Naše praha 4
titul je součástí sítě
• www.nasepraha4.cz
P rah a 4 l Prah a 11 l Praha 12 l Kunra ti ce l L i bu š l Šeberov l Ú jez d
„Jižák“ má nového
starostu
10/2014
Andrea Černá: Možná nastává doba,
kdy pravdu budou smět říkat jen šašci
Novým starostou Prahy 11 se
stal Jiří Štyler zvolený za
Hnutí pro Prahu 11.
Více na straně 3
Ne
v c jč t
63 el en
vý 7 0 é P ějš
tis 00 ra í
ze
ků
Kam do muzea?
Zkuste navštívit Muzeum
pražského vodárenství
v Podolí.
Více na straně 12
Ve Žlutých lázních je
lyžařský bazar
Bazar plný lyžařského
vybavení je otevřený od
listopadu až do února.
Více na straně 13
Rozhovor na stranách 8 a 9
Poznáte, kdy
sirény vyhlašují
skutečný
poplach?
Téma zdraví:
Tři tipy, jak
nenápadně
cvičit v práci
strana 7
strana 10
inzerce
[email protected]
ING. PETER KOVARČÍK ve spolupráci s mTI new york uvádí muzikál
BENNY ANDERSSON & BJÖRN ULVAEUS´
OD 12. PROSINCE 2014 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA
a. antalová · l. MACHÁLKOVÁ · d. šinkorová · p. KOLÁŘ · R. VOJTEK
i. chýlková · j. langmajer · P. VÍTEK · j. KRETSCHMEROVÁ · h. holišová
J. ASTEROVá · m. nosková · s. křováková · t. matonoha · A DALŠÍ...
KONEČNĚ
ČESERKZEÁ
V
Glanc
DARK STYLE
Agency
Generální partner
producenti
TVpohoda_PRAHA_SZ_130x92
mediální partneři
NAŠE PRAHA
týdeník všech Pražanů
18.11.2014
MammaMia 188x130.indd 1
12:49
www.nasepraha.cz
SC-341450/16
více informací a vstupenky: www.mammamiamuzikal.cz
Stránka 1
8. 9. 2014 12:25:04
2
+ 50 skvělých
vánočních receptů, rad a tipů
SC-341406/03
SC-341435/03
Právě
v prodeji
Denní zpravodajství na www.nasepraha4.cz
U nás na ČTYŘCE
redaktor:
Martin Solar
tel.: 736 219 468
martin.solar@
ceskydomov.cz
Čas adventu
Před námi je adventní
období. Pro někoho je toto
období ve znamení postupného zapalovaní svíček na
adventním věnci, pečení
cukroví a přípravy na největší
křesťanský svátek v roce.
Jiní se zase v těchto dnech
proměňují ve štvance, kteří
s vytřeštěnýma očima pobíhají z obchodu do obchodu.
Jak ukazují průzkumy, většina
Čechů se v každém případě
na vánoční svátky těší. Pokud
si adventní dny zpříjemníte
jednou z mnoha pořádaných
kulturních akcí, které probíhají, jistě budou tyto dny ještě
příjemnější a Vánoce budou
jejich krásným završením.
Najdete nás také na
sociální síti Facebook
www.facebook.com/
-nasepraha4
číslo vydání
70
sypačů má pro
zimní údržbu
připraveno
Technická správa
komunikací hl. m. Prahy.
Dobře připravena je i další
technika, unikátní automatický protinámrazový systém,
a dobře zásobené jsou
i sklady posypového materiálu. Zdá se tedy, že zima může
dorazit. (mas)
svátky
28. 11. René, 29. 11. Zina,
30. 11. Ondřej, 1. 12. Iva,
2. 12. Blanka, 3. 12. Svatoslav,
4. 12. Barbora, 5. 12. Jitka,
6. 12. Mikuláš, 7. 12. Ambrož,
8. 12. Květoslava, 9. 12. Vratislav,
10. 12. Julie, 11. 12. Dana
praha 4
Praha 11 má nového starostu
„„Ustanovující shromáždění zastupitelů na Praze 11
zvolilo 10. listopadu nového starostu této městské části.
Stal se jím Jiří Štyler zvolený za Hnutí pro Prahu 11.
Martin Solar
Praha 11 - Ustanovující shromáždění zastupitelů na Praze
11 zvolilo 10. listopadu nového
starostu této městské části.
Stal se jím Jiří Štyler zvolený
za Hnutí pro Prahu 11.
Pětačtyřicetičlenné zastupitelstvo po složení slibu volilo
také devítičlennou radu. Sedm
z nich bude uvolněných – kromě starosty to jsou tři zástupci:
Ladislav Kos (HPP), Petr Jírava
(ANO 2011) a Jakub Lepš (TOP
09), a tři uvolnění radní: Jan
Říčař (ANO 2011), Šárka Zdeňková a Petr Lukeš (oba HPP).
Neuvolněnými radními jsou
Ondřej Prokop (ANO 2011)
a Stanislav Urbánek (TOP 09).
Radnici tak po posledních
volbách vede s celkem 32 mandáty koalice Hnutí pro Prahu
11, ANO 2011 a Top 09. V opozici jsou zastupitelé za ODS,
ČSSD, KSČM a nové uskupení
Jižní Město - náš domov.
Kam půjdou evropské dotace v Modřanech
Modřany - Ještě těsně před změnami ve vedení na radnici
Prahy 12 byly schváleny rozpracované projekty, na které jdou
finanční prostředky z Evropských fondů.
Největší částka - 21 milionů korun – poslouží pro zateplení
budovy a výměny oken na Základní škole profesora Švejcara
a 9 milionů na totéž v budově úřadu v Čechtické ulici včetně
Mateřské školy Oáza. Celkem 12 milionů půjde do projektu
Ráček – revitalizace školní zahrady při Základní škole Rakovského, která bude zpřístupněna i pro veřejnost. V neposlední
řadě je nutné zmínit i šestimilionovou dotaci na revitalizaci
parku Na Zvonici a úpravu hřbitova. Celkově jde o projekty za
zhruba 48 milionů korun. (mas)
Sbírka pro Světlušku trvá déle
Praha 12 -Kulturní centrum 12 pořádá sbírku pro Světlušku.
Ta měla být ukončena 13. 11., ale zaměstnanci projevili sami
zájem o její prodloužení. Po dohodě se Světluškou bude sbírka
prodloužena do 17. prosince. V obou budovách kulturního
centra (Jordana Jovkova 20 a Pertoldova 10), si nejen modřanští mohou zakoupit sbírkové předměty či jen přispět do
kasiček Světlušky. (pet)
Modřany se rozsvítí vánoční výzdobou
Modřany - Od 1. prosince do
6. ledna budou ulice Československého exilu, Keltská,
Podchýšská, Komořanská,
Modřanská, Lhotecká a Durychova v Modřanech osvětleny
vánoční výzdobou ve tvaru
komety tvořené bílými led
diodami. Vánoční výzdobu
dodá společnost MK – mont
illuminations, která vyhrála
výběrové řízení. (mas)
Výstavní prostory v modřanském
Prioru možná budou větší
Modřany - Návrh na rozšíření galerie umístěné v OD Prior
v těchto dnech podal Petr Vrána , který je autorem současné
výstavy Mnichovský diktát, drama jedné noci, trauma jednoho národa.
Stálá expozice vypovídající o životě hudebního skladatele
a modřanského rodáka Jaromíra Weinbergera by se tak měla
rozšířit o první nadzemní podlaží, kde budou zachyceny úseky ze života několika dalších československých exulantů po
roce 1968. Podle představ Petra Vrány by se přízemní část bývalého OD Prior mohla v budoucnu také využívat jako prostor
pro pořádní jazzových, folkových či klasických koncertů. (mas)
Školky budou mezi
svátky zavřené
Praha 4 - Rada Prahy 4
rozhodla, že z ekonomických a provozních důvodů
budou mateřské školky,
které spravuje město ve
dnech 29., 30., 31. 12. 2014
a 2. 1. 2015 zavřené. Výjimkou je mateřská školy
BoTa v Boleslavově ulici 1a,
kde bude 2. ledna běžný
provoz. (mas)
Významné dny
1. prosince 1942
skončila teheránská konference. Šlo o vůbec první
setkání nejvyšších představitelů protihitlerovské
koalice. Churchill, Roosevelt a Stalin zde probírali otázky, které ve svém
důsledky rozhodly o poválečném vývoji ve střední
a východní Evropě.
6. prosince 1774
zavedla císařovna Marie
Terezie ve svých zemích
povinnou školní docházku.
8. prosince 1980
byl před svým newyorským
bytem smrtelně postřelen
člen Beatles John Lennon.
10. prosince 1989
odstoupil z funkce prezident ČSSR Gustav Husák.
Před svou abdikací jmenoval vládu „národního
porozumění“, v jejímž čele
stál Marián Čalfa. (mas)
3
praha 4
O ulicích Čtyřky
Denní zpravodajství na www.nasepraha4.cz
Park Družba už neexistuje
V Písnici se rozzáří
vánoční stromky
Čiklova
Ulice Čiklova, která vede ve svahu
pod Nuselským mostem, změnila
během minulého století svůj název hned několikrát. V roce 1906,
kdy získala své první jméno, se
jmenovala po Sámovi, franském
kupci, který sjednotil západní
Slovany v boji proti Avarům
a později i Frankům. V době
německé okupace, přesněji
v létech 1940 – 1945, se jméno
ulice změnilo na Hemina, což
byla manželka českého knížete
Boleslava II. Po válce se opět na
uliční ceduli vrátil na tři roky kníže
Sámo, aby byl v roce 1948 vystřídán Václavem Čiklem, což byl
farář české pravoslavné církve
popravený nacisty v roce 1942.
