO Hradník a Rozhledník
 a městskou trasu IVV Kutná Hora – město Unesco
 V cíli v Kutné Hoře v rest. U Kamenného domu mezi 12 a 18 hod
na vás bude čekat upomínkový list,razítko pochodu, IVV a tombola.
 Soutěž o nejpočetnější přihlášenou rodinu
 Občerstvení na hl.kontrole poblíž kostela Sv.Trojice
 Startovné: členové KČT a děti 15,– Kč ostatní 20,– Kč
 Každý se účastní na vlastní nebezpečí
 Informace: Libor Pfeifer tel. 733 166 241, 272 937 203
[email protected] www.kct-praha-karlov-turban.webnode.cz
Na vaši účast se těší pořadatelé
PARTNEŘI POCHODU
Download

Poezie žije. V Poděbradech dvojnásob