09.02.2015
Oksijen Uygulama Yöntemleri
10.Sınıf
Meslek Esasları ve Tekniği
22.Hafta ( 23 – 27 / 02 / 2015 )
OKSİJEN UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Slayt No: 34
Solunumu Olan Hastalarda Kullanılan Araçlar
Solunumu olan hastalarda;
<nazal kanül,
< basit yüz maskesi,
< Kısmî geri dönüşümlü maske,
< geri dönüşümsüz maske,
<venturi maske,
< nebulizer maske,
< oksijen çadırı ve başlıkları
kullanılır.
4
Oksijen Uygulama Yöntemleri
Oksijen Uygulama Yöntemleri
OKSİJEN UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Oksijen tedavisi,
a.) solunumu olan hastalara çeşitli koşullarda
uygulandığı gibi,
b.) solunumu olmayan ve sunî solunum yapılan
hastalara da uygulanmaktadır.
Her koşula uygun
olan çeşitli oksijen verme araç gereçleri vardır.
2
Oksijen Uygulama Yöntemleri
3
5
Oksijen Uygulama Yöntemleri
6
1
09.02.2015
Oksijen Uygulama Yöntemleri
Oksijen Uygulama Yöntemleri
Nazal (Orofarengeal) Kateter
Burun girişinden orofarenkse kadar itilen distal
kısmında birkaç çıkş deliği olan
plastik kateterlerdir.
7
Oksijen Uygulama Yöntemleri
10
Oksijen Uygulama Yöntemleri
Basit Yüz Maskesi
Oksijen maskeleri: Kauçuk veya plastikten yapılmış,
ağız ve burnu içine alacak
şekilde düzenlenmiş, akciğerlerin oksijenlenmesi ve
ventilasyonu için kullanılan araçlardır.
8
Oksijen Uygulama Yöntemleri
9
11
Oksijen Uygulama Yöntemleri
12
2
09.02.2015
Oksijen Uygulama Yöntemleri
13
Oksijen Uygulama Yöntemleri
14
Oksijen Uygulama Yöntemleri
Oksijen Uygulama Yöntemleri
16
Oksijen Uygulama Yöntemleri
17
Oksijen Uygulama Yöntemleri
Solunumu Olmayan Hastalarda Kullanılan Araçlar
Solunumu olmayan hastalarda ise ;
a.)) cep maske ( pocket mask),
b.)) balon maske (Bag- valf mask, ambu maske )
kullanılır.
15
18
3
09.02.2015
Oksijen Uygulama Yöntemleri
19
Oksijen Uygulama Yöntemleri
UZUN SÜRELİ OKSİJEN
TEDAVİSİ
Uzun süreli Oksijen tedavisi (USOT), kronik
hipoksemi ile seyreden kronik solunum
yetmezliği bulunan hastalarda düşünülmesi gereken bir
tedavi yöntemidir. Oksijen tedavisi
ile hipoksemi düzeltilerek hipokseminin yol açacağı
sorunlar engellenebilmektedir.
KOAH’lı hastalar USOT uygulanan en büyük grubu
oluşturmaktadır
20
Oksijen Uygulama Yöntemleri
21
Oksijen Uygulama Yöntemleri
22
Oksijen Uygulama Yöntemleri
Hiperbarik Oksijen Tedavisi
Hiperbarik oksijen, normal atmosfer basıncının (1 atm =
760 mmHg) üzerinde 2, 2.5,
3 atm’ye kadar yükseltilen basınç altında, kapalı
silindirik bir oda içinde, konforlu bir
ortamda, hastaların %100 oksijen solumaları yoluyla
gerçekleştirilen sistemik bir tedavi
yöntemidir. Basıncın artması ile kanda çözünmüş O2
basıncının artırılması hedeflenir.
23
Oksijen Uygulama Yöntemleri
24
4
09.02.2015
Oksijen Uygulama Yöntemleri
Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Endikasyonları
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Ağustos 2001
tarihinde yayınlanan hiperbarik
oksijen tedavisi ile ilgili yönetmelikte aşağıdaki
hastalıklar hiperbarik oksijen tedavisi
endikasyonu olarak bildirilmiştir.
H Dekompresyon hastalığı (vurgun),
H Hava ve gaz embolisi,
H Karbonmonoksit, siyanid zehirlenmesi, akut duman
inhalasyonu, (Soba- şofben
zehirlenmeleri),
25
Oksijen Uygulama Yöntemleri
Oksijen Uygulama Yöntemleri
ENDİKASYONLARA GÖRE HİPERBARİK OKSİJEN
TEDAVİSİNİN ETKİ MEKANIZMASI
1.)) Antihipoksik etki
2.)) Anti ödem etki
3.)) Antitoksik etki
4.)) Antibakteriyel etki
5.)) Yara iyileşmesi üzerine etkisi
6.)) Enfeksiyonlara etkisi
28
Oksijen Uygulama Yöntemleri
H Gazlı kangren,
H Yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları (derialtı,
kas, fasya),
H Crush yaralanmaları, kompartman sendromu ve
diğer akut travmatik iskemiler,
H Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (diyabetik ve
non-diyabetik),
H Kronik refrakter osteomiyelit kronik kemik iltihapları),
H Aşırı kan kaybı,
H Radyasyon nekrozları,
H Tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri,
26
Oksijen Uygulama Yöntemleri
29
Oksijen Uygulama Yöntemleri
H Termal yanıklar,
H Beyin absesi,
H Anoksik ensefalopati,
H Ani işitme kaybı,
H Ani görme kaybı (Retinal arter oklüzyonu),
H Kafa kemikleri, sternum ve vertebraların akut
osteomiyelitleri
27
30
5
09.02.2015
Oksijen Uygulama Yöntemleri
Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Yan Etkileri ve
Kontraendikasyonları
<Oksijen bir ilaçtır ve her ilaç gibi bir dozu vardır. Belli
bir dozun altında etkisizdir , dozaşımında da
toksik olabilir. Pahalı ve güç bir yöntemdir.
<Yangın ve patlama riski vardır.
<Hiperbarik oksijen tedavisi sırasında en çok
karşılaşılan yan etkiler, artan basınca
bağlı olarak, kulak ve sinüslerde ortaya çıkabilen
etkilerdir.
31
Oksijen Uygulama Yöntemleri
<Çok ender olmakla birlikte oksijen toksisitesi, kapalı
yer fobisi ve tedavi bitiminde düzelen myopi de
olası diğer yan etkilerdir.
<Hiperbarik oksijen tedavisi için en önemli
kontrendikasyon tedavi edilmemiş
pnömotorakstır. Ayrıca KOAH, konjestif kalp
yetmezliği, ağır aritmiler, bazı antikanser
ilaçlarının kullanımı, sedatiflerle kontrol edilemeyen
klostrofobi, gebelik, epilepsi, yüksek
ateş durumlarında kontraendikedir.
32
Oksijen Uygulama Yöntemleri
HAZIRLAYAN
HARİKA
ATA
33
6
Download

10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği Oksijen Uygulama Yöntemleri