Čikl pomáhal parašutistům, kteří
provedli atentát na R. Heydricha,
a přímo v této ulici i žil. (mas)
Občané Pankráce ve veřejné anketě rozhodli, že park Družby změní své
jméno. Vítězný návrh „park Na Pankráci“ byl nyní schválen i na zasedání
rady magistrátu. Další aktuální změna v názvu se týká městské části Praha
12, kde se ulice vycházející severozápadním směrem z ulice U nové louky
severně od přemostění potoka nově jmenuje Mokřadní. (mas)
Pomůžete opuštěným kočkám?
Modřany - V obchodním domě PRIOR na Sofijském
náměstí pořádá sdružení Šanta kočičí Adventní
umísťovací výstavu koček, která proběhne v neděli
30. listopadu od 10 do 17 hodin. Přijít se podívat můžete i pokud
o pořízení kočky zrovna neuvažujete, protože vstupné 40 korun pomůže v péči o nalezené kočky v modřanském útulku.
Pro své blízké si zde budete moci nakoupit i originální vánoční
dárky v obchůdcích jednotlivých organizací. (mas)
Písnice - Hned na dvou místech
se v těchto dnech rozzáří vánoční stromečky.
První se bude v sobotu 29. listopadu rozsvěcet stromeček na
sídlišti u samoobsluhy Albert.
Zazní zde vánoční fanfáry,
přítomné uvítá starosta městské
části, a po vystoupení pěveckého
sboru Zvonek ze ZŠ Meteorologická nebude chybět ani adventní promluva. Nabízeny budou
teplé nápoje i vánoční cukroví.
Komornější akce se o den
později odehraje ve staré Písnici,
kde se v 17 hodin bude stromeček rozsvěcet na náměstí při
ulici K Vrtilce. Můžete se těšit na
vystoupení písnických dětí, něco
pro zahřátí a sousedské ochutnávání vánočního cukroví. (mas)
inzerce
RÁDIO, KTERÉ SE NESTYDÍŠ POSLOUCHAT
Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč
4
90,3 FM
www.expresfm.cz
SC-341481/03
• Pojištění schopnosti
splácet
• On-line přístup
k Vašemu účtu
SC-341670/02
• Férové a rychlé jednání
• Profesionální
zákaznický servis
Denní zpravodajství máme i na Facebooku
praha 4
inzerce
V Braníku létali draci
V sobotu 22. listopadu se na hřišti ABC konala Drakiáda, pořádaná Branickými
matkami a občanským sdružením Náš Braník. Přestože šlo o první ročník této akce
a počasí nebylo pro let ideální, sešlo se desítky lidí, kteří chtěli vyzkoušet letky
svých draků, i když bylo prakticky bezvětří. K tomu, aby draci vzlétli a udrželi se ve
vzduchu, bylo zapotřebí vyvinout značné úsilí. Ale na fotbalovém hřišti k tomu bylo
naštěstí prostoru dost. (mas) Foto Martin Solar
V pražské ZOO mají mláďata surikat
Surikaty patří v zoologických zahradách k návštěvnicky velmi oblíbeným
zvířatům, která jsou známá především díky svému „panáčkování“ na zadních
nohách a neustálému monitorování okolí. V Tróji je chovají od roku 2001 a zdejší
rodina se skládá z jedné samice a tří samců. V říjnu narozená dvě mláďata jsou
první, která tato skupina úspěšně odchovává. (mas) Foto: Petr Hamerník
V den výročí 17. listopadu přišlo k památníku listopadových událostí v roce 1989
tisíce lidí, aby zde zapálili svíčky a připomenuli si tuto významnou událost našich
moderních dějin. Nebyl to však jediný způsob, jakým se dal oslavit tento den.
Národní třída se např. proměnila v jedno velké korzo, kde se konalo hned několik
happeningů. Jedním z nich bylo i Sametové posvícení, kde nechyběly masky
v nadživotní velikosti, alegorické kulisy i živá hudba. (mas) Foto: Petr Merta
SC-341621/05
Oslavy výročí 17. listopadu
měly mnoho podob
5
velká Praha
Zprávy z Prahy denně na www.nasepraha.cz
Houkání sirén nemusí být Nedobíhejte tramvaje. Riskujete
zranění, varují nové samolepky
vždy jen zkouška
„ Pravidelně každou první středu v měsíci se
v pravé poledne rozhoukají sirény. Signál trvá
140 sekund a jde o zkoušku jejich funkčnosti.
Poznáte však, kdy už o zkoušku nejde?
Vladimír Slabý
Aby zvuk sirény nebyl tím posledním, který uslyšíte, je třeba
vědět, co houkání označuje.
Slyšet můžete tři druhy houkání sirén: Vždy první středu
v měsíci zazní stálý, nekolísavý
signál trvající 140 sekund, který slouží pro ověření funkčnosti jednotlivých zařízení
a vytvoření návyku obyvatelstva. Přerušovaný signál po
dobu 60 sekund, napodobující
zvuk trubky HO-ŘÍ, HO-ŘÍ,
nevaruje přímo před nebezpečím, ale svolává jednotky
dobrovolných hasičů.
Jediný signál, který VŽDY
varuje před nebezpečím, je
kolísavý signál znějící po dobu
140 sekund. Těmi mimořádnými a nebezpečnými situacemi
jsou například povodeň nebo
dopravní nehoda s únikem
nebezpečné látky (chlór,
čpavek…). Právě pro snadnější zapamatovatelnost byl pro
varování obyvatelstva zaveden
jediný varovný signál „Všeobecná výstraha“. Houkání sirén
je při tom doprovázeno i verbální informací. „Aby nedocházelo ke zmatkům, pravidelná
zkouška systému neproběhne
pouze v případě, že mimořádná
situace již nastala,“ vysvětluje
zkušený záchranář Josef Šíma
z hasičského a záchranného
sboru Praha.
V pražské MHD mohou nyní
cestující narazit na bezpečnostní kampaň, která upozorňuje na riziko možných
úrazů při nástupu a výstupu
z tramvají. Reaguje na případy zranění cestujících při
dobíhání tramvaje, kterých
přibývá.
Loni bylo zaznamenáno
šest takových případů, letos
se počet zranění cestujících
při nástupu do tramvaje ještě
mírně zvýšil. „Případy, kdy se
snaží zabránit uzavření dveří
svými končetinami nebo nejrůznějšími předměty, mohou
skončit ošklivým zraněním
rukou nebo v horším případě
zachycením cestujícího do
dveří tramvaje. Naše kampaň
na dveřích vozidel by měla na
tato rizika upozornit,“ vysvětlil Petr Hloch, vedoucí jednotky Provoz tramvají pražského
dopravního podniku. (býv)
Na území hlavního města je celkem rozmístěno
420 sirén, z toho 22 rotačních (které pouze houkají)
a 198 elektronických. Ty
jsou vybaveny modulem
pro vysílání tzv. verbální
informace. Typy verbálních, NOVÝ POLEP na dveřích upozorňuje na bezpečnostní riziko dobíhání tramvají. Foto: DPP
tedy slovních výstrah, které
doprovází kolísavý tón sirén,
jsou: Všeobecná výstraha,
dopraVa
Nebezpečí zátopové vlny,
Chemická havárie, Radiační
havárie. Současně jsou obyvatelé vyzváni ke sledování
Tunel Blanka se kvůli bezpečnostním prověrkám nestihne
vysílání České televize, Česotevřít 2. prosince, jak slibovalo před volbami předchozí
kého rozhlasu a regionálního
vedení Prahy. Zkušební provoz začne až na přelomu března
rozhlasu.
a dubna. Na tomto termínu se shodlo nové vedení magistráDalší podrobnosti i se
tu a všechny zainteresované firmy. (vrs)
zvukovými ukázkami najdete
na internetových stránkách
hasičského a záchranného
sboru www.hzscr.cz, záložka
Mikuláš přinese Pražanům jeden dárek – od soboty 6.
„varování obyvatelstva“.
prosince bude hromadná doprava jezdit o víkendech podle
vánočních jízdních řádů. Zkrácené intervaly budou platit
po tři adventní víkendy až do neděle 21. prosince. Jednotlico dělat, když zazní signál „Všeobecná výstraha“?
vé spoje budou posíleny vždy od 10 do 18 hodin, například
interval v metru bude zkrácen z 7,5 na 6 minut. (býv)
1. Zachovat klid a uvědomit si, o který 5. Nevolat dětem do školy, aby se rychle
signál se skutečně jedná.
přišly schovat domů. Zaměstnanci
škol mají své postupy a vědí, jak se
2. Nikdy zbytečně neriskujte. Při
zachovat. Svým jednáním bychom
povodni nezůstávejte v místech, kde
děti vystavovali zbytečnému riziku.
byste mohli ohrozit život svůj a svých
Titul „Evropské hlavní měsmládež, hendikepované občany
blízkých, včas se přesuňte na místo,
6. Připravit se na možnost vyhlášení
to sportu 2016“ převzali pro
i seniory, a také za významnou
které nebude zatopené vodou.
evakuace. To znamená především
Prahu v Bruselu končící pražský podporu mezinárodních i veřejpřipravit
si
evakuační
zavazadlo,
jehož
3. Při úniku nebezpečné látky je třeba
primátor Tomáš Hudeček, radní ných sportovních akcí na území
obsah musí pomáhat žít v nouzových
ukrýt se do nejbližší budovy, ideálně
Lukáš Manhart a zastupitel Petr hlavního města. (red)
podmínkách
dva
až
tři
dny.
Ideální
je
do vyššího patra, většina těchto látek
Bříza. Tento titul uděluje ACES
kufr
na
kolečkách,
který
by
obsahoval
je těžší než vzduch, a proto nikdy
(European Capitals of Sport
pravidelně
užívané
léky,
osobní
doklanevyhledávejte úkryt v podzemních
Association) od roku 2001.
dy,
peníze,
pojistné
smlouvy
a
cennosprostorách. Vypnout klimatizaci.
Každoročně jej vybírá
ti, dobře zabalené trvanlivé potraviny
z 27 členských států Evropské
4. Zapnout rozhlas nebo televizi a řídit
a vodu, předměty denní potřeby,
unie. Letošní ocenění patří Carse dalšími pokyny, které obdržíme
náhradní oblečení a obuv, hygienické
diffu a pro rok 2015 Turínu.
jejich prostřednictvím nebo propotřeby, přenosné rádio s rezervními
„Ocenění jsme získali za
střednictvím megafonů na vozech
baterkami, mobil s nabíječkou, svítilnu,
systémovou práci v oblasti sportu
hasičů a policie.
sirky apod.
a tělovýchovy především pro
Blanka se otevře až na jaře
MHD: Adventní víkendy s kratším intervalem
Oceněná Praha sportovní
6
Celopražská témata na www.nasepraha.cz
Co NoVého V Zoo
Vánoční strom
i Mikuláš
Podzimní měsíce v zoo si užívají jak zvířata, tak návštěvníci.
A také v tomto období jsou
k vidění nové, roztomilé přírůstky – kotě kočky rybářské nebo
mládě klokana horského, které
začíná opatrně vykukovat ven
z tepla břišního vaku své matky.
Na návštěvníky čeká také
bohatý program. Již v neděli
30. listopadu bude slavnostně rozsvícen vánoční strom.
Nečekané setkání mohou
návštěvníci zažít 5. prosince,
kdy do parku odpoledne zavítá Mikuláš se svým doprovodem.
A o víkendech i nadále probíhají
pravidelná
komentovaná krmení
zvířat. (býv)
velká Praha
Silničáři mají plné sklady i protinámrazový
systém. Sníh ať klidně padá
„ Na letošní zimu jsou
v Praze připraveny plné
sklady posypového
materiálu, technika
i unikátní automatický
protinámrazový systém.
Vladimír Slabý
„Sklady posypového materiálu
jsou naplněné až po okraj, technika je plně k dispozici a od lis- TECHNIKA je připravena, zima může klidně vypuknout, tvrdí silničáři.
topadu je na www.tsk-praha.cz komunikací pečují ostatní
kým, sociálním a kulturním
spuštěn program s přehledem
správci. TSK rovněž zajišťuje
zařízením, ke stanicím metra,
zařazení jednotlivých komuúklid 306 hektarů chodníků
k vlakovým a autobusovým
nikací v plánu zimní údržby,“
a nejfrekventovanějších lokalit, nádražím, schodům, lávkám,
uvedl Ladislav Pivec, šéf Techdůležitých pro chod metropole. u zastávek veřejné linkové donické správy komunikací.
Jedná se například o přístupravy či cest k objektům státní
TSK má ve své správě 2 293
pové cesty ke zdravotnicsprávy a samosprávy.
z 3 963 kilometrů pražských
komunikací. O některé úseky
lokality automatického postřiku
se zčásti postará automatický systém, jehož úkolem je
Vysočanská radiála (přemostění Kbelské), Vysočanská estakáda, Wilsonova
upozornit na možnost vzniku
(přemostění u Bulhara), K Barrandovu (sjezd na Barrandovský most), Jižní
náledí a automaticky spusspojka (přemostění u Mitasu), Strahovský tunel (přemostění Plzeňské ulice),
tit postřik rizikových míst.
Pod Krejcárkem – zařízení je ve správě SŽDC.
Klokan horský. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha
3E inz Naše Praha 188x130.QX9_3E O
inzzbylých
Naše Praha
21.11.14 12:25 Stránka 2
1670188x130
kilometrů
3E inz Naše Praha 188x130.QX9_3E inz Naše Praha 188x130 21.11.14 12:25 Stránka 2
inzerce
INZerCe
UNIKÁTNÍ SOUTĚŽ
SOUTĚŽ EUROPE
EUROPE EASY
EASYENERGY
ENERGY
UNIKÁTNÍ
VYHRAJTE
VYHRAJTE
5x SCOOTY
SCOOTY
EUROPEEASY
EASYENERGY
ENERGYVÁM
VÁMNABÍZÍ
NABÍZÍ......
EUROPE
trvalevýhodné
výhodnéceny
cenyelektřiny
elektřinya aplynu
plynu
trvale
korektníaaseriózní
seriózníobchodní
obchodnípodmínky
podmínky
korektní
www.3-e.cz
www.3-e.cz
bezplatnálinka:
linka:800
800080
080800
800
bezplatná
SC-341233/05
SC-341233/05
BONUS‐ ‐šanci
šancivyhrát
vyhrátjeden
jedenz z5ti
5timodelů
modelů
BONUS
unikátníhoelektroskútru
elektroskútruE‐SCOOTY
E‐SCOOTY
unikátního
7
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha4.cz
Andrea Černá: Možná nastává doba,
kdy pravdu budou smět říkat jen šašci
„Princezna ze mlejna už dávno není tou naivní šestnáctiletou začínající herečkou. Andrea Černá dospěla,
ale citlivost, se kterou vnímá dění kolem sebe, jí zůstala.
Spousta informačního smetí
způsobuje nečitelnost vlastního
Povídáme si v den pětadvacásdělení. Věříte, že divadlo může
tého výročí sametové revoluce.
hrát roli jako kdysi, tedy že kroV roce 1989 vám bylo dvanáct,
mě toho, že pobaví, také zhutní,
ale jste herečka a herci byli teh- vyhmátne a naservíruje divákovi
dy výrazným hybatelem dějin.
podstatu nějakého problému?
Takže jak se podle vás máme?
Umění jako takové nám oboJednou mi bylo řečeno, že
hacuje život. Pátrání po smyslu
odpovídat na otázku „jak se
bytí je nám dáno od podstaty.
máte?“ vždycky „dobře“, je
Byly doby, kdy na královském
nerozum, protože ti pořád
dvoře jen šaškové mohli říkat
šťastní lidé žijí v blázinci. Jen- pravdu, a možná přichází doba,
že já jsem opravdu šťastná, že kdy zase jen šaškové budou
jsem nezažila válku, že mám
říkat pravdu. Věřím, že divakde bydlet, mám práci, plnou dlo, ale nejen divadlo, obecně
ledničku, že mám auto. Válka umění je společenskou kronije sice za pár hranicemi, ale
kou doby. Nastavuje zrcadlo
je pro nás stále jen zprostřed- protékajícím dějinám. Odráží
kovaná. Uvědomuji si, že to
úroveň společnosti. Zrovna
nemusí být napořád.
dnes, když jsem šla ze zkoušky,
jsem koukala na vinohradské
Bojíte se toho?
divadlo a přemýšlela, co mají
Bojím se, že nemáme šanci se
ti dva andělé na střeše vlastně
včas dozvědět pravdu. Že jsou
v ruce. Jeden má meč, a ten
plné noviny rozhovorů s lidmi,
druhý? Možná štít, ale klidně
jako jsem já, ale podstata nám
to může být zrcadlo.
uniká. Média mohou být i velmi
nebezpečnou zbraní. A ještě
To jste mě potěšila, že reněco mě trápí. Když někdy
gistrujete i to, co je výš než
zkouším poslouchat rozhlasové
v úrovni očí. To dnes už není
stanice, bývá mi smutno z toho, obvyklé…
jakou slyším češtinu. Postrádám Spěcháme, moc spěcháme.
jisté nároky a vkus. A to ještě
A nekoukáme kolem, nerenejsme u Hovorů z Lán, kde si
gistrujeme. A to je škoda. Já se
pan prezident zřejmě spletl lokál. dívám často a ráda a přiznám
Vladimír Slabý
prahu vnímá Morava
přes pot, motyku a rýč.
Jeho výroky nebo výrazy tedy
nepovažujete za adekvátní?
Slovo neadekvátní nevystihuje situaci. Ignoruje elementární slušnost. Doufala
jsem, že prezidentský stav
vyžaduje jakýsi etický standard, charakter a odolnost
vůči malichernostem. Vlastně si ani netroufám odhadnout, co může následovat,
i krádež pera už máme za
sebou. Jak vidíme, je jedno,
kolik titulů člověk nasbírá,
inteligenci to nezaručí. Myslím, že pan profesor Masaryk
by sedl na koně a uháněl
v dál.
8
se, že mne bolívá za krkem.
Narodila jste se a vyrůstala v Karlových Varech, studovala jste
v Praze, hrajete v Plzni i v Praze…
Kde jste vlastně doma?
Nejvíc času trávím v Plzni, ale
pohybuji se mezi Plzní, Karlovými Vary, Prahou, Týnem nad
Vltavou a Podlužím na jižní
Moravě. A ke každému tomu
kousku země mám svůj vztah.
Takže se nedá říct, že bych byla
v jednom místě víc doma.
Praha, Plzeň a Vary mi jsou
jasné, ale Týn a Podluží?
V Týně mám maminku
a k Podluží mě vážou přátelé
PAN PREZIDENT si se svými výroky zřejmě spletl lokál, má jasno herečka
Andrea Černá. Foto: Petr Merta
a láska k folklóru. Cimbál,
husličky…
Vy sama zpíváte nebo hrajete
na nějaký hudební nástroj?
Těch pár akordů na kytaru
nebo několik písniček na
klavír nemůžu považovat za
aktivní muzicírování. Ale cítím rytmus, zpívám ráda a to
vše s láskou.
Jakou muziku tedy kromě folklóru posloucháte?
Pro mě je hudba tlumočník.
Takové lidské esperanto.
Moje vášeň k hudbě jde napříč žánry. Podstatné je, aby
chytla za srdce či rozvlnila
boky. A pak je jedno, jestli jí
říkáme veselá, vážná, folková nebo moderní.
Nechtěla jste být zpěvačkou?
Jako malá jsem chtěla být námořníkem nebo kominíkem.
Námořník pluje po světě,
objevuje neznámé a kominík může být vysoko nad
městem, či nosit lidem štěstí.
Ovšem i když jsem nepředpokládala, že ze mě bude herečka, neznamená to, že teď bych
měnila. Uvědomila jsem si
totiž, že mám vlastně ohromné štěstí a dělám to, co dělat
mám a co mě baví. A třeba na
mě čeká i ta role námořníka.
Praha jako centrum moci sama
sebe vnímá poněkud jinak, než
jak ji vidí „zbytek světa“. Jak
Prahu vnímají v Plzni, nebo na
jihu Moravy?
Plzeň není tak vyhrocená jako
Morava. Dlouho jsem se snažila
přijít na to proč, a netvrdím, že
jsem to pochopila. Ale myslím,
že Morava Prahu vnímá přes
svůj obrovský vztah k půdě.
Přes pot, motyku a rýč, které
musíte vzít do ruky, aby vám
úroda vzešla. A od toho se
odvíjejí i jiné hodnoty, které
vyznávají. A přitom se všichni
chtějí mít stejně dobře.
A Plzeňáci?
Ti se mají dobře, mají rozhodování jednodušší – buď pijete
plzeňské pivo, nebo nepijete
žádné pivo.
Co vás přivedlo do Prahy na
konzervatoř?
Zkoušky na konzervatoř byly
jen zástupný důvod, abych
mohla jet do Prahy navštívit
Denní zpravodajství na www.nasepraha4.cz
rozhovor
inzerce
Měla jste štěstí na spolužáky a pedagogy?
Rozhodně, učili nás například
pan Bořivoj Navrátil, toho jsem
si velmi vážila, paní Helena
Rejžková, Věra Bubílková.
Spolužáci? Byli jsme silný
ročník, Petr Jeništa, Jiřinka
Plojhar, Roman Říčař, Vašek
Rašilov, Jana Zenáhlíková, Jana Marková, Kateřina
Lojdová, Iva Petersonová, …
A hlavně Andrejka Elsnerová,
se kterou nyní alternuji v divadle Na Vinohradech a se kterou
jsme málem školu podpálili…
Prosím?
Konzervatoř ještě neměla
ústřední topení, chtěly jsme
jednou ráno trošku přitopit
a Andrejka, anděl z Břevnova,
kde tehdy bydlela, zapalovala
podpalovač „pepo“ poněkud
dál než v kamnech. Po tomto
prostorovém experimentu zůstala na podlaze ohořelá mapa.
Překročitelná… Andrea měla
u pedagogů velmi dobré renomé, a tak se incident překročil
bez následků. S těmi kamny
byla vůbec zábava. Zatímco
v horních patrech byly klasické petry na uhlí, v přízemí
byly staré wafky a od nich
mám připálenou řiť. Ale tohle
konzervatoristické razítko už
se s postupem let vytrácí.
Kam jste jako studentka v Praze ráda chodila?
V prváku jsem hodně času
trávila na Karlově mostě.
V Mostecké ulici pekli báječné
velké housky, vždycky jsem
si koupila hned dvě, jednu pro
sebe a druhou pro racky. Pak
pekárnu zrušili, tak jsem chodila rozjímat na Kampu nebo
k Rudolfinu. Anebo jsem měla
takový tajný tip, v Pálffyho
paláci bylo na toaletách jedno
nezajištěné okno, kterým se
dalo prolézt do královských
zahrad, které v té době ještě
nebyly přístupné. A to bylo
velice inspirativní!
profil
andrea Černá (* 1977 Karlovy Vary)
Herečka, působí v divadlech Na
Vinohradech, její domovskou scénou
je divadlo J. K. Tyla v Plzni, hostovala
v divadle Pod Palmovkou nebo Na
Fidlovačce. Za roli Máši ve hře Tři
sestry byla v r. 2010 nominována na
cenu Thálie. Do podvědomí diváků se
zapsala rolí elišky v pohádce Princezna ze mlejna. Hrála v televizních
seriálech Ordinace v růžové zahradě
nebo Velmi křehké vztahy.
divadle vzniká nová inscenace a ve druhém, které je
ale v jiném městě, normálně
hraji, tak to času opravdu
není nazbyt.
A nestalo se vám, že jste představení nestihla?
Stalo se... Ale naštěstí abonenti mé domovské scény
v Plzni dostali Strýčka Váňu
v jiném termínu, takže jsem
dostala jen pokutu a nemusela
jsem ho uhradit celé.
Celé? To by bylo asi brutální…
A to dost, takže jsem ráda
zapomněla, kolik by mě to
stálo. A přitom v porovnání
s politiky, kteří nepřijdou na
hlasování a jejich přítomnost
je důležitější než má… tak je
to… z tohoto pohledu úsměvné. Proč vlastně nemají hmotnou odpovědnost, jak drtivá
většina normálních lidí?
To nevím. Nicméně před čtvrt
stoletím spousta lidí snila
o tom, že teď bude vše lepší.
Máte vy nějaký životní sen?
Být dobrým člověkem.
To je velmi náročné, snadnější
je být hajzl.
Bohužel.
A nemáte pocit, že na to doplácíte?
To, že křiklouni a sprosťáci
jsou víc slyšet, ještě neznamená, že mají pravdu.
Jenže svým křikem mají tendenci ty nekřičící zadupat do
země. Dá se proti tomu něco
dělat?
V dějinách vidíme, že inteligentnější a rozvinutější náDnes už to kouzlo zakázaného
rody zničili, oč primitivnější,
ovoce asi vyprchalo?
o to brutálnější, barbaři. Jaká
To sice ano, ale zaplať pánbůh, je proti tomu rada? To nevím,
že jsou volně přístupné. Jsou
bohužel, ale já bych ordinonádherné!
vala lásku. Láska je gravitace
celého vesmíru.
Hrajete v Plzni a v Praze, jak
stíháte přejezdy?
celý rozhovor najdete na
Autem, ale žádný šlágr to
není. Zejména v období šesti
www.nasepraha4.cz
neděl zkoušení, kdy v jednom
SC-341621/06
herce Františka Špačka a jeho
rodinu. Nijak výrazně jsem se
na ně nepřipravovala, věděla
jsem, že šance na přijetí byla
minimální. Jela jsem skutečně
jen na výlet. Ale zkoušky jsem
udělala a osud rozhodl za mě.
9
zdraví
Pozvánky a tipy na www.nasepraha4.cz
Tři důvody, proč
cvičit v práci
Sedavé zaměstnání přetěžuje
svaly, klouby i páteř vašeho
těla. Má negativní vliv na celý
opěrný a svalový systém člověka, ale také může vést k nežádoucímu nabírání hmotnosti. Najděte si proto během dne
několik minut na protažení
těla. Čemu tím pomůžete?
1. Krční páteři:
Při práci na počítači mají lidé
tendenci vysunovat bradu dopředu a tím deformují
přirozené zakřivení krční
páteře. Navíc vlivem stresu
svaly v okolí krční páteře
i šíjové svaly tuhnou a mohou pak způsobovat bolesti
hlavy. Kdykoliv během dne si
protáhněte krční páteř i šíjové
svaly úklony do strany k ramenům, pak přitáhněte bradu
šikmo k rameni a nakonec
s rovnými zády pomocí rukou
přibližte bradu k hrudníku.
2. Svým bedrům:
Bedra jsou dalším velmi problematickým místem páteře.
Kvůli málo pevným břišním
svalům a kroucení se na židli
při hledání pohodlné pozice,
jsou často přetěžovaná. Zkuste
se proto vsedě na židli na
chvíli předklonit ke stehnům
a oblast beder prodýchejte.
Nebo se dlaněmi opřete o des-
Zdraví začíná v hlavě. Pomůže,
když se budete mít rádi
ku pracovního stolu a s výdechem udělejte kočičí hřbet.
3. Lymfatickému systému:
Nošení těsných kalhot, dlouhodobé trávení v kancelářské
židli, ale i časté překládání
nohy přes nohu stlačuje lymfatické uzliny v oblasti třísel,
které tak nemají dostatek
prostoru pro plnění své funkce. Stoupněte si vedle stolu,
zanožte jednu nohu a protlačte boky dopředu. Poté nohy
vyměňte. Protáhnete stehna,
ale hlavně oblast třísel a lymfatických uzlin. (vrs)
PROTAŽENÍ v kanceláři dokáže s vaší
psychickou i fyzickou kondicí udělat
divy. Foto: Vladimír Slabý
StyleDent-1114_92x30 23.10.2014 18:08 Str‡nka 1
iNzerCe
Zubní ordinace STYLEDent:
PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
do nově otevřené další ordinace
Smlouvy se zdravotními pojištovnami: VZP (111), VOZP (201), OZP (207), RBP (213)
MUDr.
Jaroslav Knap • Tel: 734 313 939, 24.11.2014
222 969 471 • U Strže
382/3, Praha
4 • www.styledent.cz
DERMALINK-1214_188x63
12:21
Str‡nka
1
SC-341809/01
„ Negativní myšlenky mohou přímo vyvolat onemocnění na fyzické úrovni. Buňky v těle reagují na
naší mysl a celkové naladění člověka k životu.
Přemysl Souček
Lékařská vyšetření ukazují,
že byste měli být fit a zdraví
jako rybička, ale vy se tak ani
trochu necítíte? Jste unaveni,
bez elánu? Trápíte se? Řešení
těchto potíží může přitom být
blíž, než byste čekali. Uvnitř
vás samotných.
Leckdy například nemůžete něco „skousnout“
nebo „strávit“, zvláště když
vám to opravdu hnulo žlučí
a už několik dní vám to leží
v žaludku. Jednoduše zažíváte a trávíte životní situace
i to, co jíte. Mezi tělesnem
a pocity přitom existuje neustálý dialog, a když se ale
tyhle dvě vaše části dlouhodobě přou, začíná být zle.
A místo, abyste si život vychutnávali plnými doušky,
trápí vás nedostatek energie
a pocity, že na nic nestačíte,
že vypadáte špatně a nakonec se může objevit i skutečná choroba.
Většina z lidí by například k psychologovi kvůli
vyrážce zřejmě nešla, byť
i ta můžeme být projevem psychických potíží.
Jenže kvůli problémům
s únavou, ale i s „obyčejnou“ nadváhou se to
vyplatí. Právě problémy
s váhou totiž často mívají
lidé, kteří nemají schopnost rozpoznávat, sdělovat
a usměrňovat své pocity,
potlačují a odkládají řešení
konfliktů s okolím, mívají narušené mezilidské
vztahy, a následně trpí
sníženým sebehodnocením
a pocity viny. A psycholožka Judita Kalinová dodává:
„Každá negativní myšlenka tělu ubližuje. Mnozí si
neuvědomují, že rozladěná
psychika vyvolává nutkavou potřebu nějaké nemoci
– a ona pak přijde. Proto
mám pro všechny jednoduchou radu: Mějte se rádi!“.
Že nejde o prázdné řeči,
potvrzuje i lékař a etikoterapeut Vladimír Wogeltanz.
„U žen s rakovinou prsu se
objevuje podobný životní
postoj. Staraly se o všechny
kolem sebe, o děti, manžela,
příbuzné, spolupracovníky.
Obrazně řečeno, kojí všechny ve svém okolí. Mají totiž
všechny blízké lidi raději,
než sebe. A když najednou
není koho kojit, přichází
rakovina,“ popisuje. „Pokud
však změní svůj postoj a naučí se mít raději sebe – což je
správné a přirozené – rakovina nemá důvod propuknout,“ vysvětluje terapeut,
který svoji praxi provozuje
přes 20 let.
téma příštího čísla
VÁNOČNÍ NÁKUPY
- v příloze příštího čísla, které
vychází 12. 12. 2014, se budeme
věnovat mimo jiné tématům:
- Dárky vážně nemusí být z Číny
- Nákupní centra, provozní doby,
servis návštěvníkům
- Půjčujete si na dárky? Na co si dát pozor
KOŽNÍ AMBULANCE PRO DOSPĚLÉ A DĚTI
Krátká objednací doba a péče hrazená ze zdravotního pojištění
PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY!
● Vyšetření a léčba kožních onemocnění
pomocí digitální dermatoskopie
● Vyšetření znamének, pih a bradavic
● Léčba onemocnění nehtů a vlasů
● Léčba oparů a akné
● Lymfologická péče, léčba celulitidy a otoků
● Kosmetické poradenství,
korektivní dermatologie
Nabízíme omlazení pleti pomocí mikrojehliček, ošetření CO2 laserem
(odstranění znamének, jizev, kožních výrůstků, pigmentových skvrn, vrásek,
stahování pórů), výplně, botox, chemický a mechanický peeling pleti a mnohé další.
Kontakt: Údolní 93, Praha 4-Braník (Vila Milena) • Tel.: 244 466 821, 731 112 006 • E-mail: [email protected]
10
www.dermalink.cz
SC-332525/04
VYUŽIJTE IDEÁLNÍHO OBDOBÍ NA ESTETICKÉ ZÁKROKY A KOSMETICKÉ ÚPRAVY PLETI!
[email protected]
inzerce
Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?
Může tohle být náhoda?
Dobrý den, rád bych se podělil o mou skoro roční zkušenost s užíváním Schindeleho minerálů. Je mi 65 let a míval jsem
silné bolesti kyčelních kloubů, měl jsem problémy s nespavostí a s celkovou únavou. Po několika týdnech užívání bolesti
kyčlí začaly postupně odcházet, lépe jsem spal, snížil se mi krevní tlak a celkově jsem se cítil lépe a svěží. Ve svém životě
jsem nepoznal produkt, který by mi tolik pomohl. Minerály jsem doporučil a stále doporučuji všem, kteří mají podobné
problémy. S radostí je budu užívat i nadále. Právě jsem udělal další objednávku.
Josef Vik, Lázně Bělohrad
Delší dobu jsem váhal, než jsem si objednal minerály. Mnoho let jsem užíval různé přípravky na artrózu, ale vůbec to
nepomáhalo, tak jsem si objednal 2 plechovky minerálů, a světe div se, ono to pomohlo. Od listopadu 2013 je pravidelně
užívám a jsem překvapen. Přestala mě bolet kolena, hlavně při chůzi do a ze schodů, přestala mě pálit žáha, zlepšil se mi
zrak na pravém oku. Při kontrolách na kolonoskopii nemám poprvé zjištěné vnitřní hemoroidy, prý se to velmi zlepšilo. Při
preventivní lékařské kontrole se mi cholesterol dostal do normy. Podotýkám, že jsem před 8 lety prodělal rakovinu tlustého
střeva a močového měchýře. Proto jsem si úspěch s minerály nenechal pro sebe a děkuji.
František Soukup, Perštejn
Minerály užívám teprve jeden a půl měsíce. Prodělal jsem sedm těžkých operací, můj život visel na vlásku, psychicky
i fyzicky jsem byl na dně. Nebyl jsem schopen donutit se k nějaké sebemenší práci a ani pro bolest jsem pracovat nemohl
(operace srdce, operace zákeřné nemoci, výměna obou kyčelních kloubů atd.). Dosud při chůzi musím používat francouzské hole. Na začátku užívání minerálů jsem pociťoval zhoršení, ale za 14 dní potíže ustaly. Stres po operacích pominul,
hlava se přestala točit (potácení), činnost srdce se ustálila, tlak se upravil na 130/70, EKG + CT je v pořádku, glukóza
a urea klesly na požadovanou úroveň. Nějakou drobnou práci, kterou jsem za roky stresu a bolesti neudělal, tak teď vlivem
užívání minerálů se do ní pouštím a pracovat mi dělá dobře. Nějaké bolesti stále přetrvávají, ale dá se to již vydržet a věřím, že to bude ještě lepší.
Michal Fajčík, Vyškov
Vážení, náhodou se mi dostal do rukou váš leták. V mém věku jsem již ani nedoufala, že se najde něco, co by zlepšilo
můj zdravotní stav. Po zkušenostech se všemi různými léčivými doplňky, které jsem vyzkoušela. I když jsem dlouho váhala,
nedalo mně to, a minerály jsem si objednala. Jsem opravdu nadšena vaším výrobkem. Velice se mi zlepšil zrak při mém
šedém zákalu, přestaly mi vypadávat vlasy, urovnal se mi tlak a bolesti v kolenou a ostatních kloubech podstatně ustoupily.
Zašlete mi proto další 2 plechovky. Těžko si dokážu představit, že bych si po ránu nedala sklenici s minerály.
Hedvika Musilová, 83 let, Habry
Pošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte plechovku minerálů zdarma a slevu na příští nákup.
Nebo snad podvod?
Záměrně si necháváme od každého zákazníka schválit uveřejnění jeho zkušeností s minerály pod celým jménem
a městem. Ti lidé jsou dohledatelní. Jen nechceme, aby jim drnčely telefony, proto bez celé adresy, to je jistě pochopitelné. Kdyby to nefungovalo, nikdo by nám nenapsal. A nikdo by si minerály neobjednal podruhé.
Rakušané vyváží minerály do mnoha zemí, i mimoevropských. Vytěžená hornina podléhá pravidelným kontrolám
v Rakousku. Odborné analýzy udávají věrohodné informace o vstřebatelnosti jednotlivých prvků. Vše je možné zkontrolovat na našich stránkách nebo na stránkách výrobce: www.mineralien.co.at
Placebo?
Oxid křemičitý
SiO2
61,9 g
Zinek
Zn
Oxid hlinitý
Al2O3
15,7 g
Kobalt
Co
0,0098 g
0,00115 g
Oxid draselný
K2O
3,49 g
Molybden
Mo
0,00018 g
Oxid železitý
Fe2O3
5,3 g
Bór
B
0,00003 g
Oxid vápenatý
CaO
1,6 g
Chrom
Cr
0,009 g
Oxid hořečnatý
MgO
1,58 g
Nikl
Ni
0,006 g
Oxid sodný
Na2O
1,94 g
Vanad
V
0,0121 g
Mangan
Mn
0,032 g
Fosfor
P
0,0044 g
Měď
Cu
0,044 g
Energie 0 kj • Bílkoviny 0
Tuky 0 • Cukry 0
Složení na 100 g prášku
Nikdy jsme netvrdili, že je to všelék. Nic není stoprocentní. Ale může si někdo po mnoha letech obtíží vsugerovat
ústup artrózy nebo prakticky vyléčení dny, kdy jsou lidé najednou dlouhodobě bez obtíží? Snížení hladiny cukru, cholesterolu, krevního tlaku – v mnoha případech na zcela normální hodnoty? Odeznění mnohaletých migrén, různých
gynekologických obtíží? Jak to, že lidem najednou mizí různé vyrážky, ekzémy, lupénka? Proč se najednou daleko
lépe všechno hojí? Atd. atd., mohli bychom pokračovat. Zlepšení stavu vlasů, nehtů, trávení, příliv energie a chuti
do života už bereme skoro jako samozřejmost. A kdo dává minerály svému zvířátku nebo květině, za pár týdnů obvykle nevěří, co se to děje. Zde o efektu placeba těžko může být řeč.
A že to není klinicky ověřený lék? Není to lék, je to rozemletá hornina. Je to směs životadárných prvků, aditivované
palivo pro tělo, které se pak obvykle začne uzdravovat samo.
Stále za tak nízkou cenu*, že zbývá snad jen připustit si, že by to mohla být pravda.
Cena mletých minerálů v plechovce 565 Kč/400g vč. poštovného, vydrží 2 měsíce.
Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 530Kč/1 kus, 3 ks = 515 Kč/1 kus,
4-5 ks = 480 Kč/1 ks, 6-11 ks = 460 Kč/1 ks, od 12 ks = 430 Kč/1 ks.
Ceny kapslí: 1 ks = 786 Kč, 2 ks = 746 Kč/1 kus, 3 ks = 716 Kč/1 kus, 4-5 ks = 686 Kč/1 ks, 6-11 ks = 656 Kč/1 ks,
od 12 ks = 631 Kč/1 ks. 1 balení kapslí vydrží 2 měsíce.
Při objednání 4 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v cene 150 Kč zdarma.
Množstevní slevy lze vzájemně kombinovat. Např. 2 plechovky + 2 kapsle = 2332 Kč (+ kniha zdarma).
* denní náklady 6,50-8,50 Kč, podle ceny za plechovku, tedy za cenu malé oplatky, levnější než třetinka piva nebo pytlík brambůrků.
Kamenné zdraví, s.r.o.
Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909 , 777 690 712
www.kamennezdravi.cz
NP_14_11_28.indd 13
SC-341692/01
Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.
11
24.11.14 17:28
volný čas/kultura
dejte děti na ...
judo
Judo je bojový sport, který má
kořeny v Japonsku. Slovo Judo
pochází z japonštiny a v doslovném překladu znamená „jemná
cesta“. I vaše dítě se může vydat
touto cestou – na Praze 4 je to
možné například v oddíle Judo
Clubu Bulldogs. Přijďte se na
trénink podívat – judo je sport
pro každého. Judo děti nejen učí
novým technikám, ale zároveň je vychovává a vštěpuje
jim nepsané morální zásady,
pravidla slušného chování a úcty
ke druhým. Tréninky probíhají v budově ZŠ Písnická 760.
Děti zde mohou s judem začít
od sedmi let a jejich tréninky
probíhají v úterý od 18:00 do
20:00 hodin. Mladší děti mohou
cvičit s rodiči. Pololetní
oddílové příspěvky činí
2500 korun pro nové
členy, 2000 korun pro
stávající. (mas)
Pozvánky a tipy na www.nasepraha4.cz
Hrušínský válí v Allenovi
Čerti budou mít svůj
pekelný karneval
Svou 290. reprízu má
v divadle Na Jezerce představení „Zahraj to znovu,
Same“. Autorem populární
komedie o tom, že člověk
má za všech okolností zůstat
sám sebou, je Woody Allen.
V představení, které režíruje Ondřej Sokol, se v hlavní
roli neurotického filmového kritika představuje Jan
Hrušínský. Ve hře nechybí
typický Allenův humor
stejně jako hluboké sondy
do partnerského soužití a vtipně podané úvahy
o smyslu života. To je také
důvodem, proč je tato hra
stále oblíbená. (mas)
Kde: Divadlo Na Jezerce,
Na Jezerce 1451 Praha 4
Kdy: 1. 12. 19,00 hodin, Cena: 250 a 360 Kč
Máte doma malé čerty
a čertice? Přijďte 5. prosince Domu dětí a mládeže na
Jižním městě a užijte si pravou
čertovskou zábavu. Mimo her
nebude chybět ani Mikuláš
a anděl. Nezapomeňte na
pořádnou čertovskou nebo
andělskou masku. Vstupné
je 50 korun. Rezervace není
nutná. (pet)
Multižánrovou
výstavu uvidíte
v „Kongresáku“
Pestrá paleta uměleckých děl
od fotografie, malířství a grafiky až po sochařství je až do
15. ledna k vidění v zimních
zahradách Kongresového
centra. Výstava je součástí
projektu Artmeetpoint 2014,
který je přehlídkou nekomerčního umění, a nabízí
příležitost autorům zviditelnit
své umění v sérii atraktivních
výstav. V kongresovém centru tak uvidíte díla více než
čtyřiceti autorů z Česka, Slovenska a Německa. Součástí
výstavy je i přehlídka Roku
české a slovenské nekomerční
fotografie, která si klade za
cíl spojit amatérské fotografy, dosud působící převážně
v různých internetových
galeriích. Vstupné je dobrovolné a výtěžek ze vstupného
putuje na dostavbu Jedličkova
ústavu. (pet, mas)
Kde vás vstupné nezruinuje
Vydat se s celou rodinou do muzea, galerie nebo zoologické zahrady je poměrně nákladná záležitost. Pravidelně vám proto budeme představovat místa, kde se
vstupné neplatí.
Muzeum Pražského vodárenství v Podolské vodárně
(Podolská 15)
Celá expozice představuje historický
vývoj pražského vodárenství. K vidění jsou první soukromé vodovody z 12.
století, vltavské vodárny renesančního období a vodárenské snahy konce
19. století. Dozvíte se také, jak funguje zásobování vodou v současnosti.
Návštěvu muzea je možné objednat na
telefonním čísle 272 172 345.(pet)
inzerce
Nedostali jste
časopis
NAŠE
PRAHA 4?
otevřeno po celý rok,
pro děti od 18 měsíců do 6 let,
20 % sleva ze školného
pro děti od 3 let
12
výkup knih
27.8.2014 19:41:00
a knihoven
koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky,
pozůstalosti apod.
Přijedeme pro celky nad 300 ks,
zaplatíme, odvezeme, celá ČR
tel.: 604 11 44 66
[email protected]
SC-341513/04
seberacek.indd 1
SC-341094/04
[email protected]
přízemí luxusní vily
se samostatným vchodem,
8 parkovacích míst,
krásné prostředí, 30.000 Kč
P-4, ul. Psohlavců
tel. č.: 777 336 393
SC-341695/02
Vlasty Hilské 372
Šeberov, Praha 4
SC-341204/04
příští číslo vychází 12. 12.
604 131 006
PRONÁJEM
KANCELÁŘÍ 196 m2
• Rodinné prostředí
se zahradou
• Bio strava
• Dětská joga
tel.: 773 161 747
ALEXANDRA OSMITZ
Více informací na:
www.praha-vysehrad.cz
BYTOVÁ JÁDRA
obklady, dlažba, sádrokarton,
štukování panelů
Tel.: 603 505 528
e-mail: [email protected]
SC-341335/05
Zavolejte nám a my to zařídíme!
PRODEJ novostavby ve
Ski areál Prkenný Důl
Krkonoše
Vyšehrad v dějinách
pražského opevnění
a Pražské brány.
Dětská školička Šeberov
SC-341756/01
Přijďte se podívat na nové stále
expozice v Cihelné bráně:
Kulturní přehled je na www.nasepraha4.cz
Advent v Branické:
trhy, herci, zpěv
Branická ulice ožije 13. prosince adventním trhem,
divadlem a koncertem. Vánoční trh začne ve 14 hodin
na dvorku Divadla Duncan
Centre a bude trvat do 17 hodin. Následně se program
přesune do nedalekého baru
Kulovna, kde na nejmenší
příchozí čeká v 17:30 pohádka v podání Divadla Kubrt.
Pro dospělé obecenstvo je
připravený tragikomický
muzikál o vztazích Klára.
Herce vystřídají ve 20:30
hudebníci z kapely Jazz
Underground. (pet)
Ve Žlutých lázních je lyžařský bazar
Bazar ve Žlutých lázních nabízí pestrou nabídku lyžařského vybavení.
Bazar zimního vybavení najdou návštěvníci Žlutých lázní
ve stanu umístěném vedle písčité pláže. Prodejci zde nabízejí
desítky druhů zimních potřeb
pro malé i velké sportovce.
Lyže, běžky, boty, snowboar-
dy, helmy a další doplňky bude
možné koupit vždy ve středu
a čtvrtek od deseti do devatenácti hodin a v sobotu od devíti
do čtrnácti hodin.
Bazar bude otevřený až do
konce února 2015. (mas))
kultura/volný čas
Chcete si osahat
meteority?
V nově otevřené expozici
Štefánikovy
hvězdárny
na Petříně si
můžete prohlédnout
nejrozsáhlejší sbírku meteoritů přístupnou veřejnosti.
Expozice nabízí i pohled
na nejvzácnější meteority
pocházející z Měsíce, Marsu
nebo planetky Vesta. Některé si budete moci dokonce
i potěžkat. Hvězdárna je
otevřena od úterý do pátku
od 19 do 21 hodin, v sobotu
a v neděli od 11 do 18 a od
19 do 21 hodin. Základní
vstupné je 65 korun. (pet)
Na Výstavišti budou tradiční hrnčířské a řemeslné trhy
Průmyslový palác na holešovickém Výstavišti bude ve dnech od
5. do 7. prosince hostit Vánoční
trhy, jejichž součástí budou
i Hrnčířské a řemeslné trhy.
Na jednom místě budou k vidění výrobky 150 umělců
z Čech, Moravy, Slovenska, Maďarska, Polska
a Německa. Největší
výběr nabídne keramika - nabízeny budou
rozmanité styly, tvary, barvy
a technologie výroby, keramika
točená na kruhu, hrnky, talíře,
mísy, svícny, vánoční dekorace, šperky a jiná umělecky
cenná díla. Můžete se těšit na
výrobky sklářů, výrobky ze
dřeva, tkané výrobky,
textil i výrobky z kůže.
K vidění budou i další
zajímavá řemesla jako
cínař, řezbář, stolařská
výroba, drátenictví, zvonařství,
mýdlařství, košíkářství, voskařství, šperkařství, adventní
vazba a dekorace, kukuřičné
šustí, pekařství či perníkářství.
Brány paláce budou otevřeny od 10 do 18 hodin. Jednotné
společné vstupné na Vánoční,
Hrnčířské a řemeslné trhy činí
25 Kč, děti do 10 let a ZTP/P
včetně 1 osoby doprovodu mají
vstup zdarma. (mas)
inzerce
řádková inzerce
vyklízení. Tel.: 608 203 342
•• Přivýdělek
pro
pracující
a důchodce.
Jednoduchá
práce u stolu. Tel: 608 203 342
•• Broušení+lakování
parket
od
235 Kč/m2, pokládka, lišty, tmel,
malování bytů.Tel.:603 422 376
•• Koupím byt v Praze s dobrou
dostupností MHD. Mám hotovost.
Děkuji za nabídky. Tel.: 603 461 206
•• Odvoz starého nábytku na skládku.
Vyklízení sklepů,bytů, pozůstalostí
atd. Naložíme a odvezeme cokoliv.
Stěhování všeho druhu. Vše za
rozumnou cenu! Volejte: 773 484 056
SC-341669/01
•• Žaluzie.
Akční
ceny,zaměření
a konzultace
zdarma.www.
interierservisgroup.cz.T: 603 715 285
•• Zednické, obkladačské, malířské
a stavební práce. Rekonstrukce bytů
a bytovýchjader.Cenovánabídkazdarma.
Tel: 608 709 716, www.rakovec.cz
•• Koupímknihya knižnípozůstalosti,platba
na místě, odvoz zajištěn. Tel.: 286 891 400
•• Textilní galanterie-nově otevřeno:
Po-Pá 9-13 a 14-17. Berlínská 3-Praha
10. Autobus 181 K Obecním hájovnám.
Prodejna v blízkosti prodejny Albertroh Berlínské ulice. Tel.: 722 590 931
•• Vykupuji sklo, porcelán, knihy,
čb fotky a zároveň stěhování,
R
3UDFRYQ¯RGÝY\3UDKD
Vánoční
dárkové poukazy
DO DIVADLA KALICH V PRODEJI!
Nadělujte svým blízkým pod stromeček dárkové poukazy, které potěší i pobaví!
Zakoupíte je v divadelní pokladně nebo jednoduše a bez front na www.divadlokalich.cz
SC-341755/03
SC-341501/41
NEJLEPŠÍ DÁREK JE SKVĚLÁ ZÁBAVA!
13
Užitečné informace na www.nasepraha4.cz
„„Zásadní změnu ve státní podpoře životního pojištění,
která začne platit od 1. 1. 2015, vysvětluje ředitel Agentury
Praha pojišťovny Kooperativa Ivo Sebera. „Kvůli nové
úpravě není potřeba rušit současné smlouvy,“ upozorňuje.
Jak se změní státní podpora
životního pojištění?
Klienti si i nadále budou
moci odečítat až 12 000 Kč
zaplaceného pojistného od
svého daňového základu,
ale nově jen v případě, že
nebudou peníze v průběhu
životního pojištění vybírat.
Je to logické – smysl zákona
spočívá v tom dát daňové
výhody těm, kteří využívají
životní pojištění k ukládání
prostředků na důchod.
Co mají lidé s již uzavřenou pojistkou dělat? Budou se
smlouvy měnit?
Ne. Pokud chcete dál využívat daňových výhod, nemusíte
dělat nic. Pojišťovna vám automaticky smlouvu převede na
daňově zvýhodněnou dle nové legislativy. Stejně tak se spojí
se zaměstnavateli, kteří touto formou přispívají svým zaměstnancům. I v tomto případě dojde ke změně. Některé firmy totiž
posílají zaměstnancům místo vyšší mzdy příspěvky na životní
pojištění azaměstnanci je poté mohou čerpat i formou mimořádného výběru. To nebude nadále možné.
Takže když mi bude finanční poradce tvrdit, že mám smlouvu
změnit, nemám mu věřit?
Tato úprava zákona není absolutně žádným důvodem k nějakým změnám, nebo k rušení smluv. To je bezpochyby to
nejhorší a nejméně vhodné řešení, na kterém můžete prodělat
i desetitisíce korun. (prs)
Poradna: Zjistím předem, na kolik
mě půjčka vyjde?
Zápis pro zrakově postižené děti
Zápis do mateřské a základní školy Jaroslava Ježka, která nabízí vzdělání žákům s vadami zraku, se koná 19. ledna 2015
od 9 do 13 hodin. Možná je i telefonická domluva na jiné datum. Škola sídlí v Loretánské 19 a vzdělání poskytuje dětem
s vadami zraku od slabozrakých až po nevidomé, děti s poruchami binokulárního vidění i dětem s vícečetným postižením. Děti se zde vzdělávají jako v každé běžné škole. (mas)
přistavení velkoobjemových kontejnerů
Praha 4
28. 11. Viktorinova, Ohradní x Na Křivině,
Podolská x Pravá
1. 12. Jivenská x Adamovská, Ctiradova
x Mečislavova, Zálesí x Sulická, Nad
Pískovnou x Přechodní
2. 12. Pod Terebkou (nad schody),
Mezivrší x Nad Šálkovnou, Pod lysinami
2 - u trafačky č. TS 5178, Zapadlá x Zelený
pruh
3. 12. U Pernštejnských x Družstevní,
Družstevní ochoz x Zdařilá, V Zálomu
x Na Jezerce, Jeremenkova x Sitteho
4. 12. Vavřenova, Pod Děkankou x Nad
Spádem, Zelený pruh x Za pruhy
(u parkoviště), Pod Dálnicí č. 1
5. 12. Pekárenská (pod svahem),
K Výzkumným ústavům, Valtínovská
x Hornokrčská, Pod Višňovkou,
U Habrovky x U Krčské vodárny, Marie
Cibulkové x U Jedličkova ústavu,
Korandova x Havlovického
8. 12. Murgašova, Zachova x Nad Svahem,
Vrbova (u garáží),
9. 12. Halasova x U Strže, Herálecká I.
x Pacovská, Na Vrstvách x Pod Pekařkou
10. 12. Michelská x U Michelského mlýna,
Boleslavova x Božetěchova, Nad lesním
divadlem x Němčická
11. 12. Žilinská, Vzdušná x Na Rovinách
Praha 11
28. 11. Kosmická × Anny Drabíkové,
Schulhoffova 794
1. 12. Brodského 1671, Kloboukova 2230
(parkoviště)
2. 12. Křejpského 1514, Plickova 880
3. 12. Doubravická × Bohúňova, Valentova
(parkoviště proti čp. 1737)
4. 12. Bachova × Mikulova, Hráského
× Jarníkova
8. 12. Mokrá × Zimákova, Láskova
× Malenická
9. 12. Konstantinova × Metodějova,
K Dubu
10. 12. Novomeského 690 (parkoviště),
Štichova 640 (parkoviště)
11. 12. Hekrova 853 (parkoviště), Tererova
(u ZŠ)
inzerce
Turné k příležitosti 70. výročí
osvobození a ukončení 2. světové války
ALEXANDROVCI
ALEXA
NDROVCI
EUROPEAN TOUR 2015
17. 10. 2015 PRAHA TIPSPORT ARENA
„„Lze dopředu zjistit, jak vysoké budou splátky půjčky?
Odpovídá Tomáš Konvička, obchodní ředitel společnosti
Fair Credit, specializující se na drobné nebankovní půjčky.
Do 24 . 12 . ke vs
tu pe nk ám
DÁ R E K Z DA R
UP OM ÍNK OV
WWW.ALEXANDROVCI.CZ
i případné další náVětšina seriózních
klady půjčky. Podle
poskytovatelů půjček
těchto údajů si pak
takovou možnost na2
snadno porovnáte,
bízí na svých webech
Alexandrovci2015 92x63 darek zdarma.indd 4
která půjčka je pro
prostřednictvím
štukování panelu – stěrkování,
vás nejvýhodnější.
online kalkulačky.
lakování oken, dveří, pokládka lina,
čištění koberců, úklid, maskování
Jde o jednoduchou
Pokud se rozhodploch folií, sestěhování nabytku,
aplikaci, kde si několinete pro půjčku,
vše za rozumné ceny,
ka kroky nastavíte
její sjednání by
tel. 272 734 264, 607 719 394
půjčku podle vašich Tomáš Konvička
s vámi v každém
představ, a kalkupřípadě měl osoblačka vám výši jednotlivých
ně řešit obchodní zástupce
2
splátek sama spočítá.
společnosti. Ten s vámi celou
smlouvu projde, odpoví vám
Přesně tak zjistíte, na kolik
štukování panelu – stěrkování,
na všechny otázky a detailně
peněz vás vyjdou jednotlivé
lakování oken, dveří, pokládka
splátky, kalkulačka vám i uká- vás seznámí i s výší splátek
lina, čištění koberců, úklid,
a dobou splácení. (pem)
že, jak velké je RPSN, úroky,
Malování od 20,- Kč m
É FO TO ALB UM
MA
v cen ě 100 Kč
Starožitnosti Srnec
Výkup starožitností a starých zbraní
SC-341711/02
7. 11. 2014 9:16:00
obrazy, hodiny, hodinky, šperky, sochy,
figury, porcelán, sklo, parní stroje, staré
zbraně: pistole, pušky, šavle atd.
Platba hotově. Přijedu.
[email protected]
tel.: 732 848 559
14
tel. 272 734 264, 607 719 394
SC-341420/05
Malování od 20,- Kč m
maskování ploch folií,
sestěhování nabytku,
vše za rozumné ceny,
SC-341635/01
Od ledna se mění pravidla
životního pojištění
www.nasepraha4.cz
SC-341747/01
servis
Praktický servis na www.nasepraha4.cz
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
1. 12.
Nalezenec Nicolas Philibert vyrostl v rodině obchodníka s vínem a když v roce 1786 dospěl,
oženil se s jeho dcerou Charlottou. Dívce však prostý mladík nestačil a zatoužila po baronovi.
Žárlivý Nicolas ho zabil a aby si
zachránil život, utekl do Ameriky. V komedii z dob francouzské
revoluce excelují Jean-Paul Belmondo a Marlene Jobertová.
PSYCHOLOGICKÝ
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Dým
bramborové natě
České století
NE 30. 11. / ČT1 / 20:00
SO 6. 12. / Prima / 20:15
NE 7. 12. / ČT2 / 21:25
Rok 1989. Po letech totality vzniká něco nového, ale co to bude,
to se teprve formuje. První, dosud nepředstavitelná změna, je
jednání Občanského fóra s premiérem Adamcem… A pak už
jde všechno ráz na ráz.
Postavu Václava Havla
80%
ztvárnil Marek Daniel.
Francouzsko-německá adaptace
slavného románu Victora Huga
pochází z roku 1982. Jean Valjean
z hladu ukradl chleba, chytili ho
a odsoudili na galeje. Když se po
devatenácti letech dostal na svobodu, měl štěstí, že potkal dobrého
člověka. Z Valjeana se stal bohatý
a úctyhodný muž. Ideálním představitelem hlavní role se
stal herec Lino Ventura.
80%
Televizní film na motivy povídek
spisovatele Oty Pavla. Příběh tatínka, maminky, jejich tří synů
a přátel se odehrává v malebné
krajině u řeky Berounky. Popisu-
Dva bratři
Romantický filmový příběh, který vznikl podle literární předlohy
Michaila J. Lermontova, vypráví
o lásce dvou bratrů k vdané ženě. Film v roce 1972 natočil režisér Petr Weigl s Janou Brejchovou v hlavní roli.
Film natočil František Vláčil
podle románu Bohumila Říhy
Doktor Meluzín.
85%
je šťastné dětství, které však náhle skončilo, když byl tatínek
s dvěma staršími syny odvezen
do koncentračního tábora. Film
je hereckým koncertem Vladimíra Menšíka.
ÚTERÝ
5. 12.
POHÁDKA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Jak se budí princezny
PONDĚLÍ
ÚT 2. 12. / Prima / 20:15
Robert před pěti lety ztratil
manželku Iris, když se v Brazílii zřítilo letadlo. Má novou
lásku, ale na Iris nezapomněl.
Jednou se mu ozve jeho brazilský přítel, že ji viděl živou….
a usne – a s ní celé království.
Další osud všech závisí už jen
na statečném princi.
PÁTEK
PÁ 5. 12. / ČT1 / 20:00
Král dal kdysi přednost Elišce
a její sestra Melánie od té
doby myslí jen na pomstu.
Nad jejich dcerkou Růženkou
vyřkne kletbu: až bude dívce
patnáct let, píchne se do prstu
75%
10. 12.
Řeka života
STŘEDA
Koncert
na konci léta
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
12. 12.
ROMANTICKÝ
PÁTEK
PONDĚLÍ
2. 12.
ŽIVOTOPISNÝ
Antonín Dvořák se vrací z koncertování v Americe. Cestou
vlakem vzpomíná na své lásky
i profesní mezníky… Skladatele
ztvárnil Josef Vinklář.
KOMEDIE
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Konec starých časů
PO 8. 12. / ČT2 / 21:50
Rudolf Hrušínský jako lékař,
který odmítl kariéru za
každou cenu a raději odešel
působit na vesnici, kde mohl
lidem opravdu pomáhat.
ÚT 2. 12. / ČT2 / 22:15
90%
NE 30. 11. / ČTart / 22:55
PO 1. 12. / ČT2 / 21:45
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Zlatí úhoři
Bídníci
i chod panství naruší hlučná
návštěva plukovníka knížete
Megalrogova. Toho si zahrál
Josef Abrhám, který v listopadu oslavil 75. narozeniny,
Předlohou filmu Jiřího Menzela byl stejnojmenný román Vladislava Vančury. Děj se odehrává na zámku Kratochvíle, kde
sídlí velkostatkář Stoklasa.
75%
Zbohatlíkův poklidný život
DETEKTIVNÍ
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Jménem krále
jde jeho družina zabité kupce
a večer místo svatebního veselí dojde na hradě dokonce ke
dvěma vraždám…
ST 10. 12. / Nova / 20:20
Král Přemysl II. Otakar vyšle
jako svého zástupce na svatbu
Beneše z Dubé a Ludmily
z Vartenberka vyšetřovatele
a správce hradu Bezděz Oldřicha z Chlumu. Už cestou na-
RODINNÁ KOMEDIE
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
S tebou mě baví svět
prcků a svérázné výchovné metody v krásné beskydské přírodě, to prostě nemá chybu.
80%
PÁ 12. 12. / Prima / 20:15
Před pár lety dostal v divácké
anketě tento film režisérky
Marie Poledňákové titul Veselohra století a jeho obliba neklesá
ani při stále nových televizních
reprízách. Tři tatínkové, šest
Fotografie v TV tipech jsou převzaty z fotoservisu televizí nebo volně šiřitelných zdrojů
SO 29. 11. / ČT1 / 21:15
6.– 7. 12.
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
8. 12.
Manželé z roku II
29.– 30. 11.
tv tipy
www. tv-pohoda.cz
, nejaktuálnější televizní časopis
Vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor Přemysl Souček, odpovědný redaktor Martin Solar, e-mail: [email protected] • manažeři inzerce: Renata Čížková tel.: 777 114 473,
e-mail: [email protected] • Alexandra Osmitz tel.: 604 131 006, e-mail: [email protected] • Pavel Novotný tel.: 605 297 087, e-mail: [email protected] • Adresa
vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821 • Stížnosti a podněty k distribuci: tel: 605 292 899; e-mail: [email protected] • náklad 142 000 výtisků • Fotografie
bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • MK ČR E 21854 • vychází 28. 11. 2014 •
Vydavatel časopisu
je držitelem
Do každého domova patří
15
SC-341802/01
Download

Andrea Černá: Možná nastává doba, kdy pravdu